Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE."

Transcripción

1 Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora a batxillerat. Iniciación a la Actividad Emprenedora y Empresarial, com a matèria orientada a la Formació Professional. 2. Primer curs de batxillerat Mantenir ECONOMIA DE L EMPRESA I com a matèria de modalitat. Considerem que aquesta matèria és la que ha donat un grau de qualitat i diferenciació positiva als estudis d Economia a Catalunya respecte a la resta de l Estat. És una matèria valorada per tot el professorat i les Universitats,i majoritàriament escollida pels alumnes de 1r de batxillerat. Per tant, el seu manteniment és clau per garantir la qualitat dels estudis de contingut econòmic a Catalunya. 3. Segon curs de batxillerat Mantenir la matèria d'estada A L'EMPRESA, ja que ha estat un èxit de participació i valoració per part de tots els centres on s'ha dut a terme, i ofereix un accent propi de qualitat per part de l'administració educativa de Catalunya.

2 Justificació de les peticions i demandes de l'aeee en base al redactat de la LOMCE 1. Quart curs d ESO. La LOMCE preveu (article 25) dues opcions pels estudiants: a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional A l article es fa constar que els alumnes que vulguin seguir l'opció a), d'iniciació al Batxillerat, deben cursar al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales: 1. Biología y Geología 2. Economía 3. Física y Química 4. Latín Per tant, segons la LOMCE, la matèria de 4t d ESO d Economia ha de tenir un contingut orientat a la preparació d estudis de Batxillerat. També a l article 25, en el punt 5, es recullen les matèries que els alumnes han de cursar si opten per ensenyaments aplicats per a la iniciació a la Formació Professional. Concretament: los alumnos y alumnas deben cursar al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales: 1. Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 2. Iniciación a la Actividad Emprenedora y Empresarial 3. Tecnología Per tant, torna a quedar clarament reflectit que la matèria d Economia té un caràcter orientador a Batxillerat, i que els continguts per l alumnat orientat als estudis de Formació Professional han de quedar inclosos a una matèria diferent, a Iniciación a la Actividad

3 Emprenedora y Empresarial. D acord a l esperit de la LOMCE, des de la Confederació Estatal d Associacions de Professorat d Economia a Secundària, CEAPES, es van elaborar una proposta de currículums per les noves matèries que es citaven a la LOMCE. Adjuntem el Currículum que s ha consensuat per part CEAPES, i que s ha presentat al Ministeri d Educació. 2. Primer curs de batxillerat A l article 34bis de la LOMCE es fixen els ensenyaments del primer curs de batxillerat. A l apartat 2 de l article 34bis queden reflectides les matèries del primer curs de batxillerat pels alumnes de la modalitat d Humanitats i Ciències Socials. Al mateix article 34bis, punt 2, apartat e, es fa contsar (el destacat en el text és nostre): e)en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos dos de las siguientes matèrias de opción del bloque de asignaturas troncales, organizadas, en su caso, en bloques que faciliten el tránsito a la educación superior. 1. Economía 2. Griego I 3. Historia del Mundo Contemporáneo 4. Literatura Universal Al mateix article 34 bis, punt 5, de la LOMCE, en el seu segon paràgraf, es fa constar (el destacat en el text és nostre): Además, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa, y en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas podrán cursar alguna materia más en el bloque de asignaturas de libre configuración autonòmica, que podrán ser materias del bloque de asignaturas específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales específicas, o materias a determinar.

4 En definitiva, i considerant que la LOMCE preveu que les administracions educatives poden crear assignatures d ampliació d assignatures troncals o matèries a determinar, i que aquestes assignatures tenen perfectament cabuda en el primer de batxillerat d Humanitats i Ciències Socials, ja que s hi cursen quatre matèries de modalitat, i la LOMCE només en preveu una d obligatòria (Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials) i dues d una llista que fixa la pròpia llei, SOL LICITEM MANTENIR ECONOMIA DE L EMPRESA I com a assignatura de modalitat. Considerem que aquesta matèria és la que ha donat un grau de qualitat i diferenciació positiva als estudis d Economia a Catalunya respecte a la resta de l estat. És una matèria valorada per tot el professorat i les Universitats, i molt sovint la majoritàriament escollida pels alumnes de 1r de batxillerat. Per tant, el seu manteniment és clau per garantir la qualitat dels estudis de contingut econòmic a Catalunya. 3. Segon curs de batxillerat La seva organització queda reflectida a l article 34ter. A l article 34ter, punt 2, apartat e, s hi relacionen les matèries generals de bloc que poden escollir els alumnes del Batxillerat d Humanitats i Ciències Socials 1. Economía de la Empresa 2. Geografia 3. Griego II 4. Historia del Arte 5. Historia de la Filosofía Al mateix article 34ter, punt 4, es recull (el destacat és nostre): 4. En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas cursarán un mínimo de dos y máximo de tres materias de las siguientes del bloque de asignaturas específicas:

5 a) Análisis Musical II b) Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente c) Dibujo Artístico II d) Dibujo Técnico II e) Fundamentos de Administración y Gestión f) Historia de la Filosofía g) Historia de la Música y la Danza h) Imagen y Sonido i) Psicología j) Religión k) Segunda Lengua Extranjera II l) Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica m) Tecnología Industrial II n) Tecnologías de la Información y la Comunicación II ñ) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna L'oferta de l'assignatura de Fundamentos de Administración y Gestión, segons la LOMCE, és obligatòria. Fins ara, a Catalunya no s'ha impartit mai ni s'ha sol licitat per part de l'eee, ja que els seus continguts quedaven coberts amb els dos cursos de la matèria d'economia de l'empresa. Amb la LOMCE passaríem a impartir Economia a primer de Batxillerat i Economia de l'empresa y Fundamentos de Administración y Gestión a segon. Creiem que el millor pels estudis econòmics és l'opció que s'havia fet a Catalunya, que és la continuïtat dels dos cursos de l'economia de l'empresa a primer i segon, en lloc de les dues matèries de segon de batxillerat. Per altra banda, al mateix article 34ter, punt 5, segon paràgraf, es fa constar (el destacat és nostre) Además, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas podrán cursar alguna materia más en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que podrán ser Educación Física, materias del bloque de asignaturas específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, o materias a determinar.

6 Tal com reflecteix la LOMCE, poden introduir-se altres matèries de lliure configuració autonòmica. En aquest cas, i d'acord al marc normatiu que ho fa possible, SOL LICITEM EL MANTENIMENT DE LA MATÈRIA D'ESTADA A L'EMPRESA, ja que ha estat un èxit de participació i valoració per part de tots els centres on s'ha dut a terme, i ofereix un accent propi de qualitat per part de l'administració educativa de Catalunya.

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat Conselleria d Educació DECRET 102/2008, d 11 de juliol, del Consell, pel qual s establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761] Conselleria de Educación DECRETO 102/2008,

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT 1/18 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT DECRET 92/2014, de 17 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats

Más detalles

RESOLUCIÓ ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l atenció educativa a l alumnat amb trastorns de l aprenentatge.

RESOLUCIÓ ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l atenció educativa a l alumnat amb trastorns de l aprenentatge. 1/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT RESOLUCIÓ ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l atenció educativa a l alumnat amb trastorns de l aprenentatge. La

Más detalles

QUANT PAGA L ESTUDIANT?

QUANT PAGA L ESTUDIANT? QUANT PAGA L ESTUDIANT? Preus i taxes de matrícula universitària a Catalunya, a Espanya i al món Maig de 2012 OBSERVATORI DEL SISTEMA UNIVERSITARI Os observatori sistema universitari Os observatori sistema

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes Universitat i treball a Catalunya 2014 Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes UNIVERSITAT I TREBALL A CATALUNYA 2014 Estudi de la inserció laboral de la població

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca con curs de mèrits per a la selecció i nomenament de

Más detalles

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 26 de març del 2010 de la Direcció General d Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a les proves d accés a cada curs, diferent del primer,

Más detalles

Colleccio Estudis. Els joves i les ntic d'accés a l'entorn virtual. Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya

Colleccio Estudis. Els joves i les ntic d'accés a l'entorn virtual. Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya Colleccio Estudis Els joves i les ntic d'accés a l'entorn virtual Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya 1 - Direcció: Josep Bonil - Coordinació tècnica: Marta Fonolleda - Autoria:

Más detalles

Pensar el futur de l educació. www.debats.cat. Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance. Debats d educació 27

Pensar el futur de l educació. www.debats.cat. Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance. Debats d educació 27 Pensar el futur de l educació www.debats.cat Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance Debats d educació 27 Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance Debats

Más detalles

Objectius Explicitació A v a l u a c i ó Concreció (què volem avaluar) Comentaris i material necessari

Objectius Explicitació A v a l u a c i ó Concreció (què volem avaluar) Comentaris i material necessari 3. PROCÉS DE TREBALL 3.1. D on partim? De l anàlisi de l experiència feta durant el curs 97/98 i del com es van passar les proves als alumnes, així com de la recollida d opinió dels mestres, vàrem arribar

Más detalles

OBRE A CATALUNYA LA PRIMERA ESCOLA DE MÀGIA PER A NENS AMB SÍNDROME DE DOWN

OBRE A CATALUNYA LA PRIMERA ESCOLA DE MÀGIA PER A NENS AMB SÍNDROME DE DOWN RECULL DE PREMSA EDUCACIÓ- Amb el patrocini de la DILLUNS 3 D OCTUBRE DE 2011 DIRECTE! AGENCIA EFE LA VANGUARDIA LA VANGUARDIA EL PAIS LA VANGUARDIA EL PAIS EL PUNT AVUI EL PUNT AVUI REGIO 7 EL PAIS Rigau

Más detalles

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGRIMNTS 9.1 Factors que han facilitat i dificultat una pràctica innovadora de l ensenyament de les Ciències Socials en l etapa d educació primària : coincidències

Más detalles

SINDIC ESTUDI COMPARATIU DELS SISTEMES PENITENCIARIS EUROPEUS ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS EUROPEOS

SINDIC ESTUDI COMPARATIU DELS SISTEMES PENITENCIARIS EUROPEUS ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS EUROPEOS ESTUDI COMPARATIU DELS SISTEMES PENITENCIARIS EUROPEUS ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS EUROPEOS A COMPARATIVE STUDY OF THE EUROPEAN AND CATALAN PENITENTIARY SYSTEMS INFORME EXTRAORDINARI

Más detalles

22192 REIAL DECRET 1164/2002, de 8 de novembre,

22192 REIAL DECRET 1164/2002, de 8 de novembre, 3068 Dilluns 2 desembre 2002 Suplement núm. 21 directament relacionades amb els continguts propis de l especialitat de què es tracti, i acreditin activitat assistencial i docent, durant un temps no inferior

Más detalles

REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU I MASTER

REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU I MASTER REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU I MASTER EXPOSICIÓ DE MOTIUS La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats (LOU) i posteriorment la Llei Orgànica

Más detalles

Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia

Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia TALLER: L AVALUACIÓ DE LA RECERCA EN HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Universitat de Barcelona, 28 i 29 de gener de 2010 Ponències i contribucions Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia

Más detalles

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria Conselleria d Hisenda i Administració Pública ORDE 1/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d Hisenda i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d accés al subgrup A1, sector

Más detalles

Guia de recursos i serveis per a famílies que tenen un membre amb discapacitat intel lectual

Guia de recursos i serveis per a famílies que tenen un membre amb discapacitat intel lectual Guia de recursos i serveis per a famílies que tenen un membre amb discapacitat intel lectual Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat Intel lectual NOTA Estant la present guia en procés de producció,

Más detalles

Anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa

Anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa Anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa I La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de

Más detalles

CAPÍTOL 7 ESTUDI CORRELACIONAL

CAPÍTOL 7 ESTUDI CORRELACIONAL CAPÍTOL 7 ESTUDI CORRELACIONAL 378 7.1.- ESTUDI DE LES VARIABLES Per tal de poder fer els càlculs, hem establert els següents criteris. Només tenim en compte els subjectes dels quals tenim totes les dades:

Más detalles

InDret L ANÀLISI DEL DRET

InDret L ANÀLISI DEL DRET InDret REVISTA PER A L ANÀLISI DEL DRET WWW. INDRET.COM Comparativa entre les reformes dels Estatuts d Autonomia de Catalunya i d Andalusia Articles impugnats davant el Tribunal Constitucional Albert Lamarca

Más detalles

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DELS ÀMBITS D ACTIVITAT ECONÒMICA DEL DELTA DEL LLOBREGAT

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DELS ÀMBITS D ACTIVITAT ECONÒMICA DEL DELTA DEL LLOBREGAT A/A CAP DEL SERVEI DE PLANS I PROGRAMES Departament de Territori i Sostenibilitat Subdirecció general d Avaluació Ambiental Generalitat de Catalunya Avinguda Diagonal 523-525 08029 BARCELONA 1 PLA DIRECTOR

Más detalles

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 42/2014, de 30 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d'ajudes i subvencions per a l'atenció a persones

Más detalles

DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL POR CURSOS Y MATERIAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA IMPLANTACIÓN LOMCE

DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL POR CURSOS Y MATERIAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA IMPLANTACIÓN LOMCE DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL POR CURSOS Y MATERIAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA IMPLANTACIÓN LOMCE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Gabinete Técnico Septiembre 2014 INTRODUCCIÓN Tras la aprobación de la LOMCE y del

Más detalles

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43.

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43. Finestra oberta La qualitat en la participació: una proposta d indicadors Eva Anduiza Sergi de Maya Maig 2005 Finestra Oberta 43 Autors: Eva Anduiza i Sergi de Maya Adaptació del text per a la publicació

Más detalles

Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària

Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària 3 de febrer de 2005 Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària

Más detalles

GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068-

GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068- GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068- Volem fer constar el nostre agraïment a totes les persones que han donat suport a la nostra

Más detalles

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA www.inicia.gencat.cat GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Departament

Más detalles