Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE."

Transcripción

1 Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora a batxillerat. Iniciación a la Actividad Emprenedora y Empresarial, com a matèria orientada a la Formació Professional. 2. Primer curs de batxillerat Mantenir ECONOMIA DE L EMPRESA I com a matèria de modalitat. Considerem que aquesta matèria és la que ha donat un grau de qualitat i diferenciació positiva als estudis d Economia a Catalunya respecte a la resta de l Estat. És una matèria valorada per tot el professorat i les Universitats,i majoritàriament escollida pels alumnes de 1r de batxillerat. Per tant, el seu manteniment és clau per garantir la qualitat dels estudis de contingut econòmic a Catalunya. 3. Segon curs de batxillerat Mantenir la matèria d'estada A L'EMPRESA, ja que ha estat un èxit de participació i valoració per part de tots els centres on s'ha dut a terme, i ofereix un accent propi de qualitat per part de l'administració educativa de Catalunya.

2 Justificació de les peticions i demandes de l'aeee en base al redactat de la LOMCE 1. Quart curs d ESO. La LOMCE preveu (article 25) dues opcions pels estudiants: a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional A l article es fa constar que els alumnes que vulguin seguir l'opció a), d'iniciació al Batxillerat, deben cursar al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales: 1. Biología y Geología 2. Economía 3. Física y Química 4. Latín Per tant, segons la LOMCE, la matèria de 4t d ESO d Economia ha de tenir un contingut orientat a la preparació d estudis de Batxillerat. També a l article 25, en el punt 5, es recullen les matèries que els alumnes han de cursar si opten per ensenyaments aplicats per a la iniciació a la Formació Professional. Concretament: los alumnos y alumnas deben cursar al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales: 1. Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 2. Iniciación a la Actividad Emprenedora y Empresarial 3. Tecnología Per tant, torna a quedar clarament reflectit que la matèria d Economia té un caràcter orientador a Batxillerat, i que els continguts per l alumnat orientat als estudis de Formació Professional han de quedar inclosos a una matèria diferent, a Iniciación a la Actividad

3 Emprenedora y Empresarial. D acord a l esperit de la LOMCE, des de la Confederació Estatal d Associacions de Professorat d Economia a Secundària, CEAPES, es van elaborar una proposta de currículums per les noves matèries que es citaven a la LOMCE. Adjuntem el Currículum que s ha consensuat per part CEAPES, i que s ha presentat al Ministeri d Educació. 2. Primer curs de batxillerat A l article 34bis de la LOMCE es fixen els ensenyaments del primer curs de batxillerat. A l apartat 2 de l article 34bis queden reflectides les matèries del primer curs de batxillerat pels alumnes de la modalitat d Humanitats i Ciències Socials. Al mateix article 34bis, punt 2, apartat e, es fa contsar (el destacat en el text és nostre): e)en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos dos de las siguientes matèrias de opción del bloque de asignaturas troncales, organizadas, en su caso, en bloques que faciliten el tránsito a la educación superior. 1. Economía 2. Griego I 3. Historia del Mundo Contemporáneo 4. Literatura Universal Al mateix article 34 bis, punt 5, de la LOMCE, en el seu segon paràgraf, es fa constar (el destacat en el text és nostre): Además, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa, y en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas podrán cursar alguna materia más en el bloque de asignaturas de libre configuración autonòmica, que podrán ser materias del bloque de asignaturas específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales específicas, o materias a determinar.

4 En definitiva, i considerant que la LOMCE preveu que les administracions educatives poden crear assignatures d ampliació d assignatures troncals o matèries a determinar, i que aquestes assignatures tenen perfectament cabuda en el primer de batxillerat d Humanitats i Ciències Socials, ja que s hi cursen quatre matèries de modalitat, i la LOMCE només en preveu una d obligatòria (Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials) i dues d una llista que fixa la pròpia llei, SOL LICITEM MANTENIR ECONOMIA DE L EMPRESA I com a assignatura de modalitat. Considerem que aquesta matèria és la que ha donat un grau de qualitat i diferenciació positiva als estudis d Economia a Catalunya respecte a la resta de l estat. És una matèria valorada per tot el professorat i les Universitats, i molt sovint la majoritàriament escollida pels alumnes de 1r de batxillerat. Per tant, el seu manteniment és clau per garantir la qualitat dels estudis de contingut econòmic a Catalunya. 3. Segon curs de batxillerat La seva organització queda reflectida a l article 34ter. A l article 34ter, punt 2, apartat e, s hi relacionen les matèries generals de bloc que poden escollir els alumnes del Batxillerat d Humanitats i Ciències Socials 1. Economía de la Empresa 2. Geografia 3. Griego II 4. Historia del Arte 5. Historia de la Filosofía Al mateix article 34ter, punt 4, es recull (el destacat és nostre): 4. En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas cursarán un mínimo de dos y máximo de tres materias de las siguientes del bloque de asignaturas específicas:

5 a) Análisis Musical II b) Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente c) Dibujo Artístico II d) Dibujo Técnico II e) Fundamentos de Administración y Gestión f) Historia de la Filosofía g) Historia de la Música y la Danza h) Imagen y Sonido i) Psicología j) Religión k) Segunda Lengua Extranjera II l) Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica m) Tecnología Industrial II n) Tecnologías de la Información y la Comunicación II ñ) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna L'oferta de l'assignatura de Fundamentos de Administración y Gestión, segons la LOMCE, és obligatòria. Fins ara, a Catalunya no s'ha impartit mai ni s'ha sol licitat per part de l'eee, ja que els seus continguts quedaven coberts amb els dos cursos de la matèria d'economia de l'empresa. Amb la LOMCE passaríem a impartir Economia a primer de Batxillerat i Economia de l'empresa y Fundamentos de Administración y Gestión a segon. Creiem que el millor pels estudis econòmics és l'opció que s'havia fet a Catalunya, que és la continuïtat dels dos cursos de l'economia de l'empresa a primer i segon, en lloc de les dues matèries de segon de batxillerat. Per altra banda, al mateix article 34ter, punt 5, segon paràgraf, es fa constar (el destacat és nostre) Además, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas podrán cursar alguna materia más en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que podrán ser Educación Física, materias del bloque de asignaturas específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, o materias a determinar.

6 Tal com reflecteix la LOMCE, poden introduir-se altres matèries de lliure configuració autonòmica. En aquest cas, i d'acord al marc normatiu que ho fa possible, SOL LICITEM EL MANTENIMENT DE LA MATÈRIA D'ESTADA A L'EMPRESA, ja que ha estat un èxit de participació i valoració per part de tots els centres on s'ha dut a terme, i ofereix un accent propi de qualitat per part de l'administració educativa de Catalunya.

Bachillerato en la LOMCE

Bachillerato en la LOMCE ÍNDICE Qué ha cambiado?... 2 de la etapa.... 3 Evaluación.... 5 Evaluación individualizada al final de Bachillerato... 5 1 Qué ha cambiado? Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación

Más detalles

ESPECÍFICAS (mínimo 3-máximo 6)

ESPECÍFICAS (mínimo 3-máximo 6) Educación secundaria Obligatoria (ESO): cursos 1º, 2º y 3º ESO 1º 2º 3º Número de materias: 5 + 1 GENERALES (5) OPCIÓN (cursar 1) Geografía e Historia (en 1º) (en 2º) Geografía e Historia Orientadas a

Más detalles

Se promociona a 2º curso con dos materias negativas como máximo, teniendo que matricularse en 2º curso de las

Se promociona a 2º curso con dos materias negativas como máximo, teniendo que matricularse en 2º curso de las BACHILLERATO LOMCE Hay tres modalidades: ciencias, humanidades y ciencias sociales y artes. El bachillerato consta de dos cursos, pudiendo repetir una vez cada curso. Se promociona a 2º curso con dos materias

Más detalles

EL BACHILLERATO EN LA LOMCE

EL BACHILLERATO EN LA LOMCE EL BACHILLERATO EN LA LOMCE ÁREA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL ETPOEP/SOE/Jaén 1.- Novedades principales A.- Para acceder se requiere estar en posesión del título de Graduado en ESO y haber superado

Más detalles

BACHILLERATO SEGÚN LA LOMCE

BACHILLERATO SEGÚN LA LOMCE BACHILLERATO SEGÚN LA LOMCE Artículo 32. Podrán acceder a los estudios de Bachillerato los alumnos que estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y hayan superado la evaluación

Más detalles

Cuadernos de Legislación Educativa

Cuadernos de Legislación Educativa Cuadernos de Legislación Educativa Nº 4- Marzo 2014 Relación de las principales características del Bachillerato según la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). EL BACHILLERATO EN

Más detalles

ESTRUCTURA DE BACHILLERATO

ESTRUCTURA DE BACHILLERATO BACHILLERATO ESTRUCTURA DE BACHILLERATO LAS MODALIDADES DE BACHILLERATO SON LAS SIGUIENTES: CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES ARTES EL BACHILLERATO SE ORGANIZA EN MATERIAS TRONCALESY MATERIAS ESPECÍFICAS

Más detalles

1. La nueva ley de educación en primaria. Los alumnos de primaria tendrán las siguientes asignaturas:

1. La nueva ley de educación en primaria. Los alumnos de primaria tendrán las siguientes asignaturas: LOMCE 1. La nueva ley de educación en primaria. La educación primaria se seguirá organizando en tres ciclos, pero se dividirá en dos a efectos de la evaluación individual; esto es, cuando finalicen los

Más detalles

BACHILLERATO LOMCE IES SAULO TO. Gáldar OFERTA CURSO 2015-2016 MODALIDAD:CIENCIAS MODALIDAD: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES MODALIDAD: ARTES

BACHILLERATO LOMCE IES SAULO TO. Gáldar OFERTA CURSO 2015-2016 MODALIDAD:CIENCIAS MODALIDAD: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES MODALIDAD: ARTES BACHILLERATO LOMCE IES SAULO TO OFERTA CURSO 2015-2016 MODALIDAD:CIENCIAS MODALIDAD: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES MODALIDAD: ARTES S SAULO TORÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES: Etapa educativa no obligatoria

Más detalles

ANEXO 2.º HORARIO ESCOLAR SEMANAL DEL BACHILLERATO. Física y Química 3. Educación Física 2 Cultura Científica. Elegir 1. Elegir 1

ANEXO 2.º HORARIO ESCOLAR SEMANAL DEL BACHILLERATO. Física y Química 3. Educación Física 2 Cultura Científica. Elegir 1. Elegir 1 ANEXO.º HORARIO ESCOLAR SEMANAL DEL BACHILLERATO I. MODALIDAD DE CIENCIAS: ITINERARIO «CIENCIAS DE LA SALUD» MATERIAS 1.º CURSO.º CURSO Filosofía Historia de España Lengua Castellana y Literatura I Lengua

Más detalles

Cuadernos de Legislación Educativa

Cuadernos de Legislación Educativa Cuadernos de Legislación Educativa Nº 2- Marzo 2014 Relación de las principales características de la Educación Secundaria Obligatoria según Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Más detalles

Reunión con padres de los alumnos de 4º ESO.

Reunión con padres de los alumnos de 4º ESO. IES La Asunción Reunión con padres de los alumnos de 4º ESO. 21 de mayo de 2015 ALGUNAS NOVEDADES LOMCE Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) es una modificación

Más detalles

Se organiza en materias y comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno.

Se organiza en materias y comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno. La etapa de Educación Secundaria Obligatoria Se organiza en materias y comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno. El segundo ciclo o cuarto curso de la Educación Secundaria

Más detalles

EL PASO DE ESO A BACHILLERATO Curso 2015-2016

EL PASO DE ESO A BACHILLERATO Curso 2015-2016 EL PASO DE ESO A BACHILLERATO Curso 2015-2016 Orientación académica LOMCE Modalidades de Bachillerato Aspectos por concretar Sesión Informativa 11 de febrero de 2015 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Valoración de

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, DE EDUCACIÓN LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, DE EDUCACIÓN LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. MARCO NOATIVO PARA LA PARTICIPACIÓN LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, DE EDUCACIÓN con las modificaciones 1 introducidas por la LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.

Más detalles

Propuesta de Organización y Horario del Bachillerato en Extremadura

Propuesta de Organización y Horario del Bachillerato en Extremadura Consejería de Educación Dirección General de Calidad y Equidad Educativa JUNTA DE EXTREMADURA Delgado Valencia, 6 06800 MÉRIDA http://www.juntaex.es Teléfono: 924 00 67 64 Fax: 924 00 67 28 Propuesta de

Más detalles

Plan de estudios de 1º Bachiller (I) Ciencias Sociales Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I Economía

Plan de estudios de 1º Bachiller (I) Ciencias Sociales Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I Economía CIENCIAS Matemáticas I Física y Química Plan de estudios de 1º Bachiller (I) Ciencias de la Salud Biología y Geología Científico-Tecnológico Dibujo Técnico I Tecnología Industrial I HUMANIDADES Y CIENCIAS

Más detalles

ORIENTACIÓN SOBRE LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO Y POSIBILIDADES DE COMPATIBILIZARLO CON LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ORIENTACIÓN SOBRE LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO Y POSIBILIDADES DE COMPATIBILIZARLO CON LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA ORIENTACIÓN SOBRE LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO Y POSIBILIDADES DE COMPATIBILIZARLO CON LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 1º) ALUMNOS QUE REALIZARAN 1º DE BACHILLER Y CURSOS COMPRENDIDOS DE 1º A 4º

Más detalles

Y DESPUÉS DE 3º DE ESO, QUÉ?

Y DESPUÉS DE 3º DE ESO, QUÉ? 1 Y DESPUÉS DE 3º DE ESO, QUÉ? Ya se acerca el final de curso y debes ir pensando qué es lo que vas a hacer el año que viene. Tienes las siguientes posibilidades: Hacer 4º ESO. Hacer un Programa de Garantía

Más detalles

EL PASO DE PRIMARIA A SECUNDARIA Curso 2015-2016. LOMCE Novedades Asignaturas y cursos Titulación Prueba final de Secundaria

EL PASO DE PRIMARIA A SECUNDARIA Curso 2015-2016. LOMCE Novedades Asignaturas y cursos Titulación Prueba final de Secundaria EL PASO DE PRIMARIA A SECUNDARIA Curso 2015-2016 LOMCE Novedades Asignaturas y cursos Titulación Prueba final de Secundaria Sesión Informativa 29 de ABRIL de 2015 QUÉ CAMBIOS SUPONE LA LOMCE Currículo

Más detalles

ÍNDICE 4º ESO 1º BACH 2º BACH EVA-FINAL

ÍNDICE 4º ESO 1º BACH 2º BACH EVA-FINAL ÍNDICE 4º ESO 1º BACH 2º BACH EVA-FINAL ITINERARIO I Propias de Opción (3 h) Informática Latín Ed. Plástica Música Ed. Plástica Optativa (2 h) (Elegir 1) Francés In. Emprendedora ITINERARIO II ITINERARIO

Más detalles

LOMCE. (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) CAMBIOS EN SECUNDARIA

LOMCE. (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) CAMBIOS EN SECUNDARIA LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) CAMBIOS EN SECUNDARIA CAMBIOS EN SECUNDARIA La Ed. Primaria y la ESO constituyen la Educación básica, obligatoria y gratuita (ya se establecía en

Más detalles

Estructura del Bachillerato:

Estructura del Bachillerato: CURSO 2010/2011 ORDEN de 19 de junio de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la organización y el funcionamiento del Bachillerato diurno, nocturno y a distancia en la Comunitat Valenciana

Más detalles

BORRADOR DE ITINERARIOS PARA LOS BACHILLERATOS TABLA COMPARATIVA LOE LOMCE- ANDALUCÍA (13-03-2015)

BORRADOR DE ITINERARIOS PARA LOS BACHILLERATOS TABLA COMPARATIVA LOE LOMCE- ANDALUCÍA (13-03-2015) 1º BACH ARTES ESCÉNICAS 1º BACH ARTES ESCÉNICAS 1ª LENGUA EXTRANJERA 3 1ª LENGUA EXTRANJERA I 3 CC MUNDO CONTEMPORANEO 3 FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 3 FILOSOFÍA R 3 LENGUA CAST Y LITER 3 LENGUA CASTELLANA Y

Más detalles

LOMCE Ordenación Académica DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

LOMCE Ordenación Académica DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN LOMCE Ordenación Académica DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 1 CURSO EN QUE LE ALCANZA CURSO 2013/2014 CURSO ALCANZA LOMCE AÑO ESCOLAR 1º EI 1º EP 2016/2017 2º EI 1º EP 2015/2016 3º EI 1º EP 2014/2015 1º EP

Más detalles

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 4º ESO

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 4º ESO ORIENTACIÓN EDUCATIVA 4º ESO 4 de Febrero de 2015 Susana Martín Martín Orientadora Opciones al finalizar 4º de ESO Curso aprobado: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria Bachillerato Formación Profesional

Más detalles

Hueber te informa. sobre la LOMCE. Aspectos básicos de la LOMCE Principales cambios por etapa educativa Otros aspectos abordados en la LOMCE

Hueber te informa. sobre la LOMCE. Aspectos básicos de la LOMCE Principales cambios por etapa educativa Otros aspectos abordados en la LOMCE Aspectos básicos de Principales cambios por etapa educativa Otros aspectos abordados en la LOMCE Aspectos básicos de Principales cambios por etapa educativa Otros aspectos abordados en Aspectos básicos

Más detalles

LAS ENSEÑANZAS DE SECUNDARIA EN LA L.O.M.C.E. José Antonio Fernández Ex Director del IES Beatriz Galindo

LAS ENSEÑANZAS DE SECUNDARIA EN LA L.O.M.C.E. José Antonio Fernández Ex Director del IES Beatriz Galindo LAS ENSEÑANZAS DE SECUNDARIA EN LA L.O.M.C.E. José Antonio Fernández Ex Director del IES Beatriz Galindo CONTEXTO HISTORICO ( I ) LAS ENSEÑANZAS MEDIAS EN LOS SIGLOS XIX Y PRIMERA MITAD DEL XX Periodo

Más detalles

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE INSTRUCCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN EN EL AÑO ACADÉMICO 2015-2016 DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DEL BACHILLERATO EN LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,

Más detalles

Y DESPUÉS DE LA ESO QUÉ?

Y DESPUÉS DE LA ESO QUÉ? Y DESPUÉS DE LA ESO QUÉ? SALIDAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES AL TERMINAR LA E.S.O. DEPARTAMENTO de ORIENTACIÓN I.E.S. Odón Betanzos MAZAGÓN HABLAREMOS DE LAS OPCIONES AL TERMINAR 4º de E.S.O. SI EL ALUMNO

Más detalles

ORIENTACIÓN ACADÉMICA 2014/2018

ORIENTACIÓN ACADÉMICA 2014/2018 ORIENTACIÓN ACADÉMICA 2014/2018 IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE LA LOMCE IMPLICACIONES EN LOS ITINERARIOS ACADÉMICOS 1 Asociación de Profesionales de la Orientación Educativa de Murcia apoemur@gmail.com http://apomur.blogspot.com/

Más detalles

INSTRUCCIONES. CAPITULO I. Educación Secundaria Obligatoria. 1. Horarios.

INSTRUCCIONES. CAPITULO I. Educación Secundaria Obligatoria. 1. Horarios. Ref: 09/770303.9/15 INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL SOBRE ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Más detalles

MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS DIFERENETES ETAPAS EDUCATIVAS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE LA LOMCE. PUNTOS CLAVE

MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS DIFERENETES ETAPAS EDUCATIVAS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE LA LOMCE. PUNTOS CLAVE MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS DIFERENETES ETAPAS EDUCATIVAS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE LA LOMCE. PUNTOS CLAVE GABINETE TÉCNICO Diciembre 2013 INDICE Modificaciones en la estructura básica

Más detalles

Modificaciones en la estructura básica de las diferentes etapas educativas en la LOMCE Puntos clave y calendario de implantación

Modificaciones en la estructura básica de las diferentes etapas educativas en la LOMCE Puntos clave y calendario de implantación Modificaciones en la estructura básica de las diferentes etapas educativas en la LOMCE Puntos clave y calendario de implantación La finalidad de este documento es la de informar al profesorado de los cambios

Más detalles

ANEXO I MODALIDADES/ITINERARIOS DEL BACHILLERATO/HORARIO SEMANAL MODALIDAD: ARTES

ANEXO I MODALIDADES/ITINERARIOS DEL BACHILLERATO/HORARIO SEMANAL MODALIDAD: ARTES ANEXO I MODALIDADES/ITINERARIOS DEL BACHILLERATO/HORARIO SEMANAL MODALIDAD: ARTES Itinerario: Común Lengua Castellana y Literatura I Dibujo Artístico I Volumen I Talleres Artísticos Diseño Asistido por

Más detalles

I. MODALIDAD DE CIENCIAS: ITINERARIO «CIENCIAS DE LA SALUD» Filosofía 4

I. MODALIDAD DE CIENCIAS: ITINERARIO «CIENCIAS DE LA SALUD» Filosofía 4 HORARIO ESCOLAR SEMANAL DE BACHILLERATO TRANSICIÓN LOE-LOMCE. CURSO 05-06.º BACHILLERATO (Ordenación para Canarias del RD 05/04, de 6 de diciembre) Materia troncal general por modalidad I 4 Materia troncal

Más detalles

Y DESPUÉS DE 4º E.S.O. QUÉ?

Y DESPUÉS DE 4º E.S.O. QUÉ? Y DESPUÉS DE 4º E.S.O. QUÉ? Materias que se cursan: Materias comunes: cinco en primero y cuatro en segundo. Materias de modalidad: tres en cada curso. Materias optativas: una en cada curso. Edades: 16-18

Más detalles

ESTRUCTURA SISTEMA EDUCATIVO L.O.M.C.E

ESTRUCTURA SISTEMA EDUCATIVO L.O.M.C.E EDUCACIÓN SECUNDARIA ARTES CIENCIAS HUMANIDADES Y CC.SOCIALES G.M F.P G.S EDUCACIÓN SUPERIOR Marzo 2015 B.O.E, 9 de Diciembre de 2013 - B.O.E, 3 de Enero de 2015 ESTRUCTURA SISTEMA EDUCATIVO L.O.M.C.E

Más detalles

Dptº. de ORIENTACIÓN. «IES Virgen del Espino» E.S.O. BACHILLERATOS F.P. IES Virgen del Espino SORIA

Dptº. de ORIENTACIÓN. «IES Virgen del Espino» E.S.O. BACHILLERATOS F.P. IES Virgen del Espino SORIA Dptº. de ORIENTACIÓN «IES Virgen del Espino» E.S.O. BACHILLERATOS F.P. IES Virgen del Espino SORIA ORIENTADOR: 2014-15 2015-16 2016-17 2017 18 Primaria 1º - 3º - 5º 2º - 4º - 6º ESO 1º - 3º 2º - 4º Bachillerato

Más detalles

Y DESPUÉS DE 4º DE E.S.O. QUÉ? PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO - PROFESIONAL

Y DESPUÉS DE 4º DE E.S.O. QUÉ? PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO - PROFESIONAL Y DESPUÉS DE 4º DE E.S.O. QUÉ? PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO - PROFESIONAL ESTRUCTURA SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL (L.O.E.) UNIVERSIDAD Prueba de acceso (Selectividad) BACHILLERATO (1º y 2º) -Ciencias

Más detalles

BACHILLERATO LOE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA MATERIAS COMUNES MATERIAS DE MODALIDAD MATERIAS OPTATIVAS. 30 h 30 h

BACHILLERATO LOE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA MATERIAS COMUNES MATERIAS DE MODALIDAD MATERIAS OPTATIVAS. 30 h 30 h BACHILLERATO LOE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA PRIMERO SEGUNDO MATERIAS COMUNES - Ciencias para el mundo contemporáneo... 3 h. - Educación física... 2 h. - Filosofía y ciudadanía... 3 h. - Lengua castellana y

Más detalles

Tabla comparativa del Proyecto R. Decreto de Especialidades de ESO y Bachillerato

Tabla comparativa del Proyecto R. Decreto de Especialidades de ESO y Bachillerato Tabla comparativa del Proyecto R. Decreto de Especialidades de ESO y Bachillerato Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las

Más detalles

aude San Pedro ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO

aude San Pedro ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO El Bachillerato consta de dos cursos académicos y se desarrolla en modalidades diferentes que permitirán a los alumnos una preparación especializada para su incorporación

Más detalles

SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA ENSEÑANZA DE CASTILLA-LA MANCHA

SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA ENSEÑANZA DE CASTILLA-LA MANCHA Franqueo concertado 13/13 Revista informativa del STE-CLM > Resumen LOMCE ÍNDICE EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA BACHILLERATO ACCESO Y ADMISIÓN AL GRADO UNIVERSITARIO FORMACIÓN PROFESIONAL

Más detalles

BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS PRIMER CURSO

BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS PRIMER CURSO BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS BLOQUES DE ASIGNATURAS GENERALES (1) DE OPCIÓN (2) PRIMER CURSO OFERTA MATERIAS SESIONES LECTIVAS EL ELEGIR DOS Filosofía 3 Primera

Más detalles

OFERTA ACADÉMICA BACHILLERATO LOMCE 1º BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. Curso 15-16

OFERTA ACADÉMICA BACHILLERATO LOMCE 1º BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. Curso 15-16 OFERTA ACADÉMICA BACHILLERATO LOMCE 1º BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. Curso 15-16 Matemáticas I 4h Materias específicas Educación Física 4h Troncales: Física y Química, Dibujo Técnico I Específicas

Más detalles

Y DESPUES DE 4º DE E.S.O. QUÉ? PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO- PROFESIONAL

Y DESPUES DE 4º DE E.S.O. QUÉ? PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO- PROFESIONAL Y DESPUES DE 4º DE E.S.O. QUÉ? PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO- PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Colegio Aljarafe SCA Curso 2014-2015 SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL (LOE) TERMINA 4º CURSO DE LA E.S.O.

Más detalles

Orientación 3º ESO. El año que viene estudiaré

Orientación 3º ESO. El año que viene estudiaré Orientación 3º ESO? El año que viene estudiaré OTRAS OPCIONES CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR PASANDO PRUEBA DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO GRADOS UNIVERSITARIOS PAU BACHILLERATO PASANDO PRUEBA

Más detalles

ESTRUCTURA DEL NUEVO SISTEMA EDUCATIVO

ESTRUCTURA DEL NUEVO SISTEMA EDUCATIVO Resumen LOMCE 2014 03 ESTRUCTURA DEL NUEVO SISTEMA EDUCATIVO 04 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 05 CURRÍCULO Y ORGANIZACIÓN DE ASIGNATURAS 06 COMPETENCIAS EN LAS ASIGNATURAS 07 LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA LOMCE

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE INSTRUCCIONES DE 8 DE JUNIO DE 2015, POR LAS QUE SE MODIFICAN LAS DE 9 DE MAYO DE 2015, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, SOBRE LA ORDENACIÓN EDUCATIVA

Más detalles

BACHILLERATO. MATRÍCULA: Se informará en las aulas ( a través de los tutores/as), también se puede consultar en Secretaria.

BACHILLERATO. MATRÍCULA: Se informará en las aulas ( a través de los tutores/as), también se puede consultar en Secretaria. BACHILLERATO CARACTERÍSTICAS DEL BACHILLERATO: El Bachillerato es una etapa formativa no obligatoria que consta de dos cursos y que se plantea como principales objetivos: Adquirir una madurez intelectual

Más detalles

GUÍA INFORMATIVA DE ORIENTACIÓN SOBRE EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE QUIENES ESTÉN EN POSESIÓN DE UN TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR

GUÍA INFORMATIVA DE ORIENTACIÓN SOBRE EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE QUIENES ESTÉN EN POSESIÓN DE UN TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR GUÍA INFORMATIVA DE ORIENTACIÓN SOBRE EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE QUIENES ESTÉN EN POSESIÓN DE UN TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN EN TODO EL ESTADO El Real Decreto 1892/2008,

Más detalles

RESERVA DE PLAZA PRIMERO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA CURSO 2015/2016. Nombre y Apellidos: Grupo:

RESERVA DE PLAZA PRIMERO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA CURSO 2015/2016. Nombre y Apellidos: Grupo: PRIMERO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ASIGNATURAS COMUNES: * Ciencias Sociales, Geografía e Historia (4 h.) (2 h.) * Lengua Extranjera (Inglés) (4 h.) * Religión (2 h.) * Biología y Geología (3 h.)

Más detalles

Prueba de Acceso a Enseñanzas Universitarias (PAEU)

Prueba de Acceso a Enseñanzas Universitarias (PAEU) III Feria de Orientación Universitaria Aranda de Duero, 26 de noviembre de 2015 Prueba de Acceso a Enseñanzas Universitarias (PAEU) Cómo es actualmente la PAEU? (Real Decreto 1892/2008) A) Fase General

Más detalles

TITULACIONES PARA IMPARTIR E.S.O.

TITULACIONES PARA IMPARTIR E.S.O. TITULACIONES PARA IMPARTIR E.S.O. MATERIA Música Alimentación Nutrición y Salud Biología y Geología Física y Química Ciencias de la Naturaleza Ciencias Sociales Geografía e Historia Orientación Profesional

Más detalles

CAMBIOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

CAMBIOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL Introducción a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa CAMBIOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL PALABRAS CLAVE LOE: Ley Orgánica de Educación (2006) LOMCE: Ley Orgánica para la Mejora de

Más detalles

INFORME SOBRE EL BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO Y SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS

INFORME SOBRE EL BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO Y SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS INFORME SOBRE EL BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO Y SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS está en vigor la siguiente normativa: R.D 1700/1991, de 29 de noviembre,

Más detalles

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS El BOE ha publicat recentment el REAL DECRETO 1834/2008, de 8

Más detalles

Guía para analizar el impacto de las principales novedades en los centros educativos

Guía para analizar el impacto de las principales novedades en los centros educativos ? Guía para analizar el impacto de las principales novedades en los centros educativos En Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, las asignaturas se agrupan en tres bloques: asignaturas

Más detalles

ESAEM. Escuela superior de Artes Escénicas de Málaga. Calle Manuel Altolaguirre nº 15. 29003 Málaga

ESAEM. Escuela superior de Artes Escénicas de Málaga. Calle Manuel Altolaguirre nº 15. 29003 Málaga EL BACHILLERATO DE ARTES ESCÉNICAS CURSO 2014-2015 ESAEM Escuela superior de Artes Escénicas de Málaga Calle Manuel Altolaguirre nº 15 29003 Málaga 2 Índice EL BACHILLERATO DE ARTES ESCÉNICAS 4 MATERIAS

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

INFORMACIÓN A LOS CENTROS SOBRE EL CURSO 2015-2016

INFORMACIÓN A LOS CENTROS SOBRE EL CURSO 2015-2016 INFORMACIÓN A LOS CENTROS SOBRE EL CURSO 2015-2016 El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura asumió desde el inicio de la legislatura el firme compromiso de continuar mejorando el sistema

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

Salamanca. Jefatura de estudios de Secundaria

Salamanca. Jefatura de estudios de Secundaria Salamanca Jefatura de estudios de Secundaria ORACIÓN - Madre Teresa de Calcuta Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño Enseñarás a vivir, pero no vivirán

Más detalles

Selectividad 2014-2015

Selectividad 2014-2015 Selectividad 2014-2015 Para presentarse a selectividad hay que tener aprobadas todas las asignaturas de 1º y 2º de bachiller. Se calculará la nota media de ambos cursos de bachiller, sin Religión para

Más detalles

Servicio de Inspección de Sevilla BACHILLERATO LOE EN ANDALUCÍA

Servicio de Inspección de Sevilla BACHILLERATO LOE EN ANDALUCÍA Servicio de Inspección de Sevilla BACHILLERATO LOE EN ANDALUCÍA Normativa LOE LEA REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas

Más detalles

L.O.M.C.E. (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa)

L.O.M.C.E. (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) L.O.M.C.E. (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) Ley Orgánica 8/2013, 9 diciembre, es la cuarta reforma global de la estructura del sistema educativo desde la Ley General de Educación de

Más detalles

CÓMO CAMBIA LA LOMCE EL SISTEMA EDUCATIVO?

CÓMO CAMBIA LA LOMCE EL SISTEMA EDUCATIVO? CÓMO CAMBIA LA LOMCE EL SISTEMA EDUCATIVO? Cambios más relevantes en el Sistema Educativo al entrar en vigor la LOMCE NUEVA DISTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNATURAS Configuración Específica De libre configuración

Más detalles

Educación publica un decreto de especialidades que no soluciona los problemas de los interinos ni de los expertos lingüísticos

Educación publica un decreto de especialidades que no soluciona los problemas de los interinos ni de los expertos lingüísticos Educación publica un decreto de especialidades que no soluciona los problemas de los interinos ni de los expertos lingüísticos El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) presentó el primer proyecto

Más detalles

I.E.S. EL MAJUELO Orientaciones sobre el Bachillerato para los alumnos y las alumnas de 4.º de E.S.O.

I.E.S. EL MAJUELO Orientaciones sobre el Bachillerato para los alumnos y las alumnas de 4.º de E.S.O. Primero de Bachillerato: Modalidad de Ciencias y Tecnología Materias de la modalidad (Total 12 horas) Primera Filosofía y Ciudadanía (3 h) Lengua Española y Literatura (3 h) Biología y Geología Biología

Más detalles

SESIÓN INFORMATIVA A PADRES DE ALUMNADO DE 4º ESO SOBRE EL BACHILLERATO LUNES 16 DE FEBRERO DE 2.015

SESIÓN INFORMATIVA A PADRES DE ALUMNADO DE 4º ESO SOBRE EL BACHILLERATO LUNES 16 DE FEBRERO DE 2.015 SESIÓN INFORMATIVA A PADRES DE ALUMNADO DE 4º ESO SOBRE EL BACHILLERATO LUNES 16 DE FEBRERO DE 2.015 ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS *A partir del curso 2.017-18 UNIVERSIDAD NA = NMCF Convocatorias io y Septiembre)

Más detalles

E.S.O. (Enseñanza Secundaria Obligatoria) PÁG. PÁG. 3 PÁG. 4 y 5 BACHILLERATO PÁG. 6 PÁG. 7 PÁG. 8 FP (Formación Profesional) PÁG. 9 PÁG. 0 PÁG. Pág. E.S.O. - Opción: Seguir estudiando Si has terminado

Más detalles

Bachillerato LOMCE. 1r curso. Modalidad de Ciencias

Bachillerato LOMCE. 1r curso. Modalidad de Ciencias Bachillerato LOMCE 1r curso Modalidad de Ciencias Materias Troncales Materias Específicas Materias de libre Filosofía Educación física Lengua cooficial y literatura Lengua Castellana y Literatura I Matemáticas

Más detalles

La prueba de acceso a estudios universitarios se estructura en dos partes:

La prueba de acceso a estudios universitarios se estructura en dos partes: PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Los titulados de Bachillerato que deseen acceder a los estudios universitarios de grado desde Bachillerato hay que superar la P.A.U. (Prueba de acceso a la universidad).

Más detalles

El BACHILLERA BACHILLERA O según la LOMCE Modalidades - CLM

El BACHILLERA BACHILLERA O según la LOMCE Modalidades - CLM El BACHILLERATO según la LOMCE Modalidades - CLM Aquí se describen las materias de cada modalidad de Bachillerato que existen, pero cada centro imparte unas u otras ylas organiza de distinta forma. Modalidad

Más detalles

ESTRUCTURA DEL NUEVO SISTEMA EDUCATIVO... 3 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN... 4 CURRÍCULO Y ORGANIZACIÓN DE ASIGNATURAS...

ESTRUCTURA DEL NUEVO SISTEMA EDUCATIVO... 3 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN... 4 CURRÍCULO Y ORGANIZACIÓN DE ASIGNATURAS... ÍNDICE ESTRUCTURA DEL NUEVO SISTEMA EDUCATIVO... 3 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN... 4 CURRÍCULO Y ORGANIZACIÓN DE ASIGNATURAS... 5 o Currículo... 5 o Organización de asignaturas... 5 o Contenidos transversales...

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 15/16 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL CUARTO DE ESO CURSO 2015/16 Página 1 de 19 Página 2 de 19 BACHILLERATO En la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y en el Real Decreto

Más detalles

SELECTIVIDAD. Curso 2014-2015

SELECTIVIDAD. Curso 2014-2015 SELECTIVIDAD Curso 2014-2015 INFORMACIÓN DE LA PRUEBA DE SELECTIVIDAD. CURSO 2014-2015 1.- Estructura de la Prueba: a) Fase general: ejercicios y calificación - Calificación definitiva de la prueba b)

Más detalles

Alternativas formativa al finalizar 4º 4 ESO Tomar una decisión

Alternativas formativa al finalizar 4º 4 ESO Tomar una decisión Alternativas formativa al finalizar 4º 4 ESO Tomar una decisión Ayuntamiento de Fuenlabrada. Concejalía de Educación. Aula Fuenlabrada II. 2013 Carlos Fernández Hdez. Jefe Dpto. de Orientación IES Salvador

Más detalles

Índice de Contenidos. 1.- Objetivos de la P.A.U.

Índice de Contenidos. 1.- Objetivos de la P.A.U. Índice de Contenidos 1.- Objetivos de la Prueba de Acceso a la Universidad (P.A.U.) 2.- Estructura de la nueva prueba de acceso 3.- Condiciones para la superación de la prueba de acceso 4.- Nota de admisión

Más detalles

Alternativas formativa al finalizar 4º 4 ESO Tomar una decisión

Alternativas formativa al finalizar 4º 4 ESO Tomar una decisión Alternativas formativa al finalizar 4º 4 ESO Tomar una decisión Ayuntamiento de Fuenlabrada. Concejalía de Educación. Aula Fuenlabrada 2. 2012 Carlos Fernández Hdez. Jefe Dpto. de Orientación IES Salvador

Más detalles

NOVEDADES EN LA ESO LOMCE

NOVEDADES EN LA ESO LOMCE NOVEDADES EN LA ESO LOMCE Se organiza en materias y comprende dos ciclos 1º ciclo: 1º, 2º y 3º ESO 2º ciclo: 4º ESO Deja de impartirse Educación para la ciudadanía. Nueva asignatura: Valores Éticos. Alternativa

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Folio 1 de 4 Vista la necesidad de establecer instrucciones a los centros educativos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato respecto a la impartición de las materias

Más detalles

2. Las especialidades docentes del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional son las que se relacionan en el anexo II.

2. Las especialidades docentes del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional son las que se relacionan en el anexo II. Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las especialidades docentes de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de profesores de enseñanza secundaria y de profesores técnicos de formación

Más detalles

2- Educación Secundaria Obligatoria EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA CARACTERÍSTICAS

2- Educación Secundaria Obligatoria EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA CARACTERÍSTICAS 2- Educación Secundaria Obligatoria El gobierno del PP ha presentado en el año 2013 la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa que genera modificaciones en la Educación Secundaria Obligatoria

Más detalles

I.E.S. Salvador Allende. ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL Curso 2013-2014

I.E.S. Salvador Allende. ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL Curso 2013-2014 I.E.S. Salvador Allende ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL Curso 2013-2014 PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 1.-AUTOCONOCIMIENTO: -Intereses profesionales. Aptitudes-Actitud: ante los estudios -R. Académico

Más detalles

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE, nº 295, de 10 de diciembre de 2013).

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE, nº 295, de 10 de diciembre de 2013). LOMCE EN REsUMEN Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE, nº 295, de 10 de diciembre de 2013). NDICE LOMCE y currículo... 2 Nuevo concepto Elementos que lo integran

Más detalles

EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DEL BACHILLERATO

EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DEL BACHILLERATO INFORME SOBRE EL REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DEL BACHILLERATO GABINETE TÉCNICO Febrero 2015 Gabinete

Más detalles

G u í a d e e s t u d i o s y P r o f e s i o n e s 2 0 1 2 N 11 Educación de Personas Adultas CARACTERÍSTICAS La Educación de Personas Adultas comprende las actuaciones de carácter educativo, orientadas

Más detalles

Ponderación de materias de la fase específica de la PAU para todas las universidades de la Comunidad de Madrid

Ponderación de materias de la fase específica de la PAU para todas las universidades de la Comunidad de Madrid Ponderación de materias de la fase específica de la PAU para todas las universidades de la Comunidad de Madrid Coeficiente de Posibles Materias de Modalidad de 2º de Bachillerato 0.1 Cultura audiovisual

Más detalles

LAS ASIGNATURAS DE ECONOMÍA EN LA LOMCE

LAS ASIGNATURAS DE ECONOMÍA EN LA LOMCE LAS ASIGNATURAS DE ECONOMÍA EN LA LOMCE http://adesmur.es/ INTRODUCCIÓN La implantación de la LOMCE ha introducido novedades en el sistema educativo en general y en las asignaturas relacionadas con la

Más detalles

RAMA: ARTES Y HUMANIDADES

RAMA: ARTES Y HUMANIDADES LAS SIGUIENTES TABLAS CONTIENEN LAS PONDERACIONES DE LAS ASIGNATURAS CORRESPONDIENTES A LA FASE ESPECÍFICA DE LA PAU DE LOS CURSOS 2014 2015 Y 2015 2016 PARA ESTUDIANTES DE BACHILLERATO Y DE CICLOS FORMATIVOS

Más detalles

CONDICIONES DE FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO EN LOS CENTROS PRIVADOS PARA EJERCER LA DOCENCIA EN ESO Y BACHILLERATO

CONDICIONES DE FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO EN LOS CENTROS PRIVADOS PARA EJERCER LA DOCENCIA EN ESO Y BACHILLERATO CONDICIONES DE FORMACIÓN INICIAL DEL PROFRADO EN LOS CENTROS PRIVADOS PARA EJERCER LA DOCENCIA EN Y BACHILLERATO R.D. 860/2010, de 2 de julio. (BOE 17 de julio de 2010) Corrección errores R.D. 860/2010

Más detalles

Postgrado: Máster y Doctor. Título de Grado. Estudios de Grado. Título de Bachiller. Bachillerato. Título Graduado ESO

Postgrado: Máster y Doctor. Título de Grado. Estudios de Grado. Título de Bachiller. Bachillerato. Título Graduado ESO MAYO DE 2013 Postgrado: Máster y Doctor MUNDO LABORAL Título de Grado Estudios de Grado PAU Título de Bachiller Bachillerato Título Graduado ESO Sin título Graduado ESO Ciclos Formativos Grado Superior

Más detalles

11. EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

11. EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 11. EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS Guía elaborada conjuntamente por las diferentes Concejalías de Juventud de los municipios de: Alcalá de Henares, Coslada, Mejorada del Campo, Rivas - 1 - Vaciamadrid,

Más detalles

Definición de currículo: la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.

Definición de currículo: la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. La LOMCE es una modificación de la LOE que lo que hace es añadir, sustituir o modificar artículos de la actual ley. Consta de un artículo único, con ochenta y seis apartados, tres Disposiciones adicionales,

Más detalles

FIN DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

FIN DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA FIN DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA CON GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA SIN GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA BACHILLERATO CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO PROGRAMAS INICIACIÓN PROFESIONAL

Más detalles

Monográfico. Modificaciones en la estructura básica de las diferentes etapas educativas tras la implantación de la Lomce. www.feteugt.es.

Monográfico. Modificaciones en la estructura básica de las diferentes etapas educativas tras la implantación de la Lomce. www.feteugt.es. Monográfico Enero 2014 Modificaciones en la estructura básica de las diferentes etapas educativas tras la implantación de la Lomce www.feteugt.es INDICE 1. ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA... 3 1.1.

Más detalles