EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS"

Transcripción

1 EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS Carme Lucena Cayuela vocal del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic Barcelona, 26 de febrer de 2015

2 CREACIÓ DE L ÒRGAN ADMINISTRATIU DE RECURSOS CONTRACTUALS DE CATALUNYA, AVUI TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC L Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) es va crear per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 5931, de 29 de juliol de 2011) com a òrgan administratiu unipersonal especialitzat que actua amb plena independència funcional en l exercici de les seves competències per garantir la seva total objectivitat, i exerceix les seves funcions en l àmbit de l Administració de la Generalitat de Catalunya, de les entitats i els organismes que formen part del seu sector públic que tenen la consideració de poders adjudicadors, de les administracions locals integrades en el seu territori, i també de les entitats i els organismes de l Administració local que tenen la consideració de poders adjudicadors. La disposició addicional quarta de la Llei 7/2011 preveia que aquest òrgan, per raó del volum i l especificitat dels assumptes de la seva competència, es pogués transformar en un òrgan col legiat amb la denominació de Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP). Aquesta conversió es va realitzar amb el Decret 221/, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s aprova la seva organització i el seu funcionament. La creació de l OARCC/TCCSP va tenir per objecte donar resposta a les exigències de la legislació de la Unió Europea; en concret, la Directiva 2007/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre, per la qual es modifiquen les Directives 89/665/CEE i 92/13/CEE del Consell en la part relativa a la millora de l eficàcia dels procediments de recurs en matèria d adjudicació de contractes públics (DOUE L 335/31, de 20 de desembre de 2007). La Llei 34/2010, de 5 d agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d octubre, de contractes del sector públic; 31/2007, de 30 d octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l aigua, l energia, els transports i els serveis postals; i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, va tenir com a objecte principal adaptar les lleis esmentades a la Directiva 2007/66/CE. La Llei 34/2010 va donar compliment a la Sentència del TJUE de 3 d abril de 2008 de condemna al Regne d Espanya i va decidir la substitució del recurs especial de l article 37 de la LCSP per un de nou davant un òrgan independent de caràcter administratiu format per experts en dret administratiu i contractació pública.

3 FUNCIONS DEL TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC D'acord amb la normativa aplicable, correspon al TCCSP: a) Resoldre els recursos especials en matèria de contractació interposats contra els actes relacionats en l'apartat 2 de l'article 40 del TRLCSP quan es refereixen als tipus de contractes especificats en l'apartat 1 del mateix article. b) Decidir sobre l'adopció de mesures provisionals que han estat sol licitades d acord amb l'article 43 del TRLCSP. c) Resoldre les qüestions de nul litat basades en els supòsits especials de nul litat contractual establerts en l'article 37 del TRLCSP. d) Resoldre les reclamacions en els procediments d'adjudicació dels contractes, les mesures provisionals i de la qüestió de nul litat a què fan referència els articles 101, 103, 109, 110 i 111 de la Llei de l'estat 31/2007, del 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals.

4 RECURSOS ESPECIALS, QÜESTIONS DE NUL LITAT I RECLAMACIONS PRESENTADES

5 ASSUMPTES PRESENTATS Juny 7 Juliol 23 Agost 9 Setembre 22 Octubre 17 Novembre 26 Desembre Gener 15 Febrer 17 Març 21 Abril 10 Maig 13 Juny 15 Juliol 15 Agost 15 Setembre 8 Octubre 16 Novembre 29 Desembre

6 SENTIT DE LES RESOLUCIONS SENTIT DE LES RESOLUCIONS Inadmissió 37 Estimació total 13 Estimació parcial 15 Desestimació 22 Acceptació del desistiment 2 Inadmissió 66 Estimació total 31 Estimació parcial 31 Desestimació 53 Acceptació del desistiment 8

7 MOTIUS D INADMISSIÓ MOTIUS D INADMISSIÓ Recurs extemporani 12 Caràcter precontractual del recurs 2 Acte de tràmit no qualificat 3 Contracte no susceptible del recurs 5 Manca de legitimació activa 7 Manca de representació 1 Procediment per tramitació d urgència 3 Cosa jutjada 2 Àmbit temporal funcionament OARCC 1 Manca de competència OARCC 1 Recurs extemporani 22 Motius de forma 5 Acte de tràmit no qualificat 2 Contracte no susceptible del recurs 6 Manca de legitimació activa 4 Manca de representació 1 Licitació deserta 2 Desistiment del procediment de contractació 4 Causa sobrevinguda 4 Manca de competència OARCC 16

8 ACTES OBJECTE DEL RECURS ACTES OBJECTE DEL RECURS Plecs i anuncis de licitació 31 Actes de tràmit 13 Adjudicacions 42 Modificacions 1 Informes de valoració 2 Plecs i anuncis de licitació 53 Actes de tràmit 34 Adjudicacions 99 Modificacions 1 Altres 5!# $ #! " # % "

9 TIPUS DE CONTRACTE TIPUS DE CONTRACTE Contracte d obres 0 Contracte de serveis 45 Contracte de subministraments 16 Contracte de gestió de serveis públics 14 Acords marc 11 Contracte especials 2 Contracte de col laboració público-privada 1 Contractes d obres 4 Contractes de serveis 119 Contractes de subministraments 35 Contractes de gestió de serveis públics 14 Acords marc 17 Contra actes especials 2 Contracte de col laboració público-privada 1 ' $( & $!& ) & $ %&

10 PODERS ADJUDICADORS Generalitat de Catalunya 45 Departament de Territori i Sostenibilitat 11 Institut Català de la Salut 10 Departament d Economia i Coneixement 5 Departament d Ensenyament 4 Servei Català de la Salut 4 Agència Catalana de l Aigua 2 Departament de Benestar Social i Família 2 Servei Meteorològic 1 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 1 Departament de Justícia 1 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 1 Departament d Empresa i Ocupació: CTTI 1 Departament d Empresa i Ocupació: SOC 1 Departament d Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 1 Ajuntaments 18 Consells comarcals 3 Diputacions 2 Consorcis 6 Universitats 3 Hospitals 1 Altres 11 Generalitat de Catalunya 46 Institut Català de la Salut 11 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 6 Departament d Economia i Coneixement 3 Infraestructures.cat 3 Servei Català de la Salut 2 Departament d Ensenyament 2 Agència Catalana de l Aigua 2 Departament d Empresa i Ocupació: CTTI 2 Centre d Estudis d Opinió 2 Departament de Benestar Social i Família 1 Departament d Agricultura, Ramaderia, Pesca, 1 Alimentació i Acció Rural Departament d Empresa i Ocupació 1 ICASS 1 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 1 Servei Català de Trànsit 1 Agència d Informació, Avaluació i Qualitat en Salut 1 Ajuntaments 98 Consells comarcals 4 Patronats comarcals 1 Diputacions 4 Consorcis 20 Universitats 5 Hospitals 11 Altres 5

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments MARTA BRUGUERA I MIRONÈS, Secretària de la Comissió Central de Subministraments CERTIFICO Que en la reunió d aquesta Comissió de 26 de juny de 2014, s ha acordat: ANTECEDENTS 1. En sessió de 28 de maig

Más detalles

REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS

REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS Descripció El Registre Municipal d Associacions de Cunit té per objecte facilitar el coneixement del nombre i naturalesa de les associacions existents al municipi, les

Más detalles

Interpretació de l'actualitat jurídica en l'àmbit educatiu (Període del 7/03 al 13/06 de 2013)

Interpretació de l'actualitat jurídica en l'àmbit educatiu (Període del 7/03 al 13/06 de 2013) Normativa apareguda des de la darrera sessió del dia 7 de març de 2013 amb rellevància, directa o indirecta, per a l educació i el món local, resumida per a la sessió del dia 13 de juny de 2013 Interpretació

Más detalles

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA.

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA. CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA Curs 2016 2017 PREAMBUL Aquest calendari estableix de manera molt clara l

Más detalles

Gestió de la documentació jurídica i empresarial

Gestió de la documentació jurídica i empresarial Administració i gestió Gestió de la documentació jurídica i empresarial CFGS.AFI.M02/0.12 CFGS - Administració i finances Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquest material ha estat elaborat

Más detalles

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Revisió 3 Data d aprovació 23.12.2009 Edició Desembre

Más detalles

S ha detectat una errada en els annexos de la Resolució esmentada que cal esmenar en els termes següents:

S ha detectat una errada en els annexos de la Resolució esmentada que cal esmenar en els termes següents: 557C17 Resolució relativa a la rectificació de la Resolució de 21 de desembre de 2016 del president de la Comissió Executiva d Ajuts Universitaris, per la qual es fan públics els resultats de l acreditació

Más detalles

Jornada sobre l impacte de les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals

Jornada sobre l impacte de les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals Jornada sobre l impacte les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals Llei 25/2013 27 sembre. Impuls la factura electrònica i creació l Comptable Factures 1 1 1 Objecte Objecte

Más detalles

Compulsa i registre d entrada/sortida de documents escanejats amb validesa legal

Compulsa i registre d entrada/sortida de documents escanejats amb validesa legal 19 de juny de 2008 Compulsa i registre d entrada/sortida de documents escanejats amb validesa legal Barcelona Moll de Barcelona s/n 08039 Barcelona Madrid Ronda de poniente, 6 28760 Madrid Alex Brusi Terrades

Más detalles

Recopilació normativa

Recopilació normativa Recopilació normativa Generalitat de Catalunya, Estat i altres comunitats autònomes Inclou conflictivitat constitucional núm. 84 Període de l 1 al 15 de març de 2014 LEGISLACIÓ AUTONÒMICA CATALANA I. Resolucions

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 31 DE GENER DE 2013 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 31 DE GENER DE 2013 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 31 DE GENER DE 2013 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió plenària ordinària de

Más detalles

CIRCULAR 2/2016 DE LA SECRETARIA GENERAL SOBRE PEUS DE RECURSOS ADMINISTRATIUS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L ENTRADA EN VIGOR EL 2.10

CIRCULAR 2/2016 DE LA SECRETARIA GENERAL SOBRE PEUS DE RECURSOS ADMINISTRATIUS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L ENTRADA EN VIGOR EL 2.10 Àrea de Presidència Secretaria General Direcció de Serveis de Secretaries Delegades CIRCULAR 2/2016 DE LA SECRETARIA GENERAL SOBRE PEUS DE RECURSOS ADMINISTRATIUS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L ENTRADA EN VIGOR

Más detalles

INFORME DE LA VAL D ARAN 2013

INFORME DE LA VAL D ARAN 2013 INFORME DE LA VAL D ARAN 2013 PROÒM - INFORME D ARAN 2013 1 ÍNDEX I. CONSIDERACIONS GENERALS... 3 II. LES ACTUACIONS DEL SÍNDIC A L ARAN EN DADES... 5 2.1. Queixes i actuacions d ofici tramitades amb

Más detalles

Contractació pública electrònica efectiva: l experiència de l Ajuntament de Terrassa

Contractació pública electrònica efectiva: l experiència de l Ajuntament de Terrassa Contractació pública electrònica efectiva: l experiència de l Ajuntament de Terrassa II Congrés de Govern Digital Barcelona, 25 de gener de 2017 Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 1. Com hem

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2009 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2009 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2009 ORDRE DEL DIA Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió plenària ordinària de data 26 de febrer de 2009. I.- PART

Más detalles

CONCESSIÓ D EQUIPAMENTS ESPORTIUS: PLECS

CONCESSIÓ D EQUIPAMENTS ESPORTIUS: PLECS 1r 2n CONCESSIÓ D EQUIPAMENTS ESPORTIUS: PLECS ------ CAUSES D EXTINCIÓ DE LES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES ------- CONXA PUEBLA PONS CAP del SERVEI d ASSISTÈNCIA JURÍDICA LOCAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA Causes

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

endavant, els destinataris) així que s hagi acordat a la Comissió Mixta de seguiment i coordinació.

endavant, els destinataris) així que s hagi acordat a la Comissió Mixta de seguiment i coordinació. CONVENI DERIVAT DE L ACORD MARC DE COL LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA RELATIU AL REGISTRE PÚBLIC DE CONTRACTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Más detalles

Desaparició de la deducció per doble imposició de dividends

Desaparició de la deducció per doble imposició de dividends Estudis d Economia i Desaparició de la deducció per doble imposició de dividends Estudis d Economia i Introducció Doble imposició - Concepte: Es produeix quan la renda queda gravada doblement, en el moment

Más detalles

Padró municipal i immigració

Padró municipal i immigració Padró municipal i immigració NORMATIVA I. Bloc de constitucionalitat: 1. Constitució Espanyola (arts. 10, 13-14 i art. 18). 2. Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juny, de Reforma de l Estatut d Autonomia de

Más detalles

Les parts acorden subscriure el present acord de col laboració, que es regeix pels següents PACTES

Les parts acorden subscriure el present acord de col laboració, que es regeix pels següents PACTES CONVENI DERIVAT DE L ACORD MARC DE COL LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA RESPECTE DELS SERVEIS DE PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Más detalles

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS Ernest Valls Ajuntament de Tortosa LLEI 3/1998 És la nova Llei d Intervenció Integral de l Administració Ambiental, transposició de la Directiva Europea IPPC,

Más detalles

Qüestionari d avaluació

Qüestionari d avaluació Qüestionari d avaluació 2010 Guia d instruccions per complimentar el model de qüestionari d avaluació. març 2010 GS012010QP10001 I RESOLUCIÓ 2010 La Resolució TRE/3767/2009, de 30 de novembre (DOGC. Núm.5545,

Más detalles

NOTA SOBRE LA NOVA LLEI D AUDITORIA I LA MODIFICACIO DEL REGLAMENT DE L'IRPF.

NOTA SOBRE LA NOVA LLEI D AUDITORIA I LA MODIFICACIO DEL REGLAMENT DE L'IRPF. NOTA SOBRE LA NOVA LLEI D AUDITORIA I LA MODIFICACIO DEL REGLAMENT DE L'IRPF. Barcelona, 22 de juliol de 2015 Benvolguts associats/ades Us informem que ha estat publicada la Llei 22/2015, de 20 de juliol,

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Generalitat de Catalunya Acord de 30 d agost de 20 de la Junta de Mèrits i Capacitats de la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament de

Más detalles

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P D Número de Registre de Entitat Local

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P D Número de Registre de Entitat Local AJUNTAMENT DE RIUDECOLS ANUNCI ACORD DE PLE SOBRE RÈGIM DE DEDICACIO DELS CÀRRECS ELECTES I RETRIBUCIONS Per Acord plenari de data 7 de juliol de 2015 es va acordar el règim de dedicació dels càrrecs electes

Más detalles

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4)

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. II Núm. 2 (2011): 1-7 -Crònica- DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A CANÀRIES (pp.5-7) ADOLFO JIMÉNEZ JAÉN Profesor

Más detalles

INCOMPLIMENT DELS TERMINIS M À X IM S I REPERCUSIONS PER A LES P E R S O N E S BENEFICIÀRIES

INCOMPLIMENT DELS TERMINIS M À X IM S I REPERCUSIONS PER A LES P E R S O N E S BENEFICIÀRIES PROCEDIMENT DE RECONEXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DEL DRET A LES PRESTACIONS QUE RECONEIX LA LLEI 39/2006 DE PROMOCIÓ DE L A U TO N O M IA PERSONAL I D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA INCOMPLIMENT DELS

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

Creació de l AGÈNCIA CATALANA DEL MEDI AMBIENT I DEL TERRITORI. 4 de maig de 2015

Creació de l AGÈNCIA CATALANA DEL MEDI AMBIENT I DEL TERRITORI. 4 de maig de 2015 Creació de l AGÈNCIA CATALANA DEL MEDI AMBIENT I DEL TERRITORI 4 de maig de 2015 Índex 1. Objectiu 2. Organismes del Govern i Internacionals 3. Proposta de model d Agència a configurar 4. Relació de l

Más detalles

Beques de Col laboració Beques i Ajuts a l Estudiant

Beques de Col laboració Beques i Ajuts a l Estudiant El dia 7 de juliol de 2014 es van convocar 465 ajuts de viatge, adreçats a estudiants de la Universitat de Barcelona que hagin estat seleccionats per a realitzar una estada en un altra Universitat, a qualsevol

Más detalles

DECRET 201/14. Vist l informe de secretaria emès en data 30 de juny de 2014,

DECRET 201/14. Vist l informe de secretaria emès en data 30 de juny de 2014, DECRET 201/14 Vist els convenis d encomana de gestió que es van signar entre aquest Consell Comarcal i els municipis i organismes autònoms del Maresme per la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions

Más detalles

g) ALTRES ASSUMPTES Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació g) OTROS ASUNTOS Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

g) ALTRES ASSUMPTES Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació g) OTROS ASUNTOS Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 25510 21 07 2005 DOGV - Núm. 5.054 Centre Regional Valencià de Mendoza 525,00 525,00 Centre Valencià de San Juan 525,00 8.000,00 8.525,00 Associació Comunitat Valenciana Montevideo 525,00 8.000,00 8.525,00

Más detalles

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012 Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris 1 d agost de 2012 Article 2: Definicions 1/2 Al efectes d aquest decret s enten per: Venda proximitat: venda de productes agroalimentaris

Más detalles

Sr. José Manuel Prieto Part, Regidor de Govern Delegat de l Àrea d Administració, Modernització i Govern Obert.

Sr. José Manuel Prieto Part, Regidor de Govern Delegat de l Àrea d Administració, Modernització i Govern Obert. Unitat: Subunitat: Expedient: Assumpte: Arxiu: Ref. Servei de Contractació i Patrimoni Oficina de Contractació CONT-081/2016. Contracte de serveis consistent en Prestació de serveis esportius, recepció,

Más detalles

EL PORTAL DE CONCILIACIONS

EL PORTAL DE CONCILIACIONS EL PORTAL DE CONCILIACIONS http://conciliacions.gencat.cat El Departament de Treball ha posat en funcionament el portal de conciliacions per fer efectiu el dret dels ciutadans a relacionar-se amb l Administració

Más detalles

MAPA DE PRESTACIONS SOCIALS DE CATALUNYA

MAPA DE PRESTACIONS SOCIALS DE CATALUNYA MAPA DE PRESTACIONS SOCIALS DE CATALUNYA Parlament de Catalunya Comissió de Benestar, Família i Immigració 26 de maig de 2015 El concepte de protecció social. Estat del benestar i protecció social La noció

Más detalles

EL NOU RÈGIM JURÍDIC DELS FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL

EL NOU RÈGIM JURÍDIC DELS FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL EL NOU RÈGIM JURÍDIC DELS FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL (Jornada sobre els efectes en matèria de personal derivats de l entrada en vigor de la Llei 27/2013; Escola d Administració Pública

Más detalles

PROCÉS 29 PROCÉS DE SERVEIS D FP A EMPRESES ENTITATS I ALTRES USUARIS PROCÉS-Q-410-T-29-FP

PROCÉS 29 PROCÉS DE SERVEIS D FP A EMPRESES ENTITATS I ALTRES USUARIS PROCÉS-Q-410-T-29-FP PROCÉS 29 PROCÉS-Q-410-T-29-FP ÍNDEX ÍNDEX 2 GESTIÓ DEL PROCÉS 3 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 4 CARACTERÍSTIQUES DE QUALITAT 5 PROCEDIMENTS ASSOCIATS 5 PRINCIPALS INDICADORS I/O RESULTATS 5 ORGANIGRAMA DE SERVEIS

Más detalles

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d un contracte.

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d un contracte. ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d un contracte. 1. Entitat adjudicadora: Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat de Catalunya. b) Domicili: Carrer dels Vergós, 36-42 c) Localitat

Más detalles

De data 13 de desembre de 2017, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de la Corporació de data 18 de desembre de 2017.

De data 13 de desembre de 2017, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de la Corporació de data 18 de desembre de 2017. DECRET DEL BATLLE NÚM. 1243/17 De data 13 de desembre de 2017, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de la Corporació de data 18 de desembre de 2017. En ús de les facultats que

Más detalles

Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació

Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació L objectiu d aquesta guia informativa és descriure el protocol elaborat entre els diferents actors per garantir la implementació de les mesures corresponents

Más detalles

NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA DEL TAXI

NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA DEL TAXI PREÀMBUL NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA DEL TAXI El servei de taxi constitueix un servei públic de viatgers amb vehicles d una capacitat fins a nou places, inclosa la persona que condueix, que s efectua

Más detalles

TAULA D ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA 19 novembre de IVA I ENTITATS NO LUCRATIVES. Conclusions

TAULA D ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA 19 novembre de IVA I ENTITATS NO LUCRATIVES. Conclusions TAULA D ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA 19 novembre de 2009 1 IVA I ENTITATS NO LUCRATIVES Conclusions IVA I ENTITATS NO LUCRATIVES 19 novembre de 2009 2 1. Taula inaugural L IVA és un dels

Más detalles

PROGRAMA LÀBORA. Barcelona Mercat Laboral Reservat

PROGRAMA LÀBORA. Barcelona Mercat Laboral Reservat PROGRAMA LÀBORA Barcelona Mercat Laboral Reservat L Ajuntament de Barcelona presenta el Programa LÀBORA. Una iniciativa que ofereix a les empreses l oportunitat de participar en un projecte de responsabilitat

Más detalles

La reutilització a Catalunya

La reutilització a Catalunya La reutilització a Catalunya Concepte d aigua regenerada i legislació aplicable 19 de maig de 2016 2 Índex 1. Antecedents legislatius. 2. Reial Decret 1620/2007, de 7 desembre, pel qual s estableix el

Más detalles

PLA DE QUALITAT ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

PLA DE QUALITAT ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL PLA DE QUALITAT ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL ÍNDEX: 0. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT. 3 1. OBJECTE 4 2. ABAST 4 3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 4 4. RESPONSABILITAT 4 5. VOCABULARI

Más detalles

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015 Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Entitats sense ànim de lucre 2015 Objecte: El Programa Treball i Formació subvenciona la realització d accions d experiència laboral (contracte

Más detalles

PRÀCTICA LABORAL. CAS PRÀCTIC: Reclamació com Autònom econòmicament dependent.

PRÀCTICA LABORAL. CAS PRÀCTIC: Reclamació com Autònom econòmicament dependent. Coordinador: Enrique García Echegoyen TEMA 1 La relació laboral. PRÀCTICA LABORAL CAS PRÀCTIC: Distinció entre relació laboral i no laboral Contingut: estudi de la relació laboral, les relacions excloses

Más detalles

Oficina Comarcal de Suport a l Administració Electrònica (OCSAE)

Oficina Comarcal de Suport a l Administració Electrònica (OCSAE) Oficina Comarcal de Suport a l Administració Electrònica (OCSAE) Novembre de 2012 Índex 1. Antecedents... Pàgina 2 2. Oficina Comarcal de Suport a l Administració Electrònica... Pàgina 3 2.1. Serveis per

Más detalles

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA XI legislatura cinquè període número 510 dimarts TAULA DE CONTINGUT 1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació 1.01. Lleis i altres normes

Más detalles

Llei de la promoció de l autonomia personal i d atenció a la dependència(lapad), programa unificat d ajudes (PUA) i programa Viure en família

Llei de la promoció de l autonomia personal i d atenció a la dependència(lapad), programa unificat d ajudes (PUA) i programa Viure en família Llei de la promoció de l autonomia personal i d atenció a la dependència(lapad), programa unificat d ajudes (PUA) i programa Viure en família Situació actual i propostes de millora CALENDARI 21 de maig

Más detalles

Definició d economia social. El pes de l economia social en l economia catalana

Definició d economia social. El pes de l economia social en l economia catalana Definició d economia social. El pes de l economia social en l economia catalana Marta Olivella Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Barcelona, 22 de setembre de 2016 1. La definició de l

Más detalles

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA XI legislatura tercer període número 267 dimecres TAULA DE CONTINGUT 3. Tramitacions en curs 3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

Más detalles

Un preu contradictori es dona quan apareix una partida o un descompost que no es contemplava al pressupost del projecte.

Un preu contradictori es dona quan apareix una partida o un descompost que no es contemplava al pressupost del projecte. Preus contradictoris 09/10/2012 Centre de Recursos de l Obra Pública Servei d Equipaments i Espai Públic Àrea de Territori i Sostenibilitat L excés d amidament no es considera un preu contradictori. PREUS

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Junta Consultiva de Contractació Administrativa Informe 3/2015, de 27 d abril, de la de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent) Assumpte: Acreditació de la solvència empresarial mitjançant la classificació en contractes de serveis en els quals

Más detalles

En David Bote Paz. En Juan Carlos Jerez Antequera 6è Tinent d Alcalde. Assistits del Secretari General senyor Manuel Monfort Pastor, que certifica.

En David Bote Paz. En Juan Carlos Jerez Antequera 6è Tinent d Alcalde. Assistits del Secretari General senyor Manuel Monfort Pastor, que certifica. Data publicació: 06/10/16 ACTA NÚM. 18/2016- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 5 DE SETEMBRE DE 2016. ================================================================= A la ciutat de

Más detalles

Es donen per reproduïdes les consideracions respecte del marc competencial i normatiu, tractades en l informe jurídic preliminar.

Es donen per reproduïdes les consideracions respecte del marc competencial i normatiu, tractades en l informe jurídic preliminar. Informe jurídic FINAL Assumpte: Avantprojecte de llei de l arquitectura Aquest informe s emet d acord amb el que preveu l article 36.3.d de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat

Más detalles

ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS DE LES PLANTES BAIXES EN LES URBANITZACIONS RESIDENCIALS A TORDERA

ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS DE LES PLANTES BAIXES EN LES URBANITZACIONS RESIDENCIALS A TORDERA ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS DE LES PLANTES BAIXES EN LES URBANITZACIONS RESIDENCIALS A TORDERA SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS FEBRER 2012 ÍNDEX Pàg. 1.- ORDENANÇA 2 Article 1.- Objecte... 2 Article 2.-

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL Article 1 Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides per l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les bases del règim

Más detalles

Atenció sanitària. CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència. Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM.APD.M02/0.

Atenció sanitària. CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència. Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM.APD.M02/0. Serveis socioculturals i a la comunitat Atenció sanitària CFGM.APD.M02/0.13 CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció

Más detalles

Geotèrmia a Catalunya

Geotèrmia a Catalunya Geotèrmia a Catalunya Perspectiva de l Agència Catalana de l Aigua Jornada EIC (19/04/2012) Noves tendències d'integració de la geotèrmia de baixa entalpia Alfredo Pérez-Paricio Cap Unitat Tècnica Concessions

Más detalles

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de juny de 2016, ha pres coneixement

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de juny de 2016, ha pres coneixement 3.01.03. Decrets llei Decret llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública 203-00004/11 DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT Reg. 29187 / Coneixement: Mesa

Más detalles

TAULA DE RECONEIXEMENT

TAULA DE RECONEIXEMENT TAULA DE RECONEIXEMENT CODI 10204 - LLICENCIAT EN DRET G1055 - DRET 401085 124029 FILOSOFIA DEL DRET 4.5 Obl 362464 FILOSOFIA DEL DRET 6 OB 401205 124015 TEORIA DEL DRET 7.5 Obl 362444 FONAMENTS DEL DRET

Más detalles

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 NOTA INFORMATIVA REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 Auxiliar de gerontologia Els professionals que estan treballant actualment o s incorporin abans del 31 de

Más detalles

Barcelona, 15 d abril de Resolució: 64/2013

Barcelona, 15 d abril de Resolució: 64/2013 Barcelona, 15 d abril de 2013 Resolució: 64/2013 Vist el recurs interposat per la senyora M.B.V en nom i representació de la Fundació Salut Empordà., contra la resolució d adjudicació de l expedient per

Más detalles

Objecte i àmbit d aplicació

Objecte i àmbit d aplicació Criteris per determinar les compatibilitats i incompatibilitats entre les prestacions del Sistema Català d Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD) i les prestacions del Sistema Públic de Serveis Socials

Más detalles

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L AJUNTAMENT DE GIRONA

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L AJUNTAMENT DE GIRONA Sol licitant Sr. Sra. Nom/Raó social: Doc. identificatiu: Representant Nom: Doc. identificatiu: Dades per a notificacions Adreça electrònica: Telèfon mòbil: Titular de l adreça: Adreça (en cas de ser pers.

Más detalles

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost d OASI de l'exercici 2010 i de l'expedient de modificació de crèdit núm.1 d'incorporació de romanents. Data : 16 de febrer de 2011 I N

Más detalles

Llei de formació i qualificació professional de Catalunya. 4 de juny de 2015

Llei de formació i qualificació professional de Catalunya. 4 de juny de 2015 de Catalunya 4 de juny de 2015 Finalitats de la llei (I) Foment de l ocupació i millora professional. La formació com a eina de progrés personal i continu al llarg de la vida. La formació com a clau per

Más detalles

Fets rellevants de l informe econòmic financer dels centres hospitalaris d atenció especialitzada Any Central de Balanços

Fets rellevants de l informe econòmic financer dels centres hospitalaris d atenció especialitzada Any Central de Balanços Fets rellevants de l informe econòmic financer dels centres hospitalaris d atenció especialitzada Any 2013 Central de Balanços Consell de sector d atenció especialitzada d aguts La Unió 22 de juliol de

Más detalles

LA SOCIETAT ANÒNIMA EUROPEA

LA SOCIETAT ANÒNIMA EUROPEA LA SOCIETAT ANÒNIMA EUROPEA Sumari 1. Objectius de la societat europea (SE) 2. Formes de constitució 3. Capital social 4. Òrgans d administració 5. Altres aspectes 6. Participació de les persones que hi

Más detalles

L ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DEL DELICTE

L ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DEL DELICTE L ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DEL DELICTE Lleis: Ø L.O. 14/ 1999 de 4 de juny. Ø Introducció en la LE Criminal del procediment dels judicis ràpids i de la seva extensió en virtut del 795, als delictes de maltractes

Más detalles

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 1/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6770-15.12.2014 CVE-DOGC-A-14343063-2014 ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT ANUNCI d informació pública

Más detalles

EL RÈGIM ESPECIAL DE REVISIÓ DE DECISIONS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

EL RÈGIM ESPECIAL DE REVISIÓ DE DECISIONS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA EL RÈGIM ESPECIAL DE REVISIÓ DE DECISIONS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA LA CP A ESPANYA I A LA UE La contractació pública total de la UE s estima entorn al 18% del seu PIB La contractació pública

Más detalles

DECRET DE L ALCALDIA PER TAL DE PORTAR A TERME ELS TRÀMITS NECESSARIS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SOCIAL DE L HOSPITALET DE LLOBREGAT.

DECRET DE L ALCALDIA PER TAL DE PORTAR A TERME ELS TRÀMITS NECESSARIS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SOCIAL DE L HOSPITALET DE LLOBREGAT. Full: 1/5 DECRET DE L ALCALDIA PER TAL DE PORTAR A TERME ELS TRÀMITS NECESSARIS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SOCIAL DE L HOSPITALET DE LLOBREGAT. ATÈS que per acord de l Ajuntament en Ple de data 29

Más detalles

Resulta imprescindible incorporar alguna persona amb experiència en les tasques següents:

Resulta imprescindible incorporar alguna persona amb experiència en les tasques següents: Tarragona, 16 de desembre 2015 El Patronat de la Fundació Tarragona 2017 en sessió celebrada en data d avui, ha acordat declarar que el programa: Assessorament legal i contractació dels Jocs Mediterranis

Más detalles

ANNEX I ORDENANÇA REGULADORA D USOS EN PLANTA BAIXA EN EL CASC URBÀ DE TORDERA

ANNEX I ORDENANÇA REGULADORA D USOS EN PLANTA BAIXA EN EL CASC URBÀ DE TORDERA EDICTE El Ple de la corporació, en sessió tinguda el dia 29 de setembre de 2011, va aprovar inicialment el projecte d Ordenança reguladora dels usos en planta baixa en el nucli urbà de Tordera. L'esmentat

Más detalles

Programa Català de Refugi

Programa Català de Refugi Programa Català de Refugi Què és? El Programa Català de Refugi constitueix una acció solidària envers el dret d asil de les persones refugiades amb dificultats econòmiques i socials, amb el propòsit d'atendre

Más detalles

TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Es convaliden a tots els efectes amb els certificats oficials expedits per l'òrgan competent de la Universitat de València (el

Más detalles

Ordenança Fiscal núm. 17

Ordenança Fiscal núm. 17 Ordenança Fiscal núm. 17 Taxa per subministrament d aigua potable Article 1.- Fonament i naturalesa. D acord amb els articles 133.2 l 142 de la Constitució i l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril,

Más detalles

SITUACIÓ ACTUAL DELS PRODUCTES QUÍMICS IMPORTÀNCIA EN LA SALUT PÚBLICA

SITUACIÓ ACTUAL DELS PRODUCTES QUÍMICS IMPORTÀNCIA EN LA SALUT PÚBLICA SITUACIÓ ACTUAL DELS PRODUCTES QUÍMICS IMPORTÀNCIA EN LA SALUT PÚBLICA INDEX 1. BIOCIDES 2. PRODUCTES QUÍMICS UTILITZATS EN EL TRACTAMENT D AIGUA DE PISCINES 3. LLEIXIUS/HIPOCLORITS 4. DETERGENTS/NETEJADORS

Más detalles

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L AJUNTAMENT DE GIRONA

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L AJUNTAMENT DE GIRONA Sol licitant Nom: Representant Nom: Dades per a notificacions Titular de l adreça: Adreça: Municipi: CP: Telèfon fix: Fax: Telèfon mòbil: Adreça electrònica: Vull rebre notificacions a través d e-notum:

Más detalles

Metodologia de la intervenció social

Metodologia de la intervenció social Serveis socioculturals i a la comunitat Metodologia de la intervenció social CFGS.ISO.M02/0.14 CFGS - Integració social Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

ÍNDEX I. CONSIDERACIONS GENERALS... 3 II. LES ACTUACIONS DEL SÍNDIC A L ARAN EN DADES... 5

ÍNDEX I. CONSIDERACIONS GENERALS... 3 II. LES ACTUACIONS DEL SÍNDIC A L ARAN EN DADES... 5 INFORME D ARAN 2014 PROÒM - INFORME D ARAN 2014 1 ÍNDEX I. CONSIDERACIONS GENERALS... 3 II. LES ACTUACIONS DEL SÍNDIC A L ARAN EN DADES... 5 2.1. Queixes i actuacions d ofici tramitades amb les administracions

Más detalles

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014 Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014 1. Àmbit subjectiu Els procediments que es detallen en aquesta nota són d aplicació als ens locals i als ens

Más detalles

sobre la independència de Catalunya

sobre la independència de Catalunya Referèndum d iniciativa popular sobre la independència de Catalunya - DICTAMEN JURÍDIC - Alfons López Tena Notari, president del CES i vocal del CGPJ (2001-08) GUIÓ 1. Legalitat d iniciativa popular per

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

CARTA DE SERVEIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE SABADELL

CARTA DE SERVEIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE SABADELL ANNEX: CARTA DE SERVEIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE SABADELL PRESENTACIÓ En un procés de millora del funcionament de les administracions públiques, cal incorporar mitjans i instruments per donar resposta a la

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Finances Comissió Central de Subministraments

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Finances Comissió Central de Subministraments Isidre Virgili i Pons, cap de la Secretaria tècnica de la Comissió Central de Subministraments CERTIFICO Que en la reunió d aquesta Comissió del dia 21 d abril de 2010, s ha acordat: ANTECEDENTS 1.- En

Más detalles

LA PROTECCIÓ DE LA PROPIA IMATGE

LA PROTECCIÓ DE LA PROPIA IMATGE LA PROTECCIÓ DE LA PROPIA IMATGE LEGISLACIÓ aplicable: A) Art. 18.1 de la Constitució Espanyola. B) Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig de protecció civil a l honor, a la intimitat personal i familiar i

Más detalles

Llei de Formació i qualificació professional de Catalunya

Llei de Formació i qualificació professional de Catalunya Llei de Formació i qualificació professional de Catalunya Presentació de continguts 4 de Juny 2015 Resum d aspectes clau Té com a objectiufomentar l ocupació i la millora professional de les persones,

Más detalles

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 MODELS DE DOCUMENTACIÓ PER SOL LICITAR SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA ADREÇADES AL FOMENT D INICIATIVES I PROPOSTES CULTURALS

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Benestar Social i Família Secretaria General Assessoria Jurídica

Generalitat de Catalunya Departament de Benestar Social i Família Secretaria General Assessoria Jurídica INFORME JURÍDIC Expedient: Assumpte: Sol licitant: IJ/63/12 Informe sobre la consideració de les places de les entitats col laboradores dels Programes de serveis socials del com a places de la Xarxa de

Más detalles

ELECTRA REDENERGÍA, S.L. és una companyia distribuïdora d energia elèctrica que fou creada principalment degut a la demanda social de la zona,

ELECTRA REDENERGÍA, S.L. és una companyia distribuïdora d energia elèctrica que fou creada principalment degut a la demanda social de la zona, Sobre nosaltres... ELECTRA REDENERGÍA, S.L. és una companyia distribuïdora d energia elèctrica que fou creada principalment degut a la demanda social de la zona, cansada de no poder resoldre la mancança

Más detalles

PROPOSTA DE L ALCALDIA

PROPOSTA DE L ALCALDIA PROPOSTA DE L ALCALDIA Vist el procediment de contractació iniciat per a l execució del projecte redactat per l Enginyer José Luis Arnandis Núñez, per a l execució de la finalització de la Urbanització

Más detalles

1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS Instruccions de la Intervenció general en relació amb el règim de comptabilitat i control dels consorcis adscrits a la Generalitat de Catalunya 1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS La Llei 27/2013, de 27 de desembre,

Más detalles

PRIMER. En data 26 de febrer de 2014, es va remetre la notificació de l acord d adjudicació del contracte referenciat.

PRIMER. En data 26 de febrer de 2014, es va remetre la notificació de l acord d adjudicació del contracte referenciat. Barcelona, 5 de juny de 2014 Resolució: 87/2014 Vist el recurs interposat pel senyor J.C.G. en nom i representació de l empresa SERCOM INFORMÀTICA, SL contra l acord d adjudicació del contracte de subministrament

Más detalles

RESUM DE LEGISLACIÓ I JURISPRUDÈNCIA

RESUM DE LEGISLACIÓ I JURISPRUDÈNCIA RESUM DE LEGISLACIÓ I JURISPRUDÈNCIA LEGISLACIÓ 1. Llei orgànica 13/2015, que modifica la llei d enjudiciament criminal per enfortir les garanties processals i la regulació de les mesures d investigació

Más detalles