Seminarios de Formación Continua

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Seminarios de Formación Continua"

Transcripción

1 Seminarios de Formación Continua E S T A T Í S T I C A S D O A N O ORGANIZADOS POR BIC GALICIA

2 Edita: Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia S.A. (BIC GALICIA S.A.) Edificio IGAPE, 3º planta Complejo Administrativo San Lázaro, s/n Santiago de Compostela Diseño e maquetación: Tórculo Artes Gráficas S.A. Imprime: Gráficas Sanpar, S.L. Depósito Legal: C-xxxxxxx 2004 Desta edición Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia S.A. (BIC GALICIA S.A.)

3 No ciclo de consolidación inicial de calquera actividade empresarial, inflúe non só a resposta do mercado á oferta proposta, senón tamén a capacidade e a calidade da xestión empresarial que a sustenta. A importancia da actualización de coñecementos e mellora das capacidades empresariais, levaron ó BIC Galicia a crear unha nova ferramenta para novos empresarios, cuns contidos formativos orientados á fase de implantación e consolidación da empresa. Os contidos dos Seminarios de Formación Continua para Novos Empresarios abarcan xeitos relevantes como as formas de negociación con entidades financeiras, relacións con clientes e provedores, e en xeral, tódalas cuestións relativas á xestión empresarial que xurden cando a empresa comeza a ser operativa. A duración dos mesmos varía entre as 4 e 8 horas, en función do tema escollido para a sesión. Neste boletín refléxase o resultado desta nova iniciativa que tivo lugar ó longo de toda a Comunidade Galega, neste ano. SEMINARIOS DE FORMACIÓN CONTINUA 3

4

5 Índice de contidos " OBXECTIVOS...7 " CONTIDO E METODOLOXÍA...8 " CONVOCATORIA...10 " ESTATÍSTICAS SOBRE OS ASISTENTES ÓS SEMINARIOS...11 " VALORACIÓN DOS SEMINARIOS POR PARTE DOS ASISTENTES...13 " RELACIÓN SEMINARIOS REALIZADOS NO ANO " INDICE GRÁFICOS...17 SEMINARIOS DE FORMACIÓN CONTINUA 5

6

7 Obxectivos Os Seminarios de Formación Continua son unha acción de dinamización encadrada dentro do Apoio á Innovación que realiza o IGAPE a través do Fomento de Emprendedores e de Iniciativas Empresariais e que están sendo desenvolvidos e impartidos por BIC GALICIA. Ten como obxectivo actualizar ou dar a coñecer novos conceptos de xestión empresarial a aqueles empresarios cuxas ideas de negocio estean en funcionamento, e deste xeito mellora-las habilidades necesarias para traballar de forma efectiva dentro dunha empresa. O calendario previsto para este ano contemplaba a impartición de máis de 200 horas de formación, coa realización de 36 seminarios. Neste informe, apórtanse estudios estatísticos sobre os seminarios que tiveron lugar no ano 2003; reflicten a percepción desta iniciativa por parte dos asistentes, o perfil dos mesmos, e en xeral unha visión global dos obxectivos acadados. SEMINARIOS DE FORMACIÓN CONTINUA 7

8 Contido e metodoloxía As sesións lectivas se imparten cunha metodoloxía activo participativa, onde se valora principalmente o troco de ideas, experiencias e información entre os asistentes e o profesorado encargado do curso. BREVE DESCRICIÓN DOS CONTIDOS DOS SEMINARIOS DE FORMACIÓN CONTINUA Curso Horas Contidos A franquía 8 # Qué é e como funciona. # Terminoloxía máis frecuente. # Concepto do valor. # Vantaxes e inconvenientes. # Normativa. # Diagnóstico: franquiciabilidade # Perfil do franquiciado. # Preparación documental. # Plan viabilidade. # Exemplos de franquías galegas. # Internacionalización. Apuntes fiscalidade 4 Atención ó cliente 8 Captación de clientes 4 # Sistema fiscal. # Trámites posta en marcha duna actividade. # Atención eficaz. # Calidade no servicio: estratexia e modelos. # Comunicación. # Tipos de cliente. # Ciclo de servicio. # Escenario actual do mercado. # Relación nas vendas. # Marketing directo. # Calidade no servicio: reter clientes. # Modelo nórdico de calidade no servicio. Falar en público 8 # Construcción do esquema de intervención. # Superación das alteracións emocionais. # Hábitos verbais e xestuais. # Emprego de imáxenes e metáforas. # Coloquio e discusión. # Argumentación e persuasión. 8 SEMINARIOS DE FORMACIÓN CONTINUA

9 Curso Horas Contidos Internet básico para PEMES 8 # Historia e conceptos básicos. # Servicios. # ISP provedores de internet. # Buscas. # Comercio electrónico. # Modelo plan negocio en liña. Mellora sectorial - hostalería - turismo 4 # Descrición do sector. # Caracterización das diferentes actividades. # Ferramentas de mellora: xestión de marketing Merchandising e animación do punto de venda 4 # Definición merchandising. # Obxectivos. # Vantaxes. # Presentación e imaxe do establecemento. # Técnicas de animación do punto de venda. O empresario autónomo 4 # Definición legal do autónomo. # Obrigacións formais. # Empresa e autónomo. # Desenvolvemento da actividade. # Rexistro de marcas e patentes. # Funcións directivas. Organización e dirección de empresas Política de xestión de cobros e pagos 8 4 # Establecemento de obxectivos. # Plans estratéxicos e plans operativos. # Xestión de recursos na empresa. # Liderado e involucración persoal. # Necesidades da empresa. # Formas de negociación bancaria. # Descrición das diferentes formas de pago. # Necesidades financeiras da empresa. Productos financeiros e financiamento na PEME 8 # Plans de negocio. Viabilidade financeira. # Problemática de fondos propios e alleos. # Productos e servicios financeiros. # Introducción. Retención e fidelización de clientes. Como implantar índice calidade no servicio na empresa 8 # Conceptos: marketing relacional e dirección de operacións. # Servicio ó cliente. # Desenvolvemento e implantación de índice de calidade de servicio global. # Caso práctico. SEMINARIOS DE FORMACIÓN CONTINUA 9

10 Curso Horas Contidos Técnicas de negociación para directivos Técnicas de venda comerciante polo miúdo 8 8 # Introducción. # Preparación da negociación. # Método: negociar sen ceder. # Dirección da negociación. # Negociación baixo presión. # O proceso de compra. # Tipos de clientes. # Proceso de venda. # Reclamacións. Xestión de recursos humanos 4 # Motivación e comunicación interna. # Clima laboral. # Sistema de participación e coordinación. # Educación e formación persoal. # Evolución do desempeño. Xestión dun negocio de hostalería Convocatoria 8 # Os provedores. # O pedido. # A recepción de mercancías. # A xestión de stocks. # Aspectos importantes da ración. # O menú. # A carta. # Tipos de clientes. # Etapas da venda. Estatísticas. # Tratamiento reclamacións. Realizáronse por toda a xeografía galega, nas distintas localidades propostas polas entidades locais de promoción económica que colaboran nestas actividades. As entidades que promoven os seminarios, fan un seguimento da asistencia e aportan os medios necesarios para o desenvolvemento dos mesmos. 10 SEMINARIOS DE FORMACIÓN CONTINUA

11 Durante o ano realizáronse 36 seminarios cun total de 811 asistentes. PROVINCIA SEMINARIOS ASISTENTES A Coruña Lugo Ourense 4 80 Pontevedra TOTAL Estatísticas sobre os asistentes ós seminarios Gráfico 1 Forma na que os asistentes foron informados 37% Carta dos organizadores 1% Radio local 25% Chamada telefónica 25% NS/NC 8% Anuncio en prensa 4% Outros 0% Carteis Segundo este gráfico, entre os métodos directamente identificables, destacan as cartas dos organizadores (37 %), as chamadas telefónicas (25 %) e os anuncios en prensa (8 %). SEMINARIOS DE FORMACIÓN CONTINUA 11

12 Gráfico 2 Distribución dos asistentes por sexo Homes Mulleres 43% 57% Se constata un peso abondo equilibrado entre ambos sexos. A idade media dos participantes é de 34 anos. # Perfil dos asistentes Gráfico 3 Formación regulada dos asistentes 63% Estudios universitarios 18% EXB ou graduado escolar 19% BUP A maioría dos asistentes (63 %) tiñan unha titulación universitaria. 12 SEMINARIOS DE FORMACIÓN CONTINUA

13 Gráfico 4 Área de desempeño do seu posto de traballo 9% 39% 7% 34% 3% 3% 2% 3% outros 34% 9% 39% 7% 3% 3% 3% 2% Outros NS/NC Hostalería Comercio Industria Agricultura Comercio Maiorista Construcción Profesional independente As situacións máis comúns dos asistentes é que realizan su traballo na area da Hostalería e Comercio (39%) ou no sector servicios e outros (34 %). Valoración dos seminarios por parte dos asistentes Os emprendedores valoraron cunha media de 8,2 puntos os Seminarios de Formación impartidos durante o ano. A valoración outorgada á entidade organizadora é moi positiva así como a outorgada ó ambiente de traballo e ós coñecementos do monitor. Nos seguintes gráficos exprésanse cuantitativamente as valoracións realizadas. SEMINARIOS DE FORMACIÓN CONTINUA 13

14 Gráfico 5 Valoración dos seminarios por parte dos asistentes Media de evaluación do seminario 8,2 Ambiente de traballo 8,6 Información suministrada pola Organización 8,2 Calidade da organización 8,4 Adecuación do seminario ás súas expectativas 7, Gráfico 6 Valoración outorgada ó profesor ou titor Media de evaluación das sesións 8,3 Nivel de coñecementos do monitor 9,0 Calidade dos materiais entregados Idoneidade dos casos prácticos Estilo de impartición Interese dos temas abordados Posibilidade participación Explicación dos temas 8,1 7,6 8,1 8,2 8,5 8, SEMINARIOS DE FORMACIÓN CONTINUA

15 Relación de seminarios realizados no ano 2003 ENTIDADE INICIO PECHE CURSO LOCALIDADE PROVINCIA ASIST. AYUNTAMIENTO DE SADA XESTIÓN DUN NEGOCIO SADA CORUÑA 20 DE HOSTALERÍA CÁMARA DE COMERCIO APUNTES DE FISCALIDADE LUGO LUGO 14 DE LUGO ASOCIACIÓN DE RETENCIÓN E FIDELIZACIÓN LALÍN PONTEVEDRA 22 EMPRESARIOS DO DEZA DE CLIENTES. COMO IMPLANTAR ÍNDICE CALIDADE NO SERVICIO NA EMPRESA ASOCIACIÓN MARINEDA CAPTACIÓN DE CLIENTES CORUÑA (A) CORUÑA 24 JÓVENES EMPRESARIOS FUNDACIÓN COMARCAL O EMPRESARIO AUTÓNOMO NOIA CORUÑA 9 DE NOIA CIE - A GRANXA CAPTACIÓN DE CLIENTES PORRIÑO (O) PONTEVEDRA 34 CÁMARA DE COMERCIO RETENCIÓN E FIDELIZACIÓN VIGO PONTEVEDRA 36 DE VIGO DE CLIENTES. COMO IMPLANTAR ÍNDICE CALIDADE NO SERVICIO NA EMPRESA FUNDACIÓN COMARCAL MELLORA SECTORIAL: CAÑIZA (A) PONTEVEDRA 21 A PARADANTA HOSTALERÍA FUNDACIÓN COMARCAL TÉCNICAS DE VENDA DE NOIA COMERCIANTE POLO MIÚDO NOIA CORUÑA 26 AYUNTAMIENTO DE SADA FALAR EN PÚBLICO SADA CORUÑA 25 CÁMARA DE COMERCIO PRODUCTOS FINANCEIROS E SANTIAGO DE CORUÑA 28 DE SANTIAGO FINANCIAMENTO NA PEME COMPOSTELA CÁMARA DE COMERCIO O EMPRESARIO AUTÓNOMO LUGO LUGO 15 DE LUGO FUNDACIÓN COMARCAL XESTIÓN DUN NEGOCIO DE MUROS DE HOSTALERÍA MUROS CORUÑA 22 FECIMO CAPTACIÓN DE CLIENTES CANGAS PONTEVEDRA 11 AED - LALÍN XESTIÓN DE LALÍN PONTEVEDRA 23 RECURSOS HUMANOS AYUNTAMIENTO POLÍTICA DE XESTIÓN DE DE CULLEREDO COBROS E PAGOS CULLEREDO CORUÑA 22 SEMINARIOS DE FORMACIÓN CONTINUA 15

16 ENTIDADE INICIO PECHE CURSO LOCALIDADE PROVINCIA ASIST. FUNDACIÓN COMARCAL ATENCIÓN Ó CLIENTE MONFORTE LUGO 22 TERRA DE LEMOS DE LEMOS FUNDACIÓN COMARCAL ATENCIÓN Ó CLIENTE MUROS CORUÑA 17 DE MUROS AYUNTAMIENTO XESTIÓN DUN NEGOCIO DE DE RIBADEO HOSTALERÍA RIBADEO LUGO 20 FUNDACIÓN COMARCAL TECNICAS DE VENDA MONFORTE LUGO 24 TERRA DE LEMOS DE LEMOS FUNDACIÓN PAIDEIA MELLORA SECTORIAL: PADRON CORUÑA 21 GALIZA HOSTALERÍA CÁMARA DE COMERCIO O EMPRESARIO AUTÓNOMO SANTIAGO DE CORUÑA 24 DE SANTIAGO COMPOSTELA CONCELLO DE RIBADEO ORGANIZACIÓN E DIRECCIÓN RIBADEO LUGO 26 DE EMPRESAS F.C. TABEIRÓS TÉCNICAS DE VENDA ESTRADA (A) PONTEVEDRA 29 TERRA DE MONTES FUNDACIÓN PAIDEIA MELLORA SECTORIAL: PADRON CORUÑA 20 GALIZA TURISMO MAIV(2) POLITICA DE XESTIÓN DE VIGO PONTEVEDRA 20 COBROS E PAGOS MAIV(1) INTERNET BÁSICO VIGO PONTEVEDRA 23 PARA PEMES FUNDACIÓN COMARCAL MERCHANDISING E PORTO DO SON CORUÑA 17 DE NOIA ANIMACIÓN DO PUNTO DE VENDA FUNDACIÓN COMARCAL O EMPRESARIO AUTÓNOMO CELANOVA OURENSE 16 TERRA DE CELANOVA CIMO - OURENSE APUNTES DE FISCALIDADE OURENSE OURENSE 24 ASOCIACIÓN MARINEDA A FRANQUÍA CORUÑA (A) CORUÑA 18 JÓVENES EMPRESARIOS CONCELLO DE CULLEREDO CAPTACIÓN DE CLIENTES CULLEREDO CORUÑA 17 AJE PONTEVEDRA TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN PONTEVEDRA PONTEVEDRA 21 CÁMARA DE COMERCIO POLÍTICA DE XESTIÓN DE DE VIGO COBROS E PAGOS VIGO PONTEVEDRA 60 FUNDACIÓN COMARCAL ATENCIÓN Ó CLIENTE CELANOVA OURENSE 14 TERRA DE CELANOVA CIMO O EMPRESARIO AUTÓNOMO OURENSE OURENSE SEMINARIOS DE FORMACIÓN CONTINUA

17 Índice de gráficos Gráfico 1: Forma na que os asistentes foron informados Páx.: 11 Gráfico 2: Distribución dos asistentes por sexo Páx.: 12 Gráfico 3: Formación regulada dos asistentes Páx.: 12 Gráfico 4: Area de desempeño do seu posto de traballo Páx.: 13 Gráfico 5: Valoración dos seminarios por parte dos asistentes Páx.: 14 Gráfico 6: Valoración outorgada ó profesor ou titor Páx.: 14 SEMINARIOS DE FORMACIÓN CONTINUA 17

PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas

PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas Data DATOS XERAIS DA ESPECIALIDADE 1. FAMILIA PROFESIONAL: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 2. AREA PROFESIONAL: CREACIÓN DE EMPRESAS 3. DENOMINACIÓN: Módulo de

Más detalles

PROCEDEMENTO DE COORDINACIÓN DA DOCENCIA DE GRAO DA FACULTADE DE CC. EMPRESARIAIS E TURISMO DE OURENSE

PROCEDEMENTO DE COORDINACIÓN DA DOCENCIA DE GRAO DA FACULTADE DE CC. EMPRESARIAIS E TURISMO DE OURENSE Campus de Ourense Facultade de CC. Empresariais e Turismo Campus Universitario 32004 Ourense http://www.fcetou.uvigo.es PROCEDEMENTO DE COORDINACIÓN DA DOCENCIA DE GRAO DA FACULTADE DE CC. EMPRESARIAIS

Más detalles

Plan de impulso e coordinación de servizos de apoio a emprendedores (Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol) DOSSIER PRESENTACIÓN

Plan de impulso e coordinación de servizos de apoio a emprendedores (Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol) DOSSIER PRESENTACIÓN Plan de impulso e coordinación de servizos de apoio a emprendedores (Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol) DOSSIER PRESENTACIÓN 1 P á g i n a FERROLTERRA NON PODE EMPRENDER SEN TI Un ano máis,

Más detalles

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 ... 4... 4... 6... 8... 9... 11... 12... 19... 19 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS... 20 CONSUMO DE AUGA... 25 CONSUMO ELÉCTRICO... 26... 29... 31... 32... 32 Declaración Ambiental

Más detalles

Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais

Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais Lei 2/2007 de 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia Decreto 181/2008, do 24 de xullo Órganos

Más detalles

MAPA DE RECURSOS: Oficinas de Emprego, Puntos de Información Multimedia e Entidades Colaboradoras en Captación de Ofertas

MAPA DE RECURSOS: Oficinas de Emprego, Puntos de Información Multimedia e Entidades Colaboradoras en Captación de Ofertas ASOCIACION IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE BARBANZA-NOIA ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO MAPA DE RECURSOS: Oficinas

Más detalles

Fundamentos de Administración e Xestión

Fundamentos de Administración e Xestión Bloque de materias específicas Fundamentos de Administración e Xestión Introdución A administración é un proceso consistente nas actividades de planeamento, organización, execución e control, desempeñadas

Más detalles

CONVOCATORIA E BASES DA III EDICIÓN DO PREMIO GALICIA SPIN-OFF

CONVOCATORIA E BASES DA III EDICIÓN DO PREMIO GALICIA SPIN-OFF CONVOCATORIA E BASES DA III EDICIÓN DO PREMIO GALICIA SPIN-OFF Banco Pastor, entidade do Grupo Banco Popular, e GCiencia, o portal da ciencia galega, convocan a terceira edición do Premio Galicia Spin-Off,

Más detalles

CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS, BASEADAS NO COÑECEMENTO CIENTÍFICO

CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS, BASEADAS NO COÑECEMENTO CIENTÍFICO CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS, BASEADAS NO COÑECEMENTO CIENTÍFICO ASOCIADO AO CICLO O EMPRENDEMENTO CIENTÍFICO: UNHA OPORTUNIDADE NECESARIA BASES DA CONVOCATORIA Obxectivos Fomentar o espírito

Más detalles

CURSOS GRATUÍTOS Con prácticas en empresas e certificado de profesionalidade oficial Abre novas portas ao teu emprego

CURSOS GRATUÍTOS Con prácticas en empresas e certificado de profesionalidade oficial Abre novas portas ao teu emprego CURSOS GRATUÍTOS Con prácticas en empresas e certificado de profesionalidade oficial Abre novas portas ao teu emprego Multiplica as túas posibilidades de atopar traballo co programa de formación específica

Más detalles

O PLAN DE EMPRESA PLAN DE RECURSOS HUMANOS... 2

O PLAN DE EMPRESA PLAN DE RECURSOS HUMANOS... 2 IES LUIS SEOANE CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS Módulo: PROXECTO EMPRESARIAL Profesor: Francisco Álvarez Pérez O PLAN DE EMPRESA PLAN DE RECURSOS HUMANOS... 2 1. Recursos humanos necesarios:

Más detalles

Dereitos e deberes. Co financiamento de:

Dereitos e deberes. Co financiamento de: Dereitos e deberes Co financiamento de: Dereitos e deberes do empresario Calquera empresario ou autónomo que contrate a traballadores por conta allea terá con eles obrigacións en materia de prevención

Más detalles

ANEXO II PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL ANO 2010 DATOS DO/A SOLICITANTE

ANEXO II PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL ANO 2010 DATOS DO/A SOLICITANTE ANEXO II PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL ANO 2010 MODELO CSS-01 PROCEDEMENTO SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES A ACCIÓNS DE COMUNICACIÓN E DIVULGACIÓN CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA (DIVERCIENCIA)

Más detalles

NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009)

NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009) NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009) Motivación A Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro de Universidades,

Más detalles

A Responsabilidade Social Empresarial nas Empresas TIC de Galicia. Edición 2016

A Responsabilidade Social Empresarial nas Empresas TIC de Galicia. Edición 2016 I A Responsabilidade ocial mpresarial nas mpresas TIC de Galicia dición dita: Xunta de Galicia Presidencia Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) Lugar: antiago de Compostela Ano

Más detalles

PLAN DE INTEGRACIÓN das TIC

PLAN DE INTEGRACIÓN das TIC Aprobado no Consello Escolar do 3 de febreiro de 2017. (Claustro do 2 de febreiro de 2017). PLAN DE INTEGRACIÓN das TIC I.E.S. de Ponteceso Documento básico que recolle a planificación de como se incorporan

Más detalles

DOG Núm. 125 Xoves, 30 de xuño de 2011 Páx

DOG Núm. 125 Xoves, 30 de xuño de 2011 Páx DOG Núm. 125 Xoves, 30 de xuño de 2011 Páx. 17618 I. Disposicións xerais Consellería de Cultura e Turismo DECRETO 121/2011, do 16 de xuño, polo que se aproba a marca turística de Galicia e se regula a

Más detalles

Expurgo da documentación xudicial en GALICIA

Expurgo da documentación xudicial en GALICIA Expurgo da documentación xudicial en GALICIA 1 SIGNIFICADO DO PROCESO DE EXPURGO O expurgo é o proceso polo que a documentación xudicial que leve arquivada definitivamente, a lo menos 5 anos, unha vez

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 137 Mércores, 20 de xullo de 2016 Páx. 31555 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 7 de xullo de 2016 pola que se autoriza a posta en marcha,

Más detalles

MR437A - Inscrición no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA).

MR437A - Inscrición no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA). https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codcons=mr&codproc=437a&procedemento=mr437a 17/10/2017 04:00:52 Guía de procedementos e servizos MR437A - Inscrición no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola

Más detalles

Guía docente Título superior de deseño

Guía docente Título superior de deseño Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa EEASSD DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA Guía docente Título superior de deseño Especialidade: DESEÑO GRÁFICO Disciplina: DESEÑO

Más detalles

XORNADA TÉCNICA: IGUALDADE DE XÉNERO NO ÁMBITO LABORAL: PLANS DE IGUALDADE.

XORNADA TÉCNICA: IGUALDADE DE XÉNERO NO ÁMBITO LABORAL: PLANS DE IGUALDADE. XORNADA TÉCNICA: IGUALDADE DE XÉNERO NO ÁMBITO LABORAL: PLANS DE IGUALDADE. A importancia da negociación colectiva para a implantación da igualdade nas empresas: os Plans de Igualdade Mabel Pérez Simal

Más detalles

Oficina de Medio Ambiente Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental

Oficina de Medio Ambiente Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Oficina de Medio Ambiente Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental A PEGADA ECOLÓXICA NA UDC En novembro de 2010, o persoal bolseiro da OMA participamos nas actividades propostas pola Sociedade

Más detalles

MANUAL da PÁXINA WEB DE CONSULTA DE COBERTURA Versión Móbil

MANUAL da PÁXINA WEB DE CONSULTA DE COBERTURA Versión Móbil MANUAL da PÁXINA WEB DE CONSULTA DE COBERTURA Versión Móbil Decembro 2015 v.1.0. INDICE 1. INTRODUCIÓN... 3 2. INSTALACIÓN E ACCESO Á CONSULTA DE COBERTURA... 3 3. DESCRICIÓN DE PANTALLAS... 4 4. USO DA

Más detalles

AXENDA PARA O EMPREGO. Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento

AXENDA PARA O EMPREGO. Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento AXENDA PARA O EMPREGO Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento Abril 2016 O NOVO MODELO DE CRECEMENTO NA AXENDA 20 PARA O EMPREGO Marzo 2016 Páxina 2 UN NOVO MODELO DE CRECEMENTO ECONÓMICO

Más detalles

A Consellería encargou a AFIPRODEL a elección dos 5 representantes, da rede de AEDL, acordándose a reserva dun deles para un membro desta asociación.

A Consellería encargou a AFIPRODEL a elección dos 5 representantes, da rede de AEDL, acordándose a reserva dun deles para un membro desta asociación. A Consellería de Economía, Emprego e Industria e AFIPRODEL-Galicia, como única asociación de profesionais de desenvolvemento local da comunidade autónoma, acordaron a reactivación da rede de axentes de

Más detalles

Unidade de análises e programas INFORME 2016

Unidade de análises e programas INFORME 2016 Unidade de análises e programas INFORME 2016 SISTEMA DE XESTIÓN DE QUEIXAS, SUXESTIÓNS E PARABÉNS Unidade de Análises e Programas Edificio anexo á xerencia, planta baixa Campus Lagoas-Marcosende 36310

Más detalles

INTRODUCIÓN... 2 PERSOAS DESTINATARIAS DO PLAN DE FORMACIÓN:... 3 INFORMACIÓN ADICIONAL:... 3 CURSO 1: TRABALLAR A PARENTALIDADE POSITIVA...

INTRODUCIÓN... 2 PERSOAS DESTINATARIAS DO PLAN DE FORMACIÓN:... 3 INFORMACIÓN ADICIONAL:... 3 CURSO 1: TRABALLAR A PARENTALIDADE POSITIVA... PLAN DE FORMACIÓN EN ATENCIÓN TEMPERÁ-2017 ÍNDICE INTRODUCIÓN... 2 PERSOAS DESTINATARIAS DO PLAN DE FORMACIÓN:... 3 INFORMACIÓN ADICIONAL:... 3 CURSO 1: TRABALLAR A PARENTALIDADE POSITIVA.... 4 CURSO 2:

Más detalles

AXENDA PARA O EMPREGO. Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento

AXENDA PARA O EMPREGO. Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento AXENDA PARA O EMPREGO Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento Marzo 2016 UN NOVO MODELO DE CRECEMENTO ECONÓMICO PARA GALICIA EMPRESA INFRAESTRUTURAS, EQUIPOS E TECNOLOXÍA INNOVACION

Más detalles

MAPA DE RECURSOS: Emprendemento e Orientación

MAPA DE RECURSOS: Emprendemento e Orientación ASOCIACION IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE BARBANZA-NOIA ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO MAPA DE RECURSOS: Emprendemento

Más detalles

MANUAL DE PUBLICIDADE

MANUAL DE PUBLICIDADE MANUAL DE PUBLICIDADE Subvención prácticas non laborais (Orde de 14 de setembro de 2017, DOG n.º 186 do 29 de setembro de 2017) Consellería de Economía, Emprego e Industria ÍNDICE 1. SINALIZACIÓN DE EDIFICIOS

Más detalles

MAPA DE RECURSOS: Emprendemento e Orientación

MAPA DE RECURSOS: Emprendemento e Orientación ASOCIACION IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE BARBANZA-NOIA ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO MAPA DE RECURSOS: Emprendemento

Más detalles

PLAN GALEGO DE VIVENDA

PLAN GALEGO DE VIVENDA PLAN GALEGO DE VIVENDA 2015-2020 1º PLAN DE VIVENDA DE GALICIA 306,93 M Estrutura territorial: Directrices de Ordenación do Territorio Criterios de planificación Demanda de vivenda Beneficio das actuacións

Más detalles

Esta obra está dispoñible para a súa consulta e descarga na seguinte ligazón: https://libraria.xunta.gal/gl/conece-os-centros-especiais-de-emprego

Esta obra está dispoñible para a súa consulta e descarga na seguinte ligazón: https://libraria.xunta.gal/gl/conece-os-centros-especiais-de-emprego 1 Edita: Secretaría Xeral de Emprego Consellería de Economía, Emprego e Industria Xunta de Galicia 2017. Coñece os centros especiais de emprego DL: C 274-2017 Esta obra está dispoñible para a súa consulta

Más detalles

Os maiores e as TIC ANO 2011

Os maiores e as TIC ANO 2011 SI Os maiores e as TIC ANO 2011 1 Índice I Introdución Páxina 3 2. II Os maiores e o uso de ordenador 5 III 3. IV Os maiores e o uso de Internet e comercio electrónico Os maiores e a Administración electrónica

Más detalles

VIII OLIMPÍADA GALEGA DE ECONOMÍA La Caixa Bases

VIII OLIMPÍADA GALEGA DE ECONOMÍA La Caixa Bases 2017 VIII OLIMPÍADA GALEGA DE ECONOMÍA La Caixa Bases Facultade de Economía e Empesa da Universidade da Coruña Contidos INTRODUCIÓN: AS OLIMPÍADAS DE ECONOMÍA... 3 BASES DA VIII OLIMPÍADA GALEGA DE ECONOMÍA

Más detalles

Curso COTSG. Casos Prácticos nos Servizos Sociais Comunitarios: Por que cambian as persoas?

Curso COTSG. Casos Prácticos nos Servizos Sociais Comunitarios: Por que cambian as persoas? Curso COTSG Casos Prácticos nos Servizos Sociais Comunitarios: Por que cambian as persoas? Data: 11/01/2017 Índice 1.- Datos da acción formativa...2 2.- Descrición e fundamentación...2 3.- Obxectivos...3

Más detalles

XESTUR PLATAFORMAS LOXÍSTICAS

XESTUR PLATAFORMAS LOXÍSTICAS PLATAFORMAS LOXÍSTICAS 1 LOXÍSTICA E TRANSPORTE A globalización e a internacionalización da economía galega e da española fan necesario de cara á mellora da competitividade de Galicia, que o IGVS e Xestur

Más detalles

TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos albergues de peregrinos do Camiño de Santiago.

TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos albergues de peregrinos do Camiño de Santiago. https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codcons=tu&codproc=987b&procedemento=tu987b 25/01/2018 01:39:36 Guía de procedementos e servizos TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos

Más detalles

O punto de partida do proxecto, o Plan Nacional de Bandas de Música:

O punto de partida do proxecto, o Plan Nacional de Bandas de Música: PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA AS SEDES DOS ENCONTROS DA BANDA SINFÓNICA INFANTIL E XUVENIL DE GALICIA 2018-2020 O punto de partida do proxecto, o Plan Nacional de Bandas de Música: O Plan Nacional

Más detalles

Plan Banda Larga

Plan Banda Larga BL Plan Banda Larga 2010-2013 TÍTULO TEMA 1 INDICE 1. Situación de partida 2. Logros acadados 3. Presentación do Plan 4. A finais do Plan 5. Oficina do Plan Banda Larga 2 Situación de partida Inicialmente

Más detalles

QUINTO INFORME DE SEGUIMENTO DO GRAO EN DEREITO (COORDINADOR DE GRAO)

QUINTO INFORME DE SEGUIMENTO DO GRAO EN DEREITO (COORDINADOR DE GRAO) QUINTO INFORME DE SEGUIMENTO DO GRAO EN DEREITO (COORDINADOR DE GRAO) Curso 2011-2012. Primeiro Cuadrimestre AUTOR: Prof. Dr. Virxilio Rodríguez Vázquez (Coordinador de Grao) SUMARIO: l. Normativa que

Más detalles

COMERCIO ELECTRÓNICO GUÍA DIDÁCTICA

COMERCIO ELECTRÓNICO GUÍA DIDÁCTICA COMERCIO ELECTRÓNICO GUÍA DIDÁCTICA GUÍA DIDÁCTICA COMERCIO ELECTRÓNICO ÍNDICE 1. Presentación e descrición xeral do curso 2 2. Obxectivos 2 3. Competencias profesionais do profesorado 3 4. Contidos 3

Más detalles

Sistema de Indicadores. da Sociedade da Información de Galicia: Servizos públicos da administración electrónica

Sistema de Indicadores. da Sociedade da Información de Galicia: Servizos públicos da administración electrónica Sistema de Indicadores da Sociedade da Información de Galicia: III Plan Galego de Estatística 2007 2011 Edición: Decembro de 2011 Edita: Xunta de Galicia Presidencia Secretaría Xeral de Modernización e

Más detalles

NORMATIVA SOCIAL MEDIA

NORMATIVA SOCIAL MEDIA NORMATIVA SOCIAL MEDIA (a seguir para a difusión das producións de Televisión de Galicia, S.A. e Radiotelevisión Galicia, S.A. a través de redes sociais, webs e blogs) A CRTVG conta con: 1. Tres páxinas

Más detalles

Curso Traballo Social e Demencias

Curso Traballo Social e Demencias Curso Traballo Social e Demencias Curso formativo en alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas desde a perspectiva do traballo social Recoñecemento de interese sanitario pola Xunta de Galicia 1.

Más detalles

XEOGRAFÍA. O ser humano transforma o medio físico en función das súas necesidades e o seu desenvolvemento tecnolóxico. (Xeografía humana)

XEOGRAFÍA. O ser humano transforma o medio físico en función das súas necesidades e o seu desenvolvemento tecnolóxico. (Xeografía humana) XEOGRAFÍA Que significa? Representación e descrición da Terra Que estuda? O espazo xeográfico, que é o resultado das interrelacións entre o medio natural e o ser humano. O medio natural é unha fonte de

Más detalles

Emprendemento no sistema educativo

Emprendemento no sistema educativo Emprendemento no sistema educativo María Eugenia Pérez Fernández Subdirectora xeral de orientación profesional e relación con empresas Contextualización do emprendemento na educación Recomendación do tratamento

Más detalles

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS RECOÑECIDAS PARA O BAREMO DE MARISQUEO A PÉ

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS RECOÑECIDAS PARA O BAREMO DE MARISQUEO A PÉ CONSELLERIA DO MAR Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro CATÁLOGO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS RECOÑECIDAS PARA O BAREMO DE MARISQUEO A PÉ Nº CODIGO ENTIDADE ORGANIZADORA DENOMINACIÓN DA ACTIVIDADE

Más detalles

Mestrado Interuniversitario Política lingüística e planificación da lingua galega. Universidades da Coruña, Santiago e Vigo

Mestrado Interuniversitario Política lingüística e planificación da lingua galega. Universidades da Coruña, Santiago e Vigo Mestrado Interuniversitario Política lingüística e planificación da lingua galega Coordinación: USC Universidades da Coruña, Santiago e Vigo (Curso 2008-09) Comisión de coordinación: Henrique Monteagudo

Más detalles

Escola no río Os ollos do Loña

Escola no río Os ollos do Loña Escola no río Os ollos do Loña O noso río como recurso didáctico, potenciador do patrimonio cultural e natural. DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE CIFP PORTOVELLO. CURSO 2016-2017 1

Más detalles

INFORME CLIMATOLÓXICO

INFORME CLIMATOLÓXICO INFORME CLIMATOLÓXICO MES DE NOVEMBRO 2007 1.- Resumo Mes seco, con chuvias soamente na terceira semana do mes O mes de novembro estivo caracterizado por terceiro mes consecutivo polo predominio de situacións

Más detalles

ACOLLEMENTO FAMILIAR En familia, por dereito. Dossier Informativo 2015

ACOLLEMENTO FAMILIAR En familia, por dereito. Dossier Informativo 2015 En familia, por dereito Dossier Informativo 2015 QUE É O ACOLLEMENTO? O acollemento familiar é unha forma de coidado alternativo que prevé o sistema de protección á infancia, baseado na solidariedade da

Más detalles

CURSO DE GALEGO Libro do profesor. Nivel. Marco europeo común de referencia para as linguas. Galego

CURSO DE GALEGO Libro do profesor. Nivel. Marco europeo común de referencia para as linguas. Galego Nivel B2 Marco europeo común de referencia para as linguas CURSO DE GALEGO Libro do profesor Aula 3 Galego de Aula de 3 Galego Aula de Galego 3 Edita Xunta de Galicia Consellería de Educación e Ordenación

Más detalles

AS COMPETENCIAS PROFESIONAIS DOCENTES. Modelo competencial da Rede de Formación

AS COMPETENCIAS PROFESIONAIS DOCENTES. Modelo competencial da Rede de Formación AS COMPETENCIAS PROFESIONAIS DOCENTES Modelo competencial da Rede de Formación Para visualizar o vídeo, facede clic na imaxe QUE QUEREMOS ACADAR? O CAMBIO na oferta formativa da Rede de formación 1 DO

Más detalles

A SEGURIDADE NA REDE. Tema 5

A SEGURIDADE NA REDE. Tema 5 A SEGURIDADE NA REDE Tema 5 A protección da nosa intimidade na rede Internet ten moitas vantaxes, pero tamén ten moitos inconvintes e perigos O ordenador apunta todo o que facemos Garda tódalas webs que

Más detalles

centros especiais de emprego CONSELLERÍA DE TRABALLO Dirección Xeral de Relacións Laborais

centros especiais de emprego CONSELLERÍA DE TRABALLO Dirección Xeral de Relacións Laborais centros especiais de emprego CONSELLERÍA DE TRABALLO Dirección Xeral de Relacións Laborais centros especiais de emprego Imprime: Cograf Santiago Depósito Legal: C-1197-07 centros especiais de emprego índice

Más detalles

CURSOS DO CONTRATO PROGRAMA AUTONÓMICO (PF 2013/000007) DE UGACOTA

CURSOS DO CONTRATO PROGRAMA AUTONÓMICO (PF 2013/000007) DE UGACOTA CURSOS DO CONTRATO PROGRAMA AUTONÓMICO (PF 2013/000007) DE UGACOTA PLANS DE ECONOMÍA SOCIAL 2013 2014. FINANCIADOS POLA DIRECCIÓN XERAL DE EMPREGO E FORMACIÓN DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR E COFINANCIADOS

Más detalles

Denominación do Mestrado. Mestrado Universitario en Intervención Logopédica na infancia e na adolescencia. Duración en ECTS 60. Presentación breve

Denominación do Mestrado. Mestrado Universitario en Intervención Logopédica na infancia e na adolescencia. Duración en ECTS 60. Presentación breve Denominación do Mestrado Centro de adscrición Mestrado Universitario en Intervención Logopédica na infancia e na adolescencia Facultade de Ciencias da Educación Duración en ECTS 60 Presentación breve O

Más detalles

SENSIBILIZACIÓN - CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL Entidade de Custodia do territorio

SENSIBILIZACIÓN - CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL Entidade de Custodia do territorio SENSIBILIZACIÓN - CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL Nova estratexia participativa de conservación da Natureza, da Cultura e da Paisaxe Deseño dun modelo de custodia do territorio para o val do Lérez e

Más detalles

CRITERIOS DE XESTIÓN DE LISTAS DE AGARDA E DE PROVISIÓN DE POSTOS

CRITERIOS DE XESTIÓN DE LISTAS DE AGARDA E DE PROVISIÓN DE POSTOS CRITERIOS DE XESTIÓN DE LISTAS DE AGARDA E DE PROVISIÓN DE POSTOS Acordo da Comisión de Política de Emprego do 23 de febreiro de 1999 INTRODUCCIÓN En desenvolvemento do artigo 19 do Regulamento do Persoal

Más detalles

Nº / /05/2016 dicoruna.es/valdoc?c=db6ddf734e3a7badf6d36d36d37d 1fd7c77ad79e7471eeb9d9b7b5ddde9c

Nº / /05/2016 dicoruna.es/valdoc?c=db6ddf734e3a7badf6d36d36d37d 1fd7c77ad79e7471eeb9d9b7b5ddde9c RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A LOS AYUNTAMIENTOS Y AGRUPACIONES DE AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA DE MENOS DE 50.000 HABITANTES PARA

Más detalles

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS NOS ÓRGANOS DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE DE VIGO. Ano Unidade de Igualdade Ano

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS NOS ÓRGANOS DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE DE VIGO. Ano Unidade de Igualdade Ano DISTRIBUCIÓN POR SEXOS NOS ÓRGANOS DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE DE VIGO Ano 2017 Unidade de Igualdade Ano 2017 1 Índice 1. ÓRGANOS COLEXIADOS 1.1. Consello Social..... 3 1.2. Claustro Universitario......

Más detalles

MESA DA MADEIRA. I XORNADAS INTERNACIONAIS SOBRE O CASTIÑEIRO. OURENSE, 23 DE MAIO DE 2008.

MESA DA MADEIRA. I XORNADAS INTERNACIONAIS SOBRE O CASTIÑEIRO. OURENSE, 23 DE MAIO DE 2008. MESA DA MADEIRA. I XORNADAS INTERNACIONAIS SOBRE O CASTIÑEIRO. OURENSE, 23 DE MAIO DE 2008. O día 23 de maio de 2008, no marco das I Xornadas Internacionais sobre o Castiñeiro, reuníronse representantes

Más detalles

EXERCICIO Unidade de Análises e Programas. Tel Edificio anexo a xerencia. Planta baixa. As Lagoas Marcosende s/n Vigo

EXERCICIO Unidade de Análises e Programas. Tel Edificio anexo a xerencia. Planta baixa. As Lagoas Marcosende s/n Vigo EXERCICIO 2016 Unidade de Análises e Programas. Tel. 986 818640 Edificio anexo a xerencia. Planta baixa. As Lagoas Marcosende s/n Vigo https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analisesprogramas/index.html

Más detalles

DATOS IDENTIFICATIVOS 2015/16. Asignatura Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas Código 662G01005

DATOS IDENTIFICATIVOS 2015/16. Asignatura Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas Código 662G01005 Guía Docente Grao en Turismo Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas DATOS IDENTIFICATIVOS 2015/16 Asignatura Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas Código 662G01005 Titulación Descriptores

Más detalles

1. CATÁLOGO DE MEDIOS E RECURSOS ADSCRITOS AO PLAN CAMGAL

1. CATÁLOGO DE MEDIOS E RECURSOS ADSCRITOS AO PLAN CAMGAL Tras a aprobación do Plan CAMGAL, a dirección do mesmo promoverá as actuacións necesarias para a súa implementación e mantemento co fin de posibilitar o desenvolvemento e operatividade do mesmo en todo

Más detalles

A CARTA DE PRESENTACIÓN

A CARTA DE PRESENTACIÓN A CARTA DE PRESENTACIÓN 1. QUE É UNHA CARTA DE PRESENTACIÓN? É unha carta que acompaña ao Currículum vitae e que serve como tarxeta de visita, nela dámonos a coñecer á empresa e solicitamos unha entrevista

Más detalles

Duración: 9 horas Datas: 8, 15 e 22 de xuño Horario: Lugar de impartición: Campus de Vigo OBXECTIVOS XERAIS

Duración: 9 horas Datas: 8, 15 e 22 de xuño Horario: Lugar de impartición: Campus de Vigo OBXECTIVOS XERAIS CAMPAÑA FORMATIVA: MULLER E SAÚDE Introdución A saúde das mulleres e dos homes é diferente e desigual, diferente porque hai factores biolóxicos ( xenétivos, fisiolóxicos etc) que se manifestan de forma

Más detalles

Obradoiros. de Verán 2017

Obradoiros. de Verán 2017 Obradoiros Obradoiro de Expresión musical e Construción de instrumentos 4 a 7 anos Os mércores 5, 12, 19 e 26 de xullo de Verán 2017 Obradoiro de contos en inglés 4 a 7 anos Os mércores 9, 16, 23 e 30

Más detalles

UNIDADE DE ATENCIÓN TEMPERÁ TRASTORNOS DO DESENVOLVEMENTO E INTERVENCIÓN FAMILIAR MEMORIA 2014

UNIDADE DE ATENCIÓN TEMPERÁ TRASTORNOS DO DESENVOLVEMENTO E INTERVENCIÓN FAMILIAR MEMORIA 2014 UNIDADE DE ATENCIÓN TEMPERÁ TRASTORNOS DO DESENVOLVEMENTO E INTERVENCIÓN FAMILIAR MEMORIA 2014 María José Buceta Cancela http://www.usc.es/uniatemp/ Facultade de Psicoloxía, Edificio B, Sotano. Campus

Más detalles

FOLLA DE IDENTIFICACIÓN DA PROBA ESCRITA

FOLLA DE IDENTIFICACIÓN DA PROBA ESCRITA FOLLA DE IDENTIFICACIÓN DA PROBA ESCRITA Lugar da proba: Data: Nivel: CELGA 2 DATOS DA PERSOA CANDIDATA: Apelidos e nome: DNI / NIE / Pasaporte: Nacionalidade: Data de nacemento: / / Sexo: home muller

Más detalles

O Software Libre as empresas informáticas de Galicia Resumo executivo

O Software Libre as empresas informáticas de Galicia Resumo executivo O Software Libre nas empresas informáticas de Galicia Resumo executivo. Ano 2 1 O Software Libre as empresas informáticas de Galicia Resumo executivo 1. Principais datos sobre o Software Libre nas empresas

Más detalles

Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia

Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia 2005 Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia XUNTA DE GALICIA Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos Deseño e maquetación: Telf.: 981 806 669 Imprime: Ofelmaga, s.l. ISBN.: 84-453-4256-8

Más detalles

REUNIDOS. Da outra, Don Severino Rodríguez Díaz, con DNI G, en calidade de Alcalde do Concello de Monforte de Lemos.

REUNIDOS. Da outra, Don Severino Rodríguez Díaz, con DNI G, en calidade de Alcalde do Concello de Monforte de Lemos. CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE O CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, PARA A ORGANIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ESTUDANTES DOS GRAOS EN CIENCIA POLÍTICA E DA ADMINISTRACIÓN,

Más detalles

DE HORECA AO RETAIL E TENDENCIAS CONVENIENCE

DE HORECA AO RETAIL E TENDENCIAS CONVENIENCE WORKSHOP DE HORECA AO RETAIL E TENDENCIAS CONVENIENCE MADRID 9-10 de maio de 2016 Clúster Alimentario de Galicia 0 A MISIÓN O Clúster Alimentario de Galicia CLUSAGA, en colaboración coa Asociación Española

Más detalles

Tema 14.- A poboación de España e de Galicia.

Tema 14.- A poboación de España e de Galicia. Tema 14.- A poboación de España e de Galicia. Trazos da recente evolución da poboación española Gráfica da páxina 233 Tipo Datos que representa Trata de Partes da gráfica Descenso considerable da natalidade

Más detalles

Meditación de atención plena no proceso de ensino-aprendizaxe (Campus de Ourense)

Meditación de atención plena no proceso de ensino-aprendizaxe (Campus de Ourense) Meditación de atención plena no proceso de ensino-aprendizaxe (Campus de Ourense) Programa de Formación Permanente do Profesorado Novembro 006 Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa Edificio

Más detalles

I PREMIO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN

I PREMIO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN I PREMIO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN I PREMIO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN: Convocado por Galix (Asociación Galega de Literatura Infantil e Xuvenil) en colaboración co Concello de Pontevedra A finalidade

Más detalles

viaxes especializada que realice a súa actividade a través de internet.

viaxes especializada que realice a súa actividade a través de internet. SOLICITUDE DE ORZAMENTO PARA A CONTRATACIÓN DO DESENVOLVEMENTO DUNHA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA ONLINE DA SEMANA SANTA 2016 EN A CORUÑA 1.- ENTIDADE CONVOCANTE: Consorcio de Turismo

Más detalles

MODELO DE CURRÍCULUM VITAE CRONOLÓXICO

MODELO DE CURRÍCULUM VITAE CRONOLÓXICO MODELO DE CURRÍCULUM VITAE CRONOLÓXICO Formación académica Nome e Apelidos Dirección Teléfono E-mail Data de nacemento 1999-2001 Nome da titulación Institución que outorga o título Breve descrición da

Más detalles

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS RECOÑECIDAS PARA O BAREMO DE MARISQUEO A PÉ

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS RECOÑECIDAS PARA O BAREMO DE MARISQUEO A PÉ CATÁLOGO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS RECOÑECIDAS PARA O BAREMO DE MARISQUEO A PÉ Nº Nº CODIGO ENTIDADE ORGANIZADORA DENOMINACIÓN DA ACTIVIDADE MODALIDADE PUNTOS HORAS DATA RECOÑECEMENTO 1 MP-CMRM-01 Consellería

Más detalles

Guía rápida de consulta do Recadro da declaración da Renda do ano anterior

Guía rápida de consulta do Recadro da declaración da Renda do ano anterior Guía rápida de consulta do Recadro da declaración da Renda do ano anterior 1. ACCESO DENDE A OFICINA VIRTUAL O acceso a aplicación pódese realizar dende a Oficina Virtual do Empregado Público (OVEP) no

Más detalles

Plans de igualdade de oportunidades e de trato entre as mulleres e homes, nas empresas

Plans de igualdade de oportunidades e de trato entre as mulleres e homes, nas empresas Plans de igualdade de oportunidades e de trato entre as mulleres e os homes, nas empresas Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia () 1 NORMATIVA ESPECÍFICA DE IGUALDADE LEI ORGÁNICA 3/2007,

Más detalles

PRESENTACIÓN DAS ACCIONS A DESENVOLVER POLO CONCELLO DE LUGO DENTRO DO PROXECTO MURALLA DIGITAL

PRESENTACIÓN DAS ACCIONS A DESENVOLVER POLO CONCELLO DE LUGO DENTRO DO PROXECTO MURALLA DIGITAL Aplicación de las TIC a la puesta en valor del Patrimonio Cultural e Histórico PRESENTACIÓN DAS ACCIONS A DESENVOLVER POLO CONCELLO DE LUGO DENTRO DO PROXECTO MURALLA DIGITAL Lugo, 30 de novembro de 2011

Más detalles

a: TD99_PLIEGO_TECNICO, b:

a: TD99_PLIEGO_TECNICO, b: Página 1 de 7 PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DUN SERVIZO DE ASESORAMENTO AOS ACTUAIS E POTENCIAIS COMERCIANTES DO BARRIO DE MONTE ALTO NA PROCURA DE NOVAS FÓRMULAS DE PRESENTACIÓN DOS

Más detalles

INFORME ESTUDIO DE EGRESADOS MÁSTER PLAN DE ACCIÓN TITORIAL MÁSTER PSICOLOXÍA DO TRABALLO E AS ORGANIZACIÓNS, XURÍDICA-FORENSE E INTERVENCIÓN SOCIAL

INFORME ESTUDIO DE EGRESADOS MÁSTER PLAN DE ACCIÓN TITORIAL MÁSTER PSICOLOXÍA DO TRABALLO E AS ORGANIZACIÓNS, XURÍDICA-FORENSE E INTERVENCIÓN SOCIAL INFORME ESTUDIO DE EGRESADOS MÁSTER PLAN DE ACCIÓN TITORIAL MÁSTER PSICOLOXÍA DO TRABALLO E AS ORGANIZACIÓNS, XURÍDICA-FORENSE E INTERVENCIÓN SOCIAL REALIZADO POR: PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. GRUPO DE INNOVACIÓN

Más detalles

AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA

AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA 1 Introdución: A LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, no artigo 19 sinala que os centros crearán aulas de convivencia inclusiva,

Más detalles

30 DE OUTUBRO DO 2013 EXCMO. CONCELLO DE LUGO 29 DE ABRIL DO 2014 AV. DA CORUÑA, 500 CEI NODUS LUGO

30 DE OUTUBRO DO 2013 EXCMO. CONCELLO DE LUGO 29 DE ABRIL DO 2014 AV. DA CORUÑA, 500 CEI NODUS LUGO OBRADOIRO DE EMPREGO VRBS LVCVS. DATA INICIO ENTE PROMOTOR 30 DE OUTUBRO DO 2013 EXCMO. CONCELLO DE LUGO DATA FINALIZACIÓN ENDEREZO 29 DE ABRIL DO 2014 AV. DA CORUÑA, 500 CEI NODUS 27003 LUGO NÚMERO DE

Más detalles

Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas

Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas de Exposición itinerante Recursos naturais de Galicia A de creou unha exposición didáctica e itinerante para os centros preuniversitarios da nosa contorna que pon de manifesto a importancia dos recursos

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CENTRO: ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. TITULACIÓN: MÁSTER EN COMERCIO INTERNACIONAL. CURSO ACADÉMICO: 2015/2016 ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS www.euee.uvigo.es

Más detalles

INSTRUCIÓNS XERAIS PARA A FERRAMENTA DE AXUDA A CUMPRIMENTACIÓN DE SOLICITUDES.

INSTRUCIÓNS XERAIS PARA A FERRAMENTA DE AXUDA A CUMPRIMENTACIÓN DE SOLICITUDES. INSTRUCIÓNS XERAIS PARA A FERRAMENTA DE AXUDA A CUMPRIMENTACIÓN DE SOLICITUDES. ÍNDICE INSTRUCIÓNS XERAIS PARA A FERRAMENTA DE AXUDA A CUMPRIMENTACIÓN DE SOLICITUDES...1 INTRODUCIÓN...1 ACCESO Á APLICACIÓN...2

Más detalles

Índice de Confianza do Consumidor METODOLOXÍA

Índice de Confianza do Consumidor METODOLOXÍA Índice de Confianza do Consumidor METODOLOXÍA Este índice busca converterse nun instrumento explicativo das expectativas económicas dos consumidores galegos. Permitiranos facer un seguimento ao longo do

Más detalles

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE PONTEDEUME

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE PONTEDEUME REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE PONTEDEUME Limiar A Lei 3/1986, do 18 de decembro, dos consellos escolares de Galicia establece no seu artigo 15.2, que: Os municipios que

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO A 24 DE OUTBRO DE 2012 Praza de auxiliar administrativo/a

OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO A 24 DE OUTBRO DE 2012 Praza de auxiliar administrativo/a CONCELLO DE IRIXOA. ORIENTACIÓN LABORAL OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO A 24 DE OUTBRO DE 2012 Praza de auxiliar administrativo/a Data: O prazo de presentación de solicitudes comezará o 14/10/2012 ata o 02/11/2012

Más detalles

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA OBRIGATORIA ANTE O CONCELLO DE LUGO A PARTIR DO 30 DE XANEIRO DE 2017

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA OBRIGATORIA ANTE O CONCELLO DE LUGO A PARTIR DO 30 DE XANEIRO DE 2017 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA OBRIGATORIA ANTE O CONCELLO DE LUGO A PARTIR DO 30 DE XANEIRO DE 2017 A FACTURA ELECTRÓNICA A partir do vindeiro 30 de xaneiro de 2017 as facturas dirixidas ao Concello de Lugo

Más detalles

Curso Superior de Administración electrónica

Curso Superior de Administración electrónica Curso Superior de Administración electrónica 1. Descrición do curso Este curso pretende afondar, desde unha perspectiva técnico-xurídica, na concepción da Administración electrónica, con especial énfase

Más detalles

Criterios para a promoción e titulación na ESO. IES Xunqueira I.

Criterios para a promoción e titulación na ESO. IES Xunqueira I. Criterios para a promoción e titulación na ESO. IES Xunqueira I. MARCO LEGAL: Esta proposta está baseada na lexislación actualmente vixente na Comunidade Autónoma de Galicia pola que se regula a avaliación

Más detalles