1/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya"

Transcripción

1 1/6 Diari Oficial de la Generalitat de DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT RESOLUCIÓ ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del d'ensenyament. El Marc europeu comú de referència per a l aprenentatge, l ensenyament i l avaluació de les llengües (MECR), segons les recomanacions del Consell d Europa, estableix uns descriptors comuns per a l ensenyament, l aprenentatge i l avaluació dels coneixements de llengües. La base comuna que proporciona permet comparar proves de llengua elaborades per diferents organismes i establir correspondències entre els certificats de coneixement de llengua i els nivells de competència lingüística que estableix el Marc. D acord amb aquesta premissa, els diferents organismes oficials i les associacions europees d avaluadors de llengües estableixen els certificats i diplomes que consideren equivalents entre si com a acreditatius d una determinada competència lingüística. En conseqüència, per facilitar i simplificar l acreditació de la competència en llengües estrangeres en l àmbit del d Ensenyament escau donar publicitat dels títols, diplomes i certificats, expedits per institucions i competents, que acrediten la competència lingüística d acord amb el MECR. En virtut d això, Resolc: Els títols, els diplomes i els certificats que consten en l annex 1 acrediten la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres en l àmbit del d Ensenyament. Qualsevol altra acreditació s ha de valorar de forma individualitzada. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de, en el termini de dos mesos a comptar de l endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Així mateix poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d Ensenyament, en el termini d un mes a comptar de l endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. Barcelona, 25 de juny de 2015 Irene Rigau i Oliver Consellera d Ensenyament Annex 1 Taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell

2 2/6 Diari Oficial de la Generalitat de d Europa Institució/Organisme B1 B2 C1 C2 ANGLÈS C1 CLUC B1 C1 propis de les Certificats amb el Cambridge English Language Assessment ESOL Examinations IDP IELTS Australia University of Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments) PET Pass or Pass with Merit BEC Preliminary (Business English FCE (First Certificate in English) BEC Vantage (Business English CAE (Certificate in Advanced English) BEC Higher (Business English CPE (Certificate of Proficiency in English) IELTS de 4 a 5 (International English Language Testing System) IELTS de 5,5 a 6,5 (International English Language Testing System) IELTS de 7 a 8 (International English Language Testing System) IELTS de 8,5 a 9 (International English Language Testing System) Certificate of Competency in English (ECCE) Certificate of Proficiency in English (ECPE) Trinity College London ISE I (Integrated Skills in English ISE II (Integrated Skills in English ISE III (Integrated Skills in English ISE IV (Integrated Skills in English Educational Testing Service (ETS) TOEFL ibt de 57 a 86 (Test of English as a Foreign Language Internet Based Test) TOEFL ibt de 87 a 109 (Test of English as a Foreign Language Internet Based Test) TOEFL ibt de 110 a 120 (Test of English as a Foreign Language Internet Based Test) TOEIC de 790 (Test of English for International Communication) TOEIC de 1095 (Test of English for International Communication) TOEIC de 1345 (Test of English for International Communication) British Council APTIS B1 APTIS B2 APTIS C1 Pearson Test of English(PTE) PTE General Level 2 PTE Academic 43 a 58 PTE General Level 3 PTE Academic 59 a 75 PTE General Level 4 PTE Academic 76 a 84 PTE General Level 5 PTE Academic >85

3 3/6 Diari Oficial de la Generalitat de d idiomes/the European Language Certificates (telc) telc English B1 telc English B2 telc English C1 telc English C2 CERTIUNI (Plataforma de Certificació Universitària) BULATS BULATS BULATS Testing BULATS (Business Language Testing FRANCÈS C1 C1 propis de les Certificats amb el CIEP (Centre International d Études Pédagogiques) DELF B1 d Études en Langue DELF B2 d Études en Langue DALF C1 Approfondi de Langue DALF C2 Approfondi de Langue Chambre de Commerce et d Industrie de Paris DU Universitaire) DFP B1 de Français DUEF B1 Universitaire DFP B2 de Français DUEF B2 Universitaire CPLF B2 (Certificat Pratique de Langue DEF B2 d Études Françaises) DFP C1 de Français DUEF C1 Universitaire CPLF C1 (Certificat Pratique de Langue DAEF C1 Approfondi DFP C2 de Français DSEF Supérieur d Études Françaises) DUEF C2 Universitaire d Études Françaises) Alliance Française CEFP 2 (Certificat d Études en Français Practique 2) DLF de Langue DS Supérieur d Études Françaises Modernes) DHEF de Hautes Études Françaises)

4 4/6 Diari Oficial de la Generalitat de d idiomes/the European Language Certificates (telc) telc Français B1 telc Français B2 CERTIUNI (Plataforma de Certificació Universitària) BULATS BULATS BULATS (Business Language BULATS (Business Language Testing ALEMANY C1 C1 propis de les Certificats amb el Goethe-Institut Goethe-Zertifikat B1 Zertifikat Deutsch Goethe-Zertifikat B2 ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) Goethe-Zertifikat C1 PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International) Goethe-Zertifikat C2: GDS ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) Zertifikat Deutsch Plus KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom) TestDaF-Institut TDN 3 (TestDaf nivell 3) TDN 4 (TestDaf nivell 4) TDN 5 (TestDaf nivell 5) d idiomes/the European Language Certificates (telc) telc Deutsch B1 telc Deutsch B2 telc Deutsch C1 telc Deutsch C2 Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Österreichisches Sprachdiplom B1 MD (Mittelstufe Deutsch) OD (Oberstufe Deutsch) WD (Wirtschaftssprache Deutsch)

5 5/6 Diari Oficial de la Generalitat de (B1 ZD/ZDÖ/ZB1) CERTIUNI (Plataforma de Certificació Universitària) BULATS BULATS BULATS Testing BULATS (Business Language Testing Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) DSH-1 DSH-2 DSH-3 Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD) DSD I DSD II ITALIÀ Institució/Organisme B1 B2 C1 C2 C1 C1 propis de les Certificats amb el Università per Stranieri di Perugia Università per Stranieri di Siena Università degli Studi di Roma Tre Società Dante Alighieri CELI 2 Conoscenza della Lingua Italiana ) CILS Uno-B1 (Certificazione di ele.it Competenza Elementare in PLIDA B1 (Progetto Lingua CELI 3 Conoscenza della Lingua Italiana) CILS Due-B2 (Certificazione di int.it Competenza Intermedia in PLIDA B2 (Progetto Lingua CELI 4 Conoscenza della Lingua Italiana) CIC Avanzato C1 Italiano Commerciale) CILS Tre-C1 (Certificazione di Italiano come Lingua PLIDA C1 (Progetto Lingua Italiana CELI 5 Conoscenza della Lingua Italiana) CILS Quattro C2 (Certificazione di Italiano come Lingua IT Italiano come Lingua PLIDA C2 (Progetto Lingua

6 6/6 Diari Oficial de la Generalitat de Italiana Dante Alighieri) Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale B2 Dante Alighieri) PLIDA ommerciale C1 Italiana Dante Alighieri) d idiomes (telc) telc Italiano B1 telc Italiano B2 Accademia Italiana di Lingua (AIL) DILI-B1 (Diploma di lingua italiana di livello o I) DILC-B1 (Diploma di lingua italiana commerciale - livello o I) DILI-B2 (Diploma di lingua italiana di livello o II) DALI-C1 (Diploma di lingua italiana di livello avanzato I) DALC-C1 (Diploma di lingua italiana commerciale - livello avanzato) DALI-C2 (Diploma di lingua italiana di livello avanzato II) ( )

ANGLÈS. Institució/Organisme B1 B2 C1 C2. Certificat de nivell avançat. CLUC B2 Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes

ANGLÈS. Institució/Organisme B1 B2 C1 C2. Certificat de nivell avançat. CLUC B2 Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes Taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d anglès de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d Europa. ANGLÈS Institució/Organisme

Más detalles

ANGLÈS. Institució/Organisme B1 B2 C1 C2. Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes

ANGLÈS. Institució/Organisme B1 B2 C1 C2. Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes Taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües

Más detalles

ANGLÈS Institució/Organisme B1 B2 C1 C2 Escoles Oficials Nivell intermedi Nivell avançat Nivell C1

ANGLÈS Institució/Organisme B1 B2 C1 C2 Escoles Oficials Nivell intermedi Nivell avançat Nivell C1 Taula 1 Taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) de nivell o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les

Más detalles

FCE (First Certificate in English) BEC Preliminary BEC Vantage BEC Higher. ICFE Vantage. ILEC Vantage

FCE (First Certificate in English) BEC Preliminary BEC Vantage BEC Higher. ICFE Vantage. ILEC Vantage Página 12919 INGLÉS Cambridge University General English Exams Cambridge: Business English Certificates Cambridge: International Certificate in financial English Cambridge: International Legal English

Más detalles

Anglès Institució / Organisme B1 B2 C1 C2. Certificat de nivell avançat. Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes

Anglès Institució / Organisme B1 B2 C1 C2. Certificat de nivell avançat. Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes Taula 1 Taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a

Más detalles

Certificación de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

Certificación de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Certificación de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas INGLÉS Oficina Relaciones Internacionales-UMH:.4 University of Cambridge: Preliminary English Test (PET) o Council of Europe

Más detalles

1/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

1/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO RESOLUCIÓN ECO/1134/2015, de 13 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo de la Junta del Consejo

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Economia I Coneixement Direcció General d Universitats

Generalitat de Catalunya Departament d Economia I Coneixement Direcció General d Universitats Acord del Consell Interuniversitari de Catalunya, en data 30 d octubre de 2014, relatiu al reconeixement de la competència en terceres llengües Acreditació de la competència en llengües estrangeres a Catalunya

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 22818 I. Comunidad Autónoma 1. Disposiciones Generales Consejo de Gobierno 5355 Decreto n.º 207/2017, de 19 de julio, por el que se incorporan nuevos certificados y diplomas acreditativos de la

Más detalles

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO Universidad de Alcalá. Certificados válidos para la acreditación del nivel B1 de Inglés.

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO Universidad de Alcalá. Certificados válidos para la acreditación del nivel B1 de Inglés. MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO Universidad de Alcalá Certificados válidos para la acreditación del nivel de Inglés Tabla 1 Escuela Oficial de Idiomas APTIS (British Council / UAH Cambridge English

Más detalles

(CURSO ACADÉMICO 2013/2014)

(CURSO ACADÉMICO 2013/2014) Lista de certificados oficiales admitidos para acreditar tener conocimiento de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza

Más detalles

CERTIFICATS RECONEGUTS A LA NORMATIVA RAC PER APRENENTATGE DE LLENGÜES Actualitzat 22/05/2015 EN ELS ESTUDIS DE GRAU UPF

CERTIFICATS RECONEGUTS A LA NORMATIVA RAC PER APRENENTATGE DE LLENGÜES Actualitzat 22/05/2015 EN ELS ESTUDIS DE GRAU UPF ANGLÈS TIPUS CERTIFICAT CERTIFICATS DE LES UNIVERSITATS ESPANYOLES HOMOLOGATS PER ACLES A1 MECR Cert. Acles A1 A2 MECR B1 MECR B2 MECR C1 MECR C2 MECR Cert. Acles A2 Cert. Acles B1 Cert. Acles B2 Cert.

Más detalles

ANEXO II CERTIFICADOS DE IDIOMAS RECOÑECIDOS POLA USC. Inglés

ANEXO II CERTIFICADOS DE IDIOMAS RECOÑECIDOS POLA USC. Inglés ANEXO II CERTIFICADOS DE IDIOMAS RECOÑECIDOS POLA USC Inglés CLM (Centro de Linguas Modernas da USC): nivel /.2 Anglia Ascentis ESOL examinations, Intermediate (general, business) APTIS (British Council)

Más detalles

Certificados válidos para la acreditación del nivel de idioma extranjero en estudios de Grado y Máster. INGLÉS - Tabla 1

Certificados válidos para la acreditación del nivel de idioma extranjero en estudios de Grado y Máster. INGLÉS - Tabla 1 INGLÉS - Tabla 1 Escuela Oficial de Idiomas APTIS (British Council / UAH Cambridge English Language Assessment ESOL Examinations General 1 BEC ICFE / ILEC IELTS BULATS (Four skills) Educational Testing

Más detalles

Conocimientos de una lengua extranjera equivalentes al nivel B1 TABLA DE REQUISITOS

Conocimientos de una lengua extranjera equivalentes al nivel B1 TABLA DE REQUISITOS Conocimientos de una lengua extranjera equivalentes al nivel B1 TABLA DE REQUISITOS Centro de Idiomas, Universidad de León (CURSO ACADÉMICO 2014/2015) i) Lista de certificados oficiales admitidos para

Más detalles

Conocimientos de una lengua extranjera equivalentes al nivel B1 para la preinscripción en el Máster Universitario Oficial en Profesorado de Educación

Conocimientos de una lengua extranjera equivalentes al nivel B1 para la preinscripción en el Máster Universitario Oficial en Profesorado de Educación Conocimientos de una lengua extranjera equivalentes al nivel B1 para la preinscripción en el Máster Universitario Oficial en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Enseñanza

Más detalles

CERTIFICADOS ACREDITATIVOS OFICIALES NIVEL B2

CERTIFICADOS ACREDITATIVOS OFICIALES NIVEL B2 CERTIFICADOS ACREDITATIVOS OFICIALES NIVEL ALEMÁN GOETHE INSTITUT: GOETHE ZERTIFIKAT ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF (ZDfB) BULATS de 60 a 74 puntos TestDaF Institut TDN 3 (TestDaF Nivel 3) TDN 4 (Test

Más detalles

Anglès. Màster de Formació del Professorat (MFP). Requisit Nivell B1 de una Llengua Estrangera.

Anglès. Màster de Formació del Professorat (MFP). Requisit Nivell B1 de una Llengua Estrangera. Màster de Formació del Professorat (MFP). Requisit Nivell de una Llengua Estrangera. L alumnat que cursa el Màster de Formació del Professorat (MFP) ha d acreditar el domini d una llengua estrangera equivalent

Más detalles

TRÁMITE DE AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL DECRETO Nº XX/2016, POR EL QUE SE MODIFICA EL ANEXO DEL DECRETO N

TRÁMITE DE AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL DECRETO Nº XX/2016, POR EL QUE SE MODIFICA EL ANEXO DEL DECRETO N Región de Murcia Consejería de Educación y Universidades TRÁMITE DE AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL DECRETO Nº XX/2016, POR EL QUE SE MODIFICA EL ANEXO DEL DECRETO N.º 43/2015, DE 27 DE

Más detalles

Convocatoria Erasmus+ 16/17 ANEXO II Títulos de idioma recoñecidos INGLÉS

Convocatoria Erasmus+ 16/17 ANEXO II Títulos de idioma recoñecidos INGLÉS Convocatoria Erasmus+ 16/17 ANEXO II s de idioma recoñecidos INGLÉS Cadro Cambridge English Aviso: Dos diplomas de Cambridge Language Assessment, recoñeceranse os niveis que figuran neste documento. CLM

Más detalles

ACREDITACIÓN DEL NIVEL DE IDIOMAS EXTRANJEROS (B1) ALEMÁN FRANCÉS INGLÉS ITALIANO OTROS IDIOMAS

ACREDITACIÓN DEL NIVEL DE IDIOMAS EXTRANJEROS (B1) ALEMÁN FRANCÉS INGLÉS ITALIANO OTROS IDIOMAS ACREDITACIÓN DEL NIVEL DE IDIOMAS EXTRANJEROS (B1) : ALEMÁN FRANCÉS INGLÉS ITALIANO OTROS IDIOMAS ALEMÁN ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS (R.D. 967/1988) 3º CURSO CICLO ELEMENTAL 2º CURSO CICLO SUPERIOR DEUTSCHE

Más detalles

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA EL NIVEL B1 Idioma Alemán

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA EL NIVEL B1 Idioma Alemán TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA EL NIVEL B1 Idioma Alemán Las certificaciones que se presenten deberán contemplar las 4 destrezas ligadas al nivel de competencias B1 del MERC o superiores. Es necesario que

Más detalles

CERTIFICADOS ADMITIDOS PARA ACCEDER A LOS CURSOS DE ALEMÁN DE IDIOMAS UPF

CERTIFICADOS ADMITIDOS PARA ACCEDER A LOS CURSOS DE ALEMÁN DE IDIOMAS UPF ALEMÁN CERTIFICADOS ADMITIDOS PARA ACCEDER A LOS CURSOS DE ALEMÁN DE IDIOMAS UPF TIPOS DE CERTIFICADO A1 MCER A2 MCER B1 MCER B2 MCER C1 MCER C2 MCER UNIVERSITATS DE CATALUNYA Certificado de nivel B1 propio

Más detalles

Convocatoria Erasmus+ 17/18 ANEXO II Títulos de idioma recoñecidos. Anglia Ascentis ESOL examinations, Intermediate (general, business)

Convocatoria Erasmus+ 17/18 ANEXO II Títulos de idioma recoñecidos. Anglia Ascentis ESOL examinations, Intermediate (general, business) Inglés Título de inglés CLM (Centro de Linguas Modernas da USC): nivel /.2 Anglia Ascentis ESOL examinations, Intermediate (general, business) APTIS (British Council) a certificación pode ser única ou

Más detalles

IDIOMA INGLÉS CERTIFICADOS OFICIALES ADMITIDOS POR EL CSIM Y SU CORRESPONDENCIA CON EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS

IDIOMA INGLÉS CERTIFICADOS OFICIALES ADMITIDOS POR EL CSIM Y SU CORRESPONDENCIA CON EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS IDIOMA INGLÉS MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS Certificados Homologados ACLES A2 CERT B1 CERT B2 CERT C1 CERT C2 CERT CAMBRIDGE: GENERAL ENGLISH EXAMS KEY ENGLISH TEST (KET) PRELIMINARY

Más detalles

IDIOMA INGLÉS CERTIFICADOS OFICIALES ADMITIDOS POR EL CSIM Y SU CORRESPONDENCIA CON EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS * Ver nota

IDIOMA INGLÉS CERTIFICADOS OFICIALES ADMITIDOS POR EL CSIM Y SU CORRESPONDENCIA CON EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS * Ver nota IDIOMA INGLÉS Certificados Homologados ACLES A2 CERT B1 CERT B2 CERT C1 CERT C2 CERT CAMBRIDGE: GENERAL ENGLISH EXAMS KEY ENGLISH TEST (KET) PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH

Más detalles

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO AUXILIARES DE CONVERSACIÓN ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO CRITERIOS DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS. CURSO 2016/17 1. Calificación media del expediente académico sobre 10 1... Calificación sobre 15 Fórmula: calificación

Más detalles

1/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

1/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT RESOLUCIÓ ECO/1134/2015, de 13 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'acord de la Junta del Consell

Más detalles

Certificados válidos para la acreditación del nivel de idioma extranjero en estudios de Grado y Máster. INGLÉS - Tabla 1

Certificados válidos para la acreditación del nivel de idioma extranjero en estudios de Grado y Máster. INGLÉS - Tabla 1 INGLÉS - Tabla 1 Consejo de Europa Escuela Oficial de Idiomas APTIS (British Council / UAH Cambridge English Language Assessment ESOL Examinations General BEC ICFE / ILEC IELTS BULATS (Four skills) Educational

Más detalles

Certificado de Aptitud ALTE ALTE Level 3 ALTE Level 4 ALTE Level 5. UNIcert III. Schreiben (Business Language Testing Services)

Certificado de Aptitud ALTE ALTE Level 3 ALTE Level 4 ALTE Level 5. UNIcert III. Schreiben (Business Language Testing Services) ANEXO Certificados de nivel de conocimientos de lenguas extranjeras que se consideran acreditativas del nivel exigido para impartir áreas, materias, módulos o ámbitos de conocimiento no lingüísticos en

Más detalles

1) Relación de equivalencias entre las asignaturas de lenguas extranjeras del Grado de Turismo y los niveles del MCERL (Tabla 1).

1) Relación de equivalencias entre las asignaturas de lenguas extranjeras del Grado de Turismo y los niveles del MCERL (Tabla 1). Reconocimiento de créditos de las asignaturas de lenguas extranjeras del Grado en Turismo por estudios de idiomas en centros acreditados, de acuerdo con los niveles establecidos en el Marco Común Europeo

Más detalles

Acord de 24 d abril de 2015, de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de

Acord de 24 d abril de 2015, de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de Acord de 24 d abril de 2015, de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres (versió actualitzada,

Más detalles

Convocatoria Erasmus+ 2018/2019

Convocatoria Erasmus+ 2018/2019 Inglés Cadro Cambridge English [pdf - 126 kb][actualizado: 13/5/14] Aviso: Dos diplomas de Cambridge Language Assessment, recoñeceranse os niveis que figuran neste documento. CLM (Centro de Linguas Modernas

Más detalles

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA EL NIVEL B1 Idioma Alemán

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA EL NIVEL B1 Idioma Alemán TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA EL NIVEL B1 Idioma Alemán Las certificaciones que se presenten deberán contemplar las 4 destrezas ligadas al nivel de competencias B1 del MERC o superiores. Es necesario que

Más detalles

IDIOMA ALEMÁN Certificados oficiales admitidos por ACLES y su correspondencia con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

IDIOMA ALEMÁN Certificados oficiales admitidos por ACLES y su correspondencia con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. IDIOMA FRANCÉS ACLES UNICERT CLES IDIOMAS (R.D. 1629/2006) IDIOMAS (R.D. 967/1988) Centre International d'études Pédagogiques: Langue Française (DELF) Centre International d'études Pédagogiques: Test de

Más detalles

CERTIFICATS ADMESOS PER ACCEDIR ALS CURSOS D ALEMANY D IDIOMES UPF

CERTIFICATS ADMESOS PER ACCEDIR ALS CURSOS D ALEMANY D IDIOMES UPF ALEMANY CERTIFICATS ADMESOS PER ACCEDIR ALS CURSOS D ALEMANY D IDIOMES UPF CERTIFICATS DE LES UNIVERSITATS ESPANYOLES HOMOLOGATS PER ACLES UNIVERSITATS DE CATALUNYA Certificat de nivell B1 propi de les

Más detalles

TABLA DE CERTIFICACIONES EN EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (MCER)

TABLA DE CERTIFICACIONES EN EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (MCER) TABLA DE CERTIFICACIONES EN EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (MCER) IDIOMA INGLÉS Certificados Homologados ACLES A2 CERT B1 CERT B2 CERT C1 CERT C2 CERT CAMBRIDGE: GENERAL ENGLISH EXAMS KEY ENGLISH

Más detalles

IDIOMA ALEMÁN. CERTIFICADOS OFICIALES ADMITIDOS POR EL CSIM Y SU CORRESPONDENCIA CON EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS * Ver nota

IDIOMA ALEMÁN. CERTIFICADOS OFICIALES ADMITIDOS POR EL CSIM Y SU CORRESPONDENCIA CON EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS * Ver nota IDIOMA ALEMÁN MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS * Ver nota DEUTSCHE SPRACHPRÜFUNG FÜR DEN HOCHSCHUL- ZUGANG (DSH) DSH-1 DSH-2(Ant. PRÜFUNG ZUM NACHWEIS DEUTSCHER SPRACHE- PNdS) DSH-3 DEUTSCHE

Más detalles

IDIOMA ALEMÁN CERTIFICADOS OFICIALES ADMITIDOS POR EL CSIM Y SU CORRESPONDENCIA CON EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS * Ver nota

IDIOMA ALEMÁN CERTIFICADOS OFICIALES ADMITIDOS POR EL CSIM Y SU CORRESPONDENCIA CON EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS * Ver nota IDIOMA ALEMÁN * Ver nota DEUTSCHE SPRACHPRÜFUNG FÜR DEN HOCHSCHUL- ZUGANG (DSH) DSH-1 DSH-2(Ant. PRÜFUNG ZUM NACHWEIS DEUTSCHER SPRACHE- PNdS) DSH-3 DEUTSCHE SPRACHDIPLOM DER KULTURMINISTERKONFERENZ (DSD)

Más detalles

Certificados reconocidos por ACLES Idioma ALEMÁN

Certificados reconocidos por ACLES Idioma ALEMÁN Certificados reconocidos por ACLES Idioma ALEMÁN CERTIFICADOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS RECONOCIDOS POR ACLES CertAcles A1 CertAcles A2 CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2 Business

Más detalles

Certificados reconocidos por ACLES Idioma ALEMÁN

Certificados reconocidos por ACLES Idioma ALEMÁN Certificados reconocidos por ACLES Idioma ALEMÁN CERTIFICADOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS RECONOCIDOS POR ACLES CertAcles A1 CertAcles A2 CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2 Business

Más detalles

BÁSICO 2 INTERMEDIO 2 AVANZADO 3º CURSO CICLO ELEMENTAL ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE (ZD j)

BÁSICO 2 INTERMEDIO 2 AVANZADO 3º CURSO CICLO ELEMENTAL ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE (ZD j) Certificados oficiales reconocidos por ACLES enero 2014 Idioma ALEMÁN CERTIFICADOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS HOMOLOGADOS POR ACLES CertAcles A1 CertAcles A2 CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1

Más detalles

Certificados admitidos por ACLES Idioma ALEMÁN

Certificados admitidos por ACLES Idioma ALEMÁN Certificados admitidos por ACLES Idioma ALEMÁN CERTIFICADOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS Business Language Testing Service (BULATS) (req. superación de las cuatro macro ---- 20-39 40-59 60-74 75-89 90-100

Más detalles

Anexo 2. Tablas de certificados válidos para la acreditación de nivel y su correspondencia con el MCER

Anexo 2. Tablas de certificados válidos para la acreditación de nivel y su correspondencia con el MCER [ ] Anexo 2. Tablas de certificados válidos para la acreditación de nivel y su correspondencia con el MCER Las tablas de certificados válidos serán revisadas por ACLES anualmente, durante el mes de julio,

Más detalles

TIPO CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2 ACLES A1 CERT A2 CERT B1 CERT B2 CERT C1 CERT C2 CERT BUSINESS LANGUAGE

TIPO CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2 ACLES A1 CERT A2 CERT B1 CERT B2 CERT C1 CERT C2 CERT BUSINESS LANGUAGE Idioma Inglés TIPO CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2 ACLES A1 CERT A2 CERT B1 CERT B2 CERT C1 CERT C2 CERT BUSINESS LANGUAGE 20-39 40-59 60-74 75-89 90-100 TESTING SERVICE (BULATS) CAMARA DE COMERCIO LONDRES

Más detalles

Idioma inglés Certificados oficiales admitidos por ACLES y su correspondencia con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

Idioma inglés Certificados oficiales admitidos por ACLES y su correspondencia con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Idioma inglés CERTIFICADOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS HOMOLOGADAS POR ACLES CertAclesA1 CertAclesA2 CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2 CAMBRIDGE: GENERAL ENGLISH EXAMS KEY ENGLISH

Más detalles

TIPO CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2. CertAcles A2. Deutsches Sprachdiplom Stufe 1 (DSD I) A2 / B Start Deutsch 2 (SD 2) Goethe-

TIPO CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2. CertAcles A2. Deutsches Sprachdiplom Stufe 1 (DSD I) A2 / B Start Deutsch 2 (SD 2) Goethe- Certificados reconocidos por ACLES Idioma ALEMÁN TIPO CERTIFICADO B1 B2 C1 UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS Business Language Testing Service (BULATS) (req. superación de las cuatro macro destrezas) CLES: Certificados

Más detalles

Idioma alemán Certificados oficiales admitidos por ACLES y su correspondencia con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

Idioma alemán Certificados oficiales admitidos por ACLES y su correspondencia con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Idioma alemán DSH-2(Ant. PRÜFUNG ZUM DEUTSCHE SPRACHPRÜFUNG FÜR DEN HOCHSCHUL-ZUGANG (DSH) DSH-1 NACHWEIS DEUTSCHER DSH-3 SPRACHE- PNdS) DEUTSCHE SPRACHDIPLOM DER KULTURMINISTERKONFERENZ (DSD) DSD-A2 DSD

Más detalles

Decanato Facultad de Filología 20 de julio de 2011 (Actualizado con fecha 10/11/2015)

Decanato Facultad de Filología 20 de julio de 2011 (Actualizado con fecha 10/11/2015) Reconocimiento de créditos ECTS de las asignaturas de lenguas extranjeras de los Grados de la Facultad de Filología según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) del Consejo de Europa

Más detalles

1) Relación de equivalencias entre las asignaturas de lenguas extranjeras del Grado de Turismo y los niveles del MCERL (Tabla 1).

1) Relación de equivalencias entre las asignaturas de lenguas extranjeras del Grado de Turismo y los niveles del MCERL (Tabla 1). Reconocimiento de créditos de las asignaturas de lenguas extranjeras del Grado en Turismo por estudios de idiomas en centros acreditados, de acuerdo con los niveles establecidos en el Marco Común Europeo

Más detalles

Facultad de Filología, UNED Aprobado en la Junta de Facultad de 22 de noviembre de 2016

Facultad de Filología, UNED Aprobado en la Junta de Facultad de 22 de noviembre de 2016 Reconocimiento de créditos ECTS de las asignaturas de lenguas extranjeras de los Grados de la Facultad de Filología según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) del Consejo de Europa

Más detalles

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA RECONOCIMIENTO DEL NIVEL B1 Idioma Alemán

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA RECONOCIMIENTO DEL NIVEL B1 Idioma Alemán TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA RECONOCIMIENTO DEL NIVEL B1 Idioma Alemán Las certificaciones que se presenten deberán contemplar las 4 destrezas ligadas al nivel de competencias B1 del MERC o superiores.

Más detalles

IDIOMA ALEMÁN CERTIFICADOS OFICIALES ADMITIDOS POR EL CSIM Y SU CORRESPONDENCIA CON EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS * Ver nota

IDIOMA ALEMÁN CERTIFICADOS OFICIALES ADMITIDOS POR EL CSIM Y SU CORRESPONDENCIA CON EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS * Ver nota IDIOMA ALEMÁN MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS * Ver nota DEUTSCHE SPRACHPRÜFUNG FÜR DEN HOCHSCHUL- ZUGANG (DSH) DSH-1 DSH-2(Ant. PRÜFUNG ZUM NACHWEIS DEUTSCHER SPRACHE- PNdS) DSH-3 DEUTSCHE

Más detalles

1/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

1/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT RESOLUCIÓ ECO/1134/2015, de 13 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'acord de la Junta del Consell

Más detalles

IDIOMA ALEMÁN CERTIFICADOS OFICIALES ADMITIDOS POR EL CSIM Y SU CORRESPONDENCIA CON EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS * Ver nota

IDIOMA ALEMÁN CERTIFICADOS OFICIALES ADMITIDOS POR EL CSIM Y SU CORRESPONDENCIA CON EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS * Ver nota IDIOMA ALEMÁN * Ver nota DEUTSCHE SPRACHPRÜFUNG FÜR DEN HOCHSCHUL- ZUGANG (DSH) DSH-1 DSH-2(Ant. PRÜFUNG ZUM NACHWEIS DEUTSCHER SPRACHE- PNdS) DSH-3 DEUTSCHE SPRACHDIPLOM DER KULTURMINISTERKONFERENZ (DSD)

Más detalles

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO AUXILIARES DE CONVERSACIÓN ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO CRITERIOS DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS. CURSO 2017/18 1. Calificación media del expediente académico sobre 10 1... Calificación sobre 15 Fórmula: calificación

Más detalles

IDIOMA ALEMÁN. CERTIFICADOS OFICIALES ADMITIDOS POR EL CSIM Y SU CORRESPONDENCIA CON EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS * Ver nota

IDIOMA ALEMÁN. CERTIFICADOS OFICIALES ADMITIDOS POR EL CSIM Y SU CORRESPONDENCIA CON EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS * Ver nota IDIOMA ALEMÁN MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS * Ver nota DEUTSCHE SPRACHPRÜFUNG FÜR DEN HOCHSCHUL- ZUGANG (DSH) DSH-1 DSH-2(Ant. PRÜFUNG ZUM NACHWEIS DEUTSCHER SPRACHE- PNdS) DSH-3 DEUTSCHE

Más detalles

IDIOMA INGLÉS CERTIFICADOS OFICIALES ADMITIDOS POR EL CSIM Y SU CORRESPONDENCIA CON EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS

IDIOMA INGLÉS CERTIFICADOS OFICIALES ADMITIDOS POR EL CSIM Y SU CORRESPONDENCIA CON EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS IDIOMA INGLÉS CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2 CAMBRIDGE: GENERAL ENGLISH EXAMS KEY ENGLISH TEST (KET) PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) CERTIFICATE IN

Más detalles

KEY ENGLISH TEST (KET)

KEY ENGLISH TEST (KET) IDIOMA INGLÉS CertAcles B1 CertAcles B2 PEARSON - LCCI CAMBRIDGE: GENERAL ENGLISH EXAMS CAMBRIDGE: BUSINESS ENGLISH CERTIFICATES (BEC) CAMBRIDGE: INTERNATIONAL CERTIFICATE IN FINANCIAL ENGLISH (ICFE) CAMBRIDGE:

Más detalles

MECR ALEMANY ANGLÈS FRANCÈS ITALIÀ PORTUGUÈS. - Diplôme d Études en Langue Française DELF A1 (Centre international d Études Pédagogiques)

MECR ALEMANY ANGLÈS FRANCÈS ITALIÀ PORTUGUÈS. - Diplôme d Études en Langue Française DELF A1 (Centre international d Études Pédagogiques) TAULA D EQUIVALÈNCIES RESPECTE AL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA Aquesta taula d equivalències ha estat elaborada pel Servei Lingüístic amb l objectiu de servir de guia a l hora d establir comparacions

Más detalles

Certificados oficiales y su correspondencia con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

Certificados oficiales y su correspondencia con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. ANEXO II: TABLAS DE CERTIFICADOS ACEPTADOS POR LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS Estas tablas serán revisadas anualmente. Aquellos certificados emitidos por instituciones

Más detalles

Idioma inglés 20-39 40-59 60-74 75-89 90-100 ENGLISH FOR TOURISM / JETSET ESOL B1/ ELSA B1. BEC 1: Preliminary BEC 2: Vantage BEC 3: Higher

Idioma inglés 20-39 40-59 60-74 75-89 90-100 ENGLISH FOR TOURISM / JETSET ESOL B1/ ELSA B1. BEC 1: Preliminary BEC 2: Vantage BEC 3: Higher Idioma inglés TIPO CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2 ACLES A1 CERT A2 CERT B1 CERT B2 CERT C1 CERT C2 CERT BUSINESS TESTING SERVICE (BULATS) (req. superacion de las cuatro macro destrezas) CAMARA DE COMERCIO

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 12912 I. Comunidad Autónoma 1. Disposiciones Generales Consejo de Gobierno 3965 Decreto n.º 43/2015, de 27 de marzo, por el que se establece un sistema de reconocimiento de la competencia en lenguas

Más detalles

NORMAS REGULADORAS DE LA CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA EN LOS ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

NORMAS REGULADORAS DE LA CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA EN LOS ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA ACUERDO DE NORMATIVA QUE REGULA LA CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA EN LOS ESTUDIOS DE GRADO Las normas reguladoras de los estudios de grado de la Universidad Pública de Navarra, aprobadas mediante acuerdo del

Más detalles

ANEXO I DOCUMENTOS ACREDITATIVOS EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA DEL CONOCIMIENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS A EFECTOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

ANEXO I DOCUMENTOS ACREDITATIVOS EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA DEL CONOCIMIENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS A EFECTOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL ANEXO I DOCUMENTOS ACREDITATIVOS EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA DEL CONOCIMIENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS A EFECTOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL Aplicables en cualquier caso: Título universitario oficial de Graduado/a,

Más detalles

ANEXO I ESPECIALIDADES (ENSEÑANZAS SUPERIORES DE MÚSICA) TITULACIONES

ANEXO I ESPECIALIDADES (ENSEÑANZAS SUPERIORES DE MÚSICA) TITULACIONES ANEXO I ESPECIALIDADES (ENSEÑANZAS SUPERIORES DE MÚSICA) - Lengua Alemana TITULACIONES Licenciado en Filología Alemana o grado Licenciado en Traducción e Interpretación de alemán o grado Certificado de

Más detalles

Certificados oficiales y su correspondencia con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

Certificados oficiales y su correspondencia con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Idioma inglés Certificados oficiales y su correspondencia con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. TIPO CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2 ACLES A1 CERT A2 CERT B1 CERT B2 CERT C1 CERT C2

Más detalles

SERVICIO CENTRAL DE IDIOMAS UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

SERVICIO CENTRAL DE IDIOMAS UNIVERSIDAD DE SALAMANCA EQUIVALENCIAS CERTIFICADOS EN IDIOMAS: MECR A1 A2 B1 B2 C1 C2 ALEMÁN Start Deutsch 1 Start Deutsch 2 SCI: Alemán 2B/Ciclo Zertifikat Deutsch (ZD) EOI SCI: Alemán 4B/Ciclo Superior Goethe-Zertifikat B2

Más detalles

ANEXO TABLA DE EQUIVALENCIAS DEL NIVEL DE IDIOMAS

ANEXO TABLA DE EQUIVALENCIAS DEL NIVEL DE IDIOMAS ANEXO TABLA DE EQUIVALENCIAS DEL NIVEL DE IDIOMAS Presentación de las principales certificaciones que dan derecho a reconocimiento de niveles de idiomas para participar en programas de movilidad internacional,

Más detalles

ACREDITACIÓN DE NIVEL EN LENGUA EXTRANJERA

ACREDITACIÓN DE NIVEL EN LENGUA EXTRANJERA Página 1 TIPO CERTIFICADO ACREDITACIONES DE NIVEL VÁLIDAS INGLÉS B1 B2 ASCENTIS (ANGLIA EXAMINATIONS) BUSINESS LANGUAGE TESTING SERVICE (BULATS) (REQ: superación de las cuatro macro destrezas) CAMARA DE

Más detalles

Taula d equivalències d acreditació de llengües L2 de la UV

Taula d equivalències d acreditació de llengües L2 de la UV Taula d equivalències d acreditació de llengües L2 de la UV Aprovada en la Comissió Assessora de Llengües L2, de 23 de juliol de 2013 TOTES LES LLENGÜES La competència en una llengua estrangera podrà ser

Más detalles

28 2013 (ACGUV 45/2013). 27 2013 (ACGUV

28 2013 (ACGUV 45/2013). 27 2013 (ACGUV Aprovadaenel Consell de Govern del 28 de març de 2013 (ACGUV 45/2013). Actualització aprovada en el Consell de Govern del 27 de setembre de 2013 (ACGUV 169/2013) TOTESLESLLENGÜES La competència en una

Más detalles

ANEXO TABLA DE EQUIVALENCIAS DEL NIVEL DE IDIOMAS

ANEXO TABLA DE EQUIVALENCIAS DEL NIVEL DE IDIOMAS ANEXO TABLA DE EQUIVALENCIAS DEL NIVEL DE IDIOMAS Presentación de las principales certificaciones que dan derecho a reconocimiento de niveles de idiomas para participar en programas de movilidad internacional,

Más detalles

(Breakthrough) (Waystage) (Threshold) (Vantage) 2n curs Certificat de Nivell Bàsic. 3r curs Certificat de Nivell Intermedi

(Breakthrough) (Waystage) (Threshold) (Vantage) 2n curs Certificat de Nivell Bàsic. 3r curs Certificat de Nivell Intermedi ANGLÈS - BASIC USER - INDEPENDENT USER - PROFICIENT USER (Breakthrough) (Waystage) (Threshold) (Vantage) (Effective Operational ) (Mastery) CLUC (Certificat de llengües de les universitats de Catalunya)

Más detalles

(annex 1 al punt 5) Comissió de política lingüística

(annex 1 al punt 5) Comissió de política lingüística Proposta d actualització de la taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d'una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) de nivell B1 o superior, annexa a l Acord de la Junta

Más detalles

Taula d equivalències d acreditació de L2 de la UV

Taula d equivalències d acreditació de L2 de la UV Taula d equivalències d acreditació de L2 de la UV Aprovada en el Consell de Govern del 28 de març de 2013 (ACGUV 45/2013). Modificació del Consell de Govern del 27 de setembre de 2013 (ACGUV169/2013).

Más detalles

IDIOMA INGLÉS BASICO 2 INTERMEDIO 2 AVANZADO 2 3º CURSO CICLO ELEMENTAL 2º CURSO CICLO SUPERIOR PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)

IDIOMA INGLÉS BASICO 2 INTERMEDIO 2 AVANZADO 2 3º CURSO CICLO ELEMENTAL 2º CURSO CICLO SUPERIOR PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) IDIOMA INGLÉS TIPO CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 CERTIFICADOS DE LAS UNIV. ESPAÑOLAS HOMOLOGADAS POR ACLES Certificados Homologados UNICERT CertAcles A1 CertAcles A2 CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 93/2013, d 11 de novembre, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l annex únic denominat certificats i diplomes que acrediten

Más detalles

Cápsula de conocimiento EQUIVALENCIAS EN LOS IDIOMAS

Cápsula de conocimiento EQUIVALENCIAS EN LOS IDIOMAS Cápsula de conocimiento EQUIVALENCIAS EN LOS IDIOMAS Contexto Desde la Unión Europea se ha querido fomentar un enfoque de la enseñanza de las lenguas basado en principios comunes para todas las lenguas

Más detalles

IDIOMA INGLÉS TIPO CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2 BASICO INTERMEDIO AVANZADO PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)

IDIOMA INGLÉS TIPO CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2 BASICO INTERMEDIO AVANZADO PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) IDIOMA INGLÉS TIPO CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2 CERTIFICADOS DE LAS UNIV. ESPAÑOLAS HOMOLOGADAS POR ACLES CertAcles A1 CertAcles A2 CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2 Certificados Homologados

Más detalles

IDIOMA INGLÉS TIPO CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2

IDIOMA INGLÉS TIPO CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2 CERTIFICADOS OFICIALES DE IDIOMAS VÁLIDOS Y ASIGNATURAS A LAS QUE SE RECONOCE UN NIVEL DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Convocatoria de Movilidades de Estudio para Grado en el marco del Programa Erasmus+, curso

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 3027 DECRETO 117/2015, de 30 de junio, de equivalencia de títulos y certificados de idiomas en los procesos de selección y provisión

Más detalles

I. Disposiciones generales

I. Disposiciones generales 28004 I. Disposiciones generales Consejería de Educación y Universidades 3517 ORDEN de 21 de septiembre de 2016, por la que se regula el reconocimiento de la acreditación de la competencia lingüística

Más detalles

IDIOMA INGLÉS. Basis Level 1 Level 2 Level 3/4 BASICO 2 INTERMEDIO 2 AVANZADO 2 3º CURSO CICLO ELEMENTAL 2º CURSO CICLO SUPERIOR

IDIOMA INGLÉS. Basis Level 1 Level 2 Level 3/4 BASICO 2 INTERMEDIO 2 AVANZADO 2 3º CURSO CICLO ELEMENTAL 2º CURSO CICLO SUPERIOR IDIOMA INGLÉS TIPO CERTIFICADO A1 A2 B1 B2 C1 C2 CERTIFICADOS DE LAS UNIV. ESPAÑOLAS HOMOLOGADAS POR ACLES Certificados Homologados UNICERT CertAcles A1 CertAcles A2 CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles

Más detalles

b) Diploma de Aptitud del Programa de la UCLM Aprende Lenguas del Nivel B1 o superior.

b) Diploma de Aptitud del Programa de la UCLM Aprende Lenguas del Nivel B1 o superior. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE UNA LENGUA EXTRANJERA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y PARA EL ACCESO A DETERMINADOS ESTUDIOS

Más detalles

IDIOMA INGLÉS CERTIFICADOS OFICIALES ADMITIDOS POR EL CSIM PARA EXIMIR DE LA PRUEBA DE NIVEL PARA ACCESO A CURSOS.

IDIOMA INGLÉS CERTIFICADOS OFICIALES ADMITIDOS POR EL CSIM PARA EXIMIR DE LA PRUEBA DE NIVEL PARA ACCESO A CURSOS. IDIOMA INGLÉS CAMBRIDGE: GENERAL ENGLISH EXAMS CAMBRIDGE: BUSINESS ENGLISH CERTIFICATES (BEC) CAMBRIDGE: INTERNATIONAL CERTIFICATE IN FINANCIAL ENGLISH (ICFE) CAMBRIDGE: INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH CERTIFICATE

Más detalles

NIVELLS D ASSOLIMENT I CERTIFICACIÓ D IDIOMES A CATALUNYA. Marc Europeu Comú de Referència i Escoles Oficials d Idiomes.

NIVELLS D ASSOLIMENT I CERTIFICACIÓ D IDIOMES A CATALUNYA. Marc Europeu Comú de Referència i Escoles Oficials d Idiomes. NIVELLS D ASSOLIMENT I CERTIFICACIÓ D IDIOMES A CATALUNYA Marc Europeu Comú de Referència i Escoles Oficials d Idiomes Curs 2012-13 L objectiu del present document és presentar gràficament i de forma conjunta

Más detalles

ACREDITACIÓN DE UN SEGUNDO IDIOMA PARA PODER OBTENER EL TÍTULO DE GRADO

ACREDITACIÓN DE UN SEGUNDO IDIOMA PARA PODER OBTENER EL TÍTULO DE GRADO ALUMNOS QUE INICIARION LOS ESTUDIOS DE GRADO EN LA FACULTAD EN EL CURSO ACADÉMICO 2010/11, 2011/12 ó 2012/13 Podrán efectuar la acreditación del conocimiento de un idioma distinto del castellano y de las

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXV Núm. 206 21 de octubre de 2016 23229 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Consejería de Educación, Cultura y Deportes Orden de 14/10/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la

Más detalles

TABLA DE EQUIVALENCIAS DEL NIVEL DE IDIOMAS A EFECTOS DE MOVILIDAD

TABLA DE EQUIVALENCIAS DEL NIVEL DE IDIOMAS A EFECTOS DE MOVILIDAD TABLA DE EQUIVALENCIAS DEL NIVEL DE IDIOMAS A EFECTOS DE MOVILIDAD Presentación de las principales certificaciones que dan derecho a reconocimiento de niveles de idiomas para participar en programas de

Más detalles

Sincelejo Colombia Ordenanza 01 de 1977, Resolución MEN 1064 de 1995. Anexo de la Resolución N 05 de 2015 INSTITUCIÓN FUENTE. ETS Educational Testing

Sincelejo Colombia Ordenanza 01 de 1977, Resolución MEN 1064 de 1995. Anexo de la Resolución N 05 de 2015 INSTITUCIÓN FUENTE. ETS Educational Testing INGLÉS FCE First Certificate in University of Cambridge English ESOL examinations CAE Certificate in University of Cambridge Advanced English ESOL examinations CPE Certificate of University of Cambridge

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA DECRETO /2014, XXXX, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS EQUIVALENCIAS DE TÍTULOS Y CERTIFICADOS DE IDIOMAS A LOS NIVELES

Más detalles

TABLA 2. PUNTAJES POR NIVELES

TABLA 2. PUNTAJES POR NIVELES TABLA 2. PUNTAJES POR NIVELES 27.10.2016 INGLÉS BEC Vantage (Business English Certificate) Level B1 (140 159) Grade C (160 172) Grade B (173 179) Grade A (180 190) BEC Higher (Business English Certificate)

Más detalles

IDIOMA INGLÉS TIPO CERTIFICADO* A1 A2 B1 B2 C1 C2

IDIOMA INGLÉS TIPO CERTIFICADO* A1 A2 B1 B2 C1 C2 CERTIFICADOS OFICIALES DE IDIOMAS VÁLIDOS Y TITULACIONES A LAS QUE SE RECONOCE UN NIVEL DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Convocatoria de Movilidades de Estudio para Grado en el marco del Programa Erasmus+, curso

Más detalles

RECONOCIMIENTO DE NIVELES DE CONOCIMIENTO DE IDIOMA Y ACREDITACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LENGUA EXTRANJERA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADO.

RECONOCIMIENTO DE NIVELES DE CONOCIMIENTO DE IDIOMA Y ACREDITACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LENGUA EXTRANJERA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADO. RECONOCIMIENTO DE NIVELES DE CONOCIMIENTO DE IDIOMA Y ACREDITACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LENGUA EXTRANJERA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADO. Las líneas generales para la elaboración de los planes de

Más detalles

Plan de Plurilingüismo de la Universidad de Málaga

Plan de Plurilingüismo de la Universidad de Málaga Plan de Plurilingüismo de la Universidad de Málaga La enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras ha cobrado especial relevancia en el sistema universitario andaluz como consecuencia de la adaptación

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 2376 DECRETO 73/2012, de 15 de mayo, por el que se establecen los requisitos de competencia lingüística para impartir áreas

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 74 DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 1801 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2015, del Director de Gestión de Personal del Departamento

Más detalles

(Aprobado en Consejo de Gobierno el 2 de marzo de 2010)

(Aprobado en Consejo de Gobierno el 2 de marzo de 2010) ACREDITACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE UNA LENGUA EXTRANJERA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y PARA EL ACCESO AL MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ENSEÑANZA

Más detalles