CONSULTA DE QUALIFICACIONS FINALS: --- CONSULTA DE CALIFICACIONES FINALES:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CONSULTA DE QUALIFICACIONS FINALS: --- CONSULTA DE CALIFICACIONES FINALES:"

Transcripción

1 EOI DE PALMA DE MALLORCA CURS: CONSULTA DE QUALIFICACIONS FINALS: - ALUMNAT OFICIAL - ALUMNAT DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ ( LLIURE ) - ALUMNAT EOIES --- CONSULTA DE CALIFICACIONES FINALES: - ALUMNADO OFICIAL - ALUMNADO DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN ( LIBRE ) - ALUMNADO EOIES PODEN TROBAR AQUESTES INSTRUCCIONS EN PUEDEN ENCONTRAR ESTAS INSTRUCCIONES EN IDIOMA PÀGINES/PÁGINAS CATALÀ/CATALÁN 2-11 CASTELLÀ/CASTELLANO

2 EOI DE PALMA DE MALLORCA CONSULTA DE QUALIFICACIONS FINALS: - ALUMNAT OFICIAL - ALUMNAT DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ ( LLIURE ) - ALUMNAT EOIES (Curs ) Redacció d aquest document: 18 de maig de 2016 ÍNDEX Pàgina Com es crea una contrasenya personal (la primera vegada que hi accediu)? 3-4 Què he de fer si tinc problemes tècnics? 5 Com puc consultar les meves qualificacions finals? 6 Quines qualificacions es poden consultar online? 7 Hi ha manera de tenir una papereta o un certificat amb les meves qualificacions? 8 Què passa si m oblid de la contrasenya? 9 Què he de fer si puc entrar en l aplicació però no hi surten les qualificacions? 10 Reclamacions a les qualificacions 11 2

3 Com es crea una contrasenya personal (la primera vegada que hi accediu)? Important: la seva contrasenya personal estarà associada a l adreça de correu electrònic que indiqui, per la qual cosa, fixi s molt bé que escriu la seva adreça de correu electrònic correctament. Per accedir a les seves notes, el primer de tot que ha de fer és crear-se una contrasenya personal. Ha d anar a la pàgina web i li sortirà la següent pantalla: Al camp USUARI ha de posar la seva data de naixement en format dd/mm/aaaa. Al camp CONTRASENYA ha de posar el seu DNI sense lletra. Si té un NIE, ha de posar el seu NIE sense la lletra final. A continuació ha d escriure la seva contrasenya personal. Ha de tenir entre 6 i 10 caràcters. Per la seva seguretat, li recomanam que trïi una contrasenya de com a mínim 8 caràcters i que contigui lletres majúscules, minúscules, nombres i símbols. 3

4 Clicau a Entrar i li sortirà aquesta pantalla: Aquí vostè ha d introduir la seva contrasenya dues vegades. El sistema li demanarà un compte de correu electrònic per activar la nova contrasenya. Cliqui a Enviar. El sistema li informarà que li ha enviat un a l adreça de correu electrònic que vostè ha proporcionat. Llavors vostè haurà d entrar en el seu compte de correu electrònic. Haurà rebut un e- mail de DIAL SL amb l assumpte: CENTROSNET: activar dades d accés. Cliqui on diu Activació de contrasenya per activar la seva contrasenya i que sigui operativa. Disposa de 24 hores per procedir a l activació de la nova contrasenya. Passat aquest termini, aquest enllaç ja no funcionarà i vostè haurà de tornar a començar el procés. Si vostè ha seguit les instruccions correctament, li sortirà una pantalla que dirà La contrasenya ha estat activada amb èxit. 4

5 Què he de fer si tinc problemes tècnics? 1) La pantalla d accés ha de tenir 3 caselles: l USUARI (data de naixement en format dd/mm/aaaa), una primera contrasenya (DNI o NIE) i una segona contrasenya (contrasenya personal de l alumne). Si a vostè només li surten dues caselles a la pantalla, és que té gravada al seu ordinador la versió antiga de la pàgina i ha d actualitzar la pàgina amb la tecla F5. 2) Comprovi que ha posat la data de naixement correctament en format dd/mm/aaaa. 3) Comprovi que ha escrit el seu DNI sense la lletra final. Si vostè té un NIE, comprovi que l ha escrit sense la lletra final. 4) Si persisteix el problema, hauran de comprovar les seves dades a la secretaria del centre. Vostè ha de contactar amb la secretaria del centre mitjançant la següent adreça: 5

6 Com puc consultar les meves qualificacions finals? Una vegada vostè s ha creat la seva contrasenya personal, ja pot consultar les seves qualificacions finals. Ha d anar a la pàgina web i li sortirà la següent pantalla (és la mateixa que per fer el canvi de contrasenya): Al camp USUARI ha de posar la seva data de naixement en format dd/mm/aaaa. Al camp CONTRASENYA ha de posar el seu DNI sense lletra. Si té un NIE, ha de posar el seu NIE sense la lletra final. Al tercer camp haurà d escriure la seva contrasenya personal. Cliqui a Entrar. Quan hi sigui de dins, ha de clicar, a l esquerra, la pestanya que diu Historial. Per veure les seves qualificacions ha de clicar a Destreses. Surti de l aplicació clicant el cadenat a dalt a la dreta de la pantalla. 6

7 Quines qualificacions es poden consultar online? Es poden consultar online les qualificacions finals de maig-juny (convocatòria ordinària) i de setembre (convocatòria extraordinària). No es poden consultar online les qualificacions de la 1a., 2a. i 3a. avaluacions. 7

8 Hi ha manera de tenir una papereta o un certificat amb les meves qualificacions? L EOI de Palma de Mallorca no emet paperetes per a l alumnat. De l aplicació de consulta de qualificacions vostè es pot imprimir un resguard on surten les seves qualificacions. Si vol que li segellem aquest resguard, haurà de passar per la consergeria de la seu central de l EOI de Palma al carrer Aragó. Per obtenir aquest resguard, una vegada vostè ha clicat a Historial i Destreses, veurà que li surten al mig de la pantalla les seves qualificacion, i a la dreta del tot, un document en format pdf. Aquest és el resguard que emet l aplicació i no té cap cost econòmic. Si vostè vol un certificat acadèmic oficial, aquest té un cost de 8,87 (a data de maig de 2016). Contacti amb la secretaria del centre per a l emissió d un certificat acadèmic oficial. 8

9 Què passa si m oblid de la contrasenya? Si vostè s ha oblidat la contrasenya, a la pantalla d inici que us surt al link avall de tot, hi ha un link que diu Recordar contrasenya. Cliqui-hi i li sortirà la següent pantalla: Segueixi les instruccions al respecte. 9

10 Què he de fer si puc entrar en l aplicació però no hi surten les qualificacions? El professorat introdueix les notes en un termini màxim de 24 hores després de la revisió del grup. Així doncs, si encara no ha tingut lloc la revisió de l examen, vostè ha d esperar que passin 24 hores després de la revisió de l examen. Si han passat més de 24 hores de la revisió de l examen, contacti amb el centre. 10

11 Reclamacions a les qualificacions La consulta online de qualificacions no és vinculant a efectes de dates per a possibles reclamacions. Per saber en quin termini es poden reclamar les qualificacions obtingudes, vostè ha de consultar el calendari d exàmens oficial establert pel centre. 11

12 EOI DE PALMA DE MALLORCA CONSULTA DE CALIFICACIONES FINALES - ALUMNADO OFICIAL - ALUMNADO DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN ( LIBRE ) - ALUMNADO EOIES (Curso ) Redacción de este documento: 18 de maig de 2016 ÍNDICE Página Cómo se crea una contraseña personal (la primera vez que accede a ella)? Qué tengo que hacer si tengo problemas técnicos? 15 Cómo puedo consultar mis calificaciones finales? 16 Qué calificaciones se pueden consultar online? 17 Tengo forma de obtener una papeleta o un certificado con mis calificaciones? 18 Qué pasa si olvido mi contraseña? 19 Qué he de hacer si puedo entrar en la aplicación pero no salen las calificaciones? 20 Reclamaciones a la calificaciones 21 12

13 Cómo se crea una contraseña personal (la primera vez que accede a ella)? Importante: su contraseña personal estará asociada a la dirección de correo electrónico que usted indique; por lo cual, fíjese muy bien que escribe su dirección de correo electrónico correctamente. Para acceder a sus notas, lo primero que tiene que hacer es crear una contraseña personal. Ha de ir a la página web y le saldrá la siguiente pantalla: En el campo USUARIO ha de poner su fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa. En el campo CONTRASEÑA a de poner su D.N.I. sin letra. Si tiene N.I.E. ha de poner su N.I.E. sin la letra final. A continuación tiene que escribir su contraseña personal. Ha de tener entre 6 y 10 carácteres. Para su seguridad, le recomendamos que escoja una contraseña con un mínimo de ocho caracteres y que contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. 13

14 Clique en "Entrar" y le saldrá esta pantalla: Aquí ha de introducir su contraseña dos veces. El sistema le pedirá una cuenta de correo electrónico para activar la nueva contraseña. Clique en "Enviar". El sistema le informará que le ha enviado un a la dirección de correo electrónico que usted ha señalado. Entonces tendrá que entrar en su cuenta de correo electrónico. Habrá recibido un e- mail de DIAL SL con el asunto: CENTROSNET: activar datos de acceso. Clique donde dice Activación de contraseña para activar su contraseña y que sea operativa. Dispone de 24 horas para proceder a la activación de la nueva contraseña. Pasado este plazo, este enlace ya no funcionará y tendrá que reiniciar el proceso Si ha seguido correctamente las instrucciones, le saldrá una pantalla que dirá "La contraseña ha sido activada con éxito". 14

15 Qué tengo que hacer si tengo problemas técnicos? 1) La pantalla de acceso tiene que tener 3 casillas: el usuario (fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa), una primera contraseña (D.N.I o N.I.E) y una segunda contraseña (contraseña personal). Si a usted sólo le salen dos casillas en la pantalla, es que tiene grabada en su ordenador la versión antigua de la página y tiene que actualizar la página con la tecla F5. 2) Compruebe que ha puesto la fecha de nacimiento correctament en formato dd/mm/aaaa. 3) Compruebe que ha escrito su D.N.I sin la letra final. Si usted tiene un N.I.E, compruebe que lo ha escrito sin la letra final. 4) Si persiste el problema, tendrán que comprobar sus datos en la secretaría del centro. Usted tiene que contactar con la secretaría del centro a través de la siguiente dirección: 15

16 Cómo puedo consultar mis calificaciones? Una vez haya creado su contraseña personal, ya podrá consultar sus calificaciones finales. Tiene que ir a la página web y le saldrá la siguiente pantalla (es la misma que para el cambio de contraseña): En el primer campo ha de poner su fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa. En el segundo campo ha de poner su D.N.I. sin letra. Si tiene N.I.E. ha de poner su N.I.E. sin la letra final. Clique en "Entrar". Cuando haya entrado, ha de clicar, a la izquierda, la pestaña que dice "Historial". Para ver sus calificaciones ha de clicar en "Destrezas". Salga de la aplicación clicando sobre el candado arriba a la derecha de la pantalla. 16

17 Qué calificaciones se pueden consultar online? Se pueden consultar online las calificaciones finales de mayo-junio (convocatoria ordinaria) y de septiembre (convocatoria extraordinaria). No se pueden consultar online las calificaciones de las 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones. 17

18 Tengo formar de obtener una papeleta o un certificado con mis calificaciones? La EOI de Palma de Mallorca no emite papeletas para el alumnado. De la aplicación de consulta de calificaciones puede usted imprimir un resguardo en el que salen sus calificaciones. Si desea que le sellemos este resguardo, tendrá que pasar por la conserjería de la sede central en la calle Aragón. Para obtener este resguardo, una vez haya clicado a "Historial" y "Destrezas" verá que salen en medio de la pantalla sus calificaciones y, a la derecha del todo, un documento en formato pdf. Éste es el resguardo que emite la aplicación y no tiene ningún coste. Si desea un certificado académico oficial, éste tiene un coste de 8,87 (a fecha de mayo de 2016). Contacte con la secretaría del centro para la emisión del certificado académico oficial. 18

19 Qué pasa si olvido mi contraseña? Si ha olvidado su contraseña, en la pantalla de inicio que sale en el link abajo del todo, hay un link que dice "Recordar contraseña". Clique en ese link y le saldrá la siguiente pantalla: Siga las instrucciones señaladas. 19

20 Qué he de hacer si puedo entrar en la aplicación pero no salen las calificaciones? El profesorado introduce las notas en un plazo máximo de 24 horas después de la revisión del grupo. Así pues, si todavía no ha tenido lugar la revisión del examen, ha de esperar usted que pasen 24 horas después de la revisión del examen. Si han pasado más de 24 horas de la revisión, contacte con el centro. 20

21 Reclamaciones a las calificaciones La consulta online de calificaciones no es vinculante a efectos de fechas para posibles reclamaciones. Para saber en qué plazo se pueden reclamar las calificaciones obtenidas, usted ha de consultar el calendario de exámenes. 21

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC A) CONFIGURACIÓ EXPLORADOR I SISTEMA OPERATIU B) LLOCS DE CONFIANÇA DEL NAVEGADOR C) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER 10 i 11 D) INSTAL LACIÓ DE JAVA E) SIGNATURA

Más detalles

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA Penjar fotos a internet. (picasa) 1. INSTAL.LAR EL PROGRAMA PICASA Per descarregar el programa picasa heu d anar a: http://picasa.google.com/intl/ca/ Clicar on diu Baixa

Más detalles

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8)

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) Els centres privats concertats no tenen capacitat per a generar els impresos de taxes (046) acadèmiques. No obstant

Más detalles

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc Septiembre de 2014 Setembre del 2014 Bienvenido a GHD Fresc Benvingut a GHD Fresc Estimado cliente, Le informamos que GHD Fresc lanza su nueva

Más detalles

PER CONFIGURAR OUTLOOK 2003 PER A UNA ADREÇA DE GMAIL: Haz clic en Reenvío y correo POP, situado en el cuadro naranja Configuración.

PER CONFIGURAR OUTLOOK 2003 PER A UNA ADREÇA DE GMAIL: Haz clic en Reenvío y correo POP, situado en el cuadro naranja Configuración. EXERCICI 5 OFFICE OUTLOOK 2003 i 2007 Configura el programa Office Outlook perquè es connecti al teu compte de correu de Gmail. Un cop fet, envia un missatge al professor i dient-li que ho has aconseguit.

Más detalles

Servei d Atenció al Client. Requisits tècnics per fer correctament la transmissió de fitxers

Servei d Atenció al Client. Requisits tècnics per fer correctament la transmissió de fitxers Requisits tècnics per fer correctament la transmissió de fitxers Pàgina 1 14/04/2004 ÍNDEX 1. Introducció...3 2. Requeriments tècnics...3 3. Navegació amb Internet Explorer...3 3.1. Situació inicial...

Más detalles

Documento: Manual de Portal Clientes FacturaESAP Versión: Versión: 1.0. NovaTech Consulting Estrategia y Tecnologías de la Información, S.L.

Documento: Manual de Portal Clientes FacturaESAP Versión: Versión: 1.0. NovaTech Consulting Estrategia y Tecnologías de la Información, S.L. Documento: Manual de Portal Clientes FacturaESAP Versión: Versión: 1.0 Manual: Acceso a Proveedores Fecha: 12-06-2012 Autor: NovaTech Consulting Estrategia y Tecnologías de la Información, S.L. Página

Más detalles

Sacar una cuenta de correo electrónico con Gmail

Sacar una cuenta de correo electrónico con Gmail Sacar una cuenta de correo electrónico con Gmail 1) Abrir el navegador de Internet: Pedro Román Graván (proman@us.es) Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Sevilla Internet Explorer: Firefox

Más detalles

Desafío Emprende 2016

Desafío Emprende 2016 Manual para la entrega de proyectos Desafío Emprende 2016 Convocatoria que premia los mejores proyectos emprendedores desarrollados con la metodología del KitCaixa Jóvenes Emprendedores 1 INTRODUCCIÓN

Más detalles

MANUAL DEL DOCENTE Contenido

MANUAL DEL DOCENTE Contenido MANUAL DEL DOCENTE Contenido 1. Usuario y Contraseña... 3 2. Desbloquear tu cuenta... 4 3. Pantalla principal... 5 4. Buzón... 5 5. Encuestas personalizadas... 6 6. Escolares (Revisar Kardex Académico

Más detalles

CONFIGURACIÓ ADOBE ACROBAT I VALIDACIÓ DE LA SIGNATURA ELECTRÒNICA I SEGELLAT DE TEMPS

CONFIGURACIÓ ADOBE ACROBAT I VALIDACIÓ DE LA SIGNATURA ELECTRÒNICA I SEGELLAT DE TEMPS CONFIGURACIÓ ADOBE ACROBAT I VALIDACIÓ DE LA SIGNATURA ELECTRÒNICA I SEGELLAT DE TEMPS En els punts 1 i 2 d aquesta guia detallem la configuració necesaria per a poder realitzar la validació de la signatura

Más detalles

TEORIA I QÜESTIONARIS

TEORIA I QÜESTIONARIS ENGRANATGES Introducció Funcionament Velocitat TEORIA I QÜESTIONARIS Júlia Ahmad Tarrés 4t d ESO Tecnologia Professor Miquel Estruch Curs 2012-13 3r Trimestre 13 de maig de 2013 Escola Paidos 1. INTRODUCCIÓ

Más detalles

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC A) CONFIGURACIÓ EXPLORADOR I SISTEMA OPERATIU B) LLOCS DE CONFIANÇA DEL NAVEGADOR C) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER 10 D) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

Guía de instalación rápida

Guía de instalación rápida Cámara IP alámbrica/inalámbrica Guía de instalación rápida (Navegador Internet Explorer) Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 1 Paso 1: Instalación del hardware. 1. Instale la antena Wi-Fi. 2. Conecte el adaptador

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

Dónde está mi código de acceso? Cómo me registro? Si eres profesor, Macmillan te enviará tu código de acceso por .

Dónde está mi código de acceso? Cómo me registro? Si eres profesor, Macmillan te enviará tu código de acceso por  . Dónde está mi código de acceso? Si eres profesor, Macmillan te enviará tu código de acceso por email. Si eres alumno, y has obtenido el libro de ejercicios de Pulse, podrás encontrar un código de acceso

Más detalles

Guía de uso de la plataforma

Guía de uso de la plataforma Guía de uso de la plataforma VIRTUAL CLASSROOM ACADEMIC MANAGEMENT BIBLIOTECA VIRTUAL 1 ÍNDICE Introducción Home myagora+ access Virtual library Virtual classroom Academic management Menú de herramientas.

Más detalles

FCS03-3 Manual de Usuario ED. 2 MANUAL DE USUARIO

FCS03-3 Manual de Usuario ED. 2 MANUAL DE USUARIO MANUAL DE USUARIO 1 ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 ENTRADA AL SISTEMA... 3 2.1 Acceso a la aplicación... 3 2.2 Usuario Autenticado... 4 2.3 Cuenta... 4 2.4 Contraseña... 5 2.5 Página de inicio... 6 3 ALUMNOS...

Más detalles

Acceso Secretaría Online

Acceso Secretaría Online Acceso Secretaría Online Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle Contenido 1.1. Acceso a Secretaría Online... 2 1.2. Has olvidado la contraseña?... 3 1.3. Mail recibido para generar nueva contraseña

Más detalles

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35 ESO Divisibilitat 1 ESO Divisibilitat 2 A. El significat de les paraules. DIVISIBILITAT Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 = 7 5 35 = 5 7 35 7 0 5 35

Más detalles

Manual del padre de familia

Manual del padre de familia Manual del padre de familia Contenido 1. Qué es el Programa ICT Starters?... 1 2. Requerimientos mínimos de hardware... 2 3. Requerimientos mínimos de software... 2 4. Cómo dar de alta a su hijo?... 3

Más detalles

MANUAL DE USUARIO INTERCOONECTA - ESPAÑA

MANUAL DE USUARIO INTERCOONECTA - ESPAÑA MANUAL DE USUARIO INTERCOONECTA - ESPAÑA 1. Acceso a la información de las Convocatorias de INTERCOONECTA-España 2. Procedimiento para solicitar los cursos de INTERCOONECTA España 3. Consulta y seguimiento

Más detalles

MECANOGRAFÍA CON ORDENADOR (BÁSICO)

MECANOGRAFÍA CON ORDENADOR (BÁSICO) MECANOGRAFÍA CON ORDENADOR (BÁSICO) PRESENTACIÓN Muestra una representación del teclado en pantalla para aprender a utilizarlo correctamente, iluminando las teclas que se tienen que ir pulsando. Una vez

Más detalles

REGISTRO DE UNA EMPRESA

REGISTRO DE UNA EMPRESA REGISTRO DE UNA EMPRESA Para registrar una empresa en el sistema debe realizar los siguientes pasos. 1. Haga clic en el siguiente link: http://www.uninorte.edu.co/web/egresados/pagina_inicial_turpial 2.

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

Crear Una Cuenta Nueva en el Portal de Padre de HUSD

Crear Una Cuenta Nueva en el Portal de Padre de HUSD Crear Una Cuenta Nueva en el Portal de Padre de HUSD Para crear una cuenta en el portal, necesita la carta que la escuela le envio que dice el numero de identificacion de su estudiante y el codigo de la

Más detalles

SOLICITUD ON-LINE. Si el centro tiene solicitudes on-line pendientes, lo primero que verá cuando entre en la aplicación, será el siguiente mensaje:

SOLICITUD ON-LINE. Si el centro tiene solicitudes on-line pendientes, lo primero que verá cuando entre en la aplicación, será el siguiente mensaje: SOLICITUD ON-LINE En esta guía se van a explicar brevemente los pasos que el centro tiene que seguir para gestionar las solicitudes de admisión que los/las solicitantes han realizado por internet. Una

Más detalles

MANUAL APLICACIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS

MANUAL APLICACIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS MANUAL APLICACIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS Resumen Este documento pretende explicar de forma práctica los pasos a seguir para crear una solicitud de modificación de los datos de beneficiarios

Más detalles

Matrícula vía Internet

Matrícula vía Internet Matrícula vía Internet I. Cómo entrar en la aplicación Para matricularte por internet tienes que seguir una serie de sencillos pasos que detallamos a continuación. Lo primero que tienes que hacer es ir

Más detalles

MATRICULACIÓN LIBRE EEOOII 2015-2016

MATRICULACIÓN LIBRE EEOOII 2015-2016 MATRICULACIÓN LIBRE EEOOII 2015-2016 Desde el 15 de febrero a las 10:00h, al 29 de febrero, hasta las 13:00h : Matrícula y pago. Hasta el 4 de marzo a las 13:00h: presentación de documentación. 8 marzo:

Más detalles

REGISTRO EN EL SISTEMA PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EXTRANJEROS Y SOLICITUD DE RENOVACIÓN

REGISTRO EN EL SISTEMA PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EXTRANJEROS Y SOLICITUD DE RENOVACIÓN REGISTRO EN EL SISTEMA PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EXTRANJEROS Y SOLICITUD DE RENOVACIÓN QUÉ ES PROFEX? Profex es una aplicación informática que permite solicitar una plaza en determinados programas

Más detalles

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA EJECUTIVA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA EJECUTIVA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA EJECUTIVA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA Guía de uso del Correo Electrónico Institucional Outlook Web App. Noviembre de 2014 Correo Electrónico

Más detalles

Guía para cambio y solicitud de contraseña de acceso a los Sistemas Académicos Institucionales

Guía para cambio y solicitud de contraseña de acceso a los Sistemas Académicos Institucionales Guía para cambio y solicitud de contraseña de acceso a los Sistemas Académicos Institucionales En este documento se describen los procedimientos para cambio de contraseña y solicitud de contraseña (en

Más detalles

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA COMERCIOS: SIC

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA COMERCIOS: SIC SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA COMERCIOS: SIC MANUAL DE 2013 Código: DCM-OPD01-MA02 Vigencia: 01/06/2013 Página 1 de 10 TABLA DE CONTENIDO 1. GENERALIDADES... 3 1.1. OBJETIVO Y FUNCION... 3 1.2. REQUISITOS

Más detalles

Paso a paso para la solicitud de Usuario y clave para Afiliados en nuestro portal transaccional

Paso a paso para la solicitud de Usuario y clave para Afiliados en nuestro portal transaccional Colfondos S.A. Pensiones y cesantías. Sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantía. Paso a paso para la solicitud de Usuario y clave para Afiliados en nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co

Más detalles

MANUAL USO CUENTAS PERSONALES ASOCIADAS/OS AEIHM

MANUAL USO CUENTAS PERSONALES ASOCIADAS/OS AEIHM MANUAL USO CUENTAS PERSONALES ASOCIADAS/OS AEIHM Artefinal Studio, SL www.artefinal.com ÍNDICE Iniciar sesión en el portal...3 Completar los datos de la cuenta de usuario/a...3 Información de la cuenta...4

Más detalles

La convocatòria de reunió

La convocatòria de reunió La convocatòria de reunió És el document amb què habitualment es demana la presencia d algú en un lloc i en una data i una hora determinats perquè participi en una reunió. Té un to formal i una estructura

Más detalles

ACTEON Manual de Usuario

ACTEON Manual de Usuario SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES Referencia: ACT(DSI)MU01 Nº Versión: 1.00 Fecha: ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN...3 1.1. OBJETO DE ESTE DOCUMENTO... 3 1.2. ALCANCE...

Más detalles

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN EN TÍTULOS PROPIOS UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS CURSO ACADÉMICO

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN EN TÍTULOS PROPIOS UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS CURSO ACADÉMICO SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN EN TÍTULOS PROPIOS UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS CURSO ACADÉMICO 2013-14 Manual del Alumno Contenido 1 Introducción... 2 2 Plazos de Preinscripción... 2 3 Plazos de Matrícula...

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius.

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius. Mòdul Cubs i nombres senars Edat mínima recomanada A partir de 1er d ESO, tot i que alguns conceptes relacionats amb el mòdul es poden introduir al cicle superior de primària. Descripció del material 15

Más detalles

LICENCIAS DEL SUPERVISOR X PARA CÁMARAS Y DISPOSITIVOS IP

LICENCIAS DEL SUPERVISOR X PARA CÁMARAS Y DISPOSITIVOS IP Nota Técnica ESPAÑOL LICENCIAS DEL SUPERVISOR X PARA CÁMARAS Y DISPOSITIVOS IP Fecha revisión: Aplicación: Septiembre 2015 Supervisor X 1.1 Sistema de licencias del Supervisor X El Supervisor X requiere

Más detalles

1. DESCARGA DE BYNAPP Bynapp se puede descargar desde los MARKET de cada plataformay está disponible para ios y Android:

1. DESCARGA DE BYNAPP Bynapp se puede descargar desde los MARKET de cada plataformay está disponible para ios y Android: Gracias por haber elegido Bynapp como canal de comunicación escuela- padres. En este manualencontrará todas las funcionalidades debynapp parafamiliarizarse con ella. Bynapp es una APP para dispositivos

Más detalles

RESPUESTA A PREGUNTAS INFORMÁTICAS FRECUENTES.

RESPUESTA A PREGUNTAS INFORMÁTICAS FRECUENTES. RESPUESTA A PREGUNTAS INFORMÁTICAS FRECUENTES. La primera vez que se pide a un ordenador que descargue una imagen o la primera vez que se hace con unas claves que se utilizan por 1º vez (por ej: los residentes

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

RUPDAE / Guía de preguntas frecuentes 1/9

RUPDAE / Guía de preguntas frecuentes 1/9 RUPDAE / Guía de preguntas frecuentes 1/9 ÍNDICE 1. Tengo problemas para abrir la página del RUPDAE en el navegador Cómo puedo solventar esto? Pág 3 2. Qué documentos debo tener a la mano para poder inscribirme

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR LA BECA

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR LA BECA INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR LA BECA Para solicitar la beca de la Convocatoria para Necesidades Educativas Especiales lo primero que debemos tener en cuenta es el plazo de presentación. La solicitud puede

Más detalles

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL PROCESO DE FIRMA

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL PROCESO DE FIRMA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL PROCESO DE FIRMA En este manual se platean diferentes soluciones relacionados con la configuración de Java y de los navegadores para proceder a la firma dentro del tramitador

Más detalles

Contraseña en G sis Horario en Géne al. Correo Institucion Aulas Virtuales Cursos Mi Campus

Contraseña en G sis Horario en Géne al. Correo Institucion Aulas Virtuales Cursos Mi Campus RÁS A R T N O C AQUÍ EN UE Q O R U T U F EL S QUIERE tivo Instruc énesis Contraseña en G sis Horario en Géne al Correo Institucion Aulas Virtuales Cursos Mi Campus Pasos para cambiar su contraseña en Génesis

Más detalles

Sistema Nacional de Trámites Electrónicos, SINATEC. Tabla de contenido

Sistema Nacional de Trámites Electrónicos, SINATEC. Tabla de contenido Sistema Nacional de Trámites Electrónicos, Tabla de contenido Mensajes que marca el sistema... 2 Ingreso al Sistema Nacional de Trámites Electrónicos ()... 5 1 Mensajes que marca el sistema Qué hago, si

Más detalles

MANUAL DE ACCESO Gestión de Expedientes de Acometida

MANUAL DE ACCESO Gestión de Expedientes de Acometida MANUAL DE ACCESO Gestión de Expedientes de Acometida Actualización: 11/01/2016 2 ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. 1. Solicitud de Alta de usuario desde la Web (solo para instaladores).... 4 2. Solicitud de Alta

Más detalles

1. DESCARGA DE BYNAPP Bynapp se puede descargar desde los MARKET de cada plataformay está disponible para ios y Android:

1. DESCARGA DE BYNAPP Bynapp se puede descargar desde los MARKET de cada plataformay está disponible para ios y Android: Gracias por haber elegido Bynapp como canal de comunicación escuela- padres. En este manualencontrará todas las funcionalidades debynapp parafamiliarizarse con ella. Bynapp es una APP para dispositivos

Más detalles

Aprende a usar los ordenadores Autor: Manuel Álvarez Gaona

Aprende a usar los ordenadores Autor: Manuel Álvarez Gaona Aprende a usar los ordenadores Autor: Manuel Álvarez Gaona 1 Presentación del curso Este es un curso para la gente que quiera aprender a usar sus ordenadores (tambien llamados Pc) de una manera sencilla.

Más detalles

Formulario de la Bolsa de Trabajo Instrucciones y ayuda

Formulario de la Bolsa de Trabajo Instrucciones y ayuda Formulario de la Bolsa de Trabajo Instrucciones y ayuda Para facilitar la tarea de rellenar este formulario le recomendamos que lea primero este documento de ayuda, así como el Reglamento de las Bolsas

Más detalles

Requisitos. Obtén tucuts. (Clave Única de Trámites y servicios). Problemas con tu CUTS? Obtén tu informe o certificado de no antecedentes penales.

Requisitos. Obtén tucuts. (Clave Única de Trámites y servicios). Problemas con tu CUTS? Obtén tu informe o certificado de no antecedentes penales. Contenido Requisitos. Obtén tucuts. (Clave Única de Trámites y servicios). Problemas con tu CUTS? Obtén tu informe o certificado de no antecedentes penales. Requisitos. 1 Clave Única de Registro de Población

Más detalles

Es IMPRESCINDIBLE que cada Federado tenga su DNI Propio. Todos, incluso los Niños. No se pueden repetir los DNI

Es IMPRESCINDIBLE que cada Federado tenga su DNI Propio. Todos, incluso los Niños. No se pueden repetir los DNI Es IMPRESCINDIBLE que cada Federado tenga su DNI Propio. Todos, incluso los Niños. No se pueden repetir los DNI Pagina de inicio: http://www.cvtaekwondo.es/online Desde cualquier navegador, escribir la

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES DE LOS PROVEEDORES EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS

PREGUNTAS FRECUENTES DE LOS PROVEEDORES EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS Preguntas Frecuentes PREGUNTAS FRECUENTES DE LOS PROVEEDORES EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS 1 - No puede acceder al portal porque se ha caído la red de Canal Gestión o el servidor no está disponible?

Más detalles

Universidad Francisco Gavidia

Universidad Francisco Gavidia La UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA ahora dispone de un conjunto de herramientas web, de correo electrónico y colaboración que pueden ayudarte a trabajar más deprisa y obtener habilidades para el área de

Más detalles

PROCESO DE SOLICITUD DE EXAMEN DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES

PROCESO DE SOLICITUD DE EXAMEN DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES PROCESO DE SOLICITUD DE EXAMEN DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES CONTENIDO SOLICITUD DE CARNETS DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES...2 1) REGISTRO DE EMPRESA...2 2) CONSULTA DE CALENDARIO DE EXÁMENES...3 3) INTRODUCCIÓN

Más detalles

1,94% de sucre 0,97% de glucosa

1,94% de sucre 0,97% de glucosa EXERCICIS DE QUÍMICA 1. Es prepara una solució amb 2 kg de sucre, 1 kg de glucosa i 100 kg d aigua destil lada. Calcula el tant per cent en massa de cada solut en la solució obtinguda. 1,94% de sucre 0,97%

Más detalles

PLANILLA WEB DE SOLICITUD DE INCENTIVOS DEL AÑO 2015

PLANILLA WEB DE SOLICITUD DE INCENTIVOS DEL AÑO 2015 PLANILLA WEB DE SOLICITUD DE INCENTIVOS DEL AÑO 2015 INSTRUCTIVO Secretaría de Ciencia y Técnica Universidad Nacional del Litoral 1 INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR LA PLANILLA WEB DE SOLICITUD DE INCENTIVOS

Más detalles

3) Ingreso a la Aplicación Usuarios Docentes / No Docentes

3) Ingreso a la Aplicación Usuarios Docentes / No Docentes Manual del Usuario REH 1 1 Manual del Usuario REH 1) Medios de Comunicación 2) Términos y Condiciones 3) Ingreso a la Aplicación Usuarios Docentes / No Docentes 4) Consulta Personalizada Recibo 2 Recibo

Más detalles

PROGRAMACIÓ CURSOS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ

PROGRAMACIÓ CURSOS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ PROGRAMACIÓN CURSOS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PROGRAMACIÓ CURSOS FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ OFERTA FORMATIVA DICIEMBRE 2015 JUNIO 2016 OFERTA FORMATIVA DESEMBRE 2015 JUNY 2016 El plazo de inscripción de

Más detalles

UNIDAD 1. APLICACIÓN AGER MAPS DESCARGA REGISTRARSE APLICACIÓN MÓVIL DIBUJAR PARCELAS... 14

UNIDAD 1. APLICACIÓN AGER MAPS DESCARGA REGISTRARSE APLICACIÓN MÓVIL DIBUJAR PARCELAS... 14 ÍNDICE UNIDAD 1. APLICACIÓN AGER MAPS... 3 0. DESCARGA... 3 1. REGISTRARSE... 4 2. APLICACIÓN MÓVIL... 6 3. DIBUJAR PARCELAS... 14 UNIDAD 2. APLICACIÓN AGER MAPS EN LA WEB... 17 0. APLICACIÓN DE ESCRITORIO...

Más detalles

OFICINA DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y APOYO AL ESTUDIANTE (OOIA) Manual de Campus virtual

OFICINA DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y APOYO AL ESTUDIANTE (OOIA) Manual de Campus virtual INFORMACIÓN Y APOYO AL ESTUDIANTE Manual de Campus virtual 29 de febrero y 1 de marzo del 2016 Página web PUCP Es una vía de información por la cual la universidad busca una forma de acceso más simple,

Más detalles

SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR DE EDUCACIÓN MEDIA VERSION 2 PROCEDIMIENTO DE CAPTURA DE CALIFICACIONES MODULO PARA DOCENTES

SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR DE EDUCACIÓN MEDIA VERSION 2 PROCEDIMIENTO DE CAPTURA DE CALIFICACIONES MODULO PARA DOCENTES SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR DE EDUCACIÓN MEDIA VERSION 2 PROCEDIMIENTO DE CAPTURA DE CALIFICACIONES MODULO PARA DOCENTES El siceem v2, pone a disposición de las escuelas participantes un módulo

Más detalles

Tabla de contenido MANUAL DE USUARIO GESTION DEL TOKEN OTP PARA APLICACIONES WEB

Tabla de contenido MANUAL DE USUARIO GESTION DEL TOKEN OTP PARA APLICACIONES WEB Tabla de contenido 1. INTRODUCCIÓN... 2 2. OBJETIVO... 2 3. ALCANCE... 2 4. DEFINICIONES... 2 2.1 ACTIVAR USUARIO... 6 2.2 ACTIVAR TOKEN... 9 2.3 CAMBIAR CONTRASEÑA OTP...10 2.4 ENVIAR OTP AL CORREO...12

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

APP. MANUAL DE USO htg-express.com/login/ Seguimiento de vehículos

APP. MANUAL DE USO htg-express.com/login/ Seguimiento de vehículos MANUAL DE USO htg-express.com/login/ Seguimiento de vehículos 1.- REQUISITOS MÍNIMOS DEL DISPOSITIVO MÓVIL Versiones compatibles Android 4.0 y superiores IOS 8.0 y superiores Tarifa datos: Mínimo 1Gb en

Más detalles

Instrucciones para obtener el certificado electrónico de la FNMT

Instrucciones para obtener el certificado electrónico de la FNMT Instrucciones para obtener el certificado electrónico de la FNMT Índice 1. Registro Documental... 3 2. Objeto del documento... 4 3. Instrucciones para obtener el certificado electrónico de la FNMT... 5

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

Como utilizar la página Web. PARA COMERCIOS XCIENTO

Como utilizar la página Web.  PARA COMERCIOS XCIENTO Como utilizar la página Web www.xciento.es PARA COMERCIOS XCIENTO Tarjeta Xciento S.L.U. Avda. Blasco Ibañez 71 Entlo. 46.470.- Massanassa. Valencia. Telf.- 96 125 01 08 clientes@xciento.es www.xciento.es

Más detalles

Seleccione les NEAE que presenta l'alumne i passe-la al quadre de l'esquerra.

Seleccione les NEAE que presenta l'alumne i passe-la al quadre de l'esquerra. ACTUALITZACIÓ A ITACA DEL CATÀLEG DE NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU (NESE). Accions a realitzar per part dels centres. Actualització Febrer 2015 (en castellano páginas 4,5 y 6, Anexos bilingües

Más detalles

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions UNITAT LES FRACCIONS 1 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions 1. Concepte de fracció La fracció es representa per dos nombres enters que s anomenen

Más detalles

APLICACIÓN EMAYA MÓDULO INCIDENCIAS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES IPHONE

APLICACIÓN EMAYA MÓDULO INCIDENCIAS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES IPHONE APLICACIÓN EMAYA MÓDULO INCIDENCIAS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES IPHONE ÍNDICE 1- INTRODUCCIÓN 2 2- INSTALACIÓN Y DESCARGA 3 3- INICIO 3 3-1- REGISTRO 4 3.2- IDIOMA 5 3.3- INFORMACIÓN 5 4- GESTIÓN DE INCIDENCIAS

Más detalles

Manual de Inducción Prepa Toks

Manual de Inducción Prepa Toks En Restaurantes Toks tu educación es nuestra prioridad y por ello, haremos un esfuerzo diario para que de manera continua tengas acceso a contenidos de alta calidad académica y con ello, logres un desarrollo

Más detalles

Cómo registrarse. En primer lugar, debes pinchar en la parte superior en el enlace donde pone Registrarse.

Cómo registrarse. En primer lugar, debes pinchar en la parte superior en el enlace donde pone Registrarse. Cómo registrarse Para facilitar el proceso de registro, explicamos en detalle los pasos que hay que seguir. Si después de leer este documento sigues teniendo dudas o no puedes realizar el registro correctamente,

Más detalles

Con este procedimiento su empresa quedará habilitada para operar diariamente con este servicio.

Con este procedimiento su empresa quedará habilitada para operar diariamente con este servicio. 3M Chile S.A. Santa Isabel 1001, Providencia Fono: 24103000 - Fax:2204.8900 Casilla 3068 - Santiago - Chile Santiago, 09 de septiembre de 2014 ESTIMADOS PROVEEDORES Señor proveedor, nos es grato informar

Más detalles

SI ERES COLABORADOR DE PALAU NO DEBES CREAR TU CUENTA G-MAIL, SINO USAR TU E- MAIL MANGO. PINCHA AQUÍ PARA DIRIGIRTE DIRECTAMENTE AL ALTA DEL PORTAL

SI ERES COLABORADOR DE PALAU NO DEBES CREAR TU CUENTA G-MAIL, SINO USAR TU E- MAIL MANGO. PINCHA AQUÍ PARA DIRIGIRTE DIRECTAMENTE AL ALTA DEL PORTAL SI ERES COLABORADOR DE PALAU NO DEBES CREAR TU CUENTA G-MAIL, SINO USAR TU E- MAIL MANGO. PINCHA AQUÍ PARA DIRIGIRTE DIRECTAMENTE AL ALTA DEL PORTAL 1 Creación de una cuenta de correo GMail. Desde el navegador

Más detalles

RecWEB Sistema de recibos de sueldo y Comprobante de IRPF por Web

RecWEB Sistema de recibos de sueldo y Comprobante de IRPF por Web RecWEB Sistema de recibos de sueldo y Comprobante de IRPF por Web Instructivo de uso Contenido Ingreso al sistema. 3 Ingreso del correo electrónico..4 Modificación de contraseña...5 Olvido de contraseña..6

Más detalles

Bienvenido a los cursos InglesVirtual. Antes de instalar DynEd asegúrate que:

Bienvenido a los cursos InglesVirtual. Antes de instalar DynEd asegúrate que: INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN InglesVirtual Bienvenido a los cursos InglesVirtual. Antes de instalar DynEd asegúrate que: Cuentas con una buena conexión a Internet de banda ancha. (3 MB o superior) Tu explorador

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

Conecta tu horno con el futuro.

Conecta tu horno con el futuro. 9001 150 560 Conecta tu horno con el futuro. Home Connect. Una aplicación para todo. Home Connect es la primera aplicación que lava, aclara, hornea, hace café* y mira dentro del frigorífico. Distintos

Más detalles

Caja de Compensacion Familiar del Cauca Comfacauca

Caja de Compensacion Familiar del Cauca Comfacauca Caja de Compensacion Familiar del Cauca Comfacauca Manual de Uso Módulo Trabajadores www.comfacauca.com Síganos en: Bienvenido (a) Comfacauca presenta a la comunidad, el nuevo módulo de consulta en línea

Más detalles

Puede consultar y descargar los resultados de su examen de salud desde el Área Privada de nuestra web

Puede consultar y descargar los resultados de su examen de salud desde el Área Privada de nuestra web Puede consultar y descargar los resultados de su examen de salud desde el Área Privada de nuestra web Recepción de contraseña Para garantizar la confidencialidad de sus datos, antes de acceder al Área

Más detalles

ELECCIONES Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León

ELECCIONES Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León 1 2 Según el Reglamento Electoral de AETICAL existen varias modalidades de voto para las elecciones del año 2014. A continuación se explica cómo votar a través de cada sistema. Cada elector sólo podrá

Más detalles

VALERIA (Subida, actualización y descarga de datos)

VALERIA (Subida, actualización y descarga de datos) Dpto. Técnico DIAL, SL VALERIA (Subida, actualización y descarga de datos) Entramos en Centrosnet para poder acceder al modulo de Valeria. Para poder entrar a Valeria escribiremos el usuario y contraseña

Más detalles

FIRMA ELECTRÓNICA INSTALACIÓN Y USO DE CERTIFICADOS EN ARCHIVO PKCS#12 MANUAL DE USUARIO V1.1 14/07/2015

FIRMA ELECTRÓNICA INSTALACIÓN Y USO DE CERTIFICADOS EN ARCHIVO PKCS#12 MANUAL DE USUARIO V1.1 14/07/2015 FIRMA ELECTRÓNICA INSTALACIÓN Y USO DE CERTIFICADOS EN ARCHIVO PKCS#12 MANUAL DE USUARIO V1.1 14/07/2015 Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Instalación de certificado

Más detalles

Descarga, Instalación y Registro Versiones Educativas Alumno Editex

Descarga, Instalación y Registro Versiones Educativas Alumno Editex Descarga, Instalación y Registro Versiones Educativas Alumno 2012 Editex Índice Introducción... 3 Descarga e Instalación Versión Alumno... 4 1. Descarga de la aplicación... 4 2. Instalación... 6 Bienvenido

Más detalles

Manual de la aplicación web para la medida C3 del Programa para la Mejora del Éxito Educativo.

Manual de la aplicación web para la medida C3 del Programa para la Mejora del Éxito Educativo. Manual de la aplicación web para la medida C3 del Programa para la Mejora del Éxito Educativo. INDICE FASES DEL PROCESO:... 3 IMPRIMIR Y GRABAR SOLICITUDES.... 3 1. ALTA-MODIFICACIÓN DE SOLICITUDES...

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

MANUAL DE USUARIO. Renovación de certificados

MANUAL DE USUARIO. Renovación de certificados MANUAL DE USUARIO Renovación de certificados Consejo General de la Abogacía Paseo de Recoletos, nº 13 Madrid. 28004. www.redabogacia.org dtpsistemas@redabogacia.org INDICE 1. RENOVACION... 3 1.1. ACCESO

Más detalles

Preguntas frecuentes en la plataforma RECYT

Preguntas frecuentes en la plataforma RECYT Preguntas frecuentes en la plataforma RECYT Tutorial para revisores Revista de Educación Instituto Nacional de Evaluación Educativa Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Índice 1. Cómo puedo ser revisor

Más detalles

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE En aquest tutorial aprendrem: a) Primer, com fer que un pendrive sigui autoarrancable b) Després, com guardar la imatge d'un portàtil

Más detalles

Cómo obtener el certificado digital?

Cómo obtener el certificado digital? Cómo obtener el certificado digital? Para obtener el certificado digital deberemos dirigirnos a la página de certificación de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre http://www.cert.fnmt.es En esta pantalla

Más detalles

VALORACIÓ D EXISTÈNCIES / EXPLICACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES DONADES A CLASSE.

VALORACIÓ D EXISTÈNCIES / EXPLICACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES DONADES A CLASSE. VALORACIÓ D EXISTÈNCIES / EXPLICACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES DONADES A CLASSE. Existeix una massa patrimonial a l actiu que s anomena Existències. Compren el valor de les mercaderies (i altres bens) que

Más detalles

MANUAL INSTALACIÓN Y USO CERTIFICADO DÍGITAL EN OUTLOOK 2003.

MANUAL INSTALACIÓN Y USO CERTIFICADO DÍGITAL EN OUTLOOK 2003. MANUAL INSTALACIÓN Y USO CERTIFICADO DÍGITAL EN OUTLOOK 2003. 1. Objetivo En el siguiente manual se presentan los diferentes pasos a seguir para la configuración del Certificado Digital en la aplicación

Más detalles

El Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona conserva las series documentales del Registro Civil:

El Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona conserva las series documentales del Registro Civil: REGISTRO CIVIL El Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona conserva las series documentales del Registro Civil: 1. Nacimientos: de 1841 a 1984 2. Defunciones: de 1836 a 1986 3. Matrimonios: de 1842

Más detalles