PROXECTO RUNAS REQUIRIMENTOS DE PARTICIPACIÓN. Son requirimentos de participación os seguintes:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROXECTO RUNAS REQUIRIMENTOS DE PARTICIPACIÓN. Son requirimentos de participación os seguintes:"

Transcripción

1 PROXECTO RUNAS 2012 O Concello de Ortigueira, a través do Festival Internacional do Mundo Celta, convoca o proxecto musical denominado RUNAS novos valores da música celta e do folk internacional, de acordo coas seguintes bases: 1.-PARTICIPANTES. Poderán participar grupos de música que de algunha maneira estean relacionada co mundo folk e cos países de tradición celta, calquera que sexa a súa procedencia nacional. Aos efectos deste concurso, a pertenza dun grupo a determinada comunidade autónoma ou país será sinalada pola organización do festival cando da documentación aportada no se deduza claramente a súa orixe. 2.- REQUIRIMENTOS DE PARTICIPACIÓN. Son requirimentos de participación os seguintes: a. Aos grupos musicais estarán formados por un mínimo de dous e por un máximo de sete compoñentes. No caso de superar este número, deberán solicitar autorización á organización do festival. b.- Contarán cun repertorio mínimo de 60 minutos. c.- Non poderán participar as bandas ou formacións que se clasificaron para a final do certame Runas nas catro edicións anteriores. d.- Os participantes comprométense a ceder os dereitos artísticos e musicais ao Concello de Ortigueira no caso de ter algún contrato con algunha empresa discográfica ou musical, para poder desenvolver a súa participación. Así mesmo declaran non pertencer a ningunha sociedade de xestión de dereitos de autor, o no caso de pertencer, deberán renunciar expresamente a obter beneficios pola súa participación no festival. 3.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR. A.- Arquivos dixitais de cinco temas musicais de creación propia, en formato mp3, 64 o 128kbps exclusivamente, e cun tamaño máximo de 7 megas por tema, cunha duración comprendida entre 1 e 6 minutos por tema. Estes arquivos deberán estar correctamente identificados da seguinte forma: (Nome do grupo sen espazos-nome do tema.mp3) B.- Dossier informativo do grupo.

2 O dossier de información debe conter unha historia do grupo e dos seus membros, así como fotografías que permitan a súa identificación. Ademais deberán sinalar os datos de contacto, incluíndo necesariamente un enderezo postal, un e dous teléfonos. Necesariamente deberán facerse constar os nomes, apelidos, documento de identidade e enderezo de cada un dos membros do grupo, así como unha fotocopia do documento nacional de identidade. C.- Relación de temas musicais, todos de elaboración propia, e os seus autores. Anexo 2 D.- Renuncia dos autores dos temas aos dereitos de autor que se poidan xerar no festival de Ortigueira. Anexo 3. E.- Solicitude de participación no concurso. Anexo 1. Todos estes documentos acompáñanse nos anexos destas bases. 4.- DATAS E ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN O material para participar deberá ser enviado desde a publicación das presentes bases na páxina web do festival ( e ata o 26 de Marzo de 2012 inclusive, ao seguinte enderezo electrónico ou ben por correo ordinario certificado (neste caso deberá recibirse con límite do 28 de marzo) a FESTIVAL INTERNACIONAL DO MUNDO CELTA DE ORTIGUEIRA Proxecto RUNAS Praza de Isabel II s/n ORTIGUEIRA. A CORUÑA- SPAIN 5.-PROCESO DE SELECCIÓN - O proceso de selección constará de 2 fases. 1ª fase.- Finalizado o prazo de recepción de traballos, un comité técnico nomeado polo Concello de Ortigueira, fará una selección dun máximo de 15 traballos de entre os recibidos e que reúnan todos os requirimentos. 2ª fase.- Os traballos seleccionados serán expostos na páxina web do Festival a partir do día 11 de Abril, mércores. A partir dese momento comeza a votación por parte dos visitantes da páxina web do festival. Esta votación finalizará o día 25 de abril, mércores, ás 18,00 horas. FINALISTAS.- Os grupos finalistas determinaranse por un sistema de 5 votos.

3 Un voto sairá do sistema de votacións da páxina web do Festival, onde os internautas poderán votar a un d máximo de 15 grupos, ata o mércores 25 de abril. Os outros catro votos procederán dun xurado composto por músicos, técnicos e axentes musicais seleccionados polo Concello con anterioridade ao voto emitido dende a páxina web. O resultado final e os tres grupos seleccionados serán anunciados na páxina web o día 2 de maio de Os tres grupos que obteñan unha puntuación máis alta serán os seleccionados para a final, que terá lugar no escenario do Festival en día e hora por determinar. O día da final, un xurado presente entre o público votará, entre os grupos participantes, ao grupo gañador da edición deste ano 2012, que actuará no festival do ano A actuación do ano 2013 será remunerada cun caché de euros, IVE incluído. 6.- CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN O Concello porá a disposición dos grupos finalistas o equipo de son e o backline que sexa posible. Non serán responsabilidade da organización instrumentos e accesorios específicos que se poidan precisar para o concerto. 2.- A hora da actuación e das probas de son serán fixados pola organización e serán inamovibles. 3.- A actuación no escenario principal do festival será gratuíta. Non se percibirá ningún cache ni remuneración por la actuación. Los grupos seleccionados para actuar unicamente recibirán una compensación económica para los gastos de desprazamento e aloxamento en Ortigueira, segundo a seguinte táboa: euros, IVE incluído, se pertencen a Galicia, Asturias, Castela-León, Cantabria, Madrid o Estremadura euros, IVE incluído, se pertencen a outra comunidade autónoma distinta das anteriores ou a Portugal euros, IVE incluído, se son doutro país, excepto Portugal. Todos os pagos que se poidan efectuar requirirán a presentación da factura correspondente. Todos os gastos de aloxamento, manutencións, desprazamentos, etc, serán por conta dos propios grupos. 4.- O nome dos grupos participantes figurará no programa oficial e na información do festival sempre que sexa posible. 7.- RECLAMACIÓNS E RESERVAS 1.- Todo o proceso de selección será inapelable.

4 2.- A organización resérvase a posibilidade de volver abrir outro prazo de presentación de solicitudes en caso de consideralo oportuno ou declarar deserto o concurso. 3.- A participación neste concurso implica a aceptación das presentes bases na súa totalidade. 8.- AUTORIZACIÓNS.- O grupo ou representante autorizado, polo feito de participar neste concurso, acepta expresamente estas bases, e ademais autoriza de forma expresa ao Concello de Ortigueira á comunicación pública e totalmente gratuíta para a organización, dos traballos presentados a concurso e da gravación audiovisual do concerto que se celebre. Inclúese nesta autorización calquera posterior distribución pública gratuíta, que contribúa á difusión do proxecto Runas, dos artistas e do Festival de Ortigueira. Ademais o grupo gañador cede os seus dereitos de imaxe e de distribución ao Concello de Ortigueira, en todo o relacionado co Festival de Ortigueira. 9.- CLÁUSULAS FINAIS. Todos os aspectos que non estean contemplados nestas bases serán resoltos polos órganos competentes do Concello de Ortigueira. En todos os casos que aparecen cantidades a aboar, enténdese incluído o IVE. O feito de participar no concurso supón a aceptación expresa de todas e cada unha das cláusulas destas bases. Ortigueira, 10 de febreiro de O Alcalde, Asdo.

5 ANEXO 1. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN RUNAS 2012 Os abaixo asinantes, membros do grupo musical denominado...,da comunidade autónoma (cubrir grupos de España) de.., PAÍS DECLARAN: 1.- Que o grupo musical....está formado por. persoas, cuxos datos son os seguintes: -D/Dna, - D/Dña, 2.- Que dispoñen dun repertorio mínimo de 60 minutos. 3.- Que non se clasificaron para a final do certame Runas nos anos 2008, 2009, 2010 e 2011.

6 4.- (Sinalar o que proceda) Que ceden os dereitos artísticos e musicais ao Concello de Ortigueira e non teñen asinado ningún contrato con algunha empresa discográfica ou musical, para poder desenvolver a súa participación. Que ceden os dereitos artísticos e musicais ao Concello de Ortigueira, para poder desenvolver a súa participación, que teñen contrato coa empresa e que baixo a súa responsabilidade fan esta cesión de dereitos. 5.- (Sinalar o que proceda). Que declaran non pertencer a ningunha sociedade de xestión de dereitos de autor. Que pertencen á entidade de xestión de dereitos de autor denominada.., e que renuncian expresamente a obter beneficios pola súa participación no festival. 6.- Que aportan a seguinte documentación: -Arquivos dixitais de cinco temas musicais de creación propia, cos requirimentos que sinalan estas bases. - Dossier informativo do grupo, segundo se especifica no punto 3.b - Historia do grupo e dos seus membros - Datos de contacto, enderezo, mail e dous teléfonos. - Fotocopia do documento de identidade de cada un dos membros. - Relación de temas musicais, todos de elaboración propia, e os seus autores. (anexo 2) - Renuncia dos autores dos temas aos dereitos de autor que se poidan xerar no festival de Ortigueira. (anexo 3) - Esta solicitude de participación no concurso. 7.- Que o representante do grupo para o concurso é D/Dna.... con DNI.. Con enderezo en Teléfonos. ..

7 ANEXO 2. Relación de temas musicais, todos de elaboración propia, e os seus autores

8 ANEXO 3. MODELO DE RENUNCIA DE DEREITOS DE AUTOR. As seguintes persoas.. DNI... DNI... DNI. autores dos temas musicais interpretados polo grupo. no festival de Ortigueira, renuncian expresamente a xeerar calquera tipo de remuneración económica polos dereitos de autor das obras interpretadas no festival de Ortigueira, non xerando ningún tipo de obriga económica para o Concello de Ortigueira. En., a de..de Asdo. (poñer nome e DNI debaixo de cada unha das sinaturas)

PROYECTO RUNAS 2015 DE MUSICA CELTA BASES DE PARTICIPACIÓN

PROYECTO RUNAS 2015 DE MUSICA CELTA BASES DE PARTICIPACIÓN PROYECTO RUNAS 2015 DE MUSICA CELTA BASES DE PARTICIPACIÓN El Ayuntamiento de Ortigueira, a través del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira convoca el Proyecto musical denominado RUNAS destinado

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes 0. Contido Contido Neste documento descríbese a solución a algúns problemas frecuentes á hora de visualizar arquivos PDF xerados dende o programa e tamén ao realizar o proceso de pago telemático das taxas

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS

REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS ARTIGO 1. OBXECTO O obxecto deste regulamento é a ordenación da utilización das instalacións dos campos de fútbol municipais de SALGUEIRÓN

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC 2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC ESPACIO RESERVADO PARA A ETIQUETA CO CÓDIGO DE BARRAS 1. Tráennos un ordenador con problemas. Non acende dinnos. Conectámolo correctamente

Más detalles

CARTELES EN CORTO - CONCURSO DE DISEÑO DE CARTELES 13ª SEMANA DEL CORTOMETRAJE

CARTELES EN CORTO - CONCURSO DE DISEÑO DE CARTELES 13ª SEMANA DEL CORTOMETRAJE CARTELES EN CORTO - CONCURSO DE DISEÑO DE CARTELES 13ª SEMANA DEL CORTOMETRAJE Promovido por la Comunidad de Madrid, este concurso se enmarca dentro de las acciones de promoción del cortometraje que realizará

Más detalles

RUTAROCK CONCURSO DE BANDAS 2016

RUTAROCK CONCURSO DE BANDAS 2016 RUTAROCK CONCURSO DE BANDAS 2016 En la quinta edición del Festival Internacional RutaRock En la Raya, la Asociación Juvenil y Cultural YOKESE organizará el primer Concurso de Bandas RutaRock, tras tres

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

ACTA Nº 2 DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONCELLO DE MUROS.

ACTA Nº 2 DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONCELLO DE MUROS. ACTA Nº 2 DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONCELLO DE MUROS. PROCEDEMENTO ABERTO, CON TRAMITACIÓN ORDINARIA E CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, DOS DO CONCELLO DE MUROS. ASISTENTES: Presidente: Dª.Sandra

Más detalles

Batalla de Bandas BluesCazorla 2016

Batalla de Bandas BluesCazorla 2016 Batalla de Bandas BluesCazorla 2016 FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 24 DE JUNIO, 2016! A fin de estimular la creación artística en el campo del Blues y contribuir con ello a su difusión y divulgación social,

Más detalles

O PRAZO DE INSCRICIN REMATAR polo menos dous d $)A (* as antes do inicio da regata Entregarase bolsa de bocata o S $)A (" bado e o Domingo PROGR

O PRAZO DE INSCRICIN REMATAR polo menos dous d $)A (* as antes do inicio da regata Entregarase bolsa de bocata o S $)A ( bado e o Domingo PROGR $)A!0 MEMORIAL JESUS ELORZA" de 17 e 18 de Xulio 2015 ANUNCIO DE REGATA O, organiza a Regata!0 XVII Concentraci (. n de Escolas de Vela $)A!1 os d (* as 17 e 18 Xulio do 2015 para a clase (Topaz, Omega,

Más detalles

BASES DEL CONCURSO DE IDEAS PARA EL LOGOTIPO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE SEGOVIA

BASES DEL CONCURSO DE IDEAS PARA EL LOGOTIPO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE SEGOVIA BASES DEL CONCURSO DE IDEAS PARA EL LOGOTIPO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE SEGOVIA Art. 1.-OBJETO Con el objeto de modernizar la imagen corporativa del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación

Más detalles

BASES DEL CONCURSO MUSICAL EISVMUSIC 2017

BASES DEL CONCURSO MUSICAL EISVMUSIC 2017 1 BASES DEL CONCURSO MUSICAL EISVMUSIC 2017 Se trata del desarrollo, producción, realización y sonorización de un concurso musical denominado EISVMusic de estilo musical libre y promovido por la Escuela

Más detalles

4º CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD DE ARAGÓN

4º CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD DE ARAGÓN 4º CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD DE ARAGÓN - 2016 1 - Objetivo Bases del concurso Se premiarán, los escaparates de Navidad de los establecimientos comerciales de Aragón mejor decorados en función

Más detalles

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario eleccións eleccións Xerais 2016 Xunta electoral de Zona de Verín Corrección de erros

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

I EDICIÓN DEL CONCURSO RECETARIO DEL PARQUE NATURAL Y RESERVA DE LA BIOSFERA, SABOR A BARDENAS REALES DE NAVARRA

I EDICIÓN DEL CONCURSO RECETARIO DEL PARQUE NATURAL Y RESERVA DE LA BIOSFERA, SABOR A BARDENAS REALES DE NAVARRA I EDICIÓN DEL CONCURSO RECETARIO DEL PARQUE NATURAL Y RESERVA DE LA BIOSFERA, SABOR A BARDENAS REALES DE NAVARRA BASES DEL CONCURSO 2016 La Comunidad de Bardenas Reales de Navarra convoca el Concurso Recetario

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e boletín oficial Provincia de ourense n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario iv. entidades locais oímbra Plan estratéxico de subvencións ano 2016... 2 Bases

Más detalles

CONVOCATORIA CONCURSO NARRATIVA EL MEDIO AMBIENTE CUENTA

CONVOCATORIA CONCURSO NARRATIVA EL MEDIO AMBIENTE CUENTA CONVOCATORIA CONCURSO NARRATIVA EL MEDIO AMBIENTE CUENTA Dentro de las actuaciones destinadas al desarrollo de las competencias de la Dirección General de Medio Ambiente, se considera importante la promoción

Más detalles

III CONCURSO DE ENSAYO JURÍDICO DEL MINISTERIO PÚBLICO

III CONCURSO DE ENSAYO JURÍDICO DEL MINISTERIO PÚBLICO III CONCURSO DE ENSAYO JURÍDICO DEL MINISTERIO PÚBLICO Con el fin de promocionar, difundir textos críticos y fomentar el debate de ideas relacionadas con el ámbito jurídico y su inserción en la actual

Más detalles

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CORRECCIÓN DE FÍSICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CORRECCIÓN DE FÍSICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CORRECCIÓN DE ÍSICA BLOQUE A: 3 puntos Se valorará cada cuestión marcada correctamente con 0,5 puntos, sin necesidad de justificación. No se tendrán en cuenta las cuestiones mal

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Núm. 232 Lunes 28 de septiembre de 2015 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Ayuntamiento de Santa Comba Anuncio de notificación de 24 de septiembre de 2015 en procedimiento

Más detalles

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA Serán los únicos representantes del Val Miñor en un evento deportivo

Más detalles

CONCURSO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CARTELES DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE ATLETISMO QUE SE CELEBRARÁN EN VALLADOLID EN 2015 BASES DEL CONCURSO

CONCURSO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CARTELES DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE ATLETISMO QUE SE CELEBRARÁN EN VALLADOLID EN 2015 BASES DEL CONCURSO CONCURSO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CARTELES DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE ATLETISMO QUE SE CELEBRARÁN EN VALLADOLID EN 2015 BASES DEL CONCURSO AUTORES Podrán concurrir al concurso todas las personas

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) Anexo I: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) o Contrato de traballo coas orquestras ou similares e copia dos TC1 e TC2 correspondentes

Más detalles

I CERTAMEN DE RELATOS ERÓTICOS DEL ESCRITOR JAVIER ALMENAR DISLIESIND (España) 15:10:2014

I CERTAMEN DE RELATOS ERÓTICOS DEL ESCRITOR JAVIER ALMENAR DISLIESIND (España) 15:10:2014 ESCRITORES.ORG - CONVOCATORIAS CONCURSOS LITERARIOS Deseas recibir en tu correo nuestro boletín de noticias? (gratuito) Incluye información sobre premios literarios, cursos, empleo sector editorial, actualidad...

Más detalles

EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS

EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS EQUIVALENCIAS A EFECTOS ACADÉMICOS DE TÍTULOS DA LEI DE 1970 E ANTERIORES COS TÍTULOS ACTUALMENTE VIXENTES Estudos ou títulos da Lei Xeral de de 1970 e anteriores Títulos actualmente

Más detalles

ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE

ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE Nun mundo globalizado, o dominio de linguas estranxeiras ten que ser máis que nunca un dos obxectivos das futuras xeracións. Ademais do inglés, lingua internacional

Más detalles

BASES CONCURSOS CARTELES ANUNCIADORES FERIAS AÑO 2016 (FERIA DE LA CARIHUELA Y ROMERÍA Y FERIA DE SAN MIGUEL) TORREMOLINOS

BASES CONCURSOS CARTELES ANUNCIADORES FERIAS AÑO 2016 (FERIA DE LA CARIHUELA Y ROMERÍA Y FERIA DE SAN MIGUEL) TORREMOLINOS BASES CONCURSOS CARTELES ANUNCIADORES FERIAS AÑO 2016 (FERIA DE LA CARIHUELA Y ROMERÍA Y FERIA DE SAN MIGUEL) TORREMOLINOS * PROCESO DE SELECCIÓN. PRIMERA. Podrán concurrir a estas convocatorias todos

Más detalles

MECAL PRO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES Y ANIMACIÓN DE BARCELONA

MECAL PRO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES Y ANIMACIÓN DE BARCELONA 19 Edición MECAL PRO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES Y ANIMACIÓN DE BARCELONA Del 9 de Marzo al 2 de Abril de 2017 Plazo de inscripción 15 de Diciembre de 2016 Fecha de notificación 30 de Enero

Más detalles

REGLAMENTO FESTIVAL EXPOTOONS 2009

REGLAMENTO FESTIVAL EXPOTOONS 2009 REGLAMENTO FESTIVAL EXPOTOONS 2009 El Festival Internacional de Animación de Expotoons, se celebrará del 25 al 28 de noviembre del 2009, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 1. Objetivos Expotoons

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

Incluye información sobre premios literarios, cursos, empleo sector editorial, actualidad... Puls a aqui

Incluye información sobre premios literarios, cursos, empleo sector editorial, actualidad... Puls a aqui ESCRITORES.ORG - CONVOCATORIAS CONCURSOS LITERARIOS Deseas recibir en tu correo nuestro boletín de noticias? (gratuito) Incluye información sobre premios literarios, cursos, empleo sector editorial, actualidad...

Más detalles

MODELO DE CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN

MODELO DE CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN Este documento es copia auténtica de un documento custodiado por la Universidad de A Coruna. Fecha de creación: 11/03/2016 13:24:21 Página 1 de un total de 5 página(s). AXUDA ANEXO III MODELO DE CONVOCATORIA

Más detalles

El Excmo. Ayuntamiento de Oliete convoca el III PREMIO DE PINTURA Villa de Oliete, que se regirá por las siguientes BASES

El Excmo. Ayuntamiento de Oliete convoca el III PREMIO DE PINTURA Villa de Oliete, que se regirá por las siguientes BASES El Excmo. Ayuntamiento de Oliete convoca el III PREMIO DE PINTURA Villa de Oliete, que se regirá por las siguientes BASES 1º Participantes Pueden concurrir al concurso todas las personas interesadas. 2º

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN Resolución do Concello de Ourense mediante a que se anuncia procedemento aberto, para a contratación do servizo de impartición da formación teórica e transversal de determinado cursos no marco do proxecto

Más detalles

2. DE LA INSCRIPCIÓN, LAS COREOGRAFÍAS Y LOS PARTICIPANTES:

2. DE LA INSCRIPCIÓN, LAS COREOGRAFÍAS Y LOS PARTICIPANTES: 1. INVITACIÓN: La Comisión Organizadora del CoreoFest 2016 VI Festival de la Coreografía de Posadas, integrada por la Asociación Juvenil Esfiga como entidad creadora del evento, así como, la Concejalía

Más detalles

I CONCURSO RELATOS BREVES PREVENCIÓN DEL ESTIGMA ASOCIADO A LA. ENFERMEDAD MENTAL

I CONCURSO RELATOS BREVES PREVENCIÓN DEL ESTIGMA ASOCIADO A LA. ENFERMEDAD MENTAL I CONCURSO RELATOS BREVES PREVENCIÓN DEL ESTIGMA ASOCIADO A LA. ENFERMEDAD MENTAL BASES CONCURSO TEMA Con motivo del Centenario de nuestro fundador San Benito Menni, se organizará un CERTAMEN de RELATO

Más detalles

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREÁMBULO La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singularmente los informáticos,

Más detalles

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia.

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia. MISIÓN COMERCIAL A TORONTO (Canadá) y CHICAGO (EEUU) FOEXGA 2009 Organiza: Colaboran: Cofinancia: Cámara de Comercio de Vigo. Cámaras de Comercio de Galicia. Direccion Xeral de Comercio. Consellería de

Más detalles

BASES. Patrocinado por: Con la Colaboración de:

BASES. Patrocinado por: Con la Colaboración de: BASES Patrocinado por: Con la Colaboración de: BASES 17ª Edición Premio Nacional de Investigación en Enfermería Valdecilla 1- Convocatoria. El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla convoca la 17ª

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización de contrato de procedemento

Más detalles

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL FACULTADE DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL Mar Campos Souto GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2012/2013 FACULTADE DE HUMANIDADES. DEPARTAMENTO

Más detalles

Mattel/Concurso Proyecto Educativo Sam El Bombero Bases Legales Marzo 2016 BASES PROMOCIONALES:

Mattel/Concurso Proyecto Educativo Sam El Bombero Bases Legales Marzo 2016 BASES PROMOCIONALES: Mattel/Concurso Proyecto Educativo Sam El Bombero Bases Legales Marzo 2016 BASES PROMOCIONALES: Mediante las bases que a continuación se presentan, MATTEL ESPAÑA, S.A. con domicilio social situado en la

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC02. Código. Proba de. Química. Páxina 1 de 12

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC02. Código. Proba de. Química. Páxina 1 de 12 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Química Código CSPEC02 Páxina 1 de 12 1. Formato da proba Formato A proba constará de nove cuestións e catro problemas, distribuídos así:

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN

Más detalles

Características o condiciones generales

Características o condiciones generales Descripción del concurso Bibliocurts, el Festival de Cortometrajes de Bibliotecas de Barcelona y del Distrito de Sarrià-Sant Gervasi, tiene como objetivo promover el cortometraje como medio de expresión

Más detalles

Editorial Elvira convoca el Tercer Certamen Nacional de Relatos Vigo Histórico, con arreglo a las siguientes bases:

Editorial Elvira convoca el Tercer Certamen Nacional de Relatos Vigo Histórico, con arreglo a las siguientes bases: Editorial Elvira convoca el Tercer Certamen Nacional de Relatos Vigo Histórico, con arreglo a las siguientes bases: Calendario 1. Presentación del certamen: Día 25 de febrero de 2016 a las 13h, en las

Más detalles

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 DENOMINACIΣN DO Biotecnologνa Avanzada PROGRAMA: REQUISITOS ESPECΝFICOS DE ACCESO: Currνculum Vitae,

Más detalles

VII EDICIÓN DE SE BUSCA COMISARIO

VII EDICIÓN DE SE BUSCA COMISARIO VII EDICIÓN DE SE BUSCA COMISARIO PARA LLEVAR A CABO LA PROGRAMACIÓN DE EXPOSICIONES DE LA SALA DE ARTE JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DURANTE EL AÑO 2016. La Comunidad de Madrid tiene como objetivos

Más detalles

II CONVOCATORIA BIG IDEA PROJECT

II CONVOCATORIA BIG IDEA PROJECT II CONVOCATORIA BIG IDEA PROJECT Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.) (en adelante, INDITEX) desea promover la participación de la plantilla en iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa

Más detalles

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense Boletín Oficial Provincia de N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 SUMARIO I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Convocatoria e bases de selección, como persoal laboral

Más detalles

BASES DEL VI CONCURSO DE CÓMIC RED JOVEN NORTE

BASES DEL VI CONCURSO DE CÓMIC RED JOVEN NORTE BASES DEL VI CONCURSO DE CÓMIC RED JOVEN NORTE El Área de Juventud de los Ayuntamientos de Alcobendas, Algete, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos convoca el VI Concurso de Cómic Red

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 74 Mércores, 1 abril 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da convocatoria do concurso

Más detalles

FESTAS DA BARQUIÑA 2016

FESTAS DA BARQUIÑA 2016 FESTAS DA BARQUIÑA 2016 III RUTA DE BICICLETAS CLÁSICAS; III BAIXADA DE CARRETAS, CARROS E CARRILANAS E III ABERTO DE BILLA DE PONTECESO SÁBADO 10 (RUTA E BAIXADA) E DOMINGO 11 (ABERTO) DE SETEMBRO DE

Más detalles

provincia de ourense n.º 142 martes, 21 xuño 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 142 martes, 21 xuño 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e boletín oficial provincia de ourense n.º 142 martes, 21 xuño 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Comunicación de baixa como posible beneficiario

Más detalles

ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE TEATRO. Bases y Condiciones

ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE TEATRO. Bases y Condiciones ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE TEATRO Bases y Condiciones de proyectos para la Celebración del Bicentenario de la Independencia Argentina (1816 2016) Introducción En el marco de las celebraciones

Más detalles

V Concurso de Fotografía y Jazz Albacete

V Concurso de Fotografía y Jazz Albacete V Concurso de Fotografía y Jazz Albacete La asociación "Amigos del Jazz de Albacete" convoca para el año 2016 el Quinto Concurso de Fotografía y Jazz, a propósito del Festival de Jazz de Albacete, a celebrar

Más detalles

boletín oficial Provincia de ourense n.º 103 mércores, 7 maio 2014 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

boletín oficial Provincia de ourense n.º 103 mércores, 7 maio 2014 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e boletín oficial Provincia de ourense n.º 103 mércores, 7 maio 2014 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario ii. administración xeral do estado subdelegación do Goberno ourense Notificación

Más detalles

NOTA INFORMATIVA SORE EL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL VOTO POR CORREO EN LAS ELECCIONES SINDICALES 2015

NOTA INFORMATIVA SORE EL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL VOTO POR CORREO EN LAS ELECCIONES SINDICALES 2015 NOTA INFORMATIVA SORE EL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL VOTO POR CORREO EN LAS ELECCIONES SINDICALES 2015 El procedimiento de voto por correo en las elecciones sindicales se regula en el artículo 19

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

Incluye información sobre premios literarios, cursos, empleo sector editorial, actualidad... Puls a aqui

Incluye información sobre premios literarios, cursos, empleo sector editorial, actualidad... Puls a aqui ESCRITORES.ORG - CONVOCATORIAS CONCURSOS LITERARIOS Deseas recibir en tu correo nuestro boletín de noticias? (gratuito) Incluye información sobre premios literarios, cursos, empleo sector editorial, actualidad...

Más detalles

1.- CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CARRERA DE FIN DE AÑO 2015

1.- CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CARRERA DE FIN DE AÑO 2015 ACTIVIDADES PARALELAS CARRERA DE FIN DE AÑO CIUDAD DE 2015 El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia, organizador de la Carrera de Fin de año 2015, convoca los siguientes concursos,

Más detalles

CONCURSO UN CURRICULUM PARA EL ÉXITO

CONCURSO UN CURRICULUM PARA EL ÉXITO CONCURSO 1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. La presente convocatoria tiene por objeto establecer las reglas por las que ha de regirse el concurso Un curriculum para el éxito, organizado y gestionado por el

Más detalles

TOMADA URBANA. 1. Participación

TOMADA URBANA. 1. Participación Tomada Urbana Uruguay convoca a artistas, compañías, grupos y colectivos artísticos a presentar obras, intervenciones y propuestas para realizarse en espacios públicos de los barrios Cerro y La Teja, los

Más detalles

BASES PRIMER CONCURSO MAPFRE VALORES PARA TRIUNFAR

BASES PRIMER CONCURSO MAPFRE VALORES PARA TRIUNFAR BASES PRIMER CONCURSO MAPFRE VALORES PARA TRIUNFAR 1) Convocatoria, plazo, y ámbito del Concurso MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., (en adelante MAPFRE) con CIF nº. A-28141935, con

Más detalles

CONCURSO DE ILUSTRACIÓN PLENA INCLUSIÓN MADRID Patrocina. Con la colaboración de

CONCURSO DE ILUSTRACIÓN PLENA INCLUSIÓN MADRID Patrocina. Con la colaboración de CONCURSO DE ILUSTRACIÓN PLENA INCLUSIÓN MADRID 2016 Patrocina Con la colaboración de CONCURSO DE ILUSTRACIÓN 2016 BASES Plena Inclusión Madrid y Loewe convocan un concurso de Ilustración para artistas

Más detalles

Concello de Lugo. Elementos de identidade Elementos de identidad

Concello de Lugo. Elementos de identidade Elementos de identidad A Manual de do Elementos de identidade Elementos de identidad e 02_ O símbolo 02_ El símbolo A_02 02_1 SÍMBOLO O símbolo representa graficamente o. O símbolo amosa a parte máis emblemática da Muralla de

Más detalles

CARNAVAL ROMANO DE MERIDA BASES PARA EL VII CONCURSO DE DRAG QUEEN.

CARNAVAL ROMANO DE MERIDA BASES PARA EL VII CONCURSO DE DRAG QUEEN. CARNAVAL ROMANO DE MERIDA 2.015. BASES PARA EL VII CONCURSO DE DRAG QUEEN. La Gala se celebrará el LUNES 16 de febrero de 2015 a las 23 h. en la Carpa Municipal, ubicada en la Plaza de España, con motivo

Más detalles

Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo

Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Isidoro Brocos: Academia (detalle), lapis sobre papel, 1881. Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Pablo Picasso (1881-1973), que tivo lugar no número

Más detalles

Os efectos da declaración do concurso

Os efectos da declaración do concurso Dereito Concursal e Cambiario 3 Os efectos da declaración do concurso Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Ana Victoria Santín Sánchez Escola Universitaria de Relacións Laborais de Lugo (Adscrita

Más detalles

OFERTA DE PRÁCTICAS CURRICULARES GRAO EN TURISMO

OFERTA DE PRÁCTICAS CURRICULARES GRAO EN TURISMO Ourense, 4 de febreiro de 2015 OFERTA DE PRÁCTICAS CURRICULARES GRAO EN TURISMO Procedemento para solicitar unha praza: 1. Os estudantes d matriculados na materia Prácticas externas que todavía non xestionaron

Más detalles

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA DATOS DA EMPRESA NOME DA EMPRESA: Trabe Soluciones S.L. DIRECTOR DO PROXECTO: David Barral (david.barral@trabesoluciones.com) TÍTULO DO PROXECTO: Integración

Más detalles

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE RELATOS UN PAÍS DE CAPACIDADES

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE RELATOS UN PAÍS DE CAPACIDADES AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE RELATOS UN PAÍS DE CAPACIDADES Estimadas/os madres, padres /tutores legales, Participar en el concurso de relatos Un País de Capacidades (en adelante concurso),

Más detalles

3 artistas tendrán la oportunidad de exponer su proyecto de forma conjunta en una de las galerías con mayor proyección de Madrid.

3 artistas tendrán la oportunidad de exponer su proyecto de forma conjunta en una de las galerías con mayor proyección de Madrid. CONVOCATORIA PROCESS ROOM 6 La convocatoria PROCESS ROOM nace en el año 2010 con el único proposito de publicar, difundir y apoyar a la mejor hornada de nuevos artistas contemporáneos. Son muchos los artistas

Más detalles

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga. Concurso de felicitaciones navideñas para hijos de colegiados

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga. Concurso de felicitaciones navideñas para hijos de colegiados Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga Concurso de felicitaciones navideñas para hijos de colegiados Málaga, septiembre 2012 Copyright 2012, Colegio Oficial de Peritos

Más detalles

CONVOCATORIA DISEÑO AFICHE II ENCUENTRO ARTE DE LA DISCAPACIDAD TEMA INCLUSION - UNIDAD

CONVOCATORIA DISEÑO AFICHE II ENCUENTRO ARTE DE LA DISCAPACIDAD TEMA INCLUSION - UNIDAD CONVOCATORIA DISEÑO AFICHE II ENCUENTRO ARTE DE LA DISCAPACIDAD TEMA INCLUSION - UNIDAD El II Encuentro de Arte para las personas con Discapacidad Octubre 28 al 31 de 2015, es una fiesta Artística y Cultural,

Más detalles

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE ESQUÍ Y SNOWBOARD DEL PIRINEO SKIMETRAJE 2014

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE ESQUÍ Y SNOWBOARD DEL PIRINEO SKIMETRAJE 2014 I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE ESQUÍ Y SNOWBOARD DEL PIRINEO SKIMETRAJE 2014 ORGANIZA COLABORAN ORGANIZADOR Y COLABORADOR Este concurso esta organizado por Skimetraje mediante la Asociación Pico Pic con CIF

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Debuxo técnico Código CSPEB01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE DISFRACES CARNAVAL 2012

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE DISFRACES CARNAVAL 2012 BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE DISFRACES CARNAVAL 2012 1.- Se establece una única categoría de Disfraz Colectivo (grupo superior a 5 participantes). 2.- Los premios del Concurso de Disfraz Colectivo,

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

BASES DE LOS JUEGOS FLORALES

BASES DE LOS JUEGOS FLORALES BASES DE LOS JUEGOS FLORALES A) ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: I. ÁREA LITERARIA 1.1. Género: Cuento 1.1.1. Participantes: Participarán los trabajadores administrativos de las universidades públicas y privadas

Más detalles

BASES PARA EL CONCURSO DE ELECCIÓN DE DRAG QUEEN DEL CARNAVAL DE TELDE 2016

BASES PARA EL CONCURSO DE ELECCIÓN DE DRAG QUEEN DEL CARNAVAL DE TELDE 2016 BASES PARA EL CONCURSO DE ELECCIÓN DE DRAG QUEEN DEL CARNAVAL DE TELDE 2016 El objetivo de este concurso es la elección del Drag Queen del Carnaval de Telde 2016 así como al primer y segundo clasificado.

Más detalles

BASES TÉCNICAS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL CALENDARI NATURAL DE CASTELLO 2015

BASES TÉCNICAS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL CALENDARI NATURAL DE CASTELLO 2015 BASES TÉCNICAS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL CALENDARI NATURAL DE CASTELLO 2015 1.- OBJETIVO El concurso de fotografía es una actuación promovida por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento

Más detalles

CIRCUITO JUNIOR DE VOLEY PLAYA 2016 DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VOLEIBOL

CIRCUITO JUNIOR DE VOLEY PLAYA 2016 DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VOLEIBOL La Federación Madrileña de Voleibol convoca la 1ª Edición del Circuito Junior de Voley Playa, dentro del marco de actuación de programas de promoción deportiva de la Federación, a desarrollar según el

Más detalles

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: ORDENANZA MUNICIPAL DE ANTENAS

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: ORDENANZA MUNICIPAL DE ANTENAS A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: 1.- En execución da sentenza 82/08 de 29 de febreiro de 2008, secc. 2ª da Sala do contencioso

Más detalles

Fundació Barcelona Olímpica. BASES DEL III PREMIO INTERNACIONAL de acuarela y otras técnicas sobre papel Temática deportiva.

Fundació Barcelona Olímpica. BASES DEL III PREMIO INTERNACIONAL de acuarela y otras técnicas sobre papel Temática deportiva. 1 BASES DEL III PREMIO INTERNACIONAL de acuarela y otras técnicas sobre papel Temática deportiva Convocatoria 2012 La, a través del Museu Olímpic i de l Esport de Barcelona, con el objetivo de promover

Más detalles

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo: DILIXENCIA: Para que conste aos efectos oportunos, o texto que sigue, aprobouse polo Concello Pleno, na sesión ordinaria do 7 de xuño de 2013, e publicouse para a súa entrada en vigor, o 29 de xuño de

Más detalles

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA La dirección de la Facultad de Química tiene asumido

Más detalles

Bases del Concurso Recetas de la Biosfera Meseta Ibérica

Bases del Concurso Recetas de la Biosfera Meseta Ibérica Bases del Concurso Recetas de la Biosfera Meseta Ibérica La Agrupación Europea de Cooperación Territorial ZASNET, entidad gestora de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica tiene por objetivo,

Más detalles

PREMIO INTERNACIONAL DE RELATO PATRICIA SÁNCHEZ CUEVAS CONVOCATORIA 2016

PREMIO INTERNACIONAL DE RELATO PATRICIA SÁNCHEZ CUEVAS CONVOCATORIA 2016 PREMIO INTERNACIONAL DE RELATO PATRICIA SÁNCHEZ CUEVAS CONVOCATORIA 2016 Con el fin de reunir la mejor cosecha de relatos, el Comité Organizador del concurso literario y Ariadna-rc.com, convocan el VIII

Más detalles