TAULA DE RECONEIXEMENT

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "TAULA DE RECONEIXEMENT"

Transcripción

1 TAULA DE RECONEIXEMENT CODI LLICENCIAT EN DRET G DRET FILOSOFIA DEL DRET 4.5 Obl FILOSOFIA DEL DRET 6 OB TEORIA DEL DRET 7.5 Obl FONAMENTS DEL DRET DRET ROMA 9.0 Obl DRET ROMÀ CIENCIA POLITICA 4.5 Obl CIÈNCIA POLÍTICA DRET CONSTITUCIONAL I 9.0 Obl PRINCIPIS I INSTITUCIONS CONSTITUCIONALS HISTÒRIA DEL DRET ESPANYOL 7.5 Obl HISTORIA DEL DRET DRET PENAL I 9.0 Obl FONAMENTS DEL DRET PENAL I TEORIA DEL DELICTE DRET CONSTITUCIONAL II 9.0 Obl ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT SISTEMA DE DRETS I LLIBERTATS 6 OB DRET FINANCER I TRIBUTARI I 7.5 Obl DRET FINANCER I TRIBUTARI 6 OB DRET ADMINISTRATIU I 9.0 Obl FONAMENTS DEL DRET ADMINISTRATIU 9 OB DRET PROCESSAL CIVIL 7.5 Obl DRET PROCESSAL CIVIL 9 OB 06/04/13 12:57:34 1/15

2 INSTITUCIONS DE DRET COMUNITARI 7.5 Obl INSTITUCIONS DE DRET COMUNITARI EUROPEU 6 OB DRET FINANCER I TRIBUTARI II 7.5 Obl PROCEDIMENTS I SISTEMA TRIBUTARI DRET ADMINISTRATIU II 9.0 Obl CONTRACTACIÓ I ACTIVITAT DE L'ADMINISTRACIÓ 9 OB 6 OB DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL 9.0 Obl DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL 9 OB DRET INTERNACIONAL PRIVAT 9.0 Obl DRET INTERNACIONAL PRIVAT 6 OB DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT 6.0 Obl ESTAT I CONFESSIONS DRET PENAL II 9.0 Obl PENES I DELICTES 9 OB DRET ELECTORAL 3.0 Opt DRET ELECTORAL I PARLAMENTARI DRET PARLAMENTARI 4.5 Opt DRET ELECTORAL I PARLAMENTARI EXECUCIO PENAL 4.5 Opt EXECUCIÓ PENAL EXECUCIO PENAL 4.5 Opt EXECUCIÓ PENAL SOCIOLOGIA DEL DRET 4.5 Opt SOCIOLOGIA DEL DRET SOCIOLOGIA DEL DRET 4.5 Opt SOCIOLOGIA DEL DRET 06/04/13 12:57:34 2/15

3 HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ: INSTITUCIONS PRIVADES 4.5 Opt HISTORIA DEL DRET CATALÀ DRET DE DANYS 4.5 Opt DRET DE DANYS DRET DEL REGISTRE CIVIL 3.0 Opt DRET REGISTRAL DRET INTERREGIONAL 3.0 Opt DRET INTERREGIONAL JURISDICCIO VOLUNTARIA 3.0 Opt JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA BIOETICA I DRET 4.5 Ll.E BIOÈTICA I DRET DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL 4.5 Opt DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL DRET DE LA NAVEGACIO 3.0 Opt DRET DE LA NAVEGACIÓ DRET CANONIC 3.0 Opt DRET CANÒNIC HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ: INSTITUCIONS PÚBLIQUES 4.5 Opt HISTORIA DEL DRET CATALÀ ECONOMIA POLITICA 7.5 Obl ECONOMIA DRET CIVIL II 7.5 Obl DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES 9 OB DRET INTERNACIONAL PUBLIC 9.0 Obl DRET INTERNACIONAL PÚBLIC 6 OB DRET CIVIL III 7.5 Obl DRETS REALS 9 OB 06/04/13 12:57:34 3/15

4 DRET MERCANTIL I 4.5 Obl DRET DE L'EMPRESA I DEL MERCAT 6 OB DRET PROCESSAL PENAL 4.5 Obl DRET PROCESSAL PENAL 6 OB DRET MERCANTIL II 7.5 Obl DRET DE SOCIETATS 6 OB DRET MERCANTIL III 6.0 Obl INSTRUMENTS DE TRÀFIC EMPRESARIAL 6 OB PRACTICUM II 4.5 Obl PRÀCTIQUES EXTERNES 6 PR PRACTICUM III 6.0 Obl CRÈDITS OPTATIUS RECONEGUTS 6 PR DRETS FONAMENTALS I LLIBERTATS PUBLIQUES 4.5 Opt DRETS FONAMENTALS I GARANTIES DRET DE LA FUNCIO PUBLICA 3.0 Opt DRET DE LA FUNCIÓ PÚBLICA DRET PENAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA ELS DRETS DE LA PERSONA: ELS DRETS DE LA INFÀNCIA LA PROTECCIÓ PÚBLICA DELS MENORS RESPONSABILITAT PENAL DELS MENORS 4.5 Ll.E DRET DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 3.0 Ll.E DRET DE MENORS 6.0 Ll.E DRET DE MENORS 4.5 Ll.E DRET DE MENORS 06/04/13 12:57:34 4/15

5 DRET LOCAL 4.5 Opt DRET I TRIBUTACIÓ LOCAL DRET TRIBUTARI LOCAL 3.0 Opt DRET I TRIBUTACIÓ LOCAL ELS ESTATS DESCENTRALITZATS EN EL DRET COMPARAT L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT 4.5 Ll.E DRET CONSTITUCIONAL COMPARAT I EUROPEU 3.0 Opt MITJANS ALTERNATIUS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES LA MEDIACIÓ 6.0 Ll.E MITJANS ALTERNATIUS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES RESOLUCIO DE CONFLICTES 3.0 Ll.E MITJANS ALTERNATIUS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES DRET DE FAMÍLIA I DE LA MEDIACIÓ MEDIACIO FAMILIAR: ASPECTES JURIDICS I PSICOLOGICS RESOLUCIÓ CONSENSUAL LITIGIS CONSUM I ARBRITRATGE 6.0 Ll.E MITJANS ALTERNATIUS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 6.0 Ll.E MITJANS ALTERNATIUS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 3.0 Ll.E MITJANS ALTERNATIUS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES DRET DELS CONSUMIDORS 4.5 Opt DRET PATRIMONIAL DELS CONSUMIDORS ELS CONTRACTES DE CONSUM 3.0 Ll.E DRET PATRIMONIAL DELS CONSUMIDORS Ll.E 06/04/13 12:57:34 5/15

6 DRET CONSUMIDORS I USUARIS I INT ADMIN MEDICAM PROTECC CONSUM DAVANT PROD DEFECT DRET NORD-AMER PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS EN EL DRET COMUNITARI SERVEIS FINANCERS A DISTÀNCIA: PROT CONF CONSUM DRET PATRIMONIAL DELS CONSUMIDORS 3.0 Ll.E DRET PATRIMONIAL DELS CONSUMIDORS 3.0 Ll.E DRET PATRIMONIAL DELS CONSUMIDORS 3.0 Ll.E DRET PATRIMONIAL DELS CONSUMIDORS DRET PROCESSAL CONSTITUCIONAL 4.5 Opt ESTRATÈGIES PROCESSALS DRET PROCESSAL PENAL 4.5 Obl ESTRATÈGIES PROCESSALS MESURES CAUTELARS 4.5 Ll.E ESTRATÈGIES PROCESSALS PROCESSOS CIVILS ESPECIALS 4.5 Ll.E ESTRATÈGIES PROCESSALS DRET FINANCER I TRIBUTARI II 7.5 Obl TRIBUTACIÓ EMPRESARIAL DRET PENAL ECONOMIC 4.5 Opt DRET PENAL ECONÒMIC ACTIVITAT EMPRESARIAL I DRET PENAL 4.5 Ll.E DRET PENAL ECONÒMIC DRET PENAL DEL TREBALL 4.5 Ll.E DRET PENAL ECONÒMIC ORGANIZACIONS INTERNACIONALS 3.0 Opt ORGANITZACIONS INTERNACIONALS 06/04/13 12:57:34 6/15

7 FUNCIONAMENT ÒRGANS NU: DINÀMIQUES SIMULACIÓ PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS TUTELA PROCESSAL INTERNAC DELS DRETS FONAMENTALS 4.5 Ll.E ORGANITZACIONS INTERNACIONALS 3.0 Opt PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS 4.5 Opt PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS EUROPA I DRET PRIVAT 4.5 Ll.E DRET PRIVAT COMPARAT DRET PRIVAT EUROPEU COMUNITARI 4.5 Ll.E DRET PRIVAT COMPARAT DRET COMPARAT 4.5 Opt DRET PRIVAT COMPARAT DRET COM EUR: LLIURE CIRC MERC, PERS, SERV I CAPIT 4.5 Opt DRET COMUNITARI DE LLIURE CIRCULACIÓ CIENCIA POLITICA 4.5 Obl DRET CONSTITUCIONAL I 9.0 Obl DRET CONSTITUCIONAL II 9.0 Obl INSTITUCIONS DE DRET 7.5 Obl COMUNITARI DRET PUBLIC DE CATALUNYA 6.0 Obl CIÈNCIA POLÍTICA PRINCIPIS I INSTITUCIONS CONSTITUCIONALS ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT SISTEMA DE DRETS I 6 OB LLIBERTATS INSTITUCIONS DE DRET 6 OB COMUNITARI EUROPEU DRET ELECTORAL I PARLAMENTARI 06/04/13 12:57:34 7/15

8 ECONOMIA POLITICA 7.5 Obl HISENDA PÚBLICA 4.5 Obl DRET FINANCER I TRIBUTARI I 7.5 Obl DRET FINANCER I TRIBUTARI II 7.5 Obl DRET PENAL I 9.0 Obl DRET PENAL II 9.0 Obl DRET ADMINISTRATIU I 9.0 Obl DRET ADMINISTRATIU II 9.0 Obl DRET URBANISTIC 4.5 Opt DRET PROCESSAL CIVIL 7.5 Obl INTRODUCCIO AL DRET 6.0 Obl PROCESSAL DRET PROCESSAL PENAL 4.5 Obl ECONOMIA DRET FINANCER I TRIBUTARI 6 OB PROCEDIMENTS I SISTEMA 9 OB TRIBUTARI TRIBUTACIÓ EMPRESARIAL DRET I TRIBUTACIÓ LOCAL FONAMENTS DEL DRET PENAL I TEORIA DEL DELICTE PENES I DELICTES 9 OB DRET PENAL ECONÒMIC FONAMENTS DEL DRET 9 OB ADMINISTRATIU CONTRACTACIÓ I ACTIVITAT 6 OB DE L'ADMINISTRACIÓ BÉNS PÚBLICS I URBANISME 6 OB DRET PROCESSAL CIVIL 9 OB DRET PROCESSAL PENAL 6 OB ESTRATÈGIES PROCESSALS DRETS I LLIBERTATS DELS IMMIGRANTS 6.0 Ll.E IMMIGRACIÓ, NACIONALITAT I ESTRANGERIA DRET DE LA NACIONALITAT I ESTRANGERIA DRETS DELS ESTRANGERS IMMIGRANTS 4.5 Ll.E 4.5 Ll.E IMMIGRACIÓ, NACIONALITAT I ESTRANGERIA DRET DEL MERCAT DE VALORS SERVEIS FINANCERS A DISTÀNCIA: PROT CONF CONSUM 4.5 Opt 3.0 Ll.E DRET DELS MERCATS FINANCERS DRET DEL MERCAT DE VALORS 4.5 Opt DRET DELS MERCATS FINANCERS 06/04/13 12:57:34 8/15

9 DRET BANCARI 4.5 Opt DRET DEL MERCAT DE 4.5 Opt VALORS DRET DE LES ASSEGURANCES 3.0 Opt SERVEIS FINANCERS A 3.0 Ll.E DISTÀNCIA: PROT CONF CONSUM DRET BANCARI 4.5 Opt SERVEIS FINANCERS A 3.0 Ll.E DISTÀNCIA: PROT CONF CONSUM DRET DE LES ASSEGURANCES 3.0 Opt DRET BANCARI 4.5 Opt DRET DE LES ASSEGURANCES 3.0 Opt DRET DELS MERCATS FINANCERS DRET DELS MERCATS FINANCERS DRET DELS MERCATS FINANCERS DRET DELS MERCATS FINANCERS DRET INTERNACIONAL ECONOMIC 3.0 Opt DRET INTERNACIONAL ECONÒMIC DRET DE LA COMPETENCIA 4.5 Opt DRET DE LA COMPETÈNCIA PROPIETAT INTELECTUAL 3.0 Opt DRET DE LA PROPIETAT INTEL LECTUAL DRET DE FAMILIA 4.5 Obl DRET DE SUCCESIONS 4.5 Obl DRET DE FAMÍLIA I SUCCESSIONS 9 OB DRET DEL MEDI AMBIENT 4.5 Opt DRET INTERNACIONAL DEL 4.5 Opt MEDI AMBIENT DRET DEL MEDI AMBIENT 4.5 Opt AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ 3.0 Ll.E EUROPEA I REPERCUSSIONS AMB DRET DEL MEDI AMBIENT DRET DEL MEDI AMBIENT 06/04/13 12:57:34 9/15

10 DRET INTERNACIONAL DEL 4.5 Opt MEDI AMBIENT GARANTIES CONST.PROTECCIO 3.0 Ll.E MEDI AMBIENT I APLICACIO DRET DEL MEDI AMBIENT PRACTICUM I 4.5 Obl LLENGUATGE JURIDIC I DOCUMENTACIO (LL.E.) 4.5 Ll.E COMP BÀS JUR: COMPRENDRE I 4.5 Ll.E INTERPRETAR TEXTOS ARGUMENTACIO JURIDICA 3.0 Ll.E COMP BÀS JUR: COMPRENDRE I 4.5 Ll.E INTERPRETAR TEXTOS TERMINOLOGIA JURIDICA 6.0 Ll.E COMP BÀS JUR: COMPRENDRE I 4.5 Ll.E INTERPRETAR TEXTOS APRENENTATGE ORIENTAT A 3.0 Ll.E LA SOLUCIO DE PROBLEMES COMP BÀS JUR: COMPRENDRE I 4.5 Ll.E INTERPRETAR TEXTOS CREACIÓ I GESTIÓ D'UN 4.5 Ll.E DESPATX PROFESSIONAL ARGUMENTACIO JURIDICA 3.0 Ll.E APRENENTATGE ORIENTAT A 3.0 Ll.E LA SOLUCIO DE PROBLEMES ARGUMENTACIO JURIDICA 3.0 Ll.E 4.5 Ll.E 06/04/13 12:57:34 10/15

11 CREACIÓ I GESTIÓ D'UN DESPATX PROFESSIONAL TERMINOLOGIA JURIDICA 6.0 Ll.E APRENENTATGE ORIENTAT A 3.0 Ll.E LA SOLUCIO DE PROBLEMES TERMINOLOGIA JURIDICA 6.0 Ll.E CREACIÓ I GESTIÓ D'UN 4.5 Ll.E DESPATX PROFESSIONAL APRENENTATGE ORIENTAT A LA SOLUCIO DE PROBLEMES CREACIÓ I GESTIÓ D'UN DESPATX PROFESSIONAL 3.0 Ll.E 4.5 Ll.E DRET URBANISTIC 4.5 Opt BÉNS PÚBLICS I URBANISME 6 OB CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA ENTITATS FINANCER ON LINE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA: ENTITATS FIN EN LÍNIA NOUS MODELS DE CONTRACTACIÓ CIVIL DRET DEL COMERÇ ELECTRONIC DRET CONTRACTUAL FRANCES 3.0 Ll.E DRET DE CONTRACTACIÓ 6.0 Ll.E DRET DE CONTRACTACIÓ 3.0 Ll.E DRET DE CONTRACTACIÓ 6.0 Ll.E DRET DE CONTRACTACIÓ 3.0 Ll.E DRET DE CONTRACTACIÓ 06/04/13 12:57:34 11/15

12 PRINCIPIS DEL DRET CONTRACTUAL EUROPEU LEGISLACIO EUROPEA SOBRE COMERÇ ELECTRONIC LLEI DE CONTRACTES ALS ESTATS UNITS 4.5 Ll.E DRET DE CONTRACTACIÓ 3.0 Ll.E DRET DE CONTRACTACIÓ 3.0 Ll.E DRET DE CONTRACTACIÓ NOUS TIPUS CONTRACTUALS 3.0 Ll.E DRET DE CONTRACTACIÓ CONTRACTACIO I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 3.0 Ll.E DRET DE CONTRACTACIÓ DRET INDUSTRIAL 3.0 Opt DRET DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL INTRODUCCIO AL DRET PROCESSAL 6.0 Obl RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS D'INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL DRET DE FAMILIA 4.5 Obl RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE DRET CIVIL FAMÍLIA DRET DE SUCCESIONS 4.5 Obl RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE DRET DE SUCCESSIONS DRET CIVIL CATALA 6.0 Obl RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE DRET CIVIL CATALÀ DRET PUBLIC DE CATALUNYA 6.0 Obl RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA 06/04/13 12:57:34 12/15

13 DRET CIVIL I 9.0 Obl DRET CIVIL DE LA PERSONA DRET SINDICAL I DE LA NEGOCIACIO COL.LECTIVA 3.0 Opt DRET SINDICAL ANÀLISI JURIDICOECONÒMICA DE L'EMPRESA COMPTABILITAT PER A JURISTES PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS 3.0 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS D'ANÀLISI JURIDICOECONÒMICA DE L'EMPRESA 4.5 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE COMPTABILITAT PER A JURISTES 3.0 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS MÈTODE JURÍDIC I CASUISME 4.5 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE MÈTODE JURÍDIC I CASUISME CRIMINOLOGIA 4.5 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE CRIMINOLOGIA CRIMINOLOGIA 4.5 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE CRIMINOLOGIA ANÀLISI JURIDICOECONÒMICA DEL SECTOR PÚBLIC 3.0 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS D'ANÀLISI JURIDICOECONÒMICA DEL SECTOR PÚBLIC DRET AGRARI 3.0 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE DRET AGRARI 06/04/13 12:57:34 13/15

14 DRET BANCARI 4.5 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE DRET BANCARI DRET CONCURSAL 4.5 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE DRET CONCURSAL DRET COOPERATIU 3.0 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE COOPERATIU DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL 4.5 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL DRET DEL MAR 3.0 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE DRET DEL MAR DRET HIPOTECARI 4.5 Opt DRET REGISTRAL DRET MATRIMONIAL 4.5 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE DRET MATRIMONIAL DRET NOTARIAL 3.0 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE DRET NOTARIAL DRET PROCESSAL DEL TREBALL 3.0 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE DRET PROCESSAL DEL TREBALL DRET PÚBLIC DE L'ECONOMIA 4.5 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE DRET PÚBLIC DE L'ECONOMIA DRET ROMA EN LA VIDA JURIDICA CATALANA ACTUAL 4.5 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE DRET ROMÀ A LA VIDA 06/04/13 12:57:34 14/15

15 JURÍDICA CATALANA ACTUAL DRET DE LES ASSEGURANCES 3.0 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE DRET D'ASSEGURANCES DRET PRESSUPOSTARI 3.0 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE DRET PRESSUPOSTARI POLITIQUES PUBLIQUES 4.5 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES HISENDA PÚBLICA 4.5 Obl RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS D'HISENDA PÚBLICA DRET DEL MEDI AMBIENT 4.5 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE DRET DEL MEDI AMBIENT DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT DRET DEL MERCAT DE VALORS 4.5 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT 4.5 Opt RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS DE DRET DEL MERCAT DE VALORS INFORMACIÓ ADDICIONAL A LA TAULA 1)Pels crèdits de lliure elecció superats en la llicenciatura i que en el GRAU no existeix equivalència es reconeix fins a 6 crèdits en el GRAU com a reconeixement de crèdits. 2)La superació de 60 crèdits (d'assignatures obligatòries i/o optatives) de la Llicenciatura de Dret comporta el reconeixement de l'assignatura de Formació Bàsica "Tècniques de Treball i Comunicació", amb 6 crèdits, en els casos en què no hagi estat reconeguda prèviament. 06/04/13 12:57:34 15/15

TAULA DE RECONEIXEMENT

TAULA DE RECONEIXEMENT TAULA DE RECONEIXEMENT CODI ENSENYAMENT DE 1r i/o 2n CICLE LLICENCIAT EN BELLES ARTS TÍTOL DE GRAU DISSENY 405562 200207 DISSENY I 6.0 Obl 363400 ELEMENTS : MORFOLOGIA I TECTÒNICA 405563 200202 ANALISI

Más detalles

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS La raó de ser de l'economia - Economia. Microeconomia i macroeconomia. - El contingut

Más detalles

dramos Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Ciclo 1 Matutino 07:00-08:40 Vespertino 14:30-16:10 Matutino 08:50-10:30 Matutino 08:50-10:30

dramos Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Ciclo 1 Matutino 07:00-08:40 Vespertino 14:30-16:10 Matutino 08:50-10:30 Matutino 08:50-10:30 Page 1 of 5 Ciclo 1 27 FILOSOFIA GENERAL SECCIÓN B 26 FILOSOFIA GENERAL SECCIÓN C 13:00-16:20 33 INGLES I SECCIÓN E 3-A-10 30 INGLES I SECCIÓN F 31 INGLES I SECCIÓN F 32 INGLES I SECCIÓN F 08:50 08:50

Más detalles

CURSOS DE LA FACULTAD OBLIGATORIOS, SEMINARIOS DE INTEGRACIÓN Y ELECTIVOS PROGRAMACIÓN CON PRERREQUISITOS CURSOS OBLIGATORIOS

CURSOS DE LA FACULTAD OBLIGATORIOS, SEMINARIOS DE INTEGRACIÓN Y ELECTIVOS PROGRAMACIÓN CON PRERREQUISITOS CURSOS OBLIGATORIOS CURSOS DE LA FACULTAD OBLIGATORIOS, SEMINARIOS DE INTEGRACIÓN Y ELECTIVOS PROGRAMACIÓN CON PRERREQUISITOS CURSOS OBLIGATORIOS CLAVE CURSO NOMBRE DE CURSO CRÉDITOS PRERREQUISITOS PRIMER CICLO: DEC-200 DERECHO

Más detalles

LICENCIADO EN DERECHO (Reformado)

LICENCIADO EN DERECHO (Reformado) PLAN: 99 CODIGO TITULACIÓN: 5299 LICENCIADO EN DERECHO (Reformado) CARGA LECTIVA GLOBAL 330 CRÉDITOS Distribución de los créditos CURSO TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS CRÉDITOS LIBRE CONFIGURACIÓN(1)

Más detalles

CALENDARIOS DE EXÁMENES. CURSO 2009-2010

CALENDARIOS DE EXÁMENES. CURSO 2009-2010 PRIMERAS PRUEBAS PRESENCIALES Febrero 2010 FACULTAD DE (plan 2000) HORA (25/1) (26/1) (27/1) JUEVES (28/1) (29/1) SÁBADO (30/1) DOMINGO (31/1) 09:00 CIVIL I (PARTE GENERAL Y DE LA PERSONA)(01 511033) ECLESIASTICO

Más detalles

Vicedegana - Cap d estudis de Dret de la Facultat de Dret i Economia, Universitat de Lleida.

Vicedegana - Cap d estudis de Dret de la Facultat de Dret i Economia, Universitat de Lleida. ADORACIÓN PADIAL ALBÁS Departament de Dret Privat Facultat de Dret i Economia Universitat de Lleida C/ Jaume II, 73. Cappont 25001 Lleida Despatx: 3.05 Telf:. 973-703249 E-mail: padial@dpriv.udl.cat DADES

Más detalles

ASIGNATURAS DE LA FACULTAD DE DERECHO. UNIVERSIDAD DE GRANADA

ASIGNATURAS DE LA FACULTAD DE DERECHO. UNIVERSIDAD DE GRANADA ASIGNATURAS DE LA FACULTAD DE DERECHO. UNIVERSIDAD DE GRANADA CODIGO ASIGNATURA PERIODO CREDITOS CURSO 172 11 23 DERECHO CIVIL II Anual 8 Segundo 172 11 24 ECONOMIA POLITICA Y HACIENDA PUBLICA Anual 7

Más detalles

310079 - Pericia Aseguradora y Judicial

310079 - Pericia Aseguradora y Judicial Unidad responsable: 310 - EPSEB - Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas Curso: Titulación: 2014 GRADO EN CIENCIAS

Más detalles

GRADO EN DERECHO CURSO ACADÉMICO 2010/2011 PRIMER CURSO. (En el presente año académico solamente se ofertarán los cursos primero y segundo).

GRADO EN DERECHO CURSO ACADÉMICO 2010/2011 PRIMER CURSO. (En el presente año académico solamente se ofertarán los cursos primero y segundo). CURSO ACADÉMICO 00/0 GRADO EN DERECHO Estudios Grado en Derecho (En el presente año académico solamente se ofertarán los cursos primero y segundo). Rama de conocimiento Centro Ciencias Sociales y Jurídicas

Más detalles

JORGE ZAMORA VALLE 2015

JORGE ZAMORA VALLE 2015 DATOS PERSONALES: JORGE ZAMORA VALLE Domicilio Profesional: C/ Del Vall, nº. 1, 1º 2ª, de 08221-Terrassa Edad: 39 años (nacido en Sabadell el 04/01/1976) Teléfonos de contacto: 653.666.258 / 93-788.29.32

Más detalles

-Grau en Dret de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida

-Grau en Dret de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida Mª. Dolors Toldrà Roca Departament de Dret Privat Facultat de Dret i Economia. Universitat de Lleida C/ Jaume II, 73. Cappont 25001 Lleida Despatx: 3.06 TEF. 973-703250 FAX. 973-703340 CORREU/MAIL toldra@dpriv.udl.cat

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES FACULTAD DE DERECHO PROGRAMA DE INTRODUCCION AL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO (TERCER CURSO) Por

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES FACULTAD DE DERECHO PROGRAMA DE INTRODUCCION AL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO (TERCER CURSO) Por UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES FACULTAD DE DERECHO ' PROGRAMA DE INTRODUCCION AL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO (TERCER CURSO) Por Victoria Eugenia Combarros Villanueva Catedrática de la asignatura

Más detalles

MECANISMES D'ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL AL GRAU DE TREBALL SOCIAL UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

MECANISMES D'ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL AL GRAU DE TREBALL SOCIAL UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS MECANISMES D'ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL AL GRAU DE TREBALL SOCIAL UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears, atesa l'adequació

Más detalles

Titulació Pla Tipus Curs Semestre. 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 2 1

Titulació Pla Tipus Curs Semestre. 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 2 1 Dret penal general 2012/2013 Codi: 100459 Crèdits ECTS: 6 Titulació Pla Tipus Curs Semestre 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Maria Jose Rodriguez

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

EAE. GRADUADO/DA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. MEMÒRIA VERIFICADA, PLA D ESTUDIS PER ASSIGNATURES I TAULA D ADAPTACIÓ.

EAE. GRADUADO/DA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. MEMÒRIA VERIFICADA, PLA D ESTUDIS PER ASSIGNATURES I TAULA D ADAPTACIÓ. EAE. GRADUADODA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. MEMÒRIA VERIFICADA, PLA D ESTUDIS PER ASSIGNATURES I TAULA D ADAPTACIÓ. Acord núm. 2362009 del Consell de Govern pel qual s aprova la memòria

Más detalles

sobre la independència de Catalunya

sobre la independència de Catalunya Referèndum d iniciativa popular sobre la independència de Catalunya - DICTAMEN JURÍDIC - Alfons López Tena Notari, president del CES i vocal del CGPJ (2001-08) GUIÓ 1. Legalitat d iniciativa popular per

Más detalles

FACULTAD DE DERECHO. Código Asignatura Carácter Créditos. 001 DERECHO ROMANO Troncal 10. 002 HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL Troncal 10

FACULTAD DE DERECHO. Código Asignatura Carácter Créditos. 001 DERECHO ROMANO Troncal 10. 002 HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL Troncal 10 FACULTAD DE DERECHO Carrera: DERECHO (PLAN 2000)...Código 51 Plan de estudios del 2000 (Resolución de 11 de septiembre de 2000 de la UNED. BOE de 27.09.2000). Plan de Estudios PRIMER CICLO PRIMER CURSO

Más detalles

màsters d especialització jurídica 4a edició 2006/2007

màsters d especialització jurídica 4a edició 2006/2007 campusicab màsters d especialització jurídica 4a edició 2006/2007 Currículums Especialistes en Dret i amb experiència pràctica, el millor valor. El campus del Col legi d Advocats de Barcelona selecciona

Más detalles

NOU SAIER Servei d Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats. NUEVO SAIER Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados

NOU SAIER Servei d Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats. NUEVO SAIER Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados NOU SAIER Servei d Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats Ens adaptem als canvis i a les necessitats de la ciutadania oferint dos nous serveis NUEVO SAIER Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes

Más detalles

CURSOS DE LA FACULTAD OBLIGATORIOS, SEMINARIOS DE INTEGRACIÓN Y ELECTIVOS PROGRAMACIÓN CON PRERREQUISITOS CURSOS OBLIGATORIOS

CURSOS DE LA FACULTAD OBLIGATORIOS, SEMINARIOS DE INTEGRACIÓN Y ELECTIVOS PROGRAMACIÓN CON PRERREQUISITOS CURSOS OBLIGATORIOS CURSOS DE LA FACULTAD OBLIGATORIOS, SEMINARIOS DE INTEGRACIÓN Y ELECTIVOS PROGRAMACIÓN CON PRERREQUISITOS CURSOS OBLIGATORIOS CLAVE NOMBRE DE CURSO CRÉDITOS PRERREQUISITOS PRIMER CICLO: DEC-200 DERECHO

Más detalles

Área de Psicología Àrea de Psicologia 2015-2016. www.uaoceu.es www.uaoceu.cat

Área de Psicología Àrea de Psicologia 2015-2016. www.uaoceu.es www.uaoceu.cat Área de Psicología Àrea de Psicologia 2015-2016 www.uaoceu.es www.uaoceu.cat Universitat Abat Oliba CEU La Universitat Abat Oliba CEU, constituida en universidad privada en el 2003, es una de las tres

Más detalles

Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación

Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación Curriculum vitae Nombre: CRISTINA ARGELICH COMELLES Fecha: 27/11/2014 Número de registro: 02224 Fecha

Más detalles

DOBLE GRADO EN DERECHO Y EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

DOBLE GRADO EN DERECHO Y EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DOBLE GRADO EN Y EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CURSO ACADÉMICO 2010/2011 Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (En el presente año académico solamente se ofertarán

Más detalles

Seguretat informàtica

Seguretat informàtica Informàtica i comunicacions Seguretat informàtica CFGM.SMX.M06/0.09 CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

Notes de tall 1a assignació Juny 2012 (13/07/12) Ordre alfabètic per centre d'estudi

Notes de tall 1a assignació Juny 2012 (13/07/12) Ordre alfabètic per centre d'estudi Notes de tall 1a assignació Juny 2012 (13/07/12) Ordre alfabètic per centre d'estudi Codi ESTUDIS DE GRAU, TÍTOLS PROPIS I TÍTOLS PROPIS SUPERIORS 41029 Administració d'empreses i gestió de la innovació

Más detalles

TABLAS PARA FACILITAR LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS TITULACIÓN DE DESTINO: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

TABLAS PARA FACILITAR LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS TITULACIÓN DE DESTINO: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA ABLAS PARA FACILIAR LA SOLICIUD DE RECONOCIMIENO Y RANSFERENCIA DE CRÉDIOS IULACIÓN DE DESINO: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Normativa de referencia: Acuerdo Normativo 9494 de 22 de julio de 2010 (FOU 335)

Más detalles

Grau de Turisme. Titulació oficial. Formem especialistes en les activitats turístiques fonamentades en la innovació i la sostenibilitat

Grau de Turisme. Titulació oficial. Formem especialistes en les activitats turístiques fonamentades en la innovació i la sostenibilitat Estudis d Economia i Empresa Grau de Turisme Titulació oficial Certificació Tedqual de Themis-Organització Mundial del Turisme. La UOC, primera universitat en línia del món a obtenir aquesta certificació.

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Dret penal general 2015/2016 Codi: 100459 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Margarita Bonet Esteva Correu electrònic: Margarita.Bonet@uab.cat

Más detalles

CLAVES DE RESPUESTA DEL EXAMEN PARCIAL 2011-3 SOLO PARA LAS OPES: DE PROVINCIA Y PUENTE PIEDRA

CLAVES DE RESPUESTA DEL EXAMEN PARCIAL 2011-3 SOLO PARA LAS OPES: DE PROVINCIA Y PUENTE PIEDRA QUINTO CURRICULO CUARTO CURRICULO 1 1 ID99 INTRODUCCION AL DERECHO 1 INTRODUCCION AL DERECHO C A E A D C C A A D 2 1 MT99 MET. DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 1 MET. DEL TRABAJO UNIVERSITARIO / MET. DE LA INV.

Más detalles

BIBLIOTECA ÍNDEX ALFABÈTIC

BIBLIOTECA ÍNDEX ALFABÈTIC ÍNDEX ALFABÈTIC ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA 5 ADMINISTRACIÓ LOCAL 5 ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 5 BIOGRAFIES 7 CULTURA 1 DRET ADMINISTRATIU 4 DRET AUTONÒMIC 3 DRET CIVIL 4 DRET CONSTITUCIONAL 2 DRET DEL TREBALL

Más detalles

Notes de tall 1a assignació Juny 2013 (12/07/13) Ordre alfabètic per centre d'estudi

Notes de tall 1a assignació Juny 2013 (12/07/13) Ordre alfabètic per centre d'estudi Notes de tall 1a assignació Juny 2013 (12/07/13) Ordre alfabètic per centre d'estudi Codi ESTUDIS DE GRAU, TÍTOLS PROPIS I TÍTOLS PROPIS SUPERIORS 41029 Administració d'empreses i gestió de la innovació

Más detalles

CLAVES DE RESPUESTA DEL EXAMEN FINAL 2011-2

CLAVES DE RESPUESTA DEL EXAMEN FINAL 2011-2 1 1 ID99 INTRODUCCION AL DERECHO 1 INTRODUCCION AL DERECHO A E C A C A C B A B 2 1 MT99 MET. DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 1 MET. DEL TRABAJO UNIVERSITARIO / MET. DE LA INV. - TEC. DE ESTUDIO A A C E D B A

Más detalles

Període de realització preferent (mesos)* Período de realización preferente (meses)* CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Període de realització preferent (mesos)* Período de realización preferente (meses)* CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES Grau en Administració d'empreses Grado en Administración de Empresas Grau en Comunicació Audiovisual Grado en Comunicación Audiovisual Grau en

Más detalles

Novedades fiscales y proyectos de reforma tributaria. Impuesto sobre Sociedades

Novedades fiscales y proyectos de reforma tributaria. Impuesto sobre Sociedades Novedades fiscales y proyectos de reforma tributaria. Impuesto sobre Sociedades Mazars & Asociados Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español (febrero de 2014): Objetivos

Más detalles

guía del estudiante Índice 2012/13

guía del estudiante Índice 2012/13 economicas.ua.es guía del estudiante Índice 2012/13 Información de Interés sobre Matrícula... 1 Plazo presentación documentación... 2 Exámenes y calificaciones... 3 Tasas Académicas... 4 Becas y ayudas...

Más detalles

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALŤNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALŤNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT DE 102 Licenciado en Administracion y Direccion de Empresas Llicenciat

Más detalles

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60 UNIVERSITAT D'ALACANT MÀSTER EN PROFESSORAT D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (PLA 2009) D024 UNIVERSIDAD DE ALICANTE MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (PLAN 2009) TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS

Más detalles

ANEXO 10. Apartado 10. 10.1. Cronograma de Implantación. 10.2. Procedimiento de Adaptación. 10.3. Enseñanzas que se Extinguen

ANEXO 10. Apartado 10. 10.1. Cronograma de Implantación. 10.2. Procedimiento de Adaptación. 10.3. Enseñanzas que se Extinguen ANEXO 10 Apartado 10 10.1. Cronograma de Implantación 10.2. Procedimiento de Adaptación 10.3. Enseñanzas que se Extinguen APARTADO 10 10.1. Cronograma de Implantación Calendario de implantación de la titulación

Más detalles

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 Audiència Pública Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 2007-2011: CONTEXT SOCIAL I ECONÒMIC DE CRISI SITUACIÓNO ÉS FÀCIL DES DE FA ANYS, I ESPECIALMENT DE FA 3. PER QUÈ? El 30% de l activitat de

Más detalles

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación + Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas Dobles Grados. Cr.

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación + Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas Dobles Grados. Cr. Articulación simultaneidad de estudios: Dos Titulaciones: + Publicidad y Relaciones Públicas PRIMER CURSO Hª GENERAL DE EUROPA Y DEL MUNDO OCCTAL. FUNDAMENTOS DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA CIENCIA POLITICA

Más detalles

LICENCIADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

LICENCIADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN LICENCIADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN CURSO ACADÉMICO 2010/2011 Estudios Licenciado en Derecho y Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración (Programa Conjunto)

Más detalles

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓN: Grado en Educación Social CÓDIGO: 100902 MATERIA: Derecho y Economía MÓDULO: III. Derecho y Economía PROFESOR/A RESPONSABLE: Héctor

Más detalles

Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials

Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials Economics and Business AREA CEU es obra de la Asociación Católica de Propagandistas Universitat Abat Oliba CEU La

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

Administración electrónica en Tributos. Barcelona, 27 de marzo de 2007

Administración electrónica en Tributos. Barcelona, 27 de marzo de 2007 Administración electrónica en Tributos Barcelona, 27 de marzo de 2007 Estrategia 1. Normativa aplicable 2. Herramientas de autoliquidación 3. Identificación y firma digital 4. Medios de pago electrónicos

Más detalles

ROL DE EXAMENES DE PRIMERA UNIDAD - 2015 II

ROL DE EXAMENES DE PRIMERA UNIDAD - 2015 II ROL DE EXAMENES DE PRIMERA UNIDAD - 2015 II Ciclo Curso Carrera Parcial 1 Hora 1 FISICA GENERAL ADMINISTRACION Dom 25 02:20 pm - 03:20 pm 1 LENGUAJE ADMINISTRACION Sab 24 10:50 am - 11:50 pm 1 MATEMATICAS

Más detalles

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL Denominación Denominació Name Curso Curs Course Modulo Mòdul Modulate Materia Matèria Matter Periocidad Periocitat Period Economia social Economia social Social economy MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

PANGEA: Historial de projectes

PANGEA: Historial de projectes PANGEA: Historial de projectes 1996-2000 Participació al projecte Epitelio, Teletrabajo y Teleservicios para Luchar contra la Exclusión Social y Económica. Unió Europea, 1996-1999. "Multi-Site Classroom".

Más detalles

240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros

240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas

Más detalles

Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. Conselleria de Justícia i Administracions Públiques. 7226 06 03 2003 DOGV - Núm. 4.

Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. Conselleria de Justícia i Administracions Públiques. 7226 06 03 2003 DOGV - Núm. 4. 7226 06 03 2003 DOGV - Núm. 4.454 a) Assessorar la direcció d hospital o mèdica sobre les activitats relacionades amb l extracció i trasplantaments d òrgans i teixits. b) Vetlar pel compliment de la normativa

Más detalles

INDEX ALFABÉTIC ADMINISTRACIÓ PÚBLICA... 5 CULTURA... 1 DRET ADMINISTRATIU... 5 DRET AUTONÒMIC... 4 DRET CONSTITUCIONAL... 4 DRET ECLESIÀSTIC...

INDEX ALFABÉTIC ADMINISTRACIÓ PÚBLICA... 5 CULTURA... 1 DRET ADMINISTRATIU... 5 DRET AUTONÒMIC... 4 DRET CONSTITUCIONAL... 4 DRET ECLESIÀSTIC... INDEX ALFABÉTIC ADMINISTRACIÓ PÚBLICA... 5 CULTURA... 1 DRET ADMINISTRATIU... 5 DRET AUTONÒMIC... 4 DRET CONSTITUCIONAL... 4 DRET ECLESIÀSTIC... 5 DRET FISCAL... 6 DRET PARLAMENTARI. PARLAMENT... 5 DRETS

Más detalles

LEY 4/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, por la que se aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat

LEY 4/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, por la que se aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Presidència de la Generalitat LLEI 4/2012, de 15 d octubre, de la Generalitat, per la qual s aprova la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana. [2012/9565] Sia notori i manifest a tots els ciutadans

Más detalles

Estructura básica del nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho

Estructura básica del nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho Plan de 2000 Estructura básica del nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho Atendiendo a lo previsto en la Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Universidad de Granada, por la que se

Más detalles

CURRICULUM VITAE TÍTOLS ACADÈMICS

CURRICULUM VITAE TÍTOLS ACADÈMICS CURRICULUM VITAE TÍTOLS ACADÈMICS LLICENCIATURA EN DRET per la Universitat de València, 1991 LLICENCIATURA EN GEOGRAFIA I HISTÒRIA, especialitat en HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA, per la Universitat de València,

Más detalles

PARLAMENT DE CATALUNYA A LA MESA DEL PARLAMENT

PARLAMENT DE CATALUNYA A LA MESA DEL PARLAMENT PARLAMENT DE CATALUNYA PMUWENT irrffl Secretar DE CATALUm lulfl G a n e r a I - 6 ml 2015 Ref,: 250JTN0611 1500001 ENTRADA NÜM.W.S A LA MESA DEL PARLAMENT Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari

Más detalles

Missió de Biblioteques de Barcelona

Missió de Biblioteques de Barcelona Missió de Biblioteques de Barcelona Facilitar a tota la ciutadania -mitjançant els recursos materials, la col lecció i la programació de les biblioteques- l accés lliure a la informació, al coneixement

Más detalles

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE D acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), PETROINSTAL

Más detalles

CURSO 2013-14. Proceso de Adaptación:

CURSO 2013-14. Proceso de Adaptación: 1. Los alumnos que cursen estudios de planes en en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, pueden adaptarlos a las nuevas titulaciones que los sustituyan. 2. En la actualidad se encuentran

Más detalles

Derecho Penal Económico. Dret Penal Econòmic. Curs d Especialització en. 7 a edició

Derecho Penal Económico. Dret Penal Econòmic. Curs d Especialització en. 7 a edició Curso de Especialización en Derecho Penal Económico Curs d Especialització en Dret Penal Econòmic 7 a edición 7 a edició Universitat Abat Oliba CEU La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) es una de las

Más detalles

De conformitat amb allò que disposen els articles 5 i 18 de la Llei de la Generalitat Valenciana 10/1994, de 26 de desembre, de creació

De conformitat amb allò que disposen els articles 5 i 18 de la Llei de la Generalitat Valenciana 10/1994, de 26 de desembre, de creació Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2016, de la Presidència, per la qual es convoca una oposició per a la provisió de dos places del cos de lletrats del Consell

Más detalles

LA PROTECCIÓ DELS NENS EN EL DRET INTERNACIONAL I EN LES RELACIONS INTERNACIONALS

LA PROTECCIÓ DELS NENS EN EL DRET INTERNACIONAL I EN LES RELACIONS INTERNACIONALS LA PROTECCIÓ DELS NENS EN EL DRET INTERNACIONAL I EN LES RELACIONS INTERNACIONALS Jornades en commemoració del 50è aniversari de la Declaració Universal dels Drets del Nen i del 20è aniversari del Conveni

Más detalles

SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES

SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES Castellano Català English LA FIRMA DIGESTUM LEGAL, S.L.P. es un prestigioso bufete de abogados cuya actividad profesional abarca todas las especialidades del Derecho. Desde su fundación en 1982, se ha

Más detalles

TÍTOL DE LA MATÈRIA: DRET DE CONSUM

TÍTOL DE LA MATÈRIA: DRET DE CONSUM TÍTOL DE LA MATÈRIA: DRET DE CONSUM RESUM Una sola frase serveix per definir l interès d aquesta assignatura: tots som consumidors. S estudiaran els principals aspectes de la protecció dels consumidors

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

HORARIOS DEL GRADO EN DERECHO SEDE DE ALGECIRAS

HORARIOS DEL GRADO EN DERECHO SEDE DE ALGECIRAS Facultad de Grado en HORARIOS DEL GRADO EN DERECHO PRIMER CURSO, 1Q TARDE Aula A1.2 (EPS de Algeciras) SEDE DE ALGECIRAS Economía Romano Romano Economía Economía Romano Romano Economía PRIMER CURSO, 2Q

Más detalles

A tots els que la present veren i entengueren. Sapiau: Que les Corts Generals han aprovat i jo vinc en sancionar la llei orgànica següent.

A tots els que la present veren i entengueren. Sapiau: Que les Corts Generals han aprovat i jo vinc en sancionar la llei orgànica següent. DOGV - Núm. 5.238 11 04 2006 13339 LLEI ORGÀNICA 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d 1 de juliol, d Estatut d Autonomia de la Comunitat Valenciana.[2006/4177] LEY ORGÁNICA 1/2006,

Más detalles

Law & Political Sciences Area 2015-2016. Área de Derecho y Ciencias Políticas Àrea de Dret i Ciències Polítiques

Law & Political Sciences Area 2015-2016. Área de Derecho y Ciencias Políticas Àrea de Dret i Ciències Polítiques Área de Derecho y Ciencias Políticas Àrea de Dret i Ciències Polítiques Law & Political Sciences Area 2015-2016 www.uaoceu.es www.uaoceu.cat www.uaoceu.es/en Universitat Abat Oliba CEU La Universitat Abat

Más detalles

PRECEDENTES DE RECONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS - GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS RECONOCIMIENTO DESDE GRADO EN CC. POLÍTICAS

PRECEDENTES DE RECONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS - GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS RECONOCIMIENTO DESDE GRADO EN CC. POLÍTICAS RECONOCIMIENTO DESDE GRADO EN CC. POLÍTICAS G3011108-Dº Administrativo 2010 U. Santiago C. G3011107-Admon. Pública 2010 U. Santiago C. 34964 Derecho Administrativo OB 9 Favorable (1) G3011103-Métodos en

Más detalles

310079 - Insurance and Legal Expertise

310079 - Insurance and Legal Expertise Coordinating unit: Teaching unit: Academic year: Degree: ECTS credits: 2014 310 - EPSEB - Barcelona School of Building Construction 732 - OE - Department of Management BACHELOR'S DEGREE IN BUILDING CONSTRUCTION

Más detalles

ANNEX Pla d estudis conduent a l obtenció del Grau en Mestre o Mestra d Educació Primària per la Universitat Jaume I

ANNEX Pla d estudis conduent a l obtenció del Grau en Mestre o Mestra d Educació Primària per la Universitat Jaume I Universitat Jaume I RESOLUCIÓ de de maig de 03, de la Universitat Jaume I de Castellón, per la qual es publica la modificació del pla d estudis de Graduat o Graduada en Mestre o Mestra d Educació Primària.

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Curs CONSTRUCCIÓ DE PAU, DRETS HUMANS I INTERCULTURALITAT A COLÒMBIA Curso CONSTRUCCIÓN DE PAZ, DERECHOS HUMANOS E INTERCULTURALIDAD EN COLOMBIA

Curs CONSTRUCCIÓ DE PAU, DRETS HUMANS I INTERCULTURALITAT A COLÒMBIA Curso CONSTRUCCIÓN DE PAZ, DERECHOS HUMANOS E INTERCULTURALIDAD EN COLOMBIA Curs CONSTRUCCIÓ DE PAU, DRETS HUMANS I INTERCULTURALITAT A COLÒMBIA Curso CONSTRUCCIÓN DE PAZ, DERECHOS HUMANOS E INTERCULTURALIDAD EN COLOMBIA UNIVERSITAT DE BARCELONA 10-11-12/12/2012 Directors / Directores:

Más detalles

Podeu recuperar el text íntegre de totes les disposicions legislatives des del formulari del Recull Legislatiu del web del CERES.

Podeu recuperar el text íntegre de totes les disposicions legislatives des del formulari del Recull Legislatiu del web del CERES. Podeu recuperar el text íntegre de totes les disposicions legislatives des del formulari del Recull Legislatiu del web. BOE Resolución de 19 de julio de 2011, de la Dirección 06/08/2011 General de Trabajo,

Más detalles

Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació

Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació (a (a (a (a 41029 Administració d'empreses i gestió de la innovació Mataró UPF 100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Administració d'empreses i gestió de la innovació / Turisme i 41035 gestió

Más detalles

BARÒMETRE DE LES FINANCES ÈTIQUES I SOLIDÀRIES [ 2014]

BARÒMETRE DE LES FINANCES ÈTIQUES I SOLIDÀRIES [ 2014] 2014 2012 DE LES FINANCES ÈTIQUES I SOLIDÀRIES [ 2014] La Banca Ètica a l Estat continua creixent, l evolució de les seves xifres contrasta amb les del conjunt del sistema financer Les dinàmiques de les

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

Notes d'admissió 1a assignació Juny 2010 (20/07/10) Ordre per Universitat i alfabètic per estudi

Notes d'admissió 1a assignació Juny 2010 (20/07/10) Ordre per Universitat i alfabètic per estudi Codi Notes d'admissió 1a assignació Juny 2010 (20/07/10) Ordre per Universitat i alfabètic per estudi Sigles PAU i FP Universitat Nom del centre d'estudi Més grans de 25 anys Titulats universitaris Més

Más detalles

PRESENTACIÓ CAIXA D ENGINYERS

PRESENTACIÓ CAIXA D ENGINYERS PRESENTACIÓ CAIXA D ENGINYERS Jornada Finançament Europeu per a pimes 09-07-2015 1- LA CAIXA D ENGINYERS Societat Cooperativa El 1967 un grup d enginyers industrials van decidir constituir una Societat

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS LICENCIADO EN DERECHO PLAN DE ESTUDIOS Cd. Victoria Tamaulipas Febrero de 2003 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS I. NOMBRE DE LA CARRERA Licenciado en Derecho II. UNIDADES

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007 www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 L estadística, a partir de l evolució dels principals indicadors

Más detalles

GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ *

GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ * GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ * Títol oficial GRADO EN COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN Título oficial * PATRONS DE LA FUNDACIÓ ESCODI / PATRONOS DE LA FUNDACIÓN ESCODI (*) En procés d aprovació. Centre en procés

Más detalles

Resulta imprescindible incorporar alguna persona amb experiència en les tasques següents:

Resulta imprescindible incorporar alguna persona amb experiència en les tasques següents: Tarragona, 16 de desembre 2015 El Patronat de la Fundació Tarragona 2017 en sessió celebrada en data d avui, ha acordat declarar que el programa: Assessorament legal i contractació dels Jocs Mediterranis

Más detalles

RELACIÓN DE PERFILES DE DSI

RELACIÓN DE PERFILES DE DSI RELACIÓN DE PERFILES DE DSI 1. Derecho civil 1. Obligaciones y contratos, derecho de daños y responsabilidad civil 2. Derecho civil 2. Derechos reales, hipotecario y registral 3. Derecho civil 3. Derechos

Más detalles

INTERNAMIENTO Y EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS GUIA INFORMATIVA DE DERECHOS Y GARANTIAS

INTERNAMIENTO Y EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS GUIA INFORMATIVA DE DERECHOS Y GARANTIAS INTERNAMIENTO Y EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS GUIA INFORMATIVA DE DERECHOS Y GARANTIAS Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans Universitat de Barcelona Regidoria de Dona i Drets Civils Ajuntament de

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA DOCUMENT COL LEGIAL Casp, 130 08013 Barcelona SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO Sol licitud número: Solicitud número: Registrat número: Registrado número: N.I.F.: Adreça: Dirección: C.Postal:

Más detalles

BIBLIOTECA INDEX ALFABÉTIC

BIBLIOTECA INDEX ALFABÉTIC INDEX ALFABÉTIC ADMINISTRACIÓ LOCAL 8 ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 7 BIBLIOGRAFIES. MATERIALS D'ESTUDI 1 DOCUMENTACIÓ. BIBLIOTECONOMIA 1 DRET ADMINISTRATIU 6 DRET AUTONÒMIC 5 DRET CIVIL 7 DRET CONSTITUCIONAL

Más detalles

Balanç d actuacions de l Agència Catalana del Consum 2013. Barcelona, 17 de març de 2014

Balanç d actuacions de l Agència Catalana del Consum 2013. Barcelona, 17 de març de 2014 Balanç d actuacions de l Agència Catalana del Consum 2013 Barcelona, 17 de març de 2014 Protecció del consumidor Consultes Reclamacions Arbitratges Protecció del consumidor Denúncies Inspeccions Sancions

Más detalles

Licenciatura en derecho

Licenciatura en derecho Información general Centro docente Facultat de Dret Propuesta Docente Proporcionar la formación necesaria para el estudio de las instituciones y del conjunto de normas existentes en nuestra sociedad, así

Más detalles

Gestió d entitats no lucratives Aspectes jurídics i de gestió del voluntariat

Gestió d entitats no lucratives Aspectes jurídics i de gestió del voluntariat GUIA DE GESTIÓ D ENTITATS Suport Jurídic Gestió d entitats no lucratives Aspectes jurídics i de gestió del voluntariat 10 Índex Introducció 3 Normativa aplicable 3 Concepte de voluntariat 5 Diferències

Más detalles

Práctica Jurídica. Pràctica Jurídica. Curs d Especialització en. Área Derecho y Ciencias Políticas. Àrea Dret i Ciències Polítiques

Práctica Jurídica. Pràctica Jurídica. Curs d Especialització en. Área Derecho y Ciencias Políticas. Àrea Dret i Ciències Polítiques Curso de Especialización en Práctica Jurídica Curs d Especialització en Pràctica Jurídica Área Derecho y Ciencias Políticas Àrea Dret i Ciències Polítiques Universitat Abat Oliba CEU La Universitat Abat

Más detalles

Plan de Estudios Homologado

Plan de Estudios Homologado Plan de Estudios Homologado Primer Semestre Teoría Política Fundamentos de Economía Historia del Derecho Mexicano Taller de Expresión Oral y Escrita Informática ntroducción al Estudio del Derecho Segundo

Más detalles

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS.

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. 8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. El contingut dels comptes anuals segons la ICAL Normal és: Balanç Compte del Resultat Econòmico-Patrimonial Estat de la Liquidació del Pressupost Memòria 1. Organización 2.

Más detalles

ECONOMIA DE INICIATIVA SOCIAL FOROKOOP Bilbao, 9 de octubre de 2013

ECONOMIA DE INICIATIVA SOCIAL FOROKOOP Bilbao, 9 de octubre de 2013 ECONOMIA DE INICIATIVA SOCIAL FOROKOOP Bilbao, 9 de octubre de 2013 Las cooperativas sociales en Catalunya Ley 18/2002, de 5 de julio, de cooperativas. Articulo 128: Consideración de una cooperativa de

Más detalles