IES MANUEL DE PEDROLO. Equilibri Elasticitat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "IES MANUEL DE PEDROLO. Equilibri Elasticitat"

Transcripción

1 Exercici 1 (PAAU 04) La barra prismàtica de la figura, de massa m = 8 kg, s aguanta verticalment sense caure per l acció dels topalls. El topall A és fix i el topall B es prem contra la barra per mitjà d una molla comprimida. El coeficient de frec entre barra i topalls és μ = 0,13. b) Determineu la mínima força F mín que ha de fer la molla per evitar que la barra caigui. c) Determineu l acceleració a a la qual començaria a caure la barra si la força de la molla fos F = 125 N. Exercici 2 (PAAU 04) A l estructura d acer articulada de la figura, s aplica una força F = N al seu extrem C. Si es negligeix el pes de les barres: a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la barra ABC. b) Determineu la força de tracció F T que suporta la barra BD. c) Determineu l àrea mínima S que ha de tenir la secció de la barra BD per tal que el seu allargament percentual no superi el 0,1% (ε = 0,001). (Preneu el mòdul d elasticitat de l acer E = 210 GPa) Exercici 3 (PAAU 04) La barra horitzontal de la figura, de massa negligible, està suportada pels tirants verticals AB i CD. En el seu extrem E hi penja una càrrega de massa m = 145 kg. Determineu: a) La força de tracció FA i FC que suporta cada tirant. b) El diàmetre mínim, d mín, que ha de tenir el tirant més traccionat per tal que la seva tensió de tracció no superi el valor límit σ = 80 MPa.

2 Exercici 4 (PAAU 04) La biga BC de la figura està suportada pel tirant inclinat AB al seu extrem B i està articulada a un suport fix a C. L angle d inclinació del tirant és α = 30. La biga es carrega amb una força vertical F = 3900 N localitzada a una distància L = 0,9 m de B. Si es negligeix el pes de la biga i del tirant: a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la biga. b) Determineu la força de tracció F T al tirant. c) Dibuixeu els diagrames de força tallant i de moment flexor de la biga, tot indicant les escales i les unitats. Exercici 5 (PAAU 04) La barra AB de la figura, de massa m = 83 kg, es troba suportada per una articulació fixa a A i pel tirant CB, massís i de secció circular. b) Determineu la força de tracció F T que suporta el tirant i les forces que l articulació A exerceix sobre la barra. c) Determineu el diàmetre mínim d mín que ha de tenir el tirant per tal que la seva tensió de tracció no superi el valor límit σ lím = 75 MPa. Exercici 6 (PAAU 04) La barra AB de la figura, de massa m = 173 kg, recolza sobre el terra horitzontal a l extrem B, mentre que l altre extrem A es mou verticalment dins una guia. El frec a A i a B és negligible. La barra s eleva estirant-la amb un cable fixat a A, que s enrotlla en un tambor accionat per un motor. b) Determineu les forces que la barra rep als seus extrems A i B quan està en repòs formant un angle α = 60 amb el terra.

3 c) Determineu el treball que ha de fer el motor Wm per elevar la barra a velocitat constant des de la posició horitzontal fins a la posició vertical, amb B sempre en contacte amb el terra. Exercici 7 (PAAU 04) L operari de la figura eleva la càrrega de massa m = 24 kg a velocitat constant, estirant el cable que passa per la politja amb una inclinació α = 30. La politja està articulada a l extrem C d una barra vertical, que té l altre extrem B encastat al sostre fix. La barra és de secció circular, té una longitud L = 1,3 m i un diàmetre d = 8 mm. a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la politja. b) Determineu les forces vertical, FV, i horitzontal, FH, que la politja fa sobre la barra BC. c) Determineu la tensió de tracció σt a la qual està sotmesa la barra BC. d) Dibuixeu els diagrames de la força tallant i de moment flexor de la barra BC, tot indicant les escales i les unitats. Exercici 8 (PAAU 04) La palanca de la figura està recolzada als suports B i C. A l extrem A s hi col loca una persona de massa m = 75 kg i, per evitar que caigui la palanca, a C es col loca un contrapès de massa mp = 230 kg. a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la palanca. b) Determineu les forces, FB i FC, que els suports B i C fan, respectivament, sobre la palanca. c) Determineu quina és la massa mínima mmín que pot tenir el contrapès sense que la palanca bolqui per l extrem A. Exercici 9 (PAAU 05) La figura representa la part superior d una torre elèctrica, formada per un travesser horitzontal articulat als suports B i C. Dels extrems A i D, en pengen els cables elèctrics que provoquen les càrregues FA = 8,5 kn i FD = 10,3 kn, respectivament, en direcció vertical. El pes del travesser és negligible comparat amb les càrregues.

4 a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure del travesser ABCD. b) Determineu les reaccions FB i FC als suports B i C, respectivament. c) Dibuixeu els diagrames de força tallant i de moment flexor del travesser, indicant les escales i les unitats. Exercici 10 (PAAU 05) La figura representa un trencanous de tipus mordassa, en el qual la nou es col loca a la posició B entremig dels dos braços articulats a A. Si es considera que la força exercida amb la mà, F = 35 N, és una força puntual aplicada a l extrem C de cadascun dels braços del trencanous: a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure del braç superior del trencanous. b) Determineu la força de compressió FB que s exerceix sobre la nou i la força FA a l articulació. c) Dibuixeu els diagrames de força tallant i de moment flexor del braç superior del trencanous, indicant les escales i les unitats. Exercici 11 (PAAU 05) El mecanisme de la figura serveix per mantenir capses de massa m = 17 kg retingudes sobre el pla horitzontal. La barra AB està articulada a l extrem A i disposa d un rodet articulat a l extrem B. El rodet prem la capsa gràcies a la força F0 = 95 N exercida per la molla comprimida CD al centre de la barra. Entre la capsa i el pla hi ha frec sec de coeficient μ = 0,18. Es negligeixen les masses de la barra i del rodet. a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la barra AB. b) Determineu la força FB que el rodet aplica sobre la capsa. c) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la capsa. d) Determineu la força F mínima necessària per iniciar el moviment de la capsa. Exercici 12 (PAAU 05) La figura esquematitza una de les tres estructures iguals que suporten la marquesina de l entrada d un edifici. L estructura està formada per dues barres articulades: la barra inclinada AB i la barra horitzontal CD. Ambdues barres són massisses i de secció circular. La càrrega que suporta l estructura, aplicada a l extrem B, és F = 8900 N vertical, i el pes de les dues barres és negligible comparat amb la càrrega F.

5 a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la barra AB. b) Determineu la força de tracció FT que suporta la barra CD, i les forces vertical, Fv, i horitzontal, Fh, que rep la barra AB a l articulació A. c) Determineu el diàmetre mínim dmín que ha de tenir la barra CD per tal que la seva tensió de tracció no superi el valor màxim admissible σadm = 110 MPa. Exercici 13 (PAAU 06) La barra AC de la figura està articulada al seu vèrtex A i es manté horitzontal gràcies al tirant vertical BD. Al seu extrem C hi ha un pes de massa m = 275 kg. El tirant és d acer de límit elàstic ( σe = 250 MPa i té una secció circular de diàmetre d = 10 mm. Es negligeixen les masses del tirant i de la barra comparades amb la del pes. b) Determineu la força de tracció FT que suporta el tirant. c) Comproveu si el tirant pot suportar la força FT sense deformar-se de forma permanent. d) Dibuixeu els diagrames de força tallant i de moment flexor de la barra, i indiqueu-ne les escales i les unitats. Exercici 14 (PAAU 06) La barra horitzontal de la figura es troba articulada a B i recolza a C en un topall. Als extrems A i D s apliquen les forces FA = 1780 N i FD = 2630 N respectivament. Es considera que el pes de la barra és negligible comparat amb el valor de les forces FA i FD. b) Determineu el valor de les forces verticals FB i FC que rep la barra a B i C, respectivament. c) Dibuixeu els diagrames de força tallant i de moment flexor de la barra, i indiqueu-ne les escales i les unitats.

6 Exercici 15 (PAAU 06) La biga CD de la figura està articulada a C i es manté inclinada un angle α = 30 gràcies al tirant articulat AB perpendicular a la biga. A l extrem D de la biga s aplica una força vertical F = 870 N. El tirant, de diàmetre d = 4 mm, és d acer de resistència a la tracció σ m = 370 MPa. Els pesos de la biga i el tirant es negligeixen comparats amb la força F. a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la biga. b) Determineu la força de tracció FT que suporta el tirant. c) Determineu la força màxima F màx que es pot aplicar amb seguretat a l extrem D de la biga. (Considereu una tensió màxima admissible en el tirant del 75% de σ m.)

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup...

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... 1. La figura representa una màquina trefiladora de fil de coure. El fil

Más detalles

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí seguit, només depèn de la posició inicial i final. PROPIETATS: 1. El treball fet pel camp quan la

Más detalles

UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton

UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton Generalitat de Catalunya Departament d educació i universitats IES FLIX DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BLOC 2_ Objectius 1ER BAT. 1. OBJECTIUS UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton Comprendre el concepte de

Más detalles

Semblança. Teorema de Tales

Semblança. Teorema de Tales Semblança. Teorema de Tales Dos polígons són semblants si el angles corresponents són iguals i els costats corresponents són proporcionals. ABCDE A'B'C'D'E' si: Â = Â',Bˆ = Bˆ', Ĉ = Ĉ', Dˆ = Dˆ', Ê = Ê'

Más detalles

Dossier d Energia, Treball i Potència

Dossier d Energia, Treball i Potència Dossier d Energia, Treball i Potència Tipus de document: Elaborat per: Adreçat a: Dossier de problemes Departament de Tecnologia (LLHM) Alumnes 4 Curs d ESO Curs acadèmic: 2007-2008 Elaborat per: LLHM

Más detalles

A) Se planteará una prueba que corresponda a los contenidos de Geometría y/o de Arte y Dibujo Técnico.

A) Se planteará una prueba que corresponda a los contenidos de Geometría y/o de Arte y Dibujo Técnico. 8.- Assignatura: Dibuix Tècnic II. 8.1.- Característiques de l examen. Se ofrecerán al alumno dos ejercicios de los que deberá elegir y realizar uno. Cada uno de ellos estará compuesto de las siguientes

Más detalles

TEORIA I QÜESTIONARIS

TEORIA I QÜESTIONARIS ENGRANATGES Introducció Funcionament Velocitat TEORIA I QÜESTIONARIS Júlia Ahmad Tarrés 4t d ESO Tecnologia Professor Miquel Estruch Curs 2012-13 3r Trimestre 13 de maig de 2013 Escola Paidos 1. INTRODUCCIÓ

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS EQUILIBRIO DE CUERPOS RÍGIDOS

PROBLEMAS RESUELTOS EQUILIBRIO DE CUERPOS RÍGIDOS PROBLEMAS RESUELTOS EQUILIBRIO DE CUERPOS RÍGIDOS 1. Una grúa móvil levanta una carga de madera que pesa W = 25 kn. El peso del mástil ABC y El peso combinado de la camioneta y el conductor son los indicados

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2013 Dibuix tècnic Sèrie 3 Fase específica Opció: Enginyeria i arquitectura Bloc 1 A/B Bloc 2 A/B Bloc 3 A/B Qualificació Qualificació

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

CÀLCUL DE MÀQUINES CURS 2009-10 ETSEIB-UPC 26-04-2010. PROVA D AVALUACIÓ CONTINUADA. QÜESTIONARI (30% de la nota d'examen) Cognoms: Nom: Grup:

CÀLCUL DE MÀQUINES CURS 2009-10 ETSEIB-UPC 26-04-2010. PROVA D AVALUACIÓ CONTINUADA. QÜESTIONARI (30% de la nota d'examen) Cognoms: Nom: Grup: CÀLCUL DE MÀQUINES CURS 2009-10 ETSEIB-UPC 26-04-2010 PROVA D AVALUACIÓ CONTINUADA. QÜESTIONARI (30% de la nota d'examen) Cognoms: Nom: Grup: 1. Algú afirma que quan més fràgil és un material, més baix

Más detalles

Tema 4 : TRACCIÓN - COMPRESIÓN

Tema 4 : TRACCIÓN - COMPRESIÓN Tema 4 : TRCCIÓN - COMPRESIÓN F σ G O σ σ z N = F σ σ σ y Problemas Prof.: Jaime Santo Domingo Santillana E.P.S.-Zamora (U.SL.) - 008 4.1.-Calcular el incremento de longitud que tendrá un pilar de hormigón

Más detalles

Pequeñas actividades numéricas

Pequeñas actividades numéricas Pequeñas actividades numéricas Queremos presentaros cinco pequeñas actividades numéricas, que llevan por título: De izquierda a derecha/ De arriba a abajo, Cruces numéricos, Pirámides matemáticas, Dividiendo

Más detalles

Tecnologia industrial Sèrie 3

Tecnologia industrial Sèrie 3 Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2009 Tecnologia industrial Sèrie 3 Dades de la persona aspirant

Más detalles

Oscilaciones o vibraciones

Oscilaciones o vibraciones Oscilaciones o vibraciones Movimiento armónico simple (MAS) Cuerpo unido a un muelle horizontal Evolución temporal: x(t) F=-kx T Movimiento armónico simple (MAS) k k m m A 1 A T Movimiento armónico simple

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

10 Calcula la distancia que separa entre dos puntos inaccesibles A y B.

10 Calcula la distancia que separa entre dos puntos inaccesibles A y B. 1 De un triángulo sabemos que: a = 6 m, B = 45 y C = 105. Calcula los restantes elementos. 2 De un triángulo sabemos que: a = 10 m, b = 7 m y C = 30. Calcula los restantes elementos. 3 Resuelve el triángulo

Más detalles

Resistencia de Materiales 1A. Profesor Herbert Yépez Castillo

Resistencia de Materiales 1A. Profesor Herbert Yépez Castillo Resistencia de Materiales 1A Profesor Herbert Yépez Castillo 2014-2 2 Capítulo 5. Torsión 5.4 Ángulo 3 Un par es un momento que tiende a hacer girar respecto a su eje longitudinal. Su efecto es de interés

Más detalles

TEMA 4: Equacions de primer grau

TEMA 4: Equacions de primer grau TEMA 4: Equacions de primer grau Full de preparació Aquest full s ha de lliurar el dia de la prova Nom:... Curs:... 1. Expressa algèbricament les operacions següents: a) Nombre de rodes necessàries per

Más detalles

TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA

TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA El treball és l energia que es transfereix d un cos a un altre per mitjà d una força que provoca un desplaçament Treball El treball fet per una força sobre un objecte

Más detalles

SUMARI 1 G. CÀLCUL DEL TEMPS DE MECANITZAT-II

SUMARI 1 G. CÀLCUL DEL TEMPS DE MECANITZAT-II Disseny del procés de fabricació d un reductor aplicable a cadires de rodes manuals Pàg. 1 Sumari SUMARI 1 G. CÀLCUL DEL TEMPS DE MECANITZAT-II 2 G.1 Càlcul de les condicions i temps de tall... 2 G.1.1.

Más detalles

Encuentre la respuesta para cada uno de los ejercicios que siguen. No se debe entregar, es solo para que usted aplique lo aprendido en clase.

Encuentre la respuesta para cada uno de los ejercicios que siguen. No se debe entregar, es solo para que usted aplique lo aprendido en clase. Taller 1 para el curso Mecánica I. Pág. 1 de 11 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Taller No 1 - Curso: Mecánica I Grupo: Encuentre la respuesta para cada uno de los ejercicios

Más detalles

Versió castellana de les normes de publicitat PO FEDER 2007-2013 (R. CE 1828/2006)

Versió castellana de les normes de publicitat PO FEDER 2007-2013 (R. CE 1828/2006) Versió castellana de les normes de publicitat PO FEDER 2007-2013 (R. CE 1828/2006) Artículo 8.Responsabilidades de los beneficiarios relativas a las medidas de información y publicidad destinadas al público.

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

1. CONFIGURAR LA PÀGINA

1. CONFIGURAR LA PÀGINA 1 1. CONFIGURAR LA PÀGINA El format de pàgina determina l aspecte global d un document i en modifica els elements de conjunt com són: els marges, la mida del paper, l orientació del document i l alineació

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

Es important dir que, dos vectors, des del punt de vista matemàtic, són iguals quan els seus mòduls, sentits i direccions són equivalents.

Es important dir que, dos vectors, des del punt de vista matemàtic, són iguals quan els seus mòduls, sentits i direccions són equivalents. 1 CÀLCUL VECTORIAL Abans de començar a parlar de vectors i ficar-nos plenament en el seu estudi, hem de saber distingir els dos tipus de magnituds que defineixen la física: 1. Magnituds escalars: magnituds

Más detalles

C 6.1. ESTADOS LÍMITES PARA SOLICITACIONES DE FLEXIÓN Y DE CORTE

C 6.1. ESTADOS LÍMITES PARA SOLICITACIONES DE FLEXIÓN Y DE CORTE COMENTARIOS AL CAPÍTULO 6. BARRAS EN FLEXIÓN SIMPLE Para tener una respuesta simétrica de la sección en flexión simple y evitar efectos torsionales, se exige que cuando sean más de una las arras de los

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

r 1 El benefici (en euros) està determinat per la funció objectiu següent: 1. Calculem el valor d aquest benefici en cadascun 150 50 =

r 1 El benefici (en euros) està determinat per la funció objectiu següent: 1. Calculem el valor d aquest benefici en cadascun 150 50 = SOLUIONRI 6 La gràfica de la regió factible és: r2 r3= ( 150, 0) r3 r5= ( 150, 50) r4 r5= ( 110, 90) r1 r4= D( 0, 90) r r = E( 0, 0) 1 2 160 120 80 40 E D 40 80 120 160 El benefici (en euros) està determinat

Más detalles

Llamamos área o superficie a la medida de la región interior de un polígono. Figura Geométrica Perímetro Área. p = a + b + c 2 2.

Llamamos área o superficie a la medida de la región interior de un polígono. Figura Geométrica Perímetro Área. p = a + b + c 2 2. GUÍA GEOMETRÍA PERÍMETRO Y AREA DE FIGURAS PLANAS Llamamos área o superficie a la medida de la región interior de un polígono. El perímetro corresponde a la suma de los lados del polígono. Figura Geométrica

Más detalles

Examen de TEORIA DE MAQUINAS Junio 07 Nombre...

Examen de TEORIA DE MAQUINAS Junio 07 Nombre... Examen de TEORIA DE MAQUINAS Junio 07 Nombre... La figura muestra un mecanismo biela-manivela. La manivela posee masa m y longitud L, la biela masa 3 m y longitud 3 L, y el bloque masa 2m. En la posición

Más detalles

8 Geometria analítica

8 Geometria analítica Geometria analítica INTRODUCCIÓ Els vectors s utilitzen en diverses branques de la física que fan servir magnituds vectorials, per això és important que els alumnes en coneguin els elements i les operacions.

Más detalles

alberg albergue montsec-mur Guàrdia (Pallars Jussà) 93 430 16 06 www.peretarres.org/montsecmur FUNDACIÓ PERE TARRÉS

alberg albergue montsec-mur Guàrdia (Pallars Jussà) 93 430 16 06 www.peretarres.org/montsecmur FUNDACIÓ PERE TARRÉS montsec-mur alberg albergue Guàrdia (Pallars Jussà) 93 430 16 06 www.peretarres.org/montsecmur FUNDACIÓ PERE TARRÉS montsec-mur Situat a la comarca del Pallars Jussà, s ubica aquest alberg envoltat de

Más detalles

ALUMNO: CURSO: 2 MECANICA ASIGNATURA: ESTABILIDAD I FECHA:

ALUMNO: CURSO: 2 MECANICA ASIGNATURA: ESTABILIDAD I FECHA: 3.1.- La viga AD soporta las dos cargas de 40 lb que se muestran en la figura. La viga se sostiene mediante un apoyo fijo en D y por medio del cable BE, el cual está conectado al contrapeso W. Determine

Más detalles

Matemàtiques 1r d'eso Professora: Lucía Clar Tur DOSSIER DE REPÀS

Matemàtiques 1r d'eso Professora: Lucía Clar Tur DOSSIER DE REPÀS DOSSIER DE REPÀS 1. Ordena els nombres de més petit a més gran: 01 0 01 101 0 001 0 001 0 1. Converteix els nombres fraccionaris en nombres decimals i representa ls en la recta: /4 1/ 8/ 11/10. Efectua

Más detalles

Introducció al càlcul de bigues i columnes

Introducció al càlcul de bigues i columnes Introducció al càlcul de bigues i columnes la unitat anterior has estudiat la deformació dels cossos sotmesos a forces de tracció i tallants. En aquesta unitat ens centrarem en dos altres tipus d esforç:

Más detalles

Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS Febrero 95 Nombre...

Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS Febrero 95 Nombre... Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS Febrero 95 Nombre... Sobre la barra de sección circular de la figura, fabricada en acero AISI 1040 estirado en frío, se desplaza una carga puntual de 80 Kg, moviéndose

Más detalles

La solució natural per tornar a somriure. Implants dentals. Per estètica, per seguretat, la solució òptima per a tots.

La solució natural per tornar a somriure. Implants dentals. Per estètica, per seguretat, la solució òptima per a tots. Implants dentals La solució natural per tornar a somriure Per estètica, per seguretat, la solució òptima per a tots. Implant System Tornar a somriure. Sentir-se bé amb un mateix. Gaudir de la pròpia imatge.

Más detalles

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius.

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius. Mòdul Cubs i nombres senars Edat mínima recomanada A partir de 1er d ESO, tot i que alguns conceptes relacionats amb el mòdul es poden introduir al cicle superior de primària. Descripció del material 15

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

PRO. Rectangular. Resistencia y ligereza al mejor precio Resistència y lleugeresa al millor preu PRO

PRO. Rectangular. Resistencia y ligereza al mejor precio Resistència y lleugeresa al millor preu PRO PRO Rectangular Resistencia y ligereza al mejor precio Resistència y lleugeresa al millor preu PRO 2 x 2 m 16 kg 2,05 m 3,2 m 135 x 34 x 34 cm 3 x 2 m 20 kg 2,05 m 3,2 m 135 x 64 x 34 cm 3 x 3 m 22 kg

Más detalles

Seguretat informàtica

Seguretat informàtica Informàtica i comunicacions Seguretat informàtica CFGM.SMX.M06/0.09 CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

Unitat Didàctica 5.4.1 : EL VOLEIBOL (nivell 1)

Unitat Didàctica 5.4.1 : EL VOLEIBOL (nivell 1) Unitat Didàctica 5.- Habilitats específiques. Esports col lectius. Unitat Didàctica 5.4.1 : EL VOLEIBOL (nivell 1) 1.- La història del voleibol. El voleibol va néixer l any 1895 als Estats Units, a la

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

El MEDI FISIC I EL PAISATGE NATURAL

El MEDI FISIC I EL PAISATGE NATURAL CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL,SOCIAL I CULTURAL TEMA 10 (deu) El MEDI FISIC I EL PAISATGE NATURAL Nom i cognoms. 3r curs EL PAISATGE DE MUNTANYA I LA PLANA Les formes de relleu són : LA MUNTANYA : És una

Más detalles

PROYECTO ELEVAPLATOS

PROYECTO ELEVAPLATOS PROYECTO ELEVAPLATOS Herramientas Fotos detalles Fotos Objetivos Materiales Dibujos Recomendaciones Esquema eléctrico Contextualización Exámenes y prácticas inicio Fotos detalles Letras para identificar

Más detalles

Problemas de correas PROBLEMA 1. DISEÑO MECÁNICO (Ingeniería Industrial)

Problemas de correas PROBLEMA 1. DISEÑO MECÁNICO (Ingeniería Industrial) DISEÑO MECÁNICO (Ingeniería Industrial) Problemas de correas PROBLEMA 1 Analizar y calcular las tensiones a lo largo de la correa plana de la transmisión de la figura, indicando el valor máximo y su situación.

Más detalles

1. Principios Generales

1. Principios Generales Física aplicada a estructuras Curso 13/14 Aquitectura Estática 1. Principios Generales P 1.1 Redondee cada una de las siguientes cantidades a tres cifras significativas: (a) 4,65735 m, (b) 55,578 s, (c)

Más detalles

MÁQUINAS SIMPLES UNIDAD 6

MÁQUINAS SIMPLES UNIDAD 6 MÁQUINAS SIMPLES UNIDAD 6 TECHNOLOGIES IES MIGUEL ESPINOSA 2013/2014 INDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. LA POLEA 3. LA PALANCA 4. EL PLANO INCLINADO 5. EL TORNO 6. TRANSMISIÓN POR ENGRANAJE 7. TRANSMISIÓN POR CADENA

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES COMISIÓN GESTORA DE LAS CONVOCATÒRIA: JUNY 2012 CONVOCATORIA: JUNIO 2012 BAREM DE L EXAMEN: Pregunta 1ª-2,5 punts; pregunta 2ª-2,5 punts; pregunta 3ª-2,5 punts; pregunta 4ª-2,5

Más detalles

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35 ESO Divisibilitat 1 ESO Divisibilitat 2 A. El significat de les paraules. DIVISIBILITAT Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 = 7 5 35 = 5 7 35 7 0 5 35

Más detalles

Ejercicios en LATEX. Universidad Tecnológica de Bolívar

Ejercicios en LATEX. Universidad Tecnológica de Bolívar Universidad Tecnológica de Bolívar Estática Ejercicios en LATEX Entregado por: Beicker Baena Baldiris Yeison Sarmiento Lopez Yair Franco Puello Álvaro Polo Ulloque Profesor: Alfredo Abuchar 6 de septiembre

Más detalles

TEMA 8 LES CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES ( CONDICIONALS )

TEMA 8 LES CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES ( CONDICIONALS ) TEMA 8 LES CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES ( CONDICIONALS ) ÍNDEX: 8.1.- Generalitats 8.2.- La Força 8.3.- La Resistència 8.4.- La Velocitat 8.5.- La Flexibilitat 8.1.- GENERALITATS El moviment corporal té

Más detalles

MECÁNICA II CURSO 2004/05

MECÁNICA II CURSO 2004/05 1.1.- Movimientos de un sólido rígido. (rotación alrededor de ejes fijos) 1.1.1 El conjunto representado se compone de dos varillas y una placa rectangular BCDE soldadas entre sí. El conjunto gira alrededor

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya TEMARI DEL PRIMER EXERCICI DE LA PART A HISTÒRIA 1. L hominització. De l'australopitec a l'homo sapiens. 2. L Homo sapiens i la colonització de la Terra. 3. Del depredador al productor, canvis en l economia

Más detalles

MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS 2º INGENIERO GEOLOGO

MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS 2º INGENIERO GEOLOGO 1.- La chapa rectangular ABCD de la Figura 1 está anclada en el punto A y colgada de la cuerda SC. Determinar la tensión de la cuerda y la fuerza en el punto de anclaje A cuando la chapa soporta una carga

Más detalles

Elementos Uniaxiales Sometidos a Carga Axial Pura

Elementos Uniaxiales Sometidos a Carga Axial Pura Elementos Uniaiales Sometidos a Carga ial ura Definición: La Tensión representa la intensidad de las fuerzas internas por unidad de área en diferentes puntos de una sección del sólido aislada (Fig. 1a).

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

INFORME TÉCNICO. GIRO DE PLUMA PESCANTE 10 tn.

INFORME TÉCNICO. GIRO DE PLUMA PESCANTE 10 tn. DATOS. INFORME TÉCNICO. GIRO DE PLUMA PESCANTE 10 tn. _ Peso de la carga Q = 10000 kg _ Peso de la pluma A = 9500 kg _ Peso del polipasto O = 700 kg _ Peso de accesorios R = 500 kg _ Distancia máxima a

Más detalles

Trabajo Práctico de Aula N 7 Dinámica de un cuerpo rígido

Trabajo Práctico de Aula N 7 Dinámica de un cuerpo rígido Trabajo Práctico de Aula N 7 Dinámica de un cuerpo rígido 1) Un bloque de 2000 kg está suspendido en el aire por un cable de acero que pasa por una polea y acaba en un torno motorizado. El bloque asciende

Más detalles

Economia de l empresa Sèrie 1

Economia de l empresa Sèrie 1 Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2012 Economia de l empresa Sèrie 1 SOLUCIONS,

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

Plegables. Mesas y sillas. Taules i cadires plegables. Sillas Plegables Cadires plegables. Sillas Plegables para niños Cadires plegables per a nens

Plegables. Mesas y sillas. Taules i cadires plegables. Sillas Plegables Cadires plegables. Sillas Plegables para niños Cadires plegables per a nens Mesas y sillas Plegables Taules i cadires plegables Sillas Plegables Cadires plegables Sillas Plegables para niños Cadires plegables per a nens Mesas plegables Taules plegables Mesas plegables redondas

Más detalles

Dibuix tècnic Sèrie 1

Dibuix tècnic Sèrie 1 Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2010 Dibuix tècnic Sèrie 1 Dades de la persona aspirant Qualificació

Más detalles

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8)

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) Els centres privats concertats no tenen capacitat per a generar els impresos de taxes (046) acadèmiques. No obstant

Más detalles

Principales temas de debate en el Sector Asistencial de Cataluña

Principales temas de debate en el Sector Asistencial de Cataluña Principales temas de debate en el Sector Asistencial de Cataluña 12 Junio 2012 Índice por materia Acreditación de Centros Inspecciones Ratios de Profesionales Barómetro del Sector Reforma Laboral Orden

Más detalles

Formació de voluntaris

Formació de voluntaris Formació de voluntaris Direcció de Programes i Cooperació Mar Mestres, referent del voluntariat de BB 6a Jornada de Biblioteca Pública i Cohesió Social Voluntaris: implicar-se per compartir 13 d abril

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD FASE GENERAL: MATERIAS DE MODALIDAD CURSO 009 00 CONVOCATORIA: JUNIO MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II OPCIÓN A EJERCICIO a) Calcule el esfuerzo (σ) en GPa y la deformación

Más detalles

Funcions i gràfiques. Objectius. 1.Funcions reals pàg. 132 Concepte de funció Gràfic d'una funció Domini i recorregut Funcions definides a trossos

Funcions i gràfiques. Objectius. 1.Funcions reals pàg. 132 Concepte de funció Gràfic d'una funció Domini i recorregut Funcions definides a trossos 8 Funcions i gràfiques Objectius En aquesta quinzena aprendreu a: Conèixer i interpretar les funcions i les diferents formes de presentar-les. Reconèixer el domini i el recorregut d'una funció. Determinar

Más detalles

TEMA 6. CÀLCUL SOBRE BIGUES I COLUMNES.

TEMA 6. CÀLCUL SOBRE BIGUES I COLUMNES. TE 6. CÀLCUL SORE IGUES I COLUNES.. lexió d una biga. Diem que una biga pateix una flexió si actuen com a mínim tes foces pependiculas a la biga, de les que dues apuntaan en el mateix sentit i una en sentit

Más detalles

1,94% de sucre 0,97% de glucosa

1,94% de sucre 0,97% de glucosa EXERCICIS DE QUÍMICA 1. Es prepara una solució amb 2 kg de sucre, 1 kg de glucosa i 100 kg d aigua destil lada. Calcula el tant per cent en massa de cada solut en la solució obtinguda. 1,94% de sucre 0,97%

Más detalles

EL TRANSPORT DE MERCADERIES

EL TRANSPORT DE MERCADERIES EL TRANSPORT DE MERCADERIES En primer terme s ha d indicar que en tot el que segueix, ens referirem al transport per carretera o via pública, realitzat mitjançant vehicles de motor. El transport de mercaderies,

Más detalles

El trabajo W efectuado por un agente que ejerce una fuerza constante es igual al producto punto entre la fuerza F y el desplazamiento d

El trabajo W efectuado por un agente que ejerce una fuerza constante es igual al producto punto entre la fuerza F y el desplazamiento d El trabajo W efectuado por un agente que ejerce una fuerza constante es igual al producto punto entre la fuerza F y el desplazamiento d W F d Fd cos Si la fuerza se expresa en newton (N) y el desplazamiento

Más detalles

Primer examen parcial del curso Física II, M

Primer examen parcial del curso Física II, M Primer examen parcial del curso Física II, 106015M Prof. Beatriz Londoño 11 de octubre de 2013 Tenga en cuenta: Escriba en todas las hojas adicionales su nombre! Hojas sin nombre no serán corregidas El

Más detalles

Guía de ejercicios 2º medio(thales, homotecia,euclides,división interior) Nombre..

Guía de ejercicios 2º medio(thales, homotecia,euclides,división interior) Nombre.. Guía de ejercicios 2º medio(thales, homotecia,euclides,división interior) Nombre.. 1) En la figura, AC // BD, entonces x mide: 2) Con respecto a la figura, donde AB // CD // EF, cuál de las siguientes

Más detalles

ESTATICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES (Ing. Industrial) T P Nº 1: SISTEMAS DE FUERZAS

ESTATICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES (Ing. Industrial) T P Nº 1: SISTEMAS DE FUERZAS ESTATICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES (Ing. Industrial) T P Nº 1: SISTEMAS DE FUERZAS Fuerzas Concurrentes 1- Las fuerzas F1, F2 y F3, que actúan en el punto A del soporte de la figura, están especificadas

Más detalles

EJERCICIOS DE MECÁNICA 3º ESO Curso 2013/2014

EJERCICIOS DE MECÁNICA 3º ESO Curso 2013/2014 EJERCICIOS DE MECÁNICA 3º ESO Curso 2013/2014 Para realizar estos ejercicios consulta antes tus apuntes, el libro y vuestra Web: www.tecnologia.maestrojuandeavila.es (Temas Mecánica) 1. Qué es la Mecánica?

Más detalles

DIBUJO TÉCNICO II EJERCICIOS DE APOYO. Prof. Jesús Macho Martínez

DIBUJO TÉCNICO II EJERCICIOS DE APOYO. Prof. Jesús Macho Martínez DIBUJO TÉCNICO II EJERCICIOS DE APOYO Esta obra de Jesús Macho Martínez está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported 1º.- Deducir razonadamente el valor del ángulo α marcado

Más detalles

Formato Fichero de Operaciones con Tarjeta en Comercios FB 500

Formato Fichero de Operaciones con Tarjeta en Comercios FB 500 Formato Fichero de Operaciones con Tarjeta en Comercios FB 500 (C) Copyright CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA "la Caixa". Aquest document conté informació i matèries propietat de "la Caixa". Drets

Más detalles

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JULIOL

Más detalles

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL L Oficina Virtual de l Ajuntament d Ontinyent és el lloc on els ciutadans poden fer gestions i tràmits administratius de forma electrònica o també rebre informació

Más detalles

ESTATICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES (ING IND) T P Nº 7: SOLICITACIONES N, Q y M f

ESTATICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES (ING IND) T P Nº 7: SOLICITACIONES N, Q y M f ESTATICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES (ING IND) T P Nº 7: SOLICITACIONES N, Q y M f 1) Se utiliza una barra de acero de sección rectangular para transmitir cuatro cargas axiales, según se indica en la figura.

Más detalles

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions UNITAT LES FRACCIONS 1 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions 1. Concepte de fracció La fracció es representa per dos nombres enters que s anomenen

Más detalles

Tema 6. Energia. Treball i potència. (Correspondria al Tema 7 del vostre llibre de text pàg. 144-175)

Tema 6. Energia. Treball i potència. (Correspondria al Tema 7 del vostre llibre de text pàg. 144-175) Tema 6. Energia. Treball i potència (Correspondria al Tema 7 del vostre llibre de text pàg. 144-175) ÍNDEX 6.1. Definició d energia 6.2. Característiques de l energia 6.3. Com podem transferir l energia

Más detalles

TEORIA DE ESTRUCTURAS Ingeniería Geológica PROBLEMAS DE EXAMEN. Curso 2010/11. Elaborados por los profesores:

TEORIA DE ESTRUCTURAS Ingeniería Geológica PROBLEMAS DE EXAMEN. Curso 2010/11. Elaborados por los profesores: TEORIA DE ESTRUCTURAS Ingeniería Geológica PROBLEMAS DE EXAMEN Curso 2010/11 Elaborados por los profesores: Luis Bañón Blázquez (PCO) Fco. Borja Varona Moya (PCO) Salvador Esteve Verdú (ASO) PRÓLOGO La

Más detalles

VOTA GAS NATURAL FENOSA. gas natural fenosa. 16 de abril de 2015. ccoo, la teva garantía a gas natural fenosa

VOTA GAS NATURAL FENOSA. gas natural fenosa. 16 de abril de 2015. ccoo, la teva garantía a gas natural fenosa 16 de abril de 2015 Som davant un nou procés d eleccions sindicals, el qual determinarà la representació de cada sindicat dins del grup Gas Natural Fenosa en el proper període y marcarà el futur de la

Más detalles

Adición de sistemas de fuerzas coplanares

Adición de sistemas de fuerzas coplanares Adición de sistemas de fuerzas coplanares Ejemplo: Determine magnitud y orientación de la fuerza resultante a) Notación escalar: Fx = Rx Rx = 600 (cos 30) 400 (sen 45) Rx = 236.8 N Fy = Ry Ry = 600 (sen

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

Dimecres, 13 de juny de 2012 ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA. Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i Ocupació. Serveis Territorials

Dimecres, 13 de juny de 2012 ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA. Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i Ocupació. Serveis Territorials ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i Ocupació. Serveis Territorials RESOLUCIÓ de 26 de març de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l Acord

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de SOLUCIONES ASORCAD, S.L.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de SOLUCIONES ASORCAD, S.L. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de SOLUCIONES ASORCAD, S.L. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de SOLUCIONES ASORCAD,

Más detalles

CIRCUITS I SISTEMES ELECTRONICS I

CIRCUITS I SISTEMES ELECTRONICS I CICUITS I SISTEMES ELECTONICS I Objetivos y Ejemplos de Evaluación Juan M. López González jmlopezg@eel.upc.edu Datos de Interés Asignatura: Circuits i Sistemas Electrónics I Palabras clave de la asignatura:

Más detalles

PROBL EMAS. *3-4. Determine la magnitud y el ángulo 8 de F necesarios Determine las magnitudes de Fl y F2 necesarias

PROBL EMAS. *3-4. Determine la magnitud y el ángulo 8 de F necesarios Determine las magnitudes de Fl y F2 necesarias 90 CAPíTULO 3 Equilibrio de una partícula PROBL EMAS 3-1. Determine las magnitudes de l 2 necesarias para que la partícula P esté en equilibrio. 3-3. Determine la magnitud el ángulo 8 de } necesarios para

Más detalles

Práctica de medidas eléctricas. Uso del poĺımetro.

Práctica de medidas eléctricas. Uso del poĺımetro. Departamento de Física Aplicada I, E.U.P, Universidad de Sevilla http://euler.us.es/ niurka/ Plan 1 Objetivos. Asociación de resistencias 2 Realización de medidas Asociación de resistencias Objetivos 1

Más detalles