IES MANUEL DE PEDROLO. Equilibri Elasticitat

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "IES MANUEL DE PEDROLO. Equilibri Elasticitat"

Transcripción

1 Exercici 1 (PAAU 04) La barra prismàtica de la figura, de massa m = 8 kg, s aguanta verticalment sense caure per l acció dels topalls. El topall A és fix i el topall B es prem contra la barra per mitjà d una molla comprimida. El coeficient de frec entre barra i topalls és μ = 0,13. b) Determineu la mínima força F mín que ha de fer la molla per evitar que la barra caigui. c) Determineu l acceleració a a la qual començaria a caure la barra si la força de la molla fos F = 125 N. Exercici 2 (PAAU 04) A l estructura d acer articulada de la figura, s aplica una força F = N al seu extrem C. Si es negligeix el pes de les barres: a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la barra ABC. b) Determineu la força de tracció F T que suporta la barra BD. c) Determineu l àrea mínima S que ha de tenir la secció de la barra BD per tal que el seu allargament percentual no superi el 0,1% (ε = 0,001). (Preneu el mòdul d elasticitat de l acer E = 210 GPa) Exercici 3 (PAAU 04) La barra horitzontal de la figura, de massa negligible, està suportada pels tirants verticals AB i CD. En el seu extrem E hi penja una càrrega de massa m = 145 kg. Determineu: a) La força de tracció FA i FC que suporta cada tirant. b) El diàmetre mínim, d mín, que ha de tenir el tirant més traccionat per tal que la seva tensió de tracció no superi el valor límit σ = 80 MPa.

2 Exercici 4 (PAAU 04) La biga BC de la figura està suportada pel tirant inclinat AB al seu extrem B i està articulada a un suport fix a C. L angle d inclinació del tirant és α = 30. La biga es carrega amb una força vertical F = 3900 N localitzada a una distància L = 0,9 m de B. Si es negligeix el pes de la biga i del tirant: a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la biga. b) Determineu la força de tracció F T al tirant. c) Dibuixeu els diagrames de força tallant i de moment flexor de la biga, tot indicant les escales i les unitats. Exercici 5 (PAAU 04) La barra AB de la figura, de massa m = 83 kg, es troba suportada per una articulació fixa a A i pel tirant CB, massís i de secció circular. b) Determineu la força de tracció F T que suporta el tirant i les forces que l articulació A exerceix sobre la barra. c) Determineu el diàmetre mínim d mín que ha de tenir el tirant per tal que la seva tensió de tracció no superi el valor límit σ lím = 75 MPa. Exercici 6 (PAAU 04) La barra AB de la figura, de massa m = 173 kg, recolza sobre el terra horitzontal a l extrem B, mentre que l altre extrem A es mou verticalment dins una guia. El frec a A i a B és negligible. La barra s eleva estirant-la amb un cable fixat a A, que s enrotlla en un tambor accionat per un motor. b) Determineu les forces que la barra rep als seus extrems A i B quan està en repòs formant un angle α = 60 amb el terra.

3 c) Determineu el treball que ha de fer el motor Wm per elevar la barra a velocitat constant des de la posició horitzontal fins a la posició vertical, amb B sempre en contacte amb el terra. Exercici 7 (PAAU 04) L operari de la figura eleva la càrrega de massa m = 24 kg a velocitat constant, estirant el cable que passa per la politja amb una inclinació α = 30. La politja està articulada a l extrem C d una barra vertical, que té l altre extrem B encastat al sostre fix. La barra és de secció circular, té una longitud L = 1,3 m i un diàmetre d = 8 mm. a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la politja. b) Determineu les forces vertical, FV, i horitzontal, FH, que la politja fa sobre la barra BC. c) Determineu la tensió de tracció σt a la qual està sotmesa la barra BC. d) Dibuixeu els diagrames de la força tallant i de moment flexor de la barra BC, tot indicant les escales i les unitats. Exercici 8 (PAAU 04) La palanca de la figura està recolzada als suports B i C. A l extrem A s hi col loca una persona de massa m = 75 kg i, per evitar que caigui la palanca, a C es col loca un contrapès de massa mp = 230 kg. a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la palanca. b) Determineu les forces, FB i FC, que els suports B i C fan, respectivament, sobre la palanca. c) Determineu quina és la massa mínima mmín que pot tenir el contrapès sense que la palanca bolqui per l extrem A. Exercici 9 (PAAU 05) La figura representa la part superior d una torre elèctrica, formada per un travesser horitzontal articulat als suports B i C. Dels extrems A i D, en pengen els cables elèctrics que provoquen les càrregues FA = 8,5 kn i FD = 10,3 kn, respectivament, en direcció vertical. El pes del travesser és negligible comparat amb les càrregues.

4 a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure del travesser ABCD. b) Determineu les reaccions FB i FC als suports B i C, respectivament. c) Dibuixeu els diagrames de força tallant i de moment flexor del travesser, indicant les escales i les unitats. Exercici 10 (PAAU 05) La figura representa un trencanous de tipus mordassa, en el qual la nou es col loca a la posició B entremig dels dos braços articulats a A. Si es considera que la força exercida amb la mà, F = 35 N, és una força puntual aplicada a l extrem C de cadascun dels braços del trencanous: a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure del braç superior del trencanous. b) Determineu la força de compressió FB que s exerceix sobre la nou i la força FA a l articulació. c) Dibuixeu els diagrames de força tallant i de moment flexor del braç superior del trencanous, indicant les escales i les unitats. Exercici 11 (PAAU 05) El mecanisme de la figura serveix per mantenir capses de massa m = 17 kg retingudes sobre el pla horitzontal. La barra AB està articulada a l extrem A i disposa d un rodet articulat a l extrem B. El rodet prem la capsa gràcies a la força F0 = 95 N exercida per la molla comprimida CD al centre de la barra. Entre la capsa i el pla hi ha frec sec de coeficient μ = 0,18. Es negligeixen les masses de la barra i del rodet. a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la barra AB. b) Determineu la força FB que el rodet aplica sobre la capsa. c) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la capsa. d) Determineu la força F mínima necessària per iniciar el moviment de la capsa. Exercici 12 (PAAU 05) La figura esquematitza una de les tres estructures iguals que suporten la marquesina de l entrada d un edifici. L estructura està formada per dues barres articulades: la barra inclinada AB i la barra horitzontal CD. Ambdues barres són massisses i de secció circular. La càrrega que suporta l estructura, aplicada a l extrem B, és F = 8900 N vertical, i el pes de les dues barres és negligible comparat amb la càrrega F.

5 a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la barra AB. b) Determineu la força de tracció FT que suporta la barra CD, i les forces vertical, Fv, i horitzontal, Fh, que rep la barra AB a l articulació A. c) Determineu el diàmetre mínim dmín que ha de tenir la barra CD per tal que la seva tensió de tracció no superi el valor màxim admissible σadm = 110 MPa. Exercici 13 (PAAU 06) La barra AC de la figura està articulada al seu vèrtex A i es manté horitzontal gràcies al tirant vertical BD. Al seu extrem C hi ha un pes de massa m = 275 kg. El tirant és d acer de límit elàstic ( σe = 250 MPa i té una secció circular de diàmetre d = 10 mm. Es negligeixen les masses del tirant i de la barra comparades amb la del pes. b) Determineu la força de tracció FT que suporta el tirant. c) Comproveu si el tirant pot suportar la força FT sense deformar-se de forma permanent. d) Dibuixeu els diagrames de força tallant i de moment flexor de la barra, i indiqueu-ne les escales i les unitats. Exercici 14 (PAAU 06) La barra horitzontal de la figura es troba articulada a B i recolza a C en un topall. Als extrems A i D s apliquen les forces FA = 1780 N i FD = 2630 N respectivament. Es considera que el pes de la barra és negligible comparat amb el valor de les forces FA i FD. b) Determineu el valor de les forces verticals FB i FC que rep la barra a B i C, respectivament. c) Dibuixeu els diagrames de força tallant i de moment flexor de la barra, i indiqueu-ne les escales i les unitats.

6 Exercici 15 (PAAU 06) La biga CD de la figura està articulada a C i es manté inclinada un angle α = 30 gràcies al tirant articulat AB perpendicular a la biga. A l extrem D de la biga s aplica una força vertical F = 870 N. El tirant, de diàmetre d = 4 mm, és d acer de resistència a la tracció σ m = 370 MPa. Els pesos de la biga i el tirant es negligeixen comparats amb la força F. a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la biga. b) Determineu la força de tracció FT que suporta el tirant. c) Determineu la força màxima F màx que es pot aplicar amb seguretat a l extrem D de la biga. (Considereu una tensió màxima admissible en el tirant del 75% de σ m.)

Problemes de dinàmica:

Problemes de dinàmica: Problemes de dinàmica: 1- Sobre una massa M = 5 kg, que es troba en repòs a la base del pla inclinat de la figura, s'aplica una força horitzontal F de mòdul 50 N. En arribar a l'extrem superior E, situat

Más detalles

2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre

2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre D11 2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre Per mesurar forces utilitzarem el dinamòmetre (NO la balança!) Els dinamòmetres contenen al seu interior una molla que és elàstica, a l aplicar una força

Más detalles

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2.

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU. Curs 2005-2006 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Física sèrie 4

Más detalles

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup...

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... 1. La figura representa una màquina trefiladora de fil de coure. El fil

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Tecnologia industrial Sèrie 3 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B), de

Más detalles

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí seguit, només depèn de la posició inicial i final. PROPIETATS: 1. El treball fet pel camp quan la

Más detalles

SÈRIE 4 PAU. Curs DIBUIX TÈCNIC

SÈRIE 4 PAU. Curs DIBUIX TÈCNIC SÈRIE 4 PAU. Curs 2004-2005 DIBUIX TÈCNIC L examen consta de la realització de tres dibuixos: el dibuix 1, una de les dues opcions del dibuix 2 i una de les dues opcions del dibuix 3. Escolliu entre l

Más detalles

Dossier de recuperació

Dossier de recuperació Dossier de recuperació Tecnologia 3r ESO A 2n trimestre Departament de Tecnologia Curs 2013-2014 Tema 3: Màquines simples 1. Què és una màquina? 2. Què és una màquina eina? 3. Quines parts es distingeixen

Más detalles

1. La massa de la bola m 2 : a) És igual que la de la bola m 1. b) És més petita. c) És més gran.

1. La massa de la bola m 2 : a) És igual que la de la bola m 1. b) És més petita. c) És més gran. TREBALL I ENERGIA 1.-En un xoc unidimensional, una bola de 5 kg es dirigeix cap a la dreta a una velocitat de 7 m/s i col lideix contra una altra bola de 8 kg que inicialment està en repòs. Després del

Más detalles

ACT.1. Dibuixa totes les forces presentsen les següents situacions, sense fregament:

ACT.1. Dibuixa totes les forces presentsen les següents situacions, sense fregament: PROBLEMES DE DINÀMICA REFORÇ-T.2 ACT.1. Dibuixa totes les forces presentsen les següents situacions, sense fregaent: v ACT.2. Dibuixa totes les forces presents en les següents situacions, considerant el

Más detalles

ESTATICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES (ING IND) T P Nº 9: TENSION Y DEFORMACION AXIAL SIMPLE

ESTATICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES (ING IND) T P Nº 9: TENSION Y DEFORMACION AXIAL SIMPLE ESTATICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES (ING IND) T P Nº 9: TENSION Y DEFORMACION AXIAL SIMPLE 1- Una barra prismática de sección transversal circular está cargada por fuerzas P, de acuerdo a la figura siguiente.

Más detalles

TEMA 2 LA MECÀNICA DEL MOVIMENT

TEMA 2 LA MECÀNICA DEL MOVIMENT TEMA 2 LA MECÀNICA DEL MOVIMENT ÍNDEX: Introducció 2.1.- Les palanques de moviment. 2.2.- Eixos i Plans de moviment. 2.3.- Tipus de moviment INTRODUCCIÓ En aquest tema farem un estudi del cos des del punt

Más detalles

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment)

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment) D21 4.7. Lleis de ewton (relacionen la força i el moviment) - Primera Llei de ewton o Llei d inèrcia QUÈ ÉS LA IÈRCIA? La inèrcia és la tendència que tenen el cossos a mantenirse en repòs o en MRU. Dit

Más detalles

PROBLEMES DE DINÀMICA DE LA PARTÍCULA

PROBLEMES DE DINÀMICA DE LA PARTÍCULA EUETI PROLEMES DE DINÀMIC DE L PRTÍCUL 3.1 Una partícula de assa = 0,50 kg està sotesa a l acció de dues forces de valors: F 1 = 2,0 N i 3,0 N j F 2 = -3,0 N i + 5,0 N j Si la partícula inicialent es troba

Más detalles

Tecnologia industrial

Tecnologia industrial Proves d accés a la universitat Convocatòria 2015 Tecnologia industrial Sèrie 2 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A i B).

Más detalles

ESFORÇOS I ESTRUCTURES

ESFORÇOS I ESTRUCTURES ESORÇOS I ESTRUCTURES Observa el teu voltant...alguna vegada t has fixat en que tot allò que t envolta posseeix una estructura? Pensa en el teu cos...si no tinguessis l esquelet, què passaria? Podries

Más detalles

DOSSIER DE RECUPERACIÓ FÍSICA I QUÍMICA. 4t. ESO

DOSSIER DE RECUPERACIÓ FÍSICA I QUÍMICA. 4t. ESO DOSSIER DE RECUPERACIÓ FÍSICA I QUÍMICA 4t. ESO NOM: COGNOM: GRUP: Nota: La realització d aquest dossier és obligatòria si es vol recuperar la matèria. El seu pes és d un pes del 20% de la nota final.

Más detalles

Gràfiques del moviment rectilini uniforme (MRU)

Gràfiques del moviment rectilini uniforme (MRU) x = x 0 + v (t-t 0 ) si t 0 = 0 s x = x 0 + vt D4 Gràfiques del moviment rectilini uniforme (MRU) Gràfica posició-temps Indica la posició del cos respecte el sistema de referència a mesura que passa el

Más detalles

SÈRIE 2 PAAU. LOGSE. Curs TECNOLOGIA INDUSTRIAL

SÈRIE 2 PAAU. LOGSE. Curs TECNOLOGIA INDUSTRIAL SÈRIE 2 PAAU. LOGSE. Curs 1999-2000 TECNOLOGIA INDUSTRIAL Districte Districte universitari universitari Generalitat Generalitat Consell Consell Interuniversitari Interuniversitari Coordinació Coordinació

Más detalles

Corriola, palanca, pla inclinat, polispast, torn i caragol.

Corriola, palanca, pla inclinat, polispast, torn i caragol. TEMA 2. Màquines simples 1. INTRODUCCIÓ Utilitzem màquines de forma quotidiana. La majoria d'elles incorporen mecanismes que transmeten i/o transformen moviments. El disseny de màquines exigeix escollir

Más detalles

Deduce razonadamente en que casos los planos π 1 y π 2 son o no paralelos:

Deduce razonadamente en que casos los planos π 1 y π 2 son o no paralelos: GEOMETRÍA Junio 98 Deduce razonadamente en que casos los planos y son o no paralelos: a) : x + y + z = y : x + y z = 4 b) : x y + z = 4 y : x y + z = Obtén la distancia entre los planos y cuando sean paralelos.

Más detalles

CAMP GRAVITATORI. EXERCICIS DE SELECTIVITAT. Curs fins Curs

CAMP GRAVITATORI. EXERCICIS DE SELECTIVITAT. Curs fins Curs CAMP GRAVITATORI. EXERCICIS DE SELECTIVITAT. Curs 1998-1999 fins Curs 2000-2001 1. (Q1 Sèrie 2 PAAU.LOGSE Curs 1998 1999). A quina altura sobre la superfície de la Terra l acceleració de la gravetat es

Más detalles

I. SISTEMA DIÈDRIC 3. DISTÀNCIES I ANGLES DIBUIX TÈCNIC

I. SISTEMA DIÈDRIC 3. DISTÀNCIES I ANGLES DIBUIX TÈCNIC DIBUIX TÈCNIC I. SISTEMA DIÈDRIC 3. DISTÀNCIES I ANGLES 1. Dist. d un punt a una recta - Abatiment del pla format per la recta i el punt 2. Dist. d un punt a un pla - Canvi de pla posant el pla de perfil

Más detalles

OLIMPÍADA DE FÍSICA CATALUNYA 2014

OLIMPÍADA DE FÍSICA CATALUNYA 2014 La prova consta de quatre parts (A, B, C i D). Cadascuna es puntuarà sobre 20 punts. Les respostes a cada part s han d entregar per separat i cal entregar al menys un full de respostes per cadascuna (encara

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya Districte universitari de Catalunya SÈRIE 3 PAU. LOGSE. Curs 2001-2002 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona consta de dues

Más detalles

U.D. 1: L'ELECTRICITAT

U.D. 1: L'ELECTRICITAT U.D. 1: L'ELECTRICITAT QUADERN DE CLASSE Nom i Cognoms: Curs i Grup: Data d'inici: Data de finalització: QUADERN DE CLASSE. 1: L'ELECTRICITAT - 2 1. Fes un llistat de precaucions que cal prendre a la llar,

Más detalles

PROBLEMAS DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES GRUPO 4 CURSO

PROBLEMAS DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES GRUPO 4 CURSO PROBLEMAS DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES GRUPO 4 CURSO 1999-2000 14.1.- Se considera un soporte formado por un perfil de acero A-42 IPN 400 apoyado-empotrado, de longitud L = 5 m. Sabiendo

Más detalles

Atenció: és important escriure cada força amb el seu signe correcte.

Atenció: és important escriure cada força amb el seu signe correcte. ísica 4: tema ORCES resolució d exercicis Llei de la inèrcia Per resoldre aquests problemes utilitzarem la primera llei de Newton o Llei de la Inèrcia, segons la qual perquè un cos es mantingui en equilibri

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Tecnologia industrial Sèrie 2 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B), de

Más detalles

10 Àlgebra vectorial. on 3, -2 i 4 són les projeccions en els eixos x, y, y z respectivament.

10 Àlgebra vectorial. on 3, -2 i 4 són les projeccions en els eixos x, y, y z respectivament. 10 Àlgebra vectorial ÀLGEBR VECTORIL Índe P.1. P.. P.3. P.4. P.5. P.6. Vectors Suma i resta vectorial Producte d un escalar per un vector Vector unitari Producte escalar Producte vectorial P.1. Vectors

Más detalles

Semblança. Teorema de Tales

Semblança. Teorema de Tales Semblança. Teorema de Tales Dos polígons són semblants si el angles corresponents són iguals i els costats corresponents són proporcionals. ABCDE A'B'C'D'E' si: Â = Â',Bˆ = Bˆ', Ĉ = Ĉ', Dˆ = Dˆ', Ê = Ê'

Más detalles

FISICA I QUIMICA 4t ESO ACTIVITATS CINEMÀTICA

FISICA I QUIMICA 4t ESO ACTIVITATS CINEMÀTICA FISICA I QUIMICA 4t ESO ACTIVITATS CINEMÀTICA 1. Fes els següents canvis d'unitats amb factors de conversió (a) 40 km a m (b) 2500 cm a hm (c) 7,85 dam a cm (d) 8,5 h a segons (e) 7900 s a h (f) 35 min

Más detalles

Tema 5 TRACCIÓN-COMPRESIÓN

Tema 5 TRACCIÓN-COMPRESIÓN Tema 5 TRACCIÓN-COMPRESIÓN Problema 5.1 Obtenga el descenso del centro de gravedad de la barra, de longitud L, de la figura sometida a su propio peso y a la fuerza que se indica. El peso específico es

Más detalles

44 Dinàmica. Càlcul de la resultant de forces aplicades sobre un cos. Tercera llei de Newton. Forces d acció i reacció

44 Dinàmica. Càlcul de la resultant de forces aplicades sobre un cos. Tercera llei de Newton. Forces d acció i reacció 44 Dinàmica DINÀMICA P.. P.2. P.3. P.4. P.5. P.6. Càlcul de la resultant de forces aplicades sobre un cos Descomposició de forces en un pla Primera llei de Newton. Aplicacions Segona llei de Newton. Aplicacions

Más detalles

TEMA 6 L ATLETISME. Curs: 2n ESO 2n Trimestre

TEMA 6 L ATLETISME. Curs: 2n ESO 2n Trimestre Generalitat de Catalunya Departament d'educació IES Vidreres C/ Institut s/n 17411 Vidreres (Girona) Departament d Educació Física ** CURS 08/09 Professorat: Gemma Masnou i Enric Olmos Curs: 2n ESO 2n

Más detalles

Física. Proves d accés a la universitat. Sèrie 3. Convocatòria 2016 PART COMUNA

Física. Proves d accés a la universitat. Sèrie 3. Convocatòria 2016 PART COMUNA Proves d accés a la universitat Convocatòria 2016 Física Sèrie 3 L examen consta d una part comuna (problemes P1 i P2), que heu de fer obligatòriament, i d una part optativa, de la qual heu d escollir

Más detalles

EXERCICIS MATEMÀTIQUES 1r BATXILLERAT

EXERCICIS MATEMÀTIQUES 1r BATXILLERAT Treball d estiu/r Batillerat CT EXERCICIS MATEMÀTIQUES r BATXILLERAT. Aquells alumnes que tinguin la matèria de matemàtiques pendent, hauran de presentar els eercicis el dia de la prova de recuperació.

Más detalles

UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton

UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton Generalitat de Catalunya Departament d educació i universitats IES FLIX DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BLOC 2_ Objectius 1ER BAT. 1. OBJECTIUS UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton Comprendre el concepte de

Más detalles

1. RECTA TANGENT I NORMAL 2. DETERMINACIÓ DE PARÀMETRES 3. CREIXEMENT I DECREIXEMENT 4. VELOCITAT I ACELERACIÓ - PUNTS SINGULARS

1. RECTA TANGENT I NORMAL 2. DETERMINACIÓ DE PARÀMETRES 3. CREIXEMENT I DECREIXEMENT 4. VELOCITAT I ACELERACIÓ - PUNTS SINGULARS APLICACIONS DE LA DERIVADA 1. RECTA TANGENT I NORMAL. DETERMINACIÓ DE PARÀMETRES 3. CREIXEMENT I DECREIXEMENT 4. VELOCITAT I ACELERACIÓ - PUNTS SINGULARS 1. RECTA TANGENT I NORMAL 1.1 Trobeu l equació

Más detalles

GEOMETRIA PLANA 1. ELS ANGLES 1.1. DEFINICIÓ 1.2. CLASSIFICACIÓ

GEOMETRIA PLANA 1. ELS ANGLES 1.1. DEFINICIÓ 1.2. CLASSIFICACIÓ GEOMETRIA PLANA 1. ELS ANGLES 1.1. DEFINICIÓ Representem un punt A en un pla i tracem dues semirectes amb origen en aquest punt. El punt A serà el vèrtex de l angle i cada semirecta serà el costat. 1..

Más detalles

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Industrial

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Industrial ASIGNATURA: RESISTENCIA DE MATERIALES GUÍA N 1: ESFUERZOS Y DEFORMACIONES NORMALES 1.- Sabiendo que la fuerza en la barra articulada AB es 27 kn (tensión), hallar (a) el diámetro d del pasador para el

Más detalles

UNITAT 8. FIGURES PLANES

UNITAT 8. FIGURES PLANES 1. Fes servir aquests punts per traçar dues línies poligonals més de cada tipus, apart de les dels exemples: Línia poligonal oberta Línia poligonal oberta creuada Línia poligonal tancada Línia poligonal

Más detalles

Dossier d Energia, Treball i Potència

Dossier d Energia, Treball i Potència Dossier d Energia, Treball i Potència Tipus de document: Elaborat per: Adreçat a: Dossier de problemes Departament de Tecnologia (LLHM) Alumnes 4 Curs d ESO Curs acadèmic: 2007-2008 Elaborat per: LLHM

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 30 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Completa la taula següent: Graus Minuts Segons 30º 30 x 60 = 1.800 1.800 x 60 = 108.000 45º 2.700 162.000 120º 7.200 432.000 270º 16.200 972.000

Más detalles

Treball. Per resoldre aquests problemes utilitzarem l equació:

Treball. Per resoldre aquests problemes utilitzarem l equació: Treball Per resoldre aquests problemes utilitzarem l equació: W = F d cosα Aquesta equació expressa el treball en termes de la força aplicada, del desplaçament que aquesta força provoca i del cosinus de

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: SETEMBRE

Más detalles

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4 F I T X A 4 Com és la Lluna? El divendres 20 de març tens l oportunitat d observar un fenomen molt poc freqüent: un eclipsi de Sol. Cap a les nou del matí, veuràs com la Lluna va situant-se davant del

Más detalles

79 Problemes de física per a batxillerat...// M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN:

79 Problemes de física per a batxillerat...// M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN: 79 Problemes de física per a batxillerat...// M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN: 84-8458-0-5 TREBALL I ENERGIA Index P.. P.. P.3. P.4. P.5. P.6. Concepte de treball Teorema del treball i de

Más detalles

Dossier de Física 2n Batxillerat

Dossier de Física 2n Batxillerat Generalitat de Catalunya Institut d Educació Secundària Montmeló Dossier de Física 2n Batxillerat Curs 05/06 Jaume Borbon 3 WEBS D INTERÈS GENERAL Ciència Recreativa: http://www.wsu.edu/druniverse/contents.html

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU. Curs 2005-2006 Tecnologia industrial sèrie 1 La prova consta de dues parts de dos exercicis

Más detalles

FIB Enunciats de Problemes de Física DFEN. Camp magnètic

FIB Enunciats de Problemes de Física DFEN. Camp magnètic Camp magnètic 1. Calculeu la força de Lorentz que actua sobre una càrrega q = -2 10-9 C que es mou amb una velocitat v = -(3 10-6 m/s) i, si el camp magnètic és a) B = 6000 G j b) B = 6000 G i + 6000 G

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: SETEMBRE

Más detalles

- ESTRUCTURES - Les estructures es dividixen en dos grans grups: Les estructures naturals. Les estructures artificials.

- ESTRUCTURES - Les estructures es dividixen en dos grans grups: Les estructures naturals. Les estructures artificials. PRIMER D E.S.O. ESFORÇOS I ESTRUCTURES TECNOLOGIA IES SOLLANA - ESTRUCTURES - Què és un estructura? Definició És un conjunt d elements que: És estable. Suporta el seu propi pes. És resistent als esforços

Más detalles

TEORIA I QÜESTIONARIS

TEORIA I QÜESTIONARIS ENGRANATGES Introducció Funcionament Velocitat TEORIA I QÜESTIONARIS Júlia Ahmad Tarrés 4t d ESO Tecnologia Professor Miquel Estruch Curs 2012-13 3r Trimestre 13 de maig de 2013 Escola Paidos 1. INTRODUCCIÓ

Más detalles

Equilibrio y cinemática de sólidos y barras (2)

Equilibrio y cinemática de sólidos y barras (2) Equilibrio y cinemática de sólidos y barras (2) Fuerzas aiales distribuidas y sección variable Índice Ejercicios de recapitulación Fuerzas aiales distribuidas Equilibrio Deformación Ejemplos Barras de

Más detalles

ESTÁTICA ESTRUCTURAS ENUNCIADOS EJERCICIOS

ESTÁTICA ESTRUCTURAS ENUNCIADOS EJERCICIOS ESTÁTICA ESTRUCTURAS ENUNCIADOS EJERCICIOS Tecnología. Enunciados Ejercicios. ESTÁTICA-ESTRUCTURAS. Página 0 σ: tensiones (kp/cm 2 ) ε: deformaciones (alargamientos unitarios) σ t = σ adm : tensión de

Más detalles

Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real A 2 A 1

Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real A 2 A 1 Si la sección de un perfil metálico es la que aparece en la figura, suponiendo que la chapa que une los círculos es de espesor e inercia despreciables, determina la relación entre las secciones A 1 y A

Más detalles

Dossier de reforç. Visitem la cotxera de metro

Dossier de reforç. Visitem la cotxera de metro Dossier de reforç Visitem la cotxera de metro Reforç 1 El continu anar i venir dels trens Cada dia, uns 120 trens, compostos per cinc cotxes cadascun, transporten més d un milió de persones pels més de

Más detalles

1. QUÈ ÉS EL BADMINTON?

1. QUÈ ÉS EL BADMINTON? ESPORTS DE RAQUETA: EL BÀDMINTON Apunts Nivell 4t ESO 1. QUÈ ÉS EL BADMINTON? El bàdminton és un esport d adversari que es juga en una pista separada per una xarxa. Es pot jugar individualment o per parelles,

Más detalles

A) Se planteará una prueba que corresponda a los contenidos de Geometría y/o de Arte y Dibujo Técnico.

A) Se planteará una prueba que corresponda a los contenidos de Geometría y/o de Arte y Dibujo Técnico. 8.- Assignatura: Dibuix Tècnic II. 8.1.- Característiques de l examen. Se ofrecerán al alumno dos ejercicios de los que deberá elegir y realizar uno. Cada uno de ellos estará compuesto de las siguientes

Más detalles

La matèria: els estats físics

La matèria: els estats físics 2 La matèria: els estats PER COMENÇAR Esquema de continguts Per començar, experimenta i pensa Els estats de la matèria Els gasos Els estats de la matèria i la teoria cinètica Els canvis d estat Lleis La

Más detalles

Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) = k (k R)

Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) = k (k R) 1 1 3 FUNCIONS LINEALS I QUADRÀTIQUES 3.1- Funcions constants Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) k

Más detalles

Escola Anoia PRÀCTICA 1

Escola Anoia PRÀCTICA 1 PRÀCTICA 1 La figura de la dreta representa una premsa dedicada a l estampat d objectes diversos, que realitza un recorregut vertical d anada i tornada. La sortida del pistó neumàtic ha de tenir lloc quan

Más detalles

GEOMETRIA ANALÍTICA DEL PLA. MATEMÀTIQUES-1

GEOMETRIA ANALÍTICA DEL PLA. MATEMÀTIQUES-1 GEOMETRIA ANALÍTICA DEL PLA. 1. Vectors en el pla.. Equacions de la recta. 3. Posició relativa de dues rectes. 4. Paral lelisme de rectes. 5. Producte escalar de dos vectors. 6. Perpendicularitat de rectes.

Más detalles

avaluació educació primària

avaluació educació primària avaluació educació primària ENGANXEU L ETIQUETA IDENTIFICATIVA EN AQUEST ESPAI curs 2015-2016 competència matemàtica instruccions Per fer la prova utilitza un bolígraf. Aquesta prova té diferents tipus

Más detalles

CAMP MAGNÈTIC. 5.-En aquest gràfic es representa la variació del flux magnètic amb el temps en un circuit.

CAMP MAGNÈTIC. 5.-En aquest gràfic es representa la variació del flux magnètic amb el temps en un circuit. CAMP MAGNÈTIC 1.-Un electró i un protó que tenen la mateixa velocitat penetren en una regió on hi ha un camp magnètic perpendicular a la direcció de la seva velocitat. Aleshores la seva trajectòria passa

Más detalles

10. (B 1.52) Se desea considerar un diseño alterno para dar soporte al elemento BCF del problema anterior, por lo que se reemplazará

10. (B 1.52) Se desea considerar un diseño alterno para dar soporte al elemento BCF del problema anterior, por lo que se reemplazará TALLER Solucione los siguientes ejercicios teniendo en cuenta, antes de resolver cada ejercicio, los pasos a dar y las ecuaciones a utilizar. Cualquier inquietud enviarla a juancjimenez@utp.edu.co o personalmente

Más detalles

Per què un cos modifica la seva velocitat? Un cos modifica la seva velocitat si sobre ell s exerceix una acció externa

Per què un cos modifica la seva velocitat? Un cos modifica la seva velocitat si sobre ell s exerceix una acció externa TEMA2: DIÀMICA er què un cos odifica la seva velocitat? Un cos odifica la seva velocitat si sobre ell s exerceix una acció externa. Les accions externes es representen per forces. La variació de la velocitat

Más detalles

Per resoldre aquests problemes utilitzarem l equació del MRU: x f = x o + v t

Per resoldre aquests problemes utilitzarem l equació del MRU: x f = x o + v t MRU Per resoldre aquests problemes utilitzarem l equació del MRU: x f = x o + v t Exemples: Amb un mòbil: Càlcul de la posició final Un autobús viatja a 126 km/h per l autopista durant 45 minuts. Quina

Más detalles

Introducció als elements químics. Sessió 1

Introducció als elements químics. Sessió 1 Introducció als elements químics Sessió 1 Que tenen en comú aquests objetes? Bateria liti Microxips Vidre Etiqueta Paper Mòbils TOTS ESTAN FORMATS PER ÀTOMS Carcassa de plàstic Pantalla LCD Polímers Poliamides

Más detalles

PROBLEMAS DE RESISTENCIA DE MATERIALES MÓDULO 5: FLEXIÓN DE VIGAS CURSO

PROBLEMAS DE RESISTENCIA DE MATERIALES MÓDULO 5: FLEXIÓN DE VIGAS CURSO PROBEMAS DE RESISTENCIA DE MATERIAES MÓDUO 5: FEXIÓN DE VIGAS CURSO 016-17 5.1( ).- Halle, en MPa, la tensión normal máxima de compresión en la viga cuya sección y diagrama de momentos flectores se muestran

Más detalles

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6 Geometria dossier estiu 2012 2C 1. Dibuixa dues rectes, m i n, que siguin: a) Paral leles horitzontalment. c) Paral leles verticalment. b) Secants. d) Perpendiculars. 6 2. Dibuixa una recta qualsevol m

Más detalles

Problemes de Mecànica Racional. Titulació: Enginyeria Civil. Departament de Física Aplicada. Curs 2010/2011. J. Sánchez A. Falqués

Problemes de Mecànica Racional. Titulació: Enginyeria Civil. Departament de Física Aplicada. Curs 2010/2011. J. Sánchez A. Falqués Problemes de Mecànica Racional. Titulació: Engineria Civil. Departament de Física plicada. Curs 2010/2011. J. Sánchez. Falqués 10 de gener de 2011 Índe 1 Problemes. 3 0 Vectors...............................................

Más detalles

2n d ESO (A B C) Física

2n d ESO (A B C) Física INS INFANTA ISABEL D ARAGÓ 2n d ESO (A B C) Física Curs 2013-2014 Nom :... Grup:... Aquest dossier s ha d entregar completat al setembre de 2014; el dia del examen de recuperació de Física i Química 1.

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS EQUILIBRIO DE CUERPOS RÍGIDOS

PROBLEMAS RESUELTOS EQUILIBRIO DE CUERPOS RÍGIDOS PROBLEMAS RESUELTOS EQUILIBRIO DE CUERPOS RÍGIDOS 1. Una grúa móvil levanta una carga de madera que pesa W = 25 kn. El peso del mástil ABC y El peso combinado de la camioneta y el conductor son los indicados

Más detalles

EDUCACIÓ VIÀRIA A 4t CURS D EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ VIÀRIA A 4t CURS D EDUCACIÓ PRIMÀRIA EDUCACIÓ VIÀRIA EDUCACIÓ VIÀRIA A 4t CURS D EDUCACIÓ PRIMÀRIA INFORMACIÓ PER AL MESTRE El concepte d educació viària va molt més enllà de saber conduir un vehicle a partir dels catorze o dels divuit anys.

Más detalles

D36 ÀMBIT D APLICACIÓ DE LES DIVERSES BRANQUES DE LA FÍSICA:

D36 ÀMBIT D APLICACIÓ DE LES DIVERSES BRANQUES DE LA FÍSICA: D36 ÀMBIT D APLICACIÓ DE LES DIVERSES BRANQUES DE LA FÍSICA: Física relativista (teoria general sobre el comportament de la matèria i que és aplicable a velocitats molt grans, properes de la llum) Física

Más detalles

La marca de la Diputació de Barcelona

La marca de la Diputació de Barcelona La marca de la Diputació de Barcelona La nostra marca evoluciona amb nosaltres La Diputació de Barcelona ha revisat la seva marca, d una banda per aconseguir una imatge unificada que ens identifiqui com

Más detalles

34 35

34 35 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 1. Dos fuerzas se aplican a una armella sujeta a una viga. Determine gráficamente la magnitud y la dirección de su resultante usando: a) La ley

Más detalles

Física. Proves d accés a la universitat. Sèrie 2. Convocatòria 2015 PART COMUNA

Física. Proves d accés a la universitat. Sèrie 2. Convocatòria 2015 PART COMUNA Proves d accés a la universitat Convocatòria 2015 Física Sèrie 2 L examen consta d una part comuna (problemes P1 i P2), que heu de fer obligatòriament, i d una part optativa, de la qual heu d escollir

Más detalles

DINÀMICA DE SISTEMES DE PARTÍCULES

DINÀMICA DE SISTEMES DE PARTÍCULES 07 Problemes de física per a batxillerat...// M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN: 84-8458-0-5 DINÀMICA DE SISTEMES DE PARTÍCULES P.. P.. P.3. P.4. P.5. Concepte de centre de masses Moviment

Más detalles

2.1.- Una fuerza P de 8 lb se aplica a la palanca de cambios mostrada en la figura. Determine el momento de P con respecto a B cuando es igual a 25.

2.1.- Una fuerza P de 8 lb se aplica a la palanca de cambios mostrada en la figura. Determine el momento de P con respecto a B cuando es igual a 25. 2.1.- Una fuerza P de 8 lb se aplica a la palanca de cambios mostrada en la figura. Determine el momento de P con respecto a B cuando es igual a 25. 2.2.- Para la palanca de cambios mostrada, determine

Más detalles

UNASAM FIC PRACTICA DIRIGIDA SOBRE MOMENTO TORQUE OLVG 2011

UNASAM FIC PRACTICA DIRIGIDA SOBRE MOMENTO TORQUE OLVG 2011 1. Determine el momento de la fuerza F con respecto al punto O: (a) usando la formulación vectorial, (b) la formulación vectorial. 6. Determine el momento de la fuerza con respecto al punto A. Exprese

Más detalles

Trigonometria Resolució de triangles.

Trigonometria Resolució de triangles. Trigonometria Resolució de triangles. Raons trigonomètriques d un angle agut. Considerarem el triangle rectangle ABC on A = 90º Recordem que en qualsevol triangle rectangle Es complia el teorema de Pitàgores:

Más detalles

ACTIVITATS. a) b) c) d) INS JÚLIA MINGUELL 2n Batxillerat. dv, 18 de març Alumne:

ACTIVITATS. a) b) c) d) INS JÚLIA MINGUELL 2n Batxillerat. dv, 18 de març Alumne: INS JÚLIA MINGUELL 2n Batxillerat Matemàtiques Tasca Continuada 4 «Matrius i Sistemes d equacions lineals» Alumne: dv, 18 de març 2016 LLIURAMENT: dm, 5 d abril 2016 NOTA: cal justificar matemàticament

Más detalles

CFGM Instal lacions Elèctriques i Automàtiques Mòdul 09 Electrònica Durada del mòdul: 66 hores

CFGM Instal lacions Elèctriques i Automàtiques Mòdul 09 Electrònica Durada del mòdul: 66 hores Mòdul 09 Electrònica Durada del mòdul: 66 hores Tutorial de l oscil loscopi Professor responsable: Jesús Martín Lledó Setembre 2012 Introducció En la realització de determinades mesures en circuits electrònics

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2007-2008 Física Sèrie 2 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. A continuació, escolliu UNA de les opcions (A o B): feu el problema P2 i responeu a

Más detalles

2. Un ensayo de tracción lo realizamos con una probeta de 15 mm de diámetro y longitud inicial de 150 mm. Los resultados obtenidos han sido:

2. Un ensayo de tracción lo realizamos con una probeta de 15 mm de diámetro y longitud inicial de 150 mm. Los resultados obtenidos han sido: PROBLEMAS ENSAYOS 1. Un latón tiene un módulo de elasticidad de 120 GN/m 2 y un límite elástico de 250 10 6 N/m 2. Una varilla de este material de 10 mm 2 de sección y 100 cm de longitud está colgada verticalmente

Más detalles

1. Para α = 75º, determinar la magnitud de la fuerza F y el ángulo β para que exista equilibrio estático.

1. Para α = 75º, determinar la magnitud de la fuerza F y el ángulo β para que exista equilibrio estático. 1. Para α = 75º, determinar la magnitud de la fuerza F y el ángulo β para que exista equilibrio estático. 2. El bloque A, cuyo peso es de 90N, se sostiene en la posición mostrada. Determinar el peso del

Más detalles

j Unitat 6. Conservació de l energia

j Unitat 6. Conservació de l energia FÍSICA 06 93 j Unitat 6. Conservació de l energia Activitats. Un ascensor es troba aturat en el 5è pis d un edifici. Si cada pis té una alçària de 4 m i es trenca el cable de l ascensor, calculeu: a) La

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2013 Dibuix tècnic Sèrie 3 Fase específica Opció: Enginyeria i arquitectura Bloc 1 A/B Bloc 2 A/B Bloc 3 A/B Qualificació Qualificació

Más detalles

ESTRUCTURES METÀL-LIQUES

ESTRUCTURES METÀL-LIQUES ESTRUCTURES METÀL-LIQUES Forces Representació de forces Força és l acció que aplicada sobre un cos que hi origina un canvi en l estat de moviment, de repós, o bé el deforma. Els efectes d'una força sobre

Más detalles

PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'ESPORTS 2007 S2_11_1 DADES DE LA PERSONA ASPIRANT

PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'ESPORTS 2007 S2_11_1 DADES DE LA PERSONA ASPIRANT PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'ESPORTS 2007 L L E N G U A C A T A L A N A S È R I E 2 S2_11_1 DADES DE LA PERSONA ASPIRANT QUALIFICACIÓ COGNOMS

Más detalles

4.- Expressa en forma de potència única indicant el signe resultant.

4.- Expressa en forma de potència única indicant el signe resultant. Pàgina 1 de 8 EXERCICIS PER LA RECUPARACIÓ 1A Avaluació 1.- Calcula de dues maneres (TP i RP): a) 25 + (-1+7) (18 9 + 15)= TP= RP= 9 (-12 + 5 8 = TP= RP= 2.- Treu factor comú i calcula: a) 5.(-3) + (-7).

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

operacions inverses índex base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari:

operacions inverses índex base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari: Potències i arrels Potències i arrels Potència operacions inverses Arrel exponent índex 7 = 7 7 7 = 4 4 = 7 base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari: base

Más detalles

Pronoms febles. Quan va introduït per un article: el, la, els, les, un, una, uns, unes

Pronoms febles. Quan va introduït per un article: el, la, els, les, un, una, uns, unes Pronoms febles El pronom feble és un element gramatical amb què substituïm un complement del verb: complement directe, indirecte, preposicional, predicatiu, atribut o complement circumstancial. Hi ha alguns

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS

MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS materials del curs de: MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS EXERCICIS RECULL D APUNTS I EXERCICIS D INTERNET FET PER: Xavier Vilardell Bascompte xevi.vb@gmail.com ÚLTIMA REVISIÓ: 08 de febrer de 2010 Aquests materials

Más detalles

1. Repàs de conceptes

1. Repàs de conceptes Pressió 1 de 31 1. Repàs de conceptes La matèria és tot allò que té massa i volum. Magnituds Unitats Aparells de mesura massa kg, hg, dag, g, dg, cg i mg balança volum l, m 3, ml, cm 3.. vas de precipitats,

Más detalles