IES MANUEL DE PEDROLO. Equilibri Elasticitat

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "IES MANUEL DE PEDROLO. Equilibri Elasticitat"

Transcripción

1 Exercici 1 (PAAU 04) La barra prismàtica de la figura, de massa m = 8 kg, s aguanta verticalment sense caure per l acció dels topalls. El topall A és fix i el topall B es prem contra la barra per mitjà d una molla comprimida. El coeficient de frec entre barra i topalls és μ = 0,13. b) Determineu la mínima força F mín que ha de fer la molla per evitar que la barra caigui. c) Determineu l acceleració a a la qual començaria a caure la barra si la força de la molla fos F = 125 N. Exercici 2 (PAAU 04) A l estructura d acer articulada de la figura, s aplica una força F = N al seu extrem C. Si es negligeix el pes de les barres: a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la barra ABC. b) Determineu la força de tracció F T que suporta la barra BD. c) Determineu l àrea mínima S que ha de tenir la secció de la barra BD per tal que el seu allargament percentual no superi el 0,1% (ε = 0,001). (Preneu el mòdul d elasticitat de l acer E = 210 GPa) Exercici 3 (PAAU 04) La barra horitzontal de la figura, de massa negligible, està suportada pels tirants verticals AB i CD. En el seu extrem E hi penja una càrrega de massa m = 145 kg. Determineu: a) La força de tracció FA i FC que suporta cada tirant. b) El diàmetre mínim, d mín, que ha de tenir el tirant més traccionat per tal que la seva tensió de tracció no superi el valor límit σ = 80 MPa.

2 Exercici 4 (PAAU 04) La biga BC de la figura està suportada pel tirant inclinat AB al seu extrem B i està articulada a un suport fix a C. L angle d inclinació del tirant és α = 30. La biga es carrega amb una força vertical F = 3900 N localitzada a una distància L = 0,9 m de B. Si es negligeix el pes de la biga i del tirant: a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la biga. b) Determineu la força de tracció F T al tirant. c) Dibuixeu els diagrames de força tallant i de moment flexor de la biga, tot indicant les escales i les unitats. Exercici 5 (PAAU 04) La barra AB de la figura, de massa m = 83 kg, es troba suportada per una articulació fixa a A i pel tirant CB, massís i de secció circular. b) Determineu la força de tracció F T que suporta el tirant i les forces que l articulació A exerceix sobre la barra. c) Determineu el diàmetre mínim d mín que ha de tenir el tirant per tal que la seva tensió de tracció no superi el valor límit σ lím = 75 MPa. Exercici 6 (PAAU 04) La barra AB de la figura, de massa m = 173 kg, recolza sobre el terra horitzontal a l extrem B, mentre que l altre extrem A es mou verticalment dins una guia. El frec a A i a B és negligible. La barra s eleva estirant-la amb un cable fixat a A, que s enrotlla en un tambor accionat per un motor. b) Determineu les forces que la barra rep als seus extrems A i B quan està en repòs formant un angle α = 60 amb el terra.

3 c) Determineu el treball que ha de fer el motor Wm per elevar la barra a velocitat constant des de la posició horitzontal fins a la posició vertical, amb B sempre en contacte amb el terra. Exercici 7 (PAAU 04) L operari de la figura eleva la càrrega de massa m = 24 kg a velocitat constant, estirant el cable que passa per la politja amb una inclinació α = 30. La politja està articulada a l extrem C d una barra vertical, que té l altre extrem B encastat al sostre fix. La barra és de secció circular, té una longitud L = 1,3 m i un diàmetre d = 8 mm. a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la politja. b) Determineu les forces vertical, FV, i horitzontal, FH, que la politja fa sobre la barra BC. c) Determineu la tensió de tracció σt a la qual està sotmesa la barra BC. d) Dibuixeu els diagrames de la força tallant i de moment flexor de la barra BC, tot indicant les escales i les unitats. Exercici 8 (PAAU 04) La palanca de la figura està recolzada als suports B i C. A l extrem A s hi col loca una persona de massa m = 75 kg i, per evitar que caigui la palanca, a C es col loca un contrapès de massa mp = 230 kg. a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la palanca. b) Determineu les forces, FB i FC, que els suports B i C fan, respectivament, sobre la palanca. c) Determineu quina és la massa mínima mmín que pot tenir el contrapès sense que la palanca bolqui per l extrem A. Exercici 9 (PAAU 05) La figura representa la part superior d una torre elèctrica, formada per un travesser horitzontal articulat als suports B i C. Dels extrems A i D, en pengen els cables elèctrics que provoquen les càrregues FA = 8,5 kn i FD = 10,3 kn, respectivament, en direcció vertical. El pes del travesser és negligible comparat amb les càrregues.

4 a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure del travesser ABCD. b) Determineu les reaccions FB i FC als suports B i C, respectivament. c) Dibuixeu els diagrames de força tallant i de moment flexor del travesser, indicant les escales i les unitats. Exercici 10 (PAAU 05) La figura representa un trencanous de tipus mordassa, en el qual la nou es col loca a la posició B entremig dels dos braços articulats a A. Si es considera que la força exercida amb la mà, F = 35 N, és una força puntual aplicada a l extrem C de cadascun dels braços del trencanous: a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure del braç superior del trencanous. b) Determineu la força de compressió FB que s exerceix sobre la nou i la força FA a l articulació. c) Dibuixeu els diagrames de força tallant i de moment flexor del braç superior del trencanous, indicant les escales i les unitats. Exercici 11 (PAAU 05) El mecanisme de la figura serveix per mantenir capses de massa m = 17 kg retingudes sobre el pla horitzontal. La barra AB està articulada a l extrem A i disposa d un rodet articulat a l extrem B. El rodet prem la capsa gràcies a la força F0 = 95 N exercida per la molla comprimida CD al centre de la barra. Entre la capsa i el pla hi ha frec sec de coeficient μ = 0,18. Es negligeixen les masses de la barra i del rodet. a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la barra AB. b) Determineu la força FB que el rodet aplica sobre la capsa. c) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la capsa. d) Determineu la força F mínima necessària per iniciar el moviment de la capsa. Exercici 12 (PAAU 05) La figura esquematitza una de les tres estructures iguals que suporten la marquesina de l entrada d un edifici. L estructura està formada per dues barres articulades: la barra inclinada AB i la barra horitzontal CD. Ambdues barres són massisses i de secció circular. La càrrega que suporta l estructura, aplicada a l extrem B, és F = 8900 N vertical, i el pes de les dues barres és negligible comparat amb la càrrega F.

5 a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la barra AB. b) Determineu la força de tracció FT que suporta la barra CD, i les forces vertical, Fv, i horitzontal, Fh, que rep la barra AB a l articulació A. c) Determineu el diàmetre mínim dmín que ha de tenir la barra CD per tal que la seva tensió de tracció no superi el valor màxim admissible σadm = 110 MPa. Exercici 13 (PAAU 06) La barra AC de la figura està articulada al seu vèrtex A i es manté horitzontal gràcies al tirant vertical BD. Al seu extrem C hi ha un pes de massa m = 275 kg. El tirant és d acer de límit elàstic ( σe = 250 MPa i té una secció circular de diàmetre d = 10 mm. Es negligeixen les masses del tirant i de la barra comparades amb la del pes. b) Determineu la força de tracció FT que suporta el tirant. c) Comproveu si el tirant pot suportar la força FT sense deformar-se de forma permanent. d) Dibuixeu els diagrames de força tallant i de moment flexor de la barra, i indiqueu-ne les escales i les unitats. Exercici 14 (PAAU 06) La barra horitzontal de la figura es troba articulada a B i recolza a C en un topall. Als extrems A i D s apliquen les forces FA = 1780 N i FD = 2630 N respectivament. Es considera que el pes de la barra és negligible comparat amb el valor de les forces FA i FD. b) Determineu el valor de les forces verticals FB i FC que rep la barra a B i C, respectivament. c) Dibuixeu els diagrames de força tallant i de moment flexor de la barra, i indiqueu-ne les escales i les unitats.

6 Exercici 15 (PAAU 06) La biga CD de la figura està articulada a C i es manté inclinada un angle α = 30 gràcies al tirant articulat AB perpendicular a la biga. A l extrem D de la biga s aplica una força vertical F = 870 N. El tirant, de diàmetre d = 4 mm, és d acer de resistència a la tracció σ m = 370 MPa. Els pesos de la biga i el tirant es negligeixen comparats amb la força F. a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la biga. b) Determineu la força de tracció FT que suporta el tirant. c) Determineu la força màxima F màx que es pot aplicar amb seguretat a l extrem D de la biga. (Considereu una tensió màxima admissible en el tirant del 75% de σ m.)

Problemes de dinàmica:

Problemes de dinàmica: Problemes de dinàmica: 1- Sobre una massa M = 5 kg, que es troba en repòs a la base del pla inclinat de la figura, s'aplica una força horitzontal F de mòdul 50 N. En arribar a l'extrem superior E, situat

Más detalles

2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre

2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre D11 2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre Per mesurar forces utilitzarem el dinamòmetre (NO la balança!) Els dinamòmetres contenen al seu interior una molla que és elàstica, a l aplicar una força

Más detalles

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2.

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU. Curs 2005-2006 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Física sèrie 4

Más detalles

T.10- DINÀMICA 1. Desam R.G. IES SIVERA FONT FÍSICA I QUÍMICA 1r. Batxillerat: Dinàmica(I) TEMA 10

T.10- DINÀMICA 1. Desam R.G. IES SIVERA FONT FÍSICA I QUÍMICA 1r. Batxillerat: Dinàmica(I) TEMA 10 T.10- DINÀMICA 1 ACTIVITAT 1 Dibuixeu totes les forces que actuen sobre els cossos que apareixen a les següents figures: Fig.1: Una poma que està en repòs damunt d uns llibres. Fig.2: Un cos que mou amb

Más detalles

Problemes proposats A 30º

Problemes proposats A 30º Problemes proposats.1.- Un cos es manté en posició mitjançant un cable al llarg d'un pla inclinat. a) Si l'angle del pla son 60º i la massa del cos es de 50 Kg, determineu la tensió del cable i la força

Más detalles

PROBLEMES DINÀMICA 1. PROBLEMES DE DINÀMICA 1- Determina el mòdul i direcció de la resultant dels següents sistemes de forces: a) F1

PROBLEMES DINÀMICA 1. PROBLEMES DE DINÀMICA 1- Determina el mòdul i direcció de la resultant dels següents sistemes de forces: a) F1 PROBLEMES DINÀMICA 1 PROBLEMES DE DINÀMICA 1- Determina el mòdul i direcció de la resultant dels següents sistemes de forces: a) F1 3i 2j ; F 2 i 4j ; F3 i 5j ; b) F1 3i 2j ; F2 i 4j ; F3 2ic) F 1 : 4

Más detalles

EXERCICIS TEMA 6. EXERCICI 1. Calcula l esforç aplicat a una barra de diàmetre 10mm, quan se li aplica una força de tracció de 2000N.

EXERCICIS TEMA 6. EXERCICI 1. Calcula l esforç aplicat a una barra de diàmetre 10mm, quan se li aplica una força de tracció de 2000N. EXERCICIS TEMA 6 EXERCICI 1. Calcula l esforç aplicat a una barra de diàmetre 10mm, quan se li aplica una força de tracció de 2000N. EXERCICI 2. Calcula l esforç aplicat a una barra de diàmetre 45mm, quan

Más detalles

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup...

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... 1. La figura representa una màquina trefiladora de fil de coure. El fil

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2009-2010 Física Sèrie 2 L examen consta d una part comuna (problemes P1 i P2), que heu de fer obligatòriament, i d una part optativa, de la qual heu d escollir UNA

Más detalles

CAMP ELÈCTRIC. valdria aquest treball si la càrrega de prova fos q' = 0,2 µc? Compareu

CAMP ELÈCTRIC. valdria aquest treball si la càrrega de prova fos q' = 0,2 µc? Compareu CAMP ELÈCTRIC 1.-Una partícula de massa m = 3 10 2 kg té una càrrega elèctrica negativa q = 8 µc. La partícula es troba en repòs a prop de la superfície de la Terra i està sotmesa a l'acció d'un camp elèctric

Más detalles

DIBUIX TÈCNIC PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

DIBUIX TÈCNIC PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA DIBUIX TÈCNIC PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA Abans de començar cal tenir uns coneixements bàsics que estudiareu a partir d ara. PUNT: No es pot definir, però podem dir que és la marca més petita que

Más detalles

Vectors. Lleis de Newton i tipus de forces.

Vectors. Lleis de Newton i tipus de forces. Primer trimestre / Estàtica Vectors. Lleis de Newton i tipus de forces. 1. Els cables AB i BC ajuden a sostenir el sostre en voladís d un estadi poliesportiu. Les forces que exerceixen els cables sobre

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Tecnologia industrial Sèrie 3 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B), de

Más detalles

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí seguit, només depèn de la posició inicial i final. PROPIETATS: 1. El treball fet pel camp quan la

Más detalles

SÈRIE 3 PAU. Curs FÍSICA

SÈRIE 3 PAU. Curs FÍSICA SÈRIE 3 PAU. Curs 2003-2004 FÍSICA Districte universitari de Catalunya Resoleu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Escolliu una de les opcions (A o B) i resoleu el problema P2 i responeu

Más detalles

2 m. L = 3 m 42º 30º TREBALL I ENERGIA. 0,1 kg. 3,4 m. x 1 m. 0,2 m. k = 75 N/m. 1,2 m 60º

2 m. L = 3 m 42º 30º TREBALL I ENERGIA. 0,1 kg. 3,4 m. x 1 m. 0,2 m. k = 75 N/m. 1,2 m 60º 2 m L = 3 m 42º 30º TREBALL I ENERGIA 0,1 kg k = 75 N/m x 1 m 3,4 m 0,2 m 1,2 m 60º ÍNDEX 3.1. Concepte de treball 3.2. Tipus d energies 3.3. Energia mecànica. Principi de conservació de l energia mecànica

Más detalles

1. La massa de la bola m 2 : a) És igual que la de la bola m 1. b) És més petita. c) És més gran.

1. La massa de la bola m 2 : a) És igual que la de la bola m 1. b) És més petita. c) És més gran. TREBALL I ENERGIA 1.-En un xoc unidimensional, una bola de 5 kg es dirigeix cap a la dreta a una velocitat de 7 m/s i col lideix contra una altra bola de 8 kg que inicialment està en repòs. Després del

Más detalles

Dossier de recuperació

Dossier de recuperació Dossier de recuperació Tecnologia 3r ESO A 2n trimestre Departament de Tecnologia Curs 2013-2014 Tema 3: Màquines simples 1. Què és una màquina? 2. Què és una màquina eina? 3. Quines parts es distingeixen

Más detalles

ACT.1. Dibuixa totes les forces presentsen les següents situacions, sense fregament:

ACT.1. Dibuixa totes les forces presentsen les següents situacions, sense fregament: PROBLEMES DE DINÀMICA REFORÇ-T.2 ACT.1. Dibuixa totes les forces presentsen les següents situacions, sense fregaent: v ACT.2. Dibuixa totes les forces presents en les següents situacions, considerant el

Más detalles

SÈRIE 4 PAU. Curs DIBUIX TÈCNIC

SÈRIE 4 PAU. Curs DIBUIX TÈCNIC SÈRIE 4 PAU. Curs 2004-2005 DIBUIX TÈCNIC L examen consta de la realització de tres dibuixos: el dibuix 1, una de les dues opcions del dibuix 2 i una de les dues opcions del dibuix 3. Escolliu entre l

Más detalles

ESTATICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES (ING IND) T P Nº 9: TENSION Y DEFORMACION AXIAL SIMPLE

ESTATICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES (ING IND) T P Nº 9: TENSION Y DEFORMACION AXIAL SIMPLE ESTATICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES (ING IND) T P Nº 9: TENSION Y DEFORMACION AXIAL SIMPLE 1- Una barra prismática de sección transversal circular está cargada por fuerzas P, de acuerdo a la figura siguiente.

Más detalles

PART II: FÍSICA. Per poder realitzar aquest dossier cal que tinguis a mà el llibre de Física i Química 2.

PART II: FÍSICA. Per poder realitzar aquest dossier cal que tinguis a mà el llibre de Física i Química 2. PART II: FÍSICA Per poder realitzar aquest dossier cal que tinguis a mà el llibre de Física i Química 2. UNITAT 1: INTRODUCCIÓ AL MOVIMENT Posició i desplaçament 1- Marca la resposta correcta en cada cas:

Más detalles

TEMA 2 LA MECÀNICA DEL MOVIMENT

TEMA 2 LA MECÀNICA DEL MOVIMENT TEMA 2 LA MECÀNICA DEL MOVIMENT ÍNDEX: Introducció 2.1.- Les palanques de moviment. 2.2.- Eixos i Plans de moviment. 2.3.- Tipus de moviment INTRODUCCIÓ En aquest tema farem un estudi del cos des del punt

Más detalles

Tecnologia industrial

Tecnologia industrial Proves d accés a la universitat Convocatòria 2015 Tecnologia industrial Sèrie 2 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A i B).

Más detalles

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment)

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment) D21 4.7. Lleis de ewton (relacionen la força i el moviment) - Primera Llei de ewton o Llei d inèrcia QUÈ ÉS LA IÈRCIA? La inèrcia és la tendència que tenen el cossos a mantenirse en repòs o en MRU. Dit

Más detalles

ÍNDEX Flux magnètic 8.9. Força electromotriu induïda Moviment d un conductor dins d un camp magnètic

ÍNDEX Flux magnètic 8.9. Força electromotriu induïda Moviment d un conductor dins d un camp magnètic ÍNDEX 8.1. Introducció 8.2. Força de Lorentz (Recordem el concepte de producte vectorial). 8.3. Força electromagnètica sobre una càrrega puntual 8.4. 8.5. Camp magnètic creat per distribucions de corrents

Más detalles

COL LEGI ST. JOSEP SANT SADURNÍ D ANOIA - AULA DE DIBUIX TÈCNIC - CARMINA FONT

COL LEGI ST. JOSEP SANT SADURNÍ D ANOIA - AULA DE DIBUIX TÈCNIC - CARMINA FONT DIBUIX TÈCNIC 4. Interseccions: Pla - recta COL LEGI ST. JOSEP SANT SADURNÍ D ANOIA - AULA DE DIBUIX TÈCNIC - CARMINA FONT DIBUIX TÈCNIC 4. Interseccions: Sòlid - recta COL LEGI ST. JOSEP SANT SADURNÍ

Más detalles

Corriola, palanca, pla inclinat, polispast, torn i caragol.

Corriola, palanca, pla inclinat, polispast, torn i caragol. TEMA 2. Màquines simples 1. INTRODUCCIÓ Utilitzem màquines de forma quotidiana. La majoria d'elles incorporen mecanismes que transmeten i/o transformen moviments. El disseny de màquines exigeix escollir

Más detalles

PROBLEMES DE DINÀMICA DE LA PARTÍCULA

PROBLEMES DE DINÀMICA DE LA PARTÍCULA EUETI PROLEMES DE DINÀMIC DE L PRTÍCUL 3.1 Una partícula de assa = 0,50 kg està sotesa a l acció de dues forces de valors: F 1 = 2,0 N i 3,0 N j F 2 = -3,0 N i + 5,0 N j Si la partícula inicialent es troba

Más detalles

EXERCICIS SOBRE CAMP MAGNÈTIC.

EXERCICIS SOBRE CAMP MAGNÈTIC. EXERCICIS SOBRE CAMP MAGNÈTIC. 1. (PAU juny 97) En quines condicions descriurà una trajectòria rectilínia una partícula carregada en un camp magnètic uniforme? I en un camp elèctric uniforme? 2. (PAU setembre

Más detalles

DOSSIER DE RECUPERACIÓ FÍSICA I QUÍMICA. 4t. ESO

DOSSIER DE RECUPERACIÓ FÍSICA I QUÍMICA. 4t. ESO DOSSIER DE RECUPERACIÓ FÍSICA I QUÍMICA 4t. ESO NOM: COGNOM: GRUP: Nota: La realització d aquest dossier és obligatòria si es vol recuperar la matèria. El seu pes és d un pes del 20% de la nota final.

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2007-2008 Tecnologia industrial Sèrie 4 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna, i la segona té dues opcions (A o B), de

Más detalles

Convocatòria Física. Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Sèrie 1. Fase específica. Etiqueta identificadora de l alumne/a

Convocatòria Física. Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Sèrie 1. Fase específica. Etiqueta identificadora de l alumne/a Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Física Sèrie 1 Fase específica Qüestions Qualificació Convocatòria 2017 Problema Suma de notes parcials Qualificació final Qualificació Etiqueta

Más detalles

Gràfiques del moviment rectilini uniforme (MRU)

Gràfiques del moviment rectilini uniforme (MRU) x = x 0 + v (t-t 0 ) si t 0 = 0 s x = x 0 + vt D4 Gràfiques del moviment rectilini uniforme (MRU) Gràfica posició-temps Indica la posició del cos respecte el sistema de referència a mesura que passa el

Más detalles

CAMP GRAVITATORI. EXERCICIS DE SELECTIVITAT. Curs fins Curs

CAMP GRAVITATORI. EXERCICIS DE SELECTIVITAT. Curs fins Curs CAMP GRAVITATORI. EXERCICIS DE SELECTIVITAT. Curs 1998-1999 fins Curs 2000-2001 1. (Q1 Sèrie 2 PAAU.LOGSE Curs 1998 1999). A quina altura sobre la superfície de la Terra l acceleració de la gravetat es

Más detalles

SOLUCIONARI Unitat 2

SOLUCIONARI Unitat 2 SOLUCIONARI Unitat Cinemàtica Qüestions. Analitza aquest fet: Un avió està a punt d aixecar el vol agafant velocitat en la pista d enlairament. Com veuen el seu moviment: a) La persona que està dins la

Más detalles

a) F 2 =25 N α=25º F 2 =100 N F 1 =100 N F 2 =5 N F 3 =30 N F 4 =50 N

a) F 2 =25 N α=25º F 2 =100 N F 1 =100 N F 2 =5 N F 3 =30 N F 4 =50 N Departament de ísica i Química EXECICIS UIA 7: LES OCES I LA SEVA ACCIÓ SOBE EL MOVIME 1r BAXILLEA Conceptes unitat 7 1. La força com a interacció. Caràcter vectorial de les forces.. Lleis de la dinàmica

Más detalles

Deduce razonadamente en que casos los planos π 1 y π 2 son o no paralelos:

Deduce razonadamente en que casos los planos π 1 y π 2 son o no paralelos: GEOMETRÍA Junio 98 Deduce razonadamente en que casos los planos y son o no paralelos: a) : x + y + z = y : x + y z = 4 b) : x y + z = 4 y : x y + z = Obtén la distancia entre los planos y cuando sean paralelos.

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Física Sèrie 2 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. A continuació, escolliu UNA de les opcions (A o B): feu el problema P2 i responeu a

Más detalles

CORRENT CONTINU: exercicis

CORRENT CONTINU: exercicis OENT ONTINU: exercicis 1. Suposant que una pila de 9 fa circular una càrrega de 65 per una bombeta. alculeu l energia que el generador ha subministrat. (: 585 J) 2. Un corrent transporta 1,0.10 18 electrons

Más detalles

ESFORÇOS I ESTRUCTURES

ESFORÇOS I ESTRUCTURES ESORÇOS I ESTRUCTURES Observa el teu voltant...alguna vegada t has fixat en que tot allò que t envolta posseeix una estructura? Pensa en el teu cos...si no tinguessis l esquelet, què passaria? Podries

Más detalles

RONDO 3 X 1 AMB RECOLZAMENT (4 JUGADORS)

RONDO 3 X 1 AMB RECOLZAMENT (4 JUGADORS) RONDO 3 X 1 AMB RECOLZAMENT (4 JUGADORS) Es forma un quadre on es juga un 3 x 1. Els posseïdors de la pilota tenen un espai cadascú i poden jugar a 2 tocs. El jugador que té pilota sempre ha de tenir el

Más detalles

I. SISTEMA DIÈDRIC 3. DISTÀNCIES I ANGLES DIBUIX TÈCNIC

I. SISTEMA DIÈDRIC 3. DISTÀNCIES I ANGLES DIBUIX TÈCNIC DIBUIX TÈCNIC I. SISTEMA DIÈDRIC 3. DISTÀNCIES I ANGLES 1. Dist. d un punt a una recta - Abatiment del pla format per la recta i el punt 2. Dist. d un punt a un pla - Canvi de pla posant el pla de perfil

Más detalles

SÈRIE 2 PAAU. LOGSE. Curs TECNOLOGIA INDUSTRIAL

SÈRIE 2 PAAU. LOGSE. Curs TECNOLOGIA INDUSTRIAL SÈRIE 2 PAAU. LOGSE. Curs 1999-2000 TECNOLOGIA INDUSTRIAL Districte Districte universitari universitari Generalitat Generalitat Consell Consell Interuniversitari Interuniversitari Coordinació Coordinació

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Tecnologia industrial Sèrie 2 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B), de

Más detalles

OLIMPÍADA DE FÍSICA CATALUNYA 2014

OLIMPÍADA DE FÍSICA CATALUNYA 2014 La prova consta de quatre parts (A, B, C i D). Cadascuna es puntuarà sobre 20 punts. Les respostes a cada part s han d entregar per separat i cal entregar al menys un full de respostes per cadascuna (encara

Más detalles

U.D. 1: L'ELECTRICITAT

U.D. 1: L'ELECTRICITAT U.D. 1: L'ELECTRICITAT QUADERN DE CLASSE Nom i Cognoms: Curs i Grup: Data d'inici: Data de finalització: QUADERN DE CLASSE. 1: L'ELECTRICITAT - 2 1. Fes un llistat de precaucions que cal prendre a la llar,

Más detalles

PROBLEMAS DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES GRUPO 4 CURSO

PROBLEMAS DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES GRUPO 4 CURSO PROBLEMAS DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES GRUPO 4 CURSO 1999-2000 14.1.- Se considera un soporte formado por un perfil de acero A-42 IPN 400 apoyado-empotrado, de longitud L = 5 m. Sabiendo

Más detalles

- ELS MECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL MOVIMENT -

- ELS MECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL MOVIMENT - - ELS - Què són els mecanismes? Es poden definir com dispositius que reben una energia d entrada i a través d un sistema de transmissió i/o transformació del realitzen un treball. En els mecanismes podem

Más detalles

CAMP GRAVITATORI. Satèl lits. CAMP ELÈCTRIC. CAMP MAGNÈTIC (exercicis de les PAU des de JUNY del 2000 a SETEMBRE del 2006)

CAMP GRAVITATORI. Satèl lits. CAMP ELÈCTRIC. CAMP MAGNÈTIC (exercicis de les PAU des de JUNY del 2000 a SETEMBRE del 2006) CAMP GRAVITATORI. Satèl lits. CAMP ELÈCTRIC. CAMP MAGNÈTIC (exercicis de les PAU des de JUNY del 2000 a SETEMBRE del 2006) I.- CAMP GRAVITATORI 1) P1. Un satèl lit de 2 10 3 kg de massa gira al voltant

Más detalles

VECTORS I RECTES AL PLA. Exercici 1 Tenint en compte quin és l'origen i quin és l'extrem, anomena els següents vectors: D

VECTORS I RECTES AL PLA. Exercici 1 Tenint en compte quin és l'origen i quin és l'extrem, anomena els següents vectors: D VECTORS I RECTES AL PLA Un vector és un segment orientat que és determinat per dos punts, A i B, i l'ordre d'aquests. El primer dels punts s'anomena origen i el segons es denomina extrem, i s'escriu AB.

Más detalles

44 Dinàmica. Càlcul de la resultant de forces aplicades sobre un cos. Tercera llei de Newton. Forces d acció i reacció

44 Dinàmica. Càlcul de la resultant de forces aplicades sobre un cos. Tercera llei de Newton. Forces d acció i reacció 44 Dinàmica DINÀMICA P.. P.2. P.3. P.4. P.5. P.6. Càlcul de la resultant de forces aplicades sobre un cos Descomposició de forces en un pla Primera llei de Newton. Aplicacions Segona llei de Newton. Aplicacions

Más detalles

10 Àlgebra vectorial. on 3, -2 i 4 són les projeccions en els eixos x, y, y z respectivament.

10 Àlgebra vectorial. on 3, -2 i 4 són les projeccions en els eixos x, y, y z respectivament. 10 Àlgebra vectorial ÀLGEBR VECTORIL Índe P.1. P.. P.3. P.4. P.5. P.6. Vectors Suma i resta vectorial Producte d un escalar per un vector Vector unitari Producte escalar Producte vectorial P.1. Vectors

Más detalles

Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES UNITAT 2 TEOREMA DE TALES.

Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES UNITAT 2 TEOREMA DE TALES. Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES 41 42 Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 8. TRIGONOMETRIA UNITAT 2 QUÈ TREBALLARÀS? què treballaràs? En acabar la unitat has de ser

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya Districte universitari de Catalunya SÈRIE 3 PAU. LOGSE. Curs 2001-2002 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona consta de dues

Más detalles

Tema 5 TRACCIÓN-COMPRESIÓN

Tema 5 TRACCIÓN-COMPRESIÓN Tema 5 TRACCIÓN-COMPRESIÓN Problema 5.1 Obtenga el descenso del centro de gravedad de la barra, de longitud L, de la figura sometida a su propio peso y a la fuerza que se indica. El peso específico es

Más detalles

JUNTA UNIVERSAL O CARDAN

JUNTA UNIVERSAL O CARDAN ELEMENTS DELS DIRECTA Eix: Suport fix de forma cilíndrica que serveix perquè un altre element (roda o politja) giri al seu voltant. Arbre: barra, normalment cilíndrica, que gira i transmet un moviment

Más detalles

Atenció: és important escriure cada força amb el seu signe correcte.

Atenció: és important escriure cada força amb el seu signe correcte. ísica 4: tema ORCES resolució d exercicis Llei de la inèrcia Per resoldre aquests problemes utilitzarem la primera llei de Newton o Llei de la Inèrcia, segons la qual perquè un cos es mantingui en equilibri

Más detalles

CAMP MAGNÈTIC IMANTS. Física 2n Batxillerat. Cossos capaços d atraure fortament els objectes de ferro. La Terra és un gran imant.

CAMP MAGNÈTIC IMANTS. Física 2n Batxillerat. Cossos capaços d atraure fortament els objectes de ferro. La Terra és un gran imant. IMANTS Cossos capaços d atraure fortament els objectes de ferro La Terra és un gran imant Dipol magnètic Material no imantat Material imantat N S Trencament d un imant: és impossible aïllar els pols d

Más detalles

Semblança. Teorema de Tales

Semblança. Teorema de Tales Semblança. Teorema de Tales Dos polígons són semblants si el angles corresponents són iguals i els costats corresponents són proporcionals. ABCDE A'B'C'D'E' si: Â = Â',Bˆ = Bˆ', Ĉ = Ĉ', Dˆ = Dˆ', Ê = Ê'

Más detalles

La construcció d una maqueta aerogenerador ALSTOM ECOTÈCNIA ECO-100 de 3 MW amb gir de 360º.

La construcció d una maqueta aerogenerador ALSTOM ECOTÈCNIA ECO-100 de 3 MW amb gir de 360º. A EROGENERADOR:ALSTOM ECO100 Objectiu La construcció d una maqueta aerogenerador ALSTOM ECOTÈCNIA ECO-100 de 3 MW amb gir de 360º. Material ALSTOM ECO 100. GIR DE 360º DM3 fusta Llistó de fusta 3 cm x

Más detalles

La porció limitada per una línia poligonal tancada és un

La porció limitada per una línia poligonal tancada és un PLA Si n és el nombre de costats del polígon: El nombre de diagonals és La suma dels seus angles és 180º ( n 2 ). La porció limitada per una línia poligonal tancada és un Entre les seves propietats destaquem

Más detalles

GEOMETRIA PLANA 1. ELS ANGLES 1.1. DEFINICIÓ 1.2. CLASSIFICACIÓ

GEOMETRIA PLANA 1. ELS ANGLES 1.1. DEFINICIÓ 1.2. CLASSIFICACIÓ GEOMETRIA PLANA 1. ELS ANGLES 1.1. DEFINICIÓ Representem un punt A en un pla i tracem dues semirectes amb origen en aquest punt. El punt A serà el vèrtex de l angle i cada semirecta serà el costat. 1..

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JULIOL

Más detalles

EXERCICIS MATEMÀTIQUES 1r BATXILLERAT

EXERCICIS MATEMÀTIQUES 1r BATXILLERAT Treball d estiu/r Batillerat CT EXERCICIS MATEMÀTIQUES r BATXILLERAT. Aquells alumnes que tinguin la matèria de matemàtiques pendent, hauran de presentar els eercicis el dia de la prova de recuperació.

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat. Curs 2012-2013 Dibuix tècnic Sèrie 4 Indiqueu les opcions triades: Exercici 1: Exercici 2: Exercici 3: Opció A Opció B Opció A Opció B Opció A Opció B Etiqueta identificadora

Más detalles

Electrostàtica. 10 cm. 10 cm x. 10 cm. 6 cm 6 cm 4 cm. x q 1

Electrostàtica. 10 cm. 10 cm x. 10 cm. 6 cm 6 cm 4 cm. x q 1 Electrostàtica 1. a) Quina força fa una càrrega de 5 nc que està en el punt (3 m, 6 m) sobre una segona càrrega de 6 nc situada en el punt (6 m, 2 m)? b) Quina força fa la càrrega de 6 nc sobre la de 5

Más detalles

1. RECTA TANGENT I NORMAL 2. DETERMINACIÓ DE PARÀMETRES 3. CREIXEMENT I DECREIXEMENT 4. VELOCITAT I ACELERACIÓ - PUNTS SINGULARS

1. RECTA TANGENT I NORMAL 2. DETERMINACIÓ DE PARÀMETRES 3. CREIXEMENT I DECREIXEMENT 4. VELOCITAT I ACELERACIÓ - PUNTS SINGULARS APLICACIONS DE LA DERIVADA 1. RECTA TANGENT I NORMAL. DETERMINACIÓ DE PARÀMETRES 3. CREIXEMENT I DECREIXEMENT 4. VELOCITAT I ACELERACIÓ - PUNTS SINGULARS 1. RECTA TANGENT I NORMAL 1.1 Trobeu l equació

Más detalles

Física. Proves d accés a la universitat. Sèrie 3. Convocatòria 2016 PART COMUNA

Física. Proves d accés a la universitat. Sèrie 3. Convocatòria 2016 PART COMUNA Proves d accés a la universitat Convocatòria 2016 Física Sèrie 3 L examen consta d una part comuna (problemes P1 i P2), que heu de fer obligatòriament, i d una part optativa, de la qual heu d escollir

Más detalles

Tema 1: TRIGONOMETRIA

Tema 1: TRIGONOMETRIA Tema : TRIGONOMETRIA Raons trigonomètriques d un angle - sinus ( projecció sobre l eix y ) sin α sin α [, ] - cosinus ( projecció sobre l eix x ) cos α cos α [ -, ] - tangent tan α sin α / cos α tan α

Más detalles

UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton

UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton Generalitat de Catalunya Departament d educació i universitats IES FLIX DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BLOC 2_ Objectius 1ER BAT. 1. OBJECTIUS UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton Comprendre el concepte de

Más detalles

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Industrial

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Industrial ASIGNATURA: RESISTENCIA DE MATERIALES GUÍA N 1: ESFUERZOS Y DEFORMACIONES NORMALES 1.- Sabiendo que la fuerza en la barra articulada AB es 27 kn (tensión), hallar (a) el diámetro d del pasador para el

Más detalles

FISICA I QUIMICA 4t ESO ACTIVITATS CINEMÀTICA

FISICA I QUIMICA 4t ESO ACTIVITATS CINEMÀTICA FISICA I QUIMICA 4t ESO ACTIVITATS CINEMÀTICA 1. Fes els següents canvis d'unitats amb factors de conversió (a) 40 km a m (b) 2500 cm a hm (c) 7,85 dam a cm (d) 8,5 h a segons (e) 7900 s a h (f) 35 min

Más detalles

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4 F I T X A 4 Com és la Lluna? El divendres 20 de març tens l oportunitat d observar un fenomen molt poc freqüent: un eclipsi de Sol. Cap a les nou del matí, veuràs com la Lluna va situant-se davant del

Más detalles

Dossier de Física 2n Batxillerat

Dossier de Física 2n Batxillerat Generalitat de Catalunya Institut d Educació Secundària Montmeló Dossier de Física 2n Batxillerat Curs 05/06 Jaume Borbon 3 WEBS D INTERÈS GENERAL Ciència Recreativa: http://www.wsu.edu/druniverse/contents.html

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la universitat Convocatòria 2014 Tecnologia industrial Sèrie 3 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A i B).

Más detalles

UNITAT 8. FIGURES PLANES

UNITAT 8. FIGURES PLANES 1. Fes servir aquests punts per traçar dues línies poligonals més de cada tipus, apart de les dels exemples: Línia poligonal oberta Línia poligonal oberta creuada Línia poligonal tancada Línia poligonal

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: SETEMBRE

Más detalles

TEMA 6 L ATLETISME. Curs: 2n ESO 2n Trimestre

TEMA 6 L ATLETISME. Curs: 2n ESO 2n Trimestre Generalitat de Catalunya Departament d'educació IES Vidreres C/ Institut s/n 17411 Vidreres (Girona) Departament d Educació Física ** CURS 08/09 Professorat: Gemma Masnou i Enric Olmos Curs: 2n ESO 2n

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL LEGIS UNIVERSITARIS PRUEBAS

Más detalles

EXERCICIS PROPOSATS. 3 cm

EXERCICIS PROPOSATS. 3 cm EXERCICIS PROPOSATS 1.1 Calcula el perímetre de les figures següents. a), b) cm cm cm a) p,5 8 5 1 b) p 9 cm 1. Calcula el perímetre d aquestes figures. a) Un quadrat de 6 centímetres de costat. b) Un

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 30 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Completa la taula següent: Graus Minuts Segons 30º 30 x 60 = 1.800 1.800 x 60 = 108.000 45º 2.700 162.000 120º 7.200 432.000 270º 16.200 972.000

Más detalles

PROBLEMAS DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES GRUPO 4 CURSO

PROBLEMAS DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES GRUPO 4 CURSO PROBLEMAS DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES GRUPO 4 CURSO 1999-2000 9.1.- Dos hilos metálicos, uno de acero y otro de aluminio, se cuelgan independientemente en posición vertical. Hallar la longitud

Más detalles

Dossier d Energia, Treball i Potència

Dossier d Energia, Treball i Potència Dossier d Energia, Treball i Potència Tipus de document: Elaborat per: Adreçat a: Dossier de problemes Departament de Tecnologia (LLHM) Alumnes 4 Curs d ESO Curs acadèmic: 2007-2008 Elaborat per: LLHM

Más detalles

Treball. Per resoldre aquests problemes utilitzarem l equació:

Treball. Per resoldre aquests problemes utilitzarem l equació: Treball Per resoldre aquests problemes utilitzarem l equació: W = F d cosα Aquesta equació expressa el treball en termes de la força aplicada, del desplaçament que aquesta força provoca i del cosinus de

Más detalles

1. QUÈ ÉS EL BADMINTON?

1. QUÈ ÉS EL BADMINTON? ESPORTS DE RAQUETA: EL BÀDMINTON Apunts 1. QUÈ ÉS EL BADMINTON? Nivell 1r ESO El bàdminton és un esport d adversari que es juga en una pista separada per una xarxa. Es pot jugar individualment o per parelles,

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: SETEMBRE

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU. Curs 2005-2006 Tecnologia industrial sèrie 1 La prova consta de dues parts de dos exercicis

Más detalles

LA MATÈRIA : ELS ESTATS FÍSICS

LA MATÈRIA : ELS ESTATS FÍSICS LA MATÈRIA : ELS ESTATS FÍSICS ELS ESTATS DE LA MATÈRIA I LA TEORIA CINETICOMOLECULAR Per poder explicar les propietats i el comportament dels diferents estats d agregació de la matèria, els científics

Más detalles

Tecnologia Industrial II Criteris específics de correcció Model 1

Tecnologia Industrial II Criteris específics de correcció Model 1 Prova d accés a la Universitat (2010) Criteris específics de correcció Criteris generals d avaluació Els objectius plantejats per avaluar es poden resumir en els aspectes següents: valorar el coneixement

Más detalles

Dossier de reforç. Visitem la cotxera de metro

Dossier de reforç. Visitem la cotxera de metro Dossier de reforç Visitem la cotxera de metro Reforç 1 El continu anar i venir dels trens Cada dia, uns 120 trens, compostos per cinc cotxes cadascun, transporten més d un milió de persones pels més de

Más detalles

Escola Anoia PRÀCTICA 1

Escola Anoia PRÀCTICA 1 PRÀCTICA 1 La figura de la dreta representa una premsa dedicada a l estampat d objectes diversos, que realitza un recorregut vertical d anada i tornada. La sortida del pistó neumàtic ha de tenir lloc quan

Más detalles

Equilibrio y cinemática de sólidos y barras (2)

Equilibrio y cinemática de sólidos y barras (2) Equilibrio y cinemática de sólidos y barras (2) Fuerzas aiales distribuidas y sección variable Índice Ejercicios de recapitulación Fuerzas aiales distribuidas Equilibrio Deformación Ejemplos Barras de

Más detalles

INTRODUCCIÓ A L ASSAIG DE MATERIALS

INTRODUCCIÓ A L ASSAIG DE MATERIALS 1. L ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA INTRODUCCIÓ A L ASSAIG DE MATERIALS Tota la matèria i, per tant els materials, estan formats per àtoms. Un àtom és una partícula molt petita formada per dues parts: el nucli

Más detalles

Conservació de l'energia

Conservació de l'energia 1 El aquesta unitat aplicarem les consideracions energètiques a l'estudi de la mecànica dels cossos. El 184, el físic i metge alemany Julius-Robert van Mayer va establir el concepte modern d'energia i

Más detalles

4.1. Què és una ona? 4.2. Tipus d ones Magnituds característiques de les ones Ones estacionàries

4.1. Què és una ona? 4.2. Tipus d ones Magnituds característiques de les ones Ones estacionàries Tema 4. Les ones ÍNDEX 4.1. Què és una ona? 4.2. Tipus d ones 4.3. Magnituds característiques de les ones 4.4. Ones estacionàries http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/laboratorio/ondas1/labondas1.htm

Más detalles

- ESTRUCTURES - Les estructures es dividixen en dos grans grups: Les estructures naturals. Les estructures artificials.

- ESTRUCTURES - Les estructures es dividixen en dos grans grups: Les estructures naturals. Les estructures artificials. PRIMER D E.S.O. ESFORÇOS I ESTRUCTURES TECNOLOGIA IES SOLLANA - ESTRUCTURES - Què és un estructura? Definició És un conjunt d elements que: És estable. Suporta el seu propi pes. És resistent als esforços

Más detalles

Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real A 2 A 1

Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real A 2 A 1 Si la sección de un perfil metálico es la que aparece en la figura, suponiendo que la chapa que une los círculos es de espesor e inercia despreciables, determina la relación entre las secciones A 1 y A

Más detalles

Com funcionen les bicicletes?

Com funcionen les bicicletes? Com funcionen les bicicletes? Nom: Data: Dibuixa una bicicleta el més detalladament possible: 1/20 Nom: Data: Després d anar a buscar informació a la biblioteca i a internet, escriu les parts de la bicicleta

Más detalles

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE TRIGONOMETRIA

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE TRIGONOMETRIA Unitat 1: Angles i triangles. Activitat 1.1 Classifiqueu els angles que observeu en la figura adjunta i mesureu la seva amplitud amb l ajut d un transportador d angles. Activitat 1.2 a) Desprès d una operació

Más detalles