ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/10/1/0875/O221/0000/ SONDAS, CONTENEDORES Y OTROS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/10/1/0875/O221/0000/ SONDAS, CONTENEDORES Y OTROS"

Transcripción

1 Nº/ZK. 420 /14 ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/10/1/0875/O221/0000/ XEDEA OBJETO SONDAS, CONTENEDORES Y OTROS I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki eta xedea dituen kontratazio espedienteari. II.- Txosten teknikoak aztertuta: I.- Osakidetza ha iniciado el expediente de contratación con número y objeto detallado en la parte superior de este documento. II.- Examinados los informes técnicos: BALIO-JUDIZIOEN bidez ebaluatzeko irizpideen Informe técnico de criterios evaluables mediante txosten tekniloa: JUICIOS DE VALOR: 2014(e)ko uztailaren 11(e)an 11 de julio de 2014 FORMULEN bidez ebaluatzeko irizpideen txosten Informe técnico de criterios evaluables mediante teknikoa: FÓRMULAS: 2014(e)ko uztailaren 21(e)an 21 de julio de 2014 Data hau duen Eskaintza Onuragarrienaren Vista la Declaración de Oferta más Ventajosa de Deklarazioa ikusita: fecha: 2014(e)ko uztailaren 21(e)an 21 de julio de 2014 Enpresek lortutako puntuazioa aztertuta: Examinada la puntuación obtenida por las empresas: Lote Denominación Lote Licitador Presupuesto estimado SIN IVA Importe Total Ofertado sin IVA Valoración Económica Juicio de Valor Valoración total Propuesto adjudicatario Motivo Exclusión TALLA ESTERIL PLAST 50x75 CONTENEDOR 100 ML TAPA ROJA CONTENEDOR 100 ML TAPA ROJA CONTENEDOR CON MEDIO DE TRANSPORTE EQUIPO RECOGIDA ORINA VASO Y TUBO IBERHOSPITEX, S.A , ,00 OB 58,00 30,00 88,00 X S.L , ,00 OB 49,00 30,00 79,00 X MELGUIZO SA 1.770, ,00 OB MELGUIZO SA 6.360, ,00 OB 45,00 30,00 75,00 X S.L , ,00 OB 45,00 30,00 75,00 X Oferta excluida por superar precio

2 5 6 6 EQUIPO RECOGIDA ORINA VASO Y TUBO CONT. ORINA 24H 3L. OPACO C/VALVULA CONT. ORINA 24H 3L. OPACO C/VALVULA AGUA 8 DESMINERALIZADA 9 ORAL CEPILLO TOMA 11 MUESTRA CITOLOGIAS CEPILLO TOMA 11 MUESTRA CITOLOGIAS 12 ESCOBILLON ESTERIL HUMEDO MELGUIZO SA 8.280, ,00 OB S.L , ,15 OB 53,00 35,00 88,00 X ESPAÑA, S.A , ,00 OB 50,00 25,00 75,00 S.L , ,00 OB 60,00 35,00 95,00 X S.L , ,40 OB 58,00 25,00 83,00 ESPAÑA, S.A , ,40 OB 60,00 20,00 80,00 IMPORT- QUIMIA, S.L , ,00 OB 45,00 30,00 75,00 X ESPAÑA, S.A , ,00 OB 51,00 30,00 81,00 X S.L , ,00 OB 47,00 30,00 77,00 S.L , ,00 OB 46,00 30,00 76,00 MELGUIZO SA 4.110, ,00 OB 54,00 20,00 74,00 ESPAÑA, S.A , ,00 OB 60,00 30,00 90,00 X S.L , ,00 OB 55,00 30,00 85,00 S.L , ,00 OB 45,00 20,00 65,00 S.L , ,00 OB 60,00 30,00 90,00 X S.L , ,00 OB 45,00 30,00 75,00 X S.L , ,40 OB 47,00 30,00 77,00 Oferta excluida por superar precio III.- Espedientea aztertuta, ordenamendu juridikoaren arau hausterik ageri ez denez, eta Osakidetza erakunde publikoarentzat eskaintza onuragarria izaki, honako hau III.- Examinando el expediente, no apareciendo infracción del ordenamiento jurídico y siendo la económicamente más ventajosa para el Ente Público Osakidetza KUDEATZAILE ZUZENDARIA EBATZI DU Honako eskaintzaile hauek baztertzea, jarraian DIRECTORA GERENTE RESUELVE Excluir las siguientes s por los motivos que se

3 adierazten diren arrazoiengatik: indican: Lotea /Lote Enpresa /Empresa Azalpena / Concepto Emaitza / Resultado 3 MELGUIZO SA CONTENEDOR 100 ML TAPA ROJA Oferta excluida por superar precio 5 MELGUIZO SA EQUIPO RECOGIDA ORINA VASO Y TUBO Oferta excluida por superar precio Kontratazio-espedientea esleitzea Ebazpen honetan aipatzen diren enpresei. Adjudicar el expediente de contratación a las empresas relacionadas que se muestran en esta Resolución. Lotea/Lote Lotearen / Artikuluaren izena Denominación Lote / Artículo Eskaintz a-mota Esleipenduna Adjudicatario Eskainitako zenbateko osoa BEZik gabe Importe Total do sin IVA Entregatzeko epea Plazo entrega Gauzatzeko epea Plazo ejecución 2 TALLA ESTERIL PLAST 50x75 OB IBERHOSPITEX, S.A ,00 48 Horas 12 Meses 3 CONTENEDOR 100 ML TAPA ROJA OB S.L ,00 48 Horas 12 Meses CONTENEDOR CON MEDIO DE MELGUIZO 4 TRANSPORTE OB SA 6.356,00 48 Horas 12 Meses EQUIPO RECOGIDA ORINA VASO Y 5 TUBO OB S.L ,00 48 Horas 12 Meses CONT. ORINA 24H 3L. OPACO 6 C/VALVULA OB S.L ,15 48 Horas 12 Meses OB S.L ,00 48 Horas 12 Meses 8 AGUA DESMINERALIZADA OB IMPORT-QUIMIA, S.L ,00 48 Horas 12 Meses 9 ORAL OB ESPAÑA, S.A ,00 48 Horas 12 Meses OB ESPAÑA, S.A ,00 48 Horas 12 Meses CEPILLO TOMA MUESTRA 11 CITOLOGIAS OB S.L ,00 48 Horas 12 Meses 12 ESCOBILLON ESTERIL HUMEDO OB S.L ,40 48 Horas 12 Meses Lote hauek esleitu gabe uztea, eskaintzarik ez izateagatik. LOTEA/ LOTE Declarar desiertos los siguientes lotes por ausencia de s. AZALPENA / CONCEPTO Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko (4/1999 Legeak aldatua) 107., 114. eta hurrengo artikuluetan xedatzen den moduan, administrazio-bidea amaitzen ez duen Conforme se establece en los artículos 107, 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, contra la presente

4 ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek DIRECTOR GENERAL-ari, jakinarazten den egunaren biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hala ere, egokitzat jotzen den beste edozein errekurtso ere aurkeztu ahal izango da. Kontratazio-Organoak esleipenduna/k errekeritzen du/ditu esleipen honetatik ondorioztatzen diren kontratuak formaliza ditzan/ditzaten, hamabost egun balioduneko epean, ebazpen hau jasotzen denetik aurrera. Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada ante el DIRECTOR GENERAL en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro que se estime pertinente. El Órgano de Contratación requiere al/los adjudicatario/s que se proceda a la formalización de los contratos que se derivan de la presente adjudicación que se realizará en el plazo de 15 días hábiles transcurridos desde la recepción de la notificación de la presente resolución. DONOSTIA - San Sebastian(e)n, 2014(e)ko uztailaren 23(e)an En DONOSTIA - San Sebastian, a 23 de julio de 2014 KUDEATZAILE ZUZENDARIA / DIRECTORA GERENTE Iz/Fdo.- MERINO HERNANDEZ, MARIA LUISA

5 Lotea/Lote Lotearen / Artikuluaren izena Denominación Lote / Artículo Eskaintza -mota Esleipenduna Adjudicatario Eskainitako zenbateko osoa BEZik gabe Importe Total do sin IVA Entregatzeko epea Plazo entrega Gauzatzeko epea Plazo ejecución 2 TALLA ESTERIL PLAST 50x75 OB IBERHOSPITEX, S.A ,00 48 Horas 12 Meses 3 CONTENEDOR 100 ML TAPA ROJA OB S.L ,00 48 Horas 12 Meses CONTENEDOR CON MEDIO DE 4 TRANSPORTE OB MELGUIZO SA 6.356,00 48 Horas 12 Meses EQUIPO RECOGIDA ORINA VASO Y 5 TUBO OB S.L ,00 48 Horas 12 Meses CONT. ORINA 24H 3L. OPACO 6 C/VALVULA OB S.L ,15 48 Horas 12 Meses OB S.L ,00 48 Horas 12 Meses 8 AGUA DESMINERALIZADA OB IMPORT-QUIMIA, S.L ,00 48 Horas 12 Meses 9 ORAL OB ESPAÑA, S.A ,00 48 Horas 12 Meses OB ESPAÑA, S.A ,00 48 Horas 12 Meses 11 CEPILLO TOMA MUESTRA CITOLOGIAS OB S.L ,00 48 Horas 12 Meses 12 ESCOBILLON ESTERIL HUMEDO OB S.L ,40 48 Horas 12 Meses

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/10/1/0809/O221/0000/ VARIOS MATERIAL SANITARIO II. COMARCA GIPUZKOA

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/10/1/0809/O221/0000/ VARIOS MATERIAL SANITARIO II. COMARCA GIPUZKOA Nº/Zk. 755/13 ESPTE. ZK EXPTE Nº XEDEA OBJETO G/110/10/1/0809/O221/0000/052013 VARIOS MATERIAL SANITARIO II. I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki eta xedea dituen

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/20/1/0740/O301/0000/ XEDEA /OBJETO SONDAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/20/1/0740/O301/0000/ XEDEA /OBJETO SONDAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA ESPTE. ZK/EXPTE Nº G/110/20/1/0740/O301/0000/052013 TALDEA/AGRUPACION HDSUMINISTROSRC HDSUMINISTROSRC XEDEA /OBJETO SONDAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº XEDEA OBJETO G/111/80/1/1030/O101/0000/072014 ACUERDO MARCO PARA SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/30/4/0/0898/O63/0000/06205 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA OBJETO ADQUISICIÓN DE ECOGRAFOS PARA GINECOLOGÍA DE OSI BARRUALDE-GALDAKAO I.- Osakidetza

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/20/1/0939/O651/0000/062014

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/20/1/0939/O651/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G/0/20//099/O6/0000/0620 TALDEA AGRUPACION XEDEA OBJETO EQUIPOS DE ANESTESIA Y SISTEMAS DE PUNCIÓN P/OSI BARAKALDO-SESTAO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/118/20/1/0766/O621/0000/052015

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/118/20/1/0766/O621/0000/052015 ESPTE. ZK EXPTE Nº G/118/20/1/066/O621/0000/052015 TALDEA AGRUPACION XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE MATERIAL DESECHABLE PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/20/1/1448/O651/0000/122015

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/20/1/1448/O651/0000/122015 ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/1448/O61/0000/12201 XEDEA OBJETO ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA OSI BARAKALDO-SESTAO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/124/20/1/0422/O661/0000/ VER ANEXO COMPARATIVA DE PUNTUACIONES DEFINITIVAS

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/124/20/1/0422/O661/0000/ VER ANEXO COMPARATIVA DE PUNTUACIONES DEFINITIVAS ESPTE. ZK EXPTE Nº XEDEA JETO G/124/20/1/0422/O661/0000/022016 ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE FILTROS CLIMATIZACION PARA LA ORGANIZACION SANITARIA INTEGRADA EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES I.- Osakidetza

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/120/20/1/1228/O301/0000/ HDSUMINISTROSBH MATERIAL DE CURAS

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/120/20/1/1228/O301/0000/ HDSUMINISTROSBH MATERIAL DE CURAS ESPTE. ZK / EXPTE Nº TALDEA / AGRUPACION XEDEA / OBJETO G/120/20/1/1228/O301/0000/122013 HDBH MATERIAL DE CURAS I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki eta xedea dituen

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC JAI HORNIDURAK, S.L. OB XUKA 30, ,30

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC JAI HORNIDURAK, S.L. OB XUKA 30, ,30 ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0666/OSC1/0000/032012 TALDEA AGRUPACION XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA PRODUCTOS DE CELULOSA I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki eta

Más detalles

DIRECTOR GERENTE ESPTE. ZK EXPTE Nº G/116/20/1/0744/O621/0000/ TALDEA AGRUPACION XEDEA OBJETO

DIRECTOR GERENTE ESPTE. ZK EXPTE Nº G/116/20/1/0744/O621/0000/ TALDEA AGRUPACION XEDEA OBJETO ESPTE. ZK EXPTE Nº G/116/20/1/0744/O621/0000/042012 TALDEA AGRUPACION XEDEA JETO Suministro de agujas de biopsia y catéteres para el servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Basurto. I.-

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/20/1/0894/OSC1/0000/072013

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/20/1/0894/OSC1/0000/072013 ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0894/OSC1/0000/072013 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE CATÉTERES PERIFÉRICOS CORTOS, EQUIPOS DE INFUSIÓN INTRAVENOSA

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/0/20//082/O6/0000/020 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISIÓN DE ESTIMULADORES TRANSCUTÁNEOS, ELECTRODOS Y MATERIAL

Más detalles

Lote 1 BOLSA ORINA CON GRIFO DE VACIADO CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO

Lote 1 BOLSA ORINA CON GRIFO DE VACIADO CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0723/OSC1/0000/042014 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE BOLSAS DE ORINA PARA LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE OSAKIDETZA

Más detalles

G/110/20/1/0750/O301/0000/ ADQUISICION DE VENDAJES PARA LA DONOSTIALDEA ESI/OSI DONOSTIALDEA

G/110/20/1/0750/O301/0000/ ADQUISICION DE VENDAJES PARA LA DONOSTIALDEA ESI/OSI DONOSTIALDEA ESPTE. ZK. EXPTE Nº TALDEA AGRUPACIÓN XEDEA OBJETO G/110/20/1/0750/O301/0000/042015 HDSUMINISTROSVP ADQUISICION DE VENDAJES PARA LA DONOSTIALDEA ESI/OSI DONOSTIALDEA I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

Lote 1 EQUIPO DE INFUSIÓN NORMAL CON TOMA DE AIRE

Lote 1 EQUIPO DE INFUSIÓN NORMAL CON TOMA DE AIRE ESPTE. ZK EXPTE G/110/20/1/1848/OSC1/0000/122011 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO A.M. EQUIPOS DE INFUSIÓN I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/111/20/1/1010/O661/0000/072015

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/111/20/1/1010/O661/0000/072015 ESPTE. ZK EXPTE Nº XEDEA JETO G/111/20/1/1010/O661/0000/072015 ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA UNIDAD DEL - ORGANIZACION SANITARIA INTEGRADA EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES I.- Osakidetza

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/20/1/0217/O651/0000/012016

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/20/1/0217/O651/0000/012016 ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0217/O651/0000/012016 XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA OSI BARAKALDO-SESTAO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/20/1/1243/OSC1/0000/ ACUERDO MARCO GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/20/1/1243/OSC1/0000/ ACUERDO MARCO GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/1243/OSC1/0000/092016 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/111/20/1/0535/OSC1/0000/022015

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/111/20/1/0535/OSC1/0000/022015 ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0535/OSC1/0000/022015 TALDEA AGRUPACION XEDEA OBJETO ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE VALVULAS CARDIACAS, ANILLOS PARA ANULOPLASTIA Y CINDUCTOS VALVULADOS PARA LAS ORGANIZACIONES

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/130/10/0/0771/O631/0000/042016

ESLEIPEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/130/10/0/0771/O631/0000/042016 ESLEIPEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/10/10/0/0771/O61/0000/042016 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO EQUIPAMIENTO MEDICO SANITARIO PARA EL CENTRO DE SALUD DE

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/111/20/1/0596/O631/0000/ SUMINISTROS

ESLEIPEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/111/20/1/0596/O631/0000/ SUMINISTROS RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº TALDEA AGRUPACION XEDEA OBJETO G/111/20/1/0596/O631/0000/022014 SUMINISTROS ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE OSTEOSINTESIS Y PRÓTESIS PARA MIEMBRO SUPERIOR

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/116/20/1/0794/O301/0000/ HDSUMINISTROSBH

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/116/20/1/0794/O301/0000/ HDSUMINISTROSBH ESPTE. ZK / EXPTE Nº TALDEA / AGRUPACION XEDEA OBJETO G/116/20/1/0794/O301/0000/052015 HDBH MICROCATÉTERES, MICROGUÍAS Y CATÉTERES-GUÍAS PARA NEURORRADIOLOGÍA I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/112/20/1/0474/OSC1/0000/ XEDEA OBJETO

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/112/20/1/0474/OSC1/0000/ XEDEA OBJETO ESPTE. ZK EXPTE Nº G/112/20/1/0474/OSC1/0000/022012 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA REALIZAR TECNICAS DE ANALISIS CLINICOS DE RUTINA Y URGENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/111/20/1/0906/OSC1/0000/052016

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/111/20/1/0906/OSC1/0000/052016 0006 - Araba ESPTE. ZK EXPTE Nº G//20//0906/OSC/0000/05206 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO A.M. DE DESFIBRILADORES, HOLTERS Y ELECTRODOS I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/111/20/1/0782/O661/0000/052013

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/111/20/1/0782/O661/0000/052013 ESPTE. ZK EXPTE Nº XEDEA JETO G/111/20/1/0782/O661/0000/052013 SUMINISTRO DE PROTESIS DE CADERA - HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

CI-SREC A.M. DE MARCAPASOS, DESFIBRILADORES Y HOLTERS

CI-SREC A.M. DE MARCAPASOS, DESFIBRILADORES Y HOLTERS ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/0/1/008/OSC1/0000/001 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO A.M. DE, ES Y HOLTERS I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki eta

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/20/1/1018/O631/0000/072015

ESLEIPEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/20/1/1018/O631/0000/072015 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/1018/O631/0000/072015 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISIÓN DE SONDAS PARA LA OSI BARRUALDE GALDAKAO

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/208/20/1/1511/O501/0000/ SERVICIOS SERVICIOS

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/208/20/1/1511/O501/0000/ SERVICIOS SERVICIOS ESPTE. ZK EXPTE Nº G/208/20/1/1511/O501/0000/122014 TALDEA AGRUPACION SERVICIOS SERVICIOS XEDEA OBJETO GESTION DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y DE LA EXPLOTACIÓN DE CAFETERIAS DE LA RED DE SALUD MENTAL

Más detalles

TOTAL PRECIO PO DERADO 488,70 2) J.M. VIGIOLA, S.A. TOTAL PRECIO PO DERADO 721,56 3) AUTOBUSES CUADRA, S.A. TOTAL 162,05 5% 8,10

TOTAL PRECIO PO DERADO 488,70 2) J.M. VIGIOLA, S.A. TOTAL PRECIO PO DERADO 721,56 3) AUTOBUSES CUADRA, S.A. TOTAL 162,05 5% 8,10 Txostena / Informe Kontratazio Zuzendaritza Dirección de Contratación Espedientea / Expediente 112006000004 Agiri zenbakia / Número documento Eguna / Fecha: Propuesta de Resolución de Delegado 8 de junio

Más detalles

RESOLUCION DE ADJUDICACION G/110/20/1/1134/O631/0000/ GASUMIN SUMINISTROS

RESOLUCION DE ADJUDICACION G/110/20/1/1134/O631/0000/ GASUMIN SUMINISTROS ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110//1/1134/O631/0000/1113 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA OBJETO ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO:GINECOLOGIA Y PLANIFICACIÓN I.- Osakidetza hasiera

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL BIZKAIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL BIZKAIA Núm. 146 Viernes 17 de junio de 2016 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL BIZKAIA AYUNTAMIENTO DE ETXEBARRI Anuncio de notificación de 10 de junio de 2016 en procedimiento

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/111/20/1/1742/OSC1/0000/122014

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/111/20/1/1742/OSC1/0000/122014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/1742/OSC1/0000/122014 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE IMPLANTES DE CADERA PARA LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE

Más detalles

CONCEJAL/A DELEGADO/A:

CONCEJAL/A DELEGADO/A: Txostena / Informe Kontratazio Zuzendaritza Dirección de Contratación Espedientea / Expediente 11 5600 000015 Agiri zenbakia / Número documento Eguna / Fecha: Propuesta de Resolución de Delegado 5 de Octubre

Más detalles

CONCEJAL/A DELEGADO/A:

CONCEJAL/A DELEGADO/A: Txostena / Informe Kontratazio Zuzendaritza Dirección de Contratación Espedientea / Expediente 111496000039 Agiri zenbakia / Número documento 111496000039_adjudicacion Eguna / Fecha: Propuesta de Resolución

Más detalles

CONCEJAL/A DELEGADO/A:

CONCEJAL/A DELEGADO/A: Txostena / Informe Kontratazio Zuzendaritza Dirección de Contratación Espedientea / Expediente 101014000007 Agiri zenbakia / Número documento 101014000007_adjudicación Eguna / Fecha: Propuesta de Resolución

Más detalles

CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE LANCETAS DE PUNCION Y TIRAS REACTIVAS DE EN SANGRE CAPILAR, CON DESTINO A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE OSAKIDETZA

CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE LANCETAS DE PUNCION Y TIRAS REACTIVAS DE EN SANGRE CAPILAR, CON DESTINO A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE OSAKIDETZA CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE LANCETAS DE PUNCION Y TIRAS REACTIVAS DE MEDICION DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, CON DESTINO A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE OSAKIDETZA Dokumentua argitaratu den data:

Más detalles

RESULTANDO, que se ha dado publicidad a la licitación en el B.O.P.V. 37 de fecha 23 de febrero de 2009.

RESULTANDO, que se ha dado publicidad a la licitación en el B.O.P.V. 37 de fecha 23 de febrero de 2009. OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESOLUCIÓN DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2009 DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN

Más detalles

CONCEJAL/A DELEGADO/A:

CONCEJAL/A DELEGADO/A: Txostena / Informe Kontratazio Zuzendaritza Dirección de Contratación Espedientea / Expediente 131714000001 Agiri zenbakia / Número documento Eguna / Fecha: Propuesta de Resolución de Delegado 10 de Enero

Más detalles

San Josepe kalea berriro urbanizatzeko proiektua. 1.faseari dagozkion obrak egitea. Esleipen proposamena. (2014CPOB0002)

San Josepe kalea berriro urbanizatzeko proiektua. 1.faseari dagozkion obrak egitea. Esleipen proposamena. (2014CPOB0002) JAKINARAZPENA Jakin dezazun, Tokiko Gobernu Batzarrak, 2015eko urtarrilaren 19an egindako bilkuran, Alkatetzak emandako eskurantzen eskuordetzearen arabera, besteak beste, akordio hau hartu zuen: San Josepe

Más detalles

informe pericial para defensa de los intereses municipales en el procedimiento

informe pericial para defensa de los intereses municipales en el procedimiento Txostena / Informe Kontratazio Zuzendaritza Dirección de Contratación Espedientea / Expediente 09313000018 Agiri zenbakia / Número documento 9313000018_ aproby adjudi Eguna / Fecha: AL CONCEJAL DELEGADO

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ÓRGANO DE CONTRATACIÓN POR EL QUE SE ADJUDICA UN CONTRATO

RESOLUCIÓN DE ÓRGANO DE CONTRATACIÓN POR EL QUE SE ADJUDICA UN CONTRATO Txostena / Informe. Kontratazio Zuzendaritza Dirección de Contratación. Espedientea / Expediente: 2015-053755 Zirkulazio, Garraio eta Ingurumen Saila / Area de Circulación, Transportes y Medio Ambiente

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ÓRGANO DE CONTRATACIÓN POR EL QUE SE ADJUDICA UN CONTRATO

RESOLUCIÓN DE ÓRGANO DE CONTRATACIÓN POR EL QUE SE ADJUDICA UN CONTRATO Txostena / Informe. Kontratazio Zuzendaritza Dirección de Contratación. Espedientea / Expediente: 2015-020981 Agiri zenbakia / Número documento: CONCEJAL/A DELEGADO/A: X:\Servicio de Contratación\Contratación\Gexpedientes\Calidad

Más detalles

GORLIZKO HOSPITALEA HOSPITAL GORLIZ

GORLIZKO HOSPITALEA HOSPITAL GORLIZ 9 /2016 EBAZPENA, URTARRILAREN 25EKOA, GORLIZKO OSPITALEKO ZUZENDARI GERENTEARENA, GORLIZKO OSPITALEKO HAINBAT KATEGORIATAKO ZERBITZU EGINKIZUNETAKO BEHIN BETIKO ZERRENDAK ONARTZEN DITUENA, URTEKO EGUNERATZEA

Más detalles

ADQUISICIÓN DE JERINGAS Y AGUJAS SUBCUTANEAS PARA OSI BARAKALDO-SESTAO

ADQUISICIÓN DE JERINGAS Y AGUJAS SUBCUTANEAS PARA OSI BARAKALDO-SESTAO ADQUISICIÓN DE JERINGAS Y AGUJAS SUBCUTANEAS PARA OSI BARAKALDO-SESTAO Dokumentua argitaratu den data: 2015/10/28 09:38:40 Espedientearen kodea: G/110/10/1/1139/O651/0000/092015 Iragarki mota: Iragarkia

Más detalles

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA CONSEJERÍA/ORGANISMO CONTRATANTE: Consejería de Cultura y Turismo CÓDIGO EXPEDIENTE: A2015/001514 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO EXPEDIENTE: SERVICIO DE

Más detalles

HECHOS. PRIMERO.- Con fecha 23 de agosto de 2011 se dicta acuerdo de inicio del expediente.

HECHOS. PRIMERO.- Con fecha 23 de agosto de 2011 se dicta acuerdo de inicio del expediente. OSASUN ETA KONTSUMO SAILA Gipuzkoako Lurralde Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO Dirección Territorial de Gipuzkoa RESOLUCIÓN DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2011, DEL DIRECTOR TERRITORIAL DE SANIDAD

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO:

ANTECEDENTES DE HECHO: OSASUN SAILA Zerbitzu eta Araubide Ekonomikoko Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE SANIDAD Dirección de Servicios y Régimen Económico RESOLUCIÓN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2011, DEL DIRECTOR DE RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO

Más detalles

ACUERDO MARCO SUMINISTRO DE SONDAS PARA LA HIBRIDACIÓN INSITU CON FLUORESCENCIA EN LAS UGCs

ACUERDO MARCO SUMINISTRO DE SONDAS PARA LA HIBRIDACIÓN INSITU CON FLUORESCENCIA EN LAS UGCs ACUERDO MARCO SUMINISTRO DE SONDAS PARA LA HIBRIDACIÓN INSITU CON FLUORESCENCIA EN LAS UGCs Dokumentua argitaratu den data: 2015/11/13 09:11:18 Espedientearen kodea: G/112/20/1/0810/OSC1/0000/052015 Iragarki

Más detalles

Suministro de equipamiento médico para el Hospital Universitario Basurto. Osi Bilbao Basurto.

Suministro de equipamiento médico para el Hospital Universitario Basurto. Osi Bilbao Basurto. Suministro de equipamiento médico para el Hospital Universitario Basurto. Osi Bilbao Basurto. Dokumentua argitaratu den data: 2017/08/10 05:12:13 Espedientearen kodea: G/130/20/4/1183/O621/0000/062017

Más detalles

España-Vitoria-Gasteiz: Aparatos de endoscopia y endocirugía 2017/S Anuncio de licitación. Suministros

España-Vitoria-Gasteiz: Aparatos de endoscopia y endocirugía 2017/S Anuncio de licitación. Suministros 1 / 5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298060-2017:text:es:html -Vitoria-Gasteiz: Aparatos de endoscopia y endocirugía 2017/S 144-298060 Anuncio de licitación

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES POR LA QUE SE ADJUDICA DE FORMA PROVISIONAL EL CONTRATO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO SERVICIO

Más detalles

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE EXPANSORES Y PROTESIS MAMARIAS PARA EL PLASTICA - ORGANIZACION SANITARIA INTEGRADA EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE EXPANSORES Y PROTESIS MAMARIAS PARA EL PLASTICA - ORGANIZACION SANITARIA INTEGRADA EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE EXPANSORES Y PROTESIS MAMARIAS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA - ORGANIZACION SANITARIA INTEGRADA EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES Dokumentua argitaratu den data:

Más detalles

RESULTANDO EMPRESAS INVITADAS CERTIOREM, S.A. GRUPO CORPORATIVO GFI NORTE, S.L. S.S.HARD

RESULTANDO EMPRESAS INVITADAS CERTIOREM, S.A. GRUPO CORPORATIVO GFI NORTE, S.L. S.S.HARD Nº Expediente: 2016.923 Nº de expediente: 2016.923 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES (SEO) PARA EITBNET S.A.U. Asunto: RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Fecha: 7 de Noviembre

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL DESARROLLO DE UN ENTORNO PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA

Más detalles

RESULTANDO que dentro del proceso de negociación los candidatos han presentado las siguientes ofertas en relación al precio (IVA excluido):

RESULTANDO que dentro del proceso de negociación los candidatos han presentado las siguientes ofertas en relación al precio (IVA excluido): RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN POR LA QUE SE ADJUDICA DEFINITIVAMENTE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTROS

Más detalles

WROCLAWEN 2016an EGONALDI ARTISTIKOA EGINGO DUTEN SORTZAILE HAUTATUEN ZERRENDA ARGITARATZEN DUEN EBAZPENA

WROCLAWEN 2016an EGONALDI ARTISTIKOA EGINGO DUTEN SORTZAILE HAUTATUEN ZERRENDA ARGITARATZEN DUEN EBAZPENA WROCLAWEN 2016an EGONALDI ARTISTIKOA EGINGO DUTEN SORTZAILE HAUTATUEN ZERRENDA ARGITARATZEN DUEN EBAZPENA OINARRIAK 2015eko abenduaren 30eko EHAAn, Wroclaw hirian 2016ko udan egonaldi artistiko bat egiteko

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/140/14/1/0823/O631/0000/ SUMINISTROS

ESLEIPEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/140/14/1/0823/O631/0000/ SUMINISTROS BARRUALDE GALDAKAO ESI OSI BARRUALDE GALDAKAO ESLEIPEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº TALDEA AGRUPACION XEDEA OBJETO G/1/14/1/0823/O631/0000/052014 SUMINISTROS ADQUISICION DE MOBILIARIO

Más detalles

A.M. DE MARCAPASOS, DESFIBRILADORES, HOLTERS Y ELECTRODOS

A.M. DE MARCAPASOS, DESFIBRILADORES, HOLTERS Y ELECTRODOS A.M. DE MARCAPASOS, DESFIBRILADORES, HOLTERS Y ELECTRODOS Dokumentua argitaratu den data: 2016/12/16 09:51:39 Espedientearen kodea: G/111/20/1/0906/OSC1/0000/052016 Iragarki mota: Iragarkia Izapidetzearen

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Ref: 07/530917.9/13 7.5 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN De conformidad con lo que establecen los artículos 138 y 151 del texto refundido de la Ley de Contratos de Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo

Más detalles

España-Vitoria-Gasteiz: Reactivos de laboratorio 2015/S

España-Vitoria-Gasteiz: Reactivos de laboratorio 2015/S DO/S S227 24/11/2015 412716-2015-ES Información complementaria - Procedimiento abierto 1/1 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412716-2015:text:es:html España-Vitoria-Gasteiz:

Más detalles

España-Bilbao: Material médico fungible 2017/S Anuncio de licitación. Suministros

España-Bilbao: Material médico fungible 2017/S Anuncio de licitación. Suministros 1 / 5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344585-2017:text:es:html España-Bilbao: Material médico fungible 2017/S 167-344585 Anuncio de licitación Suministros

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/121/20/1/0710/O631/0000/042015 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE PERSONAL,

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL E DE MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 016/2014 Resolución nº 102/2014 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 5 de febrero de 2014. VISTA la reclamación interpuesta por D. C. M. A. en

Más detalles

Arrasateko Udaleko telefonia finko, mugikor eta datuen komunikazio zerbitzua : behin betiko esleipen proposamena.

Arrasateko Udaleko telefonia finko, mugikor eta datuen komunikazio zerbitzua : behin betiko esleipen proposamena. JAKINARAZPENA Jakin dezazun, Tokiko Gobernu Batzarrak, 2010eko abenduaren 3an egindako bilkuran, Alkatetzak emandako eskurantzen eskuordetzearen arabera, besteak beste, akordio hau hartu zuen: Arrasateko

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES POR LA QUE SE ADJUDICA DE FORMA DEFINITIVA EL CONTRATO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO SERVICIO

Más detalles

EMPRESAS: - JUFEPAMA SERVICIOS, S.C.A. - MARTIN CARRASCO, S.L.

EMPRESAS: - JUFEPAMA SERVICIOS, S.C.A. - MARTIN CARRASCO, S.L. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS DENOMINACIÓN: SERVICIOS DE LABORES Y TRABAJOS AGRÍCOLAS EN DIVERSAS FINCAS GESTIONADAS POR LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA EXPEDIENTE:

Más detalles

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE AGOSTO.

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE AGOSTO. ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE AGOSTO. 1.- ADJUDICACIÓN CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO. VISTO

Más detalles

A N T E C E D E N T ES

A N T E C E D E N T ES Resolución del Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se adjudica el expediente de contratación de los servicios de ejecución de diseño general, creatividad,

Más detalles

RESULTANDO que dentro del proceso de negociación los candidatos han presentado las siguientes ofertas en relación al precio (IVA excluido).

RESULTANDO que dentro del proceso de negociación los candidatos han presentado las siguientes ofertas en relación al precio (IVA excluido). RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN POR LA QUE SE ADJUDICA DEFINITIVAMENTE EL CONTRATO DE SUMINISTROS QUE TIENE POR

Más detalles

RESULTANDO GERTAKARIAK

RESULTANDO GERTAKARIAK HEZKUNTZ, UNIBERTSITATE ETA EBAZPENA, 2011KO IRAILAREN 23KOA, ADMINISTRAZIO ETA DIRUBIDEEN ZUZENDARIARENA, BIZKAIAKO MUSKIZKO HLHI, SAN FRANCISCOKO HLHI, SANTA TERESA BAGAZA-BEURKO HLHI, GABRIEL CELAYAKO

Más detalles

Calidad de la oferta (máximo 25 puntos) Donostia Estrés Coaching Center. Plan de Trabajo (máximo 24 puntos) Einber Prevenalia, S.A.

Calidad de la oferta (máximo 25 puntos) Donostia Estrés Coaching Center. Plan de Trabajo (máximo 24 puntos) Einber Prevenalia, S.A. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES.

Más detalles

TERCERO.- El anuncio de licitación fue publicado en el BOPV nº 170 de 6 de septiembre de 2013.

TERCERO.- El anuncio de licitación fue publicado en el BOPV nº 170 de 6 de septiembre de 2013. OSALAN Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales Camino de la Dinamita s/n 48903 Barakaldo Tel.: 94 403 2104 Fax.. 94 403 2100 RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA

Más detalles

Ap. Característica EXIGIDO HP Servicios. Número de horas de Mantenimiento proactivo >=

Ap. Característica EXIGIDO HP Servicios. Número de horas de Mantenimiento proactivo >= RESOLUCIÓN DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2015 DEL DIRECTOR GENERAL DEL EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA/INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA, POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE

Más detalles

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes Ref: 08/391415.9/12 ORDEN Registro:857/2012 Unidadadministrativa: ÁREADECONTRATACIÓN De conformidad con lo que establecen los artículos 138 y 151 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

Más detalles

RESOLUCIÓN. Adjudicar el contrato de Suministro e Instalación de Ecógrafos, de acuerdo con la propuesta de la Mesa de contratación, a:

RESOLUCIÓN. Adjudicar el contrato de Suministro e Instalación de Ecógrafos, de acuerdo con la propuesta de la Mesa de contratación, a: Ref: 7/76.9/6 HOSPITAL UNIVERTARIO PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA CONSEJERÍA DE SANIDAD Comunidad de Madrid Exp.:GCASU 06-6 RESOLUCIÓN Registro: Unidad administrativa: CONTRATACION ADMINISTRATIVA Resolución

Más detalles

Anuncio de licitación. Suministros

Anuncio de licitación. Suministros 1 / 5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:236638-2017:text:es:html España-Vitoria-Gasteiz: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO OSASUN ETA KONTSUMO SAILA Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Sailburuordetza Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO Viceconsejería

Más detalles

TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.

TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A. HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: ICR / icr DEPARTAMENTO/SERVICIO: Concejalía de Urbanismo, / Secretaría Ejecutiva del Área PROCEDIMIENTO: Común (Junta de Gobierno) EXPDTE: OC 63/2016 ASUNTO: Adjudicación contrato de servicios de mantenimiento

Más detalles

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE APOYO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN PALACIO DE CONGRESOS EUROPA, VILLA SUSO Y ESCORIAZA ESQUIVEL.

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE APOYO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN PALACIO DE CONGRESOS EUROPA, VILLA SUSO Y ESCORIAZA ESQUIVEL. Número de Expediente: 2016/CONASO0356 ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE APOYO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN PALACIO DE CONGRESOS EUROPA, VILLA SUSO Y ESCORIAZA ESQUIVEL. AÑO 2017 En sesión ORDINARIA

Más detalles

Junta cje. Castilla y León ADJUDIC4CIÓN. Examinado el expediente tramitado para la contratación del SUMINISTRO descrito

Junta cje. Castilla y León ADJUDIC4CIÓN. Examinado el expediente tramitado para la contratación del SUMINISTRO descrito Rigoberto Cortejoso, 14 47014 ValLadolid - Tel. 983 419 000 Fax 983 419 999 desarrollo. con el Acta de la sesión celebrada al efecto han sido admitidas todas las empresas otros criterios evaluables mediante

Más detalles

RESULTANDO que dentro del proceso de negociación los candidatos han presentado las siguientes ofertas en relación al precio (IVA excluido):

RESULTANDO que dentro del proceso de negociación los candidatos han presentado las siguientes ofertas en relación al precio (IVA excluido): RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN POR LA QUE SE ADJUDICA PROVISIONALMENTE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTROS

Más detalles

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

I.- ANTECEDENTES DE HECHO EB 2012/007 Resolución 53/2012, de 31 de mayo de 2012, del Titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi / Kontratuen Inguruko Errekurtsoen Administrazio

Más detalles

Suministro de gas natural en las instalaciones de CIC biomagune.

Suministro de gas natural en las instalaciones de CIC biomagune. Suministro de gas natural en las instalaciones de CIC biomagune. Dokumentua argitaratu den data: 2018/03/28 17:49:12 Espedientearen kodea: 2018/01/SUM. Iragarki mota: Iragarkia Izapidetzearen egoera: Irekiak/eskaintza-aurkezpen

Más detalles

Gestión del Servicio (máximo 10 puntos): FERROVIAL SERVICIOS, S.A. IEG ENERGÍA INSTALACIONES ESPECIALES DE GENERACIÓN

Gestión del Servicio (máximo 10 puntos): FERROVIAL SERVICIOS, S.A. IEG ENERGÍA INSTALACIONES ESPECIALES DE GENERACIÓN RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS

Más detalles

2012. GIPUZKOAKO CAMPUSEKO ERREKETOREORDEA/LA VICERRECTORA DEL CAMPUS DE GIPUZKOA. Fdo./Sin.: Cristina Uriarte Toledo

2012. GIPUZKOAKO CAMPUSEKO ERREKETOREORDEA/LA VICERRECTORA DEL CAMPUS DE GIPUZKOA. Fdo./Sin.: Cristina Uriarte Toledo ERABAKIA, 2012ko UZTAILAREN 25ekoa, UPV/EHUko GIPUZKOAKO CAMPUSEKO ERREKTOREORDEARENA, GIPUZKOAKO CAMPUSEAN HITZARMENAK IZAPIDETZEKO PROZEDURA ARGITARATZEN DUENA. Hitzarmen bat nola izapidetu aldizka izaten

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO QUE SE CITA

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO QUE SE CITA ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO QUE SE CITA CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000357 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: Servicio de documentación, formación y apoyo a editores Web OBJETO

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente de contratación para el servicio referenciado, en el que constan los siguientes ANTECEDENTES

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente de contratación para el servicio referenciado, en el que constan los siguientes ANTECEDENTES Secretaría Provincial AAM/jjcm Expte. Nº CMA 04/2016 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE DIECISEIS OFICINAS DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO EN LA PROVINCIA DE CADIZ

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO RESOLUCIÓN DE 25 DE MARZO DE 2014 DEL DIRECTOR DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES SERVICIO

Más detalles

SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUTURA MECANICA PARA LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS

SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUTURA MECANICA PARA LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUTURA MECANICA PARA LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE OSAKIDETZA Dokumentua argitaratu den data: 2016/10/27 09:19:31 Espedientearen kodea: G/113/20/1/0667/OSC1/0000/032016 Iragarki

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO ORDEN DEL CONSEJERO DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR POR LA QUE SE ADJUDICA DE FORMA PROVISIONAL EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CENTROS DEPENDIENTES DEL

Más detalles

ANTECEDENTES. ngav9qqe3ctumrotjs0jyq==

ANTECEDENTES. ngav9qqe3ctumrotjs0jyq== RESOLUCIÓN 463/2014 DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS REGIONAL Y VIRGEN DE LA VICTORIA DE MÁLAGA COMO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN COMPETENTE DE LA, POR LA QUE SE ADJUDICA EXPEDIENTE

Más detalles

G/121/14/1/0895/O531/0000/062014

G/121/14/1/0895/O531/0000/062014 ESP. ZK.: EXPTE. Nº.: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS G/121/14/1/0895/O531/0000/062014 XEDEA OBJETO Suministro de material de limpieza y aseo para el Hospital Santa Marina KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA

Más detalles