Guia de tutoria CURSOS D ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS. Curs escolar: Grup: Tutor/a:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Guia de tutoria CURSOS D ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS. Curs escolar: Grup: Tutor/a:"

Transcripción

1 Guia de tutoria CURSOS D ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS Curs escolar: Grup: Tutor/a:

2 0. Control de canvis Versió 1.1, presentada per a la seva revisió i aprovació en setembre 2012, a partir de la Resolució ens/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s organitza el curs de formació específic per a l accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l accés als cicles de grau superior, publicat al DOGC del 27 de juny de 2012 (núm.6158). Versió 1.2, s adapta a la Resolució de 21 de juny de 2013 per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs Versió 1.3, s adapta a la Resolució de 20 de juny de 2014 per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs Arxiu: Guia de tutoria Cursos d Accés Pàgina 2 de 11

3 Índex 1. CURS D ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CAM) Destinataris Calendari, horari i continguts del curs Tutoria Assistència Puntualitat Avaluació Qualificació Calendari d avaluacions Efectes del curs Repetició de curs CURS D ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR. (CAS) Destinataris Calendari, horari i continguts del curs Assistència Puntualitat Avaluació Qualificació Calendari d avaluacions Efectes del curs Repetició de curs TEMARIS I CRITERIS D AVALUACIÓ Arxiu: Guia de tutoria Cursos d Accés Pàgina 3 de 11

4 1. CURS D ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CAM) Destinataris El curs està adreçat a l alumnat que compleix aquests DOS requisits: a)no estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària o equivalent acadèmic. b) Tenir una edat mínima de 17 anys, complerts en l any d inici del curs d accés Calendari, horari i continguts del curs El curs d accés començarà el 15 de setembre de 2014, i finalitzarà el dia 21 de maig de L horari serà intensiu de matí, 4 dies a la setmana, entre les 8:20 i les 14:30, un total de 18 hores lectives setmanals. El curs d accés CAM comprèn les següents matèries, estructurades en tres àmbits: 1. ÀMBIT DE COMUNICACIÓ (COM): 1.1. Comunicació en llengua catalana i llengua castellana (5 hores setmanals) Llengua anglesa (3 hores setmanals). 2. ÀMBIT SOCIAL (SOC): 2.1. Ciències socials i ciutadània (3 hores setmanals) 2.2. Tutoria i orientació ( 1 hora setmanal) 3. ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC (CTE): 3.1. Matemàtiques (3 hores setmanals) Tecnologia (3 hores setmanals) 2 1 Es desglossa en 2 hores/setmana per llengua i 1 hora per estructures lingüístiques comunes. 2 Matèria opcional ofertada pel centre Arxiu: Guia de tutoria Cursos d Accés Pàgina 4 de 11

5 1.3. Tutoria La matèria de tutoria és presencial i obligatòria i s inscriu i avalua en l àmbit social. El seu contingut s estructura en tres parts: 1. Coneixement d un mateix. Autoavaluació. 2. Orientació acadèmica 3. Orientació professional 1.4. Assistència El curs de formació CAM és presencial. L'assistència de l'alumnat és obligatòria. No es podrà expedir el certificat d haver superat el curs en cas de no haver assistit, almenys, al vuitanta per cent del conjunt de les hores de les activitats lectives (que inclou la tutoria). A aquests efectes no es discriminarà entre faltes justificades o injustificades ja que s entén que l alumne ha de garantir aquest mínim d assistència pel conseqüent seguiment del curs. Si la inassistència a classe d un alumne o alumna es preveu que hagi de ser perllongada, l alumne o l alumna o la seva família en el cas dels menors d edat estan obligats a informar d aquest fet al professor/a tutor/a. Els alumnes o, quan aquests siguin menors d edat, els seus pares o representants legals, tant aviat com es reintegrin a les classes després d un període de temps d absència, notificaran per escrit al tutor o la tutora i als altres professors, els motius pels quals no ha assistit a classe, en el termini màxim de 5 dies hàbils. La justificació es farà emplenant el model establert per a cada cas, que es troba a disposició de l alumnat a la consergeria i la pagina web del centre, tot adjuntant els documents oportuns Puntualitat El deure d assistència a classe implica fer-ho puntualment. Es considerarà falta de puntualitat quan un alumne, injustificadament, s incorpori a classe una vegada hagi sonat el senyal d entrada i l activitat docent s hagi iniciat. Passats deu minuts de l hora d inici d una activitat docent a l aula, taller o laboratori, l alumne pot perdre el dret de a participar-hi, si així ho considera el professor. En cap cas, els alumnes que no han pogut entrar a classe per retard poden quedar-se als passadissos. Tres retards no justificats donaran lloc a alguna de les correccions previstes en les normes d organització i funcionament de centre, amb relació a les conductes contràries a les normes de convivència. (article 56) Arxiu: Guia de tutoria Cursos d Accés Pàgina 5 de 11

6 1.6. Avaluació Qualificació Ø Matèries i àmbits: La qualificació de cada matèria serà numèrica entre 1 i 10. La qualificació de cada àmbit serà numèrica entre 1 i 10 i és la qualificació de les matèries que el componen ponderades per les respectives hores lectives setmanals: ÀMBIT DE COMUNICACIÓ ponderació Llengua Catalana 37,5 % Llengua Castellana 25 % Anglès 37,5 % ÀMBIT SOCIAL ponderació Ciències Socials 75 % Tutoria i orientació 25 % ÀMBIT TECNOLÒGIC ponderació Matemàtiques 50 % Tecnologia 50 % Ø Nota final del curs: La qualificació del curs és única i compresa entre 1 i 10 amb dues xifres decimals. Per superar el curs cal que la mitjana aritmètica dels tres àmbits sigui igual o superior a 5. Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits per realitzar la mitjana. Arxiu: Guia de tutoria Cursos d Accés Pàgina 6 de 11

7 Calendari d avaluacions 1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació Data del 15 de setembre al 28 de novembre de 2014 del 1 de desembre de 2014 al 27 de febrer de 2015 del 2 de març al 7 de maig de 2015 AVALUACIÓ FINAL: del 11 al 14 de maig de 2014 CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE: 1 a 3 de setembre de 2015 (per les matèries amb qualificació inferior a 5) 1.7. Efectes del curs La superació del curs de formació per a l accés als CFGM té els efectes següents: a. Permet l accés directe a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial. b. L exempció de la part general de la prova d accés pels ensenyaments d arts plàstiques i disseny de grau mitjà. En tot cas l alumnat haurà de superar la part específica de la prova d accés. c. L exempció de la part general de la prova d accés pels ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà. En tot cas l alumnat haurà de superar la part específica de la prova d accés. La matrícula al CAM no impedeix la inscripció de l alumne a les proves d accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà 1.8. Repetició de curs Si no se supera el curs, es podrà repetir una sola vegada però no hi haurà reserva de plaça. En qualsevol cas, sempre caldrà repetir el curs sencer. Arxiu: Guia de tutoria Cursos d Accés Pàgina 7 de 11

8 CALENDARI CURS CAM SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE Inici activitats lectives CFGS: 15 set. Final primer trimestre: 28 novembre Juntes avaluació: 3 de desembre Lliurament notes 1r trim.: 9 a 11 des. Final segon trimestre: 27 febrer Junta avaluació: 4 març Lliurament notes: 10 a 12 març Final classes: 15 de maig GENER FEBRER Juntes avaluació final.19 a 20 de maig Lliurament notes finals: 21 maig MARÇ ABRIL Convocatòria extraordinària de setembre: 1 a MAIG JUNY Arxiu: Guia de tutoria Cursos d Accés Pàgina 8 de 11

9 2. CURS D ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR. (CAS) 2.1. Destinataris Les persones que tinguin tinguin un títol de Tècnic (cicle formatiu de grau mitjà). Les persones inscrites aquest curs no poden posseir el títol de Batxillerat ni cap requisit per acadèmic d accés als cicles formatius de grau superior Calendari, horari i continguts del curs El curs d accés a GS començarà el 22 de setembre de 2014, i finalitzarà el dia 4 de juny de L horari serà intensiu de matí, 4 dies a la setmana, entre les 8:20 i les 14:30, un total de 20 hores lectives setmanals. El curs s estructura en dues parts: Matèries de la part comuna LLENGUA CATALANA (3 hores setmanals) LLENGUA CASTELLANA (3 hores setmanals) LLENGUA ANGLESA (5 hores setmanals) Matèries de la part específica (dues) MATEMÀTIQUES (obligatòria en totes les opcions) (4 hores setmanals) OPCIÓ CIENTÍFICOTECNOLÒGICA (triar-ne una): Ø Física-Tecnologia Ø Química-Biologia (4 hores setmanals) OPCIÓ HUMANÍSTICA I SOCIAL (triar-ne una): Ø Economia d empresa Ø Psicologia i sociologia (4 hores setmanals) OPCIÓ ARTÍSTICA (triar-ne una): Ø Física-Tecnologia Ø Expressió gràfica i plàstica (4 hores setmanals) OPCIÓ ESPORTIVA (triar-ne una): Ø Química-Biologia Ø Ciències de l esport 3 (4 hores setmanals) 3 MATÈRIA VÀLIDA TAMBÉ PER LA FAMÍLIA D ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES Arxiu: Guia de tutoria Cursos d Accés Pàgina 9 de 11

10 RELACIÓ ENTRE ELS ENSENYAMENTS I LES OPCIONS DEL CURS D'ACCÉS Ensenyaments Opcions prioritàries a) Famílies professionals de formació professional CT HS AR EE Activitats físiques i esportives Administració i gestió Agrària Arts gràfiques Arts i artesanies Comerç i màrqueting Edificació i obra civil Electricitat i electrònica Energia i aigua Fabricació mecànica Fusta, moble i suro Hoteleria i turisme Imatge i so Imatge personal Indústries alimentàries Indústries extractives Informàtica i comunicacions Instal lació i manteniment Marítimopesquera Química Sanitat Seguretat i medi ambient Serveis socioculturals i a la comunitat Tèxtil, confecció i pell Transport i manteniment de vehicles Vidre i ceràmica b) CF d Arts plàstiques i disseny c) Ensenyaments esportius CT: Cientificotecnològica HS: Humanística i social AR: Artística EE: Esportiva Arxiu: Guia de tutoria Cursos d Accés Pàgina 10 de 11

11 El centre ofereix presencialment l opció cientificotecnològica. Les persones matriculades que vulguin cursar altres matèries opcionals podran seguir la formació a distància mitjançant l Institut Obert de Catalunya (IOC). El curs inclou una hora setmanal de tutoria, que és presencial i obligatòria, però no és avaluable Assistència El curs de formació CAS és presencial. L'assistència de l'alumnat és obligatòria. No es podrà expedir el certificat d haver superat el curs en cas de no haver assistit, almenys, al vuitanta per cent del conjunt de les hores de les activitats lectives (que inclou la tutoria). A aquests efectes no es discriminarà entre faltes justificades o injustificades ja que s entén que l alumne ha de garantir aquest mínim d assistència pel conseqüent seguiment del curs. Si la inassistència a classe d un alumne o alumna es preveu que hagi de ser perllongada, l alumne o l alumna està obligat a informar d aquest fet al professor/a tutor/a. Els alumnes, tant aviat com es reintegrin a les classes després d un període de temps d absència, notificaran per escrit al tutor o la tutora i als altres professors, els motius pels quals no ha assistit a classe, en el termini màxim de 5 dies hàbils. La justificació es farà emplenant el model establert per a cada cas, que es troba a disposició de l alumnat a la consergeria i la pagina web del centre Puntualitat El deure d assistència a classe implica fer-ho puntualment. Es considerarà falta de puntualitat quan un alumne, injustificadament, s incorpori a classe una vegada hagi sonat el senyal d entrada i l activitat docent s hagi iniciat. Passats deu minuts de l hora d inici d una activitat docent a l aula, taller o laboratori, l alumne pot perdre el dret de a participar-hi, si així ho considera el professor. En cap cas, els alumnes que no han pogut entrar a classe per retard poden quedar-se als passadissos. Tres retards no justificats donaran lloc a alguna de les correccions previstes en les normes d organització i funcionament de centre, amb relació a les conductes contràries a les normes de convivència. (article 56). Arxiu: Guia de tutoria Cursos d Accés Pàgina 11 de 11

12 2.5. Avaluació Qualificació La qualificació de cada matèria serà numèrica entre 1 i 10. La qualificació del curs és única i compresa entre 1 i 10 amb dues xifres decimals. Per superar el curs cal que la mitjana aritmètica de les matèries sigui igual o superior a 5. Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascuna de les matèries per realitzar la mitjana Calendari d avaluacions 1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació Data del 22 de setembre al 12 de desembre del 15 de desembre al 6 de març del 9 de març al 21 de maig AVALUACIÓ FINAL: del 25 al 29 de maig de 2015 CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE: 1 a 3 de setembre de 2015 (per les matèries amb qualificació inferior a 5) 2.6. Efectes del curs La superació del curs de formació per a l accés als CFGS té els efectes següents: a. Permet l accés directe a cicles de grau superior de formació professional inicial, mitjançant la reserva de places prevista específicament pels alumnes que superin aquest curs. Dins aquesta reserva les sol licituds s ordenaran seguint els blocs de prioritat següents i dins de cada bloc seguint l ordre de la qualificació obtinguda en el CAS: 1) Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l opció prioritària. 2) Alumnes procedents d una altra família professional que han cursat l opció prioritària. Arxiu: Guia de tutoria Cursos d Accés Pàgina 12 de 11

13 3) Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l opció prioritària. 4) Alumnes procedents d una altra família professional que no han cursat l opció prioritària. b. L exempció de la part comuna de la prova d accés pels ensenyaments d arts plàstiques i disseny de grau mitjà i superior. En tot cas l alumnat haurà de superar la part específica de la prova d accés. c. L exempció de la part general de la prova d accés pels ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior. La matrícula al CAS no impedeix la inscripció de l alumne a les proves d accés a Cicles Formatius de Grau Superior: o La superació d una de les parts del CAS no té cap reconeixement acadèmic en les proves d accés. o La superació d una de les parts de les proves d accés a CFGS no té cap reconeixement acadèmic en el CAS Repetició de curs Si no se supera el curs, es podrà repetir una sola vegada però no hi haurà reserva de plaça. L alumne repetidor que tingui superada la part comuna o l específica pot demanar que se li conservin totes les qualificacions obtingudes en totes les matèries d una de les parts. No es poden conservar qualificacions d una o més matèries soltes. La repetició de la part comuna o específica implicarà la repetició de totes les matèries d aquesta part. 3. TEMARIS I CRITERIS D AVALUACIÓ L organització curricular, temaris i criteris d avaluació es poden consultar a : Arxiu: Guia de tutoria Cursos d Accés Pàgina 13 de 11

14 CALENDARI CURS SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE CAS Inici activitats lectives CFGS: 22 set. Final primer trimestre: 12 desembre Juntes avaluació: 16 a 18 de desembre Lliurament notes 1r trim.: 22 des. Final segon trimestre: 6 març Junta avaluació: 10 a 12 març Lliurament notes: 17a 19 març Final classes: 29 de maig GENER FEBRER Juntes avaluació final. 2 a 3 de juny Lliurament notes finals: 4 de juny MARÇ ABRIL Convocatòria extraordinària de setembre: 1 a MAIG JUNY Arxiu: Guia de tutoria Cursos d Accés Pàgina 14 de 11

15 Arxiu: Guia de tutoria Cursos d Accés Pàgina 15 de 11

ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS

ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS 2016-2017 1 El Batxibac és el programa que permet a l alumnat cursar un currículum mixt amb l objectiu d obtenir la doble titulació

Más detalles

Preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys-presencial

Preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys-presencial NORMATIVA REFERENT A LES PROVES D'ACCÉS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DELS MÉS GRANS DE 25 ANYS. CURS 2015-2016 INFORMACIÓ GENERAL PROVES ACCÉS UNIVERSITAT CURS 2015-2016 Amb el nou Reial Decret 1892/2008,

Más detalles

INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Llinatges: Nom: Adreça: Mòbil: Telèfon: Localitat: CP: DOI: Adreça electrònica: Data de naixement: EXPÒS:

Más detalles

Què és el BATXIBAC?:

Què és el BATXIBAC?: gener 2017 Què és el BATXIBAC?: Un acord entre els governs de França I Espanya per tal que alguns alumnes, quan acabin el Batxillerat, tinguin la doble titulació de Batxiller i Baccalauréat Objectius:

Más detalles

Graduï s. Ara en secundària

Graduï s. Ara en secundària Graduï s. Ara en secundària CFA Palau de Mar Per a persones adultes que vulguin reemprendre estudis el títol de Graduat en Educació Secundària (GES). Hi ha tres àmbits: Àmbit de la comunicació: llengüa

Más detalles

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO 2016-2017 Març de 2016 Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO per

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

Curs març de 2015

Curs març de 2015 Curs 2015-16 5 març de 2015 Breu descripció de l Institut 1,500 Alumnes 56 Grups 105 Professors Edat mitjana alumnes 21,72 anys Horari marc: Batxillerat: de 8 a 14:30 Grau mitjà: de 8 a 14:30 CAS: de 8

Más detalles

CFGS RADIOTERÀPIA I DOSIMETRIA. Curs

CFGS RADIOTERÀPIA I DOSIMETRIA. Curs CFGS RADIOTERÀPIA I DOSIMETRIA Curs 2015-2016 europeu Pàgina 1 de 7 1.- Durada del cicle: 2000 hores 2.- Seqüenciació i distribució dels mòduls per curs: Aquest cicle formatiu es realitza en dos cursos

Más detalles

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA.

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA. CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA Curs 2016 2017 PREAMBUL Aquest calendari estableix de manera molt clara l

Más detalles

Comte de Rius. Guia de tutoria PPAS. www.xtec.net/iescomtederius. Institut d Educació Secundària i Superior d Ensenyaments Professionals

Comte de Rius. Guia de tutoria PPAS. www.xtec.net/iescomtederius. Institut d Educació Secundària i Superior d Ensenyaments Professionals www.xtec.net/iescomtederius Guia de tutoria PPAS Institut d Educació Secundària i Superior d Ensenyaments Professionals Curs escolar 2005-2006 Grup: Tutor/a: Versió: 1.3 Data d entrada en vigor: 1 de setembre

Más detalles

Semipresencial o combinada

Semipresencial o combinada Nivell bàsic Desenvolupa les habilitats de comprensió i producció orals, perquè l'aprenent pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana. L'assoliment d'aquest nivell equival

Más detalles

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 NOTA INFORMATIVA REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 Auxiliar de gerontologia Els professionals que estan treballant actualment o s incorporin abans del 31 de

Más detalles

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera Jornada de portes obertes del Batxillerat Institut Celestí Bellera maig de 2016 Estructura del sistema educatiu PRIMÀRIA (de 3 a 12 anys) E S O 1r, 2n, 3r, 4t curs (de 12 a 16 anys) BATXILLERAT LOMCE 1r

Más detalles

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès.

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. ÍNDEX: En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. (Es pot accedir-hi directament clicant damunt el punt en qüestió) 1. Tarifes

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

GRAU D EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Primer curs 2015 /2016

GRAU D EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Primer curs 2015 /2016 GRAU D EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Primer curs 2015 /2016 Grup 21 curs Societat, Ciència i Cultura Societat, Ciència i Cultura 103699 i contextos I 103700 i contextos II 102011 / 6ECTS Teories i Pràctiques contemporànies

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017

NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017 NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017 Ens plau informar-lo que en data 11 de febrer s ha publicat la Ordre ESS / 106/2017, de 9 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat

Más detalles

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics)

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) Índex Registre d un nou alumne Introducció de les dades prèvies Introducció de les dades del Registre:

Más detalles

Preinscripció i matriculació Cicles Formatius de Grau Superior d Arts Plàstiques i Disseny

Preinscripció i matriculació Cicles Formatius de Grau Superior d Arts Plàstiques i Disseny Preinscripció i matriculació 2013-2014 Cicles Formatius de Grau Superior d Arts Plàstiques i Disseny TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ Del 27 de maig al 7 de juny de 2013 Període de presentació de sol licituds

Más detalles

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo FORMACIÓ BONIFICADA Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social per la contingència

Más detalles

educació formació professional cicles formatius per famílies professionals 2010

educació formació professional cicles formatius per famílies professionals 2010 educació formació professional cicles formatius per famílies professionals 2010 Generalitat de Catalunya Departament d Educació www.gencat.cat/educacio www.xtec.cat/estudis/fp Generalitat de Catalunya

Más detalles

formació professional cicles formatius per famílies professionals 2012

formació professional cicles formatius per famílies professionals 2012 formació professional cicles formatius per famílies professionals 2012 www.gencat.cat/ensenyament/queestudiar (Estudiar a Catalunya) Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Generalitat de Catalunya

Más detalles

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA. 2 cursos acadèmics. Curs

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA. 2 cursos acadèmics. Curs CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA 2 cursos acadèmics Curs 2016-2017 Curs 2016-2017 Curs 2016-2017 Sistema LOE PLA D ESTUDIS El cicle està dividit en mòduls. Cada mòdul està

Más detalles

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012 Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris 1 d agost de 2012 Article 2: Definicions 1/2 Al efectes d aquest decret s enten per: Venda proximitat: venda de productes agroalimentaris

Más detalles

CFGM CONDUCCIÓ D ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

CFGM CONDUCCIÓ D ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL CFGM CONDUCCIÓ D ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL 1. INFORMACIÓ SOBRE EL CENTRE EDUCATIU. 3 1.1. DRETS I DEURES DE L ALUMNAT.... 3 1.2. INFORMACIÓ DERIVADA DE LA NORMATIVA GENERAL.... 3 1.2.1.

Más detalles

Qüestionari d avaluació

Qüestionari d avaluació Qüestionari d avaluació 2010 Guia d instruccions per complimentar el model de qüestionari d avaluació. març 2010 GS012010QP10001 I RESOLUCIÓ 2010 La Resolució TRE/3767/2009, de 30 de novembre (DOGC. Núm.5545,

Más detalles

LLIBRES DE TEXT IES DE MASSAMAGRELL CURS

LLIBRES DE TEXT IES DE MASSAMAGRELL CURS LLIBRES DE TEXT IES DE MASSAMAGRELL CURS 2013-2014 NOTA INFORMATIVA És molt important no folrar ni posar el nom als llibres fins que el professor no haja donat el vistiplau (especialment en 1r cicle de

Más detalles

Una comunidad de aprendizaje

Una comunidad de aprendizaje Centro de estudios Joan Maragall Formación a distancia Una comunidad de aprendizaje España Comunidad Europea América Latina Hemos creado un modelo de aprendizaje en educación a distancia que acompaña tu

Más detalles

N ANEXO V-b. C) Ciencias F. Actividades Físicas. A) Humanidades y Ciencias Sociales S. Ciencias Sociales. B. Biocientífica

N ANEXO V-b. C) Ciencias F. Actividades Físicas. A) Humanidades y Ciencias Sociales S. Ciencias Sociales. B. Biocientífica NANEXO V-b DE GRADO SUPERIOR DE GRADO SUPERIOR (ANTERIOR AL 2010) Animación de Actividades Físicas y Deportivas C) F. Actividades Físicas Administración y Finanzas A) Humanidades y Sociales S. Sociales

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR CALENDARI - CURS 2015/2016 LLARS D INFANTS 4 al 15 de maig: presentació de sol licituds SEGON CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL I ENSENYAMENT OBLIGATORI (de P3 a 4t d ESO) 10-17 de març:

Más detalles

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: pàg 2/6 Índex CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI... 3 1. OBJECTE... 3 2. ÀMBIT SUBJECTIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI...

Más detalles

-3 El termini de presentació de sol licituds és des del dia 24 de gener fins les 13 hores del 7 de febrer de 2017.

-3 El termini de presentació de sol licituds és des del dia 24 de gener fins les 13 hores del 7 de febrer de 2017. 1/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya CÀRRECS I PERSONAL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT RESOLUCIÓ ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball

Más detalles

CURS DE NIVELL I PATINATGE ARTÍSTIC i DANSA PT091601PARA REUS-A INFORMACIÓ BLOC COMÚ / BLOC ESPECÍFIC / PERÍODE DE PRÀCTIQUES

CURS DE NIVELL I PATINATGE ARTÍSTIC i DANSA PT091601PARA REUS-A INFORMACIÓ BLOC COMÚ / BLOC ESPECÍFIC / PERÍODE DE PRÀCTIQUES CURS DE NIVELL I PATINATGE ARTÍSTIC i DANSA PT091601PARA REUS-A INFORMACIÓ Segons Resolució del secretari general de l esport - President del Consell Català de l'esport de 29 d abril de 2016 BLOC COMÚ

Más detalles

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS Acord de la Comissió d Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d Ordenació

Más detalles

INTRODUCCIÓ. Manual de benvinguda. Curs de monitor en el lleure

INTRODUCCIÓ. Manual de benvinguda. Curs de monitor en el lleure INTRODUCCIÓ L escola d educadors Quiràlia és un centre oficial de formació d educadors d activitats en el lleure infantil i juvenil, reconeguda amb el núm. 40 per la Secretaria General de Joventut de la

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

II Concurs de nanorelats UN TREN D HISTÒRIES PARAULES ENTRE VIES. Setmana de Sant Jordi

II Concurs de nanorelats UN TREN D HISTÒRIES PARAULES ENTRE VIES. Setmana de Sant Jordi UN TREN D HISTÒRIES Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l Escola d Escriptura de l Ateneu Barcelonès convoquen conjuntament el II Concurs literari de nanorelats

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL Article 1 Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides per l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les bases del règim

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 30 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Completa la taula següent: Graus Minuts Segons 30º 30 x 60 = 1.800 1.800 x 60 = 108.000 45º 2.700 162.000 120º 7.200 432.000 270º 16.200 972.000

Más detalles

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS Ernest Valls Ajuntament de Tortosa LLEI 3/1998 És la nova Llei d Intervenció Integral de l Administració Ambiental, transposició de la Directiva Europea IPPC,

Más detalles

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Revisió 3 Data d aprovació 23.12.2009 Edició Desembre

Más detalles

TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Es convaliden a tots els efectes amb els certificats oficials expedits per l'òrgan competent de la Universitat de València (el

Más detalles

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 3581-22/02/2002 Departament d'ensenyament RESOLUCIÓ ENS/310/2002, de 31 de gener, per la qual es convoca la realització de la prova d'accés als cicles

Más detalles

24ª LLIGA CATALANA PATINATGE ARTÍSTIC SOBRE GEL Temporada

24ª LLIGA CATALANA PATINATGE ARTÍSTIC SOBRE GEL Temporada 24ª LLIGA CATALANA PATINATGE ARTÍSTIC SOBRE GEL Temporada 2014-2015 1. OBJECTIUS DE LA LLIGA CATALANA La Lliga Catalana de Patinatge Artístic sobre Gel, té com objectiu oferir a totes/s les patinadores/rs

Más detalles

Setmana de l Energia Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016

Setmana de l Energia Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016 Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA CESSIÓ DE RECURSOS ICAEN Àmbit geogràfic: Catalunya Transport: inclòs Muntatge i desmuntatge:

Más detalles

INCOMPLIMENT DELS TERMINIS M À X IM S I REPERCUSIONS PER A LES P E R S O N E S BENEFICIÀRIES

INCOMPLIMENT DELS TERMINIS M À X IM S I REPERCUSIONS PER A LES P E R S O N E S BENEFICIÀRIES PROCEDIMENT DE RECONEXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DEL DRET A LES PRESTACIONS QUE RECONEIX LA LLEI 39/2006 DE PROMOCIÓ DE L A U TO N O M IA PERSONAL I D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA INCOMPLIMENT DELS

Más detalles

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils annex 2 al punt 6 Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils Barcelona,18 de març de 2016 INFORME SOBRE ELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB

Más detalles

INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES GRADUADES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL 2006/2007

INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES GRADUADES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL 2006/2007 INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES GRADUADES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL 2006/2007 INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES GRADUADES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL 2006-2007 3 PRESENTACIÓ El Departament

Más detalles

Apareixerà aquesta pantalla on és obligat obrir la guia de l aplicació i llegir-la per tal de continuar el procediment d inscripció.

Apareixerà aquesta pantalla on és obligat obrir la guia de l aplicació i llegir-la per tal de continuar el procediment d inscripció. GUIA DE L APLICACIÓ DE CONCURSOS PELS CANDIDATS Entrar al següent enllaç i registrar-se: https://aserv.udg.edu/contractaciopdi Apareixerà aquesta pantalla on és obligat obrir la guia de l aplicació i llegir-la

Más detalles

CONSULTA DE QUALIFICACIONS FINALS: --- CONSULTA DE CALIFICACIONES FINALES:

CONSULTA DE QUALIFICACIONS FINALS: --- CONSULTA DE CALIFICACIONES FINALES: EOI DE PALMA DE MALLORCA CURS: 2015-2016 CONSULTA DE QUALIFICACIONS FINALS: - ALUMNAT OFICIAL - ALUMNAT DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ ( LLIURE ) - ALUMNAT EOIES --- CONSULTA DE CALIFICACIONES FINALES:

Más detalles

CFGS Activitats Físiques i Esportives. ( DOGC núm. 2840 de 23 de març 1999) Web: http://www.xtec.cat/fp

CFGS Activitats Físiques i Esportives. ( DOGC núm. 2840 de 23 de març 1999) Web: http://www.xtec.cat/fp CFGS Activitats Físiques i Esportives. ( DOGC núm. 2840 de 23 de març 1999) Web: http://www.xtec.cat/fp Crèdit núm. 10 : Metodologia didàctica de les activitats físicoesportives Durada: 120 hores més 10

Más detalles

Informació de bonificacions per a persones en situació d atur

Informació de bonificacions per a persones en situació d atur Bonificació aturats Informació de bonificacions per a persones en situació d atur Taula de contingut Definició de la targeta bonificada per a persones en situació d atur... 3 Requisits... 3 Certificats

Más detalles

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS 1. EQUACIONS DE PRIMER GRAU AMB DUES INCÒGNITES L equació x + y = 3 és una equació de primer grau amb dues incògnites : x i y. Per calcular les solucions escollim un valor

Más detalles

PROGRAMA LÀBORA. Barcelona Mercat Laboral Reservat

PROGRAMA LÀBORA. Barcelona Mercat Laboral Reservat PROGRAMA LÀBORA Barcelona Mercat Laboral Reservat L Ajuntament de Barcelona presenta el Programa LÀBORA. Una iniciativa que ofereix a les empreses l oportunitat de participar en un projecte de responsabilitat

Más detalles

Valencià Mitjà / Valenciano Intermedio Valencià Superior/ Valenciano Superior Anglés 1 / Ingles Anglés 2 / Inglés

Valencià Mitjà / Valenciano Intermedio Valencià Superior/ Valenciano Superior Anglés 1 / Ingles Anglés 2 / Inglés ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA 2014 / 2015 CURS Places Plazas Vacants Alfabetització i neolectors / Alfabetización y 12 8 neolectores Primer Cicle. Nivell 1 Graduado Educación

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

Avaluació de les Competències Bàsiques (sisè d educació primària) Barcelona, 13 de juny de 2014

Avaluació de les Competències Bàsiques (sisè d educació primària) Barcelona, 13 de juny de 2014 Avaluació de les Competències Bàsiques (sisè d educació primària) Barcelona, 13 de juny de 2014 Esquema de les competències avaluades Obtenció d informació - Localitzar informació explícita - Identificar

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

TÍTOL DE L EXPERIÈNCIA AQUEST MES ENTREVISTEM A...

TÍTOL DE L EXPERIÈNCIA AQUEST MES ENTREVISTEM A... Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Secretaria de Polítiques Educatives Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme Servei d Immersió i Acolliment Lingüístics Programa biblioteca escolar

Más detalles

El certificat. Tractament personal. Estructura i fraseologia. 1. Títol del certificat (opcional)

El certificat. Tractament personal. Estructura i fraseologia. 1. Títol del certificat (opcional) El certificat És el document per mitjà del qual l Administració dóna fe d un fet o garanteix l exactitud de les dades que conté un arxiu, un llibre d actes, un registre, etcètera. Mida del full: ISO A4

Más detalles

EL PORTAL DE CONCILIACIONS

EL PORTAL DE CONCILIACIONS EL PORTAL DE CONCILIACIONS http://conciliacions.gencat.cat El Departament de Treball ha posat en funcionament el portal de conciliacions per fer efectiu el dret dels ciutadans a relacionar-se amb l Administració

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ 4 Plantilles de disseny Una plantilla de disseny és un model de presentació que conté un conjunt d estils. Aquests estils defineixen tota l aparença de la presentació,

Más detalles

PLA DE COMPETICIÓ DE FUTBOL SALA PER A LA TEMPORADA 2014/2015 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA (DEFINITIU)

PLA DE COMPETICIÓ DE FUTBOL SALA PER A LA TEMPORADA 2014/2015 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA (DEFINITIU) PLA DE COMPETICIÓ DE FUTBOL SALA PER A LA TEMPORADA 2014/2015 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA (DEFINITIU) TERCERA DIVISIÓ NACIONAL ONOR CATALANA LLIGA PRIMERA DIVISIÓ CATALANA LLIGA SEGONA DIVISIÓ

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PROGRAMA EAGLE

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PROGRAMA EAGLE CONVOCATÒRIA DE BEQUES PROGRAMA EAGLE 1. DEFINICIÓ: PER COMBINAR ESTUDIS AMB PERFECCIONAMENT DE GOLF Aquest Programa, va dirigit a nois i noies jugadors catalans, de nacionalitat espanyola i amb 2 anys,

Más detalles

Una vegada dins tindrà accés a les instruccions, canvi de contrasenya, subscripcions i a la resta de servicis que es detallen a continuació.

Una vegada dins tindrà accés a les instruccions, canvi de contrasenya, subscripcions i a la resta de servicis que es detallen a continuació. 1 GUIA ÚS WEB FAMÍLIES (en castellano más adelante, pág. 4 a 6) Passos previs: 1.- Sol licitud de servici. El centre o centres on tinga matriculats als seus fills li haurà donat a conéixer l existència

Más detalles

EQUIVALÈNCIES D ESTUDIS O DE TITULACIONS

EQUIVALÈNCIES D ESTUDIS O DE TITULACIONS EQUIVALÈNCIES D ESTUDIS O DE TITULACIONS EQUIVALÈNCIES AMB EL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (GESO) (Aquest títol correspon als actuals ensenyaments de l ESO) TÍTOLS O ESTUDIS EQUIVALÈNCIA

Más detalles

UNIÓ EUROPEA Fons Social Europeu PROGRAMA FORMATIU DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA. Sensibilització en la igualtat d oportunitats

UNIÓ EUROPEA Fons Social Europeu PROGRAMA FORMATIU DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA. Sensibilització en la igualtat d oportunitats PROGRAMA FORMATIU DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA Sensibilització en la igualtat d oportunitats DADES GENERALS DEL CURS 1. Família professional: FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA Àrea professional: ORIENTACIÓ LABORAL

Más detalles

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER DUR A TERME EL DISSENY, LA CONSTRUCCIÓ I ADAPTACIÓ DE L STAND PROMOCIONAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MALLORCA EN ELS SALONS NÀUTICS DE GÈNOVA, PARÍS I DUSSELDORF. Núm.

Más detalles

Per ser concursant és condició indispensable ser seguidor i

Per ser concursant és condició indispensable ser seguidor i BASESL'Oficina de Turisme de Montblanc i l'associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc convoquen la quarta edició d'un concurs fotogràfic a la xarxa social Instagram amb l'objectiu de

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

DOSSIER INFORMATIU INFORMACIÓ GENERAL CURS 2017/18

DOSSIER INFORMATIU INFORMACIÓ GENERAL CURS 2017/18 DOSSIER INFORMATIU INFORMACIÓ GENERAL CURS 2017/18 INFORMACIÓ GENERAL CURS 2017/18 1. Calendari escolar 2. Horaris 3. Menjador i horari ampliat (acollida) 4. Secretaria 5. Xandalls i roba específica 6.

Más detalles

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014 Reglament regulador del càlcul c de prestacions Juny, 2014 Objecte Prestacions (exemple) Es regula la base de càlcul de les prestacions econòmiques de la branca general Prestacions d incapacitat temporal

Más detalles

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1.1. Teixit empresarial El nombre d empreses cotitzants al municipi de Lleida durant el segon trimestre de 2013, segueix la tendència a la baixa de l any anterior i es situa en

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

LES PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

LES PREGUNTES MÉS FREQÜENTS ABANS DE LES PAU LES PREGUNTES MÉS FREQÜENTS 1. A la prematrícula de febrer hauré de triar les matèries de modalitat de les quals que em vull examinar a la fase general i a la fase específica? No, només

Más detalles

28 Sèries del Quinzet. Proves d avaluació

28 Sèries del Quinzet. Proves d avaluació Sèries del Quinzet. Proves d avaluació INSTRUCCIONS Les proves d avaluació de l aprenentatge del Quinzet estan dissenyades per fer l avaluació interna del centre. Aquestes proves, seguint les directrius

Más detalles

Somni causat pel vol d una abella al voltant d una magrana un segon abans de despertar

Somni causat pel vol d una abella al voltant d una magrana un segon abans de despertar Somni causat pel vol d una abella al voltant d una magrana un segon abans de despertar Guia d ús per a famílies amb infants de 6 a 11 anys Jocs al web de la Fundació Gala-Salvador Dalí: www.salvador-dali.org

Más detalles

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA 1 3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA Ms PowerPoint permet inserir, dins la presentació, objectes organigrama i diagrames. Els primers, poden resultar molt útils si es necessita presentar gràficament

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'ESPORTS 2007 S2_11_1 DADES DE LA PERSONA ASPIRANT

PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'ESPORTS 2007 S2_11_1 DADES DE LA PERSONA ASPIRANT PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'ESPORTS 2007 L L E N G U A C A T A L A N A S È R I E 2 S2_11_1 DADES DE LA PERSONA ASPIRANT QUALIFICACIÓ COGNOMS

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

Tràmit telemàtic per a ciutadans de lliurament d informació fiscal IRPF 2014

Tràmit telemàtic per a ciutadans de lliurament d informació fiscal IRPF 2014 1. OBJECTIU I ESTRUCTURA DEL MANUAL La finalitat d aquest document és explicar el tràmit de lliurament d informació fiscal de l Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per a ciutadans a través

Más detalles

Guia dels blogs de l XTEC

Guia dels blogs de l XTEC Blogs de l XTEC... 2 Com ser redactor d un blog creat per una altra persona... 4 Com escriure articles dins d un blog... 4 Com adjuntar un arxiu a un article del blog (si ets editor del blog)... 7 Com

Más detalles

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 1 ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 5D109 COMPANYIA D URBANITZACIÓ DE LES ALTURES N.E. D HORTA LES ROQUETES Barcelona, 2015 2 INTRODUCCIÓ

Más detalles

Targeta T-12. Targeta T-12

Targeta T-12. Targeta T-12 Característiques Títol de transport personalitzat amb nom i cognom, DNI/passaport/NIE i fotografia per a menors de 4 a 12 anys Data de caducitat: en la primera edició la T-12 té una validesa de 16 mesos

Más detalles

Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents Preguntes més freqüents Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya,

Más detalles

NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L ANY 2016.

NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L ANY 2016. NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L ANY 2016. El passat 30 de gener, el Butlletí Oficial de l Estat, publicava l Ordre ESS/70/2016, de 29 de gener, per la que es desenvolupen les normes

Más detalles

Sol licitud individual de participació de l'alumnat

Sol licitud individual de participació de l'alumnat Sol licitud individual de participació de l'alumnat ÍNDICE 1.INTRODUCCIÓ...3 2. ACCÉS AL TRÀMIT...3 3. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES...11 P: 2 1. INTRODUCCIÓ L objectiu d aquest manual és explicar el funcionament

Más detalles

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT Fascicle 35 - Sec. III. - Pàg. 6922 Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 2618 Resolució de la directora general

Más detalles

Competència matemàtica Sèrie 2

Competència matemàtica Sèrie 2 Proves d accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2013 Competència matemàtica Sèrie 2 SOLUCIONS, CRITERIS

Más detalles

Taller Crowdfunding FEM EDUCACIÓ

Taller Crowdfunding FEM EDUCACIÓ Taller Crowdfunding FEM EDUCACIÓ 25 d abril 2017 Què farem? 18:00 18:10 Presentació taller 18:10 18:40 Dinàmica 1 La meva idea encaixa en una campanya de crowdfunding? 18:40 19:10 Dinàmica 2 Analitzem

Más detalles

DOSSIER de la FORMACIÓ PROFESSIONAL A CATALUNYA

DOSSIER de la FORMACIÓ PROFESSIONAL A CATALUNYA DOSSIER de la FORMACIÓ PROFESSIONAL A CATALUNYA Octubre 2010 1 Algunes dades a tenir en compte A Barcelona ciutat, 1847 persones no han obtingut la plaça de cicles formatius de grau mig on es van preinscriure.

Más detalles

Llibres de text ESO

Llibres de text ESO Llibres de text ESO 2016-17 En el següent document trobareu el llistat de llibres de text dels alumnes d ESO per al curs 16-17. Els alumnes treballen amb altres materials didàctics. Al llarg del mes de

Más detalles

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS Fascicle 47 - Sec. III. - Pàg. 9387 Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS 3546 Resolució del director

Más detalles

Breu tutorial actualització de dades ATRI. El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades

Breu tutorial actualització de dades ATRI. El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades Breu tutorial actualització de dades ATRI El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades El Departament informa al portal ATRI (i no directament a les persones afectades): El no

Más detalles

Formació i orientació laboral

Formació i orientació laboral Transversal Formació i orientació laboral CFGX.TRAN.FOL/0.12 CFGS - Cicle formatiu grau superior CFGM - Cicle formatiu grau mitjà Aquesta col lecció ha estat dissenyada i coordinada des de l Institut

Más detalles