Llengua Catalana Model 1

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Llengua Catalana Model 1"

Transcripción

1 Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25/45 anys (2011) Llengua Catalana Model 1 L examen s ha de respondre en un full adequat perquè el pugui corregir un lector òptic. Les cinc primeres preguntes són de comprensió lectora, i s han de contestar seguint les instruccions específiques que encapçalen la pregunta. A partir de la sisena pregunta, de les quatre opcions que es donen per a cada pregunta, només n hi ha una de correcta. La prova es puntua sobre 10 i cada pregunta val 0,2 punts. Les respostes incorrectes o en blanc no descompten del total de la nota. Comprensió lectora El català és una llengua romànica, resultant de l evolució local del llatí parlat en el país en temps dels romans. Ocupa una posició central en les llengües de la família romànica. En la seva forma actual presenta semblances particulars amb moltes d elles. És curiós de notar que algú ha anomenat «català dels Alps» el reto-romànic, llengua del Friül i el Sud-est de Suïssa, a causa d aquestes analogies; i fins és possible de citar algunes frases que són comunes al català amb la més allunyada de les llengües romàniques, el romanès; per exemple foc nou o cap de bou volen dir el mateix en els dos idiomes i es pronuncien si fa no fa igual. Però naturalment res d això no té més valor que el d una curiositat; aquests casos accidentals són resultat del caràcter conservador dels dos llenguatges, que de vegades han romàs molt fidels a les formes llatines primitives, i en general es tracta de llengües molt diferents. D altra banda ningú no se sorprendrà de saber que el català mostra les semblances més grans amb els membres més veïns de la comunitat romànica, tot donant proves, però, de tendències originals i independents en tots els casos. Innegablement hi ha un grau de parentiu especial entre les llengües romàniques de la Península, portuguès, castellà i català. Joan COROMINES, El que s ha de saber de la llengua catalana Comprensió lectora. Vertader o fals? Marcau la casella A si la resposta és vertadera i la casella B si és falsa. Cada ítem és una pregunta diferent. 1. Encara que es pronuncien de manera semblant, foc nou i cap de bou tenen significats totalment diferents en català i romanès. 2. Les tres llengües de la península Ibèrica (portuguès, castellà i català) no presenten cap relació de parentiu. 3. El català és una llengua romànica, amb algunes semblances respecte de la resta de veïns de la comunitat romànica. 4. El reto-romànic és el català que es parla a Suïssa. 5. Les semblances entre el català i el romanès són degudes al caràcter conservador d ambdues llengües, fidels a les formes llatines primitives. 1

2 6. Ramon Llull va escriure a. Tirant lo Blanc b. Curial e Güelfa c. La Doctrina pueril d. Cap de les tres obres esmentades abans 7. Qui va fixar la normativa catalana? a. Mn. Antoni M. Alcover b. Josep Carner c. Pompeu Fabra d. Mercè Rodoreda 8. El període del s. XIX es coneix en la història de la llengua catalana amb el nom de a. Ressorgiment b. Decandiment c. Decadència d. Renaixença 9. Els dos grans blocs dialectals de la llengua catalana són: a. Català oriental i català occidental. b. Català septentrional i català meridional. c. Català central i català occidental. d. Català oriental i català nord-occidental. 10. El valencià pertany al bloc dialectal a. Balear b. Occidental c. Central d. Oriental 11. Quina oració és correcta? a. Els medis de comunicació són una font de desinformació. b. Vaig sentir una aroma molt dolça de gessamí florit. c. No hem lograt els propòsits que ens havíem marcat. d. Va pescar un atun i una merlussa. 12. Quin d aquests buits ompliríeu amb l? a. De iciós b. Cè ula c. Co oqui d. Aquare a 13. Quin buit ompliríeu amb el dígraf tx? a. Desi b. Bo c. Mare d. Despa 14. Quina opció és incorrecta? a. El so metàlic de la veu de Bogart li causava alucinacions. b. El mossèn va cridar: Al leluia! c. La damisel la va vestida de franel la. d. Va celebrar la victòria de la selecció. 2

3 15. Quina oració és incorrecta? a. Sentia tanta pudor de gas que vaig avisar la policia. b. No sé on vaig desar la camisa de quadres. c. M han obligat a presentar un certificat metge. d. Aquell pastís tenia gust de figa. 16. Hi ha una oració incorrecta. Quina? a. Ja cal que t esmercis a estudiar. b. Pensa amb mi quan siguis de viatge. c. Ha convidat la seva germana per anar al cinema. d. No em resign a patir gratuïtament. 17. En Llorenç va fotografiar a. La seva padrina. b. A la seva padrina. c. En en Joanet. d. A n en Jordi. 18. Quina oració és correcta? a. Vaig veure dues papallones grogues i una de blanca. b. Vaig veure dues papallones grogues i una blanca. c. Vaig veure dues papallones de grogues i una blanca. d. Vaig veure dues papallones de grogues i una de blanca. 19. L any passat va veure tres pel lícules d aventures a. Va veure-les. b. En va veure tres. c. Va veure n. d. Les va veure. 20. Els nins surten de l escola a. Els nins surten. b. Els nins la surten. c. Els nins hi surten. d. Els nins en surten. 21. Diuen que donaran el nivell B de català a totes les al lotes rosses a. Els donaran el nivell B. b. Lis donaran el nivell B. c. Els hi donaran el nivell B. d. Les donaran el nivell B. 22. Quina sèrie d aquestes és incorrecta? a. Dorm, dormia, dormiré, dormi. b. Bat, batia, batiré, bati. c. Tem, temia, temeré, temi. d. Conec, coneixia, coneixeré, conegui. 23. Quin gerundi és incorrecte? a. Molent b. Rient c. Visquent d. Bevent 3

4 24. Quina oració conté una forma verbal mal usada? a. Podíem sortir quan sentíem el timbre, però no abans. b. No coneixo la persona de qui em parles. c. A classe ensenyava tot allò que sabia. d. A les vuit ha nascut el primer nadó i ha pesat tres quilos i mig. 25. Quin dels següents participis és incorrecte? a. Amollat b. Posseït c. Resolgut d. Batut 26. Quin d aquests buits ompliríeu amb el dígraf ss? a. Topa i b. Oa i c. Pla a d. E ència 27. Quina d aquestes paraules és correcta? a. Caleixera b. Calaixera c. Calaxera d. Calexera 28. Quin d aquests buits ompliríeu amb la lletra a? a. Ass ssí b. S rgent c. Llebr d. Hom 29. Quin buit ompliríeu amb la lletra d? a. Malal b. Infan c. Gerar d. Pare 30. Quina separació sil làbica és incorrecta? a. Sub-sis-te-ma b. De-sin-to-xi-car c. Des-a-ï-llat d. Vos-al-tres 31. Quin mot no ha de dur accent? a. Besnét b. Entresòl c. Berlín d. Ramón 32. Quina paraula té més de dues síl labes? a. Noia b. Veuen c. Vàcua d. Quadern 4

5 33. Quina d aquestes paraules està mal separada sil làbicament? a. Fe-i-na b. Mou-re c. Ca-ò-ti-ca d. Te-a-tre 34. En quina d aquestes frases hi ha un error d ortografia? a. Em sembla que aquell home ven cacauets a Vic. b. L hivern passat vàrem anar a una subhasta. c. Tots quatre em menjat una coca boníssima. d. L harmònica que em va regalar l oncle és de Maó. 35. Quina paraula és ortogràficament incorrecta? a. Muntanya b. Muntar c. Escullera d. Sofocar 36. Quina de les frases següents és incorrecta? a. Na Isabel i na Ignàsia vendran a dinar diumenge. b. El cotxe d en Arnau era nou de trinca. c. Vivia d esquena a la humanitat. d. L hongaresa que conegueres ahir té un fill i una filla. 37. Com s escriu l ordinal femení de 24? a. Vint-i-quatrena b. Vintiquatrena c. Vint-i-quatre d. Vigèsima quarta 38. Com s escriu signatures? a. Dos mil dues-centes seixanta nou signatures. b. Dues mil dues-centes seixanta-nou signatures. c. Dos mil dos-centes seixanta-nou signatures. d. Dues-mil dues-centes seixanta-nou signatures. 39. Quina d aquestes oracions és incorrecta? a. Vaig veure en Jeroni anant al teatre. b. Tallant ceba m he posat a plorar. c. Va trobar la nina jugant. d. Va caure per l escala rompent-se el braç. 40. Quin és el femení de jutge? a. Jutja b. Jutge c. Jutgessa d. Jutgesa 41. Quina frase és correcta? a. El gobern i els gobernants són els responsables de la tragèdia. b. Aquells savis investigaven tot el que trobaven. c. El camió dels vadells va volcar abans d arribar al poble. d. Si escrivim sovint, segur que aprobarem. 5

6 42. Quina frase és correcta? a. El sorteig es va fer entre els estiuejants, a la platja, a la mitjanit de diumenge. b. En Xavier es quexa molt perquè patex mal de quexal. c. Si xapes el pex en dues parts, es fretgirà més aviat. d. Aquella bruxa duia un tatuatxe a la cuixa. 43. Només hi ha una oració totalment correcta. Quina? a. Dona aquella capsa a les dónes del costat. b. En aquella sala d estètica t eliminen els pels de qualsevol part del cos. c. M agraden més les móres vermelles que les negres. d. Mai no tenc a ma les eines que necessit. 44. Quina paraula no ha de dur dièresi? a. Conduïnt b. Produït c. Aïllar d. Ruïna 45. Quina paraula està mal accentuada? a. Això b. Sólid c. Ocórrer d. Mocós 46. Només hi ha una oració totalment correcta. Quina? a. Tenc son. b. Els ossos polars viuen a la neu. c. Aquestes dónes escriuen poemes. d. Fa mal us de les seves virtuts. 47. Quina frase és del tot correcta? a. Na Maria mai sabia que havia de dir. b. Na María mai sabia que havia de dir. c. Na María mai sabia què havia de dir. d. Na Maria mai sabia què havia de dir. 48. Quina de les frases següents és del tot correcta? a. Mentres esperava que arribàs el nou intèrpret, em va agafar la nostàlgia. b. Mentres esperava que arrivàs el nou intèrpret, em va agafar la nostalgía. c. Mentre esperava que arribàs el nou intèrpret, em va agafar la nostàlgia. d. Mentres esperava que arribàs el nou intérpret, em va agafar la nostalgia. 49. Quina de les frases següents és del tot correcta? a. L eina amb que em vaig ferir era molt vella. b. N Antònia em va demanar què volia per dinar. c. No vull què tornis a la mala hora. d. No t he sentit. Que dius? 50. Quina de les frases següents és del tot correcta? a. Per què vols venir demà? b. Perquè vols venir demà? c. Per que vols venir demà? d. Perque vols venir demà? 6

7 Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25/45 anys (2011) Llengua Catalana Solucions Model 1 L examen s ha de respondre en un full adequat perquè el pugui corregir un lector òptic. Les cinc primeres preguntes són de comprensió lectora, i s han de contestar seguint les instruccions específiques que encapçalen la pregunta. A partir de la sisena pregunta, de les quatre opcions que es donen per a cada pregunta, només n hi ha una de correcta. La prova es puntua sobre 10 i cada pregunta val 0,2 punts. Les respostes incorrectes o en blanc no descompten del total de la nota. 1. b (fals) 27. b 2. b (fals) 28. a 3. a (vertader) 29. c 4. b (fals) 30. b 5. a (vertader) 31. d 6. c 32. c 7. c 33. a 8. d 34. c 9. a 35. d 10. b 36. b 11. b 37. a 12. a 38. b 13. d 39. d 14. a 40. c 15. c 41. b 16. b 42. a 17. a 43. c 18. a 44. a 19. b 45. b 20. d 46. a 21. a 47. d 22. b 48. c 23. c 49. b 24. b 50. a 25. c 26. d 7

institut ramon llull CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA NOM COGNOMS DNI O PASSAPORT LOCALITAT PAÍS CODI (Espai reservat per a l IRL)

institut ramon llull CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA NOM COGNOMS DNI O PASSAPORT LOCALITAT PAÍS CODI (Espai reservat per a l IRL) institut ramon llull CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA NOM COGNOMS DNI O PASSAPORT LOCALITAT PAÍS CODI (Espai reservat per a l IRL) DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA PROVA Examen en grup

Más detalles

QUAC C FITXA 2 UNITAT 1 PRACTIQUEM L ORTOGRAFIA. 1 Llegeix aquest text amb molta atenció.

QUAC C FITXA 2 UNITAT 1 PRACTIQUEM L ORTOGRAFIA. 1 Llegeix aquest text amb molta atenció. C FITXA 2 UNITAT 1 1 Llegeix aquest text amb molta atenció. Què hi fas, aquí, Roald? Que vas perdre alguna cosa? Ei, no! I tu? Doncs que va agradar-me tant l abadia que he volgut tornar-hi El Peter ha

Más detalles

MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA Ajuntament de Manresa Regidoria de la Dona Punt d Informació i Atenció

Más detalles

L AULA DE MÚSICA: UNA FINESTRA OBERTA AL MÓN.

L AULA DE MÚSICA: UNA FINESTRA OBERTA AL MÓN. L AULA DE MÚSICA: UNA FINESTRA OBERTA AL MÓN. Montserrat Ribas Heras Curs: 2003/2004 Ceip Pere Viver 1ª PART OBJECTIUS, CONTINGUTS I MATERIALS L aula de música: una finestra oberta al món 1- NIVELL EDUCATIU

Más detalles

MARK TWAIN DOSSIER PER AL PROFESSORAT

MARK TWAIN DOSSIER PER AL PROFESSORAT El gust per la lectura Educació secundària MARK TWAIN DOSSIER PER AL PROFESSORAT Generalitat de Catalunya Departament d Educació SEMINARI El gust per la lectura 2008-2009 Educació secundària Direcció

Más detalles

Estudi integrat de les llengües catalana i castellana a partir de l'enfocament comunicatiu d'aprenentatge de llengües

Estudi integrat de les llengües catalana i castellana a partir de l'enfocament comunicatiu d'aprenentatge de llengües Estudi integrat de les llengües catalana i castellana a partir de l'enfocament comunicatiu d'aprenentatge de llengües Rosa Maria Badia Amat Curs 2005-2006 La realització d aquest treball ha estat possible

Más detalles

SUMARI. Introducció. 1. Grups i classes a la Regió Metropolitana de Barcelona: un procés de transformació

SUMARI. Introducció. 1. Grups i classes a la Regió Metropolitana de Barcelona: un procés de transformació Classes i grups socials a la Regió Metropolitana de Barcelona SUMARI Introducció 1. Grups i classes a la Regió Metropolitana de Barcelona: un procés de transformació 2. La classe mitjana i els seus grups

Más detalles

ESTUDI SOBRE LES INTERFERÈNCIES

ESTUDI SOBRE LES INTERFERÈNCIES Mariona Barrera i Aguilera ESTUDI SOBRE LES INTERFERÈNCIES LINGÜÍSTIQUES EN L OBRA DE JOSEP PLA Treball acadèmic de 4rt curs Facultat de Traducció i Interpretació Universitat Pompeu Fabra Tutora: Carmen

Más detalles

``La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules,, Un dossier adreçat al professorat de primària i secundària

``La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules,, Un dossier adreçat al professorat de primària i secundària ``La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules,, Un dossier adreçat al professorat de primària i secundària Índex: 1. Introducció 2. Les dinàmiques de la discriminació 2.1 La discriminació basada

Más detalles

GRUP D ESCRIPTORS DEL MONTSENY. Per el Llibre Relats del Montseny. Apreciada amiga, benvolgut amic. Si arribes a llegir aquesta historia has de

GRUP D ESCRIPTORS DEL MONTSENY. Per el Llibre Relats del Montseny. Apreciada amiga, benvolgut amic. Si arribes a llegir aquesta historia has de GRUP D ESCRIPTORS DEL MONTSENY Per el Llibre Relats del Montseny LA BICICLETA Apreciada amiga, benvolgut amic. Si arribes a llegir aquesta historia has de saber que va passar ja fa molt de temps i de fet

Más detalles

EL TREBALL PER PROJECTES: L AVENTURA D ENSENYAR I APRENDRE

EL TREBALL PER PROJECTES: L AVENTURA D ENSENYAR I APRENDRE EL TREBALL PER PROJECTES: L AVENTURA D ENSENYAR I APRENDRE TREBALL DE RECERCA 2011-2012 ÍNDEX Agraïments... pàg 3 Pròleg... pàg 4-5 1. Treball per Projectes 1.1. Introducció al Treball per Projectes...

Más detalles

es pont GRÀCIES PER TANT! N º 255 - OCTUBRE 2014 REVISTA PARROQUIAL CORPUS CHRISTI - SAN JOSEP 1 PÁGINA

es pont GRÀCIES PER TANT! N º 255 - OCTUBRE 2014 REVISTA PARROQUIAL CORPUS CHRISTI - SAN JOSEP 1 PÁGINA es pont N º 255 - OCTUBRE 2014 REVISTA PARROQUIAL CORPUS CHRISTI - SAN JOSEP GRÀCIES PER TANT! 1 PÁGINA Editorial Una vez más, tras un calido verano, la vida de nuestras parroquias resurge no sin cambios.

Más detalles

ts de Lleida Ar cle de Belles vista del Cer Re 27

ts de Lleida Ar cle de Belles vista del Cer Re 27 REVISTA DEL CERCLE DE BELLES ARTS www.cerclebellesarts.com revistaarts@cerclebellesarts.com Núm. 27, juny 2007 PVP 4 President Jaume Vilella Direcció Francesc Català Consell de Redacció Francesc Gabarrell

Más detalles

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure Editorial suplement educatiu de la revista de lletres L Illa TXT és una publicació d Edicions Bromera

Más detalles

ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA

Más detalles

AULES INCLUSIVES I ESTRUCTURA COOPERATIVA DE L APRENENTATGE

AULES INCLUSIVES I ESTRUCTURA COOPERATIVA DE L APRENENTATGE AULES INCLUSIVES I ESTRUCTURA COOPERATIVA DE L APRENENTATGE Pere Pujolàs i Maset "Conferència inaugural del I Congrés: "Educació avui: la pràctica innovadora" Juny. 2006. FCEP. URV" Introducció Imagineu-vos

Más detalles

Interferències lingüístiques

Interferències lingüístiques Interferències lingüístiques L ús habitual de dues o més llengües pot provocar fàcilment interferències lingüístiques, és a dir, la substitució de la paraula adequada (per exemple, malaltia) per l equivalent

Más detalles

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys)

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària

Más detalles

Guies de lectura Perifèric Edicions

Guies de lectura Perifèric Edicions Guies de lectura Perifèric Edicions Tirant lo Blanc Autor: Joanot Martorell Versió: Glòria Pellicer i Joan Enric Pellicer Guia a càrrec de Mercè Climent i Payà L autor Joanot Martorell pertanyia a la noblesa

Más detalles

MINISTERI DE SANITAT, POLÍTICA SOCIAL I IGUALTAT SECRETARIA D ESTAT D IGUALTAT Delegació del Govern per a la Violència de Gènere

MINISTERI DE SANITAT, POLÍTICA SOCIAL I IGUALTAT SECRETARIA D ESTAT D IGUALTAT Delegació del Govern per a la Violència de Gènere MINISTERI DE SANITAT, POLÍTICA SOCIAL I IGUALTAT SECRETARIA D ESTAT D IGUALTAT Delegació del Govern per a la Violència de Gènere 1 Catàleg general de publicacions oficials http://www.060.es Edita: Ministeri

Más detalles

ELS MISTERIS DE LA COCA-COLA

ELS MISTERIS DE LA COCA-COLA ELS MISTERIS DE LA COCA-COLA Claudi Mans i Teixidó Departament d Enginyeria Química Facultat de Química Universitat de Barcelona COCA-COLA CONTRA PEPSI-COLA Que en fa, d anys, que vaig visitar per primer

Más detalles

LA BARCELONA DEL BARROC A TRAVÉS D UNA FAMÍLIA DE COMERCIANTS: ELS AMAT

LA BARCELONA DEL BARROC A TRAVÉS D UNA FAMÍLIA DE COMERCIANTS: ELS AMAT FUNDACIÓ NOGUERA ESTUDIS, 64 LA BARCELONA DEL BARROC A TRAVÉS D UNA FAMÍLIA DE COMERCIANTS: ELS AMAT ELISA BADOSA I COLL BARCELONA, 2012 edievals catalans fills d Elisa Badosa i Coll, 2012 Edita: Pagès

Más detalles

«ES SERVICI MILITAR» ANY VI - NUM. 53 - SEGONA ÈPOCA - PERIÒDIC INDEPENDENT D'INFORMACIÓ LOCAL - NOVEMBRE 1990 -W % r- --o *C

«ES SERVICI MILITAR» ANY VI - NUM. 53 - SEGONA ÈPOCA - PERIÒDIC INDEPENDENT D'INFORMACIÓ LOCAL - NOVEMBRE 1990 -W % r- --o *C ANY VI - NUM. 53 - SEGONA ÈPOCA - PERIÒDIC INDEPENDENT D'INFORMACIÓ LOCAL - NOVEMBRE 1990 «ES SERVICI MILITAR» Ben assegut a sa catifa vaig veure representar aquesta triste enganyifa en què consisteix

Más detalles

Guia per a l ús no sexista del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona

Guia per a l ús no sexista del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona Guia per a l ús no sexista del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona Amb la col laboració de: Guia per a l ús no sexista del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona Aquesta publicació

Más detalles

Guia per a autors novells

Guia per a autors novells Guia per a autors novells Guia per a autors novells 03 Introducció Sortir de l escola i buscar feina Els secrets d un bon book L encàrrec de una feina El càlcul de pressupostos El contracte d edició, igual

Más detalles

Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens de cinc anys

Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens de cinc anys Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens de cinc anys Tesi doctoral Teresa Malagarriga Rovira Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens

Más detalles

Amb la col.laboració de:

Amb la col.laboració de: 2 Edición a cura d 3 Amb la col.laboració de: 4 Presentació 7 La guerra dels Balcans: de la tirania a la intervenció humanitària 9 Transhumància: tretze anys caminant, deu repassant 19 Els mals de la política

Más detalles

Els ambients al CEIP Son Basca 1

Els ambients al CEIP Son Basca 1 Recursos i Recerca Educativa de les Illes Balears Data de recepció: 20/04/2011 Data d acceptació: 13/11/2012 ISSN: 2172-587X. Núm. 3, 2013 http://www.innovib.cat 1 Los ambientes en CEIP Son Basca Environments

Más detalles

Guia d ajuda per deixar de fumar

Guia d ajuda per deixar de fumar Guia d ajuda per deixar de fumar Índice Pàg. CLAUS PER ACONSEGUIR DEIXAR DE FUMAR... 3 DECIDEIX-TE!... 4 PREPARA T!... 6 DEIXA DE FUMAR: DIA D... 7 MANTÉN-T HI!... 8 On et poden ajudar?... 9 Annex 1 Motius

Más detalles

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei Treball per projectes i ApS Aquesta obra és lliure i està sotmesa a les condicions d ús d una llicència Creative Commons. Es pot redistribuir,

Más detalles