Localització: Les palmeres tractades, estan ubicades al pàrquing del restaurant EL 9 CELLER del terme municipal de Mataró.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Localització: Les palmeres tractades, estan ubicades al pàrquing del restaurant EL 9 CELLER del terme municipal de Mataró."

Transcripción

1 Assaig per a l avaluació d insecticides, aplicats a l estípit de les palmeres mitjançant l endoterapia, per a la lluita contra el morrut roig (Rhynchophorus ferrugineus) El del Departament d Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de la Generalitat de Catalunya, en col laboració amb l Ajuntament de Mataró, l empresa Agro System i l empresa PROVEFE, han dut a terme durant l any 2012, un assaig d avaluació d eficàcia d insecticides mitjançant la tècnica de l endoterapia (injecció d insecticides a l estípit de les palmeres) utilitzant la piqueta anomenada SOS-PALM. Aquest assaig es continuació de l iniciat l any Condicions experimentals L assaig es du a terme sobre un grup de palmeres canàries (Phoenix canariensis), ubicades a la comarca del Maresme (Barcelona), greument afectada per la plaga des de l any Organisme nociu a controlar El coleòpter barrinador de la família dels curculiònids anomenat morrut roig de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus). Localització, condicions de camp i generals Localització: Les palmeres tractades, estan ubicades al pàrquing del restaurant EL 9 CELLER del terme municipal de Mataró. Condicions de camp: Tipus de plantació, edat, alzaria i estat fitosanitari; les palmeres objecte estan plantades al voltant del quadre que forma l esmentat pàrquing, com element decoratiu i per fer ombra. L edat, entre 5 i 20 anys i entre 0,5m i 6m d alçària. En total hi ha 20 palmeres que son les dels quadres 1 i 2 següents: Quadre 1 Palmera Estat Observacions núm. fitosanitari 1 SSP Palmeres 3 SSP tractades 5 SSP 6 SSP 18 SSP Atacs incipients any 2011, 19 SSP superats aparentment 20 GA-3 Detectat un atac greu al tronc 21 SSP SSP = Sense Símptomes Plaga GA = Grau Afecció ( (1, baix), (2, mig), (3, alt), (4, molt alt), (M, palmera morta) ).

2 Quadre 2 Palmera Estat núm. fitosanitari 8 SSP 9 SSP 10 SSP Palmeres 12 SSP testimoni 15 SSP 17 SSP 26 SSP 27 SSP 29 SSP 31 SSP 36 SSP SSP = Sense Símptomes Plaga Observacions Condicions generals: - Estat vegetatiu de les palmeres; les palmeres que no han estat afectades, presenten un estat vegetatiu molt vigorós. - Dimensions dels arbres; l alçària de la majoria de les palmeres, oscil la entre els 0,5 i 6 m, i el perímetre dels troncs entre 1 i 3 m. També es tenen en compte els exemplars de dimensions més petites. - Esporga; les palmeres s esporguen cada 2-3 anys. Aquest any toca i s ha fet a finals d any (desembre). - Zona climàtica; el tipus de clima es correspon al mediterrani litoral.

3 Esquema de la parcel la a Especies sensibles 37 segons Decisió de la Comissió /365/CE Palmera tractada SOS-PALM Palmera TESTIMONI Palmera MORTA abans assaig Palmera afectada i MORTA el 2011 Palmera afectada-recuperada (*) (*) La palmera número 30, va ser tractada amb tractaments de xoc i es va recuperar Respecte la palmera núm. 20, es va detectar un atac molt fort a finals de 2011, desprès d una poda. Amb molta probabilitat, l atac va tenir lloc abans d iniciar l assaig. Mètode d aplicació El mètode d aplicació és la injecció al tronc (endoterapia). Tres perforacions per palmera, realitzades a l estípit de les palmeres, a l altura que l operari treballi còmodament, amb una broca de 20 cm de llarg per 6 mm de diàmetre, i instal lació d una piqueta SOS-PALM a cada perforació. En aquesta piqueta s aplica el producte. Equip d aplicació i característiques del mateix L aplicació es realitza amb una xeringa de farmàcia de 50 cc.

4 Productes, número de tractaments i dosis utilitzada Productes Nom comercial Matèria activa Casa comercial Núm. registre Actara 25 WG Tiametoxam 25% WG Syngenta Agro, S.A Tractaments i dosis utilitzada any 2012 Data Productes Dosi per palmera (*) Despesa total per tractament de tractament Aigua Producte Aigua destil lada Producte destil lada total (**) total (***) Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr. 250 (*) A repartir entre les tres piquetes, desprès de barrejar amb l aigua destil lada. (**) Producte total per tractament (8 unitats x 6 gr/unitat = 48cc; s arrodoneix a 50 cc.). (***) Aigua destil lada total per tractament (8 unitats x 30 cc/unitat = 240 cc; s arrodoneix a 250 cc.). Seguiment palmeres tractades durant 2011 i 2012 Estat fitosanitari de les palmeres Palmeres núm. Inici Final Inici Final 1 SSP SSP SSP SSP 3 SSP SSP SSP SSP 5 SSP SSP SSP SSP 6 SSP SSP SSP SSP 18 SSP GA-1 SSP SSP 19 SSP GA-1 SSP SSP 20 GA-3 GA-3 GA-3 GA-M 21 GA-1 SSP SSP SSP SSP = Sense Símptomes Plaga GA = Grau Afecció ( (1, baix), (2, mig), (3, alt), (4, molt alt), (M, palmera morta) ). Recordar respecte la palmera 20, que es va detectar un atac molt fort a finals de 2011, desprès d una poda. Amb molta probabilitat, l atac va tenir lloc abans d iniciar l assaig

5 Esquema de la parcel la a Especies sensibles 37 segons Decisió de la Comissió /365/CE Palmera tractada SOS-PALM Palmera TESTIMONI Palmera MORTA abans assaig Palmera MORTA el 2011 Palmera afectada-recuperada 2011 Palmera MORTA el 2012 Palmera MORTA el

6 Seguiment palmeres testimoni Estat fitosanitari de les Palmeres núm. palmeres Inici Final Inici Final 8 SSP SSP SSP GA-M 9 SSP SSP SSP SSP 10 SSP SSP SSP SSP 12 SSP SSP SSP SSP 14 SSP GA-M GA-M GA-M 15 SSP SSP SSP SSP 17 SSP SSP SSP SSP 26 SSP SSP SSP GA-M 27 SSP SSP SSP GA-M 29 SSP SSP SSP SSP 30 (*) SSP GA-4 GA-4 SSP 31 SSP SSP SSP GA-M 32 SSP GA-M GA-M SSP SSP SSP GA-M 37 SSP GA-M GA-M 2011 (*) Palmera que no pertany al grup de testimoni ja que es continua tractant a la copa. El 2011, de 15 palmeres s han afectat 4, o sigui un 26,66%. Resten 11 palmeres testimoni. El 2012, de 11 palmeres s han afectat 5, o sigui un 45,45%. Conclusions final any 2012 La pressió de plaga al municipi i municipis del voltant continua sent altíssima. Com s indicava l any 2011, la parcel la esta ubicada en un indret amb abundants palmeres afectades les quals ens consta que en alguns casos realitzen tractaments amb resultats diversos. Es freqüent trobar palmeres fortament afectades mig mortes i mortes. S ha detectat un atac incipient en la palmera 21. No s ha tractat esperant veure si resisteix l atac, tal com va passar l any 2011 amb la 18 i 19. També s han detectat, a varies bases de fulles mes velles de la corona de les palmeres 6 i 18, símptomes d atac el que indica que estaven atacades abans d iniciar l assaig. Les palmeres 18 i 19 van patir un atac incipient el L atac no ha prosperat i aquest any presenten un brot molt potent.

7 Sobre la palmera número 20, es va detectar un atac molt fort a finals de Desprès d una poda es va descobrir un forat molt gran ple de capolls, larves i adults. Amb tota probabilitat l atac va tenir lloc, l any abans d iniciar l assaig. Aquesta palmera a principis de 2012 va ser sanejada per tal de verificar la magnitud de l atac. Durant el procés de sanejament es van trobar moltes larves d últims estadis i sempre mortes. No es van trobar larves petites. Un cop sanejada, presentava mes de la meitat del tronc descomposta. Tot i així mantenia l ull en perfecte estat per la qual cosa s ha continuat tractant. Aquesta palmera ha acabat morint. Les palmeres testimoni, no tractades han estat afectades en un 45,45 % dels exemplars. En altres controls realitzats a grups de palmeres sense tractar. Sempre obtenim entre un 25% i un 30% d exemplars afectats. Dels resultats es dedueix, per segon any consecutiu, que els productes assajats amb aquesta tècnica, estan exercint un bon efecte de protecció contra la plaga en les palmeres tractades. No obstant, és recomanable continuar fent assaigs com mínim un altre any i si és possible repetir-lo en altres indrets i en palmeres amb característiques diferents. Barcelona, 5 de febrer de 2013

8 Test per la valutazione di insetticidi applicati allo stipite di palme mediante endoterapia, finalizzato al controllo del punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus) Oggetto Il Servizio Fitosanitario del Dipartimento di Agricoltura, Allevamento, Pesca, Alimentazione e Ambiente Naturale della Generalitat de Catalunya, in collaborazione con il Comune di Matarò, le aziende Agro System e PROVEFE, nel corso dell anno 2012 ha realizzato un test di valutazione di efficacia di alcuni insetticidi in endoterapia, utilizzando il sistema SOSPALM, per la difesa contro il punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus). Il presente studio è una continuazione della sperimentazione iniziata nel corso dell anno Introduzione Il test è stato realizzato su un gruppo di palme delle Canarie (Phoenix canariensis), ubicate nella zona di Maresme (Barcellona), duramente colpite dal parassita nell anno Nel parco sono presenti esemplari di età compresa tra i 5 e i 20 anni, di altezza compresa tra 0,5 m e 6 m, e di circonferenza stipite compresa tra 1 m e 3 m. Delle n 20 palme oggetto di tale sperimentazione, n 12 non sono state soggette ad alcun tipo di trattamento (testimoni, identificate con i numeri 8, 9, 10, 12, 15, 17, 26, 27, 29, 31, 36), mentre le restanti n 8 sono state trattate con sistema SOS-PALM utilizzando Thiamethoxam 25% (identificate con i numeri 1, 3, 5, 6, 18, 19, 20, e 21). La prova ha avuto inizio il giorno 11/01/2012 ed è terminata il giorno 18/12/2012. Materiali e metodi Il metodo endoterapico utilizzato è il sistema SOSPALM: sono state realizzate n 3 perforazioni nello stipite di ciascuna palma, con una punta da legno del diametro di 8 mm e della lunghezza di 40 cm. In ogni foro è stata successivamente installata una cannula SOSPALM. L iniezione del prodotto fitosanitario è avvenuta mediante comune siringa da 60 ml, ripartendo in egual misura il volume del formulato tra le cannule installate su ciascuna palma. Nella Tabella 1 è indicato il principio attivo utilizzato, mentre nella successiva Tabella 2 sono indicati i trattamenti effettuati durante l intero arco della prova. Tabella 1 Principio attivo utilizzato in endoterapia Nome commerciale Principio attivo Casa produttrice Actara 25 WG Thiamethoxam 25% WG Syngenta Agro

9 Tabella 2 Trattamenti endoterapici realizzati Data trattamento Principio attivo Principio attivo Dose per palma Acqua distillata 11/01/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 02/03/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 03/04/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 02/05/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 28/05/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 22/06/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 24/07/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 24/08/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 25/09/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 30/10/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 16/11/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 31 ml 18/12/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 32 ml Risultati e discussione Nelle successive Tabelle 3 e 4 viene indicato lo stato fitosanitario rispettivamente delle palme sottoposte a trattamenti endoterapici con il sistema SOSPALM e delle palme testimoni, all inizio della sperimentazione Tabella 3 Stato fitosanitario delle palme trattate con sistema SOS-PALM N palma Stato fitosanitario Osservazioni 1 SSP - 3 SSP - 5 SSP - 6 SSP - 18 SSP Attacco nel corso del 2011, 19 SSP apparentemente superato 20 GA-3 Rilevato un attacco allo stipite 21 SSP - SSP = Senza Sintomi del Parassita GA = Grado di Attacco (1-basso, 2-medio, 3-alto, 4-molto alto, M-morta) Le palme n 18 e n 19 hanno subito un lieve e temporaneo attacco da parte del punteruolo durante il 2011, apparentemente superato. La palma n 20 ha subito un forte attacco del parassita, rilevato agli inizi del 2011 durante le operazioni di potatura.

10 Tabella 4 Stato fitosanitario delle palme testimoni N palma Stato fitosanitario Osservazioni 8 SSP - 9 SSP - 10 SSP - 12 SSP - 15 SSP - 17 SSP - 26 SSP - 27 SSP - 29 SSP - 31 SSP - 36 SSP - SSP = Senza Sintomi del Parassita La palma n 30, a seguito di forte attacco da parte del parassita nel corso dell anno 2011, è stata sottoposta ad un trattamento mediante irrorazione alla chioma ed è così stata recuperata. Per tale motivo non è stata inserita tra gli esemplari testimoni. Nelle successive Tabelle 5 e 6 viene indicato lo stato fitosanitario rispettivamente delle palme sottoposte a trattamenti endoterapici con il sistema SOSPALM e delle palme testimoni, durante il periodo della sperimentazione. Tabella 5 Palme trattate con sistema SOSPALM N palma Stato fitosanitario Anno 2011 Anno 2012 Inizio Fine Inizio Fine 1 SSP SSP SSP SSP 3 SSP SSP SSP SSP 5 SSP SSP SSP SSP 6 SSP SSP SSP SSP 18 SSP GA-1 SSP SSP 19 SSP GA-1 SSP SSP 20 GA-3 GA-3 GA-3 GA-M 21 GA-1 SSP SSP SSP SSP = Senza Sintomi del Parassita GA = Grado di Attacco (1-basso, 2-medio, 3-alto, 4-molto alto, M-morta) Le palme n 18 e 19, che hanno subito un lieve attacco da parte del parassita nel corso della precedente sperimentazione (fine 2011), nel corso di tutto il 2012 si sono mantenute in ottima condizione fitosanitaria (totale assenza del parassita). La palma n 20 ha subito un forte attacco del parassita, rilevato agli inizi del 2011, ed alla fine del 2012 è morta. I restanti esemplari, al termine del test, sono in ottime condizioni fitosanitarie (assenza del parassita). Nel corso dei due anni, delle n 8 palme trattate con il sistema SOSPALM è morto solamente n 1 esemplare, ovvero il 12.5%.

11 N palma Tabella 6 Palme testimoni Stato fitosanitario Anno 2011 Anno 2012 Inizio Fine Inizio Fine 8 SSP SSP SSP GA-M 9 SSP SSP SSP SSP 10 SSP SSP SSP SSP 12 SSP SSP SSP SSP 14 SSP GA-M GA-M GA-M 15 SSP SSP SSP SSP 17 SSP SSP SSP SSP 26 SSP SSP SSP GA-M 27 SSP SSP SSP GA-M 29 SSP SSP SSP SSP 30 SSP GA-4 GA-4 SSP 31 SSP SSP SSP GA-M 32 SSP GA-M GA-M GA-M 36 SSP SSP SSP GA-M 37 SSP GA-M GA-M GA-M SSP = Senza Sintomi del Parassita GA = Grado di Attacco (1-basso, 2-medio, 3-alto, 4-molto alto, M-morta) La palma n 30, a seguito di forte attacco da parte del parassita nel corso dell anno 2011, è stata sottoposta ad un trattamento mediante irrorazione alla chioma ed è così stata recuperata. Non verrà pertanto considerata in tale sperimentazione ai fini statistici. Nel corso della sperimentazione del 2011 n 4 esemplari su n 15 sono stati attaccati dal parassita (circa il 26%). Nel corso del 2012 n 5 esemplari su n 11 sono stati attaccati dal punteruolo (circa il 45%). Nel corso dei due anni, delle n 15 palme testimoni sono state attaccate gravemente e successivamente morte (ad eccezione della palma n 30, che è stata recuperata in extremis mediante trattamenti alla chioma) n 9 esemplari, ovvero il 60%. Conclusioni Le palme n 18 e n 19 hanno subito un lieve attacco da parte del parassita nel corso della precedente sperimentazione (fine 2011), ma tale attacco non ha progredito in quanto, nel corso di tutto il 2012, le palme sono risultate in buono stato fitosanitario (assenza del parassita). Lo stesso dicasi per la palma n 21, che all inizio del 2011 presentava segni di attacco del punteruolo, mentre dalle osservazioni effettuate a partire da fine 2011 e per tutto il 2012 si è mantenuta in buono stato fitosanitario (assenza del parassita). La palma n 20 ha subito un forte attacco del parassita agli inizi del Durante le operazioni di potatura, è stato possibile osservare un foro piuttosto grande colmo di larve, bozzoli e adulti. All inizio del 2012 si è intervenuti chirurgicamente su tale palma per verificare l entità del danno, incontrando numerose larve in ultimo stadio ormai morte. Non sono state trovate larve giovani. Circa la metà dello stipite si trovava in stato di decomposizione, ma la zona apicale sembrava in buono stato, e perciò è stato deciso di proseguire con i trattamenti. Alla fine de 2012 la palma è morta nonostante gli interventi realizzati. Con molta probabilità l attacco era già in atto prima dell inizio della sperimentazione del 2011.

12 Nel corso dei due anni, delle n 8 palme trattate con il sistema SOSPALM è morto solamente n 1 esemplare (palma n 20, vedasi sopra), ovvero il 12,5%. Nel corso dei due anni, delle n 15 palme testimoni sono state attaccate gravemente e successivamente morte (ad eccezione della palma n 30, che è stata recuperata in extremis mediante trattamenti alla chioma) n 9 esemplari, ovvero il 60%. Dai risultati ottenuti si deduce, per il secondo anno consecutivo, che i prodotti fitosanitari testati con il metodo SOSPALM, hanno provocato un buon effetto protettivo sulle palme trattate.

ESTUDI DELS ARBRES MONUMENTALS DE LA VALL D ÀNEU DEL PARC NATURAL DE L ALT PIRINEU 8. DIAGNOSI

ESTUDI DELS ARBRES MONUMENTALS DE LA VALL D ÀNEU DEL PARC NATURAL DE L ALT PIRINEU 8. DIAGNOSI 8. DIAGNOSI 235 236 8.DIAGNOSI 8.1. Anàlisi qualitativa En aquest apartat es classifiquen els arbres singulars prèviament inventariats segons el mètode descrit per (Borrull, et al. 2008), per tal de poder

Más detalles

Itinerario per Napoli Itinerari per Nàpols Josep Pla. Edizione a cura di Rossend Arqués Edició a cura de Rossend Arqués

Itinerario per Napoli Itinerari per Nàpols Josep Pla. Edizione a cura di Rossend Arqués Edició a cura de Rossend Arqués Itinerario per Napoli Itinerari per Nàpols Josep Pla Edizione a cura di Rossend Arqués Edició a cura de Rossend Arqués Setmana cultural catalana a Nàpols 7 al 15 d octubre del 2005 Itinerario per Napoli

Más detalles

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. EQUIP DE TREBALL Sr. Jordi Molina Sra. Naiara Garriga FUNDACIÓ AGBAR

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. EQUIP DE TREBALL Sr. Jordi Molina Sra. Naiara Garriga FUNDACIÓ AGBAR ESTUDI DEL CONSUM D AIGUA ALS EDIFICIS DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA SITUACIÓ ACTUAL I POSSIBILITATS D ESTALVI EQUIP DE TREBALL Sr. Jordi Molina Sra. Naiara Garriga FUNDACIÓ AGBAR Sr. Martí Boada

Más detalles

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial

Más detalles

PAUTA DE CORRECCIÓ. Prova lliure per a l obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Àmbit cientificotecnològic

PAUTA DE CORRECCIÓ. Prova lliure per a l obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Àmbit cientificotecnològic Prova lliure per a l obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria Àmbit cientificotecnològic PAUTA DE CORRECCIÓ Activitat 1 (40 punts) A principis de maig de 011 el diari El Periódico

Más detalles

1 FOUCAULT, MICHEL Vigilar i castigar. Nacimiento de la prisión Ed. Sigo XXI,

1 FOUCAULT, MICHEL Vigilar i castigar. Nacimiento de la prisión Ed. Sigo XXI, 0. Introducció Aquest treball de recerca parla sobre el Sistema Penitenciari Català. He decidit elegir aquest tema ja que vull conèixer com funciona el món penitenciari i quins objectius té. M he decantat

Más detalles

ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014)

ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014) ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014) Grup de treball de biomassa de la Generalitat Dept. de la Presidència, Dept. d Economia i Coneixement,

Más detalles

EL MEDI AMBIENT I LA SALUT. QUALITAT DE L AIRE, CONTAMINACIÓ QUÍMICA, SOROLL I RADIACIONS

EL MEDI AMBIENT I LA SALUT. QUALITAT DE L AIRE, CONTAMINACIÓ QUÍMICA, SOROLL I RADIACIONS EL MEDI AMBIENT I LA SALUT. QUALITAT DE L AIRE, CONTAMINACIÓ QUÍMICA, SOROLL I RADIACIONS Anàlisi de legislació i experiències de bones pràctiques de millora del medi i la salut. Propostes per a Catalunya.

Más detalles

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT Departament de Geografia EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT AUTORS: Gemma Cánoves, Luis Herrera y Lucia Cuesta. - GRUP D INVESTIGACIÓ EN TURISME RURAL, UAB - - Juliol

Más detalles

MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA Ajuntament de Manresa Regidoria de la Dona Punt d Informació i Atenció

Más detalles

> Òrgan d expressió de la CGT de Catalunya 8a. època Gener 2015 núm. 168 0,50 euros www.cgtcatalunya.cat

> Òrgan d expressió de la CGT de Catalunya 8a. època Gener 2015 núm. 168 0,50 euros www.cgtcatalunya.cat > Òrgan d expressió de la CGT de Catalunya 8a. època Gener 2015 núm. 168 0,50 euros www.cgtcatalunya.cat Disseny: Didac Salau Dipòsit legal: B 36.887-1992 GENER DE 2014 Editorial - 2 Editorial Prou repressió

Más detalles

LA RADIOACTIVITAT I LA SALUT

LA RADIOACTIVITAT I LA SALUT LA RADIOACTIVITAT I LA SALUT NO HI HA DOSI SEGURA Hem de tenir clar que: La radioactivitat és una de les formes d energia que l ésser humà no percep amb els sentits. Això ens crea indefensió i fa que ens

Más detalles

L impacte de la crisi en la infància i l entorn escolar

L impacte de la crisi en la infància i l entorn escolar ... Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya 4t estudi L impacte de la crisi en la infància i l entorn escolar Gener de 2013... L impacte de la crisi en la infància i l entorn escolar

Más detalles

CAS 2 BUSCANT EL CULPABLE

CAS 2 BUSCANT EL CULPABLE CAS 2 BUSCANT EL CULPABLE TÈCNIQUES CIENTÍFIQUES INTEGRADES II ÍNDEX 0. PRESENTACIÓ DEL CAS... 5 1. ACTIVITATS AVALUABLES... 6 2. ORGANITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES CAS 2... 7 3. ESQUEMA DE L INFORME PERICIAL...

Más detalles

El valor social i comercial de la vaixella metàl lica al Mediterrani centre-occidental durant la protohistòria

El valor social i comercial de la vaixella metàl lica al Mediterrani centre-occidental durant la protohistòria Raimon Graells i Fabregat 1 (Coordinador) Pàgs. 259-340 El valor social i comercial de la vaixella metàl lica al Mediterrani centre-occidental durant la protohistòria Il valore sociale e commerciale dell

Más detalles

Generalitat de Catalunya ESTUDI DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Generalitat de Catalunya ESTUDI DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Generalitat de Catalunya ESTUDI DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Barcelona, 5 de maig de 010 SUMARI VOLUM 1 1. Presentació: mandat, objecte i equip de treball... 3. Introducció... 3 3.

Más detalles

Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes Universitat i treball a Catalunya 2014 Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes UNIVERSITAT I TREBALL A CATALUNYA 2014 Estudi de la inserció laboral de la població

Más detalles

El cost social i econòmic del fracàs escolar

El cost social i econòmic del fracàs escolar Estudi: El cost social i econòmic del fracàs escolar L estudi mostra com les polítiques educatives i el nivell de formació assolit per la població condicionen el desenvolupament social i econòmic i els

Más detalles

GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068-

GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068- GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068- Volem fer constar el nostre agraïment a totes les persones que han donat suport a la nostra

Más detalles

Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit -

Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit - Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit - Direcció General de Qualitat Ambiental ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ... 1 2. CARACTERÍSTIQUES

Más detalles

Opcions per a la custòdia del territori en finques privades Guia pràctica per a la propietat

Opcions per a la custòdia del territori en finques privades Guia pràctica per a la propietat Opcions per a la custòdia Guia pràctica per a la propietat Núria Asensio Salvador Albert Cortina Ramos Jordi Pietx i Colom Opcions per a la custòdia Guia pràctica per a la propietat ISBN 84-931232 - 4-2

Más detalles

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Medi ambient Divendres, 13 de febrer de 2013 Diari ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Qué modelo sostenible queremos en el territorio? P 2-3. Políticas locales para cuidar el medio ambiente P 6-11. Crecimiento

Más detalles

Les Webquests, una metodologia d aprenentatge cooperatiu, basada en l accés, el maneig i l ús d informació de la Xarxa

Les Webquests, una metodologia d aprenentatge cooperatiu, basada en l accés, el maneig i l ús d informació de la Xarxa Les Webquests, una metodologia d aprenentatge cooperatiu, basada en l accés, el maneig i l ús d informació de la Xarxa Jordi Quintana Albalat Professor titular jordi.quintana@ub.edu Elisabet Higueras Albert

Más detalles

Documents. Control Sanitari dels Establiments Alimentaris. Manual per a l inspector. Agència de Salut Pública de Barcelona

Documents. Control Sanitari dels Establiments Alimentaris. Manual per a l inspector. Agència de Salut Pública de Barcelona Documents Control Sanitari dels Establiments Alimentaris Agència de Salut Pública de Barcelona Manual per a l inspector CONTROL SANITARI DELS ESTABLIMENTS ALIMENTARIS MANUAL PER A L INSPECTOR Aquest document

Más detalles

SINDIC ESTUDI COMPARATIU DELS SISTEMES PENITENCIARIS EUROPEUS ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS EUROPEOS

SINDIC ESTUDI COMPARATIU DELS SISTEMES PENITENCIARIS EUROPEUS ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS EUROPEOS ESTUDI COMPARATIU DELS SISTEMES PENITENCIARIS EUROPEUS ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS EUROPEOS A COMPARATIVE STUDY OF THE EUROPEAN AND CATALAN PENITENTIARY SYSTEMS INFORME EXTRAORDINARI

Más detalles

Estudi d espècies invasores a la ciutat de Barcelona i proposta d espècies alternatives BC N 2012-2020

Estudi d espècies invasores a la ciutat de Barcelona i proposta d espècies alternatives BC N 2012-2020 Estudi d espècies invasores a la ciutat de Barcelona i proposta d espècies alternatives BC N 2012-2020 INTRODUCCIÓ: EL PROBLEMA DE LES ESPÈCIES INVASORES Factors que contribueixen al fet que una espècie

Más detalles

SUMARI. Introducció. 1. Grups i classes a la Regió Metropolitana de Barcelona: un procés de transformació

SUMARI. Introducció. 1. Grups i classes a la Regió Metropolitana de Barcelona: un procés de transformació Classes i grups socials a la Regió Metropolitana de Barcelona SUMARI Introducció 1. Grups i classes a la Regió Metropolitana de Barcelona: un procés de transformació 2. La classe mitjana i els seus grups

Más detalles

Síntesi Resum l ocupació a Catalunya, 2010

Síntesi Resum l ocupació a Catalunya, 2010 Síntesi Resum l ocupació a Catalunya, 2010 L'ocupació a Catalunya, 2010 Secretaria de Socioeconomia CCOO de Catalunya Juny de 2011 Direcció: Cristina Faciaben Elaboració: Romina Garcia i Miriam Sampere

Más detalles

Manuale per l uso destinato all utente ed all installatore. Manual de uso destinado al usuario y al instalador

Manuale per l uso destinato all utente ed all installatore. Manual de uso destinado al usuario y al instalador Fi - FiN Caldaie a gas a basamento in ghisa, camera stagna, accensione automatica e modulazione elettronica di fiamma Calderas de gas de hierro fundido cámara estanca, encendido automático y modulación

Más detalles

INFORME DE L AUTORITAT CATALANA PER A LA PREVENCIÓ DE LA TORTURA

INFORME DE L AUTORITAT CATALANA PER A LA PREVENCIÓ DE LA TORTURA INFORME DE L AUTORITAT CATALANA PER A LA PREVENCIÓ DE LA TORTURA DESEMBRE 2014 INFORME ANUAL DE L AUTORITAT CATALANA PER A LA PREVENCIÓ DE LA TORTURA DESEMBRE 2014 Síndic de Greuges de Catalunya 1a edició:

Más detalles