Localització: Les palmeres tractades, estan ubicades al pàrquing del restaurant EL 9 CELLER del terme municipal de Mataró.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Localització: Les palmeres tractades, estan ubicades al pàrquing del restaurant EL 9 CELLER del terme municipal de Mataró."

Transcripción

1 Assaig per a l avaluació d insecticides, aplicats a l estípit de les palmeres mitjançant l endoterapia, per a la lluita contra el morrut roig (Rhynchophorus ferrugineus) El del Departament d Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de la Generalitat de Catalunya, en col laboració amb l Ajuntament de Mataró, l empresa Agro System i l empresa PROVEFE, han dut a terme durant l any 2012, un assaig d avaluació d eficàcia d insecticides mitjançant la tècnica de l endoterapia (injecció d insecticides a l estípit de les palmeres) utilitzant la piqueta anomenada SOS-PALM. Aquest assaig es continuació de l iniciat l any Condicions experimentals L assaig es du a terme sobre un grup de palmeres canàries (Phoenix canariensis), ubicades a la comarca del Maresme (Barcelona), greument afectada per la plaga des de l any Organisme nociu a controlar El coleòpter barrinador de la família dels curculiònids anomenat morrut roig de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus). Localització, condicions de camp i generals Localització: Les palmeres tractades, estan ubicades al pàrquing del restaurant EL 9 CELLER del terme municipal de Mataró. Condicions de camp: Tipus de plantació, edat, alzaria i estat fitosanitari; les palmeres objecte estan plantades al voltant del quadre que forma l esmentat pàrquing, com element decoratiu i per fer ombra. L edat, entre 5 i 20 anys i entre 0,5m i 6m d alçària. En total hi ha 20 palmeres que son les dels quadres 1 i 2 següents: Quadre 1 Palmera Estat Observacions núm. fitosanitari 1 SSP Palmeres 3 SSP tractades 5 SSP 6 SSP 18 SSP Atacs incipients any 2011, 19 SSP superats aparentment 20 GA-3 Detectat un atac greu al tronc 21 SSP SSP = Sense Símptomes Plaga GA = Grau Afecció ( (1, baix), (2, mig), (3, alt), (4, molt alt), (M, palmera morta) ).

2 Quadre 2 Palmera Estat núm. fitosanitari 8 SSP 9 SSP 10 SSP Palmeres 12 SSP testimoni 15 SSP 17 SSP 26 SSP 27 SSP 29 SSP 31 SSP 36 SSP SSP = Sense Símptomes Plaga Observacions Condicions generals: - Estat vegetatiu de les palmeres; les palmeres que no han estat afectades, presenten un estat vegetatiu molt vigorós. - Dimensions dels arbres; l alçària de la majoria de les palmeres, oscil la entre els 0,5 i 6 m, i el perímetre dels troncs entre 1 i 3 m. També es tenen en compte els exemplars de dimensions més petites. - Esporga; les palmeres s esporguen cada 2-3 anys. Aquest any toca i s ha fet a finals d any (desembre). - Zona climàtica; el tipus de clima es correspon al mediterrani litoral.

3 Esquema de la parcel la a Especies sensibles 37 segons Decisió de la Comissió /365/CE Palmera tractada SOS-PALM Palmera TESTIMONI Palmera MORTA abans assaig Palmera afectada i MORTA el 2011 Palmera afectada-recuperada (*) (*) La palmera número 30, va ser tractada amb tractaments de xoc i es va recuperar Respecte la palmera núm. 20, es va detectar un atac molt fort a finals de 2011, desprès d una poda. Amb molta probabilitat, l atac va tenir lloc abans d iniciar l assaig. Mètode d aplicació El mètode d aplicació és la injecció al tronc (endoterapia). Tres perforacions per palmera, realitzades a l estípit de les palmeres, a l altura que l operari treballi còmodament, amb una broca de 20 cm de llarg per 6 mm de diàmetre, i instal lació d una piqueta SOS-PALM a cada perforació. En aquesta piqueta s aplica el producte. Equip d aplicació i característiques del mateix L aplicació es realitza amb una xeringa de farmàcia de 50 cc.

4 Productes, número de tractaments i dosis utilitzada Productes Nom comercial Matèria activa Casa comercial Núm. registre Actara 25 WG Tiametoxam 25% WG Syngenta Agro, S.A Tractaments i dosis utilitzada any 2012 Data Productes Dosi per palmera (*) Despesa total per tractament de tractament Aigua Producte Aigua destil lada Producte destil lada total (**) total (***) Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr. 250 (*) A repartir entre les tres piquetes, desprès de barrejar amb l aigua destil lada. (**) Producte total per tractament (8 unitats x 6 gr/unitat = 48cc; s arrodoneix a 50 cc.). (***) Aigua destil lada total per tractament (8 unitats x 30 cc/unitat = 240 cc; s arrodoneix a 250 cc.). Seguiment palmeres tractades durant 2011 i 2012 Estat fitosanitari de les palmeres Palmeres núm. Inici Final Inici Final 1 SSP SSP SSP SSP 3 SSP SSP SSP SSP 5 SSP SSP SSP SSP 6 SSP SSP SSP SSP 18 SSP GA-1 SSP SSP 19 SSP GA-1 SSP SSP 20 GA-3 GA-3 GA-3 GA-M 21 GA-1 SSP SSP SSP SSP = Sense Símptomes Plaga GA = Grau Afecció ( (1, baix), (2, mig), (3, alt), (4, molt alt), (M, palmera morta) ). Recordar respecte la palmera 20, que es va detectar un atac molt fort a finals de 2011, desprès d una poda. Amb molta probabilitat, l atac va tenir lloc abans d iniciar l assaig

5 Esquema de la parcel la a Especies sensibles 37 segons Decisió de la Comissió /365/CE Palmera tractada SOS-PALM Palmera TESTIMONI Palmera MORTA abans assaig Palmera MORTA el 2011 Palmera afectada-recuperada 2011 Palmera MORTA el 2012 Palmera MORTA el

6 Seguiment palmeres testimoni Estat fitosanitari de les Palmeres núm. palmeres Inici Final Inici Final 8 SSP SSP SSP GA-M 9 SSP SSP SSP SSP 10 SSP SSP SSP SSP 12 SSP SSP SSP SSP 14 SSP GA-M GA-M GA-M 15 SSP SSP SSP SSP 17 SSP SSP SSP SSP 26 SSP SSP SSP GA-M 27 SSP SSP SSP GA-M 29 SSP SSP SSP SSP 30 (*) SSP GA-4 GA-4 SSP 31 SSP SSP SSP GA-M 32 SSP GA-M GA-M SSP SSP SSP GA-M 37 SSP GA-M GA-M 2011 (*) Palmera que no pertany al grup de testimoni ja que es continua tractant a la copa. El 2011, de 15 palmeres s han afectat 4, o sigui un 26,66%. Resten 11 palmeres testimoni. El 2012, de 11 palmeres s han afectat 5, o sigui un 45,45%. Conclusions final any 2012 La pressió de plaga al municipi i municipis del voltant continua sent altíssima. Com s indicava l any 2011, la parcel la esta ubicada en un indret amb abundants palmeres afectades les quals ens consta que en alguns casos realitzen tractaments amb resultats diversos. Es freqüent trobar palmeres fortament afectades mig mortes i mortes. S ha detectat un atac incipient en la palmera 21. No s ha tractat esperant veure si resisteix l atac, tal com va passar l any 2011 amb la 18 i 19. També s han detectat, a varies bases de fulles mes velles de la corona de les palmeres 6 i 18, símptomes d atac el que indica que estaven atacades abans d iniciar l assaig. Les palmeres 18 i 19 van patir un atac incipient el L atac no ha prosperat i aquest any presenten un brot molt potent.

7 Sobre la palmera número 20, es va detectar un atac molt fort a finals de Desprès d una poda es va descobrir un forat molt gran ple de capolls, larves i adults. Amb tota probabilitat l atac va tenir lloc, l any abans d iniciar l assaig. Aquesta palmera a principis de 2012 va ser sanejada per tal de verificar la magnitud de l atac. Durant el procés de sanejament es van trobar moltes larves d últims estadis i sempre mortes. No es van trobar larves petites. Un cop sanejada, presentava mes de la meitat del tronc descomposta. Tot i així mantenia l ull en perfecte estat per la qual cosa s ha continuat tractant. Aquesta palmera ha acabat morint. Les palmeres testimoni, no tractades han estat afectades en un 45,45 % dels exemplars. En altres controls realitzats a grups de palmeres sense tractar. Sempre obtenim entre un 25% i un 30% d exemplars afectats. Dels resultats es dedueix, per segon any consecutiu, que els productes assajats amb aquesta tècnica, estan exercint un bon efecte de protecció contra la plaga en les palmeres tractades. No obstant, és recomanable continuar fent assaigs com mínim un altre any i si és possible repetir-lo en altres indrets i en palmeres amb característiques diferents. Barcelona, 5 de febrer de 2013

8 Test per la valutazione di insetticidi applicati allo stipite di palme mediante endoterapia, finalizzato al controllo del punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus) Oggetto Il Servizio Fitosanitario del Dipartimento di Agricoltura, Allevamento, Pesca, Alimentazione e Ambiente Naturale della Generalitat de Catalunya, in collaborazione con il Comune di Matarò, le aziende Agro System e PROVEFE, nel corso dell anno 2012 ha realizzato un test di valutazione di efficacia di alcuni insetticidi in endoterapia, utilizzando il sistema SOSPALM, per la difesa contro il punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus). Il presente studio è una continuazione della sperimentazione iniziata nel corso dell anno Introduzione Il test è stato realizzato su un gruppo di palme delle Canarie (Phoenix canariensis), ubicate nella zona di Maresme (Barcellona), duramente colpite dal parassita nell anno Nel parco sono presenti esemplari di età compresa tra i 5 e i 20 anni, di altezza compresa tra 0,5 m e 6 m, e di circonferenza stipite compresa tra 1 m e 3 m. Delle n 20 palme oggetto di tale sperimentazione, n 12 non sono state soggette ad alcun tipo di trattamento (testimoni, identificate con i numeri 8, 9, 10, 12, 15, 17, 26, 27, 29, 31, 36), mentre le restanti n 8 sono state trattate con sistema SOS-PALM utilizzando Thiamethoxam 25% (identificate con i numeri 1, 3, 5, 6, 18, 19, 20, e 21). La prova ha avuto inizio il giorno 11/01/2012 ed è terminata il giorno 18/12/2012. Materiali e metodi Il metodo endoterapico utilizzato è il sistema SOSPALM: sono state realizzate n 3 perforazioni nello stipite di ciascuna palma, con una punta da legno del diametro di 8 mm e della lunghezza di 40 cm. In ogni foro è stata successivamente installata una cannula SOSPALM. L iniezione del prodotto fitosanitario è avvenuta mediante comune siringa da 60 ml, ripartendo in egual misura il volume del formulato tra le cannule installate su ciascuna palma. Nella Tabella 1 è indicato il principio attivo utilizzato, mentre nella successiva Tabella 2 sono indicati i trattamenti effettuati durante l intero arco della prova. Tabella 1 Principio attivo utilizzato in endoterapia Nome commerciale Principio attivo Casa produttrice Actara 25 WG Thiamethoxam 25% WG Syngenta Agro

9 Tabella 2 Trattamenti endoterapici realizzati Data trattamento Principio attivo Principio attivo Dose per palma Acqua distillata 11/01/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 02/03/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 03/04/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 02/05/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 28/05/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 22/06/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 24/07/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 24/08/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 25/09/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 30/10/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 16/11/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 31 ml 18/12/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 32 ml Risultati e discussione Nelle successive Tabelle 3 e 4 viene indicato lo stato fitosanitario rispettivamente delle palme sottoposte a trattamenti endoterapici con il sistema SOSPALM e delle palme testimoni, all inizio della sperimentazione Tabella 3 Stato fitosanitario delle palme trattate con sistema SOS-PALM N palma Stato fitosanitario Osservazioni 1 SSP - 3 SSP - 5 SSP - 6 SSP - 18 SSP Attacco nel corso del 2011, 19 SSP apparentemente superato 20 GA-3 Rilevato un attacco allo stipite 21 SSP - SSP = Senza Sintomi del Parassita GA = Grado di Attacco (1-basso, 2-medio, 3-alto, 4-molto alto, M-morta) Le palme n 18 e n 19 hanno subito un lieve e temporaneo attacco da parte del punteruolo durante il 2011, apparentemente superato. La palma n 20 ha subito un forte attacco del parassita, rilevato agli inizi del 2011 durante le operazioni di potatura.

10 Tabella 4 Stato fitosanitario delle palme testimoni N palma Stato fitosanitario Osservazioni 8 SSP - 9 SSP - 10 SSP - 12 SSP - 15 SSP - 17 SSP - 26 SSP - 27 SSP - 29 SSP - 31 SSP - 36 SSP - SSP = Senza Sintomi del Parassita La palma n 30, a seguito di forte attacco da parte del parassita nel corso dell anno 2011, è stata sottoposta ad un trattamento mediante irrorazione alla chioma ed è così stata recuperata. Per tale motivo non è stata inserita tra gli esemplari testimoni. Nelle successive Tabelle 5 e 6 viene indicato lo stato fitosanitario rispettivamente delle palme sottoposte a trattamenti endoterapici con il sistema SOSPALM e delle palme testimoni, durante il periodo della sperimentazione. Tabella 5 Palme trattate con sistema SOSPALM N palma Stato fitosanitario Anno 2011 Anno 2012 Inizio Fine Inizio Fine 1 SSP SSP SSP SSP 3 SSP SSP SSP SSP 5 SSP SSP SSP SSP 6 SSP SSP SSP SSP 18 SSP GA-1 SSP SSP 19 SSP GA-1 SSP SSP 20 GA-3 GA-3 GA-3 GA-M 21 GA-1 SSP SSP SSP SSP = Senza Sintomi del Parassita GA = Grado di Attacco (1-basso, 2-medio, 3-alto, 4-molto alto, M-morta) Le palme n 18 e 19, che hanno subito un lieve attacco da parte del parassita nel corso della precedente sperimentazione (fine 2011), nel corso di tutto il 2012 si sono mantenute in ottima condizione fitosanitaria (totale assenza del parassita). La palma n 20 ha subito un forte attacco del parassita, rilevato agli inizi del 2011, ed alla fine del 2012 è morta. I restanti esemplari, al termine del test, sono in ottime condizioni fitosanitarie (assenza del parassita). Nel corso dei due anni, delle n 8 palme trattate con il sistema SOSPALM è morto solamente n 1 esemplare, ovvero il 12.5%.

11 N palma Tabella 6 Palme testimoni Stato fitosanitario Anno 2011 Anno 2012 Inizio Fine Inizio Fine 8 SSP SSP SSP GA-M 9 SSP SSP SSP SSP 10 SSP SSP SSP SSP 12 SSP SSP SSP SSP 14 SSP GA-M GA-M GA-M 15 SSP SSP SSP SSP 17 SSP SSP SSP SSP 26 SSP SSP SSP GA-M 27 SSP SSP SSP GA-M 29 SSP SSP SSP SSP 30 SSP GA-4 GA-4 SSP 31 SSP SSP SSP GA-M 32 SSP GA-M GA-M GA-M 36 SSP SSP SSP GA-M 37 SSP GA-M GA-M GA-M SSP = Senza Sintomi del Parassita GA = Grado di Attacco (1-basso, 2-medio, 3-alto, 4-molto alto, M-morta) La palma n 30, a seguito di forte attacco da parte del parassita nel corso dell anno 2011, è stata sottoposta ad un trattamento mediante irrorazione alla chioma ed è così stata recuperata. Non verrà pertanto considerata in tale sperimentazione ai fini statistici. Nel corso della sperimentazione del 2011 n 4 esemplari su n 15 sono stati attaccati dal parassita (circa il 26%). Nel corso del 2012 n 5 esemplari su n 11 sono stati attaccati dal punteruolo (circa il 45%). Nel corso dei due anni, delle n 15 palme testimoni sono state attaccate gravemente e successivamente morte (ad eccezione della palma n 30, che è stata recuperata in extremis mediante trattamenti alla chioma) n 9 esemplari, ovvero il 60%. Conclusioni Le palme n 18 e n 19 hanno subito un lieve attacco da parte del parassita nel corso della precedente sperimentazione (fine 2011), ma tale attacco non ha progredito in quanto, nel corso di tutto il 2012, le palme sono risultate in buono stato fitosanitario (assenza del parassita). Lo stesso dicasi per la palma n 21, che all inizio del 2011 presentava segni di attacco del punteruolo, mentre dalle osservazioni effettuate a partire da fine 2011 e per tutto il 2012 si è mantenuta in buono stato fitosanitario (assenza del parassita). La palma n 20 ha subito un forte attacco del parassita agli inizi del Durante le operazioni di potatura, è stato possibile osservare un foro piuttosto grande colmo di larve, bozzoli e adulti. All inizio del 2012 si è intervenuti chirurgicamente su tale palma per verificare l entità del danno, incontrando numerose larve in ultimo stadio ormai morte. Non sono state trovate larve giovani. Circa la metà dello stipite si trovava in stato di decomposizione, ma la zona apicale sembrava in buono stato, e perciò è stato deciso di proseguire con i trattamenti. Alla fine de 2012 la palma è morta nonostante gli interventi realizzati. Con molta probabilità l attacco era già in atto prima dell inizio della sperimentazione del 2011.

12 Nel corso dei due anni, delle n 8 palme trattate con il sistema SOSPALM è morto solamente n 1 esemplare (palma n 20, vedasi sopra), ovvero il 12,5%. Nel corso dei due anni, delle n 15 palme testimoni sono state attaccate gravemente e successivamente morte (ad eccezione della palma n 30, che è stata recuperata in extremis mediante trattamenti alla chioma) n 9 esemplari, ovvero il 60%. Dai risultati ottenuti si deduce, per il secondo anno consecutivo, che i prodotti fitosanitari testati con il metodo SOSPALM, hanno provocato un buon effetto protettivo sulle palme trattate.

1º.- PALMERAS TRATADAS CON INYECCIÓN AL TROCO CON TIAMETOXAN Y TESTIGO, CON APORTE DE ADULTOS Y POSTERIOR ENMALLADO HERMÉTICO.

1º.- PALMERAS TRATADAS CON INYECCIÓN AL TROCO CON TIAMETOXAN Y TESTIGO, CON APORTE DE ADULTOS Y POSTERIOR ENMALLADO HERMÉTICO. Sección de Sanidad y Certificación Vegetal Profesor Manuel Sala, Alicante Telef.: Fax: º. PALMERAS TRATADAS CON INYECCIÓN AL TROCO CON TIAMETOXAN Y TESTIGO, CON APORTE DE ADULTOS Y POSTERIOR ENMALLADO

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

dental metoxit.com The Swiss spirit of innovation

dental metoxit.com The Swiss spirit of innovation dental metoxit.com The Swiss spirit of innovation Azienda Linee di prodotti Qualità La Metoxit AG è un impresa svizzera di media grandezza che appartiene alla Holding AGZ. Metoxit offre una vasta gamma

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

DOSSIER DE FRANQUICIA

DOSSIER DE FRANQUICIA DOSSIER DE FRANQUICIA QUI SOM?. A LA VAQUERÍA D OSONA contem amb una granja de producció lletera des de fa dècades: El CAMP GRAN, situada a OSONA. En el nostre afany per donar valor al nostre producte

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Diseño y fabricación de expositores PLV. Design e display POP produzione

Diseño y fabricación de expositores PLV. Design e display POP produzione Diseño y fabricación de expositores PLV Design e display POP produzione Empresa Azienda Soluciones para el diseño y fabricación de expositores PLV Design Solutions e display POP produzione Con una amplia

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014 RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS Pressupost per al 2014 1. Retribucions Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també assignacions variables amb el caràcter d indemnització per a l exercici

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DE L OBRA DE LA LLOTJA

INFORME DE SEGUIMENT DE L OBRA DE LA LLOTJA Página 1 de 8 1. ESTAT DE LES OBRES. 1.1 EXECUCIÓ Els treballs que s estan realitzant, així com el seu estat son els següents: Excavacions: s han finalitzat els treballs d excavació de les rases de sanejament

Más detalles

IDEA TOSCANA Cosmetici per il benessere

IDEA TOSCANA Cosmetici per il benessere http://marcelayz.wordpress.com/2013/06/16/ideatoscana-cosmetici-per-il-benessere/ IDEA TOSCANA Cosmetici per il benessere Posted on giugno 16, 2013 by marcelayz Prima Spremitura di Idea Toscana nasce nell

Más detalles

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC A) CONFIGURACIÓ EXPLORADOR I SISTEMA OPERATIU B) LLOCS DE CONFIANÇA DEL NAVEGADOR C) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER 10 D) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA 1 3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA Ms PowerPoint permet inserir, dins la presentació, objectes organigrama i diagrames. Els primers, poden resultar molt útils si es necessita presentar gràficament

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA

Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA 1 RECOMENDACIONES AL ALTA Autor: Sociedad Valenciana de Traumatología Estas recomendaciones pretenden ser una ayuda para usted, que ha sufrido una fractura

Más detalles

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida El programa de turisme que combina esport, musica i gastronomia La Vall d Albaida 09.06.2014 Un total de 12 municipis de la comarca participaran en

Más detalles

2010 2011 Quadrimestre de tardor

2010 2011 Quadrimestre de tardor 20102011 Quadrimestredetardor Approfondissementdenotionsde mécaniquedesroches: Confrontationdemodèlesmécaniques etgéologiquesàlaréalitéd unchantier ducreusementd untunneldansun massifrocheuxfracturé. Autora:CarlaSolsonaAccensi

Más detalles

El profesorado español destinado en las Secciones es seleccionado entre los funcionarios docentes mediante concurso de méritos.

El profesorado español destinado en las Secciones es seleccionado entre los funcionarios docentes mediante concurso de méritos. PROGRAMA: SECCIONES ESPAÑOLAS EN CENTROS ITALIANOS Tienen por objeto propiciar la proyección de la lengua y la cultura españolas y ampliar las posibilidades de recibir formación en el contexto de experiencias

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL BÁSICO DE ITALIANO SEPTIEMBRE 2015 COMPRENSIÓN ORAL

PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL BÁSICO DE ITALIANO SEPTIEMBRE 2015 COMPRENSIÓN ORAL ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL BÁSICO DE ITALIANO SEPTIEMBRE 2015 Comisión de Evaluación de la EOI de COMPRENSIÓN ORAL Puntuación total

Más detalles

Col legi de Fisioterapeutes RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA

Col legi de Fisioterapeutes RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA Col legi de Fisioterapeutes de Catalunya RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA Setembre 2004 Els fisioterapeutes critiquen el sistema de regularització de la Generalitat de les teràpies naturals

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007 www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 L estadística, a partir de l evolució dels principals indicadors

Más detalles

Contracte de cessió de marca

Contracte de cessió de marca Contracte de cessió de marca Especialitat: Dret Civil Tipus de cas: Cas Judicial I. Suposat de fet. Barcelona, 2004.09.25 La societat FALABELLA, S.L. és titular de marca "Mixta", inscrita al Registre de

Más detalles

Els psiquiatres aposten pel diagnòstic precoç del trastorn bipolar

Els psiquiatres aposten pel diagnòstic precoç del trastorn bipolar En el marc de la celebració del XIV Congrés Nacional de Psiquiatria Els psiquiatres aposten pel diagnòstic precoç del trastorn bipolar Al voltant del 0,8% de la població espanyola pateix trastorn bipolar.

Más detalles

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL L Oficina Virtual de l Ajuntament d Ontinyent és el lloc on els ciutadans poden fer gestions i tràmits administratius de forma electrònica o també rebre informació

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

Gracias por la atención Patrizia BOTTA Prof.Ord. Lingua Spagnola Facoltà di Lettere e Filosofia

Gracias por la atención Patrizia BOTTA Prof.Ord. Lingua Spagnola Facoltà di Lettere e Filosofia Erasmus Welcome Day Aula Magna del Rettorato, Sapienza Università di Roma Roma, 8 ottobre 2013 Roma, 4 febbraio 2014 Buenos Días: Hablo en español porque me dirijo a los becarios Erasmus que vienen de

Más detalles

TEMA 4: Equacions de primer grau

TEMA 4: Equacions de primer grau TEMA 4: Equacions de primer grau Full de preparació Aquest full s ha de lliurar el dia de la prova Nom:... Curs:... 1. Expressa algèbricament les operacions següents: a) Nombre de rodes necessàries per

Más detalles

Exposició. Apunta t al canvi. La qüestió del CO2

Exposició. Apunta t al canvi. La qüestió del CO2 Exposició Apunta t al canvi La qüestió del CO2 Apunta t al canvi és un recurs educatiu que proporciona eines pràctiques i modulars per relacionar la qüestió del CO2 i el canvi climàtic amb diversos àmbits

Más detalles

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA Penjar fotos a internet. (picasa) 1. INSTAL.LAR EL PROGRAMA PICASA Per descarregar el programa picasa heu d anar a: http://picasa.google.com/intl/ca/ Clicar on diu Baixa

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

Portacontenedor de cadenas Impianto multibenna

Portacontenedor de cadenas Impianto multibenna Portacontenedor de cadenas Impianto multibenna www.meiller.com Nuestros puntos fuertes sus beneficios Escaso peso propio Alta resistencia y elasticidad de los grupos constructivos Posibilidad de adaptación

Más detalles

1,94% de sucre 0,97% de glucosa

1,94% de sucre 0,97% de glucosa EXERCICIS DE QUÍMICA 1. Es prepara una solució amb 2 kg de sucre, 1 kg de glucosa i 100 kg d aigua destil lada. Calcula el tant per cent en massa de cada solut en la solució obtinguda. 1,94% de sucre 0,97%

Más detalles

La nupcialitat a Catalunya l any 2011. Els matrimonis a Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu, amb una reducció del 5% l any 2011

La nupcialitat a Catalunya l any 2011. Els matrimonis a Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu, amb una reducció del 5% l any 2011 28 de novembre del 2012 La nupcialitat a Catalunya l any 2011 Els matrimonis a Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu, amb una reducció del 5% l any 2011 L edat mitjana al primer matrimoni se

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL

Más detalles

Pequeños instantes, grandes ilusiones

Pequeños instantes, grandes ilusiones OBSTETRICIA ECOGRAFÍA 3/4D Pequeños instantes, grandes ilusiones ecografía 3 4D / Salud de la mujer Dexeus ATENCIÓN INTEGRAL EN OBSTETRICIA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓN Quieres conocer a

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Más detalles

NUTRICIÓ i PREVENCIÓ del CÀNCER

NUTRICIÓ i PREVENCIÓ del CÀNCER NUTRICIÓ i PREVENCIÓ del CÀNCER Dr. Antonio Agudo Unitat de Nutrició i Càncer Institut Català d Oncologia (ICO-IDIBELL) Biblioteca de Bellvitge L Hospitalet de Llobregat,15 d Abril 2015 Freqüència de càncer

Más detalles

EL DRET A L HABITATGE: OBSTACLES I LÍMITS THE RIGHT TO HOUSING: OBSTACLES AND LIMIT

EL DRET A L HABITATGE: OBSTACLES I LÍMITS THE RIGHT TO HOUSING: OBSTACLES AND LIMIT EL DRET A L HABITATGE: OBSTACLES I LÍMITS EL DERECHO A LA VIVIENDA: OBSTÁCULOS Y LÍMITES THE RIGHT TO HOUSING: OBSTACLES AND LIMIT INFORME EXTRAORDINARI Juliol 2007 SINDIC EL DEFENSOR DE LES PERSONES EL

Más detalles

INFORME SOBRE LA SITUACIO DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

INFORME SOBRE LA SITUACIO DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA INFORME SOBRE LA SITUACIO DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA MONTCADA I REIXAC. 2007 Elaborat per: Regidoria de Dona i Igualtat Comissió de seguiment del Protocol d actuació local contra la violència vers les dones.

Más detalles

alberg albergue montsec-mur Guàrdia (Pallars Jussà) 93 430 16 06 www.peretarres.org/montsecmur FUNDACIÓ PERE TARRÉS

alberg albergue montsec-mur Guàrdia (Pallars Jussà) 93 430 16 06 www.peretarres.org/montsecmur FUNDACIÓ PERE TARRÉS montsec-mur alberg albergue Guàrdia (Pallars Jussà) 93 430 16 06 www.peretarres.org/montsecmur FUNDACIÓ PERE TARRÉS montsec-mur Situat a la comarca del Pallars Jussà, s ubica aquest alberg envoltat de

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

Resumen. En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB).

Resumen. En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB). Resumen En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB). - Encuesta de satisfacción de los usuarios de las bibliotecas (CBB). ELS USUARIS DE LES BIBLIOTEQUES

Más detalles

EL PERIODICO DE CATALUNYA (ED. CATALA) 16/03/13 BARCELONA Prensa: Diaria Tirada: 53.795 Ejemplares Difusión: 41.453 Ejemplares

EL PERIODICO DE CATALUNYA (ED. CATALA) 16/03/13 BARCELONA Prensa: Diaria Tirada: 53.795 Ejemplares Difusión: 41.453 Ejemplares EL PERIODICO DE CATALUNYA (ED. CATALA) 16/03/13 BARCELONA 53.795 Ejemplares 41.453 Ejemplares Sección: LOCAL Valor: 6.635,00 Área (cm2): 255,6 Ocupación: 24,17 % Documento: 1/1 Autor: EL PERIÓDICO Núm.

Más detalles

CRISI INTERNA EN EL PP Isern rebaixa a Cort les exigències de Rodríguez per revisar l'etapa de Calvo El ple aprova per unanimitat donar suport a la denúncia d'emaya i revisar la gestió feta al 2009, però

Más detalles

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35 ESO Divisibilitat 1 ESO Divisibilitat 2 A. El significat de les paraules. DIVISIBILITAT Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 = 7 5 35 = 5 7 35 7 0 5 35

Más detalles

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL PICUDO ROJO: ESTRATEGIA Y CONTROL EN EUROPA. VALENCIA, 5 6 MAY 2010

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL PICUDO ROJO: ESTRATEGIA Y CONTROL EN EUROPA. VALENCIA, 5 6 MAY 2010 CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL PICUDO ROJO: ESTRATEGIA Y CONTROL EN EUROPA. VALENCIA, 5 6 MAY 2010 El picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) es una grave plaga que afecta a un amplio

Más detalles

PORTATA 400 kg CAPACIDAD DE CARGA 400 kg. PORTATA 900 kg CAPACIDAD DE CARGA 900 kg. PORTATA 1300 kg CAPACIDAD DE CARGA 1300 kg

PORTATA 400 kg CAPACIDAD DE CARGA 400 kg. PORTATA 900 kg CAPACIDAD DE CARGA 900 kg. PORTATA 1300 kg CAPACIDAD DE CARGA 1300 kg I ES hs_dfm 004240507_volta 10-05-2007 14:13 Pagina 1 Si tratta di una vera e propria novità nel settore della logistica e del trasporto all'interno dei cantieri, che presentano pavimentazioni inesistenti

Más detalles

e-samo tus pedidos con un click www.samo.it/es

e-samo tus pedidos con un click www.samo.it/es tus pedidos con un click www.samo.it/es indice qué es el portal Samo Servicios Home page Introducción del pedido Estado del pedido on line Disponibilidad de artículos On line Control de situación del pedido

Más detalles

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un RAM ACCIDENTS NUM. PÒLISSA: 50060362 CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DIRECCIÓN GENERAL D ESPORT JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER ALS ASSEGURATS

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

IMPIANTI AUTOMATICI DI TRASPORTO TRUCIOLI METALLICI CON L ARIA Sistema automático de transporte de virutas metálicas con aire Sistemas automáticos de

IMPIANTI AUTOMATICI DI TRASPORTO TRUCIOLI METALLICI CON L ARIA Sistema automático de transporte de virutas metálicas con aire Sistemas automáticos de IMPIANTI AUTOMATICI DI TRASPORTO TRUCIOLI METALLICI CON L ARIA Sistema automático de transporte de virutas metálicas con aire Sistemas automáticos de transporte de cavacos metálicas com ar TRASPORTO PNEUMATICO

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

El Novembre s ha fet la renovació de càrrecs, la Junta Directiva està composada per: Presidenta: Esther Garcia; Secretaria: Mª Carmen Lamazares;

El Novembre s ha fet la renovació de càrrecs, la Junta Directiva està composada per: Presidenta: Esther Garcia; Secretaria: Mª Carmen Lamazares; 2011 El Novembre s ha fet la renovació de càrrecs, la Junta Directiva està composada per: Presidenta: Esther Garcia; Secretaria: Mª Carmen Lamazares; Tresorera: Eva Sala; Vocals: Estel Salomó, Flor Bellver,

Más detalles

Nous projectes als polígons

Nous projectes als polígons 00 Nous projectes als polígons Catàleg dels Polígons Industrials de Barberà del Vallès Àrea d aparcaments i serveis Área de aparcamientos y servicios Centre d aparcaments de vehícles industrials i serveis

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 SESSIÓ INFORMATIVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D INVESTIGACIÓ DEL PLAN ESTATAL 2014 Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost La pregunta

Más detalles

LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA CATALANA

LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA CATALANA LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA CATALANA Maria Àngels Prats Mora El català, llengua romànica que compta amb més de mil anys d història, és un element d identitat que comparteixen Andorra, Catalunya,

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

10 pasos para el control del picudo en mi municipio

10 pasos para el control del picudo en mi municipio 10 pasos para el control del picudo en mi municipio control del picudo - control del picudo - control del picudo - control d Rhynchophorus ferrugineus o picudo rojo de las palmeras, es una plaga que lleva

Más detalles

Unitat Didàctica 5.4.1 : EL VOLEIBOL (nivell 1)

Unitat Didàctica 5.4.1 : EL VOLEIBOL (nivell 1) Unitat Didàctica 5.- Habilitats específiques. Esports col lectius. Unitat Didàctica 5.4.1 : EL VOLEIBOL (nivell 1) 1.- La història del voleibol. El voleibol va néixer l any 1895 als Estats Units, a la

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE LA CONDUCTA SUÏCIDA DEL SECTOR DRETA DE L EIXAMPLE

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE LA CONDUCTA SUÏCIDA DEL SECTOR DRETA DE L EIXAMPLE PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE LA CONDUCTA SUÏCIDA DEL SECTOR DRETA DE L EIXAMPLE Barcelona, maig de 2009 1 2 Memòria realitzada per: Carmen Tejedor Gustavo Faus Anna Díaz Grup Assessor: Hospital de la Santa

Más detalles

Les hemorroides. Las hemorroides. SCIAS Hospital de Barcelona. Guia informativa SCIAS de malalties i consells sanitaris

Les hemorroides. Las hemorroides. SCIAS Hospital de Barcelona. Guia informativa SCIAS de malalties i consells sanitaris Guia informativa SCIAS de malalties i consells sanitaris Les hemorroides Guía informativa SCIAS de enfermedades y consejos sanitarios Las hemorroides SCIAS Hospital de Barcelona Les hemorroides Les hemorroides

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

1r Introducció de dades personals / 1º Introducción de datos personales.

1r Introducció de dades personals / 1º Introducción de datos personales. Per a omplir el model 046 - Taxa per inscripció en proves selectives, s'utilitza una pantalla de captura de dades que permet validar part de la informació introduïda. La dita pantalla es dividix en dos

Más detalles

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS.

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. 8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. El contingut dels comptes anuals segons la ICAL Normal és: Balanç Compte del Resultat Econòmico-Patrimonial Estat de la Liquidació del Pressupost Memòria 1. Organización 2.

Más detalles

BECAS OFRECIDAS POR EL GOBIERNO ITALIANO, LA REGIÓN LIGURIA Y LA UNIVERSIDAD DE GÉNOVA A CIUDADANOS ARGENTINOS DE ORIGEN ITALIANO

BECAS OFRECIDAS POR EL GOBIERNO ITALIANO, LA REGIÓN LIGURIA Y LA UNIVERSIDAD DE GÉNOVA A CIUDADANOS ARGENTINOS DE ORIGEN ITALIANO BECAS OFRECIDAS POR EL GOBIERNO ITALIANO, LA REGIÓN LIGURIA Y LA UNIVERSIDAD DE GÉNOVA A CIUDADANOS ARGENTINOS DE ORIGEN ITALIANO AÑO ACADÉMICO 2006/2007 El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia,

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

Aplicaciones Electromecánicas, S.A.

Aplicaciones Electromecánicas, S.A. Aplicaciones Electromecánicas, S.A. R.Q. Aplicaciones Electromecánicas, S.A. - C/Miquel Servet 13, P.I. Camí Ral 08850 Gavà Barcelona. Telf: 93.633.39.90 / Fax: 93.633.39.91 / e-mail: info@rqaplicaciones.com

Más detalles

MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS

MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS materials del curs de: MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS EXERCICIS RECULL D APUNTS I EXERCICIS D INTERNET FET PER: Xavier Vilardell Bascompte xevi.vb@gmail.com ÚLTIMA REVISIÓ: 08 de febrer de 2010 Aquests materials

Más detalles

Abordatge estratègic de situacions professionals

Abordatge estratègic de situacions professionals Guia d aprenentatge (3 ECTS) Any acadèmic 2015-2016 Semestre: 2n Grau en Educació Social / Grau en Treball Social Mòdul: Espais professionals Professor: Dr. Paco López Pàgina 1 de 7 Rev. 4 (21.09.2015)

Más detalles

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius.

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius. Mòdul Cubs i nombres senars Edat mínima recomanada A partir de 1er d ESO, tot i que alguns conceptes relacionats amb el mòdul es poden introduir al cicle superior de primària. Descripció del material 15

Más detalles

sobre la independència de Catalunya

sobre la independència de Catalunya Referèndum d iniciativa popular sobre la independència de Catalunya - DICTAMEN JURÍDIC - Alfons López Tena Notari, president del CES i vocal del CGPJ (2001-08) GUIÓ 1. Legalitat d iniciativa popular per

Más detalles

VALORACIÓ D EXISTÈNCIES / EXPLICACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES DONADES A CLASSE.

VALORACIÓ D EXISTÈNCIES / EXPLICACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES DONADES A CLASSE. VALORACIÓ D EXISTÈNCIES / EXPLICACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES DONADES A CLASSE. Existeix una massa patrimonial a l actiu que s anomena Existències. Compren el valor de les mercaderies (i altres bens) que

Más detalles

El MEDI FISIC I EL PAISATGE NATURAL

El MEDI FISIC I EL PAISATGE NATURAL CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL,SOCIAL I CULTURAL TEMA 10 (deu) El MEDI FISIC I EL PAISATGE NATURAL Nom i cognoms. 3r curs EL PAISATGE DE MUNTANYA I LA PLANA Les formes de relleu són : LA MUNTANYA : És una

Más detalles

Seguretat informàtica

Seguretat informàtica Informàtica i comunicacions Seguretat informàtica CFGM.SMX.M06/0.09 CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup...

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... 1. La figura representa una màquina trefiladora de fil de coure. El fil

Más detalles

Italià Criteris específics de correcció Model 2

Italià Criteris específics de correcció Model 2 Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2008) Criteris específics de correcció Els valors assignats a cada pregunta amb precisions sobre la ponderació de les respostes que es consideren

Más detalles

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES Instruccions per a l alumnat dels cursos de formació professional per a l ocupació adreçats prioritàriament a treballadores es i treballadors desocupats (Reial decret 395/2007, de 23 de març, i Ordre TAS/718/2008,

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig 2012 2 PRESENTACIÓ

Más detalles

SERVICIOS SUMINISTROS

SERVICIOS SUMINISTROS SERVICIOS SUMINISTROS SECCIÓN : PÁGINA : FECHA : D.1. 3 02/07/14 CIRCULAR - 59/14 Instalaciones Baja Tensión Apreciado/a Colegiado/a: Te adjuntamos al presente la información sobre: - La última campaña

Más detalles

Carreteres d alta capacitat. Situació a Catalunya i comparativa. Departament d Economia i Empresa, novembre 2012

Carreteres d alta capacitat. Situació a Catalunya i comparativa. Departament d Economia i Empresa, novembre 2012 Carreteres d alta capacitat. Situació a Catalunya i comparativa Departament d Economia i Empresa, novembre 2012 1. Justificació i objecte De fa anys PIMEC ve expressant opinió sobre temes que afecten no

Más detalles

1. Condicions generals 1. Condiciones generales

1. Condicions generals 1. Condiciones generales Convocatòria d audicions per a confeccionar una llista de col laboradors de CLARINET BAIX per la T. 2015/16 Convocatoria de audiciones para elaborar una lista de colaboradores de CLARINETE BAJO para la

Más detalles

Creació d un bloc amb Blogger (I)

Creació d un bloc amb Blogger (I) Creació d un bloc amb Blogger (I) Una vegada tenim operatiu un compte de correu electrònic a GMail és molt senzill crear un compte amb Blogger! Accediu a l adreça http://www.blogger.com. Una vegada la

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles