Localització: Les palmeres tractades, estan ubicades al pàrquing del restaurant EL 9 CELLER del terme municipal de Mataró.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Localització: Les palmeres tractades, estan ubicades al pàrquing del restaurant EL 9 CELLER del terme municipal de Mataró."

Transcripción

1 Assaig per a l avaluació d insecticides, aplicats a l estípit de les palmeres mitjançant l endoterapia, per a la lluita contra el morrut roig (Rhynchophorus ferrugineus) El del Departament d Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de la Generalitat de Catalunya, en col laboració amb l Ajuntament de Mataró, l empresa Agro System i l empresa PROVEFE, han dut a terme durant l any 2012, un assaig d avaluació d eficàcia d insecticides mitjançant la tècnica de l endoterapia (injecció d insecticides a l estípit de les palmeres) utilitzant la piqueta anomenada SOS-PALM. Aquest assaig es continuació de l iniciat l any Condicions experimentals L assaig es du a terme sobre un grup de palmeres canàries (Phoenix canariensis), ubicades a la comarca del Maresme (Barcelona), greument afectada per la plaga des de l any Organisme nociu a controlar El coleòpter barrinador de la família dels curculiònids anomenat morrut roig de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus). Localització, condicions de camp i generals Localització: Les palmeres tractades, estan ubicades al pàrquing del restaurant EL 9 CELLER del terme municipal de Mataró. Condicions de camp: Tipus de plantació, edat, alzaria i estat fitosanitari; les palmeres objecte estan plantades al voltant del quadre que forma l esmentat pàrquing, com element decoratiu i per fer ombra. L edat, entre 5 i 20 anys i entre 0,5m i 6m d alçària. En total hi ha 20 palmeres que son les dels quadres 1 i 2 següents: Quadre 1 Palmera Estat Observacions núm. fitosanitari 1 SSP Palmeres 3 SSP tractades 5 SSP 6 SSP 18 SSP Atacs incipients any 2011, 19 SSP superats aparentment 20 GA-3 Detectat un atac greu al tronc 21 SSP SSP = Sense Símptomes Plaga GA = Grau Afecció ( (1, baix), (2, mig), (3, alt), (4, molt alt), (M, palmera morta) ).

2 Quadre 2 Palmera Estat núm. fitosanitari 8 SSP 9 SSP 10 SSP Palmeres 12 SSP testimoni 15 SSP 17 SSP 26 SSP 27 SSP 29 SSP 31 SSP 36 SSP SSP = Sense Símptomes Plaga Observacions Condicions generals: - Estat vegetatiu de les palmeres; les palmeres que no han estat afectades, presenten un estat vegetatiu molt vigorós. - Dimensions dels arbres; l alçària de la majoria de les palmeres, oscil la entre els 0,5 i 6 m, i el perímetre dels troncs entre 1 i 3 m. També es tenen en compte els exemplars de dimensions més petites. - Esporga; les palmeres s esporguen cada 2-3 anys. Aquest any toca i s ha fet a finals d any (desembre). - Zona climàtica; el tipus de clima es correspon al mediterrani litoral.

3 Esquema de la parcel la a Especies sensibles 37 segons Decisió de la Comissió /365/CE Palmera tractada SOS-PALM Palmera TESTIMONI Palmera MORTA abans assaig Palmera afectada i MORTA el 2011 Palmera afectada-recuperada (*) (*) La palmera número 30, va ser tractada amb tractaments de xoc i es va recuperar Respecte la palmera núm. 20, es va detectar un atac molt fort a finals de 2011, desprès d una poda. Amb molta probabilitat, l atac va tenir lloc abans d iniciar l assaig. Mètode d aplicació El mètode d aplicació és la injecció al tronc (endoterapia). Tres perforacions per palmera, realitzades a l estípit de les palmeres, a l altura que l operari treballi còmodament, amb una broca de 20 cm de llarg per 6 mm de diàmetre, i instal lació d una piqueta SOS-PALM a cada perforació. En aquesta piqueta s aplica el producte. Equip d aplicació i característiques del mateix L aplicació es realitza amb una xeringa de farmàcia de 50 cc.

4 Productes, número de tractaments i dosis utilitzada Productes Nom comercial Matèria activa Casa comercial Núm. registre Actara 25 WG Tiametoxam 25% WG Syngenta Agro, S.A Tractaments i dosis utilitzada any 2012 Data Productes Dosi per palmera (*) Despesa total per tractament de tractament Aigua Producte Aigua destil lada Producte destil lada total (**) total (***) Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr Tiametoxam 6 gr. 30 cc 50 gr. 250 (*) A repartir entre les tres piquetes, desprès de barrejar amb l aigua destil lada. (**) Producte total per tractament (8 unitats x 6 gr/unitat = 48cc; s arrodoneix a 50 cc.). (***) Aigua destil lada total per tractament (8 unitats x 30 cc/unitat = 240 cc; s arrodoneix a 250 cc.). Seguiment palmeres tractades durant 2011 i 2012 Estat fitosanitari de les palmeres Palmeres núm. Inici Final Inici Final 1 SSP SSP SSP SSP 3 SSP SSP SSP SSP 5 SSP SSP SSP SSP 6 SSP SSP SSP SSP 18 SSP GA-1 SSP SSP 19 SSP GA-1 SSP SSP 20 GA-3 GA-3 GA-3 GA-M 21 GA-1 SSP SSP SSP SSP = Sense Símptomes Plaga GA = Grau Afecció ( (1, baix), (2, mig), (3, alt), (4, molt alt), (M, palmera morta) ). Recordar respecte la palmera 20, que es va detectar un atac molt fort a finals de 2011, desprès d una poda. Amb molta probabilitat, l atac va tenir lloc abans d iniciar l assaig

5 Esquema de la parcel la a Especies sensibles 37 segons Decisió de la Comissió /365/CE Palmera tractada SOS-PALM Palmera TESTIMONI Palmera MORTA abans assaig Palmera MORTA el 2011 Palmera afectada-recuperada 2011 Palmera MORTA el 2012 Palmera MORTA el

6 Seguiment palmeres testimoni Estat fitosanitari de les Palmeres núm. palmeres Inici Final Inici Final 8 SSP SSP SSP GA-M 9 SSP SSP SSP SSP 10 SSP SSP SSP SSP 12 SSP SSP SSP SSP 14 SSP GA-M GA-M GA-M 15 SSP SSP SSP SSP 17 SSP SSP SSP SSP 26 SSP SSP SSP GA-M 27 SSP SSP SSP GA-M 29 SSP SSP SSP SSP 30 (*) SSP GA-4 GA-4 SSP 31 SSP SSP SSP GA-M 32 SSP GA-M GA-M SSP SSP SSP GA-M 37 SSP GA-M GA-M 2011 (*) Palmera que no pertany al grup de testimoni ja que es continua tractant a la copa. El 2011, de 15 palmeres s han afectat 4, o sigui un 26,66%. Resten 11 palmeres testimoni. El 2012, de 11 palmeres s han afectat 5, o sigui un 45,45%. Conclusions final any 2012 La pressió de plaga al municipi i municipis del voltant continua sent altíssima. Com s indicava l any 2011, la parcel la esta ubicada en un indret amb abundants palmeres afectades les quals ens consta que en alguns casos realitzen tractaments amb resultats diversos. Es freqüent trobar palmeres fortament afectades mig mortes i mortes. S ha detectat un atac incipient en la palmera 21. No s ha tractat esperant veure si resisteix l atac, tal com va passar l any 2011 amb la 18 i 19. També s han detectat, a varies bases de fulles mes velles de la corona de les palmeres 6 i 18, símptomes d atac el que indica que estaven atacades abans d iniciar l assaig. Les palmeres 18 i 19 van patir un atac incipient el L atac no ha prosperat i aquest any presenten un brot molt potent.

7 Sobre la palmera número 20, es va detectar un atac molt fort a finals de Desprès d una poda es va descobrir un forat molt gran ple de capolls, larves i adults. Amb tota probabilitat l atac va tenir lloc, l any abans d iniciar l assaig. Aquesta palmera a principis de 2012 va ser sanejada per tal de verificar la magnitud de l atac. Durant el procés de sanejament es van trobar moltes larves d últims estadis i sempre mortes. No es van trobar larves petites. Un cop sanejada, presentava mes de la meitat del tronc descomposta. Tot i així mantenia l ull en perfecte estat per la qual cosa s ha continuat tractant. Aquesta palmera ha acabat morint. Les palmeres testimoni, no tractades han estat afectades en un 45,45 % dels exemplars. En altres controls realitzats a grups de palmeres sense tractar. Sempre obtenim entre un 25% i un 30% d exemplars afectats. Dels resultats es dedueix, per segon any consecutiu, que els productes assajats amb aquesta tècnica, estan exercint un bon efecte de protecció contra la plaga en les palmeres tractades. No obstant, és recomanable continuar fent assaigs com mínim un altre any i si és possible repetir-lo en altres indrets i en palmeres amb característiques diferents. Barcelona, 5 de febrer de 2013

8 Test per la valutazione di insetticidi applicati allo stipite di palme mediante endoterapia, finalizzato al controllo del punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus) Oggetto Il Servizio Fitosanitario del Dipartimento di Agricoltura, Allevamento, Pesca, Alimentazione e Ambiente Naturale della Generalitat de Catalunya, in collaborazione con il Comune di Matarò, le aziende Agro System e PROVEFE, nel corso dell anno 2012 ha realizzato un test di valutazione di efficacia di alcuni insetticidi in endoterapia, utilizzando il sistema SOSPALM, per la difesa contro il punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus). Il presente studio è una continuazione della sperimentazione iniziata nel corso dell anno Introduzione Il test è stato realizzato su un gruppo di palme delle Canarie (Phoenix canariensis), ubicate nella zona di Maresme (Barcellona), duramente colpite dal parassita nell anno Nel parco sono presenti esemplari di età compresa tra i 5 e i 20 anni, di altezza compresa tra 0,5 m e 6 m, e di circonferenza stipite compresa tra 1 m e 3 m. Delle n 20 palme oggetto di tale sperimentazione, n 12 non sono state soggette ad alcun tipo di trattamento (testimoni, identificate con i numeri 8, 9, 10, 12, 15, 17, 26, 27, 29, 31, 36), mentre le restanti n 8 sono state trattate con sistema SOS-PALM utilizzando Thiamethoxam 25% (identificate con i numeri 1, 3, 5, 6, 18, 19, 20, e 21). La prova ha avuto inizio il giorno 11/01/2012 ed è terminata il giorno 18/12/2012. Materiali e metodi Il metodo endoterapico utilizzato è il sistema SOSPALM: sono state realizzate n 3 perforazioni nello stipite di ciascuna palma, con una punta da legno del diametro di 8 mm e della lunghezza di 40 cm. In ogni foro è stata successivamente installata una cannula SOSPALM. L iniezione del prodotto fitosanitario è avvenuta mediante comune siringa da 60 ml, ripartendo in egual misura il volume del formulato tra le cannule installate su ciascuna palma. Nella Tabella 1 è indicato il principio attivo utilizzato, mentre nella successiva Tabella 2 sono indicati i trattamenti effettuati durante l intero arco della prova. Tabella 1 Principio attivo utilizzato in endoterapia Nome commerciale Principio attivo Casa produttrice Actara 25 WG Thiamethoxam 25% WG Syngenta Agro

9 Tabella 2 Trattamenti endoterapici realizzati Data trattamento Principio attivo Principio attivo Dose per palma Acqua distillata 11/01/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 02/03/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 03/04/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 02/05/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 28/05/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 22/06/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 24/07/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 24/08/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 25/09/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 30/10/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 30 ml 16/11/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 31 ml 18/12/2012 Thiamethoxam 25% WG 6 g 32 ml Risultati e discussione Nelle successive Tabelle 3 e 4 viene indicato lo stato fitosanitario rispettivamente delle palme sottoposte a trattamenti endoterapici con il sistema SOSPALM e delle palme testimoni, all inizio della sperimentazione Tabella 3 Stato fitosanitario delle palme trattate con sistema SOS-PALM N palma Stato fitosanitario Osservazioni 1 SSP - 3 SSP - 5 SSP - 6 SSP - 18 SSP Attacco nel corso del 2011, 19 SSP apparentemente superato 20 GA-3 Rilevato un attacco allo stipite 21 SSP - SSP = Senza Sintomi del Parassita GA = Grado di Attacco (1-basso, 2-medio, 3-alto, 4-molto alto, M-morta) Le palme n 18 e n 19 hanno subito un lieve e temporaneo attacco da parte del punteruolo durante il 2011, apparentemente superato. La palma n 20 ha subito un forte attacco del parassita, rilevato agli inizi del 2011 durante le operazioni di potatura.

10 Tabella 4 Stato fitosanitario delle palme testimoni N palma Stato fitosanitario Osservazioni 8 SSP - 9 SSP - 10 SSP - 12 SSP - 15 SSP - 17 SSP - 26 SSP - 27 SSP - 29 SSP - 31 SSP - 36 SSP - SSP = Senza Sintomi del Parassita La palma n 30, a seguito di forte attacco da parte del parassita nel corso dell anno 2011, è stata sottoposta ad un trattamento mediante irrorazione alla chioma ed è così stata recuperata. Per tale motivo non è stata inserita tra gli esemplari testimoni. Nelle successive Tabelle 5 e 6 viene indicato lo stato fitosanitario rispettivamente delle palme sottoposte a trattamenti endoterapici con il sistema SOSPALM e delle palme testimoni, durante il periodo della sperimentazione. Tabella 5 Palme trattate con sistema SOSPALM N palma Stato fitosanitario Anno 2011 Anno 2012 Inizio Fine Inizio Fine 1 SSP SSP SSP SSP 3 SSP SSP SSP SSP 5 SSP SSP SSP SSP 6 SSP SSP SSP SSP 18 SSP GA-1 SSP SSP 19 SSP GA-1 SSP SSP 20 GA-3 GA-3 GA-3 GA-M 21 GA-1 SSP SSP SSP SSP = Senza Sintomi del Parassita GA = Grado di Attacco (1-basso, 2-medio, 3-alto, 4-molto alto, M-morta) Le palme n 18 e 19, che hanno subito un lieve attacco da parte del parassita nel corso della precedente sperimentazione (fine 2011), nel corso di tutto il 2012 si sono mantenute in ottima condizione fitosanitaria (totale assenza del parassita). La palma n 20 ha subito un forte attacco del parassita, rilevato agli inizi del 2011, ed alla fine del 2012 è morta. I restanti esemplari, al termine del test, sono in ottime condizioni fitosanitarie (assenza del parassita). Nel corso dei due anni, delle n 8 palme trattate con il sistema SOSPALM è morto solamente n 1 esemplare, ovvero il 12.5%.

11 N palma Tabella 6 Palme testimoni Stato fitosanitario Anno 2011 Anno 2012 Inizio Fine Inizio Fine 8 SSP SSP SSP GA-M 9 SSP SSP SSP SSP 10 SSP SSP SSP SSP 12 SSP SSP SSP SSP 14 SSP GA-M GA-M GA-M 15 SSP SSP SSP SSP 17 SSP SSP SSP SSP 26 SSP SSP SSP GA-M 27 SSP SSP SSP GA-M 29 SSP SSP SSP SSP 30 SSP GA-4 GA-4 SSP 31 SSP SSP SSP GA-M 32 SSP GA-M GA-M GA-M 36 SSP SSP SSP GA-M 37 SSP GA-M GA-M GA-M SSP = Senza Sintomi del Parassita GA = Grado di Attacco (1-basso, 2-medio, 3-alto, 4-molto alto, M-morta) La palma n 30, a seguito di forte attacco da parte del parassita nel corso dell anno 2011, è stata sottoposta ad un trattamento mediante irrorazione alla chioma ed è così stata recuperata. Non verrà pertanto considerata in tale sperimentazione ai fini statistici. Nel corso della sperimentazione del 2011 n 4 esemplari su n 15 sono stati attaccati dal parassita (circa il 26%). Nel corso del 2012 n 5 esemplari su n 11 sono stati attaccati dal punteruolo (circa il 45%). Nel corso dei due anni, delle n 15 palme testimoni sono state attaccate gravemente e successivamente morte (ad eccezione della palma n 30, che è stata recuperata in extremis mediante trattamenti alla chioma) n 9 esemplari, ovvero il 60%. Conclusioni Le palme n 18 e n 19 hanno subito un lieve attacco da parte del parassita nel corso della precedente sperimentazione (fine 2011), ma tale attacco non ha progredito in quanto, nel corso di tutto il 2012, le palme sono risultate in buono stato fitosanitario (assenza del parassita). Lo stesso dicasi per la palma n 21, che all inizio del 2011 presentava segni di attacco del punteruolo, mentre dalle osservazioni effettuate a partire da fine 2011 e per tutto il 2012 si è mantenuta in buono stato fitosanitario (assenza del parassita). La palma n 20 ha subito un forte attacco del parassita agli inizi del Durante le operazioni di potatura, è stato possibile osservare un foro piuttosto grande colmo di larve, bozzoli e adulti. All inizio del 2012 si è intervenuti chirurgicamente su tale palma per verificare l entità del danno, incontrando numerose larve in ultimo stadio ormai morte. Non sono state trovate larve giovani. Circa la metà dello stipite si trovava in stato di decomposizione, ma la zona apicale sembrava in buono stato, e perciò è stato deciso di proseguire con i trattamenti. Alla fine de 2012 la palma è morta nonostante gli interventi realizzati. Con molta probabilità l attacco era già in atto prima dell inizio della sperimentazione del 2011.

12 Nel corso dei due anni, delle n 8 palme trattate con il sistema SOSPALM è morto solamente n 1 esemplare (palma n 20, vedasi sopra), ovvero il 12,5%. Nel corso dei due anni, delle n 15 palme testimoni sono state attaccate gravemente e successivamente morte (ad eccezione della palma n 30, che è stata recuperata in extremis mediante trattamenti alla chioma) n 9 esemplari, ovvero il 60%. Dai risultati ottenuti si deduce, per il secondo anno consecutivo, che i prodotti fitosanitari testati con il metodo SOSPALM, hanno provocato un buon effetto protettivo sulle palme trattate.

Localització: Les palmeres tractades, estan ubicades al pàrquing del restaurant EL 9 CELLER del terme municipal de Mataró.

Localització: Les palmeres tractades, estan ubicades al pàrquing del restaurant EL 9 CELLER del terme municipal de Mataró. Assaig per a l avaluació d insecticides, aplicats a l estípit de les palmeres mitjançant l endoterapia, per a la lluita contra el morrut roig (Rhynchophorus ferrugineus) El del Departament d Agricultura,

Más detalles

1º.- PALMERAS TRATADAS CON INYECCIÓN AL TROCO CON TIAMETOXAN Y TESTIGO, CON APORTE DE ADULTOS Y POSTERIOR ENMALLADO HERMÉTICO.

1º.- PALMERAS TRATADAS CON INYECCIÓN AL TROCO CON TIAMETOXAN Y TESTIGO, CON APORTE DE ADULTOS Y POSTERIOR ENMALLADO HERMÉTICO. Sección de Sanidad y Certificación Vegetal Profesor Manuel Sala, Alicante Telef.: Fax: º. PALMERAS TRATADAS CON INYECCIÓN AL TROCO CON TIAMETOXAN Y TESTIGO, CON APORTE DE ADULTOS Y POSTERIOR ENMALLADO

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics)

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) Índex Registre d un nou alumne Introducció de les dades prèvies Introducció de les dades del Registre:

Más detalles

dental metoxit.com The Swiss spirit of innovation

dental metoxit.com The Swiss spirit of innovation dental metoxit.com The Swiss spirit of innovation Azienda Linee di prodotti Qualità La Metoxit AG è un impresa svizzera di media grandezza che appartiene alla Holding AGZ. Metoxit offre una vasta gamma

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO

PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO Sviluppo di soluzioni tecniche innovative per la produzione di serramenti, facciate continue, chiusure oscuranti, porte e cancelli industriali, commerciali e da garage I RISULTATI PROGETTO FINANZIATO DALLA

Más detalles

DOSSIER DE FRANQUICIA

DOSSIER DE FRANQUICIA DOSSIER DE FRANQUICIA QUI SOM?. A LA VAQUERÍA D OSONA contem amb una granja de producció lletera des de fa dècades: El CAMP GRAN, situada a OSONA. En el nostre afany per donar valor al nostre producte

Más detalles

ACTIVITATS DE REPÀS DE LES UNITATS 3 i 4 : ELS CLIMES I ELS PAISATGES

ACTIVITATS DE REPÀS DE LES UNITATS 3 i 4 : ELS CLIMES I ELS PAISATGES ACTIVITATS DE REPÀS DE LES UNITATS 3 i 4 : ELS CLIMES I ELS PAISATGES 1. Defineix aquests conceptes: Atmosfera: Capa de gasos que envolta la Terra. Temps: És l estat de l atmosfera en un moment determinat

Más detalles

PROTOCOL A SEGUIR PELS TITULARS DE PALMERES UBICADES EN LA ZONA DEMARCADA DE LA PLAGA DEL MORRUT ROIG DE LES PALMERES (Rhynchophorus ferrugineus)

PROTOCOL A SEGUIR PELS TITULARS DE PALMERES UBICADES EN LA ZONA DEMARCADA DE LA PLAGA DEL MORRUT ROIG DE LES PALMERES (Rhynchophorus ferrugineus) PROTOCOL A SEGUIR PELS TITULARS DE PALMERES UBICADES EN LA ZONA DEMARCADA DE LA PLAGA DEL MORRUT ROIG DE LES PALMERES (Rhynchophorus ferrugineus) L objectiu d aquest protocol és informar als titulars de

Más detalles

La Lluna, el nostre satèl lit

La Lluna, el nostre satèl lit F I T X A 3 La Lluna, el nostre satèl lit El divendres 20 de març tens l oportunitat d observar un fenomen molt poc freqüent: un eclipsi de Sol. Cap a les nou del matí, veuràs com la Lluna va situant-se

Más detalles

Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya.

Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya. Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a. Actualització a 31 de desembre de 2012 1 Índex Introducció... 3 Diagnòstics de VIH... 4 Casos de SIDA... 5 Resum i conclusions... 6 Taules

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Diseño y fabricación de expositores PLV. Design e display POP produzione

Diseño y fabricación de expositores PLV. Design e display POP produzione Diseño y fabricación de expositores PLV Design e display POP produzione Empresa Azienda Soluciones para el diseño y fabricación de expositores PLV Design Solutions e display POP produzione Con una amplia

Más detalles

Setmana de l Energia Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016

Setmana de l Energia Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016 Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA CESSIÓ DE RECURSOS ICAEN Àmbit geogràfic: Catalunya Transport: inclòs Muntatge i desmuntatge:

Más detalles

IDEA TOSCANA Cosmetici per il benessere

IDEA TOSCANA Cosmetici per il benessere http://marcelayz.wordpress.com/2013/06/16/ideatoscana-cosmetici-per-il-benessere/ IDEA TOSCANA Cosmetici per il benessere Posted on giugno 16, 2013 by marcelayz Prima Spremitura di Idea Toscana nasce nell

Más detalles

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4 F I T X A 4 Com és la Lluna? El divendres 20 de març tens l oportunitat d observar un fenomen molt poc freqüent: un eclipsi de Sol. Cap a les nou del matí, veuràs com la Lluna va situant-se davant del

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 1 ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 5D109 COMPANYIA D URBANITZACIÓ DE LES ALTURES N.E. D HORTA LES ROQUETES Barcelona, 2015 2 INTRODUCCIÓ

Más detalles

TEMPS I CLIMA. Llegeix les vinyetes i després respon les preguntes:

TEMPS I CLIMA. Llegeix les vinyetes i després respon les preguntes: TEMPS I CLIMA Llegeix les vinyetes i després respon les preguntes: Buf! Que calorosos i secs són els estius a prop de la Mediterrània Què és el clima? És el conjunt de... Quin mal temps que fa avui! Què

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES Les substàncies pures dins la classificació de la matèria Les SUBSTÀNCIES PURES (també anomenades espècies químiques) només

Más detalles

TEMA1: L ORGANITZACIÓ DEL NOSTRE COS

TEMA1: L ORGANITZACIÓ DEL NOSTRE COS TEMA1: L ORGANITZACIÓ DEL NOSTRE COS El nostre amic Lucky Luke va tenir un greu accident quan volia anar massa ràpid a Fort Canyon. El nostre amic està decebut, ja que caure del cavall és un deshonor per

Más detalles

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014 RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS Pressupost per al 2014 1. Retribucions Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també assignacions variables amb el caràcter d indemnització per a l exercici

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DE L OBRA DE LA LLOTJA

INFORME DE SEGUIMENT DE L OBRA DE LA LLOTJA Página 1 de 8 1. ESTAT DE LES OBRES. 1.1 EXECUCIÓ Els treballs que s estan realitzant, així com el seu estat son els següents: Excavacions: s han finalitzat els treballs d excavació de les rases de sanejament

Más detalles

CONDUCTES ADDICTIVES DELS JOVES DE 4T D ESO DE LA CATALUNYA CENTRAL

CONDUCTES ADDICTIVES DELS JOVES DE 4T D ESO DE LA CATALUNYA CENTRAL CONDUCTES ADDICTIVES DELS JOVES DE 4T D ESO DE LA CATALUNYA CENTRAL CURS 2011-2012 Informe de resultats Autora: Núria Obradors Rial INTRODUCCIÓ A continuació es presenten alguns dels resultats de l estudi

Más detalles

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria curs 2011-2012 avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria competència matemàtica Nom i cognoms Grup INSTRUCCIONS Llegeix atentament cada pregunta abans de contestar-la. Si t equivoques, ratlla

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

INFORME DE LA VAL D ARAN 2013

INFORME DE LA VAL D ARAN 2013 INFORME DE LA VAL D ARAN 2013 PROÒM - INFORME D ARAN 2013 1 ÍNDEX I. CONSIDERACIONS GENERALS... 3 II. LES ACTUACIONS DEL SÍNDIC A L ARAN EN DADES... 5 2.1. Queixes i actuacions d ofici tramitades amb

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ 4 Plantilles de disseny Una plantilla de disseny és un model de presentació que conté un conjunt d estils. Aquests estils defineixen tota l aparença de la presentació,

Más detalles

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1.1. Teixit empresarial El nombre d empreses cotitzants al municipi de Lleida durant el segon trimestre de 2013, segueix la tendència a la baixa de l any anterior i es situa en

Más detalles

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA 1 3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA Ms PowerPoint permet inserir, dins la presentació, objectes organigrama i diagrames. Els primers, poden resultar molt útils si es necessita presentar gràficament

Más detalles

Quina és la resposta al teu problema per ser mare? Dexeus MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓ ESTUDI INTEGRAL DE FERTILITAT

Quina és la resposta al teu problema per ser mare? Dexeus MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓ ESTUDI INTEGRAL DE FERTILITAT MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓ ESTUDI INTEGRAL DE FERTILITAT Quina és la resposta al teu problema per ser mare? Salut de la dona Dexeus ATENCIÓ INTEGRAL EN OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA I MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓ

Más detalles

Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA

Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA 1 RECOMENDACIONES AL ALTA Autor: Sociedad Valenciana de Traumatología Estas recomendaciones pretenden ser una ayuda para usted, que ha sufrido una fractura

Más detalles

avaluació educació primària

avaluació educació primària avaluació educació primària ENGANXEU L ETIQUETA IDENTIFICATIVA EN AQUEST ESPAI curs 2015-2016 competència matemàtica instruccions Per fer la prova utilitza un bolígraf. Aquesta prova té diferents tipus

Más detalles

PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL BÁSICO DE ITALIANO SEPTIEMBRE 2015 COMPRENSIÓN ORAL

PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL BÁSICO DE ITALIANO SEPTIEMBRE 2015 COMPRENSIÓN ORAL ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL BÁSICO DE ITALIANO SEPTIEMBRE 2015 Comisión de Evaluación de la EOI de COMPRENSIÓN ORAL Puntuación total

Más detalles

ESTUDI D UNA FACTURA PREU PER UNITAT D UN PRODUCTE

ESTUDI D UNA FACTURA PREU PER UNITAT D UN PRODUCTE ESTUDI D UNA FACTURA PREU PER UNITAT D UN PRODUCTE i 1-Observa la factura 2-Tria un producte 3-Mira quin és l IVA que s aplica en aquest producte i calcula l 4-Mira el descompte que s aplica en aquest

Más detalles

Guia d utilització de les opcions de cerca del Vocabulari forestal

Guia d utilització de les opcions de cerca del Vocabulari forestal Programa del «Diccionari de Ciència i Tecnologia» Secció de Ciències i Tecnologia Guia d utilització de les opcions de cerca del Vocabulari forestal BARCELONA 2010 ÍNDEX 1 EXPLICACIÓ DE LES OPCIONS DE

Más detalles

Telf

Telf Telf. 93 878 75 87 comercial@lleuredosmil.com www.lleuredosmil.com FES FAMÍLIA, FES MÚSICA! Canta! Viu! Emociona t! Passa-t ho bé amb Fes família, fes música Les vacances és l espai ideal l per trencar

Más detalles

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida El programa de turisme que combina esport, musica i gastronomia La Vall d Albaida 09.06.2014 Un total de 12 municipis de la comarca participaran en

Más detalles

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS Ernest Valls Ajuntament de Tortosa LLEI 3/1998 És la nova Llei d Intervenció Integral de l Administració Ambiental, transposició de la Directiva Europea IPPC,

Más detalles

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC A) CONFIGURACIÓ EXPLORADOR I SISTEMA OPERATIU B) LLOCS DE CONFIANÇA DEL NAVEGADOR C) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER 10 D) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER

Más detalles

2010 2011 Quadrimestre de tardor

2010 2011 Quadrimestre de tardor 20102011 Quadrimestredetardor Approfondissementdenotionsde mécaniquedesroches: Confrontationdemodèlesmécaniques etgéologiquesàlaréalitéd unchantier ducreusementd untunneldansun massifrocheuxfracturé. Autora:CarlaSolsonaAccensi

Más detalles

La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat

La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat La Lluna canvia La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat De ben segur que has vist moltes vegades la Lluna, l hauràs vist molt lluminosa i rodona però també com un filet molt prim

Más detalles

NOU PROGRAMARI WEB PER A LA PETICIÓ DE NÚMEROS DE DIPÒSIT LEGAL.

NOU PROGRAMARI WEB PER A LA PETICIÓ DE NÚMEROS DE DIPÒSIT LEGAL. NOU PROGRAMARI WEB PER A LA PETICIÓ DE NÚMEROS DE DIPÒSIT LEGAL. GUIA PER ALS SOL LICITANTS. Última actualització 16/05/2011 Contingut Adreça d accés a l aplicació... 2 Pantalla d accés... 2 Assignació

Más detalles

El profesorado español destinado en las Secciones es seleccionado entre los funcionarios docentes mediante concurso de méritos.

El profesorado español destinado en las Secciones es seleccionado entre los funcionarios docentes mediante concurso de méritos. PROGRAMA: SECCIONES ESPAÑOLAS EN CENTROS ITALIANOS Tienen por objeto propiciar la proyección de la lengua y la cultura españolas y ampliar las posibilidades de recibir formación en el contexto de experiencias

Más detalles

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera:

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: ax + by = k a x + b y = k Coeficients de les incògnites: a, a, b, b. Termes independents:

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

Col legi de Fisioterapeutes RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA

Col legi de Fisioterapeutes RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA Col legi de Fisioterapeutes de Catalunya RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA Setembre 2004 Els fisioterapeutes critiquen el sistema de regularització de la Generalitat de les teràpies naturals

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

SERVEIS MUNICIPALS DE JARDINERIA

SERVEIS MUNICIPALS DE JARDINERIA SERVEIS MUNICIPALS DE JARDINERIA Plan municipal de lucha contra el Picudo Rojo Morrut vermell Red palm weevil 1. INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN 2. CICLO VITAL 3. SÍNTOMAS VISIBLES 4. CREACION RED DE TRAMPAS

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 30 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Completa la taula següent: Graus Minuts Segons 30º 30 x 60 = 1.800 1.800 x 60 = 108.000 45º 2.700 162.000 120º 7.200 432.000 270º 16.200 972.000

Más detalles

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007 www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 L estadística, a partir de l evolució dels principals indicadors

Más detalles

Els psiquiatres aposten pel diagnòstic precoç del trastorn bipolar

Els psiquiatres aposten pel diagnòstic precoç del trastorn bipolar En el marc de la celebració del XIV Congrés Nacional de Psiquiatria Els psiquiatres aposten pel diagnòstic precoç del trastorn bipolar Al voltant del 0,8% de la població espanyola pateix trastorn bipolar.

Más detalles

Contracte de cessió de marca

Contracte de cessió de marca Contracte de cessió de marca Especialitat: Dret Civil Tipus de cas: Cas Judicial I. Suposat de fet. Barcelona, 2004.09.25 La societat FALABELLA, S.L. és titular de marca "Mixta", inscrita al Registre de

Más detalles

Oració subordinada adjectiva: funció en l oració

Oració subordinada adjectiva: funció en l oració Oració subordinada adjectiva: funció en l oració Les oracions subordinades de relatiu adjectives funcionen dins l oració principal com a complement d un nom, el qual és el seu antecedent: Han castigat

Más detalles

VIH I SIDA DIFERÈNCIES ENTRE VIH I SIDA

VIH I SIDA DIFERÈNCIES ENTRE VIH I SIDA VIH I SIDA DIFERÈNCIES ENTRE VIH I SIDA No és el mateix estar infectat amb el VIH que tenir la sida VIH són les sigles de "Virus de la Immunodeficiència Humana". El VIH afecta les cèl lules immunitàries,

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Obert de Catalunya. Avaluació contínua. Cognoms. Centre: Trimestre: Tardor 11

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Obert de Catalunya. Avaluació contínua. Cognoms. Centre: Trimestre: Tardor 11 Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Obert de Catalunya valuació contínua Qualificació prova TOTL Cognoms una lletra majúscula a cada casella: Nom: Centre: Trimestre: Tardor 11 M4

Más detalles

Tangens Geometría de un sentimiento. Geometria di un sentimento.

Tangens Geometría de un sentimiento. Geometria di un sentimento. Tangens Geometría de un sentimiento. Geometria di un sentimento. Lavar no sólo significa limpiar el cuerpo. La limpieza también es una cuestión sensorial y se puede experimentar en lo más profundo. Creemos

Más detalles

Gracias por la atención Patrizia BOTTA Prof.Ord. Lingua Spagnola Facoltà di Lettere e Filosofia

Gracias por la atención Patrizia BOTTA Prof.Ord. Lingua Spagnola Facoltà di Lettere e Filosofia Erasmus Welcome Day Aula Magna del Rettorato, Sapienza Università di Roma Roma, 8 ottobre 2013 Roma, 4 febbraio 2014 Buenos Días: Hablo en español porque me dirijo a los becarios Erasmus que vienen de

Más detalles

Tema 5: Els ecosistemes

Tema 5: Els ecosistemes En aquest tema aprendràs que a la Terra hi ha ecosistemes terrestres i ecosistemes aquàtics. Els éssers vius que hi habiten es relacionen entre ells. Si les característiques del medi varien, alguns d aquests

Más detalles

Preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys-presencial

Preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys-presencial NORMATIVA REFERENT A LES PROVES D'ACCÉS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DELS MÉS GRANS DE 25 ANYS. CURS 2015-2016 INFORMACIÓ GENERAL PROVES ACCÉS UNIVERSITAT CURS 2015-2016 Amb el nou Reial Decret 1892/2008,

Más detalles

TEMA 4: Equacions de primer grau

TEMA 4: Equacions de primer grau TEMA 4: Equacions de primer grau Full de preparació Aquest full s ha de lliurar el dia de la prova Nom:... Curs:... 1. Expressa algèbricament les operacions següents: a) Nombre de rodes necessàries per

Más detalles

Els establiments de turisme rural arriben gairebé al 100% d ocupació a Catalunya durant la Setmana Santa

Els establiments de turisme rural arriben gairebé al 100% d ocupació a Catalunya durant la Setmana Santa Els establiments de turisme rural arriben gairebé al 100% d ocupació a Catalunya durant la Setmana Santa El conseller d Innovació,, Josep Huguet, ha presentat avui les dades d ocupació turística de Setmana

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA Penjar fotos a internet. (picasa) 1. INSTAL.LAR EL PROGRAMA PICASA Per descarregar el programa picasa heu d anar a: http://picasa.google.com/intl/ca/ Clicar on diu Baixa

Más detalles

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL L Oficina Virtual de l Ajuntament d Ontinyent és el lloc on els ciutadans poden fer gestions i tràmits administratius de forma electrònica o també rebre informació

Más detalles

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 2005-2008 * A partir de l informe Estimació del PIB turístic per Catalunya 2005-2008 realitzat

Más detalles

Mar Tapia Institut Geològic de Catalunya. Salvador J. Ribas Dept.. d Astronomia Univ. Barcelona

Mar Tapia Institut Geològic de Catalunya. Salvador J. Ribas Dept.. d Astronomia Univ. Barcelona La Terra es mou? Mar Tapia Institut Geològic de Catalunya Salvador J. Ribas Dept.. d Astronomia Univ. Barcelona De què parlarem? La Terra es belluga. Rotació: : El dia i la nit. Els estels es mouen! Translació:

Más detalles

Utilització de l energia solar fotovoltàica en l abastiment de l energia

Utilització de l energia solar fotovoltàica en l abastiment de l energia Ja fa molts dies que estàs treballant en el Treball de Recerca i és hora de valorar la qualitat de tota aquesta feina. L objectiu d aquesta valoració és que sàpigues fins a quin punt estàs seguint els

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

Taller de Pins i Pinyes

Taller de Pins i Pinyes Imatge: Casals i Jurado Guia didàctica 01a Nivells: alumnes d infantil (P4 i P5) i Cicle Inicial Objectius: Aquesta activitat incideix en el desenvolupament de les habilitats següents: Identificar els

Más detalles

FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. MATEMÀTIQUES-1

FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. MATEMÀTIQUES-1 FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. 1. Funcions exponencials. 2. Equacions exponencials. 3. Definició de logaritme. Propietats. 4. Funcions logarítmiques. 5. Equacions logarítmiques. 1. Funcions exponencials.

Más detalles

Portacontenedor de cadenas Impianto multibenna

Portacontenedor de cadenas Impianto multibenna Portacontenedor de cadenas Impianto multibenna www.meiller.com Nuestros puntos fuertes sus beneficios Escaso peso propio Alta resistencia y elasticidad de los grupos constructivos Posibilidad de adaptación

Más detalles

1,94% de sucre 0,97% de glucosa

1,94% de sucre 0,97% de glucosa EXERCICIS DE QUÍMICA 1. Es prepara una solució amb 2 kg de sucre, 1 kg de glucosa i 100 kg d aigua destil lada. Calcula el tant per cent en massa de cada solut en la solució obtinguda. 1,94% de sucre 0,97%

Más detalles

22a Mostra de Cinema d Animació Infantil Girona. Curs

22a Mostra de Cinema d Animació Infantil Girona. Curs 22a Mostra de Cinema d Animació Infantil Girona. Curs 2011-2012 Fitxes per als alumnes PROGRAMA 2 SOMIADORS I VISIONARIS Cicle inicial d educació primària 1. UN DIA FANTÀSTIC La noia protagonista compra

Más detalles

La nupcialitat a Catalunya l any 2011. Els matrimonis a Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu, amb una reducció del 5% l any 2011

La nupcialitat a Catalunya l any 2011. Els matrimonis a Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu, amb una reducció del 5% l any 2011 28 de novembre del 2012 La nupcialitat a Catalunya l any 2011 Els matrimonis a Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu, amb una reducció del 5% l any 2011 L edat mitjana al primer matrimoni se

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Informazioni su questo libro

Informazioni su questo libro Informazioni su questo libro Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell ambito del progetto

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d'agricultura, Alimentació i Acció Rural

Generalitat de Catalunya Departament d'agricultura, Alimentació i Acció Rural Generalitat de Catalunya Departament d'agricultura, Alimentació i Acció Rural LES PLAGUES DE LES PALMERES I NOVES AMENACES PER A LES PLANTES DE JARDÍ Mesures a prendre per evitar-ne la difusió Lluís Batllori

Más detalles

L ús eficient de l energia a la llar

L ús eficient de l energia a la llar L ús eficient de l energia a la llar L ús eficient de l energia a la llar Introducció Eficiència energètica a la llar Calefacció Aigua calenta sanitària Electrodomèstics Il luminació Eficiència energètica

Más detalles

LES ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS (Llibre pàg. 400 i 491)

LES ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS (Llibre pàg. 400 i 491) LES ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS (Llibre pàg. 400 i 491) TIPUS 1. Les oracions subordinades adverbials pròpies Adverbials de temps Adverbials de lloc Adverbials de manera 2. Les oracions subordinades

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Premià de Mar ciutat experimental Sènior

Premià de Mar ciutat experimental Sènior 1 Premià de Mar ciutat experimental Sènior Abril 2007 2 3 EQUIPAMENTS PÚBLICS NECESSARIS PER A GENT GRAN DE PREMIÀ DE MAR GENT GRAN DEPENDENT DOMICILI RESIDÈNCIA SAD Servei Atenció Domicili CENTRE DE SERVEIS

Más detalles

Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya. Informe anual 2015

Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya. Informe anual 2015 Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya Informe anual 2015 Autors: Centre d'estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEICSAT) Alguns drets reservats: 2016,

Más detalles

COM ÉS DE GRAN EL SOL?

COM ÉS DE GRAN EL SOL? COM ÉS DE GRAN EL SOL? ALGUNES CANVIS NECESSARIS. Planetes Radi Distància equatorial al Sol () Llunes Període de Rotació Òrbita Inclinació de l'eix Inclinació orbital Mercuri 2.440 57.910.000 0 58,6 dies

Más detalles

Pequeños instantes, grandes ilusiones

Pequeños instantes, grandes ilusiones OBSTETRICIA ECOGRAFÍA 3/4D Pequeños instantes, grandes ilusiones ecografía 3 4D / Salud de la mujer Dexeus ATENCIÓN INTEGRAL EN OBSTETRICIA, GINECOLOGÍA Y MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓN Quieres conocer a

Más detalles

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4)

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. II Núm. 2 (2011): 1-7 -Crònica- DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A CANÀRIES (pp.5-7) ADOLFO JIMÉNEZ JAÉN Profesor

Más detalles

El relleu peninsular. La Meseta Central

El relleu peninsular. La Meseta Central El relleu peninsular. La Meseta Central Recorda Al centre de la Península hi ha l altiplà de la Meseta Central. Les muntanyes de l interior de la Meseta són el Sistema Central i els Montes de Toledo. El

Más detalles

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL

Más detalles

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: pàg 2/6 Índex CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI... 3 1. OBJECTE... 3 2. ÀMBIT SUBJECTIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI...

Más detalles