Curso COTSG. Casos Prácticos nos Servizos Sociais Comunitarios: Por que cambian as persoas?

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Curso COTSG. Casos Prácticos nos Servizos Sociais Comunitarios: Por que cambian as persoas?"

Transcripción

1 Curso COTSG Casos Prácticos nos Servizos Sociais Comunitarios: Por que cambian as persoas? Data: 11/01/2017

2 Índice 1.- Datos da acción formativa Descrición e fundamentación Obxectivos Contido Persoas destinatarias Metodoloxía e recursos didácticos Calendario/Planificación Avaliación Prezo Equipo docente...6 COTSG 1

3 1.- Datos da acción formativa MODALIDADE: Semipresencial DURACIÓN: 40 horas (21 h presenciais e 19 horas en liña) LUGAR: 4 grupos (A Coruña, Lugo, Pontevedra e Ourense) DATA/S: A Coruña do 25 de febreiro ao 20 de maio. Sesións presenciais o 25 de febreiro, o 25 de marzo e o 6 de maio de Lugo do 4 de marzo ao 27 de maio. Sesións presenciais o 27 de maio, o 1 de abril e o 13 de maio. Pontevedra do 11 de marzo ao 3 de xuño. Sesións presenciais o 11 de marzo, o 8 de abril e o 20 de maio. Ourense do 18 de marzo ao 17 de xuño. Sesións presenciais o 18 de marzo, o 22 de abril e o 27 de maio. HORARIO: sábados de a horas e de a horas. 2.- Descrición e fundamentación (breve resumo do mesmo, finalidade, interese da temática...) A acción formativa que se presenta, pretende xerar un espazo para profundar, reflexionar, intercambiar, debater e teorizar sobre a realidade social e o quefacer diario dos/as profesionais do Traballo Social, centrándose na ampliación de coñecementos directamente relacionados coas metodoloxías, técnicas e instrumentos de intervención e a súa aplicación práctica na implementación cotiá nos casos prácticos que se poden atopar nun Servizo de Traballo Social no seu nivel comunitario. Preténdese aportar unha visión xeral dos procesos de intervención dos/as profesionais así como, de forma paralela, reflexionar sobre os procesos que conducen ao cambio ás persoas. Para iso, darase unha visión xeral do proceso de intervención: diagnóstico, deseño de intervencións, implementación, avaliación. Primarase, en todo caso, a aplicación práctica dos diferentes elementos teóricos ou ferramentas que se utilicen, a través da resolución de casos prácticos reais ou extraídos de publicacións sobre o Traballo social. Ao mesmo tempo, fomentarase a participación para dinamizar as sesións presenciais e permitir a interacción dos participantes para enriquecer os contidos e fomentar o debate. O que, á súa vez, permite poñer en práctica a través das simulacións, as técnicas que se poidan ir explicando a través da teoría; o que pon en valor o nivel experiencial das distintas situacións polas que poden pasar os/as profesionais do Traballo Social. Proporcionaranse, pois, claves para a práctica extraídas dos resultados que as distintas investigacións veñen poñendo de releve, permitindo a aplicación dun Traballo Social baseado en evidencias validadas pola propia investigación que se ven facendo ata o de agora, facilitando unha práctica profesional máis segura cara o usuario/a, potenciando o feito de que se faga da maneira máis respectuosa e ética posible cara ás persoas coas que traballamos. COTSG 2

4 3.- Obxectivos Xerais: Incrementar as competencias e destrezas das persoas participantes en aspectos relacionados coa aplicación na práctica dos métodos, técnicas e ferramentas da intervención social. Intercambiar e debater sobre a realidade social e profesional, no relativo á aplicación práctica dos métodos, técnicas e ferramentas que se utilizan no Traballo Social. Específicos: Axudar ás persoas participantes a atopar ou mellorar o seu estilo de intervención profesional. Reflexionar, e debater, sobre o uso dos modelos en Traballo Social e cómo os está usando cada persoa participante. Proporcionar as habelencias necesarias para poder levar a cabo unha intervención enmarcada dentro dun modelo concreto. Expoñer a intervención social a través do seu proceso metodolóxico o que permitirá formular un diagnóstico que proporcione uns obxectivos de traballo e permita identificar as áreas de intervención da situación-problema. Proporcionar unha visión sintética do diagnóstico social, e das técnicas e dos instrumentos para a súa formulación, para facilitar as intervencións que sexa necesario levar a cabo a continuación. Reflexionar sobre os conflitos ou dilemas éticos que soen xurdir na práctica do Traballo Social, incluíndo a necesidade de levar a cabo unha práctica profesional baseada en resultados validados e enmarcados nas teorías da nosa disciplina. 4.- Contido Introdución: Módulo I: Por que cambian as persoas? Os procesos de cambio Os modelos en Traballo Social: definición e utilidade 1.3. O estilo do profesional do Traballo Social: o propio profesional como ferramenta e a elección dun modelo Aplicación práctica dos modelos na resolución de casos prácticos: a importancia de crear un marco seguro nas intervencións. Módulo II: O proceso de intervención social: 2.1. O deseño da intervención. O proxecto de intervención A intervención como proceso. COTSG 3

5 Módulo IV: O Diagnóstico social: 4.1. O diagnóstico: historia dunha polémica Fases do diagnóstico 4.3. Cómo facer un diagnóstico social Técnicas e ferramentas para a formulación do diagnóstico Perfiles de persoas usuarias: Visitantes, compradores e demandantes O diagnóstico por sectores de intervención: menores, violencia de xénero, exclusión social, migracións,... Módulo V: O desafío de axudar ás persoas no seu proxecto de vida: 5.1. As persoas en situación de dependencia ou con enfermidade crónica 5.2. Os/as menores As persoas migrantes As persoas en situación de exclusión ou marxinación social Mulleres que sofren violencia de xénero. NOTA: Os contidos iranse intercalando ca resolución de casos prácticos dos principais sectores de poboación cos que se intervén no Traballo Social. E mesmo os contidos teóricos irán enfocados á súa aplicación práctica para a toma de decisións e resolucións de casos prácticos. 5.- Persoas destinatarias Alumnado e profesionais da disciplina do traballo social. 6.- Metodoloxía e recursos didácticos Enfoque teórico-práctico, que se sustenta na participación activa do alumnado e na colaboración de tódalas partes implicadas. Aínda que, dado o tema do curso darase absoluta prioridade á participación coa finalidade de dinamizar as sesións presenciais e permitir que os/as participantes poidan acadar un alto nivel de utilidade do curso na súa práctica profesional. Polo tanto, permitirase, e fomentarase, a presentación de casos por parte das persoas asistentes ao curso, buscando en todo momento a mellora da práctica a través dun estilo profesional persoal asentado na teoría e adaptado a cada persoa. Combinaranse as sesións presenciais, coa formación en modalidade en liña, contando con ferramentas interactivas como o foro, as titorías, etc. O alumnado disporá de exemplos prácticos, vídeos, referencias bibliográficas, etc., para favorecer unha adecuada asimilación dos contidos. COTSG 4

6 7.- Calendario/Planificación A Coruña Datas: do 25 de febreiro ao 20 de maio. Sesións presenciais o 25 de febreiro, o 25 de marzo e o 6 de maio de Prazo de inscrición: ata o 16 de febreiro de Lugo Datas: do 4 de marzo ao 27 de maio. Sesións presenciais o 27 de maio, o 1 de abril e o 13 de maio de Prazo de inscrición: ata o 23 de febreiro de Pontevedra Datas: do 11 de marzo ao 3 de xuño. Sesións presenciais o 11 de marzo, o 8 de abril e o 20 de maio de Prazo de inscrición: ata o 2 de marzo de Ourense Datas: do 18 de marzo ao 17 de xuño. Sesións presenciais o 18 de marzo, o 22 de abril e o 27 de maio de Prazo de inscrición: ata o 9 de marzo de COTSG 5

7 8.- Avaliación Para poder acreditar mediante diploma a superación da acción formativa, será preciso realizar o cuestionario final do curso, así como a resolución dos casos prácticos que o docente solicite ao alumnado. Asemade, o alumnado deberá de facer un breve traballo (non máis de 10 folios) sobre algunha materia do seu interese en relación á temática do curso. Nesta acción formativa é preciso asistir ao 75% das clases presenciais. A participación nos foros e de carácter voluntario, pero aconséllase formar parte activa para acadar un maior enriquecemento, tanto a nivel individual como de grupo. 9.- Prezo Persoas colexiadas: 66. Persoas colexiadas en situación de desemprego: 46. Persoas non colexiadas: 86. É preciso cubrir como mínimo 20 prazas en cada unha das provincias Equipo docente Docente Juan José Labora González. Colexiado Diplomado e Graduado en Traballo Social. Licenciado en Filosofía e Ciencias da Educación. Máster en Xuventude e Sociedade. Terapeuta Familiar. Profesor no Departamento de Socioloxía na USC en calidade de contratado predoutoral. Certificado de Aptitude Pedagóxica. Máis de 12 anos de experiencia nos Servizos Sociais Comunitarios e cinco anos de traballo nunha empresa de axuda no fogar.. COTSG 6

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA La dirección de la Facultad de Química tiene asumido

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN Resolución do Concello de Ourense mediante a que se anuncia procedemento aberto, para a contratación do servizo de impartición da formación teórica e transversal de determinado cursos no marco do proxecto

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA

CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA Curso de Mediación II Presentación Despois da boa acollida do curso de Mediación impartido entre o 2013 e o 2014, o Consello

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

4 2 2 Optativa Segundo 2º cuadrimestr e. Tecnoloxía da Información e as Comunicacións

4 2 2 Optativa Segundo 2º cuadrimestr e. Tecnoloxía da Información e as Comunicacións DATOS IDENTIFICATIVOS Materia Xestión do Coñecemento Código 614P07245 Titulación MÁSTER EN INFORMÁTICA Ciclo Prog. Of. de Posgrao Créditos, tipo e calendario Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos Tipo

Más detalles

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA DATOS DA EMPRESA NOME DA EMPRESA: Trabe Soluciones S.L. DIRECTOR DO PROXECTO: David Barral (david.barral@trabesoluciones.com) TÍTULO DO PROXECTO: Integración

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

4 2 2 Optativa Segundo 1º cuadrimestr e

4 2 2 Optativa Segundo 1º cuadrimestr e DATOS IDENTIFICATIVOS Materia Sistemas de Control por Computador Código 614P07226 Titulación MÁSTER EN INFORMÁTICA Ciclo Prog. Of. de Posgrao Créditos, tipo e calendario Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos

Más detalles

Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos.

Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos. Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos. USC En respuesta al informe provisional de seguimiento del Máster

Más detalles

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e boletín oficial Provincia de ourense n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario iv. entidades locais oímbra Plan estratéxico de subvencións ano 2016... 2 Bases

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

DATOS IDENTIFICATIVOS. 5 2 3 Obrigatoria Quinto 2º cuadrimestre

DATOS IDENTIFICATIVOS. 5 2 3 Obrigatoria Quinto 2º cuadrimestre DATOS IDENTIFICATIVOS Asignatura Deseño Asistido por Ordenador Código 730211505 Titulación ENXEÑEIRO INDUSTRIAL Ciclo 1º e 2º Ciclo Créditos, tipo e calendario Idioma Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos

Más detalles

DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA

DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA 1 1 2 2 DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA SEMPRE SUBXECTIVA DISOCIACIÓN CLÍNICA-RADIOLÓXICA 20 % DE PREVALENCIA 85% DE CAUSA OSTEOMUSCULAR 3 3 LOCALIZACIÓN 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15% 12% 8% 7% 34%

Más detalles

Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo

Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Isidoro Brocos: Academia (detalle), lapis sobre papel, 1881. Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Pablo Picasso (1881-1973), que tivo lugar no número

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia.

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia. MISIÓN COMERCIAL A TORONTO (Canadá) y CHICAGO (EEUU) FOEXGA 2009 Organiza: Colaboran: Cofinancia: Cámara de Comercio de Vigo. Cámaras de Comercio de Galicia. Direccion Xeral de Comercio. Consellería de

Más detalles

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC 2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC ESPACIO RESERVADO PARA A ETIQUETA CO CÓDIGO DE BARRAS 1. Tráennos un ordenador con problemas. Non acende dinnos. Conectámolo correctamente

Más detalles

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de Denominación de la materia 1.8. Implementación y gestión de la innovación TIC en instituciones educativas Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Itinerario especialización. Segundo semestre

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

Experto en Violencia de Género y Trabajo Social

Experto en Violencia de Género y Trabajo Social Experto en Violencia de Género y Trabajo Social Presentación Inicio del curso: 24 de marzo de 2014 La Fundación UNED desarrolla este curso de Violencia de Género y Trabajo Social basado en cuatro premisas

Más detalles

Tecnoloxía da Información e as Comunicacións

Tecnoloxía da Información e as Comunicacións DATOS IDENTIFICATIVOS Materia Enxeñería do Software (intensificación) Código 614P07116 Titulación MÁSTER EN INFORMÁTICA Ciclo Prog. Of. de Posgrao Créditos, tipo e calendario Cr. totais Cr. teóricos Cr.

Más detalles

DIÁLOGO SOCIAL EN GALICIA

DIÁLOGO SOCIAL EN GALICIA Boletín informativo de traballo e benestar Consellería de Traballo e Benestar - agosto-setembro 2010, nº 55 A Rede de Escolas Infantís A Galiña Azul inicia o novo curso con preto de 6.000 nenos e nenas

Más detalles

Firma y Facturación Electrónica

Firma y Facturación Electrónica Firma y Facturación Electrónica Gestión Descripción A través de esta formación específica adquirirás los conocimientos necesarios para poder emplear la firma y facturación electrónica, agilizando y optimizando

Más detalles

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo: DILIXENCIA: Para que conste aos efectos oportunos, o texto que sigue, aprobouse polo Concello Pleno, na sesión ordinaria do 7 de xuño de 2013, e publicouse para a súa entrada en vigor, o 29 de xuño de

Más detalles

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA DESCRIPCIÓN ACCION FORMATIVA CURSO EN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA (con expedición del certificado oficial Operador de Instalaciones con Riesgo de Legionella

Más detalles

Tecnología para un mundo más accesible Tecnoloxía para un mundo máis accesible

Tecnología para un mundo más accesible Tecnoloxía para un mundo máis accesible Tecnología para un mundo más accesible Tecnoloxía para un mundo máis accesible VIVE A EXPERIENCIA THYSSENKRUPP ThyssenKrupp Elevadores Tecnología para un mundo más accesible Un compromiso con las personas

Más detalles

Ayuntamiento de Albacete

Ayuntamiento de Albacete PROYECTO E-MPRENDE JOVEN Negociado de Juventud Ayuntamiento de Albacete Ayuntamiento de Albacete Sección de Empleo, Industria, Tecnología y Comercio E-mprende Joven El programa pretende mejorar la empleabilidad

Más detalles

ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE

ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE Nun mundo globalizado, o dominio de linguas estranxeiras ten que ser máis que nunca un dos obxectivos das futuras xeracións. Ademais do inglés, lingua internacional

Más detalles

1 de 5 10/10/26 16:47

1 de 5 10/10/26 16:47 DATOS IDENTIFICATIVOS Asignatura Organización de Empresas Código 650G01016 Titulación GRAO EN CIENCIAS EMPRESARIAIS Ciclo Est. de Grao Créditos, tipo e calendario Idioma Departamento Cr. totais Cr. teóricos

Más detalles

SSCE0111 Promoción e Intervención Socioeducativa con Personas con Discapacidad

SSCE0111 Promoción e Intervención Socioeducativa con Personas con Discapacidad SSCE0111 Promoción e Intervención Socioeducativa con Personas con Discapacidad Cualificaciones Profesionales y Certificados de Profesionalidad Ficha Técnica Categoría Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización de contrato de procedemento

Más detalles

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes 0. Contido Contido Neste documento descríbese a solución a algúns problemas frecuentes á hora de visualizar arquivos PDF xerados dende o programa e tamén ao realizar o proceso de pago telemático das taxas

Más detalles

MATERIA: LOXĶSTICA e MERCADOTECNIA DA INDUSTRIA TEXTIL Y DA MODA ANO: 2012 CURSO: 2012-13 NŚMERO DE CRÉDITOS: 4

MATERIA: LOXĶSTICA e MERCADOTECNIA DA INDUSTRIA TEXTIL Y DA MODA ANO: 2012 CURSO: 2012-13 NŚMERO DE CRÉDITOS: 4 MATERIA: LOXĶSTICA e MERCADOTECNIA DA INDUSTRIA TEXTIL Y DA MODA ANO: 2012 CURSO: 2012-13 NŚMERO DE CRÉDITOS: 4 NOME DO PROFESOR/ES: CHARO LORENZO PONTEVEDRA chlorenzo@camaras.org ALBERTO ROCHA GUISANDE

Más detalles

4ş CURSO. 44 + 6 PRAZAS. 6ş CURSO.. 3 PRAZAS. 1ş CURSO. 4 + 6 PRAZAS 2ş CURSO. 1 PRAZA 3ş CURSO. 12 PRAZAS

4ş CURSO. 44 + 6 PRAZAS. 6ş CURSO.. 3 PRAZAS. 1ş CURSO. 4 + 6 PRAZAS 2ş CURSO. 1 PRAZA 3ş CURSO. 12 PRAZAS CPR CONCERTADO ESCLAVAS DEL S.C. DE JESÚS CC: 15004770 Paseo de Ronda, 57 15011 A CORUŃA Teléfono: 981251800 Fax: 981251808 ASUNTO PRAZAS VACANTES PARA O VINDEIRO CURSO 2014 2015 EDUCACIÓN INFANTIL: 4ş

Más detalles

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 DENOMINACIΣN DO Biotecnologνa Avanzada PROGRAMA: REQUISITOS ESPECΝFICOS DE ACCESO: Currνculum Vitae,

Más detalles

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario eleccións eleccións Xerais 2016 Xunta electoral de Zona de Verín Corrección de erros

Más detalles

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL FACULTADE DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL Mar Campos Souto GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2012/2013 FACULTADE DE HUMANIDADES. DEPARTAMENTO

Más detalles

Curso On-line: Innovación y Transparencia en OSC

Curso On-line: Innovación y Transparencia en OSC años Curso On-line: Innovación y Transparencia en OSC Sobre Grupo FARO y el programa Innovacción Grupo FARO es un centro de políticas públicas que promueve en Ecuador y América Latina el desarrollo sostenible

Más detalles

Os efectos da declaración do concurso

Os efectos da declaración do concurso Dereito Concursal e Cambiario 3 Os efectos da declaración do concurso Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Ana Victoria Santín Sánchez Escola Universitaria de Relacións Laborais de Lugo (Adscrita

Más detalles

Índice. uía de estilo para xornalistas

Índice. uía de estilo para xornalistas 1ª edición uía de estilo para xornalistas Índice 1. Presentación....................3 2. Chaves para a pobreza e a exclusión social.....5 3. Como se mide a pobreza e a exclusión social?....9 4. Algúns

Más detalles

JÓVENES EMPRENDEDORES/AS

JÓVENES EMPRENDEDORES/AS BASES DEL CONCURSO JÓVENES EMPRENDEDORES/AS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL Curso Escolar 2012-2013 PRIMERA: OBJETIVO El Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, con el Centro Europeo de Empresas

Más detalles

Do 16 de ao 21 de abril

Do 16 de ao 21 de abril Boletín nº 113 1. CONTRATACIÓNS SERGAS: PREVISIÓN DE PRÓXIMAS PUBLICACIÓNS MES DE ABRIL NESTA SEMANA, E MOI PROBABLEMENTE O MÉRCORES DÍA 22: LISTAS COA BAREMACIÓN PROVISIONAL DAS CATEGORÍAS DE LICENCIADOS

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados... Grado en Odontología 29352 - Gestión de la clínica odontológica Guía docente para el curso 2014-2015 Curso: 4-5, Semestre: 1, Créditos: 6.0 Volcado obtenido el 29-06-2016 Información básica Profesores

Más detalles

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense Boletín Oficial Provincia de N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 SUMARIO I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Convocatoria e bases de selección, como persoal laboral

Más detalles

Educación a distancia. Farmacología, nutrición y su interacción en el bienestar del paciente. Septiembre 2014

Educación a distancia. Farmacología, nutrición y su interacción en el bienestar del paciente. Septiembre 2014 Educación a distancia Farmacología, nutrición y su interacción en el bienestar del paciente Septiembre 2014 Datos curriculares Nombre del curso:, fármacos y su interacción en el bienestar del paciente.

Más detalles

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Área: Alimentaria Duración: 6 Horas 1 OBJETIVOS Proporcionar los conocimientos necesarios para una correcta actuación frente la manipulación de los alimentos. Capacitar al alumno/a

Más detalles

Acta da Comisión Permanente celebrada o 18 de novembro de 2011

Acta da Comisión Permanente celebrada o 18 de novembro de 2011 Acta da Comisión Permanente celebrada o 18 de novembro de 2011 Asistentes: Allegue Aguete, Pilar Arjones Giráldez, David Barreiro Carril, Mª Cruz Bergareche Gros, Almudena Cabeza Pereiro, Jaime Dávila

Más detalles

EMPRESA FOC. Informe indicadores Xunta de Galicia Informe indicadores Xunta de Galicia

EMPRESA FOC. Informe indicadores Xunta de Galicia Informe indicadores Xunta de Galicia EMPRESA FOC Informe indicadores Xunta de Galicia Informe indicadores Xunta de Galicia 31/08/2015 Este documento conten información reservada e confidencial dirixida exclusivamente a persoal autorizado

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

II XORNADA DE TRABALLO PARA AVALIADORES EXTERNOS

II XORNADA DE TRABALLO PARA AVALIADORES EXTERNOS II XORNADA DE TRABALLO PARA AVALIADORES EXTERNOS II XORNADA DE TRABALLO PARA AVALIADORES EXTERNOS. Edita: ACSUG Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia IES Compostela, 5 a planta -

Más detalles

MF1001_3 Gestión de la Fuerza de Ventas y Equipos Comerciales

MF1001_3 Gestión de la Fuerza de Ventas y Equipos Comerciales MF1001_3 Gestión de la Fuerza de Ventas y Equipos Comerciales TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES MF1001_3 Gestión de la Fuerza de Ventas

Más detalles

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FACULTAD DECIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES. Escuela Académico Profesional de Ciencias Del Deporte

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FACULTAD DECIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES. Escuela Académico Profesional de Ciencias Del Deporte UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FACULTAD DECIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES Escuela Académico Profesional de Ciencias Del Deporte SÍLABO I. DATOS INFORMATIVOS 1.1 Asignatura : Fútbol I

Más detalles

NIVEL BÁSICO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SECTOR METAL MÁS SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL

NIVEL BÁSICO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SECTOR METAL MÁS SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL NIVEL BÁSICO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SECTOR METAL MÁS SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Prevención de Riesgos Laborales (Metal): Sensibilización

Más detalles

PROYECTO A FAVOR DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACE

PROYECTO A FAVOR DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACE PROYECTO A FAVOR DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACE Propuesta educativa para favorecer la convivencia en las escuelas AGOSTO DE 2014 1 La violencia escolar La violencia escolar es cualquier forma de actividad

Más detalles

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MESTRADO EN ENXEÐER A DE SISTEMAS INFORM TICOS

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MESTRADO EN ENXEÐER A DE SISTEMAS INFORM TICOS MESTRADO EN ENXEÐER A DE SISTEMAS INFORM TICOS NOME DA EMPRESA: Trabe Soluciones S.L. DIRECTORES DO PROXECTO: AsÝs GarcÝa (asis.garcia@trabesoluciones.com) David Barral (david.barral@trabesoluciones.com)

Más detalles

Capacidade para entender e avaliar especificacións internas e externas. Dirección, planificación e xestión de proxectos.

Capacidade para entender e avaliar especificacións internas e externas. Dirección, planificación e xestión de proxectos. DATOS IDENTIFICATIVOS Materia Visión Artificial Código 614P07244 Titulación MÁSTER EN INFORMÁTICA Ciclo Prog. Of. de Posgrao Créditos, tipo e calendario Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos Tipo Curso

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

A prol dun debate verbo da reforma da LOCE Repensar a educación. Xoves, 3 de marzo (Salón de Actos da Facultade de CC.EE. da USC en Compostela)

A prol dun debate verbo da reforma da LOCE Repensar a educación. Xoves, 3 de marzo (Salón de Actos da Facultade de CC.EE. da USC en Compostela) A prol dun debate verbo da reforma da LOCE Repensar a educación Xornadas 3, 4 e 5 marzo Xoves, 3 de marzo (Salón de Actos da Facultade de CC.EE. da USC en Compostela) 17:00 Recepción dos participantes

Más detalles

Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense

Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense Programación Cultural Ourense setembro decembro 2009 artes escénicas e musicais 4/10/2009-20.30 h La verbena de la paloma / Antología lírica Compañía

Más detalles

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA PROGRAMA DE LA ASIGNATURA CÓDIGO y NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 1166111.- MODELOS Y ESTRUCTURAS EN ORIENTACION Y ASESORAMIENTO PSICOPEDAGOGICO. NÚMERO DE CREDITOS: 6 PROFESORADO: RAFAEL MATITO TORRECILLA DEPARTAMENTO/S

Más detalles

COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS LUGO

COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS LUGO Año Mundial Veterinario COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS LUGO NÚMERO 7 Junio 2012 Cursos, Congresos, Xornadas USC. UNIVERSIDADE DE VERÁN 2012 CURSO: RETOS E OPORTUNIDADES PARA AS NOVAS XERACIÓNS DE PROFESIONAIS

Más detalles

Papel de las TIC en la docencia virtual de posgrado adaptada al EEES

Papel de las TIC en la docencia virtual de posgrado adaptada al EEES Jornada de Innovación Educativa, 14 de Diciembre, 2007 Papel de las TIC en la docencia virtual de posgrado adaptada al EEES Mª Concepción Pérez Lamela Nuria Vila Romeu J. Javier Blanco Blanco Papel de

Más detalles

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS Programación 2º de EP MATEMÁTICAS ÍNDICE 1. Introdución e contextualización. 2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e 3 5 temporalización de contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe

Más detalles

CATALOGOS DE CURSOS DE CALIDAD

CATALOGOS DE CURSOS DE CALIDAD CATALOGOS DE CURSOS DE CALIDAD 1 INDICE 1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD E INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 2. TALLER DE ACTUALIZACIÓN A LA NORMA ISO 9001:2008 3. PLÁTICA EJECUTIVA

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 74 Mércores, 1 abril 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da convocatoria do concurso

Más detalles

Nº DE REGISTROS Y COMPOSICIÓN POR SEXOS USUARIOS/AS FUNDACIÓN 2015

Nº DE REGISTROS Y COMPOSICIÓN POR SEXOS USUARIOS/AS FUNDACIÓN 2015 INFORME EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS/AS DE PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN AÑO 2015 COMPOSICIÓN Y EDAD DE LOS USUARIOS/AS Se hicieron 133 cuestionarios (un 1,53% más que

Más detalles

Escuela Verde engloba las siguientes rutas temáticas, en función de las diferentes etapas educativas a quienes van dirigidas:

Escuela Verde engloba las siguientes rutas temáticas, en función de las diferentes etapas educativas a quienes van dirigidas: CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD DENOMINACIÓN DEL PROYECTO ESCUELA VERDE: CONSUMO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN El programa Escuela Verde pretende sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia

Más detalles

1.- Unha empresa presenta uns custos fixos de 800 unidades monetarias. Ademais os custos variables para cada nivel de produción son os seguintes:

1.- Unha empresa presenta uns custos fixos de 800 unidades monetarias. Ademais os custos variables para cada nivel de produción son os seguintes: 1.- Unha empresa presenta uns custos fixos de 800 unidades monetarias. Ademais os custos variables para cada nivel de produción son os seguintes: Pídese: a) Calcular os custos totais, medios e marxinais

Más detalles

Comunicaci¾n Organizacional Grao en Ciencias da Cultura e Difusi¾n Cultural

Comunicaci¾n Organizacional Grao en Ciencias da Cultura e Difusi¾n Cultural Campus de Lugo Comunicaci¾n Organizacional Grao en Ciencias da Cultura e Difusi¾n Cultural GuÝa Docente da materia. Curso 2015 / 2016 Autora: Leticia Vilar Pumares ADVERTENCIA LEGAL: Reservados todos os

Más detalles

Hermanamiento con EL SALVADOR

Hermanamiento con EL SALVADOR Hermanamiento con EL SALVADOR PARTICIPANTES IES ANTONIO FRAGUAS ESCUELAS SALVADOREÑAS: CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA CENTRO ESCOLAR LA COLORADA CENTRO ESCOLAR CASERÍA SAN BARTOLO, CANTÓN

Más detalles

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREÁMBULO La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singularmente los informáticos,

Más detalles

AFIGAL avala la recuperación de la Costa da Morte Microcréditos a tipo de interés cero y amortizables en cinco años. 3 AFIGAL concedió 449 4-5 Nº 31

AFIGAL avala la recuperación de la Costa da Morte Microcréditos a tipo de interés cero y amortizables en cinco años. 3 AFIGAL concedió 449 4-5 Nº 31 AFIANZAMIENTOS DE GALICIA, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA Nº 31 A C o r u ñ a A b r i l d e 2 0 0 3 2 Microcréditos 2003 3 AFIGAL concedió 449 avales para el programa de microcréditos en su primer año

Más detalles

CAPÍTULO I FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

CAPÍTULO I FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. CAPÍTULO I FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 1.1 TITULO DESCRIPTIVO DE LA INVESTIGACIÓN. Propuesta de un Plan de Estudios para la Creación de la Carrera Técnico en Mantenimiento y Redes de Computadoras en la Universidad

Más detalles

TRASTORNOS DE DEGLUCION EN PACIENTES HOSPITALIZADOS: DISFAGIA DE ORIGEN NEUROLOGICO

TRASTORNOS DE DEGLUCION EN PACIENTES HOSPITALIZADOS: DISFAGIA DE ORIGEN NEUROLOGICO TRASTORNOS DE DEGLUCION EN PACIENTES HOSPITALIZADOS: DISFAGIA DE ORIGEN NEUROLOGICO Docentes: Benitez Guerrero, Adela Gomez Ruiz, Juana María Zábal Amaya, Aránzazu Objetivo general: Mejorar la capacidad

Más detalles

El Colegio lucha contra. la publicidad engañosa,

El Colegio lucha contra. la publicidad engañosa, 24 El Colegio lucha contra la publicidad engañosa José María Suárez Quintanilla deja patente el interés que tienen por fidelizar a los pacientes con los dentistas de confianza colegiados La provincia de

Más detalles

GRADO EN FISIOTERAPIA FIS 126 Fisioterapia Cardiovascular y respiratoria

GRADO EN FISIOTERAPIA FIS 126 Fisioterapia Cardiovascular y respiratoria GRADO EN FISIOTERAPIA FIS 126 Fisioterapia Cardiovascular y respiratoria Asignatura: FIS 126 Fisioterapia Cardiovascular y respiratoria Carácter: Obligatoria Idioma: Español Modalidad: Presencial Créditos:

Más detalles

Seminario Lean Enterprise

Seminario Lean Enterprise Seminario Lean Enterprise 1 DESCRIPCIÓN El Programa Lean Enterprise ha sido diseñado por miembros de Lean Advancement Initiative de MIT http://lean.mit.edu/. El programa presenta los fundamentos del pensamiento

Más detalles

El desarrollo de la sociedad del conocimiento y su futura aplicación en la práctica diaria tiene un encaje difícil pero necesario.

El desarrollo de la sociedad del conocimiento y su futura aplicación en la práctica diaria tiene un encaje difícil pero necesario. SEMINARIOS ON LINE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE SERVICIOS DE SALUD TÉCNICAS DE ANÁLISIS CUANTITATIVO APLICADAS A LA EVALUACIÓN SANITARIA EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA En el marco de las acciones para la transferencia

Más detalles

Mapa del proceso de formación continuada en el SSPA. El Programa Integral para la acreditación de la formación continuada

Mapa del proceso de formación continuada en el SSPA. El Programa Integral para la acreditación de la formación continuada Taller de Acreditación de Programas de Formación Continuada Aprendiendo y mejorando de forma continua Mapa del proceso de formación continuada en el SSPA El Programa Integral para la acreditación de la

Más detalles

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR CUIDADOR Curso especialmente dirigido a todos los interesados en desarrollar su labor profesional dentro del ámbito del cuidado de niños con necesidades especiales. Las actividades a efectuar en este puesto

Más detalles

Proxecto Abalar Escuela 2.0

Proxecto Abalar Escuela 2.0 [ 1 ] Proxecto Abalar Escuela 2.0 En Galicia el Programa Escuela 2.0 se materializa en el PROXECTO Objetivos Aumentar la competencia digital y la cultura TIC en la comunidad educativa Impulsar un cambio

Más detalles

Contexto energético actual. Presente y futuro de la energía

Contexto energético actual. Presente y futuro de la energía Contexto energético actual. Presente y futuro de la energía MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES, PILAS DE COMBUSTIBLE E HIDRÓGENO UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO Este documento puede

Más detalles

CUADERNO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA Cómo es la ESO?

CUADERNO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA Cómo es la ESO? CUADERNO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA 6º PRIMARIA Cómo es la ESO? 1 ÍNDICE NOTA IMPORTANTE: Este documento se redacta de acuerdo a la Legislación vigente durante el presente curso escolar y el próximo 2013

Más detalles

Evaluación Plan de Gestión Anual 2013 RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA

Evaluación Plan de Gestión Anual 2013 RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA Evaluación Plan de Gestión Anual 2013 RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA INDICE Pag. Introducción 3 1. Estructura de la información... 3 2. Evaluación de actividades y objetivos. 5 3. Cuadro resumen

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense

Boletín oficial. provincia de ourense Boletín oficial provincia de ourense n.º 284 mércores, 12 decembro 2012 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización do contrato da obra n.º

Más detalles

Módulo formativo: Inglés profesional para servicios de restauración (MF1051_2)

Módulo formativo: Inglés profesional para servicios de restauración (MF1051_2) Módulo formativo: Inglés profesional para servicios de restauración (MF1051_2) Presentación El Módulo Formativo de INGLES PROFESIONAL PARA SERVICIOS DE RESTAURACIÓN - MF1051_2 permite obtener una titulación

Más detalles

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA XV Jornadas Técnicas 2 de Junio de 2016, Soria PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Eva Fernández Aylagas Director Técnico Qué es Participación Comunitaria? El Borrador del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades

Más detalles

PROGRAMA FORMATIVO DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Sensibilización en la igualdad de oportunidades

PROGRAMA FORMATIVO DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Sensibilización en la igualdad de oportunidades PROGRAMA FORMATIVO DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Sensibilización en la igualdad de oportunidades AGOSTO 2006 DATOS GENERALES DEL CURSO 1. FAMILIA PROFESIONAL: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ÁREA PROFESIONAL: ORIENTACIÓN

Más detalles

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Educación: Organización del centro escolar Asignatura Código Titulacion Educación: Organización del centro escolar V51G110V01203 Grado en Educación Infantil

Más detalles

6 6 0 Formación básica. Economía Financeira e Contabilidade. Aguiar Maragoto, Fernando

6 6 0 Formación básica. Economía Financeira e Contabilidade. Aguiar Maragoto, Fernando DATOS IDENTIFICATIVOS Asignatura Análise das Operacións Financeiras Código 611G02004 Titulación GRAO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS Ciclo Est. de Grao Créditos, tipo e calendario Cr. totais

Más detalles

RELACION DE POSTOS DE TRABALLO DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DE ADMINISTRACION E SERVICIOS RESOLUCION DO 26 DE AGOSTO DE 2003

RELACION DE POSTOS DE TRABALLO DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DE ADMINISTRACION E SERVICIOS RESOLUCION DO 26 DE AGOSTO DE 2003 RELACION DE S DE TRABALLO DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DE ADMINISTRACION E SERVICIOS RESOLUCION DO 26 DE AGOSTO DE 2003 Nº de posto CONSELLO SOCIAL F001 Secretario do Presidente do Consello V 20 443,32

Más detalles