GRAU EN DISSENY TITULACIÓ OFICIAL GRADO EN DISEÑO TITULACIÓN OFICIAL. Guia Acadèmica Guía Académica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "GRAU EN DISSENY TITULACIÓ OFICIAL GRADO EN DISEÑO TITULACIÓN OFICIAL. Guia Acadèmica 2014-2015 Guía Académica 2014-2015"

Transcripción

1 GRAU EN DISSENY TITULACIÓ OFICIAL GRADO EN DISEÑO TITULACIÓN OFICIAL Guia Acadèmica Guía Académica

2 Crèdits Créditos Índex Índice Coordinació redacció Coordinació Acadèmica Disseny gràfic Gabinet de Comunicació Direcció Coordinació Acadèmica ESDi Escola Superior de Disseny Marquès de Comillas, Sabadell (Barcelona) Tel Fax Coordinación redacción Coordinación Académica Diseño gráfico Gabinete de Comunicación Dirección Coordinación Académica ESDi Escola Superior de Disseny Marquès de Comillas, Sabadell (Barcelona) Tel Fax Fes clic a l apartat que t interessi Haz clic en el apartado que te interese Informació ESDi Normativa acadèmica Assistència Pas de curs Convalidacions - reconeixement de crèdits Convocatories Assignatures pendents Qualificacions Pràctiques a l empresa Normativa d ús dels tallers, laboratoris i aules Matriculació Seminaris i tallers Información ESDi Normativa académica Asistencia Paso de curso Convalidaciones - reconocimiento de créditos Convocatorias Asignaturas pendientes Calificaciones Prácticas en la empresa Normativa de uso de talleres, laboratorios y aulas Matriculación Seminarios y talleres 18 Estudis de Grau en Disseny Pla d estudis 18 Estudios de Grado en Diseño Plan de estudios 31 Temari detallat 31 Temario detallado 30 1r / Assignatures de formació bàsica i obligatòries 34 1r / Asignaturas de formación básica y obligatórias 34 2n / Assignatures de formació bàsica i obligatòries 38 2n / Asignaturas de formación básica y obligatórias 40 3r / Assignatures de formació bàsica i obligatòries 41 3r / Asignaturas de formación básica y obligatórias r / Assignatures optatives Disseny Audiovisual Disseny Gràfic Disseny Producte Disseny Interiors Disseny Moda Disseny Integració Multidisciplinària r / Asignaturas optativas Diseño Audiovisual Diseño Grafico Diseño Producto Diseño Interiores Diseño Moda Diseño Integración Multidisciplinar 60 4t / Assignatures de formació bàsica i obligatòries 61 4º / Asignaturas de formación básica y obligatorias t / Assignatures optatives Disseny Audiovisual Disseny Gràfic Disseny Producte Disseny Interiors Disseny Moda Disseny Integració Multidisciplinària º / Asignaturas optativas Diseño Audiovisual Diseño Grafico Diseño Producto Diseño Interiores Diseño Moda Diseño Integración Multidisciplinar 2 3

3 Informació sobre ESDi Información sobre ESDi Presentació En el context d un ensenyament superior plural, actualitzat i de caràcter humanista, l Escola Superior de Disseny ESDi, centre creat l any 1989 i associat a la Universitat Ramon Llull el 1992, es va marcar com a objectiu la formació de professionals de futur, perfectament preparats per afrontar les renovacions que es produeixen en tots els àmbits del disseny contemporani. L any 2008 ESDi va passar a ser centre adscrit a la Universitat Ramon Llull i com a tal, començarà el curs a impartir els estudis de Grau oficial en Disseny, dins del marc Universitari Europeu. La seva activitat acadèmica en un marc de formació humanista gira entorn de quatre eixos: L ensenyament interdisciplinari, obert a la integració en les diferents àrees. L ús de les més noves tecnologies, a fi de proporcionar als alumnes el domini de les eines que demana el mercat en cada moment. L estret vincle escola-empresa, que redunda en benefici de les sortides professionals dels nostres alumnes. La constant tasca d investigació i anàlisi, que duen a terme tant els professors com els alumnes mitjançant programes especials. En els m2 d instal lacions distribuïts entre Sabadell i Barcelona, l ESDi disposa de: Diversos laboratoris equipats amb avançada tecnologia Múltiples plataformes (PC, Apple Macintosh, Silicon Graphics, Sun) Una àmplia gamma de perifèrics Laboratoris de fotografia, producció i postproducció audiovisual i d instal lacions audiovisuals Plató fotogràfic i de vídeo Tallers: industrial; tèxtil, de punt i calada; d estampació i de confecció Aula Internet Biblioteca Mostroteca de teixits Servei de préstec de material audiovisual L alumne pot disposar de tots aquests espais com a Aula Oberta dins de l horari establert, a fi que pugui disposar dels millors recursos tecnològics per dur a terme els treballs pràctics de les diferents assignatures. Presentación En el contexto de una enseñanza superior plural, actualizada y de carácter humanista, la Escola Superior de Disseny ESDi, centro creado en 1989 y asociado a la Universitat Ramon Llull el 1992, se marcó como objetivo la formación de profesionales de futuro, perfectamente preparados para afrontar las renovaciones que se producen en todos los ámbitos del diseño contemporáneo. El año 2008 ESDi pasó a ser centre adscrito a la Universitat Ramon Llull y, como tal, empezieza el curso a impartir los estudios de Grado oficial en Diseño, dentro del marco Universitario Europeo. Su actividad académica en un marco de formación humanista gira entorno a cuatro ejes: La enseñanza interdisciplinaria, abierta a la integración de las diferentes áreas. El uso de las más nuevas tecnologías, con objeto de proporcionar a los alumnos el dominio de las herramientas que pide el mercado en cada momento. El estrecho vínculo escuela-empresa, que redunda en beneficio de las salidas profesionales de nuestros alumnos. La constante tarea de investigación y análisis, que llevan a cabo tanto los profesores como los alumnos mediante programas especiales. En los m2 de instalaciones distribuidos entre Sabadell y Barcelona, la ESDi dispone de: Varios laboratorios equipados con avanzada tecnología Múltiples plataformas (PC, Apple Macintosh, Silicon Graphics, Sun) Una amplia gama de periféricos Laboratorios de fotografía, producción y postproducción audiovisual y de instalaciones audiovisuales Platón fotográfico y de vídeo Talleres: industrial; textil, de punto y calada; de estampación y de confección Aula Internet Biblioteca Mostroteca de tejidos Servicio de préstamo de material audiovisual El alumno puede disponer de todos estos espacios como Aula Abierta dentro del horario establecido, a fin de que pueda disponer de los mejores recursos tecnológicos para llevar a cabo los trabajos prácticos de las diferentes asignaturas. 4 5

4 Organització Organización Associació d Estudiants de l ESDi Asociación de Estudiantes de ESDi La FUNDIT organitza la seva activitat d acord amb nodes de coneixement que treballen simbiòticament en xarxa amb responsabilitat i autonomia. Els nodes configuren quatre grans àrees d activitat: La FUNDIT organiza su actividad de acuerdo con nodos de conocimiento que trabajan simbióticamente en red con responsabilidad y autonomía. Los nodos configuran cuatro grandes áreas de actividad: Què és l Associació d Estudiants? L AEE és l organisme de representació dels estudiants. L integren els estudiants amb ganes de millorar les coses i fer-ne de noves. Qué es la Asociación de Estudiantes? La AEE es el organismo de representación de los estudiantes. Lo integran los estudiantes con ganas de mejorar las cosas y hacer cosas nuevas. L ESDi- Escola Superior de Disseny, òrgan nuclear de l activitat, que desenvolupa l ensenyament universitari, la recerca i l experimentació en el camp del disseny. ESDi- Institut Universitari EATM, que acull les activitats de postgrau, formació contínua i difusió de la cultura del disseny. ESDi- Desenvolupament Corporatiu, que es fa càrrec de les activitats relacionades amb l admissió de l alumnat, les relacions interuniversitàries i l acompanyament dels graduats en l inici i el desenvolupament de l activitat professional. ESDiempresa, que és un espai ofert als graduat emprenedors perquè puguin començar a desenvolupar la seva activitat. FUNDACIÓ-FUNDIT PATRONAT, JUNTA DE PATRONS CONSELL EXECUTIU JUNTA DE GOVERN JUNTA DE GESTIÓ I COORDINACIÓ ACADÈMICA DE L ESDI Departament Universitari de Teoria i desenvolupament del Disseny Unitat de Comunicació Multimèdia i interactivitat Unitat de producte i usabilitat d espais Unitat de tendències i moda RELACIONS INTERNACIONALS El ESDi- Escola Superior de Disseny, órgano nuclear de la actividad, que desarrolla la enseñanza universitaria, la búsqueda y la experimentación en el campo del diseño. ESDi- Instituto Universitario EATM, que acoge las actividades de posgrado, formación continua y difusión de la cultura del diseño. ESDi- Desarrollo Corporativo, que se hace cargo de las actividades relacionadas con la admisión del alumnado, las relaciones interuniversitarias y el acompañamiento de los graduados en el inicio y el desarrollo de la actividad profesional. ESDiempresa, que es un espacio ofrecido a los graduado emprendedores para que puedan empezar a desarrollar su actividad. FUNDACIÓN-FUNDIT PATRONATO, JUNTA DE PATRONES CONSEJO EJECUTIVO JUNTA DE GOBIERNO JUNTA DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA ESDI Departamento Universitario de Teoría Y desarrollo del Diseño Unidad de Comunicación Multimedia e Interactividad Unidad de producto y usabilidad de los espacios Unidad de tendencias i moda RELACIONES INTERNACIONALES Per què serveix l Associació d Estudiants? L AEE és el nexe entre els alumnes i la direcció de l Escola. Procura tenir-hi una bona comunicació sense perdre mai de vista el seu principal objectiu: vetllar pels drets dels estudiants i per la qualitat de l ensenyament. Al mateix temps, vol promoure diversos tipus d activitats, com celebracions o concursos. Us podeu dirigir a l associació per: Propostes de millora acadèmica Propostes d activitats extra-acadèmiques Informació als alumnes Consulta de l arxiu d exàmens, apunts... Tramitació de queixes a direcció Qui integra l Associació d Estudiants? L AEE representa tots els estudiants seguint una sistema democràtic: Cada classe escull el seu Delegat de Classe. Cada especialitat escull un Delegat d Especialitat. Entre els delegats escullen el President de l AEE. Podeu consultar qui són els delegats al suro de l AEE. Tots els càrrecs s escullen a principi d any i tenen una durada d un curs. * Important: Totes les classes de 1r curs hauran de comunicar a la Delegació d Estudiants el nom del seu Delegat de Classe tant aviat com sigui possible. Para qué sirve la Asociación de Estudiantes? La AEE es el nexo entre los alumnos y la dirección de la Escuela. Procura tener una buena comunicación sin perder nunca de vista su principal objetivo: velar por los derechos de los estudiantes y por la calidad de la enseñanza. Al mismo tiempo, quiere promover varios tipos de actividades, como celebraciones o concursos. Os podéis dirigir a la asociación para: Propuestas de mejora académica Propuestas de actividades extra-académicas Información a los alumnos Consulta del archivo de exámenes, apuntes... Tramitación de quejas a dirección. Quién integra la Asociación de Estudiantes? La AEE representa todos los estudiantes siguiendo una sistema democrático: Cada clase escoge su Delegado de Clase. Cada especialidad escoge un Delegado de Especialidad. Entre los delegados escogen el Presidente de la AEE. Podéis consultar quién son los delegados en el plafón de la AEE. Todos los cargos se escogen a principio de año y tienen una duración de un curso. * Importante: Todas las clases de 1r curso tendrán que comunicar a la Delegación de Estudiantes el nombre de su Delegado de Clase tan pronto como sea posible. Activitats de l Associació d Estudiants Actividades de la Asociación de Estudiantes Cada setmana es reuneix per a compartir i debatre els temes que van sorgint. Les activitats que organitzen s anuncien al suro de l AEE i també en cartells. Cada semana se reúne para compartir y debatir los temas que van surgiendo. Las actividades que organizan se anuncian en el plafón de la AEE y también en carteles. 6 7

5 Normativa acadèmica Normativa académica Contacte Contacto Metodologia Metodología Podeu trobar els membres de l AEE al despatx del segon pis. Els horaris d atenció estan penjats al suro. També podeu contactar-hi a través de l adreça L AEE és un punt de trobada entre tots els estudiants. Participa-hi! Podéis encontrar los miembros del AEE en el despacho del segundo piso. Los horarios de atención están colgados en el plafón. También podéis contactar a través de la dirección La AEE es un punto de encuentro entre todos los estudiantes. Participa! El mètode docent seguit a l ESDi busca l equilibri entre tres components: 1. Els fonaments teòrics que suposen la base de l aprenentatge. 2. Les eines i els llenguatges que permeten portar a la pràctica les idees. 3. L experiència professional en el si de les empreses. El método docente seguido en la ESDi busca el equilibrio entre tres componentes: 1. Los fundamentos teóricos que suponen la base del aprendizaje. 2. Las herramientas y los lenguajes que permiten llevar las ideas a la práctica. 3. La experiencia profesional en el seno de las empresas. Hi ha assignatures de tres tipus: Hay asignaturas de tres tipos: Conceptuals: assignatures teòriques que aporten coneixements i competències de l àmbit de les Humanitats i de les Ciències Socials. Instrumentals: s hi veuen les eines i els materials indispensables per entendre els tipus de productes a dissenyar. Projectuals: són les assignatures que ensenyen la metodologia de treball específica del disseny. Conceptuales: asignaturas teóricas que aportan conocimientos y competencias del ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Instrumentales: se ven las herramientas y los materiales indispensables para entender los tipos de productos a diseñar. Proyectuales: son las asignaturas que enseñan la metodología de trabajo específica del diseño. Aquests grups tenen assignat un horari bàsic de matí, excepte 4t curs que el té bàsicament per les tardes. Durant el període lectiu, poden tenir algunes classes fora del seu horari bàsic. Els estudiants de les titulacions superiors han de realitzar, durant el quart curs, un període de pràctiques en empreses (un mínim de 120 hores), que els permet integrar-se i adaptar-se al món real del treball. Estos grupos tienen asignado un horario básico por la mañana, excepto 4º curso que lo tiene básicamente por las tardes. Durante el periodo lectivo, pueden tener algunas clases fuera de su horario básico. Los estudiantes de las titulaciones superiores tienen que realizar, durante el cuarto curso, un periodo de prácticas en empresas (un mínimo de 120 horas), que les permite integrarse y adaptarse al mundo laboral real. 8 9

6 Assistència a) Classes L alumne té el deure d assistir obligatòriament a les classes. El seu incompliment pot comportar la pèrdua del dret a avaluació (NAVL) en aquelles assignatures en què el professor titular ho consideri justificat. Si l alumne no pot assistir regularment a les classes per motius justificats, cal que ho comuniqui al professor i al tutor corresponent, abans del 30 d octubre. Un cop superats els 10 minuts d inici de classe, d examen o lliurament de treballs, l alumne no podrà entrar a l aula excepte si pot justificar el retard amb algun document vàlid. b) Tutories S establirà un règim de tutories per a determinades assignatures. Els alumnes poden accedir lliurament a les sessions de tutoria per formular les consultes que creguin convenients o per haver estat requerits pel professor. Asistencia a) Clases El alumno tiene el deber de asistir obligatoriamente a las clases. Su incumplimiento puede comportar la pérdida del derecho a evaluación (NAVL) en aquellas asignaturas en que el profesor titular lo considere justificado. Si el alumno no puede asistir regularmente a las clases por motivos justificados, hace falta que lo comunique al profesor y al tutor correspondiente antes del 30 de octubre. Una vez superados los 10 minutos de inicio de clase, de examen o entrega de trabajos, el alumno no podrá entrar en el aula excepto si puede justificar el retraso con algún documento válido. b) Tutorías Se establecerá un régimen de tutorías para determinadas asignaturas. Los alumnos pueden ir a las sesiones de tutoría para formular las consultas que crean convenientes o porque les ha llamado el profesor. Es pot reconèixer fins a un màxim de 36 crèdits per pràctica laboral. D aquests, 14 correspondran necessàriament a l assignatura de Pràctiques d empresa. La resta es podran repartir entre les altres assignatures del grau. Per reconèixer la pràctica laboral cal presentar la següent documentació: a) Algun document que acrediti que la persona té una experiència laboral mínima de 2 anys. Hi ha de constar que les feines que hi realitzava eren de dissenyador. Es poden admetre altes d autònoms, la vida laboral, contractes d empresa o cartes de l empresa. b) Ha d aportar documentació que il lustri que té les competències requerides a l assignatura concreta que vol reconèixer. Convocatòries Se puede reconocer hasta un máximo de 36 créditos por práctica laboral. De estos, 14 corresponderán necesariamente a la asignatura de Prácticas de empresa. El resto se podrán repartir entre las otras asignaturas del grado. Para reconocer la práctica laboral hay que presentar la siguiente documentación: a) Algún documento que acredite que la persona tiene una experiencia laboral mínima de 2 años. Ha de constar que los trabajos que realizaba eran de diseñador. Se pueden admitir altas de autónomos, la vida laboral, contratos de empresa o cartas de la empresa. b) Tiene que aportar documentación que ilustre que tiene las competencias requeridas en la asignatura concreta que quiere reconocer. Convocatorias Pas de curs Les assignatures pendents dels cursos anteriors necessàriament s hauran de matricular. L alumne hauria de donar prioritat a aquestes assignatures. Convalidacions i reconeixements Les assignatures cursades en altres estudis universitaris o en Cicles Formatius de Grau Superior es poden convalidar o reconèixer. Igualment, també es reconeix la pràctica laboral. El 15 de setembre és la data limiti de lliurament de la documentació per reconèixer o convalidar assignatures. Paso de curso Las asignaturas pendientes de los cursos anteriores necesariamente se tendrán que matricular. El alumno tendría que dar prioridad a estas asignaturas. Convalidaciones y reconocimientos Las asignaturas cursadas en otros estudios universitarios o en Ciclos Formativos de Grado Superior se pueden convalidar o reconocer. Igualmente, también se reconoce la práctica laboral. El 15 de Setiembre es la fecha límite para entregar la documentación para reconocer o convalidar asignaturas. a) Convocatòries oficials Totes les assignatures tenen dues convocatòries oficials. En el cas de les assignatures del primer quadrimestre, les convocatòries són al febrer i al juny. Les assignatures del segon quadrimestre i les anuals tenen la primera convocatòria al juny i la segona al setembre. El Projecte Final de Grau (PFG) té la convocatòria oficial al junyjuliol i l extraordinària al setembre-octubre. La matrícula de qualsevol assignatura dóna dret a presentar-se a dues convocatòries durant l any acadèmic. El nombre màxim de convocatòries a les quals es pot presentar un alumne és de quatre, durant tota la carrera. a) Convocatorias oficiales Todas las asignaturas tienen dos convocatorias oficiales. En el caso de las asignaturas del primer cuatrimestre, las convocatorias son en febrero y en junio. Las asignaturas del segundo cuatrimestre y las anuales tienen la primera convocatoria en junio y la segunda en septiembre. El Proyecto Final de Grau (PFG) tiene la convocatoria oficial en juniojulio y la extraordinaria en septiembre-octubre. La matrícula de cualquier asignatura da derecho a presentarse a dos convocatorias durante el año académico. El número máximo de convocatorias a las cuales se puede presentar un alumno es de cuatro, durante toda la carrera. Per reconèixer o convalidar assignatures per expedient acadèmic cal aportar la següent documentació: a) Certificació acadèmica oficial dels estudis cursats, que inclogui la titulació i les qualificacions obtingudes. b) Programes compulsats de les assignatures a convalidar. c) Presentar el formulari de sol licitud de convalidacions. Para reconocer o convalidar asignaturas por expediente académico hay que traer la siguiente documentación: a) Certificación académica oficial de los estudios cursados, que incluya la titulación y las calificaciones obtenidas. b) Programas compulsados de las asignaturas a convalidar. c) Presentar el formulario de solicitud de convalidaciones. La no presentació (NPRE) per causes justificades de l alumne a qualsevol convocatòria s ha de comunicar per escrit al professor i al tutor corresponent, com a màxim 24h després del dia de l examen de la convocatòria oficial, en aquest cas no compta a efectes de totalitzar les quatre convocatòries esmentades. En cas de no presentació sense causa La no presentación (NPRE) por causas justificadas del alumno a cualquier convocatoria se tiene que comunicar por escrito al profesor y al tutor correspondiente, como máximo 24h después del día del examen de la convocatoria oficial, en este caso no cuenta a efectos de totalizar las cuatro convocatorias mencionadas. En caso de no presentación sin causa justificada, le constará un No evaluado (NAVL) al 10 11

7 justificada, li constarà un No avaluat (NAVL) a l acta oficial de l assignatura amb la conseqüent pèrdua de convocatòria. L alumne que no superi la quarta convocatòria de qualsevol assignatura, té dret a sol licitar la revisió del material avaluat davant d un Tribunal Especial. Aquest tribunal serà nomenat per la Direcció i estarà integrat per dos professors de l Escola i el professor titular de l assignatura. En cas que el tribunal consideri que el material aportat no permet establir suficientment un criteri d avaluació, podrà requerir de l alumne la presentació d exercicis o proves complementàries. Excepcionalment, un cop exhaurides les quatre convocatòries i el recurs al Tribunal Especial, l alumne podrà sol licitar la possibilitat de tenir una cinquena convocatòria. Per aquesta sol licitud, l alumne haurà d omplir un formulari que té a la disposició dels alumnes la Secretaria Acadèmica, on exposarà els motius pels quals demana la cinquena convocatòria. La Comissió de Coordinació Docent valorarà l expedient acadèmic de l alumne i si la seva sol licitud està fonamentada o no, i li comunicarà si s ha acceptat o desestimat la seva sol licitud. En cas negatiu, l alumne no podrà continuar estudiant al centre. b) Avaluacions parcials Les assignatures anuals poden tenir una avaluació parcial. En cas que tinguin un sol professor, aquest té la llibertat d establir la importància d aquesta convocatòria, encara que sempre haurà de tenir present que les convocatòries oficials són al juny i al setembre. En el cas que hi hagi professors diferents a cada quadrimestre, el primer quadrimestre tindrà com a convocatòries oficials el febrer i el juny. Altres tràmits acadèmics especials a) Reclamació de nota Quan un alumne no està d acord amb la qualificació obtinguda en una assignatura, pot demanar la revisió del seu exercici a un tribunal especial. acta oficial de la asignatura con la consecuente pérdida de convocatoria. El alumno que no supere la cuarta convocatoria de cualquier asignatura, tiene derecho a solicitar la revisión del material evaluado ante un Tribunal Especial. Este tribunal será nombrado por la Dirección y estará integrado por dos profesores de la Escuela y el profesor titular de la asignatura. En caso de que el tribunal considere que el material aportado no permite establecer un criterio de evaluación, podrá requerir del alumno la presentación de ejercicios o pruebas complementarias. Excepcionalmente, una vez agotadas las cuatro convocatorias y el recurso al Tribunal Especial, el alumno podrá solicitar la posibilidad de tener una quinta convocatoria. Para esta solicitud, el alumno tendrá que rellenar un formulario que tiene a disposición de los alumnos la Secretaría Académica, donde expondrá los motivos por los cuales pide la quinta convocatoria. La Comisión de Coordinación Docente valorará el expediente academico del alumno y si su solicitud está fundamentada o no, y le comunicará si se ha aceptado o desestimado su solicitud. En caso negativo, el alumno no podrá continuar estudiando en el centro. b) Evaluaciones parciales Las asignaturas anuales pueden tener una evaluación parcial. En caso de que tengan un solo profesor, este tiene la libertad de establecer la importancia de esta convocatoria, aunque siempre tendrá que tener presente que las convocatorias oficiales son en junio y en septiembre. En el supuesto de que haya profesores diferentes a cada cuatrimestre, el primer cuatrimestre tendrá como convocatorias oficiales el febrero y el junio. Otros trámites académicos especiales a) Reclamación de nota Cuando un alumno no está de acuerdo con la calificación obtenida en una asignatura, puede pedir la revisión de su ejercicio a un tribunal especial. Els requisits que ha de complir són els següents: 1. Haver assistit al comentari de nota establert pel centre. 2. Haver exhaurit les dues convocatòries oficials a les quals té dret durant cada curs acadèmic. 3. Complimentar el formulari de sol licitud de Tribunal Especial que té a la disposició dels alumnes la Secretaria Acadèmica. Passades dues setmanes des del dia del comentari de nota les sol licituds ja no s acceptaran. b) Sol licitut de canvi de data d examen Només es podrà sol licitar un canvi de data d examen si l alumne està malalt i ha estat necessària la seva hospitalització; per defunció de familiar en primer grau; per citació judicial o si es tracta d un esportista d elit. En tots aquests casos s haurà de presentar els justificants corresponents. Assignatures pendents Les assignatures pendents de cursos anteriors són de matriculació obligada en el curs següent i s hauran de recuperar assistint regularment a les classes corresponents al llarg del curs, i als exàmens convocats. L alumne no podrà matricular-se en assignatures que s imparteixen en el mateix horari. L Escola no guardarà en cap cas, la nota d un parcial superat en anys anteriors. Qualificacions Les qualificacions que constaran a les actes oficials han de ser numèriques i alfanumèriques. El barem a aplicar és el següent: NAVL: No avaluat NPRE: No presentat De 0,0 a 4,9: Suspens De 5,0 a 6,9: Aprovat De 7,0 a 8,9: Notable De 9,0 a 10: Excel lent De 9,0 a 10: Matrícula d Honor Hi ha algunes assignatures que s imparteixen entre dos o tres professors. En aquests casos l assignatura té una sola nota que surt de la mitjana ponderada de les parts. Per poder fer la mitjana cal que l alumne tingui com a mínim un Los requisitos que tiene que cumplir son los siguientes: 1. Haber asistido al comentario de nota establecido por el centro. 2. Haber agotado las dos convocatorias oficiales a las cuales tiene derecho durante cada curso académico. 3. Rellenar el formulario de solicitud de Tribunal Especial que la Secretaría Académica tiene a disposición de los alumnos. Después de dos semanas desde el día del comentario de nota las solicitudes ya no se aceptarán. b) Solicitud de cambio de fecha de examen Sólo se podrá solicitar un cambio de fecha de examen si el alumno está enfermo y ha sido necesaria su hospitalización; por defunción de familiar en primer grado; por citación judicial o si se trata de un deportista de élite. En todos estos casos se tendrán que presentar los justificantes correspondientes. Asignaturas pendientes Las asignaturas pendientes de cursos anteriores son de matriculación obligada en el curso siguiente y se tendrán que recuperar asistiendo regularmente a las clases correspondientes a lo largo del curso, y a los exámenes convocados. El alumno no podrá matricularse en asignaturas que se imparten en el mismo horario. La Escuela no guardará en ningún caso, la nota de un parcial superado en años anteriores. Calificaciones Las calificaciones que constarán en las actas oficiales tienen que ser numéricas y alfanuméricas. El baremo a aplicar es el siguiente: NAVL: No evaluado NPRE: No presentado De 0,0 a 4,9: Suspenso De 5,0 a 6,9: Aprobado De 7,0 a 8,9: Notable De 9,0 a 10: Sobresaliente De 9,0 a 10: Matrícula de Honor Hay algunas asignaturas que se imparten entre dos o tres profesores. En estos casos la asignatura tiene una sola nota que sale de la media ponderada de las partes. Para poder hacer la media hace falta que el alumno tenga como mínimo un 4 a cada parte de la asignatura, de lo contrario tendrá 12 13

8 4 a cada part de l assignatura, altrament tindrà l assignatura suspesa. En el cas que l alumne suspengui una part, el curs següent haurà de matricular tota l assignatura sencera. En el cas d assignatures amb avaluacions parcials que serveixen per eliminar matèria, la nota final és la mitjana, sempre que ambdues siguin iguals o superiors a 4. Si la nota/es del/s parcial/s és inferior a 4 s haurà de recuperar a la propera convocatòria extraordinària del mateix any acadèmic. Si la nota obtinguda en un dels parcials és superior o igual a 4 es guardarà, si cal, fins la convocatòria de setembre del mateix any acadèmic. En cas de suspendre les dues parts, la qualificació final que constarà en acta serà la nota més alta inferior a 4. Si finalment la nota obtinguda no té la qualificació d aprovat, a l alumne li quedarà pendent tota la matèria per al curs vinent. Els criteris d avaluació de cada assignatura són competència directa de cada professor en l exercici del seu dret a la llibertat de càtedra. Informació sobre els programes de cooperació educativa a l ESDi (pràctiques a l empresa) Les pràctiques a l empresa tenen la funció de completar i reforçar la formació de l estudiant amb experiències professionals en l àmbit empresarial. Els convenis de cooperació educativa són el marc que regula la relació entre l empresa, l estudiant i la universitat. Hi ha dos tipus de convenis: 1. Conveni regulador de l assignatura Pràctiques d empresa. Assignatura obligatòria (14 crèdits) per a tots els alumnes, per tant, té valoració acadèmica. La seva durada és d un mínim de 120 hores. Per poder cursar les pràctiques cal tenir aprovats els 120 crèdits corresponents a totes les assignatures de 1r i de 2n, encara que es recomana de fer-les a 4t. 2. Conveni de pràctiques de cooperació educativa per exercitació de coneixements. Sense càrrega creditícia. La seva durada no pot excedir els 4 mesos ni les 20 hores setmanals. En aquest tipus de conveni l alumne/a no rep cap salari, però pot rebre alguna remuneració econòmica en concepte de beca d estudis. Els convenis de pràctiques poden venir perquè l ESDi posa a disposició dels alumnes l oferta la asignatura suspendida. En el supuesto de que el alumno suspenda una parte, el curso siguiente tendrá que matricular toda la asignatura entera. En el caso de asignaturas con evaluaciones parciales que sirven para eliminar materia, la nota final es la media, siempre que ambas sean iguales o superiores a 4. Si la nota de los parciales es inferior a 4 se tendrá que recuperar en la próxima convocatoria extraordinaria del mismo año académico. Si la nota obtenida en uno de los parciales es superior o igual a 4 se guardará, si hace falta, hasta la convocatoria de septiembre del mismo año académico. En caso de suspender las dos partes, la calificación final que constará en acta será la nota más alta inferior a 4. Si finalmente la nota obtenida no tiene la calificación de aprobado, al alumno le quedará pendiente toda la materia para el curso próximo. Los criterios de evaluación de cada asignatura son competencia directa de cada profesor en el ejercicio de su derecho a la libertad de cátedra. Información sobre los programas de cooperación educativa en ESDi (prácticas en la empresa) Las prácticas en la empresa tienen la función de completar y reforzar la formación del estudiante con experiencias profesionales en el ámbito empresarial. Los convenios de cooperación educativa son el marco que regula la relación entre la empresa, el estudiante y la universidad. Hay dos tipos de convenios: 1. Convenio regulador de la asignatura Prácticas de empresa Asignatura obligatoria (14 créditos) para todos los alumnos, por lo tanto, tiene valoración académica. Su duración es de un mínimo de 120 horas. Para poder cursar las prácticas hay que tener aprobados los 120 créditos correspondientes a todas las asignaturas de 1º y de 2º, aunque se recomienda hacerlas en 4º. 2. Convenio de prácticas de cooperación educativa por ejercitación de conocimientos. Sin carga crediticia. Su duración no puede exceder los 4 meses ni las 20 horas semanales. En este tipo de convenio el alumno/a no recibe ningún salario, pero puede recibir alguna remuneración económica en concepto de beca de estudios. Los convenios de prácticas pueden venir porque la ESDi pone a disposición de los alumnos la oferta de alguna empresa con la cual ha contactado o d alguna empresa amb la qual ha contactat o bé perquè és l alumne que ha contactat directament amb una empresa. En tots dos casos cal formalitzar el conveni a través de la Sol licitud d empresa en pràctiques. Cada empresa ha de fer un seguiment de l alumne i, al final, fer-ne una valoració que ajudarà el tutor de l ESDi a posar la nota corresponent a l alumne. En el cas que aquest document no es lliuri, l assignatura Pràctiques d empresa tindrà la nota de No presentat. Tots els documents i les normatives corresponents els trobareu a recepció, així com la informació relativa a la Borsa de treball per a graduats. Normativa d ús de tallers, laboratoris i aules És responsabilitat dels professors, dels alumnes i del personal d administració i serveis de respectar les instal lacions i mantenir l edifici en perfecte estat. Tots els alumnes que vulguin utilitzar les instal lacions de l escola per fer-hi alguna activitat extraordinària han de demanar permís. Per a les exposicions cal parlar amb el professor encarregat i per a la resta d activitats es pot demanar ajuda a suport a l alumnat o a coordinació acadèmica. Hi ha diversos suros i plafons expressament per a cartells, la resta de parets s han de bien porque es el alumno que ha contactado directamente con una empresa. En los dos casos hay que formalizar el convenio a través de la Solicitud de empresa en prácticas. Cada empresa tiene que hacer un seguimiento del alumno y, al final, hacer una valoración que ayudará al tutor de ESDi a poner la nota correspondiente al alumno. En el supuesto de que este documento no se entregue, la asignatura Prácticas de empresa tendrá la nota de No presentado. Todos los documentos y las normativas correspondientes los encontraréis en recepción, así como la información relativa a la Bolsa de trabajo para graduados. Normativa de uso de talleres, laboratorios y aulas Es responsabilidad de los profesores, de los alumnos y del personal de administración y servicios respetar las instalaciones y mantener el edificio en perfecto estado. Todos los alumnos que quieran utilizar las instalaciones de la escuela para hacer alguna actividad extraordinaria tienen que pedir permiso. Para las exposiciones hay que hablar con el profesor encargado y para el resto de actividades se puede pedir ayuda a Apoyo al alumnado o a Coordinación académica. Hay varios corchos y plafones expresamente para carteles, el resto de paredes se tienen que 14 15

9 mantenir netes. Pel que fa a l ús dels tallers i els laboratoris, per a certs serveis es requerirà obligatòriament el carnet d estudiant. A continuació es detalla la relació de tallers amb les unitats a les quals pertanyen: Taller de disseny industrial Unitat de producte i usabilitat d espais Taller de disseny tèxtil i moda Unitat de tendències i moda Inclou els següents tallers: Taller de teixits de punt Taller de teixits de calada Taller d estampació Taller de confecció Aula de projectes tèxtils Laboratoris audiovisuals Unitat de Comunicació Multimèdia i interactivitat Inclou els següents tallers: Plató-vídeo-control Aula d àudio Aula de vídeo Sala de doblatge Recursos tecnològics Aules d informàtica Infraestructures i desenvolupament tecnològic Matriculació El període ordinari de matriculació s efectua durant el mes de juliol i el període extraordinari, a finals de setembre. Tots els alumnes que no respectin aquests períodes tindran una penalització econòmica del 10% sobre l import total de la matrícula. Pel que fa a les assignatures optatives del mantener limpias. En cuanto al uso de los talleres y los laboratorios, para ciertos servicios se requerirá obligatoriamente el carné de estudiante. A continuación se detalla la relación de talleres con las unidades a las cuales pertenecen: Taller de diseño industrial Unidad de producto y usabilidad de los espacios Taller de diseño textil y moda Unidad de tendencias i moda Incluye los siguientes talleres: Taller de tejidos de punto Taller de tejidos de calada Taller de estampación Taller de confección Aula de proyectos textiles Laboratorios audiovisuales Unidad de Comunicación Multimedia e Interactividad Incluye los siguientes talleres: Platón-vídeo-control Aula de audio Aula de vídeo Sala de doblaje Recursos tecnológicos Aulas de informática Infraestructuras y desarrollo tecnológico Matriculación El periodo ordinario de matriculación se efectúa durante el mes de julio y el periodo extraordinario, a finales de septiembre. Todos los alumnos que no respeten estos periodos tendrán una penalización económica del 10% sobre el importe total de la matrícula. En cuanto a las asignaturas optativas del 3r curso, se ha establecido un mínimo de 10 o 12 3r curs, s ha establert un mínim de 10 o 12 alumnes i un màxim de 30. Més enllà d aquestes xifres el grup es tancarà. L incompliment dels terminis de pagament comporta l anul lació de la matrícula i la pèrdua del dret a examen. Seminaris i tallers Amb la finalitat de proporcionar a l alumne una formació complementària, l Escola preveu una sèrie d activitats que complementin les assignatures del pla d estudis. Es tracta de les conferències, tallers i seminaris: a) Conferències. Tenen una durada aproximada de 2h i es realitzen sobre temes diversos transversals al disseny. No serveixen per obtenir crèdits de lliure elecció. b) Tallers i seminaris. La seva durada pot ser de 10 o 15 hores i tenen un caràcter pràctic i experimental. L assistència al 70% de les sessions i la realització de les tasques corresponents poden suposar l obtenció d 1 crèdit de lliure elecció. El professorat que els imparteix pot demanar als alumnes que realitzin petits exercicis que podrà avaluar si ho considera convenient. Els alumnes poden realitzar tantes activitats com vulguin sempre que hi hagi places disponibles. Tot i això, el nombre màxim de crèdits de lliure elecció que es podran reconèixer és 2. També es podran demanar crèdits de lliure elecció per activitats realitzades a fora de l ESDi, sempre que l alumne presenti el justificant d assistència i el valor en crèdits universitaris als que equival. No s acceptaran cursos sense justificant de crèdits. alumnos y un máximo de 30. Más allá de estas cifras el grupo se cerrará. El incumplimiento de los plazos de pago comporta el anulación de la matrícula y la pérdida del derecho a examen. Seminarios y Talleres Con el fin de proporcionar al alumno una formación complementaria, la Escuela prevé una serie de actividades que complementen las asignaturas del plan de estudios. Se trata de las conferencias, talleres y seminarios: a) Conferencias. Tienen una duración aproximada de 2h y se realizan sobre temas varios transversales al diseño. No sirven para obtener créditos de libre elección. b) Talleres y seminarios. Su duración puede ser de 10 o 15 horas y tienen un carácter práctico y experimental. La asistencia al 70% de las sesiones y la realización de las tareas correspondientes pueden suponer la obtención de 1 crédito de libre elección. El profesorado que los imparte puede pedir a los alumnos que realicen pequeños ejercicios que podrá evaluar si lo considera conveniente. Los alumnos pueden realizar tantas actividades como quieran siempre que haya plazas disponibles. Aún así, el número máximo de créditos de libre elección que se podrán reconocer es 2. También se podrán pedir créditos de libre elección por actividades realizadas afuera de la ESDi, siempre que el alumno presente el justificante de asistencia y el valor en créditos universitarios a los que equivale. No se aceptarán cursos sin justificante de créditos

10 Els estudis Estudis de Grau en Disseny Los estudios Estudios de Grado en Diseño Pla d estudis del Grau en Disseny 1r Curs 2n Curs 3r Curs 4t Curs Els estudis de disseny tenen com a objectiu formar professionals capaços de configurar el nostre entorn a través de la coordinació i la integració de tots els factors que hi incideixen. L esforç de definir un objecte que després sera produït obliga al dissenyador a realitzar un treball de reflexió, ideació i projectació. Aquest procés de treball el permetrà formalitzar amb coherència l estructura del futur objecte de tal manera que aquest correspongui a les necessitats utilitàries i simbòliques que l organitzen. El procés de disseny també té implicacions i conseqüències socials culturals, productives i ecològiques. Los estudios de diseño tienen como objetivo formar profesionales capaces de configurar nuestro entorno a través de la coordinación y la integración de todos los factores que inciden en él. El esfuerzo de definir un objeto que después será producido obliga al diseñador a realizar un trabajo de reflexión, ideación y proyectación. Este proceso de trabajo le permitirá formalizar con coherencia la estructura del futuro objeto de tal manera que éste corresponda a las necesidades utilitarias y simbólicas que lo organizan. El proceso de diseño también tiene implicaciones y consecuencias sociales culturales, productivas y ecológicas. Assignatures obligatòries i de formació bàsica Assignatures obligatòries i de formació bàsica Plan de estudios de grado en diseño Assignatures obligatòries Assignatures d itinerari i optatives Assignatures d itinerari i optatives PFG Pràctiques en empresa La titulació de Grau oficial en Disseny capacita l alumne per fer front al procés de disseny en general i a partir del tercer any, el permet aprofundir en un dels següents currículums professionals: Disseny gràfic Disseny de producte Disseny d interiors Disseny de moda Disseny audiovisual Integració multidisciplinària Pla d estudis El pla d estudis del Grau en Disseny consta de 240 crèdits, que l ESDi recomana repartir entre 4 cursos de 60 crèdits cadascun. Cada crèdit ECTS (European Credit Transfer System) equival a 25 hores d esforç de l alumne, que comptabilitzen tant el treball a l aula com el treball autònom de l alumne. El repartiment de crèdits i assignatures proposat a continuació proposa fer 60 crèdits cada curs, però hi ha l opció de fer-ne menys o de fer-ne més. El mínim en són 35 i el màxim, 75. Els 240 crèdits es reparteixen de la següent manera: La titulación de Grado oficial en Diseño capacita el alumno para hacer frente al proceso de diseño en general y a partir del tercer año, le permite profundizar en uno de los siguientes currículums profesionales: Diseño gráfico Diseño de producto Diseño de interiores Diseño de moda Diseño audiovisual Integración multidisciplinar Plan de estudios El plan de estudios del Grado en Diseño consta de 240 créditos, que la ESDi recomienda repartir entre 4 cursos de 60 créditos cada uno. Cada crédito ECTS (European Credit Transfer System) equivale a 25 horas de esfuerzo del alumno, que contabilizan tanto el trabajo en el aula como el trabajo autónomo del alumno. El reparto de créditos y asignaturas que hay a continuación propone hacer 60 créditos cada curso, pero existe la opción de hacer menos o de hacer más. El mínimo son 35 y el máximo, 75. Los 240 créditos se reparten de la siguiente manera: 1r Curso 2º Curso 3r Curso 4º Curso Asignaturas obligatorias y de formación básica Asignaturas obligatorias y de formación básica Asignaturas obligatorias Asignaturas de itinerario y optativas Asignaturas de itinerario y optativas PFG Prácticas en empresa Tipus 1r Curs 2n Curs 3r Curs 4t Curs Total Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctiques d empresa Projecte Final de Grau Tipo 1r Curso 2º Curso 3r Curso 4º Curso Total Formación básica Obligatorios Optativos Prácticas de empresa Proyecto Final de Grado

11 Pla docent del Grau en Disseny Curs Llista d assignatures de cada curs Plan docente del Grado en Diseño Curso Lista de asignaturas de cada curso 20 21

12 1r CURS 1r CURSO 3r CURS 3r CURSO Assignatura ETC Període Asignatura ETC Período Assignatures comunes ETC Período Asignaturas comunes ETC Período Dibuix de representació 6 Anual Dibuix Tècnic I 6 Anual Fonaments de la projectació 4 1r Q Fotografia I 6 Anual Dibujo de representación 6 Anual Dibujo Técnico I 6 Anual Fundamentos de la proyectación 4 1r Q Fotografía I 6 Anual Empresa II: organització i processos 6 1r Q Temes de Disseny 6 2n Q Projectes integrals II 8 Anual Empresa II: organización y procesos 6 1r Q Temas de Diseño 6 2º Q Proyectos integrales II 8 Anual Informàtica I 6 Anual Introducció als projectes 8 Anual Informática I 6 Anual Introducción a los proyectos 8 Anual Assignatures obligatòries adaptades a cada itinerari ETC Período Assignaturas obligatorias adaptadas a cada itinerario ETC Período Sociologia 6 2n Q Sociología 6 2º Q Materials i tecnologia II 6 Anual Materiales y tecnología II 6 Anual Teoria i Història de l Art I 6 2n Q Teoría y Historia del Arte I 6 2º Q Projectes II 8 Anual Proyectos II 8 Anual Teoria i Història del Disseny I 6 1r Q Teoría y Historia del Diseño I 6 1r Q Teoria i Taller de la Forma 6 Anual Teoría y Taller de la Forma 6 Anual TOTAL 60 TOTAL 60 2n CURS 2º CURSO 3r CURSO GRÀFIC 3r CURSO GRÀFICO Assignatura ETC Període Asignatura ETC Período Assignatura ETC Período Asignatura ETC Período Comunicació 6 2n Q Empresa I: Organització i Processos 6 2n Q Ètica de la professió 5 2n Q Informàtica II 6 Anual Literatura i comunicació 3 1r Q Materials i Tecnologia I 6 Anual Projectes I 8 Anual Projectes Integrals I 8 Anual Teoria i Història de l'art II 6 1r Q Teoria i Història del Disseny II 6 1r Q Comunicación 6 2º Q Empresa I: Organización y Procesos 6 2º Q Ética de la profesión 5 2º Q Informática II 6 Anual Literatura y comunicación 3 1r Q Materialrs y Tecnología I 6 Anual Proyectos I 8 Anual Proyectos Integrales I 8 Anual Teoría y Historia del Arte II 6 1r Q Teoría y Historia del Diseño II 6 1r Q Vídeo 4 1r Q Il.lustració* 4 2n Q Tractament digital de la imatge 3 1r Q Informàtica III 4 2n Q Fotografia II 4 Anual Tècniques d'expressió 3 1r Q Tipografia I 4 Anual Teixits tècnics * 3 2n Q Total de crèdits d itinerari: 29. El mínim a cursar-ne en són 25. Les assignatures amb un asterisc són opcionals. Vídeo 4 1r Q Illustración* 4 2º Q Tratamiento digital de la imagen 3 1r Q Informática III 4 2º Q Fotografía II 4 Anual Técnicas de expresión 3 1r Q Tipografía I 4 Anual Tejidos técnicos * 3 2º Q Total de créditos del itinerario: el mínimo a cursar son 25. Las asignaturas con un asterisco son opcionales. TOTAL 60 TOTAL

13 3r Curs AUDIOVISUALS 3r CursO AUDIOVISUALES 3r Curs MODA 3r CursO MODA Assignatura ETC Període Asignatura ETC Período Assignatura ETC Període Asignatura ETC Período Creació audiovisual 6 2n Q Creación audiovisual 6 2º Q Conceptes col.lecció* 4 2n Q Conceptos de colección* 4 2º Q Programació i sistemes d'autor I 8 Anual Programación y sistemas de autor I 8 Anual Projectes de disseny tèxtil 4 Anual Proyectos de diseño téxtil 4 Anual Tractament digital del so I 3 2n Q Narrativa, guions i anàlisi de referents audiovisuals 6 Anual Tractament digital de la imatge 3 1r Q Teixits tècnics* 3 2n Q Total de crèdits d itinerari: 29. El mínim a cursar-ne en són 26. Les assignatures amb un asterisc són opcionals. Tratamiento digital del sonido I 3 2º Q Narrativa, guiones y análisis de referentes audiovisuales 6 Anual Tratamiento digital de la imagen 3 1r Q Tejidos técnicos * 3 2º Q Total de créditos del itinerario: 29. El mínimo a cursar son 26. Las asignaturas con un asterisco son opcionales. Informàtica tèxtil 4 Anual Filatura 3 1r Q Patronatge i confecció 4 1r Q Història del teixit i del vestit 3 1r Q Tints i acabats* 4 1r Q Tècnica d estructura de teixits* 4 2n Q Informática téxtil 4 Anual Filatura 3 1r Q Patronaje y confección 4 1r Q Historia del tejido y del vestido 3 1r Q Tintes y acabados* 4 1r Q Técnica de estructura de tejidos* 4 2º Q Teixits tècnics* 3 2n Q Total de crèdits d itinerari: 33. El mínim a cursar-ne en són 25. Les assignatures amb un asterisc són opcionals. Teixits tècnics* 3 2º Q Total de créditos de itinerario: 33. El mínimo a cursar son 25. Las asignaturas con un asterisco son opcionales. 3r Curs PRODUCTE 3r CursO PRODUCTO 3r Curs INTERIORS 3r CursO INTERIORES Assignatura ETC Període Asignatura ETC Período Assignatura ETC Període Asignatura ETC Período Ampliació informàtica: Industrial 4 Anual Ampliación informática: Industrial 4 Anual Instal.lacions 4 2n Q Instalaciones 4 2º Q Packaging industrial * 3 1r Q Packaging industrial * 3 1r Q Informàtica III 4 1r Q Informática III 4 1r Q Maquetes i prototips 4 1r Q Maquetas y prototipos 4 1r Q Maquetes i prototips 4 1r Q Maquetas y prototipos 4 1r Q Book i presentació de projectes 4 2n Q Book y presentación de proyectos 4 2º Q Il.luminació i acústica 3 2n Q Iluminación y acústica 3 2º Q Ergonomia 4 1r Q Ergonomía 4 1r Q Fotografia II* 4 Anual Fotografía II* 4 Anual Automoció * 4 Anual Disseny petits electrodomèstics 3 2n Q Teixits tècnics * 3 2n Q Total de crèdits d itinerari: 29. El mínim a cursar-ne en són 26. Les assignatures amb un asterisc són opcionals. Automoción * 4 Anual Diseño pequeños electrodomésticos 3 2º Q Tejidos técnicos * 3 2º Q Total de créditos de itinerario: 29. El mínimo a cursar son 26. Las asignaturas con un asterisco son opcionales. Condicionament d'espais 4 1r Q Book i presentació de projectes 4 2n Q Teixits tècnics * 3 2n Q Total de crèdits d itinerari: 30. El mínim a cursar-ne en són 26. Les assignatures amb un asterisc són opcionals. Acondicionamiento de espacios 4 1r Q Book y presentación de proyectos 4 2º Q Tejidos técnicos * 3 2º Q Total de créditos de itinerario: 30. El mínimo a cursar son 26. Las asignaturas con un asterisco son opcionales

14 3r Curs INTEGRACIÓ MULTIDISCIPLINÀRIA 3r CursO INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINARIA Assignatures OPTATIVES de 3r obertes a diverses especialitats Assignatura optativa a cursar a 3r o 4t Assignatura ETC Període Ampliació informàtica: Industrial 4 Anual Packaging industrial * 3 1r Q Maquetes i prototips 4 1r Q Book i presentació de projectes 4 2n Q Ergonomia 4 1r Q Automoció * 4 Anual Disseny petits electrodomèstics 3 2n Q Teixits tècnics * 3 2n Q Total de crèdits d itinerari: 29. El mínim a cursar-ne en són 26. Les assignatures amb un asterisc són opcionals. Asignatura ETC Período Ampliación informática: Industrial 4 Anual Packaging industrial * 3 1r Q Maquetas y prototipos 4 1r Q Book y presentación de proyectos 4 2º Q Ergonomía 4 1r Q Automoción * 4 Anual Diseño pequeños electrodomésticos 3 2º Q Tejidos técnicos * 3 2º Q Total de créditos de itinerario: 29. El mínimo a cursar son 26. Las asignaturas con un asterisco son opcionales. Assignatura Itinerari al qual es recomana ETC Període Teixits tècnics TOTS 3 2n Q Il lustració M, P, Av 4 2n Q Tècniques d expressió Av, M, IM 3 1r Q Maquetes i prototips IM 4 1r Q Condicionament d espais P 4 1r Q Creació audiovisual TOTS 6 2n Q Sociologia laboral TOTS 4 2n Q Tècniques de comunicació visual M, P, I 4 1r Q Assignatura ETC Període Intensificació departamental 4 Anual Abans de triar les assignatures optatives, consulteu els horaris. El nombre mínim de crèdits d itinerari per acabar el grau és de 56. D aquests, opcionalment 6 poden correspondre a un itinerari diferent del propi. 3r Curs PRODUCTE Assignatura ETC Període Projectes específics I 5 1r Q Sociologia laboral* 4 2n Q Planificació d'esdeveniments i protocol 4 2n Q Condicionament d'espais 4 1r Q Tècniques de comunicació visual 4 1r Q Book i presentació de projectes 4 2n Q Teixits tècnics* 3 2n Q Total de crèdits d itinerari: 28. El mínim a cursar-ne en són 24. Les assignatures amb un asterisc són opcionals. 3r CursO PRODUCTO Asignatura ETC Período Proyectos específicos I 5 1r Q Sociología laboral* 4 2º Q Planificación de eventos y protocolo 4 2º Q Acondicionamiento de espacios 4 1r Q Técnicas de comunicación visual 4 1r Q Book y presentación de proyectos 4 2º Q Tejidos técnicos* 3 2º Q Total de créditos de itinerario: 28. El mínimo a cursar son 24. Las asignaturas con un asterisco son opcionales. Assignatures OPTATIVES de 3r obertes a diverses especialitats Asignatura Itinerario al cual se recomienda ETC Período Tejidos técnicos TODOS 3 2º Q Ilustración M, P, Av 4 2º Q Técnicas de expresión Av, M, IM 3 1r Q Maquetas y prototipos IM 4 1r Q Acondicionamiento de espacios P 4 1r Q Creación audiovisual TODOS 6 2º Q Sociología laboral TODOS 4 2º Q Técnicas de comunicación visual M, P, I 4 1r Q Assignatura optativa a cursar a 3r o 4t Asignatura ETC Período Intensificación departamental 4 Anual Antes de escoger las asignaturas optativas, consultad los horarios. El nombre mínimo de créditos de itinerario para terminar el grado es de 56. De estos, opcionalmente 6 pueden corresponder a un itinerario diferente del propio

15 4t Curs Grau en Disseny 4º CursO GraDO en DISEÑO Assignatures obligatòries Crèdits ETC Asignatures obligatorias Créditos ETC Pràctiques d'empresa 14 Prácticas de empresa 14 Projecte Final de Grau 16 Proyecto Final de Grado 16 4t Curs GRÀFIC 4º CursO GRÁFICO 4t Curs PRODUCTE 4º CursO PRODUCTO Assignatura ETC Asignatura ETC Assignatura ETC Asignatura ETC Projectes III 6 Proyectos III 6 Projectes III 6 Proyectos III 6 Packaging industrial 3 Packaging industrial 3 Modelat 3D i rendering 6 Modelado 3D y rendering 6 Projectes IV 6 Gràfica per a publicitat 4 Tipografia II 4 Història del cinema 3 Disseny de pàgines web 4 TOTAL 30 Proyectos IV 6 Gráfica para publicidad 4 Tipografía II 4 Historia del cine 3 Diseño de páginas web 4 TOTAL 30 Producte: Anàlisi de projectes 4 Tecnologia d'utilització de materials i mecànica 4 Disseny d'il luminació 4 Book i presentació de projectes 4 Tècnica 3 TOTAL 31 Producto: Análisis de proyectos 4 Tecnología de uso de materiales y mecánica 4 Diseño de iluminación 4 Book y presentación de proyectos 4 Técnica 3 TOTAL 31 4t Curs AUDIOVISUALS 4º CursO AUDIOVISUALES 4t Curs INTERIORS 4º CursO INTERIORES Assignatura ETC Asignatura ETC Assignatura ETC Asignatura ETC Projectes III 6 Proyectos III 6 Projectes III 6 Proyectos III 6 Història del cinema 3 Historia del cine 3 Rehabilitació 4 Rehabilitación 4 Tècniques alternatives en 3D 4 Técnicas alternativas en 3D 4 Materials i acabats 4 Materiales y acabados 4 Disseny gràfic per TV 3 Disseny i programació sistemes interactius 8 Instal lacions audiovisuals 5 Lliure elecció 1 TOTAL 29 Diseño gráfico para TV 3 Diseño y programación sistemas interactivos 8 Instalaciones audiovisuales 5 Libre elección 1 TOTAL 29 Instal.lacions II 6 Informàtica IV 4 Disseny i adaptabilitat 3 Història de l'arquitectura 3 TOTAL 30 Instalaciones II 6 Informática IV 4 Diseño y adaptabilidad 3 Historia de la arquitectura 3 TOTAL

16 4t Curs MODA 4º Curso MODA Assignatura ETC Asignatura ETC Projectes de Moda I 6 Projectes de Moda II 6 Materials i tecnologia III 8 Book i presentació de projectes* 4 Moda segle XX* 3 Canals i tècniques* 6 Tecnologia (patronatge/processos 4 industrials)* Total de crèdits d itinerari: 37. El mínim a cursar-ne en són 30. Les assignatures amb un asterisc són opcionals. Proyectos de Moda I 6 Proyectos de Moda II 6 Materiales y tecnología III 8 Book y presentación de proyectos* 4 Moda siglo XX* 3 Canales y técnicas* 6 Tecnología (patronaje/procesos 4 industriales)* Total de créditos de itinerario: 37. El mínimo a cursar son 30. Las asignaturas con un asterisco son opcionales. 4t Curs INTEGRACIÓ MULTIDISCIPLINÀRIA 4º Curso INTEGRACIÓn MULTIDISCIPLINaRIA Assignatura ETC Asignatura ETC Ergonomia 4 Projectes específics II 5 Canals i tècniques 6 Empresa III: gestió de disseny 6 Anàlisi gràfica 4 Tipologia de l'objecte 4 Dret i legislació 3 TOTAL 32 Ergonomía 4 Proyectos específicos II 5 Canales y técnicas 6 Empresa III: gestión del diseño 6 Análisis gráfica 4 Tipología del objeto 4 Derecho y legislación 3 TOTAL 32 Titulació Oficial de Grau Descripció de les assignatures Titulación Oficial de Grado Descripción de las asignaturas La diferència en el nombre de crèdits totals oferts a cada especialitat depèn del nombre de crèdits optatius fets durant el curs El nombre mínim de crèdits d itinerari per acabar el grau és de 56. D aquests, opcionalment 6 poden correspondre a un itinerari diferent del propi. La diferencia en el nombre de créditos totales ofrecidos en cada especialidad depende del nombre de créditos optativos hechos durante el curso El nombre mínimo de créditos de itinerario para terminar el grado es de 56. De estos, opcionalmente 6 pueden corresponder a un itinerario diferente del propio

17 Grau en Disseny cat Dibuix de Representació Sociologia L assignatura es planteja i estructura, com un Curs d introducció al Dibuix per una banda capacitant per assumir les posteriors projeccions funcionals com a tècnica específica, i d altra, contribuint a desenvolupar, la necessària formació visual i formal. Dibuix Tècnic I TIPUS: Fb Assignatura que ofereix uns coneixements teòrics que permeten la comprensió i la reflexió de la realitat social i cultural i de la comunicació. Es parteix d un tractament panoràmic, mitjançant el qual és possible demarcar el camp específic de fenòmens socials, analitzar la seva variada problemàtica i assimilar els conceptes i la terminologia corresponent. Per altra banda, es pretén situar la sociologia i la comunicació en el marc de les ciències socials i la sensibilització del saber sociològic i la seva especificitat en relació amb el disseny. TIPUS: Fb L assignatura, com a integrant de la disciplina de dibuix, es planteja abordar els aspectes més racionals del món de les idees estètiques. D`altra banda, pretén fomentar en l alumne la capacitat gràfica per la predicció, la descripció i l anàlisi de l espai així com dels cossos que l habiten, tot això en relació amb les tècniques i tecnologies adequades a la seva pràctica. Fonaments de la projectació L assignatura planteja una aproximació doble i complementària als principis operatius bàsics que orienten i articulen l activitat projectual: per una banda, cobreix el seu caràcter instrumental per a generar el modus operandi propi de l activitat; i per una altra estimula la reflexió entorn a l ús i l oportunitat que els emmarca en un determinat marc d actuació. TIPUS: Fb TIPUS: O Teoria i Història de l Art I L assignatura proposa l estudi de la història de l art a partir del segle XIX i inicis del XX, època emmarcada dins de la modernitat artística. D aquesta manera, proposa una aproximació als corrents de pensament que, al voltant del segle XIX i al llarg els primers trenta anys del segle XX, es consideren l origen del procés de transformació cultural que desemboca en l eclosió dels primers moviments d avantguarda i la transformació radical dels llenguatges tradicionals de l art. El marc d anàlisi se centra en tres factors interrelacionats: el context cultural, el medi ideològic i la transmissió de les idees. Teoria i Història del Disseny I TIPUS: Fb Fotografia I L assignatura es planteja com una introducció a la fotografia contemplada com un mitjà tècnic artístic i informatiu, així com un mitjà d anàlisi i arxiu. Informàtica I L assignatura es planteja com una introducció a la informàtica des de la perspectiva de l eina al servei del dissenyador. S impartiran conceptes generals d informàtica aplicada i entorn Windows, i els coneixements bàsics de software enfocats al dibuix vectorial, edició i tractament digital de la imatge. TIPUS: O TIPUS: FB L assignatura pretén mostrar, debatre i fer reflexionar sobre què és el disseny, quan apareix com disciplina autònoma i com es redefineix al llarg del segle XIX i principis del segle XX. Amb la intenció convertir els coneixements d història del disseny en teoria vàlida per a la pràctica professional. Teoria i Taller de la Forma L assignatura de taller de la forma i el color és una assignatura pràctica que s estructura en una sèrie d exercicis fonamentalment dins de l àmbit de la interacció del color. Els continguts es centren en l entorn urbà i el paisatge, particularment en l exercici de rellevament cromàtic d una plaça entorn l escola. Aquest exercici es denomina Illes de color i profunditza en l exercici expressiu i funcional del color com a mitjà per a la comunicació així com element de valor relatiu segons la seva escala reduïda o urbana. TIPUS: O TIPUS: Fb Introducció als projectes Assignatura amb un alt contingut experimental estructurat entorn a exercicis pràctics de formulació conceptual i formal. La creativitat compresa com a un fenomen i sistema de solució de problemes de caràcter convergent o divergent des de la sistematització o la derivació. L assignatura emprèn el curs plantejant problemes de la representació en general i mitjançant un procés pautat, divergeix en els problemes de la formulació metalingüística, l organització, l elaboració dels signes i la matèria a partir dels materials. TIPUS: O CRÈDITS ECTS:

18 1Grado en Diseño cast Dibujo de representación Sociología La asignatura se plantea y estructura, como un curso de introducción al Dibujo, que siente las bases de esta disciplina en dos direcciones; por un lado, capacitando para asumir las posteriores proyecciones funcionales que como técnica específica tiene, ya para el proceso proyectual ora para la comunicación del Proyecto y por otro, contribuyendo a desarrollar, la necesaria formación visual y formal que son consubstanciales a esta profesión. TIPO: Fb CRÉDITOS ECTS: 6 Asignatura que ofrece unos conocimientos teóricos que permiten la comprensión y la reflexión de la realidad social y cultural y de la comunicación. Se parte de un tratamiento panorámico, mediante el cual es posible demarcar el campo específico de fenómenos sociales, analizar su variada problemática y asimilar los conceptos y la terminología correspondiente. Por otra parte, se pretende situar la sociología y la comunicación en el marco de las ciencias sociales y la sensibilización del saber sociológico y su especificad con relación al diseño. TIPO: Fb CRÉDITOS ECTS: 6 Dibujo técnico I La asignatura, como integrante de la disciplina de dibujo, se plantea abordar los aspectos más racionales del mundo de las ideas estéticas. Por otra parte, pretende fomentar en el alumno la capacidad gráfica para la predicción, descripción y análisis del espacio y los cuerpos que lo habitan, todo ello en relación con las técnicas y tecnologías adecuadas a su práctica. Fundamentos de la projectación TIPO: Fb CRÉDITOS ECTS: 6 Teoría e Historia del Arte I La asignatura propone el estudio de la historia del arte a partir del siglo XIX y del XX, época enmarcada dentro de la modernidad artística. De esta manera, propone una aproximación a las corrientes de pensamiento que, alrededor del siglo XIX durante los primeros treinta años del siglo XX, se consideran el origen del proceso de transformación cultural que desemboca en la eclosión de los primeros movimientos de vanguardia y la transformación radical de los lenguajes tradicionales del arte. El marco de análisis se centra en tres factores interrelacionados: el contexto cultural, el medio ideológico y la transmisión de las ideas. TIPO: Fb CRÉDITOS ECTS: 6 La asignatura plantea una aproximación doble y complementaria a los principios operativos básicos que orientan y articulan la actividad proyectual: por un lado, cubre su carácter instrumental para generar el modus operandi propio de la actividad; y por otro estimula la reflexión entorno al uso y la oportunidad que los ampara en un determinado marco de actuación. Fotografía I TIPO: O Teoría e Historia del Diseño I La asignatura pretende mostrar, debatir y hacer reflexionar sobre qué es el diseño, cuando aparece como disciplina autónoma y como se redefine a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Con la intención convertir los conocimientos de historia del diseño en teoría válida para la práctica profesional. TIPO: O CRÉDITOS ECTS: 6 La asignatura se plantea como una introducción a la fotografía contemplada como un medio técnico artístico e informativo, así como un medio de análisis i archivo. Informática I La asignatura se plantea como una introducción a la informática desde la perspectiva de herramienta al servicio de diseñador. Se impartirán conceptos generales de informática aplicada y entorno Windows, y los conocimientos básicos de software enfocados al dibujo vectorial, edición y tratamiento digital de la imagen. TIPO: O CRÉDITOS ECTS: 6 TIPO: FB CRÉDITOS ECTS: 6 Teoría y taller de la forma La asignatura de taller de la forma y el color es una asignatura práctica que se estructura en una serie de ejercicios fundamentalmente dentro del ámbito de la interacción del color. Los contenidos se centran en el entorno urbano y el paisaje, particularmente en el ejercicio de relevamiento cromático de una plaza en torno a la escuela. Este ejercicio se denomina Islas de color y profundiza en el ejercicio expresivo y funcional del color como medio para la comunicación así como elemento de valor relativo según su escala reducida o urbana. En condiciones de iluminación artificial o natural. El espacio de la aplicación funciona como signo de carácter público. TIPO: Fb CRÉDITOS ECTS: 6 Introducción a los proyectos Asignatura con un alto contenido experimental estructurado en torno a ejercicios prácticos de formulación conceptual y formal. La creatividad comprendida como un fenómeno y sistema de solución de problemas de carácter convergente o divergente desde la sistematización o la derivación. La asignatura emprende el curso planteando problemas de la representación en general y mediante un proceso pautado, diverge en los problemas de la formulación metalingüística, la organización, la elaboración de los signos y la materia a partir de los materiales. TIPO: O CRÉDITOS ECTS:

19 Grau en Disseny cat Comunicació Materials i tecnologia I S analitzen els principals models de comunicació que s han desenvolupat durant el segle XX i la seva relació amb els contexts històrics i sociològics que s han produït. D altra banda, s estudia el disseny com una eina comunicativa mitjançant l estudi semiòtic, i permetent així a l alumne conèixer mecanismes formals per tal de construir les identitats i els significats de les marques, els productes i les imatges corporatives. TIPUS: Fb Curs basat en exercicis i projectes pràctics que permetin a l alumne conèixer el comportament, les virtuts i limitacions de diferents materials per a una correcta utilització en els diferents àmbits de la professió. Es complementarà el temari amb classes teòriques sobre els processos de fabricació de diferents materials i les possibles aplicacions en diversos projectes i productes relacionats amb el disseny Gràfic. TIPUS: O Empresa I: organització i processos L assignatura Empresa I constitueix una primera presa de contacte amb el món de les organitzacions empresarials. Per això, intenta oferir una visió general dels conceptes més importants de l empresa. El plantejament de l assignatura és abordar l estudi de l empresa com a subjecte i fer-ho d una forma sistemàtica i pràctica, atenent al seu paper en el mercat, així com la seva naturalesa, estructura i funcionament com un dels elements principals de la nostra societat. L empresa com a agent de desenvolupament i creació de valor, de riquesa i d ocupació, en el sistema econòmic. Per això, la finalitat del temari que es planteja és sensibilitzar els estudiants en el món de l empresa, en la mesura que en el futur en serà el seu entorn professional. TIPUS: FB Projectes I L objectiu d aquesta assignatura és desenvolupar, de manera ordenada i simple, projectes que segueixin pas a pas totes les etapes del procés de disseny, implementant el coneixement d una sèrie de tècniques i materials necessaris per a la presentació i posada en escena dels projectes. Per a assolir aquest objectiu, es desenvolupen uns exercicis que contemplen alguns dels formats mes usuals en un estudi de disseny actual, un procés de disseny que acaba amb la presentació del projecte. Projectes Integrals I TIPUS: O CRÈDITS ECTS: 8 Ètica de la professió L assignatura té com a objectiu fonamental reflexionar sobre la dimensió ètica, entesa com una activitat permanent del disseny del jo, des de dues perspectives: la dimensió ètica en un món actual a partir de les següents categories: autonomia, heteronimia, monoteisme, politeisme dels valors, tecnologia del jo, la fi de la història; y les condicionis de possibilitat d una deontologia professional del dissenyador. Informàtica II L assignatura es planteja com un perfeccionament a la informàtica des de la perspectiva de l eina al servei del dissenyador. S impartiran conceptes generals d informàtica aplicada i entorn Windows, així com els coneixements bàsics de software enfocats al dibuix vectorial, edició i tractament digital de la imatge. TIPUS: O CRÈDITS ECTS: 5 TIPUS: Fb Aquesta matèria vol estimular en l alumne la caapacitat de projectar de de la perspectiva del disseny global, així com potenciar la capacitat de treball en equip, però emfatitzant la concpetualització i l experimentació de les propostes des de les diferents disciplines. Teoría i Història de l Art II L assignatura contempla una aproximació conceptual i crítica a l art del segle XX des de dos punts de vista simultanis: una aproximació crítica als corrents del pensament que ha definit el context cultural i el medi ideològic de la societat, i l estudi dels principals protagonistes, autors i moviments de l art d aquest segle. L any 1945 marca un gir en l art del segle XX directament relacionat amb el nou mapa polític, econòmic i tecnològic occidental que sorgeix de la Segona Guerra Mundial. L expansió i la integració de les arts trenquen els límits dels llenguatges i dels objectes artístics. L art expandit inaugura noves relacions tant amb l entorn com amb l espectador. És el moment de l origen i la consolidació de les avantguardes. TIPUS: O CRÈDITS ECTS: 8 TIPUS: Fb Literatura i comunicació Teoria i Història del Disseny II Es donen les eines fonamentals per tal que els alumnes sàpiguen fer un treball de recerca, citar bibliogràficament, expressar-se correctament, tant amb la paraula escrita com de forma oral, i en definitiva, corregir l escriptura. TIPUS: O L assignatura de Història del disseny II es centra en els moviments de finals del segle XIX i el segle XX. S ha estructurat com a la continuació de la revisió de la història del disseny. Primera part, revisió del moviment de transició que ens duu a la modernitat i acceptació per part de la societat de la indústria en la producció, el Modernisme com al moviment que reflecteix el pas del sistema artesanal a l industrial en la producció. La segona part es centra en el canvi de concepció al segle XX del disseny, les diferents teories i moviments europeus que van vers un disseny racionalista. TIPUS: O 36 37

20 2 Grado en Diseño cast Comunicación Materiales y tecnología I Esta asignatura pretende analizar los principales modelos de comunicación que se han desarrollado durante el siglo XX y su relación con los contextos históricos y sociológicos que se han producido. Por otra parte, pretende Mostar el diseño como una herramienta comunicativa a través del estudio semiótico, y permite al alumno conocer los mecanismos formales a través de los cuales se construyen las identidades y los significados de las marcas, los productos y las imágenes corporativas. TIPO: Fb CRÉDITOS ECTS: 6 Curso basado en ejercicios y proyectos prácticos que permitan al alumno conocer el comportamiento, las virtudes y limitaciones de diferentes materiales para una correcta utilización a diferentes ámbitos de la profesión. Se complementará el temario con clases teóricas sobre los procesos de fabricación de diferentes materiales y las posibles aplicaciones a diferentes proyectos y productos relacionados con el diseño Gráfico. TIPO: O CRÉDITOS ECTS: 6 Empresa I: organización y procesos La asignatura Empresa I constituye una primera toma de contacto con el mundo de las organizaciones empresariales. Por esto, intenta ofrecer una visión general de los conceptos más importantes de la empresa. El planteamiento de la asignatura es abordar el estudio de la empresa como sujeto y hacerlo de una forma sistemática y práctica, atendiendo a su papel en el mercado, así cono su naturaleza, estructura y funcionamiento como uno de los elementos principales de nuestra sociedad. La empresa como agente de desarrollo y creación de valor, de riqueza y de ocupación, en el sistema económico. Por esto, la finalidad del temario que se plantea es sensibilizar a los estudiantes en el mundo de la empresa, en la medida que en el futuro será su entorno profesional. Ética de la profesión TIPO: FB CRÉDITOS ECTS: 6 Proyectos I El objetivo de esta asignatura es empezar de manera ordenada y simple con proyectos que sigan paso a paso todas las etapas del proceso de diseño, implementando el conocimiento de una serie de técnicas y materiales necesarios para la presentación y puesta en escena de los proyectos. Para lograr este objetivo, se desarrollan unos ejercicios que contemplan algunos de los formatos mas usuales en un estudio de diseño actual, un proceso de diseño que acaba con la presentación del proyecto. Proyectos integrales I Esta materia quiere estimular en el alumno la capacidad de proyectar de de la perspectiva del diseño global, así como potenciar la capacidad de trabajo en equipo, pero enfatizando la conceptualización y la experimentación de las propuestas desde las diferentes disciplinas. TIPOS: O CRÉDITOS ECTS: 8 TIPO: O CRÉDITOS ECTS: 8 La asignatura tiene como objetivo fundamental reflexionar sobre la dimensión ética, entendida como una actividad permanente del diseño del yo, desde dos perspectivas: la dimensión ética en un mundo actual a partir de las siguientes categorías: autonomía, heteronimia, monoteísmo, politeísmo de los valores, tecnología del yo, el fin de la historia; y las condiciones de posibilidad de una deontología profesional del diseñador. Informática II La asignatura se plantea como un perfeccionamiento a la informática desde la perspectiva de la herramienta al servicio del diseñador. Se impartirán conceptos generales de informática aplicada y en torno Windows, y los conocimientos básicos de software enfocados al dibujo vectorial, edición y tratamiento digital de la imagen. Literatura y comunicación Se dan las herramientas metodológicas fundamentales para que los alumnos puedan hacer un trabajo de investigación, sepan citar y organizar la bibliografía, y aprendan a expresarse tanto de manera escrita como oral. TIPO: O CRÉDITOS ECTS: 5 TIPO: Fb CRÉDITOS ECTS: 6 TIPO: O CRÉDITOS ECTS: 3 Teoría e Historia del Arte II La asignatura contempla una aproximación conceptual y crítica al arte del siglo XX desde dos puntos de vista simultáneos: una aproximación crítica de las corrientes del pensamiento que ha definido el contexto cultural y el medio ideológico de la sociedad, y el estudio de los principales protagonistas, autores y movimientos del arte de este siglo. El año 1945 marca un giro en el arte del siglo XX directamente relacionado con el nuevo mapa político, económico y tecnológico occidental que surge de la Segunda Guerra Mundial. La expansión y la integración de las artes rompen los límites de los lenguajes y de los objetos artísticos. El arte expandido inaugura nuevas relaciones tanto con el entorno como con el espectador. Es el momento del origen y la consolidación de las vanguardias. Teoría e Historia del Diseño II La asignatura de Historia del diseño II se centra en los movimientos de finales de siglo XIX y siglo XX. El curso se plantea como la continuación de la revisión de la historia del diseño. Primera parte, revisión del movimiento de transición que conduce a la modernidad y aceptación por parte de la sociedad de la industria en la producción, el Modernismo como el movimiento que refleja el paso del sistema artesanal al industrial en la producción. TIPO: Fb CRÉDITOS ECTS: 6 TIPO: O CRÉDITOS ECTS:

GRAU EN DISSENY TITULACIÓ OFICIAL GRADO EN DISEÑO TITULACIÓN OFICIAL. Guia Acadèmica 2015-2016 Guía Académica 2015-2016

GRAU EN DISSENY TITULACIÓ OFICIAL GRADO EN DISEÑO TITULACIÓN OFICIAL. Guia Acadèmica 2015-2016 Guía Académica 2015-2016 GRAU EN DISSENY TITULACIÓ OFICIAL GRADO EN DISEÑO TITULACIÓN OFICIAL Guia Acadèmica 2015-2016 Guía Académica 2015-2016 Crèdits Créditos Coordinació redacció Coordinació Acadèmica Disseny gràfic Gabinet

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13 Facultat d'infermeria Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre: 10/12/13 Revisat pel

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL

Más detalles

Diseño Gráfico, Diseño Moda, Diseño de Interiores. Tecnología Aplicada al Diseño. www.easdo.es/moodle. Lugar despacho nº Día Horas. Correo electrónico

Diseño Gráfico, Diseño Moda, Diseño de Interiores. Tecnología Aplicada al Diseño. www.easdo.es/moodle. Lugar despacho nº Día Horas. Correo electrónico GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs / Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 Codi / Código Nom de l assignatura / Nombre de la asignatura Crèdits ECTS RETOQUE DIGITAL Y PROCESOS FINALES Créditos

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Estudios Humanísticos y Sociales (Curso 29-21) Departament d Humanitats i Ciències de

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

CFGS Activitats Físiques i Esportives. ( DOGC núm. 2840 de 23 de març 1999) Web: http://www.xtec.cat/fp

CFGS Activitats Físiques i Esportives. ( DOGC núm. 2840 de 23 de març 1999) Web: http://www.xtec.cat/fp CFGS Activitats Físiques i Esportives. ( DOGC núm. 2840 de 23 de març 1999) Web: http://www.xtec.cat/fp Crèdit núm. 10 : Metodologia didàctica de les activitats físicoesportives Durada: 120 hores més 10

Más detalles

Calendario académico administrativo

Calendario académico administrativo Calendario académico administrativo 1. Acceso y admisión a la Universidad 1.2. Pruebas de acceso a la universidad y preinscripción universitaria (*) Preinscripción junio Del 02.06 al 03.07.2015 Celebración

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

GUIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL Alumnos CEU San Pablo

GUIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL Alumnos CEU San Pablo GUIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL Alumnos CEU San Pablo Vicerrectorado de Relaciones Internacionales Curso Académico 2011-12 0 LEARNING AGREEMENT ü El alumno que haya obtenido una plaza dentro del Programa

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Taller de presentación y comunicación del proyecto. Curs Curso. Proyecto de diseño de producto

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Taller de presentación y comunicación del proyecto. Curs Curso. Proyecto de diseño de producto GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig 2012 2 PRESENTACIÓ

Más detalles

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN GRAUS I MÀSTERS UNIVERSITARIS

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN GRAUS I MÀSTERS UNIVERSITARIS Aprovada per: Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 2 de març de 2012 Consell de Govern de 8 de maig de 2012 Consell Social de 26 de juliol de 2012 Informada per: Claustre de la Universitat de Barcelona

Más detalles

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN 8189667 Bureau Veritas Iberia S.L. ISO 9001 Auditoría Certificación / ISO 9001 ÍNDICE 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1.2 INFORMACIÓN

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

MÁSTER EN PROTECCIÓN INTEGRADA DE CULTVOS

MÁSTER EN PROTECCIÓN INTEGRADA DE CULTVOS Universitat de Lleida Escola Tècnica Superior d Enginyeria Agrària Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal Departament d Hortofructicultura, Botànica i Jardineria Departament de Química Departament

Más detalles

Graduado Superior en Diseño

Graduado Superior en Diseño Información general Centro docente Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona Propuesta Docente Proporcionar la formación necesaria a los futuros profesionales en el ámbito del diseño en las

Más detalles

Normativa del Trabajo Final de Máster (TFM) en Comisariado de Arte Digital

Normativa del Trabajo Final de Máster (TFM) en Comisariado de Arte Digital Normativa del Trabajo Final de Máster (TFM) en Comisariado de Arte Digital Objetivo general: El Trabajo final del Máster (TFM) constituye el último registro pedagógico que permite evaluar los conocimientos

Más detalles

MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS DIFERENETES ETAPAS EDUCATIVAS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE LA LOMCE. PUNTOS CLAVE

MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS DIFERENETES ETAPAS EDUCATIVAS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE LA LOMCE. PUNTOS CLAVE MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS DIFERENETES ETAPAS EDUCATIVAS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE LA LOMCE. PUNTOS CLAVE GABINETE TÉCNICO Diciembre 2013 INDICE Modificaciones en la estructura básica

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES Instruccions per a l alumnat dels cursos de formació professional per a l ocupació adreçats prioritàriament a treballadores es i treballadors desocupats (Reial decret 395/2007, de 23 de març, i Ordre TAS/718/2008,

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

Art. 2. Ámbito de aplicación.

Art. 2. Ámbito de aplicación. REGLAMENTO DE TRABAJO DE FIN DE GRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO. Preámbulo. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales

Más detalles

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Almería, 28 de octubre de 2011 Estudios de Doctorado: problemas detectados Cuestiones generales:

Más detalles

(Vigentes para aquellos alumnos que comenzaron el Máster antes del curso 2015-16)

(Vigentes para aquellos alumnos que comenzaron el Máster antes del curso 2015-16) NORMAS ACADÉMICAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN CUIDADOS PALIATIVOS (Vigentes para aquellos alumnos que comenzaron el Máster antes del curso 2015-16) (Aprobadas por la Junta de Gobierno con fecha 27 de septiembre

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

Grau universitari oficial en Disseny Grado universitario oficial en Diseño Oficial Degree in Design

Grau universitari oficial en Disseny Grado universitario oficial en Diseño Oficial Degree in Design G Grau universitari oficial en Disseny Grado universitario oficial en Diseño Oficial Degree in Design Guia Acadèmica 2010-2011 Guía Académica 2010-2011 Student handbook 2010-2011 Crèdits Creditos Coordinació

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra 1 Índex FITXA DE LA TITULACIÓ...3 1. VALORACIÓ GENERAL DEL DESPLEGAMENT DEL TÍTOL...4 2.

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament

Más detalles

240633 - Herramientas para la Planificación y Gestión de Proyectos

240633 - Herramientas para la Planificación y Gestión de Proyectos Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 736 - PE - Departamento de Proyectos en la Ingeniería

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. 32248 RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. D acord amb l article 63 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,

Más detalles

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

PROPUESTA DE REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

PROPUESTA DE REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PROPUESTA DE REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Aprobado en Junta de Facultad de 31 de julio de 2013 PREÁMBULO La normativa que regula las prácticas académicas externas del alumnado

Más detalles

NORMATIVA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2011. Exposición de Motivos

NORMATIVA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2011. Exposición de Motivos NORMATIVA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2011. Exposición de Motivos El Real Decreto 1791/2010 de 31 de diciembre, por el

Más detalles

guia de centres educatius ensenyament postobligatori

guia de centres educatius ensenyament postobligatori guia de centres educatius ensenyament postobligatori MONTCADA I REIXAC CURS ESCOLAR 2016/2017 ÍNDEX BATXILLERAT pàg. 4 Accés al batxillerat des d altres estudis pàg. 4 On s imparteix? pàg. 4 Accés als

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

1. Dades del mòdul. Mitjans audiovisuals i fotografia. Idioma d impartició : Català/Castellano

1. Dades del mòdul. Mitjans audiovisuals i fotografia. Idioma d impartició : Català/Castellano GUIA DOCENT CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE FOTOGRAFIA ARTÍSTICA FAMÍLIA PROFESSIONAL DEL DISSENY GRÀFIC MÒDUL FOTOGRAFIA ARTÍSTICA CURS Segon HORES SETMANALS 13 1. Dades del mòdul Departament: Mitjans

Más detalles

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Contingut 1.- Introducció 2.- Radiografia de la dona TIC A càrrec d Elisabet Golobardes, Directora d ETSEEI La Salle (Universitat Ramon Llull)

Más detalles

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc Septiembre de 2014 Setembre del 2014 Bienvenido a GHD Fresc Benvingut a GHD Fresc Estimado cliente, Le informamos que GHD Fresc lanza su nueva

Más detalles

Facultad de Letras Máster Universitario en Investigación en Letras y Humanidades. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQs)

Facultad de Letras Máster Universitario en Investigación en Letras y Humanidades. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQs) PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQs) 1. Cuál es el objetivo general del Máster? El (MUILH) tiene como objetivo general la formación de estudiantes de posgrado en investigación avanzada en la rama de conocimiento

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Treball de Fi de Màster 2013/2014 Codi: 42537 Crèdits: 12 Titulació Tipus Curs Semestre 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Professor de contacte Nom: Marta Tafalla González Correu electrònic:

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

Disposición derogatoria única

Disposición derogatoria única Conselleria d Educació ORDE 79/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l avaluació de l alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

Máster en ARTE DIGITAL. Convocatoria 2014

Máster en ARTE DIGITAL. Convocatoria 2014 Máster en ARTE DIGITAL Convocatoria 2014 Presentación El Máster en Arte Digital se proyecta como respuesta al interés social y cultural a nivel internacional que toma en consideración los movimientos que

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 SESSIÓ INFORMATIVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D INVESTIGACIÓ DEL PLAN ESTATAL 2014 Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost La pregunta

Más detalles

REGLAMENTO del TRABAJO FIN DE MÁSTER UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

REGLAMENTO del TRABAJO FIN DE MÁSTER UNIVERSIDAD DE ALCALÁ REGLAMENTO del TRABAJO FIN DE MÁSTER UNIVERSIDAD DE ALCALÁ El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por

Más detalles

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS NORMATIVA GENERAL PARA TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG) Y TRABAJOS FIN DE MÁSTER (TFM) Aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad CEU Cardenal Herrera de fecha 9 de mayo de 2012. Modificada

Más detalles

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN EN LAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN EN LAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA REGLAMENTO DE EVALUACIÓN EN LAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, establece el sistema europeo de

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

3.- D'altres disposicions

3.- D'altres disposicions BOIB Num. 38 18-03-2008 11 3.- D'altres disposicions CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ Num. 3931 Resolució de la directora general de Patrimoni d adscripció de la finca denominada Quarter d Intendència

Más detalles

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura Psicologia (20147) Nom de l'assignatura: Psicologia. Curs Acadèmic: 2011-2012 Curs: 3-4 Trimestre: Tercer Titulació / Estudis: Grau en Humanitats Codi assignatura: 11535/20147 Nombre de crèdits ECTS: 5.

Más detalles

GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ *

GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ * GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ * Títol oficial GRADO EN COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN Título oficial * PATRONS DE LA FUNDACIÓ ESCODI / PATRONOS DE LA FUNDACIÓN ESCODI (*) En procés d aprovació. Centre en procés

Más detalles

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera Jornada de portes obertes del Batxillerat Institut Celestí Bellera maig de 2016 Estructura del sistema educatiu PRIMÀRIA (de 3 a 12 anys) E S O 1r, 2n, 3r, 4t curs (de 12 a 16 anys) BATXILLERAT LOMCE 1r

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 MARKETING Y COMUNICACIÓN. Curs Curso. Gestión del Diseño de Ilustración Aplicado

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 MARKETING Y COMUNICACIÓN. Curs Curso. Gestión del Diseño de Ilustración Aplicado GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Ciències de la Comunicació

Más detalles

REGLAMENTO SOBRE LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA

REGLAMENTO SOBRE LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA REGLAMENTO SOBRE LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA Aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 2 de octubre de 2012

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

NORMATIVA SOBRE LA ELABORACIÓN Y DEFENSA DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

NORMATIVA SOBRE LA ELABORACIÓN Y DEFENSA DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA NORMATIVA SOBRE LA ELABORACIÓN Y DEFENSA DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece en el Capítulo

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015_2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Abordatge estratègic de situacions professionals

Abordatge estratègic de situacions professionals Guia d aprenentatge (3 ECTS) Any acadèmic 2015-2016 Semestre: 2n Grau en Educació Social / Grau en Treball Social Mòdul: Espais professionals Professor: Dr. Paco López Pàgina 1 de 7 Rev. 4 (21.09.2015)

Más detalles

PLAN DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA LA OBTENCIÓN DE LA CAPACITACIÓ PER A L ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I EN ALTRES LLENGÜES

PLAN DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA LA OBTENCIÓN DE LA CAPACITACIÓ PER A L ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I EN ALTRES LLENGÜES PLAN DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA LA OBTENCIÓN DE LA CAPACITACIÓ PER A L ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I EN ALTRES LLENGÜES Preámbulo Ya hace algunos años que el profesorado que trabaja en

Más detalles

GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL

GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL Grado Oficial GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL www.seguretatintegral.cat Presentación El Grado de Prevención y Seguridad Integral pretende formar profesionales capaces de dar una respuesta eficiente

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Trabajo Final de Título. Curs Curso. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Trabajo Final de Título. Curs Curso. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

9. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

9. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 9. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 9.1. DEFINICIONES Reconocimiento de créditos Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por parte de un centro de los créditos que hayan sido superados en enseñanzas

Más detalles

REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS

REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS REGLAMENT DE PRÀCTIQUES EXTERNES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Preàmbul... 3 Capítol I. Disposicions generals... 3 Article 1. Definicions...

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DEL DISEÑO. Curs Curso. Ciencia Aplicada al Diseño

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DEL DISEÑO. Curs Curso. Ciencia Aplicada al Diseño GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

FACULTAD DE FILOSOFÍA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA: GRADO EN FILOSOFÍA DOBLE GRADO EN DERECHO-FILOSOFÍA DOBLE GRADO EN CC. POLÍTICAS-FILOSOFÍA

FACULTAD DE FILOSOFÍA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA: GRADO EN FILOSOFÍA DOBLE GRADO EN DERECHO-FILOSOFÍA DOBLE GRADO EN CC. POLÍTICAS-FILOSOFÍA FACULTAD DE FILOSOFÍA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA: GRADO EN FILOSOFÍA DOBLE GRADO EN DERECHO-FILOSOFÍA DOBLE GRADO EN CC. POLÍTICAS-FILOSOFÍA CURSO 2015 2016 Los alumnos deberán formalizar su matrícula

Más detalles

Modificaciones en la estructura básica de las diferentes etapas educativas en la LOMCE Puntos clave y calendario de implantación

Modificaciones en la estructura básica de las diferentes etapas educativas en la LOMCE Puntos clave y calendario de implantación Modificaciones en la estructura básica de las diferentes etapas educativas en la LOMCE Puntos clave y calendario de implantación La finalidad de este documento es la de informar al profesorado de los cambios

Más detalles

CONVENIO DE SUBVENCIÓN DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PARA ESTUDIOS

CONVENIO DE SUBVENCIÓN DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PARA ESTUDIOS Aquest document l ha d emplenar i signar l estudiant (no la universitat de destí), abans de l estada. Només cal emplenar els apartats marcats de color blau. CONVENIO DE SUBVENCIÓN DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES

Más detalles

GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT

GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT Prop. Est. Hospital Clínico GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT Don Ángel Escolano Rubio, Abogado número 33.492 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, con DNI n 46722632-H y con domicilio

Más detalles