ANEXO VALIDACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR ÍNDICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ANEXO VALIDACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR ÍNDICE"

Transcripción

1

2 ANEXO VALIDACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR ÍNDICE 1. Campus de Santiago de Compostela Escola Ténica Superior de Enxeñaría Enxeñaría Técnica en Informática de Sistemas Escola Universitaria de Enfermaría Diplomatura en Enfermaría Escola Universitaria de Óptica e Optometría Diplomatura en Óptica e Optometría Escola Universitaria de Relacións Laborias Diplomatura en Relacións Laborais Escola Universitaria de Traballo Social Diplomatura en Traballo Social Facultade de Ciencias da Educación Diplomatura en Educación Social Mestre, Especialidade en Educación Infantil Mestre, Especialidade en Educación Musical Mestre, Especialidade en Educación Primaria Mestre, Especialidade en Lingua Estranxeira Campus de Lugo Escola Politécnica Superior Enxeñaría Técnica Agrícola, Especialidade en Explotacións Agropecuarias Enxeñaría Técnica Agrícola, Especialidade en Hortofruticultura e Xardinaría Enxeñaría Técnica Agrícola, Especialidade en Industrias Agrarias e Alimentarias Enxeñaría Técnica Agrícola, Especialidade en Mecanización e Construcións Rurais Enxeñaría Técnica de Obras públicas, Especialidade en Transportes e Servizos Urbanos Enxeñaría Técnica en Topografía Enxeñaría Técnica Forestal, Especialidade en Explotacións Forestais Enxeñaría Técnica Industrial, Especialidade en Química Industrial Escola Universitaria de Enfermaría Diplomatura en Enfermaría Escola Universitaria de Formación de Profesorado Mestre, Especialidade en Educación Física Mestre, Especialidade en Educación Infantil Mestre, Especialidade en Educación Primaria Mestre, Especialidade en Lingua Estranxeira Escola Universitaria de Relacións Laborias Diplomatura en Relacións Laborais Facultade de Dirección e Administración de Empresas Diplomatura en Ciencias Empresariais

3 1. Campus de Santiago de Compostela 1.1. Escola Técnica Superior de Enxeñaría Titulación de Enxeñaría Técnica en Informática de Sistemas CS Administración de sistemas informáticos CS Administración e finanzas CS Automoción CS Comercio internacional CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións de fluídos, térmicas e de manutención CS Desenvolvemento de aplicacións informáticas CS Desenvolvemento de produtos electrónicos CS Desenvolvemento de proxectos mecánicos CS Deseño e produción editorial CS Industria alimentaria CS Instalacións electrotécnicas CS Mantemento aeromecánico CS Mantemento de aviónica CS Mantemento de equipo industrial CS Mantemento e montaxe de instalacións de edificio e proceso CS Prevención de riscos profesionais CS Produción en industrias de artes gráficas CS Produción por fundición e pulvimetalurxia CS Produción por mecanizado CS Secretariado Bases de datos: 9 créditos. Redes: 6 créditos. Sistemas operativos: 6 créditos. *Obrigatorias: Programación orientada a obxectos: 6 créditos. Interacción persoa-ordenador: 6 créditos. Sistemas operativos: 6 créditos. Informática industrial: 6 créditos. Fundamentos físicos da informática: 7,5 créditos. Sistemas dixitais: 6 créditos. 2

4 CS Servizos ao consumidor CS Sistemas de regulación e control automáticos CS Sistema de telecomunicación e informáticos CS Xestión comercial e marketing CS Xestión do transporte Informática industrial: 6 créditos. Sistemas dixitais: 6 créditos. Sistemas dixitais: 6 créditos. 3

5 1.2. Escola Universitaria de Enfermaría Titulación de Diplomatura en Enfermaría CS Análise e control CS Anatomía patolóxica e citoloxía CS Animación de actividades físicas e deportivas CS Animación sociocultural CS Asesoría de imaxe persoal CS Audioprótese CS Dietética CS Documentación sanitaria CS Educación infantil CS Estética CS Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns CS Hixiene bucodental CS Imaxe para o diagnóstico Enfermaría da súade laboral: 4,5 créditos. Administración de servizos de enfermaría: 7 créditos. Enfermaría da súade laboral: 4,5 créditos. Enfermaría da súade laboral: 4,5 créditos. Enfermaría comunitaria I: 11 créditos. Nutrición e dietética: 4,5 créditos. Enfermaría da súade laboral: 4,5 créditos. Informática sanitaria I: 4,5 créditos. Informática sanitaria II: 4,5 créditos. Administración de servizos de enfermaría: 7 créditos. Enfermaría da saúde laboral: 4,5 créditos. Coidados de enfermaría en patoloxías bucodentais: 4,5 creditos. Enfermaría da saúde laboral: 4,5 créditos. Enfermaría comunitaria I: 11 créditos. Coñecementos de enfermaría en radioloxía especializada: 6 créditos. Enfermaría da saúde laboral: 4,5 créditos. 4

6 CS Industrias de proceso de pasta e papel CS Industrias de proceso químico CS Integración social CS Interpretación da lingua de signos CS Laboratorio de diagnóstico clínico CS Ortoprotésica CS Plásticos e caucho CS Próteses dentais CS Química Ambiental CS Radioterapia CS Saúde ambiental Enfermaría da saúde laboral: 4,5 créditos. Enfermaría da saúde laboral: 4,5 créditos. Enfermaría da saúde laboral: 4,5 créditos. Enfermaría comunitaria I: 11 créditos. 5

7 1.3. Escola Universitaria de Óptica e Optometría Titulación de Diplomatura en Óptica e Optometría CS Construcións metálicas CS Desenvolvemento de produtos electrónicos CS Desenvolvemento de proxectos mecánicos CS Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos CS Fabricación e transformación de produtos de vidro CS Imaxe CS Instalacións electrotécnicas CS Óptica de anteollos CS Produción de audiovisuais, radio e espectáculos CS Produción por fundición e pulvimetalurxia CS Produción por mecanizado CS Realización de audiovisuais e espectáculos CS Sistemas de regulación e control automáticos CS Sistemas de telecomunicación e informáticos CS Son Ampliación de tecnoloxía oftálmica: 6 créditos. Materiais ópticos: 5 créditos. Tecnoloxía oftálmica: 10,5 créditos. Fotografía: 6 créditos. Iluminación e conforto visual: 6 créditos. Fotografía: 6 créditos. Iluminación e conforto visual: 6 créditos. Acústica: 6 créditos. 6

8 1.4. Escola Universitaria de Relacións Laborais Titulación de Diplomatura en Relacións Laborais CS Administración de sistemas informáticos CS Administración e finanzas CS Animación de actividades físicas e deportivas CS Comercio internacional CS Desenvolvemento de aplicacións informáticas CS Prevención de riscos profesionais CS Secretariado CS Servizos ao consumidor CS Xestión comercial e marketing CS Xestión do transporte Contabilidade: 9 créditos. Fiscalidade autonómica e local: 4,5 créditos. Informática aplicada: 6 créditos. Réxime xurídico do emprego público: 6 créditos. Dereito do traballo I: 6 créditos. Informática aplicada: 6 créditos. Informática aplicada: 6 créditos. Dereito do traballo I: 6 créditos. Introdución ao dereito: 6 créditos. Organización e métodos de traballo I: 6 créditos. Informática aplicada: 6 créditos. Dereito do traballo I: 6 créditos. Técnicas de investigación social: 6 créditos. Informática aplicada: 6 créditos. Organización e métodos de traballo I: 6 créditos. 7

9 1.5. Escola Universitaria de Traballo Social Titulación de Diplomatura en Traballo Social CS Administración de sistemas informáticos CS Administración e finanzas CS Anatomía patolóxica e citoloxía CS Animación de actividades físicas e deportivas CS Animación sociocultural CS Comercio internacional CS Desenvolvemento de aplicacións informáticas CS Dietética CS Documentación sanitaria CS Educación infantil CS Hixiene bucodental CS Imaxe para o diagnóstico CS Integración social CS Interpretación da lingua de signos CS Laboratorio de diagnóstico clínico CS Ortoprotésica CS Próteses dentais CS Radioterapia CS Saúde Ambiental CS Secretariado CS Servizos ao consumidor CS Xestión comercial e marketing CS Xestión do transporte *Obrigatorias: Traballo social de grupo e comunidade: 7,5 créditos. Economía aplicada aos servizos sociais: 6 créditos. Socioloxía urbana e rural: 4,5 créditos. *Obrigatorias: Traballo social de grupo e comunidade: 7,5 créditos. *Obrigatorias: Traballo social de grupo e comunidade: 7,5 créditos. Traballo social e persoas con discapacidade: 4,5 créditos. 8

10 1.6. Facultade de Ciencias da Educación Titulación de Diplomatura en Educación Social CS Administración de sistemas informáticos CS Administración e finanzas CS Anatomía patolóxica e citoloxía CS Animación de actividades físicas e deportivas CS Animación sociocultural CS Asesoría de imaxe persoal CS Comercio internacional CS Desenvolvemento de aplicacións informáticas CS Dietética CS Documentación sanitaria CS Educación infantil CS Hixiene bucodental CS Imaxe para o diagnóstico CS Integración social CS Interpretación da lingua de signos CS Laboratorio de diagnóstico clínico CS Ortoprotésica CS Próteses dentais CS Radioterapia CS Saúde ambiental CS Secretariado CS Servizos ao consumidor CS Xestión comercial e marketing *Obrigatorias: Técnicas de acción grupal: 4,5 créditos. Pedagoxía do lecer e do tempo libre: 6 créditos. Practicum de educación social I: 6 créditos. Practicum de educación social II: 11 créditos. Programas de animación sociocultural: 6 créditos *Obrigatorias: Formación e orientación ocupacional: 12 créditos Intervención educativa sobre problemas de desadaptación social: 9 créditos. Practicum de educación social I: 6 créditos. Practicum de educación social II: 11 créditos. 9

11 CS Xestión do transporte Titulación de Mestre, Especialidade en Educación Infantil CS Administración de sistemas informáticos CS Administración e finanzas CS Anatomía patolóxica e citoloxía CS Animación de actividades físicas e deportivas CS Animación sociocultural CS Animación turística CS Axencia de viaxes CS Comercio internacional CS Desenvolvemento de aplicacións informáticas CS Dietética CS Documentación sanitaria CS Educación infantil CS Hixiene bucodental CS Imaxe CS Imaxe para o diagnóstico CS Información e comercialización turísticas CS Integración social CS Interpretación da lingua de signos CS Laboratorio de diagnóstico clínico CS Ortoprotésica CS Produción de audiovisuais, radio e espectáculos CS Próteses dentais CS Radioterapia CS Realización de audiovisuais e espectáculos CS Saúde ambiental Pedagoxía do lecer e do tempo libre: 4,5 créditos. *Obrigatorias: Didáctica da educación infantil: 6 créditos. Psicoloxía do desenvolvemento e da educación infantil: 4,5 créditos. Expresión e comunicación corporal: 6 créditos. 10

12 CS Secretaríado CS Servizos ao consumidor CS Son CS Xestión comercial e marketing CS Xestión do transporte Titulación de Mestre, Especialidade en Educación Musical CS Administración de sistemas informáticos CS Administración e finanzas CS Anatomía patolóxica e citoloxía CS Animación de actividades físicas e deportivas CS Animación sociocultural CS Animación turística CS Axencia de viaxes CS Comercio internacional CS Desenvolvemento de aplicacións informáticas CS Dietética CS Documentación sanitaria CS Educación infantil CS Hixiene bucodental CS Imaxe CS Imaxe para o diagnóstico CS Información e comercialización turísticas CS Integración social CS Interpretación da lingua de signos CS Laboratorio de diagnóstico clínico CS Ortoprotésica CS Produción de audiovisuais, radio e espectáculos CS Próteses dentais CS Radioterapia Actividades predeportivas: 6 créditos. Pedagoxía do lecer e do tempo libre: 4,5 créditos. Xogo motor: 4,5 créditos. 11

13 CS Realización de audiovisuais e espectáculos CS Saúde ambiental CS Secretaríado CS Servizos ao consumidor CS Son CS Xestión comercial e marketing CS Xestión do transporte Titulación de Mestre, Especialidade en Educación Primaria CS Administración de sistemas informáticos CS Administración e finanzas CS Anatomía patolóxica e citoloxía CS Animación de actividades físicas e deportivas CS Animación sociocultural CS Animación turística CS Axencia de viaxes CS Comercio internacional CS Desenvolvemento de aplicacións informáticas CS Dietética CS Documentación sanitaria CS Educación infantil CS Hixiene bucodental CS Imaxe CS Imaxe para o diagnóstico CS Información e comercialización turísticas CS Integración social CS Interpretación da lingua de signos CS Laboratorio de diagnóstico clínico CS Ortoprotésica CS Produción de audiovisuais, radio e espectáculos CS Próteses dentais Actividades predeportivas: 6 créditos. Pedagoxía do lecer e do tempo libre: 4,5 créditos. 12

14 CS Radioterapia CS Realización de audiovisuais e espectáculos CS Saúde ambiental CS Secretaríado CS Servizos ao consumidor CS Son CS Xestión comercial e marketing CS Xestión do transporte Titulación de Mestre, Especialidade en Lingua Estranxeira CS Administración de sistemas informáticos CS Administración e finanzas CS Anatomía patolóxica e citoloxía CS Animación de actividades físicas e deportivas CS Animación sociocultural CS Animación turística CS Axencia de viaxes CS Comercio internacional CS Desenvolvemento de aplicacións informáticas CS Dietética CS Documentación sanitaria CS Educación infantil CS Hixiene bucodental CS Imaxe CS Imaxe para o diagnóstico CS Información e comercialización turísticas CS Integración social CS Interpretación da lingua de signos CS Laboratorio de diagnóstico clínico CS Ortoprotésica Actividades predeportivas: 6 créditos. Pedagoxía do lecer e do tempo libre: 4,5 créditos. Xogo motor: 4,5 créditos. 13

15 CS Produción de audiovisuais, radio e espectáculos CS Próteses dentais CS Radioterapia CS Realización de audiovisuais e espectáculos CS Saúde ambiental CS Secretaríado CS Servizos ao consumidor CS Son CS Xestión comercial e marketing CS Xestión do transporte 14

16 2. Campus de Lugo 2.1. Escola Politécnica Superior Titulación de Enxeñaría Técnica Agrícola, Especialidade en Explotacións Agropecuarias CS Análise e control CS Automoción CS Construcións metálicas CS Curtidos CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións de fluídos, térmicas e de manutención CS Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble CS Desenvolvemento de produtos electrónicos CS Desenvolvemento de proxectos mecánicos CS Desenvolvemento de proxextos urbanísticos e operacións topográficas CS Desenvolvemento e aplicacións de proxectos de construción CS Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns CS Industria alimentaria CS Industrias de proceso de pasta e papel CS Industrias de proceso químico CS Instalacións electrotécnicas CS Mantemento aeromecánico CS Mantemento de aviónica CS Mantemento de equipo industrial CS Mantemento e montaxe de instalacións de edificio e proceso CS Plásticos e caucho CS Produción de madeira e moble CS Produción por fundición e pulvimetalurxia CS Produción por mecanizado CS Química ambiental CS Realización e plans de obra CS Saúde ambiental CS Sistemas de regulación e control automáticos Motores e máquinas agrícolas: 7 créditos. 15

17 CS Sistemas de telecomunicación e informáticos CS Xestión e organización de empresas agropecuarias CS Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos *Obrigatorias: Pratricultura e cultivos forraxeiros: 8 créditos. Zooloxía e fisioloxía animal: 4,5 créditos. Construción de aloxamentos gandeiros: 7,5 créditos. Xestión da empresa agraria: 6 créditos. Fitotecnia: 9 créditos. Motores e máquinas agrícolas: 7 créditos. Protección de cultivos: 9 créditos. Xestión da empresa agraria: 6 créditos Titulación de Enxeñaría Técnica Agrícola, Especialidade en Hortofruticultura e Xardinaría CS Análise e control CS Automoción CS Construcións metálicas CS Curtidos CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións de fluídos, térmicas e de manutención CS Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble CS Desenvolvemento de produtos electrónicos CS Desenvolvemento de proxectos mecánicos CS Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas CS Desenvolvemento e aplicacións de proxectos de construción CS Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns CS Industria alimentaria CS Industrias de proceso de pasta e papel CS Industrias de proceso químico CS Instalacións electrotécnicas CS Mantemento aeromecánico CS Mantemento de aviónica Motores e máquinas agrícolas: 7 créditos. 16

18 CS Mantemento de equipo industrial CS Mantemento e montaxe de instalacións de edificio e proceso CS Plásticos e caucho CS Produción de madeira e moble CS Produción por fundición e pulvimetalurxia CS Produción por mecanizado CS Química ambiental CS Realización e plans de obra CS Saúde ambiental CS Sistemas de regulación e control automáticos CS Sistemas de telecomunicación e informáticos CS Xestión e organización de empresas agropecuarias CS Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos Pratricultura e cultivos forraxeiros: 8 créditos. Xestión da empresa agraria: 6 créditos. Fitotecnia: 9 créditos. Motores e máquinas agrícolas: 7 créditos. Protección de cultivos: 9 créditos. Xardinaría urbana: 4,5 créditos. Xestión da empresa agraria: 6 créditos. Tecnoloxía da xardinaría e o paisaxismo: 10,5 créditos Titulación de Enxeñaría Técnica Agrícola, Especialidade en Industrias Agrarias e Alimentarias CS Análise e control CS Automoción CS Construcións metálicas CS Curtidos CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións de fluídos, térmicas e de manutención CS Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble Motores e máquinas agrícolas: 7 créditos. Maquinaria agroindustrial: 6 créditos. Termotecnia: 10,5 créditos 17

19 CS Desenvolvemento de produtos electrónicos CS Desenvolvemento de proxectos mecánicos CS Desenvolvemento e aplicacións de proxectos de construción CS Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns CS Industria alimentaria CS Industrias de proceso de pasta e papel CS Industrias de proceso químico CS Instalacións electrotécnicas CS Mantemento aeromecánico CS Mantemento de aviónica CS Mantemento de equipo industrial CS Mantemento e montaxe de instalacións de edificio e proceso CS Plásticos e caucho CS Produción acuícola CS Produción de madeira e moble CS Produción por fundición e pulvimetalurxia CS Produción por mecanizado CS Química ambiental CS Realización e plans de obra CS Saúde ambiental CS Sistemas de regulación e control automáticos CS Sistemas de telecomunicación e informáticos CS Xestión e organización de empresas agropecuarias CS Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos *Obrigatorias: Análise instrumental: 9 créditos. Manipulación e conservación de produtos hortofrutícolas: 6 créditos. Maquinaria agroindustrial: 6 créditos. Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente: 9 créditos. Operacións básicas: 7,5 créditos. Tecnoloxía de alimentos: 10,5 créditos. Maquinaria agroindustrial: 6 créditos. Motores e máquinas agrícolas: 7 créditos. Tecnoloxía da produción vexetal: 12 créditos. 18

20 Titulación de Enxeñaría Técnica Agrícola, Especialidade en Mecanización e Construcións Rurais CS Análise e control CS Automoción CS Construcións metálicas CS Curtidos CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións de fluídos, térmicas e de manutención CS Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble CS Desenvolvemento de produtos electrónicos CS Desenvolvemento de proxectos mecánicos CS Desenvolvemento de proxextos urbanísticos e operacións topográficas CS Desenvolvemento e aplicacións de proxectos de construción CS Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns CS Industria alimentaria CS Industrias de proceso de pasta e papel CS Industrias de proceso químico CS Instalacións electrotécnicas CS Mantemento aeromecánico CS Mantemento de aviónica CS Mantemento de equipo industrial CS Mantemento e montaxe de instalacións de edificio e proceso CS Plásticos e caucho CS Produción de madeira e moble CS Produción por fundición e pulvimetalurxia CS Produción por mecanizado CS Química ambiental CS Realización e plans de obra CS Saúde ambiental Motores e máquinas agrícolas: 7 créditos. Materiais e tecnoloxía mecánica: 11 créditos. Materiais e tecnoloxía mecánica: 11 créditos. 19

21 CS Sistemas de regulación e control automáticos CS Sistemas de telecomunicación e informáticos CS Xestión e organización de empresas agropecuarias CS Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos Construción de aloxamentos gandeiros: 7,5 créditos. Pratricultura e cultivos forraxeiros: 8 créditos. Xestión da empresa agraria: 6 créditos. Motores e máquinas agrícolas: 7 créditos. Tecnoloxía da produción animal: 7 créditos. Tecnoloxía da produción vexetal: 12 créditos. Xestión da empresa agraria: 6 créditos Titulación de Enxeñaría Técnica de Obras Públicas, Especialidade en Transportes e Servizos Urbanos CS Automoción CS Construcións metálicas CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións de fluídos, térmicas e de manutención CS Desenvolvemento de produtos electrónicos CS Desenvolvemento de proxectos mecánicos CS Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas CS Desenvolvemento e aplicacións de proxectos de construción CS Instalacións electrotécnicas CS Mantemento aeromecánico CS Mantemento de aviónica CS Mantemento de equipo industrial CS Mantemento e montaxe de instalacións de edificio e proceso CS Prevención de riscos profesionais *Obrigatorias: Proxectos: 6 créditos. Servizos urbanos: 4,5 créditos. Topografía e fotogrametría: 6 créditos. Expresión gráfica e cartografía: 12 créditos. *Obrigatorias: Proxectos: 6 créditos. Expresión gráfica e cartografía: 12 créditos. 20

22 CS Produción por fundición e pulvimetalurxia CS Produción por mecanizado CS Realización e plans de obra CS Sistemas de regulación e control automáticos CS Sistemas de telecomunicación e informáticos CS Xestión e organización de empresas agropecuarias CS Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos Titulación de Enxeñaría Técnica en Topografía CS Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas CS Desenvolvemento e aplicacións de proxectos de construción CS Realización e plans de obra CS Xestión e organización de empresas agropecuarias CS Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos *Obrigatorias: Informática aplicada á topografía: 6 créditos. Proxectos: 6 créditos. Deseño asistido por computadora: 6 créditos. Topografía I: 12 créditos. *Obrigatorias: Proxectos: 6 créditos Titulación de Enxeñaría Técnica Forestal, Especialidade en Explotacións Forestais CS Análise e control CS Automoción CS Construcións metálicas CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións de fluídos, térmicas e de manutención CS Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble Motores e máquinas forestais: 7 créditos. 21

23 CS Desenvolvemento de produtos electrónicos CS Desenvolvemento de proxectos mecánicos CS Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas CS Desenvolvemento e aplicacións de proxectos de construción CS Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns CS Industria alimentaria CS Industrias de proceso de pasta e papel CS Industrias de proceso químico CS Instalacións electrotécnicas CS Mantemento aeromecánico CS Mantemento de aviónica CS Mantemento de equipo industrial CS Mantemento e montaxe de instalacións de edificio e proceso CS Plásticos e caucho CS Procesos téxtiles de fiadura e tecedura de calada CS Procesos téxtiles de tecedura de punto CS Produción acuícola CS Produción de madeira e moble CS Produción por fundición e pulvimetalurxia CS Produción por mecanizado CS Química ambiental CS Realización e plans de obra CS Saúde ambiental CS Sistemas de regulación e control automáticos CS Sistemas de telecomunicación e informáticos CS Xestión e organización de empresas agropecuarias Motores e máquinas forestais: 7 créditos. 22

24 CS Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos Acuicultura, pesca e ordenación piscícola: 6 créditos Bioloxía e xestión das especies cinexéticas: 6 créditos. Seguridade e saúde na actividade agroforestal: 4,5 créditos. Defensa contra incendios: 4,5 créditos. Motores e máquinas forestais: 7 créditos. Pragas e enfermidades: 4,5 créditos. Repoboacións forestais: 4,5 créditos Titulación de Enxeñaría Técnica Industrial, Especialidade en Química Industrial CS Análise e control CS Asesoría de imaxe persoal CS Audioprótese CS Automoción CS Construcións metálicas CS Curtidos CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións de fluídos, térmicas e de manutención CS Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble CS Desenvolvemento de produtos electrónicos CS Desenvolvemento de proxectos mecánicos CS Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas CS Desenvolvemento e aplicacións de proxectos de construción CS Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos CS Deseño e produción editorial CS Estética CS Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns Análise instrumental: 6 créditos. Garantía de calidade: 6 créditos. Microbioloxía: 6 créditos. Química dos alimentos: 6 créditos. Garantía de calidade: 6 créditos. 23

25 CS Fabricación e transformación de produtos de vidro CS Imaxe CS Industria alimentaria CS Industrias de proceso de pasta e papel CS Industrias de proceso químico CS Instalacións electrotécnicas CS Mantemento aeromecánico CS Mantemento de aviónica CS Mantemento de equipo industrial CS Mantemento e montaxe de instalacións de edificio e proceso CS Navegación, pesca e transporte marítimo CS Óptica de anteollos CS Ortoprotésica CS Patronaxe CS Plásticos e caucho CS Prevención de riscos profesionais CS Procesos de confección industrial CS Procesos de ennobrecemento téxtil CS Procesos téxtiles de fiadura e tecedura de calada CS Procesos téxtiles de tecedura de punto CS Produción acuícola CS Produción de audiovisuais, radio e espectáculos CS Produción de madeira e moble CS Produción en industrias de artes gráficas CS Produción por fundición e pulvimetalurxia CS Produción por mecanizado CS Próteses dentais Garantía de calidade: 6 créditos. Química dos alimentos: 6 créditos. Garantía de calidade: 6 créditos. Garantía de calidade: 6 créditos. Garantía de calidade: 6 créditos. 24

26 CS Química ambiental CS Realización de audiovisuais e espectáculos CS Realización e plans de obra CS Sistemas de regulación e control automáticos CS Sistemas de telecomunicación e informáticos CS Son CS Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque CS Xestión e organización de empresas agropecuarias CS Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos Enxeñaría medioambiental: 6 créditos. Química ambiental: 6 créditos. 25

27 2.2. Escola Universitaria de Enfermaría Titulación de Diplomatura en Enfermaría CS Análise e control CS Anatomía patolóxica e citoloxía CS Animación de actividades físicas e deportivas CS Animación sociocultural CS Asesoría de imaxe persoal CS Audioprótese CS Dietética CS Documentación sanitaria CS Educación infantil CS Estética CS Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns CS Hixiene bucodental Enfermaría da súade laboral: 4,5 créditos. Administración de servizos de enfermaría: 7 créditos. Enfermaría da súade laboral: 4,5 créditos. Enfermaría da súade laboral: 4,5 créditos. Enfermaría comunitaria I: 11 créditos. Nutrición e dietética: 4,5 créditos. Enfermaría da súade laboral: 4,5 créditos. Informática sanitaria I: 4,5 créditos. Informática sanitaria II: 4,5 créditos. Informática sanitaria III: 4,5 créditos. Administración de servizos de enfermaría: 7 créditos. Enfermaría da saúde laboral: 4,5 créditos. Coidados de enfermaría en patoloxías bucodentais: 4,5 creditos. Enfermaría da saúde laboral: 4,5 créditos. Enfermaría comunitaria I: 11 créditos. 26

28 CS Imaxe para o diagnóstico CS Industrias de proceso de pasta e papel CS Industrias de proceso químico CS Integración social CS Interpretación da lingua de signos CS Laboratorio de diagnóstico clínico CS Ortoprotésica CS Plásticos e caucho CS Próteses dentais CS Química Ambiental CS Radioterapia CS Saúde ambiental Coñecementos de enfermaría en radioloxía especializada: 6 créditos. Enfermaría da saúde laboral: 4,5 créditos. Enfermaría da saúde laboral: 4,5 créditos. Enfermaría da saúde laboral: 4,5 créditos. Enfermaría da saúde laboral: 4,5 créditos. Enfermaría comunitaria I: 11 créditos. 27

29 2.3. Escola Universitaria de Formación do Profesorado Titulación de Mestre, Especialidade en Educación Física Calquera ciclo formativo de grao superior CS Animación de actividades físicas e deportivas CS Animación sociocultural 20 créditos Titulación de Mestre, Especialidade en Educación Infantil Calquera ciclo formativo de grao superior CS Educación infantil CS Interpretación da lingua de signos 20 créditos Titulación de Mestre, Especialidade en Educación Primaria Calquera ciclo formativo de grao superior Titulación de Mestre, Especialidade en Lingua Estranxeira Calquera ciclo formativo de grao superior 28

30 2.4. Escola Universitaria de Relacións Laborais Titulación de Diplomatura en Relacións Laborais CS Administración de sistemas informáticos CS Administración e finanzas CS Animación de actividades físicas e deportivas CS Comercio internacional CS Desenvolvemento de aplicacións informáticas CS Prevención de riscos profesionais CS Secretariado CS Servizos ao consumidor CS Xestión comercial e marketing CS Xestión do transporte Informática aplicada: 6 créditos. Contabilidade: 9 créditos. Contabilidade xeral: 9 créditos. Fiscalidade autonómica e local: 4,5 créditos. Informática aplicada: 6 créditos. Réxime xurídico do emprego público: 6 créditos. Dereito do traballo I: 6 créditos. Informática aplicada: 6 créditos. Informática aplicada: 6 créditos. Informática aplicada: 6 créditos. Informática aplicada: 6 créditos. Dereito do traballo I: 6 créditos. Técnicas de investigación social: 6 créditos. Informática aplicada: 6 créditos. Socioloxía da organización e da empresa: 4,5 créditos Organización e métodos de traballo I: 6 créditos. 29

31 2.5. Facultade de Administración e Dirección de Empresas Titulación de Diplomatura en Ciencias Empresariais CS Administración de sistemas informáticos CS Administración e finanzas CS Aloxamento CS Animación turística CS Asesoría de imaxe persoal CS Axencia de viaxes CS Comercio internacional CS Desenvolvemento de aplicacións informáticas CS Deseño e produción editorial CS Información e comercialización turísticas CS Produción de audiovisuais, radio e espectáculos CS Restauración CS Secretariado CS Servizos ao consumidor CS Xestión comercial e marketing CS Xestión do transporte CS Xestión e organización de empresas agropecuarias CS Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos 30

3 Validacións de materias e de créditos nos

3 Validacións de materias e de créditos nos 3 Validacións de materias e de créditos nos estudos universitarios oficiais co rres pon den tes á an te rior or de na ción Recóllese neste apartado para cada unha das universidades galegas a relación de

Más detalles

Ciclos Formativos de Grado Superior

Ciclos Formativos de Grado Superior Ciclos Formativos de Grado Superior Actividades Físicas y Deportivas Técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas Administración y Gestión Técnico superior en administración y finanzas

Más detalles

DE FP A LA UNIVERSIDAD

DE FP A LA UNIVERSIDAD DE FP A LA UNIVERSIDAD Los títulos de Técnico Superior de cualquiera de las familias en que se divide la Formación Profesional permiten el acceso directo a estudios universitarios que tengan relación con

Más detalles

Técnico Superior en Animación de actividades Físicas y Deportivas. Técnico Superior en Navegación, pesca y transporte marítimo

Técnico Superior en Animación de actividades Físicas y Deportivas. Técnico Superior en Navegación, pesca y transporte marítimo FAMILIA PROFESIONAL Actividades Físicas y Deportivas Administración y Gestión Administración y Gestión Agraria Agraria Artes Gráficas Artes Gráficas TÍTULO Técnico Superior en Animación de actividades

Más detalles

Actividades Físicas y Deportivas. pesca y transporte marítimo. Acuícola. y Control de máquinas e instalaciones del Buque.

Actividades Físicas y Deportivas. pesca y transporte marítimo. Acuícola. y Control de máquinas e instalaciones del Buque. Adscripción de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y de Técnico Deportivo Superior a las ramas de conocimiento. Familia Profesional

Más detalles

DE FP A LA UNIVERSIDAD

DE FP A LA UNIVERSIDAD DE FP A LA UNIVERSIDAD Los títulos de Técnico Superior de cualquiera de las familias en que se divide la Formación Profesional permiten el acceso directo a estudios universitarios que tengan relación con

Más detalles

CRITERIOS DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA CURSAR CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

CRITERIOS DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA CURSAR CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS CRITERIOS DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA CURSAR CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS Familia Profesional Actividades Agrarias Criterios de admisión Ciclos Formativos

Más detalles

Vinculación de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional a las ramas de conocimiento (Este documento tiene carácter informativo)

Vinculación de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional a las ramas de conocimiento (Este documento tiene carácter informativo) Vinculación de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional a las ramas de conocimiento (Este documento tiene carácter informativo) FAMILIA PROFESIONAL TÍTULO RAMAS DE CONOCIMIENTO Actividades

Más detalles

DE FP A LA UNIVERSIDAD

DE FP A LA UNIVERSIDAD DE FP A LA UNIVERSIDAD Los títulos de Técnico Superior de cualquiera de las familias en que se divide la Formación Profesional permiten el acceso directo a estudios universitarios que tengan relación con

Más detalles

RELACIÓN ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y RAMAS DE CONOCIMIENTO UNIVERSITARIO

RELACIÓN ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y RAMAS DE CONOCIMIENTO UNIVERSITARIO RELACIÓN ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y RAMAS DE CONOCIMIENTO UNIVERSITARIO Enseñanzas de Formación Profesional (Título) Animación de actividades Físicas y Deportivas. Navegación, pesca y

Más detalles

A. Técnico Superior de Formación Profesional. Familia profesional Título Ramas de conocimiento. T. S. en Animación de Actividades Físicas y Deportivas

A. Técnico Superior de Formación Profesional. Familia profesional Título Ramas de conocimiento. T. S. en Animación de Actividades Físicas y Deportivas ADSCRIPCIÓN DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y DE TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR A RAMAS DE CONOCIMIENTO UNIVERSITARIAS A. Técnico Superior de Formación

Más detalles

Familia profesional Título Ramas de conocimiento

Familia profesional Título Ramas de conocimiento Adscripción de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional Familia profesional Título Ramas de conocimiento Actividades Físicas y Deportivas Técnico Superior en Animación de actividades Físicas

Más detalles

- Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. - Técnico Superior en Navegación, Pesca y Transporte Marítimo

- Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. - Técnico Superior en Navegación, Pesca y Transporte Marítimo Adscripción, a la que hacen referencia los artículos 26.2 y 54.2 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, modificado por Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, de los títulos de Técnico Superior de

Más detalles

ANEXO I Criterios de Admisión de alumnos para cursar ciclos formativos de Grado Superior (1)

ANEXO I Criterios de Admisión de alumnos para cursar ciclos formativos de Grado Superior (1) ANEXO I. CRITERIOS DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA CURSAR CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR ANEXO I Criterios de Admisión de alumnos para cursar ciclos formativos de Grado Superior (1) Orden 1910/2001, de

Más detalles

Ciclos formativos de grao superior e titulaci ns s que permiten o acceso directo

Ciclos formativos de grao superior e titulaci ns s que permiten o acceso directo e titulaci ns s que permiten o acceso directo Actividades agrarias Actividades agrarias Actividades f sicas e deportivas Actividades mar timopesqueiras Xesti n e organizaci n de empresas agropecuarias

Más detalles

Alumnos matriculados - MURCIA (Región de) - TOTAL

Alumnos matriculados - MURCIA (Región de) - TOTAL 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 GRADO SUPERIOR 6.762 6.067 6.224 5.774 5.864 5.858 Administración de sistemas 636 526 466 383 391 361 Administración y finanzas 1.351 1.214 1.297

Más detalles

Familia profesional Título Ramas de conocimiento. Técnico Superior en Animación de actividades Físicas y Deportivas.

Familia profesional Título Ramas de conocimiento. Técnico Superior en Animación de actividades Físicas y Deportivas. ADSCRIPCIÓN, A LA QUE HACEN REFERENCIA LOS ARTÍCULOS 26.2 Y 54.2 DEL REAL DECRETO 1892/2008, DE 14 DE NOVIEMBRE, MODIFICADO POR EL REAL DECRETO 558/2010, DE 7 DE MAYO, DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO SUPERIOR

Más detalles

ANEXO II. ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DESDE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR PARA EL CURSO 2009/2010 ANEXO II 267

ANEXO II. ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DESDE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR PARA EL CURSO 2009/2010 ANEXO II 267 ANEXO II. Acceso a estudios universitarios desde los Ciclos Formativos de Grado Superior PARA EL CURSO 2009/2010 ANEXO II 267 Anexos acceso a estudios universitarios desde los CICLOS ACCESO A ESTUDIOS

Más detalles

ANEXO IV MODULOS ECONOMICOS DE DISTRIBUCION DE FONDOS PUBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS.

ANEXO IV MODULOS ECONOMICOS DE DISTRIBUCION DE FONDOS PUBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS. 19. ANEXO IV MODULOS ECONOMICOS DE DISTRIBUCION DE FONDOS PUBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS. Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de esta Ley, los importes anuales y desglose de los

Más detalles

A N E X O IV MODULOS ECONOMICOS DE DISTRIBUCION DE FONDOS PUBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS.

A N E X O IV MODULOS ECONOMICOS DE DISTRIBUCION DE FONDOS PUBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS. 19. A N E X O IV MODULOS ECONOMICOS DE DISTRIBUCION DE FONDOS PUBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS. Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de esta Ley, los importes anuales y desglose

Más detalles

ANEXO IV. Módulos Económicos de Distribución de Fondos Públicos para sostenimiento de Centros Concertados. Importe total anual 36.

ANEXO IV. Módulos Económicos de Distribución de Fondos Públicos para sostenimiento de Centros Concertados. Importe total anual 36. ANEXO IV Módulos Económicos de Distribución de Fondos Públicos para sostenimiento de Centros Concertados Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de esta Ley, los importes anuales y desglose de los módulos

Más detalles

ANEXO IV Módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados

ANEXO IV Módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados ANEXO IV Módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley, los importes anuales y desglose de los módulos

Más detalles

A continuación le indicamos la adscripción de las Familias Profesionales a las Ramas de Conocimiento de los Grados que imparte nuestra Universidad.

A continuación le indicamos la adscripción de las Familias Profesionales a las Ramas de Conocimiento de los Grados que imparte nuestra Universidad. Con la legislación actual todos aquellos alumnos que han estudiado C.F.G.S., tienen acceso a la Universidad desde cualquier familia profesional (Ciclo Formativo de Grado Superior), pero en el caso de que

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. A) Disposiciones Generales. Consejería de Educación y Empleo

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. A) Disposiciones Generales. Consejería de Educación y Empleo B.O.C.M. Núm. 213 JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Pág. 299 I. COMUNIDAD DE MADRID A) Disposiciones Generales Consejería de Educación y Empleo 11 ORDEN 9725/2012, de 24 de agosto, por la que se desarrolla

Más detalles

ANEXO II. MÓDULOS ECONÓMICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS

ANEXO II. MÓDULOS ECONÓMICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS Página 53606 ANEXO II. MÓDULOS ECONÓMICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley, los importes anuales y desglose

Más detalles

CRITERIOS DE ADMISIÓN EN GRADO SUPERIOR MODALIDAD Y MATERIAS DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE ADMISIÓN EN GRADO SUPERIOR MODALIDAD Y MATERIAS DE BACHILLERATO Agraria Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal Gestión Forestal y del Medio Natural Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias Gestión y Organización de recursos naturales y paisajísticos Ciencias

Más detalles

FAMILIA PROFESIONAL: Nivel Clave Título Currículo Técnico CGM: Grado Medio R.D. / B.O.E. R.D. / B.O.E. Técnico Superior CGS: Grado Superior

FAMILIA PROFESIONAL: Nivel Clave Título Currículo Técnico CGM: Grado Medio R.D. / B.O.E. R.D. / B.O.E. Técnico Superior CGS: Grado Superior GUÍA DE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ESPAÑA, INCUAL 3.1.7 CATÁLOGO DE TÍTULOS DE FPE ACTIVIDADES AGRARIAS Explotaciones Agrarias Extensivas CGM ACA21 1715/1996 12/09/96 1257/1997 09/09/97 Explotaciones

Más detalles

CRITERIOS DE ADMISIÓN EN GRADO SUPERIOR MODALIDAD Y MATERIAS DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE ADMISIÓN EN GRADO SUPERIOR MODALIDAD Y MATERIAS DE BACHILLERATO Agraria Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal (LOE) Gestión Forestal y del Medio Natural (LOE) Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias Gestión y Organización de recursos naturales y paisajísticos

Más detalles

Alumnado matriculado - 2009/2010

Alumnado matriculado - 2009/2010 TOTAL Pública Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres CFGS 6.372 3.093 3.279 5.533 2.785 2.748 CFGS LOE 778 274 504 508 250 258 ENERGÍA Y AGUA 29 28 1 29 28 1 Técnico Superior en eficiencia energética

Más detalles

ACCESO A LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA DESDE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR (FP).

ACCESO A LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA DESDE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR (FP). ACCESO A LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA DESDE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR (FP). La Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, junto al Real Decreto 1892/2008, de 14

Más detalles

8. Alumnado que terminó Ciclos Formativos de Grado Superior (presencial) según ciclo (agrupados por familias), titularidad del centro y sexo.

8. Alumnado que terminó Ciclos Formativos de Grado Superior (presencial) según ciclo (agrupados por familias), titularidad del centro y sexo. TOTAL Pública Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres CFGS 2.407 1.109 1.298 2.072 979 1.093 CFGS LOE 373 166 207 259 141 118 ENERGÍA Y AGUA 18 17 1 18 17 1 Técnico Superior en eficiencia energética

Más detalles

IES PUERTO DE LA CRUZ-TELESFORO BRAVO Departamento de orientación. Prueba de acceso a CFGS

IES PUERTO DE LA CRUZ-TELESFORO BRAVO Departamento de orientación. Prueba de acceso a CFGS IES PUERTO DE LA CRUZ-TELESFORO BRAVO Departamento de orientación Prueba de acceso a CFGS He acabado el CFGM: y y ahora qué? Trabajar: : el trabajo dignifica a las personas. No hacer nada: : vivir del

Más detalles

ACCESO A LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA DESDE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR (FP).

ACCESO A LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA DESDE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR (FP). ACCESO A LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA DESDE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR (FP). La Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, junto al Real Decreto 1892/2008, de 14

Más detalles

8. Alumnado que terminó Ciclos Formativos de Grado Superior (presencial) según ciclo (agrupados por familias), titularidad del centro y sexo.

8. Alumnado que terminó Ciclos Formativos de Grado Superior (presencial) según ciclo (agrupados por familias), titularidad del centro y sexo. TOTAL Pública Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres CFGS 2.815 1.367 1.448 2.370 1.197 1.173 CFGS LOE 543 285 258 382 250 132 ENERGÍA Y AGUA 18 17 1 18 17 1 Técnico Superior en eficiencia energética

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 306 Viernes 17 de diciembre de 2010 Sec. I. Pág. 104074 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 19391 Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, por la que se determina el contenido de la

Más detalles

Centros - 2011/2012. TOTAL Pública Privada CFGS 64 51 13 CFGS LOE 32 27 5 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 2 2 Técnico Superior en proyectos de edificación

Centros - 2011/2012. TOTAL Pública Privada CFGS 64 51 13 CFGS LOE 32 27 5 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 2 2 Técnico Superior en proyectos de edificación CFGS 64 53 CFGS LOE 37 5 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL proyectos de edificación ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA sistemas electrotécnicos y automatizados ENERGÍA Y AGUA eficiencia energética y energía solar térmica

Más detalles

RECONOCIMIENTOS DE ESTUDIOS SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS A GRADOS DE LA UNED

RECONOCIMIENTOS DE ESTUDIOS SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS A GRADOS DE LA UNED GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (LOE) INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 6 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA 6 INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS

Más detalles

Centros - 2012/2013. TOTAL Pública Privada CFGS 67 51 16 CFGS LOE 34 27 7 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 2 2 Técnico Superior en proyectos de edificación

Centros - 2012/2013. TOTAL Pública Privada CFGS 67 51 16 CFGS LOE 34 27 7 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 2 2 Técnico Superior en proyectos de edificación CFGS 67 56 CFGS LOE 34 27 7 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL proyectos de edificación ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA sistemas electrotécnicos y automatizados ENERGÍA Y AGUA eficiencia energética y energía solar térmica

Más detalles

DIPLOMADO EN ENFERMERÍA Actividades Físicas y Deportivas Imagen Personal

DIPLOMADO EN ENFERMERÍA Actividades Físicas y Deportivas Imagen Personal ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DESDE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR CICLO FORMATIVO FAMILIA PROFESIONAL DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES y Finanzas Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias

Más detalles

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL VIII. CICLOS FORMATIVOS DE FP. GRADO SUPERIOR

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL VIII. CICLOS FORMATIVOS DE FP. GRADO SUPERIOR 1. Alumnado matriculado por régimen TOTAL RÉGIMEN ORDINARIO RÉGIMEN ADULTOS Todos los Privados Privados Privados TOTAL 245.354 191.551 53.803 239.828 186.383 53.445 5.526 5.168 358 ANDALUCÍA 41.118 33.793

Más detalles

Anexo I Criterios de Admisión de alumnos para cursar ciclos formativos de Grado Superior

Anexo I Criterios de Admisión de alumnos para cursar ciclos formativos de Grado Superior 269 Anexo I Criterios de Admisión de alumnos para cursar ciclos formativos de Grado Superior : EXPERI L CURSO DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA BA: Bachillerato de Artes BA: Bachillerato de Artes BA: Bachillerato

Más detalles

Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) Rama Título de Técnico Especialista en: Título de Técnico Superior en:

Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) Rama Título de Técnico Especialista en: Título de Técnico Superior en: Informática de empresa Informática de empresas Informática empresarial Administración de empresas Administrativa Contabilidad Entidades de ahorro Inmobiliario Administración empresarial Contabilidad y

Más detalles

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL VIII. CICLOS FORMATIVOS DE FP. GRADO SUPERIOR

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL VIII. CICLOS FORMATIVOS DE FP. GRADO SUPERIOR 1. Alumnado matriculado por régimen TOTAL RÉGIMEN ORDINARIO RÉGIMEN ADULTOS Todos los Privados Privados Privados TOTAL 266.012 206.601 59.411 259.563 200.560 59.003 6.449 6.041 408 ANDALUCÍA 44.651 36.172

Más detalles

RECONOCIMIENTO DE CREDITOS Universidad de Zaragoza

RECONOCIMIENTO DE CREDITOS Universidad de Zaragoza ESTUDIO EN ELEQUE SE QUIERE RECONOCER DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN ELÉCTRICA RECONOCIMIENTO DE CREDITOS Universidad de Zaragoza TITULO DEL QUE PROCEDE Sistemas de Telecomunicación e Informáticos

Más detalles

ANEXO IV. Módulos económicos de distribución de Fondos Públicos para sostenimiento de Centros Concertados

ANEXO IV. Módulos económicos de distribución de Fondos Públicos para sostenimiento de Centros Concertados ANEXO IV Módulos económicos de distribución de Fondos Públicos para sostenimiento de Centros Concertados Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley, los importes anuales y desglose de los módulos

Más detalles

RECONOCIMIENTO DE CREDITOS Universidad San Jorge

RECONOCIMIENTO DE CREDITOS Universidad San Jorge ESTUDIO EN ELEQUE SE QUIERE RECONOCER GRADO EN ARQUITECTURA GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS RECONOCIMIENTO DE CREDITOS Universidad San Jorge TITULO DEL QUE PROCEDE Desarrollo y Aplicación

Más detalles

Listado por cada Comunidad Autónoma y Fp convocado en dicha Comunidad

Listado por cada Comunidad Autónoma y Fp convocado en dicha Comunidad Listado por cada Comunidad Autónoma y Fp convocado en dicha Comunidad ASTURIAS 2015 1. Técnico en Farmacia y Parafarmacia. 2. Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 3. Técnico en Emergencias Sanitarias

Más detalles

Familia Profesional: ACTIVIDADES AGRARIAS

Familia Profesional: ACTIVIDADES AGRARIAS 9.3. Convalidaciones de Módulos Profesionales que, aun cuando no poseen idénticas denominaciones, tienen similares capacidades terminales y contenidos básicos ORDEN de 20 de diciembre de 2001 por la que

Más detalles

Equivalencias con los títulos LOE. Efectos académicos y profesionales de los títulos de Técnico Especialista

Equivalencias con los títulos LOE. Efectos académicos y profesionales de los títulos de Técnico Especialista Sanitaria * Actividades Físicas y Animación Deportiva Animación de Actividades Físicas y Deportivas Administrativa y Administrativa Administración de Empresas Contabilidad Entidades de Ahorro * Administración

Más detalles

Grado de Ingeniería de Materiales

Grado de Ingeniería de Materiales Grado de Ingeniería de Materiales Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción 6 Organización Empresarial Página 1 de 53 Fecha 08/06/2015 Grado en Arquitectura Naval Técnico

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Anexo IV. Módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados ANEXO IV MÓDULOS ECONÓMICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Más detalles

CATÁLOGO DE TÍTULOS. ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS Real Decreto R. Decr./Orden Decreto

CATÁLOGO DE TÍTULOS. ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS Real Decreto R. Decr./Orden Decreto CATÁLOGO DE TÍTULOS FAMILIA PROFESIONAL L.O.G.S.E. (*) ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS Real Decreto R. Decr./Orden Decreto Conducción de Actividades Físico-Deportivas

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXX Núm. 83 2 de mayo de 2011 15687.- OTRAS DSPOSCONES Y ACTOS Consejería de Educación, Ciencia y Cultura Orden de 13/04/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se modifica

Más detalles

Técnico Superior en Acuicultura

Técnico Superior en Acuicultura Técnico Superior en Acuicultura Grado en Ingeniería del Medio Natural 3 optativos Grado en Ingeniería Forestal 3 optativos Página 1 de 66 Fecha 08/06/2015 Técnico Superior en Administ. de Sistemas Informáticos

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 168 Sábado 14 de julio de 2012 Sec. I. Pág. 50507 Disposición final octava. Derechos sindicales en el ámbito del sector público. Las fundaciones, sociedades mercantiles y resto de entidades que conforman

Más detalles

FAMILIA CICLOS GRADO MEDIO CICLOS GRADO SUPERIOR

FAMILIA CICLOS GRADO MEDIO CICLOS GRADO SUPERIOR ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural Animación de Actividades Físicas y Deportivas ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Gestión administrativa Administración

Más detalles

De los presupuestos se pueden extraer las siguientes conclusiones:

De los presupuestos se pueden extraer las siguientes conclusiones: Comunicado Nº 140 08 de noviembre de 2011 CONCERTADA Presupuestos 2012 Os ofrecemos una comparativa presupuestaria entre y 2012 tomando como referencia el proyecto de presupuestos que ha publicado la Comunidad

Más detalles

ENTRE los objetivos de la FP está fomentar

ENTRE los objetivos de la FP está fomentar Preparación y movilidad internacional reconocimiento de competencias El nuevo modelo de Formación Profesional tiene como uno de sus objetivos prioritarios la formación continua a lo largo de la vida y

Más detalles

Enseñanzas de Formación Profesional y notas de corte. curso 2012-2013. Málaga

Enseñanzas de Formación Profesional y notas de corte. curso 2012-2013. Málaga Actividades Físicas y Deportivas. Conducción de Actividades Físicas y Deportivas en el Medio Natural (02201G) Animación de Actividades Físicas y Deportivas (02301G) 2 de 30 Administración. Administración

Más detalles

ENTRE los objetivos está fomentar la formación

ENTRE los objetivos está fomentar la formación LA NUEVA FORMACIÓN PROFESIONAL El pasado mes de octubre, los ministros de Educación, Política Social y Deporte, y de Trabajo e Inmigración, presentaron la hoja de ruta para impulsar un nuevo modelo de

Más detalles

ANEXO I DESDOBLES FP 2013-14 POR ESPECIALIDAD DE PROFESORADO Y PERFIL DE ESPECIALISTA

ANEXO I DESDOBLES FP 2013-14 POR ESPECIALIDAD DE PROFESORADO Y PERFIL DE ESPECIALISTA ANEXO I DESDOBLES FP 2013-14 POR ESPECIALIDAD DE PROFESORADO Y PERFIL DE ESPECIALISTA FAMILIA PROFESIONAL / CICLO FORMATIVO / Módulo Profesional profesorado de E. Secundaria en 1º profesorado de E. Secundaria

Más detalles

ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA ADENDA DE CONVALIDACIONES ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Dirección General de Formación Profesional y Universidad 1 ÍNDICE:

Más detalles

CICLOS FORMATIVOS EN VALLADOLID

CICLOS FORMATIVOS EN VALLADOLID Agraria Explotaciones Agrarias Extensivas Trabajos Forestales y de conservación del medio natural ECA SAN RAFAEL DE LA LA SANTA ESPINA ECA SAN RAFAEL DE LA SANTA ESPINA Gestión y organización de empresas

Más detalles

(Si se publica como tabla las columnas son: Código, Nombre, Normativa, Fecha de publicación BON).

(Si se publica como tabla las columnas son: Código, Nombre, Normativa, Fecha de publicación BON). Anexo VII - Decretos Forales por los que se establecen los currículos de los ciclos formativos de grado medio y superior, correspondiente a los títulos de Técnico y Técnico Superior en el ámbito de la

Más detalles

RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y TITULACIONES UNIVERSITARIAS

RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y TITULACIONES UNIVERSITARIAS RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y TITULACIONES UNIVERSITARIAS INDICE Familias profesionales de Ciclos Formativos de Grado Superior con reconocimientos de créditos

Más detalles

Convalidaciones FP. Universidad Alfonso X el Sabio

Convalidaciones FP. Universidad Alfonso X el Sabio Convalidaciones FP Universidad Alfonso X el Sabio 1 ÍNDICE DE CONTENIDOS ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 10 Titulación : TÉCNICO SUPERIOR EN COMERCIO INTERNACIONAL 11 Titulación : TÉCNICO SUPERIOR

Más detalles

ANEXO II: CATÁLOGO DE TÍTULOS. a) LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE) 1990.

ANEXO II: CATÁLOGO DE TÍTULOS. a) LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE) 1990. ANEXO II: CATÁLOGO DE TÍTULOS. a) LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE) 1990. FAMILIA PROFESIONAL: Nivel Clave Título Currículo ACTIVIDADES AGRARIAS Explotaciones Agrarias Extensivas

Más detalles

ANEXO III TABLA DE LAS TITULACIONES DE LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES

ANEXO III TABLA DE LAS TITULACIONES DE LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES ANEXO III TABLA DE LAS TITULACIONES DE LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES Nº Orden Grupo DENOMINACIÓN TITULACIÓN EXIGIDA NIVEL 1 1 G3 Peón Especializado Certificado de Escolaridad 2 G3 Empleado de Servicios

Más detalles

ANEXO I CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO.

ANEXO I CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. 1/10 ANEXO I CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. Apartado socio-lingüístico: 1. Lengua escrita. Las convenciones de la lengua escrita: ortografía, puntuación, y sintaxis.

Más detalles

FORMACIÓN PROFESIONAL

FORMACIÓN PROFESIONAL FORMACIÓN PROFESIONAL CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA CURSAR CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Los criterios de prioridad y baremación para la admisión en ciclos de grado superior han sido modificados por

Más detalles

CATÁLOGO DE TÍTULOS LOGSE Y LOE TÍTULOS LOGSE

CATÁLOGO DE TÍTULOS LOGSE Y LOE TÍTULOS LOGSE Administración Actividades Físicas y Deportivas CATÁLOGO DE Y LOE Técnico en Gestión Administrativa Técnico Superior en Administración y Finanzas Técnico Superior en Secretariado Técnico en Conducción

Más detalles

CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES Y SIGLAS DE LOS CICLOS FORMATIVOS

CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES Y SIGLAS DE LOS CICLOS FORMATIVOS CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES Y SIGLAS DE LOS CICLOS FORMATIVOS CÓDIGOS PES CÓDIGOS PTFP CICLOS GRADO MEDIO CICLOS GRADO SUPERIOR (0590 ) - CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA CÓDIGO TIPO DE PLAZA

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 309 Jueves 26 de diciembre de 2013 Sec. I. Pág. 104858 ANEXO III Operaciones de crédito autorizadas a Organismos Públicos Miles de Ministerio de Fomento: Puertos del Estado y Autoridades Portuarias

Más detalles

Familias Profesionales CC FF Grado Medio CC FF Grado Superior

Familias Profesionales CC FF Grado Medio CC FF Grado Superior Agraria (AGA) -Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural (ACA205)* -Jardinería y Floristería (AGAM01)** Producción Agroecológica (AGAM01)* -Producción Agropecuaria (AGAM02)* -Gestión y Organización

Más detalles

CONVALIDACIONES ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONVALIDACIONES CON LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

CONVALIDACIONES ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONVALIDACIONES CON LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA CONVALIDACIONES ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CUADRO RESUMEN DE CONVALIDACIONES CONVALIDACIONES CON LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA CONVALIDACIONES CON

Más detalles

ANEXO: FAMILIAS PROFESIONALES, CICLOS FORMATIVOS Y MODULOS FORMATIVOS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLES CURSO 2011-12

ANEXO: FAMILIAS PROFESIONALES, CICLOS FORMATIVOS Y MODULOS FORMATIVOS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLES CURSO 2011-12 ANEXO: FAMILIAS PROFESIONALES, CICLOS FORMATIVOS Y MODULOS FORMATIVOS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLES CURSO 2011-12 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2011, de la Secretaría Autonómica de Educación, de la Conselleria

Más detalles

CONVALIDACIONES EN CICLOS FORMATIVOS

CONVALIDACIONES EN CICLOS FORMATIVOS CONVALIDACIONES EN CICLOS FORMATIVOS En las siguientes páginas se muestran las convalidaciones que podrán ser resueltas por la Dirección del Centro. Las que NO estén incluidas en dichas páginas deben ser

Más detalles

CONVALIDACIONES QUE AFECTAN A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE NUESTRO IES

CONVALIDACIONES QUE AFECTAN A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE NUESTRO IES CONVALIDACIONES QUE AFECTAN A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE NUESTRO IES Convalidaciones de carácter general entre módulos de Ciclos Formativos de la F.P. Específica Familia Módulo Ciclo Grado

Más detalles

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR FAMILIAS PROFESIONALES AGRARIA ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ARTES GRÁFICAS COMERCIO Y MARKETING COMUNICACIÓN,

Más detalles

CURSO ESCOLAR 2011/2012 POR CENTRO

CURSO ESCOLAR 2011/2012 POR CENTRO CURSO ESCOLAR 2011/2012 NOTAS DE CORTE POR CENTRO Orientaciones sobre las Notas de Corte: Admisión 2012/2013 Las notas de corte son valores de referencia obtenidos durante el proceso de admisión para el

Más detalles

OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OFERTA PARA LA CIUDAD DE VALENCIA (CURSO 2010-2011)

OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OFERTA PARA LA CIUDAD DE VALENCIA (CURSO 2010-2011) OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OFERTA PARA LA CIUDAD DE VALENCIA (CURSO 2010-2011) CICLO FORMATIVO FAMILIA PROFESIONAL CENTRO TELÉFONO Animación de Actividades Físicas y Deportivas Actividades

Más detalles

CICLOS FORMATIVOS Nuestra Señora de las Escuelas Pías de Aluche

CICLOS FORMATIVOS Nuestra Señora de las Escuelas Pías de Aluche CICLOS FORMATIVOS Nuestra Señora de las Escuelas Pías de Aluche Curso 2011-2012 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL: La formación profesional es el nivel educativo que prepara a los alumnos

Más detalles

PONDERACIONES PARA LOS MÓDULOS DE CICLOS FORMATIVOS

PONDERACIONES PARA LOS MÓDULOS DE CICLOS FORMATIVOS PONDERAONES PARA LOS MÓDULOS DE CLOS FORMATIVOS ACTIVIDADES AGRARIAS ADMINISTRAÓN ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS ARTES GRÁFICAS COMERO Y MARKET COMUNICAÓN, IMAGEN Y SONIDO RAMAS CLOS FORMATIVOS MÓDULOS

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 5 de noviembre de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 5 de noviembre de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 210 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 4759 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2013, de la Director de Formación y Aprendizaje,

Más detalles

CURRÍCULUM, OPTATIVAS E ITINERARIOS EDUCATIVOS.

CURRÍCULUM, OPTATIVAS E ITINERARIOS EDUCATIVOS. CURRÍCULUM, OPTATIVAS E ITINERARIOS EDUCATIVOS. INDICE Capítulo 1. Educación Secundaria Obligatoria. 2 Artículo 1. Primero de Secundaria. 2 Artículo 2. Segundo de Secundaria. 3 Artículo 3. Tercero de Secundaria.

Más detalles

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. IES de TAFIRA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ABRIL 2012

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. IES de TAFIRA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ABRIL 2012 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR IES de TAFIRA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ABRIL 2012 S PROFESIONALES AGRARIA ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Más detalles

Anexo II: Módulos profesionales comunes a varios títulos LOE

Anexo II: Módulos profesionales comunes a varios títulos LOE Anexo II: Módulos profesionales comunes a varios títulos LOE 0006 Metrología y Ensayos 0007 Interpretación Gráfica Técnico en Mecanizado Producción en Fabricación Mecánica Técnico en Mecanizado Técnico

Más detalles

CODIGO MÓDULO TÍTULO REAL DECRETO BOE

CODIGO MÓDULO TÍTULO REAL DECRETO BOE 0002 Mecanizado por Control Numérico 0006 Metrología y Ensayos 0007 Interpretación Gráfica Técnico en Mecanizado Producción en Fabricación Mecánica Técnico en Mecanizado Técnico en Soldadura y Calderería

Más detalles

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Administración y Dirección de Empresas FORMACIÓN APORTADA Grado en Administración y Dirección de Empresas FORMACIÓN A RECONOCER TS EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (LOE) Contabilidad y Fiscalidad Contabilidad General OB 9 Fiscalidad Empresarial:

Más detalles

Boletín Oficial del Estado: 23 de diciembre de 2010, Núm. 311

Boletín Oficial del Estado: 23 de diciembre de 2010, Núm. 311 Boletín Oficial del Estado: 23 de diciembre de 2010, Núm. 311 I. DISPOSICIONES GENERALES Jefatura del Estado Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 TÍTULO

Más detalles

Título universitario: Graduado en Ingeniería Agraria. Mención Ingeniería Rural

Título universitario: Graduado en Ingeniería Agraria. Mención Ingeniería Rural Título universitario: Graduado en Ingeniería Agraria. Mención Ingeniería Rural Ciclo Formativo de Grado Superior: Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción Tipo de asignatura Módulos (*) Proyectos

Más detalles

TÍTULO DE TÉCNICO. Ciclos Formativos de Grado Medio (LOGSE)

TÍTULO DE TÉCNICO. Ciclos Formativos de Grado Medio (LOGSE) AUXILIAR Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS Administrativa Secretariado Administrativa y Comercial * Auxiliar de Administración y Gestión *

Más detalles

QUÉ DEBO ESTUDIAR PARA SER?

QUÉ DEBO ESTUDIAR PARA SER? QUÉ DEBO ESTUDIAR PARA SER? Vicerrectorado de Estudiantes Universidad de Las Palmas de Gran Canaria c/ Juan de Quesada, 30 35001 Las Palmas de Gran Canaria Tel.: 928 45 10 25 Fax: 928 45 10 22 vest@ulpgc.es

Más detalles

FP Técnico Medio en Cocina y Gastronomía. FP Técnico Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería. FP Técnico Medio en Emergencias Sanitarias RECURSOS

FP Técnico Medio en Cocina y Gastronomía. FP Técnico Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería. FP Técnico Medio en Emergencias Sanitarias RECURSOS FP Técnico Medio en Cocina y Gastronomía FP Técnico Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería FP Técnico Medio en Emergencias Sanitarias FP Técnico Medio en Farmacia y Parafarmacia FP Técnico Medio en

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 27 de noviembre de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 27 de noviembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 227 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 5070 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2014, del Director de Formación y Aprendizaje,

Más detalles

AÑO XXXII Núm. 116 18 de junio de 2013 16190

AÑO XXXII Núm. 116 18 de junio de 2013 16190 AÑO XXX Núm. 116 18 de junio de 2013 16190 Anexo Modalidades y materias de Bachiller y Bachillerato vinculadas a los títulos de Formación Profesional de grado superior Familias profesionales y Ciclos Formativos

Más detalles

MÓDULOS ECONÓMICOS DE CONCIERTO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2016

MÓDULOS ECONÓMICOS DE CONCIERTO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2016 ENSEÑANZA PRIVADA 3 noviembre 2015 MÓDULOS ECONÓMICOS DE CONCIERTO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2016 Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos

Más detalles

PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 1

PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 1 PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 1 Uno de los objetivos perseguidos con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)

Más detalles

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Serie A Núm. 163-1 6 de agosto de 2015 Pág. 179 tengan las modificaciones de los créditos, que figuran en el estado de transferencias entre Subsectores de los Presupuestos Generales del Estado. ANEXO III

Más detalles

VACANTES EN FORMACIÓN PROFESIONAL (Solicitudes de plaza en los centros del 3 al 11 de septiembre)

VACANTES EN FORMACIÓN PROFESIONAL (Solicitudes de plaza en los centros del 3 al 11 de septiembre) VACANTES EN FORMACIÓN PROFESIONAL (Solicitudes de plaza en los centros del 3 al 11 de septiembre) Centro Título Grado ATENCIÓN SOCIOSANITARIA Medio 1 1º Curso Mañana 1º Curso Tarde CENTRO DIDÁCTICO ATENCIÓN

Más detalles