PSICOLOGIA DE L EDUCACIÓ. 5144

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PSICOLOGIA DE L EDUCACIÓ. 5144"

Transcripción

1 Universitat de les Illes Balears Dept. pedagogia aplicada i psicologia de l educació PSICOLOGIA DE L EDUCACIÓ Segon curs dels estudis de mestre. Especialitat d Educació Infantil. Curs Assignatura Troncal Primer Quadrimestre Crèdits: 4,5 (3 teòrics i 1.5 pràctics). Despatx: B-002 Edifici: Guillem Cifre de Colonya Tel: I. OBJECTIUS Glòria Grases Colom TUTORIES: Primer quadrimestre: Dilluns de 13 a 14h. i divendres de 12 a 13h. Segon quadrimestre: Dimarts de 12 a 14 h. - Els alumnes hauran d'adquirir els coneixements necessaris per poder analitzar, comprendre i tractar els problemes educatius, la realitat escolar i els diferents factors que incideixen en el fet educatiu, així com en els processos d'ensenyament-aprenentatge. - Els alumnes hauran d'adquirir una metodologia de treball que possibiliti l'aplicació dels aprenentatges realitzats a la situació educativa. - Els alumnes, en acabar el curs, hauran de ser capaços de reflexionar sobre l'aplicabilitat dels continguts explicats en situacions reals a l'aula, i de desenvolupar una actitud raonada en el tractament dels problemes. II. CONTINGUTS Tema 1. Conceptualització de la Psicologia de l'educació.

2 - Conceptualització: Definició i objecte d estudi. - Objectius i temes prioritaris. La tesi central d'aquest tema és la configuració progressiva de la psicologia de l'educació donat resposta a la necessitat d'establir un pont entre el coneixement aportat per la investigació psicològica i els renovats intents de millorar la pràctica educativa. Tema 2. Els processos d'aprenentatge - El concepte d'aprenentatge. - Principals models d'aprenentatge i la seva aplicació a l'àmbit educatiu: conductistme, aprenentatge social (Bandura), i cognitivisme (Piaget, Vygotsky, Bruner, Ausubel) - Concepció constructivista de l'aprenentatge. Tema 3. Factors intrapersonals del procés d'ensenyamentaprenentatge - La intel ligència - La motivació i l autoconcepte - La personalitat - Les estratègies d'aprenentatge; variables que condicionen i determinen el procés d'ensenyament-aprenentatge. Tema 4. Factors interpersonals del procés d'ensenyamentaprenentatge - L escola com a context d aprenentatge i desenvolupament. - Aspectes afectius, relacionals i de construcció de significats en els processos d interacció educativa i de mediació. - La disciplina i convivència al centre escolar. Per comprendre aquests factors és imprescindible parlar, en primer lloc, de la interacció professor-alumne mitjançant, d'una banda, la personalitat, el pensament i l'eficàcia docent del professor i, de l'altra, l'estil d'ensenyament i les expectatives del professor cap als alumnes. També, en un segon apartat, parlarem de l'estructura, els processos d'aula com a grup i el tema de disciplina dins el context escolar. III. METODOLOGIA/ ACTIVITATS Aquesta és una assignatura quadrimestral de 4,5 crèdits, dels quals 3 són teòrics (30 hores) i 1,5 són pràctics.

3 La part teòrica del programa es correspon amb el temari. Aquesta part teòrica es treballarà a classe mitjançant les explicacions de la professora, lectures d articles o documents de treball que trobareu a principi de curs a copisteria (així com d altres que s aniran presentant al llarg del curs ) i a través dels mòduls de l assigantura que trobareu a Campus Extens. L'assignatura presenta 1,5 crèdits pràctics. Es tracta d analitzar una serie de lectures que trobareu a copisteria a principi de curs. De cada lectura s ha d elaborar un mapa conceptual d acord amb les pautes que es donaran a classe i un anàlisi del contingut de la lectura, analitzant les repercusions per a l educació infantil, donant les opinions personals de forma justificada, argumentada, raonada i amb crítiques constructives si cal. Es imprescindible per poder presentar-se al examen haver realitzat les pràctiques. Per tant, es recomana a aquells alumnes que no puguin assistir a les classes pràctiques es posin amb contacte amb la professora el mes d octubre per tal d establir un programa de feina del dossier de pràctiques. IV. AVALUACIÓ Per avaluar la part teòrica es farà una prova tipus test el mes de febrer. Els continguts que entraran a l'examen teòric són tots aquells que la professora hagi explicat a classe, hagi donat amb fotocòpies i tots aquells continguts que formen part dels diferents aspectes que s han treballat al dossier de pràctiques. L'avaluació de la part pràctica es farà a través de la correcció dels treballs realitzats de manera individual de les lectures del dossier. V. BIBLIOGRAFIA BÀSICA ALONSO TAPIA, J. (2000). Motivación y aprendizaje en el aula. Madrid: Santillana. BASSEDAS, E., HUGUET, T., SOLÉ, I. (1996). Aprendre i ensenyar a l eduació infantil. Barcelona: Graó. POZO, J. I. (2001). Aprendices y maestros: la nueva cultura del aprendizaje. Madrid: Alianza. WOOLFOLK, A. (2006). Psicología educativa. México, Pearson. VI. BIBLIOGRAFIA GENERAL

4 ACOSTA CONTRERAS, M. (coord.). (1998). Creatividad, motivación y rendimiento académico. Granada: Aljibe. ALCÁNTARA, J. A. (2001). Educar la autoestima. Barcelona: CEAC. ÁLVAREZ, A.; DEL RÍO, P. (1993). Educación y desarrollo: La teoria de Vygotsky y la zona de desarrollo próximo. A: Desarrollo psicològico y educación, II. Psicologia de la Educación (pàg ). (5a ed). Madrid: Alianza. ARANCIBIA, V.; HERRERA, P.; STRUSSER, K. (1999). Psicologia de la educación. Universidad de Chile: Alfaomega. BARCA, A. [et al.], (eds.). (1996). Psicologia de la instrucción. Vol HI: Componentes contextuales y relacionales del aprendizaje escolar. Barcelona: EUB. BARCA, A.; VALLE, A.; PORTO, A.; NÚNEZ, J. C. (1996). Modelos y teorías de aprendizaje e instrucción en situaciones educativas (I): los enfoques experimentales (clàsico y conductual) y cognitivos/interaccionistas. A: Psicologia de la Instrucción. Vol 1: Aspectos Históricos explicativos y metodológicos (pàg ). Barcelona: EUB. BELTRAN, J.; GENOVARD, C. (1999). Psicologia de la instrucción U: àreas curriculares. Madrid: Síntesis. BERNARD, J. A. (1999). Estrategias de aprendizaje: cómo aprender y ensenar estrategicamente en escuela. Bruño. BERNARDO CARRASCO, J. (2000). Cómo aprender mejor: estrategias de aprendizaje. Ediciones Rialp. BERMÚDEZ MORENO, J. (2002). Psicologia de la personalidad. Madrid: Uned. BOLÍVAR, A. (1995). La evaluación de actitudes y valores. Madrid: Alauda-Anaya. BRUNING, R. H.; SCHRAW, G.; RONNING, R. (2002). Psicologia cognitiva e instrucción. Madrid: Alianza.

5 BUENO, J. A.; CASTANEDO, C. (1998). Psicologia de la Educación Aplicada. Madrid. CCS. CARPENA, A. (2001). Educació socioemocional a primària. Barcelona: Eumo. CASTANEDO, C. (1998). Psicologia de la educación aplicada. Madrid: CCS. CASTELLVÍ, P.; MASJUAN, P. (1994). Teories i models. Introducció a la psicologia evolutiva i educativa. Capítols 2, 3, 5 i 8. Barcelona: Enciclopèdia Catalana/Univ. Ramon Llull. CLARIANA, M. (2000). Ensenyar I aprendre. Apunts de classe. Universitat Autònoma de Barcelona. COLL, C. (1996). Psicologia de l'educació. Barcelona: UOC. COLL, C. (1997). Psicologia de la Instrucció. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. COLL, C. (coord). (1999). Psicologia de la instrucción: la ensenanza en la educación secundaria. Barcelona: Horsori COLL, C. [et al.]. (1993). El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó. COLL, C.; COLOMINA, R. (1993). Interacción entre alumnos y aprendizaje escolar. A: C. Coll (coord.) Desarrollo Psicològica y educación, II (pàg ). (5a ed). Madrid: Alianza. COLL, C.; MARTÍN, E. (1993). La evaluación del aprendizaje en el currículum escolar: una perspectiva constructivista. A: C. Coll, E. Martín, T. Mauri, M. Miras, J. Onrubia, I. Solé, A. Zabala. El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó. COLL, C.; PALACIOS; MARCHESI (2001). Psicologia de la educación escolar. II. Madrid: Alianza. COVINGTON, M. V. (2000). La voluntad de aprender: guia para la motivación en el aula. Madrid: Alianza.

6 CUENCA, F. (2000). Cómo motivar y ensenar a aprender en Educación primària: métodos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: CISPRAXIS. DE LA FUENTE, J. (1999). Educación para la construcción personal. Bilbao: Desclée De Brouwer. DECANTAZARRO, D. A. (2001). Motivación y emoción. Prentice Hall. DÍAZ AGUADO, M. J. (1996). Escuela y Tolerància. Madrid: Piràmide. FABER, A. & MAZLISH, E. (2002). Cómo hablar para que sus hijos estudien en casa y en el colegio. Barcelona: Medici. FERNÀNDEZ, P.; MELERO, M. A. (comp.). (1995). La interacción social en contextos educativos. Madrid: Siglo XXI. GALLEGO CODES, J. (2002). Ensenar con estrategias. Desarrollo de habilidades en el aprendizaje escolar. Madrid: Piràmide. GALLEGO, J. (2001). Ensenar a pensar en la escuela. Madrid: Piràmide. GÀRATE, M. (1985). Modificación de la conducta. A: J. Mayor (comp.) Psicologia de la Educación. Madrid: Anaya. GARCÍA SÀNCHEZ, J. N. (2000). De la psicologia de la instrucción a las necesidades curriculares. Oikos-Tau. GARDNER, H. (1998). Inteligencias Múltiples. La teoria en la pràctica. Barcelona: Paidós. Transiciones. GARGALLO, B. (2000). Procedimientos, estrategias de aprendizaje, su naturaleza, ensenanza y evolución. Tirant lo Blanch. GENOVARD, C.; GOTZENS, C. (1990). Psicologia de la Instrucción. Madrid: Santillana. GIMENO, J.; PÉREZ, A. I. (1993). Comprender y transformar la ensenanza. Capítol V. Madrid: Morata. GONZÀLEZ HALCONES, MIGUEL ÀNGEL (1995) Manual para la evaluación en educación física. Madrid: Editorial Escuela Espanola.

7 GONZÀLEZ TORRES, M. C. (1997). La motivación acadèmica. Sus determinantes y pautas de intervención. Pamplona: Eunsa. GONZÀLEZ, J. A. [et al.]. (1996). Psicologia de la instrucción. Vol II: Componentes cognitivos y afectivos del aprendizaje escolar. Barcelona: EUB. GONZÀLEZ, J.A; NÚNEZ, J.L; ALVAREZ, L.; SOLER, E. (2002). Estrategias de aprendizaje. Concepto, evaluación e intervención. Madrid: Santillana. GONZÀLEZ, J. A.; GONZÀLEZ, R.; NÚNEZ, J. C. (2002). Manual de la psicologia de la educación. Madrid: Piràmide. GROCIER, R. (2001). Diferencias individuales en el aprendizaje: personalidad y rendimiento escolar. Madrid: Narcea. HERNÀNDEZ ROJAS, G. (1998). Paradigmas en psicologia de la educación. Barcelona: Paidos HOWE, M. J. A. (1999). La capacidad de aprender. Madrid: Alianza. LUCA DE TENA, C.; RODRÍGUEZ, R.; SUREDA, I. (2001). Cómo puedo favorecer las habilidades sociales de mis alumnos? Programa de habilidades sociales de mis alumnos. Màlaga: Aljibe. MARÍN, N.; GRAU, R.; YUBERO, S. (2002). Procesos psicosociales en los centros educativos. Madrid: Piràmide. MARTÍN BRAVO, C. (1999). Psicologia del desarrollo y de la educación en edad escolar. Valladolid: Ámbito. MARTÍN SÁNCHEZ, C. (1998) Psicologia de desarrollo y de la educación. Madrid: Diego Marín. MONEREO, C. (coord). (2001). Estrategias de ensenanza y aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación en la escuela. Barcelona: Graó. MONEREO, C.; CASTELLÓ, M. (2000). Les estratègies d'aprenentatge. Com incorporar-les a la pràctica educativa. Barcelona: Edebé.

8 MONEREO, C.; SOLÉ, I. (1999). El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y construtivista. Madrid: Alianza Editorial MONJAS, M. I. (1997). Programa de ensenanza de habilidades de interacción social (PEHIS) para ninos/as y adolescentes. Madrid: CEPE. MORALEDA, M. (1995). Comportamientos sociales hàbiles en la Infància y Adolescència. Valencia: Promolibro. NOVAK, J. (1998). Conocimiento y aprendizaje. Los mapas conceptuales como herramientas facilitadoras para escuelas y empresas. Madrid: Alianza Editorial. ORJALES, I. (2001). Déficit de atención con hiperactividad. Manual para padres y educadores. Madrid: CEPE. ORTEGA, P.; GIL, R.; MÍNGUEZ, R. (1998). Valores y Educación. Barcelona: Ariel. PERKINS, D. (2003). La escuela inteligente. Del adiestramiento de la memòria a la educación de la mente. Barcelona: DSE. POZO, J. L. (2003). Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata. REIGELUTH, CH. (2000). Diseno de la instrucción I. Teorías y modelos: un nuevo paradigma de la teoria de la instrucción. Madrid: Santillana. RIVAS, F. (1993). Lecturas de Psicologia de la Educación y de la Instrucción. Valencià: Universidad de Valencià. Facultad de Psicologia. REIGELUTH, CH. (2000). Diseno de la instrucción I. Teorías y modelos: un nuevo paradigma de la teoria de la instrucción. Madrid: Santillana RODRÍGUEZ, R.I.; LUCA DE TENA, C. (2001). Cómo puedo mejorar la motivación de mis alumnos? Programa de motivación en la Ensenanza Secundaria Obligatòria. Màlaga: Aljibe. RIGO, E. (2005). Las dificultades de aprendizaje escolar. Manual práctico de estrategias y toma de decisiones. Barcelona, Ars Medica.

9 RODRÍGUEZ, R.I. ; LUCA DE TENA, C. (2001). Cómo puedo mejorar la gestión y el control de mi aula?. Programa de disciplina en la Ensenanza Secundaria Obligatòria. Màlaga: Aljibe. SELIGMAN, M. (1999). Niños optimistas. Barcelona: Grijalbo. SOLÉ, I (1990). Bases psicopedagógicas de la pràctica educativa. A: T. Mauri, I. Solé, L. del Carmen i A. Zabala, El currículum en el centro educativo. Barcelona: ICE de la Universitat de Barcelona/Horsori. STERNBERG, R. J. (1997). Inteligencia exitosa. Barcelona. Paidós. STERNBERG, R. J.; SPEAR-SWERLING, L. (1999). Enseñar a pensar. Aula XXI. Santillana. SUREDA, I. (2001). Cómo mejorar el autoconcepto. Programa de intervención para la mejora de las habilidades socio-personales en alumnos de Secundaria. Madrid: CCS. TAPIA, J. A. (1997). Motivar para el aprendizaje. Teoría y estrategias. Barcelona: Edebé. TAPIA, J. A. (1999). Psicología de la instrucción: la ensenanza y el aprendizaje en la educación secundaria. Universidad de Barcelona: Horsori. TRIANES TORRES, M. V. (1996). Psicología de la educación para profesores. Eudema. Madrid. TRIANES, M. V. (1996). Educación y competència social. Un programa en el aula. Madrid: Aljibe. TRIANES, M. V; GALLARDO, J. A. (1998). Psicologia de la educación y del desarrollo. Madrid: Piràmide. ZABALA, A. (1999). Enfocament globalitzador i pensament complex. Una resposta per a la comprensió i intervenció en la realitat. Barcelona: Graó.

PSICOLOGIA DE L EDUCACIÓ. 5144 Segon curs dels estudis de Mestre, Especialitats d Educació Infantil i Primària

PSICOLOGIA DE L EDUCACIÓ. 5144 Segon curs dels estudis de Mestre, Especialitats d Educació Infantil i Primària Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació PSICOLOGIA DE L EDUCACIÓ. 5144 Segon curs dels estudis de Mestre, Especialitats d Educació Infantil i Primària Curs 2011-2012 Assignatura troncal Primer

Más detalles

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Curs 2011-2012 Assignatura troncal Segon quadrimestre

Más detalles

Es tracta d analitzar la dinàmica dels processos de canvi a través dels quals s exerceix la influència educativa.

Es tracta d analitzar la dinàmica dels processos de canvi a través dels quals s exerceix la influència educativa. PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ (2509) Curs Acadèmic 2001-2002 Assignatura anual de 6 crèdits (4 5 teòrics i 1 5 pràctics) 2on Curs dels Estudis de Psicopedagogia Professora: Dra. Maria Suñé Vela Horari de

Más detalles

TITULACIÓN: GRADO EN PSICOLOGÍA CENTRO: FACULTAD DE PSICOLOGÍA CURSO ACADÉMICO: GUÍA DEL ESTUDIANTE

TITULACIÓN: GRADO EN PSICOLOGÍA CENTRO: FACULTAD DE PSICOLOGÍA CURSO ACADÉMICO: GUÍA DEL ESTUDIANTE TITULACIÓN: GRADO EN PSICOLOGÍA CENTRO: FACULTAD DE PSICOLOGÍA CURSO ACADÉMICO: GUÍA DEL ESTUDIANTE 1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA NOMBRE: PSICOLOGIA DE LA EDUCACIÓN CÓDIGO: 25068 TIPO DE MATERIA= O

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Curso 2014-2015

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Curso 2014-2015 GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Curso 2014-2015 DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado en: Graduado en Educación Infantil por la Universidad de Málaga Centro: Centro Adscrito de Magisterio Mª Inmaculada - Antequera

Más detalles

FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID CURSO 2005-2006 DATOS DE LA ASIGNATURA

FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID CURSO 2005-2006 DATOS DE LA ASIGNATURA FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID CURSO 2005-2006 DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre: Psicología de la Educación y del Desarrollo I Tipo: Troncal Créditos: 4,5

Más detalles

Universitat de les Illes Balears. Facultat d Educació

Universitat de les Illes Balears. Facultat d Educació Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació Assignatura: (5144)-Psicologia de l Educació. Curs 2003-04. ESTUDIS DE MESTRE (2n. curs. Especialitats: Ed. Musical i Llengua Estrangera Crèdits de

Más detalles

Guía docente 2006/2007

Guía docente 2006/2007 Guía docente 2006/2007 Plan 193 Maestro-Esp.Educación Infantil Asignatura 15743 PSICOL.DE LA EDUCACION Y DEL DESARROLLO EN LA ESC. INFANTIL Grupo 1 Presentación Programa Básico Objetivos - Situar las contribuciones

Más detalles

Universitat Jaume I GUÍA DOCENTE DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA (PS1022)

Universitat Jaume I GUÍA DOCENTE DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA (PS1022) Universitat Jaume I GUÍA DOCENTE DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA (PS1022) 1. DATOS IDENTIFICATIVOS Asignatura: Psicología Educativa, PS1022 (Título: Graduado en Psicología) Carácter: Obligatoria Idioma: Castellano

Más detalles

Psicología del ciclo vital

Psicología del ciclo vital Guía de aprendizaje Psicología del ciclo vital (6 ECTS) Año académico 2012-2013 Semestre: 1r Curso: 1r. Grado en Trabajo Social Módulo D: Procesos psicológicos y sociales sobre los cuales actúa el trabajo

Más detalles

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ. TITULACIÓN: Grado en Educación Social. CÓDIGO: 100901 MATERIA: Psicología y Educación

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ. TITULACIÓN: Grado en Educación Social. CÓDIGO: 100901 MATERIA: Psicología y Educación UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓN: Grado en Educación Social CÓDIGO: 100901 MATERIA: Psicología y Educación MÓDULO: II. Psicología y Educación PROFESOR/A RESPONSABLE:

Más detalles

A mis hijos y esposa, a mi Madre, hermanas y demás familiares, que con su apoyo comprendieron y justificaron mis ausencias mientras estudiaba.

A mis hijos y esposa, a mi Madre, hermanas y demás familiares, que con su apoyo comprendieron y justificaron mis ausencias mientras estudiaba. A mis hijos y esposa, a mi Madre, hermanas y demás familiares, que con su apoyo comprendieron y justificaron mis ausencias mientras estudiaba. Gracias al Padre Celestial porque me concede y me acompaña

Más detalles

L EDUCACIÓ DE LES HABILITATS D INTERACCIÓ SOCIAL

L EDUCACIÓ DE LES HABILITATS D INTERACCIÓ SOCIAL Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació Dept. de Ciències de l Educació L EDUCACIÓ DE LES HABILITATS D INTERACCIÓ SOCIAL 1480 Estudis de Psicopedagogia i Pedagogia Assignatura Optativa (núm

Más detalles

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA CÓDIGO: 144 11 B6 PLAN DE ESTUDIOS: 2004 TIPO: Optativa Créditos totales Créditos teóricos Créditos prácticos LRU

Más detalles

ASIGNATURA/IRAKASGAIA BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL.

ASIGNATURA/IRAKASGAIA BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. ASIGNATURA/IRAKASGAIA BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. TITULACIÓN/TITULAZIOA:Maestro. Educación Primaria NºCRÉDITOS/KREDITU KOPURUA: 4.5 (teóricos + prácticos) DEPARTAMENTO/SAILA: Psicología

Más detalles

PROYECTO DOCENTE ASIGNATURA: "Psicología de la Orientación Escolar"

PROYECTO DOCENTE ASIGNATURA: Psicología de la Orientación Escolar PROYECTO DOCENTE ASIGNATURA: "Psicología de la Orientación Escolar" Grupo: Grp TEORIA de PSICOLOGIA DE LA ORIENTACION E.(894093) Titulacion: LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA ( Plan 98 ) Curso: 2013-2014 DATOS

Más detalles

LLICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGIA

LLICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGIA Universitat de les Illes Balears Edifici Guillem Cifre de Colonya Assignatura: Orientació Professional. (1484) LLICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGIA: 2n. curs (2n. cicle) Curs 2.002-2.003 Assignatura de Segon

Más detalles

Modelo de Guía Docente. Facultad de Educación. Grado Maestro Educación Infantil

Modelo de Guía Docente. Facultad de Educación. Grado Maestro Educación Infantil Asignatura:.. Modelo de Guía Docente Facultad de Educación Grado Maestro Educación Infantil GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Procesos Educativos, Aprendizaje y Desarrollo de la Curso Académico 2012 / 2013

Más detalles

ESTUDIS DE PSICOPEDAGOGIA

ESTUDIS DE PSICOPEDAGOGIA Universitat de les Illes Balears Edifici Guillem Cifre de Colonya Assignatura: Orientació Professional. (1484) ESTUDIS DE PSICOPEDAGOGIA: 2n. curs (2n. cicle) Curs 2.003-04 Assignatura de segon quadrimestre,

Más detalles

Educación Primaria Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 1c

Educación Primaria Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 1c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Psicología: Psicología del desarrollo de 6 a 12 años Asignatura Código Titulacion Psicología: Psicología del desarrollo de 6 a 12 años V51G120V01103 Grado

Más detalles

Titulación: MAESTRO, EDUCACIÓN ESPECIAL Asignatura: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO EN EDAD ESCOLAR Código: 51004

Titulación: MAESTRO, EDUCACIÓN ESPECIAL Asignatura: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO EN EDAD ESCOLAR Código: 51004 Titulación: MAESTRO, EDUCACIÓN ESPECIAL Asignatura: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO EN EDAD ESCOLAR Código: 51004 Año: 1º Periodo: Anual Carácter: Troncal Nº de Créditos: 9 ( 6 Teóricos, 3

Más detalles

AZNAR, P. (comp..) (1992) Constructivismo y Educación. Valencia. Tirant lo Blanch.

AZNAR, P. (comp..) (1992) Constructivismo y Educación. Valencia. Tirant lo Blanch. BIBLIOGRAFÍA Bibliografía básica AZNAR, P. (comp..) (1992) Constructivismo y Educación. Valencia. Tirant lo Blanch. AZNAR, S. Y SERRAT, E. (2000) Piaget y Vigotski ante el siglo XXI: Referentes de actualidad.

Más detalles

Facultad de Educación. Grado de Maestro en Educación Infantil

Facultad de Educación. Grado de Maestro en Educación Infantil Facultad de Educación Grado de Maestro en Educación Infantil GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Procesos educativos, aprendizaje y desarrollo de la personalidad Curso Académico 2011-2012 Versión 2.0-15012010

Más detalles

2014-2015 sin docencia presencial

2014-2015 sin docencia presencial ORIENTACIÓN PROFESIONAL TRONCAL CRÉDITOS 4,5 Titulación en la que se imparte/ Curso /Cuatrimestre: Psicopedagogía/1 er Curso/ 1 er Cuatrimestre Curso académico: 2014-2015 sin docencia presencial Profesorado:

Más detalles

DIPLOMATURA DE MAGISTERIO EDUCACIÓN INFANTIL

DIPLOMATURA DE MAGISTERIO EDUCACIÓN INFANTIL PROGRAMA OFICIAL DIPLOMATURA DE MAGISTERIO EDUCACIÓN INFANTIL JUEGO, DESARROLLO Y EDUCACION OPTATIVA 4,5 CRÉDITOS (3 t. + 1,5 p.) DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACION U.P.V./E.H.U ANTONIA

Más detalles

A lo largo de todo el curso, de modo asíncrono (La utilización del chat no está prevista, salvo acuerdo entre profesorado y alumnado)

A lo largo de todo el curso, de modo asíncrono (La utilización del chat no está prevista, salvo acuerdo entre profesorado y alumnado) Datos del Curso Título EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Modalidad Virtual (on-line) Nº de horas 30 Fecha aproximada Del 11 al 29 de Enero de 2011. INICIO FIN FORMACIÓN

Más detalles

Facultad de Educación. Grado en Educación Infantil

Facultad de Educación. Grado en Educación Infantil Asignatura: Fundamentos de Psicología aplicada a la Educación Facultad de Educación Grado en Educación Infantil GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN Curso Académico

Más detalles

PROGRAMA de asignaturas

PROGRAMA de asignaturas PROGRAMA de asignaturas 23871 DESARROLLO PSICOLÒGICO DURANTE EL CICLO VITAL Curso Académico 2008-2009 Núm.Créditos Totales 7,5 Núm.Créditos Teóricos 6 Núm.Créditos Prácticos 1,5 Curso 1r Semestre 1r Tipo

Más detalles

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura Psicologia (20147) Nom de l'assignatura: Psicologia. Curs Acadèmic: 2011-2012 Curs: 3-4 Trimestre: Tercer Titulació / Estudis: Grau en Humanitats Codi assignatura: 11535/20147 Nombre de crèdits ECTS: 5.

Más detalles

Guía Docente 2014/15

Guía Docente 2014/15 Guía Docente 2014/15 Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad Learning and personality development Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCION

PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCION ASIGNATURA: PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCION Curso 2015/2016 (Código:01474099) AVISO IMPORTANTE En el Consejo de Gobierno del 30 de junio de 2015 se aprobó, por unanimidad, que la convocatoria de exámenes

Más detalles

PSICOLOGIA DE LA EDAD INFANTIL

PSICOLOGIA DE LA EDAD INFANTIL PSICOLOGIA DE LA EDAD INFANTIL TITULACIÓN: EDUCACIÓN INFANTIL Créditos: 4,5 DEPARTAMENTO: PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 1.-OBJETIVOS: 1.Profundizar en los conocimientos que sobre esta etapa se

Más detalles

DIDÁCTICA GENERAL OBJETIVOS

DIDÁCTICA GENERAL OBJETIVOS DIDÁCTICA GENERAL Asignatura troncal anual (9 créditos) - 1º curso. Diplomatura Magisterio Profesorado: Antonio Giner Gomis (coordinador) Vicente Carrasco Embuena José Antonio Corral Fuentes Aurora Fourcade

Más detalles

ANÁLISIS DEL USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE APRENDIZAJE, EN ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA

ANÁLISIS DEL USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE APRENDIZAJE, EN ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA ANÁLISIS DEL USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE APRENDIZAJE, EN ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA Alicia Massone y Gloria González Miembros del Grupo de Investigación en Psicología Cognitiva

Más detalles

Psicología de la educación y del desarrollo en edad escolar

Psicología de la educación y del desarrollo en edad escolar 2015-2016 Título: Módulo: Formación Básica Materia: Créditos: 6 ECTS Código: 01GEPR Curso: Primero v1 1.Organización general Datos de la asignatura MÓDULO MATERIA ASIGNATURA Carácter Curso Cuatrimestre

Más detalles

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA

Más detalles

NOM: PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I DE L EDUCACIÓ A LA INFÀNCIA

NOM: PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I DE L EDUCACIÓ A LA INFÀNCIA 1 DADES GENERALS DE L ASSIGNATURA NOM: PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I DE L EDUCACIÓ A LA INFÀNCIA CODI: 258009 ENSENYAMENT: PEDAGOGÍA CURS ACADÈMIC: 2007-2008 TIPUS D ASSIGNATURA: Obligatoria IMPARTICIÓ:

Más detalles

PSICOLOGIA DE LA INFÀNCIA I L ADOLESCÈNCIA (1432) Estudi: Pedagogia

PSICOLOGIA DE LA INFÀNCIA I L ADOLESCÈNCIA (1432) Estudi: Pedagogia PSICOLOGIA DE LA INFÀNCIA I L ADOLESCÈNCIA (1432) Estudi: Pedagogia Curs: 2008-2009 Tipus d assignatura: Obligatòria de 1er. curs Durada: Anual Nombre de crèdits: 7,5 (5 teòrics i 2,5 pràctics) Desdoblament

Más detalles

GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE GRADO

GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE GRADO GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE GRADO TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL CURSO ASIGNATURA: PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE Nombre del Módulo o Materia al que pertenece la asignatura. PROCESOS EDUCATIVOS,

Más detalles

FACULTAD HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

FACULTAD HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FACULTAD HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE JAÉN Departamento de Pedagogía PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: Psicopedagogía de la Educación Infantil CARÁCTER: Optativa CRÉDITOS TEÓRICOS: 3

Más detalles

FICHA DE PROGRAMA DOCENTE DE ASIGNATURAS DE TITULACIONES DE GRADO CURSO 2015/16

FICHA DE PROGRAMA DOCENTE DE ASIGNATURAS DE TITULACIONES DE GRADO CURSO 2015/16 Centro de Magisterio VIRGEN DE EUROPA Adscrito a la Universidad de Cádiz La Línea de la Concepción (Cádiz) Avda. España, 5 11300 La Línea de la C. Tlf.: 956 763786 Fax: 956 761761 eumveuropa@planalfa.es

Más detalles

GUÍA DOCENTE. Asignatura: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y EDUCACIÓN UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

GUÍA DOCENTE. Asignatura: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y EDUCACIÓN UNIVERSITAT DE VALÈNCIA GUÍA DOCENTE Asignatura: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y EDUCACIÓN UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Profesora: Grupo A: Inmaculada Fajardo Bravo I.- DATOS INICIALES

Más detalles

TITULACIÓN: PSICOLOGÍA CENTRO: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CURSO ACADÉMICO: 2010-2011 GUÍA DOCENTE

TITULACIÓN: PSICOLOGÍA CENTRO: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CURSO ACADÉMICO: 2010-2011 GUÍA DOCENTE TITULACIÓN: PSICOLOGÍA CENTRO: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CURSO ACADÉMICO: 200-20 GUÍA DOCENTE. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA NOMBRE: DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL CÓDIGO: CURSO ACADÉMICO:

Más detalles

Facultad de Educación Grado en Educación Infantil

Facultad de Educación Grado en Educación Infantil Grado en Educación Primaria Asignatura: Fundamentos de Psicología aplicada a la Educación Facultad de Educación Grado en Educación Infantil GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA

Más detalles

CENTRO UNIVERSITARIO SANTA ANA Centro adscrito a la UEx.- Almendralejo GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL

CENTRO UNIVERSITARIO SANTA ANA Centro adscrito a la UEx.- Almendralejo GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN LA EDAD INFANTIL CURSO: 1º. ASIGNATURA DE FORMACIÓN BÁSICA Créditos ECTS: 6 JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA RESPECTO AL GRADO Este asignatura

Más detalles

INF 103 Principios didácticos Básicos en Educación Infantil

INF 103 Principios didácticos Básicos en Educación Infantil INF 103 Principios didácticos Básicos en Educación Infantil Asignatura: Principios Didácticos Básicos en Educación Infantil Carácter: Básico Idioma: Español Modalidad: Presencial Créditos: 6 ECTs Curso:

Más detalles

Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo

Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo 2015-2016 Título: Módulo: Formación Básica Materia: Créditos: 6 ECTS Código: 10GEPR v1 1.Organización general Datos de la asignatura MÓDULO MATERIA ASIGNATURA Carácter Cuatrimestre Idioma en que se imparte

Más detalles

ASIGNATURA: EDUCACIÓN Y CONFLICTO: LA MEDIACIÓN COMO RECURSO. ESTUDIOS: Diplomatura de magisterio todas las especialidades 1r ciclo

ASIGNATURA: EDUCACIÓN Y CONFLICTO: LA MEDIACIÓN COMO RECURSO. ESTUDIOS: Diplomatura de magisterio todas las especialidades 1r ciclo ASIGNATURA: EDUCACIÓN Y CONFLICTO: LA MEDIACIÓN COMO RECURSO ESTUDIOS: Diplomatura de magisterio todas las especialidades 1r ciclo CÓDIGO: MGOPECF4 TIPO: O CURSO: 2º y 3º SEMESTRE: 2n CRÉDITOS: 4,5 CRÉDITOS

Más detalles

Guía Docente 2015/2016

Guía Docente 2015/2016 Guía Docente 2015/2016 Dificultades de Aprendizaje Learning Difficulties Grado en Educación Infantil Modalidad de enseñanza presencial lf: Índice Dificultades de Aprendizaje... 3 Breve descripción de la

Más detalles

Didáctica general 2015-2016

Didáctica general 2015-2016 2015-2016 Título: Módulo: Formación Básica Materia: Obligatoria. Créditos: 6 ECTS Código: 03GEPR Curso: Primero v1 1.Organización general Datos de la asignatura MÓDULO FORMACIÓN BÁSICA MATERIA Proceso

Más detalles

FICHA DE PROGRAMA DOCENTE DE ASIGNATURAS DE TITULACIONES DE GRADO CURSO 2015/16

FICHA DE PROGRAMA DOCENTE DE ASIGNATURAS DE TITULACIONES DE GRADO CURSO 2015/16 Centro de Magisterio VIRGEN DE EUROPA Adscrito a la Universidad de Cádiz La Línea de la Concepción (Cádiz) Avda. España, 5 11300 La Línea de la C. Tlf.: 956 763786 Fax: 956 761761 eumveuropa@planalfa.es

Más detalles

DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO MUSICAL

DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO MUSICAL Universidad Autónoma de Madrid. 1 Desarrollo del Comportamiento Musical DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO MUSICAL PROGRAMA. Curso 2006 2007. Prof.: Maravillas Corbalán. mara.corbalan@uam.es Dpcho. IV 209.

Más detalles

Nom de l assignatura i (Codi) 1391 Estudi Diplomatura en Educació Social

Nom de l assignatura i (Codi) 1391 Estudi Diplomatura en Educació Social Nom de l assignatura i (Codi) 1391 Estudi Diplomatura en Educació Social Curs: 2006-2007 Tipus d assignatura: Optativa Durada: 2n Quadrimestre Nombre de crèdits (teòrics i pràctics): 4.5 (3T i 1.5P) Desdoblament

Más detalles

TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria CENTRO: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 GUÍA DOCENTE

TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria CENTRO: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 GUÍA DOCENTE TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria CENTRO: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 GUÍA DOCENTE 1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA NOMBRE: Psicología del Desarrollo

Más detalles

Universitat de les Illes Balears. Escola Universitària de Relacions Laborals

Universitat de les Illes Balears. Escola Universitària de Relacions Laborals Universitat de les Illes Balears. Escola Universitària de Relacions Laborals PSICOLOGÍA DEL TREBALL (5002) PROF.- DRA. CARMEN ORTE SOCIAS Diplomatura de Relacions Laborals Curs 2004-2005 Assignatura Troncal

Más detalles

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Psicología

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Psicología Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Psicología PROGRAMA DE ASIGNATURA Tecnología de la Educación II Nombre (Diseño instruccional: Aprendizaje Estratégico y Enseñanza Situada) Clave 0831

Más detalles

JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA RESPECTO AL GRADO

JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA RESPECTO AL GRADO GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL EN LA EDAD INFANTIL CURSO: 4º ASIGNATURA OPTATIVA Créditos ECTS: 6 JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA RESPECTO AL GRADO La emoción es un proceso

Más detalles

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES LICENCIATURA EN LENGUA INGLESA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES LICENCIATURA EN LENGUA INGLESA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES LICENCIATURA EN LENGUA INGLESA Asignatura : Sicología del aprendizaje Código : LI352 Intensidad : 2 horas semanales Créditos :

Más detalles

Psicología del Desarrollo

Psicología del Desarrollo GUÍA DOCENTE 2014-2015 Psicología del Desarrollo 1. Denominación de la asignatura: Psicología del Desarrollo Titulación Grado en Maestro en Educación Primaria Código 5682 2. Materia o módulo a la que pertenece

Más detalles

Grado en Educación Primaria CÓDIGO: PRI108 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EDUCATIVO DE 6 A 12 AÑOS

Grado en Educación Primaria CÓDIGO: PRI108 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EDUCATIVO DE 6 A 12 AÑOS Grado en Educación Primaria CÓDIGO: PRI108 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EDUCATIVO DE 6 A 12 AÑOS Asignatura: Formación: Básica Créditos: 6 ECTS Curso: Primero Semestre: Primero Grupo: 1EDPRI Profesor: Graciela

Más detalles

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ. TITULACIÓN: Grado en Educación Infantil. MATERIA: La escuela de educación infantil

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ. TITULACIÓN: Grado en Educación Infantil. MATERIA: La escuela de educación infantil UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓN: Grado en Educación Infantil CÓDIGO: 100714 MATERIA: La escuela de educación infantil MÓDULO: VII. La escuela de educación infantil PROFESOR/A

Más detalles

Guía docente de la asignatura

Guía docente de la asignatura Guía docente de la asignatura Asignatura Materia Módulo Titulación APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD MÓDULO GENÉRICO: PSICOPEDAGÓGICO Y SOCIAL MÁSTER

Más detalles

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO TRONCAL 6 CRÉDITOS

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO TRONCAL 6 CRÉDITOS INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO TRONCAL 6 CRÉDITOS Titulación en la que se imparte/ Curso /Cuatrimestre: PSICOPEDAGOGÍA/ SEGUNDO CURSO/ PRIMER CUATRIMESTRE Curso académico:

Más detalles

PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN/ TRONCAL / 9 CRÉDITOS

PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN/ TRONCAL / 9 CRÉDITOS PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN/ TRONCAL / 9 CRÉDITOS Titulación en la que se imparte/ Curso /Cuatrimestre: Psicopedagogía/Primer curso/primer y segundo cuatrimestre Curso académico: 2014-2015 Profesorado:

Más detalles

PSICOLOGÍA DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR

PSICOLOGÍA DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR Psicología de la orientación escolar 1 PROGRAMACIÓN DE PSICOLOGÍA DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR ESPECIALIDAD CURSO ÁREA DEPARTAMENTAL ÁREA DE CONOCIMIENTO TIPO DE ASIGNATURA NÚMERO DE CRÉDITOS CODIGO PSICOPEDAGOGÍA

Más detalles

Datos descriptivos Nombre de la asignatura

Datos descriptivos Nombre de la asignatura Datos descriptivos Nombre de la asignatura Centro responsable de la titulación Centros implicados en la titulación Semestre de impartición Módulo Materia Carácter Escuela Politécnica de Enseñanza Superior

Más detalles

Máster Universitario de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

Máster Universitario de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO GENÉRICO PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS 2014-15 1º 4 Generalista PROFESOR(ES) Rosario Arroyo

Más detalles

EL ENFOQUE GLOBALIZADOR EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

EL ENFOQUE GLOBALIZADOR EN LA EDUCACIÓN INFANTIL EL ENFOQUE GLOBALIZADOR EN LA EDUCACIÓN INFANTIL AUTORÍA SANDRA GALLEGO RAMÍREZ TEMÁTICA METODOLOGÍA GLOBALIZADORA Y SIGNIFICATIVA ETAPA EI Resumen A lo largo del presente artículo, abordaremos algunos

Más detalles

CENTRO UNIVERSITARIO SANTA ANA Centro adscrito a la UEx.- Almendralejo GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA RESPECTO AL GRADO

CENTRO UNIVERSITARIO SANTA ANA Centro adscrito a la UEx.- Almendralejo GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA RESPECTO AL GRADO GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL PROGRAMA DE FUNDAMENTOS DE LA ATENCIÓN TEMPRANA CURSO: 1º. ASIGNATURA DE FORMACIÓN BÁSICA Créditos ECTS: 6 JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA RESPECTO AL GRADO La Atención Temprana

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Curso 2014-2015

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Curso 2014-2015 GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Curso 2014-2015 DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado en: Centro: Asignatura: Profesor: Graduado en Educación Infantil por la Universidad de Málaga Centro adscrito de Magisterio

Más detalles

TODOS LOS GRUPOS (M1, M2, T1, T2)

TODOS LOS GRUPOS (M1, M2, T1, T2) PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS Y DE LAS ORGANIZACIONES TODOS LOS GRUPOS (M1, M2, T1, T2) Dpto. Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento Universidad de Granada 1 I. OBJETIVOS Cognitivos

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE LENGUAS GUÍA DOCENTE

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE LENGUAS GUÍA DOCENTE Facultade de Formación de Profesorado Avda. Ramón Ferreiro, 10 27002 LUGO Tfno. 982 821005 Fax 982 821057 Tfno. 982 821005 Fax 982 821057 MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Más detalles

CENTRO DE PROFESORADO SAGRADA FAMILIA Centro universitario adscrito a la Universidad de Jaén

CENTRO DE PROFESORADO SAGRADA FAMILIA Centro universitario adscrito a la Universidad de Jaén CENTRO DE PROFESORADO SAGRADA FAMILIA Centro universitario adscrito a la Universidad de Jaén GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA Módulo en el que se integra

Más detalles

LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES

LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES PROGRAMA: LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 2º CURSO LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Curso 2012-2013 (sin docencia) Profesora encargada: Susana Puertas Valdeiglesias spuerta@ugr.es 1 ASIGNATURA:

Más detalles

TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL CENTRO: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 GUÍA DOCENTE

TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL CENTRO: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 GUÍA DOCENTE TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL CENTRO: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 GUÍA DOCENTE 1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA NOMBRE: DIDÁCTICA GENERAL (Educación

Más detalles

MASTER EN EDUCACIÓN ESPECIAL MÓDULO: LA RESPUESTA EDUCATIVA ANTE LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS CON N.E.E.

MASTER EN EDUCACIÓN ESPECIAL MÓDULO: LA RESPUESTA EDUCATIVA ANTE LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS CON N.E.E. MASTER EN EDUCACIÓN ESPECIAL MÓDULO: LA RESPUESTA EDUCATIVA ANTE LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS CON N.E.E. MATERIA: Intervención educativa ante la diversidad y su evaluación DESCRIPTORES: - Intervención

Más detalles

Dr. Francisco Javier Huertas Delgado Dra. Natalia Reyes Ruiz de Peralta

Dr. Francisco Javier Huertas Delgado Dra. Natalia Reyes Ruiz de Peralta GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA GRADO EDUCACION INFANTIL Intervención psicoeducativa en el ámbito familiar, escolar y socio-comunitario Curso 2015-16 Aprobada por el Departamento de Pedagogía con fecha de

Más detalles

MASTER EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA

MASTER EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA MASTER EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA MÓDULO CÓMÚN DE FORMACIÓN BÁSICA Materia: EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN ORIENTADORA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE Duración: 8 créditos ECTS Carácter:

Más detalles

Professor(s) Edifici/Despatx Telèfon e-mail Margalida Alemany DB015 971.17.13.36 marga.alemany@uib. es

Professor(s) Edifici/Despatx Telèfon e-mail Margalida Alemany DB015 971.17.13.36 marga.alemany@uib. es Nom assignatura FINANZAS Codi 2823 Tipus (Trc/Obl/Opt/Llc) Curs 3º Crèdits Teòrics Crèdits Pràctics Descriptor BOE Professor(s) Edifici/Despatx Telèfon e-mail Margalida Alemany DB015 971.17.13.36 marga.alemany@uib.

Más detalles

DISEÑO DE INNOVACIONES PEDAGÓGICAS

DISEÑO DE INNOVACIONES PEDAGÓGICAS PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR. Nombre Actividad Curricular DISEÑO DE INNOVACIONES PEDAGÓGICAS Descriptor de la Actividad Curricular Esta actividad curricular tiene como propósito que los estudiantes

Más detalles

Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals.

Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals. UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Diplomatura de Mestre Llengua Estrangera CODI: 40030 ASSIGNATURA: Educació Física i la seva didàctica PROFESSOR/A: Pere Blanco i Felip

Más detalles

Facultad de Educación Grado en Educación Infantil

Facultad de Educación Grado en Educación Infantil Grado en Educación Infantil Asignatura: Psicología de la Educación Socioafectiva Facultad de Educación Grado en Educación Infantil GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN SOCIOAFECTIVA

Más detalles

8. Programa sintético

8. Programa sintético 1. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 2. Facultad de Educación 3. Licenciatura en Ciencias de la Educación 4. Cátedra: Teorías Psicológicas del Aprendizaje 5. Profesor Titular: Horacio Ademar Ferreyra Profesora

Más detalles

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA G291 - Fundamentos Teóricos de la Educación Infantil Grado en Magisterio en Educación Infantil Curso Académico 2016-2017 1. DATOS IDENTIFICATIVOS Título/s Grado

Más detalles

GUÍA DOCENTE DIDACTICA Y ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INFANTIL

GUÍA DOCENTE DIDACTICA Y ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INFANTIL GUÍA DOCENTE DIDACTICA Y ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INFANTIL Facultad de Fª i Ciencies de l Educació Universitat de València 1 GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN ASIGNATURA:

Más detalles

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 1c

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 1c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Psicología: Psicología del desarrollo de 0-6 años Asignatura Código Titulacion Psicología: Psicología del desarrollo de 0-6 años V51G110V01104 Grado en Educación

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Facultad de Educación

Facultad de Educación Facultad de Educación Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por las universidades de La Laguna

Más detalles

Any acadèmic 2014-15. GUIA DOCENT ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL Grau en Educació Social. Professorat: María Paz López

Any acadèmic 2014-15. GUIA DOCENT ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL Grau en Educació Social. Professorat: María Paz López Any acadèmic 2014-15 GUIA DOCENT ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL Grau en Educació Social Professorat: María Paz López Informació general de l'assignatura Denominació Caràcter ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL Optativa Nombre

Más detalles

3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES / GENÉRICAS:

3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES / GENÉRICAS: Prácticum III -1- EPERIENCIA PILOTO DE CRÉDITOS EUROPEOS UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA GUÍA DOCENTE PARTICULAR DE MAESTRO: ESPECIALIDAD EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 2011-2012 FICHA DE ASIGNATURA DATOS BÁSICOS DE

Más detalles

ADELL, J. (1997): «Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información», en Edutec, 7.

ADELL, J. (1997): «Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información», en Edutec, 7. INFOESCUELA 125 Referencias ADELL, J. (1996): «La Internet: posibilidades y limitaciones», en VARIOS: La Comunidad Valenciana ante la nueva sociedad de la información: ciencia, tecnología y empresa. Valencia,

Más detalles

GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE GRADO

GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE GRADO GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE GRADO TITULACIÓN: MAGISTERIO INFANTIL CURSO 2014/2015 ASIGNATURA: Fundamentos didácticos de la enseñanza I Nombre del Módulo o Materia al que pertenece la asignatura. Procesos

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO Aprobada por Departamento fecha 29 de junio de 2015 Curso 2015-16 MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad

Más detalles

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO TRONCAL 6 CRÉDITOS. Teóricas: Miércoles y viernes de 10:00 a 11:00

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO TRONCAL 6 CRÉDITOS. Teóricas: Miércoles y viernes de 10:00 a 11:00 INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO TRONCAL 6 CRÉDITOS Titulación en la que se imparte/ Curso /Cuatrimestre: PSICOPEDAGOGÍA/ SEGUNDO CURSO/ PRIMER CUATRIMESTRE Curso académico:

Más detalles

120743126-1psicoped.doc Página 2 de 6

120743126-1psicoped.doc Página 2 de 6 PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN/ TRONCAL / 9 CRÉDITOS - 1er Cuatrimestre: 3 créd. teóricos (2 horas semanales); 1.5 créd. prácticos (1 hora semanal). - 2do Cuatrimestre: 1.5 créd. teóricos (1 hora semanal);

Más detalles

PSICOLOGIA EDUCATIVA 6843-

PSICOLOGIA EDUCATIVA 6843- UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE EDUCACION INICIAL PSICOLOGIA EDUCATIVA 6843- PROGRAMA DE ESTUDIO y EXAMEN Año académico: 2011 Equipo de Cátedra: Responsable:

Más detalles

Psicología de la educación.

Psicología de la educación. GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Curso 2015-16 Aprobada por Departamento fecha 29 de junio de 2015 MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad.

Más detalles