#UPF2020 Dissenyar la universitat del futur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "#UPF2020 Dissenyar la universitat del futur"

Transcripción

1 #UPF2020 Dissenyar la universitat del futur Juny 2014 Carlos A. Scolari - Ilaria Di Bonito - Maria-Jose Masanet Projecte PlaQUID amb el suport del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) - Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)

2 Presentació L objectiu del projecte #UPF2020 va ser analitzar la situació de les pràctiques d ensenyamentaprenentatge a la universitat. Les institucions tradicionalment encarregades de la formació i la creació de coneixements des de l escola fins a la universitat- travessen un moment caracteritzat per la falta d adaptació a un ecosistema cultural hipertecnològic i molt dinàmic. Es podria dir que la universitat, una institució medieval amb un mil lenni d història, té problemes de sintonia amb la societat contemporània. La crisi econòmica, en aquest context, és només un condiment més d una crisi existencial de la institució tradicionalment dedicada a la formació superior. Actualment, qualsevol discurs que es faci sobre les universitats a l Estat espanyol està atapeït per dues constriccions: el procés de Bolonya i la crisi econòmica. Aquets dos frames obliguen a utilitzar certes idees i paraules i limiten la capacitat de reflexió de/sobre la institució. Si es parla la llengua de Bolonya, el discurs serà ple de competències, graus, EEES, postgraus, plans d estudis, etc. En canvi, si es parla la llengua de la crisi, el discurs ens portarà a conceptes com retallades, reduccions, pressupostos, etc. A la universitat també es parla molt d innovació i d emprenedoria. Aquests discursos s han generalitzat a tal punt que, avui, molts universitaris, a diferents nivells de gestió, parlen de la creació de start ups i de relacions amb el món dels emprenedors. Parlar d això és cool i genera una sensació de sintonia amb la societat. Tot i això, en la majoria dels casos, es tracta de discursos buits, repetits fins a l esgotament i que, en realitat, aporten poques transformacions reals a la institució. Al llarg del present informe, s ha evitat al màxim possible de parlar d innovació. Creiem que, en lloc de repetir discursos innovadors, és necessari repensar la institució universitària from scratch. Només a partir d un canvi discursiu serà possible posar les bases per al desenvolupament de pràctiques universitàries realment transformadores, més enllà de les repetides (i sovint infructuoses) apel lacions a la innovació i l emprenedoria. OPINIÓ: In today s world where the magnitude of change is accelerating at an exponential pace, information and knowledge is always in flux. Rather than relying on static experts, we need to start recognizing and attending to new power structures where we all serve as co-learners and co-teachers. The good news is that traditions are things that we invent. I am optimistic that we can create new traditions that are relevant to modern society. Nota: Al llarg del document es presenten una sèrie de declaracions dels entrevistats recollides durant la investigació. Equip Carlos A. Scolari (Professor titular UPF): investigador principal Ilaria Di Bonito: investigadora Maria-Jose Masanet: investigadora Amb la col laboració de: Carme Rovira (CQUID UPF): suport general Oriol Ripoll: coordinació de la sessió de gamestorming. Agraïment especial a Editorial Deusto Grupo Planeta 2

3 Objectius Els objectius del projecte #UPF2020 van ser: Començar a delinear un nou discurs de renovació universitària més enllà de les clàssiques apel lacions a la innovació i l emprenedoria. Fer un mapa d actors, formats i pràctiques educatives disruptives (dintre i fora de les universitats) a escala global. Proposar una sèrie de noves pràctiques, formats i experiències educatives fàcils d aplicar a escala local, sustentades en un discurs diferent i que s inspirin a una nova concepció educativa i institucional. El projecte #UPF2020 no va investigar altres aspectes fonamentals de la vida universitària com la recerca o l extensió de les seves activitats a la resta de la societat. La investigació es va focalitzar en el personal docent i professionals de l'educació i no va incloure al personal administratiu, els graduats o els alumnes. L esperit darrere la investigació va ser proposar un primer mapa d un territori en permanent estat de mutació. Més que a l exhaustivitat, l equip va donar prioritat a la utilitat i possibilitat d aplicació de totes les experiències, conceptes i idees recopilades al llarg de l estudi. OPINIÓ: El just-in-time será más importante que el just-in-case. Nosotros aprendimos con el just-in-case: aprende TODO, desde los planetas hasta la tabla periódica, porque quizá serás astrónomo o química y te servirá en el futuro- El just-intime tiene más que ver con el conocimiento rápido y la abundancia de datos. Metodologia Revisió bibliogràfica en el sector de les noves pedagogies (no només a nivell universitari). Sessió de gamestorming amb professors i professionals externs (no vinculats a la UPF) per afavorir l emergència de noves idees sobre els processos educatius. El grup es va organitzar al voltant de dues dinàmiques que tenien l'objectiu d'extreure informació sobre diversos temes: tendències i necessitats de la universitat actual, plantejament d'una universitat utòpica, creació de tendències, reptes de futur per a la universitat, etc.-. Entrevistes en profunditat a 24 professors i investigadors de la UPF i externs. Recopilació, processament i anàlisi de la informació a través de la confecció de tres bases de dades: 1) Diagnòstic i propostes de canvi, 2) Noves pràctiques pedagògiques i 3) Nous actors i formats organitzacionals. OPINIÓ: Maybe you should start with the question: Does the future need universities? (...) I think that, apart from the very few elite institutions, universities are marching themselves toward obsolescence, and they may be the last to figure it out. Remember, the Roman Senate continued to meet for several centuries after the collapse of the Roman Empire. 3

4 Diagnòstic i propostes de canvi A partir del material recollit durant l activitat de gamestorming i les entrevistes en profunditat, es van destacar 8 punts que caracteritzen la situació actual de l ensenyament universitari a l Estat espanyol i que representen un obstacle a l hora de fomentar dinàmiques transformadores. Cada diagnòstic va ser acompanyat d una proposta de canvi elaborada a partir de les contribucions dels participants. Diagnòstic Necessitat d activitats formatives regulades dirigides al professorat Manca de preparació del professorat universitari des d una perspectiva pedagògica. Necessitat de reconeixement de la tasca docent Els mecanismes d acreditació oficials i places dins del sistema públic d universitats es centren massa, o quasi exclusivament, en la investigació. Aquest fet genera una manca d interès del professorat cap a la implementació o millora de la pròpia docència. Burocratització i complexitat administrativa Les oportunitats plantejades pel sistema Bolonya no s han complert i, tan sols, han acabat traduint-se en una excessiva burocratització que porta a l immobilisme. Repetició de models passats L actual model d ensenyament és antiquat i descontextualitzat perquè reprodueix els patrons del passat, basats en la simple transmissió del coneixement a través de la imposició de l autoritat del professor. Rutines productives i estructures de gestió anquilosades El món universitari es caracteritza per ser un sistema tancat amb unes estructures rígidament determinades i molt centrades en l'estatus i el poder. Això complica i determina la transformació de la institució perquè no es volen perdre les quotes de poder i, per tant, la institució no es qüestiona ni revisa. Manca de motivació del professorat Falta de motivació del professorat que porta a què, les propostes, moltes vegades, es produeixin per iniciatives pròpies d uns pocs professors. Endogàmia El món universitari és un entorn amb tendència al tancament i l autoreferencialitat. Sovint, la manca de contacte amb el món exterior es tradueix en resistència al canvi i a l autocrítica. Hiperespecialització, obsolescència dels títols i oferta limitada de formats educatius Les noves plataformes d educació ens obliguen a plantejarnos quin és el valor afegit de la universitat tradicional, que va perdent la seva hegemonia en l àrea de la formació. Proposta Formació pedagògica pel professorat Una formació pedagògica continuada que ajudi el professorat a renovar-se contínuament per millorar la seva pròpia pràctica. Reconeixement de la tasca docent El reconeixement institucional de la tasca docent promouria una major implicació i dedicació per part del professorat. Superar la burocratització i complexitat administrativa Es proposa un canvi del sistema a través de la reducció burocràtica. Treballar en un nou model pedagògic Canviar el sistema de transmissió de coneixements, basat en la classe magistral, per plantejar altres opcions educatives basades en el diàleg, els intercanvis i les activitats pràctiques. Redisseny institucional Necessitat de l autorevisió del treball i situació d un mateix en el sistema per poder fer canvis. Es demanda més autonomia de gestió. Millorar l actitud i incrementar la col laboració S aposta per un increment de la motivació del professorat i la valoració dels individus que ja tenen una actitud positiva en relació a la innovació i el canvi. Obertura cap a la societat i assumpció de riscos S aposta per un canvi d actitud per promoure l obertura de la universitat, l increment de intercanvis i una major assumpció de riscos. Transversalitat, actualització i flexibilització de les titulacions Cal generar nous models pedagògics i formats educatius que tinguin en compte les més recents investigacions que ofereixen punts de reflexió sobre el procés d ensenyament-aprenentatge: factor emocional, simplificació dels processos interns a la institució i major autonomia per afavorir la diversificació, etc. OPINIÓ: Dinamitaria el concepte de despatx per treballar de manera conjunta. En els espais oberts de treball la interacció té molta més importància. Això podria evitar moltes reunions. Si l estructura de la universitat és la mateixa de sempre, encara que neixi amb una voluntat de innovació, porta a sobre les mateixes lloses de sempre. 4

5 Noves pràctiques pedagògiques Durant les entrevistes i trobades presencials realitzades al llarg de la recerca, els diferents interlocutors van proposar una sèrie de pràctiques pedagògiques que, segon ells i elles, tenien un caràcter renovador o disruptiu. La major part deles pràctiques que els interlocutors van proposar com a innovadores i disruptives no eren precisament de recent desenvolupament o creació. En qualsevol cas, les propostes van ser traslladades a una base de dades i confrontades amb altres fonts d'informació per detectar el seu origen, característiques, possibilitats d'aplicació, etc. Pràctica Descripció Referència Flipping the classroom PechaKucha Gamestorming Jocs de base Gamestorming Jocs de obertura Gamestorming Jocs per explorar Partnering Debriefing Alternate Reality Games (ARG) El flipping proposa una reestructuració metodològica de l ensenyament que consisteix en proporcionar els continguts de l antiga classe magistral en format audiovisual. D aquesta manera, poden ser visionat pels alumnes fora de l aula. En canvi, durant les hores presencials, la classe es converteix en un espai de debat i producció, afavorint la implicació activa de l estudiant en el procés d aprenentatge El PechaKucha és un format que permet fer una presentació mitjançant l elaboració de 20 diapositives que es presenten, cada una, en 20 segons. Tot i que el repte no és fàcil, si es treballa amb detall la informació a presentar, el PechaKucha permet presentar de manera més àgil i visual diferents continguts. Els jocs de base són activitats senzilles i de breu duració que poden realitzar-se a partir de recursos com ara post-its i targetes de cartró i serveixen per planificar tasques, introduir noves temàtiques, prendre decisions ràpides i, en general, dinamitzar les activitats quotidianes. Els jocs d'obertura estan centrats en generar idees, proposar solucions a problemes, generar connexions entre persones, optimitzar el temps. Resulten ser útils, sobre tot, en aquells casos en què un equip de treball queda estancat davant la solució d un problema. Els jocs que exploren permeten desfer patrons i preconceptes a través de la combinació i interpretació de idees noves. Solen ser emprats per organitzar informacions, contextualitzar problemes, profunditzar temàtiques complexes, individuar punts febles i oportunitats, repensar i remodelar estratègies. Al contrari de la classe magistral, en el partnering, el professor dóna instruments perquè els alumnes puguin contestar a preguntes. El docent, en el seu rol de dissenyador de l aprenentatge i controlador de procés de qualitat, té el mateix pes que l alumne i les classes es converteixen en una ocasió d intercanvi. El debriefing és una tècnica que s insereix dintre de la filosofia del partnering i consisteix en una reflexió a posteriori sobre les tasques realitzades pels alumnes. El debriefing promociona l aprenentatge a partir de les accions pròpies i del grup i, alhora, permet reflexionar sobre la mateixa experiència d aprenentatge. Els jocs de realitat alternativa són activitats que es poden realitzar en el món virtual i real i es diferencien dels jocs de rol perquè els participants no han de construir una identitat alternativa, sinó que han de ser ells mateixos. Aquestes activitats són ideals per treballar aspectes narratius i de territori, fomentant la cultura del disseny i el sentiment de comunitat. Gray, D., Brown, S. i Macanufo, J. (2012). Gamestorming. 83 juegos para innovadores, inconformistas y generadores del cambio. Barcelona: Deusto. Gray, D., Brown, S. i Macanufo, J. (2012). Gamestorming. 83 juegos para innovadores, inconformistas y generadores del cambio. Barcelona: Deusto. Gray, D., Brown, S. i Macanufo, J. (2012). Gamestorming. 83 juegos para innovadores, inconformistas y generadores del cambio. Barcelona: Deusto. Prensky, Marc (2010). Teaching Digital Natives. Partnering for Real Learning. Thousand Oaks (CA): Corwin Press. Prensky, Marc (2010). Teaching Digital Natives. Partnering for Real Learning. Thousand Oaks (CA): Corwin Press. Prensky, Marc (2010). Teaching Digital Natives. Partnering for Real Learning. Thousand Oaks (CA): Corwin Press. 5

6 Nous actors institucionals i formats organitzacionals Al llarg de l'estudi es van identificar pràctiques que s'allunyen dels recorreguts tradicionals de formació. En la majoria dels casos, es tracta de projectes extra-universitaris. L equip considera que aquesta dinàmica s aprofundirà els pròxims anys. Les propostes que la universitat no pugui, no sàpiga o no vulgui posar en pràctica, es faran fora de la institució. Formats Descripció Exemples Plataformes obertes i descentralitzades de formació en línia Plataformes obertes i centralitzades de formació en línia Altres plataformes Repositoris Xarxes socials i comunitats de pràctiques Instruments Labs Escoles avançades de disseny i negocis Sistemes formatius d'accés lliure i gratuït que permeten als usuaris crear els seus propis cursos i compartir-los (anyone can teach). Sistemes formatius d'accés lliure i gratuït que ofereixen cursos dissenyats i produïts per la mateixa organització. El MOOCs són un cas paradigmàtic d aquesta tipologia. Sistemes que proposen espais d'intercanvi entre professionals i llocs d'aplicació de coneixements. Plataformes obertes destinades a compartir continguts educatius o científics. Xarxes, plataformes i sistemes que funcionen com comunitats d'usuaris al voltant de les pràctiques de formació o recerca. Tools per facilitar els processos d'ensenyament-aprenentatge, de recerca o la gestió textual i bibliogràfica. Espais col lectius dedicats a l'experimentació i la creació col laborativa que es caracteritzen per la seva empremta tecno-artística o tecnocientífica. Aquests espais destaquen per la multidisciplinarietat, l'obertura (s'inspiren en els principis de la free culture, del programari open source i l open knowledge exchange), l experimentació i l'aprenentatge no formal (learning by doing). A causa del tipus de continguts que han de treballar els alumnes i perquè es mouen amb una certa autonomia respecte a les estructures universitàries, moltes escoles de disseny i les business schools han pogut generar entorns pedagògicament avançats. Peer to Peer University (P2PU) - Skillshare - The Khan Academy - Open Course Ware Consortium (MIT) - Coursera - Innocentive - icamp - SciVee - OER Commons PLoS- Open Study- School Factory - The Bank of Common Knowledge - Canvas RefWorks - New media art lab Eyebeam (Nova York) FabLab FabLab BCN - Hackerspaces, hacklabs o makerspaces NYC Resistor - Living Labs European Network of Living Labs - Community Labs Free Art and Technology Lab - Educational Labs MIT Media Lab - Hubs Hub Madrid - Design schools KaosPilot - Hyper Island - d.school - Business schools Tiimiakatemia - 6

7 Propostes per canviar la pedagogia universitària Nou discurs La constitució d un nou discurs comença a partir d una renovació del vocabulari. Un nou diccionari hauria d incloure els nous processos, conceptes, formats i espais de formació identificats durant la recerca: Nota: Com es pot veure, les paraules són en Anglès perquè deriven de les noves reflexions sobre l educació dels països Anglosaxons. OPINIÓ: En la universidad pasan personas en su mejor momento vital, con su mayor potencial, con una gran disponibilidad de tiempo y capacidad de desarrollo muy importante. Pero pasan de forma aislada, la universidad no está diseñada para crear oportunidades reales de interacción y de conexión, es demasiado disciplinar. El de matemáticas no se junta con el de lenguas. Es una pérdida que no nos podemos permitir. A més, caldria que aquest diccionari tingués també en compte els adjectius que caracteritzarien la universitat del futur: Entre els especialistes, està creixent un discurs que visualitza un futur diferent per a la universitat en tant institució de formació superior. Aquesta visió va des d una universitat, fins a cert punt, marginada per la presència d altres espais de formació més flexibles i adaptats a l ecosistema social fins a la decadència i extinció de la institució. Aquestes visions que, cal dir-ho, no són apocalíptiques respecte al futur de 7

8 l educació, només de la universitat són un signe dels temps. Possiblement mai en la història d aquesta institució mil lenària s havia pensat el seu futur en aquest termes tan negatius. 10 propostes Aquesta última secció és una síntesis elaborada per l equip de treball a partir de tot el material analitzat al llarg d un any d activitat. És a dir, aquestes idees no només van sorgir de les entrevistes o de la trobada de gamestorming: són el resultat d una reflexió col lectiva del grup de treball alimentada, també, per la revisió bibliogràfica realitzada a l inici del procés de recerca. Aquestes propostes estan pensades per a la UPF, però es podrien adaptar a qualsevol institució de formació superior. Proposta Formació pedagògica Reducció de la burocràcia Redissenyar espais de treball més flexibles i polivalents Treballs finals interdisciplinaris Esdeveniments interdisciplinaris Promoure la participació dels estudiants en el context d una nova metàfora institucional Coneixement i aprofitament de les noves pedagogies Itineraris de formació més flexibles Ampliar l oferta educativa Experimentar nous formats organitzacionals Descripció Potenciar el disseny i realització de tallers i altres activitats de formació pedagògica pel professorat universitari i els alumnes. La pedagogia no és només una qüestió del professorat, és una activitat que involucra docents i estudiants. Reduir al mínim els processos de gestió i administració per afavorir l emergència de noves iniciatives i experiències. Generar espais o moments lliures dels protocols administratius i informàtics per potenciar la creació col lectiva. Reformar els espais per facilitar la comunicació professor-professor, professor-estudiants, estudiantsestudiants, etc. El redisseny d espais hauria de ser un procés col laboratiu i participatiu. Potenciar el desenvolupament de treballs finals de grau i postgrau conjunts entre alumnes de diferents facultats, departaments i àrees del coneixement. Potenciar l organització d esdeveniments de caràcter científic interdisciplinari entre els diferents departaments i grups de recerca. S hauria d eradicar la concepció que considera l estudiant un client i reemplaçar-la per una altra idea: l estudiant com a membre o soci d una comunitat de coneixement on hi participen altres subjectes (professors, investigadors, personal administratiu, etc.). La participació en aquesta comunitat implica drets i obligacions per a tots els participants. La formació pedagògica del professorat, sovint, és baixa. Molts joves investigadors entren en la docència sense cap tipus de formació específica (el resultat és evident: es repeteixen les pedagogies tradicionals, les úniques conegudes pel nou professorat). Cal organitzar tallers per formar els joves investigadores i professors en l àmbit de les noves pedagogies. Desenvolupar un sistema d itineraris de formació més flexible perquè els estudiants poguessin formar-se més lliurement escollint les matèries que els interessin més enllà d una facultat o departament. Les universitats són màquines que produeixen un cert tipus d article o gènere (graus, màsters, cursos d estiu, diplomatures i doctorats). Caldria dissenyar nous productes i formats educatius més breus, modulars i flexibles. La producció de nou formats educatius implica modificar les línies de producció. En aquest document s ha presentat una llista de nous formats organitzacionals que es podrien incorporar a la institució universitària. OPINIÓ: El sistema Bolonia se ha implementado de manera mecánica. La gestión de los tiempos debería ser diferente, todo va muy rápido y nos quedamos en lo superficial. Los alumnos de los cursos superiores son máquinas Bolonia. Los estudiantes aprueban pero no aprenden, todo es muy superficial porque el ritmo de enseñanza es muy rápido. OPINIÓ: Desarrollamos competencias para trabajar con pares, similares a nosotros, lo cual genera desconfianza en las otras disciplinas. No comprendemos el lenguaje de las otras disciplinas. No sirve de nada ser muy diestros en tecnología si no somos capaces de trabajar con gente que posee un background social y cultural muy diferente al nuestro. Es como tener dos o más personas hablando en idiomas diferentes. 8

9 Referències A continuació, proposem 20 recursos (10 textos disponibles a la xarxa i 10 webs) per ampliar la informació relativa a la transformació de les pràctiques d ensenyament-aprenentatge a la universitat. 10 textos Carr, N. (2012). The crisis in Higher Education. Technology Review, setembre 27. URL: Cobo C. i Moravec, J. W. (2011). Aprendizaje invisible. Hacia una nueva ecología de la educación. Barcelona: LMI. Col lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius. Universitat de Barcelona.URL: Davidson, C. N. i Goldberg, D. (2009). The Future of Thinking. Learning Institutions in a Digital Age. Boston, MA: The MIT Press. URL: Davies, A., Fidler, D. i Gorbis, M. (2011). Future Work Skills Phoenix: Institute for the Future. URL: IDEO (2011). Design Thinking for Educators. Version 1. New York City: Riverdale Country School and IDEO. URL: Moravec, J. (2013). Knowmad Society. Minneapolis, Minnesota: Education Futures LLC. URL: Siemens, G. i Tittenberger, P.(2009). Handbook of Emerging Technologies for Learning. Winnipeg, Canadà University of Manitoba. URL: Pardo Kuklinski, H. (2010). Geekonomía. Un radar para producir en el postdigitalismo. Barcelona: LMI. Col lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius. Universitat de Barcelona. URL: Piscitelli, A., Gruffat, C. i Binder, I. (2012). Edupunk Aplicado. Aprender para emprender. Madrid: Fundación Telefónica/Ariel. URL: ZEMOS98 (2012). Educación Expandida. La educación puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar. Sevilla: ZEMOS98. URL: 10 webs Llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License. Es permet la generació d'obres derivades sempre que no se'n faci un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l'obra original amb finalitats comercials. 9

10 #UPF2020 Dissenyar la universitat del futur Juny 2014 Carlos A. Scolari - Ilaria Di Bonito - Maria-Jose Masanet Projecte PlaQUID amb el suport del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) - Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) 10

#UPF2020 Diseñar la universidad del futuro

#UPF2020 Diseñar la universidad del futuro #UPF2020 Diseñar la universidad del futuro Junio 2014 Carlos A. Scolari - Ilaria Di Bonito - Maria-Jose Masanet www.upf.edu Proyecto PlaQUID 2012-13 con el apoyo del Centro para la Calidad y la Innovación

Más detalles

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos Aprenentatge servei Educar per a la ciutadania OCTAEDRO Títol: Aprenentatge servei. Educació per a la ciutadania Autors: Josep Maria Puig, Roser

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

Abordatge estratègic de situacions professionals

Abordatge estratègic de situacions professionals Guia d aprenentatge (3 ECTS) Any acadèmic 2015-2016 Semestre: 2n Grau en Educació Social / Grau en Treball Social Mòdul: Espais professionals Professor: Dr. Paco López Pàgina 1 de 7 Rev. 4 (21.09.2015)

Más detalles

Exposició. Apunta t al canvi. La qüestió del CO2

Exposició. Apunta t al canvi. La qüestió del CO2 Exposició Apunta t al canvi La qüestió del CO2 Apunta t al canvi és un recurs educatiu que proporciona eines pràctiques i modulars per relacionar la qüestió del CO2 i el canvi climàtic amb diversos àmbits

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra 1 Índex FITXA DE LA TITULACIÓ...3 1. VALORACIÓ GENERAL DEL DESPLEGAMENT DEL TÍTOL...4 2.

Más detalles

Cru-Evolució. Mira el món diferent! ESO - educació. Una aposta de ciutadania global des de l escola

Cru-Evolució. Mira el món diferent! ESO - educació. Una aposta de ciutadania global des de l escola Cru-Evolució Mira el món diferent! Una aposta de ciutadania global des de l escola ESO - educació EDUCACIÓ Juntament amb les comunitats i les organitzacions del Sud amb què treballem hem aconseguit que

Más detalles

Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre

Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre COL LEGI SANTA TERESA Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre Horari: Des de les 9:00h fins les 11:00h Durant aquest acte els

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Símbol El símbol de la UAB va ser creat com un exercici d expressivitat gràfica de la relació entre el quadrat i la lletra A, i

Más detalles

Un projecte per a joves creat per joves

Un projecte per a joves creat per joves 1 ART I CULTURA CONTRA LA VIOLÈNCIA QUOTIDIANA Un projecte per a joves creat per joves La campanya de sensibilització Whyviolence? uneix durant tres mesos a cinquanta joves de tres districtes de Barcelona

Más detalles

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet València, 02.09.13 La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet Investigadors de l ETSE-UV participen en el projecte europeu Smartpif finançat amb 800.000

Más detalles

Biblioteca i serveis universitaris

Biblioteca i serveis universitaris Biblioteca i serveis universitaris 275 Biblioteca i serveis universitaris Biblioteca A més del personal fix, format pel director, la cap de bibliotecàries i vuit professionals més, fem constar la presència

Más detalles

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13 Facultat d'infermeria Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre: 10/12/13 Revisat pel

Más detalles

Jornada d'innovació Docent UPC 2010

Jornada d'innovació Docent UPC 2010 Jornada d'innovació Docent UPC 2010 El Sistema de Garantia de la Qualitat a l aula: una eina imprescindible per a la millora de la docència Jordi Hernández Marco Coordinador del grup GIQUAL ETSEIB 11-Febrer-2010

Más detalles

CRISI INTERNA EN EL PP Isern rebaixa a Cort les exigències de Rodríguez per revisar l'etapa de Calvo El ple aprova per unanimitat donar suport a la denúncia d'emaya i revisar la gestió feta al 2009, però

Más detalles

Sisemes de gestió empresarial per a la PIME

Sisemes de gestió empresarial per a la PIME Excelius + Sage CRM Sisemes de gestió empresarial per a la PIME A Excelius distribuïm i implantem sistemes informàtics de gestió empresarial assessorant, formant i acompanyant els nostres clients per que

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60 UNIVERSITAT D'ALACANT MÀSTER EN PROFESSORAT D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (PLA 2009) D024 UNIVERSIDAD DE ALICANTE MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (PLAN 2009) TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS

Más detalles

ANNEX 1. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS SEGONS TUNING

ANNEX 1. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS SEGONS TUNING ANNEX 1. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS SEGONS TUNING Aquest annex proposa una descripció de competències transversals (genèriques) segons Tuning, així com els possibles nivells d adquisició de cadascuna de

Más detalles

UNIVERSITAT DE BARCELONA XARXES INTERNACIONALS. Reunió Universitats Xarxa Lluis Vives

UNIVERSITAT DE BARCELONA XARXES INTERNACIONALS. Reunió Universitats Xarxa Lluis Vives UNIVERSITAT DE BARCELONA XARXES INTERNACIONALS Reunió Universitats Xarxa Lluis Vives Universitat de Barcelona, 14 de març de 2013 2 3 AUIP Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado www.auip.org

Más detalles

EL IMPACTO DE LAS BECAS, EN PRIMERA PERSONA

EL IMPACTO DE LAS BECAS, EN PRIMERA PERSONA EL IMPACTO DE LAS BECAS, EN PRIMERA PERSONA Testimoniales de alumnos becados dgadg Foto: Grupo de alumnos de 4º de BBA que colaboran con el Programa de Becas de ESADE Laia Estorach, Alumna de 4º de BBA

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

PANGEA: Historial de projectes

PANGEA: Historial de projectes PANGEA: Historial de projectes 1996-2000 Participació al projecte Epitelio, Teletrabajo y Teleservicios para Luchar contra la Exclusión Social y Económica. Unió Europea, 1996-1999. "Multi-Site Classroom".

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

PER QUÈ ÉS TÉ TANTA PRESSA A IMPLANTAR BOLÒNIA L ANY VINENT?

PER QUÈ ÉS TÉ TANTA PRESSA A IMPLANTAR BOLÒNIA L ANY VINENT? -1- Benvolguts i benvolgudes estudiants i estudiantes Desprès de la meva participació en el Consell d Estudiants de la Facultat del divendres 21 de novembre, he cregut adequat donar per escrit les respostes

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca Curriculum Vitae Dades personals Nom Miquel Nacionalitat Española Cognoms Martínez Martin Formació acadèmica (Titulació, any i institució) Doctor en Filosofia i Ciències de l'educació. 1980. Universitat

Más detalles

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT PROGRAMA FORMATIU INFERMERIA HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT M. Àngels Pi Sans Directora Infermeria HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT Característiques: Monogràfic de Traumatologia Accidents laborals o malalties

Más detalles

1. Motivació del projecte 2. Plantejament metodològic

1. Motivació del projecte 2. Plantejament metodològic 1 Guia didàctica 1. Motivació del projecte...3 2. Plantejament metodològic...3 3. Materials multiformat i recursos addicionals...4 3.1 Aprendre mirant...5 3.2 Aprendre llegint...5 3.3 Aprendre escoltant...5

Más detalles

Sobre els autors. diferents universitats i països sobre aprenentatge servei i formació per a la responsabilitat social a les universitats de la

Sobre els autors. diferents universitats i països sobre aprenentatge servei i formació per a la responsabilitat social a les universitats de la Sobre els autors Aquesta obra, coordinada per Miquel Martínez, catedràtic i membre del grup de recerca GREM de la Universitat de Barcelona, recull reflexions i experiències desenvolupades per professorat

Más detalles

Formació i innovació: dos elements vinculats al professorat de la Universitat de les Illes Balears

Formació i innovació: dos elements vinculats al professorat de la Universitat de les Illes Balears Educar 39, 2007 35-46 Formació i innovació: dos elements vinculats al professorat de la Universitat de les Illes Balears Carme Pinya Medina Tècnica pedagògica de l Institut de Ciències de l Educació Universitat

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

Más detalles

UN NOU DESENVOLUPAMENT EN EL PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI DEL CBUC

UN NOU DESENVOLUPAMENT EN EL PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI DEL CBUC UN NOU DESENVOLUPAMENT EN EL PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI DEL CBUC Jordi Serrano Muñoz, Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya. jserrano@uoc.es Marta Tort Pascual, Consorci Biblioteques Universitàries

Más detalles

El Novembre s ha fet la renovació de càrrecs, la Junta Directiva està composada per: Presidenta: Esther Garcia; Secretaria: Mª Carmen Lamazares;

El Novembre s ha fet la renovació de càrrecs, la Junta Directiva està composada per: Presidenta: Esther Garcia; Secretaria: Mª Carmen Lamazares; 2011 El Novembre s ha fet la renovació de càrrecs, la Junta Directiva està composada per: Presidenta: Esther Garcia; Secretaria: Mª Carmen Lamazares; Tresorera: Eva Sala; Vocals: Estel Salomó, Flor Bellver,

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL L Oficina Virtual de l Ajuntament d Ontinyent és el lloc on els ciutadans poden fer gestions i tràmits administratius de forma electrònica o també rebre informació

Más detalles

LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA CATALANA

LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA CATALANA LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA CATALANA Maria Àngels Prats Mora El català, llengua romànica que compta amb més de mil anys d història, és un element d identitat que comparteixen Andorra, Catalunya,

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL

Más detalles

De la F.P. 1.0 a la F.P. 2.0

De la F.P. 1.0 a la F.P. 2.0 De la F.P. 1.0 a la F.P. 2.0 Formació Professional i Empresa Empresa i Formació Professional Tribuna de Girona Formació Professional i Empresa Tribuna de Girona L Educació a debat El paper clau de la FP

Más detalles

ACTA TALLER ESPAIS 2 - DILLUNS 16 JUNY DE 2014

ACTA TALLER ESPAIS 2 - DILLUNS 16 JUNY DE 2014 A) RADIOGRAFIA SOCIAL ACTA TALLER ESPAIS 2 - DILLUNS 16 JUNY DE 2014 Assistència: 18 persones repartiment de gènere: 7 dones - 11 homes (40-60%) franges edat: 0-35 anys: 5 persones 35-65 anys: 7 persones

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Más detalles

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS La raó de ser de l'economia - Economia. Microeconomia i macroeconomia. - El contingut

Más detalles

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida El programa de turisme que combina esport, musica i gastronomia La Vall d Albaida 09.06.2014 Un total de 12 municipis de la comarca participaran en

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

PARLA3 El teu futur parla idiomes

PARLA3 El teu futur parla idiomes PARLA3 El teu futur parla idiomes RODA DE PREMSA DE PRESENTACIÓ DEL NOU PROGRAMA DE TERCERES LLENGÜES Dimecres, 18 de febrer de 2015 MOTIVACIÓ En l enquesta que l AQU fa el 2014 als graduats universitaris

Más detalles

XI JORNADA BANCS DEL TEMPS I COHESIÓ SOCIAL. Elvira Méndez. Los Bancos del Tiempo y la cohesión social

XI JORNADA BANCS DEL TEMPS I COHESIÓ SOCIAL. Elvira Méndez. Los Bancos del Tiempo y la cohesión social LLISTAT DE PONÈNCIES XI JORNADA BANCS DEL TEMPS I COHESIÓ SOCIAL Barcelona, 21 octubre 2011 Elvira Méndez. Los Bancos del Tiempo y la cohesión social Ilaria De Leito. El Banco del Tiempo y la interculturalidad

Más detalles

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Curs 2011-2012 Assignatura troncal Segon quadrimestre

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

Centre: BioAnalytics, Pharmacology and Proteomics (BAPP) Projecte: IMLIMS (Laboratory Information Management System) Ponent: Sra.

Centre: BioAnalytics, Pharmacology and Proteomics (BAPP) Projecte: IMLIMS (Laboratory Information Management System) Ponent: Sra. Centre: BioAnalytics, Pharmacology and Proteomics (BAPP) Projecte: IMLIMS (Laboratory Information Management System) Ponent: Sra. Diana Navarro INTEGRITY-BASED MULTI-LANGUAGE LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

PROJECTE ZONA 11: ÀREA CREATIVA A LA DRETA DE L EIXAMPLE. Mesura de Govern

PROJECTE ZONA 11: ÀREA CREATIVA A LA DRETA DE L EIXAMPLE. Mesura de Govern PROJECTE ZONA 11: ÀREA CREATIVA A LA DRETA DE L EIXAMPLE. Mesura de Govern PROJECTE ZONA 11: ÀREA CREATIVA A LA DRETA DE L EIXAMPLE Mesura de Govern Consell Plenari del Districte de l Eixample Juliol de

Más detalles

La formació de les famílies en el marc de l escola inclusiva: un repte per a les comunitats d aprenentatge

La formació de les famílies en el marc de l escola inclusiva: un repte per a les comunitats d aprenentatge Educar 35, 2005 71-85 La formació de les famílies en el marc de l escola inclusiva: un repte per a les comunitats d aprenentatge Gerard Ferrer Esteban Sergi Martínez Ortiz Universitat Autònoma de Barcelona.

Más detalles

Activitat Els cibercorresponsals Desenvolupament de l activitat

Activitat Els cibercorresponsals Desenvolupament de l activitat Presentació És un projecte impulsat per la Plataforma de Organizaciones de Infancia per promoure la participació, sensibilització i opinió dels adolescents a favor dels Drets de la Infància, utilitzant

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Treball de Fi de Màster 2013/2014 Codi: 42537 Crèdits: 12 Titulació Tipus Curs Semestre 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Professor de contacte Nom: Marta Tafalla González Correu electrònic:

Más detalles

Marketing y Comunicación para Despachos Profesionales. Màrqueting i Comunicació per a Despatxos Professionals

Marketing y Comunicación para Despachos Profesionales. Màrqueting i Comunicació per a Despatxos Professionals Diploma en Marketing y Comunicación para Despachos Profesionales Diploma en Màrqueting i Comunicació per a Despatxos Professionals Área de Derecho y Ciencias Políticas Àrea de Dret i Ciències Polítiques

Más detalles

PSICOLOGIA DE L EDUCACIÓ. 5144 Segon curs dels estudis de Mestre, Especialitats d Educació Infantil i Primària

PSICOLOGIA DE L EDUCACIÓ. 5144 Segon curs dels estudis de Mestre, Especialitats d Educació Infantil i Primària Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació PSICOLOGIA DE L EDUCACIÓ. 5144 Segon curs dels estudis de Mestre, Especialitats d Educació Infantil i Primària Curs 2011-2012 Assignatura troncal Primer

Más detalles

Estudiar a la Facultat de Dret de la UB

Estudiar a la Facultat de Dret de la UB Facultat de Dret Av. Diagonal, 684 08034 Barcelona Telèfons: 934 024 342-934 024 346 www.ub.edu/dret Edició: Facultat de Dret. Universitat de Barcelona, 2014. Vicedeganat d Ordenació Acadèmica, MID-Dret

Más detalles

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit.

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit. L aplicació de les TIC a la Gestió Sanitària és una realitat imparable que incrementa la seva presencia dia a dia en tots els seus àmbits per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial

Más detalles

CATALUÑA TENDRA A PARTIR DEL PROXIMO CURSO SU PRIMER GRADO UNIVERSITARIO DEDICADO A LA GASTRO

CATALUÑA TENDRA A PARTIR DEL PROXIMO CURSO SU PRIMER GRADO UNIVERSITARIO DEDICADO A LA GASTRO Índex UNIVERSITAT DE BARCELONA Ni bombolla ni aire LA VANGUARDIA 17/02/2014, Pág: 19 Roca apadrina estudios de cocina en las universidades de Cataluña DIARIO DE TERUEL 16/02/2014, Pág: 42 Els futurs cuiners

Más detalles

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGRIMNTS 9.1 Factors que han facilitat i dificultat una pràctica innovadora de l ensenyament de les Ciències Socials en l etapa d educació primària : coincidències

Más detalles

VOTA GAS NATURAL FENOSA. gas natural fenosa. 16 de abril de 2015. ccoo, la teva garantía a gas natural fenosa

VOTA GAS NATURAL FENOSA. gas natural fenosa. 16 de abril de 2015. ccoo, la teva garantía a gas natural fenosa 16 de abril de 2015 Som davant un nou procés d eleccions sindicals, el qual determinarà la representació de cada sindicat dins del grup Gas Natural Fenosa en el proper període y marcarà el futur de la

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig 2012 2 PRESENTACIÓ

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

Perquè la millor solució de seguretat no és cara

Perquè la millor solució de seguretat no és cara Perquè la millor solució de seguretat no és cara Internet Total Secure es basa amb el servei MSSP de _bytemaster dins del nostre portafoli de serveis SaaS Gràcies al servei MSSP, el seu negoci operarà

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

DOSSIER DE FRANQUICIA

DOSSIER DE FRANQUICIA DOSSIER DE FRANQUICIA QUI SOM?. A LA VAQUERÍA D OSONA contem amb una granja de producció lletera des de fa dècades: El CAMP GRAN, situada a OSONA. En el nostre afany per donar valor al nostre producte

Más detalles

En marxa la nova edició del calendari solidari 'Bombers amb Causa'

En marxa la nova edició del calendari solidari 'Bombers amb Causa' En marxa la nova edició del calendari solidari 'Bombers amb Causa' Els diners que reculli serviran per finançar una beca d'investigació en malalties pediàtriques ACN ID 733238 Barcelona (ACN).- El conseller

Más detalles

Martí X. March i Cerdà. Director ANUARI DE L EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Martí X. March i Cerdà. Director ANUARI DE L EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS Martí X. March i Cerdà Director ANUARI DE L EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS 2006 Anuari de l educació de les Illes Balears 2006 Aquest Anuari de l Educació de les Illes Balears és el resultat d un conveni

Más detalles

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN 8189667 Bureau Veritas Iberia S.L. ISO 9001 Auditoría Certificación / ISO 9001 ÍNDICE 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1.2 INFORMACIÓN

Más detalles

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS El BOE ha publicat recentment el REAL DECRETO 1834/2008, de 8

Más detalles

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura Psicologia (20147) Nom de l'assignatura: Psicologia. Curs Acadèmic: 2011-2012 Curs: 3-4 Trimestre: Tercer Titulació / Estudis: Grau en Humanitats Codi assignatura: 11535/20147 Nombre de crèdits ECTS: 5.

Más detalles

1. ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y SUS RESULTADOS (RENDIMIENTO DE LA ENSEÑANZA, INSERCIÓN LABORAL, PRÁCTICAS EXTERNAS, MOVILIDAD, ETC.).

1. ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y SUS RESULTADOS (RENDIMIENTO DE LA ENSEÑANZA, INSERCIÓN LABORAL, PRÁCTICAS EXTERNAS, MOVILIDAD, ETC.). F02-PM01 Informe de resultados de La Comisión de Postgrado Centro: Facultad de Filosofía y Letras Máster Universitario en Assessorament Lingüístic i cultura literaria. Aplicacions al context valencià.

Más detalles

BML 15 Caminada solidària de Sant Joan de Déu. Resultats BML 2015

BML 15 Caminada solidària de Sant Joan de Déu. Resultats BML 2015 BML 15 Caminada solidària de Resultats BML 2015 Mobilització ciutadana 753 equips 10.000 participants 600 persones voluntàries 70 empreses i institucions 150 activitats solidàries Que ningú quedi enrere!

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Tecnología móvil y bibliotecas Workshop REBIUN sobre Proyectos Digitales UPC, 23 de novembre de Roser Benavides Ollé

Tecnología móvil y bibliotecas Workshop REBIUN sobre Proyectos Digitales UPC, 23 de novembre de Roser Benavides Ollé Tecnología móvil y bibliotecas Workshop REBIUN sobre Proyectos Digitales UPC, 23 de novembre de 2012 Roser Benavides Ollé VIè Workshop biblioudg Girona, 1 de març de 2013 PER QUÈ SOBRE TECNOLOGIES MÒBILS?

Más detalles

Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals.

Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals. UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Diplomatura de Mestre Llengua Estrangera CODI: 40030 ASSIGNATURA: Educació Física i la seva didàctica PROFESSOR/A: Pere Blanco i Felip

Más detalles

Práctica Jurídica. Pràctica Jurídica. Curs d Especialització en. Área Derecho y Ciencias Políticas. Àrea Dret i Ciències Polítiques

Práctica Jurídica. Pràctica Jurídica. Curs d Especialització en. Área Derecho y Ciencias Políticas. Àrea Dret i Ciències Polítiques Curso de Especialización en Práctica Jurídica Curs d Especialització en Pràctica Jurídica Área Derecho y Ciencias Políticas Àrea Dret i Ciències Polítiques Universitat Abat Oliba CEU La Universitat Abat

Más detalles

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL Denominación Denominació Name Curso Curs Course Modulo Mòdul Modulate Materia Matèria Matter Periocidad Periocitat Period Economia social Economia social Social economy MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL

Más detalles

sobre la independència de Catalunya

sobre la independència de Catalunya Referèndum d iniciativa popular sobre la independència de Catalunya - DICTAMEN JURÍDIC - Alfons López Tena Notari, president del CES i vocal del CGPJ (2001-08) GUIÓ 1. Legalitat d iniciativa popular per

Más detalles

Chemin du rencontre Camí del retrobament Camino del reencuentro HACER DE LA FRONTERA UN CAMINO HACIA LA FORMACIÓN POCTEFA 2007-2013

Chemin du rencontre Camí del retrobament Camino del reencuentro HACER DE LA FRONTERA UN CAMINO HACIA LA FORMACIÓN POCTEFA 2007-2013 Chemin du rencontre Camí del retrobament Camino del reencuentro HACER DE LA FRONTERA UN CAMINO HACIA LA FORMACIÓN POCTEFA 2007-2013 CONCEPTE El camídel retrobament fusiona les fronteres de tres països,

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

e 2 esplais al quadrat

e 2 esplais al quadrat e 2 esplais al quadrat excel lents pel què fem i per com ho fem Un projecte per fer un pas endavant en la qualitat i responsabilitat, tant social com mediambiental en els centres d esplai. IV Jornada de

Más detalles

10 ventajas de la tecnología PDi ebeam 10 avantatges de la tecnologia PDi ebeam

10 ventajas de la tecnología PDi ebeam 10 avantatges de la tecnologia PDi ebeam 10 ventajas de la tecnología PDi ebeam 10 avantatges de la tecnologia PDi ebeam 1. Formatos Formats Esquema del ebeam Projection Esquema del nuevo ebeam EDGE Receptor ebeam Projection Pizarra blanca Pissarra

Más detalles

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA 1 3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA Ms PowerPoint permet inserir, dins la presentació, objectes organigrama i diagrames. Els primers, poden resultar molt útils si es necessita presentar gràficament

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. 32248 RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. D acord amb l article 63 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,

Más detalles

RECULL DE PREMSA. Mobilitzacions pel reconeixement sanitari de la psicologia

RECULL DE PREMSA. Mobilitzacions pel reconeixement sanitari de la psicologia RECULL DE PREMSA Mobilitzacions pel reconeixement sanitari de la psicologia 11 de novembre de2010 Estel Carbó Vinaixa - Departament de Comunicació i Premsa Col legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC)

Más detalles

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS GAVAMÓN, es un festival de cine y derechos humanos, que pretende visualizar los esfuerzos e iniciativas que personas e instituciones llevan a cabo para mejorar

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles

-Grau en Dret de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida

-Grau en Dret de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida Mª. Dolors Toldrà Roca Departament de Dret Privat Facultat de Dret i Economia. Universitat de Lleida C/ Jaume II, 73. Cappont 25001 Lleida Despatx: 3.06 TEF. 973-703250 FAX. 973-703340 CORREU/MAIL toldra@dpriv.udl.cat

Más detalles