#UPF2020 Dissenyar la universitat del futur

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "#UPF2020 Dissenyar la universitat del futur"

Transcripción

1 #UPF2020 Dissenyar la universitat del futur Juny 2014 Carlos A. Scolari - Ilaria Di Bonito - Maria-Jose Masanet Projecte PlaQUID amb el suport del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) - Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)

2 Presentació L objectiu del projecte #UPF2020 va ser analitzar la situació de les pràctiques d ensenyamentaprenentatge a la universitat. Les institucions tradicionalment encarregades de la formació i la creació de coneixements des de l escola fins a la universitat- travessen un moment caracteritzat per la falta d adaptació a un ecosistema cultural hipertecnològic i molt dinàmic. Es podria dir que la universitat, una institució medieval amb un mil lenni d història, té problemes de sintonia amb la societat contemporània. La crisi econòmica, en aquest context, és només un condiment més d una crisi existencial de la institució tradicionalment dedicada a la formació superior. Actualment, qualsevol discurs que es faci sobre les universitats a l Estat espanyol està atapeït per dues constriccions: el procés de Bolonya i la crisi econòmica. Aquets dos frames obliguen a utilitzar certes idees i paraules i limiten la capacitat de reflexió de/sobre la institució. Si es parla la llengua de Bolonya, el discurs serà ple de competències, graus, EEES, postgraus, plans d estudis, etc. En canvi, si es parla la llengua de la crisi, el discurs ens portarà a conceptes com retallades, reduccions, pressupostos, etc. A la universitat també es parla molt d innovació i d emprenedoria. Aquests discursos s han generalitzat a tal punt que, avui, molts universitaris, a diferents nivells de gestió, parlen de la creació de start ups i de relacions amb el món dels emprenedors. Parlar d això és cool i genera una sensació de sintonia amb la societat. Tot i això, en la majoria dels casos, es tracta de discursos buits, repetits fins a l esgotament i que, en realitat, aporten poques transformacions reals a la institució. Al llarg del present informe, s ha evitat al màxim possible de parlar d innovació. Creiem que, en lloc de repetir discursos innovadors, és necessari repensar la institució universitària from scratch. Només a partir d un canvi discursiu serà possible posar les bases per al desenvolupament de pràctiques universitàries realment transformadores, més enllà de les repetides (i sovint infructuoses) apel lacions a la innovació i l emprenedoria. OPINIÓ: In today s world where the magnitude of change is accelerating at an exponential pace, information and knowledge is always in flux. Rather than relying on static experts, we need to start recognizing and attending to new power structures where we all serve as co-learners and co-teachers. The good news is that traditions are things that we invent. I am optimistic that we can create new traditions that are relevant to modern society. Nota: Al llarg del document es presenten una sèrie de declaracions dels entrevistats recollides durant la investigació. Equip Carlos A. Scolari (Professor titular UPF): investigador principal Ilaria Di Bonito: investigadora Maria-Jose Masanet: investigadora Amb la col laboració de: Carme Rovira (CQUID UPF): suport general Oriol Ripoll: coordinació de la sessió de gamestorming. Agraïment especial a Editorial Deusto Grupo Planeta 2

3 Objectius Els objectius del projecte #UPF2020 van ser: Començar a delinear un nou discurs de renovació universitària més enllà de les clàssiques apel lacions a la innovació i l emprenedoria. Fer un mapa d actors, formats i pràctiques educatives disruptives (dintre i fora de les universitats) a escala global. Proposar una sèrie de noves pràctiques, formats i experiències educatives fàcils d aplicar a escala local, sustentades en un discurs diferent i que s inspirin a una nova concepció educativa i institucional. El projecte #UPF2020 no va investigar altres aspectes fonamentals de la vida universitària com la recerca o l extensió de les seves activitats a la resta de la societat. La investigació es va focalitzar en el personal docent i professionals de l'educació i no va incloure al personal administratiu, els graduats o els alumnes. L esperit darrere la investigació va ser proposar un primer mapa d un territori en permanent estat de mutació. Més que a l exhaustivitat, l equip va donar prioritat a la utilitat i possibilitat d aplicació de totes les experiències, conceptes i idees recopilades al llarg de l estudi. OPINIÓ: El just-in-time será más importante que el just-in-case. Nosotros aprendimos con el just-in-case: aprende TODO, desde los planetas hasta la tabla periódica, porque quizá serás astrónomo o química y te servirá en el futuro- El just-intime tiene más que ver con el conocimiento rápido y la abundancia de datos. Metodologia Revisió bibliogràfica en el sector de les noves pedagogies (no només a nivell universitari). Sessió de gamestorming amb professors i professionals externs (no vinculats a la UPF) per afavorir l emergència de noves idees sobre els processos educatius. El grup es va organitzar al voltant de dues dinàmiques que tenien l'objectiu d'extreure informació sobre diversos temes: tendències i necessitats de la universitat actual, plantejament d'una universitat utòpica, creació de tendències, reptes de futur per a la universitat, etc.-. Entrevistes en profunditat a 24 professors i investigadors de la UPF i externs. Recopilació, processament i anàlisi de la informació a través de la confecció de tres bases de dades: 1) Diagnòstic i propostes de canvi, 2) Noves pràctiques pedagògiques i 3) Nous actors i formats organitzacionals. OPINIÓ: Maybe you should start with the question: Does the future need universities? (...) I think that, apart from the very few elite institutions, universities are marching themselves toward obsolescence, and they may be the last to figure it out. Remember, the Roman Senate continued to meet for several centuries after the collapse of the Roman Empire. 3

4 Diagnòstic i propostes de canvi A partir del material recollit durant l activitat de gamestorming i les entrevistes en profunditat, es van destacar 8 punts que caracteritzen la situació actual de l ensenyament universitari a l Estat espanyol i que representen un obstacle a l hora de fomentar dinàmiques transformadores. Cada diagnòstic va ser acompanyat d una proposta de canvi elaborada a partir de les contribucions dels participants. Diagnòstic Necessitat d activitats formatives regulades dirigides al professorat Manca de preparació del professorat universitari des d una perspectiva pedagògica. Necessitat de reconeixement de la tasca docent Els mecanismes d acreditació oficials i places dins del sistema públic d universitats es centren massa, o quasi exclusivament, en la investigació. Aquest fet genera una manca d interès del professorat cap a la implementació o millora de la pròpia docència. Burocratització i complexitat administrativa Les oportunitats plantejades pel sistema Bolonya no s han complert i, tan sols, han acabat traduint-se en una excessiva burocratització que porta a l immobilisme. Repetició de models passats L actual model d ensenyament és antiquat i descontextualitzat perquè reprodueix els patrons del passat, basats en la simple transmissió del coneixement a través de la imposició de l autoritat del professor. Rutines productives i estructures de gestió anquilosades El món universitari es caracteritza per ser un sistema tancat amb unes estructures rígidament determinades i molt centrades en l'estatus i el poder. Això complica i determina la transformació de la institució perquè no es volen perdre les quotes de poder i, per tant, la institució no es qüestiona ni revisa. Manca de motivació del professorat Falta de motivació del professorat que porta a què, les propostes, moltes vegades, es produeixin per iniciatives pròpies d uns pocs professors. Endogàmia El món universitari és un entorn amb tendència al tancament i l autoreferencialitat. Sovint, la manca de contacte amb el món exterior es tradueix en resistència al canvi i a l autocrítica. Hiperespecialització, obsolescència dels títols i oferta limitada de formats educatius Les noves plataformes d educació ens obliguen a plantejarnos quin és el valor afegit de la universitat tradicional, que va perdent la seva hegemonia en l àrea de la formació. Proposta Formació pedagògica pel professorat Una formació pedagògica continuada que ajudi el professorat a renovar-se contínuament per millorar la seva pròpia pràctica. Reconeixement de la tasca docent El reconeixement institucional de la tasca docent promouria una major implicació i dedicació per part del professorat. Superar la burocratització i complexitat administrativa Es proposa un canvi del sistema a través de la reducció burocràtica. Treballar en un nou model pedagògic Canviar el sistema de transmissió de coneixements, basat en la classe magistral, per plantejar altres opcions educatives basades en el diàleg, els intercanvis i les activitats pràctiques. Redisseny institucional Necessitat de l autorevisió del treball i situació d un mateix en el sistema per poder fer canvis. Es demanda més autonomia de gestió. Millorar l actitud i incrementar la col laboració S aposta per un increment de la motivació del professorat i la valoració dels individus que ja tenen una actitud positiva en relació a la innovació i el canvi. Obertura cap a la societat i assumpció de riscos S aposta per un canvi d actitud per promoure l obertura de la universitat, l increment de intercanvis i una major assumpció de riscos. Transversalitat, actualització i flexibilització de les titulacions Cal generar nous models pedagògics i formats educatius que tinguin en compte les més recents investigacions que ofereixen punts de reflexió sobre el procés d ensenyament-aprenentatge: factor emocional, simplificació dels processos interns a la institució i major autonomia per afavorir la diversificació, etc. OPINIÓ: Dinamitaria el concepte de despatx per treballar de manera conjunta. En els espais oberts de treball la interacció té molta més importància. Això podria evitar moltes reunions. Si l estructura de la universitat és la mateixa de sempre, encara que neixi amb una voluntat de innovació, porta a sobre les mateixes lloses de sempre. 4

5 Noves pràctiques pedagògiques Durant les entrevistes i trobades presencials realitzades al llarg de la recerca, els diferents interlocutors van proposar una sèrie de pràctiques pedagògiques que, segon ells i elles, tenien un caràcter renovador o disruptiu. La major part deles pràctiques que els interlocutors van proposar com a innovadores i disruptives no eren precisament de recent desenvolupament o creació. En qualsevol cas, les propostes van ser traslladades a una base de dades i confrontades amb altres fonts d'informació per detectar el seu origen, característiques, possibilitats d'aplicació, etc. Pràctica Descripció Referència Flipping the classroom PechaKucha Gamestorming Jocs de base Gamestorming Jocs de obertura Gamestorming Jocs per explorar Partnering Debriefing Alternate Reality Games (ARG) El flipping proposa una reestructuració metodològica de l ensenyament que consisteix en proporcionar els continguts de l antiga classe magistral en format audiovisual. D aquesta manera, poden ser visionat pels alumnes fora de l aula. En canvi, durant les hores presencials, la classe es converteix en un espai de debat i producció, afavorint la implicació activa de l estudiant en el procés d aprenentatge El PechaKucha és un format que permet fer una presentació mitjançant l elaboració de 20 diapositives que es presenten, cada una, en 20 segons. Tot i que el repte no és fàcil, si es treballa amb detall la informació a presentar, el PechaKucha permet presentar de manera més àgil i visual diferents continguts. Els jocs de base són activitats senzilles i de breu duració que poden realitzar-se a partir de recursos com ara post-its i targetes de cartró i serveixen per planificar tasques, introduir noves temàtiques, prendre decisions ràpides i, en general, dinamitzar les activitats quotidianes. Els jocs d'obertura estan centrats en generar idees, proposar solucions a problemes, generar connexions entre persones, optimitzar el temps. Resulten ser útils, sobre tot, en aquells casos en què un equip de treball queda estancat davant la solució d un problema. Els jocs que exploren permeten desfer patrons i preconceptes a través de la combinació i interpretació de idees noves. Solen ser emprats per organitzar informacions, contextualitzar problemes, profunditzar temàtiques complexes, individuar punts febles i oportunitats, repensar i remodelar estratègies. Al contrari de la classe magistral, en el partnering, el professor dóna instruments perquè els alumnes puguin contestar a preguntes. El docent, en el seu rol de dissenyador de l aprenentatge i controlador de procés de qualitat, té el mateix pes que l alumne i les classes es converteixen en una ocasió d intercanvi. El debriefing és una tècnica que s insereix dintre de la filosofia del partnering i consisteix en una reflexió a posteriori sobre les tasques realitzades pels alumnes. El debriefing promociona l aprenentatge a partir de les accions pròpies i del grup i, alhora, permet reflexionar sobre la mateixa experiència d aprenentatge. Els jocs de realitat alternativa són activitats que es poden realitzar en el món virtual i real i es diferencien dels jocs de rol perquè els participants no han de construir una identitat alternativa, sinó que han de ser ells mateixos. Aquestes activitats són ideals per treballar aspectes narratius i de territori, fomentant la cultura del disseny i el sentiment de comunitat. Gray, D., Brown, S. i Macanufo, J. (2012). Gamestorming. 83 juegos para innovadores, inconformistas y generadores del cambio. Barcelona: Deusto. Gray, D., Brown, S. i Macanufo, J. (2012). Gamestorming. 83 juegos para innovadores, inconformistas y generadores del cambio. Barcelona: Deusto. Gray, D., Brown, S. i Macanufo, J. (2012). Gamestorming. 83 juegos para innovadores, inconformistas y generadores del cambio. Barcelona: Deusto. Prensky, Marc (2010). Teaching Digital Natives. Partnering for Real Learning. Thousand Oaks (CA): Corwin Press. Prensky, Marc (2010). Teaching Digital Natives. Partnering for Real Learning. Thousand Oaks (CA): Corwin Press. Prensky, Marc (2010). Teaching Digital Natives. Partnering for Real Learning. Thousand Oaks (CA): Corwin Press. 5

6 Nous actors institucionals i formats organitzacionals Al llarg de l'estudi es van identificar pràctiques que s'allunyen dels recorreguts tradicionals de formació. En la majoria dels casos, es tracta de projectes extra-universitaris. L equip considera que aquesta dinàmica s aprofundirà els pròxims anys. Les propostes que la universitat no pugui, no sàpiga o no vulgui posar en pràctica, es faran fora de la institució. Formats Descripció Exemples Plataformes obertes i descentralitzades de formació en línia Plataformes obertes i centralitzades de formació en línia Altres plataformes Repositoris Xarxes socials i comunitats de pràctiques Instruments Labs Escoles avançades de disseny i negocis Sistemes formatius d'accés lliure i gratuït que permeten als usuaris crear els seus propis cursos i compartir-los (anyone can teach). Sistemes formatius d'accés lliure i gratuït que ofereixen cursos dissenyats i produïts per la mateixa organització. El MOOCs són un cas paradigmàtic d aquesta tipologia. Sistemes que proposen espais d'intercanvi entre professionals i llocs d'aplicació de coneixements. Plataformes obertes destinades a compartir continguts educatius o científics. Xarxes, plataformes i sistemes que funcionen com comunitats d'usuaris al voltant de les pràctiques de formació o recerca. Tools per facilitar els processos d'ensenyament-aprenentatge, de recerca o la gestió textual i bibliogràfica. Espais col lectius dedicats a l'experimentació i la creació col laborativa que es caracteritzen per la seva empremta tecno-artística o tecnocientífica. Aquests espais destaquen per la multidisciplinarietat, l'obertura (s'inspiren en els principis de la free culture, del programari open source i l open knowledge exchange), l experimentació i l'aprenentatge no formal (learning by doing). A causa del tipus de continguts que han de treballar els alumnes i perquè es mouen amb una certa autonomia respecte a les estructures universitàries, moltes escoles de disseny i les business schools han pogut generar entorns pedagògicament avançats. Peer to Peer University (P2PU) - Skillshare - The Khan Academy -http://www.khanacademy.org/ Open Course Ware Consortium (MIT) - Coursera - https://www.coursera.org/ Innocentive - icamp - SciVee - OER Commons PLoS- Open Study- School Factory - The Bank of Common Knowledge - Canvas RefWorks - New media art lab Eyebeam (Nova York) FabLab FabLab BCN - Hackerspaces, hacklabs o makerspaces NYC Resistor - Living Labs European Network of Living Labs - Community Labs Free Art and Technology Lab - Educational Labs MIT Media Lab - Hubs Hub Madrid - https://madrid.the-hub.net/ Design schools KaosPilot - Hyper Island - d.school - Business schools Tiimiakatemia - 6

7 Propostes per canviar la pedagogia universitària Nou discurs La constitució d un nou discurs comença a partir d una renovació del vocabulari. Un nou diccionari hauria d incloure els nous processos, conceptes, formats i espais de formació identificats durant la recerca: Nota: Com es pot veure, les paraules són en Anglès perquè deriven de les noves reflexions sobre l educació dels països Anglosaxons. OPINIÓ: En la universidad pasan personas en su mejor momento vital, con su mayor potencial, con una gran disponibilidad de tiempo y capacidad de desarrollo muy importante. Pero pasan de forma aislada, la universidad no está diseñada para crear oportunidades reales de interacción y de conexión, es demasiado disciplinar. El de matemáticas no se junta con el de lenguas. Es una pérdida que no nos podemos permitir. A més, caldria que aquest diccionari tingués també en compte els adjectius que caracteritzarien la universitat del futur: Entre els especialistes, està creixent un discurs que visualitza un futur diferent per a la universitat en tant institució de formació superior. Aquesta visió va des d una universitat, fins a cert punt, marginada per la presència d altres espais de formació més flexibles i adaptats a l ecosistema social fins a la decadència i extinció de la institució. Aquestes visions que, cal dir-ho, no són apocalíptiques respecte al futur de 7

8 l educació, només de la universitat són un signe dels temps. Possiblement mai en la història d aquesta institució mil lenària s havia pensat el seu futur en aquest termes tan negatius. 10 propostes Aquesta última secció és una síntesis elaborada per l equip de treball a partir de tot el material analitzat al llarg d un any d activitat. És a dir, aquestes idees no només van sorgir de les entrevistes o de la trobada de gamestorming: són el resultat d una reflexió col lectiva del grup de treball alimentada, també, per la revisió bibliogràfica realitzada a l inici del procés de recerca. Aquestes propostes estan pensades per a la UPF, però es podrien adaptar a qualsevol institució de formació superior. Proposta Formació pedagògica Reducció de la burocràcia Redissenyar espais de treball més flexibles i polivalents Treballs finals interdisciplinaris Esdeveniments interdisciplinaris Promoure la participació dels estudiants en el context d una nova metàfora institucional Coneixement i aprofitament de les noves pedagogies Itineraris de formació més flexibles Ampliar l oferta educativa Experimentar nous formats organitzacionals Descripció Potenciar el disseny i realització de tallers i altres activitats de formació pedagògica pel professorat universitari i els alumnes. La pedagogia no és només una qüestió del professorat, és una activitat que involucra docents i estudiants. Reduir al mínim els processos de gestió i administració per afavorir l emergència de noves iniciatives i experiències. Generar espais o moments lliures dels protocols administratius i informàtics per potenciar la creació col lectiva. Reformar els espais per facilitar la comunicació professor-professor, professor-estudiants, estudiantsestudiants, etc. El redisseny d espais hauria de ser un procés col laboratiu i participatiu. Potenciar el desenvolupament de treballs finals de grau i postgrau conjunts entre alumnes de diferents facultats, departaments i àrees del coneixement. Potenciar l organització d esdeveniments de caràcter científic interdisciplinari entre els diferents departaments i grups de recerca. S hauria d eradicar la concepció que considera l estudiant un client i reemplaçar-la per una altra idea: l estudiant com a membre o soci d una comunitat de coneixement on hi participen altres subjectes (professors, investigadors, personal administratiu, etc.). La participació en aquesta comunitat implica drets i obligacions per a tots els participants. La formació pedagògica del professorat, sovint, és baixa. Molts joves investigadors entren en la docència sense cap tipus de formació específica (el resultat és evident: es repeteixen les pedagogies tradicionals, les úniques conegudes pel nou professorat). Cal organitzar tallers per formar els joves investigadores i professors en l àmbit de les noves pedagogies. Desenvolupar un sistema d itineraris de formació més flexible perquè els estudiants poguessin formar-se més lliurement escollint les matèries que els interessin més enllà d una facultat o departament. Les universitats són màquines que produeixen un cert tipus d article o gènere (graus, màsters, cursos d estiu, diplomatures i doctorats). Caldria dissenyar nous productes i formats educatius més breus, modulars i flexibles. La producció de nou formats educatius implica modificar les línies de producció. En aquest document s ha presentat una llista de nous formats organitzacionals que es podrien incorporar a la institució universitària. OPINIÓ: El sistema Bolonia se ha implementado de manera mecánica. La gestión de los tiempos debería ser diferente, todo va muy rápido y nos quedamos en lo superficial. Los alumnos de los cursos superiores son máquinas Bolonia. Los estudiantes aprueban pero no aprenden, todo es muy superficial porque el ritmo de enseñanza es muy rápido. OPINIÓ: Desarrollamos competencias para trabajar con pares, similares a nosotros, lo cual genera desconfianza en las otras disciplinas. No comprendemos el lenguaje de las otras disciplinas. No sirve de nada ser muy diestros en tecnología si no somos capaces de trabajar con gente que posee un background social y cultural muy diferente al nuestro. Es como tener dos o más personas hablando en idiomas diferentes. 8

9 Referències A continuació, proposem 20 recursos (10 textos disponibles a la xarxa i 10 webs) per ampliar la informació relativa a la transformació de les pràctiques d ensenyament-aprenentatge a la universitat. 10 textos Carr, N. (2012). The crisis in Higher Education. Technology Review, setembre 27. URL: Cobo C. i Moravec, J. W. (2011). Aprendizaje invisible. Hacia una nueva ecología de la educación. Barcelona: LMI. Col lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius. Universitat de Barcelona.URL: Davidson, C. N. i Goldberg, D. (2009). The Future of Thinking. Learning Institutions in a Digital Age. Boston, MA: The MIT Press. URL: Davies, A., Fidler, D. i Gorbis, M. (2011). Future Work Skills Phoenix: Institute for the Future. URL: IDEO (2011). Design Thinking for Educators. Version 1. New York City: Riverdale Country School and IDEO. URL: Moravec, J. (2013). Knowmad Society. Minneapolis, Minnesota: Education Futures LLC. URL: Siemens, G. i Tittenberger, P.(2009). Handbook of Emerging Technologies for Learning. Winnipeg, Canadà University of Manitoba. URL:http://elearnspace.org/Articles/HETL.pdf Pardo Kuklinski, H. (2010). Geekonomía. Un radar para producir en el postdigitalismo. Barcelona: LMI. Col lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius. Universitat de Barcelona. URL: Piscitelli, A., Gruffat, C. i Binder, I. (2012). Edupunk Aplicado. Aprender para emprender. Madrid: Fundación Telefónica/Ariel. URL: ZEMOS98 (2012). Educación Expandida. La educación puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar. Sevilla: ZEMOS98. URL: 10 webs Llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License. Es permet la generació d'obres derivades sempre que no se'n faci un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l'obra original amb finalitats comercials. 9

10 #UPF2020 Dissenyar la universitat del futur Juny 2014 Carlos A. Scolari - Ilaria Di Bonito - Maria-Jose Masanet Projecte PlaQUID amb el suport del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) - Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) 10

#UPF2020 Diseñar la universidad del futuro

#UPF2020 Diseñar la universidad del futuro #UPF2020 Diseñar la universidad del futuro Junio 2014 Carlos A. Scolari - Ilaria Di Bonito - Maria-Jose Masanet www.upf.edu Proyecto PlaQUID 2012-13 con el apoyo del Centro para la Calidad y la Innovación

Más detalles

TESIS DOCTORAL. Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior. Francesc Balagué Puxan

TESIS DOCTORAL. Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior. Francesc Balagué Puxan TESIS DOCTORAL Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior Doctorand: Francesc Balagué Puxan Directora: Begoña Gros Salvat Programa de Doctorat Multimèdia Educativa

Más detalles

Les Webquests, una metodologia d aprenentatge cooperatiu, basada en l accés, el maneig i l ús d informació de la Xarxa

Les Webquests, una metodologia d aprenentatge cooperatiu, basada en l accés, el maneig i l ús d informació de la Xarxa Les Webquests, una metodologia d aprenentatge cooperatiu, basada en l accés, el maneig i l ús d informació de la Xarxa Jordi Quintana Albalat Professor titular jordi.quintana@ub.edu Elisabet Higueras Albert

Más detalles

Compartim. eines i processos. per al treball col laboratiu

Compartim. eines i processos. per al treball col laboratiu Compartim eines i processos per al treball col laboratiu Programa Compartim de gestió del coneixement del Departament de Justícia Centre d Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Coordinació editorial

Más detalles

LA CAPACITAT REFLEXIVA COM A COMPETÈNCIA FONAMENTAL TANT EN EL CURRÍCULUM DELS ESTUDIANTS COM EN EL TREBALL DOCENT.

LA CAPACITAT REFLEXIVA COM A COMPETÈNCIA FONAMENTAL TANT EN EL CURRÍCULUM DELS ESTUDIANTS COM EN EL TREBALL DOCENT. LA CAPACITAT REFLEXIVA COM A COMPETÈNCIA FONAMENTAL TANT EN EL CURRÍCULUM DELS ESTUDIANTS COM EN EL TREBALL DOCENT. Barbara Biglia, Conchi San Martín, Jordi Bonet i Victor Jorquera Universitat Oberta de

Más detalles

Pensar el futur de l educació. www.debats.cat. Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance. Debats d educació 27

Pensar el futur de l educació. www.debats.cat. Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance. Debats d educació 27 Pensar el futur de l educació www.debats.cat Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance Debats d educació 27 Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance Debats

Más detalles

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM 11010101001 Ideari XIP.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM Sumari #1 Presentació... 7.GOV Idees força... 11 #1 Administració electrònica (egov)... 13 #2 Govern obert (ogov)... 15 #3 Obertura

Más detalles

EL TREBALL PER PROJECTES: L AVENTURA D ENSENYAR I APRENDRE

EL TREBALL PER PROJECTES: L AVENTURA D ENSENYAR I APRENDRE EL TREBALL PER PROJECTES: L AVENTURA D ENSENYAR I APRENDRE TREBALL DE RECERCA 2011-2012 ÍNDEX Agraïments... pàg 3 Pròleg... pàg 4-5 1. Treball per Projectes 1.1. Introducció al Treball per Projectes...

Más detalles

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGRIMNTS 9.1 Factors que han facilitat i dificultat una pràctica innovadora de l ensenyament de les Ciències Socials en l etapa d educació primària : coincidències

Más detalles

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER La qualitat, garantia de millora. COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER AQU Catalunya, 2013 Els continguts d aquesta

Más detalles

LA INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA GRUPAL EN ELS PUNTS D INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES: ANÀLISI DE NECESSITATS I PROPOSTES D ACTUACIÓ

LA INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA GRUPAL EN ELS PUNTS D INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES: ANÀLISI DE NECESSITATS I PROPOSTES D ACTUACIÓ Ajuntament Direcció del Programa de Dones Gerència d Educació, Cultura i Benestar Pg. De Sant Joan 75, 5a. pl. 08009 Barcelona de Barcelona Ajuts a la recerca Francesca Bonnemaison 2008 LA INTERVENCIÓ

Más detalles

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys)

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària

Más detalles

PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL. Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona

PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL. Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona ÍNDEX 01. Presentació... 5 02. Introducció... 9 03. Evolució històrica: antecedents...

Más detalles

Colleccio Estudis. Els joves i les ntic d'accés a l'entorn virtual. Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya

Colleccio Estudis. Els joves i les ntic d'accés a l'entorn virtual. Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya Colleccio Estudis Els joves i les ntic d'accés a l'entorn virtual Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya 1 - Direcció: Josep Bonil - Coordinació tècnica: Marta Fonolleda - Autoria:

Más detalles

Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes Universitat i treball a Catalunya 2014 Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes UNIVERSITAT I TREBALL A CATALUNYA 2014 Estudi de la inserció laboral de la població

Más detalles

El mètode Urban i la seva difusió com a valor afegit principal de la iniciativa comunitària 1

El mètode Urban i la seva difusió com a valor afegit principal de la iniciativa comunitària 1 Doc. Anàl. Geogr. 53, 2009 47-67 El mètode Urban i la seva difusió com a valor afegit principal de la iniciativa comunitària 1 Aaron Gutiérrez Palomero Universitat de Lleida. Departament de Geografia i

Más detalles

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei Treball per projectes i ApS Aquesta obra és lliure i està sotmesa a les condicions d ús d una llicència Creative Commons. Es pot redistribuir,

Más detalles

Grup de Periodistes Digitals: Una experiència associativa de Catalunya (The Group of Digital Journalists: an associative experience in Catalonia)

Grup de Periodistes Digitals: Una experiència associativa de Catalunya (The Group of Digital Journalists: an associative experience in Catalonia) Grup de Periodistes Digitals: Una experiència associativa de Catalunya (The Group of Digital Journalists: an associative experience in Catalonia) Domingo Santamaría, David Grup de Periodistes Digitals.

Más detalles

Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia

Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia TALLER: L AVALUACIÓ DE LA RECERCA EN HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Universitat de Barcelona, 28 i 29 de gener de 2010 Ponències i contribucions Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia

Más detalles

05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA

05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA 05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE VERSIÓN EN CASTELLANO EN EL INTERIOR ENGLISH VERSION INSIDE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA

Más detalles

DIRECTRIUS DE L IFLA. per al servei de les biblioteques públiques

DIRECTRIUS DE L IFLA. per al servei de les biblioteques públiques 1 D I R E C T R I U S DIRECTRIUS DE L IFLA per al servei de les biblioteques públiques DIRECTRIUS DE L IFLA per al servei de les biblioteques públiques DIRECTRIUS DE L IFLA per al servei de les biblioteques

Más detalles

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure Editorial suplement educatiu de la revista de lletres L Illa TXT és una publicació d Edicions Bromera

Más detalles

Document de conclusions I Jornades Sobre Inclusió Social Novembre 2006

Document de conclusions I Jornades Sobre Inclusió Social Novembre 2006 Document de conclusions I Jornades Sobre Inclusió Social Novembre 2006 L EAPN ILLES BALEARS. XARXA PER LA INCLUSIÓ SOCIAL L EAPN- Illes Balears. Xarxa per la inclusió social és una xarxa d entitats socials

Más detalles

Barcelona per l acció comunitària

Barcelona per l acció comunitària Barcelona per l acció comunitària Plans, projectes i accions comunitàries Barcelonasocial Ajuntament de Barcelona Edició: Ajuntament de Barcelona. Acció Social i Ciutadania Coordinació tècnica: Direcció

Más detalles

Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens de cinc anys

Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens de cinc anys Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens de cinc anys Tesi doctoral Teresa Malagarriga Rovira Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens

Más detalles

L OPAC Social i la participació dels usuaris als catàlegs bibliogràfics

L OPAC Social i la participació dels usuaris als catàlegs bibliogràfics Aquest document conté la versió postprint i la traducció al castellà del següent article: Este documento contiene la versión postprint y la traducción en castellano del siguiente artículo : Ir a la traducción

Más detalles

TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ

TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ Clemente Penalva Verdú Miguel Ángel Mateo Pérez Materials de suport a la docència en valencià 77 DEPARTAMENT DE SOCIOLOGIA II, PSICOLOGIA, COMUNICACIÓ I DIDÀCTICA

Más detalles

MANUAL [ANTI]RUMORS. Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural

MANUAL [ANTI]RUMORS. Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural MANUAL [ANTI]RUMORS Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural LLICÈNCIA Creative Commons Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd) Aquest

Más detalles

Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària

Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària 3 de febrer de 2005 Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària

Más detalles

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43.

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43. Finestra oberta La qualitat en la participació: una proposta d indicadors Eva Anduiza Sergi de Maya Maig 2005 Finestra Oberta 43 Autors: Eva Anduiza i Sergi de Maya Adaptació del text per a la publicació

Más detalles