Semipresencial o combinada

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Semipresencial o combinada"

Transcripción

1 Nivell bàsic Desenvolupa les habilitats de comprensió i producció orals, perquè l'aprenent pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana. L'assoliment d'aquest nivell equival al certificat de nivell bàsic de català (A bàsic) de la Direcció General de Política Lingüística, que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Els mòduls es poden cursar en tres modalitats diferents: presencial, semipresencial o combinada i a distància. Bàsic 1 (B1), Bàsic 2 (B2) i Bàsic 3 (B3) de 45 hores de durada Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic) amb el nivell Bàsic 3 Inscripció oberta durant tot l'any Intensivitat variable + 45 hores de treball en línia Les 45 hores de treball individual en línia es fan amb el material Diàleg Multimèdia 1 Si no tens ordinador, pots venir gratuïtament Matrícula oberta tot l'any Cursos trimestrals + 45 hores de treball en línia 2 sessions presencials setmanals de 2 hores cadascuna + 4 hores setmanals de treball individual Les 45 hores de treball en línia es fan amb el material Diàleg Multimèdia 2 Si no tens ordinador, pots venir Prova homologada de B3 al final de curs que permet obtenir el certificat de nivell bàsic de català (A bàsic) o lector de CD-ROM Durada flexible: d'1 a 4 mesos, segons el ritme de treball de cadascú Inscripció oberta durant tot l'any Incorporació immediata Cal una dedicació mínima de 90 hores d estudi Tutoria: control i seguiment individualitzat de cada alumne Plataforma Moodle disponible 24 hores al dia 5 sessions d avaluació obligatòria presencials o per mitjà de Skype Classes presencials complementàries de pràctica oral Comunicació oral i escrita en línia amb altres Si no tens ordinador, pots venir Curs Bàsic Elemental (BE): prova homologada de B3 durant el curs o al final que permet obtenir el certificat de nivell bàsic de català (A bàsic)

2 Nivell elemental Consolida les habilitats orals i en desenvolupa les escrites amb la finalitat que l aprenent pugui ampliar el seu camp d acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que s adapti a cada situació comunicativa. L assoliment d aquest nivell equival al certificat de nivell elemental de català (A elemental) de la Direcció General de Política Lingüística, que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Els mòduls es poden cursar en tres modalitats: presencial, semipresencial o combinada i a distància. Elemental 1 (E1), Elemental 2 (E2) i Elemental 3 (E3) Certificat de nivell elemental de català (A elemental) amb el nivell Elemental 3 Cursos trimestrals Aprenentatge intensiu: dos cursos en el temps d un curs + 45 hores de treball individual 2 sessions presencials setmanals de 2 hores cadascuna + 4 hores setmanals de treball individual en línia Si no tens ordinador, pots venir als centres d autoaprenentatge Les 45 hores de treball a casa es fan amb el material Diàleg Multimèdia 2 en línia Prova homologada de B3 al final de curs que permet obtenir el certificat de nivell bàsic de català (A bàsic) Curs Elemental (CE) = Elemental 2 + Elemental 3 Les 45 hores de treball a casa es fan amb el material Diàleg Multimèdia 3 en línia Prova homologada d E3 a final de curs que permet obtenir el certificat de nivell elemental de català (A elemental) (B1 europeu) Curs bàsic elemental BE = Bàsic 3 + Elemental 1 Curs elemental CE = Elemental 2 + Elemental 3 Durada flexible: d 1 a 4 mesos, segons el ritme de cadascú Inscripció oberta tot l any. Incorporació immediata Cal una dedicació mínima de 90 hores d estudi Plataforma Moodle disponible 24 hores 5 sessions d avaluació obligatòria presencials o per mitjà de Skype Classes presencials complementàries de pràctica oral Tutoria: control i seguiment individualitzat de cada alumne Si no tens ordinador, pots venir als centres d autoaprenentatge Curs Bàsic Elemental (BE): prova homologada de B3 durant el curs o al final que permet obtenir el certificat de nivell bàsic de català (A bàsic) Curs Elemental (CE): prova homologada d E3 a final de curs que permet obtenir el certificat de nivell elemental de català (A elemental) (B1 europeu) o lector de CD-ROM

3 Nivell intermedi L aprenent assoleix una competència comunicativa que li permet afrontar un ventall força més ampli de situacions de comunicació, amb prou independència per no haver de confiar en estructures ni fórmules fixades, ni haver de limitar-se a intervencions breus. L assoliment d aquest nivell equival al certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística, que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Els mòduls s ofereixen en tres modalitats: presencial, semipresencial o combinada i a distància. Intermedi 1 (I1), Intermedi 2 (I2) i Intermedi 3 (I3) Curs intensiu Intermedi II (I1+I2+I3) Cursos de 90 hores trimestrals (9 hores setmanals) o quadrimestrals (6 hores setmanals) Curs superintensiu amb un ritme de treball elevat Curs semipresencial Intermedi II (I1+I2+I3) 45 hores de classe presencial + 45 hores de treball individual en línia 2 sessions presencials setmanals d 1,5 hores cadascuna + 4 hores de treball individual Curs amb material multimèdia en línia a través de la plataforma virtual del CNL de Barcelona Prova homologada d I3 a final de curs que permet obtenir el certificat de nivell intermedi de català (B) (B2 europeu). o lector de CD-ROM Distància amb suport llibre Intermedi 1 (I1), Intermedi 2 (I2) i Intermedi 3 (I3) Cursos trimestrals equivalents a 45 hores Prova homologada al final del curs I3 que permet obtenir el certificat de nivell intermedi de català (B) (B2 europeu) Treball amb llibre de text i lliurament d unitats de síntesi al tutor Intermedi 1 (I1), Intermedi 2 (I2) i Intermedi 3 (I3) amb material interactiu Parla.cat Cursos quadrimestrals equivalents a 45 hores Prova homologada al final del curs I3 que permet obtenir el certificat de nivell intermedi de català (B) (B2 europeu) Treball en línia i lliurament setmanal de tasques al tutor Sessió obligatòria i oferta de classes Curs intensiu Intermedi II (I1+I2+I3) Cal una dedicació de 7 hores setmanals Plataforma Moodle disponible 24 hores: accés en línia a recursos, exercicis autocorrectius, tasques d aprenentatge i tests d autoavaluació Prova homologada d I3 que permet obtenir el certificat de nivell intermedi de català (B) (B2 europeu)

4 Nivell de suficiència L aprenent assoleix una competència comunicativa que li permet comunicar-se en varietat estàndard, oralment i per escrit, de manera flexible i eficaç en les situacions comunicatives de caràcter formal. L assoliment d aquest nivell equival al certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística, que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Els mòduls s ofereixen en tres modalitats: presencial, semipresencial o combinada i a distància. Suficiència 3 (S3) Curs intensiu Suficiència SS (S1+S2+S3) Cursos de 90 hores trimestrals (9 hores setmanals) o quadrimestrals (6 hores setmanals) Curs superintensiu amb un ritme de treball elevat Curs semipresencial Suficiència SS (S1+S2+S3) 45 hores de classe presencial + 45 hores de treball individual amb ordinador 2 sessions presencials setmanals d 1,5 hores cadascuna + 4 hores de treball individual Curs amb material multimèdia en línia: accés a recursos, exercicis autotocorrectius, Prova homologada d S3 a final de curs que permet obtenir el certificat de nivell de suficiència de català (C) (C1 europeu). Distància amb suport llibre Suficiència 3 (S3) Cursos trimestrals equivalents a 45 hores Prova homologada al final del curs S3 que permet obtenir el certificat de nivell de suficiència de català (C) (C1 europeu) Treball amb llibre de text i lliurament d unitats de síntesi al tutor presencials Suficiència 3 (S3) amb material interactiu Parla.cat Cursos quadrimestrals equivalents a 45 hores Prova homologada al final del curs S3 que permet obtenir el certificat de nivell de suficiència de català (C) (C1 europeu) Treball en línia i lliurament setmanal de tasques al tutor Sessió obligatòria i oferta de classes Curs intensiu Suficiència SS (S1+S2+S3) Cal una dedicació de 7 o 8 hores setmanals Plataforma Moodle disponible 24 hores: accés en línia a recursos, exercicis autocorrectius, tasques d aprenentatge i tests d autoavaluació Prova homologada d S3 que permet obtenir el certificat de nivell de suficiència de català (C) (C1 europeu)

5 Nivell superior El curs de coneixements superiors (nivell D) s adreça a persones que necessiten aprofundir en aspectes puntuals de la llengua catalana. Es treballen conceptes teòrics en un grau més alt que en els altres nivells, tot i que també es repassen continguts de domini pràctic de la llengua. L assoliment d aquest nivell equival al certificat de nivell superior de català (D) de la Direcció General de Política Lingüística, que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). El curs és d un sol mòdul de 90 hores que es pot fer en la modalitat presencial o a distància. Nivell superior (D) Cursos anuals de 3 hores i mitja setmanals (2 sessions a la setmana d 1 hora 45 minuts cadascuna) Cursos d una sessió setmanal de 4 hores Cursos intensius semestrals (gener a juny) de 5 hores setmanals Els cursos es complementen amb una aula virtual del CNL de Barcelona amb exercicis autocorrectius i accés a recursos en línia Prova homologada al final del curs que permet obtenir el certificat de nivell superior de català (D) (C2 europeu) Distància Curs de nivell superior (D) Curs anual (octubre-juny) Cal una dedicació de 7 o 8 hores setmanals Sessions presencials de presentació del curs i de pràctica dels temes més significatius El material de treball del curs és un llibre de text i material en línia complementari que inclou exercicis autocorrectius i accés a recursos en línia Lliurament d activitats al tutor amb una periodicitat mensual per mitjà d una aula virtual Prova homologada al final del curs que permet obtenir el certificat de nivell superior de català (D) (C2 europeu)

Nivell bàsic A2 (MECR)

Nivell bàsic A2 (MECR) Nivell bàsic A2 (MECR) L aprenent ha desenvolupat les habilitats de comprensió i producció orals per poder satisfer les necessitats de comunicació més immediates en català. És capaç d entendre expressions

Más detalles

Curs Bàsic (CB) = Bàsic 1 + Bàsic 2

Curs Bàsic (CB) = Bàsic 1 + Bàsic 2 Nivell bàsic L aprenent ha desenvolupat les habilitats de comprensió i producció orals per poder satisfer les necessitats de comunicació més immediates en català. És capaç d entendre expressions bàsiques,

Más detalles

Equipament informàtic mínim per seguir el curs: o Connexió ADSL d 1 Mb de velocitat com a mínim

Equipament informàtic mínim per seguir el curs: o Connexió ADSL d 1 Mb de velocitat com a mínim Nivell bàsic A2 L aprenent ha desenvolupat les habilitats de comprensió i producció orals per poder satisfer les necessitats de comunicació més immediates en català. És capaç d entendre expressions bàsiques,

Más detalles

Curs Bàsic CB = Bàsic 1 + Bàsic 2

Curs Bàsic CB = Bàsic 1 + Bàsic 2 Nivell bàsic Desenvlupa les habilitats de cmprensió i prducció rals, perquè l'aprenent pugui resldre en català les necessitats fnamentals de la vida qutidiana. L'assliment d'aquest nivell equival al certificat

Más detalles

Graduï s. Ara en secundària

Graduï s. Ara en secundària Graduï s. Ara en secundària CFA Palau de Mar Per a persones adultes que vulguin reemprendre estudis el títol de Graduat en Educació Secundària (GES). Hi ha tres àmbits: Àmbit de la comunicació: llengüa

Más detalles

Oferta Formativa CFA Canovelles Curs Blocs Ensenyament Matí Tarda Vespre Català Ensenyaments inicials i

Oferta Formativa CFA Canovelles Curs Blocs Ensenyament Matí Tarda Vespre Català Ensenyaments inicials i Oferta Formativa CFA Canovelles Curs 2013-14 Blocs Ensenyament Matí Tarda Vespre Català 2 1 1 Ensenyaments inicials i Castellà 2 1 1 Anglès 1 1 1 bàsics COMPETIC inicial 1 1 1 CFI nivell 1 1 1 1 Formació

Más detalles

PROGRAMA DE FORMACIÓ PRIMAVERA 2019

PROGRAMA DE FORMACIÓ PRIMAVERA 2019 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE ROSES PROGRAMA DE FORMACIÓ PRIMAVERA 2019 AJUNTAMENT DE ROSES Promoció Econòmica INSCRIPCIONS CURSOS COM INSCRIURE S ALS CURSOS DE: - IDIOMES - HIGIENE ALIMENTÀRIA - TALLERS D EMPRENEDORIA

Más detalles

Universitat Oberta de Catalunya Català obert. Nivell intermedi

Universitat Oberta de Catalunya Català obert. Nivell intermedi Pla de treball El document Pla de treball indica a l aprenent els apartats i exercicis de cada mòdul que cal seguir i també dóna una orientació del temps de dedicació que haurà d invertir en cada una de

Más detalles

EFICIENCIA I GESTIÓ ESPORTIVA

EFICIENCIA I GESTIÓ ESPORTIVA EFICIENCIA I GESTIÓ ESPORTIVA A2 Autoavaluació en la gestió d una instal.lació esportiva Organitza: GERÈNCIA DE SERVEIS D ESPORTS Dates: - 28 d abril (matí i tarda) 19 i 26 de maig, 2 de juny de 2015 (matí)

Más detalles

Guia de formació permanent a Calella Curs , 2n trimestre

Guia de formació permanent a Calella Curs , 2n trimestre Guia de formació permanent a Calella Curs 2014-2015, 2n trimestre Aquestes són les formacions que s ofereixen al nostre municipi per a persones adultes el proper curs. Podeu trobar informació puntual

Más detalles

GUIA DIDÀCTICA DEL CURS CATALÀ ESCRIT II. Docent: Teresa Corominas i Umbert Curs UNED Sènior UNED Província Barcelona Canet de Mar

GUIA DIDÀCTICA DEL CURS CATALÀ ESCRIT II. Docent: Teresa Corominas i Umbert Curs UNED Sènior UNED Província Barcelona Canet de Mar GUIA DIDÀCTICA DEL CURS CATALÀ ESCRIT II Docent: Teresa Corominas i Umbert Curs 2016-2017. UNED Sènior UNED Província Barcelona Canet de Mar 1. PRESENTACIÓ DE LA GUIA Benvinguts al curs de Català Escrit

Más detalles

Quaderns. d estratègies EDUCACIÓ PRIMÀRIA T E X T G R U P QUADERNS PER A TREBALLAR QUADERNS D EFICÀCIA LECTORA

Quaderns. d estratègies EDUCACIÓ PRIMÀRIA T E X T G R U P QUADERNS PER A TREBALLAR QUADERNS D EFICÀCIA LECTORA Quaderns d estratègies EDUCACIÓ PRIMÀRIA L E C T O G R U P QUADERNS D EFICÀCIA LECTORA QUADERNS PER A RESOLDRE PROBLEMES MATEMÀTICS T E X T G R U P QUADERNS D EXPRESSIÓ ESCRITA QUADERNS PER A TREBALLAR

Más detalles

Cursos de català per a adults

Cursos de català per a adults Cursos de català per a adults 2013-2014 SLC DE TORTOSA INI1 BAU-DGI Pres. 45 Dl Dt Dc Dj 15.00-16.30 26/11/2013 03/02/2014 02101CLPRJ00588 MAR INI1 CNLTE Pres. 45 Dl Dt Dc 17-19 20/01/2014 10/03/2014 02101CLPRB00553

Más detalles

Cursos de formació del professorat. La gramàtica dins l ensenyament del català com a llengua estrangera

Cursos de formació del professorat. La gramàtica dins l ensenyament del català com a llengua estrangera Cursos de formació del professorat La gramàtica dins l ensenyament del català com a llengua estrangera Idioma de les sessions Català. Sector educatiu dels participants Professors de català per a estrangers

Más detalles

Les escoles oficials d idiomes

Les escoles oficials d idiomes Les escoles oficials d idiomes Index Què són i què fan On són Estudiar a una EOI Obtenir una certificació en règim lliure 2 Què és una EOI? Centre públic, no universitari, d ensenyament d idiomes moderns.

Más detalles

ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS

ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS 2016-2017 1 El Batxibac és el programa que permet a l alumnat cursar un currículum mixt amb l objectiu d obtenir la doble titulació

Más detalles

30 hores (15 h presencials i 15 h online) Personal tècnic dels ens locals i personal de la policia local.

30 hores (15 h presencials i 15 h online) Personal tècnic dels ens locals i personal de la policia local. Pla Docent Anàlisi de problemes i presa de decisions Dades de l acció formativa Modalitat formativa: Durada: Destinataris: Curs semipresencial 30 hores (15 h presencials i 15 h online) Personal tècnic

Más detalles

Màster d ensenyament de català com a primera i segona llengua Postgrau de professorat de català per a persones adultes UB / U Vic / UAB Curs

Màster d ensenyament de català com a primera i segona llengua Postgrau de professorat de català per a persones adultes UB / U Vic / UAB Curs La setmana del 14 al 17 de setembre de 2016 serà intensiva: hi haurà classe els matins del 15, el 16 i el 17 de les 9,30h a les14h, i les tardes del 14, el 15 i el 16 de les 15,30h a les 20h. El dimecres

Más detalles

Catàleg de cursos, tallers i sessions del CNL L Heura. Santa Coloma de Gramenet

Catàleg de cursos, tallers i sessions del CNL L Heura. Santa Coloma de Gramenet Catàleg de cursos, tallers i sessions del CNL L Heura Santa Coloma de Gramenet Gener, 2013 1 Índex 1. Presentació 3 2. Formació 5 Els cursos curriculars Altres cursos i tallers Cursos professionalitzadors

Más detalles

Cursos de català per a adults Cursos de català per a adults

Cursos de català per a adults Cursos de català per a adults Cursos de català per a adults 2013-2014 SLC DE TORTOSA INI1 BAU-DGI Pres. 45 Dl Dt Dc Dj 15.00-16.30 26/11/2013 03/02/2014 02101CLPRJ00588 MAR INI1 CNLTE Pres. 45 Dl Dt Dc Dj 19-20.30 20/01/2014 13/03/2014

Más detalles

Oferta formativa curs

Oferta formativa curs Oferta formativa curs 2016-17 Amb caràcter general, per accedir a l'educació d'adults cal: Tenir 18 anys, o bé complir-los durant l'any natural en què s'inicia la formació. Tenir 16 anys o complir-los

Más detalles

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES DE TEXT PER A L APRENENTATGE DE LES LLENGUES ALEMANYA, ANGLESA, FRANCESA I ITALIANA.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES DE TEXT PER A L APRENENTATGE DE LES LLENGUES ALEMANYA, ANGLESA, FRANCESA I ITALIANA. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES DE TEXT PER A L APRENENTATGE DE LES LLENGUES ALEMANYA, ANGLESA, FRANCESA I ITALIANA. 1. Objecte El present Plec té per objecte definir

Más detalles

Sessió Informativa GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA DOBLE ITINERARI ENG. INFORMÀTICA I MATEMÀTIQUES. Facultat Matemàtiques i Informàtica

Sessió Informativa GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA DOBLE ITINERARI ENG. INFORMÀTICA I MATEMÀTIQUES. Facultat Matemàtiques i Informàtica Sessió Informativa GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA DOBLE ITINERARI ENG. INFORMÀTICA I MATEMÀTIQUES Facultat Matemàtiques i Informàtica Eloi Puertas i Prats 13 de Juliol 2017 Organització Facultat Espais

Más detalles

DESCOBREIX EL CENTRE D IDIOMES MODERNS DE LA UOC PARLA IDIOMES COM SI VISQUESSIS ALLÀ ESTUDIA DIFERENT DES D ON VULGUIS

DESCOBREIX EL CENTRE D IDIOMES MODERNS DE LA UOC PARLA IDIOMES COM SI VISQUESSIS ALLÀ ESTUDIA DIFERENT DES D ON VULGUIS DESCOBREIX EL CENTRE D IDIOMES MODERNS DE LA UOC PARLA IDIOMES COM SI VISQUESSIS ALLÀ ESTUDIA DIFERENT DES D ON VULGUIS EL CENTRE D IDIOMES MODERNS QUE S ADAPTA A L ESTUDIANT El Centre d Idiomes Moderns

Más detalles

Direcció General d Ordenació i Innovació Educativa Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social

Direcció General d Ordenació i Innovació Educativa Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social Direcció General d Ordenació i Innovació Educativa Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social Presentació del material (Usuari bàsic A) Pilar Arnáiz Gemma Carreras Fefa Gómez Rosa M. Via David Martínez

Más detalles

Documentació acadèmica en els cicles formatius de formació professional i en els cicles d ensenyaments esportius

Documentació acadèmica en els cicles formatius de formació professional i en els cicles d ensenyaments esportius Documentació acadèmica en els cicles formatius de formació Aquest document conté els apartats següents: Part primera: cicles formatius FP LOGSE C. Trasllat d un alumne entre centres sense haver finalitzat

Más detalles

GRAU DE MESTRES D EDUCACIÓ INFANTIL per persones amb experiència professional en l àmbit de l educació infantil. UVic i Rosa Sensat Maig de 2013

GRAU DE MESTRES D EDUCACIÓ INFANTIL per persones amb experiència professional en l àmbit de l educació infantil. UVic i Rosa Sensat Maig de 2013 GRAU DE MESTRES D EDUCACIÓ INFANTIL per persones amb experiència professional en l àmbit de l educació infantil UVic i Rosa Sensat Maig de 2013 Abans de començar: Benvinguda a estudiants del Pla Especial

Más detalles

Programació d una acció formativa

Programació d una acció formativa Programació d una acció formativa Índex de continguts Elaboració de la programació. 2 Programació de les sessions 3 Activitats d avaluació previstes. 5 Elements de l avaluació contínua. 6 Materials docents.

Más detalles

Formació TiC Setembre-Desembre 2014

Formació TiC Setembre-Desembre 2014 Formació TiC Setembre-Desembre 2014 FORMACIÓ PRESENCIAL ENRED@ T Si hashtag, trending topic o treball en núvol et sona a xinès... aquest és el teu curs! Posa t al dia i enreda t amb les Xarxes socials.

Más detalles

Vols ser Mentor o Mentora?

Vols ser Mentor o Mentora? Vols ser Mentor o Mentora? Què és un mentor o mentora? És qui acompanya un nou estudiant o estudianta en el seu primer curs a la Universitat i contribueix a la seua integració acadèmica, social i institucional.

Más detalles

El Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Direcció General de Política Lingüística

El Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Direcció General de Política Lingüística El Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar Alícia Arisa Arisa Elena Blaya Boronat Barcelona, 21 de gener de 2015 Índex 1. Origen del MECR 2. El MECR: objectius i

Más detalles

Informació complementària. Documents per a l organització i la gestió dels centres

Informació complementària. Documents per a l organització i la gestió dels centres Informació complementària Documents per a l organització i la gestió dels centres 2014-2015 Setembre 2014 Desenvolupament del currículum: Competències bàsiques L ordenació curricular de l etapa de l educació

Más detalles

ESCI-M6O37 - Estructures i Construccions Industrials

ESCI-M6O37 - Estructures i Construccions Industrials Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Vilanova i la Geltrú 737 - RMEE - Departament de Resistència de

Más detalles

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO 2016-2017 Març de 2016 Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO per

Más detalles

Preparació al Diploma d'espanyol Llengua Estrangera (DELE. Nivell B2)

Preparació al Diploma d'espanyol Llengua Estrangera (DELE. Nivell B2) Preparació al Diploma d'espanyol Llengua Estrangera (DELE. Nivell B2) Fitxa Tècnica Cal destacar: Aquest curs ofereix la possibilitat de preparar-se per l'examen completament en línia amb la tutorització

Más detalles

LLEN PRO. Activitats de progressió personalitzada. Comprensió lectora, Expressió escrita, Gramàtica i Ortografia

LLEN PRO. Activitats de progressió personalitzada. Comprensió lectora, Expressió escrita, Gramàtica i Ortografia LLEN PRO Comprensió lectora, Expressió escrita, Gramàtica i Ortografia Activitats de progressió personalitzada LLEN PRO COMPRENSIÓ LECTORA Els quaderns potencien la competència lectora a partir de propostes

Más detalles

OPERACIÓ POESIA. Centre: INS Bernat el Ferrer. Població: Molins de Rei

OPERACIÓ POESIA. Centre: INS Bernat el Ferrer. Població: Molins de Rei OPERACIÓ POESIA Centre: INS Bernat el Ferrer Població: Molins de Rei Responsable de l activitat: Montserrat Forcada i Cot Cicle / Nivell: 2n ESO Objectius Projecte del Departament de Llengua Catalana per

Más detalles

Les millors línies per aprendre l anglès

Les millors línies per aprendre l anglès Les millors línies per aprendre l anglès Joves (10-18) In-school Summer Camps Theater in Robotics in Functional Official Exams Empreses On-line Courses In-school Summer Camps Storytogether Discovery weeks

Más detalles

FORMACIÓ BÀSICA ACCÉS AL SISTEMA EDUCATIU LLENGÜES FORMACIÓ TIC FORMACIÓ PER AL MÓN LABORAL FORMACIÓ PER AL BENESTAR PERSONAL I SOCIAL

FORMACIÓ BÀSICA ACCÉS AL SISTEMA EDUCATIU LLENGÜES FORMACIÓ TIC FORMACIÓ PER AL MÓN LABORAL FORMACIÓ PER AL BENESTAR PERSONAL I SOCIAL Guia de formació permanent a Calella Curs 2016-2017 Aquestes són les formacions que s ofereixen al nostre municipi per a persones adultes el proper curs. Podeu trobar informació puntual i actualitzada

Más detalles

BATXILLERAT (PLA D ESTUDIS)

BATXILLERAT (PLA D ESTUDIS) BATXILLERAT (PLA D ESTUDIS) El batxillerat forma part de l'educació Secundària i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s organitza de manera flexible i, si cal,

Más detalles

Preparació de Proves a la Universitat +45

Preparació de Proves a la Universitat +45 Preparació de Proves a la Universitat +45 Objectiu del curs La realització d aquest curs de Preparació a la Prova d Accés a la Universitat té la finalitat de formar-te per realitzar la prova d accés lliure

Más detalles

El grau mitjà consta de dos cicles o nivells i en finalitzar s obté el títol de Tècnic Esportiu en la modalitat esportiva corresponent.

El grau mitjà consta de dos cicles o nivells i en finalitzar s obté el títol de Tècnic Esportiu en la modalitat esportiva corresponent. Els Ensenyaments Esportius són una formació que et capacita per desenvolupar una activitat professional en el camp de l'activitat física i l'esport: iniciació esportiva, tecnificació esportiva i conducció

Más detalles

Educació PRIMÀRIA MATERIALS PER DESENVOLUPAR LES COMPETÈNCIES LECTORA I MATEMÀTICA

Educació PRIMÀRIA MATERIALS PER DESENVOLUPAR LES COMPETÈNCIES LECTORA I MATEMÀTICA Educació PRIMÀRIA MATERIALS PER DESENVOLUPAR LES COMPETÈNCIES LECTORA I MATEMÀTICA Índex 2 Fitxes de Comprensió lectora 3 Lectures 3 La nau dels llibres 4 Pla lector 6 Ortografia 7 Cal ligrafia 8 Referència

Más detalles

Els estudis de Formació Professional. Jornada Orienta t. 14 de març de 2012

Els estudis de Formació Professional. Jornada Orienta t. 14 de març de 2012 Els estudis de Formació Professional Jornada Orienta t. 14 de març de 2012 Índex Cicles formatius: Obtenció d'una titulació de formació professional. Modificacions curriculars en la formació professional.

Más detalles

PLA INDIVIDUALITZAT. Alumne:... Nivell:... Curs /...

PLA INDIVIDUALITZAT. Alumne:... Nivell:... Curs /... PLA INDIVIDUALITZAT Alumne:... Nivell:... Curs 200.../... DADES PERSONALS I FAMILIARS Nom i cognoms de l alumne/a: Data naixement: Llengua que parla a casa: PARE Nom: Lloc naixement: Estudis Lloc treball

Más detalles

Assessorament a l'impuls Material de la Sessió 5

Assessorament a l'impuls Material de la Sessió 5 Títol: Indemnització de 16 milions. Nivell: Tipologia textual: el text periodístic. Primer cicle d ESO (2n) Introducció: A partir d una notícia on-line del diari portiguès Correio da manhã s estudien les

Más detalles

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CONVOCATÒRIA MAIG 2012

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CONVOCATÒRIA MAIG 2012 PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CONVOCATÒRIA MAIG 2012 Termini d inscripció a les proves d accés a CFGM: del 19 al 30 de març de 2012, ambdós inclosos. Taxa d inscripció: 21,05 euros. Centres

Más detalles

Centre, departament: Escola Superior d Agricultura de Barcelona Matemàtica Aplicada III

Centre, departament: Escola Superior d Agricultura de Barcelona Matemàtica Aplicada III Títol: Ensenyament de matemàtiques i estadística a l Escola Superior d Agricultura de Barcelona fent ús de les prestacions que ofereix el campus virtual Atenea Autor(s): Mónica Blanco Abellán, Marta Ginovart

Más detalles

Taller de creació de videojocs amb Scratch

Taller de creació de videojocs amb Scratch Taller de creació de videojocs amb Scratch Frank Sabaté i Carlota Bujons Escola Projecte Av. Tibidabo, 16. 08022 Barcelona Telèfon: 93 417 03 21 franksabate@gmail.com carlota.bujons@gmail.com 1. Descripció

Más detalles

LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LA PERSONA FORMADORA. Activitat Formació de Formadors

LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LA PERSONA FORMADORA. Activitat Formació de Formadors LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LA PERSONA FORMADORA Activitat Formació de Formadors Qui som? Què fem? ICE UB Tasques encomanades pel Departament d Educació. La formació de formadors per poder cobrir les

Más detalles

Títol: Lliçons Moodle, una bona eina per a l adaptació a l EEES. Exemple d una lliçó sobre teoria de la simetria en arquitectura.

Títol: Lliçons Moodle, una bona eina per a l adaptació a l EEES. Exemple d una lliçó sobre teoria de la simetria en arquitectura. Títol: Lliçons Moodle, una bona eina per a l adaptació a l EEES. Exemple d una lliçó sobre teoria de la simetria en arquitectura. Autors: Piedad Guijarro i Pere Cruells Centre: ETSAB Secció de Matemàtiques

Más detalles

novetat editorial PROJECTE EINES VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA ESO

novetat editorial PROJECTE EINES VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA ESO novetat editorial 2011-2012 PROJECTE EINES VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA ESO 1 PROJECTE EINES VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA Us presentem el Projecte EINES, el nou projecte de Castellnou Editora Valenciana

Más detalles

ALUMNES QUE HAN FET 1r ESO B MATEMÀTIQUES

ALUMNES QUE HAN FET 1r ESO B MATEMÀTIQUES 1r ESO B MATEMÀTIQUES de la prova de recuperació de setembre a l hora especificada per a la matèria Fer tots els exercicis de l'apartat "HAS DE SABER FER" de cadascun dels temes del llibre. 30% quadern

Más detalles

L ús del diari d aula com a eina d aprenentatge: experiència en els nivells bàsics

L ús del diari d aula com a eina d aprenentatge: experiència en els nivells bàsics L ús del diari d aula com a eina d aprenentatge: experiència en els nivells bàsics CNL Vallès Occidental 3 Maria Badia, Montserrat Campoy i Palmira Freixa 1 L ús del diari d aula com a eina d aprenentatge:

Más detalles

Currículum educació infantil Segon cicle (parvulari)

Currículum educació infantil Segon cicle (parvulari) Currículum educació infantil Segon cicle (parvulari) Direcció General de l Educació Bàsica i el Batxillerat Setembre de 2008 14/04/08 Finalitat de l educació infantil En els centres educatius es contribuirà

Más detalles

VALIDESA ADMINISTRATIVA DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ EN LES PROVES D ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA I EN ELS CONCURSOS DE MÈRITS

VALIDESA ADMINISTRATIVA DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ EN LES PROVES D ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA I EN ELS CONCURSOS DE MÈRITS VALIDESA ADMINISTRATIVA DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ EN LES PROVES D ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA I EN ELS CONCURSOS DE MÈRITS L Àrea de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica

Más detalles

Aprovat pel Consell de Govern de 24 de juliol de ACGUV 156/2014.

Aprovat pel Consell de Govern de 24 de juliol de ACGUV 156/2014. Pla de Formació Lingüística i Didàctica per a l obtenció del Certificat de Capacitació per a l'ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l Ensenyament en llengua estrangera i el Diploma

Más detalles

Guia del candidat. Examen d acreditació lingüística Anglès B2. CertAcles

Guia del candidat. Examen d acreditació lingüística Anglès B2. CertAcles Guia del candidat Examen d acreditació lingüística Anglès B2 CertAcles Característiques generals Quin és l objectiu de l examen? L examen d acreditació lingüística CLUC d anglès B2 té com a objectiu avaluar

Más detalles

DOCUMENT: doc_ils_ca_eso_c.cient_4t eso_dep tecnologia. CRITERIS D AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA DE CULTURA CIENTÍFICA DE 4t D ESO

DOCUMENT: doc_ils_ca_eso_c.cient_4t eso_dep tecnologia. CRITERIS D AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA DE CULTURA CIENTÍFICA DE 4t D ESO p TECNO_v : doc_ils_ca_eso_c.cient_4t eso_dep tecnologia CRITERIS D AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA DE CULTURA CIENTÍFICA DE 4t D ESO DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA Pàgina 1 de 5 Aquest document pot quedar obsolet

Más detalles

Un debat obert: el canvi metodològic a les aules

Un debat obert: el canvi metodològic a les aules D I G I T A L Un debat obert: el canvi metodològic a les aules QUÈ ÉS? El projecte SUPERA T és una innovadora eina educativa de continguts digitals, que permet millorar l experiència d aprenentatge competencial

Más detalles

II Jornada de Gestió Acadèmica

II Jornada de Gestió Acadèmica II Jornada de Gestió Acadèmica Les titulacions conjuntes i els cicles formatius de grau superior. Gestió acadèmica i serveis lingüístics Universitat de les Illes Balears, 29 de maig de 2014 Informació

Más detalles

BEDAPPI2-M - Bloc d'especialització en Direcció d'art en Projectes de Publicitat Interactiva II

BEDAPPI2-M - Bloc d'especialització en Direcció d'art en Projectes de Publicitat Interactiva II Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 804 - CITM - Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia 804 - CITM - Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia GRAU EN MULTIMÈDIA

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

Programa de Formació per el professorat de la FM Xavier Pastor i Duran. Coordinador de Formació de Professorat Facultat de Medicina.

Programa de Formació per el professorat de la FM Xavier Pastor i Duran. Coordinador de Formació de Professorat Facultat de Medicina. Programa de Formació per el professorat de la FM 2012-2013 Xavier Pastor i Duran Coordinador de Formació de Professorat Facultat de Medicina. UB Estudi de detecció de necessitats formatives Realitzat al

Más detalles

Prepara... PRIMÀRIA. Acaba el curs. Comença l estiu. Els quaderns ideals per preparar el curs següent.

Prepara... PRIMÀRIA. Acaba el curs. Comença l estiu. Els quaderns ideals per preparar el curs següent. Prepara... PRIMÀRIA Acaba el curs. Comença l estiu. Els quaderns ideals per preparar el curs següent. Per als alumnes que han acabat Primer... Prepara SEGON! Per als alumnes que han acabat Quart... Prepara

Más detalles

SESSIÓ 1. Per començar

SESSIÓ 1. Per començar TEMPS: 10 hores UD Activitat inicial / Motivació Sessió 1, 4, 5, 8 Introducció continguts: Desenvolupament conceptual Estructuració i aplicació coneixements: Activitats amb fonts, gràfics, dades i imatges

Más detalles

FORMACIÓ BÀSICA PER LA QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS VALORADORS DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

FORMACIÓ BÀSICA PER LA QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS VALORADORS DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ... FORMACIÓ BÀSICA PER LA QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS VALORADORS DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA Pàgina 1 1. JUSTIFICACIÓ Aquest curs pretén formar als professionals amb els coneixements i procediments

Más detalles

Projecte d Ordre d avaluació d ESO

Projecte d Ordre d avaluació d ESO Projecte d Ordre d avaluació d ESO Direcció General d Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 27 de juny de 2017 Article 1. Objecte Decret 187/2015, d ordenació de l ESO L ordenació del currículum

Más detalles

TAULA D EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ DE LA UNIVERSITAT D ALACANT (Acord del Consell de Govern de 25 de febrer de 2010)

TAULA D EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ DE LA UNIVERSITAT D ALACANT (Acord del Consell de Govern de 25 de febrer de 2010) TAULA D EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ DE LA UNIVERSITAT D ALACANT (Acord del Consell de Govern de 25 de febrer de 2010) ÍNDEX DE CONTINGUTS Índex 1. Certificats de llengua

Más detalles

Títols, diplomes i certificats equivalents al certificat de nivell B2 de la Direcció General de Política Lingüística

Títols, diplomes i certificats equivalents al certificat de nivell B2 de la Direcció General de Política Lingüística Títols, diplomes i al certificat de nivell B2 de la Direcció General de Política Lingüística Lloc d emissió Nom Junta Avaluadora de Català / Direcció General de Política Lingüística Certificat de coneixements

Más detalles

INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Llinatges: Nom: Adreça: CP: Telèfon: Localitat: Adreça electrònica: DNI: Data de naixement. EXPÒS: Que complesc els requisits per

Más detalles

Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: aplicacions al

Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: aplicacions al Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: aplicacions al context valencià Guia docent de l assignatura: Llenguatges d Especialitat, Neologia i Organismes Terminològics Professora: Empar Minguet

Más detalles

Atenció al docent Per a qualsevol consulta o encàrrec de llibres, pot contactar amb l editorial a través de:

Atenció al docent Per a qualsevol consulta o encàrrec de llibres, pot contactar amb l editorial a través de: Belluguets. Material d aula. Educació Infantil de primer cicle. Atenció al docent Per a qualsevol consulta o encàrrec de llibres, pot contactar amb l editorial a través de: el telèfon d atenció al docent:

Más detalles

ESO. Treball interdisciplinari, al llarg del curs Promoure espais de reflexió, d autoconeixement i descoberta dels recursos personals.

ESO. Treball interdisciplinari, al llarg del curs Promoure espais de reflexió, d autoconeixement i descoberta dels recursos personals. Educació Secundària ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES Àmbit ACADÈMIC Estudi acompanyat 1r, 2n, 3r. Es realitza amb el tutor. 1 hora quinzenal Es pretén que els alumnes desenvolupin recursos i habilitats per tal

Más detalles

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera Jornada de portes obertes del Batxillerat Institut Celestí Bellera maig de 2017 Estructura del sistema educatiu PRIMÀRIA (de 3 a 12 anys) E S O 1r, 2n, 3r, 4t curs (de 12 a 16 anys) BATXILLERAT LOMCE 1r

Más detalles

ROBAS - Robòtica Bàsica

ROBAS - Robòtica Bàsica Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 707 - ESAII - Departament

Más detalles

ATENEU POPULAR 9BARRIS

ATENEU POPULAR 9BARRIS ATENEU POPULAR 9BARRIS II JORNADES DE FORMACIÓ EN CIRC DE CATALUNYA 20 I 21 DE NOVEMBRE 2010 - Formació i Circ Social Ateneu Popular 9Barris c/portlligat 11-15, 08042, Barcelona - www.ateneu9b.net formacio@ateneu9b.net

Más detalles

Tècnica Comptable PROGRAMACIÓ D AULA

Tècnica Comptable PROGRAMACIÓ D AULA Programació d aula Tècnica Comptable PROGRAMACIÓ D AULA 1 Programació d aula Unitat 1. El patrimoni empresarial. L inventari OBJECTIUS Conèixer el concepte d empresa i les seves diferents classificacions.

Más detalles

Batxibac (doble titulació batxiller baccalauréat)

Batxibac (doble titulació batxiller baccalauréat) Batxibac (doble titulació batxiller baccalauréat) QUÈ ÉS EL BATXIBAC El Batxibac és una oferta de batxillerat amb un currículum mixt que possibilita als alumnes que el cursen obtenir, simultàniament, dues

Más detalles

Pla docent: Anàlisi de Dades. Guia docent Programació d activitats

Pla docent: Anàlisi de Dades. Guia docent Programació d activitats Pla docent: Anàlisi de Dades Guia docent Programació d activitats 1 Guia Docent 1.1 Descripció de l assignatura Curs acadèmic 2014-2015 Nom de l assignatura Anàlisi de Dades Codi 20825 Tipus d assignatura

Más detalles

GUIA DIDÀCTICA DEL CURS DE LLENGUA CATALANA CATALÀ ESCRIT

GUIA DIDÀCTICA DEL CURS DE LLENGUA CATALANA CATALÀ ESCRIT GUIA DIDÀCTICA DEL CURS DE LLENGUA CATALANA CATALÀ ESCRIT 1. PRESENTACIÓ DE LA GUIA Docent: Teresa Corominas i Umbert Curs 2017-2018. UNED Sènior UNED Província Barcelona Canet de Mar L'assignatura Català

Más detalles

Estudi: ADE Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català

Estudi: ADE Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català Plà d activitat docent Auditoria Estudi: ADE Codi: 21919 Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català 1 1. PRESENTACIÓ i OBJECTIUS

Más detalles

CALENDARI D INSCRIPCIONS i OFERTA DE CURSOS

CALENDARI D INSCRIPCIONS i OFERTA DE CURSOS CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE L ALT PENEDÈS I EL GARRAF CALENDARI D INSCRIPCIONS i OFERTA DE CURSOS SETEMBRE DE 2015 De l 1 al 18: 14: 15: Proves de col locació. Inscripció d alumnat preferent

Más detalles

INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Llinatges: Nom: Adreça: Mòbil: Telèfon: Localitat: CP: DOI: Adreça electrònica: Data de naixement: EXPÒS:

Más detalles

Ensenyament i Aprenentatge de les ciències experimentals I. MÒDUL: Ensenyament i Aprenentatge de les ciències experimentals I

Ensenyament i Aprenentatge de les ciències experimentals I. MÒDUL: Ensenyament i Aprenentatge de les ciències experimentals I UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Primària CODI: 0806 MATÈRIA: Ensenyament i Aprenentatge de les ciències experimentals I MÒDUL: Ensenyament i Aprenentatge

Más detalles

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE CALVIÀ DEPARTAMENT DE CATALÀ

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE CALVIÀ DEPARTAMENT DE CATALÀ ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE CALVIÀ DEPARTAMENT DE CATALÀ INFORMACIÓ PER ALS ALUMNES DEL CURS BÀSIC 1 1. QUÈ S'AVALUA? La comprensió lectora (CL), que inclou proves de domini del lèxic i la gramàtica La

Más detalles

Adreça: Mòbil: Telèfon:

Adreça: Mòbil: Telèfon: INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Llinatges: Nom: Adreça: Mòbil: Telèfon: Localitat: CP: DNI: Adreça electrònica: Data de naixement: EXPÒS:

Más detalles

PLA D ACCIÓ TUTORIAL ESCOLA UNIVERSITÀRIA CETA

PLA D ACCIÓ TUTORIAL ESCOLA UNIVERSITÀRIA CETA PLA D ACCIÓ TUTORIAL ESCOLA UNIVERSITÀRIA CETA Introducció El Pla d acció tutorial consisteix en una gestió de la formació integral de l alumnat que es du a terme mitjançant tutories. En particular, es

Más detalles

Aula virtual. Treball

Aula virtual. Treball Treball Aula virtual Formació en línia adreçada principalment a empreses i professionals que vulguin adquirir els coneixements essencials per a dissenyar i implantar mesures d'igualtat d'oportunitats i

Más detalles

Preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys-presencial

Preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys-presencial NORMATIVA REFERENT A LES PROVES D'ACCÉS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DELS MÉS GRANS DE 25 ANYS. CURS 2015-2016 INFORMACIÓ GENERAL PROVES ACCÉS UNIVERSITAT CURS 2015-2016 Amb el nou Reial Decret 1892/2008,

Más detalles

English Program Adult. Welcome to the

English Program Adult. Welcome to the English Program Adult Welcome to the 06/07 EL NOSTRE PROGRAMA CURSOS DEL PROGRAMA GENERAL EL NOSTRE PROGRAMA PROGRAMA GENERAL EQUIVALÈNCIA MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA (MECR) Consta de 0 nivells equivalents

Más detalles

PRE-CALCULUS. Planificació d un MOOC en l àrea de Ciències. Jaume Pujol i Mercè Villanueva

PRE-CALCULUS. Planificació d un MOOC en l àrea de Ciències. Jaume Pujol i Mercè Villanueva PRE-CALCULUS Planificació d un MOOC en l àrea de Ciències Jaume Pujol i Mercè Villanueva ÍNDEX 1. Introducció. 2. Planificació del curs. 3. Recursos. 4. Recursos docents. 5. Seguiment del curs. 6. Avaluació.

Más detalles

Ús de la plataforma de formació online Manual Alumne

Ús de la plataforma de formació online Manual Alumne Ús de la plataforma de formació online Manual Alumne Què és una plataforma virtual de formació? És un espai de trobada entre alumnes i professors a través d Internet. Pot incloure activitats per als estudiants,

Más detalles

DSREAHABIL - Deficiència Visual Severa: Rehabilitació

DSREAHABIL - Deficiència Visual Severa: Rehabilitació Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 370 - FOOT - Facultat d'òptica i Optometria de Terrassa 731 - OO - Departament d'òptica i Optometria MÀSTER UNIVERSITARI EN

Más detalles

FITXA TÈCNICA ASSIGNATURA:

FITXA TÈCNICA ASSIGNATURA: FITXA TÈCNICA ASSIGNATURA: Nom de l assignatura: diagnòstic de la fertilitat del sòls Número de crèdits Pla 2001: 4,5 Número de crèdits ECTS: Caràcter (troncal T, obligatoria Ob, optativa Op): Op Titulació:

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

Informacions final de curs. Grau Mitjà 1er curs PFI

Informacions final de curs. Grau Mitjà 1er curs PFI Informacions final de curs Grau Mitjà 1er curs PFI 1 Calendari final del curs 2017-20182 2 Informacions de Secretaria final del curs 2017-20183 3 Serveis del Dept. d Escola Empresa4 Barcelona, abril de

Más detalles

Estudi: ADE. Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català

Estudi: ADE. Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català Plà d activitat docent Auditoria Estudi: ADE Codi: 21919 Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català 1 1. PRESENTACIÓ i OBJECTIUS

Más detalles