AVANÇ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER APARCAMENT DE VEHICLES PESANTS A LA MANCOMUNITAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "AVANÇ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER APARCAMENT DE VEHICLES PESANTS A LA MANCOMUNITAT"

Transcripción

1 AVANÇ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER APARCAMENT DE VEHICLES PESANTS A LA MANCOMUNITAT PLÀNOLS D INFORMACIÓ I ORDENACIÓ 1 Situació i emplaçament...e: i 1/ Foto aèria..... E: 1/ Estructura de la propietat....e: 1/ Planejament vigent: classificació del sòl... E: 1/ Planejament vigent: qualificació del sòl...e: 1/ Planejament vigent: components de sòl en snu...e: 1/ Proposta de modificació: classificació del sòl.....e: 1/ Proposta de modificació: qualificació del sòl..... E: 1/ Proposta de modificació: components de qualificació en snu.....e: 1/ Superposició: canvis de qualificació i components de qualificació en snu..e: 1/ Plànol d ordenació..... E: 1/ Xarxa d equipaments Planejament vigent... E: 1/ Xarxa d equipaments Proposta..... E: 1/ MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 1. Antecedents Legislació vigent Planejament vigent Classificació del sòl vigent Qualificació del sòl vigent Objecte de la Modificació puntual Iniciativa de la Modificació puntual Àmbit de la Modificació puntual Titularitat del sòl Estat actual. Preexistències Justificació de la Modificació Proposta de Modificació Quadres de superfícies de la proposta de Modificació Condicions d ordenació de l àmbit de la modificació puntual Informe ambiental Avaluació econòmica Estudi d Avaluació de la Mobilitat Generada NORMES URBANÍSTIQUES.19 ANNEXOS.22 Annex 1: Informe ambiental, elaborat per la consultora SGM. Annex 2: Estudi de mobilitat generada, elaborat per la consultora INTRA. Annex 3: Projecte executiu d aparcament de vehicles pesants a Terrassa, clau TX , elaborat per la consultora INYPSA, per encàrrec de GISA (extracte). Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 1

2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER APARCAMENT DE VEHICLES PESANTS A LA MANCOMUNITAT Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 2

3 1. ANTECEDENTS. La proposta de Modificació Puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat parteix de la necessitat de la creació i gestió d un espai habilitat per a les activitats logístiques i d estacionament de vehicles pesants per tal de donar cabuda a la gran demanda d aparcament d aquest tipus de vehicles. El mes de maig 2007, la Cambra de Comerç de Terrassa juntament amb la CECOT, va presentar un document amb el títol Projecte d Aparcament de Vehicles pesants a Terrassa: Mancomunitat, en el qual es feia un estudi exhaustiu de la necessitat del municipi de disposar d espais habilitats per a les activitats logístiques i d estacionament de vehicles pesants. L esmentat document, es basava també en les conclusions d un estudi anterior, elaborat per la consultora IDOM, sota el nom Estudi de Solucions a la problemàtica del Trànsit de vehicles pesants a Terrassa, de l any 2003, del qual se n desprenia la necessitat de regular el flux de vehicles pesants al pas pel casc urbà del municipi, a causa dels problemes de mobilitat i estacionament que generaven. L estudi de la Cambra de Comerç realitzava un anàlisi tenint en compte factors de mobilitat, accessibilitat, extensió, proximitat a polígons industrials, imatge i titularitat del sòl, i determinava que la ubicació del solar adient per aquest ús d aparcament se situava a l est de Terrassa, als terrenys de la Mancomunitat, entre l àmbit del Consell Comarcal del Vallès Occidental i la cruïlla de la Carretera de Sabadell a la Mancomunitat amb la Carretera de Can Bon Vilar, amb una superfície m2. Per part de la Direcció General del Transport Terrestre i de GISA s ha encarregat i s està desenvolupant la redacció del Projecte constructiu de l Aparcament de vehicles pesants a Terrassa, clau TX-07261, que preveu la construcció de 221 places d aparcament en l àmbit d aquest solar. Aquest projecte està essent redactat per la consultora INYPSA. L esmentat solar es troba emplaçat a cavall del sòl urbà i del sòl no urbanitzable, i per tal de poder ubicar-hi un aparcament d aquestes característiques és necessària la tramitació d una Modificació Puntual del POUM, que es recull en el present document LEGISLACIÓ VIGENT. La legislació vigent en matèria d urbanisme és el DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s aprova el Text Refós de la Llei d urbanisme (en endavant TRLU) i el D 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s aprova el Reglament de la Llei d urbanisme (en endavant Reglament), així com el Decret Llei 1/2007, de 16 d octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, així com la legislació vigent en matèria de carreteres. 1.2 PLANEJAMENT VIGENT. És d aplicació el Pla d Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa, aprovat definitivament el 4 de juliol de 2003 i publicat al DOGC núm de 12 de desembre de 2003 (en endavant POUM). Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 3

4 Classificació del sòl vigent. La classificació, segons el POUM vigent, del sòl inclòs en l àmbit de Modificació puntual és la següent (veure Plànol 5.1): classificació superfície Sòl urbà consolidat 3.478,14 m 2 Sòl no urbanitzable ,61 m 2 total àmbit ,75 m Qualificació del sòl vigent. (veure Plànols 5.2 i 5.3) sistema zona qualificació component de qualificació superfície sòl urbà consolidat Equipaments - Equipaments ambientals (clau E.8) 3.478,14 m2 Agrícola (a) ,48 m2 Zona Plana Vallès Plana del Vallès (clau D.4) Forestal (f) 2.375,91 m2 sòl no urbanitzable Enjardinat (en) Camins rurals i senders (clau V.6) 4.542,46 m ,39 m2 Equipaments E ,73 m2 Viari CA 5.206,64 m2 TOTAL ,75 m2 2. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL. L objecte de la present Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat és: Objectiu 1. Adequar el planejament del POUM a les necessitats municipals d obtenir un espai per aparcament de vehicles pesants. Objectiu 2. Incorporar al planejament les determinacions que resulten del Projecte Constructiu de l aparcament de vehicles pesants a Terrassa, clau TX-07261, elaborat per GISA per encàrrec de la Direcció General de Transport Terrestre, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 4

5 Objectiu 3. Modificar la qualificació urbanística E.8 a E.10 de part del solar emplaçat al camí de Can Coniller o Camí Vell de Matadepera a Sant Quirze, al sud de les cotxeres d autobusos de TMESA, amb una superfície de 3.478,14 m2, per tal de poder reubicar els terrenys amb la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya. Per poder realitzar aquest canvi d emplaçament, es signarà el corresponent conveni urbanístic, que es redactarà de manera independent a aquest document. Objectiu 4. Corregir les discrepàncies existents entre el traçat de la carretera de Can Bon Vilar contemplat en el planejament actual i la realitat física del lloc, reajustant els límits de la traça de la carretera. 3. INICIATIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL. La present Modificació puntual és d iniciativa municipal i ha estat redactada pels tècnics del Servei de Planejament Urbanístic de la Gerència Municipal d Urbanisme de Terrassa. 4. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL. Els terrenys objecte d aquesta modificació actual es troben emplaçats a l est de la ciutat de Terrassa, pràcticament als límits del terme municipal amb el terme municipal Sabadell, concretament a la zona de la Mancomunitat, i l àmbit queda subdividit en dos subàmbits: Subàmbit 1: Terrenys emplaçats a l àmbit de la Mancomunitat, entre l àmbit del Consell Comarcal del Vallès Occidental i la cruïlla de la Carretera de Sabadell a la Mancomunitat amb la Carretera de Can Bon Vilar, amb una superfície de ,61 m2. Subàmbit 2: Pastilla rectangular en sòl urbà consolidat, amb qualificació urbanística d equipaments ambientals, clau E.8., amb una superfície de 3.478,14 m2, emplaçada al Camí de Can Coniller o Camí Vell de Matadepera a Sant Quirze, al sud de les cotxeres d autobusos de TMESA, que forma part de la Planta de Compostatge i Biometanització del Vallès Occidental. La superfície total del de la Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat és de ,61 m2. 5. TITULARITAT DEL SÒL. En l actualitat, el sòl objecte de la present Modificació puntual respon als següents propietaris: Subàmbit 1: Consell Comarcal del Vallès Occidental Direcció General de Carreteres. Generalitat de Catalunya Ajuntament de Terrassa i Sabadell (Mancomunitat) Subàmbit 2: Transports Municipals d Ègara, S.A. Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 5

6 Gerència Municipal d Urbanisme 6. ESTAT ACTUAL. PREEXISTÈNCIES. Els terrenys objecte d aquesta modificació actual es troben emplaçats a l est de la ciutat de Terrassa, pràcticament als límits del terme municipal amb el terme municipal Sabadell, concretament a la zona de la Mancomunitat, i l àmbit queda subdividit en dos subàmbits: Subàmbit 1. El subàmbit 1, amb una superfície de ,61 m2, el conformen els terrenys emplaçats entre l àmbit del Consell Comarcal del Vallès Occidental, la carretera de la Mancomunitat i la carretera de Can Bon Vilar. Al perímetre esquerre d aquest subàmbit, al costat dels terrenys del Consell Comarcal, hi ha els terrenys propietat de la Direcció General de Carreteres, delimitats per una tanca metàl lica, ocupen una superfície de 9.945,60m2. La resta de terrenys d aquest subàmbit resten sense edificar ni tancar, amb vegetació tipus matolls i esbarzers i algunes alzines joves. El terreny és relativament pla, a unes cotes lleugerament superiors a la carretera de Sabadell a la mancomunitat, respecte a la qual s aixeca un metre i mig aproximadament. Respecte a la carretera de Can Bon Vilar els terrenys queden aproximadament a la mateixa cota, tot i que existeix un petit talús lateral a la carretera que s eleva uns dos metres, motiu pel qual des de la carretera de Can Bon Vilar no s aprecia la totalitat dels terrenys d aquest subàmbit. Cal fer esment de la línia d Alta Tensió de RiuTort Sabadell 3, que travessa l àmbit, i té dos dels seus suports emplaçats als terrenys objecte de la present modificació puntual. Vista aèria de la zona objecte de la modificació puntual. Sobreposat en blau, el futur aparcament de vehicles pesants. Sobreposat en groc, el límit de la modificació puntual. A la dreta de la imatge, els terrenys del camp de l escola i edifici del golf, i carretera de Can Bon Vilar. A la part inferior, el Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 6

7 mercat de la Mancomunitat, Mercavallès. A l esquerra de l aparcament de camions, l edifici del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Vista des de la Carretera de Sabadell a la Mancomunitat. S observa la línia d Alta tensió que travessa l àmbit. Vista dels terrenys propietat de la Direcció General de Carreteres. Vista des de la part posterior, al fons a l esquerra, terme municipal de Sabadell; a la dreta, edifici del Consell Comarcal, (fora de l àmbit de la modificació puntual); en primer pla, camí de terra en sòl no urbanitzable dins la zona D.4, Plana del Vallès. Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 7

8 Gerència Municipal d Urbanisme Vista de la carretera de Can Bon Vilar o carretera del golf, mirant a Nord. A la dreta, el camp de l escola de golf. A l esquerra, terrenys objecte de la modificació puntual. Vista dels terrenys de l aparcament de vehicles pesants. S observen els dos suports de la línia d alta tensió que estan inclosos en l àmbit. Vista de la carretera de Can Bon Vilar, amb els terrenys objecte de la modificació puntual a l esquerra i el recinte del golf a la dreta. Subàmbit 2 El subàmbit 2 es troba emplaçat més al sud, per sota carretera N-150. El conforma una pastilla rectangular de 3.478,14 m2, en sòl urbà consolidat i qualificació urbanística d equipament ambiental, clau E.8, emplaçada al Camí de Can Coniller o Camí Vell de Matadepera a Sant Quirze, al sud de les cotxeres de TMESA, on actualment s hi realitzen tasques d emmagatzematge i destria de deixalles orgàniques. Forma part de l equipament Planta de Compostatge de Biometanització del Vallès Occidental. Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 8

9 Gerència Municipal d Urbanisme Vista aèria del subàmbit 2. Al nord, la carretera N-150, al centre, les cotxeres de TMESA. Al sud, la Planta de Compostatge i Biometanització del Vallès Occidental. Vista de l interior del recinte de l equipament ambiental. Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 9

10 Vista del límit nord de l equipament ambiental amb les cotxeres d autobusos de TMESA. 7. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ. El maig de 2007 es va presentar el document Projecte Aparcament Vehicles pesants a Terrassa: Mancomunitat, elaborat per conjuntament per la CECOT i la Cambra de Comerç de Terrassa en el qual es feia un estudi exhaustiu de la necessitat del municipi de disposar d espais habilitats per a les activitats logístiques i d estacionament de vehicles pesants. En el document es van desgranant tots els arguments per justificar aquesta necessitat, que es detallen a continuació: Terrassa disposa actualment de tres aparcaments de vehicles pesants: 1. Aparcament a Can Jofresa, amb una capacitat per a 67 tràilers (18m) i 8 vehicles mitjans (15m), i una superfície de m2. Aquest aparcament està inclòs dins el sector del Pla Parcial Palau Nord, clau PP-FAL002, de sòl urbanitzable delimitat, recollit al document Fitxes Normatives dels Polígons d Actuació i Sectors de Planejament del POUM, i per tant, a la llarga, caldrà desocupar-lo. imatge aèria de l aparcament de Can Jofresa Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 10

11 2. Aparcament al Carrer Venus, amb una capacitat per a 67 tràilers (18m) i 59 vehicles mitjans (15m) i una superfície de m2. Aquest aparcament queda inclòs dins l àmbit del Pla de Millora del Carrer de Venus, clau PM-VEN001, de sòl urbà no consolidat, recollit en el document esmentat de Fitxes Normatives dels Polígons d Actuació i Sectors de Planejament del POUM, i per tant, caldrà també desocupar-lo. En aquest cas però, el desmantellament haurà de ser a molt curt termini, atès que el Pla de Millora va ser aprovat definitivament en data i actualment es troba en tramitació el projecte de reparcel lació, expedient de referència GSOL 35/2007. imatge aèria de l aparcament del carrer Venus 3. Aparcament de Can Guitard, amb una capacitat de 18 places de vehicles mitjans (16 m), 17 places de 12 metres i la resta són de 7 metres. Aquest aparcament està inclòs dins el Polígon d Actuació del PA-CGU001. imatge aèria de l aparcament de Can Guitard Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 11

12 En total aquests tres aparcaments tenen una capacitat per aparcar 140 tràilers i 100 camions de mida inferior a 15 metres, però tots tres estan afectats per sectors de planejament a desenvolupar, i per tant, és necessari pensar en emplaçaments alternatius. Un estudi anterior, elaborat per la consultora IDOM l any 2003, amb el títol Estudi de Solucions a la problemàtica del Trànsit de vehicles pesants a Terrassa, reflexava la necessitat de regular el flux de vehicles pesants al seu pas pel casc urbà a causa dels problemes de mobilitat i estacionament que produïen. En definitiva, el document conclou que la ciutat de Terrassa es troba en una situació crítica respecte les zones d estacionament de vehicles pesants. D acord amb els estudis previs, sembla que la ubicació del solar adient per aquest ús d aparcament cal situar-lo a l est de la ciutat, a l àmbit de la Mancomunitat, entre l àmbit del Consell Comarcal del Vallès Occidental i la cruïlla de la Carretera de Sabadell a la Mancomunitat amb la Carretera de Can Bon Vilar, amb una superfície m2. D altra banda, un estudi elaborat per l empresa INTRA el juliol de 2008 amb el títol Valoració d impacte de construcció i explotació d un pàrking de camions al solar annex a Mercavallès, fa un anàlisi i simulació dels efectes d un aparcament de vehicles pesants a un solar emplaçat pràcticament als mateixos terrenys de la modificació puntual, i arriba a la conclusió que tant en hores punta com a la resta del dia, no es detecten problemes en cap de les vies de l entorn. Paral lelament, la Direcció General de Transport Terrestre de la Generalitat de Catalunya, ha encarregat a GISA l elaboració del Projecte Constructiu de l aparcament de vehicles pesants a Terrassa, clau TX El projecte està essent redactat per la consultora INYPSA. L aparcament tindrà una capacitat per 212 places, repartides de la manera següent: 74 places per camions de 8 metres. 42 places per camions de 21 metres. 91 places per camions de 16 metres. 5 places per camions de 20 metres. L esmentat solar es troba emplaçat a cavall del sòl urbà i del sòl no urbanitzable. Concretament, dels ,84 m2 de superfície, 4.777,27 m2 es troben en sòl urbà consolidat, amb qualificació urbanística altres Equipaments, clau E.10, i la resta (20.966,57 m2) en sòl no urbanitzable, amb dues qualificacions diferents: Plana del Vallès, D.4 i equipaments en sòl no urbanitzable, E.10. L ús d aparcament de camions en l àmbit que està dins del sòl urbà consolidat amb la qualificació d Altres Equipaments, clau E.10 és admès d acord amb l article de les NN.UU del POUM (Definició, identificació i tipus): Altres Equipaments: Equipaments de tipus divers, de titularitat pública o privada, destinats entre d altres a: espais firals, centres religiosos, entitats ciutadanes i aparcaments de camions; així com també escorxadors, mercats i altres centres d abast, en aquest casos sempre de titularitat pública del sòl, bé que de possible gestió privada. Son admesos dins d aquesta tipologia d equipaments, qualsevol de les tipologies anteriorment definides quan corresponguin a equipaments e titularitat pública, les quals es podran implantar sense que sigui preceptiva la tramitació d un Pla Especial. S identifica amb la clau E.10. L ús d aparcament de camions en SNU és incompatible, d acord amb el que s estableix en el Capítol IV de les NN.UU del POUM. Sòl No Urbanitzable, en l Annex de Regulació d usos: s inclouen a continuació els usos que de forma general es consideren incompatibles en el conjunt del sòl no Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 12

13 urbanitzable delimitat en el Pla d Ordenació Urbanística de Terrassa: Serveis i instal lacions vinculats a la xarxa viària: Aparcaments de camions; Centres d aparcament i venda de caravanes; Aparcaments relacionats amb altres activitats. Per una altra part, La determinació d un ús general per a cada sector, zona o sistema serà competència del POUM i la seva alteració representarà la revisió o modificació del Pla d acord amb l article de les NN.UU del POUM (Desenvolupament de la regulació dels usos). Per tant ens trobem davant la concurrència de la necessitat, l oportunitat i la justificació per realitzar una Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat. Dita modificació ha de servir per incorporar al límit del sòl urbà l àmbit de l aparcament i qualificar-lo com a Altres Equipaments, clau E.10, per ajustar al límit del sòl urbà part de la carretera de Sabadell a la Mancomunitat, quedant al resta en sòl no urbanitzable, també per canviar la qualificació d Equipaments ambientals, clau E.8, de part dels terrenys emplaçats a la planta de Biometanització del Vallès Occidental, per donar-los una qualificació més adient als usos que es fan en l àmbit dels terrenys ocupats per la Direcció General de Carreteres, i finalment, s aprofita la present modificació puntual per ajustar els límits de l equipament amb la titularitat del sòl d una banda, i de l altra, per resoldre els desajustos entre el traçat del planejament actual i la realitat física de la carretera del golf, desajustos de components de qualificació en sòl no urbanitzable. 8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ. D acord amb els objectius exposats anteriorment, es determinen les següents actuacions: Ajustos de Classificació del sòl: Modificar la classificació de sòl no urbanitzable en sòl urbà consolidat de la superfície que haurà d ocupar l aparcament de vehicles pesants. Concretament una superfície de ,14 m2, repartits actualment en diferents qualificacions de sòl no urbanitzable: sistema d equipament, E.10 ( m2) i Zona plana del Vallès, clau D.4, ( ,41 m2). Modificar la classificació de la franja de la Carretera de Sabadell a la Mancomunitat inclosa dins el subàmbit 1, de sòl no urbanitzable en sòl urbà consolidat. (5.043,65m2). Ajustos de Qualificació del sòl: Modificar la qualificació dels sòls on s emplaçarà l aparcament, establint com a nova qualificació de tota la zona de l aparcament de camions la qualificació urbanística d Altres Equipaments, amb clau E.10. (superfície: ,14m2). Modificar la qualificació de part dels terrenys qualificats d equipaments ambientals, clau E.8 en altres equipaments, clau E.10. (3.478,14m2), amb una qualificació més adient als usos que es fan en l àmbit dels terrenys ocupats per la Direcció General de Carreteres. Adaptar el traçat de la carretera del golf a la realitat física, sense modificar-ne la classificació ni qualificació actuals, sòl no urbanitzable amb qualificació urbanística Plana del Vallès, clau D.4, sinó reajustant els límits de les seves components. Concretament, s ajusta el traçat del vial existent, camí rural (clau V.6), que el planejament preveia desplaçat lleugerament a l esquerra, i les franges laterals que hi limiten, que actualment tenen tres tipus de components de qualificació: agrícola, (clau a), espai enjardinat, (clau en) i forestal, (clau f). La superfície d aquest ajust és de ,83 m2, que queden repartits en 6.353,67 m2 del camí rural, V.6 i 4.158,16 m2 amb component agrícola (a). Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 13

14 9. QUADRES DE SUPERFÍCIES DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ. La comparativa de superfícies entre el planejament vigent del POUM i la proposta de la present Modificació puntual es resumeix en els quadres de classificació, qualificació i components de qualificació en sòl no urbanitzable, que seguidament s exposen. Classificació del sòl. Proposta (veure Plànols 5.1 i 6) classificació POUM vigent POUM modificat diferència Sòl urbà consolidat 3.478,14 m ,93 m ,79 m 2 Sòl no urbanitzable ,61 m ,82 m ,79 m 2 total àmbit ,75 m ,75 m 2 0 m 2 Segons les dades del quadre anterior, l àmbit de la Modificació Puntual queda de la següent manera: Qualificació i components de qualificació. Proposta (veure Plànols 5.2 i 5.3) sistema zona qualificació component de qualificació superfície sòl urbà consolidat Equipaments - Altres Equipaments (clau E.10) ,28 m2 Viari - Viari territorial (clau V.1) 5.043,65 m2 Zona Plana Vallès Plana del Vallès (clau D.4) Agrícola (a) 4.158,16 m2 sòl no urbanitzable Zona Plana Vallès Camins rurals i senders (clau V.6) 6.353,67 m2 Viari CA 162,99 m2 TOTAL ,75 m2 10. CONDICIONS D ORDENACIÓ DE L ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL. D acord amb els objectius assenyalats anteriorment la Modificació puntual delimita els terrenys per a l aparcament de vehicles pesants, dins el sòl urbà consolidat, amb les següents condicions per al seu desenvolupament: Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 14

15 E.10 subàmbit 1. Aparcament de vehicles pesants. Ús: Equipaments de tipus divers, de titularitat pública o privada, destinats entre d altres a: espais firals, centres religiosos, entitats ciutadanes i aparcament de camions; així com també escorxadors, mercats i altres centres d abast, en aquests casos sempre de titularitat pública del sòl, bé que de possible gestió privada. Són admesos dins d aquesta tipologia d equipaments, qualsevol de les tipologies anteriorment definides (equipaments universitaris, clau E.1, educatius, clau E.2, esportius, clau E.3, sanitaris, clau E.4, de serveis socials, clau E.5, cívics, clau E.6, culturals, clau E.7, ambientals, clau E.8 i administratius, clau E.9) quan corresponguin a equipaments de titularitat pública, les quals es podran implantar sense que sigui preceptiva la tramitació d un Pla Especial. Edificabilitat: un metre de sostre per un metre quadrat de sòl, (1 m2st/ m2sl). Ocupació màxima en planta baixa: 60%. Alçada màxima: Setze metres (16m), que podrà ser ultrapassada excepcionalment quan es justifiqui per les característiques de l equipament. Edificacions auxiliars: És permesa l edificació auxiliar amb una ocupació màxima del quatre per cent (4%) de la superfície de la parcel la. Separacions mínimes: a. Les edificacions es separaran un mínim d un metre del perímetre de la parcel la. b. Les plantes soterrani o construccions enterrades (dipòsits ) hauran de respectar les distàncies mínimes a les partions de la parcel la. Tanques i partions: a. Les tanques que fan front a vials públics, dotacions i espais verds, no ultrapassaran una alçada de tres coma cinquanta metres (3,50 m ) si són opaques o de cinc metres (5,00m) si són calades. b. Les tanques que donin a espais públics s hauran de subjectar en tota la seva longitud a les alineacions i rasants d aquests, encara que, es permetrà retirar-les en part amb la finalitat de relacionar d altra forma l edificació principal o auxiliar a l alineació del vial. En aquests casos, l espai intermedi entre edificació i alineació pública s haurà de mantenir, sistematitzat amb jardineria a compte del propietari del sòl. Així mateix, s assenyalen les condicions d ordenació per al subàmbit 2: E.10 subàmbit 2. Ús: Equipaments de tipus divers, de titularitat pública o privada, destinats entre d altres a: espais firals, centres religiosos, entitats ciutadanes i aparcament de camions; així com també escorxadors, mercats i altres centres d abast, en aquests casos sempre de titularitat pública del sòl, bé que de possible gestió privada. Són admesos dins d aquesta tipologia d equipaments, qualsevol de les tipologies anteriorment definides (equipaments universitaris, clau E.1, educatius, clau E.2, esportius, clau E.3, sanitaris, clau E.4, de serveis socials, clau E.5, cívics, clau E.6, culturals, clau E.7, ambientals, clau E.8 i administratius, clau E.9) quan corresponguin a equipaments de titularitat pública, les quals es podran implantar sense que sigui preceptiva la tramitació d un Pla Especial. Edificabilitat: un metre de sostre per un metre quadrat de sòl, (1 m2st/ m2sl). Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 15

16 Ocupació màxima en planta baixa: 60%. Alçada màxima: Setze metres (16m), que podrà ser ultrapassada excepcionalment quan es justifiqui per les característiques de l equipament. Edificacions auxiliars: És permesa l edificació auxiliar amb una ocupació màxima del quatre per cent (4%) de la superfície de la parcel la. Separacions mínimes: c. Les edificacions es separaran: quatre metres (4m) de la façana, dos metres (2m) a les partions laterals i sis metres (6m) al fons, o alternativament, aquelles que resultin més adients en relació a les característiques del seu entorn urbà. d. Les plantes soterrani o construccions enterrades (dipòsits ) hauran de respectar les distàncies mínimes a les partions de la parcel la. Tanques i partions: c. Les tanques que fan front a vials públics, dotacions i espais verds, no ultrapassaran una alçada d u coma vuitanta metres (1,80 m). d. Les tanques que donin a espais públics s hauran de subjectar en tota la seva longitud a les alineacions i rasants d aquests, encara que, es permetrà retirar-les en part amb la finalitat de relacionar d altra forma l edificació principal o auxiliar a l alineació del vial. En aquests casos, l espai intermedi entre edificació i alineació pública s haurà de mantenir, sistematitzat amb jardineria a compte del propietari del sòl. En tot allò que no quedi especificat, s estarà a allò indicat a les normes urbanístiques del POUM. 11. INFORME AMBIENTAL. La disposició addicional dotzena del Reglament de la Llei d Urbanisme D 305/2006 estableix: 1. Mentre no s aprovi la llei autonòmica que desenvolupi la Llei estatal 9/2006, de 28 d abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, han de ser objecte d avaluació ambiental els instruments de planejament que assenyala l apartat 1 de la disposició transitòria sisena de la Llei d urbanisme, sens perjudici de la decisió prèvia que correspongui adoptar, cas a cas, respecte a la subjecció a avaluació ambiental d aquells plans directors urbanístics que es prevegi que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient i dels plans parcials urbanístics que desenvolupin planejament urbanístic general que no ha estat objecte d avaluació ambiental. D altra banda, l apartat 1 de la Disposició Transitòria Sisena del DL 1/2005 determina: Mentre no es transposi la Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient, sens perjudici del que estableixi la legislació sectorial, el règim d avaluació ambiental aplicable a les figures de planejament urbanístic no resoltes definitivament en el moment de l entrada en vigor de la Llei 10/2004 és el següent: 1. Són objecte d avaluació ambiental: a) Els plans d ordenació urbanística municipal i llurs revisions. Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 16

17 b) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació o qualificació urbanística del sòl no urbanitzable si la classificació o qualificació urbanística resultant comporta un canvi en els usos d aquest sòl. c) El planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no urbanitzable de construccions destinades a les activitats de càmping, així com el planejament urbanístic derivat que es formuli per a la implantació en sòl no urbanitzable d equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans, d instal lacions i obres necessàries per a la prestació de serveis tècnics, d estacions de subministrament de carburants i de prestació d altres serveis de la xarxa viària. d) Els plans parcials de delimitació. e) Els instruments de planejament o llurs modificacions que estableixin el marc per a autoritzar projectes sotmesos a avaluació d impacte ambiental d acord amb el que estableix la legislació sectorial. Per tots els punts anteriorment detallats, s incorpora a l annex 1 un informe de sostenibilitat ambiental preliminar elaborat per la consultora SGM. 12. AVALUACIÓ ECONÒMICA El pressupost per a la construcció de l aparcament de vehicles pesants, segons el Projecte Constructiu de vehicles pesants a Terrassa, clau TX-0726, elaborat per la consultora INYPSA per encàrrec de GISA, el sufragarà la Direcció General de Transport Terrestre de la Generalitat de Catalunya. El pressupost per al canvi de solar de la Direcció General de Carreteres serà objecte d un projecte específic redactat per iniciativa de la Direcció General de Transport Terrestre de manera independent al present document. 13. ESTUDI D AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA L article del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s aprova el Reglament de la Llei d Urbanisme, que regula les determinacions i la documentació de les modificacions dels instruments de planejament urbanístic, estableix que: Les modificacions dels plans urbanístics han d estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació.(...) També s ha d incorporar un estudi d avaluació de la mobilitat generada, en els casos en que així ho estableixi la legislació vigent. El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat generada, estableix en l article 3.1 relatiu a l Àmbit d aplicació el següent: Els estudis d avaluació de la mobilitat generada s han d incloure, com a document independent, en els instruments d ordenació territorial i urbanística següents: a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. b)planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de nous usos o activitats. Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 17

18 A l annex 2 s incorporarà un Estudi de la mobilitat generada elaborat per l empresa INTRA, en el qual s estudien i analitzen detalladament els efectes de la implantació de l aparcament de camions. Terrassa, desembre de 2008 Antoni Estapé i Esparza Cap del Laia Soler i Bages arquitecta del Servei de Planejament Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 18

19 NORMES URBANÍSTIQUES MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER APARCAMENT DE VEHICLES PESANTS A LA MANCOMUNITAT Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 19

20 Article 1. Objecte de la Modificació puntual del POUM L objecte de la present Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat és múltiple: Adequar el planejament a les necessitats municipals d obtenir un espai per aparcament de vehicles pesants. Incorporar al planejament les determinacions que resulten del Projecte Constructiu de l aparcament de vehicles pesants a Terrassa, clau TX-07261, elaborat per GISA per encàrrec de la Direcció General de Transport Terrestre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i elaborat per la consultora INYPSA. Modificar la qualificació urbanística E.8 a E.10 de part del solar emplaçat al camí de Can Coniller o Camí Vell de Matadepera a Sant Quirze, al sud de les cotxeres d autobusos de TMESA, amb una superfície de 3.478,14 m2, per tal de poder reubicar els terrenys amb la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya. Corregir les discrepàncies existents entre el traçat de la carretera de Can Bon Vilar en el planejament actual i la realitat física del lloc, reajustant els límits de la traça de la carretera. Article 2. Àmbit de la Modificació puntual del POUM L àmbit de la Modificació puntual es subdivideix en dos subàmbits: Subàmbit 1: Terrenys emplaçats a l àmbit de la Mancomunitat, entre l àmbit del Consell Comarcal del Vallès Occidental i la cruïlla de la Carretera de Sabadell a la Mancomunitat amb la Carretera de Can Bon Vilar, amb una superfície de ,61 m2. Subàmbit 2: Pastilla rectangular en sòl urbà consolidat, amb qualificació urbanística d equipaments ambientals, clau E.8., amb una superfície de 3.478,14 m2, emplaçada al Camí de Can Coniller o Camí Vell de Matadepera a Sant Quirze, al sud de les cotxeres d autobusos de TMESA, que forma part de la Planta de Compostatge i Biometanització del Vallès Occidental. La superfície total del de la Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat és de ,61 m2. Article 3. Marc legal La Modificació puntual del POUM es redacta de conformitat a: Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s aprova el Text Refós de la Llei d Urbanisme, i el reglament que la desenvolupa. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s aprova el Reglament de la Llei d urbanisme. Decret Llei 1/2007, de 16 d octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. Pla d Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa, aprovat definitivament el 4 de juliol de 2003 i publicat al DOGC núm de 12 de desembre de Article 4. Contingut de la Modificació puntual del POUM La Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat està integrada pels següents documents: Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 20

21 Memòria descriptiva i justificativa Normes urbanístiques Plànols d informació i ordenació Annexos: annex 1: Informe ambiental annex 2: Estudi de la mobilitat generada annex 3: Projecte Constructiu d aparcament de vehicles pesants de Terrassa, clau TX , elaborat per la consultora INYPSA per encàrrec de GISA. (extracte). Article 5. Interpretació Les presents Normes Urbanístiques juntament amb els Plànols de proposta, constitueixen el cos normatiu específic de la present Modificació puntual de POUM. En allò no previst per aquestes Normes s estarà a les determinacions del POUM. Article 6. Vigència. La vigència d aquesta Modificació puntual s inicia el mateix dia de la publicació de l acord de la seva aprovació definitiva i de les seves normes reguladores, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi la seva modificació o revisió. Article 7. Règim del sòl. Els sòls inclosos en la present Modificació puntual, atenent a la naturalesa jurídica de les determinacions que en aquest mateix planejament s estableixen, es classifiquen en: Sòl urbà consolidat (SUc). Correspon als sòls pels que aquesta Modificació puntual del POUM transforma en sòl urbà consolidat i que per tant, compleixen els requisits establerts pel TRLUC a tal efecte. Sòl no urbanitzable (snu). Correspon als sòls pels que aquesta Modificació puntual del POUM, manté en la classificació de sòl no urbanitzable. Article 8. Condicions d ordenació subàmbit 1. Ús: Equipaments de tipus divers, de titularitat pública o privada, destinats entre d altres a: espais firals, centres religiosos, entitats ciutadanes i aparcament de camions; així com també escorxadors, mercats i altres centres d abast, en aquests casos sempre de titularitat pública del sòl, bé que de possible gestió privada. Són admesos dins d aquesta tipologia d equipaments, qualsevol de les tipologies anteriorment definides (equipaments universitaris, clau E.1, educatius, clau E.2, esportius, clau E.3, sanitaris, clau E.4, de serveis socials, clau E.5, cívics, clau E.6, culturals, clau E.7, ambientals, clau E.8 i administratius, clau E.9) quan corresponguin a equipaments de titularitat pública, les quals es podran implantar sense que sigui preceptiva la tramitació d un Pla Especial. Edificabilitat: un metre quadrat de sostre per un metre quadrat de sòl (1 m2st/m2sl). Ocupació màxima: 60%. Alçada màxima: Setze metres (16m), que podrà ser ultrapassada excepcionalment quan es justifiqui per les característiques de l equipament. Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 21

22 Separacions mínimes: e. Les edificacions es separaran un mínim d un metre del perímetre de la parcel la. f. Les plantes soterrani o construccions enterrades (dipòsits ) hauran de respectar les distàncies mínimes a les partions de la parcel la. Tanques i partions: e. Les tanques que fan front a vials públics, dotacions i espais verds, no ultrapassaran una alçada de tres coma cinquanta metres (3,50 m ) si són opaques o de cinc metres (5,00m) si són calades. f. Les tanques que donin a espais públics s hauran de subjectar en tota la seva longitud a les alineacions i rasants d aquests, encara que, es permetrà retirar-les en part amb la finalitat de relacionar d altra forma l edificació principal o auxiliar a l alineació del vial. En aquests casos, l espai intermedi entre edificació i alineació pública s haurà de mantenir, sistematitzat amb jardineria a compte del propietari del sòl. Article 9. Condicions d ordenació subàmbit 2. E.10 subàmbit 2. Ús: Equipaments de tipus divers, de titularitat pública o privada, destinats entre d altres a: espais firals, centres religiosos, entitats ciutadanes i aparcament de camions; així com també escorxadors, mercats i altres centres d abast, en aquests casos sempre de titularitat pública del sòl, bé que de possible gestió privada. Són admesos dins d aquesta tipologia d equipaments, qualsevol de les tipologies anteriorment definides (equipaments universitaris, clau E.1, educatius, clau E.2, esportius, clau E.3, sanitaris, clau E.4, de serveis socials, clau E.5, cívics, clau E.6, culturals, clau E.7, ambientals, clau E.8 i administratius, clau E.9) quan corresponguin a equipaments de titularitat pública, les quals es podran implantar sense que sigui preceptiva la tramitació d un Pla Especial. Edificabilitat: un metre de sostre per un metre quadrat de sòl, (1 m2st/ m2sl). Ocupació màxima en planta baixa: 60%. Alçada màxima: Setze metres (16m), que podrà ser ultrapassada excepcionalment quan es justifiqui per les característiques de l equipament. Edificacions auxiliars: És permesa l edificació auxiliar amb una ocupació màxima del quatre per cent (4%) de la superfície de la parcel la. Separacions mínimes: g. Les edificacions es separaran: quatre metres (4m) de la façana, dos metres (2m) a les partions laterals i sis metres (6m) al fons, o alternativament, aquelles que resultin més adients en relació a les característiques del seu entorn urbà. h. i. Les plantes soterrani o construccions enterrades (dipòsits ) hauran de respectar les distàncies mínimes a les partions de la parcel la. Tanques i partions: g. Les tanques que fan front a vials públics, dotacions i espais verds, no ultrapassaran una alçada d u coma vuitanta metres (1,80 m). Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 22

23 h. Les tanques que donin a espais públics s hauran de subjectar en tota la seva longitud a les alineacions i rasants d aquests, encara que, es permetrà retirar-les en part amb la finalitat de relacionar d altra forma l edificació principal o auxiliar a l alineació del vial. En aquests casos, l espai intermedi entre edificació i alineació pública s haurà de mantenir, sistematitzat amb jardineria a compte del propietari del sòl. En tot allò que no quedi especificat, s estarà a allò indicat a les normes urbanístiques del POUM. Terrassa, desembre de 2008 Antoni Estapé i Esparza Cap del Laia Soler i Bages arquitecta del Servei de Planejament Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 23

24 ANNEXOS MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER APARCAMENT DE VEHICLES PESANTS A LA MANCOMUNITAT Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 24

25 ANNEX 1: INFORME AMBIENTAL, elaborat per la consultora SGM MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER APARCAMENT DE VEHICLES PESANTS A LA MANCOMUNITAT Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 25

26 ANNEX 2: ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA, elaborat per la consultora INTRA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER APARCAMENT DE VEHICLES PESANTS A LA MANCOMUNITAT Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 26

27 ANNEX 3: MEMÒRIA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L APARCAMENT DE VEHICLES PESANTS A TERRASSA, clau TX-07261, elaborat per la consultora INYPSA per encàrrec de GISA. (extracte) MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER APARCAMENT DE VEHICLES PESANTS A LA MANCOMUNITAT Modificació puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat 27

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE ROQUETES. Creació de nova clau 4e.1 i regulació d'altres aspectes normatius de la clau 4e.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE ROQUETES. Creació de nova clau 4e.1 i regulació d'altres aspectes normatius de la clau 4e. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE ROQUETES. Creació de nova clau 4e.1 i regulació d'altres aspectes normatius de la clau 4e. AJUNTAMENT DE ROQUETES juliol de 2016 Modificació puntual de PGOU. juliol

Más detalles

MPGO Ampliació centre docent C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí EMPLAÇAMENT

MPGO Ampliació centre docent C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí EMPLAÇAMENT Ajuntament de Mataró R E S U M gener 2013 Modificació puntual del Pla General d ordenació: Ampliació del centre educatiu situat al c. DAMIÀ CAMPENY cantonada c. SANT AGUSTÍ 1. OBJECTE I FINALITAT. Ampliar

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS PROMOTOR ARQUITECTE REDACTOR AJUNTAMENT DE PONTÓS JOSEP SALLO COLLELL DATA: ABRIL 2013 1 1.- MEMÒRIA

Más detalles

Modificació puntual del PGOTU de Palafolls, -U4 esp- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PALAFOLLS EN L ÀMBIT DE LA UNITAT D ACTUACIÓ 17, MAS REIXACH

Modificació puntual del PGOTU de Palafolls, -U4 esp- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PALAFOLLS EN L ÀMBIT DE LA UNITAT D ACTUACIÓ 17, MAS REIXACH MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PALAFOLLS EN L ÀMBIT DE LA UNITAT D ACTUACIÓ 17, MAS REIXACH 1 Redactor: Francesc Legaz i Guilla arquitecte 2 INDEX DE DOCUMENTS 1 MEMÒRIA INFORMATIVA 1.1 Àmbit d actuació

Más detalles

Marc urbanístic: Pla Especial del Port Aprovació definitiva: 25 de maig 2007, després d una ampli procés participatiu Desenvolupament: cal la redacció

Marc urbanístic: Pla Especial del Port Aprovació definitiva: 25 de maig 2007, després d una ampli procés participatiu Desenvolupament: cal la redacció Front marítim de Vilanova i la Geltrú (plaça del Port) Abril 2014 Marc urbanístic: Pla Especial del Port Aprovació definitiva: 25 de maig 2007, després d una ampli procés participatiu Desenvolupament:

Más detalles

PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA

PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA M ASSUMPCIÓ PUIG I HORS---JOSEP SANLLEHI I PIJOAN. arquitectes.c/ Nou nª 8 2º 3ª.17001.GIRONA.tfn. 972.20.39.39 PLA DE MILLORA

Más detalles

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori EL POUM -instrument d ordenació integral del municipi -planificació del desenvolupament del territori -definició i ordenació de diferents aspectes de la ciutat (carrers, edificis, parcs i equipaments)

Más detalles

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés.

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés. NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR ELS TRÀMITS ASSOCIATS A LES INSTAL LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DAVANT DE LES EMPRESES DISTRIBUÏDORES ELÈCTRIQUES Aquesta nota sintetitza els criteris

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLANÇÀ (Text refós)

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLANÇÀ (Text refós) Modificació puntual del Pla General de LLançà Ajuntament de Llançà arq. J.Oriol Pau Buch Xavier de Cáceres Ainsa Octubre 2005 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLANÇÀ (Text refós) D acord amb l article

Más detalles

En funció de la talla de parcel.la, de la intensitat d'edificació i del tipus edificatori, s'estableixen sis categories.

En funció de la talla de parcel.la, de la intensitat d'edificació i del tipus edificatori, s'estableixen sis categories. SECCIÓ CINQUENA. ZONA DE CIUTAT JARDÍ (8) Art. 143. Definició Correspon a àrees de sòl urbà destinades a usos residencials, que estan consolidades amb el tipus d'ordenació d'edificació aïllada, o bé amb

Más detalles

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS Ernest Valls Ajuntament de Tortosa LLEI 3/1998 És la nova Llei d Intervenció Integral de l Administració Ambiental, transposició de la Directiva Europea IPPC,

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL 4/ 2014 PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON

MODIFICACIÓ PUNTUAL 4/ 2014 PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON MODIFICACIÓ PUNTUAL 4/ 2014 PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON Ampliació de l àmbit dels terrenys destinats pel Pla General a Equipaments i Càmpings, a la zona de Creixenturri. ÍNDEX MEMÒRIA 1.

Más detalles

ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS DE LES PLANTES BAIXES EN LES URBANITZACIONS RESIDENCIALS A TORDERA

ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS DE LES PLANTES BAIXES EN LES URBANITZACIONS RESIDENCIALS A TORDERA ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS DE LES PLANTES BAIXES EN LES URBANITZACIONS RESIDENCIALS A TORDERA SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS FEBRER 2012 ÍNDEX Pàg. 1.- ORDENANÇA 2 Article 1.- Objecte... 2 Article 2.-

Más detalles

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL COMTE DE REUS I DE COVADONGA DE SABADELL. DESEMBRE 2006

Más detalles

MUC Mapa urbanístic de Catalunya. Guia breu visor MUC

MUC Mapa urbanístic de Catalunya. Guia breu visor MUC MUC Mapa urbanístic de Catalunya Guia breu visor MUC Maig 2011 Guia breu per treure el màxim rendiment a l aplicació del visor del Mapa urbanístic de Catalunya Aquest document pretén ser un conjunt de

Más detalles

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ VILANOVA I LA GELTRÚ EMPLAÇAMENT PARCEL LA DADES DEL CADASTRE Dades del

Más detalles

OBJECTIUS I CANVIS INTRODUITS EN LA MODIFICACIÓ

OBJECTIUS I CANVIS INTRODUITS EN LA MODIFICACIÓ Ajuntament de Mataró Segona Modificació Puntual del Pla General d Ordenació EIX HERRERA - ESCORXADOR RESUM INFORMATIU ÀMBIT Compren els terrenys que s identifiquen amb la Unitat d actuació Eix Herrera

Más detalles

ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS

ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS OBJECTIU ESTUDI PREVI DE NOVA L ESTUDI ESTACIÓ PREVI REUS BELLISSENS EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT HA REDACTAT UN ESTUDI

Más detalles

Article 246 de les normes urbanístiques. Condicions de desenvolupament del Sector PPU Can Perolada III

Article 246 de les normes urbanístiques. Condicions de desenvolupament del Sector PPU Can Perolada III MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DEL POUM D ANGLÈS Article 246 de les normes urbanístiques. Condicions de desenvolupament del Sector PPU-06.3 - Can Perolada III Serveis Tècnics Municipals Gener 2017 MODIFICACIÓ

Más detalles

I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96).

I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96). M E M Ò R I A I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1. ANTECEDENTS. I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96). El Pla General d Ordenació de Mataró 1996 (d ara endavant PGOM 96),

Más detalles

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. Ra

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. Ra RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. Ra Definició. Comprèn aquesta zona àrees de sòl urbà, de baixa densitat d habitatges, doncs es tracta d edificacions unifamiliars, preferentment aïllades. Tipus d ordenació. Correspon

Más detalles

PROPOSTA PER A LA TRANSFORMACIÓ - FCB

PROPOSTA PER A LA TRANSFORMACIÓ - FCB PROPOSTA PER A LA TRANSFORMACIÓ - FCB CANVIS INTRODUÏTS: 1. Creació nou espai d ús públic i nova ordenació 2. Nova qualificació per l espai d equipament privat d ús públic 3. Nou sòl d equipament esportiu

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL Article 1 Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides per l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les bases del règim

Más detalles

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER DUR A TERME EL DISSENY, LA CONSTRUCCIÓ I ADAPTACIÓ DE L STAND PROMOCIONAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MALLORCA EN ELS SALONS NÀUTICS DE GÈNOVA, PARÍS I DUSSELDORF. Núm.

Más detalles

NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA DEL TAXI

NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA DEL TAXI PREÀMBUL NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA DEL TAXI El servei de taxi constitueix un servei públic de viatgers amb vehicles d una capacitat fins a nou places, inclosa la persona que condueix, que s efectua

Más detalles

Nou marc d ordenació turística de Catalunya. Barcelona, 14 de juliol de 2015

Nou marc d ordenació turística de Catalunya. Barcelona, 14 de juliol de 2015 Nou marc d ordenació turística de Catalunya Barcelona, 14 de juliol de 2015 Antecedents En el marc del que ens indica el Pla Estratègic de Turisme 2013-2016 i segons la Llei de simplificació administrativa,

Más detalles

ORDENACIÓ DE L ESPAI I L ACCÉS A ESTACIONS D AUTOBUSOS

ORDENACIÓ DE L ESPAI I L ACCÉS A ESTACIONS D AUTOBUSOS ORDENACIÓ DE L ESPAI I L ACCÉS A ESTACIONS D AUTOBUSOS Juny de 2013 IX Jornada tècnica de mobilitat local: Espai viari i autobús 1 INDEX 1. Les estacions d autobusos de la Generalitat de Catalunya 2. Estacions

Más detalles

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH MANUAL d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació de la sol licitud licitud de subvencions per Obres PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH Barcelona, 1 de Setembre

Más detalles

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Recursos humans i responsabilitat social corporativa Administració i gestió Recursos humans i responsabilitat social corporativa CFGS.AFI.M04/0.12 CFGS - Administració i finances Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquest material ha estat

Más detalles

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4)

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. II Núm. 2 (2011): 1-7 -Crònica- DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A CANÀRIES (pp.5-7) ADOLFO JIMÉNEZ JAÉN Profesor

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Cal Xic del Divinal CATÀLEG H-01

Cal Xic del Divinal CATÀLEG H-01 Cal Xic del Divinal CATÀLEG H-01 SITUACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL Localització geogràfica: Sortint del poble direcció el Divinal, a peu de carretera. Dades cadastrals: Rústica Polígon 7; Parcel la 389

Más detalles

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ (SOBRE 1)

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ (SOBRE 1) ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ (SOBRE 1) ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE D OBRES

Más detalles

Consulta pública del Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Consulta pública del Registre de planejament urbanístic de Catalunya Consulta pública del Registre de planejament urbanístic de Catalunya Manual d usuari Pàgina 1 de 20 ÍNDEX 1 INTRODUCCIÓ...3 1.1 DESCRIPCIÓ GENERAL... 3 2 ASPECTES GENERALS I COMUNS...4 2.1 ESTRUCTURA DE

Más detalles

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ DE L AJUNTAMENT DE...

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ DE L AJUNTAMENT DE... PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ DE L AJUNTAMENT DE... I ELS SEUS ÒRGANS DE GESTIÓ DEPENDENTS OBJECTE...3 S I PUNTS DE

Más detalles

Planejament vigent (m² sostre edificable)

Planejament vigent (m² sostre edificable) Informe relatiu a l estudi d avaluació de la mobilitat generada per la redacció Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels usos a la finca núm. 7 del carrer de l Harmonia Municipi de Barcelona Comarca:

Más detalles

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo)

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Districte de Sant Martí Juliol de 2013 BIM/SA Barcelona d Infraestructures Municipals La

Más detalles

REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS

REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS Descripció El Registre Municipal d Associacions de Cunit té per objecte facilitar el coneixement del nombre i naturalesa de les associacions existents al municipi, les

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General d Energia i Mines

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General d Energia i Mines INSTRUCCIÓ 7/2003 DE 9 DE SETEMBRE DE LA DIRECCIÓ GENERAL D ENERGIA I MINES SOBRE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A L APLICACIÓ DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. La disposició final tercera

Más detalles

GUIA TÈCNICA (Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis)

GUIA TÈCNICA (Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis) 1. OBJECTE Establir els criteris a tenir en compte en la justificació del compliment de la normativa relativa a resistència al foc de l estructura i evacuació dels ocupants. 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ Intervencions

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

EDUCACIÓ VIÀRIA A 4t CURS D EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ VIÀRIA A 4t CURS D EDUCACIÓ PRIMÀRIA EDUCACIÓ VIÀRIA EDUCACIÓ VIÀRIA A 4t CURS D EDUCACIÓ PRIMÀRIA INFORMACIÓ PER AL MESTRE El concepte d educació viària va molt més enllà de saber conduir un vehicle a partir dels catorze o dels divuit anys.

Más detalles

DIRECCIÓ SERVEIS TIC INFORME TÈCNIC TÍTOL ANÀLISI DE L ESTAT DEL SERVEI TDT AL MUNICIPI DE SANT VICENÇ DE MONTALT VERSIÓ 1.0

DIRECCIÓ SERVEIS TIC INFORME TÈCNIC TÍTOL ANÀLISI DE L ESTAT DEL SERVEI TDT AL MUNICIPI DE SANT VICENÇ DE MONTALT VERSIÓ 1.0 DIRECCIÓ SERVEIS TIC INFORME TÈCNIC TÍTOL ANÀLISI DE L ESTAT DEL SERVEI TDT AL MUNICIPI DE CODI VERSIÓ 1.0 NOMBRE DE PÀGINES (inclosa aquesta) 6 ÍNDEX 1 Objecte... 3 2 Abast... 3 3 Consideracions prèvies...

Más detalles

Guia pràctica. d organització d actes públics per a les entitats APLICACIÓ DE L ORDENANÇA DE VIA PÚBLICA

Guia pràctica. d organització d actes públics per a les entitats APLICACIÓ DE L ORDENANÇA DE VIA PÚBLICA Guia pràctica d organització d actes públics per a les entitats APLICACIÓ DE L ORDENANÇA DE VIA PÚBLICA Mataró - 2011 Índex 1. Plans d autoprotecció 7 2. Assegurança de responsabilitat civil 7 3. Vigilància

Más detalles

El TRAM allarga el servei de la T3 fins a Sant Feliu de Llobregat

El TRAM allarga el servei de la T3 fins a Sant Feliu de Llobregat El TRAM allarga el servei de la T3 fins a Sant Feliu de Llobregat El nou tram de 600 metres porta el tramvia a Sant Feliu amb freqüències de fins a 15 minuts i ha comportat millores urbanístiques en el

Más detalles

ANNEXES NORMATIUS DE DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL SÒL URBÀ ÍNDEX

ANNEXES NORMATIUS DE DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL SÒL URBÀ ÍNDEX ANNEXES NORMATIUS DE DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL SÒL URBÀ ÍNDEX 01 P.M.U. ILLA FORMENTERA 1 02 P.M.U. ILLA FORMENTERA 2 03 P.M.U. L AURORA (SUBSTITUÏT PER PA 89) 04 P.M.U. DEL CERDÀ 05 P.M.U. TORRE

Más detalles

INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/ /12/2011 de DGEMSI. Data: 24/05/2012

INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/ /12/2011 de DGEMSI. Data: 24/05/2012 INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/2011 21/12/2011 de DGEMSI Data: 24/05/2012 Instrucció de 6 abril de 2011 de la Direcció General d Energia, Mines i Seguretat Industrial: Estableix els criteris per a la realització

Más detalles

ELECTRA REDENERGÍA, S.L. és una companyia distribuïdora d energia elèctrica que fou creada principalment degut a la demanda social de la zona,

ELECTRA REDENERGÍA, S.L. és una companyia distribuïdora d energia elèctrica que fou creada principalment degut a la demanda social de la zona, Sobre nosaltres... ELECTRA REDENERGÍA, S.L. és una companyia distribuïdora d energia elèctrica que fou creada principalment degut a la demanda social de la zona, cansada de no poder resoldre la mancança

Más detalles

Ordenança Fiscal núm. 17

Ordenança Fiscal núm. 17 Ordenança Fiscal núm. 17 Taxa per subministrament d aigua potable Article 1.- Fonament i naturalesa. D acord amb els articles 133.2 l 142 de la Constitució i l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril,

Más detalles

Secció 4a Zona de desenvolupament urbà, intensitat 2, (20 b)

Secció 4a Zona de desenvolupament urbà, intensitat 2, (20 b) Article 114. Condicions d ús. Les condicions d ús en aquesta zona són les establertes per a la zona subjecta a ordenació volumètrica específica, regulades al títol IV d aquestes Normes. Secció 4a Zona

Más detalles

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Revisió 3 Data d aprovació 23.12.2009 Edició Desembre

Más detalles

MODIFICACIÓ DELS REQUISITS PER L APLICACIÓ DE REGLES D INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU

MODIFICACIÓ DELS REQUISITS PER L APLICACIÓ DE REGLES D INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU Per Reial Decret 828/2013, de 25 d octubre s han modificat diversos articles del Reglament de l IVA, que afecten a la justificació documental de l aplicació de les regles d inversió del subjecte passiu

Más detalles

EXPEDIENT D UNA ACTIVITAT INNÒCUA

EXPEDIENT D UNA ACTIVITAT INNÒCUA EXPEDIENT D UNA ACTIVITAT INNÒCUA Promotor: xxxx Adreça: Població: Data: xxxx xxxx xxxx MEMÒRIA DESCRIPTIVA. La present documentació té per finalitat definir les característiques de l activitat de botiga

Más detalles

VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP. VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES.

VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP. VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES. VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES. Emplaçament (el lateral vertical indica el nord) 1 Vista aèria de la parcel

Más detalles

INVENTARI DE MASIES I CASES RURALS, I ALTRES EDIFICACIONS RESIDENCIALS EN SÒL NO URBANITZABLE

INVENTARI DE MASIES I CASES RURALS, I ALTRES EDIFICACIONS RESIDENCIALS EN SÒL NO URBANITZABLE DOCUMENT D2. INVENTARI DE MASIES I CASES RURALS, I ALTRES EDIFICACIONS RESIDENCIALS EN SÒL NO URBANITZABLE PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR Revisió i adaptació al Text refós de

Más detalles

Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació

Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació L objectiu d aquesta guia informativa és descriure el protocol elaborat entre els diferents actors per garantir la implementació de les mesures corresponents

Más detalles

PLA DE QUALITAT ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

PLA DE QUALITAT ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL PLA DE QUALITAT ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL ÍNDEX: 0. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT. 3 1. OBJECTE 4 2. ABAST 4 3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 4 4. RESPONSABILITAT 4 5. VOCABULARI

Más detalles

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL ID 2.a (antiga id1) Nom: Mas d en Valls Municipi:Monferrer i Castellbó Nucli o indret: Aravell Adreça posta 25712 UTM X:_368679.01 UTM Y:_4692102.06 Dades cadastrals: Qualificació del sól: Protecció actual:

Más detalles

Contingut Modificació Puntual del Pla Parcial Torrent de Llops relatiu a la modificació dels usos a la unitat de zona núm.

Contingut Modificació Puntual del Pla Parcial Torrent de Llops relatiu a la modificació dels usos a la unitat de zona núm. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL TORRENT DEE LLOPS RELATIU A LA MODIFICACIÓ DELS USOSS A LA UNITAT DE ZONA NÚM. 92 DEE MARTORELL NOVEMBRE 2016 Contingut Els documents que integren la present Modificació

Más detalles

* Centres de formació superior (formació professional, acadèmies,...).

* Centres de formació superior (formació professional, acadèmies,...). Àrea administrativa: Serveis jurídics. Telecomunicacions. Serveis informàtics. Serveis de traducció. Àrea de personal: Cursos de formació tècnica en general. CENTRES DE SABER * Centres de formació superior

Más detalles

PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL PPU-01 CA N ALEMANY. VILADECANS NORMES REGULADORES

PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL PPU-01 CA N ALEMANY. VILADECANS NORMES REGULADORES PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL PPU-01 CA N ALEMANY. VILADECANS D O C U M E N T P E R A L A P R O V A C I Ó P R O V I S I O N A L NORMES REGULADORES J O R N E T - L L O P - P A S T O R S.

Más detalles

EFICIENCIA I GESTIÓ ESPORTIVA

EFICIENCIA I GESTIÓ ESPORTIVA EFICIENCIA I GESTIÓ ESPORTIVA A2 Autoavaluació en la gestió d una instal.lació esportiva Organitza: GERÈNCIA DE SERVEIS D ESPORTS Dates: - 28 d abril (matí i tarda) 19 i 26 de maig, 2 de juny de 2015 (matí)

Más detalles

1. Antecedents. El municipi compta amb uns habitants. 2. Objecte

1. Antecedents. El municipi compta amb uns habitants. 2. Objecte Informe relatiu a l estudi d avaluació de la mobilitat generada per la Modificació puntual del Pla Parcial d ordenació del sector Turó de Can Mates Ctra. de Vallvidrera Municipi de Sant Cugat del Vallès

Más detalles

La normativa i la regulació dels abocaments. Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres

La normativa i la regulació dels abocaments. Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres La normativa i la regulació dels abocaments Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres Departament d Autoritzacions d Abocaments Dimecres, 14 d abril de 2010 1 Què és un abocament

Más detalles

Informe tècnic final - Memòria de la intervenció arqueològica al c/ Santa Isabel, 8

Informe tècnic final - Memòria de la intervenció arqueològica al c/ Santa Isabel, 8 Generalitat de Catalunya Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació Direcció General del Patrimoni Cultural Servei d'arqueologia i Paleontologia Biblioteca del Patrimoni Cultural 7071 Informe tècnic

Más detalles

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT PLA DE MILLORA URBANA PMU 13 : Carrer Barcelona Novembre 2010, Aprovació inicial Girona EQUIP REDACTOR: TALLER D ARQUITECTURA I TERRITORI José González Baschwitz, arquitecte

Más detalles

EDICTE de 25 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Mont-roig del Camp.

EDICTE de 25 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Mont-roig del Camp. 33024 EDICTE de 25 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Mont-roig del Camp. Un cop incorporada la prescripció esmentada al punt 1.1

Más detalles

NORMATIVA CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. Article 1. Àmbit d aplicació. Article 2. Determinacions del Pla especial

NORMATIVA CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. Article 1. Àmbit d aplicació. Article 2. Determinacions del Pla especial NORMATIVA NORMATIVA CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS Article 1. Àmbit d aplicació L àmbit d aplicació el present Pla Especial es correspon amb l àmbit territorial del municipi de Tossa de Mar. Article

Más detalles

FITXA NÚM. 30 1/8 LOCALITZACIÓ TOPOGRÀFICA. ADREÇA PRINCIPAL: Guernica, Pl. de, ADREÇA SECUNDARIA: Riera Blanca, C.

FITXA NÚM. 30 1/8 LOCALITZACIÓ TOPOGRÀFICA. ADREÇA PRINCIPAL: Guernica, Pl. de, ADREÇA SECUNDARIA: Riera Blanca, C. FITXA NÚM. 30 1/8 LOCALITZACIÓ TOPOGRÀFICA ADREÇA PRINCIPAL: Guernica, Pl. de, 4-12 ADREÇA SECUNDARIA: Riera Blanca, C. de la, 36 i 44 FITXA NÚM. 30 2/8 DADES DE BASE ADREÇA PRINCIPAL: Guernica, Pl. de,

Más detalles

Informació complementària. Documents per a l organització i la gestió dels centres

Informació complementària. Documents per a l organització i la gestió dels centres Informació complementària Documents per a l organització i la gestió dels centres 2014-2015 Setembre 2014 Desenvolupament del currículum: Competències bàsiques L ordenació curricular de l etapa de l educació

Más detalles

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 1 ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 5D109 COMPANYIA D URBANITZACIÓ DE LES ALTURES N.E. D HORTA LES ROQUETES Barcelona, 2015 2 INTRODUCCIÓ

Más detalles

Objecte i àmbit d aplicació

Objecte i àmbit d aplicació Criteris per determinar les compatibilitats i incompatibilitats entre les prestacions del Sistema Català d Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD) i les prestacions del Sistema Públic de Serveis Socials

Más detalles

04.JUL.17. El bar de les instal lacions esportives municipals: singularitats i tractament d'aquest punt de trobada

04.JUL.17. El bar de les instal lacions esportives municipals: singularitats i tractament d'aquest punt de trobada 04.JUL.17 El bar de les instal lacions esportives municipals: singularitats i tractament d'aquest punt de trobada Normativa titulars establiments alimentaris Normativa General (àmbit europeu) - Reglament

Más detalles

Nous projectes als polígons

Nous projectes als polígons 00 Nous projectes als polígons Catàleg dels Polígons Industrials de Barberà del Vallès Àrea d aparcaments i serveis Área de aparcamientos y servicios Centre d aparcaments de vehícles industrials i serveis

Más detalles

Avaluació anual de centres (AVAC) Novetats

Avaluació anual de centres (AVAC) Novetats Avaluació anual de centres (AVAC) Novetats 2015-2016 Inspecció d Educació a Lleida PLENARI DIRECTORS/ES PRIMÀRIA Lleida, 6 d octubre de 2015 Informació per als centres Octubre 2015 Justificació de l actuació

Más detalles

GESDIP, SAU. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR A8 'LA ROUREDA' - Reubicació del sòl destinat a deixalleria - MEMÒRIA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

GESDIP, SAU. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR A8 'LA ROUREDA' - Reubicació del sòl destinat a deixalleria - MEMÒRIA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA GESDIP, SAU MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR A8 'LA ROUREDA' - Reubicació del sòl destinat a deixalleria - REF: 150167_MP Carrer Xile / carrer Nicaragua 43204 REUS MEMÒRIA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Más detalles

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012 Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris 1 d agost de 2012 Article 2: Definicions 1/2 Al efectes d aquest decret s enten per: Venda proximitat: venda de productes agroalimentaris

Más detalles

Geotèrmia a Catalunya

Geotèrmia a Catalunya Geotèrmia a Catalunya Perspectiva de l Agència Catalana de l Aigua Jornada EIC (19/04/2012) Noves tendències d'integració de la geotèrmia de baixa entalpia Alfredo Pérez-Paricio Cap Unitat Tècnica Concessions

Más detalles

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014 Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014 1. Àmbit subjectiu Els procediments que es detallen en aquesta nota són d aplicació als ens locals i als ens

Más detalles

CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, L HOSPITALET DE LLOBREGAT

CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, L HOSPITALET DE LLOBREGAT CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, L HOSPITALET DE LLOBREGAT CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, A L HOSPITALET DE LLOBREGAT El projecte s integra dins del conjunt d intervencions

Más detalles

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ, REFERENT A LA REGULACIÓ ESPECÍFICA DELS USOS HOTELER I RESTAURACIÓ EN DETERMINAT SÒL NO URBANITZABLE (TEXT REFÓS segons acord de 28 de gener de 2010 de

Más detalles

MUNTANYES i ZONES OROGRÀFIQUES D INTERÈS PAISATGÍSTIC DE SON SERVERA.

MUNTANYES i ZONES OROGRÀFIQUES D INTERÈS PAISATGÍSTIC DE SON SERVERA. MUNTANYES i ZONES OROGRÀFIQUES D INTERÈS PAISATGÍSTIC DE SON SERVERA. S inclouen a continuació al present catàleg, una fitxa de cada una de les muntanyes o indrets orogràfics amb més interès paisatgístic.

Más detalles

Article 5. Articles afectats de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità

Article 5. Articles afectats de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità 1.2 Edificacions objecte de Rehabilitació. Serà d aplicació l Ordenança metropolitana de rehabilitació aprovada pel Consell de la Corporació Metropolitana de Barcelona, en data 18 d abril de 1985. Article

Más detalles

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA.

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA. CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA Curs 2016 2017 PREAMBUL Aquest calendari estableix de manera molt clara l

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments MARTA BRUGUERA I MIRONÈS, Secretària de la Comissió Central de Subministraments CERTIFICO Que en la reunió d aquesta Comissió de 26 de juny de 2014, s ha acordat: ANTECEDENTS 1. En sessió de 28 de maig

Más detalles

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 7/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNCIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 7/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNCIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ. DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Casa Nova de la Riera 08285A0020000870000FX UTM : X: 438378 Y:4653673 SITUACIÓ : Sobre el Serrat de la Riera DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1955-1956 TIPOLOGIA

Más detalles

La tortuga Poruga. Un nou material didàctic de l Estany de Sils. 2ª Jornada de l Estany de Sils

La tortuga Poruga. Un nou material didàctic de l Estany de Sils. 2ª Jornada de l Estany de Sils La tortuga Poruga Un nou material didàctic de l Estany de Sils 2ª Jornada de l Estany de Sils Temporània, Associació d Educació Ambiental de la Selva Joan Mas Josep Noguerol Llicenciats en Ciències Ambientals

Más detalles

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 Procés de Participació Grup Sectorial del Pacte per la Mobilitat: la Bicicleta Gener 2013 Contingut 1. Procés de Participació del PMU 2. Convocatòria dels

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SILS A L'AMBIT DEL GOLF. doc I MEMÒRIA doc II NORMATIVA doc III PLÀNOLS D INFORMACIÓ I ORDENACIÓ AJUNTAMENT DE SILS

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SILS A L'AMBIT DEL GOLF. doc I MEMÒRIA doc II NORMATIVA doc III PLÀNOLS D INFORMACIÓ I ORDENACIÓ AJUNTAMENT DE SILS AJUNTAMENT DE SILS MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SILS A L'AMBIT DEL GOLF data: Juliol 2015 projecte tipus: Modificació del planejament general redacció: TESEU, SLP Miró Fruns advocats, SLP ref. interna:

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ 4 Plantilles de disseny Una plantilla de disseny és un model de presentació que conté un conjunt d estils. Aquests estils defineixen tota l aparença de la presentació,

Más detalles

Pla d ordenació urbanística municipal de Calafell

Pla d ordenació urbanística municipal de Calafell Pla d ordenació urbanística municipal de Calafell Índex de volums 01 Memòria justificativa 02 Memòria social 03 Annexos de la Memòria 04 Plànols 05 Normes urbanístiques 06 Annex normatiu 07 Informe de

Más detalles

El futur centre cívic casal de joves

El futur centre cívic casal de joves El futur centre cívic casal de joves Proposta d alternatives Ajuntament de Cardona Oficina Tècnica d Equipaments i Infraestructures Juliol 2008 Índex 1. Emplaçament i objectius 2. Estat actual edifici

Más detalles

PLA D ASSISTÈNCIA I SUPORT ALS MUNICIPIS DEL BAIX CAMP (PAS) En matèria de Protecció Civil

PLA D ASSISTÈNCIA I SUPORT ALS MUNICIPIS DEL BAIX CAMP (PAS) En matèria de Protecció Civil PLA D ASSISTÈNCIA I SUPORT ALS MUNICIPIS DEL BAIX CAMP (PAS) En matèria de Protecció Civil PAS-PC (Pla d Assistència i Suport del Baix Camp per la Protecció Civil) QUÈ ÉS? És un document que recull la

Más detalles

Del PERI del Raval al Pla de Barris del

Del PERI del Raval al Pla de Barris del Del PERI del Raval al Pla de Barris del Fa deu anys de l obertura de la Rambla del Raval. El projecte responia a la necessitat de crear nous espais públics, en un barri d alta densitat urbana. Els anys

Más detalles

Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella. Tapioles - M18

Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella. Tapioles - M18 Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella Tapioles - M18 Ajuntament de Bassella Aprovació inicial Juliol de 2014 ÍNDEX GENERAL 1- Memòria

Más detalles

El tramvia arriba a Badalona

El tramvia arriba a Badalona El tramvia arriba a Badalona El nou tram amplia la línia T5 en 2 km i 3 noves parades i ha comportat la reurbanització dels carrers al llarg del seu traçat 8 de setembre de 2007 El tramvia Sant Martí -

Más detalles

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d un contracte.

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d un contracte. ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d un contracte. 1. Entitat adjudicadora: Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat de Catalunya. b) Domicili: Carrer dels Vergós, 36-42 c) Localitat

Más detalles

MP DEL PENAB PER A LA DOTACIÓ D UN EQUIPAMENT PÚBLIC AL MOLÍ DE LA VICTÒRIA exp

MP DEL PENAB PER A LA DOTACIÓ D UN EQUIPAMENT PÚBLIC AL MOLÍ DE LA VICTÒRIA exp 1 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DEL NUCLI ANTIC DE BANYOLES (PENAB) PER A LA DOTACIÓ D EQUIPAMENT PÚBLIC L ANTIC MOLÍ DELS PARAIRES (MOLÍ DE LA VICTÒRIA). 2 ÍNDEX Memòria descriptiva i justificativa

Más detalles

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 2005-2008 * A partir de l informe Estimació del PIB turístic per Catalunya 2005-2008 realitzat

Más detalles

Normativa doc. aprovació inicial desembre 2014

Normativa doc. aprovació inicial desembre 2014 doc. aprovació inicial - desembre de 2014 Land Urbanisme i Projectes SLP doc. aprovació inicial -desembre de 2014 ÍNDEX TÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL....11 CAPÍTOL PRIMER - NATURALESA, ABAST

Más detalles