CFGM Instal lacions Elèctriques i Automàtiques Mòdul 09 Electrònica Durada del mòdul: 66 hores

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CFGM Instal lacions Elèctriques i Automàtiques Mòdul 09 Electrònica Durada del mòdul: 66 hores"

Transcripción

1 Mòdul 09 Electrònica Durada del mòdul: 66 hores Tutorial de l oscil loscopi Professor responsable: Jesús Martín Lledó Setembre 2012 Introducció En la realització de determinades mesures en circuits electrònics de vegades no es suficient amb efectuar una lectura numèrica dels valors de tensions o intensitats sinó que és necessari la visualització dels senyals per comprovar que no tenen cap tipus d anomalia respecte a un senyal de test o de calibració L oscil loscopi és un instrument bàsic de tot laboratori d electrònica Permet la realització d un gran nombre de mesures i el més important, visualitzar els senyals amb que es treballa Altre característica d un oscil loscopi és la seva gran impedància d entrada que ens permet la realització de mesures de tensions sense afectar substancialment el circuit on es realitza aquesta mesura En aquest tutorial farem una introducció als senyals elèctriques periòdiques i ens iniciarem en el maneig de l oscil loscopi per la realització de mesures bàsiques de diferents tipus Prendrem per base l estudi sobre un oscil loscopi analògic Modernament es treballa amb oscil loscopis de gama digital L explicació que es detalla aquí és bàsica i per tant vàlida per els dos tipus d oscil loscopis Tutorial de l oscil loscopi Pàgina 1 de 9

2 Els valors representatius d un senyal periòdica En la visualització d un senyal que es repeteix en el temps de forma periòdica podem distingir diferents valors representatius Posem com exemple un senyal sinusoïdal Valor màxim positiu, V MÀX o V PIC, (volts) és valor màxim positiu que pren la tensió en el temps Valor màxim negatiu, -V MÀX o -V PIC, (volts) és valor màxim negatiu que pren la tensió en el temps Valor pic a pic, V PIC-PIC o V PP, (volts) és la diferencia de potencial entre els valors màxim positiu i negatiu V PP = 2 V MÀX Valor instantani, v, (volts) és el valor que pren la tensió a cada instant v = V MÀX sin wt Valor eficaç o rms, V, (volts) és aquell valor que produeix el mateix efecte calorífic que una resistència elèctrica amb una tensió continua del mateix valor V = V MÀX / 1,41 Cicle o període, T, (segons) és el temps que necessita un senyal periòdica en representar-se Freqüència, f, (hertzs) és el nombre de cicles per segon T = 1 / f 90º π /2 rad V MÀX v 0º 0 rad 180º π rad 360º 2 π rad Vpp T 270º 3/2π rad -V MÀX Tutorial de l oscil loscopi Página 2 de 9

3 Una petita introducció a l oscil loscopi L oscil loscopi és un instrument de laboratori que ens permet la mesura i visualització gràfica de senyals elèctriques i electròniques Veiem aspectes bàsics que cal conèixer per interpretar mesures amb un oscil loscopi Ho farem amb un oscil loscopi de doble traça Aquest disposarà mínimament: Entrades BCN pels canals A i B Entrada exterior de trigger (Ext Trig) Commutador independent pels canals A i B de selecció del tipus de mesura: DC, AC i GND independent pels i B Posicionador (Y) independent pels canals A i B horitzontal comú pels canals A i B Posicionador horitzontal (X) comú pels canals A i B Quadre horitzontal Quadre 1 quadre = 100mV Nivell GND Y position = 0 canal B 1 quadre = 5V horitzontal 1 quadre = 50µseg Entrada exterior de trigger Posicionador horitzontal Posicionador Canal B Commutador AC Commutador GND Commutador AC Posicionador Entrada exterior Entrada exterior Canal B Tutorial de l oscil loscopi Página 3 de 9

4 La mesura d un senyal continua positiva Ens proposen l ajust i mesura de d un senyal continu Un senyal positiva: 5V Borna positiva de la bateria, a conductor actiu del BNC A XSC1 B Ext Trig Cable BNC d oscil loscopi V1 5 V Borna negativa de la bateria, a conductor passiu del BNC Carcassa metàl lica: Conductor passiu, massa Punt central: Conductor actiu () Es proposa aquesta calibració per efectuar una bona lectura de senyal Nivell senyal 1 quadre x 5V/DIV = 5V Lectura de senyal per l oscil loscopi Nivell GND Y position = 0 5V per quadre Nivell GND zero Centre de pantalla Posicíó en DC Tutorial de l oscil loscopi Página 4 de 9

5 La mesura d un senyal continua positiva i negativa Ens proposen l ajust i mesura simultània de dues senyals continues Un senyal positiva: 5V Un senyal negativa: -4V Borna positiva de la bateria, V1, a conductor actiu del BNC A XSC1 B Ext Trig Borna negativa de la bateria, V2, a conductor actiu del BNC canal B Borna negativa de la bateria, V1, a conductor passiu del BNC V1 5 V V2 4 V Borna positiva de la bateria, V2, a conductor passiu del BNC canal B Es proposa aquesta calibració per efectuar una bona lectura de senyal Nivell senyal, 1 quadre x 5V/DIV = 5V 5V per quadre Nivell senyal, canal B 2 quadre x 2V/DIV = 4V Nivell GND Y position = 0 Lectura de senyal per l oscil loscopi Nivell GND zero Centre de pantalla canal B 2V per quadre Posició en DC Posició en DC Canal B Nivell GND zero Centre de pantalla Tutorial de l oscil loscopi Página 5 de 9

6 La mesura d un senyal altern Ens proposen l ajust i mesura d un senyal altern de les següents característiques V MÀX o V PIC : 10mV Freqüència: 1kHz Primer seleccionem el senyal des del GBF, Generador de Baixa Freqüència Senyal altern freqüència 1kHz 10mV MÀX NOTA: El GBF expressa l amplitud en valor màxim o de pic del senyal Posteriorment calibrarem l oscil loscopi,, per visualitzar la mesura: Amplitud horitzontal Base de temps Canals A i B 500µs per quadre Amplitud 5mV per quadre : Mesura en AC Tutorial de l oscil loscopi Página 6 de 9

7 Ara realitzarem la connexió del GBF a l oscil loscopi XFG1 XSC1 Ext Trig A B Borna positiva del GBF, a conductor actiu del BNC de l oscil loscopi m V U1 AC 10MΩ Borna GND del GBF, a conductor passiu del BNC de l oscil loscopi Ara visualitzem la mesura en la pantalla de l oscil loscopi i interpretem resultat Traça 1 Traça 2 V MÀX = 10mVp 2 x 5mV/Div Vpp = 20mVpp 4 x 5mV/Div T = 1ms 2 x 500µs Període de senyal 1ms El voltímetre marca una tensió de 7,071mV rms o eficaç: Vrms o eficaç = Vp o V MÀX / 1,41 = 10mVp / 1,41 Amplitud de 10mV Tutorial de l oscil loscopi Página 7 de 9

8 La mesura d un senyal digital Ens proposen ara la selecció d un senyal quadrat de les següents característiques V PIC-PIC : 300mV Període: 200µs Com sempre, primer seleccionem el senyal des del GBF Senyal quadrada freqüència 5kHz F = 1 /T= 1 / 200µs 150mV MÀX Oscil loscopi calibrat i interpretació de mesura pel : Traça 1 Traça 2 V PIC-PIC = 300mV 3 x 100mV/Div T = 200µs 2 x 100µs Període de senyal 200µs Amplitud de tensió: 150mVp, -150mVp Base Temps Canals A i B 100µs/Div : 100mV/Div Amplitud de tensió: 300mVpp : Mesura en AC Tutorial de l oscil loscopi Página 8 de 9

9 La mesura d un senyal triangular Ens proposen ara la selecció d un senyal triangular de les següents característiques V PIC-PIC : 400mV Període: 100µs Com sempre, primer seleccionem el senyal des del GBF Senyal triangular freqüència 10kHz F = 1 /T= 1 / 100µs 200mV MÀX Oscil loscopi calibrat i interpretació de mesura pel : Traça 1 Traça 2 T = 100µs 2 x 50µs V PIC-PIC = 400mV 4 x 100mV/Div Mig període de senyal 50µs Amplitud de tensió: 200mVp, -200mVp Base Temps Canals A i B 50µs/Div : 100mV/Div Amplitud de tensió: 400mVpp : Mesura en AC Tutorial de l oscil loscopi Página 9 de 9

TEORIA I QÜESTIONARIS

TEORIA I QÜESTIONARIS ENGRANATGES Introducció Funcionament Velocitat TEORIA I QÜESTIONARIS Júlia Ahmad Tarrés 4t d ESO Tecnologia Professor Miquel Estruch Curs 2012-13 3r Trimestre 13 de maig de 2013 Escola Paidos 1. INTRODUCCIÓ

Más detalles

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions UNITAT LES FRACCIONS 1 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions 1. Concepte de fracció La fracció es representa per dos nombres enters que s anomenen

Más detalles

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí seguit, només depèn de la posició inicial i final. PROPIETATS: 1. El treball fet pel camp quan la

Más detalles

Es important dir que, dos vectors, des del punt de vista matemàtic, són iguals quan els seus mòduls, sentits i direccions són equivalents.

Es important dir que, dos vectors, des del punt de vista matemàtic, són iguals quan els seus mòduls, sentits i direccions són equivalents. 1 CÀLCUL VECTORIAL Abans de començar a parlar de vectors i ficar-nos plenament en el seu estudi, hem de saber distingir els dos tipus de magnituds que defineixen la física: 1. Magnituds escalars: magnituds

Más detalles

PROYECTO ELEVAPLATOS

PROYECTO ELEVAPLATOS PROYECTO ELEVAPLATOS Herramientas Fotos detalles Fotos Objetivos Materiales Dibujos Recomendaciones Esquema eléctrico Contextualización Exámenes y prácticas inicio Fotos detalles Letras para identificar

Más detalles

Laboratorio de Tecnología Electrónica : Instrumentación. Facultad de Informática Universidade da Coruña

Laboratorio de Tecnología Electrónica : Instrumentación. Facultad de Informática Universidade da Coruña Laboratorio de Tecnología Electrónica : Instrumentación Facultad de Informática Universidade da Coruña Introducción (I) Estudio de Componentes y Circuitos que procesan información con soporte eléctrico

Más detalles

8 Geometria analítica

8 Geometria analítica Geometria analítica INTRODUCCIÓ Els vectors s utilitzen en diverses branques de la física que fan servir magnituds vectorials, per això és important que els alumnes en coneguin els elements i les operacions.

Más detalles

Oscar Ignacio Botero H. Diana Marcela Domínguez P. SIMULADOR PROTEUS MÓDULO. VIRTUAL INSTRUMENTS MODE: (Instrumentos virtuales)

Oscar Ignacio Botero H. Diana Marcela Domínguez P. SIMULADOR PROTEUS MÓDULO. VIRTUAL INSTRUMENTS MODE: (Instrumentos virtuales) SIMULADOR PROTEUS MÓDULO VIRTUAL INSTRUMENTS MODE: (Instrumentos virtuales) En éste modo se encuentran las siguientes opciones 1. VOLTÍMETROS Y AMPERÍMETROS (AC Y DC) Instrumentos que operan en tiempo

Más detalles

Sesión 6 Instrumentación básica y técnicas de medida

Sesión 6 Instrumentación básica y técnicas de medida Sesión 6 Instrumentación básica y técnicas de medida Componentes y Circuitos Electrónicos Isabel Pérez /José A. Garcia Souto www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_tecnologia_electronica/personal/isabelperez

Más detalles

INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA. Nociones básicas sobre el manejo de LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO

INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA. Nociones básicas sobre el manejo de LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA Esta documentación tiene como objetivo facilitar el primer contacto del alumno con la instrumentación básica de un. Como material de apoyo para el manejo de la

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35 ESO Divisibilitat 1 ESO Divisibilitat 2 A. El significat de les paraules. DIVISIBILITAT Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 = 7 5 35 = 5 7 35 7 0 5 35

Más detalles

Ley de Ohm (II). Potencia Eléctrica. Corriente Alterna.

Ley de Ohm (II). Potencia Eléctrica. Corriente Alterna. Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Departamento de Física Laboratorio de Física II FI-35 A Guía 03 Ley de Ohm (II). Potencia Eléctrica. Corriente Alterna. Objetivos - Validez

Más detalles

Práctico de Laboratorio I

Práctico de Laboratorio I Práctico de Laboratorio I Osciloscopio Objetivos: Comprender el principio de funcionamiento de un osciloscopio analógico. Aprender a manejar los controles básicos de un osciloscopio. Observar distintas

Más detalles

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO I. OBJETIVOS LABORATORIO 8: USO DEL OSCILOSCOPIO a) Aplicar las técnicas de ajuste en

Más detalles

Seguretat informàtica

Seguretat informàtica Informàtica i comunicacions Seguretat informàtica CFGM.SMX.M06/0.09 CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

Dossier d Energia, Treball i Potència

Dossier d Energia, Treball i Potència Dossier d Energia, Treball i Potència Tipus de document: Elaborat per: Adreçat a: Dossier de problemes Departament de Tecnologia (LLHM) Alumnes 4 Curs d ESO Curs acadèmic: 2007-2008 Elaborat per: LLHM

Más detalles

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Símbol El símbol de la UAB va ser creat com un exercici d expressivitat gràfica de la relació entre el quadrat i la lletra A, i

Más detalles

LABORATORIO DE FÍSICA

LABORATORIO DE FÍSICA LABORATORIO DE FÍSICA OBJETIVO DE LA PRÁCTICA Fuente de c.c. MATERIAL Analizar el comportamiento y funcionamiento de diferentes diodos (silicio, germanio y Zener). Efecto válvula. Efecto rectificador.

Más detalles

TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA

TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA El treball és l energia que es transfereix d un cos a un altre per mitjà d una força que provoca un desplaçament Treball El treball fet per una força sobre un objecte

Más detalles

ANEXO Nº 2 : Introducción al Manejo del Osciloscopio Analógico ( parte A )

ANEXO Nº 2 : Introducción al Manejo del Osciloscopio Analógico ( parte A ) Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Departamento de Física ANEXO Nº 2 : Introducción al Manejo del Osciloscopio Analógico ( parte A ) Objetivo: La presente guía pretende dar

Más detalles

Práctica 1. Tutorial

Práctica 1. Tutorial UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN elab 3D Práctica 1 Tutorial Departamento de Sistemas Electrónicos y de Control 1. Introducción Esta

Más detalles

TEMA 8 LES CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES ( CONDICIONALS )

TEMA 8 LES CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES ( CONDICIONALS ) TEMA 8 LES CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES ( CONDICIONALS ) ÍNDEX: 8.1.- Generalitats 8.2.- La Força 8.3.- La Resistència 8.4.- La Velocitat 8.5.- La Flexibilitat 8.1.- GENERALITATS El moviment corporal té

Más detalles

A) Se planteará una prueba que corresponda a los contenidos de Geometría y/o de Arte y Dibujo Técnico.

A) Se planteará una prueba que corresponda a los contenidos de Geometría y/o de Arte y Dibujo Técnico. 8.- Assignatura: Dibuix Tècnic II. 8.1.- Característiques de l examen. Se ofrecerán al alumno dos ejercicios de los que deberá elegir y realizar uno. Cada uno de ellos estará compuesto de las siguientes

Más detalles

1 Problemes de física per a batxillerat... // M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN: 84-8458-220-5

1 Problemes de física per a batxillerat... // M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN: 84-8458-220-5 1 Problemes de física per a batxillerat... // M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN: 84-8458-0-5 MESURA FÍSICA: MAGNITUDS i UNITATS Índex P.1. P.. P.3. P.4. P.5. Magnituds físiques. Unitats Anàlisi

Más detalles

Semblança. Teorema de Tales

Semblança. Teorema de Tales Semblança. Teorema de Tales Dos polígons són semblants si el angles corresponents són iguals i els costats corresponents són proporcionals. ABCDE A'B'C'D'E' si: Â = Â',Bˆ = Bˆ', Ĉ = Ĉ', Dˆ = Dˆ', Ê = Ê'

Más detalles

Práctica No 0: Parte C El Osciloscopio y el Generador de Señales

Práctica No 0: Parte C El Osciloscopio y el Generador de Señales Universidad Nacional Experimental del Táchira. Departamento de Ingeniería Electrónica. Núcleo de Instrumentación y Control. Bioinstrumentación I Revisada por: Prof. Rafael Volcanes, Prof. Lisbeth Román.

Más detalles

USO DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO

USO DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 1 Facultad: Ingeniería. Escuela: Electrónica. Asignatura: Electrónica I. Lugar de ejecución: Fundamentos Generales (Edificio 3, 2da planta). USO DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Objetivo General Obtener

Más detalles

Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas. Bach. Pablo Sanabria Campos

Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas. Bach. Pablo Sanabria Campos Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas Bach. Pablo Sanabria Campos Agenda Conceptos básicos. Relación entre corriente, tensión y resistencia. Conductores, aislantes y semiconductores. Elementos importantes

Más detalles

Práctica No. 6 del Curso Meteorología y Transductores. "Mediciones de valor medio y valor eficaz"

Práctica No. 6 del Curso Meteorología y Transductores. Mediciones de valor medio y valor eficaz Objetivo. Práctica No. 6 del Curso Meteorología y Transductores. "Mediciones de valor medio y valor eficaz" Graficar varias señales del generador de señales y comprobar en forma experimental el voltaje

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

LABORATORIO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS II LEY DE INDUCCIÓN DE FARADAY

LABORATORIO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS II LEY DE INDUCCIÓN DE FARADAY Departamento de Física ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LABORATORIO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS II Grados TIC PRÁCTICA

Más detalles

GENERADORES DE FUNCIONES ARBITRARIOS MIXTOS

GENERADORES DE FUNCIONES ARBITRARIOS MIXTOS GENERADORES DE FUNCIONES ARBITRARIOS MIXTOS DG3000 DG2000/DG1000 Tecnología DDS y 14 bits. Frecuencia hasta 120 MHz. Hasta 300 MS y 1 M de memoria. Generador de pulsos y PWM. Modulación AM, FM, FSK y PM

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

El generador de funciones y el osciloscopio

El generador de funciones y el osciloscopio Práctica 3 El generador de funciones y el osciloscopio 3.1. Objetivo de la práctica En esta tercera práctica se termina de conocer el funcionamiento básico de los instrumentos que tenemos en el laboratorio.

Más detalles

2010 2011 Quadrimestre de tardor

2010 2011 Quadrimestre de tardor 20102011 Quadrimestredetardor Approfondissementdenotionsde mécaniquedesroches: Confrontationdemodèlesmécaniques etgéologiquesàlaréalitéd unchantier ducreusementd untunneldansun massifrocheuxfracturé. Autora:CarlaSolsonaAccensi

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

OSCILOSCOPIO. - Un cañón de electrones que los emite, los acelera y los enfoca. - Un sistema deflector - Una pantalla de observación S

OSCILOSCOPIO. - Un cañón de electrones que los emite, los acelera y los enfoca. - Un sistema deflector - Una pantalla de observación S OSCILOSCOPIO Objetivos - Conocer los aspectos básicos que permiten comprender el funcionamiento del osciloscopio - Manejar el osciloscopio como instrumento de medición de magnitudes eléctricas de alta

Más detalles

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC A) CONFIGURACIÓ EXPLORADOR I SISTEMA OPERATIU B) LLOCS DE CONFIANÇA DEL NAVEGADOR C) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER 10 i 11 D) INSTAL LACIÓ DE JAVA E) SIGNATURA

Más detalles

1. CONFIGURAR LA PÀGINA

1. CONFIGURAR LA PÀGINA 1 1. CONFIGURAR LA PÀGINA El format de pàgina determina l aspecte global d un document i en modifica els elements de conjunt com són: els marges, la mida del paper, l orientació del document i l alineació

Más detalles

EL TRANSPORT DE MERCADERIES

EL TRANSPORT DE MERCADERIES EL TRANSPORT DE MERCADERIES En primer terme s ha d indicar que en tot el que segueix, ens referirem al transport per carretera o via pública, realitzat mitjançant vehicles de motor. El transport de mercaderies,

Más detalles

INTERFERENCIA Y REFLEXIÓN CON ONDAS DE ULTRASONIDOS. Esta práctica pretende alcanzar dos objetivos fundamentales:

INTERFERENCIA Y REFLEXIÓN CON ONDAS DE ULTRASONIDOS. Esta práctica pretende alcanzar dos objetivos fundamentales: INTERFERENCIA Y REFLEXIÓN CON ONDAS DE ULTRASONIDOS 1.- OBJETIVOS Esta práctica pretende alcanzar dos objetivos fundamentales: a) El manejo de una serie de instrumentos básicos como el osciloscopio y el

Más detalles

Herramientas Integradas para Laboratorios de Electrónica

Herramientas Integradas para Laboratorios de Electrónica Herramientas Integradas para Laboratorios de Electrónica NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite (NI ELVIS) Integración y funcionalidad con múltiples instrumentos. Combina instrumentación,

Más detalles

PRACTICA Nº 4 EL OSCILOSCOPIO

PRACTICA Nº 4 EL OSCILOSCOPIO PRACTICA Nº 4 EL OSCILOSCOPIO Objetivos Comprender el principio de funcionamiento del osciloscopio analógico y estar en capacidad de identificar los diferentes bloques de controles en los instrumentos

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius.

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius. Mòdul Cubs i nombres senars Edat mínima recomanada A partir de 1er d ESO, tot i que alguns conceptes relacionats amb el mòdul es poden introduir al cicle superior de primària. Descripció del material 15

Más detalles

Novedades fiscales y proyectos de reforma tributaria. Impuesto sobre Sociedades

Novedades fiscales y proyectos de reforma tributaria. Impuesto sobre Sociedades Novedades fiscales y proyectos de reforma tributaria. Impuesto sobre Sociedades Mazars & Asociados Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español (febrero de 2014): Objetivos

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

CAPITULO III Operación

CAPITULO III Operación CAPITULO III Operación Operar adecuadamente un osciloscopio significa saber efectuar las conexiones y posicionamientos adecuados en las terminales y controles del aparato para obtener un trazo preciso

Más detalles

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA Penjar fotos a internet. (picasa) 1. INSTAL.LAR EL PROGRAMA PICASA Per descarregar el programa picasa heu d anar a: http://picasa.google.com/intl/ca/ Clicar on diu Baixa

Más detalles

Universidad de Pamplona. Laboratorio de Electronica Li211-Li212. Manual de Funcionamiento GoldStar OS-9060D

Universidad de Pamplona. Laboratorio de Electronica Li211-Li212. Manual de Funcionamiento GoldStar OS-9060D Universidad de Pamplona Laboratorio de Electronica Li211-Li212 Manual de Funcionamiento GoldStar OS-9060D Objetivo. Conocer, manejar y aplicar el osciloscopio analogo goldstar os-9060d Descripción. 1.

Más detalles

Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 1 OPERACIONS AMB ENTERS

Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 1 OPERACIONS AMB ENTERS UNITAT 1 OPERACIONS AMB ENTERS 1 Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de... Sumar, restar, multiplicar i dividir nombres enters. Entendre i saber utilitzar les propietats de la suma i

Más detalles

INTRODUCCIÓN A LA CORRIENTE ALTERNA. USO DEL OSCILOSCOPIO

INTRODUCCIÓN A LA CORRIENTE ALTERNA. USO DEL OSCILOSCOPIO INTRODUCCIÓN A LA CORRIENTE ALTERNA. USO DEL OSCILOSCOPIO OBJETIVO Estudio de las diferentes partes de un osciloscopio y realización de medidas con este instrumento. Introducción Un osciloscopio consta

Más detalles

Activitat Cost Energètic

Activitat Cost Energètic Part 1. Article cost energètic. Contesta les preguntes següents: 1. Què hem de tenir en compte per saber què paguem per un PC? Para poder saber cuánto pagamos por un PC necesitamos saber dos cosas: cuánto

Más detalles

Nota: antes de iniciar el experimento lea el manual de operación del osciloscopio.

Nota: antes de iniciar el experimento lea el manual de operación del osciloscopio. Colegio Vocacional Monseñor Sanabria DEPARTAMENTO DE ELECTROTECNIA PROFESOR: Lic. Luis Fernando Corrales C UNIDAD DE ESTUDIO: Corriente Directa P R A C T I C A : 1 FECHA: P R O P O S I T O : Preparar el

Más detalles

PRACTICA 2B EL OSCILOSCOPIO DE PROPÓSITO GENERAL. 1. Procurar mantener el osciloscopio en un lugar fijo, en caso de tener que trasladarlo:

PRACTICA 2B EL OSCILOSCOPIO DE PROPÓSITO GENERAL. 1. Procurar mantener el osciloscopio en un lugar fijo, en caso de tener que trasladarlo: PRECAUCIONES ANTES DEL ENCENDIDO PRACTICA 2B EL OSCILOSCOPIO DE PROPÓSITO GENERAL 1. Procurar mantener el osciloscopio en un lugar fijo, en caso de tener que trasladarlo: a) Hacerlo sujetando la manija

Más detalles

PRACTICA NO. 0 LABORATORIO FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS

PRACTICA NO. 0 LABORATORIO FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica PRACTICA NO. 0 LABORATORIO FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS Introducción a la implementación de circuitos eléctricos Descripción general

Más detalles

VALORACIÓ D EXISTÈNCIES / EXPLICACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES DONADES A CLASSE.

VALORACIÓ D EXISTÈNCIES / EXPLICACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES DONADES A CLASSE. VALORACIÓ D EXISTÈNCIES / EXPLICACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES DONADES A CLASSE. Existeix una massa patrimonial a l actiu que s anomena Existències. Compren el valor de les mercaderies (i altres bens) que

Más detalles

Osciloscopio TDS 220 Tektronix

Osciloscopio TDS 220 Tektronix Osciloscopio TDS 220 Tektronix Medida de tensiones tanto amplitud como frecuencia La medida se efectúa sobre la pantalla una vez que se conoce la escala tanto de amplitud,(v/div) escala vertical, como

Más detalles

OSCILOSCOPIO MOS-620/MOS-640 MOS-620FG/MOS-640FG MOS-626F MANUAL DE USUARIO

OSCILOSCOPIO MOS-620/MOS-640 MOS-620FG/MOS-640FG MOS-626F MANUAL DE USUARIO OSCILOSCOPIO MOS-620/MOS-640 MOS-620FG/MOS-640FG MOS-626F MANUAL DE USUARIO CONTENIDO PAG 1. GENERAL.... 2 1.1 Descripción...2 1.2 Características...2 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS... 3 3. PRECAUCIONES

Más detalles

PRACTICA 2A EL OSCILOSCOPIO DE PROPÓSITO GENERAL

PRACTICA 2A EL OSCILOSCOPIO DE PROPÓSITO GENERAL PRACTICA 2A EL OSCILOSCOPIO DE PROPÓSITO GENERAL OBJETIVOS: Al término de esta práctica, el alumno podrá: Explicar el funcionamiento del tubo de rayos catódicos como un subsistema del osciloscopio. Identificar

Más detalles

Prácticas Presenciales

Prácticas Presenciales PRÁCTICAS PRESENCIALES ELECTRÓNICA DE POTENCIA Prácticas Presenciales Electrónica de Potencia Área: Electrónica LUGAR DE CELEBRACIÓN Instalaciones de Fundación San Valero, en c/ Violeta Parra 9 50015 Zaragoza

Más detalles

FUENTE DE ALIMENTACION FAC-363B

FUENTE DE ALIMENTACION FAC-363B FUENTE DE ALIMENTACION FAC-363B 1 GENERALIDADES 1.1 Descripción El modelo FAC-363B contiene tres fuentes de alimentación estabilizadas totalmente independientes. La primera suministra una tensión ajustable

Más detalles

Examen de radiocomunicacions per a capità/ana de iot Examen de radiocomunicaciones para capitán de yate

Examen de radiocomunicacions per a capità/ana de iot Examen de radiocomunicaciones para capitán de yate Clau / Clave: CIR-1208 Examen de radiocomunicacions per a capità/ana de iot Examen de radiocomunicaciones para capitán de yate Data convocatòria / Fecha convocatoria: desembre de 2008 Lloc / Lugar: Barcelona

Más detalles

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ORGANISMO AUTONOMO LOCAL ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (Zaragoza) CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO Objeto: Suministro de material departamento de Electrónica La Escuela Universitaria

Más detalles

MANUAL PARA EL OSCILOSCOPIO. Descripción, conexión y simulación con el osciloscopio de dos canales

MANUAL PARA EL OSCILOSCOPIO. Descripción, conexión y simulación con el osciloscopio de dos canales MANUAL PARA EL OSCILOSCOPIO Descripción, conexión y simulación con el osciloscopio de dos canales EL OSCILOSCOPIO INTRODUCCIÓN El osciloscopio es un instrumento que proporciona una representación visual

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

CORRIENTE ALTERNA. CIRCUITO RLC. MANEJO DEL OSCILOSCOPIO

CORRIENTE ALTERNA. CIRCUITO RLC. MANEJO DEL OSCILOSCOPIO eman ta zabal zazu Departamento de Física de la Materia Condensada universidad del país vasco euskal herriko unibertsitatea FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO DEPARTAMENTO de FÍSICA

Más detalles

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE En aquest tutorial aprendrem: a) Primer, com fer que un pendrive sigui autoarrancable b) Després, com guardar la imatge d'un portàtil

Más detalles

LA TAULA PERIÒDICA. Sessió 2

LA TAULA PERIÒDICA. Sessió 2 LA TAULA PERIÒDICA Sessió 2 La classificació periòdica de Mendeléiev Quan els químics del segle XIX es van posar a estudiar les propietats físiques i químiques dels elements i els seus compostos, van descobrir

Más detalles

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES Instruccions per a l alumnat dels cursos de formació professional per a l ocupació adreçats prioritàriament a treballadores es i treballadors desocupats (Reial decret 395/2007, de 23 de març, i Ordre TAS/718/2008,

Más detalles

Els estius VISITES PER A GRUPS ESCOLARS

Els estius VISITES PER A GRUPS ESCOLARS Els estius delmuseu! Nombre de participants: grups a partir de 10 persones. Activitat adreçada als participants dels casals d estiu i campus escolars d Educació Infantil a ESO. Durada aproximada: 2 hores.

Más detalles

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ INGENIERÍA ELECTRÓNICA MANUAL PRACTICO OSCILOSCOPIO DIGITAL HP 54600B

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ INGENIERÍA ELECTRÓNICA MANUAL PRACTICO OSCILOSCOPIO DIGITAL HP 54600B UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ INGENIERÍA ELECTRÓNICA MANUAL PRACTICO OSCILOSCOPIO DIGITAL HP 54600B HAROLD A. ESQUIVEL C. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 1.1 SISTEMA VERTICAL 1.2 SISTEMA

Más detalles

Contenido. EA:Curso 2005 / 06 Osciloscopio OD581 2

Contenido. EA:Curso 2005 / 06 Osciloscopio OD581 2 Osciloscopio OD581 Contenido OS.1 Introducción. OS.2 Panel Frontal. OS.3 Menús básicos. OS.4 Menús desplegables. OS.5 Panel posterior. OS.6 Funciones avanzadas. OS.7 Referencias EA:Curso 2005 / 06 Osciloscopio

Más detalles

Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA

Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA 1 RECOMENDACIONES AL ALTA Autor: Sociedad Valenciana de Traumatología Estas recomendaciones pretenden ser una ayuda para usted, que ha sufrido una fractura

Más detalles

Sistemas Trifásicos. Departamento de Ingeniería Eléctrica UNEFA Maracay Redes Eléctricas II Chrystian Roa

Sistemas Trifásicos. Departamento de Ingeniería Eléctrica UNEFA Maracay Redes Eléctricas II Chrystian Roa Generador trifásico Secuencia de fases. Conexiones: estrella, delta. Carga trifásica. Estudio y resolución de sistemas en desequilibrio. Modelo equivalente monofásico. Estudio y resolución de sistemas

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Resumen. En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB).

Resumen. En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB). Resumen En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB). - Encuesta de satisfacción de los usuarios de las bibliotecas (CBB). ELS USUARIS DE LES BIBLIOTEQUES

Más detalles

ÍNDICE OBJETIVOS... 3 INTRODUCCIÓN... 4

ÍNDICE OBJETIVOS... 3 INTRODUCCIÓN... 4 5 CIRCUITOS ELÉCTRICOS. LEYES Y TEOREMAS Electrónica Analógica ÍNDICE OBJETIVOS... 3 INTRODUCCIÓN... 4 1.1. CIRCUITO EQUIVALENTE... 5 1.. leyes de hirchhoff... 9 1.3. teorema de thevenin... 11 1.4. teorema

Más detalles

OSCILOSCOPIO VIRTUAL IMPLEMENTADO EN PC CON CONEXIÓN USB. Doffo Augusto Santiago, Giraudo Lucas Matias Tutor: Rabinovich, Salomón

OSCILOSCOPIO VIRTUAL IMPLEMENTADO EN PC CON CONEXIÓN USB. Doffo Augusto Santiago, Giraudo Lucas Matias Tutor: Rabinovich, Salomón OSCILOSCOPIO VIRTUAL IMPLEMENTADO EN PC CON CONEXIÓN USB Doffo Augusto Santiago, Giraudo Lucas Matias Tutor: Rabinovich, Salomón Carrera: Ingeniería Electrónica. Universidad Tecnológica Nacional Facultad

Más detalles

Ponència de sòl no urbanitzable

Ponència de sòl no urbanitzable Ponència de sòl no urbanitzable Anàlisi estadística dels càmpings de Catalunya Octubre 212 A partir d una base de dades facilitada per la Direcció General de Turisme que conté 355 càmpings de Catalunya,

Más detalles

Figura 1 Fotografía de varios modelos de multímetros

Figura 1 Fotografía de varios modelos de multímetros El Multímetro El multímetro ó polímetro es un instrumento que permite medir diferentes magnitudes eléctricas. Así, en general, todos los modelos permiten medir: - Tensiones alternas y continuas - Corrientes

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE ESCUELA DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE ESCUELA DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA jcr/10.08.2001 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE ESCUELA DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA EXPERIENCIA Nº 4: 1. INTRODUCCIÓN El osciloscopio es un instrumento de medida cuya versatilidad

Más detalles

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC A) CONFIGURACIÓ EXPLORADOR I SISTEMA OPERATIU B) LLOCS DE CONFIANÇA DEL NAVEGADOR C) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER 10 D) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER

Más detalles

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y CIRCUITOS LABORATORIO DE MEDICIONES ELECTRICAS EC 1281 PRACTICA Nº

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y CIRCUITOS LABORATORIO DE MEDICIONES ELECTRICAS EC 1281 PRACTICA Nº UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y CIRCUITOS LABORATORIO DE MEDICIONES ELECTRICAS EC 1281 PRACTICA Nº 4 Objetivos EL OSCILOSCOPIO Comprender el principio de funcionamiento del osciloscopio

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

Corriente continua y corriente alterna

Corriente continua y corriente alterna Electricidad ENTREGA 1 Corriente continua y corriente alterna Elaborado por Jonathan Caballero La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se

Más detalles

3. TRANSFORMADORES. Su misión es aumentar o reducir el voltaje de la corriente manteniendo la potencia. n 2 V 1. n 1 V 2

3. TRANSFORMADORES. Su misión es aumentar o reducir el voltaje de la corriente manteniendo la potencia. n 2 V 1. n 1 V 2 3. TRANSFORMADORES Un transformador son dos arrollamientos (bobina) de hilo conductor, magnéticamente acoplados a través de un núcleo de hierro común (dulce). Un arrollamiento (primario) está unido a una

Más detalles

Respostes a l examen. Testenclasse2

Respostes a l examen. Testenclasse2 Universitat Pompeu Fabra Permutació Número: 1 Respostes a l examen Usa sols llapis, bolígraf o retolador negre i omple bé les caselles. A la primera part de dalt posa sols el Nom i el Cognom, així com

Más detalles

CARACTERISTICAS DEL JFET.

CARACTERISTICAS DEL JFET. Electrónica I. Guía 4 1 / 1 CARACTERISTICAS DEL JFET. Facultad: Ingeniería. Escuela: Electrónica. Asignatura: Electrónica I. Lugar de ejecución: Fundamentos Generales (Edificio 3, 2da planta, Aula 3.21).

Más detalles

PRÁCTICA DE LABORATORIO MEDICIONES ELÉCTRICAS CON EL OSCILOSCOPIO

PRÁCTICA DE LABORATORIO MEDICIONES ELÉCTRICAS CON EL OSCILOSCOPIO II- 03 PRÁCTICA DE LABORATORIO MEDICIONES ELÉCTRICAS CON EL OSCILOSCOPIO OBJETIVOS * Estudiar los principios de operación del osciloscopio como instrumento de medidas eléctricas. * Familiarizarse con la

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

PRÁCTICA Nº 4: EL OSCILOSCOPIO

PRÁCTICA Nº 4: EL OSCILOSCOPIO PRÁCTICA Nº 4: EL OSCILOSCOPIO Objetivos: Manejo del osciloscopio, medida de tensiones, tiempos, frecuencias y desfases, y caracterización del efecto de carga. Material: Osciloscopio, generador de baja

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

Sistemas Elec. Digitales. Instrumentación del laboratorio. Pag. 1 1. INSTRUMENTACIÓN DEL LABORATORIO.

Sistemas Elec. Digitales. Instrumentación del laboratorio. Pag. 1 1. INSTRUMENTACIÓN DEL LABORATORIO. Sistemas Elec. Digitales. Instrumentación del laboratorio. Pag. 1 1. INSTRUMENTACIÓN DEL LABORATORIO. Sistemas Elec. Digitales. Instrumentación del laboratorio. Pag. 2 1.1. Fuente de alimentación CPS250

Más detalles

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PRACTICA DE LABORATORIO CONCEPTOS BÁSICOS DE RESONANCIA ESTOCÁSTICA

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PRACTICA DE LABORATORIO CONCEPTOS BÁSICOS DE RESONANCIA ESTOCÁSTICA DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PRACTICA DE LABORATORIO CONCEPTOS BÁSICOS DE RESONANCIA ESTOCÁSTICA L. Álvarez Miño, D. Fajardo Fajardo Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales A. A. 127 RESUMEN En

Más detalles

Tema 6. Energia. Treball i potència. (Correspondria al Tema 7 del vostre llibre de text pàg. 144-175)

Tema 6. Energia. Treball i potència. (Correspondria al Tema 7 del vostre llibre de text pàg. 144-175) Tema 6. Energia. Treball i potència (Correspondria al Tema 7 del vostre llibre de text pàg. 144-175) ÍNDEX 6.1. Definició d energia 6.2. Característiques de l energia 6.3. Com podem transferir l energia

Más detalles