CFGM Instal lacions Elèctriques i Automàtiques Mòdul 09 Electrònica Durada del mòdul: 66 hores

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CFGM Instal lacions Elèctriques i Automàtiques Mòdul 09 Electrònica Durada del mòdul: 66 hores"

Transcripción

1 Mòdul 09 Electrònica Durada del mòdul: 66 hores Tutorial de l oscil loscopi Professor responsable: Jesús Martín Lledó Setembre 2012 Introducció En la realització de determinades mesures en circuits electrònics de vegades no es suficient amb efectuar una lectura numèrica dels valors de tensions o intensitats sinó que és necessari la visualització dels senyals per comprovar que no tenen cap tipus d anomalia respecte a un senyal de test o de calibració L oscil loscopi és un instrument bàsic de tot laboratori d electrònica Permet la realització d un gran nombre de mesures i el més important, visualitzar els senyals amb que es treballa Altre característica d un oscil loscopi és la seva gran impedància d entrada que ens permet la realització de mesures de tensions sense afectar substancialment el circuit on es realitza aquesta mesura En aquest tutorial farem una introducció als senyals elèctriques periòdiques i ens iniciarem en el maneig de l oscil loscopi per la realització de mesures bàsiques de diferents tipus Prendrem per base l estudi sobre un oscil loscopi analògic Modernament es treballa amb oscil loscopis de gama digital L explicació que es detalla aquí és bàsica i per tant vàlida per els dos tipus d oscil loscopis Tutorial de l oscil loscopi Pàgina 1 de 9

2 Els valors representatius d un senyal periòdica En la visualització d un senyal que es repeteix en el temps de forma periòdica podem distingir diferents valors representatius Posem com exemple un senyal sinusoïdal Valor màxim positiu, V MÀX o V PIC, (volts) és valor màxim positiu que pren la tensió en el temps Valor màxim negatiu, -V MÀX o -V PIC, (volts) és valor màxim negatiu que pren la tensió en el temps Valor pic a pic, V PIC-PIC o V PP, (volts) és la diferencia de potencial entre els valors màxim positiu i negatiu V PP = 2 V MÀX Valor instantani, v, (volts) és el valor que pren la tensió a cada instant v = V MÀX sin wt Valor eficaç o rms, V, (volts) és aquell valor que produeix el mateix efecte calorífic que una resistència elèctrica amb una tensió continua del mateix valor V = V MÀX / 1,41 Cicle o període, T, (segons) és el temps que necessita un senyal periòdica en representar-se Freqüència, f, (hertzs) és el nombre de cicles per segon T = 1 / f 90º π /2 rad V MÀX v 0º 0 rad 180º π rad 360º 2 π rad Vpp T 270º 3/2π rad -V MÀX Tutorial de l oscil loscopi Página 2 de 9

3 Una petita introducció a l oscil loscopi L oscil loscopi és un instrument de laboratori que ens permet la mesura i visualització gràfica de senyals elèctriques i electròniques Veiem aspectes bàsics que cal conèixer per interpretar mesures amb un oscil loscopi Ho farem amb un oscil loscopi de doble traça Aquest disposarà mínimament: Entrades BCN pels canals A i B Entrada exterior de trigger (Ext Trig) Commutador independent pels canals A i B de selecció del tipus de mesura: DC, AC i GND independent pels i B Posicionador (Y) independent pels canals A i B horitzontal comú pels canals A i B Posicionador horitzontal (X) comú pels canals A i B Quadre horitzontal Quadre 1 quadre = 100mV Nivell GND Y position = 0 canal B 1 quadre = 5V horitzontal 1 quadre = 50µseg Entrada exterior de trigger Posicionador horitzontal Posicionador Canal B Commutador AC Commutador GND Commutador AC Posicionador Entrada exterior Entrada exterior Canal B Tutorial de l oscil loscopi Página 3 de 9

4 La mesura d un senyal continua positiva Ens proposen l ajust i mesura de d un senyal continu Un senyal positiva: 5V Borna positiva de la bateria, a conductor actiu del BNC A XSC1 B Ext Trig Cable BNC d oscil loscopi V1 5 V Borna negativa de la bateria, a conductor passiu del BNC Carcassa metàl lica: Conductor passiu, massa Punt central: Conductor actiu () Es proposa aquesta calibració per efectuar una bona lectura de senyal Nivell senyal 1 quadre x 5V/DIV = 5V Lectura de senyal per l oscil loscopi Nivell GND Y position = 0 5V per quadre Nivell GND zero Centre de pantalla Posicíó en DC Tutorial de l oscil loscopi Página 4 de 9

5 La mesura d un senyal continua positiva i negativa Ens proposen l ajust i mesura simultània de dues senyals continues Un senyal positiva: 5V Un senyal negativa: -4V Borna positiva de la bateria, V1, a conductor actiu del BNC A XSC1 B Ext Trig Borna negativa de la bateria, V2, a conductor actiu del BNC canal B Borna negativa de la bateria, V1, a conductor passiu del BNC V1 5 V V2 4 V Borna positiva de la bateria, V2, a conductor passiu del BNC canal B Es proposa aquesta calibració per efectuar una bona lectura de senyal Nivell senyal, 1 quadre x 5V/DIV = 5V 5V per quadre Nivell senyal, canal B 2 quadre x 2V/DIV = 4V Nivell GND Y position = 0 Lectura de senyal per l oscil loscopi Nivell GND zero Centre de pantalla canal B 2V per quadre Posició en DC Posició en DC Canal B Nivell GND zero Centre de pantalla Tutorial de l oscil loscopi Página 5 de 9

6 La mesura d un senyal altern Ens proposen l ajust i mesura d un senyal altern de les següents característiques V MÀX o V PIC : 10mV Freqüència: 1kHz Primer seleccionem el senyal des del GBF, Generador de Baixa Freqüència Senyal altern freqüència 1kHz 10mV MÀX NOTA: El GBF expressa l amplitud en valor màxim o de pic del senyal Posteriorment calibrarem l oscil loscopi,, per visualitzar la mesura: Amplitud horitzontal Base de temps Canals A i B 500µs per quadre Amplitud 5mV per quadre : Mesura en AC Tutorial de l oscil loscopi Página 6 de 9

7 Ara realitzarem la connexió del GBF a l oscil loscopi XFG1 XSC1 Ext Trig A B Borna positiva del GBF, a conductor actiu del BNC de l oscil loscopi m V U1 AC 10MΩ Borna GND del GBF, a conductor passiu del BNC de l oscil loscopi Ara visualitzem la mesura en la pantalla de l oscil loscopi i interpretem resultat Traça 1 Traça 2 V MÀX = 10mVp 2 x 5mV/Div Vpp = 20mVpp 4 x 5mV/Div T = 1ms 2 x 500µs Període de senyal 1ms El voltímetre marca una tensió de 7,071mV rms o eficaç: Vrms o eficaç = Vp o V MÀX / 1,41 = 10mVp / 1,41 Amplitud de 10mV Tutorial de l oscil loscopi Página 7 de 9

8 La mesura d un senyal digital Ens proposen ara la selecció d un senyal quadrat de les següents característiques V PIC-PIC : 300mV Període: 200µs Com sempre, primer seleccionem el senyal des del GBF Senyal quadrada freqüència 5kHz F = 1 /T= 1 / 200µs 150mV MÀX Oscil loscopi calibrat i interpretació de mesura pel : Traça 1 Traça 2 V PIC-PIC = 300mV 3 x 100mV/Div T = 200µs 2 x 100µs Període de senyal 200µs Amplitud de tensió: 150mVp, -150mVp Base Temps Canals A i B 100µs/Div : 100mV/Div Amplitud de tensió: 300mVpp : Mesura en AC Tutorial de l oscil loscopi Página 8 de 9

9 La mesura d un senyal triangular Ens proposen ara la selecció d un senyal triangular de les següents característiques V PIC-PIC : 400mV Període: 100µs Com sempre, primer seleccionem el senyal des del GBF Senyal triangular freqüència 10kHz F = 1 /T= 1 / 100µs 200mV MÀX Oscil loscopi calibrat i interpretació de mesura pel : Traça 1 Traça 2 T = 100µs 2 x 50µs V PIC-PIC = 400mV 4 x 100mV/Div Mig període de senyal 50µs Amplitud de tensió: 200mVp, -200mVp Base Temps Canals A i B 50µs/Div : 100mV/Div Amplitud de tensió: 400mVpp : Mesura en AC Tutorial de l oscil loscopi Página 9 de 9

Tutorial amplificador classe A

Tutorial amplificador classe A CFGM d Instal lacions elèctriques i automàtiques M9 Electrònica UF2: Electrònica analògica Tutorial amplificador classe A Autor: Jesús Martin (Curs 2012-13 / S1) Introducció Un amplificador és un aparell

Más detalles

Famíles lògiques. Escala d integració. Conjunt de tots els components lògics fabricats amb la mateixa tecnologia. Nº de portes

Famíles lògiques. Escala d integració. Conjunt de tots els components lògics fabricats amb la mateixa tecnologia. Nº de portes Escala d integració Nº de portes S.S.I. - Integració a petita escala M.S.I. - Integració a mitja escala L.S.I. - Integració a gran escala.l.s.i. - Integració a molt gran escala U.L.S.I. - Integració a

Más detalles

Tema 2. Els aparells de comandament elèctrics.

Tema 2. Els aparells de comandament elèctrics. 2 ELS APARELLS DE COMANDAMENT Els aparells de comandament són elements presents en qualsevol circuit o instal lació i que serveixen per governar-los. En aparença, alguns aparells de comandament poden semblar

Más detalles

3. FUNCIONS DE RECERCA I REFERÈN- CIA

3. FUNCIONS DE RECERCA I REFERÈN- CIA 1 RECERCA I REFERÈN- CIA Les funcions d aquest tipus permeten fer cerques en una taula de dades. Les funcions més representatives són les funcions CONSULTAV i CONSULTAH. Aquestes realitzen una cerca d

Más detalles

DIBUIX TÈCNIC PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

DIBUIX TÈCNIC PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA DIBUIX TÈCNIC PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA Abans de començar cal tenir uns coneixements bàsics que estudiareu a partir d ara. PUNT: No es pot definir, però podem dir que és la marca més petita que

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UN DOCUMENT

UNITAT DONAR FORMAT A UN DOCUMENT UNITAT DONAR FORMAT A UN DOCUMENT 3 Seccions Una secció és una marca definida per l usuari dins del document que permet emmagatzemar opcions de format de pàgina, encapçalaments i peus de pàgina,... diferents

Más detalles

CORRENT ALTERN: CIRCUITS RC, RL i RLC SÈRIE

CORRENT ALTERN: CIRCUITS RC, RL i RLC SÈRIE COENT ALTEN: CICUITS C, L i LC SÈIE Abans d'anar al laboratori 1 Estudieu l'apartat sobre el fonament teòric d'aquesta pràctica. 2 - epasseu l'apèndix C sobre el funcionament de l'oscil loscopi. 3 - esoleu

Más detalles

4.1. Què és una ona? 4.2. Tipus d ones Magnituds característiques de les ones Ones estacionàries

4.1. Què és una ona? 4.2. Tipus d ones Magnituds característiques de les ones Ones estacionàries Tema 4. Les ones ÍNDEX 4.1. Què és una ona? 4.2. Tipus d ones 4.3. Magnituds característiques de les ones 4.4. Ones estacionàries http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/laboratorio/ondas1/labondas1.htm

Más detalles

a) La intensitat que circula. b) La potència que consumeix. a) Intensitat de corrent que circula. b) La potència que consumeix el circuit.

a) La intensitat que circula. b) La potència que consumeix. a) Intensitat de corrent que circula. b) La potència que consumeix el circuit. Problema 1 Un corrent altern té un període d'1/50 s. Quina és la freqüència d'aquest corrent? Problema 2 Un corrent altern té una freqüència de 50 Hz. Calcular el temps que tarda a realitzar un cicle.

Más detalles

U.D. 2: ELS CIRCUITS ELÈCTRICS

U.D. 2: ELS CIRCUITS ELÈCTRICS U.D. 2: ELS CIRCUITS ELÈCTRICS QUADERN DE CLASSE Nom i Cognoms: Curs i Grup: Data d'inici: Data de finalització: QUADERN DE CLASSE. 2: ELS CIRCUITS ELECTRICS - 2 1. Dibuixa els símbols elèctrics d ús més

Más detalles

TEMA 6:EL MOVIMENT ONDULATORI HARMÒNIC (MOH( MOH) Ona és s qualsevol tipus de pertorbació que es propaga per l espai l sense transport de matèria.

TEMA 6:EL MOVIMENT ONDULATORI HARMÒNIC (MOH( MOH) Ona és s qualsevol tipus de pertorbació que es propaga per l espai l sense transport de matèria. TEMA 6:EL MOVIMENT ONDULATORI HARMÒNIC (MOH( MOH) Ona és s qualsevol tipus de pertorbació que es propaga per l espai l sense transport de matèria. Propagació del Moviment vibratori harmònic Nivell d equilibri

Más detalles

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics)

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) Índex Registre d un nou alumne Introducció de les dades prèvies Introducció de les dades del Registre:

Más detalles

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA 1 3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA Ms PowerPoint permet inserir, dins la presentació, objectes organigrama i diagrames. Els primers, poden resultar molt útils si es necessita presentar gràficament

Más detalles

TEMA 3: Polinomis 3.1 DEFINICIONS:

TEMA 3: Polinomis 3.1 DEFINICIONS: TEMA 3: Polinomis 3.1 DEFINICIONS: Anomenarem monomi qualsevol expressió algèbrica formada per la multiplicació d un nombre real i d una variable elevada a un exponent natural. El nombre es diu coeficient

Más detalles

Aquesta eina es treballa des de la banda de pestanyes Inserció, dins la barra d eines Il lustracions.

Aquesta eina es treballa des de la banda de pestanyes Inserció, dins la barra d eines Il lustracions. UNITAT ART AMB WORD 4 SmartArt Els gràfics SmartArt són elements gràfics que permeten comunicar informació visualment de forma molt clara. Inclouen diferents tipus de diagrames de processos, organigrames,

Más detalles

Tema 1: TRIGONOMETRIA

Tema 1: TRIGONOMETRIA Tema : TRIGONOMETRIA Raons trigonomètriques d un angle - sinus ( projecció sobre l eix y ) sin α sin α [, ] - cosinus ( projecció sobre l eix x ) cos α cos α [ -, ] - tangent tan α sin α / cos α tan α

Más detalles

Conversió Analògica-Digital (A/D) i Digital-Analògica (D/A)

Conversió Analògica-Digital (A/D) i Digital-Analògica (D/A) Conversió AnalògicaDigital (A/D) i DigitalAnalògica (D/A) Sumari Introducció Sistema binari Concepte de conversió Conversió A/D i D/A Famílies de convertidors A/D Circuits de mostreig i retenció Característiques

Más detalles

TEMA 3 : Nombres Racionals. Teoria

TEMA 3 : Nombres Racionals. Teoria .1 Nombres racionals.1.1 Definició TEMA : Nombres Racionals Teoria L'expressió b a on a i b son nombres enters s'anomena fracció. El nombre a rep el nom de numerador, i b de denominador. El conjunt dels

Más detalles

Variació periòdica de les propietats dels elements

Variació periòdica de les propietats dels elements Variació periòdica de les propietats dels elements PROPIETATS PERIÒDIQUES Les propietats periòdiques són aquelles propietats dels elements que varien d una manera regular al llarg d un grup i d un període

Más detalles

1. INTRODUCCIÓ A L ELECTRICITAT. MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS.

1. INTRODUCCIÓ A L ELECTRICITAT. MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS. 1. INTRODUCCIÓ A L ELECTRICITAT. MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS. 1.1. Magnituds elèctriques fonamentals 1.1.1. La tensió. La tensió es l energia amb la qual s impulsen els electrons a través del circuit.

Más detalles

ε = N BS w sin (w t)

ε = N BS w sin (w t) Problema 1. pàg, 253. Problema 20. La bobina d un alternador consta de 25 espires de 60 cm 2 i gira amb una freqüència de 50 Hz en un camp magnètic uniforme de 0,4 T. Calcula: a) la fem induïda en funció

Más detalles

VECTORS I RECTES AL PLA. Exercici 1 Tenint en compte quin és l'origen i quin és l'extrem, anomena els següents vectors: D

VECTORS I RECTES AL PLA. Exercici 1 Tenint en compte quin és l'origen i quin és l'extrem, anomena els següents vectors: D VECTORS I RECTES AL PLA Un vector és un segment orientat que és determinat per dos punts, A i B, i l'ordre d'aquests. El primer dels punts s'anomena origen i el segons es denomina extrem, i s'escriu AB.

Más detalles

Exercicis de magnetisme PAU

Exercicis de magnetisme PAU 1) Una espira circular de 4,0 cm de radi es troba en repòs en un camp magnètic constant de 0,50 T que forma un angle de 60 respecte de la normal a l espira. Calculeu el flux magnètic que travessa l espira.

Más detalles

Citelum ibérica s.a. EXPERIèNCIES EN EL MANTENIMENT DE LEDS PER ENLLUMENAT PÚBLIC

Citelum ibérica s.a. EXPERIèNCIES EN EL MANTENIMENT DE LEDS PER ENLLUMENAT PÚBLIC Citelum ibérica s.a. EXPERIèNCIES EN EL MANTENIMENT DE LEDS PER ENLLUMENAT PÚBLIC Experiències en el manteniment de Leds per Enllumenat Públic Leds una evolució constant Vida de les llumeneres de Leds

Más detalles

Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES UNITAT 2 TEOREMA DE TALES.

Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES UNITAT 2 TEOREMA DE TALES. Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES 41 42 Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 8. TRIGONOMETRIA UNITAT 2 QUÈ TREBALLARÀS? què treballaràs? En acabar la unitat has de ser

Más detalles

Dossier de recuperació

Dossier de recuperació Dossier de recuperació Tecnologia 3r ESO A 2n trimestre Departament de Tecnologia Curs 2013-2014 Tema 3: Màquines simples 1. Què és una màquina? 2. Què és una màquina eina? 3. Quines parts es distingeixen

Más detalles

PORTES LÒGIQUES AMB DÍODES I TRANSISTORS NMOS

PORTES LÒGIQUES AMB DÍODES I TRANSISTORS NMOS PORTES LÒGIQUES AMB DÍODES I TRANSISTORS NMOS Abans d'anar al laboratori 1 - Estudieu l'apartat 1 sobre el fonament teòric d'aquesta pràctica. 2 - Resoleu els exercicis plantejats a l'apartat 2. La resolució

Más detalles

Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) = k (k R)

Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) = k (k R) 1 1 3 FUNCIONS LINEALS I QUADRÀTIQUES 3.1- Funcions constants Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) k

Más detalles

TÈCNIQUES ANALÒGIQUES. PRÀCTICA 1. CARACTERÍSTIQUES DE L AMPLIFICADOR OPERACIONAL ua741

TÈCNIQUES ANALÒGIQUES. PRÀCTICA 1. CARACTERÍSTIQUES DE L AMPLIFICADOR OPERACIONAL ua741 TÈCNIQUES ANALÒGIQUES PRÀCTICA 1. CARACTERÍSTIQUES DE L AMPLIFICADOR OPERACIONAL ua741 Objectius En aquesta pràctica es realitzaran les mesures de diverses característiques de l amplificador operacional

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 55 Activitat 1 Dels nombres següents, indica quins són enters. a) 4 b) 0,25 c) 2 d) 3/5 e) 0 f) 1/2 g) 9 Els nombres enters són: 4, 2, 0 i 9. Activitat 2 Si la

Más detalles

Electrotècnia. CFGM - Instal lacions elèctriques i automàtiques. Electricitat i electrònica CFGM.IEA.M10/0.10

Electrotècnia. CFGM - Instal lacions elèctriques i automàtiques. Electricitat i electrònica CFGM.IEA.M10/0.10 Electricitat i electrònica Electrotècnia CFGM.IEA.M10/0.10 CFGM - Instal lacions elèctriques i automàtiques Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada i

Más detalles

Formato para prácticas de laboratorio

Formato para prácticas de laboratorio CARRERA Ingeniero en Computación PRÁCTICA No. 2 PLAN DE ESTUDIO LABORATORIO DE NOMBRE DE LA PRÁCTICA 1 INTRODUCCIÓN CLAVE ASIGNATURA NOMBRE DE LA ASIGNATURA 1995-2 1617 Mediciones Eléctricas y Electrónicas

Más detalles

2. EL MOVIMENT I LES FORCES

2. EL MOVIMENT I LES FORCES 2. EL MOVIMENT I LES FORCES Què has de saber quan finalitzi la unitat? 1. Reconèixer la necessitat d un sistema de referència per descriure el moviment. 2. Descriure els conceptes de moviment, posició,

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 2 TERMODINÀMICA QUÍMICA

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 2 TERMODINÀMICA QUÍMICA QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 2 TERMODINÀMICA QUÍMICA Introducció. Variables termodinàmiques TERMODINÀMICA QUÍMICA és la ciència que estudia els canvis d energia en les reaccions químiques. SISTEMA TERMODINÀMIC

Más detalles

UNITAT LES REFERÈNCIES EN L ÚS DELS CÀLCULS

UNITAT LES REFERÈNCIES EN L ÚS DELS CÀLCULS UNITAT LES REFERÈNCIES EN L ÚS DELS CÀLCULS 1 Introducció de fórmules El programa Ms Excel és un full de càlcul que permet dur a terme tota mena d operacions matemàtiques i instruccions lògiques que mostren

Más detalles

2 m. L = 3 m 42º 30º TREBALL I ENERGIA. 0,1 kg. 3,4 m. x 1 m. 0,2 m. k = 75 N/m. 1,2 m 60º

2 m. L = 3 m 42º 30º TREBALL I ENERGIA. 0,1 kg. 3,4 m. x 1 m. 0,2 m. k = 75 N/m. 1,2 m 60º 2 m L = 3 m 42º 30º TREBALL I ENERGIA 0,1 kg k = 75 N/m x 1 m 3,4 m 0,2 m 1,2 m 60º ÍNDEX 3.1. Concepte de treball 3.2. Tipus d energies 3.3. Energia mecànica. Principi de conservació de l energia mecànica

Más detalles

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions UNITAT LES FRACCIONS 1 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions 1. Concepte de fracció La fracció es representa per dos nombres enters que s anomenen

Más detalles

TEORIA I QÜESTIONARIS

TEORIA I QÜESTIONARIS ENGRANATGES Introducció Funcionament Velocitat TEORIA I QÜESTIONARIS Júlia Ahmad Tarrés 4t d ESO Tecnologia Professor Miquel Estruch Curs 2012-13 3r Trimestre 13 de maig de 2013 Escola Paidos 1. INTRODUCCIÓ

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la universitat Convocatòria 2014 Electrotècnia Sèrie 3 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A i B). Resoleu

Más detalles

TEMA 1: Trigonometria

TEMA 1: Trigonometria TEMA 1: Trigonometria La trigonometria, és la part de la geometria dedicada a la resolució de triangles, es a dir, a determinar els valors dels angles i dels costats d un triangle. 1.1 MESURA D ANGLES

Más detalles

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera:

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: ax + by = k a x + b y = k Coeficients de les incògnites: a, a, b, b. Termes independents:

Más detalles

CARTES DE FRACCIONS. Materials pel Taller de Matemàtiques

CARTES DE FRACCIONS. Materials pel Taller de Matemàtiques CARTES DE FRACCIONS Aquesta proposta és adequada pel primer cicle d ESO perquè permet recordar mitjançant un joc, una sèrie de conceptes que ja s han treballat a l Educació Primària. Per això resulta una

Más detalles

Polinomis i fraccions algèbriques

Polinomis i fraccions algèbriques Tema 2: Divisivilitat. Descomposició factorial. 2.1. Múltiples i divisors. Cal recordar que: Si al dividir dos nombres enters a i b trobem un altre nombre enter k tal que a = k b, aleshores diem que a

Más detalles

Manual de Prácticas LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Práctica # 9 CORRIENTE ALTERNA

Manual de Prácticas LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Práctica # 9 CORRIENTE ALTERNA OBJETIVOS: 1. Conocer las ondas senoidales de corriente alterna. 2. Comprender el concepto de frecuencia, ciclo y período. 3. Comparar los valores efectivos y máximos de corriente y voltaje de C.A. 4.

Más detalles

Títol: Lliçons Moodle, una bona eina per a l adaptació a l EEES. Exemple d una lliçó sobre teoria de la simetria en arquitectura.

Títol: Lliçons Moodle, una bona eina per a l adaptació a l EEES. Exemple d una lliçó sobre teoria de la simetria en arquitectura. Títol: Lliçons Moodle, una bona eina per a l adaptació a l EEES. Exemple d una lliçó sobre teoria de la simetria en arquitectura. Autors: Piedad Guijarro i Pere Cruells Centre: ETSAB Secció de Matemàtiques

Más detalles

1.- Elements d una recta Vector director d una recta Vector normal d una recta Pendent d una recta

1.- Elements d una recta Vector director d una recta Vector normal d una recta Pendent d una recta .- Elements d una recta..- Vector director d una recta..- Vector normal d una recta.3.- Pendent d una recta.- Equacions d una recta..- Equació ectorial, paramètrica i contínua..- Equació explícita.3.-

Más detalles

2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre

2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre D11 2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre Per mesurar forces utilitzarem el dinamòmetre (NO la balança!) Els dinamòmetres contenen al seu interior una molla que és elàstica, a l aplicar una força

Más detalles

INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA. Nociones básicas sobre el manejo de LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO

INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA. Nociones básicas sobre el manejo de LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA Esta documentación tiene como objetivo facilitar el primer contacto del alumno con la instrumentación básica de un. Como material de apoyo para el manejo de la

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 30 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Completa la taula següent: Graus Minuts Segons 30º 30 x 60 = 1.800 1.800 x 60 = 108.000 45º 2.700 162.000 120º 7.200 432.000 270º 16.200 972.000

Más detalles

Sesión 6 Instrumentación básica y técnicas de medida

Sesión 6 Instrumentación básica y técnicas de medida Sesión 6 Instrumentación básica y técnicas de medida Componentes y Circuitos Electrónicos Isabel Pérez /José A. Garcia Souto www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_tecnologia_electronica/personal/isabelperez

Más detalles

Instal lacions solars fotovoltaiques

Instal lacions solars fotovoltaiques Electricitat i electrònica Instal lacions solars fotovoltaiques CFGM.EE10.M06/0.09 CFGM - Instal lacions elèctriques i automàtiques CFGM - Instal lacions elèctriques i automàtiques Instal lacions solars

Más detalles

SISTEMES AUTOMÀTICS I DE CONTROL Components

SISTEMES AUTOMÀTICS I DE CONTROL Components SISTEMES AUTOMÀTICS I DE CONTROL Components CLASSIFICACIÓ DELS DISPOSITIUS Dispositius d entrada d ordres: - Elements binaris (polsadors, interruptors, commutadors, etc.) - Elements numèrics o alfanumèrics

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2007-2008 Tecnologia industrial Sèrie 4 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna, i la segona té dues opcions (A o B), de

Más detalles

MÚLTIPLES I DIVISORS

MÚLTIPLES I DIVISORS MÚLTIPLES I DIVISORS DETERMINACIÓ DE MÚLTIPLES Múltiple d un nombre és el resultat de multiplicar aquest nombre per un altre nombre natural qualsevol. 2 x 0 = 0 2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 2 x 3 = 6 2 x 4 = 8

Más detalles

CIRCUITOS INTEGRADOS DE PUERTAS LÓGICAS

CIRCUITOS INTEGRADOS DE PUERTAS LÓGICAS CIRCUITOS INTEGRADOS DE PUERTAS LÓGICAS CIRCUITOS COMBINACIONALES INTEGRADOS CIRCUITOS INTEGRADOS SECUENCIALES: FLIP-FLOPS, REGISTROS Y CONTADORES CONSEJOS PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS LÓGICOS DE CIRCUITOS

Más detalles

RONDO 3 X 1 AMB RECOLZAMENT (4 JUGADORS)

RONDO 3 X 1 AMB RECOLZAMENT (4 JUGADORS) RONDO 3 X 1 AMB RECOLZAMENT (4 JUGADORS) Es forma un quadre on es juga un 3 x 1. Els posseïdors de la pilota tenen un espai cadascú i poden jugar a 2 tocs. El jugador que té pilota sempre ha de tenir el

Más detalles

Qüestions de Corrent Altern

Qüestions de Corrent Altern Qüestions de orrent Altern 1. Si en un circuit s'omple el condensador amb un dielèctric (de constant dielèctrica r ), la constant de temps del circuit a) s'incrementa en un factor r. b) es redueix en un

Más detalles

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí seguit, només depèn de la posició inicial i final. PROPIETATS: 1. El treball fet pel camp quan la

Más detalles

Oscar Ignacio Botero H. Diana Marcela Domínguez P. SIMULADOR PROTEUS MÓDULO. VIRTUAL INSTRUMENTS MODE: (Instrumentos virtuales)

Oscar Ignacio Botero H. Diana Marcela Domínguez P. SIMULADOR PROTEUS MÓDULO. VIRTUAL INSTRUMENTS MODE: (Instrumentos virtuales) SIMULADOR PROTEUS MÓDULO VIRTUAL INSTRUMENTS MODE: (Instrumentos virtuales) En éste modo se encuentran las siguientes opciones 1. VOLTÍMETROS Y AMPERÍMETROS (AC Y DC) Instrumentos que operan en tiempo

Más detalles

Càlcul de tants efectius

Càlcul de tants efectius Càlcul de tants efectius Utilització de la funció TIR en el càlcul 1de 39 Exercici 1 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 X 0 1 2 3 4 5 i=0,05 i=0,035 En primer lloc, es calcula el capital X igualant els

Más detalles

U.D. 1: L'ELECTRICITAT

U.D. 1: L'ELECTRICITAT U.D. 1: L'ELECTRICITAT QUADERN DE CLASSE Nom i Cognoms: Curs i Grup: Data d'inici: Data de finalització: QUADERN DE CLASSE. 1: L'ELECTRICITAT - 2 1. Fes un llistat de precaucions que cal prendre a la llar,

Más detalles

Aproximar un nombre decimal consisteix a reduir-lo a un altre nombre decimal exacte el valor del qual sigui molt pròxim al seu.

Aproximar un nombre decimal consisteix a reduir-lo a un altre nombre decimal exacte el valor del qual sigui molt pròxim al seu. Aproximar un nombre decimal consisteix a reduir-lo a un altre nombre decimal exacte el valor del qual sigui molt pròxim al seu. El nombre π és un nombre que té infinites xifres decimals. Sabem que aquest

Más detalles

Atenció sanitària. CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència. Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM.APD.M02/0.

Atenció sanitària. CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència. Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM.APD.M02/0. Serveis socioculturals i a la comunitat Atenció sanitària CFGM.APD.M02/0.13 CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UN DOCUMENT

UNITAT DONAR FORMAT A UN DOCUMENT UNITAT DONAR FORMAT A UN DOCUMENT 2 Format de paràgraf Per defecte, quan es crea un document a Ms Word el text apareix alineat a l esquerra, amb un interlineat senzill i sense cap tipus de sagnat o entrada

Más detalles

operacions inverses índex base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari:

operacions inverses índex base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari: Potències i arrels Potències i arrels Potència operacions inverses Arrel exponent índex 7 = 7 7 7 = 4 4 = 7 base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari: base

Más detalles

1.Què és la llum?on es produeix?com es propaga?quins cossos propaguen la llum? 5.Què en sabem dels colors dels objectes?

1.Què és la llum?on es produeix?com es propaga?quins cossos propaguen la llum? 5.Què en sabem dels colors dels objectes? 1.Què és la llum?on es produeix?com es propaga?quins cossos propaguen la llum? 2.Quines són les propietats de la llum? 3.Què són els miralls i les lents? 4.Què és la llum blanca? 5.Què en sabem dels colors

Más detalles

Amplificador Operacional No Ideal

Amplificador Operacional No Ideal mplificador Operacional No Ideal Tècniques nalògiques Introducció mplificador Operacional Ideal (Recordatori) v i v i v v v O = ( v v ) Idealitat 1: mb realimentació negativa v = v Idealitat 2: Z i Per

Más detalles

EC1281 LABORATORIO DE MEDICIONES ELÉCTRICAS PRELABORATORIO Nº 3 EL OSCILOSCOPIO DIGITAL

EC1281 LABORATORIO DE MEDICIONES ELÉCTRICAS PRELABORATORIO Nº 3 EL OSCILOSCOPIO DIGITAL EC1281 LABORATORIO DE MEDICIONES ELÉCTRICAS PRELABORATORIO Nº 3 EL OSCILOSCOPIO DIGITAL DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN OSCILOSCOPIO ANALÓGICO PRESENTACIÓN DE LAS FIGURAS EN LA PANTALLA DE UN OSCILOSCOPIO ANALÓGICO

Más detalles

Laboratorio N 3 Estudio de Corriente Alterna y de Inductancias

Laboratorio N 3 Estudio de Corriente Alterna y de Inductancias Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Departamento de Física FI2003-6 Métodos Experimentales Laboratorio N 3 Estudio de Corriente Alterna y de Inductancias Integrantes: Carlos

Más detalles

MA5: Els nombres i llurs propietats: operacions numèriques

MA5: Els nombres i llurs propietats: operacions numèriques MA5: Els nombres i llurs propietats: operacions numèriques Els nombres enters Els temes que analitzarem són: Ordenació d'enters Representació gràfica d'enters Valor absolut d un nombre enter Suma, resta,

Más detalles

Problemes proposats A 30º

Problemes proposats A 30º Problemes proposats.1.- Un cos es manté en posició mitjançant un cable al llarg d'un pla inclinat. a) Si l'angle del pla son 60º i la massa del cos es de 50 Kg, determineu la tensió del cable i la força

Más detalles

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ VILANOVA I LA GELTRÚ EMPLAÇAMENT PARCEL LA DADES DEL CADASTRE Dades del

Más detalles

FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. MATEMÀTIQUES-1

FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. MATEMÀTIQUES-1 FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. 1. Funcions exponencials. 2. Equacions exponencials. 3. Definició de logaritme. Propietats. 4. Funcions logarítmiques. 5. Equacions logarítmiques. 1. Funcions exponencials.

Más detalles

Es important dir que, dos vectors, des del punt de vista matemàtic, són iguals quan els seus mòduls, sentits i direccions són equivalents.

Es important dir que, dos vectors, des del punt de vista matemàtic, són iguals quan els seus mòduls, sentits i direccions són equivalents. 1 CÀLCUL VECTORIAL Abans de començar a parlar de vectors i ficar-nos plenament en el seu estudi, hem de saber distingir els dos tipus de magnituds que defineixen la física: 1. Magnituds escalars: magnituds

Más detalles

MATEMÀTIQUES Versió impresa ESTADÍSTICA

MATEMÀTIQUES Versió impresa ESTADÍSTICA MATEMÀTIQUES Versió impresa ESTADÍSTICA 1. RepÀs d estadística unidimensional 1.1. Freqüències absoluta i relativa Si ho recordeu, una de les primeres magnituds que es calcula en un estudi estadístic és

Más detalles

FÍSICA I QUÍMICA Quadern d exercicis. Ones

FÍSICA I QUÍMICA Quadern d exercicis. Ones FÍSICA I QUÍMICA Quadern d exercicis Ones 1.* Quin és el període d una ona si la freqüència és de 65,4 Hz? 2.** Relacioneu els conceptes amb les definicions corresponents. a) Amplitud b) Longitud d ona

Más detalles

En la figura se muestra la curva correspondiente V. t la figura, la medida de la tensión máxima es inmediata, mientras que la

En la figura se muestra la curva correspondiente V. t la figura, la medida de la tensión máxima es inmediata, mientras que la PRÁCTICA 3 El osciloscopio. Medida de corrientes variables Hasta este momento, hemos estado trabajando con corriente continua, esto es, una corriente eléctrica que se caracteriza por una intensidad constante

Más detalles

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2.

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU. Curs 2005-2006 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Física sèrie 4

Más detalles

Administrar comptes d'usuari en Windows 7

Administrar comptes d'usuari en Windows 7 Administrar comptes d'usuari en Windows 7 És convenient crear un compte d'usuari per a cada persona que utilitza un mateix ordinador. Bàsicament existeixen dos tipus de comptes d'usuaris: usuaris normals

Más detalles

FISICA I QUIMICA 4t ESO ACTIVITATS CINEMÀTICA

FISICA I QUIMICA 4t ESO ACTIVITATS CINEMÀTICA FISICA I QUIMICA 4t ESO ACTIVITATS CINEMÀTICA 1. Fes els següents canvis d'unitats amb factors de conversió (a) 40 km a m (b) 2500 cm a hm (c) 7,85 dam a cm (d) 8,5 h a segons (e) 7900 s a h (f) 35 min

Más detalles

OLIMPÍADA DE FÍSICA CATALUNYA 2011

OLIMPÍADA DE FÍSICA CATALUNYA 2011 QÜESTIONS A) Dos blocs es mouen per l acció de la força F sobre un terra horitzontal sense fregament tal com es veu a la figura, on T és la tensió de la corda que uneix els dos cossos. Determineu la relació

Más detalles

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés.

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés. NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR ELS TRÀMITS ASSOCIATS A LES INSTAL LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DAVANT DE LES EMPRESES DISTRIBUÏDORES ELÈCTRIQUES Aquesta nota sintetitza els criteris

Más detalles

Problemes de Tècniques Analògiques. Full II. Realimentació i Estabilitat. 1 er Curs d'enginyeria Tècnica Industrial (esp. Electrònica Industrial)

Problemes de Tècniques Analògiques. Full II. Realimentació i Estabilitat. 1 er Curs d'enginyeria Tècnica Industrial (esp. Electrònica Industrial) Problemes de Tècniques Analògiques. Full II. ealimentació i Estabilitat. 1 er urs d'enginyeria Tècnica Industrial (esp. Electrònica Industrial) Amplificadors: realimentació negativa 1. Sigui el circuit

Más detalles

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment)

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment) D21 4.7. Lleis de ewton (relacionen la força i el moviment) - Primera Llei de ewton o Llei d inèrcia QUÈ ÉS LA IÈRCIA? La inèrcia és la tendència que tenen el cossos a mantenirse en repòs o en MRU. Dit

Más detalles

Curs per a l ús didàctic de l equip d entrenador autòmat programable BTT01 i les sondes BTT02

Curs per a l ús didàctic de l equip d entrenador autòmat programable BTT01 i les sondes BTT02 Curs per a l ús didàctic de l equip d entrenador autòmat programable BTT01 i les sondes BTT02 Joan Busquets Tendero Joan Carol Tarrús Francesc Delis Ramos Pere García Janeras Francesc Garófano Montoro

Más detalles

3.1 EL SEGON PRINCIPI DE LA TERMODINÀMICA

3.1 EL SEGON PRINCIPI DE LA TERMODINÀMICA 3.1 EL SEGON PRINCIPI DE LA TERMODINÀMICA Els processos termodinàmics Un procés és espontani quan un sistema evoluciona des d un estat inicial fins a un estat final sense cap tipus d intervenció externa.

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2009-2010 Física Sèrie 2 L examen consta d una part comuna (problemes P1 i P2), que heu de fer obligatòriament, i d una part optativa, de la qual heu d escollir UNA

Más detalles

Laboratorio de Tecnología Electrónica : Instrumentación. Facultad de Informática Universidade da Coruña

Laboratorio de Tecnología Electrónica : Instrumentación. Facultad de Informática Universidade da Coruña Laboratorio de Tecnología Electrónica : Instrumentación Facultad de Informática Universidade da Coruña Introducción (I) Estudio de Componentes y Circuitos que procesan información con soporte eléctrico

Más detalles

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès.

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. ÍNDEX: En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. (Es pot accedir-hi directament clicant damunt el punt en qüestió) 1. Tarifes

Más detalles

10 Àlgebra vectorial. on 3, -2 i 4 són les projeccions en els eixos x, y, y z respectivament.

10 Àlgebra vectorial. on 3, -2 i 4 són les projeccions en els eixos x, y, y z respectivament. 10 Àlgebra vectorial ÀLGEBR VECTORIL Índe P.1. P.. P.3. P.4. P.5. P.6. Vectors Suma i resta vectorial Producte d un escalar per un vector Vector unitari Producte escalar Producte vectorial P.1. Vectors

Más detalles

ÍNDEX LA MATÈRIA... 2 MASSA I VOLUM DE SÒLIDS I LÍQUIDS... 4 LES SUBSTÀNCIES I LA MATÈRIA... 5 ELS ESTATS DE LES SUBSTÀNCIES... 6

ÍNDEX LA MATÈRIA... 2 MASSA I VOLUM DE SÒLIDS I LÍQUIDS... 4 LES SUBSTÀNCIES I LA MATÈRIA... 5 ELS ESTATS DE LES SUBSTÀNCIES... 6 LA MATÈRIA ÍNDEX LA MATÈRIA... 2 MASSA I VOLUM DE SÒLIDS I LÍQUIDS... 4 LES SUBSTÀNCIES I LA MATÈRIA... 5 ELS ESTATS DE LES SUBSTÀNCIES... 6 LES PROPIETATS DELS MATERIALS... 10 MESCLES I DISSOLUCIONS...

Más detalles

ESTUDI PER A UNA INTERFÍCIE D AJUDA A DALTÒNICS EN LA INTERPRETACIÓ DE MAPES DE METRO

ESTUDI PER A UNA INTERFÍCIE D AJUDA A DALTÒNICS EN LA INTERPRETACIÓ DE MAPES DE METRO ESTUDI PER A UNA INTERFÍCIE D AJUDA A DALTÒNICS EN LA INTERPRETACIÓ DE MAPES DE METRO Autor: Verónica Marchán Director: Maria Vanrell Índex Introducció Interpretació automàtica de mapes Resultats experimentals

Más detalles

8. Reflexiona: Si a<-3, pot se a<0?

8. Reflexiona: Si a<-3, pot se a<0? ACTIVITATS 1. Expressa amb nombres enters: a) L avió vola a una altura de tres mil metres b) El termòmetre marca tres graus sota zero c) Dec cinc euros al meu germà 2. Troba el valor absolut de: -4, +5,

Más detalles

Práctica No 0: Parte C El Osciloscopio y el Generador de Señales

Práctica No 0: Parte C El Osciloscopio y el Generador de Señales Universidad Nacional Experimental del Táchira. Departamento de Ingeniería Electrónica. Núcleo de Instrumentación y Control. Bioinstrumentación I Revisada por: Prof. Rafael Volcanes, Prof. Lisbeth Román.

Más detalles

La Noa va de càmping, quina llet ha de triar?

La Noa va de càmping, quina llet ha de triar? La Noa va de càmping, quina llet ha de triar? La Noa té 16 anys, està estudiant Batxillerat científic. Ella i el seu germà de 12 anys van al supermercat a buscar uns tetrabricks de llet per endur-se n,

Más detalles

PRÁCTICA N 6. Cómo influye el factor de atenuación X1 y X10 cuando se realiza una medida?

PRÁCTICA N 6. Cómo influye el factor de atenuación X1 y X10 cuando se realiza una medida? REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO UNIVERSITARIO EXPERIMENTAL DE TECNOLOGÍA DE LA VICTORIA LA VICTORIA ESTADO ARAGUA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD LABORATORIO

Más detalles

ESCOLA DE FAMÍLIA 4.COM FOMENTAR LA COMUNICACIÓ PARES-FILLS? DR. JORDI SASOT UNITAT DE PAIDOPSIQUIATRIA 4.1. ESCOLA DE FAMÍLIA

ESCOLA DE FAMÍLIA 4.COM FOMENTAR LA COMUNICACIÓ PARES-FILLS? DR. JORDI SASOT UNITAT DE PAIDOPSIQUIATRIA 4.1. ESCOLA DE FAMÍLIA ESCOLA DE FAMÍLIA 4.COM FOMENTAR LA COMUNICACIÓ PARES-FILLS? DR. JORDI SASOT UNITAT DE PAIDOPSIQUIATRIA 4.1. ESCOLA DE FAMÍLIA ESTRUCTURES FAMILIARS ACTUALS LA FAMÍLIA AVUI CADA DIA QUE PASSA HI HAN MES

Más detalles

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4 F I T X A 4 Com és la Lluna? El divendres 20 de març tens l oportunitat d observar un fenomen molt poc freqüent: un eclipsi de Sol. Cap a les nou del matí, veuràs com la Lluna va situant-se davant del

Más detalles

PRIMER CURS DEL CURS GENERAL DE FOTOGRAFIA

PRIMER CURS DEL CURS GENERAL DE FOTOGRAFIA PRIMER CURS DEL CURS GENERAL DE FOTOGRAFIA Té per finalitat proporcionar els coneixements fonamentals sobre la tècnica per la realització de les imatges, els procediments d il luminació, de revelat de

Más detalles

MATEMÀTIQUES CURS En vermell comentaris per al professorat Construcció d una escultura 3D

MATEMÀTIQUES CURS En vermell comentaris per al professorat Construcció d una escultura 3D En vermell comentaris per al professorat Construcció d una escultura 3D 1/8 Es disposen en grups de tres o quatre i se ls fa lliurament del dossier. Potser és bona idea anar donant per parts, segons l

Más detalles