GRAU D EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Primer curs 2015 /2016

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "GRAU D EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Primer curs 2015 /2016"

Transcripción

1 GRAU D EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Primer curs 2015 /2016 Grup 21 curs Societat, Ciència i Cultura Societat, Ciència i Cultura i contextos I i contextos II / 6ECTS Teories i Pràctiques contemporànies en educació / 6ECTS Matemàtiques per a mestres I I Grup 31 curs / 6ECTS Teories i Pràctiques contemporànies en educació / 6ECTS Matemàtiques per a mestres I I i contextos I i contextos II Societat, Ciència i Cultura Societat, Ciència i Cultura 1

2 Grup 41 curs 15 a 16 Tutories I i contextos I i contextos II / 6ECTS Teories i Pràctiques contemporànies en educació / 6ECTS Matemàtiques per a mestres Societat, Ciència i Cultura Grup 71 curs 15 a 16 Tutories Societat, Ciència i Cultura / 6ECTS Teories i Pràctiques contemporànies en educació / 6ECTS Matemàtiques per a mestres i contextos I i contextos II i Interacció i Interacció I El grup 71 de 1r, 2n i 3er té com a llengua vehicular l anglès a totes les assignatures menys: i Contextos, Educativa, i Currículum i Llengües i Aprenentatge. 2

3 GRAU D EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Segon curs 2015 /2016 Grup 21 curs / 10ECTS E/A del coneixement del medi n.s.c / 6ECTS Didàctica i Desenvolupament Curricular / 6ECTS Aprenentatge de les matemàtiques i currículum / 6ECTS Context social i gestió escolar / 6ECTS i currículum / 6ECTS desenvolupament I / 5 ECTS Educació Física en Educació Primària Pràcticum I Grup 31 curs / 10ECTS E/A del coneixement del medi n.s.c / 6ECTS Didàctica i Desenvolupament Curricular / 6ECTS i currículum Pràcticum I / 6ECTS Context social i gestió escolar / 6ECTS Aprenentatge de les matemàtiques i currículum / 6ECTS desenvolupament I / 5 ECTS Educació Física en Educació Primària 3

4 Grup 41 curs 15 a 16 Tutories / 10ECTS E/A del coneixement del medi n.s.c / 6ECTS Didàctica i Desenvolupament Curricular / 6ECTS i currículum / 6ECTS Context social i gestió escolar / 6ECTS Aprenentatge de les matemàtiques i currículum / 6ECTS desenvolupament I / 5ECTS Educació Física en Educació Primària Pràcticum I Grup 71 curs 15 a 16 Tutories / 10ECTS E/A del coneixement del medi n.s.c / 6ECTS Didàctica i Desenvolupament Curricular / 5ECTS Educació Física en Educació Primària / 6ECTS Context social i gestió escolar / 6ECTS i currículum / 6ECTS desenvolupament I / 6ECTS Aprenentatge de les matemàtiques i currículum Pràcticum I El grup 71 de 1r, 2n i 3er té com a llengua vehicular l anglès a totes les assignatures menys: i Contextos, Educativa, i Currículum i Llengües i Aprenentatge. 4

5 GRAU D EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Tercer curs 2015 /2016 Grup 21 3er curs / 5ECTS Llengües i aprenentatge / 5ECTS Projecte lingüístic de centres i plurilingüisme 3 ECTS català/2 ECTS anglès / 4ECTS Educació Física i la seva didàctica I / 5ECTS Educació musical, i aprenentatge / 5ECTS Gestió i innovació a l aula de matemàtiques / 5ECTS Didàctica de les Ciències Socials / 5ECTS Didàctica de les ciències experimentals / 3+2 ECTS Planificació, investigació i innovació / 4ECTS desenvolupament II / 5ECTS Diferències i inclusió Pràcticum II Grup 31 3er curs / 5ECTS Didàctica de les ciències experimentals / 3+2 ECTS Planificació, investigació i innovació / 4ECTS desenvolupament II / 5ECTS Educació musical, i aprenentatge / 5ECTS Gestió i innovació a l aula de matemàtiques / 5ECTS Projecte lingüístic de centres i plurilingüisme 3 ECTS català/2 ECTS anglès Pràcticum II / 4ECTS Educació Física i la seva didàctica I / 5ECTS Diferències i inclusió / 5ECTS Llengües i aprenentatge / 5ECTS Didàctica de les Ciències Socials 5

6 Grup 41 3er curs 15 a / 4ECTS desenvolupament II / 5ECTS Diferències i inclusió / 4ECTS Educació Física i la seva didàctica I / 5ECTS Projecte lingüístic de centres i plurilingüisme 3 ECTS català/2 ECTS anglès / 5ECTS Llengües i aprenentatge / 5ECTS Educació musical, i aprenentatge / 5ECTS Didàctica de les ciències experimentals / 5ECTS Didàctica de les Ciències Socials / 5ECTS Gestió i innovació a l aula de matemàtiques / 3+2 ECTS Planificació, investigació i innovació Pràcticum II Grup 71 3er curs 15 a 16 Tutories / 5ECTS Didàctica de les ciències experimentals / 5ECTS Projecte lingüístic de centres i plurilingüisme / 5ECTS Llengües i aprenentatge / 5ECTS Diferències i inclusió / 5ECTS Gestió i innovació a l aula de matemàtiques / 5ECTS Educació musical, i aprenentatge / 4ECTS Educació Física i la seva didàctica I / 3+2 ECTS Planificació, investigació i innovació / 4ECTS desenvolupament II / 5ECTS Didàctica de les Ciències Socials Pràcticum II El grup 71 de 1r, 2n i 3er té com a llengua vehicular l anglès a totes les assignatures menys: i Contextos, Educativa, i Currículum i Llengües i Aprenentatge. 6

7 EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Quart Curs 2015 / 2016 Semestre. OPTATIVES EDUCACIÓ MUSICAL 8 a 9: Didàctica de la Música I (Grup 9 a Anàlisi, audició i la seva didàctica 8:30 a 10: Didàctica de la Música I 9:30 a Anàlisi, audició i la seva didàctica 11 a Veu, cançó i direcció (Grup 11:30 a Veu, cançó i direcció (Grup 11:30 a 13 Tutories Pràcticum Semestre 8:30 a 10: Llenguatge musical 8:00 a 9:30 Didàctica de la Música II 11 a Didàctica de la Música II 9:30 a 11 Llenguatge musical 11:30 a 13 Tutoria Pràcticum Educació Musical EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Quart Curs 2015 / 2016 Semestre. OPTATIVES EDUCACIÓ FÍSICA 8 a 9: Activitat física diversitat i 9:00 a 11: Activitat física diversitat i 9:00 a 10: salut salut desenvolupament motor 9:30 a 11: a Educació física i la seva desenvolupament motor didàctica II 11:30 a Educació física i la seva didàctica II 11:30 a 13 Tutories Pràcticum Semestre 9 a Joc i iniciació esportiva (Grup 8:00 a 9: Joc i iniciació esportiva 11:30 a Expressió i comunicació 9:30 a 11: Expressió i comunicació Corporal Corporal 11:30 a 13 Tutoria Pràcticum Educació Física

8 EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Quart Curs 2015 / 2016 Semestre. OPTATIVES LLENGUA ANGLESA 9:30 a Usos professionals i acadèmics de la llengua anglesa (GRUP 70) 8 a 11: Recursos per a l ensenyament / aprenentatge de la llengua anglesa en educació infantil i primària 11:30 a 13:00 Tutories Pràcticum 16 a 17:30 16 a 19: L aprenentatge de la Llengua Estrangera (anglès) en l educació primària mitjançant les TIC (Grup 70) Semestre 8 a 11: La Llengua anglesa en el món contemporani: pràctiques i contextos 11:30 a 13:00 Tutoria Pràcticum Llengua Anglesa 16:00 a 19: Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) en l educació Primària

9 EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Quart Curs 2015 / 2016 Semestre. OPTATIVES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES 9:30 a Necessitats Educatives 8 a 11: Necessitats Educatives Específiques Sensorials Específiques en els processos d aprenentatge (Grup 70) 11:30 a 13:00 Tutories Pràcticum 16 a 17:30 16 a 19: Necessitats Educatives Específiques afectives, emocionals i de conducta (Grup 70) Semestre 8 a 11: Necessitats Educatives Específiques de caràcter cognitiu 11:30 a 13:00 Tutoria Pràcticum NEE 16:00 a 19: Acollida lingüística a l escola (Grup 70)

10 EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Quart Curs 2015 / 2016 Semestre. OPTATIVES LLENGUA /MATEMATIQUES/ CCEE / CCSS / EXPRESSIÓ ARTÍSTICA / RELIGIÓ /AICLE 9 a 12: Matemàtiques: Joc i 8 a 11: Projectes per ensenyar i 9 a 12: Audios activitats matemàtiques (Grup 70) aprendre llengua i Expressió Artística (Grup 70) , imatge i CCEE / Matemàtiques: simulació Seqüenciació i avaluació de l aprenentatge científic matemàtic 11:30 a 13:00 Tutories Pràcticum 16 a 17:30 Tutories Pràcticum 16:00 a 19: Adequació i fluïdesa en llengües oficials (Bases lingüístiques per a mestres d educació primària) (Grup 70) Laboratori i Virtualitat en Educació Primària (Grup 70) 17:30 a Connexions i contextos en matemàtiques Educació per a la ciutadania (Grup 70) Semestre 16 a 19: Projectes Artístics (Grup Biblioteca Escolar (Grup 9 a 12: Matemàtiques per 8 a 11: Patrimoni lingüístic i literari comprendre el món Investigació i innovació Valors de la Ciència (Grup 70) dins i fora de l aula 16 a 17:30 Tutoria Pràcticum Matemàtiques Altres Tutories Pràcticum 17:30 a Matemàtiques en el centre escolar (Grup 70) 11:30 a 13:00 Tutoria Pràcticum Llengua i Literatura Altres Tutories Pràcticum 9 a 12: Religió cultura i valors Aprenentatge Integrat de continguts i llengua (AICLE) en l educació primària (grup70 adreçat als estudiants que no fan la Menció) 16:00 a 19: Literatura infantil 16 a 19: Religió cultura i valors (Grup 70) Innovació Didàctica a les Arts Visuals

11

ANNEX Pla d estudis conduent a l obtenció del Grau en Mestre o Mestra d Educació Primària per la Universitat Jaume I

ANNEX Pla d estudis conduent a l obtenció del Grau en Mestre o Mestra d Educació Primària per la Universitat Jaume I Universitat Jaume I RESOLUCIÓ de de maig de 03, de la Universitat Jaume I de Castellón, per la qual es publica la modificació del pla d estudis de Graduat o Graduada en Mestre o Mestra d Educació Primària.

Más detalles

TABLAS PARA FACILITAR LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS TITULACIÓN DE DESTINO: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

TABLAS PARA FACILITAR LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS TITULACIÓN DE DESTINO: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA ABLAS PARA FACILIAR LA SOLICIUD DE RECONOCIMIENO Y RANSFERENCIA DE CRÉDIOS IULACIÓN DE DESINO: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Normativa de referencia: Acuerdo Normativo 9494 de 22 de julio de 2010 (FOU 335)

Más detalles

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I DE DESENVOLUPAMENT: CARACTERÍSTIQUES 17211 9 UC EVOLUTIVES

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I DE DESENVOLUPAMENT: CARACTERÍSTIQUES 17211 9 UC EVOLUTIVES GRADO NOMBRE DE ASIGNATURA COD CRD UNIVERSIDAD DE ORIGEN PLAN DE ORIGEN ASIGNATURA DE ORIGEN 17107 6 UC CARDENAL HERRERA-CEU GRADO FUNDAMENTOS DIDACTICOS DE LA ENSEÑANZA I L'EDUCACIÓ 17212 6 UC CARDENAL

Más detalles

Missió de Biblioteques de Barcelona

Missió de Biblioteques de Barcelona Missió de Biblioteques de Barcelona Facilitar a tota la ciutadania -mitjançant els recursos materials, la col lecció i la programació de les biblioteques- l accés lliure a la informació, al coneixement

Más detalles

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60 UNIVERSITAT D'ALACANT MÀSTER EN PROFESSORAT D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (PLA 2009) D024 UNIVERSIDAD DE ALICANTE MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (PLAN 2009) TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS

Más detalles

LLISTAT DE LLIBRES DE L ALUMNAT D EDUCACIÓ INFANTIL ( P5) CURS

LLISTAT DE LLIBRES DE L ALUMNAT D EDUCACIÓ INFANTIL ( P5) CURS LLISTAT DE LLIBRES DE L ALUMNAT D EDUCACIÓ INFANTIL ( P5) CURS 2015-2016 LLIBRES 1r Cicle Inicial CURS 2015-2016 LLENGUA CATALANA Lectoescriptura 1r Llengua 1 Projecte TALENTIA Quaderns d Activitats 1,2,3

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

TAULA DE RECONEIXEMENT

TAULA DE RECONEIXEMENT TAULA DE RECONEIXEMENT CODI ENSENYAMENT DE 1r i/o 2n CICLE LLICENCIAT EN BELLES ARTS TÍTOL DE GRAU DISSENY 405562 200207 DISSENY I 6.0 Obl 363400 ELEMENTS : MORFOLOGIA I TECTÒNICA 405563 200202 ANALISI

Más detalles

TABLAS PARA FACILITAR LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS TITULACIÓN DE DESTINO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL

TABLAS PARA FACILITAR LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS TITULACIÓN DE DESTINO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL ABLAS PARA FACILIAR LA SOLICIUD DE RECONOCIMIENO Y RANSFERENCIA DE CRÉDIOS IULACIÓN DE DESINO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANIL Normativa de referencia: Acuerdo Normativo 9494 de 22 de julio de 2010 (FOU 335)

Más detalles

GRADO EN MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL

GRADO EN MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL GRADO EN MAGISTERIO EN OFERTA ACADÉMICA 04/05 Estudios Grado en Magisterio en Educación Infantil (Plan de estudios publicado en BOE) Página propia Grado Rama de conocimiento Centro Ciencias Sociales y

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 305 Lunes 19 de diciembre de 2016 Sec. III. Pág. 88722 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 12037 Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se

Más detalles

Grado en Educación Primaria + Grado en Educación Infantil

Grado en Educación Primaria + Grado en Educación Infantil Doble Grado en Grado en Educación Primaria + Grado en Educación Infantil PLAN DE ESTUDIOS Nota: para la obtención del Doble Grado, el alumnado deberá cursar la mención de TIC en educación o Lengua extranjera:

Más detalles

Col legi C. Sant Francesc d Assís CURS ESCOLAR 2011/12 Ferreries. El petit univers - Ed.Barcanova ISBN 978-84-489-2164-4

Col legi C. Sant Francesc d Assís CURS ESCOLAR 2011/12 Ferreries. El petit univers - Ed.Barcanova ISBN 978-84-489-2164-4 ESCOLA INFANTIL 3 ANYS 22 alumnes El petit univers - Ed.Barcanova ISBN 978-84-489-2164-4 Grafilletres 1 - Ed. Cruïlla ISBN 978-84-661-1859-0 Lectoescriptura Mon de Paraules núm. 1 - Ed. Cruïlla ISBN 978-84-8286-894-3

Más detalles

Educación Infantil + Grado en Educación Primaria

Educación Infantil + Grado en Educación Primaria Doble Grado en Educación Infantil + Grado en Educación Primaria PLAN DE ESTUDIOS Nota: para la obtención del Doble Grado, el alumnado deberá cursar la mención de TIC en educación o Lengua extranjera: inglés.

Más detalles

LLIBRES DE TEXT 1 r ESO/1º ESO

LLIBRES DE TEXT 1 r ESO/1º ESO Lengua y Literatura Llengua i Literatura CC.SS. Geografia i Història CC.SS. Geografía e Historia Matemàtiques/Matemáticas Ciències Naturals Ciencias Naturales Educació Plàtica i Visual Educación Plástica

Más detalles

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Curs 2011-2012 Assignatura troncal Segon quadrimestre

Más detalles

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADO DE MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADO DE MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA ANEXO IV PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADO DE MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA - 1 - GRADO EN MAESTRO/A DE EDUCACIÓN PRIMARIA POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

Internacionalització - Unitat d Educació Florida Universitària Nov 2013 Abraham Cerveró: acervero@florida-uni.es Gisela Vidal: gvidal@florida-uni.

Internacionalització - Unitat d Educació Florida Universitària Nov 2013 Abraham Cerveró: acervero@florida-uni.es Gisela Vidal: gvidal@florida-uni. Internacionalització - Unitat d Educació Florida Universitària Nov 2013 Abraham Cerveró: acervero@florida-uni.es Gisela Vidal: gvidal@florida-uni.es Plan de Internacionalización Objetivos Dotar de una

Más detalles

ESCOLA MARINADA Rambla del Caçador, 17-19 08042-Barcelona LLIBRES DE TEXT Curs 2015-2016 PARVULARI

ESCOLA MARINADA Rambla del Caçador, 17-19 08042-Barcelona LLIBRES DE TEXT Curs 2015-2016 PARVULARI Rambla del Caçador, 17-19 08042-Barcelona PARVULARI CURS PROJECTE ISBN EDITORIAL P-3 3 ANYS EL MEU PETIT MÓN 3 ANYS LLENGUA EDUCACIÓ INFANTIL Carpeta alumne 978-84-307-0707-2 TEIDE EL MEU PETIT MÓN 3 ANYS

Más detalles

ANEXO 10. Apartado 10. 10.1. Cronograma de Implantación. 10.2. Procedimiento de Adaptación. 10.3. Enseñanzas que se Extinguen

ANEXO 10. Apartado 10. 10.1. Cronograma de Implantación. 10.2. Procedimiento de Adaptación. 10.3. Enseñanzas que se Extinguen ANEXO 10 Apartado 10 10.1. Cronograma de Implantación 10.2. Procedimiento de Adaptación 10.3. Enseñanzas que se Extinguen APARTADO 10 10.1. Cronograma de Implantación Calendario de implantación de la titulación

Más detalles

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100700 MATÈRIA: rocessos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I MÒDUL:

Más detalles

Grado en Educación Primaria

Grado en Educación Primaria Grado en Educación Primaria FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Campus de Puerto Real Avd. República Saharaui s/n 11519-PUERTO REAL Teléfono: 95 01200 Fax: 95 01253 Correo-e: decanato.educacion@uca.es

Más detalles

DOBLE GRADO: PRIMARIA- INFANTIL

DOBLE GRADO: PRIMARIA- INFANTIL DOBLE GRADO: PRIMARIA- INFANTIL PLAN DE ESTUDIOS Asignaturas del Grado en Educación Primaria Asignaturas del Grado en Educación Infantil PRIMER CURSO Asignatura Carácter ECTS Semestre Psicología de la

Más detalles

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL GRADO EN CURSO ACADÉMICO 200/20 Estudios Grado en Educación Infantil (En el presente año académico solamente se ofertarán los cursos primero y segundo). Rama de conocimiento Centro Ciencias Sociales y

Más detalles

GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL HORARIOS DEL CURSO 2015-2016 GRADO INFANTIL

GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL HORARIOS DEL CURSO 2015-2016 GRADO INFANTIL HORARIOS DEL CURSO 2015-2016 GRADO INFANTIL 1 1º SEMESTRE 1º CURSO - GRUPO A. GRUPO A 9 a 10 10 a 11 Desarrollo del y salud Psicología del desarrollo. Desarrollo del y salud Estructura social y educación.

Más detalles

INTERNACIONALIZACIÓN - BECAS ERASMUS CURSO 2014-2015

INTERNACIONALIZACIÓN - BECAS ERASMUS CURSO 2014-2015 INTERNACIONALIZACIÓN - BECAS ERASMUS CURSO 2014-2015 Plan de internacionalización: Objetivos Proporcionarte experiencias internacionales y multiculturales que desarrollen tu visión hacia una sociedad global.

Más detalles

DOBLE GRADO: INFANTIL-PRIMARIA

DOBLE GRADO: INFANTIL-PRIMARIA DOBLE GRADO: INFANTIL-PRIMARIA PLAN DE ESTUDIOS Asignaturas del Grado en Educación Primaria Asignaturas del Grado en Educación Infantil PRIMER CURSO Psicología de la educación y del desarrollo infantil

Más detalles

Període de realització preferent (mesos)* Período de realización preferente (meses)* CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Període de realització preferent (mesos)* Período de realización preferente (meses)* CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES Grau en Administració d'empreses Grado en Administración de Empresas Grau en Comunicació Audiovisual Grado en Comunicación Audiovisual Grau en

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català

CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: SICOLOGIA CODI: 102827 MATÈRIA: Trastorns d audició i llenguatge MÒDUL: Optativitat ROFESSOR/A RESONSABLE: José Luis Navarro Sierra EQUI

Más detalles

La formación Dual en la universidad:

La formación Dual en la universidad: La formación Dual en la universidad: clave para la orientación profesional y la empleabilidad CONGRESO NACIONAL DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 2015 GRANADA, 7 DE MAYO DE 2015 Sofia Isus Barado Venus La profesionalidad

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 58 Lunes 8 de marzo de 2010 Sec. III. Pág. 23506 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 3859 Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de

Más detalles

(*) SE TIENE QUE ADQUIRIR EN EL CENTRO

(*) SE TIENE QUE ADQUIRIR EN EL CENTRO 26/07/2015, 11:06 Guarderia 1 any MATERIAL PROJECTES (*) 26/07/2015, 11:06 Guarderia 2 anys MATERIAL PROJECTES (*) 26/07/2015, 11:06 Infantil 3 anys RELIGIÓN QUE IDEA 9788467815917 ANAYA CASTELLANO ANGLÉS

Más detalles

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL Facultad de Ciencias de la Educación - UAB

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL Facultad de Ciencias de la Educación - UAB GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL Plan de estudios del título de Graduado o Graduada en Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, impartido en la Facultad de Ciencias de la Educación. Memoria aprobada

Más detalles

IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO

IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO Valencia, febrero de 2013 EVALUACIÓN N 2º 2 BACHILLER Els alumnes que, al final del segon curs, tinguen avaluació negativa en algunes matèries podran matricular-se

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

PROVES D ACCÉS A CFGS

PROVES D ACCÉS A CFGS PROVES D ACCÉS A CFGS PSICOLOGIA TEMARI BLOC 1. INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA 1.1.- Definició de psicologia. 1.2.- Evolució històrica de la psicologia. - Fonts de la psicologia: el pensament filosòfic clàssic,

Más detalles

Llibres de text i consulta

Llibres de text i consulta Llibres de text i consulta Curs 2015-2016 1r ESO Assignatura Títol Editorial ISBN Autor Tecnologia I Anglès Ciències de la Naturalesa Action 1 Student's book Action 1 + Language Builder Ciències de la

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 175 Viernes 22 de julio de 2011 Sec. III. Pág. 82057 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 12717 Resolución de 7 de julio de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALŤNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALŤNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT DE 102 Licenciado en Administracion y Direccion de Empresas Llicenciat

Más detalles

Grau de Turisme. Titulació oficial. Formem especialistes en les activitats turístiques fonamentades en la innovació i la sostenibilitat

Grau de Turisme. Titulació oficial. Formem especialistes en les activitats turístiques fonamentades en la innovació i la sostenibilitat Estudis d Economia i Empresa Grau de Turisme Titulació oficial Certificació Tedqual de Themis-Organització Mundial del Turisme. La UOC, primera universitat en línia del món a obtenir aquesta certificació.

Más detalles

Doble Grado en Educación Infantil y Educación Primaria

Doble Grado en Educación Infantil y Educación Primaria Doble Grado en Educación Infantil y Educación Primaria Distribución General del Plan de Estudios: Tipo de materia Créditos ECTS Formación Básica (FB)... 106 Obligatorias (OB)... 120 Optativas (OP)... 30

Más detalles

PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES (2015/2016) GRUPO 1

PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES (2015/2016) GRUPO 1 GRUPO 1 MASTER DE PROFESORADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES (2015/2016) GRUPO 1 SEMESTRE: PRIMERO (14 de

Más detalles

Doble Grado de Maestro en Ed. Infantil + Ed. Primaria (para Diplomados en Ed. Primaria)

Doble Grado de Maestro en Ed. Infantil + Ed. Primaria (para Diplomados en Ed. Primaria) Doble Grado de Maestro en Ed. Infantil + Ed. Primaria (para Diplomados en Ed. Primaria) En 1 año y medio CAG PRIMARIA** 1 semestre (de Septiembre 2015 a Febrero 2016) Habilidades del profesor Intervención

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

NOU SAIER Servei d Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats. NUEVO SAIER Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados

NOU SAIER Servei d Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats. NUEVO SAIER Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados NOU SAIER Servei d Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats Ens adaptem als canvis i a les necessitats de la ciutadania oferint dos nous serveis NUEVO SAIER Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes

Más detalles

Grado en Magisterio de Educación Primaria

Grado en Magisterio de Educación Primaria Grado en Magisterio de Educación FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Campus de Puerto Real Avd. República Saharaui s/n 11519-PUERTO REAL Teléfono: 956 016200 Fax: 956 016253 Correo-e: decanato.educacion@uca.es

Más detalles

N ANEXO V-b. C) Ciencias F. Actividades Físicas. A) Humanidades y Ciencias Sociales S. Ciencias Sociales. B. Biocientífica

N ANEXO V-b. C) Ciencias F. Actividades Físicas. A) Humanidades y Ciencias Sociales S. Ciencias Sociales. B. Biocientífica NANEXO V-b DE GRADO SUPERIOR DE GRADO SUPERIOR (ANTERIOR AL 2010) Animación de Actividades Físicas y Deportivas C) F. Actividades Físicas Administración y Finanzas A) Humanidades y Sociales S. Sociales

Más detalles

Enseñanza e inclusión de TIC en la educación obligatoria y en la formación docente

Enseñanza e inclusión de TIC en la educación obligatoria y en la formación docente Enseñanza e inclusión de TIC en la educación obligatoria y en la formación docente Fundamentos El Plan Nacional de Inclusio n Digital Educativa (PNIDE) se enmarca en el Plan Nacional de Educacio n Obligatoria

Más detalles

Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals.

Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals. UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Diplomatura de Mestre Llengua Estrangera CODI: 40030 ASSIGNATURA: Educació Física i la seva didàctica PROFESSOR/A: Pere Blanco i Felip

Más detalles

RELACIÓ DE LLIBRES DE TEXT CURS 2015-16

RELACIÓ DE LLIBRES DE TEXT CURS 2015-16 PRIMER E.S.O. GEOGRAFIA I HISTÒRIA Geografia Història. Illes Balears.. Projecte Els camins del saber. 978-84-680-9283-6 MOSAIC 1 978 0 19 466610 7 978 0 19 466611 4 Llibre de lectura obligatòria Es llegirà

Más detalles

fundació escolàpies C/ Joan de Peguera, 42 ~ Barcelona ~ T ~

fundació escolàpies C/ Joan de Peguera, 42 ~ Barcelona ~ T ~ 1º EDUCACIÓN PRIMARIA Curso 2014-2015 S.M. 978-84-675-70-229 S.M. 978-84-675-70-328 S.M. 978-84-675-70-335 S.M. 978-84-675-70-342 S.M. 978-84-675-70-953 S.M. 978-84-675-70-984 S.M. 978-84-675-38-533 Matemáticas

Más detalles

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos Aprenentatge servei Educar per a la ciutadania OCTAEDRO Títol: Aprenentatge servei. Educació per a la ciutadania Autors: Josep Maria Puig, Roser

Más detalles

Enginyeria Industrial 2008/09. (371)_Sistemes Informàtics per a la Producció PROGRAMA D'ASSIGNATURA. hora 25-10-2015 18:41:00 _ ASSIGNATURA

Enginyeria Industrial 2008/09. (371)_Sistemes Informàtics per a la Producció PROGRAMA D'ASSIGNATURA. hora 25-10-2015 18:41:00 _ ASSIGNATURA hora 25-10-2015 18:41:00 TITULACIO Enginyeria Industrial 2008/09 ASSIGNATURA (371)Sistemes Informàtics per a la Producció DESCRIPTORS Departament Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics Area Llenguatges

Más detalles

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL Denominación Denominació Name Curso Curs Course Modulo Mòdul Modulate Materia Matèria Matter Periocidad Periocitat Period Economia social Economia social Social economy MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL

Más detalles

ASIGNATURA CURSADA LINGÜÍSTICA GENERAL PEDAGOGÍA DEL DIBUJO TECNOLOGÍA EDUCATIVA LA INFORMÁTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN

ASIGNATURA CURSADA LINGÜÍSTICA GENERAL PEDAGOGÍA DEL DIBUJO TECNOLOGÍA EDUCATIVA LA INFORMÁTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN MAGISTERIO "SA CORAZÓN" 2011-2012 2011-2012 EN EN EN EN EN EN EN PRINCIPIOS DEL LENGUAJE Y LENGUA ESPAÑOLA PLÁSTICA Y VISUAL MEDIÁTICA Y APLICACIONES S TIC Y DEL PERSONALIDAD MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Más detalles

Maestro/a en Educación Primaria

Maestro/a en Educación Primaria UVa Memoria de la Titulación de Grado Maestro/a en Educación Primaria Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias Por la Universidad

Más detalles

MÁSTER EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL Y DE CATALÁN COMO SEGUNDAS LENGUAS / VARIACIÓN LINGÜÍSTICA Y DIVERSIDAD SOCIAL

MÁSTER EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL Y DE CATALÁN COMO SEGUNDAS LENGUAS / VARIACIÓN LINGÜÍSTICA Y DIVERSIDAD SOCIAL MÁSTER EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL Y DE CATALÁN COMO SEGUNDAS LENGUAS / VARIACIÓN LINGÜÍSTICA Y DIVERSIDAD SOCIAL 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS Relacionar todas las actividades

Más detalles

1ºDoble Grado en Pedagogía y Educación Infantil

1ºDoble Grado en Pedagogía y Educación Infantil 9:00 10:00 Curso 2015/2016 1ºDoble Grado en Pedagogía y Educación Infantil Antropología Fundamentos investigación I Fundamentos investigación I Fundamentos investigación I Fundamentos investigación I Antropología

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 313 Sábado 29 de diciembre de 2012 Sec. III. Pág. 89531 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 15750 Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica

Más detalles

1r ESO - PEV PROGRAMA ENSENYAMENT EN VALENCIÀ PROGRAMA ENSEÑANZA EN VALENCIÀ

1r ESO - PEV PROGRAMA ENSENYAMENT EN VALENCIÀ PROGRAMA ENSEÑANZA EN VALENCIÀ LLIBRES CURS 2014-15 / LIBROS 2014-15 1r ESO - PEV PROGRAMA ENSENYAMENT EN PROGRAMA ENSEÑANZA EN TÍTOL CASTELLÀ 1-ESO Lengua y Literatura Castellà McGraw-Hill 9788448176662 1-ESO Llengua i Literatura Valencià

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 155 Jueves 26 de junio de 2014 Sec. III. Pág. 49401 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 6724 Resolución de 6 de junio de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la modificación

Más detalles

1. MATERIAS TRONCALES. Curso 0) Denominación (6) Gdo. Psicología de la Educación y del

1. MATERIAS TRONCALES. Curso 0) Denominación (6) Gdo. Psicología de la Educación y del 20738 RESOLUCIÓN . MATERIAS TRONCALES Gdo Curso 0) Denominación (6) Psicología de la Educación y del» 3 3 t . MATERIAS TRONCALES Ciclo 0) Denominación (6) Lengua y Literatura y su Didáctica Idioma Extranjero

Más detalles

Título THE IMPACT OF TEACHER EDUCATION ON PRE-SERVICE PRIMARY ENGLISH LANGUAGE TEACHERS

Título THE IMPACT OF TEACHER EDUCATION ON PRE-SERVICE PRIMARY ENGLISH LANGUAGE TEACHERS Título THE IMPACT OF TEACHER EDUCATION ON PRE-SERVICE PRIMARY ENGLISH LANGUAGE TEACHERS Título del proyecto, entidad financiadora y código de referencia Título del proyecto: The impact of teacher education

Más detalles

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100701 MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

Más detalles

LLISTAT DE LLIBRES CURS 2015-2016 Educació Infantil. Educació Primària

LLISTAT DE LLIBRES CURS 2015-2016 Educació Infantil. Educació Primària LLISTAT DE LLIBRES CURS 2015-2016 Educació Infantil ED INFANTIL P-3 Projecte El viatge del Tinet. Primer Trimestre 9788415435419 Projecte El viatge del Tinet. Segon Trimestre 9788415435426 Projecte El

Más detalles

Cru-Evolució. Mira el món diferent! ESO - educació. Una aposta de ciutadania global des de l escola

Cru-Evolució. Mira el món diferent! ESO - educació. Una aposta de ciutadania global des de l escola Cru-Evolució Mira el món diferent! Una aposta de ciutadania global des de l escola ESO - educació EDUCACIÓ Juntament amb les comunitats i les organitzacions del Sud amb què treballem hem aconseguit que

Más detalles

Grado en Magisterio en Educación Infantil

Grado en Magisterio en Educación Infantil Grado en Magisterio en Educación Infantil CENTRO RESPONSABLE: FACULTAD DE EDUCACION RAMA: Ciencias Sociales y Jurídicas CRÉDITOS: 240,00 DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DE LA TITULACIÓN FORMACIÓN BÁSICA: 60,00

Más detalles

Estas Prácticas Externas corresponden al Practicum (en concreto, a las dos asignaturas de Practicum)

Estas Prácticas Externas corresponden al Practicum (en concreto, a las dos asignaturas de Practicum) Real Decreto 81/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 133/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la Planificación de las enseñanzas Descripción general del plan de estudios: a. Descripción

Más detalles

Abordatge estratègic de situacions professionals

Abordatge estratègic de situacions professionals Guia d aprenentatge (3 ECTS) Any acadèmic 2015-2016 Semestre: 2n Grau en Educació Social / Grau en Treball Social Mòdul: Espais professionals Professor: Dr. Paco López Pàgina 1 de 7 Rev. 4 (21.09.2015)

Más detalles

Grado en Maestro de Educación Primaria. Facultad de Educación. Universidad de Salamanca. Plan de Estudios

Grado en Maestro de Educación Primaria. Facultad de Educación. Universidad de Salamanca. Plan de Estudios Grado en Maestro de Educación Primaria. Facultad de Educación. Universidad de Salamanca. Plan de Estudios Tabla 1. Distribución del plan de estudios por tipo de materia. Tipo de Materia Nº créditos ECTS

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament

Más detalles

CICLES FORMATIUS LLISTA DE LLIBRES RECOMANATS CURS 2015-16

CICLES FORMATIUS LLISTA DE LLIBRES RECOMANATS CURS 2015-16 ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 1r CURS - Contexto de la animación sociocultural. Ed. Altamar. ISBN: 978-84- 15309-09-3 - Metodologia de la intervenció social. Ed. Altamar. ISBN: 978-84- 15309-64-2

Más detalles

Exámenes Junio 2014 (Extraordinarios)

Exámenes Junio 2014 (Extraordinarios) NOTAS: Facultad de Educación: MAGISTERIO (Extraordinarios) 1. Si algún alumno tuviera coincidencia en las horas de los exámenes, realizará primero uno y a continuación el otro. Deberá hablar con los profesores

Más detalles

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura Psicologia (20147) Nom de l'assignatura: Psicologia. Curs Acadèmic: 2011-2012 Curs: 3-4 Trimestre: Tercer Titulació / Estudis: Grau en Humanitats Codi assignatura: 11535/20147 Nombre de crèdits ECTS: 5.

Más detalles

Dossier electrònic (Si/No): Si Professor coordinador: Mª José Motilva e-mail: motilva@tecal.udl.es

Dossier electrònic (Si/No): Si Professor coordinador: Mª José Motilva e-mail: motilva@tecal.udl.es 2.1. DADES INICIALS D IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: INDUSTRIES ALIMENTARIES Nombre de crèdits Pla 2001: 6 Nombre de crèdits ECTS: 5 Caràcter (troncal T, obligatòria Ob, optativa Op): T Titulació:

Más detalles

128 Diplomado en Ciencias Empresariales Diplomat en Ciencies Empresarials

128 Diplomado en Ciencias Empresariales Diplomat en Ciencies Empresarials codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT DE 102 Licenciado en Administracion y Direccion de Empresas Llicenciat

Más detalles

TIPO ASIGNATURA IDIOMA TÍTULO EDITORIAL ISBN AUTORES OBSERVACIONES. OPT EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL VALENCIÀ A determinar a setembre

TIPO ASIGNATURA IDIOMA TÍTULO EDITORIAL ISBN AUTORES OBSERVACIONES. OPT EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL VALENCIÀ A determinar a setembre NIVEL: 1ESO MODALIDAD: PEV TIPO ASIGNATURA IDIOMA TÍTULO EDITORIAL ISBN AUTORES SERVACIONES BIOLOGIA I GEOLOGIA VALENCIÀ inicia DUAL Oxford 978-84-673-8581-6 x nova edició. També val l'anterior versió

Más detalles

Interiors Tercer Segon Específica 4 (2.2 presencial)

Interiors Tercer Segon Específica 4 (2.2 presencial) GUIA DOCENT ASSIGNATURA: EDI15-INSTAL LACIONS II 2014-2015 1. Dades de l assignatura ESPECIALITAT CURS SEMESTRE TIPUS ECTS Interiors Tercer Segon Específica 4 (2.2 presencial) Departament: Ciència i tecnologia

Más detalles

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA CALENDARIO DE EXÁMENES. CURSO 2014 2015. CONVOCATORIA FEBRERO 2015 (Exámenes de incidencia: 12 y 13 de febrero)

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA CALENDARIO DE EXÁMENES. CURSO 2014 2015. CONVOCATORIA FEBRERO 2015 (Exámenes de incidencia: 12 y 13 de febrero) GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA CALENDARIO DE EXÁMENES. CURSO 2014 2015 CONVOCATORIA FEBRERO 2015 (Exámenes de incidencia: 12 y 13 de febrero) Las aulas del aulario aparecen precedidas por la letra A 41119001

Más detalles

Año académico 2014-15. GUÍA DOCENTE GESTIÓN DE TURISMO RURAL Y DE MONTAÑA Grado en Turismo. Profesorado: Antoni Colom

Año académico 2014-15. GUÍA DOCENTE GESTIÓN DE TURISMO RURAL Y DE MONTAÑA Grado en Turismo. Profesorado: Antoni Colom Año académico 2014-15 GUÍA DOCENTE GESTIÓN DE TURISMO RURAL Y DE MONTAÑA Grado en Turismo Profesorado: Antoni Colom Información general de la asignatura Denominación Carácter GESTIÓN DE TURISMO RURAL Y

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig 2012 2 PRESENTACIÓ

Más detalles

Llibres de Text curs 2015-2016

Llibres de Text curs 2015-2016 curs 2015-2016 Índex Taula d enllaços 1r i 2n ESO ESO Cicles Formatius de Grau Mig Cicles Formatius de Grau Superior Altres PREIMPRESSIÓ DIGITAL 3r i 4t ESO CARROSSERIA AUTOMOCIÓ DISSENY I EDICIÓ DE PUBLICACIONS

Más detalles

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo 1313 - Grado de Administración y Dirección de Empresas

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo 1313 - Grado de Administración y Dirección de Empresas Guía Docente 35804 Matemática Financiera FICHA IDENTIFICATIVA Datos de la Asignatura Código 35804 Nombre Matemática Financiera Ciclo Grado Créditos ECTS 6.0 Curso académico 2015-2016 Titulación(es) Titulación

Más detalles

Plan de Estudios. Tabla 2. Distribución del plan de estudios por tipo de módulo (Orden ECI/3857/2007)

Plan de Estudios. Tabla 2. Distribución del plan de estudios por tipo de módulo (Orden ECI/3857/2007) Grado en Maestro de Educación Primaria. Facultad de Educación. Universidad de Salamanca. Plan de Estudios Tabla 1. Distribución del plan de estudios por tipo de materia. Tipo de Materia Nº créditos ECTS

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

Exposició. Apunta t al canvi. La qüestió del CO2

Exposició. Apunta t al canvi. La qüestió del CO2 Exposició Apunta t al canvi La qüestió del CO2 Apunta t al canvi és un recurs educatiu que proporciona eines pràctiques i modulars per relacionar la qüestió del CO2 i el canvi climàtic amb diversos àmbits

Más detalles

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 14-15 BIOF Y FARMACOC DIETOTERAPIA BIOF Y FARMACOC DIETOTERAPIA BIOF Y FARMACOC

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 14-15 BIOF Y FARMACOC DIETOTERAPIA BIOF Y FARMACOC DIETOTERAPIA BIOF Y FARMACOC GRADO EN FARMACIA CURSO 2015-2016 HORARIO TEORIA - SEMINARIOS (E) TUTORIAS (U) 3 er CURSO Grupo D TARDE Castellano AULA AF-3 2 do SEMESTRE Semana 1 (1-5 Febrero) 15-16 FARMACOLOGÌA I 2 do SEMESTRE Semana

Más detalles

ANEXO 5 PLANES DE ESTUDIO PARA LA FORMACIÓN DE MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ANEXO 5 PLANES DE ESTUDIO PARA LA FORMACIÓN DE MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ANEXO 5 PLANES DE ESTUDIO PARA LA FORMACIÓN DE MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ARGENTINA ESCUELA NORMAL SUPERIOR No. 7 José María Torres Didáctica y Currículum Instituciones Educativas Pedagogía Seminario

Más detalles

LLIBRES CURS 2015-16

LLIBRES CURS 2015-16 LLIBRES CURS 2015-16 EDUCACIÓ INFANTIL P-3 9788479185756 G.PROMOTOR 3ANYS MICA I ELS SEUS AMICS 3-1 9788479185763 G.PROMOTOR 3ANYS MICA I ELS SEUS AMICS 3-2 9788479185770 G.PROMOTOR 3ANYS MICA I ELS SEUS

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles

HORARIS 2016-2017 HORARIS 2016-2017

HORARIS 2016-2017 HORARIS 2016-2017 HORARIS 206-207 Facultat de Psicologia GRAU EN LOGOPÈDIA PRIMER CURS Segon Semestre Setm. De: A: 6-feb 0-feb Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 2 3-feb 7-feb 9:30-0:30 0:30-:30 :30-2:30 2:30-3:30

Más detalles

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO DE INFANTIL Curso 2015-16

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO DE INFANTIL Curso 2015-16 RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO DE INFANTIL INFANTIL 3 AÑOS CASTELLANO PPEC RELIGIÓN HOLA, JESÚS SM SE9788467561036 INFANTIL 3 AÑOS VALENCIÀ PPEV RELIGIÓ HOLA, JESÚS SM SE9788467561067 INFANTIL 4 AÑOS CASTELLANO

Más detalles

e 2 esplais al quadrat

e 2 esplais al quadrat e 2 esplais al quadrat excel lents pel què fem i per com ho fem Un projecte per fer un pas endavant en la qualitat i responsabilitat, tant social com mediambiental en els centres d esplai. IV Jornada de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 270 Viernes 9 de noviembre de 2012 Sec. III. Pág. 78472 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 13880 Resolución de 19 de octubre de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la modificación

Más detalles