Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS)"

Transcripción

1 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) Educació i Psicologia Mixt (professional i recerca) Departament de Pedagogia Facultat d'educació i Psicologia Universitats participants Universitat de Girona (coord.), Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona Entitats participants Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de la Joventut, Diputació de Barcelona Durada 60 ECTS; un curs acadèmic Calendari i horari D'octubre a setembre. Sessions presencials, majoritàriament els divendres a la tarda i els dissabtes al matí. Règim i modalitat Temps parcial; Semipresencial Idiomes d'impartició Català: 50 % - castellà: 30 % - anglès: 15 % - francès: 5 % Nombre màxim de places 30 Preu Preinscripció ( ): 30,21 euros. Matrícula (curs ): 46,11 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l Estat espanyol: 65,87 euros / crèdit). Web Coordinador del màster a la UdG Dr. Pere Soler Masó Més informació Secretaria del MIJS: Facultat d Educació i Psicologia -UdG. Plaça Sant Domènec, GIRONA Tel a/e: - UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

2 Objectius formatius L objectiu del màster és consolidar una oferta formativa permanent en l àmbit de la recerca, la intervenció i les polítiques públiques en joventut. Es tracta d una proposta formativa avançada amb vocació interuniversitària i interdisciplinària que aspira a aplegar els professionals, els investigadors i el personal docent que treballen o aspiren a treballar en aquest sector. El MIJS té un enfocament tant professionalitzador com de recerca. En aquest sentit, segons les matèries escollides en el mòdul IV, les pràctiques realitzades i el treball final de màster desenvolupat, el màster capacitarà per a: La comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics així com la metodologia de treball, en l anàlisi, la direcció i la gestió de polítiques de joventut, amb tot el que aquestes comporten de diagnòstic, disseny, aplicació i avaluació de plans, programes i projectes. L acció directa amb joves i el treball juvenil a partir d integrar els coneixements específics, la comprensió d aquests, la seva fonamentació científica i les capacitats de resolució de problemes en entorns nous o definits de forma imprecisa. La recerca en estudis de joventut, considerant l epistemologia, la metodologia i les conceptualitzacions bàsiques de la joventut així com els seus principals camps de recerca: història, educació, economia, psicologia, participació social, oci, identitat, consum, salut, comunicació i polítiques de joventut. El doble enfocament de la titulació es tradueix en dos objectius que alhora orienten les competències que la defineixen: a) Oferir especialització avançada en la intervenció amb joves i en les polítiques de joventut. b) Proporcionar formació avançada en recerca i estudis de joventut. Accés i admissió Aquesta titulació va destinada als graduats universitaris en les branques de Ciències Socials i Humanitats (o equivalents) interessats en una formació avançada en estudis i polítiques de joventut. Per determinar els mèrits d admissió, la comissió d admissió valorarà tant la formació prèvia oficial com la complementària i l experiència laboral i professional. Aquest màster pot ser d interès especial per a educadors socials, psicopedagogs, pedagogs, mestres, treballadors socials, psicòlegs, sociòlegs, antropòlegs, politòlegs i tots els professionals i investigadors interessats en la condició juvenil: treballadors en centres de justícia juvenil, en serveis socials d atenció primària i en centres residencials d acció educativa i atenció educativa en centres de secundària; mediadors juvenils, educadors en el lleure juvenil; dinamitzadors juvenils; monitors de lleure i esports; gestors de casals juvenils; responsables d albergs de joventut; gestors culturals en el món juvenil; agents de seguretat ciutadana i agents de salut; tècnics de l Administració en serveis personals; professorat de secundària i d universitat; investigadors en ciències socials, etc. I, en un sentit ampli, per a qualsevol graduat en les diferents titulacions d Humanitats i Ciències Socials. En cas de complir els requisits d accés al MIJS, els criteris de selecció s estableixen a partir de la proporció següent: 1. Expedient acadèmic de la formació oficial acreditada, ponderat segons la nota mitjana de la universitat d origen (50%) 2. Formació acadèmica o professional complementària. Certificacions o títols d una altra formació complementària en camps afins als continguts del màster (25%) 3. Experiència laboral en els àmbits temàtics del màster amb certificació de l empresa on constin el temps i les tasques desenvolupades. Experiència en el terreny de la investigació concretada en estades en centres de recerca reconeguts i en publicacions relacionades amb les matèries del màster (15%) 4. Sol licitud motivada amb cartes de recomanació, si escau (5%) 5. Entrevista amb el director del màster, si escau (5%) Sortides professionals Segons les matèries escollides, l itinerari formatiu realitzat al llarg del màster (mòduls III, IV i V), l estudiant estarà capacitat per a: L anàlisi, la direcció i la gestió de programes, centres i serveis de joventut. L anàlisi, la direcció i la gestió de polítiques de joventut, amb tot el que aquestes comporten de diagnòstic, disseny, aplicació i avaluació de plans, programes i projectes. L acció directa amb joves. El treball juvenil. La recerca en estudis de joventut que comprèn epistemologia, metodologia i conceptualitzacions bàsiques de la joventut, i els seus principals camps d investigació: història, educació, economia, psicologia, participació social, oci, identitat, consum, salut, comunicació i polítiques de joventut. Amb la formació adquirida es pot accedir als perfils professionals següents: Tècnics de joventut, tècnics d educació, tècnics de cultura, dinamitzadors juvenils, responsables d equipaments i programes juvenils, directors i coordinadors d entitats i serveis juvenils, mediació intercultural i resolució de conflictes, informadors juvenils i investigadors en matèria de joventut, entre altres. Estructura curricular El Màster Interuniversitari en Joventut i Societat s estructura en 5 mòduls: Mòdul I: Fonaments interdisciplinaris per a l estudi de la joventut a la societat (30 ECTS) Mòdul II: Anàlisi de la realitat juvenil (6 ECTS) Mòdul III: Pràcticum (9 ECTS) Mòdul IV: Complements formatius en joventut i societat (5 ECTS optatius) Mòdul V: Treball final de màster (10 ECTS) Professorat i coordinadors Participen en el màster una vintena de professors de les sis universitats implicades, a part d altres experts i convidats a alguna sessió concreta. Els coordinadors del màster designats per cada universitat són: Pere Soler (UdG); Joaquim Casal (UAB); Carles Feixa (UdL); Mònica Figueras (UPF); Oriol Romaní (URV); Jaume Trilla (UB) Accés al doctorat La superació d aquest màster permet accedir al període de recerca d un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l exigència de complements de formació específics. 10 raons per escollir aquest màster 1. Perquè sis universitats públiques avalen el projecte. 2. Perquè permet conèixer la realitat de sis universitats i els diferents campus i accedir a un equip de professors especialitzats. 3. Perquè fa una aposta decidida per la formació interdisciplinària. 4. Perquè combina la formació teòrica amb pràctiques, visites, estudi de casos, un viatge d estudis a l estranger, etc. 5. Perquè és un dels pocs màsters existents centrats en l estudi de la joventut i les polítiques de joventut. Per la temàtica d estudi i formació: la joventut i les polítiques de joventut. 6. Perquè el grup d estudiants es considera un agent educatiu important i per això s afavoreix l intercanvi i la convivència facilitant l allotjament, durant les sessions presencials, a la xarxa d albergs de joventut. 7. Perquè es el primer màster oficial en joventut i és ja un projecte consolidat i avalat per la trajectòria de les edicions anteriors i pels professionals que l acrediten. 8. Perquè aquesta titulació disposa d un consell assessor que assegura la vinculació amb la realitat juvenil i professional. 9. Perquè la situació actual requereix especialistes en joventut i en polítiques de joventut. 10. Perquè aquest projecte formatiu aspira a anar més enllà de la formació de professionals en aquest àmbit i vol incidir en la transformació i millora de les polítiques i els estudis de joventut.

3 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad (MIJS) Nombre del máster Ámbito Tipo Unidad de adscripción Secretaría académica Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad (MIJS) Educación y Psicología Mixto (profesional e investigación) Departamento de Pedagogía Facultad de Educación y Psicología Universidades participantes Universitat de Girona (coord.), Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona Entidades participantes Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de la Joventut, Diputació de Barcelona Duración 60 ECTS; un curso académico Calendario y horario De octubre a septiembre. Sesiones presenciales, mayoritariamente los viernes por la tarde y los sábados por la mañana Régimen y modalidad Tiempo parcial; Semipresencial Idiomas de impartición Catalán: 50 % - castellano: 30 % - inglés: 15 % - francés: 5 % Número máximo de plazas 30 Precio Preinscripción ( ): 30,21 euros. Matrícula ( ): 46,11 euros / crédito (ciudadanos de países no miembros de la Unión Europea, no residentes en España: 65,87 euros / crédito). Web Coordinador del máster en la UdG Dr. Pere Soler Masó Más información Secretaría del MIJS: Facultad de Educación y Psicología - UdG. Plaza Sant Domènec, GIRONA Tel Dirección electr.: - UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

4 Objetivos formativos l objetivo del máster es consolidar una oferta formativa permanente en el ámbito de la investigación, la intervención y las políticas públicas en juventud. Se trata de una propuesta formativa avanzada con vocación interuniversitaria e interdisciplinaria que aspira a reunir a los profesionales, investigadores y personal docente que trabajan o aspiran a trabajar en este sector. El MIJS tiene un enfoque tanto profesionalizador como de investigación. En este sentido, según las materias elegidas en el módulo IV, las prácticas realizadas y el trabajo final de máster desarrollado, se estará capacitado para: La comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos, así como la metodología de trabajo, en el análisis, la dirección y la gestión de políticas de juventud, programas, centros y servicios de juventud. La acción directa con jóvenes y el trabajo juvenil, a partir de integrar los conocimientos específicos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o definidos de forma imprecisa. La investigación en estudios de juventud, considerando la epistemología, la metodología y las conceptualizaciones básicas de la juventud, así como sus principales campos de investigación: historia, educación, economía, psicología, participación social, ocio, identidad, consumo, salud, comunicación y políticas de juventud. El doble enfoque de la titulación se traduce en dos objetivos que al mismo tiempo orientan las competencias que definen a la titulación: a) ofrecer especialización avanzada en la intervención en jóvenes y en las políticas de juventud b) proporcionar formación avanzada en investigación y estudios de juventud Acceso y admisión Esta titulación va destinada a los graduados universitarios en las ramas de Ciencias Sociales y Humanidades (o equivalentes) interesados en una formación avanzada en estudios y políticas de juventud. Este máster puede ser de interés especial para educadores sociales, psicopedagogos, pedagogos, maestros, trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, antropólogos, politólogos y todos los profesionales e investigadores interesados en la condición juvenil: trabajadores en centros de justicia juvenil, en servicios sociales de atención primaria, en centros residenciales de acción educativa y atención educativa en centros de secundaria; mediadores juveniles; educadores en el ocio juvenil; dinamizadores juveniles; monitores de ocio y deportes; gestores de centros juveniles; responsables de albergues de juventud; gestores culturales en el mundo juvenil; agentes de seguridad ciudadana y agentes de salud; técnicos de la Administración en servicios personales; profesorado de secundaria y de universidad; investigadores en ciencias sociales, etc. Y, en un sentido amplio, para cualquier graduado en las diferentes titulaciones de Humanidades y Ciencias Sociales. En caso de cumplir los requisitos de acceso al MIJS, los criterios de selección se establecen a partir de la siguiente proporción: 1. Expediente académico de la formación oficial acreditada, ponderado según la nota media de la universidad de origen (50 %) 2. Formación académica o profesional complementaria. Certificaciones o títulos de otra formación complementaria en campos afines a los contenidos del máster (25 %) 3. Experiencia laboral en los ámbitos temáticos del máster con certificación de la empresa donde consten el tiempo y las tareas desarrolladas. Experiencia en el terreno de la investigación concretada en estancias en centros de investigación reconocidos y en publicaciones relacionadas con las materias del máster (15 %) 4. Solicitud motivada con cartas de recomendación (5 %), si se cree necesario 5. Entrevista con el director del máster, (5 %), si se cree necesario Salidas profesionales Según las materias elegidas, el itinerario formativo realizado a lo largo del máster (módulos III, IV y V), el estudiante estará capacitado para: El análisis, la dirección y la gestión de programas, centros y servicios de juventud. El análisis, la dirección y la gestión de políticas de juventud, con todo lo que conllevan de diagnóstico, diseño, aplicación y evaluación de planes, programas y proyectos. La acción directa con jóvenes. El trabajo juvenil. La investigación en estudios de juventud, que comprende epistemología, metodología y conceptualizaciones básicas de la juventud, y sus principales campos de investigación: historia, educación, economía, psicología, participación social, ocio, identidad, consumo, salud, comunicación y políticas de juventud. Con la formación adquirida, se podrá acceder a perfiles profesionales como: Técnicos de juventud, técnicos de educación, técnicos de cultura, dinamizadores juveniles, responsables de equipamientos y programas juveniles, directores y coordinadores de entidades y servicios juveniles, mediación intercultural y resolución de conflictos, informadores juveniles e investigadores en materia de juventud, entre otros. Estructura curricular El Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad se estructura en 5 módulos: Módulo I: Fundamentos interdisciplinares para el estudio de la juventud en la sociedad (30 ECTS) Módulo II: Análisis de la realidad juvenil (6 ECTS) Módulo III: Prácticum (9 ECTS) Módulo IV: Complementos formativos en juventud y sociedad (5 ECTS optativos) Módulo V: Trabajo final de máster (10 ECTS) Profesorado y coordinadores Participan en el máster una veintena de profesores de las seis universidades implicadas, a parte de otros expertos e invitados a algunas sesiones concretas. Los coordinadores del máster por parte de cada universidad son: Pere Soler (UdG); Joaquim Casal (UAB); Carles Feixa (UdL); Mònica Figueras (UPF); Oriol Romaní (URV); Jaume Trilla (UB) Acceso al doctorado La superación de este máster permite acceder al período de investigación de un programa de doctorado, teniendo en cuenta que cada programa puede establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los estudiantes, como la exigencia de complementos de formación específicos. 10 razones para elegir este máster 1. Porque seis universidades públicas avalan el proyecto. 2. Porque permite conocer la realidad de seis universidades, los diferentes campus y acceder a un equipo de profesores especializados. 3. Porque apuesta decididamente por la formación interdisciplinar. 4. Porque combina la formación teórica con prácticas, visitas, estudio de casos, un viaje de estudios al extranjero, etc. 5. Porque es uno de los pocos másteres existentes centrado en el estudio de la juventud y las políticas de juventud. Por la temática de estudio y formación: la juventud y las políticas de juventud. 6. Porque el grupo de estudiantes se considera un importante agente educativo y por ello se favorece el intercambio y la convivencia facilitando el alojamiento, durante las sesiones presenciales, en la red de albergues de juventud. 7. Porque es el primer máster oficial en juventud y es ya un proyecto consolidado y avalado por la trayectoria de las ediciones anteriores y por los profesionales que lo acreditan. 8. Porque esta titulación dispone de un consejo asesor que asegura la vinculación con la realidad juvenil y profesional. 9. Porque la situación actual requiere de especialistas en juventud y políticas de juventud. 10. Porque este proyecto formativo aspira a ir más allá de la formación de profesionales en este ámbito y quiere incidir en la transformación y mejora de las políticas y los estudios de juventud.

5 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Joint Master s in Youth and Society (MIJS) Name of the master's programme Field Type Affiliation Academic secretary Joint Master's in Youth and Society (MIJS) Education and Psicology Mixed (professional and research) Department of Education Faculty of Education and Psychology Participating universities Universitat de Girona (coord.), Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona Participating entities Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de la Joventut, Diputació de Barcelona Duration 60 ECTS credits; one academic year Calendar and timetable From October to September. Most face-to-face sessions will be held on Friday afternoons and Saturday mornings. Study regime and method Part time; Face-to-face and remote Languages of instruction Catalan: 50% - Spanish: 30% - English: 15% - French: 5% Maximum number of students 30 Price Pre-registration ( ): euros. Registration ( ): euros/credit (non European Union citizens, non-residents in Spain: euros/credit). Website Coordinator of the master s Dr. Pere Soler Masó programme at the UdG Further information MIJS Secretary s Office: Faculty of Education and Psychology - UdG. Plaça Sant Domènec, GIRONA Tel UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

6 Educational objectives The aim of this master s degree is to provide permanent training in research, intervention and public policy related to young people. This is an inter-university and cross-disciplinary proposal for advanced training, whose goal is to attract professionals, researchers and teachers who work or wish to work in this sector. The MIJS has a focus on both creating professionals and on research. To this end, depending on the curriculum chosen in module IV, the internships and the master s thesis carried out by the student, this course will prepare him/ her for: Sound, detailed understanding of theoretical and practical aspects, as well as of practical methodology, analysis, organisation and management of youth policy, including the consequent elements of diagnosis, design, application and evaluation of plans, programmes and projects. Direct action with young people and youth work based on integrating specific knowledge, the scientific basis for which is fully understood by the student. They will acquire the problem-solving skills necessary for new, or unpredictable situations. Research into youth studies, considering epistemology, methodology and basic youth concepts, as well as the relevant basic fields of research: history, education, economy, psychology, social participation, leisure, identity, consumption, health, communication and youth policy. The twin focus of this qualification results in two defining goals: a) To offer advanced specialisation in youth interventions and youth policy. b) To offer advanced training in youth research and studies. Access and admission This qualification is aimed at university graduates in the fields of Social Sciences and the Humanities (or equivalent) interested in advanced training in youth studies and policy. In order to determine the merits for admission, the admissions commission will evaluate both previous official training as well as any additional training and work/professional experience. This master may be of interest to social educators, educational psychologists, educators, teachers, social workers, psychologists, sociologists, anthropologists, political scientists and any other professionals or researchers interested in the social position of young people: people who work in youth detention centres, primary care social services or in residential educational centres and secondary education centres; youth mediators, youth leisure educators; youth co-ordinators; sports and leisure monitors; directors of youth retreats; managers of youth hostels; cultural managers working with young people; law enforcement officers and healthcare workers; Government administrators working in personal services; secondary school teachers and university professors; social science researchers, etc. In a broader sense, for any graduate with a Humanities or Social Sciences qualification. Having met the MIJS access requirements, the selection criteria are weighted as follows: 1. Academic records showing official, accredited studies, weighted according to the average grade from the university of origin (50%) 2. Academic training or additional professional training. Certificates or qualifications in a different, complementary field to that covered by the master s degree (25%) 3. Work experience in the field of the master s degree with a certificate from the organisation showing the dates and the tasks performed. Experience in the field of research at recognised research institutions and in publications related to the master s degree curriculum (15%) 4. Applications accompanied by letters of recommendation, if applicable (5%) 5. Interview with the degree co-ordinator, if applicable (5%) Career opportunities Depending on the modules chosen, the curriculum covered over the course of the master (modules III, IV, and V) will enable the student to: Analyse, direct and manage youth programmes, centres and services. Analyse, direct and manage youth policies, including the consequent diagnostics, design, application and evaluation of plans, programmes and projects. Take action directly with young people. Undertake youth work. Research into youth studies, covering epistemology, methodology and basic youth concepts, as well as the relevant basic fields of research: history, education, economy, psychology, social participation, leisure, identity, consumption, health, communication and youth policy. With the training provided, students will be able to access the following professional profiles: Youth technicians, education technicians, cultural technicians, youth coordinators, manager of youth services and programmes, directors and coordinators of youth organisations and services, intercultural mediation and conflict resolution, youth information officers, and researchers into youth matters, among others. Curriculum structure The Joint Master s in Youth and Society is organised into five modules: Module I: Interdisciplinary foundations of the study of youth in society (30 ECTS credits) Module II: Analysis of youth reality (6 ECTS credits) Module III: Practical placement (9 ECTS credits) Module IV: Complementary training in youth and society (5 ECTS optional credits) Module V: Final master s project (10 ECTS credits) Teaching staff and coordinators Some twenty teaching staff members from the six universities, as well as other experts and invited guests, participate in the master s programme. The coordinators of the master s from each university are: Pere Soler (UdG); Joaquim Casal (UAB), Carles Feixa (UdL), Mònica Figueras (UPF), Oriol Romaní (URV); Jaume Trilla (UB) Admission to the doctoral programme The successful completion of this master s degree provides access to the research period of a doctoral programme. Bear in mind that each programme can set additional requirements and criteria for selection and admission of students, such as the demand for specific complementary training courses. 10 reasons for choosing this master s 1. Six public universities support this project. 2. It allows students to get to know the six universities, the different campuses and a team of specialised teachers. 3. It is firmly committed to multidisciplinary training. 4. It combines theoretical training with practical placements, visits, case studies, a study trip to a foreign country, etc. 5. It is one of the few existing master s focused on the study of and training in youth and youth policies. 6. The students are considered to be important educational players who promote exchange and cohabitation by facilitating accommodations during the face-to-face sessions in the network of youth hostels. 7. It is the first official master s to study youths in a consolidated project that has been endorsed by previous editions and the professionals who accredit it. 8. This programme has an advisory council to ensure the programme s connection with youth and professional realities. 9. The current situation requires specialists in youth and youth policies. 10. This project aspires to go beyond the training of professionals in this area and aims to have an impact on the transformation and improvement of youth policies and studies.

2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes

2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i horari Règim i modalitat Idiomes

Más detalles

Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval

Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval Nom del màster Àmbit Tipus Secretaria acadèmica Universitats

Más detalles

Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM)

Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva

Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC)

Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC) Nom del màster Màster Interuniversitari en Protecció

Más detalles

Màster en Advocacia 2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes. Dret, Economia i Empresa

Màster en Advocacia 2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes. Dret, Economia i Empresa Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Advocacia Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Màster en Advocacia

Más detalles

Màster en Turisme Cultural

Màster en Turisme Cultural Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Turisme Cultural Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i

Más detalles

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster en Direcció i Planificació del Turisme

Màster en Direcció i Planificació del Turisme Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Direcció i Planificació del Turisme Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica

Más detalles

Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS)

Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster en Comunicació i Estudis Culturals

Màster en Comunicació i Estudis Culturals Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Comunicació i Estudis Culturals Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada

Más detalles

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial Nom del màster Àmbit Tipus Màster en Emprenedoria i Desenvolupament

Más detalles

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Nom del màster Àmbit Màster Interuniversitari en Criminologia

Más detalles

Màster en Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes

Màster en Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Màster en Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Màster en Professorat d ESO i Batxillerat,

Más detalles

Màster en Formació del Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes

Màster en Formació del Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Formació del Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Nom del màster

Más detalles

Màster en Enginyeria Informàtica

Màster en Enginyeria Informàtica Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Enginyeria Informàtica Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari

Más detalles

Postgrado en Comunicación Organizacional Departamento de Comunicación. Facultad de Ciencias Humanas

Postgrado en Comunicación Organizacional Departamento de Comunicación. Facultad de Ciencias Humanas Postgrado en Comunicación Organizacional Departamento de Comunicación Facultad de Ciencias Humanas Presentación y objetivos del Postgrado en Comunicación Organizacional (a distancia) El Postgrado en Comunicación

Más detalles

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Ciències Humanes

Más detalles

http://mvision.madrid.org

http://mvision.madrid.org Apoyando el desarrollo de carrera de investigadores en imagen biomédica Supporting career development of researchers in biomedical imaging QUÉ ES M+VISION? WHAT IS M+VISION? M+VISION es un programa creado

Más detalles

Postgrados en. Gestión. Cultural. Universitat Internacional de Catalunya Facultad de Humanidades. uic.es

Postgrados en. Gestión. Cultural. Universitat Internacional de Catalunya Facultad de Humanidades. uic.es Postgrados en Gestión Cultural uic.es Universitat Internacional de Catalunya Postgrado en Gestión Cultural UIC Barcelona te forma como gestor cultural, un profesional polivalente y multidisciplinar que

Más detalles

Final Project (academic investigation)

Final Project (academic investigation) Final Project (academic investigation) MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Final Project (academic

Más detalles

POSGRADO. www.fashiontrendsanalysis.com

POSGRADO. www.fashiontrendsanalysis.com F A SHI O N T R END S ANAL Y S I S POSGRADO www.fashiontrendsanalysis.com Amber Griggs El posgrado Fashion Trends Analysis se encuadra en el campo de la investigación y el análisis de tendencias en el

Más detalles

Dades professionals / Datos profesionales / Professional information

Dades professionals / Datos profesionales / Professional information Curriculum Vitae Dades personals / Datos personales / Personal information Nom / Nombre/ First name Iñaki Nacionalitat / Nacionalidad / Nationality española Cognoms / Apellidos / Family name Periáñez Cañadillas

Más detalles

Máster en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales.

Máster en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales. Máster en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales. Master s degree in Psychology of Education. Advances in Psychoeducative Intervention and

Más detalles

Guía Docente 2015/2016

Guía Docente 2015/2016 Guía Docente 2015/2016 Prácticas Externas Internship Máster Universitario en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas Modalidad de enseñanza semipresencial Universidad Católica San Antonio de Murcia

Más detalles

Postgrados Gestión Cultural

Postgrados Gestión Cultural Postgrados Gestión Cultural Facultad de Humanidades Postgrado en Gestión Cultural Presentación: El gestor cultural es un profesional con un perfil polivalente y multidisciplinar cuyo trabajo se halla en

Más detalles

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca Curriculum Vitae Dades personals Nom Miquel Nacionalitat Española Cognoms Martínez Martin Formació acadèmica (Titulació, any i institució) Doctor en Filosofia i Ciències de l'educació. 1980. Universitat

Más detalles

Máster universitari en. Master online

Máster universitari en. Master online Màster universitari en TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA Máster universitari en TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA EHEA MASTER IN SPECIALISED TRANSLATION Master online màsters i doctorats másters y doctorados GRADUATE STUDIES

Más detalles

PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS. Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo

PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS. Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo Contenido European Bachelor-Level Business Sciences" (EBBS)... 2 European Master Business Sciences" (EMBS)...

Más detalles

Por qué ExecuTrain? Por qué ExecuTrain? Modalidad de servicio

Por qué ExecuTrain? Por qué ExecuTrain? Modalidad de servicio Por qué ExecuTrain? ExecuTrain es un proveedor de entrenamiento corporativo a nivel internacional y líder mundial en la capacitación empresarial. Contamos con 22 años y más de 62 mil personas capacitadas

Más detalles

CONVOCATORIA ERASMUS.ES

CONVOCATORIA ERASMUS.ES -Novedad de la convocatoria: 1 de Abril de 2014 financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Erasmus + - El plazo finalizaba el 23 del mismo mes!! -La estancia

Más detalles

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO Formulario de admisión para estudiantes internacionales Application form for International Students PHOTO Semestre 1 (marzo-julio) / Semester 1 (March-July) Año/ Year Semestre

Más detalles

OSH: Integrated from school to work.

OSH: Integrated from school to work. SST: Integrada desde la escuela hasta el empleo. OSH: Integrated from school to work. ESPAÑA - SPAIN Mª Mercedes Tejedor Aibar José Luis Castellá López Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 2015/16

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 2015/16 *English text below PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 2015/16 El presente procedimiento describe los pasos a seguir para solicitar la admisión como

Más detalles

Distribución del plan de estudios del Máster en créditos

Distribución del plan de estudios del Máster en créditos Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional por la Universidad Politécnica de Madrid. Denominación: Máster Universitario

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ MASTERS

PREINSCRIPCIÓ MASTERS Data actualització: 17/12/2014 PREINSCRIPCIÓ MASTERS Segon quadrimestre CURS 2014/15 - del 13 d octubre 2014 al 4 de gener de 2015. Segundo cuatrimestre CURSO 2014/15 - del 13 octubre 2014 al 4 de enero

Más detalles

El Máster Migraciones Internacionales y Salud: Modelos y Estrategias de Intervención es un programa de post-grado de un año de duración (60 créditos ECTS) que ofrece una formación rigurosa, innovadora

Más detalles

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org HI SA RA I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016 www.hisara.org QUÉ ES HISARA? HISARA nace como plataforma que brindará la oportunidad a universidades, centros

Más detalles

Centro Oficial de Trinity College London Desde 1989 el Instituto Dickens representa a Trinity College London en el Uruguay.

Centro Oficial de Trinity College London Desde 1989 el Instituto Dickens representa a Trinity College London en el Uruguay. Dickens Institute Centro Oficial de Trinity College London Desde 1989 el Instituto Dickens representa a Trinity College London en el Uruguay. Este centro de Exámenes Internacionales, reconocido en más

Más detalles

La Escuela de Equitación de la Real Maestranza de Caballería de Ronda convoca seis plazas becadas para el Curso de Jinete Profesor 2015

La Escuela de Equitación de la Real Maestranza de Caballería de Ronda convoca seis plazas becadas para el Curso de Jinete Profesor 2015 La Escuela de Equitación de la Real Maestranza de Caballería de Ronda convoca seis plazas becadas para el Curso de Jinete Profesor 2015 La beca, valorada en diecisiete mil euros anuales, cubre la mayoría

Más detalles

Certificado de Asistente de Oficina

Certificado de Asistente de Oficina Certificado de Asistente de Oficina Los estudiantes interesados en obtener este Certificado deben cumplir con los siguientes requisitos: Ser estudiante activo en la Facultad de Administración de Empresas,

Más detalles

RECIBIRÁS EN TU CUENTA INSTITUCIONAL, UNA CARTA DE PREADJUDICACIÓN CON LOS DATOS DE TU MOVILIDAD. SI NO SON CORRECTOS, COMUNÍCALO A erasmus@upm.

RECIBIRÁS EN TU CUENTA INSTITUCIONAL, UNA CARTA DE PREADJUDICACIÓN CON LOS DATOS DE TU MOVILIDAD. SI NO SON CORRECTOS, COMUNÍCALO A erasmus@upm. UNA VEZ PUBLICADA LA RESOLUCIÓN RECTORAL CON LOS LISTADOS DE ADMITIDOS, TIENES UN PLAZO DE 15 DÍAS PARA PODER RENUNCIAR A LA MOVILIDAD ADJUDICADA, ENTREGANDO EL DOCUMENTO DE RENUNCIA EN LA OFICINA DE MOVILIDAD

Más detalles

Contenidos. La Innovación Educativa EEES: BOLONIA INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM REFLEXIONES FINALES

Contenidos. La Innovación Educativa EEES: BOLONIA INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM REFLEXIONES FINALES Contenidos 1 La Innovación Educativa EEES: BOLONIA 2 INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM 3 REFLEXIONES FINALES 1 LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EEES BOLONIA QUÉ ES LA INNOVACIÓN EDUCATIVA? Entendemos la innovación

Más detalles

Por qué ExecuTrain? Por qué ExecuTrain? Modalidad de servicio

Por qué ExecuTrain? Por qué ExecuTrain? Modalidad de servicio Por qué ExecuTrain? ExecuTrain es un proveedor de entrenamiento corporativo a nivel internacional y líder mundial en la capacitación empresarial. Contamos con 22 años y más de 62 mil personas capacitadas

Más detalles

DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER CAREER DEVELOPMENT

DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER CAREER DEVELOPMENT DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER TSI Turismo Sant Ignasi Marqués de Mulhacén, 40-42 08034 Barcelona España www..tsi.url.edu TL. 34 93 252 28 87 e-mail: cdo@tsi.url.edu TSI-Turismo Sant Ignasi

Más detalles

Trading & Investment In Banking

Trading & Investment In Banking Trading & Investment In Banking MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Trading & Investment In

Más detalles

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Dret, Economia i Empresa Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Àmbit Tipus Durada Règim i modalitat Idiomes d impartició Ciències Socials i Jurídiques. Criminologia Oficial 60 ECTS;

Más detalles

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60 UNIVERSITAT D'ALACANT MÀSTER EN PROFESSORAT D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (PLA 2009) D024 UNIVERSIDAD DE ALICANTE MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (PLAN 2009) TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS

Más detalles

Màster Interuniversitari en Psicologia de l Educació (MIPE)

Màster Interuniversitari en Psicologia de l Educació (MIPE) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Psicologia de l Educació (MIPE) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Master in Economics and Finance. Sistema de garantía de calidad del título

Master in Economics and Finance. Sistema de garantía de calidad del título Master in Economics and Finance Sistema de garantía de calidad del título 1. Unidad de Garantía Interna de la Calidad (UGIC) La Unidad de Garantía Interna de la Calidad (UGIC) es la Comisión Académica

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

Diploma Bachillerato Dual Internacional. Diploma Dual Bachillerato 2014/2015

Diploma Bachillerato Dual Internacional. Diploma Dual Bachillerato 2014/2015 Diploma Bachillerato Dual Internacional Diploma Dual Bachillerato 2014/2015 L Escola Pàlcam aposta per la internacionalització dels aprenentatges i per la competitvitat del currículum Els objectius del

Más detalles

Study (s) Degree Center Acad. Period. 1311 - Grado de Trabajo Social FACULTY OF SOCIAL SCIENCES 4 First term

Study (s) Degree Center Acad. Period. 1311 - Grado de Trabajo Social FACULTY OF SOCIAL SCIENCES 4 First term COURSE DATA Data Subject Código 33523 Name International Welfare Cycle Grade ECTS Credits 4.5 Curso académico 2014 2015 Study (s) Degree Center Acad. Period year 1311 Grado de Trabajo Social FACULTY OF

Más detalles

Formulario de Postulación Estudiante de Intercambio Application Form / Exchange Student

Formulario de Postulación Estudiante de Intercambio Application Form / Exchange Student Formulario de Postulación Estudiante de Intercambio Application Form / Exchange Student Información Personal Personal Information Nombres First Name Apellidos Last Name Dirección permanente Permanent Address

Más detalles

El programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea

El programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea El programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea Criterios yproceso de evaluación Endika Bengoetxea Castro Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa Programa Erasmus Mundus 2004-2008, presupuesto del programa:

Más detalles

Encuesta. Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente.

Encuesta. Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente. Encuesta Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente. 1 Considera necesario que se imparta la signatura informática como herramienta para

Más detalles

Máster en Intervención y Mediación Familiar.

Máster en Intervención y Mediación Familiar. Máster en Intervención y Mediación Familiar. Master s degree in Intervention and Familiar Mediation. Postgrado Oficial en Psicología / Official Post-graduate programme in Psychology DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

Más detalles

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT. Economic Valuation of Agricultural Assets

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT. Economic Valuation of Agricultural Assets Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Economic Valuation of Agricultural Assets Qualification: Degree in Agri-food Engineering and Biological Systems Course 2015/2016 1. Subject information

Más detalles

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos.

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Universidad Nueva Esparta Facultad de Ciencias Administrativas Escuela de Administración de Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Tutor: Lic. Beaujon, María Beatriz

Más detalles

Descripción de contenidos del E-FORM Capítulo Proyectos de cooperación europea

Descripción de contenidos del E-FORM Capítulo Proyectos de cooperación europea Descripción de contenidos del E-FORM Capítulo Proyectos de cooperación europea DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD* *Documento-resumen del formulario online (eform) de la 2ª convocatoria de

Más detalles

ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE. ASIGNATURA Computer security. CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2015-16 - Primer semestre

ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE. ASIGNATURA Computer security. CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2015-16 - Primer semestre ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE ASIGNATURA Computer security CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2015-16 - Primer semestre GA_10AK_103000590_1S_2015-16 Datos Descriptivos Nombre de la Asignatura Titulación

Más detalles

Màster en Enginyeria Industrial

Màster en Enginyeria Industrial Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Enginyeria Industrial Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari

Más detalles

Máster universitario en Gestión Administrativa Máster Oficial

Máster universitario en Gestión Administrativa Máster Oficial Máster universitario en Gestión Administrativa Máster Oficial Datos básicos Modalidad Créditos Itinerario Plazas Inicio docencia Sempresencial 60 ECTS Profesional 25 Octubre Presentación El Máster Universitario

Más detalles

Guía Docente 2014/2015

Guía Docente 2014/2015 Guía Docente 2014/2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS DATABASE MANGEMENT SYSTEMS Grado en Ingeniería Civil Modalidad de enseñanza presencial lf: Índice SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS...3

Más detalles

APPLICATION FORM FOR INTERNATIONAL STUDENTS. 3. Número de Pasaporte / Passport Number: 4. Dirección de Residencia / Present Address:

APPLICATION FORM FOR INTERNATIONAL STUDENTS. 3. Número de Pasaporte / Passport Number: 4. Dirección de Residencia / Present Address: . Nombres / Name: Photo. Apellidos / Last Name:. Número de Pasaporte / Passport Number:. Dirección de Residencia / Present Address:. Teléfono: (incluya prefijo del país y ciudad) Phone number including

Más detalles

1.7. Número de créditos / Credit allotment

1.7. Número de créditos / Credit allotment ASIGNATURA / COURSE TITLE Estadística Descriptiva / Descriptive Statistics 1.1. Código / Course number 19141 1.2. Materia / Content area Estadística / Statistics 1.3. Tipo / Course type Formación básica

Más detalles

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE INSTITUTO DE POSTGRADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE INSTITUTO DE POSTGRADO UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE INSTITUTO DE POSTGRADO PROGRAMA DE DIPLOMA SUPERIOR DE EDUCACIÓN INICIAL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL

Más detalles

CNOLOGIES APLICADAS INFORMACIÓ

CNOLOGIES APLICADAS INFORMACIÓ Màster UNIVERSITARI en TECNOLOGIES APLICADES DE LA INFORMACIÓ Máster UNIVERSITARIO en TECNOLOGÍAS APLICADAS DE LA INFORMACIÓN EHEA MASTER IN APPLIED INFORMATION TECHNOLOGIES CNOLOGIES APLICADAS INFORMACIÓ

Más detalles

Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities)

Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities) Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i horari Règim i modalitat Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities)

Más detalles

List of courses - Academic year 2012 2013. Faculty of Economics and Business University of Barcelona

List of courses - Academic year 2012 2013. Faculty of Economics and Business University of Barcelona FACULTAT D ECONOMIA I EMPRESA Oficina de Relacions Internacionals Àrea de Relacions Externes C/ Tinent Coronel Valenzuela 1-11 E-08034 Barcelona Tel. +34 93 402 43 26 List of courses - Academic year 2012

Más detalles

Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política Nom del màster Màster Interuniversitari en

Más detalles

MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15

MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15 Actualitzat 29/7/2014 MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15 A aquest mateix web ("Curs actual"-->"masters") trobareu l'oferta acadèmica de l actual curs acadèmic, horaris, día de matrícula, així com

Más detalles

Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre

Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre COL LEGI SANTA TERESA Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre Horari: Des de les 9:00h fins les 11:00h Durant aquest acte els

Más detalles

Màster Interuniversitari en Reptes de la Filosofia Contemporània

Màster Interuniversitari en Reptes de la Filosofia Contemporània Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Reptes de la Filosofia Contemporània Nom del màster Màster Interuniversitari en Reptes

Más detalles

HOSTED BY 2 JU NES 2 - 08 / 22 P 06 RT C A C A MPUS O

HOSTED BY 2 JU NES 2 - 08 / 22 P 06 RT C A C A MPUS O v a l e n c i a c a m p u s d e v e r a n o HOSTED BY PLAZAS LIMITADAS INICIO LU C A MPUS O DEPORTIVO 22/06-07/08 / SP 2 JU NES 2 RT C A M NIO / 22 P 06-08 /07 BIENVENIDO / WELLCOME Valencia Summer Camp

Más detalles

Management and Environmental Policy

Management and Environmental Policy Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Management and Environmental Policy CERTIFICATION: DEGREE IN AGRI-FOOD ENGINEERING AND BIOLOGICAL SYSTEMS Course 2015/2016 1. Subject information

Más detalles

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida Datos de la asignatura/ Details of the course/dades de l asignatura Denominación Designation Denominació Curso Course Curs Módulo Module Modulo Materia Matter Matèria Periodicidad Periodcity Periodicitat

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID GUÍA DOCENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID GUÍA DOCENTE Universidad Autónoma de Madrid UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID GUÍA DOCENTE Código: 30961 Comportamiento y de la Salud Titulación: PSICOLOGÍA Curso: 2015-2016 1. ASIGNATURA / SUBJECT 1.1. Nombre / Name

Más detalles

Alcance: Todas las titulaciones que se imparten en la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros

Alcance: Todas las titulaciones que se imparten en la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros IT 05 Gestión del Programa Erasmus TÍTULO: Gestión del Programa Erasmus CÓDIGO: IT 05 Alcance: Todas las titulaciones que se imparten en la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros Proceso: 1. Presentación

Más detalles

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS PROGRAMA 4º Curso. Grado en Administración y Dirección SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS 4 rd year. Pág. 1 / 8 Colegio Universitario de Estudios Financieros Leonardo Prieto Castro, 2 Tel. +34

Más detalles

BOLETÍN DE PRENSA. No. OMH-0042 JUNIO 2015. Convocatoria IME-Becas

BOLETÍN DE PRENSA. No. OMH-0042 JUNIO 2015. Convocatoria IME-Becas BOLETÍN DE PRENSA No. OMH-0042 JUNIO 2015 Convocatoria IME-Becas Omaha, Nebraska a 17 de Junio de 2015 El Consulado de México se complace en lanzar por segunda vez consecutiva en Omaha, Nebraska, el programa

Más detalles

OBJETIVOS Y ORIENTACIONES / OBJECTIVES AND ORIENTATIONS

OBJETIVOS Y ORIENTACIONES / OBJECTIVES AND ORIENTATIONS OBJETIVOS Y ORIENTACIONES / OBJECTIVES AND ORIENTATIONS OBJETIVOS OBJECTIVES El objetivo general de estos estudios es formar profesionales del aprendizaje y de la enseñanza de segundas lenguas capacitados

Más detalles

Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán

Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán www.aqu.cat Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán Martí Casadesús Director Valencia, 22 de septiembre de 2015 Índice

Más detalles

Pages: 205. Authors: Dr. Carmen Bestué, Ph. D. Dr. Mariana Orozco Jutoran, Ph. D. Chapters: 6

Pages: 205. Authors: Dr. Carmen Bestué, Ph. D. Dr. Mariana Orozco Jutoran, Ph. D. Chapters: 6 Pages: 205 Authors: Dr. Carmen Bestué, Ph. D. Dr. Mariana Orozco Jutoran, Ph. D. Chapters: 6 1 Course Description and Objectives The aim of this course is to provide an in depth analysis and intensive

Más detalles

Advanced Corporate Finance

Advanced Corporate Finance Advanced Corporate Finance MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Advanced Corporate Finance Código:

Más detalles

El sistema universitario de Catalunya. Dirección General de Universidades

El sistema universitario de Catalunya. Dirección General de Universidades El sistema universitario de Catalunya Dirección General de Universidades Barcelona, julio de 2011 Sumario El sistema universitario de Catalunya 1. Las universidades de Catalunya 2. Datos del sistema universitario

Más detalles

Graduados universitarios catalanes: efecto de la crisis en su inserción laboral y. cambios intergeneracionales

Graduados universitarios catalanes: efecto de la crisis en su inserción laboral y. cambios intergeneracionales Graduados universitarios catalanes: efecto de la crisis en su inserción laboral y cambios intergeneracionales Sandra Fachelli Proyecto ITUNEQMO Itinerarios Universitarios, Equidad y Movilidad Ocupacional

Más detalles

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Almería, 28 de octubre de 2011 Estudios de Doctorado: problemas detectados Cuestiones generales:

Más detalles

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13 Facultat d'infermeria Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre: 10/12/13 Revisat pel

Más detalles

Por qué ExecuTrain? Por qué ExecuTrain? Modalidad de servicio

Por qué ExecuTrain? Por qué ExecuTrain? Modalidad de servicio Por qué ExecuTrain? ExecuTrain es un proveedor de entrenamiento corporativo a nivel internacional y líder mundial en la capacitación empresarial. Contamos con 22 años y más de 62 mil personas capacitadas

Más detalles

Annual Title 1 Parent Meeting

Annual Title 1 Parent Meeting Annual Title 1 Parent Meeting Venus Independent School District August 26 & 28, 2014 1 What is Title I Title I is a K-12 program that provides additional academic support and learning opportunities for

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

El Espacio Europeo de Educación (EEES)

El Espacio Europeo de Educación (EEES) P@K-EN-REDES El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) Ascención España Mesa junio, 2008 Revista Digital del Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra ISSN 1887-3413 El Espacio Europeo de Educación

Más detalles

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO DE PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN MIPE- http://www.psyed.edu.es/ Curso 2011-2012

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO DE PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN MIPE- http://www.psyed.edu.es/ Curso 2011-2012 MÁSTER INTERUNIVERSITARIO DE PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN MIPE- http://www.psyed.edu.es/ Curso 2011-2012 I. INFORMACIONES GENERALES Coordinadores Académicos Coordinador general: Dr. César Coll Salvador Correo

Más detalles

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES 19 th International Congress on Project Management and Engineering XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos AEIPRO (Asociación Española de

Más detalles

UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL Departamento de Relaciones Internacionales. Formulario de Postulación (Aplication For Admission/Exchange Student)

UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL Departamento de Relaciones Internacionales. Formulario de Postulación (Aplication For Admission/Exchange Student) Personal Data Nombre/First Name Apellidos/Last Name Dirección/Permanent Address Numbers/Street Ciudad City/Province País Country Teléfono Local Phone Number (with area codes) E-mail Fecha de Nacimiento

Más detalles

Licenciatura en Enfermería Profesionalización de Auxiliares de Enfermería Modalidad de 6 semestres. Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud

Licenciatura en Enfermería Profesionalización de Auxiliares de Enfermería Modalidad de 6 semestres. Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud Licenciatura en Enfermería Profesionalización de Auxiliares de Enfermería Modalidad de 6 semestres Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud Profesionalización de Auxiliar de Enfermería Esta carrera

Más detalles

Dades professionals / Datos profesionales / Professional information

Dades professionals / Datos profesionales / Professional information Curriculum Vitae Dades personals / Datos personales / Personal information Nom / Nombre/ First name FERNANDO Nacionalitat / Nacionalidad / Nationality Española Cognoms / Apellidos / Family name CERDÁ ALBERO

Más detalles