PROJECTE DE TÍTOLS PROPIS DE POSTGRAU DE LA UIB. «Expert Universitari en Business Intelligence. Títol propi de postgrau de la UIB (14 crèdits)»

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROJECTE DE TÍTOLS PROPIS DE POSTGRAU DE LA UIB. «Expert Universitari en Business Intelligence. Títol propi de postgrau de la UIB (14 crèdits)»"

Transcripción

1 UIB Universitat de les Illes Balears TÍTOL DEL CURS PROJECTE DE TÍTOLS PROPIS DE POSTGRAU DE LA UIB «Expert Universitari en Business Intelligence. Títol propi de postgrau de la UIB (14 crèdits)» ÒRGAN UNIVERSITARI QUE PROPOSA EL CURS: Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica DIRECTORS: Antonio Díaz Díaz, Antònia Mas Pichaco Palma, 26 de maig de 2011 El Director de l'òrgan de la UIB que proposa el curs: Arnau Mir Torres Els Directors del Curs: Antonio Díaz Díaz Antònia Mas Pichaco EL SECRETARI GENERAL DE LA UIB Certifica que amb data foren autoritzats per Consell de Govern de la UIB, els ensenyaments conduents a l obtenció del títol de Palma d de signat, 1

2 PROJECTE DE CURSOS DE POSTGRAU COM A TÍTOLS PROPIS DE LA UIB 1. TÍTOL DELS CURSOS Denominació del títol: «Expert Universitari en Business Intelligence. Títol propi de postgrau de la UIB (14 crèdits)» Titulació d accés: titulats universitaris: diplomats i llicenciats Altres títols que es poden obtenir: Denominació: «Diploma Universitari en Business Intelligence. Títol de formació bàsica de la UIB (14 crèdits)» Titulació d accés: batxillerat o PAU Denominació: «Diploma en Business Intelligence. Títol de formació bàsica de la UIB (14 crèdits)» Titulació d accés: sense les titulacions anteriors 2. ÒRGANS DE DIRECCIÓ DEL CURS Nom i llinatges: Antonio Díaz Díaz Titulació: Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Màster en Direcció d Empreses Turístiques. Nom de l'entitat: The Last Mile - Performance Management Funció en l'organització del curs: Codirector del I Expert Universitari en Business Intelligence. Nom i llinatges: Antònia Mas Pichaco Titulació: Doctora en Informàtica Situació acadèmica: Titular d universitat. Ciències de la Computació i Intel ligència Artificial Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica Funció en l organització del curs: Codirectora del I Expert Universitari en Business Intelligence. Nom i llinatges: Antoni Lluís Mesquida Calafat Titulació: Enginyer en Informàtica Situació acadèmica: Ajudant. Ciències de la Computació i Intel ligència Artificial Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica Funció en l'organització del curs: Coordinació del I Expert Universitari en Business Intelligence. 3. OBJECTIUS DEL CURS O BÉ JUSTIFICACIÓ DEL CURS I OBJECTIUS El curs d Expert Universitari en Business Intelligence (BI) té com a objectiu el de proporcionar una formació suficient per a implantar i dirigir un departament d intel ligència empresarial, ja sigui dins o fora de l organització de TI, en la qual s alineïn les capacitats tècniques, analítiques i de negoci amb l estratègia de l empresa. 2

3 La intel ligència empresarial o Business Analytics, com s anomena darrerament, vol donar suport a la presa de decisions a tots els nivells de l organització, explicant el passat, donant informació detallada sobre tot allò que està esdevenint en el present i intentant endevinar el que succeirà en el futur. El curs integra coneixements de negoci, coneixements analítics i coneixements tècnics. Està prevista la utilització d alguna de les eines informàtiques més utilitzades a les empreses i l obtenció d una certificació professional en el seu ús. Inclou també tot un apartat de formació en les tècniques i metodologies més utilitzades per a la millora del rendiment de les empreses, incloses a l àmbit del Performance Management, com per exemple, el Quadre de Comandament Integral, la Planificació integrada de l empresa, el Rolling Forecast o la Gestió basada en Activitats (ABC/M). Inclou també l anàlisi de variables estadístiques per al modelat de l empresa i el suport en la presa de decisions. D aquesta manera, s aborda la intel ligència del negoci no només com el suport TI a una sèrie d eines analítiques, sinó com un mitjà per dirigir i impulsar la transformació de la companyia, que comença en l estratègia i acaba en la infraestructura tecnològica, passant per les aplicacions específiques de BI, els processos i les persones. 4. DURADA I DATES PREVISTES 4.1. Duració en períodes acadèmics 1 any acadèmic 2 anys acadèmics Es preveu que el curs comenci al mes d octubre del 2011 i que finalitzi al mes de febrer del Durada total del curs en hores Es preveu que el curs tengui una durada de 140 hores Durada de les pràctiques, projecte o treball d'investigació Es preveu la realització d una pràctica o projecte Dates previstes de realització dels cursos La data prevista d inici del curs és el dimecres dia 5 d octubre de 2011 i la data de finalització és el divendres dia 17 de febrer de L horari previst és els dimecres i els divendres de 18h a 21h. També està previst impartir classes 5 dissabtes de 9h a 13h. Les dates exactes previstes són: 22 d octubre, 19 de novembre, 17 de desembre de 2011, i 14 de gener i 11 de febrer de

4 5. PROJECTE FORMATIU / PLA D ESTUDIS PROGRAMA I Expert Universitari en Business Intelligence ESTRATEGIA Y PERFORMANCE MANAGEMENT 52 BIM1 Desarrollo de la estrategia de la empresa 12 h Misión, Visión y Valores 2 Análisis del entorno 2 Análisis de la cadena de valor 4 Análisis SWOT/DAFO 2 Formulación de la Estrategia 2 BIM2 Traducción de la Estrategia. El Balanced Scorecard 12 h El Mapa Estratégico 4 Líneas Estratégicas y Objetivos Estratégicos 2 Indicadores, Metas y Scores. 2 Iniciativas Estratégicas. Criterios de priorización 2 El proceso de revisión de la estrategia 2 BIM3 Alineación de la Organización con la Estrategia 12 h Alineación vertical con las Unidades de Negocio 2 Alineación horizontal con las Unidades de Servicio: RRHH, Admin., IT, 2 etc Alineación de entidades externas: Partners, Proveedores, Clientes,... 2 Alineación de las personas. Strategic Job Families. Personal Scorecard 2 Enlace con objetivos personales e incentivos 2 Comunicación de la Estrategia 2 BIM4 Ejecución de la Estrategia y Gestión del Cambio 12 h Comités e Informes de revisión 2 El Departamento de Gestión y Planificación Estratégica 3 Presupuesto ligado con la estrategia 2 Enlace de la estrategia con las operaciones. 3 La Gestión del Cambio: Gestión vs Liderazgo 2 BIM5 Financial Performance Management 4 h Activity Based Cost Management ABC/M 2 Diferencia con la Contabilidad de Costes tradicional 1 Análisis de la rentabilidad de clientes, canales y productos 1 4

5 ESTRATEGIA Y PERFORMANCE MANAGEMENT 88 BIM6 Budgeting y Forecasting 8 h Planning 2 Activity Based Budgeting ABB 2 Rolling Forecast 2 Beyond Budgeting 2 BIM7 Integración de Performance Management con las soluciones 12 h centrales de la empresa Inteligencia de Clientes: CRM y Customer Lifetime Economic Value. 4 Visión 360º del cliente. Inteligencia de Proveedores: Gestión de la Cadena de Valor 2 Inteligencia del Proceso: Sig Sigma y Lean Thinking 2 Inteligencia del Accionista: EVM. Economic Value Management 2 Inteligencia de Empleado. HCM. Gestión del Capital Humano 2 BIM8 KPI s, Scorecards y Dashboards 8 h KPI s y KPO 2 Scorecards 3 Dashboards 3 BIM9 Business Analytics y análisis estadístico 2 h Concepto de Data Mining y análisis estadístico de la empresa 2 Herramientas estadísticas BIM10 Organización y Personas 2h Usuarios Analistas Equipo de IT Organización de BI. Centro de Competencia de BI BIM11 Procesos de BI 2 h Procesos de negocio de BI Procesos analíticos Procesos de infraestructura de Información BIM12 Tecnología: Aplicaciones y Herramientas de BI 8 h Aplicaciones transaccionales 1 Aplicaciones de performance management 1 Aplicaciones analíticas y de data mining 1 Capacidades de BI 1 Infraestructura de Información: ETL, Data Marts, etc 4 BIM13 Metadatos y Business Services Repositories 2 h BIM14 Creación de composite applications con servicios transaccionales y analíticos BIM15 Program Management. Selección y priorización de proyectos BI BIM16 Curso de capacitación en una o varias herramienta BI (Cognos, Business Objects, Microstrategy, Microsoft, ) TOTAL 2 h 2 h 40 h 140h 5

6 5.2. METODOLOGIA La metodologia pedagògica de la modalitat presencial fomenta la interacció entre els alumnes i el professor i combina, entre d altres, classes teòriques, resolució de casos pràctics, treballs en equip i discussions de solucions implantades. La metodologia que es seguirà per a un correcte aprofitament del curs de postgrau que es presenta en aquesta memòria serà eminentment pràctica. Els seus pilars fonamentals s exposen a continuació: Introducció dels conceptes teòrics. L alumne necessita conèixer, en primer lloc, els fonaments de les matèries d estudi. Amb la intenció de facilitar les explicacions, el professor proporcionarà unes diapositives que serviran de guia a l alumne per poder seguir les classes i utilitzarà exemples pràctics sempre que li sigui possible. El Mètode del Cas. Els casos es prepararen individualment i després son discutits a classe sota la supervisió del professor. El Mètode del Cas constitueix la base del curs, sempre tenint en compte que en les àrees més instrumentals, estan previstes una sèrie de classes/conferències introductòries als continguts teòrics a desenvolupar. Aquesta metodologia permet que l alumne aprengui a defensar de forma raonada diferents punts de vista i adquireixi una experiència molt valuosa per prendre decisions. Role playing. En determinats mòduls, es formaran equips de treball que hauran de preparar i desenvolupar diferents rols per a la resolució dels casos pràctics. Amb aquesta tècnica es pretén emular la realitat que es produeix a les empreses. Així doncs, l alumne adquirirà capacitats de treball en equip, d organització del treball, d administració eficient del temps i serà capaç de superar la pressió personal i col lectiva. Experiències reals i: Està prevista la realització de sessions, on empreses tant públiques com privades, petites, mitjanes i grans, exposin la seva experiència presentant casos d èxit, que hagin tingut lloc a aquestes organitzacions MITJANS DIDÀCTICS NECESSARIS MATERIAL FUNGIBLE Material didàctic pels alumnes: Casos pràctics relacionats amb la matèria. Fotocòpies puntuals per al desenvolupament d exercicis o casos pràctics concrets INFRAESTRUCTURA PER A LA IMPARTICIÓ DEL CURS PROPOSTA DEL LLOC D IMPARTICIÓ. DESCRIPCIÓ DE L AULA O LOCAL Al document adjunt d Espais docents es pot trobar l autorització d utilització d aquest espai sol licitat. Es necessària una aula màster que compleixi els següents requeriments: Capacitat mínima de 20 persones. Un canó de projecció i una pantalla de projecció. Xarxa wifi i connexió a aquesta xarxa des dels portàtils de tots els alumnes. 6

7 5.5. PERSONAL DOCENT A) PROFESSORAT DE LA UIB Nom i llinatges: FRANCISCO JULIO BATLE LORENTE Situació acadèmica: Titular d Universitat Àrea de coneixement: Economia de l Empresa Hores BIM1. Desarrollo de la estrategia de la empresa 4 BIM2. Traducción de la Estrategia. El Balanced Scorecard 6 BIM7. Integración de Performance Management con las soluciones centrales 6 Nom i llinatges: ONOFRE MARTORELL CUNILL Situació acadèmica: Titular d Universitat Àrea de coneixement: Economia de l Empresa Hores BIM6. Budgeting y Forecasting 4 BIM5. Financial Performance Management 3 Nom i llinatges: MARCO ANTONIO ROBLEDO CAMACHO Situació acadèmica: Titular d Universitat Àrea de coneixement: Economia de l Empresa Hores BIM4. Ejecución de la Estrategia y Gestión del Cambio 5 B) Professorat de la UIB no docent o de l Administració Pública No n hi ha. C) Professorat extern a la UIB, d altres universitats de l Estat Espanyol o empreses públiques No n hi ha. 7

8 D) Professorat extern a la UIB, d empreses privades Nom i llinatges ANTONIO FRAU TOMÁS Currículum Vitae resumit Titulación: Grado. EXPERIENCIA: Dic Globalti Proyectos Informáticos. Funciones: Analista BI / Product Manager IBM Cognos Programación, análisis, administración de base de datos, gestión de Proyectos, Analista Programador de Proyectos de Business Intelligence. Tecnologías: IBM Cognos business Intelligence, Análisis Studio, Quero Studio, Metrics, Go! Dashboard, Go! Office, Oracle 10g, Forms- PL/SQL, Oracle Designer, TOAD, SQL Developer. Otras empresas: Sept Dic Barceló Hoteles. Ago Ago Dome Consulting Solutions. Nov Abr Banca March. Jun Nov.2002 Viajes Barceló Hores: BIM16 Certificación en una herramienta BI 15 Nom i llinatges: ANTONIO DE ANDRÉS MASCARÓ Currículum Vitae resumit: Ingeniero Técnico en Informática de Gestión por la Universidad de las Islas Baleares. Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) por la Universidad de las Islas Baleares. Master en Dirección de Proyectos por la Universidad de Valencia. Consultor certificado en SAP NetWeaver-BI BW 3.5 y SAP Netweaver 2004s BI. Actualmente es Director del área de Business Intelligence del grupo Sol Meliá, área que busca proporcinar el soporte a la toma de decisiones que permita en tiempo real, acceso interactivo, análisis y manipulación de información crítica para la empresa. Hores: BIM12. Tecnología: Aplicaciones y Herramientas de BI 8 Nom i llinatges: ANTONIO DÍAZ DÍAZ Currículum Vitae resumit: Licenciado en Ciencias Económicas Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) - Universidad Complutense de Madrid. Master en Dirección de Empresas Turísticas (Executive) EXEC-MDET 2004 por el Instituto de Empresa. Certificado en implantación de Balanced Scorecard por Kaplan & Norton en Ha trabajado siete años como Director de Sistemas de Información de Sol Meliá y trece años como consultor en PwC Consulting y Accenture. En la actualidad es el responsable de la firma The Last Mile dedicada al desarrollo e implantación de la estrategia y sistemas de Performance Management. Experiencia docente en la Univestitat de les Illes Balears como profesor asociado y en el Instituto de Empresa, Universidad Autónoma de Madrid y en la propia UIB en diversos cursos y seminarios. Hores: BIM1. Desarrollo de la estrategia de la empresa 8 BIM2. Traducción de la Estrategia. El Balanced Scorecard 6 BIM3. Alineación de la Organización con la Estrategia 12 BIM4. Ejecución de la Estrategia y Gestión del Cambio 7 BIM5. Financial Performance Management 1 BIM6. Budgeting y Forecasting 4 8

9 Hores: BIM7. Integración de Performance Management con las soluciones centrales 6 BIM8. KPI s, Scorecards y Dashboards 8 BIM9 Business Analytics y análisis estadístico 2 BIM10. Organización y Personas 2 BIM11. Procesos de BI 2 BIM13. Metadatos y Business Services Repositories 2 BIM14. Creación de composite applications con servicios transaccionales y analíticos 2 BIM15. Program Management. Selección y priorización de proyectos BI 2 Nom i llinatges: JUAN JOSE GUASP HERNÁN Currículum Vitae resumit: Llicenciat en Informàtica per la Universitat de les Illes Balears Titulación: Ingeniería Informática en la UI. (Universitat de les Illes Balears). Más de 10 años de experiencia en Análisis y gestión BBDD -PL/SQL, Diseño y programación web Dreamweaver, Flash, HTML, Business Intelligence Cognos, Administración de sistemas - Windows 2003 Server, Consultoría y desarrollo - SAP Business One, ERP/CRM - SAP R/3 Experiencias relevantes: IN2 - Programador Developer y Designer. Barceló Viajes SL - Programador OSA. Barceló Viajes SL - Jefe de Proyecto BI. Hotelbeds - Jefe de Proyecto BI y Gestión Documental. Hotelbeds - Jefe de Proyecto BI e Integridad de Información. TUI España Jefe de proyecto implantación Cognos. Hores: BIM16 Certificación en una herramienta BI 20 RESUM DE LA PROPOSTA DE PROFESSORAT I Expert Universitari en Business Intelligence PROCEDÈNCIA DEL PROFESSORAT Núm. de % Núm. d hores % docents Universitat de les Illes Balears % Altres Universitats Espanyoles Universitats Estrangeres Administració Pública Empresa Pública Empresa Privada % Altres TOTAL

10 5.6. Alumnes Nombre màxim d'alumnes: 25. Nombre mínim d'alumnes: 15. Requisits: Requisits d accés al curs: El curs està adreçat a qualsevol professional que vulgui adquirir competències i habilitats en el camp de la Business Intelligence, independentment del sector laboral en el qual es troba desenvolupant la seva tasca i del tipus d empresa, ja sigui privada, organisme públic o fundació. Per tal d obtenir una de les tres titulacions previstes al punt 1 Títol del curs, els candidats hauran de complir els requisits específics d accés esmentats i els generals establerts a la normativa general sobre títols propis de postgrau de la UIB a l apartat III: Accés. Criteris de selecció dels alumnes: Els interessats hauran de cursar una sol licitud adjuntant un currículum vitae complet i detallat. En el cas de que hi hagi més demanda que places, el procediment de selecció contemplarà tant la titulació, l experiència professional dels candidats com la seva relació amb el camp de la Business Intelligence. En lloc de realitzar una baremació dels currículums vitae, es considera més apropiat realitzar una entrevista personal amb cada candidat, tant per analitzar el seu perfil com per conèixer la motivació envers la realització del curs Periodicitat anual bianual altres 5.8. Criteris d avaluació del curs a) Percentatge d assistència mínima al curs sobre el nombre d'hores lectives (requisit per ésser avaluat) Serà necessària una assistència del 85%. És important remarcar que, aquest percentatge, és sobre el nombre d hores lectives del mòdul i no sobre el nombre de sessions al qual s ha assistit. b) Forma d avaluació La qualificació final del curs s'obtindrà a partir de la valoració obtinguda de: La memòria realitzada del projecte individual i personal. La participació durant les classes, les aportacions personals de cada alumne. Està previst que la valoració del curs es faci dins un termini no superior a 15 dies després de la seva finalització. 10

11 c) Convocatòries d avaluació Encara que s encoratjarà als alumnes a que superin el curs amb les proves i terminis previstos, aquest fet no hauria de limitar l oferta d alguna convocatòria extraordinària, per donar cobertura a determinats casos excepcionals. d) Avaluació general del curs: SEQUA 5.9. Beques Es preveu la concessió de beques: sí no Nombre de beneficiaris en cas afirmatiu: Import de la beca per alumne: Procedència de l'import: Condicions de concessió de beques: 6. ENTITATS COL LABORADORES sobre el pressupost d'ingressos finançat per una entitat externa Segons els acords de patrocini/col laboració/esponsorització als quals s hagi arribat amb les diferents entitats públiques i/o privades, es regularà el grau i condicions de participació de cadascuna d elles, establint un conveni específic, adaptat al títol V dels Estatuts de la UIB. 7. PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA 7.1. Preu total del curs (matrícula) El preu del mòdul és de Forma de pagament a) Import de la preinscripció: No es preveu cap import destinat a aquest concepte. b) Terminis de pagament: L abonament del curs es farà en un únic pagament en el moment de formalitzar la matrícula. 11

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER La qualitat, garantia de millora. COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER AQU Catalunya, 2013 Els continguts d aquesta

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 52/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establixen els procediments per a l autorització als centres sostinguts

Más detalles

L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El único Máster oficial en derecho ambiental en Cataluña

L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El único Máster oficial en derecho ambiental en Cataluña 1 L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El Màster Universitari en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili és l únic de les seves característiques en el sistema universitari català

Más detalles

Les Webquests, una metodologia d aprenentatge cooperatiu, basada en l accés, el maneig i l ús d informació de la Xarxa

Les Webquests, una metodologia d aprenentatge cooperatiu, basada en l accés, el maneig i l ús d informació de la Xarxa Les Webquests, una metodologia d aprenentatge cooperatiu, basada en l accés, el maneig i l ús d informació de la Xarxa Jordi Quintana Albalat Professor titular jordi.quintana@ub.edu Elisabet Higueras Albert

Más detalles

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT 1/18 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT DECRET 92/2014, de 17 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència ORDE de 4 de desembre de 2006, del conseller d Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a l organització

Más detalles

REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU I MASTER

REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU I MASTER REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU I MASTER EXPOSICIÓ DE MOTIUS La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats (LOU) i posteriorment la Llei Orgànica

Más detalles

GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068-

GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068- GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068- Volem fer constar el nostre agraïment a totes les persones que han donat suport a la nostra

Más detalles

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA www.inicia.gencat.cat GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Departament

Más detalles

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43.

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43. Finestra oberta La qualitat en la participació: una proposta d indicadors Eva Anduiza Sergi de Maya Maig 2005 Finestra Oberta 43 Autors: Eva Anduiza i Sergi de Maya Adaptació del text per a la publicació

Más detalles

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat Conselleria d Educació DECRET 102/2008, d 11 de juliol, del Consell, pel qual s establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761] Conselleria de Educación DECRETO 102/2008,

Más detalles

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGRIMNTS 9.1 Factors que han facilitat i dificultat una pràctica innovadora de l ensenyament de les Ciències Socials en l etapa d educació primària : coincidències

Más detalles

Document de conclusions I Jornades Sobre Inclusió Social Novembre 2006

Document de conclusions I Jornades Sobre Inclusió Social Novembre 2006 Document de conclusions I Jornades Sobre Inclusió Social Novembre 2006 L EAPN ILLES BALEARS. XARXA PER LA INCLUSIÓ SOCIAL L EAPN- Illes Balears. Xarxa per la inclusió social és una xarxa d entitats socials

Más detalles

3.- D'altres disposicions

3.- D'altres disposicions 10 BOIB Num. 64 05-05-2012 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI Num. 8761 Decret 38/2012, de 4 de maig, pel qual es disposen els cessaments de la secretaria general i de la directora general

Más detalles

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat.

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. Presidència de la Generalitat LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. [2014/11805] Sia notori i manifest a tots els

Más detalles

Tècniques i Eines de Gestió de Projectes (TEGP) T10. Avaluació i millora de processos de software. Antònia Mas Pichaco Curs 2005-2006

Tècniques i Eines de Gestió de Projectes (TEGP) T10. Avaluació i millora de processos de software. Antònia Mas Pichaco Curs 2005-2006 Tècniques i Eines de Gestió de Projectes (TEGP) T10 Avaluació i millora de processos de software Curs 2005-2006 Continguts Introducció CMM ISO/IEC 15504 (SPICE) PSP TSP ISO 9001:2000 ISO 90003:2004 Certificació.

Más detalles

Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes Universitat i treball a Catalunya 2014 Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes UNIVERSITAT I TREBALL A CATALUNYA 2014 Estudi de la inserció laboral de la població

Más detalles

TESIS DOCTORAL. Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior. Francesc Balagué Puxan

TESIS DOCTORAL. Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior. Francesc Balagué Puxan TESIS DOCTORAL Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior Doctorand: Francesc Balagué Puxan Directora: Begoña Gros Salvat Programa de Doctorat Multimèdia Educativa

Más detalles

Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia

Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia TALLER: L AVALUACIÓ DE LA RECERCA EN HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Universitat de Barcelona, 28 i 29 de gener de 2010 Ponències i contribucions Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia

Más detalles

QUANT PAGA L ESTUDIANT?

QUANT PAGA L ESTUDIANT? QUANT PAGA L ESTUDIANT? Preus i taxes de matrícula universitària a Catalunya, a Espanya i al món Maig de 2012 OBSERVATORI DEL SISTEMA UNIVERSITARI Os observatori sistema universitari Os observatori sistema

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

Compartim. eines i processos. per al treball col laboratiu

Compartim. eines i processos. per al treball col laboratiu Compartim eines i processos per al treball col laboratiu Programa Compartim de gestió del coneixement del Departament de Justícia Centre d Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Coordinació editorial

Más detalles

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys)

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària

Más detalles

ANNEX 1. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS SEGONS TUNING

ANNEX 1. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS SEGONS TUNING ANNEX 1. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS SEGONS TUNING Aquest annex proposa una descripció de competències transversals (genèriques) segons Tuning, així com els possibles nivells d adquisició de cadascuna de

Más detalles

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN GRAUS I MÀSTERS UNIVERSITARIS

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN GRAUS I MÀSTERS UNIVERSITARIS Aprovada per: Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 2 de març de 2012 Consell de Govern de 8 de maig de 2012 Consell Social de 26 de juliol de 2012 Informada per: Claustre de la Universitat de Barcelona

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca con curs de mèrits per a la selecció i nomenament de

Más detalles

10 anys d Animació Sociocultural a l Institut Salvador Seguí Pilar Cobo, Sílvia Curado, F. Xavier Garcia de la Serrana, Jordi Sora

10 anys d Animació Sociocultural a l Institut Salvador Seguí Pilar Cobo, Sílvia Curado, F. Xavier Garcia de la Serrana, Jordi Sora Pilar Cobo, Sílvia Curado, F. Xavier Garcia de la Serrana, Jordi Sora El curs 2010-11 es va dur a terme una Jornada de celebració dels 10 anys d estudis del Cicle Formatiu de Grau Superior a l Institut

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l obtenció

Más detalles

LA CAPACITAT REFLEXIVA COM A COMPETÈNCIA FONAMENTAL TANT EN EL CURRÍCULUM DELS ESTUDIANTS COM EN EL TREBALL DOCENT.

LA CAPACITAT REFLEXIVA COM A COMPETÈNCIA FONAMENTAL TANT EN EL CURRÍCULUM DELS ESTUDIANTS COM EN EL TREBALL DOCENT. LA CAPACITAT REFLEXIVA COM A COMPETÈNCIA FONAMENTAL TANT EN EL CURRÍCULUM DELS ESTUDIANTS COM EN EL TREBALL DOCENT. Barbara Biglia, Conchi San Martín, Jordi Bonet i Victor Jorquera Universitat Oberta de

Más detalles