IES PICASSO. Concepte de mol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "IES PICASSO. Concepte de mol"

Transcripción

1 IES PICASSO Concepte de mol 1

2 Unitat de quantitat de matèria 12 g del isótop de C-12 conte 6,022x10 23 àtoms. Aquest nombre es coneix amb el nom de nombre d Avogadro (N A ) 1 mol 12 C = 12 g de C-12 = 6,022x10 23 àtoms de C-12 Aquesta fixa (6,022x10 23 ) s ha determinat per diverses maneres i tots els resultat han estat concordants. Un mol és la quantitat de matèria que conte 6,022x10 23 partícules. Exemples: 1 mol d H 2 = 6,022x10 23 molècules d H 2 1 mol de plata (Ag) = 6,022x10 23 àtoms de plata 1 mol d ions Na + = 6,022x10 23 ions Na + 1 mol d electrons = 6,022x10 23 electrons 1 mol àtoms = massa atòmica (en grams) = 6,022x10 23 àtoms 1 mol molècules = massa molecular (en grams) = 6,022x10 23 molècules Exercicis 1.- Calcula en nombre de mols que hi ha en els casos següents: a) 20 g de magnesi b) 20 cm 3 d aigua ( d(h 2 O)= 1 g cm -3 ) c) molècules d aigua 2.- Calcula on hi ha més àtoms a) 10 g de Fe b) 3 g de Pb c) 18 g de Cu 3.- Calcula el nombre de molècules de glucosa, C 6 H 12 O 6, que hi ha en 27 g de glucosa. 4.- Digues el nombre d àtoms d hidrogen que hi ha en tres mols d aigua. 5.- Calcula el nombre de grams de ferro que hi ha en 6,7 x àtoms de ferro. 6.- Calcula el pes molecular del NaNO 3 (nitrat de sodi), KOH (hidròxid de sodi) i Fe 3 (PO 4 ) 2 (fosfat de ferro(ii)). 2

3 7.- Calcula el nombre de mols que hi ha en 10 g de cada una de les substàncies de l exercici anterior. 8.- Quantes molècules hi ha en dos mols de HCl? 9.- Quants grams de zirconi contenen 0,338 mols de zirconita, ZrSiO 4 (silicat de zirconi) a/ 3,08 b/ 30,08 c/ 0,620 d/62,0 e/ 6, El sulfat de bari (BaSO 4 ) és una papilla espessa que es subministra per fer radiografies d intestí. Quants grams conte una mostra de 0,568 mols de BaSO 4? a/62,4 b/ 133 c/ 77,8 d/103 e/56, L aspartano, és un substitut del sucre, i, té per formula C 14 H 18 N 2 O 5 Quina és la massa d una mostra de 1,7x10-2 mols? a/3,4 b/ 5,0 c/4,3 d/ 0,30 e/ 2, La massa d una molècula de morfina és 4,74 x g. Calcula la massa molecular de la morfina. a/299 b/321 c/242 d/ 265 e/ La massa d una molècula de vitamina B 12 és 2,24 x g. Calcula la massa molecular de la vitamina. a/ 1,00 x10 4 b/1,00 x 10 3 c/ 1,35 x 10 4 d/ 2,24 x10 3 e/ 1,35 x La penicil lina G és C 16 H 18 N 2 O 4 S. Quin és la massa en grans d una molècula? a/ 3,85 x b/ 5,55 x c/ 4,78 x d/ 2,24 x e/ 2,24 x Un ingesta superior de 90 μg de seleni (Se) pot produir una pèrdua del pel. Quants àtoms de seleni conté la mostra? a/ 6,9 x b/ 8,8 x c/ 8,8 x d/ 6,9 x e/ 6,9 x El hidrat de sulfit de sodi Na 2 SO 3 x H 2 O conté un 50% d aigua (en massa). Determineu el valor de x. a/ 8 b/4 c/6 d/7 e/10 3

4 Exemples d exàmens sobre el concepte de mol 4

5 Pasan Dioses, Mesías que son dioses, Y los sueños que son también Mesías: La tierra calla y dura. Ni Dioses, ni Mesías, ni las vanas ideas y sus rosas: las que tengo Son mías, qué más quiero? Fernando Pessoa Alumne/a Curs 1.- Calcula la massa en grams d un mol de: a) carbonat de sodi, Na 2 CO 3 b) sulfat de potassi, K 2 SO 4 c) Benzè, C 6 H Calcula la massa molar ( massa d un mol) de 6,02x10 23 àtoms de níquel i la de 6,02x10 23 molècules de propà C 3 H Completa la frase: Un mol de molècules d amoníac, NH 3, té una massa de... i conté... molècules de NH Quantes vegades la massa de 6,02x10 23 àtoms de plata és més gran que la del mateix nombre d àtoms d hidrogen? 5.- Un flascó de laboratori conté 200 g de carbonat de potassi, K 2 CO 3,. Calcula la quantitat (nombre de mols) de carbonat de potassi que hi ha al flascó. 6.- Una gota d aigua a 4ºC, té un volum de 0,05 cm 3. a) Quantes molècules d aigua hi ha a la gota? b) Calcula quants àtoms formen les molècules existents a la gota d aigua. Nota: densitat de l aigua a 4ºC 1 kg/ l 7.- Calcula la massa, expressada en grams, d una molècula de sucre, C 12 H 22 O Calcula quin volum ocuparan molècules de CO 2 si estan sotmeses a una pressió de 10 5 Pa i la seva temperatura és de 0ºC. 9.- Un recipient conté 10 l de diòxid de carboni (CO 2 ) mesurat a la pressió estàndard i t=0ºc. Calcula: a) La quantitat de gas (nombre de mols). b) La massa del gas. c) El nombre de molècules de gas Calcula quin és el volum ocupat per: a) 10 mols d oxigen, (O 2 ) (gas) a 10 5 Pa i 0ºC. b) 10 mols d aigua a 4ºC. 5

6 RESOLUCIÓ 1.- Calcula la massa en grams d un mol de: a) carbonat de sodi, Na 2 CO 3 Mr(Na 2 CO 3 ) = 23 x2 + 12x1 + 16x3 = mol de (Na 2 CO 3 ) = 106 g b) sulfat de potassi, K 2 SO 4 Mr(K 2 SO 4 ) = 39x2 + 32x1 + 16x 4 = mol de (K 2 SO 4 ) = 174 g c) Benzè, C 6 H 6 Mr(C 6 H 6 ) = 12x6 + 1x6 = 78 1 mol de (C 6 H 6 ) = 78 g 2.- Calcula la massa molar ( massa d un mol) de 6,02x10 23 àtoms de níquel i la de 6,02x10 23 molècules de propà C 3 H 8 Mr(Ni) = 58,6 1 mol (Ni)=58,6 g Mr(C 3 H 8 ) = 3x12 + 8x1 = = 44 1 mol (C 3 H 8 ) = 44 g 3.- Completa la frase: Un mol de molècules d amoníac, NH 3, té una massa de... i conté... molècules de NH 3 Completa la frase: Un mol de molècules d amoníac, NH 3, té una massa de...17g... i conté...6,02x molècules de NH 3 Mr(NH 3 )= 14x1 + 1x3 = Quantes vegades la massa de 6,02x10 23 àtoms de plata és més gran que la del mateix nombre d àtoms d hidrogen? Mr(Ag) = 107,8 Mr(H) = 1 Mr(Ag)/ Mr(H) = 107,8/1 ; Mr(Ag) = 107,8 Mr(H) 6

7 5.- Un flascó de laboratori conté 200 g de carbonat de potassi, K 2 CO 3,. Calcula la quantitat (nombre de mols) de carbonat de potassi que hi ha al flascó. 200 g de K 2 CO 3 x 1 mol K 2 CO 3 / 138 g K 2 CO 3 = 1,4 mols Mr(K 2 CO 3 )= 2x x1 +16x3 = Una gota d aigua a 4ºC, té un volum de 0,05 cm 3. a) Quantes molècules d aigua hi ha a la gota? Mr (H 2 O) = 16x1 + 1x2 = 18 d= m/v ; m=d v = 1 g/cm 3 x 0,05 cm 3 = 0,05 g 0,05 g d H 2 O x 1 mol/ 18 g d H 2 O x 6,02x10 23 molècules/ 1 mol = 1,67 x molècules b) Calcula quants àtoms formen les molècules existents a la gota d aigua. 1,67 x molècules x 3 àtoms/ 1 molècula = 5,02 x molècula Nota: densitat de l aigua a 4ºC 1 kg/ l 7.- Calcula la massa, expressada en grams, d una molècula de sucre, C 12 H 22 O 11 Mr (C 12 H 22 O 11 ) = 12x x1 +11x 16 = g/mol x 1 mol/ 6,02 x molècules = 5,7 x g/molècula 8.- Calcula quin volum ocuparan molècules de CO 2 si estan sotmeses a una pressió de 10 5 Pa i la seva temperatura és de 0ºC molècules x 1 mol/6,02x10 23 molècules x 22,7 l/1 mol = 37,7 l 9.- Un recipient conté 10 l de diòxid de carboni (CO 2 ) mesurat a la pressió estàndard i t=0ºc. Calcula: a) La quantitat de gas (nombre de mols). 10 l x 1 mol/22,7 l = 0,44 mols b) La massa del gas. 0,44 mol x 44 g de CO 2 / 1 mol = 19,36 d de CO 2 Mr(CO 2 )= x2 = 44 d) El nombre de molècules de gas. 0,44 mol x 6,02 x molècules / 1 mol = 2,6 x molècules 7

8 10.- Calcula quin és el volum ocupat per: a) 10 mols d oxigen, (O 2 ) (gas) a 10 5 Pa i 0ºC. 10 mol x 22,7 l / 1 mol = 227 l c) 10 mols d aigua a 4ºC. 10 mol H 2 O x 18 g d H 2 O / 1 mol d H 2 O x 1 cm 3 / 1 g d H 2 = = 180 cm 3 Todos los libros del mundo No te dan felicidad Pero te conducen en secreto Hacia ti mismo Herman Hesse Alumne/a Curs 1.- Calcula la massa en grams d un mol de: a) àcid sulfurós, H 2 SO 3 b) sulfat de ferro (II), FeSO 4 c) butà, C 4 H Calcula la massa de 6,02x10 23 àtoms de ferro i la de 6,02x10 23 molècules de benzè C 6 H Completa la frase: Un mol de molècules fosfat de calci, Ca 3 (PO 4 ) 2, té una massa molar de... i conté... molècules de Ca 3 (PO 4 ) Quantes vegades la massa de150 àtoms d or és més gran que la del mateix nombre d àtoms de plata? 5.- Un flascó de laboratori conté 200 g de carbonat de calci, CaCO 3. Calcula la quantitat (nombre de mols) de carbonat de calci que hi ha al flascó. 6.- Una gota d aigua a 4ºC, té un volum de 5x10-5 dm 3. c) Quantes molècules d aigua hi ha a la gota? d) Calcula quants àtoms d oxigen formen les molècules existents a la gota d aigua. Nota: densitat de l aigua a 4ºC 1 kg/ l 7.- Calcula la massa, expressada en grams, d una molècula d esperit de vi, C 2 H 6 O 8.- Calcula quin volum ocuparan molècules de SO 2 si estan sotmeses a una pressió de Pa i la seva temperatura és de 0ºC. 9.- Un recipient conté 20 l de triòxid de sofre (SO 3 ) mesurat a la pressió estàndard i t=0ºc. Calcula: e) La quantitat de gas (nombre de mols). 8

9 f) La massa del gas. g) El nombre de molècules de gas Calcula quin és el volum ocupat per: c) 20 mols d hidrogen, (H 2 ) (gas) a 10 5 Pa i 0ºC. d) 30 mols d aigua a 4ºC. Masses atòmiques relatives: H: 1 ; O: 16 ; S: 32 ; Fe: 56 ; P: 31 ; Ca: 40 ; Au: 197 ; Ag: 107; C:12 RESOLUCIÓ 1.- Calcula la massa en grams d un mol de: a) àcid sulfurós, H 2 SO 3 b) sulfat de ferro (II), FeSO 4 c) butà, C 4 H 10 a) Mr (H 2 SO 3 )= 1x2 + 32x1 + 16x3 = 82 1 mol (H 2 SO 3 )= 82 g b) Mr(FeSO 4 ) = 56x1 + 32x1 + 16x4 = mol (FeSO 4 ) = 152 g c) Mr(C 4 H 10 ) = 12x4 + 1x10 = 58 1mol(C 4 H 10 ) = 58 g 2.- Calcula la massa de 6,02x10 23 àtoms de ferro i la de 6,02x10 23 molècules de benzè C 6 H 6 6,02x10 23 àtoms de Fe x 1 mol de Fe/6,02x10 23 àtoms de Fe x 56 g de Fe/1 mol de Fe = 56 g de Fe Mr(C 6 H 6 )= 12x6 + 1x6 = 78 6,02x10 23 molècules de (C 6 H 6 ) x 1 mol de (C 6 H 6 )/6,02x10 23 molècules de(c 6 H 6 ) x 78 g de (C 6 H 6 )/1 mol de (C 6 H 6 ) = 78 g de (C 6 H 6 ) 3.- Completa la frase: Un mol de molècules fosfat de calci, Ca 3 (PO 4 ) 2, té una massa molar de... i conté... molècules de Ca 3 (PO 4 ) 2. Mr(Ca 3 (PO 4 ) 2 )= 3x40 + 2x31 + 8x16 = 310 Per tant: 9

10 Un mol de molècules fosfat de calci, Ca 3 (PO 4 ) 2, té una massa molar de 310 i conté 6,02x10 23 molècules de Ca 3 (PO 4 ) Quantes vegades la massa de150 àtoms d or és més gran que la del mateix nombre d àtoms de plata? Massa(Au)/Massa(Ag) = 150x197/150x107 Massa(Au) = 197/107 Massa(Ag)= 1,8 Massa(Ag) 5.- Un flascó de laboratori conté 200 g de carbonat de calci, CaCO 3. Calcula la quantitat (nombre de mols) de carbonat de calci que hi ha al flascó. Mr(CaCO 3 ) = 1x40 + 1x12 + 3x16 = mol (CaCO 3 )= 100 g 200 g x 1 mol de CaCO 3 /100g = 2 mol de CaCO Una gota d aigua a 4ºC, té un volum de 5x10-5 dm 3. Càlculs previs: d= 1 kg/l = 1 g/cm 3 Mr(H 2 O)= 1x2 + 16x1 = 18 ; 1 mol H 2 O = 18 g 5x10-5 dm 3 x 10 3 cm 3 /1 dm 3 = 5x10-2 cm 3 d=m/v ; m=dxv= 1 g/cm 3 x 5x10-2 cm 3 = 5x10-2 g a) Quantes molècules d aigua hi ha a la gota? 5x10-2 g x 1 mol H 2 O / 18 g x 6,02x10 23 molècules/1 mol d H 2 O = 1,67 x molècules d H 2 O b) Calcula quants àtoms d oxigen formen les molècules existents a la gota d aigua. 1,67 x molècula d H 2 O x 1 àtom d O 2 / 1 molècula d H 2 O = 1,67 x àtoms d O 2 Nota: densitat de l aigua a 4ºC 1 kg/ l 7.- Calcula la massa, expressada en grams, d una molècula d esperit de vi, C 2 H 6 O Mr(C 2 H 6 O) = 2x12 + 6x1 + 1x16= g/mol x 1 mol/6,02x10 23 molècules = 7,6 x g/molècula 8.- Calcula quin volum ocuparan molècules de SO 2 si estan sotmeses a una pressió de Pa i la seva temperatura és de 0ºC. 10

11 10 25 molècules de SO 2 x 1 mol / 6,02x10 23 molècules x 22,4 litres/1 mol = 372,1 litre 9.- Un recipient conté 20 l de triòxid de sofre (SO 3 ) mesurat a la pressió estàndard i t=0ºc. Calcula: Càlculs previs: Mr(SO 3 )= 32x1 + 16x3 = 80 1 mol de SO 3 = 80 g a) La quantitat de gas (nombre de mols). 20 litres x 1 mol/22,7 litres = 0,88 mols b) La massa del gas. 0,88 mols x 80 g de SO 3 / 1 mol = 70,5 g de SO 3 c) El nombre de molècules de gas. 0,88 mols x 6,02x10 23 molècules/ 1 mol = 5,3x10 23 molècules 10.- Calcula quin és el volum ocupat per: a) 20 mols d hidrogen, (H 2 ) (gas) a 10 5 Pa i 0ºC. 20 mols x 22,7 litres/1 mol = 454 litres. b) 30 mols d aigua a 4ºC. Tenint present que: Mr(H 2 O) = 18 1 mol d H 2 O = 18 g d= 1 g/cm 3 30 mols d H 2 O x 18 g d H 2 O/1 mol d H 2 O x 1 cm 3 /1 g = 540 cm 3 d H 2 O Masses atòmiques relatives: H: 1 ; O: 16 ; S: 32 ; Fe: 56 ; P: 31 ; Ca: 40 ; Au: 197 ; Ag: 107; C:12 Llueve, y mis sentimientos, como si la lluvia los abatiese, doblan su mirada bruta hacia la tierra de la ciudad, donde corre un agua que nada alimenta, que nada lava, que nada alegra. Fernando Pessoa (Libro del desasosiego) Alumne/a Curs 1.- Calcula la massa en grams d un mol de: 11

12 a) àcid nítric, HNO 3 b) fosfat de ferro (III), FePO 4 c) propà, C 3 H Calcula la massa de 6,02x10 23 àtoms de plom i la de 6,02x10 23 molècules de hidròxid de sodi Na(OH) 3.- Completa la frase: Un mol de molècules fosfat de sodi, Na 3 PO 4, té una massa molecular relativa de... i conté... àtoms de sodi 4.- Quantes vegades la massa de15 àtoms d or és més gran que la 30 àtoms de plata? 5.- Un flascó de laboratori conté 300 g de carbonat de calci, CaCO 3. Calcula la quantitat (nombre de mols) de carbonat de calci que hi ha al flascó. 6.- Una gota d aigua a 4ºC, té un volum de 5x10-5 dm 3. e) Quants mols d aigua hi ha a la gota? f) Calcula quants àtoms de sodi formen les molècules existents a la gota d aigua. Nota: densitat de l aigua a 4ºC 1 kg/ l 7.- Calcula la massa, expressada en grams, d una molècula de benzè, C 6 H Calcula quin volum ocuparan molècules de SO 3 si estan sotmeses a una pressió de Pa i la seva temperatura és de 0ºC. 9.- Un recipient conté 20 l de diòxid de sofre (SO 2 ) mesurat a la pressió estàndard i t=0ºc. Calcula: h) La quantitat de gas (nombre de mols). i) La massa del gas. j) El nombre de molècules de gas Calcula quin és el volum ocupat per: e) 20 mols de clor, (Cl 2 ) (gas) a 10 5 Pa i 0ºC. f) 40 mols d aigua a 4ºC. Nota: densitat de l aigua a 4ºC 1 g/ cm 3 Masses atòmiques relatives: H: 1 ; O: 16 ; S: 32 ; Fe: 56 ; P: 31 ; Ca: 40 ; Au: 197 ; Ag: 107; C:12; N: 14 ; Cl:35,5 ; Na:23.; Pb:207. RESOLUCIÓ 1.- Calcula la massa en grams d un mol de: a) àcid nítric, HNO 3 b) fosfat de ferro (III), FePO 4 c) propà, C 3 H 8 Mr(HNO 3 )= 1x1 + 14x1 +16x3 = 63 1 mol (HNO 3 )= 63 g de HNO 3 Mr(FePO 4 )= 56x1 + 31x1 + 16x4= mol (FePO 4 )= 151 g de FePO 4 Mr(C 3 H 8 )= 12x3 + 1x8=44 1 mol(c 3 H 8 )= 44 g de C 3 H 8 12

13 2.- Calcula la massa de 6,02x10 23 àtoms de plom i la de 6,02x10 23 molècules de hidròxid de sodi Na(OH) 6,02x10 23 és un mol, per tan serà 207 g de Pb Mr(Na(OH)) = = 40 1 mol de Na(OH) = 40 g de Na(OH) 3.- Completa la frase: Un mol de molècules fosfat de sodi, Na 3 PO 4, té una massa molecular relativa de... i conté... àtoms de sodi Mr(Na 3 PO 4 )= 3x x1 + 16x4 = mol de Na 3 PO 4 x 6,02x10 23 molecules / 1 mol de Na 3 PO 4 x 3 àtoms de Na/1 molècula = 18,06x10 23 àtoms de Na Un mol de molècules fosfat de sodi, Na 3 PO 4, té una massa molecular relativa de i conté.. 18,06x àtoms de sodi 4.- Quantes vegades la massa de15 àtoms d or és més gran que la 30 àtoms de plata? Mr(Au)= 197 Mr(Ag)= àtoms d Au = 15x àtoms d Ag = 30x àtoms d Au /30 àtoms d Ag =15x197/30x107 = 0,92 (15 àtoms d Au)= 0,92 x (30 àtoms d Ag) 5.- Un flascó de laboratori conté 300 g de carbonat de calci, CaCO 3. Calcula la quantitat (nombre de mols) de carbonat de calci que hi ha al flascó. Mr(CaCO 3 ) = 40x1 + 12x1 + 16x3 = g de CaCO 3 x 1 mol de CaCO 3 /100 g de CaCO 3 = 3 mols de CaCO Una gota d aigua a 4ºC, té un volum de 5x10-5 dm 3. a) Quants mols d aigua hi ha a la gota? Mr(H 2 O) = 18 5x10-5 dm 3 x 1 kg/1 dm 3 x 1000 g/1 kg x 1 mol d H 2 O / 18 g d H 2 O = 2,8 x 10-3 mol d H 2 O b) Calcula quants àtoms de sodi formen les molècules existents a la gota d aigua. 2,8 x 10-3 mol d H 2 O x 6,02 x molècules d H 2 O/1 mol d H 2 O x 0 àtoms de Na/1molecula d H 2 O = 0 àtoms d Na Nota: densitat de l aigua a 4ºC 1 kg/ l 7.- Calcula la massa, expressada en grams, d una molècula de benzè, C 6 H 6 Mr(C 6 H 6 ) = 12x6 + 1x6 = g de C 6 H 6 / i mol de C 6 H 6 x 1 mol de C 6 H 6 / 6,02x10 23 molècules de C 6 H 6 = 1,3 x g 13

14 8.- Calcula quin volum ocuparan molècules de SO 3 si estan sotmeses a una pressió de Pa i la seva temperatura és de 0ºC molècules de SO 3 x 1 mol de SO 3 /6,02x10 23 molècules de SO 3 x 22,7 litres/ 1 mol (gas) = 37,7 litres 9.- Un recipient conté 20 l de diòxid de sofre (SO 2 ) mesurat a la pressió estàndard i t=0ºc. Calcula: a) La quantitat de gas (nombre de mols). 20 l x 1 mol / 22,7 l = 0,88 mol b) La massa del gas. Mr(SO 2 )= 32x1 + 16x2 = 64 0,88 mol x 64 g de SO 2 /1 mol de SO 2 = 56,3 g c) El nombre de molècules de gas. 0,88 mol x 6,02x10 23 molècules de SO 2 / 1 mol = 5,3x10 23 molècules de SO Calcula quin és el volum ocupat per: a) 20 mols de clor, (Cl 2 ) (gas) a 10 5 Pa i 0ºC. 20 mol de Cl 2 x 22,7 l/ 1 mol de Cl 2 = 454 litres. b) 40 mols d aigua a 4ºC. Mr(H 2 O)= 2x1 + 1x16 = mol d H 2 O x 18 g d H 2 O/ 1 mol d H 2 O x 1 cm 3 / 1 g = 720 cm 3 d H 2 O Nota: densitat de l aigua a 4ºC 1 g/ cm 3 Masses atòmiques relatives: H: 1 ; O: 16 ; S: 32 ; Fe: 56 ; P: 31 ; Ca: 40 ; Au: 197 ; Ag: 107; C:12; N: 14 ; Cl:35,5 ; Na:23.; Pb:

1,94% de sucre 0,97% de glucosa

1,94% de sucre 0,97% de glucosa EXERCICIS DE QUÍMICA 1. Es prepara una solució amb 2 kg de sucre, 1 kg de glucosa i 100 kg d aigua destil lada. Calcula el tant per cent en massa de cada solut en la solució obtinguda. 1,94% de sucre 0,97%

Más detalles

Materia: FÍSICA Y QUÍMICA Curso

Materia: FÍSICA Y QUÍMICA Curso ACTIVIDADES DE REFUERZO FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO. JUNIO 2015. 1.- Realizar las configuraciones electrónicas de todos los elementos de los tres primeros periodos de la tabla periódica. 2.- Razonar cuales

Más detalles

TEMA 0: QUÍMICA DESCRIPTIVA EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD 96/97

TEMA 0: QUÍMICA DESCRIPTIVA EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD 96/97 TEMA 0: QUÍMICA DESCRIPTIVA EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD 96/97 1. De un recipiente que contiene 32 g de metano, se extraen 9 10 23 moléculas. Calcule: a) Los moles de metano que quedan. b) Las moléculas

Más detalles

Materiales recopilados por la Ponencia Provincial de Química para Selectividad TEMA 1: QUÍMICA DESCRIPTIVA EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD 96/97

Materiales recopilados por la Ponencia Provincial de Química para Selectividad TEMA 1: QUÍMICA DESCRIPTIVA EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD 96/97 TEMA 1: QUÍMICA DESCRIPTIVA EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD 96/97 1. De un recipiente que contiene 32 g de metano, se extraen 9 10 23 moléculas. a) Los moles de metano que quedan. b) Las moléculas de metano

Más detalles

TEMA I: REACCIONES Y ESTEQUIOMETRIA

TEMA I: REACCIONES Y ESTEQUIOMETRIA TEMA I: REACCIONES Y ESTEQUIOMETRIA 1. De un recipiente que contiene 32 g de metano, se extraen 9 10 23 moléculas. a) Los moles de metano que quedan. b) Las moléculas de metano que quedan. c) Los gramos

Más detalles

Seminario de Química 2º Bachillerato LOGSE Unidad 0: Repaso Química 1º Bachillerato

Seminario de Química 2º Bachillerato LOGSE Unidad 0: Repaso Química 1º Bachillerato A) Composición Centesimal y Fórmulas químicas 1.- Determina la composición centesimal del Ca3(PO4)2. Datos: Masas atómicas (g/mol): Ca=40; P=31; O=16 S: Ca= 38,7%; P=20%; O=41,3% 2.- Determina la composición

Más detalles

CONTENIDOS BÁSICOS. HIPÓTESIS DE AVOGADRO, CANTIDAD DE MATERIA, LEY DE LOS GASES IDEALES.

CONTENIDOS BÁSICOS. HIPÓTESIS DE AVOGADRO, CANTIDAD DE MATERIA, LEY DE LOS GASES IDEALES. CONTENIDOS BÁSICOS. HIPÓTESIS DE AVOGADRO, CANTIDAD DE MATERIA, LEY DE LOS GASES IDEALES. CUESTIONES E1S2014 La fórmula empírica de un compuesto orgánico es C 4 H 8 S. Si su masa molecular es 88, determine:

Más detalles

LAS REACCIONES QUÍMICAS.

LAS REACCIONES QUÍMICAS. 1 Ajustes de reacciones químicas. LAS REACCIONES QUÍMICAS. Ejercicios de la unidad 8 1.- Ajusta por tanteo las siguientes reacciones químicas: a) C 3 H 8 + O CO + H O; b) Na + H O NaOH + H ; c) KOH + H

Más detalles

6. Cuál es el número total de átomos en 0,100 mol de [ Pt (NH 3 ) 2 Cl 2 ]? A. 11 B. 6,02 x 10 22 C. 3,01 x 10 23 D. 6,62 x 10 23

6. Cuál es el número total de átomos en 0,100 mol de [ Pt (NH 3 ) 2 Cl 2 ]? A. 11 B. 6,02 x 10 22 C. 3,01 x 10 23 D. 6,62 x 10 23 1. Cuál contiene mayor número de iones? A. 1 mol de Al 2 (SO 4 ) 3 B. 1 mol de Mg 3 (PO 4 ) 2 C. 2 moles de K 3 PO 4 D. 3 moles de NaNO 3 2. Cuántos átomos hay en 0,10 mol de PtCl 2 (NH 3 ) 2? A. 6,0 x

Más detalles

CONTENIDOS BÁSICOS. HIPÓTESIS DE AVOGADRO, CANTIDAD DE MATERIA, LEY DE LOS GASES IDEALES.

CONTENIDOS BÁSICOS. HIPÓTESIS DE AVOGADRO, CANTIDAD DE MATERIA, LEY DE LOS GASES IDEALES. CONTENIDOS BÁSICOS. HIPÓTESIS DE AVOGADRO, CANTIDAD DE MATERIA, LEY DE LOS GASES IDEALES. CUESTIONES E1S2012 Se disponen de tres recipientes que contienen en estado gaseoso 1 L de metano, 2 L de nitrógeno

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2010 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2010 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 010 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA Junio, Ejercicio, Opción B Reserva 1, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio 5, Opción B Reserva, Ejercicio

Más detalles

La uma, por ser una unidad de masa, tiene su equivalencia en gramos:

La uma, por ser una unidad de masa, tiene su equivalencia en gramos: UNIDAD 2 Magnitudes atómico-moleculares Introducción Teórica La masa de un átomo depende del átomo en cuestión, es decir del número de protones y neutrones que contenga su núcleo. Dicha magnitud es muy

Más detalles

UD 2 ENLACE QUÍMICO Y FUERZAS INTERMOLECULARES FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS TERNARIOS

UD 2 ENLACE QUÍMICO Y FUERZAS INTERMOLECULARES FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS TERNARIOS FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS TERNARIOS Ácidos oxoácidos o ternarios Se formulan añadiendo una molécula de agua a los óxidos no metálicos. Óxidos no metálicos Cl 2 O SO Cl 2 O 3 SO 2 N 2 O 3

Más detalles

EJERCICIOS DE REACCIONES QUÍMICAS. ESTEQUIOMETRÍA

EJERCICIOS DE REACCIONES QUÍMICAS. ESTEQUIOMETRÍA EJERCICIOS DE REACCIONES QUÍMICAS. ESTEQUIOMETRÍA La finalidad de esta colección de ejercicios resueltos consiste en que sepáis resolver las diferentes situaciones que se nos plantea en el problema. Para

Más detalles

Formula y nombra los siguientes compuestos. Fórmula Nomenclatura sistemática Nomenclatura StocK Nomenclatura tradicional Ba O

Formula y nombra los siguientes compuestos. Fórmula Nomenclatura sistemática Nomenclatura StocK Nomenclatura tradicional Ba O Co I3 Formula y nombra los siguientes compuestos Fórmula Nomenclatura sistemática Nomenclatura StocK Nomenclatura tradicional Ba O Cu2O Al2 O3 Na H Ca H2 Al H3 Au H Co H3 Fe H2 H F H Cl H2 S H2 Se Al2

Más detalles

DISOLUCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA

DISOLUCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA DISOLUCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA DISOLUCIONES 1.-/ Se disuelven 7 gramos de NaCl en 50 gramos de agua. Cuál es la concentración centesimal de la disolución? Sol: 12,28 % de NaCl 2.-/ En 20 ml de una disolución

Más detalles

TEMA 7: (productos de la reacción) por la reorganización de los átomos formando moléculas nuevas. Para ello es

TEMA 7: (productos de la reacción) por la reorganización de los átomos formando moléculas nuevas. Para ello es TEMA 7: REACCIONES QUÍMICAS Una Reacción Química es un proceso mediante el cual unas sustancias (reactivos) se transforman en otras (productos de la reacción) por la reorganización de los átomos formando

Más detalles

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN C QUÍMICA

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN C QUÍMICA PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN C QUÍMICA DATOS DEL ASPIRANTE Apellidos: CALIFICACIÓN PRUEBA Nombre: D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento: / / Instrucciones: Lee atentamente

Más detalles

Masas atómicas (g/mol): O = 16; S = 32; Zn = 65,4. Sol: a) 847 L; b) 710,9 g; c) 1,01 atm.

Masas atómicas (g/mol): O = 16; S = 32; Zn = 65,4. Sol: a) 847 L; b) 710,9 g; c) 1,01 atm. 1) Dada la siguiente reacción química: 2 AgNO3 + Cl2 N2O5 + 2 AgCl + ½ O2. a) Calcule los moles de N2O5 que se obtienen a partir de 20 g de AgNO3. b) Calcule el volumen de O2 obtenido, medido a 20 ºC y

Más detalles

- Leyes ponderales: Las leyes ponderales relacionan las masas de las sustancias que intervienen en una reacción química.

- Leyes ponderales: Las leyes ponderales relacionan las masas de las sustancias que intervienen en una reacción química. FÍSICA Y QUÍMICA 4ºESO COLEGIO GIBRALJAIRE CÁLCULOS QUÍMICOS 1.- LA REACCIÓN QUÍMICA. LEYES PONDERALES Una reacción química es el proceso en el que, mediante una reorganización de enlaces y átomos, una

Más detalles

ESTEQUIOMETRÍA. 3.- LEYES VOLUMÉTRICAS: 3.1. Ley de los volúmenes de combinación de gases o de Gay-Lussac. 3.2. Ley de Avogadro.

ESTEQUIOMETRÍA. 3.- LEYES VOLUMÉTRICAS: 3.1. Ley de los volúmenes de combinación de gases o de Gay-Lussac. 3.2. Ley de Avogadro. ESTEQUIOMETRÍA 1.- ECUACIONES. SÍMBOLOS Y FÓRMULAS QUÍMICAS. 2.- LEYES PONDERALES DE LAS COMBINACIONES QUÍMICAS: 2.1. Ley de la conservación de la masa o de Lavoisier. 2.2. Ley de las proporciones constantes

Más detalles

3ºESO-A PROFESORA LUCÍA ROMERO

3ºESO-A PROFESORA LUCÍA ROMERO PLAN DE REFUERZO ÁREA PENDIENTE DE CIENCIAS NATURALES 3ºESO-A PROFESORA LUCÍA ROMERO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: Resumen de cada tema del libro y las siguientes actividades: PRIMER TRIMESTRE: - Tema 1: La salud

Más detalles

LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA

LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA SUSTANCIAS PURAS Cambios físicos Cambios Químicos TRANSFORMACIÓN No implican cambio de composición Ejemplo: Cambio de fase COMPUESTOS COMBINACIONES QUIMICAS DE ELEMENTOS

Más detalles

CAMBIOS QUÍMICOS ACTIVIDADES DE REFUERZO ACTIVIDADES FICHA 1

CAMBIOS QUÍMICOS ACTIVIDADES DE REFUERZO ACTIVIDADES FICHA 1 FICHA 1 DE REFUERZO 1. Escribe la fórmula y calcula la masa mo lecular de las siguientes sustancias: a) Dióxido de azufre. b) Hidruro de potasio. c) Ácido sulfúrico. d) Cloruro de berilio. 2. En un laboratorio

Más detalles

EJERCICIOS DE CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN Y PROPIEDADES COLIGATIVAS. 1º BACHILLERATO

EJERCICIOS DE CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN Y PROPIEDADES COLIGATIVAS. 1º BACHILLERATO EJERCICIOS DE CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN Y PROPIEDADES COLIGATIVAS. 1º La finalidad de este trabajo implica tres pasos: a) Leer el enunciado e intentar resolver el problema sin mirar

Más detalles

Problemas del Tema 1. Estequiometria

Problemas del Tema 1. Estequiometria Problemas del Tema 1. Estequiometria Esta guía práctica es un material didáctico en construcción, destinada para estudiantes de la asignatura de Química General de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis.

Más detalles

http://www.rubenprofe.com.ar

http://www.rubenprofe.com.ar SOLUCIONES Objetivos: Mínimo: Definir las concentraciones Molar, normal, % m/m, % m/v y % v/v. Describir la forma de preparar soluciones de concentraciones definidas. Realizar cálculos con concentraciones

Más detalles

ASIGNATURA: QUIMICA AGROPECUARIA (RB8002) TALLER N 2: CONCEPTO DE MOL Y NUMERO DE AVOGADRO

ASIGNATURA: QUIMICA AGROPECUARIA (RB8002) TALLER N 2: CONCEPTO DE MOL Y NUMERO DE AVOGADRO I. Presentación de la guía: ASIGNATURA: QUIMICA AGROPECUARIA (RB8002) TALLER N 2: CONCEPTO DE MOL Y NUMERO DE AVOGADRO Competencia: El alumno será capaz de reconocer y aplicar el concepto de mol y número

Más detalles

IES Real Instituto Jovellanos 1º BACHILLERATO. SERIE 17

IES Real Instituto Jovellanos 1º BACHILLERATO. SERIE 17 1.- Ajustar las siguientes reacciones: a) Propano + oxígeno === dióxido de carbono + agua b) Carbonato de sodio + ácido clorhídrico === cloruro de sodio + agua c) Tribromuro de fósforo + agua === ácido

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2013 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2013 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 013 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA Junio, Ejercicio 4, Opción A Reserva 1, Ejercicio, Opción B Reserva, Ejercicio, Opción B Reserva 3, Ejercicio 6,

Más detalles

Problemas de Estequiometría (ampliación) Pág. Nº 1

Problemas de Estequiometría (ampliación) Pág. Nº 1 Problemas de Estequiometría (ampliación) Pág. Nº 1 MOLES, MOLÉCULAS Y ÁTOMOS: 1.- Calcular la masa de agua que contienen 0,23 moles de agua. Sol: 4,14 g 2.- Calcular la masa de una molécula de agua. Sol:

Más detalles

Física y Química 1ºBachillerato Ejemplo Examen. Formulación. (1 puntos) Formula correctamente los siguientes compuestos: Ioduro de Calcio:

Física y Química 1ºBachillerato Ejemplo Examen. Formulación. (1 puntos) Formula correctamente los siguientes compuestos: Ioduro de Calcio: Física y Química 1ºBachillerato Ejemplo Examen Formulación. (1 puntos) Formula correctamente los siguientes compuestos: Óxido Fosfórico: Silano: Carburo Potásico: Ácido perclórico: Fosfato de Sodio: Hidruro

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2002 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2002 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 00 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA Junio, Ejercicio, Opción B Junio, Ejercicio 6, Opción A Reserva 1, Ejercicio, Opción B Reserva 1, Ejercicio 4, Opción

Más detalles

TRANSFORMACIONES QUÍMICAS. ESTEQUIOMETRÍA.

TRANSFORMACIONES QUÍMICAS. ESTEQUIOMETRÍA. Tema 3 Estequiometría 1 TEMA 3. TRANSFORMACIONES QUÍMICAS. ESTEQUIOMETRÍA. 2. LAS REACCIONES QUÍMICAS. 1.- Señala justificándolas, las respuestas correctas: Se produce un cambio químico: a) Cuando las

Más detalles

ASPECTOS CUANTITATIVOS EN QUÍMICA

ASPECTOS CUANTITATIVOS EN QUÍMICA 5 ASPECTOS CUANTITATIVOS EN QUÍMICA SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DE FINAL DE UNIDAD Cantidades en Química. La masa atómica de la plata que encontramos en las tablas es de 07,87 u. Determina la abundancia

Más detalles

Compuestos Químicos. Capítulo 3 Sec. 3.1-3.6 Rosamil Rey, PhD CHEM 2115

Compuestos Químicos. Capítulo 3 Sec. 3.1-3.6 Rosamil Rey, PhD CHEM 2115 Compuestos Químicos Capítulo 3 Sec. 3.1-3.6 Rosamil Rey, PhD CHEM 2115 Tipos de enlaces Enlaces covalentes comparten electrones entre átomos y forman compuestos moleculares. Estos compuestos son representados

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA cuaderno de ejercicios

FÍSICA Y QUÍMICA cuaderno de ejercicios FÍSICA Y QUÍMICA cuaderno de ejercicios FORMULACIÓN y nomenclatura 1.** Determinen si las siguientes afirmaciones se refieren a metales o a no metales. 1.1. Presentan un brillo característico. 1.2. Los

Más detalles

MAGNITUDES MOLARES COMPOSICIÓN DE LAS DISOLUCIONES. Actividad 7. Actividad 1. Actividad 8. Actividad 2. Actividad 9. Actividad 3.

MAGNITUDES MOLARES COMPOSICIÓN DE LAS DISOLUCIONES. Actividad 7. Actividad 1. Actividad 8. Actividad 2. Actividad 9. Actividad 3. MAGNITUDES MOLARES {Respuesta: [a] 0, mol; [b] 0,82 mol; [c] 0,56 mol} Actividad [a] En qué se parecen y en qué se diferencian las siguientes magnitudes: masa molecular relativa y masa molar? [b] Calcula

Más detalles

EJERCICIOS DE MOL, NÚMERO DE AVOGADRO 4º DE E.S.O.

EJERCICIOS DE MOL, NÚMERO DE AVOGADRO 4º DE E.S.O. EJERCICIOS DE MOL, NÚMERO DE AVOGADRO 4º DE E.S.O. Cuando estéis en la Universidad cursando estudios superiores no vais a contar con los profesores de apoyo que os ponían vuestros padres en E.S.O. y Bachillerato.

Más detalles

TEMA 5: REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD 96/97

TEMA 5: REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD 96/97 TEMA 5: REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD 96/97 1. a) Cuántos gramos de hidróxido de potasio se necesitan para preparar 250 ml de una disolución acuosa de ph = 13? b) Calcule

Más detalles

Soluciones Actividades Tema 6 CAMBIOS QUÍMIICOS

Soluciones Actividades Tema 6 CAMBIOS QUÍMIICOS Soluciones Actividades Tema 6 CAMBIOS QUÍMIICOS Actividades Unidad Pág. 18.- Cuántos átomos son 0,5 mol de plata? Y 0,5 mol de magnesio? En ambos casos: 05, mol 6 0 10 1 mol 3, átomos 3 3.- Cuántos gramos

Más detalles

TEMA 6 La reacción química

TEMA 6 La reacción química TEMA 6 La reacción química 37. Cuando se calienta el carbonato de bario se desprende dióxido de carbono y queda un residuo de óxido de bario. Calcula: a) La cantidad de carbonato que se calentó si el dióxido

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (PARTE 2) CURSO 2011/12 Nombre y apellidos: 1 LA CIENCIA Y SU MÉTODO. MEDIDA DE MAGNITUDES LOS ÁTOMOS Y SU COMPLEJIDAD 1. Qué explica el modelo atómico

Más detalles

EJERCICIOS DE CONCENTRACIÓN MOLAR

EJERCICIOS DE CONCENTRACIÓN MOLAR EJERCICIOS DE CONCENTRACIÓN MOLAR Recordamos que la concentración molar M se define como el número de moles n de soluto contenidos en un litro de solución, es decir; Ejemplo 1.- Cuál será la concentración

Más detalles

Compuesto N. Stock N. tradicional N. sistemática. óxido de hierro (III) óxido férrico trióxido de dihierro

Compuesto N. Stock N. tradicional N. sistemática. óxido de hierro (III) óxido férrico trióxido de dihierro Ejemplos de óxidos básicos FeO Fe 2 O 3 Cu 2 O CuO CaO PbO 2 óxido de hierro (II) óxido ferroso monóxido de hierro óxido de hierro (III) óxido férrico trióxido de dihierro óxido de cobre (I) óxido cuproso

Más detalles

Relaciones de masa en las reacciones químicas

Relaciones de masa en las reacciones químicas Relaciones de masa en las reacciones químicas Capítulo 3 Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. Micro-mundo Átomos y moléculas Macro-mundo gramos La

Más detalles

4. CAMBIOS QUÍMICOS 4.1. REACTIVIDAD QUÍMICA.

4. CAMBIOS QUÍMICOS 4.1. REACTIVIDAD QUÍMICA. 4. CAMBIOS QUÍMICOS 4.1. REACTIVIDAD QUÍMICA. Las reacciones químicas se conocen desde la antigüedad: unas sustancias son capaces de transformarse en otras sustancias diferentes. De esa manera, se obtuvieron

Más detalles

Acuerdo 286. Química. Disoluciones. Recopiló: M.C. Macaria Hernández Chávez

Acuerdo 286. Química. Disoluciones. Recopiló: M.C. Macaria Hernández Chávez Acuerdo 286 Química Disoluciones Recopiló: M.C. Macaria Hernández Chávez Disolución: Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. La sustancia que se encuentra en mayor proporción se llama disolvente

Más detalles

Ejercicios de repaso

Ejercicios de repaso Ejercicios de repaso 1. (2001) Tenemos 250 ml de una disolución de KOH 0 2 M. a) Cuántos moles de KOH hay disueltos? b) Cuántos gramos de KOH hay disueltos? c) Describa el procedimiento e indique el material

Más detalles

Departamento de Física y Química 3º ESO Recuperación de alumnos pendientes Boletines correspondientes a la primera evaluación:

Departamento de Física y Química 3º ESO Recuperación de alumnos pendientes Boletines correspondientes a la primera evaluación: Departamento de Física y Química 3º ESO Recuperación de alumnos pendientes Boletines correspondientes a la primera evaluación: 1. Cuales son las unidades del SI, de longitud, masa y tempo? 2. Cómo distingues

Más detalles

DISOLUCIÓN Y PRECIPITACIÓN DE SALES CAPITULO V. 5.1. Solubilidad 5.2. Disolución de compuestos poco solubles. 5.3. Precipitación Fraccionada

DISOLUCIÓN Y PRECIPITACIÓN DE SALES CAPITULO V. 5.1. Solubilidad 5.2. Disolución de compuestos poco solubles. 5.3. Precipitación Fraccionada CAPITULO V DISOLUCIÓN Y PRECIPITACIÓN DE SALES 5.1. Solubilidad 5.2. Disolución de compuestos poco solubles. 5.3. Precipitación Fraccionada El fenómeno de precipitación, así como el de disolución de precipitados

Más detalles

Tabla 4.1. Reglas de solubilidad para compuestos iónicos a 25ºC

Tabla 4.1. Reglas de solubilidad para compuestos iónicos a 25ºC La disolución y la precipitación de compuestos son fenómenos que se presentan corrientemente en la naturaleza. Por ejemplo la preparación de muchos productos químicos industriales, como el Na 2 CO 3, está

Más detalles

EJRCICIOS DE REPASO DE FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO

EJRCICIOS DE REPASO DE FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO EJRCICIOS DE REPASO DE FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO Pablo Martín CURSO 2012-2013 Para repasar la materia de Física y Química de 3º se proponen los siguientes ejercicios, agrupados por unidades. En septiembre

Más detalles

PROBLEMAS DE ESTEQUIOMETRÍA, SOLUCIONES y USOS DE MATERIALES

PROBLEMAS DE ESTEQUIOMETRÍA, SOLUCIONES y USOS DE MATERIALES PROBLEMAS DE ESTEQUIOMETRÍA, SOLUCIONES y USOS DE MATERIALES PROBLEMA E1 a) Escribir la fórmula molecular de las siguientes sustancias: hidrógeno sulfato de potasio, ácido clorhídrico, dióxido de carbono,

Más detalles

EJRCICIOS de FORMULACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO

EJRCICIOS de FORMULACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO EJRCICIOS de FORMULACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO Pablo Martín CURSO 2014-2015 1 EJERCICIOS DE FORMULACIÓN DE INORGÁNICA: Escribe el nombre de los siguientes compuestos 1. Cl 2 O 5 2. PbCl 4 3. HCl 4.

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA -Valdepeñas de Jaén-

FÍSICA Y QUÍMICA -Valdepeñas de Jaén- Formulación: 0.- Formule o nombre los compuestos siguientes: a) Cromato de litio b) Carbonato de amonio c) 2,3-dimetilbutano d) Na 2 O 2 e) H 3 PO 4 f) CH 2 =CHCH 2 CH 2 CH 2 CHO Res. a) Li 2 CrO 4 ; b)

Más detalles

PROBLEMAS Y CUESTIONES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO :

PROBLEMAS Y CUESTIONES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO : PROBLEMAS Y CUESTIONES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO : Tema 1 : La medida y el método científico 1).- Efectúa las siguientes conversiones de unidades : convertir : convertir : convertir: convertir: 20

Más detalles

Slide 1 / 108. Cálculos de Mol Estequiometría

Slide 1 / 108. Cálculos de Mol Estequiometría Slide 1 / 108 Cálculos de Mol Estequiometría Slide 2 / 108 Mol Un átomo tiene una muy pequeña masa Un átomo de carbono tiene una masa de alrededor de 2.0 x 10-23 gramos. Otra unidad que podemos utilizar

Más detalles

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES 2ºBACH

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES 2ºBACH 1. Ajusta las siguientes reacciones redox, utilizando el método del ion electrón: a) HNO 3 + Cu Cu(NO 3 ) 2 + NO 2 + H 2 O b) K 2 Cr 2 O 7 +HI + HClO 4 Cr(ClO 4 ) 3 +I 2 +KClO 4 + H 2 O c) H 2 SO 4 + HI

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Estequiometría (II)

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Estequiometría (II) 1(7) Ejercicio nº 1 El metano arde con oxígeno produciendo dióxido de carbono y agua. Si se queman 2 kg de metano calcula: a) Los gramos de oxígeno necesarios. b) Los gramos de dióxido de carbono producidos.

Más detalles

GUÍA DE EJERCICIOS DE ESTEQUIOMETRÍA. 1. Igualar las siguientes ecuaciones mediante el método algebraico.

GUÍA DE EJERCICIOS DE ESTEQUIOMETRÍA. 1. Igualar las siguientes ecuaciones mediante el método algebraico. 1 GUÍA DE EJERCICIOS DE ESTEQUIOMETRÍA 1. Igualar las siguientes ecuaciones mediante el método algebraico. a) P 4 + KOH + H 2 O KH 2 PO 2 + PH 3 b) Co 2+ + NH 4 + + NH 3 + O 2 H 2 O + (Co(NH 3 ) 6 ) 3+

Más detalles

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL TALLER DE QUIMICA #1 CUARTO PERIODO 2015 GRADO NOVENO

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL TALLER DE QUIMICA #1 CUARTO PERIODO 2015 GRADO NOVENO TALLER DE QUIMICA #1 TEMA: TALLER DE REPASO Y CLASIFICACIÓN DE REACCIONES QUÍMICAS 1. Escriba, clasifique y balancee las siguientes ecuaciones químicas que se describen en los siguientes procesos: A) Se

Más detalles

Formulación Inorgánica Ejercicios (II)

Formulación Inorgánica Ejercicios (II) Ejercicios (II) EJERCICIOS DE FORMULACIÓN INORGÁNICA (II) COMPUESTOS BINARIOS DEL OXÍGENO 1.- Nombrar: Cl2O7 FeO N2O SO3 Cr2O3 Br2O P2O5 CO2 I2O5 2.- Formular: MnO2 Trióxido de dicromo Óxido de nitrógeno

Más detalles

Química 2º Bach. B Cálculos elementales 09/11/04 Nombre: Correo electrónico: Laboratorio. Problemas DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA

Química 2º Bach. B Cálculos elementales 09/11/04 Nombre: Correo electrónico: Laboratorio. Problemas DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Química 2º Bach. B Cálculos elementales 09/11/04 Nombre: Correo electrónico: Problemas 1. Un recipiente cerrado de 10,0 dm 3 contiene butano gas a 2 0 C y 740 mmhg. Otro

Más detalles

SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS. ESTUDIO DE LAS DISOLUCIONES.

SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS. ESTUDIO DE LAS DISOLUCIONES. SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS. ESTUDIO DE LAS DISOLUCIONES. NOTA: Para acceder a los videos y páginas Webs PISAR CONTROL y PINCHAR el video o la página Web seleccionada. http://fisicayquimicaenflash.es PINCHAR:

Más detalles

CÁLCULOS NUMÉRICOS ELEMENTALES EN QUÍMICA

CÁLCULOS NUMÉRICOS ELEMENTALES EN QUÍMICA Química P.A.U. CÁLCULOS NUMÉRICOS ELEMENTALES EN QUÍMICA 1 CÁLCULOS NUMÉRICOS ELEMENTALES EN QUÍMICA PROBLEMAS MOLES 1. Un tubo de ensayo contiene 25 cm 3 de agua. Calcule: a) El número de moléculas de

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA EJERCICIOS DE REPASO VERANO º E.S.O. Lourdes Álvarez Cid 1 PAGE REPASO

FÍSICA Y QUÍMICA EJERCICIOS DE REPASO VERANO º E.S.O. Lourdes Álvarez Cid 1 PAGE REPASO REPASO EJERCICIOS DE REPASO VERANO 2013-3º E.S.O. 1. Dos cargas puntuales de -5 μc y -2 mc están situadas en el vacío a 1,5 m de distancia la una de la otra. Calcula el valor de la fuerza que se ejercen

Más detalles

QUIMICA GENERAL - 1er. Año de Ingeniería Química UTN FRR Pag. 1 de 15 SOLUCIONES

QUIMICA GENERAL - 1er. Año de Ingeniería Química UTN FRR Pag. 1 de 15 SOLUCIONES QUIMICA GENERAL - 1er. Año de Ingeniería Química UTN FRR Pag. 1 de 15 SOLUCIONES Para expresar la concentración de una solución debe indicarse la cantidad de soluto que contiene la solución en una determinada

Más detalles

C: GASES Y PRESIÓN DE VAPOR DEL AGUA

C: GASES Y PRESIÓN DE VAPOR DEL AGUA hecho el vacío. Calcula a) Cantidad de gas que se tiene ; b) la presión en los dos recipientes después de abrir la llave de paso y fluir el gas de A a B, si no varía la temperatura. C) Qué cantidad de

Más detalles

CLASE Nº 2 ESTEQUIOMETRÍA

CLASE Nº 2 ESTEQUIOMETRÍA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE VICERRECTORADO BARQUISIMETO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA QUÍMICA GENERAL CLASE Nº 2 ESTEQUIOMETRÍA 1 Estequiometría Leyes que rigen

Más detalles

FORMULACIÓN QUÍMICA INORGÁNICA

FORMULACIÓN QUÍMICA INORGÁNICA FORMULACIÓN QUÍMICA INORGÁNICA 1. VALENCIAS DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS MÁS CONOCIDOS Se entiende que las valencias con signo negativo se dan frente a elementos electropositivos y las valencias con signo

Más detalles

Física y química 1º bachillerato ESTEQUIOMETRÍA

Física y química 1º bachillerato ESTEQUIOMETRÍA 1.- Reacción química. Ecuación química. 2.- Tipos de reacciones. 3.- Cálculos estequiométricos. ESTEQUIOMETRÍA 1.- REACCIÓN QUÍMICA. ECUACIÓN QUÍMICA Una reacción química es cualquier proceso en el que

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL CURSO DE NIVELACION 1S-2014 EXAMEN FINAL DE QUIMICA Septiembre 9 de 2014

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL CURSO DE NIVELACION 1S-2014 EXAMEN FINAL DE QUIMICA Septiembre 9 de 2014 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL CURSO DE NIVELACION 1S-2014 EXAMEN FINAL DE QUIMICA Septiembre 9 de 2014 COMPROMISO DE HONOR Yo,.. al firmar este (Escriba aquí sus cuatro nombres) compromiso,

Más detalles

REACCIONES DE PRECIPITACIÓN

REACCIONES DE PRECIPITACIÓN TEMA 12 REACCIONES DE PRECIPITACIÓN Las reacciones de disolución/precipitación en las que un sólido pasa a la disolución o viceversa afectan profundamente la ecología de ríos, lagos y océanos ya que controlan

Más detalles

QUÍMICA INORGÁNICA. Elementos Símbolo Valencia Elemento Símbolo Valencia. Hidrógeno H Oxigeno O -2. Flúor F -1 Nitrógeno N

QUÍMICA INORGÁNICA. Elementos Símbolo Valencia Elemento Símbolo Valencia. Hidrógeno H Oxigeno O -2. Flúor F -1 Nitrógeno N QUÍMICA INORGÁNICA VALENCIAS NO METALES Elementos Símbolo Valencia Elemento Símbolo Valencia Hidrógeno H -1 +1 Oxigeno O -2 Flúor F -1 Nitrógeno N -3 +1+3+5 Cloro Cl -1 +1+3+5+7 Fósforo P -3 +1+3+5 Bromo

Más detalles

3º de E.S.O. Física y Química Ejercicios de repaso para septiembre 2

3º de E.S.O. Física y Química Ejercicios de repaso para septiembre 2 IES EL ESCORIAL 3º de ESO Física y Química Ejercicios de repaso para septiembre 2 Apellidos: Nombre: Curso: Fecha: 1 Indica para los siguientes científicos Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, sus descubrimientos

Más detalles

1. La magnitud 0,0000024mm expresada en notación científica es: a) 2,4 10 6 mm b) 2,4 10 5 mm c) 24 10 5 mm d) 24 10 6 mm

1. La magnitud 0,0000024mm expresada en notación científica es: a) 2,4 10 6 mm b) 2,4 10 5 mm c) 24 10 5 mm d) 24 10 6 mm Se responderá escribiendo un aspa en el recuadro correspondiente a la respuesta correcta o a la que con carácter más general suponga la contestación cierta más completa en la HOJA DE RESPUESTAS. Se facilitan

Más detalles

2.- Ley de la conservación de la masa

2.- Ley de la conservación de la masa La materia. Leyes fundamentales de la Química. Disoluciones. Leyes de los gases. Contenidos P Introducción P Ley de la conservación de la masa P Ley de las proporciones definidas P Ley de las proporciones

Más detalles

CONCEPTOS BÁSICOS EN QUÍMICA

CONCEPTOS BÁSICOS EN QUÍMICA CONCEPTOS BÁSICOS EN QUÍMICA MOLES, ÁTOMOS Y MOLÉCULAS 1.-/ Calcule la masa molar de las siguientes sustancias: a) Disulfuro de carbono. b) Óxido de nitrógeno (III). c) Hidróxido de berilio. d) Carbonato

Más detalles

Ejercicios Tema 8: Estudio de las transformaciones químicas.

Ejercicios Tema 8: Estudio de las transformaciones químicas. Ejercicios Tema 8: Estudio de las transformaciones químicas. 1. Al calentarse el nitrato potásico se descompone dando óxido de potasio, nitrógeno y oxígeno. a) Formula y ajusta la ecuación química correspondiente

Más detalles

PARTE ESPECIFICA-OPCIÓN C MATERIA: QUÍMICA

PARTE ESPECIFICA-OPCIÓN C MATERIA: QUÍMICA CALIFICACIÓN: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL JUNIO 2012 Resolución de 27 de abril de 2012 (DOCM de 30 de abril)

Más detalles

Ejercicios y respuestas del apartado: Formulación de compuestos inorgánicos: Reglas básicas; Compuestos binarios; Compuestos ternarios más habituales

Ejercicios y respuestas del apartado: Formulación de compuestos inorgánicos: Reglas básicas; Compuestos binarios; Compuestos ternarios más habituales Ejercicios y respuestas del apartado: Formulación de compuestos inorgánicos: Reglas básicas; Compuestos binarios; Compuestos ternarios más habituales 2 de 12 Tipo de compuesto Relaciona estos compuestos:

Más detalles

Ejercicios Nomenclatura Inorgánica

Ejercicios Nomenclatura Inorgánica Ejercicios Nomenclatura Inorgánica 1. De nombre a los siguientes compuestos: 1. Cl 2 O 7 2. FeO 3. N 2 O 4. SO 3 5. Cr 2 O 3 6. P 2 O 5 2. Indique la fórmula de los siguientes compuestos: 1. Trióxido de

Más detalles

www.fisicaeingenieria.es CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁCIDOS Y LAS BASES

www.fisicaeingenieria.es CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁCIDOS Y LAS BASES CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁCIDOS Y LAS BASES ÁCIDOS 1. Tienen sabor ácido como en el caso del ácido cítrico en la naranja. 2. Cambian el color del papel tornasol a rosado. 3. Son corrosivos. 4. Producen quemaduras

Más detalles

Primer nombre Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido

Primer nombre Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS QUIMICAS Y AMBIENTALES EXAMEN DE UBICACIÓN DE QUÍMICA PARA INGENIERIAS Primer Examen - Versión 0 Diciembre 2009 Primer nombre Segundo nombre

Más detalles

Estequiometría PAU- Ejercicios resueltos

Estequiometría PAU- Ejercicios resueltos Estequiometría PAU- Ejercicios resueltos 2012-Septiembre Pregunta B4. Una muestra de 15 g de calcita, que contiene un 98% en peso de carbonato de calcio puro, se hace reaccionar con ácido sulfúrico del

Más detalles

ELECTROQUÍMICA. 1- Concepto de potencial normal. Electrodo de referencia

ELECTROQUÍMICA. 1- Concepto de potencial normal. Electrodo de referencia ELECTROQUÍMICA 1 Concepto de potencial normal. Electrodo de referencia 2 Se forma una pila con un electrodo de níquel y otro de plata. Indica el electrodo que eléctricamente es el polo positivo, el que

Más detalles

1 Hemos puesto un trozo de sodio en agua y ha reaccionado violentamente desprendiendo hidrógeno. Se ha oxidado o reducido el sodio?

1 Hemos puesto un trozo de sodio en agua y ha reaccionado violentamente desprendiendo hidrógeno. Se ha oxidado o reducido el sodio? 1 Hemos puesto un trozo de sodio en agua y ha reaccionado violentamente desprendiendo hidrógeno. Se ha oxidado o reducido el sodio? sodio se oxida ya que pasa a la disolución como ión positivo. 2 Distinguir

Más detalles

Números de Oxidación

Números de Oxidación Iones Una buena proporción de toda la actividad química implica la transferencia de electrones entre elementos. Cuando un átomo gana o pierde un electrón se convierte en un ión. Un ión es un átomo o conjunto

Más detalles

4.4. MOLES Y MOLÉCULAS.

4.4. MOLES Y MOLÉCULAS. 4.4. MOLES Y MOLÉCULAS. 4.4.1. MASA ATÓMICA Y MASA MOLECULAR Las moléculas están formadas por la unión de átomos que se unen mediante enlace químico. Esto significa que los átomos son difíciles de separar

Más detalles

NOMENCLATURA Y FORMULACIÓN DE QUÍMICA INORGÁNICA. Física y Química 3º de E.S.O. IES Isidra de Guzmán

NOMENCLATURA Y FORMULACIÓN DE QUÍMICA INORGÁNICA. Física y Química 3º de E.S.O. IES Isidra de Guzmán NOMENCLATURA Y FORMULACIÓN DE QUÍMICA INORGÁNICA Física y Química 3º de E.S.O. IES Isidra de Guzmán INTRODUCCIÓN La IUPAC ( Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) es el organismo que coordina

Más detalles

1. Desarrollar ejercicios aplicados a las temáticas desarrolladas en el curso estructura de la materia

1. Desarrollar ejercicios aplicados a las temáticas desarrolladas en el curso estructura de la materia Cronograma de Actividades GUÍA DE ACTIVIDADES Evaluación Nacional por Proyecto 401581 Estructura de la Materia 2015-II Fecha de Inicio y cierre: Ver agenda de actividades del curso Peso evaluativo: 125

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2003 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2003 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 00 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA Junio, Ejercicio, Opción B Junio, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio, Opción B Reserva, Ejercicio 5, Opción

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2007 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2007 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 007 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA Junio, Ejercicio 4, Opción A Junio, Ejercicio 5, Opción B Reserva 1, Ejercicio, Opción B Reserva, Ejercicio 5, Opción

Más detalles

Reacciones en disolución acuosa

Reacciones en disolución acuosa Reacciones en disolución acuosa (no redox) Ramón L. Hernández-Castillo, Ph.D. Química 106 (laboratorio) Objetivos Reglas de Solubilidad en medio acuoso Reacciones típicas en medio acuoso (precipitación,

Más detalles

EJERCICIOS Y CUESTIONES RESUELTAS DE COMPOSICIÓN CENTESIMAL Y FÓRMULAS QUÍMICAS

EJERCICIOS Y CUESTIONES RESUELTAS DE COMPOSICIÓN CENTESIMAL Y FÓRMULAS QUÍMICAS EJERCICIOS Y CUESTIONES RESUELTAS DE COMPOSICIÓN CENTESIMAL Y FÓRMULAS QUÍMICAS Antes de que entréis en materia quiero daros unos consejos con el fin de que sepáis trabajar con ejercicios resuelto. 1.-

Más detalles

REACCIONES QUÍMICAS. Cómo se simbolizan las reacciones químicas

REACCIONES QUÍMICAS. Cómo se simbolizan las reacciones químicas Capítulo 3 REACCIONES QUÍMICAS Una ecuación química es una manera abreviada de expresar una reacción química (cambio químico) con fórmulas y símbolos. Para poder escribir una ecuación para una reacción

Más detalles

Unidad 1 La ciencia y su método. Medida de magnitudes

Unidad 1 La ciencia y su método. Medida de magnitudes Entrar en la página web www.librosvivos.net Introducir el código 126173 Consultar la pestaña INTERACTIVOS de las unidades 1, 2, 3, 4, 5, 10 Realizar en el cuaderno o en hojas limpias los siguientes ejercicios

Más detalles

Solución Actividades Tema 2 LAS REACCIONES QUÍMICAS. REACCIONES ÁCIDO BASE Y REDOX

Solución Actividades Tema 2 LAS REACCIONES QUÍMICAS. REACCIONES ÁCIDO BASE Y REDOX Solución Actividades Tema 2 LAS REACCIONES QUÍMICAS. REACCIONES ÁCIDO BASE Y REDOX Actividades Unidad 1. Ya conoces la distinción entre cambios físicos y químicos. Eres capaz de señalar de qué tipo de

Más detalles

QUÍMICA. La MATERIA REPRESENTACIÓN. Observación Datos Ley Hipótesis Teoría DEFINICIONES BÁSICAS. Propiedades

QUÍMICA. La MATERIA REPRESENTACIÓN. Observación Datos Ley Hipótesis Teoría DEFINICIONES BÁSICAS. Propiedades QUÍMICA La MATERIA Relación constante TEORÍA EXPERIMENTACIÓN Ciencia básica - Estructura - Composición - Propiedades - Transformaciones REPRESENTACIÓN OBSERVACIÓN mundo macroscópico Técnica sistemática

Más detalles