MPGO Ampliació centre docent C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí EMPLAÇAMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MPGO Ampliació centre docent C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí EMPLAÇAMENT"

Transcripción

1 Ajuntament de Mataró R E S U M gener 2013 Modificació puntual del Pla General d ordenació: Ampliació del centre educatiu situat al c. DAMIÀ CAMPENY cantonada c. SANT AGUSTÍ 1. OBJECTE I FINALITAT. Ampliar el centre educatiu situat a C. Damià Campeny cantonada amb C. Sant Agustí, que pertany a la Fundació de l Escola Pia, per poder adaptar-se als nou requeriments d espais exigits per la recent legislació sectorial d ensenyament, tan estatal com autonòmica. 2. SITUACIÓ ACTUAL. PLANEJAMENT VIGENT. La parcel la on actualment s ubica el centre, prové de la reparcel lació del PERI Cafè del Mar (AD PERI: ), i està qualificada de zona de serveis privats clau 6b11, on l ús dominant és l educatiu i el sostre edificable màxim és m2. L ordenació volumètrica actual està regulada per un Estudi de detall de la subzona 6b11 del PERI Cafè del Mar, aprovat definitivament el , amb un sostre edificable final de 6.069,69 m2, que reordenava la volumetria de l edificació inicial del PERI. La proposta deixava una part de l edificació que dona al C. Campeny amb dues plantes menys, amb un marge d uns 30 m2 de sostre menys, respecte al sostre edificable màxim de m2 assignats a l illa de la zona 6b11 del PERI 3. PROPOSTA D AMPLIACIÓ DE L EDIFICI. Es tracta d ampliar el centre educatiu en l extrem de l edificació del front edificable del C. Damià Campeny amb dues plantes més, respecte a la proposta de l Estudi de Detall i de l edificació actual. Per tant la proposta no supera el nombre de plantes màxim que regula el PERI, però es sobrepassa del sostre edificable màxim que li atorga el planejament vigent del PERI en 558 m2. Per tant la proposta passa per regular a la zona 6b11 un sostre edificable màxim de m2. 4. REQUERIMENTS LEGALS URBANÍSTICS PER ASSOLIR L AMPLIACIÓ IÓ DEL CENTRE Figura de planejament a tramitar. Per tractar-se d un àmbit inicialment de planejament derivat (PERI), amb la gestió finalitzada i l actuació executada, en el marc del planejament vigent ens trobem en MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ: Ampliació del centre educatiu C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí gen

2 Ajuntament de Mataró un àmbit de sòl urbà consolidat del Pla general. Per tant, si ara es vol incrementar el paràmetre bàsic del sostre edificable màxim d una parcel la, requereix elaborar i tramitar una Modificació puntual del Pla General, d acord amb les condicions i paràmetres que regula la Llei d Urbanisme de Catalunya (TRLU), i que a continuació es detallen Interès públic-privat privat concurrents de la modificació puntual. Com que l ús dominat vigent és el dotacional-educatiu, sigui públic o privat, i el motiu és només l adaptació a la legislació vigent del centre, ja és justificació suficient pel requeriment legal en justificar l interès públic de la modificació Nous sistemes públics p úblics,, amb cessió de sòl gratuïta i urbanització. La llei d Urbanisme de Catalunya (TRLU) determina uns paràmetres mínims d espais lliures o zona verda per a l ampliació de sostre edificable no residencial en sòl urbà, que d acord amb l article del TRLU són 5 m2 de zona verda per cada 100 m2 de sostre edificable de més. Per tant, si l ampliació proposada és de 558 m2 de sostre edificable de més, li correspon una nova zona verda de 27,9 m2 de cessió gratuïta i urbanitzada. Com que l àmbit d actuació és una única parcel la indivisible de sòl privat qualificada de 6b11 i completament edificada, el TRLU en el seu article c possibilita que aquesta carrega urbanística de la cessió del sòl per la zona verda es materialitzi amb un valor econòmic equivalent Cessió del sòl per ubicar el 15% de l increment de d l aprofitament de l àmbit. D acord amb l article 43.1.b del TRLU, quan hi ha increment de sostre edificable, també s ha de cedir a l administració actual el sòl per ubicar el 15% de l aprofitament de l àmbit d actuació. Com que tècnicament, també és impossible concretar-ho amb sòl, per la mateixa raó de l apartat anterior, es pot substituir aquesta càrrega urbanística per un valor econòmic equivalent, d acord amb el mateix article INSTRUMENTS DE GESTIÓ URBANÍSTICA PER ASSOLIR AQUESTS REQUERIMENTS LEGALS Delimitació d un Polígon d actuació urbanística per una actuació aïllada ada de dotació. Les carregues urbanístiques obligatòries descrites en els anteriors apartats 4.3 i 4.4 s han de reflectir en els plànols d ordenació i en les normes urbanístiques d aquesta modificació puntual. Els apartats 3 i 4 de la disposició addicional 2ª del TRLU + L3/2012, regulen l instrument de gestió adequat, que és la delimitació d un Polígon d actuació MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ: Ampliació del centre educatiu C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí gen

3 Ajuntament de Mataró urbanística per una actuació de dotació (PAUad), passant un sòl urbà consolidat inicial a sòl urbà no consolidat. Aquest instrument alhora facilita molt la gestió del polígon de l actuació de dotació, perquè s executa prèviament a la concessió de la llicència urbanística mitjançant el pagament de l import en metàl lic equivalent a la càrrega urbanística que li correspon. Quan la llicència sigui efectiva i per tant s haurà formalitzat el pagament esmentat, el Polígon d actuació urbanística delimitat per aquesta actuació de dotació, s elimina sistemàticament, perquè el sòl urbà esdevé novament sòl urbà consolidat Avaluació econòmica de la càrrega urbanística vinculada a la gestió d aquest PAUad. El document unitari conté un apartat nomenat Agenda i avaluació econòmica de la modificació puntual, que justifica els dos imports que caldrà fer efectiu prèviament a la llicència urbanística, i són els següents: - Valor de la cessió de sòl i urbanització de 27,9 m2 de zona verda: ,90 - Valor del 15% de l increment de l aprofitament: ,90 El total de la càrrega urbanística és de , Agenda i terminis d execució. Les obres d ampliació del centre es preveuen executar en el termini d un any a comptar des de l executivitat d aquest document de planejament, o publicació al DOGC de l acord de l aprovació definitiva. En el cas que no es presentés la llicència d obres d ampliació en els terminis esmentats, l import calculat en l apartat anterior s augmentarà segons l IPC corresponent. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ: Ampliació del centre educatiu C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí gen

4 Ajuntament de Mataró 6. DOCUMENTS D AQUESTA MODIFICACIÓ PUNTUAL. MEMÒRIA. - Memòria informativa - Memòria de l ordenació urbanística i gestió urbanística. NORMES URBANÍSTIQUES. (només 5 articles que resumeixen el que cal regular normativament) AVALUACIÓ ECONÒMICA. PLÀNOL NOLS: - I.1: Emplaçament, àmbit i planejament vigent. E. 1: I.2. Estudi de Detall vigent. E. 1:1.000 i 1:500 - O.1. Plànol d ordenació. E. 1:1.000 i 1:500 - A.1. Plànol informatiu de l ampliació del projecte. - A.2. Plànol informatiu d imatges (vigent i proposada). 7. ANNEXOS GRÀFICS (a continuació) Secció d Urbanisme 21 de gener de 2013 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ: Ampliació del centre educatiu C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí gen

5 MPGO Ampliació centre docent C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí EMPLAÇAMENT 1

6 PLANEJAMENT VIGENT Proposta de la MODIFICACIÓ PUNTUAL 2

7 Àmbit d ampliació en l edifici existent 3

8 Estat actual Proposta d ampliació 4

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLANÇÀ (Text refós)

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLANÇÀ (Text refós) Modificació puntual del Pla General de LLançà Ajuntament de Llançà arq. J.Oriol Pau Buch Xavier de Cáceres Ainsa Octubre 2005 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLANÇÀ (Text refós) D acord amb l article

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE ROQUETES. Creació de nova clau 4e.1 i regulació d'altres aspectes normatius de la clau 4e.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE ROQUETES. Creació de nova clau 4e.1 i regulació d'altres aspectes normatius de la clau 4e. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE ROQUETES. Creació de nova clau 4e.1 i regulació d'altres aspectes normatius de la clau 4e. AJUNTAMENT DE ROQUETES juliol de 2016 Modificació puntual de PGOU. juliol

Más detalles

OBJECTIUS I CANVIS INTRODUITS EN LA MODIFICACIÓ

OBJECTIUS I CANVIS INTRODUITS EN LA MODIFICACIÓ Ajuntament de Mataró Segona Modificació Puntual del Pla General d Ordenació EIX HERRERA - ESCORXADOR RESUM INFORMATIU ÀMBIT Compren els terrenys que s identifiquen amb la Unitat d actuació Eix Herrera

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS PROMOTOR ARQUITECTE REDACTOR AJUNTAMENT DE PONTÓS JOSEP SALLO COLLELL DATA: ABRIL 2013 1 1.- MEMÒRIA

Más detalles

DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DE MONTMELÓ

DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DE MONTMELÓ DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DE MONTMELÓ juliol 2017 DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DE MONTMELÓ Decret 1/2009, d Ordenació dels Equipaments Comercials de la Generalitat de Catalunya

Más detalles

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ VILANOVA I LA GELTRÚ EMPLAÇAMENT PARCEL LA DADES DEL CADASTRE Dades del

Más detalles

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL COMTE DE REUS I DE COVADONGA DE SABADELL. DESEMBRE 2006

Más detalles

PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA

PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA M ASSUMPCIÓ PUIG I HORS---JOSEP SANLLEHI I PIJOAN. arquitectes.c/ Nou nª 8 2º 3ª.17001.GIRONA.tfn. 972.20.39.39 PLA DE MILLORA

Más detalles

Modificació puntual del PGOTU de Palafolls, -U4 esp- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PALAFOLLS EN L ÀMBIT DE LA UNITAT D ACTUACIÓ 17, MAS REIXACH

Modificació puntual del PGOTU de Palafolls, -U4 esp- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PALAFOLLS EN L ÀMBIT DE LA UNITAT D ACTUACIÓ 17, MAS REIXACH MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PALAFOLLS EN L ÀMBIT DE LA UNITAT D ACTUACIÓ 17, MAS REIXACH 1 Redactor: Francesc Legaz i Guilla arquitecte 2 INDEX DE DOCUMENTS 1 MEMÒRIA INFORMATIVA 1.1 Àmbit d actuació

Más detalles

RELACIÓ DE PROPIETARIS QUE SUBSCRIUEN AQUEST DOCUMENT

RELACIÓ DE PROPIETARIS QUE SUBSCRIUEN AQUEST DOCUMENT DOCUMENT DE COMPROMISOS I GARANTIES Es confegeix aquest Document en compliment de l art. 97.1 del TRLU, que determina, per als plans urbanístics derivats d iniciativa privada, a més dels continguts establerts

Más detalles

Article 246 de les normes urbanístiques. Condicions de desenvolupament del Sector PPU Can Perolada III

Article 246 de les normes urbanístiques. Condicions de desenvolupament del Sector PPU Can Perolada III MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DEL POUM D ANGLÈS Article 246 de les normes urbanístiques. Condicions de desenvolupament del Sector PPU-06.3 - Can Perolada III Serveis Tècnics Municipals Gener 2017 MODIFICACIÓ

Más detalles

Consulta pública del Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Consulta pública del Registre de planejament urbanístic de Catalunya Consulta pública del Registre de planejament urbanístic de Catalunya Manual d usuari Pàgina 1 de 20 ÍNDEX 1 INTRODUCCIÓ...3 1.1 DESCRIPCIÓ GENERAL... 3 2 ASPECTES GENERALS I COMUNS...4 2.1 ESTRUCTURA DE

Más detalles

* Centres de formació superior (formació professional, acadèmies,...).

* Centres de formació superior (formació professional, acadèmies,...). Àrea administrativa: Serveis jurídics. Telecomunicacions. Serveis informàtics. Serveis de traducció. Àrea de personal: Cursos de formació tècnica en general. CENTRES DE SABER * Centres de formació superior

Más detalles

ANNEXES NORMATIUS DE DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL SÒL URBÀ ÍNDEX

ANNEXES NORMATIUS DE DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL SÒL URBÀ ÍNDEX ANNEXES NORMATIUS DE DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL SÒL URBÀ ÍNDEX 01 P.M.U. ILLA FORMENTERA 1 02 P.M.U. ILLA FORMENTERA 2 03 P.M.U. L AURORA (SUBSTITUÏT PER PA 89) 04 P.M.U. DEL CERDÀ 05 P.M.U. TORRE

Más detalles

Avaluació econòmica i financera dels polígons i sectors

Avaluació econòmica i financera dels polígons i sectors Avaluació econòmica i financera dels polígons i sectors Volum V PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL ALELLA AVALUACIÓ ECONÒMICA DELS POLÍGONS I SECTORS POUM Ajuntament d Alella Maig 2014 AVALUACIÓ ECONÒMICA

Más detalles

Marc urbanístic: Pla Especial del Port Aprovació definitiva: 25 de maig 2007, després d una ampli procés participatiu Desenvolupament: cal la redacció

Marc urbanístic: Pla Especial del Port Aprovació definitiva: 25 de maig 2007, després d una ampli procés participatiu Desenvolupament: cal la redacció Front marítim de Vilanova i la Geltrú (plaça del Port) Abril 2014 Marc urbanístic: Pla Especial del Port Aprovació definitiva: 25 de maig 2007, després d una ampli procés participatiu Desenvolupament:

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS DEL NUCLI ANTIC DE BANYOLES

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS DEL NUCLI ANTIC DE BANYOLES ORDENANÇA APROVADA DEFINITIVAMENT EL DIA 15/09/09 PUBLICAT EN EL BOP Nº 214 DE 09/11/09 ENTRADA EN VIGOR EL DIA 27/11/09 ORDENANÇA REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS DEL NUCLI ANTIC DE BANYOLES ORDENANÇA

Más detalles

2a MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L ÀMBIT DEL NUCLI ANTIC I PART DEL BARRI DE MARIANAO

2a MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L ÀMBIT DEL NUCLI ANTIC I PART DEL BARRI DE MARIANAO 2ª MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITA EN L ÀMBIT DEL NUCLI ANTIC I PART DEL BARRI DE MARIANAO 2a MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L ÀMBIT DEL NUCLI ANTIC I PART DEL BARRI DE

Más detalles

de l illa 2 de l EIX HERRERA

de l illa 2 de l EIX HERRERA PLA DE MILLORA URBANA (PMU) d ordenació volumètrica de l illa 2 de l EIX HERRERA M E M Ò R I A A) ÀMBIT del PMU, PLANEJAMENT VIGENT i SITUACIÓ ACTUAL: A.1 ÀMBIT L'àmbit d'aquest PMU coincideix amb la illa

Más detalles

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4)

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. II Núm. 2 (2011): 1-7 -Crònica- DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A CANÀRIES (pp.5-7) ADOLFO JIMÉNEZ JAÉN Profesor

Más detalles

VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP. VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES.

VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP. VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES. VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES. Emplaçament (el lateral vertical indica el nord) 1 Vista aèria de la parcel

Más detalles

ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS DE LES PLANTES BAIXES EN LES URBANITZACIONS RESIDENCIALS A TORDERA

ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS DE LES PLANTES BAIXES EN LES URBANITZACIONS RESIDENCIALS A TORDERA ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS DE LES PLANTES BAIXES EN LES URBANITZACIONS RESIDENCIALS A TORDERA SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS FEBRER 2012 ÍNDEX Pàg. 1.- ORDENANÇA 2 Article 1.- Objecte... 2 Article 2.-

Más detalles

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés.

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés. NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR ELS TRÀMITS ASSOCIATS A LES INSTAL LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DAVANT DE LES EMPRESES DISTRIBUÏDORES ELÈCTRIQUES Aquesta nota sintetitza els criteris

Más detalles

COM DONAR D ALTA UNA SOL LICITUD EN L APLICACIÓ WEB DEL BONUS

COM DONAR D ALTA UNA SOL LICITUD EN L APLICACIÓ WEB DEL BONUS COM DONAR D ALTA UNA SOL LICITUD EN L APLICACIÓ WEB DEL BONUS Introducció Mitjançant aquest document s explica breument la forma de procedir per donar d alta o modificar una sol licitud. Per poder emplenar

Más detalles

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014 Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014 1. Àmbit subjectiu Els procediments que es detallen en aquesta nota són d aplicació als ens locals i als ens

Más detalles

Polígons i sectors de planejament. Actuacions aïllades. Volum IV

Polígons i sectors de planejament. Actuacions aïllades. Volum IV Polígons i sectors de planejament. Actuacions aïllades Volum IV CPISR-1 Félix-José Valdés Conde - Ple Ajuntament d'alella en sessió de 22/05/2014 PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL ALELLA POLÍGONS I

Más detalles

ANNEX I ORDENANÇA REGULADORA D USOS EN PLANTA BAIXA EN EL CASC URBÀ DE TORDERA

ANNEX I ORDENANÇA REGULADORA D USOS EN PLANTA BAIXA EN EL CASC URBÀ DE TORDERA EDICTE El Ple de la corporació, en sessió tinguda el dia 29 de setembre de 2011, va aprovar inicialment el projecte d Ordenança reguladora dels usos en planta baixa en el nucli urbà de Tordera. L'esmentat

Más detalles

En funció de la talla de parcel.la, de la intensitat d'edificació i del tipus edificatori, s'estableixen sis categories.

En funció de la talla de parcel.la, de la intensitat d'edificació i del tipus edificatori, s'estableixen sis categories. SECCIÓ CINQUENA. ZONA DE CIUTAT JARDÍ (8) Art. 143. Definició Correspon a àrees de sòl urbà destinades a usos residencials, que estan consolidades amb el tipus d'ordenació d'edificació aïllada, o bé amb

Más detalles

Índex. PLA DE MILLORA URBANA PMU 14 LA PRESÓ a Girona Aprovació Inicial. Aprovació Inicial. I MEMÒRIA Iniciativa...5

Índex. PLA DE MILLORA URBANA PMU 14 LA PRESÓ a Girona Aprovació Inicial. Aprovació Inicial. I MEMÒRIA Iniciativa...5 Índex I MEMÒRIA...4 1. Iniciativa...5 2. Delimitació del sector de planejament...5 3. Estructura de la propietat...5 4. Estat actual...5 5. Planejament vigent. Paràmetres d aplicació...5 6. Documentació

Más detalles

I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96).

I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96). M E M Ò R I A I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1. ANTECEDENTS. I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96). El Pla General d Ordenació de Mataró 1996 (d ara endavant PGOM 96),

Más detalles

PPU PLA PARCIAL URBANÍSTIC

PPU PLA PARCIAL URBANÍSTIC PPU PLA PARCIAL URBANÍSTIC Pla Parcial Urbanístic (SUD) PPU 1 Av. Francesc Maspons LOCALITZACIÓ: série O4, plànol O4.13 ESCALA: 1:10.000 DENSITAT RENDA LLIURE: DENSITAT HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA (30%

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA A L ENTORN DE L ESTACIÓ CENTRAL DE MARTORE ELL

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA A L ENTORN DE L ESTACIÓ CENTRAL DE MARTORE ELL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓÓ URBANA A L ENTORNN DE L ESTACIÓ CENTRAL DE MARTOREM ELL SETEMBRE 2017 Contingut Els documents que integren la present Modificació Puntual del Pla General

Más detalles

Un preu contradictori es dona quan apareix una partida o un descompost que no es contemplava al pressupost del projecte.

Un preu contradictori es dona quan apareix una partida o un descompost que no es contemplava al pressupost del projecte. Preus contradictoris 09/10/2012 Centre de Recursos de l Obra Pública Servei d Equipaments i Espai Públic Àrea de Territori i Sostenibilitat L excés d amidament no es considera un preu contradictori. PREUS

Más detalles

GESDIP, SAU. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR A8 'LA ROUREDA' - Reubicació del sòl destinat a deixalleria - MEMÒRIA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

GESDIP, SAU. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR A8 'LA ROUREDA' - Reubicació del sòl destinat a deixalleria - MEMÒRIA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA GESDIP, SAU MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR A8 'LA ROUREDA' - Reubicació del sòl destinat a deixalleria - REF: 150167_MP Carrer Xile / carrer Nicaragua 43204 REUS MEMÒRIA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Más detalles

PMT - Portal de tramitació Guia d ús

PMT - Portal de tramitació Guia d ús PMT - Portal de tramitació Guia d ús Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 1 Què és el PMT? És el canal de comunicació de propòsit general que la Diputació de Barcelona posa a l abast

Más detalles

VALORACIÓ PARCEL LA INDUSTRIAL CARRER DE LA CERÀMICA, 3 / AVINGUDA COLL D EN FERRAN, 11 SECTOR MASIA D EN BARRERES, II

VALORACIÓ PARCEL LA INDUSTRIAL CARRER DE LA CERÀMICA, 3 / AVINGUDA COLL D EN FERRAN, 11 SECTOR MASIA D EN BARRERES, II VALORACIÓ PARCEL LA INDUSTRIAL CARRER DE LA CERÀMICA, 3 / AVINGUDA COLL D EN FERRAN, 11 SECTOR MASIA D EN BARRERES, II VILANOVA i la GELTRÚ PI.01. (289.1) 1. DADES BÀSIQUES. Emplaçament (el lateral vertical

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s autoritza als centres privats concertats el desenvolupament

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL Article 1 Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides per l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les bases del règim

Más detalles

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: pàg 2/6 Índex CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI... 3 1. OBJECTE... 3 2. ÀMBIT SUBJECTIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI...

Más detalles

3. FUNCIONS DE RECERCA I REFERÈN- CIA

3. FUNCIONS DE RECERCA I REFERÈN- CIA 1 RECERCA I REFERÈN- CIA Les funcions d aquest tipus permeten fer cerques en una taula de dades. Les funcions més representatives són les funcions CONSULTAV i CONSULTAH. Aquestes realitzen una cerca d

Más detalles

Manual gestió d usuaris

Manual gestió d usuaris 1 Manual gestió d usuaris 2 Dades del document Codi: Nom: Manual de.g. 03/2012 de gestió d usuaris Versió: V1.0 Data d aprovació: - Òrgan d aprovació: - Òrgan gestor: Àrea TIC Històric de revisions Versió

Más detalles

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT AL CANVI DE L ÚS I DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS DEL POLÍGON D ACTUACIÓ PAU. S-13. MIRAFLORES.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT AL CANVI DE L ÚS I DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS DEL POLÍGON D ACTUACIÓ PAU. S-13. MIRAFLORES. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT AL CANVI DE L ÚS I DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS DEL POLÍGON D ACTUACIÓ PAU. S-13. MIRAFLORES. SALOU El present document de Modificació Puntual del Pla d

Más detalles

BREU DE DADES (12) L escola des de P3 a 4art. d ESO SETEMBRE 2011

BREU DE DADES (12) L escola des de P3 a 4art. d ESO SETEMBRE 2011 BREU DE DADES (12) L escola des de P3 a 4art. d ESO SETEMBRE 2011 GESOP,, S.L. C/. Llull 102, 4rt. 3a. 08005 Barcelona Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22 www.gesop.net PRESENTACIÓ: En motiu de l inici

Más detalles

PROPOSTA PER A LA TRANSFORMACIÓ - FCB

PROPOSTA PER A LA TRANSFORMACIÓ - FCB PROPOSTA PER A LA TRANSFORMACIÓ - FCB CANVIS INTRODUÏTS: 1. Creació nou espai d ús públic i nova ordenació 2. Nova qualificació per l espai d equipament privat d ús públic 3. Nou sòl d equipament esportiu

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ 4 Plantilles de disseny Una plantilla de disseny és un model de presentació que conté un conjunt d estils. Aquests estils defineixen tota l aparença de la presentació,

Más detalles

Aquesta eina es treballa des de la banda de pestanyes Inserció, dins la barra d eines Il lustracions.

Aquesta eina es treballa des de la banda de pestanyes Inserció, dins la barra d eines Il lustracions. UNITAT ART AMB WORD 4 SmartArt Els gràfics SmartArt són elements gràfics que permeten comunicar informació visualment de forma molt clara. Inclouen diferents tipus de diagrames de processos, organigrames,

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL 4/ 2014 PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON

MODIFICACIÓ PUNTUAL 4/ 2014 PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON MODIFICACIÓ PUNTUAL 4/ 2014 PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON Ampliació de l àmbit dels terrenys destinats pel Pla General a Equipaments i Càmpings, a la zona de Creixenturri. ÍNDEX MEMÒRIA 1.

Más detalles

ORDRE FOM 2861/2012 de 13 de desembre

ORDRE FOM 2861/2012 de 13 de desembre ORDRE FOM 2861/2012 de 13 de desembre (BOE núm. 5 de cinc de gener de 2013) per la qual es regula el control administratiu exigible per la realització de transport públic de mercaderies per carretera.

Más detalles

EL PORTAL DE CONCILIACIONS

EL PORTAL DE CONCILIACIONS EL PORTAL DE CONCILIACIONS http://conciliacions.gencat.cat El Departament de Treball ha posat en funcionament el portal de conciliacions per fer efectiu el dret dels ciutadans a relacionar-se amb l Administració

Más detalles

Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació

Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació L objectiu d aquesta guia informativa és descriure el protocol elaborat entre els diferents actors per garantir la implementació de les mesures corresponents

Más detalles

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A L ORDENACIÓ TERRITORIAL DELS CLUBS I ASSOCIACIONS DE CONSUMIDORS DE CÀNNABIS A LA CIUTAT DE BARCELONA

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A L ORDENACIÓ TERRITORIAL DELS CLUBS I ASSOCIACIONS DE CONSUMIDORS DE CÀNNABIS A LA CIUTAT DE BARCELONA Urbanisme - Hàbitat Urbà Direcció de Planejament Diagonal, 240, 3a pl. 08018 Barcelona Tel. 93 291 45 20 www.bcn.cat/urbanisme PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A L ORDENACIÓ TERRITORIAL DELS CLUBS I ASSOCIACIONS

Más detalles

Informe. Valoració de la plusvàlua de sòl per modificació d aprofitament urbanístic (ús hoteler) Març Centre de Política de Sòl i Valoracions

Informe. Valoració de la plusvàlua de sòl per modificació d aprofitament urbanístic (ús hoteler) Març Centre de Política de Sòl i Valoracions Informe Valoració de la plusvàlua de sòl per modificació d aprofitament urbanístic (ús hoteler) Març 2015 Autor de l informe Carlos Pérez Lamas, arquitecte Centre de Política de Sòl i Valoracions L edificació

Más detalles

GUIA PER A L ELABORACIÓ DELS PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS DELS CÀMPINGS EXISTENTS AMB RISC D INUNDACIÓ.

GUIA PER A L ELABORACIÓ DELS PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS DELS CÀMPINGS EXISTENTS AMB RISC D INUNDACIÓ. GUIA PER A L ELABORACIÓ DELS PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS DELS CÀMPINGS EXISTENTS AMB RISC D INUNDACIÓ. (S assenyalen amb un *els apartats opcionals que només s han d incorporar en el document en cas que

Más detalles

La tortuga Poruga. Un nou material didàctic de l Estany de Sils. 2ª Jornada de l Estany de Sils

La tortuga Poruga. Un nou material didàctic de l Estany de Sils. 2ª Jornada de l Estany de Sils La tortuga Poruga Un nou material didàctic de l Estany de Sils 2ª Jornada de l Estany de Sils Temporània, Associació d Educació Ambiental de la Selva Joan Mas Josep Noguerol Llicenciats en Ciències Ambientals

Más detalles

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics)

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) Índex Registre d un nou alumne Introducció de les dades prèvies Introducció de les dades del Registre:

Más detalles

Informació complementària. Documents per a l organització i la gestió dels centres

Informació complementària. Documents per a l organització i la gestió dels centres Informació complementària Documents per a l organització i la gestió dels centres 2014-2015 Setembre 2014 Desenvolupament del currículum: Competències bàsiques L ordenació curricular de l etapa de l educació

Más detalles

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 1 ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 5D109 COMPANYIA D URBANITZACIÓ DE LES ALTURES N.E. D HORTA LES ROQUETES Barcelona, 2015 2 INTRODUCCIÓ

Más detalles

MUC Mapa urbanístic de Catalunya. Guia breu visor MUC

MUC Mapa urbanístic de Catalunya. Guia breu visor MUC MUC Mapa urbanístic de Catalunya Guia breu visor MUC Maig 2011 Guia breu per treure el màxim rendiment a l aplicació del visor del Mapa urbanístic de Catalunya Aquest document pretén ser un conjunt de

Más detalles

MEMÒRIA D ACTIVITATS DE RÈGIM D US:

MEMÒRIA D ACTIVITATS DE RÈGIM D US: MEMÒRIA D ACTIVITATS DE RÈGIM D US: TITULAR: EMPLAÇAMENT: Pàgina 1 de 7 MEMÒRIA 1.- ANTECEDENTS Nova activitat Activitat existent, canvi de titular Activitat existent, canvi d ús Activitat existent, canvi

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PGOU NÚM 48 PA 104 A/B/C PONT DE LA BARCA

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PGOU NÚM 48 PA 104 A/B/C PONT DE LA BARCA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PGOU NÚM 48 PA 104 A/B/C PONT DE LA BARCA Setembre 2012 1 2 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PGOU NÚM 48 PA 104 A/B/C PONT DE LA BARCA 1. MEMÒRIA...4 1. Antecedents...4

Más detalles

L Ajuntament promou el dret de superfície com la nova fórmula per accedir a un habitatge protegit

L Ajuntament promou el dret de superfície com la nova fórmula per accedir a un habitatge protegit L Ajuntament promou el dret de superfície com la nova fórmula per accedir a un habitatge protegit Els adjudicataris hauran de subrogar una hipoteca, pagar l IVA i unes quotes mensuals similars a un lloguer

Más detalles

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH MANUAL d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació de la sol licitud licitud de subvencions per Obres PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH Barcelona, 1 de Setembre

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL FÀBRICA NOVA A JUNTAMENT DE MANRESA

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL FÀBRICA NOVA A JUNTAMENT DE MANRESA A JUNTAMENT DE MANRESA J U L I O L D E 2 0 1 5 2 Í N D E X A. MEMÒRIA... 5 1. INTRODUCCIÓ... 7 2. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL... 8 3. CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA

Más detalles

MODIFICACIÓ DEL PROGRAMA D ACTUACIÓ URBANÍSTICA DEL SECTOR CENTRAL MAR A L ÀMBIT COMPRÈS ENTRE EL CARRER TELLINAIRES I EL PASSEIG MARITIM

MODIFICACIÓ DEL PROGRAMA D ACTUACIÓ URBANÍSTICA DEL SECTOR CENTRAL MAR A L ÀMBIT COMPRÈS ENTRE EL CARRER TELLINAIRES I EL PASSEIG MARITIM Ref: X/...Memories/07-PROV-2-PAU-centmar MODIFICACIÓ DEL PROGRAMA D ACTUACIÓ URBANÍSTICA DEL SECTOR CENTRAL MAR A L ÀMBIT COMPRÈS ENTRE EL CARRER TELLINAIRES I EL PASSEIG MARITIM I. MEMORIA 1- ANTECEDENTS

Más detalles

ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS

ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS OBJECTIU ESTUDI PREVI DE NOVA L ESTUDI ESTACIÓ PREVI REUS BELLISSENS EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT HA REDACTAT UN ESTUDI

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ AL SECTOR EST I

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ AL SECTOR EST I MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ AL SECTOR EST I Aprovació provisional Novembre 2006 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ AL SECTOR EST I Ref. ML/X:\Altres\Projectes i Obres\Oficina

Más detalles

La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat

La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat La Lluna canvia La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat De ben segur que has vist moltes vegades la Lluna, l hauràs vist molt lluminosa i rodona però també com un filet molt prim

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR MIJARAN, DE VIELHA I MIJARAN

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR MIJARAN, DE VIELHA I MIJARAN ÍNDEX MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR MIJARAN, DE VIELHA I MIJARAN 1. FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ DE LA PROPOSTA.... 2 2. MARC NORMATIU I ANTECEDENTS URBANÍSTICS DE LA PROPOSTA.... 2 3. ESCTRUCTURA

Más detalles

REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS

REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS Descripció El Registre Municipal d Associacions de Cunit té per objecte facilitar el coneixement del nombre i naturalesa de les associacions existents al municipi, les

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 25 DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE LA SELVA DEL CAMP PEL QUE FA ALS POLIGONS INDUSTRIALS SILVA

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 25 DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE LA SELVA DEL CAMP PEL QUE FA ALS POLIGONS INDUSTRIALS SILVA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 25 DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE LA SELVA DEL CAMP PEL QUE FA ALS POLIGONS INDUSTRIALS SILVA (Pla parcial Silva) I MIL LÈNIUM (PPI-2) AJUNTAMENT DE

Más detalles

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015 Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Entitats sense ànim de lucre 2015 Objecte: El Programa Treball i Formació subvenciona la realització d accions d experiència laboral (contracte

Más detalles

MODIFICACIÓ DELS REQUISITS PER L APLICACIÓ DE REGLES D INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU

MODIFICACIÓ DELS REQUISITS PER L APLICACIÓ DE REGLES D INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU Per Reial Decret 828/2013, de 25 d octubre s han modificat diversos articles del Reglament de l IVA, que afecten a la justificació documental de l aplicació de les regles d inversió del subjecte passiu

Más detalles

SIGAC Valoració i finalització d assistències. Canvi d estat al PMT i enviament d enquestes

SIGAC Valoració i finalització d assistències. Canvi d estat al PMT i enviament d enquestes SIGAC Valoració i finalització d assistències. Canvi d estat al PMT i enviament d enquestes Pàgina 1 de 9 Valoració de les assistències i canvi d estat al PMT. El SIGAC és l eina interna corporativa per

Más detalles

D una part, el Sr. Josep Aran Trullàs, Primer Tinent d Alcalde i Regidor de l Àrea de Planificació del Territori de l AJUNTAMENT DE TERRASSA.

D una part, el Sr. Josep Aran Trullàs, Primer Tinent d Alcalde i Regidor de l Àrea de Planificació del Territori de l AJUNTAMENT DE TERRASSA. CONVENI URBANÍSTIC PER A LA DETERMINACIÓ DELS CRITERIS DE REPARTIMENT DE L APROFITAMENT DEL SECTOR DE SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT DE LA CARRETERA DE MONTCADA (PA-MON330) DE TERRASSA A la ciutat de Terrassa,

Más detalles

PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL PPU-01 CA N ALEMANY. VILADECANS NORMES REGULADORES

PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL PPU-01 CA N ALEMANY. VILADECANS NORMES REGULADORES PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL PPU-01 CA N ALEMANY. VILADECANS D O C U M E N T P E R A L A P R O V A C I Ó P R O V I S I O N A L NORMES REGULADORES J O R N E T - L L O P - P A S T O R S.

Más detalles

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L AJUNTAMENT DE GIRONA

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L AJUNTAMENT DE GIRONA Sol licitant Sr. Sra. Nom/Raó social: Doc. identificatiu: Representant Nom: Doc. identificatiu: Dades per a notificacions Adreça electrònica: Telèfon mòbil: Titular de l adreça: Adreça (en cas de ser pers.

Más detalles

El Ple de l Ajuntament de Torres de Segre de 8 de maig de 2012, amb el quòrum legal aplicable, ha acordat:

El Ple de l Ajuntament de Torres de Segre de 8 de maig de 2012, amb el quòrum legal aplicable, ha acordat: Ajuntament de Torres de Segre R.E.L. 01252326 NIF P-2528900-J EDICTE, aprovació inicial de modificació puntual núm.9 del POUM de Torres de Segre El Ple de l Ajuntament de Torres de Segre de 8 de maig de

Más detalles

INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/ /12/2011 de DGEMSI. Data: 24/05/2012

INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/ /12/2011 de DGEMSI. Data: 24/05/2012 INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/2011 21/12/2011 de DGEMSI Data: 24/05/2012 Instrucció de 6 abril de 2011 de la Direcció General d Energia, Mines i Seguretat Industrial: Estableix els criteris per a la realització

Más detalles

Documents per a l'organització i la gestió dels centres

Documents per a l'organització i la gestió dels centres Documents per a l'organització i la gestió dels centres Ensenyament de la religió 22/06/2017 Índex Ensenyament de la religió 3 1 Aspectes generals de l'ensenyament de la religió 3 2 L'ensenyament de la

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments MARTA BRUGUERA I MIRONÈS, Secretària de la Comissió Central de Subministraments CERTIFICO Que en la reunió d aquesta Comissió de 26 de juny de 2014, s ha acordat: ANTECEDENTS 1. En sessió de 28 de maig

Más detalles

NORMATIVA CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. Article 1. Àmbit d aplicació. Article 2. Determinacions del Pla especial

NORMATIVA CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. Article 1. Àmbit d aplicació. Article 2. Determinacions del Pla especial NORMATIVA NORMATIVA CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS Article 1. Àmbit d aplicació L àmbit d aplicació el present Pla Especial es correspon amb l àmbit territorial del municipi de Tossa de Mar. Article

Más detalles

COM CREAR UN STORYBOARD AMB COMIC LIFE *

COM CREAR UN STORYBOARD AMB COMIC LIFE * COM CREAR UN STORYBOARD AMB COMIC LIFE * Una de les parts més importants de crear un relat digital és tenir clara l estructura i definir els recursos narratius (fotos, gràfics, etc.). Per això, després

Más detalles

Ajuntament Sant Pere de Ribes

Ajuntament Sant Pere de Ribes EDICTE/ Amb data 20 d octubre de 2016, el Sr. Josep Moya Ibáñez, Alcalde accidental de l Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ha dictat el Decret, del contingut següent : DECRET 1042/2016 APROVACIÓ ADMESOS

Más detalles

PLA PARCIAL URBANÍSTIC SUD i-1 SECTOR INDUSTRIAL LOGÍSTIC VIA AUGUSTA

PLA PARCIAL URBANÍSTIC SUD i-1 SECTOR INDUSTRIAL LOGÍSTIC VIA AUGUSTA PLA PARCIAL URBANÍSTIC SUD i-1 SECTOR INDUSTRIAL LOGÍSTIC VIA AUGUSTA APROVACIÓ INICIAL. DOCUMENT I TP1111 Pla Parcial Urbanístic SUD i-1 SECTOR INDUSTRIAL LOGÍSTIC VIA AUGUSTA Pàg. 2 Pla Parcial Urbanístic

Más detalles

Guia para mascotas: Web de establecimientos. Presentació escrita - visual Treball Final de Grau Multimèdia Per: Ana Muñoz

Guia para mascotas: Web de establecimientos. Presentació escrita - visual Treball Final de Grau Multimèdia Per: Ana Muñoz Guia para mascotas: Web de establecimientos Presentació escrita - visual Treball Final de Grau Multimèdia Per: Ana Muñoz Index 1. Introducció 2. Objectius 3. Pàgines del treball 4. Desenvolupament del

Más detalles

1 Com es representa el territori?

1 Com es representa el territori? Canvi de sistema de referència d ED50 a ETRS89 El sistema de referència ETRS89 és el sistema legalment vigent i oficial per a Catalunya establert pel Decret 1071/2007. Les cartografies i plànols existents

Más detalles

Guia d ús de la notificació electrònica amb l eina enotum (Data d actualització de la informació: 26 d abril de 2016)

Guia d ús de la notificació electrònica amb l eina enotum (Data d actualització de la informació: 26 d abril de 2016) Guia d ús de la notificació electrònica amb l eina enotum (Data d actualització de la informació: 26 d abril de 2016) Índex de continguts 1.-Requeriments tècnics necessaris per utilitzar enotum 2.-Avís

Más detalles

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Revisió 3 Data d aprovació 23.12.2009 Edició Desembre

Más detalles

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER DUR A TERME EL DISSENY, LA CONSTRUCCIÓ I ADAPTACIÓ DE L STAND PROMOCIONAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MALLORCA EN ELS SALONS NÀUTICS DE GÈNOVA, PARÍS I DUSSELDORF. Núm.

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR PLA DE VALL (abans LA MULLERA ) ILLA T-J

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR PLA DE VALL (abans LA MULLERA ) ILLA T-J MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR PLA DE VALL (abans LA MULLERA ) ILLA T-J SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS JULIOL 2015 INDEX GENERAL MEMÒRIA 1. ANTECEDENTS 2. MARC NORMATIU 3. PLANEJAMENT VIGENT

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SILS A L'AMBIT DEL GOLF. doc I MEMÒRIA doc II NORMATIVA doc III PLÀNOLS D INFORMACIÓ I ORDENACIÓ AJUNTAMENT DE SILS

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SILS A L'AMBIT DEL GOLF. doc I MEMÒRIA doc II NORMATIVA doc III PLÀNOLS D INFORMACIÓ I ORDENACIÓ AJUNTAMENT DE SILS AJUNTAMENT DE SILS MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SILS A L'AMBIT DEL GOLF data: Juliol 2015 projecte tipus: Modificació del planejament general redacció: TESEU, SLP Miró Fruns advocats, SLP ref. interna:

Más detalles

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL ID 2.a (antiga id1) Nom: Mas d en Valls Municipi:Monferrer i Castellbó Nucli o indret: Aravell Adreça posta 25712 UTM X:_368679.01 UTM Y:_4692102.06 Dades cadastrals: Qualificació del sól: Protecció actual:

Más detalles

Pla d ordenació urbanística municipal de Calafell

Pla d ordenació urbanística municipal de Calafell Pla d ordenació urbanística municipal de Calafell Índex de volums 01 Memòria justificativa 02 Memòria social 03 Annexos de la Memòria 04 Plànols 05 Normes urbanístiques 06 Annex normatiu 07 Informe de

Más detalles

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT PLA DE MILLORA URBANA PMU 13 : Carrer Barcelona Novembre 2010, Aprovació inicial Girona EQUIP REDACTOR: TALLER D ARQUITECTURA I TERRITORI José González Baschwitz, arquitecte

Más detalles

VALORACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA RONDA IBÈRICA, 73. VILANOVA i la GELTRÚ LC.04. (305) 1. DADES BÀSIQUES. Situació, Sector Sant Jordi

VALORACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA RONDA IBÈRICA, 73. VILANOVA i la GELTRÚ LC.04. (305) 1. DADES BÀSIQUES. Situació, Sector Sant Jordi VALORACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA RONDA IBÈRICA, 73 VILANOVA i la GELTRÚ LC.04. (305) 1. DADES BÀSIQUES. Situació, Sector Sant Jordi Emplaçament (el lateral vertical indica el nord) 1 Fitxa del cadastre

Más detalles

MANIFEST SOBRE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA A CATALUNYA

MANIFEST SOBRE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA A CATALUNYA Comissió de Crisi per la Prescripció Infermera MANIFEST SOBRE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA A CATALUNYA Els representants de les infermeres catalanes reclamen al Govern l aprovació del marc normatiu autonòmic

Más detalles

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL SUBd-10 DE MOLLERUSA

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL SUBd-10 DE MOLLERUSA PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL SUBd-10 DE MOLLERUSA ÍNDEX GENERAL I MEMÒRIA II FITXES DE FINQUES APORTADES III FITXES DE FINQUES RESULTANTS IV COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ

Más detalles

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES NORMATIVA. Text Refós segons acord de la C.T.U.G. de 11 de febrer de 2010

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES NORMATIVA. Text Refós segons acord de la C.T.U.G. de 11 de febrer de 2010 PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES NORMATIVA Text Refós segons acord de la C.T.U.G. de 11 de febrer de 2010 L equip redactor març 2010 2 ÍNDEX TÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL....11

Más detalles

Normativa doc. aprovació inicial desembre 2014

Normativa doc. aprovació inicial desembre 2014 doc. aprovació inicial - desembre de 2014 Land Urbanisme i Projectes SLP doc. aprovació inicial -desembre de 2014 ÍNDEX TÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL....11 CAPÍTOL PRIMER - NATURALESA, ABAST

Más detalles