1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL"

Transcripción

1 1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1.1. Teixit empresarial El nombre d empreses cotitzants al municipi de Lleida durant el segon trimestre de 2013, segueix la tendència a la baixa de l any anterior i es situa en comptes de cotització però amb una reducció trimestral del 0,45%, i 24 comptes menys i una reducció interanual del 3,15%, 174 comptes menys que l any anterior. Aquesta disminució anual, s ha produït en tots els grans sectors d activitats, a excepció de l agricultura que augmenta en 1 unitat els comptes de cotització. El sector de la construcció segueix sent el sector on es produeix una major reducció percentual en el nombre de comptes de cotització a nivell interanual, amb un descens del 12,79% i 61 comptes menys, en canvi si mirem la variació respecte el primer trimestre, hi ha un augment del nombre de comptes de cotització de gairebé l 1% i 4 comptes més. La construcció segueix sent un sector important per a l economia lleidatana, encara que segueix pendent pes, passant de representar el 15,06% al 2008, a representar el 7,8% al segon trimestre de 2013, L agricultura ha augmentat els comptes de cotització en un 11,54% (6 comptes més) respecte el trimestre anterior, tot i que cal tenir present que aquest sector té poc pes, ja que només representa un 1,08% del total de comptes de cotització. La indústria, és el gran sector on s han reduït més els comptes de cotització, han disminuït un 2,22% i 7 comptes menys si ho comparem amb el trimestre anterior i un 1,9% i 6 comptes menys si mirem el mateix període però de l any anterior. El sector serveis, és el sector que té més pes en l economia lleidatana, ja que representa un 85,4% del total, encara que també ha disminuït els comptes de cotització, un 0,59% i 27 comptes menys respecte el trimestre anterior i una disminució del 2,3% i 108 comptes menys que el mateix període de l any anterior. Taula 1.1: Comptes de cotització a la Seguretat Social per gran sector d activitat. Activitat Econòmica (CCAE 2009) III tr 2012 IV tr 2012 I tr 2013 II tr 2013 Var.trim anterior (%) Variació Interanual (%) Agricultura ,54% 1,75% Indústria ,22% -1,91% Construcció ,97% -12,79% Serveis ,59% -2,31% Total Lleida municipi ,45% -3,15% Total Lleida provincia ,38% -3,25% Total Catalunya ,36% -2,52% Si mirem per àmbit geogràfic, Catalunya és l àmbit on ha augmentat el percentatge de comptes de cotització, respecte el trimestre anterior, un 1,36% i comptes més. La província de Lleida té la disminució de comptes de cotització més baixa, un -0,38%. En canvi els tres àmbits han disminuït el nombre de comptes de cotització respecte el mateix període de l any anterior. Pel que fa a les activitats, si mirem la taula 1.2, el sector comerç és el que té més empreses cotitzants, seguint amb la tendència dels trimestres anteriors i és concentren en el comerç al detall excepte vehicles de motor, seguida dels serveis de menjar i begudes i del comerç a l engròs excepte vehicles de motor. Entre les tres tipologies arriben al 33,1% de totes les empreses cotitzants del municipi. Però en aquest trimestre, a diferencia dels anteriors, entre les activitats que augmenten els comptes de cotització destaquen les activitats especialitzades de construcció amb 10 comptes més que el trimestre anterior, la venda i reparació vehicles motor i els comerç a l engròs exc. vehicles motor i la venda i reparació de vehicles motor que augmenten 1 compte respectivament. En canvi l activitat de construcció d immobles segueix la seva tendència a la baixa i no està entre les 10 activitats amb més comptes de cotització. 5

2 Respecte l any anterior, les úniques activitats que han augmentat els seus comptes de cotització han estat la venda i reparació de vehicles motor amb 5 comptes més i el comerç a l engròs exc. vehicles motor amb 4 comptes més. Taula 1.2: Activitats amb més comptes de cotització a la Seguretat Social (II trimestre de 2013). Grandària de les empreses de Lleida Analitzant la grandària de les empreses del municipi de Lleida, observem a l igual que en períodes anteriors que el 99,54% de les empreses són pimes (menys de 250 treballadors). El teixit empresarial del municipi està format majoritàriament per microempreses, ja que el 85% no supera els 10 treballadors i d aquestes, el 74,3% nomes tenen d 1 a 5 treballadors. Taula 1.3: Grandària de les empreses del municipi de Lleida en funció del nombre de treballadors/es per activitat econòmica (II trimestre de 2013). La grandària mitjana de les empreses industrials és superior a la resta de sectors, ja que només un 64,3% de les empreses industrials tenen d 1 a 5 treballadors. El sector industrial també és el sector amb més proporció d empreses de més de 50 treballadors (4,22%), encara que només una empresa classificada com a indústria de productes alimentaris té més de 250 treballadors, mentre que ni a l agricultura ni a la construcció hi ha grans empreses. En el sector de la construcció, el 74,52% de les empreses tenen entre 1 i 5 treballadors/es, percentatge una mica inferior al del trimestre anterior, només hi ha 1 empresa de més de 100 treballadors, mentre que no hi ha cap empresa amb més de 250 treballadors/es. Molt similar, també és el sector de l agricultura que no té cap empresa amb més de 100 treballadors/es i el 70,69% de les empreses tenen menys de 5 treballadors/es. El sector serveis, amb el 85,4% de la totalitat d empreses de Lleida, és el que concentra un major nombre de comptes de cotització en tots els trams de grandària, destacant els 25 comptes que hi ha amb més de 250 treballadors/es, 1 menys que el darrer trimestre i 3 menys que el mateix període de l any anterior, vinculats en molts casos a l Administració pública principalment. 6

3 Figura 1.1: Grandària de les empreses per sector d activitat a Lleida municipi en funció del nombre de treballadors/es (II trimestre de 2013) Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d Empresa i Ocupació 1.2. Creació i dissolució de Societats Mercantils El nombre de societats mercantils creades durant el segon trimestre de l any es de 179, xifra inferior a la del primer trimestre de l any que es van crear 30 societats més. En els 6 primers mesos de l any s han creat 388 societats xifra lleugerament inferior que en el mateix període però de l any anterior en que es van crear 392 societats, és a dir, 4 societats més que en aquest Respecte a la tipologia de les societats constituïdes, cal remarcar que, de totes les societats mercantils que s han constituït a Lleida en aquest segon trimestre, només 1 és Societat Anònima, la resta són Societats Limitades. Figura 1.2: Evolució de la creació i dissolució de Societats mercantils a la província de Lleida. Sèrie temporal (juny). Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del IDESCAT i del DIRCE 7

4 Si observem les dissolucions de societats mercantils, durant aquest segon trimestre de 2013 hi ha un total de 33 dissolucions front les 26 dissolucions al mateix període de l any anterior, és a dir, 7 societats dissoltes més, que representa una augment del 26,9%. Amb aquests 6 primers mesos de l any hi ha un total de 69 empreses dissoltes. Del total de les societats dissoltes en aquests mesos de l any, 27 ho han fet de forma voluntària, 38 per altres causes i 4 per fusió Treballadors/es afiliats/des al Règim General de la Seguretat Social Durant el segon trimestre de 2013, el nombre de persones afiliades al Règim General de la Seguretat Social al municipi de Lleida és de , amb un augment del 0,27% respecte el trimestre anterior i 148 treballadors més, en canvi hi ha una disminució del 2,36% i treballadors menys que en el mateix període de l any anterior. Per àmbits, aquesta disminució percentual interanual en el nombre de persones cotitzants és més baixa al municipi de Lleida (-2,36%), que a Catalunya (-2,7%), i que a la província de Lleida (-3,49%). En canvi a nivell trimestral, hi ha un augment en els tres àmbits però és a Catalunya on més ha augmentat (1,96%) i el municipi de Lleida és on l augmentat és més baix(0,27%). Taula 1.4: Treballadors/es afiliats/des al Règim General de la Seguretat Social Per activitat econòmica, el sector serveis és el que té el major nombre d afiliats/des amb que representa el 87,7% del total de treballadors/es afiliats/des, encara que respecte el trimestre anterior és l únic que té una disminució en el nombre de persones afiliades, 100 afiliats/des menys. Respecte el mateix període de l any anterior té afiliats/des menys. L agricultura, encara que és un sector poc representatiu (el 0,7% del total), és el sector amb el major increment d afiliats/des, amb un 53,8% i 135 afiliats/des més respecte el trimestre anterior, i també respecte el mateix període de l any anterior amb un 20,3% i 65 afiliats/des més. La indústria, que representa el 7,2% del total de treballadors afiliats, és el sector que té l augment més baix respecte els altres grans sectors, en la variació trimestral l augment és de l 1,4% i 52 afiliats/des més, i respecte el mateix període però de l any anterior té un augment d afiliats/des del 0,26% i 10 afiliats/des més. Finalment el sector de la construcció, és el sector que ocupa al 4,4% del total d afiliats/des, percentatge que ha augmentat en aquest trimestre. Durant aquest segon trimestre hi ha un augment del 2,58% i 61 afiliats/des més respecte l anterior trimestre tot i que si ho comparem amb el mateix període de l any anterior té una forta davallada, sent del 13,3% i 371 afiliats/des menys. Si analitzem amb detall les activitats amb més assalariats/des al RGSS, observem que s engloben dins del sector serveis, destacant el pes de l Administració ja que entre l Administració pública, les activitats sanitàries i l Educació ocupen el 33% del total d afiliats/des al Règim General al municipi de Lleida, percentatge inferior al de l any anterior, fet que demostra una menor dependència de l Administració, provocat bàsicament per la davallada en les activitats d educació. Després d aquest grup, li segueix en importància amb nombre d afiliats/des, les activitats comercials tant al detall com a l engròs que representen el 15,5% del total de treballadors afiliats, aquest percentatge és lleugerament superior al de l any anterior (15,3%). 8

5 Taula 1.5: Activitats amb més treballadors/es afiliats/des al Règim General de la Seguretat Social (II trimestre de 2013) Grandària de les empreses Analitzant la grandària de les empreses, podem observar que el 22,7% d assalariats/des treballen en microempreses (menys de 10 treballadors/es) i el 25,4% ho fan en les 25 empreses de més de 250 treballadors/es que hi ha al municipi de Lleida (24 del sector serveis i 1 del sector industrial). Taula 1.6: Nombre de treballadors/es afiliats al Règim General de la Seguretat Social per sector d activitat econòmica i grandària del compte de cotització a Lleida municipi (II trimestre de 2013). Per activitat econòmica, el sector serveis ocupa al 87,7% de treballadors/es afiliats/des amb assalariats/des, dels quals el 28,23% ho fan en empreses de més de 250 treballadors/es, aquest percentatge és inferior al del mateix període de l any anterior que era del 29,16%. El 22% dels treballadors/es d aquest sector estan en empreses de menys de 10 treballadors/es. El sector industrial, només té una gran empresa que dona feina a 327 treballadors/es, 3 treballador/a menys que en el trimestre anterior, però que, aquesta representa el 8,35% del total de treballadors/es industrials. Hi ha un menor nombre de microempreses i per tant també menys treballadors/es, ja que només el 19,14% dels treballadors/es dels sector ho fan en empreses de menys de 10 treballadors/es, percentatge inferior al dels altres sectors. Ni el sector de la construcció ni el de l agricultura, tenen cap gran empresa, en el primer el 41% dels treballadors/es ho fan en empreses de menys de 10 treballadors/es i en l agricultura ho fan el 36% dels treballadors/es. 9

6 Figura 1.3: Distribució percentual dels treballadors/es segons grandària empresarial i sector d activitat a Lleida municipi (II trimestre de 2013) Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d Empresa i Ocupació Si analitzem la distribució del total de treballadors/es en funció de la tipologia d empresa, al municipi de Lleida, només el 21,88% dels treballadors/es ho fan en grans empreses. Aquest percentatge és inferior al de l any anterior que va ser del 22,52%. Els treballadors/es autònoms/es representen el 13,72% del total i també és lleugerament inferior que en el mateix període l any anterior (13,73%). En quant als treballadors/es en microempreses i en empreses petites el percentatge és una mica inferior al del mateix període l any anterior i es situa en un 19,55% i 19,57% respectivament. En canvi, en les empreses mitjanes, el percentatge de treballadors/es és superior al del 2012, sent del 25,28% (mentre que l any anterior va ser del 23,82%). Si analitzem la distribució dels treballadors/es segons la grandària a nivell provincial i de Catalunya en el segon trimestre de 2013, podem veure diferències importants respecte al municipi de Lleida, com per exemple, en els autònoms/es el percentatge és més gran a la província amb un 25,2% i a Catalunya amb un 18,5% que al municipi. El percentatge de treballadors/es en microempreses al municipi (19,55%) és molt inferior al de la província que té el 23,54%, i gairebé igual a Catalunya amb un 19,59%. La diferència més gran està en les empreses mitjanes i les gran empreses, Catalunya és l àmbit territorial que té el percentatge més alt de grans empreses amb un 23,82% (un 1,94 punts percentuals més que al municipi de Lleida), però en canvi el municipi té el percentatge més alt en empreses mitjanes amb un 25,28%, respecte a la província (18,22%) i a Catalunya (18,6%). Per tant podem resumir dient que, al municipi de Lleida, la majoria dels treballadors/es, es distribueixen principalment entre les empreses mitjanes i les grans empreses, a la província de Lleida, els treballadors/es es distribueixen entre el autònoms/es i les microempreses i a Catalunya la distribució està més igualada i només n hi ha un que destaca lleugerament i és la gran empresa. 10

7 Figura 1.4: Distribució percentual dels treballadors/es segons grandària empresarial per àmbit territorial (II trimestre de 2013) Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d Empresa i Ocupació 11

8 1.4. Afiliats/des al Règim especial de treballadors/es autònoms/es Durant aquest segon trimestre de 2013 al municipi de Lleida hi ha treballadors/es autònoms/es, 16 més que en el trimestre anterior i representa un augment del 0,18%, a diferència del que venia passant en els trimestres anteriors, aquest augment és superior al de la província de Lleida (un 0,04%), però, en canvi, és inferior a l augment de Catalunya (0,89%), que és la més alta dels tres àmbits. Tot i aquest augment en aquest últim trimestre, la variació interanual encara és negativa als tres àmbits territorials, encara que al municipi de Lleida és on més s accentua. Ha perdut respecte el mateix període de l any anterior 212 treballadors/es autònoms/es un 2,38% menys. La província de Lleida té 731 treballadors/es autònoms/es menys, és a dir, una disminució de l 1,82% envers el 2012 i Catalunya que és on la disminució no és tant gran, ha perdut respecte l any anterior autònoms/es, un 1,48% menys. Taula 1.7: Treballadors/es afiliats/des al Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es. Var.trim Variació Activitat Econòmica III tr 2012 IV tr 2012 I tr 2013 II tr 2013 anterior Interanual (CCAE 2009) (%) (%) Agricultura ,47% -2,46% Indústria ,83% -3,07% Construcció ,64% -7,87% Serveis ,44% -1,48% Total Lleida municipi ,18% -2,38% Total Lleida provincia ,04% -1,82% Total Catalunya ,89% -1,48% Si observem la taula, veurem que respecte el trimestre anterior, hi ha dos grans sectors que tenen un descens de treballadors/es autònoms/es i dos que tenen un lleuger augment, però en canvi si mirem la variació interanual, en tots els sectors d activitat, hi ha un descens generalitzat. El descens més important en aquest trimestre es produeix, a diferència de trimestres anteriors, en el sector de la indústria, amb un descens trimestral de l 1,83% i 10 autònoms menys, i un descens en la variació interanual del 3.07% i 17 autònoms menys. El sector de la construcció, que és el segon sector amb més autònoms/es, també ha tingut un descens a nivell trimestral del 0,64% i 6 treballadors/es autònoms/es menys. Si mirem els autònoms/es del mateix període de l any anterior, és el sector que té la davallada més forta amb un descens del 7,87% i 80 autònoms/es menys. El sector de l agricultura i els serveis són els dos grans sectors que en aquest trimestre han augmentat el nombre d autònoms. El sector serveis que representa el 75,8% del total de persones treballadores autònomes, en aquest trimestre ha augmentat el nombre de treballadors/es autònoms/es en un 0,44% i 29 autònoms més, encara que si mirem el mateix període de l any anterior hi ha un descens de l 1,48% i 99 autònoms menys. Per últim, en l agricultura l augment ha estat del 0,47% i 3 autònoms més respecte al trimestre anterior, en canvi respecte l any anterior hi ha una disminució del 2,46% i 16 treballadors/es autònoms/es menys. Respecte a les activitats amb més persones treballadores autònomes al municipi de Lleida, el comerç al detall excepte vehicles de motor, és l activitat que té més treballadors/es autònoms/es amb (5 més que en el trimestre anterior), representa el 16,9% del total, i juntament amb el comerç a l engròs, representen el 23,4% del total d autònoms/es de Lleida. També són nombrosos els autònoms/es en el sector de l hoteleria, principalment en serveis de menjar i begudes que representen el 10,17% del total i és la segona activitat que té més autònoms/es. En general la majoria de les 10 principals activitats han augmentat el nombre de treballadors/es autònoms/es exceptuant les activitats especialitzades de construcció que ha perdut 12 autònoms respecte el trimestre anterior, el transport terrestre i per canonades que ha perdut 6 treballadors/es autònoms/es i el comerç engròs, exc. vehicles motor que n ha perdut 2. 12

9 Les activitats especialitzades de la construcció tot i les seves davallades, encara representen el 7,36% del total de treballadors/es autònoms/es, amb una disminució 60 autònoms/es respecte l any anterior. Les activitats d agricultura, ramaderia i pesca també tenen una bona representació de treballadors/es autònoms/es amb el 7,24% del total, però encara que respecte l any anterior han perdut 18 autònoms/es, i respecte el trimestre anterior hi ha 4 autònoms/es menys. Taula 1.8: Activitats amb més treballadors/es afiliats/des al Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es (II trimestre de 2013). 13

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 2005-2008 * A partir de l informe Estimació del PIB turístic per Catalunya 2005-2008 realitzat

Más detalles

Informe L activitat empresarial a Barcelona

Informe L activitat empresarial a Barcelona Informe L activitat empresarial a Barcelona Barcelona, març de 2014 Informe L activitat empresarial a Barcelona 2013 2 Índex 01 RESUM EXECUTIU... 3 02 L'ACTIVITAT EMPRESARIAL A BARCELONA 2013... 4 02.1

Más detalles

Evolució de la pime industrial catalana 2015 i perspectives Gener 2016

Evolució de la pime industrial catalana 2015 i perspectives Gener 2016 Evolució de la pime industrial catalana 2015 i perspectives 2016 Gener 2016 1 0. Introducció PIMEC fa anualment una radiografia de la situació empresarial a través del seu Anuari de la pime catalana, una

Más detalles

INFORME TRIMESTRAL núm. 52, 4t trimestre de

INFORME TRIMESTRAL núm. 52, 4t trimestre de INFORME TRIMESTRAL Núm. 52 4t trimestre 2013 0. L Informe en un minut pàg. 2 1. Conjuntura econòmica i laboral. Balanç del quart trimestre de 2013 pàg. 3 2. Evolució de l atur registrat al Barcelonès pàg.

Más detalles

INFORME TRIMESTRAL SOCIOLABORAL DEL MARESME

INFORME TRIMESTRAL SOCIOLABORAL DEL MARESME INFORME TRIMESTRAL SOCIOLABORAL DEL MARESME 2n trimestre de 2016 L Observatori de CONSELL COMARCAL DEL MARESME l Informe Trimestral Sociolaboral del Maresme Setembre 2016 Edita el Consell Comarcal del

Más detalles

SITUACIÓ LABORAL DE LES INDÚSTRIES TÈXTILS AL MARESME

SITUACIÓ LABORAL DE LES INDÚSTRIES TÈXTILS AL MARESME Informació anual SITUACIÓ LABORAL DE LES INDÚSTRIES TÈXTILS AL MARESME Anualitat 2015 Observatori de Desenvolupament Local del Maresme Abril 2016 PRESENTACIÓ En aquest document analitzem l evolució de

Más detalles

Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya.

Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya. Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a. Actualització a 31 de desembre de 2012 1 Índex Introducció... 3 Diagnòstics de VIH... 4 Casos de SIDA... 5 Resum i conclusions... 6 Taules

Más detalles

Catalunya i Espanya en xifres

Catalunya i Espanya en xifres i en xifres Cambra de Comerç i Indústria de Lleida Dr. Joan Hortalà i Arau 09 d octubre de 2014 - 2-1. Superfície i població Superfície - 3-505.968 km² 32.091 km² 12.150 km² 5.910 km² 7.728 km² 6.303 km²

Más detalles

Hàbits de Consum de la gent gran

Hàbits de Consum de la gent gran Hàbits de Consum de la gent gran El perfil de la gent gran PERFIL DE LA GENT GRAN Amb qui viu actualment? Sol/a 22,7% Amb la parella 60% Amb els fills 17,5% Altres familiars Altres NS/NR 0,6% 0,2% 5,3%

Más detalles

Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya. Informe anual 2015

Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya. Informe anual 2015 Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya Informe anual 2015 Autors: Centre d'estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEICSAT) Alguns drets reservats: 2016,

Más detalles

CONDUCTES ADDICTIVES DELS JOVES DE 4T D ESO DE LA CATALUNYA CENTRAL

CONDUCTES ADDICTIVES DELS JOVES DE 4T D ESO DE LA CATALUNYA CENTRAL CONDUCTES ADDICTIVES DELS JOVES DE 4T D ESO DE LA CATALUNYA CENTRAL CURS 2011-2012 Informe de resultats Autora: Núria Obradors Rial INTRODUCCIÓ A continuació es presenten alguns dels resultats de l estudi

Más detalles

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils annex 2 al punt 6 Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils Barcelona,18 de març de 2016 INFORME SOBRE ELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB

Más detalles

Índex de preus de consum (IPC) d Andorra de desembre del 2014

Índex de preus de consum (IPC) d Andorra de desembre del 2014 Índex de preus de consum (IPC) d Andorra de desembre del Data de publicació: dilluns 12/01/2015 www.estadistica.ad Resum La variació anual de l IPC al mes de desembre és del -0,1% (novembre +0,1%). Índex

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

LA RENDA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA DE BARCELONA EN EL

LA RENDA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA DE BARCELONA EN EL LA RENDA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA DE BARCELONA EN EL CONTEXT CATALÀ (2010) Sumari La desfavorable conjuntura econòmica provoca en 2010 un descens generalitzat de les rendes que afecta la totalitat de

Más detalles

Barcelona al Quality of life in cities 2015 (Comissió europea)

Barcelona al Quality of life in cities 2015 (Comissió europea) Barcelona al Quality of life in cities 2015 (Comissió europea) Novembre de 2016 Índex Introducció Satisfacció urbana Urbanisme Transport Salut Neteja Medi ambient Seguretat Serveis de l Administració Veïns

Más detalles

03 Articles d Economia industrial

03 Articles d Economia industrial 03 Articles d Economia industrial La nova indústria Actualització de les dades a partir de les taules input-output de Catalunya Carme Poveda 03 Articles d Economia industrial La nova indústria Actualització

Más detalles

La indústria en l activitat econòmica del Baix Llobregat

La indústria en l activitat econòmica del Baix Llobregat NOTES INFORMATIVES desembre de 212 La indústria en l activitat econòmica del Baix Llobregat La indústria ha tingut en el Baix Llobregat un dels principals pols dinàmics del sector en el conjunt de Catalunya.

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 30 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Completa la taula següent: Graus Minuts Segons 30º 30 x 60 = 1.800 1.800 x 60 = 108.000 45º 2.700 162.000 120º 7.200 432.000 270º 16.200 972.000

Más detalles

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35 ESO Divisibilitat 1 ESO Divisibilitat 2 A. El significat de les paraules. DIVISIBILITAT Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 = 7 5 35 = 5 7 35 7 0 5 35

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

INDICADORS OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC I. ATUR PER SEXES ATUR PER ZONES I - ATUR PER SEXES ATUR PER NIVELL FORMATIU DEMANDANTS I DURACIÓ D ATUR

INDICADORS OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC I. ATUR PER SEXES ATUR PER ZONES I - ATUR PER SEXES ATUR PER NIVELL FORMATIU DEMANDANTS I DURACIÓ D ATUR OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC INDICADORS I. ATUR PER SEXES II. III. IV. ATUR PER ZONES ATUR PER NIVELL FORMATIU DEMANDANTS I DURACIÓ D ATUR I - ATUR PER SEXES V. PERSONES ASSALARIADES PER SECTORS VI. VII.

Más detalles

Hàbits de Consum de la gent gran

Hàbits de Consum de la gent gran Hàbits de Consum de la gent gran I. PERFIL DE LA GENT GRAN PERFIL DE LA GENT GRAN Amb qui viu actualment? Sol/a 22,7% Amb la parella 60% Amb els fills 17,5% Altres familiars Altres NS/NR 0,6% 0,2% 5,3%

Más detalles

Avaluació de les Competències Bàsiques (sisè d educació primària) Barcelona, 13 de juny de 2014

Avaluació de les Competències Bàsiques (sisè d educació primària) Barcelona, 13 de juny de 2014 Avaluació de les Competències Bàsiques (sisè d educació primària) Barcelona, 13 de juny de 2014 Esquema de les competències avaluades Obtenció d informació - Localitzar informació explícita - Identificar

Más detalles

INFORME TRIMESTRAL núm. 42, 2n trimestre de 2011

INFORME TRIMESTRAL núm. 42, 2n trimestre de 2011 INFORME TRIMESTRAL Núm. 42 2n trimestre 2011 0. L Informe en un minut pàg. 2 1. Conjuntura econòmica i laboral. Balanç del segon trimestre de 2011 pàg. 3 2. Evolució de l atur registrat al Barcelonès pàg.

Más detalles

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4 F I T X A 4 Com és la Lluna? El divendres 20 de març tens l oportunitat d observar un fenomen molt poc freqüent: un eclipsi de Sol. Cap a les nou del matí, veuràs com la Lluna va situant-se davant del

Más detalles

TEMA1: L ORGANITZACIÓ DEL NOSTRE COS

TEMA1: L ORGANITZACIÓ DEL NOSTRE COS TEMA1: L ORGANITZACIÓ DEL NOSTRE COS El nostre amic Lucky Luke va tenir un greu accident quan volia anar massa ràpid a Fort Canyon. El nostre amic està decebut, ja que caure del cavall és un deshonor per

Más detalles

BUTLLETÍ D ANÀLISI DE LA CONJUNTURA LOCAL DE LES TERRES DE L EBRE 2N TRIMESTRE 2014

BUTLLETÍ D ANÀLISI DE LA CONJUNTURA LOCAL DE LES TERRES DE L EBRE 2N TRIMESTRE 2014 BUTLLETÍ D ANÀLISI DE LA CONJUNTURA LOCAL DE LES TERRES DE L EBRE 2N TRIMESTRE 214 1 2 L INFORME EN SÍNTESI 1. El nombre d afiliats a la Seguretat Social al conjunt de les Terres de l Ebre ha crescut per

Más detalles

INFORME DE LA VAL D ARAN 2013

INFORME DE LA VAL D ARAN 2013 INFORME DE LA VAL D ARAN 2013 PROÒM - INFORME D ARAN 2013 1 ÍNDEX I. CONSIDERACIONS GENERALS... 3 II. LES ACTUACIONS DEL SÍNDIC A L ARAN EN DADES... 5 2.1. Queixes i actuacions d ofici tramitades amb

Más detalles

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014 Reglament regulador del càlcul c de prestacions Juny, 2014 Objecte Prestacions (exemple) Es regula la base de càlcul de les prestacions econòmiques de la branca general Prestacions d incapacitat temporal

Más detalles

Informe: L ECONOMIA SOCIAL AL VALLÈS OCCIDENTAL

Informe: L ECONOMIA SOCIAL AL VALLÈS OCCIDENTAL Informe: L ECONOMIA SOCIAL AL VALLÈS OCCIDENTAL El present informe té com a finalitat la identificació i l anàlisi dels diferents agents de l Economia Social que realitzen la seva activitat al Vallès Occidental.

Más detalles

L índex de desenvolupament humà l any Catalunya es troba en el grup de països d alt nivell de desenvolupament humà

L índex de desenvolupament humà l any Catalunya es troba en el grup de països d alt nivell de desenvolupament humà 9 de novembre del 2006 L índex de desenvolupament humà l any 2004 Catalunya es troba en el grup de països d alt nivell de desenvolupament humà L elevada esperança de vida dels catalans (80,8 anys) situa

Más detalles

Catalunya superarà la crisi l any 2016 en termes de PIB i el 2021 en termes d ocupació

Catalunya superarà la crisi l any 2016 en termes de PIB i el 2021 en termes d ocupació La 5 edició de la Memòria Econòmica de Catalunya, patrocinada per Banco Santander, consolida aquesta publicació de referència com la més antiga de Catalunya Catalunya superarà la crisi l any 216 en termes

Más detalles

CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES DE L ESTAT. 24 de juliol del 2014

CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES DE L ESTAT. 24 de juliol del 2014 CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES DE L ESTAT 24 de juliol del 2014 1. Índex 1. Anàlisi de l estoc de capital físic en infraestructures públiques de transport a Catalunya

Más detalles

S O L U C I O N A R I Unitat 8

S O L U C I O N A R I Unitat 8 S O L U C I O N A R I Unitat 8 Unitat 8. Propietats periòdiques dels elements Qüestions inicials Per què Dimitri Mendeleiev va ordenar els elements segons la massa atòmica i no segons el nombre atòmic?

Más detalles

Informe territorial de la província de Barcelona 2011 Juny de Elaboració de continguts i direcció editorial:

Informe territorial de la província de Barcelona 2011 Juny de Elaboració de continguts i direcció editorial: 2011 2011 Informe territorial de la província de Barcelona 2011 Juny de 2011 Diputació de Barcelona Àrea de Desenvolupament Econòmic Carles Rivera Molins Coordinador Cambra de Comerç, Indústria i Navegació

Más detalles

DADES DE VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. 2009

DADES DE VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. 2009 NOTES INFORMATIVES 21 de juny de 2010 DADES DE VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. 2009 Dades dels Partits Judicials del Baix, a partir de les dades de l Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género

Más detalles

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions UNITAT LES FRACCIONS 1 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions 1. Concepte de fracció La fracció es representa per dos nombres enters que s anomenen

Más detalles

PIMES I MULTINACIONALS

PIMES I MULTINACIONALS PIMES I MULTINACIONALS Creixement empresarial: extern -> Les empreses es poden internacionalitzar Context: Globalització Procesos de localització i deslocalització LA GLOBALITZACIÓ Definicions: És la tendència

Más detalles

TRETS RELLEVANTS DE L ECONOMIA DE LA COMARCA

TRETS RELLEVANTS DE L ECONOMIA DE LA COMARCA IMPACTE ECONÒMIC DE L ACTIVITAT TURÍSTICA AL MARESME TRETS RELLEVANTS DE L ECONOMIA DE LA COMARCA El Maresme aporta al voltant del 3,7% del PIB català i un 5,4% del que es genera en la Regió Metropolitana

Más detalles

impacte econòmic de l activitat turística al vallès oriental

impacte econòmic de l activitat turística al vallès oriental impacte econòmic de l activitat turística al vallès oriental 7 IMPACTE ECONÒMIC DE L ACTIVITAT TURÍSTICA AL VALLÈS ORIENTAL TRETS RELLEVANTS DE L ECONOMIA DEL VALLÈS ORIENTAL L economia del Vallès Oriental

Más detalles

NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017

NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017 NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017 Ens plau informar-lo que en data 11 de febrer s ha publicat la Ordre ESS / 106/2017, de 9 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat

Más detalles

Incidència del càncer a Catalunya. 3 de desembre del 2012

Incidència del càncer a Catalunya. 3 de desembre del 2012 Incidència del càncer a Catalunya 1993 2020 3 de desembre del 2012 Incidència del Càncer El càncer a Catalunya 1993-2007 3 de desembre del 2012 Nombre de casos incidents anuals dels 10 tumors més freqüents.

Más detalles

Butlletí de conjuntura econòmica

Butlletí de conjuntura econòmica Butlletí de conjuntura econòmica 2n Trimestre 215 Amb el suport i patrocini de: Butlletí de conjuntura econòmica 2n Trimestre 215 2 Responsables institucionals: Cercle d Economia de Institut Menorquí

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2011-2012 Geografia Sèrie 4 Escolliu UNA de les dues opcions (A o B). OPCIÓ A Exercici 1 [5 punts] Observeu el mapa següent i responeu a les qüestions plantejades.

Más detalles

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria curs 2011-2012 avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria competència matemàtica Nom i cognoms Grup INSTRUCCIONS Llegeix atentament cada pregunta abans de contestar-la. Si t equivoques, ratlla

Más detalles

El transport públic guanya quota al cotxe privat

El transport públic guanya quota al cotxe privat Nota de premsa Presentació dels resultats de l Enquesta de Mobilitat en dia feiner, EMEF 2008 El transport públic guanya quota al cotxe privat Cada dia es realitzen 22,2 milions de desplaçaments a Catalunya,

Más detalles

Anàlisi dels costos de la sinistralitat laboral relacionada amb el trànsit a Catalunya

Anàlisi dels costos de la sinistralitat laboral relacionada amb el trànsit a Catalunya Anàlisi dels costos de la sinistralitat laboral relacionada amb el trànsit a Catalunya Enric Rodà Sau Institut de Seguretat i Salut Laboral Departament d Empresa i Ocupació Mètode d anàlisi de costos Anàlisi

Más detalles

La matèria: els estats físics

La matèria: els estats físics 2 La matèria: els estats PER COMENÇAR Esquema de continguts Per començar, experimenta i pensa Els estats de la matèria Els gasos Els estats de la matèria i la teoria cinètica Els canvis d estat Lleis La

Más detalles

UNITAT DIDÀCTICA MULTIMÈDIA Escola Origen del aliments. Objectius:

UNITAT DIDÀCTICA MULTIMÈDIA Escola Origen del aliments. Objectius: UNITAT DIDÀCTICA MULTIMÈDIA Escola Origen del aliments Objectius: Conèixer quin és l origen dels aliments. Veure els ingredients de diferents menús infantils. Informar-se sobre el valor energètic de diferents

Más detalles

Tema 8. Energia tèrmica. (Correspondria al Tema 8 del vostre llibre de text pàg )

Tema 8. Energia tèrmica. (Correspondria al Tema 8 del vostre llibre de text pàg ) Tema 8. Energia tèrmica (Correspondria al Tema 8 del vostre llibre de text pàg. 178-200) ÍNDEX 8.1. Formes de transferir energia 8.2. Temperatura, calor i energia tèrmica 8.3. Calor 8.3.1. Formes de transferència

Más detalles

COM ÉS DE GRAN EL SOL?

COM ÉS DE GRAN EL SOL? COM ÉS DE GRAN EL SOL? ALGUNES CANVIS NECESSARIS. Planetes Radi Distància equatorial al Sol () Llunes Període de Rotació Òrbita Inclinació de l'eix Inclinació orbital Mercuri 2.440 57.910.000 0 58,6 dies

Más detalles

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo FORMACIÓ BONIFICADA Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social per la contingència

Más detalles

2. EVOLUCIÓ DE L OCUPACIÓ A LES TERRES DE L EBRE

2. EVOLUCIÓ DE L OCUPACIÓ A LES TERRES DE L EBRE BUTLLETÍ D ANÀLISI DE LA CONJUNTURA LOCAL DE LES TERRES DE L EBRE 3R TRIMESTRE 2012 1 2 1. ENTORN GENERAL L evolució de l activitat econòmica a Catalunya ha continua essent negativa durant el tercer trimestre

Más detalles

Informe de població al Vallès Occidental. 2015

Informe de població al Vallès Occidental. 2015 Data d edició: Abril 2016 Informe de població al Vallès Occidental. L informe presenta les dades de la població resident a la comarca i els seus municipis a 1 de gener de. Aquestes dades provenen del padró

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ 4 Plantilles de disseny Una plantilla de disseny és un model de presentació que conté un conjunt d estils. Aquests estils defineixen tota l aparença de la presentació,

Más detalles

Protocol sindical davant la grip A. Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1

Protocol sindical davant la grip A.  Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1 Protocol sindical davant la grip A www.ugt.cat Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1 La Grip A La grip A (H1N1) és una malaltia causada per un subtipus del virus de la grip. Actualment,

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

Tema 4. Competència imperfecta. Monopoli i oligopoli

Tema 4. Competència imperfecta. Monopoli i oligopoli Classe 8 Tema 4. Competència imperfecta. Monopoli i oligopoli L oligopoli Característiques: - Pocs venedors oferint productes similars o idèntics (menys de 10 empreses) - Empreses independents. Les estratègies

Más detalles

Informe trimestral de conjuntura catalana

Informe trimestral de conjuntura catalana Informe trimestral de conjuntura catalana Editorial Octubre 2016 La recuperació econòmica es manté solida, i amb una mica més de força a Catalunya que al conjunt d Espanya, sobretot pel que fa al mercat

Más detalles

MAPA DE L ATUR A CATALUNYA. Evolució

MAPA DE L ATUR A CATALUNYA. Evolució MAPA DE L ATUR A CATALUNYA Evolució 2009-2013 Febrer 2014 SECRETARIA DE SOCIOECONOMIA Col laboració: Miquel De Toro ÍNDEX 1-Tendència de l atur registrat per comarques 2009-2013 PÀG. 5 2-Tendència de la

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

La nupcialitat a Catalunya l any 2011. Els matrimonis a Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu, amb una reducció del 5% l any 2011

La nupcialitat a Catalunya l any 2011. Els matrimonis a Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu, amb una reducció del 5% l any 2011 28 de novembre del 2012 La nupcialitat a Catalunya l any 2011 Els matrimonis a Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu, amb una reducció del 5% l any 2011 L edat mitjana al primer matrimoni se

Más detalles

Activitats de repàs DIVISIBILITAT

Activitats de repàs DIVISIBILITAT Autor: Enric Seguró i Capa 1 CRITERIS DE DIVISIBILITAT Un nombre és divisible per 2 si acaba en 0 o parell (2,4,6,8). Ex: 10, 24, 62, 5.256, 90.070,... Un nombre és divisible per 3 si la suma de les seves

Más detalles

3.1. Característiques demogràfiques

3.1. Característiques demogràfiques 3.1. Característiques demogràfiques Per l elaboració d aquest apartat s ha tingut en compte el document sobre la Demografia de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, de Noemí Morral, que forma part dels treballs

Más detalles

OBSERVATORI MARCA ESPAÑA QUALITAT DE LES INFRAESTRUCTURES

OBSERVATORI MARCA ESPAÑA QUALITAT DE LES INFRAESTRUCTURES OBSERVATORI MARCA ESPAÑA QUALITAT DE LES INTRODUCCIÓ ÍNDEX Introducció... 3 Metodologia... 4 Indicadors sobre la qualitat de les infraestructures... 6 Evolució dels indicadors... 13 Posició d Espanya en

Más detalles

EXPERIMENTE M! Durant l etapa de l educació primària, la descoberta de l entorn que. envolta els infants és un dels àmbits més importants en el seu

EXPERIMENTE M! Durant l etapa de l educació primària, la descoberta de l entorn que. envolta els infants és un dels àmbits més importants en el seu EXPERIMENTE M! Durant l etapa de l educació primària, la descoberta de l entorn que envolta els infants és un dels àmbits més importants en el seu desenvolupament personal i social. Els experiments i activitats

Más detalles

Obsímetre 17: Els hàbits de compra de la ciutadania balear. Dades INE i Ibestat 2013.

Obsímetre 17: Els hàbits de compra de la ciutadania balear. Dades INE i Ibestat 2013. Informes OBSI Obsímetre 17: Els hàbits de compra de la ciutadania balear 2013. Obsímetre 17: Els hàbits de compra de la ciutadania balear. Dades INE i Ibestat 2013. Ja és sabut que les Illes Balears és

Más detalles

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment)

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment) D21 4.7. Lleis de ewton (relacionen la força i el moviment) - Primera Llei de ewton o Llei d inèrcia QUÈ ÉS LA IÈRCIA? La inèrcia és la tendència que tenen el cossos a mantenirse en repòs o en MRU. Dit

Más detalles

Activitat turística a la província de Barcelona Informe anual

Activitat turística a la província de Barcelona Informe anual Activitat turística a la província de Barcelona 2012 Informe anual Diputació de Barcelona Setembre 2013 Edició i producció: Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona Redacció: Laboratori

Más detalles

Càlcul de les prestacions

Càlcul de les prestacions Càlcul de les prestacions Salari global És la remuneració que l empresa lliura a la persona assalariada com a contraprestació dels seus serveis, incloent-hi els complements, les primes, les gratificacions

Más detalles

TEORIA I QÜESTIONARIS

TEORIA I QÜESTIONARIS ENGRANATGES Introducció Funcionament Velocitat TEORIA I QÜESTIONARIS Júlia Ahmad Tarrés 4t d ESO Tecnologia Professor Miquel Estruch Curs 2012-13 3r Trimestre 13 de maig de 2013 Escola Paidos 1. INTRODUCCIÓ

Más detalles

Papers de treball. Sèrie: competitivitat Evolució del deflactor del PIB a Catalunya i descomposició en els components de renda Cristina Amarelo

Papers de treball. Sèrie: competitivitat Evolució del deflactor del PIB a Catalunya i descomposició en els components de renda Cristina Amarelo Número 5/2006 Juliol An VI Papers de treball Sèrie: competitivitat Evolució del deflactor del PIB a Cataluna i descomposició en els components de renda Cristina Amarelo Generalitat de Cataluna Departament

Más detalles

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS Ernest Valls Ajuntament de Tortosa LLEI 3/1998 És la nova Llei d Intervenció Integral de l Administració Ambiental, transposició de la Directiva Europea IPPC,

Más detalles

ESTUDI D UNA FACTURA PREU PER UNITAT D UN PRODUCTE

ESTUDI D UNA FACTURA PREU PER UNITAT D UN PRODUCTE ESTUDI D UNA FACTURA PREU PER UNITAT D UN PRODUCTE i 1-Observa la factura 2-Tria un producte 3-Mira quin és l IVA que s aplica en aquest producte i calcula l 4-Mira el descompte que s aplica en aquest

Más detalles

PABLO RUIZ PICASSO , ANDALUSIA

PABLO RUIZ PICASSO , ANDALUSIA PABLO RUIZ PICASSO 1881, ANDALUSIA Va néixer l any 1881 a Málaga i va morir als 92 anys a la ciutat francesa de Mogins (va morir l any 1973). Des de petit va ser un artista amb molt talent. Als 8 anys

Más detalles

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL Francesc Sala, primera edició, abril de 1996 última revisió, desembre de 2007 ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT

Más detalles

Evolució del preu del petroli i del preu dels carburants Setembre 2016

Evolució del preu del petroli i del preu dels carburants Setembre 2016 Evolució del preu del petroli i del preu dels carburants. 2007-2016 Setembre 2016 Número: 8/2016 Resum executiu El petroli resulta ser una matèria primera bàsica en el nostre sistema productiu i de consum.

Más detalles

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics)

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) Índex Registre d un nou alumne Introducció de les dades prèvies Introducció de les dades del Registre:

Más detalles

Guia docent. 1. Estimació puntual de paràmetres a. Característiques desitjables dels estimadors 2. Estimació per intervals dels paràmetres

Guia docent. 1. Estimació puntual de paràmetres a. Característiques desitjables dels estimadors 2. Estimació per intervals dels paràmetres Guia docent 1. Estimació puntual de paràmetres a. Característiques desitjables dels estimadors 2. Estimació per intervals dels paràmetres 1 1. Estimació puntual de paràmetres a. Característiques desitjables

Más detalles

Breu tutorial actualització de dades ATRI. El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades

Breu tutorial actualització de dades ATRI. El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades Breu tutorial actualització de dades ATRI El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades El Departament informa al portal ATRI (i no directament a les persones afectades): El no

Más detalles

OFICINA DEL CITE A SANT CUGAT DEL VALLÈS

OFICINA DEL CITE A SANT CUGAT DEL VALLÈS VISITES 1.295 visites realitzades a l'oficina 401 homes 31% del Cite a Sant Cugat 894 dones 69% 1,60 visites per usuari del servei USUARIS 809 usuaris atesos a l'oficina 258 homes 32% del Cite a Sant Cugat

Más detalles

Creixement mitjà anual del PIB 1996-2003 3,5% Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Caixa Catalunya

Creixement mitjà anual del PIB 1996-2003 3,5% Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Caixa Catalunya III. PIB I RENDA El creixement econòmic comparat En el període 1996-02, l economia del Maresme ha crescut a un ritme del anual de mitjana, que s inscriu en un comportament globalment expansiu tant de l

Más detalles

avaluació educació primària

avaluació educació primària avaluació educació primària ENGANXEU L ETIQUETA IDENTIFICATIVA EN AQUEST ESPAI curs 2015-2016 competència matemàtica instruccions Per fer la prova utilitza un bolígraf. Aquesta prova té diferents tipus

Más detalles

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS 1. EQUACIONS DE PRIMER GRAU AMB DUES INCÒGNITES L equació x + y = 3 és una equació de primer grau amb dues incògnites : x i y. Per calcular les solucions escollim un valor

Más detalles

Introducció als elements químics. Sessió 1

Introducció als elements químics. Sessió 1 Introducció als elements químics Sessió 1 Que tenen en comú aquests objetes? Bateria liti Microxips Vidre Etiqueta Paper Mòbils TOTS ESTAN FORMATS PER ÀTOMS Carcassa de plàstic Pantalla LCD Polímers Poliamides

Más detalles

FORMES JURÍDIQUES. Societat Limitada. Servei de Creació d'empreses. Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona

FORMES JURÍDIQUES. Societat Limitada. Servei de Creació d'empreses. Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona FORMES JURÍDIQUES Societat Limitada Servei de Creació d'empreses Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona Ver. 8/2007 1. NOCIÓ És una societat capitalista de caràcter mercantil amb personalitat

Más detalles

Observatori de la Logística. Els indicadors de competitivitat del sistema Logístic Català (edició 2016) (11ª Edició 2016)

Observatori de la Logística. Els indicadors de competitivitat del sistema Logístic Català (edició 2016) (11ª Edició 2016) Observatori de la Logística Els indicadors de competitivitat del sistema Logístic Català (edició 2016) (11ª Edició 2016) Indicadors de competitivitat del sistema Logístic Català. 1 TAULA DE CONTINGUTS

Más detalles

Retribucions Diplomats/es d Infermeria Any 2010

Retribucions Diplomats/es d Infermeria Any 2010 Retribucions Diplomats/es d Infermeria Any 2010 Jordi Doltra Escola Universitària d Infermeria. Universitat de Girona Jornada Informativa estudiants de 3er 11 de juny de 2010 Infermera unitat hospitalària

Más detalles

Resultat final, sense desenvolupar, dels exercicis i problemes proposats de cada unitat i de l apartat Resolució de problemes. En queden exclosos

Resultat final, sense desenvolupar, dels exercicis i problemes proposats de cada unitat i de l apartat Resolució de problemes. En queden exclosos DE S L U S RE S I V I C LES Resultat final, sense desenvolupar, dels exercicis i problemes proposats de cada unitat i de l apartat Resolució de problemes. En queden exclosos aquells exercicis que requereixen

Más detalles

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera:

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: ax + by = k a x + b y = k Coeficients de les incògnites: a, a, b, b. Termes independents:

Más detalles

- 2014 Informe Novembre, 2014 Presentat a: 1 Raval de Jesús, 36. 1ª planta 43201 Reus T. 977 773 615 F. 977 342 405 www.gabinetceres.com INTRODUCCIÓ I ASPECTES METODOLÒGICS 3 CARACTERÍSTIQUES DEL PARTICIPANT

Más detalles

La ràdio a Catalunya 9 de febrer de 2016

La ràdio a Catalunya 9 de febrer de 2016 Informe especial: La ràdio a Catalunya 9 de febrer de 2016 Font principal: Butlletí d informació sobre l audiovisual a Catalunya (BIAC) Penetració (en % sobre el total de la població) 87,1 61,9 72,8 64,2

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Obert de Catalunya. Avaluació contínua. Cognoms. Centre: Trimestre: Tardor 11

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Obert de Catalunya. Avaluació contínua. Cognoms. Centre: Trimestre: Tardor 11 Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Obert de Catalunya valuació contínua Qualificació prova TOTL Cognoms una lletra majúscula a cada casella: Nom: Centre: Trimestre: Tardor 11 M4

Más detalles

Anàlisi dels recursos per garantir el Dret a l alimentació a Barcelona

Anàlisi dels recursos per garantir el Dret a l alimentació a Barcelona Estratègia Compartida per una Ciutat més Inclusiva Projecte Tractor Barcelona Garantia Social Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva Anàlisi dels recursos per garantir el Dret a l alimentació a Barcelona

Más detalles

Formació i ocupació a Catalunya i comparativa amb alguns països europeus. Maig 2016

Formació i ocupació a Catalunya i comparativa amb alguns països europeus. Maig 2016 Formació i ocupació a Catalunya i comparativa amb alguns països europeus Maig 2016 Número: 5/2016 Resum executiu En aquest INFORMES fem una aproximació al mercat de treball català des de la perspectiva

Más detalles

FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. MATEMÀTIQUES-1

FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. MATEMÀTIQUES-1 FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. 1. Funcions exponencials. 2. Equacions exponencials. 3. Definició de logaritme. Propietats. 4. Funcions logarítmiques. 5. Equacions logarítmiques. 1. Funcions exponencials.

Más detalles

II. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

II. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA II. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA II. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL PROCESO DE REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTMELÓ

Más detalles

L experiència dels flequers de Terrassa 12 de desembre de 2007

L experiència dels flequers de Terrassa 12 de desembre de 2007 L experiència dels flequers de Terrassa 12 de desembre de 2007 1 Breu presentació de Terrassa Terrassa és una ciutat de 70,10 km2, situada a 277 m sobre el nivell del mar, a la comarca del Vallès Occidental,

Más detalles