BASES DEL CONCURS DANSA ARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "BASES DEL CONCURS DANSA ARA"

Transcripción

1 BASES DEL CONCURS DANSA ARA Amb motiu de la 5è edició del cicle Dansa Ara des de la Fundació hem organitzat el Concurs Dansa Ara, perquè tu follower de la Fundació Catalunya-La Pedrera, puguis gaudir de la 5a edició del cicle de dansa contemporània, on La Pedrera s obre a coreògrafs reconeguts i joves creadors. Volem que els nostres seguidors ens demostrin que els coneixen, per això els hi demanem què ens diguin tots els noms (nom i primer cognom) dels artistes que hi participen a l espectacle d aquella setmana. Els premis per a cada setmana són els següents: 5 entrades dobles per a l espectacle setmanal de dimecres 6 de novembre, 2 entrades dobles 13 de novembre, 2 entrades dobles el 20 de novembre i 2 entrades dobles el dijous 28 de novembre. En total 11 entrades dobles (22 individuals). Per participar, només has de seguir aquests senzills passos atwitter: 1. Accedeix a i fes-te follower. 2. Les primeres respostes a partir de l inici del concurs setmanal amb el hashtag #DansaAra i mencionant el rebran una entrada doble. Molta sort! 1. QUI POT PARTICIPAR Podran presentar-se a aquest concurs tots els followers que vulguin participar, sempre que les respostes s'ajustin a les regles que es descriuen en aquest apartat. Les respostes han de ser pujades amb el hashtag #DansaAra i mencionant el a través d'un perfil real de Twitter. 2. TEMÀTICA El tema del concurs és Dansa Ara. Volem que els nostres seguidors ens demostrin que els coneixen, per això els hi demanem què ens diguin tots els noms (nom i primer cognom) dels artistes que hi participen a l espectacle d aquella setmana. 3. FORMA DE PRESENTACIÓ Les respostes es presentaran han de ser pujades amb el hashtag #DansaAra i mencionant el 4. DRET INTEL LECTUAL DE LES APORTACIONS DELS PARTICIPANTS Qualsevol o follower de la Fundació Catalunya-La Pedrera que presenti respostes al concurs assumeix que cedeix els drets de les mateixes a la Fundació per al seu ús en l'àmbit de difusió i comunicació d'aquest concurs. Qualsevol follower de la Fundació Catalunya-La Pedrera que presenti una o més respostes al concurs consent expressament, en participar en aquesta promoció, a què la Fundació Catalunya-La Pedrera pugui utilitzar les seves dades personals així com explotar les respostes i qualsevol altre comentari facilitat pels participants, amb fins comercials i/o publicitaris, dins del context del concurs, i sense que

2 es generi cap remuneració. També autoritza a Fundació Catalunya-La Pedrera a publicar les dades dels followers que hi participin amb l'única finalitat de donar a conèixer l'autoria de les respostes. L'equip d'administració del concurs es reserva el dret d'eliminar qualsevol missatge que no segueixi les bases d aquest concurs o bloquejar l'activitat d'un usuari si reincideix en el seu comportament, tot això sense previ avís al participant. Fundació Catalunya-La Pedrera no es fa responsable de l'incompliment d'aquestes bases per part de l'usuari ni de les conseqüències d'aquest incompliment. Així mateix Fundació Catalunya-La Pedrera es reserva el dret de prorrogar o suspendre el concurs per causes de força major. Aquesta promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Twitter. La seva participació allibera Twitter de qualsevol responsabilitat sobre la mateixa. Les dades recopilades seran enviades a Fundació Catalunya-La Pedrera, i en cap cas a Twitter. Aquestes dades seran tractades d'acord amb les bases del concurs. 5. COMENTARIS Els usuaris de Twitter tindran la possibilitat de comentar qualsevol aspecte del concurs a través del Time Line fent una menció a la Fundació Catalunya-La Pedrera Aquests comentaris passaran un filtre de validació per part del Community Manager del Concurs. No s'acceptaran els comentaris que es considerin mal intencionats, injuriosos, ataquin altres concursants, insultants, racistes, sexistes o pornogràfics, que apel lin a la violència o altres actes delictius o que continguin paraules malsonants. Si un comentari no compleix aquests requisits previs, serà eliminat. 6. DATA DE PRESENTACIÓ El concurs durarà des del 4 al 25 de novembre, ambdues dates incloses. 7. PROTECCIÓ DE DADES Els guanyadors autoritzen a Fundació Catalunya-La Pedrera a publicar el seu nom i cognoms tant en les webs de la Fundació Catalunya-La Pedrera com en les seves publicacions impreses. Fundació Catalunya-La Pedrera garanteix el correcte tractament de les dades d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Les dades obligatòries són imprescindibles per poder tramitar la participació en el concurs. El sol licitant autoritza que totes les dades esmentades, s'incorporin a un fitxer automatitzat del qual ella mateixa n'és responsable. L'interessat autoritza a Fundació Catalunya-La Pedrera perquè pugui cedir les seves dades a les filials del seu grup amb finalitats operatives. L'interessat té dret a obtenir informació d'aquestes dades, a oposar-se al seu tractament, així com a sol licitar la rectificació o cancel lació si fossin inexactes o incompletes, sol licitant la modificació a través de correu electrònic o bé enviant una carta al Centre d Informació de Fundació Catalunya-La Pedrera (Passeig de Gràcia, 92; Barcelona), en els termes previstos per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Fundació Catalunya-La Pedrera. Passeig de Gràcia, Barcelona, CIF G

3 8. PREMIS Els premis per a cada setmana són els següents: 5 entrades dobles per a l espectacle setmanal de dimecres 6 de novembre, 2 entrades dobles 13 de novembre, 2 entrades dobles el 20 de novembre i 2 entrades dobles el dijous 28 de novembre. En total 11 entrades dobles (22 individuals). Fundació Catalunya-La Pedrera contactarà directament mitjançant DM (Direct Message) amb la persona que resulti guanyadora i la requerirà. El concursant tindrà un termini màxim de 1 dia per contestar i en cas de no fer-ho es considerarà el premi com rebutjat i s'atorgarà als següents classificats. El premi no és transferible ni es pot canviar per diners. Així mateix, l'organització es reserva el dret a endarrerir el lliurament dels premis, per causes alienes a la seva voluntat o de canviar el premi ofert per un altre d'idèntic o similar valor per causes de força major.

4 BASES DEL CONCURSO "DANSA ARA" Con motivo de la 5a edición del ciclo Dansa Ara desde la Fundació hemos organizado el Concurso "Dansa Ara, porque tú follower de la Fundació Catalunya - La Pedrera, puedas disfrutar de la 5a edición del ciclo de danza contemporánea, donde La Pedrera se abre a coreógrafos reconocidos y jóvenes creadores. Queremos que nuestros seguidores nos demuestren que los conocen, por eso les pedimos que nos digan todos los nombres (nombre y primer apellido) de los artistas que participan en el espectáculo de esa semana. Los premios para cada semana son los siguientes: 5 entradas dobles para el espectáculo semanal del miércoles 6 de noviembre, 2 entradas dobles 13 de noviembre, 2 entradas dobles el 20 de noviembre y 2 entradas dobles el jueves 28 de noviembre. En total 11 entradas dobles (22 individuales). Para participar, sólo tienes que seguir estos sencillos pasos en Twitter: 1. Accede a y hazte follower. 2. Las primeras respuestas a partir del inicio del concurso semanal con el hashtag #DansaAra y mencionando el recibirán una entrada doble. Mucha suerte! 1. QUIÉN PUEDE PARTICIPAR Podrán presentarse a este concurso todos los seguidores que quieran participar, siempre que las respuestas se ajusten a las reglas que se describen en este apartado. Las respuestas deben ser subidas con el hashtag #DansaAra y mencionando el a través de un perfil real de Twitter. 2. TEMÁTICA El tema del concurso es Dansa Ara. Queremos que nuestros seguidores nos demuestren que los conocen, por eso les pedimos que nos digan todos los nombres (nombre y primer apellido) de los artistas que participan en el espectáculo de esa semana. 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Las respuestas se presentarán serán subidas con el hashtag #DansaAra y mencionando el 4. DERECHO INTELECTUAL DE LAS APORTACIONES DE LOS PARTICIPANTES Cualquier o follower de la Fundació Catalunya- La Pedrera que presente respuestas al concurso asume que cede los derechos de las mismas a la Fundació para su uso en el ámbito de difusión y comunicación de este concurso. Cualquier follower de la Fundació Catalunya- La Pedrera que presente una o más respuestas al concurso consiente expresamente, al participar en esta promoción, a que la Fundació Catalunya- La Pedrera pueda utilizar sus datos personales así como explotar las respuestas y cualquier otro

5 comentario facilitado por los participantes, con fines comerciales y/o publicitarios, dentro del contexto del concurso, y sin que se genere ninguna remuneración. También autoriza a Fundació Catalunya- La Pedrera a publicar los datos de los seguidores que participen con la única finalidad de dar a conocer la autoría de las respuestas. El equipo de administración del concurso se reserva el derecho de eliminar cualquier mensaje que no siga las bases de este concurso o bloquear la actividad de un usuario si reincide en su comportamiento, todo ello sin previo aviso al participante. Fundació Catalunya- La Pedrera no se hace responsable del incumplimiento de estas bases por parte del usuario ni de las consecuencias de este incumplimiento. Asimismo Fundació Catalunya- La Pedrera se reserva el derecho de prorrogar o suspender el concurso por causas de fuerza mayor. Esta promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada de ninguna manera a Twitter. Su participación libera Twitter de cualquier responsabilidad sobre la misma. Los datos recopilados serán enviados a Fundació Catalunya - La Pedrera, y en ningún caso a Twitter. Estos datos serán tratados de acuerdo con las bases del concurso. 5. COMENTARIOS Los usuarios de Twitter tendrán la posibilidad de comentar cualquier aspecto del concurso a través del Time Line haciendo una mención a la Fundació Catalunya- La Pedrera Estos comentarios pasarán un filtro de validación por parte del Community Manager del Concurso. No se aceptarán los comentarios que se consideren mal intencionados, injuriosos, ataquen otros concursantes, insultantes, racistas, sexistas o pornográficos, que apelen a la violencia u otros actos delictivos o que contengan palabras malsonantes. Si un comentario no cumple estos requisitos previos, será eliminado. 6. FECHA DE PRESENTACIÓN El concurso durará desde el 4 al 25 de noviembre, ambos inclusive. 7. PROTECCIÓN DE DATOS Los ganadores autorizan a Fundació Catalunya- La Pedrera a publicar su nombre y apellidos tanto en las webs de la Fundació Catalunya- La Pedrera como en sus publicaciones impresas. Fundació Catalunya- La Pedrera garantiza el correcto tratamiento de los datos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal (LOPD). Los datos obligatorios son imprescindibles para poder tramitar la participación en el concurso. El solicitante autoriza que todos los datos mencionados, se incorporen a un fichero automatizado del que ella misma es responsable. El interesado autoriza a Fundació Catalunya- La Pedrera para que pueda ceder sus datos a las filiales de su grupo con finalidades operativas. El interesado tiene derecho a obtener información de estos datos, a oponerse a su tratamiento, así como a solicitar la rectificación o cancelación si fueran inexactos o incompletos, solicitando la modificación a través de correo electrónico o bien enviando

6 una carta al Centro de Información de Fundació Catalunya- la Pedrera (Paseo de Gracia, 92; Barcelona), en los términos previstos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Fundació Catalunya- La Pedrera. Paseo de Gracia, Barcelona, CIF G lapedrera.com 8. PREMIOS Los premios para cada semana son los siguientes: 5 entradas dobles para el espectáculo semanal del miércoles 6 de noviembre, 2 entradas dobles 13 de noviembre, 2 entradas dobles el 20 de noviembre y 2 entradas dobles el jueves 28 de noviembre. En total 11 entradas dobles (22 individuales). Fundació Catalunya- La Pedrera contactará directamente mediante DM (Direct Message) con la persona que resulte ganadora y la requerirá. El concursante tendrá un plazo máximo de 1 día para contestar y en caso de no hacerlo se considerará el premio como rechazado y se otorgará a los siguientes clasificados. El premio no es transferible ni se puede cambiar por dinero. Asimismo, la organización se reserva el derecho a retrasar la entrega de los premios, por causas ajenas a su voluntad o de cambiar el premio ofrecido por otro idéntico o similar valor por causas de fuerza mayor.

BASES DEL CONCURS de fotografia de mar II Concurs Fotografia de Mar Museu Marítim Barcelona

BASES DEL CONCURS de fotografia de mar II Concurs Fotografia de Mar Museu Marítim Barcelona BASES DEL CONCURS de fotografia de mar II Concurs Fotografia de Mar Museu Marítim Barcelona 1.OBJECTE: El Museu Marítim de Barcelona organitza, amb la col laboració de Casanova fotografia, l Institut d

Más detalles

Bases Legales Concurso #metroseff

Bases Legales Concurso #metroseff Bases Legales Concurso #metroseff 1. Objeto, Fechas y Ámbito Con el fin de promocionar e incentivar la participación en las actividades de Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la Junta de Andalucía,

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

BASES DEL SORTEO Un look de cine!

BASES DEL SORTEO Un look de cine! ABASIC, S.L.U. con CIF B- 63054068 y con domicilio social a estos efectos en el Passeig Mare Nostrum, 15 Barcelona, C.P. 08039, (en adelante, Desigual ), convoca la presente Promoción denominada Un look

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

BASES LEGALES DEL CONCURSO TE VIENES AL FUTBOL CON VOLKSWAGEN MADRID? organizado por Volkswagen Madrid, S.A.

BASES LEGALES DEL CONCURSO TE VIENES AL FUTBOL CON VOLKSWAGEN MADRID? organizado por Volkswagen Madrid, S.A. BASES LEGALES DEL CONCURSO TE VIENES AL FUTBOL CON VOLKSWAGEN MADRID? organizado por Volkswagen Madrid, S.A. 1. Compañía Organizadora Volkswagen Madrid, S.A., con domicilio en C/ Isla de Java, 1 28034

Más detalles

BASES LEGALES PROMOCIÓN Reto NIVEA MEN Creme

BASES LEGALES PROMOCIÓN Reto NIVEA MEN Creme BASES LEGALES PROMOCIÓN Reto NIVEA MEN Creme 1. OBJETO DE LA PROMOCIÓN: 1.1 BEIERSDORF, S.A. (en adelante NIVEA o BEIERSDORF ), con domicilio en la Avda. de la Industria nº31, 28760 Tres Cantos (Madrid),

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de XVIA

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de XVIA Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de XVIA 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de MULTIVÍA NEGOCIADO Y DEFENSA ADMINISTRATIVA

Más detalles

BASES LEGALES DEL CONCURSO DE HABILIDAD #HuaweiP8Movistar

BASES LEGALES DEL CONCURSO DE HABILIDAD #HuaweiP8Movistar BASES LEGALES DEL CONCURSO DE HABILIDAD #HuaweiP8Movistar Telefónica Móviles España S.A.U. (en adelante, TME) con C.I.F. A-78923125 y domicilio social en Distrito Telefónica, Ronda de la Comunicación s/n

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de CONSELL DE L ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB)

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de CONSELL DE L ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB) Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de CONSELL DE L ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB) 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial

Más detalles

Política de Privacidad. Política de Protección de Datos de Carácter Personal

Política de Privacidad. Política de Protección de Datos de Carácter Personal Política de Privacidad Política de Protección de Datos de Carácter Personal En cumplimiento con lo establecido por la Ley 1581 de 2012, Gestión y Auditoria Especializada Ltda GAE, le informa que los datos

Más detalles

BASES LEGALES DEL CONCURSO BAJA DOSIS EN FACEBOOK, TWITTER E INSTRAGRAM

BASES LEGALES DEL CONCURSO BAJA DOSIS EN FACEBOOK, TWITTER E INSTRAGRAM BASES LEGALES DEL CONCURSO BAJA DOSIS EN FACEBOOK, TWITTER E INSTRAGRAM 1. SOCIEDAD ORGANIZADORA La sociedad Siemens, S.A. (en adelante, SIEMENS ) con domicilio social en Tres Cantos (Madrid), Ronda de

Más detalles

Reglamento de Promoción MundoVentura te lleva a la conferencia: Mercadeo, tu camino al crecimiento con Philip Kotler, padre del marketing moderno.

Reglamento de Promoción MundoVentura te lleva a la conferencia: Mercadeo, tu camino al crecimiento con Philip Kotler, padre del marketing moderno. Reglamento de Promoción MundoVentura te lleva a la conferencia: Mercadeo, tu camino al crecimiento con Philip Kotler, padre del marketing moderno. DEFINICIONES Fan. Persona natural que sigue la página

Más detalles

BASES DE LA PROMOCIÓN

BASES DE LA PROMOCIÓN BASES DE LA PROMOCIÓN HACKEA TUS DONETTES FASE 2 INSTAGRAM Y TWITTER 1. Compañía Organizadora PANRICO, S.A.U. (en adelante, PANRICO ), con domicilio social en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), Carretera

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

El concurso se llevará a cabo en todo el territorio español mediante página oficial de Facebook de Scrabble España (www.facebook.com/scrabbleespana)

El concurso se llevará a cabo en todo el territorio español mediante página oficial de Facebook de Scrabble España (www.facebook.com/scrabbleespana) Concurso La Ñ nos une Scrabble La entidad mercantil MATTEL ESPAÑA, S.A. (en adelante MATTEL ), con domicilio social en C/Aribau, número 200, de Barcelona, y con CIF A-08842809, llevará a cabo un concurso

Más detalles

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE NAVEGACIÓN

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE NAVEGACIÓN POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE NAVEGACIÓN I. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA COMPAÑÍA CEYS, S.A. CIF A0814 7191 Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Domicilio Social: Avda. Carrilet 293-299,

Más detalles

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: AVISO LEGAL OBJETO: La presente página Web ha sido diseñada para dar a conocer los servicios ofertados por la entidad MNI TECHNOLOGY ON RAILS, SL, Av. Partenón, nº 10 - Campo de las Naciones, de Madrid,

Más detalles

AVISO LEGAL, POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS

AVISO LEGAL, POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS AVISO LEGAL, POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS AVISO LEGAL. OBJETO: La presente página Web ha sido diseñada para dar a conocer los servicios ofertados por la entidad GRÚAS AUTOPROPULSADAS VIGO

Más detalles

CONCURSO 2012clics BASES DEL CONCURSO INTECO

CONCURSO 2012clics BASES DEL CONCURSO INTECO CONCURSO 2012clics BASES DEL CONCURSO INTECO Diciembre 2011 El presente documento cumple con las condiciones de accesibilidad del formato PDF (Portable Document Format). Se trata de un documento estructurado

Más detalles

II.- PRIVACITAT Y PROTECCIÓ DE DADES.- PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS

II.- PRIVACITAT Y PROTECCIÓ DE DADES.- PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS Condicións de privacitat i ús Avis legal Disclaimer I.- INFORMACIÓ GENERAL I a) Dades generals i de contacte. GRUPICONSA/FBC BARCELONA, amb domicili social a Granollers, con domicilio social en Granollers

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

AVISO DE PRIVACIDAD. Oficina de privacidad ubicada en: Mismo domicilio. Teléfonos de la oficina de privacidad: (55) 6569-0795

AVISO DE PRIVACIDAD. Oficina de privacidad ubicada en: Mismo domicilio. Teléfonos de la oficina de privacidad: (55) 6569-0795 AVISO DE PRIVACIDAD De acuerdo a lo previsto en la "LEY FEDERAL de Protección de Datos Personales" el Sr. José Ignacio Francisco Toledo Durán y/o La Cabaña de Fuentes quien tiene su domicilio ubicado en,

Más detalles

BASES LEGALES DEL CONCURSO Valencia #MomentoEuropcar EN FACEBOOK Y EN TWITTER

BASES LEGALES DEL CONCURSO Valencia #MomentoEuropcar EN FACEBOOK Y EN TWITTER BASES LEGALES DEL CONCURSO Valencia #MomentoEuropcar EN FACEBOOK Y EN TWITTER 1. SOCIEDAD ORGANIZADORA El organizador del presente concurso es la sociedad Europcar IB, S.A. (sociedad unipersonal) (en adelante,

Más detalles

Bases del concurso Navidad para todos Términos y condiciones:

Bases del concurso Navidad para todos Términos y condiciones: Bases del concurso Navidad para todos Términos y condiciones: Las siguientes Bases establecen las condiciones del concurso Navidad para todos, así como los requisitos y normas que todas aquellas personas

Más detalles

R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A. BASES DE LA PROMOCIÓN DISFRAZA O TEU MÓBIL

R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A. BASES DE LA PROMOCIÓN DISFRAZA O TEU MÓBIL R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A. BASES DE LA PROMOCIÓN DISFRAZA O TEU MÓBIL 1.- ORGANIZADOR Y OBJETO DE LA PROMOCIÓN: R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A., (en adelante R), domiciliada

Más detalles

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14 CURSO : REDES SOCIALES PARA GESTIONAR LA MARCA PERSONAL DURACIÓN: 25 horas CERTIFICACIÓN: Acción formativa reconocida según Resolución de 24 de julio de 2014 de la Dirección General de Innovación, Ordenación

Más detalles

Política de Privacidad de la Empresa

Política de Privacidad de la Empresa Política de Privacidad de la Empresa HARINAS INDUSTRIALES MONTESOL S.A. (en adelante MONTESOL S.A.), con C.I.F. A-78111994, conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos

Más detalles

Condiciones legales particulares de suscripción al panel y a las BBDD de SONDEA. Protección de datos de carácter personal

Condiciones legales particulares de suscripción al panel y a las BBDD de SONDEA. Protección de datos de carácter personal Condiciones legales particulares de suscripción al panel y a las BBDD de SONDEA. Protección de datos de carácter personal 1.- SONDEA INTERNET, S.L. (en adelante SONDEA), es la Sociedad titular del Sitio

Más detalles

BASES DE LA PROMOCIÓN PROMOCIÓN VACACIONES QuieroSalud

BASES DE LA PROMOCIÓN PROMOCIÓN VACACIONES QuieroSalud BASES DE LA PROMOCIÓN PROMOCIÓN VACACIONES QuieroSalud I.- ORGANIZA PROYECTOS Y SEGUROS, S.A., con CIF. A78097177 (en adelante, QuieroSalud o la organización). II.- OBJETO DE LA PROMOCIÓN El objeto de

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB DE RC SL

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB DE RC SL CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB DE RC SL www.rcaupairs.com RC SL, Ronda de Sant Pere 17 3-3 (08010 Barcelona) NIF B61531539, representada por Raúl Corominas pone a disposición en su sitio web

Más detalles

Aviso de Privacidad de MANUFACTURAS 8-A S.A. DE C.V.

Aviso de Privacidad de MANUFACTURAS 8-A S.A. DE C.V. Aviso de Privacidad de MANUFACTURAS 8-A S.A. DE C.V. Estimado Cliente o Usuario: MANUFACTURAS 8-A S.A. DE C.V., (en lo sucesivo LA EMPRESA ), reconoce la importancia del tratamiento legítimo, controlado

Más detalles

Concurso Instagram @turismoenzamora_es #LagodeSanabria #lagodesanabria

Concurso Instagram @turismoenzamora_es #LagodeSanabria #lagodesanabria Concurso Instagram @turismoenzamora_es #LagodeSanabria #lagodesanabria Haz fotos del Parque Natural del Lago de Sanabria con Instagram del 8 al 22 de octubre de 2014 y podrás ganar un fantástico fin de

Más detalles

BASES DE LA PROMOCIÓN

BASES DE LA PROMOCIÓN BASES DE LA PROMOCIÓN 1.- Organizador Mobile solutions consulting group S.L. (en adelante Msolutions) tiene previsto realizar un concurso entre los telespectadores de CUATRO que se desarrollará de conformidad

Más detalles

Si para el 12 de junio o antes se consiguen 34.000 fans, se sortearán los siguientes regalos:

Si para el 12 de junio o antes se consiguen 34.000 fans, se sortearán los siguientes regalos: 1. Compañía Organizadora y objeto del concurso La Comunidad de Propietarios del Centro Comercial Artea -con domicilio en Barrio Peruri 33, Leioa (Bizkaia) 48940- (en adelante, C.P.CC ARTEA ), organiza

Más detalles

AVISO LEGAL y POLITICA DE PRIVACIDAD

AVISO LEGAL y POLITICA DE PRIVACIDAD AVISO LEGAL y POLITICA DE PRIVACIDAD AVISO LEGAL. OBJETO: La presente página Web ha sido diseñada para dar a conocer los servicios ofertados por la entidad Análisis de Riesgos para Entidades Aseguradoras

Más detalles

BASES DE UN CONCURSO DENTRO DE LA PROMOCION ROUGE IN LOVE DE LANCOME

BASES DE UN CONCURSO DENTRO DE LA PROMOCION ROUGE IN LOVE DE LANCOME BASES DE UN CONCURSO DENTRO DE LA PROMOCION ROUGE IN LOVE DE LANCOME EMPRESA ORGANIZADORA La empresa L OREAL ESPAÑA, S.A., con domicilio en 28027-Madrid, calle Josefa Valcárcel núm. 48 y con CIF A-28050359,

Más detalles

BASES DE UN SORTEO DENOMINADO ELVIVE ARGININA DE LA MARCA L OREAL PARIS

BASES DE UN SORTEO DENOMINADO ELVIVE ARGININA DE LA MARCA L OREAL PARIS BASES DE UN SORTEO DENOMINADO ELVIVE ARGININA DE LA MARCA L OREAL PARIS EMPRESA ORGANIZADORA La empresa L OREAL ESPAÑA, S.A., con domicilio en 28027-Madrid, calle Josefa Valcárcel núm. 48 y con CIF A-28050359,

Más detalles

Bases legales del concurso Navidad Sin Malware

Bases legales del concurso Navidad Sin Malware Bases legales del concurso Navidad Sin Malware I. FINALIDAD DE LA PROMOCIÓN. La finalidad de la presente es la promoción de la marca Panda Security mediante un concurso que se celebrará en el territorio

Más detalles

EQUIVALENZA MANUFACTORY, S.L.

EQUIVALENZA MANUFACTORY, S.L. AVISO LEGAL En virtud de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter personal, le hacemos conocedor de que sus datos personales que pueden estar en esta comunicación, están

Más detalles

BASES LEGALES DEL SORTEO TU OPINIÓN CUENTA OTOÑO/INVIERNO 2015

BASES LEGALES DEL SORTEO TU OPINIÓN CUENTA OTOÑO/INVIERNO 2015 BASES LEGALES DEL SORTEO TU OPINIÓN CUENTA OTOÑO/INVIERNO 2015 1. Ámbito geográfico El ámbito de la presente promoción se circunscribe a territorio español. 2. Duración de la promoción La campaña se iniciará

Más detalles

Concurso página de Facebook Infortisa BRIGMTON

Concurso página de Facebook Infortisa BRIGMTON Concurso página de Facebook Infortisa BRIGMTON El selfie del verano Del 14 al 31 de agosto, buscamos el mejor selfie del verano. En la playa, en la montaña, disfrutando de una terraza Hazte una foto tú

Más detalles

BASES DE LA PROMOCIÓN CONCURSO POSTER SAN SAN FESTIVAL DESPERADOS DE HEINEKEN ESPAÑA, S.A.

BASES DE LA PROMOCIÓN CONCURSO POSTER SAN SAN FESTIVAL DESPERADOS DE HEINEKEN ESPAÑA, S.A. 1.- OBJETO BASES DE LA PROMOCIÓN CONCURSO POSTER SAN SAN FESTIVAL DESPERADOS DE HEINEKEN ESPAÑA, S.A. HEINEKEN ESPAÑA, S.A. con domicilio social en Sevilla, Avda. Andalucía, 1, provista del CIF núm. A-28006013,

Más detalles

4ª EDICIÓN DEL CONCURSO DE RELATO CORTO 'CUÉNTAME EL AUTISMO', tu historia de amor

4ª EDICIÓN DEL CONCURSO DE RELATO CORTO 'CUÉNTAME EL AUTISMO', tu historia de amor 4ª EDICIÓN DEL CONCURSO DE RELATO CORTO 'CUÉNTAME EL AUTISMO', tu historia de amor INTRODUCCIÓN Llega el verano de 2015. Y con él, la Federación Autismo Madrid tiene el gusto de volver a lanzar una nueva

Más detalles

BASES REGULADORES DEL CONCURS D'IDEES PER A LA CREACIÓ D'UN SLÒGAN MUNICIPAL D'ALFARA DEL PATRIARCA

BASES REGULADORES DEL CONCURS D'IDEES PER A LA CREACIÓ D'UN SLÒGAN MUNICIPAL D'ALFARA DEL PATRIARCA BASES REGULADORES DEL CONCURS D'IDEES PER A LA CREACIÓ D'UN SLÒGAN MUNICIPAL D'ALFARA DEL PATRIARCA 1- Objecte del concurs El present concurs té com a objecte la selecció d'un eslògan original que acompanye

Más detalles

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN Cuéntanos tu historia Masquenegocio.com

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN Cuéntanos tu historia Masquenegocio.com BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN Cuéntanos tu historia Masquenegocio.com Telefónica Móviles España S.A.U. (en adelante TME) CIF. A-78923125 y domicilio social en Distrito C, Ronda de la Comunicación s/n Sur

Más detalles

BASES DE LA PROMOCIÓN BUSCAMOS TESTERS

BASES DE LA PROMOCIÓN BUSCAMOS TESTERS BASES DE LA PROMOCIÓN BUSCAMOS TESTERS a) Empresa organizadora Port Aventura Entertainment, S.A. Unipersonal, (en adelante, PAESAU) domiciliada en Vila-seca (Tarragona), Avenida Alcalde Pere Molas, km

Más detalles

BASES LEGALES PROMOCIÓN #BrazosArriba

BASES LEGALES PROMOCIÓN #BrazosArriba BASES LEGALES PROMOCIÓN #BrazosArriba 1. OBJETO DE LA PROMOCIÓN: 1.1 BEIERSDORF, S.A. (en adelante NIVEA o BEIERSDORF ), con domicilio en la Avda. de la Industria nº31, 28760 Tres Cantos (Madrid), con

Más detalles

NÚM. AFILIACIÓ SS / Nº AFILIACIÓN S.S. DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

NÚM. AFILIACIÓ SS / Nº AFILIACIÓN S.S. DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) Ajuntament d'ajuntaments SOL LICITUD DEL PROGRAMA PROVINCIAL PER L'OCUPACIÓ HOTELERA I EL TURISME SOCIAL SOLICITUD DEL PROGRAMA PROVINCIAL POR EL EMPLEO HOTELERO Y EL TURISMO SOCIAL A DADES DE LA PERSONA

Más detalles

BASES PROMOCIÓN HOTEL AUDITORIUM MADRID - CONCURSO CRASH

BASES PROMOCIÓN HOTEL AUDITORIUM MADRID - CONCURSO CRASH BASES PROMOCIÓN HOTEL AUDITORIUM MADRID - CONCURSO CRASH EMPRESA ORGANIZADORA Y OBJETO: EL HOTEL AUDITOIRUM MADRID, domiciliado en el CENTRO COMERCIAL PORTUGAL S.A., Avda. Aragón 400, 28022 - MADRID y

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

BASES DEL IV CONCURSO DE RELATOS BREVES 8 DE MARZO POR LA IGUALDAD

BASES DEL IV CONCURSO DE RELATOS BREVES 8 DE MARZO POR LA IGUALDAD BASES DEL IV CONCURSO DE RELATOS BREVES 8 DE MARZO POR LA IGUALDAD 1. La IV edición del Concurso de relatos breves 8 de marzo por la igualdad es una iniciativa de la Concejalía de Igualdad y Familia del

Más detalles

PREMI SANT JORDI INFANTIL I JUVENIL DE CONTE I NARRACIÓ BREU EN CATALÀ ANY BASES DE LA 25ena CONVOCATÒRIA

PREMI SANT JORDI INFANTIL I JUVENIL DE CONTE I NARRACIÓ BREU EN CATALÀ ANY BASES DE LA 25ena CONVOCATÒRIA PREMI SANT JORDI INFANTIL I JUVENIL DE CONTE I NARRACIÓ BREU EN CATALÀ ANY 2017 BASES DE LA 25ena CONVOCATÒRIA 1. PARTICIPANTS Poden prendre-hi part tots els nois i noies que estudiïn a Olesa de Montserrat

Más detalles

CONSELL DE L ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB)

CONSELL DE L ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB) AVISO LEGAL En virtud de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter personal, le hacemos conocedor de que sus datos personales que pueden estar en esta comunicación, están

Más detalles

BASES LEGALES DEL CONCURSO GINOS #TradicionesNavideñas. (en adelante, las Bases)

BASES LEGALES DEL CONCURSO GINOS #TradicionesNavideñas. (en adelante, las Bases) BASES LEGALES DEL CONCURSO GINOS #TradicionesNavideñas (en adelante, las Bases) 1 Objeto del Concurso A través del presente concurso (en adelante, el Concurso ), SIGLA, S.A. (en adelante, SIGLA) pretende

Más detalles

3. Las Bases y Condiciones estarán disponibles en la página de Internet de HOYTS (www.hoyts.com.ar)

3. Las Bases y Condiciones estarán disponibles en la página de Internet de HOYTS (www.hoyts.com.ar) CONCURSO Eliminar amigo Bases y Condiciones Generales.- 1.- El presente concurso cuyo organizador es Hoyts General Cinema S.A. (en adelante HOYTS ), es válido desde el 18 de Septiembre al 07 de Octubre

Más detalles

Concurso #tufotovideoenred

Concurso #tufotovideoenred www.alovera.es Concurso tufotovideoenred alovera-en-red Alovera_en_red BASES DEL CONCURSO: Concurso: la mejor foto y el mejor vídeo. (VINE) La temática elegida para este evento ha sido «INTERNET Y LAS

Más detalles

CONDICIONES DE USO USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

CONDICIONES DE USO USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES CONDICIONES DE USO En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios e la sociedad de la Información y de comercio Electrónico (LSSI-CE), MI CONSULTA DE PEDIATRIA SC informa de que es titular

Más detalles

BASES CONVOCATORIA 2014 BILBAO ART DISTRICT TIXERT

BASES CONVOCATORIA 2014 BILBAO ART DISTRICT TIXERT BASES CONVOCATORIA 2014 BILBAO ART DISTRICT TIXERT 1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Ayuntamiento de Bilbao a través de la entidad pública Bilbao Ekintza, E.P.E.L., y en colaboración con la plataforma T-festa

Más detalles

REGLAMENTO DEL CONCURSO

REGLAMENTO DEL CONCURSO 1. OBJETO REGLAMENTO DEL CONCURSO La Sociedad Ubisoft, S.A. (en adelante, Ubisoft ), -sociedad válidamente constituida y con domicilio social en la Calle Rozabella, 2. Complejo Europa Empresarial Edificio

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

4. ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN La promoción será aplicable en el ámbito nacional (Península, Canarias y Baleares).

4. ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN La promoción será aplicable en el ámbito nacional (Península, Canarias y Baleares). Bases del concurso 1.- COMPAÑÍA ORGANIZADORA Y OBJETO 1.1) CASA BATLLÓ S.L.U (en adelante, Casa Batlló), organiza y ejecuta la promoción «Despierta el Dragón de la Casa Batlló», (en adelante, Promoción).

Más detalles

BASES DE LA PROMOCION MECANICAS REDES SOCIALES WALMART CHILE COMERCIAL LIMITADA

BASES DE LA PROMOCION MECANICAS REDES SOCIALES WALMART CHILE COMERCIAL LIMITADA BASES DE LA PROMOCION MECANICAS REDES SOCIALES WALMART CHILE COMERCIAL LIMITADA En Santiago de Chile, a 16 de Enero de 2014, WALMART CHILE COMERCIAL LIMITADA, en adelante también la Empresa, Rol Único

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

BASES LEGALES CONCURSO TWINGO 080 BARCELONA FASHION

BASES LEGALES CONCURSO TWINGO 080 BARCELONA FASHION BASES LEGALES CONCURSO TWINGO 080 BARCELONA FASHION 1.- ORGANIZADOR La entidad Renault España Comercial, S.A. (en adelante RENAULT) con N.I.F. A47329180, y con oficinas en Avda. de Burgos, 89, 28050 Madrid,

Más detalles

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL I. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE El Responsable del tratamiento y protección de tus datos personales es Carmen Torres Calderón (Dolci Pastelería), con domicilio en

Más detalles

BASES DEL CONCURSO " #MyFirstTrip 2015

BASES DEL CONCURSO  #MyFirstTrip 2015 BASES DEL CONCURSO " #MyFirstTrip 2015 VINCCI HOTELES, S.A., con CIF A-82919945, domiciliada en C/ Anabel Segura, nº 11, Edificio A, Bajo, Centro de Negocios Albatros, 28108 Alcobendas (Madrid), tiene

Más detalles

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

POLÍTICA DE PRIVACIDAD POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE NAVEGACIÓN Gracias por visitar la web de nocilla. La utilización de los servicios y/o contenidos de la presente página web implica la aceptación de las condiciones

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

Condiciones generales de uso

Condiciones generales de uso Condiciones generales de uso Aviso e Información Legales El presente Aviso Legal regula el acceso y el uso del servicio del sitio web http://www.kliquers.org (en adelante, el Sitio Web ) que la FUNDACIÖN

Más detalles

LOS JUEGOS DEL HAMBRE

LOS JUEGOS DEL HAMBRE LOS JUEGOS DEL HAMBRE BASES Y CONDICIONES a) DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN b) USUARIOS PARTICIPANTES DE LA PROMOCIÓN Y RESTRICCIONES DE PARTICIPACIÓN. c) MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN d) GANADOR DE LA PROMOCIÓN

Más detalles

BASES DE LA PROMOCIÓN " LOVE ME TENDER SAN VALENTIN 2014

BASES DE LA PROMOCIÓN  LOVE ME TENDER SAN VALENTIN 2014 BASES DE LA PROMOCIÓN " LOVE ME TENDER SAN VALENTIN 2014 VINCCI HOTELES, S.A., con CIF A-82919945, domiciliada en C/ Anabel Segura, nº 11, Edificio A, Bajo, Centro de Negocios Albatros, 28108 Alcobendas

Más detalles

El perfil es pot editar: 1. des de la llista de participants 2. fent clic sobre el nostre nom, situat a la part superior dreta de la pantalla

El perfil es pot editar: 1. des de la llista de participants 2. fent clic sobre el nostre nom, situat a la part superior dreta de la pantalla MOODLE 1.9 PERFIL PERFIL Moodle ofereix la possibilitat que els estudiants i professors puguin conèixer quines són les persones que estan donades d alta a l assignatura. Permet accedir a la informació

Más detalles

I CONCRUSO FOTOGRÁFICO SOLIDARIO DE MASCOTAS 2014 DE RED AYUDA ANIMAL: MI MASCOTA ES LA MÁS GUAY ;-)

I CONCRUSO FOTOGRÁFICO SOLIDARIO DE MASCOTAS 2014 DE RED AYUDA ANIMAL: MI MASCOTA ES LA MÁS GUAY ;-) I CONCRUSO FOTOGRÁFICO SOLIDARIO DE MASCOTAS 2014 DE RED AYUDA ANIMAL: MI MASCOTA ES LA MÁS GUAY ;-) RED AYUDA ANIMAL PONE EN MARCHA EL I CONCURSO FOTOGRÁFICO DE MASCOTAS Pensáis que vuestro perro o vuestro

Más detalles

II Concurs de nanorelats UN TREN D HISTÒRIES PARAULES ENTRE VIES. Setmana de Sant Jordi

II Concurs de nanorelats UN TREN D HISTÒRIES PARAULES ENTRE VIES. Setmana de Sant Jordi UN TREN D HISTÒRIES Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l Escola d Escriptura de l Ateneu Barcelonès convoquen conjuntament el II Concurs literari de nanorelats

Más detalles

BASES DEL JUEGO-CONCURSO: «CONECTADOS», Navega responsablemente y gestiona las nuevas tecnologías

BASES DEL JUEGO-CONCURSO: «CONECTADOS», Navega responsablemente y gestiona las nuevas tecnologías Primera. Objeto de las bases. BASES DEL JUEGO-CONCURSO: «CONECTADOS», Navega responsablemente y gestiona las nuevas tecnologías 1. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (en adelante, "FAD") organiza,

Más detalles

Bases legales Premios Aragón en la Red 2015

Bases legales Premios Aragón en la Red 2015 Bases legales Premios Aragón en la Red 2015 OBJETIVO II Premios Aragón en la red es un certamen del Grupo Heraldo organizado por HERALDO DE ARAGÓN Editora S.L., sociedad mercantil con CIF número B99288763

Más detalles

BASES LEGALES CONCURSO DACIA 10º ANIVERSARIO FACEBOOK

BASES LEGALES CONCURSO DACIA 10º ANIVERSARIO FACEBOOK BASES LEGALES CONCURSO DACIA 10º ANIVERSARIO FACEBOOK 1.- ORGANIZADOR La entidad RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A. (en adelante RENAULT) con N.I.F. A47329180, y con oficinas en Avda. de Burgos, 89, 28050

Más detalles

Sorteo de entradas para el partido Real Madrid Athletic Club y alojamiento en hotel NH Collection Eurobuilding para 2 personas Bases legales

Sorteo de entradas para el partido Real Madrid Athletic Club y alojamiento en hotel NH Collection Eurobuilding para 2 personas Bases legales Sorteo de entradas para el partido Real Madrid Athletic Club y alojamiento en hotel NH Collection Eurobuilding para 2 personas Bases legales 1. Compañía organizadora La entidad mercantil Petróleos del

Más detalles

BASES DEL CONCURSO: Iberia Pics

BASES DEL CONCURSO: Iberia Pics BASES DEL CONCURSO: Iberia Pics 1.- Compañía organizadora IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA SOCIEDAD UNIPERSONAL (en adelante IBERIA) con domicilio social en Madrid, calle Martínez

Más detalles

BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN DEL CONCURSO UNEXPECTED DAY

BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN DEL CONCURSO UNEXPECTED DAY BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN DEL CONCURSO UNEXPECTED DAY 1- Entidad organizadora La COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL LA MAQUINISTA, con C.I.F. nº H62322771 y domicilio en Paseo Potosí 2,

Más detalles

BASES DEL CONCURSO DENOMINADO CONCURSO ARCHITECT 4D

BASES DEL CONCURSO DENOMINADO CONCURSO ARCHITECT 4D BASES DEL CONCURSO DENOMINADO CONCURSO ARCHITECT 4D EMPRESA ORGANIZADORA L OREAL ESPAÑA, S.A., con domicilio social en 28027-Madrid, calle Josefa Valcárcel número 48, con CIF A-28050359, organiza una animación

Más detalles

Tabla de contenido Datos del procedimiento... 1

Tabla de contenido Datos del procedimiento... 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA DOCUMENT COL LEGIAL Casp, 130 08013 Barcelona SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO Sol licitud número: Solicitud número: Registrat número: Registrado número: N.I.F.: Adreça: Dirección: C.Postal:

Más detalles

Demuestra que eres un #RealRunnerNN.

Demuestra que eres un #RealRunnerNN. Demuestra que eres un #RealRunnerNN. 1. COMPAÑÍA ORGANIZADORA La entidad Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Española con CIF A- 81946485 (en adelante NN) con

Más detalles

CLÁUSULAS DOMINIOS WEB

CLÁUSULAS DOMINIOS WEB CL Florida 58 1º- 3ª 01005 Vitoria (Álava) España CLÁUSULAS DOMINIOS WEB Adaptación LOPD realizada por TERRALOGIA 902 01 47 87 www.terralogia.es Francisca Vargas Real, en cumplimiento de lo dispuesto en

Más detalles

ZORRAQUINO. Bases legales del concurso Hazte con los dos organizado por ZORRAQUINO COMUNICACIÓN, S.L.U.

ZORRAQUINO. Bases legales del concurso Hazte con los dos organizado por ZORRAQUINO COMUNICACIÓN, S.L.U. Bases legales del concurso Hazte con los dos organizado por COMUNICACIÓN, S.L.U. COMUNICACIÓN, S.L.U. (en adelante, ) con domicilio social en Marqués del Puerto 6, 1º 48009 BILBAO (Bizkaia) y CIF nº B-95195905,

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA L.O.P.D.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA L.O.P.D. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA L.O.P.D. Es aplicable la normativa de protección de datos a los datos tratados por los profesionales autónomos? Sí. La Ley Orgánica de Protección de Datos es aplicable a todos

Más detalles

REGLAMENTO JUEGO-CONCURSO

REGLAMENTO JUEGO-CONCURSO REGLAMENTO JUEGO-CONCURSO 1.- ORGANIZADOR. La sociedad MAISONS DU MONDE ESPAÑA, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con CIF número B-83945069 y con sede social en la calle Zurbano nº 10, 2ª

Más detalles

HISPANITAS - Bases legales de la Promoción en Facebook, Instagram y Twitter #HISPANITASparaMamá

HISPANITAS - Bases legales de la Promoción en Facebook, Instagram y Twitter #HISPANITASparaMamá HISPANITAS - Bases legales de la Promoción en Facebook, Instagram y Twitter #HISPANITASparaMamá 1. Elegibilidad La promoción #HISPANITASparaMamá (el Concurso ) está abierto a personas con residencia legal

Más detalles

BASES LEGALES CONCURSO EL HELICÓPTERO DE TPA. Las presentes bases tendrán validez desde el 5 de octubre de 2015 hasta la finalización del concurso.

BASES LEGALES CONCURSO EL HELICÓPTERO DE TPA. Las presentes bases tendrán validez desde el 5 de octubre de 2015 hasta la finalización del concurso. BASES LEGALES CONCURSO EL HELICÓPTERO DE TPA Las presentes bases tendrán validez desde el 5 de octubre de 2015 hasta la finalización del concurso. I. ORGANIZACIÓN De hoy no pasa (en adelante, el Programa),

Más detalles

SEGUNDO: FORMAS DE PARTICIPAR EN EL CONCURSO

SEGUNDO: FORMAS DE PARTICIPAR EN EL CONCURSO Las presentes bases tienen por objeto reglamentar y establecer los procedimientos del concurso denominado Social Master Chef a realizarse en las redes sociales de Samsung Chile (en adelante el Portal )

Más detalles

La sociedad IP INGENIERÍA DE PRODUCIÓN S.L con domicilio social en Avda. Puente Cultural, 10 Loc 2 bloque B, San Sebastián de los Reyes, Madrid.

La sociedad IP INGENIERÍA DE PRODUCIÓN S.L con domicilio social en Avda. Puente Cultural, 10 Loc 2 bloque B, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Datos identificativos de la entidad gestora del sitio Web La sociedad IP INGENIERÍA DE PRODUCIÓN S.L con domicilio social en Avda. Puente Cultural, 10 Loc 2 bloque B, San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Más detalles

Los participantes se podrán inscribir para participar en este concurso entre los días 27 de marzo de 2013 y el 22 de abril de 2013, ambos inclusive.

Los participantes se podrán inscribir para participar en este concurso entre los días 27 de marzo de 2013 y el 22 de abril de 2013, ambos inclusive. Primer Concurso Aula de Cocina del Mencey: La mejor tortilla. HISPANO ALEMANA DE MANAGEMENT HOTELERO, S.A. (En adelante, IBEROSTAR o la Organizadora), con CIF A-07816481, con domicilio social en Calle

Más detalles

El participante podrá consultar las bases del presente Concurso en la página web de www.ligabbva.com en la siguiente dirección http://ow.

El participante podrá consultar las bases del presente Concurso en la página web de www.ligabbva.com en la siguiente dirección http://ow. Bases del Concurso Busca tu entrada de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. para el partido F.C. Barcelona Real Madrid C.F. y el Real Madrid C.F. Levante U.D. 1.- Entidad organizadora, ámbito territorial

Más detalles

BASES DEL CONCURSO "#AmigoPródigo 2016

BASES DEL CONCURSO #AmigoPródigo 2016 BASES DEL CONCURSO "#AmigoPródigo 2016 VINCCI HOTELES, S.A., con CIF A-82919945, domiciliada en C/ Anabel Segura, nº 11, Edificio A, Bajo, Centro de Negocios Albatros, 28108 Alcobendas (Madrid), tiene

Más detalles

PRIMERA.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES. CECSAMEX S.A DE C.V

PRIMERA.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES. CECSAMEX S.A DE C.V AVISO DE PRIVACIDAD En cumplimento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares ( en adelante LA LEY ), se pone a disposición de los solicitantes y cualquier

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE D acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), PETROINSTAL

Más detalles