Ajuntament Sant Pere de Ribes

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Ajuntament Sant Pere de Ribes"

Transcripción

1 EDICTE/ Amb data 20 d octubre de 2016, el Sr. Josep Moya Ibáñez, Alcalde accidental de l Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ha dictat el Decret, del contingut següent : DECRET 1042/2016 APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS BORSA DE TREBALL DE PERSONAL EN PRÀCTIQUES VINCULAT AL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL. Vistes les bases que regiran la convocatòria per poder seleccionar personal en pràctiques vinculat al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per un període de sis mesos, de l Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs de mèrits de personal laboral temporal. Vista la necessitat de nomenar el Tribunal de selecció. Vista la necessitat d aprovar la llista d admesos i exclosos en el procés selectiu. Vista la necessitat de determinar la data per la realització de les proves. Per aquest Decret, R E S O L C 1r.Nomenar al tribunal de selecció amb les següents persones: President/a: Santiago Blanco Serrano, Adjunt a Secretaria, i com a suplent Eva Garrido Juan, Cap de Servei de Llicències, Disciplina Urbanística, Habitatge i Patrimoni. Vocal núm. 1: que actuarà com a Secretari, Antonio Pérez Barrios, Cap del Servei de Recursos Humans, i com a suplent Raquel Aguilera Alonso, Cap de serveis econòmics. Vocal núm. 2: Laura Tomàs Sánchez, Tècnica d arxiu i com a supent Yolanda Dauden Villalta, Cap de serveis de promoció econòmica. Vocal núm. 3: Júlia González Bou, Cap del servei de Planejament, Gestió Urbanística i Projectes, i com a suplent Rosa Riba Vilanova, Arquitecta. Vocal núm.4: Joaquim-Antoni Vidal Puig, membre designat per l Escola d Administració Pública de Catalunya, i com a suplent Mercè López-Feliu Font 2n.-Declarar admesos provisionalment en el procés selectiu de la convocatòria a les següents persones: Arquitecte/a: Z Tècnic/a superior en dret: Tècnic/a de serveis econòmics: K Arquitecte/a tècnic/a: F

2 Tècnic/a de mitjans de comunicació: R Educador/a social: C Treballador/a social: E C L Enginyer/a tècnic/a: T L Tècnic/a mitjà/na de medi ambient: T F M W Tècnic/a mitjà/na de promoció econòmica: K Tècnic/a mitjà/na de serveis a les persones: H W Z Tècnic/a mitjà/na informàtica: Veure punt 3 del decret apartat Exclosos Tècnic/a mitjà/na recursos humans: H W Z Delineant/a: Auxiliar tècnic/a de medi ambient: F

3 Tècnic/a informàtica: Y V Tècnic especialista: A F Auxiliar tècnic/a de serveis a les persones: Veure punt 3 del decret apartat Exclosos Auxiliar administratiu/va Z L J T A W C Auxiliar tècnic/a d arxiu Z L J X T A W C 3r-Declarar exclòs a: Arquitecte/a: Tècnic/a superior en dret: Tècnic/a de serveis econòmics: Per no acreditar el punt 1) A).2, el punt 3 i el punt 4 de les bases

4 Arquitecte/a tècnic/a: Tècnic/a de mitjans de comunicació: Educador/a social:. Treballador/a social: N. Enginyer/a tècnic/a: H. Tècnic/a mitjà/na de medi ambient: D T K Tècnic/a mitjà/na de promoció econòmica: Tècnic/a mitjà/na de serveis a les persones:

5 Tècnic/a mitjà/na informàtica: Per no acreditar el punt 1) A).2 i el punt 4 de les bases Tècnic/a mitjà/na recursos humans: Delineant/a: Q Auxiliar tècnic/a de medi ambient: W S K Per no presentar la documentació requerida al punt 6 de les bases Tècnic/a informàtica: Per no acreditar el punt 4 de les bases Tècnic especialista: V

6 Auxiliar tècnic/a de serveis a les persones: V Auxiliar administratiu/va: V K S W Per no acreditar el punt 1) A).2 i punt 4 de les bases Per no acreditar el punt 1) A).2, el punt 3 i 4 de les bases Auxiliar tècnic/a d arxiu: K S Per no acreditar el punt 1) A).2 i punt 4 de les bases Per no acreditar el punt 1) A).2, el punt 3 i 4 de les bases 4t.- Establir un termini de 10 dies que, d acord amb l article 68 de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es dóna als aspirants exclosos per esmenar les deficiències. La llista provisional s elevarà a definitiva sense necessitat de nova publicació si, en l indicat termini de 10 dies, no es presenten reclamacions.

7 5è- Convocar als següents aspirants definitivament admesos el proper dia 9 de novembre a les 09.30h a la Sala Polivalent de les Dependències municipals de Les Roquetes, situada a la Plaça Vinya d en Petaca núm. 1., per realitzar la prova de català nivell C: R C L T, en cas de presentar la documentació requerida D, en cas de presentar la documentació requerida Q, en cas de presentar la documentació requerida S, en cas de presentar la documentació requerida K, en cas de presentar la documentació requerida S, en cas de presentar la documentació requerida. 6è.-Informar als aspirants admesos que la llista amb la valoració dels mèrits quedarà publicada el dia 9 de novembre de 2016 mitjançant el taulell d anuncis i la pagina web de l Ajuntament Segons el que disposa el punt 5 de les bases, els aspirants que obtinguin les 10 millors puntuacions quedaran convocats per realitzar una entrevista personal el dia 10 de novembre de è.Exposar aquesta resolució al tauler d anuncis de l Ajuntament de i de les dependències municipals de les Roquetes i a la pàgina web municipal L Alcalde accidental Josep Moya Ibáñez, 20 d octubre de 2016

Estudi Organitzatiu 2016

Estudi Organitzatiu 2016 Estudi Organitzatiu 2016 Malgrat de Mar, 9 de novembre 2015. Organigrama General ORGANIGRAMA GENERAL Equip de Govern Cap d Àrea de Serveis Generals / Secretari Cap d Àrea de Serveis Econòmics / Interventor

Más detalles

Oficina d Afers Generals Casanova, 143 Tel Facultat de Medicina Barcelona Fax

Oficina d Afers Generals Casanova, 143 Tel Facultat de Medicina Barcelona Fax Resolució de 6 de juliol de 2015, per la qual es fa pública la llista provisional d admesos i exclosos als concursos per a la selecció de personal acadèmic contractat temporal D acord amb el que estableix

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: pàg 2/6 Índex CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI... 3 1. OBJECTE... 3 2. ÀMBIT SUBJECTIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI...

Más detalles

ACTA DE SELECCIÓ PER A LA SELECCIÓ D UN/A AUXILAR ADMINISTRATIU/VA COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL

ACTA DE SELECCIÓ PER A LA SELECCIÓ D UN/A AUXILAR ADMINISTRATIU/VA COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL ACTA DE SELECCIÓ PER A LA SELECCIÓ D UN/A AUXILAR ADMINISTRATIU/VA COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL Sant Celoni, a les 9:00 hores del dia 3 de juliol de 2014, s inicia a Sax Sala el procés per a la selecció

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents: BASES REGULADORES L PROCÉS SELECTIU PER COBRIR INTERINAMENT UNA PLAÇA TÈCNIC/A AUXILIAR BIBLIOTECA, GRUP C1 PEL PROCEDIMENT CONCURS-OPOSICIÓ, FINS A LA SEVA COBERTURA FINITIVA. Primera.- Objecte. L objecte

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Institut Català de la Salut BASES GENERALS MOBILITAT VOLUNTÀRIA

Institut Català de la Salut BASES GENERALS MOBILITAT VOLUNTÀRIA BASES GENERALS MOBILITAT VOLUNTÀRIA 1 INDEX 1. Normes generals 2. Places convocades i sistema de resultes 3. Requisits de participació 4. Inscripció 5. Termini d inscripció 6. Renuncia i modificacions

Más detalles

BORSA DE TREBALL HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA

BORSA DE TREBALL HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA BORSA DE TREBALL - 2008 HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA Categories per a les quals s obre la borsa de treball: ATS/DUI, Llevadora, Fisioteraputa, Terapeuta Ocupacional, Auxiliar d infermeria, Tècnic

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 31 DE GENER DE 2013 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 31 DE GENER DE 2013 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 31 DE GENER DE 2013 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió plenària ordinària de

Más detalles

ACTA DE L OBERTURA DEL SOBRE 3, QUE CONTÉ LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT LA MERA APLICACIÓ DE FÓRMULES

ACTA DE L OBERTURA DEL SOBRE 3, QUE CONTÉ LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT LA MERA APLICACIÓ DE FÓRMULES Ref.: Expedient ECAU-6771/2015 ACTA DE L OBERTURA DEL SOBRE 3, QUE CONTÉ LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT LA MERA APLICACIÓ DE FÓRMULES President: Els vocals: Sr. Alfredo

Más detalles

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 NOTA INFORMATIVA REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 Auxiliar de gerontologia Els professionals que estan treballant actualment o s incorporin abans del 31 de

Más detalles

ACTA DE L OBERTURA DEL SOBRE 3, QUE CONTÉ LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT LA MERA APLICACIÓ DE FÓRMULES

ACTA DE L OBERTURA DEL SOBRE 3, QUE CONTÉ LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT LA MERA APLICACIÓ DE FÓRMULES Ref.: Expedient ECAU-7032/2015 ACTA DE L OBERTURA DEL SOBRE 3, QUE CONTÉ LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT LA MERA APLICACIÓ DE FÓRMULES President: Els vocals: Sr. Alfredo

Más detalles

CONVOCATÒRIA S-11/16 DE SELECCIÓ DE PERSONAL

CONVOCATÒRIA S-11/16 DE SELECCIÓ DE PERSONAL Àrea de Presidència Direcció dels Serveis de Recursos Humans Minerva, 4 08006 Barcelona Tel. 934 049 271 Fax 934 022 279 o.agcontrac@diba.cat www.diba.cat CONVOCATÒRIA S-11/16 DE SELECCIÓ DE PERSONAL La

Más detalles

Què és? Som el que mengem

Què és? Som el que mengem Què és? Som el que mengem Natació Educativa Hoquei Medi Obert Act. aquàtica discapacitats Tallers Cuina L H Camina 100x100 SALUDABLE Dia Mundial de la Salut Jornades Adaptades INTRO Activitat física i

Más detalles

ANUNCI. Convocatòria borsa extraordinària de personal funcionari interí (auxiliar de biblioteca)

ANUNCI. Convocatòria borsa extraordinària de personal funcionari interí (auxiliar de biblioteca) ANUNCI Convocatòria borsa extraordinària de personal funcionari interí (auxiliar de biblioteca) El 14 d octubre de 2011, la Batlia ha dictat la resolució següent: 1. Aprovar la convocatòria d un concurs

Más detalles

BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA

BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1. OBJECTE L objecte d aquestes bases és regular el procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball

Más detalles

REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONTRATACIÓ DE PROFESSORAT CONTRATACTAT DOCTOR AMB CARÀCTER INTERÍ. Exposició de Motius

REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONTRATACIÓ DE PROFESSORAT CONTRATACTAT DOCTOR AMB CARÀCTER INTERÍ. Exposició de Motius REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONTRATACIÓ DE PROFESSORAT CONTRATACTAT DOCTOR AMB CARÀCTER INTERÍ Exposició de Motius Aquest reglament regula el procés de selecció per a cobrir interinament

Más detalles

L Ajuntament de Catarroja, per acord de la Junta de Govern Local de data 10 de març de 2016, va aprovar les següents:

L Ajuntament de Catarroja, per acord de la Junta de Govern Local de data 10 de març de 2016, va aprovar les següents: Ajuntament de Catarroja Bases per a la provisió definitiva de cinc places d oficial de policia local, categoria d oficial, grup C, subgrup C1, quatre pel torn de promoció interna, mitjançant concurs oposició,

Más detalles

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA Administració Local 2013-02069 Ajuntament de Constantí ANUNCI La Junta de Govern Local, en sessió de data 12 de febrer de 2013, va aprovar la convocatòria

Más detalles

BASES PER COBRIR UNA PLAÇA D EDUCADOR/A INFANTIL PER A LA LLAR D INFANTS MUNICIPAL EN RÈGIM LABORAL FIX.

BASES PER COBRIR UNA PLAÇA D EDUCADOR/A INFANTIL PER A LA LLAR D INFANTS MUNICIPAL EN RÈGIM LABORAL FIX. La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 31 de març de 2009, va aprovar les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d educadora infantil, vacant inclosa a l oferta de treball per a l any

Más detalles

RESOLC: Barcelona, 1 d abril de Prof. Enric Fossas Colet Rector

RESOLC: Barcelona, 1 d abril de Prof. Enric Fossas Colet Rector RESOLUCIÓ núm. 528/2016, d 1 d abril, de la Universitat Politècnica de Catalunya, per la qual es convoquen concursos públics per a la contractació de professorat associat. D acord amb la Llei orgànica

Más detalles

BASES. Segona.- Funcions Les funcions d aquest lloc són, entre altres, les següents:

BASES. Segona.- Funcions Les funcions d aquest lloc són, entre altres, les següents: BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ, EN RÈGIM FUNCIONARI INTERÍ, DE LES PLACES VACANTS QUE ES PRODUEIXIN D'AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL ADSCRITES A L'OAC BASES Primera.- Objecte de

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones

Más detalles

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria. Primera. Participants 1.1. Hauran de participar necessàriament en aquest concurs els funcionaris

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria. Primera. Participants 1.1. Hauran de participar necessàriament en aquest concurs els funcionaris Universitat de València RESOLUCIÓ de de setembre de 2016, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per als funcionaris i funcionàries del grup A (subgrups A1 i A2), d administració

Más detalles

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS Acord de la Comissió d Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d Ordenació

Más detalles

PLENO NÚMERO 10 PLE NÚMERO 10

PLENO NÚMERO 10 PLE NÚMERO 10 PLE / PLENO 24-06-09 PLE NÚMERO 10 En compliment del que es disposa en l article 46 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l article 78.1 i concordants

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL Article 1 Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides per l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les bases del règim

Más detalles

Jornada sobre l impacte de les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals

Jornada sobre l impacte de les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals Jornada sobre l impacte les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals Llei 25/2013 27 sembre. Impuls la factura electrònica i creació l Comptable Factures 1 1 1 Objecte Objecte

Más detalles

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO 2016-2017 Març de 2016 Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO per

Más detalles

Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents Preguntes més freqüents Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya,

Más detalles

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2016, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

La present convocatòria es publicarà en el tauler d anuncis, a la pàgina web d aquest Ajuntament, i al BOIB.

La present convocatòria es publicarà en el tauler d anuncis, a la pàgina web d aquest Ajuntament, i al BOIB. BASES PER LES QUALS S HA DE REGIR EL CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL. L art. 23.2 de la Constitució disposa

Más detalles

ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ D UN/A ADMINISTRATIU/VA EN RÈGIM DE FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/NA I CREACIÓ D UNA BORSA DE TREBALL

ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ D UN/A ADMINISTRATIU/VA EN RÈGIM DE FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/NA I CREACIÓ D UNA BORSA DE TREBALL ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ D UN/A ADMINISTRATIU/VA EN RÈGIM DE FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/NA I CREACIÓ D UNA BORSA DE TREBALL Exp. núm.: 2016/110 Fase oposició: Data: 7 de maig de 2016 Hora inici: 8:30

Más detalles

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2016, de la Direcció General d Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es determinen, per

Más detalles

A) Aspirants admesos:

A) Aspirants admesos: ANUNCI Es posa en general coneixement que l Alcaldia en data 24 de novembre de 2011 ha dictat, entre d altres, una Resolució, la part dispositiva de la qual, es del següent tenor literal: «Primer. Aprovar

Más detalles

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT Regidoria de RRHH. Ensenyament, Joventut i Ocupació Departament de Recursos Humans

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT Regidoria de RRHH. Ensenyament, Joventut i Ocupació Departament de Recursos Humans BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE OPERARIS PER LA NETEJA DE LES PLATGES, AGRUPACIÓ PROFESSIONAL, MITJANÇANT CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL A TEMPS COMPLERT I PER OBRA I SERVEI DETERMINAT 1.- OBJECTE

Más detalles

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 Audiència Pública Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 2007-2011: CONTEXT SOCIAL I ECONÒMIC DE CRISI SITUACIÓNO ÉS FÀCIL DES DE FA ANYS, I ESPECIALMENT DE FA 3. PER QUÈ? El 30% de l activitat de

Más detalles

Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen borses

Más detalles

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE LA BISBAL D EMPORDÀ

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE LA BISBAL D EMPORDÀ 16.200813 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE LA BISBAL D EMPORDÀ IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ Núm. de la sessió : 16/2013 Data : 20.08.2013 Hora d inici : 20.00 h

Más detalles

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 Í N D E X 1. FUNCIONALITAT...2 1.1 Alta de sol licitud...2 1.1.1 Introducció dades...2 1.1.2 Resultat del procés...4 N. versió: 1.0. Pàg. 2 / 6 1. FUNCIONALITAT 1.1 Alta de sol

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P D Número de Registre de Entitat Local

AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp) N.I.F. P D Número de Registre de Entitat Local AJUNTAMENT DE RIUDECOLS ANUNCI ACORD DE PLE SOBRE RÈGIM DE DEDICACIO DELS CÀRRECS ELECTES I RETRIBUCIONS Per Acord plenari de data 7 de juliol de 2015 es va acordar el règim de dedicació dels càrrecs electes

Más detalles

PLA D OCUPACIÓ MUNICIPAL CONVOCATÒRIA BASES REGULADORES PER A LA SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE TREBALLADORS/RES

PLA D OCUPACIÓ MUNICIPAL CONVOCATÒRIA BASES REGULADORES PER A LA SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE TREBALLADORS/RES PLA D OCUPACIÓ MUNICIPAL CONVOCATÒRIA 2016-2017 BASES REGULADORES PER A LA SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE TREBALLADORS/RES PLA D OCUPACIÓ MUNICIPAL 2016-2017 CONVOCATÒRIA ANY 2016-2017 BASES

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO MURO DE ALCOY 23231 APROVAR LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS PER AL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA D'AGENT DE POLICIA LOCAL

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA I ATORGAMENT DE 9 BEQUES DE COL LABORACIÓ A DESENVOLUPAR EN EL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB).

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA I ATORGAMENT DE 9 BEQUES DE COL LABORACIÓ A DESENVOLUPAR EN EL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB). BASES PER A LA CONVOCATÒRIA I ATORGAMENT DE 9 BEQUES DE COL LABORACIÓ A DESENVOLUPAR EN EL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB). CURS 2010-2011 1.- Objecte Es objecte de les presents bases

Más detalles

1.- OBJECTE 2.- CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA

1.- OBJECTE 2.- CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D UN CONSERGE, AGRUPACIÓ PROFESSIONAL MITJANÇANT CONTRACTE LABORAL AMB CARÀCTER NO PERMANENT PER OBRA I SERVEI DETERMINAT PER JUBILACIÓ DE L OCUPANT DE LA PLAÇA

Más detalles

Fer l oferta pública de dues places d investigador doctor júnior d acord amb les bases següents.

Fer l oferta pública de dues places d investigador doctor júnior d acord amb les bases següents. Universitat de València RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2016, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública de dues places d investigador doctor júnior d aquest organisme amb contracte

Más detalles

ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA TAXES, PREUS PÚBLICS I PREUS PRIVATS ANY 2016 TAXES

ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA TAXES, PREUS PÚBLICS I PREUS PRIVATS ANY 2016 TAXES ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA TAXES, PREUS PÚBLICS I PREUS PRIVATS ANY 2016 TAXES Publicades al BOPD el 31 de desembre de 2015 i a l'ordenança fiscal 3.1 TAXES PER SERVEIS GENERALS SERVEI Taxa 2016 ( )

Más detalles

Convocatoria para la provisión de dos plazas de inspector de la policía local, grupo A, subgrupo A2. [2016/10112]

Convocatoria para la provisión de dos plazas de inspector de la policía local, grupo A, subgrupo A2. [2016/10112] Ajuntament de Paiporta Convocatòria per a la provisió de dos places d inspector de la policia local, grup A, subgrup A2. [2016/10112] Mitjançant Resolució d Alcaldia número 1214/2016, de 9 de desembre,

Más detalles

1. Condicions generals 1. Condiciones generales

1. Condicions generals 1. Condiciones generales Convocatòria d audicions per a confeccionar una llista de col laboradors de CLARINET BAIX per la T. 2015/16 Convocatoria de audiciones para elaborar una lista de colaboradores de CLARINETE BAJO para la

Más detalles

Fer l oferta pública d una plaça d investigador/a no doctor d acord amb les bases següents.

Fer l oferta pública d una plaça d investigador/a no doctor d acord amb les bases següents. Universitat de València RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2016, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador no doctor d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València

Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ d 1 febrer de 2016, del rector, per la qual es convoca concurs per a la provisió de lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector administració especial,

Más detalles

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA I ATORGAMENT D ONZE BEQUES DE COL LABORACIÓ A DESENVOLUPAR EN EL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB)

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA I ATORGAMENT D ONZE BEQUES DE COL LABORACIÓ A DESENVOLUPAR EN EL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB) BASES PER A LA CONVOCATÒRIA I ATORGAMENT D ONZE BEQUES DE COL LABORACIÓ A DESENVOLUPAR EN EL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB) 1.- Objecte Es objecte de les presents bases regir la convocatòria

Más detalles

14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504

14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504 14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504 en empreses i entitats del sector públic en llocs no inclosos en l apartat 1.2 del present barem: 0,06 punts per mes complet de servici en actiu. En cap cas no es valorarà

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo FORMACIÓ BONIFICADA Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social per la contingència

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

Fer l oferta pública d una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d acord amb les bases següents.

Fer l oferta pública d una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d acord amb les bases següents. Universitat de València RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d aquest organisme

Más detalles

Fer l oferta pública d una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d acord amb les bases següents.

Fer l oferta pública d una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d acord amb les bases següents. Universitat de València RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d aquest organisme

Más detalles

Universitat Miguel Hernández d Elx Universidad Miguel Hernández de Elche

Universitat Miguel Hernández d Elx Universidad Miguel Hernández de Elche Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2016, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

1528 2001 01 24 DOGV - Núm. 3.924

1528 2001 01 24 DOGV - Núm. 3.924 1528 2001 01 24 DOGV - Núm. 3.924 21657702 DAVO MOLTO, JORDI INGLES ITALIANO 13124283 DELGADO PEREZ, ANTONIO FRANCES 33475060 ESCOLANO LÓPEZ, ROBERT INGLES ITALIANO 22008249 ESPINOSA IRLES, MILAGROS DEL

Más detalles

Qüestionari d avaluació

Qüestionari d avaluació Qüestionari d avaluació 2010 Guia d instruccions per complimentar el model de qüestionari d avaluació. març 2010 GS012010QP10001 I RESOLUCIÓ 2010 La Resolució TRE/3767/2009, de 30 de novembre (DOGC. Núm.5545,

Más detalles

Dept. Serveis Informàtics Cr Pere Martell 2 Tel Fax Tarragona

Dept. Serveis Informàtics Cr Pere Martell 2 Tel Fax Tarragona PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DOS (2) EQUIPAMENTS PER A LA REALITZACIÓ DE CÒPIES DE SEGURETAT A DISC AMB EMMAGATZEMATGE DEDICAT, DEDUPLICACIÓ I

Más detalles

EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS

EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS Carme Lucena Cayuela vocal del Tribunal Català de Contractes

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL COMTE DE REUS I DE COVADONGA DE SABADELL. DESEMBRE 2006

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

EL PORTAL DE CONCILIACIONS

EL PORTAL DE CONCILIACIONS EL PORTAL DE CONCILIACIONS http://conciliacions.gencat.cat El Departament de Treball ha posat en funcionament el portal de conciliacions per fer efectiu el dret dels ciutadans a relacionar-se amb l Administració

Más detalles

Fer l oferta pública d una plaça d investigador/a doctor sènior d acord amb les bases següents.

Fer l oferta pública d una plaça d investigador/a doctor sènior d acord amb les bases següents. Universitat de València RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a doctor sènior d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

Fer l oferta pública d una plaça d investigador/a no doctor d acord amb les bases següents.

Fer l oferta pública d una plaça d investigador/a no doctor d acord amb les bases següents. Universitat de València RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a no doctor d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

Ajuntament de Puçol Ayuntamiento de Puçol

Ajuntament de Puçol Ayuntamiento de Puçol Ajuntament de Puçol Convocatòria i bases específiques per a la provisió en propietat d una plaça de tècnic superior informàtic, de l escala d administració especial, subgrup A1, mitjançant concurs oposició

Más detalles

AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA Exp. 55/2016 RPH Tauler d'anuncis, web selecció de personal, BOP i DOGC ANUNCI L'Alcaldessa Presidenta de l'ajuntament de Vilajuïga, per decret de 21 de març de 2016, ha aprovat la convocatòria de concurs

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

El museu s articula a través de la Col lecció i del programa d exposicions i activitats, i té per objecte:

El museu s articula a través de la Col lecció i del programa d exposicions i activitats, i té per objecte: BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR LA PLAÇA D'ADMINISTRATIU/VA DE RECURSOS HUMANS DEL MUSEU D ART CONTEMPORANI DE BARCELONA El Museu d Art Contemporani de Barcelona El Museu

Más detalles

de la Universitat de València, de conformitat amb les següents bases de la convocatòria.

de la Universitat de València, de conformitat amb les següents bases de la convocatòria. Universitat de València RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2012, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna,

Más detalles

Número de Vacantes. Nombre de vacants. Especialidad. 4 Aplicaciones Libre 3 Aplicaciones Promoción Interna

Número de Vacantes. Nombre de vacants. Especialidad. 4 Aplicaciones Libre 3 Aplicaciones Promoción Interna Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2008, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d accés al grup A, subgrup A2, sector d administració

Más detalles

Què no és? Què és? Factura Electrònica (en el sector públic)

Què no és? Què és? Factura Electrònica (en el sector públic) FACTURACI Ó ELECTRÒNI CA Factura Electrònica (en el sector públic) Què és? És un document electrònic que: Viatja per mitjans electrònics Garanteix l autenticitat de l origen Garanteix la integritat it

Más detalles

Convocar proves selectives d accés al grup A, subgrup A1, per promoció

Convocar proves selectives d accés al grup A, subgrup A1, per promoció Universitat de València RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2013, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector

Más detalles

de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. por el procedimiento de libre designación. [2016/7931]

de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. por el procedimiento de libre designación. [2016/7931] Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió

Más detalles

Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals

Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals , pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals Avís legal: aquest text és propietat del CEMICAL. S autoritza de manera genèrica l accés als continguts, el seu tractament

Más detalles

FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS QUE OFEREIX EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE BEQUES DE COL LABORACIÓ

FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS QUE OFEREIX EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE BEQUES DE COL LABORACIÓ Pàg.: 1 de 6 PRESTACIONS QUE OFEREIX EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE BEQUES DE Pàg.: 2 de 6 FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ Nom de la prestació Descripció Tramitació de beques

Más detalles

CIRCULAR 2/2016 DE LA SECRETARIA GENERAL SOBRE PEUS DE RECURSOS ADMINISTRATIUS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L ENTRADA EN VIGOR EL 2.10

CIRCULAR 2/2016 DE LA SECRETARIA GENERAL SOBRE PEUS DE RECURSOS ADMINISTRATIUS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L ENTRADA EN VIGOR EL 2.10 Àrea de Presidència Secretaria General Direcció de Serveis de Secretaries Delegades CIRCULAR 2/2016 DE LA SECRETARIA GENERAL SOBRE PEUS DE RECURSOS ADMINISTRATIUS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L ENTRADA EN VIGOR

Más detalles

Bases específicas. Bases específiques

Bases específicas. Bases específiques Ministeri de Justícia ORDRE JUS/2683/2015, d 1 de desembre, del Ministeri de Justícia, per la qual es convoca un procés selectiu per a l accés, per promoció interna, al cos de Tramitació Processal i Administrativa

Más detalles

1.2. Tenir complerts 16 anys el dia en què acaba el termini de presentació

1.2. Tenir complerts 16 anys el dia en què acaba el termini de presentació Universitat de València RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a no doctor d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

especial, técnico superior de laboratorio de la Universidad Politécnica de València, d acord amb les bases següents:

especial, técnico superior de laboratorio de la Universidad Politécnica de València, d acord amb les bases següents: Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2010 de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

PROEMPLEO-LORCA III, enmarcado en la Subvención Global del Fondo

PROEMPLEO-LORCA III, enmarcado en la Subvención Global del Fondo Bases para la selección de un monitor para impartir la acción formativa de Monitor de Ocio y Actividades Extraescolares, del Proyecto PROEMPLEO-LORCA III, enmarcado en la Subvención Global del Fondo Social

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

CERTIFICACIÓ D EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D EDIFICIS

CERTIFICACIÓ D EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D EDIFICIS CERTIFICACIÓ D EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D EDIFICIS Divisió de Gestió Energètica Institut Català d Energia Gener 2014 NOU PROCEDIMENT DE CERTIFICACIÓ A) PER QUÈ AQUESTS CANVIS? Atesa la probable aprovació

Más detalles

VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP. VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES.

VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP. VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES. VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES. Emplaçament (el lateral vertical indica el nord) 1 Vista aèria de la parcel

Más detalles

Actividad: formación complementaria y especialización en el desarrollo, Activitat: formació complementària i especialització en el desenvolupament,

Actividad: formación complementaria y especialización en el desarrollo, Activitat: formació complementària i especialització en el desenvolupament, Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2016, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen tretze beques per a la realització

Más detalles

Segon Aprovar les bases de la convocatòria que figuren com a annex de la present resolució.

Segon Aprovar les bases de la convocatòria que figuren com a annex de la present resolució. Institut Valencià de Finances RESOLUCIÓ de 30 de març de 2016, del director general de l Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió temporal del lloc LRR08, assessor/a jurídico/a,

Más detalles

RECURSOS HUMANS Exp... SG2214CP0002. - Establir les bases del procediment en els següents termes:

RECURSOS HUMANS Exp... SG2214CP0002. - Establir les bases del procediment en els següents termes: Vist l expedient de referència, i d acord amb el que preveu l article 21.1.g) de la Llei 7/1985, HE RESOLT: Aprovar la convocatòria i les bases del procediment selectiu per a la constitució d una borsa

Más detalles

TAULA D EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ DE LA UNIVERSITAT D ALACANT (Acord del Consell de Govern de 25 de febrer de 2010)

TAULA D EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ DE LA UNIVERSITAT D ALACANT (Acord del Consell de Govern de 25 de febrer de 2010) TAULA D EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ DE LA UNIVERSITAT D ALACANT (Acord del Consell de Govern de 25 de febrer de 2010) ÍNDEX DE CONTINGUTS Índex 1. Certificats de llengua

Más detalles

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 6 N.º 184 Consorci Provincial de Bombers de València Anunci del Consorci Provincial de Bombers de València sobre bases de la convocatòria 2016/OP001 que regiran el procés selectiu per a la cobertura de

Más detalles

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a doctor júnior de acuerdo con las siguientes bases.

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a doctor júnior de acuerdo con las siguientes bases. Universitat de València RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a doctor júnior d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos) 8 BOIB Num. 45 18-03-2010 CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ Num. 6095 Decret 47/2010, de 12 de març, de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III

Más detalles