TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60"

Transcripción

1 UNIVERSITAT D'ALACANT MÀSTER EN PROFESSORAT D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (PLA 2009) D024 UNIVERSIDAD DE ALICANTE MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (PLAN 2009) TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS MÒDUL GENÈRIC COD OBLIGATÒRIES COMUNS OBLIGATORIAS COMUNES CR Disseny i adaptació curricular Aprenentatge i desenvolupament en l'adolescència Disfuncions de l'aprenentatge i del desenvolupament en l'adolescència Societat, familia i educació Diseño y adaptación curricular Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia Sociedad, familia y educación MÒDUL ESPECÍFIC 1. BIOLOGIA I GEOLOGIA Didàctica de la biologia i geologia I: aspectes fonamentals Didàctica de la biologia i geologia II: planificació, desenvolupament i avaluació d'unitats didàc. Complements per a la formació disciplinar en biologia i geologia Iniciació a la innovació i investigació en l'aprenentatge de la biologia i geologia Didáctica de la Biología y Geología I: aspectos fundamentales Didáctica de la Biología y Geología II: planificación, desarrollo y evaluación de unidades didácticas Complementos para la formación disciplinar en biología y geología Iniciación a la innovación e investigación en la enseñanza de la Biología y Geología Practicum 1a especialitat 1 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 1 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 1 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat 1 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD Treball fi de màster -b especialitat 1 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 1 MÒDUL ESPECÍFIC 2. CICLOS FORMATIVOS (PROFESORADO EDUCACIÓN SECUNDARIA) Aprenentatge dels mòduls en els cicles formatius de FP per al professorat de ed. Secundària Didàctica dels c. Formatius d'educació professional (per al professorat d'educació secundària) Orientació professional en l'educació secundària. Cicles formatius. Corp professorat secundària La formació professional en espanya Investigació i innovació docent en cicles formatius. Professorat d'educació secundària Aprendizaje de los módulos en los ciclos formativos de FP para el profesorado de educación secundaria Didáctica de los ciclos formativos de FP (para profesores de educación secundaria Orientación profesional en la educación secundaria. Ciclos formativos. Cuerpo de profesores de ed. secund La Formación Profesional en España Investigación e Innovación docente en Ciclos Formativos. Profesorado de Educación Secundaria Practicum 1a especialitat 2 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 2 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 2 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat 2 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD Treball fi de màster -b especialitat 2 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 2

2 MÒDUL ESPECÍFIC 3. CICLOS FORMATIVOS (CUERPO PROFESORADO TÉCNICO FORMACIÓN PROFESIONAL Aprenentatge dels mòduls en els cicles formatius de fp per al professorat tècnic de fp Didàctica dels cicles formatius d'eduació professional (per al professorat tècnic de fp) Orientació professional en l'educació secundària. Cicles formatius. Corps professors tècnics de fp La formació professional en espanya Investigació en educació secundària. Cicles formatius. Corp professors tècnics formació professional Innovació docent en cicles formatius. Corp de professors tècnics de formació professional Aprendizaje de los módulos en los ciclos formativos de FP para el profesorado técnico de fp Didáctica de los ciclos formativos de Educación Profesional (para profesores técnicos de FP) Orientación profesional en la educación secundaria. Ciclos formativos. Cuerpo de profesores técnicos de fp La Formación Profesional en España Investigación en Educación Secundaria. Ciclos Formativos. Cuerpo de profesores técnicos de fp Innovación docente en Ciclos Formativos. Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional Practicum 1a especialitat 3 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 3 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 3 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat 3 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD Treball fi de màster -b especialitat 3 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 3 MÒDUL ESPECÍFIC 4. CONSTRUCCIONES CIVILES, EDIFICACIÓN Y DIBUJO Aprenentatge i ensenyament del dibuix Aplicació de tècniques docents per al professorat de construccions civils, edificació i dibuix La innovació docent, les tics i la investigació educativa en l'educació artístique Aprendizaje y enseñanza del Dibujo Aplicación de técnicas docentes para el profesorado de Construcciones Civiles, Edificación y Dibujo La innovación docente, las TICS y la investigación educativa en la educación Practicum 1a especialitat 4 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 4 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 4 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat 4 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD Treball fi de màster -b especialitat 4 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 4 MÒDUL ESPECÍFIC 5. ECONOMÍA Ensenyament-aprenentatge de l'economia en educació secundària i batxillerat Aprenentatge de l'economia en educació secundària Economia Innovació docent i investigació educativa en l'ensenyament de l'economia Enseñanza- Aprendizaje de la Economía en Educación Secundaria y Bachillerato Aprendizaje de la Economia en educación secundaria Economía Innovación docente e investigación educativa en la enseñanza de la Economía Practicum 1a especialitat 5 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 5 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 5 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat 5 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD Treball fi de màster -b especialitat 5 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 5 MÒDUL ESPECÍFIC 6. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA Didàctica de l'activitat física i l'esport I Didàctica de l'activitat física i l'esport II Bases per a la formació en educació física i esport Iniciació a la innovació i investigació en l'ensenyament de l'educació física i esportiva Didáctica de la Actividad Física y el Deporte I Didáctica de la Actividad Física y el Deporte II Bases para la formación en Educación Física y Deporte Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en educación física y deportiva Practicum 1a especialitat 6 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 6 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 6 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat 6 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD Treball fi de màster -b especialitat 6 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 6 1

3 MÒDUL ESPECÍFIC 7. FÍSICA Y QUÍMICA Didàctica de la física i la química I: aspectes fonamentals Didàctica de la física i la química II: planificació, desenvolupament i avaluació d'unitats didact. Complements per a la formació disciplinar en física i química Iniciació a la innovació i investigació en l'ensenyament de la física i la química Didáctica de la Física y la Química I: aspectos fundamentales Didáctica de la Física y la Química II: planificación, desarrollo y evaluación de unidades didácticas Complementos para la formación disciplinar en Física y Química Iniciación a la innovación e investigación en la enseñanza de la Física y la Química Practicum 1a especialitat 7 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 7 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 7 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat 7 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD Treball fi de màster -b especialitat 7 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 7 MÒDUL ESPECÍFIC 8. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL Orientació professional en l'educació secundària, formació i orientació laboral Formació i atenció a la diversitat en educació secundària. La diversitat i el treball. Fol Relacions laborals Principis d'economia i organització d'empreses Investigació en educació secundària. Formació i orientació laboral Innovació docent en formació i orientació laboral Orientación profesional en la educación secundaria formación y orientación laboral Formación y atención a la diversidad en educación secundaria. la diversidad y el trabajo. fol Relaciones Laborales Principios de Economía y Organización de Empresas Investigación en Educación Secundaria. Formación y Orientación Laboral Innovación docente en Formación y Orientación Labor Practicum 1a especialitat 8 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 8 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 8 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat 8 Treball fi de màster -b especialitat 8 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD 8 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 8 MÒDUL ESPECÍFIC 9. GEOGRAFÍA E HISTORIA Didàctica de las ciències socials: geografia Didàctica de las ccss: història, història de l'arte i educació per a la ciutadania La geografia en l'ensenyament secundària La història: dels orígens a l'època moderna. Cfd per a l'ensenyament de la història contemporànea i la història de l'arte: matèries d'eso i batx. Iniciació a la innovació i investigació educativa en les ciències socials : geografia Innov. I invest. Educativa en l'ensenyament ccss: història, història de l'art i ed. Ciutadania Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia, Historia del Arte y Educación para la ciudadanía La Geografía en la enseñanza secundaria La Historia: de los orígenes a la época moderna Compl. de form. para la ens. de la Historia Contemp. y la Historia del Arte en las materias de ESO y Bachill. Iniciación a la innovación e investigación educativa en Ciencias Sociales: Geografía Innov. e investí. educat en la enseñanza de las ciencias soc.: historia, hist. del arte y educ. para la ciudadanía Practicum 1a especialitat 9 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 9 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 9 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat 9 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD Treball fi de màster -b especialitat 9 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 9

4 MÒDUL ESPECÍFIC 10. INFORMÁTICA Aprenentatge i ensenyament de la informàtica Complements per a la formació disciplinar: informàtica. Innovació i investigació educativa en l'ensenyament de la informàtica. Aprendizaje y Enseñanza de la Informática Complem. para la formación disciplinar: Informática Innovación e investigación educativa en la enseñanza de la Informática Practicum 1a especialitat 10 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 10 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 10 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat 10 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD Treball fi de màster -b especialitat 10 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 10 MÒDUL ESPECÍFIC 11. LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) Aprenentatge i ensenyament del francès: llengua estrangera. Complements de formació per a francés: llengua estrangera Inn. Docent i iniciació invest. En l'ensenyament i aprenentatge francés com llengua estrangera Aprendizaje y enseñanza del Francés Lengua Extranjera Complementos de formación para Francés Lengua Extranjera Innovación docente e iniciación a la investigación en la enseñanzaaprendizaje del Francés Lengua Extranjera Practicum 1a especialitat 11 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 11 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 11 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat 11 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD Treball fi de màster -b especialitat 11 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 11 MÒDUL ESPECÍFIC 12. LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) Didàctica de la llengua i la literatura anglesa com llengua estrangera Lingüística aplicada a l'aprenentatge i ensenyament de l'anglès llengua estragera Investigació, innovació i tics en la didàctica de l'anglès com llengua estrangera. Didáctica de la lengua y literatura de la Lengua Inglesa como LE Lingüística aplicada al aprendizaje y enseñanza del Inglés Lengua Extranjera Investigación, Innovación y TICS en la Didáctica del Inglés como Lengua Extranjera Practicum 1a especialitat 12 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 12 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 12 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat 12 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD Treball fi de màster -b especialitat 12 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 12 MÒDUL ESPECÍFIC 13. LENGUA CATALANA (VALENCIANO) Y SU LITERATURA Didàctica del valencià: llengua i literatura I Didàctica del valencià: llengua i literatura II Complements de formació disciplinar en valencià: llengua i literatura Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en valencià: llengua i literatura Didáctica del Valenciano: Lengua y Literatura I Didáctica del Valenciano: Lengua y Literatura II Complementos de Formación Disciplinar en Valenciano: Lengua y Literatura Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa en Valenciano: Lengua y Literatura Practicum 1a especialitat 13 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 13 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 13 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat 13 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD Treball fi de màster -b especialitat 13 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 13

5 MÒDUL ESPECÍFIC 14. LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA Didàctica de la llengua i la literatura (castellà) en secundària i batxillerat La formació del lector literari en l'educació secundària obligatòria i el batxillerat Llengua i literatura espanyoles en el curriculum de secundària Investigació, innovació i ús de tics en l'ensenyament de llengua i literatura Didáctica de la Lengua y la Literatura (Castellano) en Secundaria y Bachillerato La formación del lector literario en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato Lengua y Literatura Españolas en el curriculum de Secundaria Investigación, innovación y uso de TIC en la enseñanza de Lengua y Literatura Practicum 1a especialitat 14 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 14 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 14 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat 14 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD Treball fi de màster -b especialitat 14 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 14 MÒDUL ESPECÍFIC 15. MATEMÁTICAS Ensenyament de les matemàtiques en educació secundària Aprenentatge de les matemàtiques en educació secundària Aproximació didàctica a la resolució de problemes de matemàtiques Complements per a la formació matemàtica Innovació en l'ensenyament de la matemàtica i investigació en didàctica de la matemàtica Enseñanza de las Matemáticas en Educación Secundaria Aprendizaje de las Matemáticas en educación secundaria Aproximación didáctica a la resolución de problemas de matemáticas Complementos para la formación matemática Innovación en la enseñanza de la Matemática e investigación en Didáctica de la Matemática Practicum 1a especialitat 15 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 15 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 15 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat 15 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD Treball fi de màster -b especialitat 15 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 15 MÒDUL ESPECÍFIC 16. MÚSICA Didàctica de l'expressió musical Músiques del mon i la seua didàctica Percussió corporal i intel ligències múltiples La música en l'educació secundària Innovació docent i iniciació a la investigació educativa (música) Didáctica de la Expresión Musical Músicas del Mundo y su didáctica Percusión corporal e Inteligencias múltiples La Música en la Educación Secundaria Innovación docente e iniciación a la investigación educativa (Música) Practicum 1a especialitat 16 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 16 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 16 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat 16 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD Treball fi de màster -b especialitat 16 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 16 MÒDUL ESPECÍFIC 17. ORIENTACIÓN EDUCATIVA (NO SE OFERTA DESDE EL CURSO ) Assessorament al professorat i al centre educatiu Assessorament i atenció a la diversitat Intervenció psicoeducativa: tutoria, adaptació i convivència escolar Avaluació i diagnòstic psicopedagògic Orientació acadèmica i professional Investigació en educació secundària. Orientació educativa Innovació docent en orientació educativa Asesoramiento al profesorado y centro educativo Asesoramiento y atención a la diversidad Intervención psicoeducativa: tutoría, adaptación y convivencia escolar Evaluación y diagnóstico psicopedagógico Orientación Académica y Profesional Investigación en Educación Secundaria. Orientación Educativa Innovación docente en Orientación Educativa Practicum 1a especialitat 17 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 17 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 17 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat 17 Treball fi de màster -b especialitat 17 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD 17 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 17

6 MÒDUL ESPECÍFIC 17. ORIENTACIÓN EDUCATIVA (SE OFERTA DESDE EL CURSO ) COD OBLIGATÒRIES COMUNS OBLIGATORIAS COMUNES CR Aprenentatge i rendiment acadèmic. Processos i factors Els sistemes d'orientació en el context dels centres educatius Societat, família i escola Aprendizaje y rendimiento académico. Procesos y factores Los sistemas de orientación en el contexto de los centros educativos Sociedad, familia y escuela Elaboració i avaluació de plans i programes Elaboración y evaluación de planes y programas Assessorament i intervenció en els centres educatius Asesoramiento e intervención en los centros educativos Avaluació i diagnòstic psicopedagògic Evaluación y diagnóstico psicopedagógico Atenció a la diversitat en els centres educatius Atención a la diversidad en los centros educativos Recerca i innovació en educació Investigación e innovación en educación Practicum 1a especialitat 17 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 17 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 17 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat Treball fi de màster -b especialitat 17 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD 17 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 17 MÒDUL ESPECÍFIC 18. PROCESOS SANITARIOS Orientació professional en l'educació secundària. Processos sanitaris. Atenció a la diversitat i sanitat en educació secundària. Processos sanitaris Formació en educació secundària. Processos sanitaris Procediments sanitaris i assistencials I Procediments sanitaris i assistencials II Investigació en educació secundària. Processos sanitaris Innovació docent en processos sanitaris Orientación profesional en la educación secundaria. Procesos sanitarios Atención a la diversidad y sanidad en educación secundaria. Procesos sanitarios Formación en educac. secundaria. Procesos sanitarios Procedimientos sanitarios y asistenciales I Procedimientos sanitarios y asistenciales II Investigación en Educación Secundaria. Procesos Sanitarios Innovación docente en Procesos Sanitarios Practicum 1a especialitat 18 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 18 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 18 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat 18 Treball fi de màster -b especialitat 18 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD 18 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 18 MÒDUL ESPECÍFIC 19. TECNOLOGÍA Didàctica de la tecnologia I: aspectes fonamentals Didàctica de la tecnologia II: planificació, desenvolpament i evaluació d'unitats didàctiques Mecànica, mecanismes i màquines Electricitat, electrotècnia i electrònica Iniciació a la innovació i a la investigació en l'ensenyament de la tecnologia Didáctica de la Tecnología I: aspectos fundamentales Didáctica de la Tecnológía II: planificación, desarrollo y evaluación de unidades didácticas Mecánica, mecanismos y máquinas Electricidad, electrotécnia y electrónica Iniciación a la innovación e investigación en la enseñanza de la Tecnología Practicum 1a especialitat 19 Prácticum 1A ESPECIALIDAD Practicum 1b especialitat 19 Prácticum 1B ESPECIALIDAD Practicum 2 especialitat 19 Prácticum 2 ESPECIALIDAD Treball fi de màster -a especialitat 19 Trabajo Fin de Máster A ESPECIALIDAD Treball fi de màster -b especialitat 19 Trabajo Fin de Máster B ESPECIALIDAD 19

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria CENTRO RESPONSABLE: FACULTAD DE EDUCACION RAMA: Ciencias Sociales y Jurídicas TIPO: UNIVERSITARIO CRÉDITOS: 60,00 ORIENTACIONES:

Más detalles

MÓDULO I: GENÉRICO (12 ECTS) MATERIA ASIGNATURA ECTS. Procesos y contextos. Sociedad, familia y escuela. Sociedad, familia y educación 4 ECTS

MÓDULO I: GENÉRICO (12 ECTS) MATERIA ASIGNATURA ECTS. Procesos y contextos. Sociedad, familia y escuela. Sociedad, familia y educación 4 ECTS Estructura del Máster Universitario de Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas MÓDULO I: GENÉRICO (12 ECTS) Desarrollo,

Más detalles

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE CRÉDITOS EN EL MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE CRÉDITOS EN EL MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE CRÉDITOS EN EL MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Conforme a lo establecido en La normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia

Más detalles

HORARIOS DE LOS GRUPOS 2012-2013

HORARIOS DE LOS GRUPOS 2012-2013 HORARIOS DE LOS GRUPOS 2012-2013 Los períodos lectivos del Máster se desarrollarán en las siguientes fechas: - primer cuatrimestre: desde el lunes 22 de octubre al miércoles 27 de marzo. - segundo cuatrimestre:

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS ASIGNATURAS COMUNES A TODAS LAS ESPECIALIDADES 5312 Aprendizaje y Desarrollo

Más detalles

1r ESO - PEV PROGRAMA ENSENYAMENT EN VALENCIÀ PROGRAMA ENSEÑANZA EN VALENCIÀ

1r ESO - PEV PROGRAMA ENSENYAMENT EN VALENCIÀ PROGRAMA ENSEÑANZA EN VALENCIÀ LLIBRES CURS 2014-15 / LIBROS 2014-15 1r ESO - PEV PROGRAMA ENSENYAMENT EN PROGRAMA ENSEÑANZA EN TÍTOL CASTELLÀ 1-ESO Lengua y Literatura Castellà McGraw-Hill 9788448176662 1-ESO Llengua i Literatura Valencià

Más detalles

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS Para obtener el título los/as alumnos/as

Más detalles

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS Para obtener el título los/as alumnos/as deben

Más detalles

PLAN DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA LA OBTENCIÓN DE LA CAPACITACIÓ PER A L ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I EN ALTRES LLENGÜES

PLAN DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA LA OBTENCIÓN DE LA CAPACITACIÓ PER A L ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I EN ALTRES LLENGÜES PLAN DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA LA OBTENCIÓN DE LA CAPACITACIÓ PER A L ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I EN ALTRES LLENGÜES Preámbulo Ya hace algunos años que el profesorado que trabaja en

Más detalles

LLIBRES DE TEXT 1 r ESO/1º ESO

LLIBRES DE TEXT 1 r ESO/1º ESO Lengua y Literatura Llengua i Literatura CC.SS. Geografia i Història CC.SS. Geografía e Historia Matemàtiques/Matemáticas Ciències Naturals Ciencias Naturales Educació Plàtica i Visual Educación Plástica

Más detalles

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS El BOE ha publicat recentment el REAL DECRETO 1834/2008, de 8

Más detalles

Títol Título Tipus/tipo Hores/Horas. El documento puente en las adaptaciones curriculares de las áreas. instrumentales y diferentes alumnos de NEAE

Títol Título Tipus/tipo Hores/Horas. El documento puente en las adaptaciones curriculares de las áreas. instrumentales y diferentes alumnos de NEAE Asociación Aula 21 El document pont en les adaptacions curriculars de les àrees instrumentals i diferents alumnes de NEAE El documento puente en las adaptaciones curriculares de las áreas curs/curso 30

Más detalles

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALŤNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALŤNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT DE 102 Licenciado en Administracion y Direccion de Empresas Llicenciat

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

DOBLE GRADO: PRIMARIA- INFANTIL

DOBLE GRADO: PRIMARIA- INFANTIL DOBLE GRADO: PRIMARIA- INFANTIL PLAN DE ESTUDIOS Asignaturas del Grado en Educación Primaria Asignaturas del Grado en Educación Infantil PRIMER CURSO Asignatura Carácter ECTS Semestre Psicología de la

Más detalles

"6!!(0. #!6." 3(,(& 5/3( G

6!!(0. #!6. 3(,(& 5/3( G Pág. 1 PRIMERO DE LA ESO EN EL INSTITUTO - GUIA PARA FAMILIAS - CURSO 2012-2013 Pág. 2 Pág. 3 PRIMERO DE LA ESO EN EL INSTITUTO - GUIA PARA FAMILIAS - CURSO 2012-2013 Pág. 4 Pág. 5 PRIMERO DE LA ESO EN

Más detalles

RESERVA DE PLAZA PRIMERO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA CURSO 2015/2016. Nombre y Apellidos: Grupo:

RESERVA DE PLAZA PRIMERO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA CURSO 2015/2016. Nombre y Apellidos: Grupo: PRIMERO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ASIGNATURAS COMUNES: * Ciencias Sociales, Geografía e Historia (4 h.) (2 h.) * Lengua Extranjera (Inglés) (4 h.) * Religión (2 h.) * Biología y Geología (3 h.)

Más detalles

Postgrado: Máster y Doctor. Título de Grado. Estudios de Grado. Título de Bachiller. Bachillerato. Título Graduado ESO

Postgrado: Máster y Doctor. Título de Grado. Estudios de Grado. Título de Bachiller. Bachillerato. Título Graduado ESO MAYO DE 2013 Postgrado: Máster y Doctor MUNDO LABORAL Título de Grado Estudios de Grado PAU Título de Bachiller Bachillerato Título Graduado ESO Sin título Graduado ESO Ciclos Formativos Grado Superior

Más detalles

DOBLE GRADO: INFANTIL-PRIMARIA

DOBLE GRADO: INFANTIL-PRIMARIA DOBLE GRADO: INFANTIL-PRIMARIA PLAN DE ESTUDIOS Asignaturas del Grado en Educación Primaria Asignaturas del Grado en Educación Infantil PRIMER CURSO Psicología de la educación y del desarrollo infantil

Más detalles

MASTER EN FORMACION DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y FORMACION PROFESIONAL

MASTER EN FORMACION DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y FORMACION PROFESIONAL MASTER EN FORMACION DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y FORMACION PROFESIONAL HORARIO CURSO 2014/15 ASIGNACIÓN DE GRUPOS GRUPO A GRUPO B GRUPO C Inglés, Francés, Asturiano,

Más detalles

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE 1º ESO

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE 1º ESO EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE 1º ESO MATEMÁTICAS 08:00-09:30 CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 09:30-11:00 INGLÉS 11:00-12:30 REFUERZO LINGÜÍSTICO 1. 1 16:30-17:30 EDUCACIÓN FÍSICA 18:30-19:30 GIMNASIO

Más detalles

EL CONTEXTO EDUCATIVO

EL CONTEXTO EDUCATIVO EL CONTEXTO EDUCATIVO Cuerpos docentes Son las categorías generales en las que se clasifican los funcionarios docentes. Según la Ley Orgánica de Educación (LOE) son: Catedráticos de Enseñanza Secundaria

Más detalles

1º DE E.S.O. MATERIA TÍTULO EDITORIAL PRECIO

1º DE E.S.O. MATERIA TÍTULO EDITORIAL PRECIO Castellano Lengua y lit. 1º eso Serie debate SANTILLANA 27,10 Valencià Valencià 1r MARJAL 28,20 PROVISIÓN DE FONDOS PARA LIBROS 1º DE E.S.O. English plus 1 workbook 17,60 English plus 1 student`s 24,60

Más detalles

103 Grado en Biología (Facultad de Ciencias Biológicas) / Grau en Biologia (Facultat de Ciències Biològiques) - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

103 Grado en Biología (Facultad de Ciencias Biológicas) / Grau en Biologia (Facultat de Ciències Biològiques) - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA CÓDIGO TITULACIÓN 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica Superior d'enginyeria) - 102 Grado en Ingeniería Telemática

Más detalles

Cuadros de convalidaciones entre diferentes Planes de Estudio de las titulaciones de Maestro

Cuadros de convalidaciones entre diferentes Planes de Estudio de las titulaciones de Maestro Cuadros de convalidaciones entre diferentes Planes de Estudio de las titulaciones de Maestro Convalidaciones entre titulaciones del Plan 99 Convalidaciones del Plan 93 al Plan 99 Convalidaciones del Plan

Más detalles

128 Diplomado en Ciencias Empresariales Diplomat en Ciencies Empresarials

128 Diplomado en Ciencias Empresariales Diplomat en Ciencies Empresarials codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT DE 102 Licenciado en Administracion y Direccion de Empresas Llicenciat

Más detalles

IES JOANOT MARTORELL. ORIENTACIÓN 3º y 4º DE ESO

IES JOANOT MARTORELL. ORIENTACIÓN 3º y 4º DE ESO IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN 3º y 4º DE ESO Valencia, mayo de 2012 CON EL TÍTULO DE GRADUADO EN ESO MI HIJO/A PUEDE ACCEDER AL PRIMER CURSO DE BACHILLERATO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES ACCEDER

Más detalles

Asturias BOPA Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Asturias BOPA Consejería de Educación, Cultura y Deporte. COMUNIDADES AUTÓNOMAS CC.AA BOLE TÍN Disposición Andalucía BOJA Consejería de Educación, Cultura y Deporte.- Resolución de 26 de mayo de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad por la que

Más detalles

L. Valenciana 3h. L. Extranjera (Inglés) 3h. Matemáticas A o B 4h. C. Sociales 3h. E.Física 2h. Religión 2h. E. Ético y Cívica 2h. Tutoría 1h.

L. Valenciana 3h. L. Extranjera (Inglés) 3h. Matemáticas A o B 4h. C. Sociales 3h. E.Física 2h. Religión 2h. E. Ético y Cívica 2h. Tutoría 1h. QUÉ PASA EN CUARTO? ASIGNATURAS COMUNES (nueve) L. Castellana 3h. L. Valenciana 3h. L. Extranjera (Inglés) 3h. ASIGNATURAS TRONCALES (tres) ASIGNATURA OPTATIVA (una) Matemáticas A o B 4h. C. Sociales 3h.

Más detalles

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I DE DESENVOLUPAMENT: CARACTERÍSTIQUES 17211 9 UC EVOLUTIVES

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I DE DESENVOLUPAMENT: CARACTERÍSTIQUES 17211 9 UC EVOLUTIVES GRADO NOMBRE DE ASIGNATURA COD CRD UNIVERSIDAD DE ORIGEN PLAN DE ORIGEN ASIGNATURA DE ORIGEN 17107 6 UC CARDENAL HERRERA-CEU GRADO FUNDAMENTOS DIDACTICOS DE LA ENSEÑANZA I L'EDUCACIÓ 17212 6 UC CARDENAL

Más detalles

LIBROS DE TEXTO SECUNDARIA Y BACHILLERATO CURSO: 2016/2017

LIBROS DE TEXTO SECUNDARIA Y BACHILLERATO CURSO: 2016/2017 : 2016/2017 DIRECCIÓN 2 de 7 1º DE ESO Castellano Lengua y literatura 1 ESO SABER HACER SANTILLANA 2015-2016 9788468015774 C Valencià Llengua i Literatura SABER FER SANTILLANA 2015-2016 9788498079265 V

Más detalles

4º ESO. Curso 2014-15

4º ESO. Curso 2014-15 4º ESO Curso 2014-15 SISTEMA EDUCATIVO LOE Enseñanzas que ofrece el sistema educativo E. Infantil (0-6 años) ordenada en 2 ciclos (Tiene carácter voluntario) EDUCACIÓN BÁSICA (6-16 años) E. Primaria (6-12

Más detalles

Material Curricular de PRIMER CURSO ESO. Título/Títol Editorial ISBN

Material Curricular de PRIMER CURSO ESO. Título/Títol Editorial ISBN Material Curricular de PRIMER CURSO ESO 1º ESO Lengua Castellana y Literatura: Savia-15 SM 978-84-675-7593-4 Valencià: Llengua i Literatura 1r ESO. Inicia DUAL llibre de l alumne OXFORD 978-84-673-9864-9

Más detalles

ANEXO VIII RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO VASCO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

ANEXO VIII RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO VASCO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA ANEXO VIII RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO VASCO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Plaza Especialidad Tipo de plaza Ubicación Perfil lingüístico Cuerpo Experiencia Otros requisitos Filosofía Lengua

Más detalles

2.3.7. Oferta general de enseñanzas

2.3.7. Oferta general de enseñanzas 2.3.7. Oferta general de enseñanzas 2.3.7.1. Enseñanzas La oferta educativa del IES San Juan Bosco es la siguiente: 2.3.7.1.1. ESO a) Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) 1º ESO MATERIAS COMUNES H.

Más detalles

codigo titulacion 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica

codigo titulacion 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica codigo titulacion 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica Superior d'enginyeria) - 102 Grado en Ingeniería Telemática

Más detalles

BACHILLERATO: UNA ALTERNATIVA TRAS LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA

BACHILLERATO: UNA ALTERNATIVA TRAS LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA CURSO 2011 2012 TRINITARIAS DE VALENCIA BACHILLERATO: UNA ALTERNATIVA TRAS LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA EL BACHILLERATO TIENE CARÁCTER VOLUNTARIO 2 CURSOS DE DURACIÓN REQUISITO ACADÉMICO: TITULO DE GRADUADO

Más detalles

Qué puedo estudiar en la UIB?

Qué puedo estudiar en la UIB? Qué puedo estudiar en la UIB? G/A-es Grado Posgrado Título propio Tiene como finalidad que el estudiante obtenga una formación general orientada a la preparación para el ejercicio profesional. Consta de

Más detalles

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y. Profesional y Enseñanza de Idiomas. Curso 2010 2011

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y. Profesional y Enseñanza de Idiomas. Curso 2010 2011 Máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas Curso 2010 2011 Estructura del Máster Tres módulos Créditos totales:

Más detalles

ANEXO 2.º HORARIO ESCOLAR SEMANAL DEL BACHILLERATO. Física y Química 3. Educación Física 2 Cultura Científica. Elegir 1. Elegir 1

ANEXO 2.º HORARIO ESCOLAR SEMANAL DEL BACHILLERATO. Física y Química 3. Educación Física 2 Cultura Científica. Elegir 1. Elegir 1 ANEXO.º HORARIO ESCOLAR SEMANAL DEL BACHILLERATO I. MODALIDAD DE CIENCIAS: ITINERARIO «CIENCIAS DE LA SALUD» MATERIAS 1.º CURSO.º CURSO Filosofía Historia de España Lengua Castellana y Literatura I Lengua

Más detalles

Alternativas formativa al finalizar 4º 4 ESO Tomar una decisión

Alternativas formativa al finalizar 4º 4 ESO Tomar una decisión Alternativas formativa al finalizar 4º 4 ESO Tomar una decisión Ayuntamiento de Fuenlabrada. Concejalía de Educación. Aula Fuenlabrada II. 2013 Carlos Fernández Hdez. Jefe Dpto. de Orientación IES Salvador

Más detalles

Orientación 3º ESO. El año que viene estudiaré

Orientación 3º ESO. El año que viene estudiaré Orientación 3º ESO? El año que viene estudiaré OTRAS OPCIONES CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR PASANDO PRUEBA DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO GRADOS UNIVERSITARIOS PAU BACHILLERATO PASANDO PRUEBA

Más detalles

Y DESPUÉS DE 4º E.S.O. QUÉ?

Y DESPUÉS DE 4º E.S.O. QUÉ? Y DESPUÉS DE 4º E.S.O. QUÉ? Materias que se cursan: Materias comunes: cinco en primero y cuatro en segundo. Materias de modalidad: tres en cada curso. Materias optativas: una en cada curso. Edades: 16-18

Más detalles

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic 111 Licenciado en Filologia Hispanica Llicenciat en Filologia Hispanica

Más detalles

Tabla comparativa del Proyecto R. Decreto de Especialidades de ESO y Bachillerato

Tabla comparativa del Proyecto R. Decreto de Especialidades de ESO y Bachillerato Tabla comparativa del Proyecto R. Decreto de Especialidades de ESO y Bachillerato Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las

Más detalles

Exámenes de 2º de Bachillerato. Septiembre 2012

Exámenes de 2º de Bachillerato. Septiembre 2012 Exámenes de 2º de Bachillerato. Septiembre 2012 Alumnos de 2º de Bachillerato con materias pendientes de 1º de Bachillerato de 2012 8,30 a 10 horas Inglés de 1º (2) Física y Química 1º (1) Matemáticas

Más detalles

I.E.S. Salvador Allende. ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL Curso 2013-2014

I.E.S. Salvador Allende. ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL Curso 2013-2014 I.E.S. Salvador Allende ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL Curso 2013-2014 PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 1.-AUTOCONOCIMIENTO: -Intereses profesionales. Aptitudes-Actitud: ante los estudios -R. Académico

Más detalles

(Aprobado por la Comisión Académica del Master el 25 de septiembre de 2015 y por la COA del Centro el 29 de Septiembre de 2015)

(Aprobado por la Comisión Académica del Master el 25 de septiembre de 2015 y por la COA del Centro el 29 de Septiembre de 2015) PLAN DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL MASTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS (Aprobado por la Comisión Académica del Master el

Más detalles

TABLAS PARA FACILITAR LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

TABLAS PARA FACILITAR LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS TABLAS PARA FACILITAR LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS TITULACIÓN DE DESTINO: DOBLE GRADO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA TITULACIÓN DE ORIGEN: GRADO EDUCACIÓN INFANTIL Asignatura

Más detalles

1. La nueva ley de educación en primaria. Los alumnos de primaria tendrán las siguientes asignaturas:

1. La nueva ley de educación en primaria. Los alumnos de primaria tendrán las siguientes asignaturas: LOMCE 1. La nueva ley de educación en primaria. La educación primaria se seguirá organizando en tres ciclos, pero se dividirá en dos a efectos de la evaluación individual; esto es, cuando finalicen los

Más detalles

BACHILLERATO LOE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA MATERIAS COMUNES MATERIAS DE MODALIDAD MATERIAS OPTATIVAS. 30 h 30 h

BACHILLERATO LOE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA MATERIAS COMUNES MATERIAS DE MODALIDAD MATERIAS OPTATIVAS. 30 h 30 h BACHILLERATO LOE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA PRIMERO SEGUNDO MATERIAS COMUNES - Ciencias para el mundo contemporáneo... 3 h. - Educación física... 2 h. - Filosofía y ciudadanía... 3 h. - Lengua castellana y

Más detalles

Qué puedo hacer después de finalizar la ESO?

Qué puedo hacer después de finalizar la ESO? Qué puedo hacer después de finalizar la ESO? ORGANIGRAMA DEL SISTEMA EDUCATIVO Universidad notas de corte 11-12 parametros 11-12 Selectividad Bachillerato Ciclos Formativos de Grado Superior prioridades

Más detalles

D I S P O N G O: 2. Las especialidades docentes del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional son las que se relacionan en el anexo II.

D I S P O N G O: 2. Las especialidades docentes del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional son las que se relacionan en el anexo II. Proyecto de Real Decreto por el que se definen condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas

Más detalles

Període de realització preferent (mesos)* Período de realización preferente (meses)* CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Període de realització preferent (mesos)* Período de realización preferente (meses)* CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES Grau en Administració d'empreses Grado en Administración de Empresas Grau en Comunicació Audiovisual Grado en Comunicación Audiovisual Grau en

Más detalles

EL BACHILLERATO EN LA LOMCE

EL BACHILLERATO EN LA LOMCE EL BACHILLERATO EN LA LOMCE ÁREA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL ETPOEP/SOE/Jaén 1.- Novedades principales A.- Para acceder se requiere estar en posesión del título de Graduado en ESO y haber superado

Más detalles

LOMCE Ordenación Académica DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

LOMCE Ordenación Académica DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN LOMCE Ordenación Académica DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 1 CURSO EN QUE LE ALCANZA CURSO 2013/2014 CURSO ALCANZA LOMCE AÑO ESCOLAR 1º EI 1º EP 2016/2017 2º EI 1º EP 2015/2016 3º EI 1º EP 2014/2015 1º EP

Más detalles

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL GRADO EN CURSO ACADÉMICO 200/20 Estudios Grado en Educación Infantil (En el presente año académico solamente se ofertarán los cursos primero y segundo). Rama de conocimiento Centro Ciencias Sociales y

Más detalles

RELACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIALS CURRICULARS RECOMANATS CURS 2014-2015 INSTITUT JOAN FUSTER DE SUECA. 1r ESO

RELACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIALS CURRICULARS RECOMANATS CURS 2014-2015 INSTITUT JOAN FUSTER DE SUECA. 1r ESO 1r ESO Anglés Llibre/o material Es comunica 2a setmana classe Biologia i Ciències de la Santillana 97-4-907-391-1 Geologia naturalesa Castellà Lengua castellana Oxford. Educa. 97-4673-5536-9 y literatura.

Más detalles

BOUS núm. 6, de 22 de mayo de 2009. Títulos de Máster. Informe previo sobre memoria de verificación

BOUS núm. 6, de 22 de mayo de 2009. Títulos de Máster. Informe previo sobre memoria de verificación 4 Títulos de Máster Informe previo sobre memoria de verificación Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por

Más detalles

SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD Vicerrectorado de Profesorado, Titulaciones, Ordenación Académica, Coordinación y Campus

SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD Vicerrectorado de Profesorado, Titulaciones, Ordenación Académica, Coordinación y Campus MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA, BACHILLERATO, FP Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS RESUMEN DEL INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2009 10 Informe sobre el Proceso de ingreso y matriculación

Más detalles

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas TITULACIONES QUE DAN ACCESO DIRECTO AL MÁSTER SEGÚN LA ESPECIALIDAD I. ESPECIALIDADES DE E.S.O Y BACHILLERATO Se considerará que el alumno acredita las competencias de la especialidad que desea cursar

Más detalles

L.O.M.C.E. (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa)

L.O.M.C.E. (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) L.O.M.C.E. (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) Ley Orgánica 8/2013, 9 diciembre, es la cuarta reforma global de la estructura del sistema educativo desde la Ley General de Educación de

Más detalles

Y DESPUÉS DE LA ESO QUÉ?

Y DESPUÉS DE LA ESO QUÉ? Y DESPUÉS DE LA ESO QUÉ? SALIDAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES AL TERMINAR LA E.S.O. DEPARTAMENTO de ORIENTACIÓN I.E.S. Odón Betanzos MAZAGÓN HABLAREMOS DE LAS OPCIONES AL TERMINAR 4º de E.S.O. SI EL ALUMNO

Más detalles

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE CRÉDITOS EN EL MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE CRÉDITOS EN EL MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE CRÉDITOS EN EL MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Conforme a lo establecido en La normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR CIPFP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ Av. Regne de València, 46 46005 València Tel.: 963 162 360 Fax: 963 162 361 E-mail: 46013104@edu.gva.es PRUEBA DE ACCESO

Más detalles

ESTUDIOS QUE IMPARTE

ESTUDIOS QUE IMPARTE ACCESO A GRADOS FACULTAD DE EDUCACIÓN http://www.unican.es/centros/educacion FACULTAD DE EDUCACIÓN ESTUDIOS QUE IMPARTE GRADO DE MAESTRO. EDUCACIÓN INFANTIL GRADO DE MAESTRO. EDUCACIÓN PRIMARIA MÁSTER

Más detalles

Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria

Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria Presentación Loli Soto. Directora del Máster. Sonia Renovell. Secretaría Técnica. Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria Master Oficial Adscrito a la Universitat de València Curso 2015-2016

Más detalles

Dptº. de ORIENTACIÓN. «IES Virgen del Espino» E.S.O. BACHILLERATOS F.P. IES Virgen del Espino SORIA

Dptº. de ORIENTACIÓN. «IES Virgen del Espino» E.S.O. BACHILLERATOS F.P. IES Virgen del Espino SORIA Dptº. de ORIENTACIÓN «IES Virgen del Espino» E.S.O. BACHILLERATOS F.P. IES Virgen del Espino SORIA ORIENTADOR: 2014-15 2015-16 2016-17 2017 18 Primaria 1º - 3º - 5º 2º - 4º - 6º ESO 1º - 3º 2º - 4º Bachillerato

Más detalles

Alternativas formativa al finalizar 4º 4 ESO Tomar una decisión

Alternativas formativa al finalizar 4º 4 ESO Tomar una decisión Alternativas formativa al finalizar 4º 4 ESO Tomar una decisión Ayuntamiento de Fuenlabrada. Concejalía de Educación. Aula Fuenlabrada 2. 2012 Carlos Fernández Hdez. Jefe Dpto. de Orientación IES Salvador

Más detalles

BORRADOR DE ITINERARIOS PARA LOS BACHILLERATOS TABLA COMPARATIVA LOE LOMCE- ANDALUCÍA (13-03-2015)

BORRADOR DE ITINERARIOS PARA LOS BACHILLERATOS TABLA COMPARATIVA LOE LOMCE- ANDALUCÍA (13-03-2015) 1º BACH ARTES ESCÉNICAS 1º BACH ARTES ESCÉNICAS 1ª LENGUA EXTRANJERA 3 1ª LENGUA EXTRANJERA I 3 CC MUNDO CONTEMPORANEO 3 FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 3 FILOSOFÍA R 3 LENGUA CAST Y LITER 3 LENGUA CASTELLANA Y

Más detalles

Grado en Magisterio en Educación Primaria

Grado en Magisterio en Educación Primaria Grado en Magisterio en Educación Primaria CENTRO RESPONSABLE: FACULTAD DE EDUCACION RAMA: Ciencias Sociales y Jurídicas CRÉDITOS: 240,00 DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DE LA TITULACIÓN FORMACIÓN BÁSICA: 60,00

Más detalles

Borrador de 29 de abril de 2011

Borrador de 29 de abril de 2011 Real Decreto /., por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los

Más detalles

ANEXO ESPECIALIDAD: FILOSOFÍA CÓDIGO: 001 TURNOS TRIBUNAL INGRESO DISCAPACIDAD MOVILIDAD TOTAL 1 3 0 0 3 2 2 0 0 2 3 3 0 0 3 4 2 0 0 2 TOTAL 10 0 0 10

ANEXO ESPECIALIDAD: FILOSOFÍA CÓDIGO: 001 TURNOS TRIBUNAL INGRESO DISCAPACIDAD MOVILIDAD TOTAL 1 3 0 0 3 2 2 0 0 2 3 3 0 0 3 4 2 0 0 2 TOTAL 10 0 0 10 ANEXO CUERPO: PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA CÓDIGO: 590 ESPECIALIDAD: FILOSOFÍA CÓDIGO: 001 1 3 0 0 3 2 2 0 0 2 3 3 0 0 3 4 2 0 0 2 TOTAL 10 0 0 10 ESPECIALIDAD: GRIEGO CÓDIGO: 002 1 12 0 0 12 TOTAL

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 287 Jueves 29 de noviembre de 2012 Sec. III. Pág. 82721 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 14645 Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publican

Más detalles

SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA ENSEÑANZA DE CASTILLA-LA MANCHA

SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA ENSEÑANZA DE CASTILLA-LA MANCHA Franqueo concertado 13/13 Revista informativa del STE-CLM > Resumen LOMCE ÍNDICE EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA BACHILLERATO ACCESO Y ADMISIÓN AL GRADO UNIVERSITARIO FORMACIÓN PROFESIONAL

Más detalles

D I S P O N G O: 2. Las especialidades docentes del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional son las que se relacionan en el anexo II.

D I S P O N G O: 2. Las especialidades docentes del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional son las que se relacionan en el anexo II. Proyecto de Real Decreto por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas

Más detalles

FIN DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

FIN DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA FIN DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA CON GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA SIN GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA BACHILLERATO CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO PROGRAMAS INICIACIÓN PROFESIONAL

Más detalles

I.E.S. EL MAJUELO Orientaciones sobre el Bachillerato para los alumnos y las alumnas de 4.º de E.S.O.

I.E.S. EL MAJUELO Orientaciones sobre el Bachillerato para los alumnos y las alumnas de 4.º de E.S.O. Primero de Bachillerato: Modalidad de Ciencias y Tecnología Materias de la modalidad (Total 12 horas) Primera Filosofía y Ciudadanía (3 h) Lengua Española y Literatura (3 h) Biología y Geología Biología

Más detalles

TABLA DE CONVALIDACIONES - TÍTULOS DE GRADO

TABLA DE CONVALIDACIONES - TÍTULOS DE GRADO . RESUMEN PRIMARIA INFANTIL MÚSICA INGLÉS ESPECIAL AUDICIÓN 45107 6 Cr) 45066 4.5 cr) 45046 4.5 Cr) 45046 4.5 Cr) 45046 4.5 Cr) 45046 4.5 Cr) 45109 6 Cr) 45020 4.5 Cr) 45112 4.5 Cr) 45112 4.5 Cr) 45102

Más detalles

Colegio Romareda Agustinos Recoletos RESERVA LIBROS DE TEXTO CURSO 2016/ º ESO

Colegio Romareda Agustinos Recoletos RESERVA LIBROS DE TEXTO CURSO 2016/ º ESO 1.º ESO TRONCALES GENERALES Geografía e Historia Lengua y Literatura Inglés Matemáticas Biología y Geología Educación física GENERALES Música Educación Plástica, Visual y Audiovisual Alemán Francés Taller

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

Grado en Magisterio de Educación Infantil

Grado en Magisterio de Educación Infantil Grado en Magisterio de FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Campus de Puerto Real Avd. República Saharaui s/n 11519-PUERTO REAL Teléfono: 95 01200 Fax: 95 01253 Correo-e: decanato.educacion@uca.es http://www.uca.es/educacion

Más detalles

Cuadernos de Legislación Educativa

Cuadernos de Legislación Educativa Cuadernos de Legislación Educativa Nº 4- Marzo 2014 Relación de las principales características del Bachillerato según la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). EL BACHILLERATO EN

Más detalles

TERMINO LA ESO!!! O ESO CREO. Información para padres y madres

TERMINO LA ESO!!! O ESO CREO. Información para padres y madres TERMINO LA ESO!!! O ESO CREO Información para padres y madres Criterios de Titulación 1. Se titula con todo aprobado 2. EN SEPTIEMBRE EXCEPCIONALMENTE OCon una suspensa!siempre que no se produzca ABANDONO:

Más detalles

Reunión con padres de los alumnos de 4º ESO.

Reunión con padres de los alumnos de 4º ESO. IES La Asunción Reunión con padres de los alumnos de 4º ESO. 21 de mayo de 2015 ALGUNAS NOVEDADES LOMCE Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) es una modificación

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA GRADO EN CURSO ACADÉMICO 00/0 Estudios Grado en Educación Primaria (En el presente año académico solamente se ofertarán los cursos primero y segundo). Rama de conocimiento Centro Ciencias Sociales y Jurídicas

Más detalles

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN PARA LA E.S.O.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN PARA LA E.S.O. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN PARA LA E.S.O. REFERENCIAS LEGALES Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del aprendizaje

Más detalles

Servicio de Inspección de Sevilla BACHILLERATO LOE EN ANDALUCÍA

Servicio de Inspección de Sevilla BACHILLERATO LOE EN ANDALUCÍA Servicio de Inspección de Sevilla BACHILLERATO LOE EN ANDALUCÍA Normativa LOE LEA REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas

Más detalles

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca Curriculum Vitae Dades personals Nom Miquel Nacionalitat Española Cognoms Martínez Martin Formació acadèmica (Titulació, any i institució) Doctor en Filosofia i Ciències de l'educació. 1980. Universitat

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 155 Jueves 26 de junio de 2014 Sec. III. Pág. 49401 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 6724 Resolución de 6 de junio de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la modificación

Más detalles

INSTRUCCIONES. CAPITULO I. Educación Secundaria Obligatoria. 1. Horarios.

INSTRUCCIONES. CAPITULO I. Educación Secundaria Obligatoria. 1. Horarios. Ref: 09/770303.9/15 INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL SOBRE ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Más detalles

Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional

Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional info@ui1.es (+34) 902 732 777 Presentación (pág. 3) Salidas profesionales (pág. 4) Plan de

Más detalles

Y DESPUÉS DE 3º DE ESO, QUÉ?

Y DESPUÉS DE 3º DE ESO, QUÉ? 1 Y DESPUÉS DE 3º DE ESO, QUÉ? Ya se acerca el final de curso y debes ir pensando qué es lo que vas a hacer el año que viene. Tienes las siguientes posibilidades: Hacer 4º ESO. Hacer un Programa de Garantía

Más detalles

Grado en Educación Infantil

Grado en Educación Infantil Grado en Educación FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Campus de Puerto Real Avd. República Saharaui s/n 11519 - PUERTO REAL Teléfono: 95 01200 Fax: 95 01253 Correo-e: decanato.educacion@uca.es http://www.uca.es/educacion

Más detalles

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Secundaria Obligatoria Educación Secundaria Obligatoria - Reducir el fracaso y abandono escolar. PILARES BÁSICOS LOMCE - Aplicar un sistema de evaluación homologado para todo el sistema educativo español (basado en el establecimiento

Más detalles

EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS

EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS FECHA: 23/06/2015 EXPEDIENTE Nº: 1888/2009 ID TÍTULO: 4310498 EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS Denominación del Título Universidad solicitante Universidad/es participante/s

Más detalles

Grado en Magisterio de Educación Primaria

Grado en Magisterio de Educación Primaria Grado en Magisterio de Educación FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Campus de Puerto Real Avd. República Saharaui s/n 11519-PUERTO REAL Teléfono: 956 016200 Fax: 956 016253 Correo-e: decanato.educacion@uca.es

Más detalles

Bachillerato en la LOMCE

Bachillerato en la LOMCE ÍNDICE Qué ha cambiado?... 2 de la etapa.... 3 Evaluación.... 5 Evaluación individualizada al final de Bachillerato... 5 1 Qué ha cambiado? Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 3 Miércoles 4 de enero de 2012 Sec. III. Pág. 650 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 152 Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de estudios

Más detalles