1A PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1A PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA"

Transcripción

1 CAN RECASENS DADES DESCRIPTIVES 1A DADES GENERALS Localització Sot de Recasens Direcció Camí de Canet Polígon Parcel la Dades Cadastrals 7 65 Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IX Cadastral Edificació DG60F0001KQ Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional de dues plantes amb coberta a dues aigües i planta quadrada adossada a edificació recent de 4 plantes no objecte d interès. Can Recasens es situa molt propera a l entrada al municipi des de Sant Pol de Mar. La finca disposa de terra preparada pel cultiu, hivernacles i bosc, amb unes vistes excel lents sobre la llera del torrent del Soc d en Recasens i de la riera de Sant Pol i per tant la masia és un referent d aquest paisatge. L edificació és originària de Era una de les antigues portes al condomini de Sant Cebrià. Cadastre: 938 m2 (225 principal auxiliars) Inclosa al catàleg: 225 m2. Habitatge. Be Aigua Electricitat Clavegueram Bassa Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Avinguda 100 anys (afecta a l edificació auxiliar) Bassa apta per helicòpters 350 m DMF>25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Bona accessibilitat a través del camí a Sant Pol. Camí d entrada de sauló en bones condicions i poc pendent. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

2 CAN RECASENS REGULACIÓ URBANÍSTICA 1B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques Mediambientals - Paisatgístiques - Socials - Altres motius - Volumetria original identificada amb la tipologia històrica de casa de pagès a Sant Cebrià de Vallalta, entre els segles XVI-XVIII: Planta rectangular amb volum compacte i coberta a dues aigües amb carener perpendicular al pla de façana principal. Importància històrica al ser una de les antigues portes d entrada al condomini de Sant Cebrià. Originària de 1601, es tracta d una de les més antigues del municipi. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Conservació, manteniment, rehabilitació i les petites ampliacions necessàries pel compliment del decret d habitabilitat. Els usos permesos seran per l edificació inclosa en el catàleg. No cal enderrocar les edificacions auxiliars. Les actuacions de volum i acabats es realitzaran d acord a l edificació preexistent. Es mantindrà la zona de protecció d entorn lliure d edificació. La superfície construïda actual i/o la permesa no admet més que un habitatge. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació annexa es troba en la zona d avinguda de 100 anys, i per tant també tindrà que demanar autorització a l Agència Catalana de l Aigua per realitzar qualsevol obra.

3 CAN PARERA (CAN GASPAR) DADES DESCRIPTIVES 2A DADES GENERALS Localització Can Parera Direcció Can Parera Polígon Parcel la Dades Cadastrals 8 75 Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A II Cadastral Edificació DG60H0001GL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional destinada a habitatge, amb un habitatge principal amb dues plantes i coberta a dues aigües; tres edificacions secundàries, dues d elles habitatges i la tercera una cotxera. Existeixen cossos adossats a les dues façanes laterals de l edificació principal, a nord en planta baixa i coberta inclinada, a sud en planta baixa i planta pis (veure plànol detall). Les edificacions secundàries destinades a habitatge tenen dues plantes, i la cotxera una planta baixa. A mes hi ha tres coberts; magatzems i galliner no objectes d aquest catàleg. Situada al marge dret de la Riera de Vallalta i propera a la zona esportiva i al nucli urbà, Can Parera disposa de terra preparada pel cultiu i bosc, amb unes vistes excel lents sobre la riera de Vallalta i la façana sud del nucli urbà de Sant Cebrià de Vallalta. Reformada a l any 1712 (originària s.xvii), va ser refeta a l any m2 (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 985 m2. Habitatge. El conjunt està ben conservat excepte l habitatge situat a sud, en desús, que presenta un estat deficient. Aigua Electricitat Clavegueram Bassa i pou propis Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Hidrant 280 m DMF>25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Bona accessibilitat a través d un camí sense asfaltar de sauló que arranca de la zona esportiva del poble. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

4 CAN PARERA (CAN GASPAR) REGULACIÓ URBANÍSTICA 2B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques Mediambientals Paisatgístiques Socials Altres motius - Identificació amb un conjunt rural format per diverses edificacions amb una masia com edificació principal amb formació de dintells i brancals de pedra naturals. Edificació principal reformada a l any 1712 (originària s.xvii), es tracta d una de les més antigues del municipi. L espai entre edificacions crea una atmosfera adequada al medi natural. El conjunt d edificacions queda recolzada per una àrea ombrívola boscosa de pins. Tota l extensió de la finca es un conreu agrari en ús. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar / restauració / turisme rural / activitats en el lleure Conservació, manteniment i rehabilitació. Les edificacions del conjunt que estan incloses son: casa principal al nord, antiga masoveria al oest, habitatge al sud i cotxera i magatzem a l oest, i son utilitzables pels usos permesos. La resta d edificacions auxiliars (galliner i dos coberts) no son objecte d aquest catàleg i es regiran per la normativa del SNU. Es mantindrà l àrea boscosa protegida (trama verda) de la finca i l espai protecció d entorn (trama groga). Es permet divisió horitzontal per: - Els 3 habitatges actuals i l activitat si escau. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: Per la implantació de les activitats de restauració, turisme rural i activitats en el lleure es preveurà la reserva d estacionament suficient sense malmetre els valors. L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

5 CAL CARRETER DADES DESCRIPTIVES 3A DADES GENERALS Localització Sot del Casats Direcció - Polígon Parcel la Dades Cadastrals 8 42 Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IX Cadastral Edificació - Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional amb coberta a dues aigües perpendicular a la façana principal. El volum principal està adossat a una edificació auxiliar de planta baixa. Situada al marge dret de la Riera de Vallalta i propera a la zona esportiva i al nucli urbà, Cal Carreter disposa d un entorn arbrat força rellevant, format per un conjunt de plàtans seguint el camí d accés. Originària de , ha estat reformada. Inclosa al catàleg: 220 m2. Habitatge. Be Aigua Electricitat Clavegueram Prop del S.U. No disposa de bassa ni pou Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Hidrant 250 m DMF>25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat a través d un camí sense asfaltar de sauló que comença a la zona esportiva del poble. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

6 CAL CARRETER REGULACIÓ URBANÍSTICA 3B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques - Històriques Originària de Mediambientals Paisatgístiques - Socials - Altres motius - Entorn de l edificació amb característiques ambientals pròpies d un teixit rural caracteritzat per l agrupació d arbrat i la presència d un rial. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Conservació, manteniment, rehabilitació i les petites ampliacions necessàries pel compliment del decret d habitabilitat. L edificació principal inclosa en el catàleg. No existeixen edificacions auxiliars. Es mantindrà l àrea boscosa protegida (trama verda) de la finca. La superfície construïda actual i/o la permesa no admet més que un habitatge. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

7 CAN JAN DADES DESCRIPTIVES 4A DADES GENERALS Localització Can Jan Direcció Can Jan Dades Cadastrals Polígon Parcel la Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IQ Cadastral Edificació DG60H0001YL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional de dues plantes destinada a habitatge amb un cos adossat en el vèrtex que complementa l habitatge i coberta a dues aigües. Completant l edificació principal hi ha dues edificacions auxiliars i aïllades que, conjuntament, formen un pati que genera un espai ric i agradable. L edificació principal Can Jan forma mitgera amb l edificació de la finca veïna Migdia1 (fitxa 29). El conjunt edificat queda situat al marge esquerra de la riera de Vallalta, a la part oest del nucli urbà. Can Jan configura un espai lliure d edificació propi i remarcat, amb les façanes de l edificació principal i les auxiliars. Disposa d una posició elevada sobre la carretera a Sant Iscle i la Riera de Vallalta, afavorint les vistes cap al sud. Originària del segle XVII, va ser reconstruïda i actualment està habitada per tres famílies. 220 m2 (segons cadastre) Inclosa al catàleg: =174 m2. Habitatge. Be Aigua Electricitat Clavegueram Bassa pròpia apta per helicòpter i dipòsit Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Hidrant 250 m DMF = 25 m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat molt bona a través de la carretera a Sant Iscle de Vallalta (accés directe). Camí classificat com accés fàcil pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

8 CAN JAN REGULACIÓ URBANÍSTICA 4B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques Mediambientals - Paisatgístiques - Socials - Altres motius - Volumetria original identificada amb la tipologia històrica de casa de pagès a Sant Cebrià de Vallalta: Planta rectangular amb volum compacte i coberta a dues aigües amb carener perpendicular al pla de façana principal. Originària del segle XVII. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Conservació, manteniment, rehabilitació i les petites ampliacions necessàries pel compliment del decret d habitabilitat. Les edificacions del conjunt que estan incloses son utilitzables pels usos actuals d habitatge. La resta d edificacions auxiliars no són objecte d aquest catàleg i es regiran per la normativa del SNU. Mantenir l espai de protecció d entorn generat per les dues edificacions. La superfície construïda actual i/o la permesa no admet més que un habitatge. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

9 CAN PLANA DE DALT DADES DESCRIPTIVES 5A DADES GENERALS Localització Sot de Can Madró. Direcció Can Plana de Dalt Polígon Parcel la Dades Cadastrals 9 61 Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IH Cadastral Edificació DG60H0001WL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional amb un cos adossat i coberta a dues aigües. S observen dos cossos diferenciats, un es la masia pròpiament dita i l altre es un edifici de 2 plantes adossat i més modern no objecte de catalogació. Can Plana de Dalt disposa de terres de cultiu actualment en explotació i situades a una cota superior i amb un fort pendent, afavorint les vistes des de la casa a tota la vall del Rierany de Cal Ratet. Masia originària d una època suposadament anterior a L edificació annexa data de 1960 segons cadastre. Antigament Can Plana de Dalt era una de les masoveries de Can Puig. 254 m2 (les dues edificacions segons cadastre). Inclosa al catàleg: 125 m2. Habitatge rural de residència habitual, masoveria. Be Aigua Electricitat Clavegueram Bassa i dipòsit propis. Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Bassa apta per helicòpter a 840 m DMF>25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) L accés pel camí de sauló, trencant la carretera paral lela al torrent de Vallfogona, és complicat i el seu estat és millorable. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

10 CAN PLANA DE DALT REGULACIÓ URBANÍSTICA 5B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques Mediambientals - Paisatgístiques - Socials Altres motius - Volumetria original identificada amb la tipologia històrica de casa de pagès a Sant Cebrià de Vallalta: Planta rectangular amb volum compacte i coberta a dues aigües amb carener perpendicular al pla de façana principal. Antiga masoveria de Can Puig, documentat en el llibre La gent de Sant Cebrià. Història d un poble, Lluis Parera. Conreu agrícola vinculat. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Conservació, manteniment, rehabilitació i les petites ampliacions necessàries pel compliment del decret d habitabilitat. L edificació annexa de construcció recent no queda inclosa en aquest catàleg de masies i cases rurals. Mantenir l espai de protecció entorn al camí d accés. La superfície construïda actual i/o la permesa no admet més que un habitatge. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

11 CAN MADRÓ DADES DESCRIPTIVES 6A DADES GENERALS Localització Sot de Can Madró Direcció Can Madró Polígon Parcel la Dades Cadastrals 9 54 Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IE Cadastral Edificació DG60H0001HL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional de dues plantes amb coberta a dues aigües. Façanes sense arrebossar, s observa la fàbrica antiga. Necessita reformes Situada en una posició elevada i envoltada de bosc, Can Madró disposa d un entorn paisatgístic agradable. No hi ha dades de la seva antiguitat real. 358 m2. (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 420 m2. Habitatge. Regular. Aigua Electricitat Clavegueram No disposa de pou ni bassa visible Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Bassa apta per helicòpters a m. DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) L accés pel camí de sauló, trencant la carretera paral lela al torrent de Vallfogona, és complicat i el seu estat és millorable. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

12 CAN MADRÓ REGULACIÓ URBANÍSTICA 6B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques - Mediambientals - Paisatgístiques - Socials - Altres motius - La identificació amb una volumetria compacte amb coberta a dues aigües i originària d edificació rural. Utilització de materials propis del medi rural. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Conservació, manteniment i rehabilitació. L edificació principal inclosa en el catàleg. No existeixen edificacions auxiliars. - La superfície construïda actual i/o la permesa no admet més que un habitatge. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

13 CAL MOLINER DADES DESCRIPTIVES 7A DADES GENERALS Localització Can Roman del Pla Direcció Carretera de Sant Pol Polígon Parcel la Dades Cadastrals 7 50 Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IY Cadastral Edificació DG60F0001HQ Coordenades UTM Qualificació POUM C4 Zona Rural Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis El conjunt està format per tres volumetries ben diferenciades. El primer volum està format per tres cossos que inclouen les vivendes i el galliner. El segon volum de 23,20 metres de planta s usa com a botiga i magatzem. El tercer volum el formen dos coberts i el seu ús és per magatzems de maquinària, eines i material agrícola. Situada a la vora de la carretera cap a Sant Pol. En la finca s hi realitza una activitat de conreu agrícola per venda de planter ocupant tota la finca. El cultiu és molt visible tan des de la carretera a Sant Pol com des del camí antic de Canet, contribuint a una bona integració paisatgística. 1969, segons el cadastre segons documentació aportada per la propietat. Reformada a l any 1969 i m2. (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 300 m2. Habitatge. Be Aigua Electricitat Clavegueram Xarxa d aigua potable, segons la propietat. Situació de risc Avinguda 100 anys. Accessibilitat Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Hidrant a 320 m DMF>25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Bona accessibilitat a través de la carretera a Sant Pol (accés directe). Camí classificat com accés fàcil pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

14 CAL MOLINER REGULACIÓ URBANÍSTICA 7B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques - Històriques - Mediambientals - Paisatgístiques Situació a l entrada del poble, contribueix a un entorn atractiu. Socials Explotació agrícola en funcionament. Manteniment de l equilibri territorial. Altres motius - DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Conservació, manteniment, rehabilitació i les petites ampliacions necessàries pel compliment del decret d habitabilitat. L edificació principal queda inclosa en el catàleg. La construcció auxiliar adossada (galliner) no es podrà mantenir. L edificació auxiliar destinada a botiga queda fora del catàleg. Aquesta edificació queda inclosa en el catàleg, mentre existeixi vinculació a l explotació agrícola. L aturada d aquesta activitat comportarà la desvinculació automàtica de l edificació al catàleg i passarà a regular-se per les condicions de la normativa del sòl no urbanitzable del Pla general. La superfície construïda actual i/o la permesa no admet més que un habitatge. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació es troba en la zona d avinguda de 100 anys, i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

15 CAN PATXOCA DADES DESCRIPTIVES 8A DADES GENERALS Localització Can Pachoca Direcció Can Patxoca Polígon Parcel la Dades Cadastrals 7 8 Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IH Cadastral Edificació DG60H0001QL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Volumetria formada per masia tradicional de dues plantes i golfes amb un cos adossat i coberta a dues aigües en la qual s inclouen dos habitatges. A l extrem est s hi troba un cobert adossat en planta baixa. Forma part del conjunt un altre edificació aïllada que s utilitzava com cobert agrícola. A ran de les inundacions de la Riera de Vallalta es va reconstruir la casa en el s.xix i es va protegir amb un mur de contenció. Cal Patxoca, enclavada en un entorn arbrat de qualitat, disposa de vistes cap a la llera de la riera de Vallalta. Originària de Reformada al m2. (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 550 m2 (470 m cos principal l 80 m el cos secundari) 2 Habitatges. Be Aigua Electricitat Clavegueram Prop del S.U. No disposa de bassa ni pou Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Mur de contenció que l exclou de risc Hidrant a 330 m DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat a través de l antic camí de Canet, camí sense asfaltar de sauló paral lel a la riera de Vallalta. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

16 CAN PATXOCA REGULACIÓ URBANÍSTICA 8B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques Mediambientals - Paisatgístiques - Socials - Altres motius - Volumetria original identificada amb la tipologia històrica de casa de pagès a Sant Cebrià de Vallalta: Planta rectangular amb volum compacte i coberta a dues aigües amb carener perpendicular al pla de façana principal. Utilització de materials propis del medi rural Masia de 1863, històrica del poble. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar / turisme rural / activitats en el lleure Conservació, manteniment i rehabilitació. No es permeten ampliacions. Tots els edificis del conjunt estan inclosos en el catàleg i son utilitzables pels usos permesos. - Es permet divisió horitzontal per: - 2 habitatges. El primer habitatge haurà de tenir com a mínim 350 m2. Els habitatges compliran les condicions mínimes d habitabilitat. - 1 habitatge i l activitat de turisme rural. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: Per la implantació de l activitat de turisme rural o activitats en el lleure es preveurà la reserva d estacionament suficient sense malmetre els valors. L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

17 CAN FERRAN DADES DESCRIPTIVES 9A DADES GENERALS Localització Can Ferran Direcció Can Ferran Polígon Parcel la Dades Cadastrals 6 25 Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A II Cadastral Edificació DG60H0001UL Coordenades UTM Qualificació POUM C1 Zona Forestal Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional de dues plantes amb un cos adossat i coberta a dues aigües. Molt a prop del nucli urbà, la finca de Can Ferran inclosa en la zona forestal, està dins d un Pla de gestió forestal anomenat La finca de Can Rosa. Situada en un encreuament de camins a Sant Pol, Calella, Hortsavinyà, Canet i Sant Cebrià Sant Iscle, es una de les més antigues del municipi. Edificació de l any 1749 segons documentació llibre La Gent de Sant Cebrià. 228 m2. (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 210 m2. Habitatge. Be Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de pou propi Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Hidrant a 260 m DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat a través de l antic camí de Canet, camí sense asfaltar de sauló paral lel a la riera de Sant Pol. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

18 CAN FERRAN REGULACIÓ URBANÍSTICA 9B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques - Històriques Mediambientals - Paisatgístiques Socials - Altres motius - Originària del segle XVI. Es una de les més antigues del municipi. La masia queda situada en un entorn amb una bellesa paisatgística rellevant, embeguda en la confluència de la vall de la riera de Vallalta amb la riera de Mates. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Conservació, manteniment i rehabilitació i les petites ampliacions necessàries pel compliment del decret d habitabilitat. L edificació principal inclosa en el catàleg. L edificació auxiliar adossada no es objecte d aquest catàleg i es regirà per les normes del SNU. - La superfície construïda actual i/o la permesa no admet més que un habitatge. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

19 CAN TERRADES DADES DESCRIPTIVES 10A DADES GENERALS Localització Can Terrades. Direcció Can Terrades. Dades Cadastrals Polígon Parcel la Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IA Cadastral Edificació DG60H0001SL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional de volumetria de gran dimensió, compacte i de dues plantes, amb un cos adossat i coberta a dues aigües. La finca inclou unes naus industrials no objecte d aquest catàleg. Can Terrades disposa de vistes a la llera de la riera de Sant Pol i al marge contrari de la mateixa. Això, junt amb la seva posició en una plataforma elevada, li dona una presència molt important paisatgísticament. Masia originària de l any 1955 segons cadastre. 864 m2 (contempla les edificacions secundàries). Inclosa al catàleg: 450 m2. Habitatge. Be Aigua Electricitat Clavegueram Prop del S.U. No disposa de bassa ni pou Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Cuba a 150 m DMF>25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat bona a través de camí de sauló molt a prop del casc urbà. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

20 CAN TERRADES REGULACIÓ URBANÍSTICA 10B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Volumetria identificada amb la tipologia de casa de pagès a Sant Cebrià de Vallalta. Històriques - Mediambientals - Paisatgístiques - Socials - Altres motius Masia anterior a DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar / restauració. Conservació, manteniment i rehabilitació. Pel canvi d ús a restauració es permetrà la ocupació parcial amb 50 m2 de l àrea de protecció d entorn amb una pèrgola lleugera per menjador d estiu. L edificació principal inclosa en el catàleg. Preservar l àrea de protecció de vegetació i arbrat. La pèrgola s integrarà paisatgísticament a la zona de protecció d entorn. Es permet divisió horitzontal per: - 2 habitatges. El primer habitatge haurà de tenir com a mínim 350 m2. Els habitatges compliran les condicions mínimes d habitabilitat. - 1 habitatge i l activitat de restauració. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: Per la implantació de l activitat de restauració es preveurà la reserva d estacionament suficient sense malmetre els valors. L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

21 CAN VENTURA DADES DESCRIPTIVES 11A DADES GENERALS Localització Can Terrades Direcció Can Ventura Dades Cadastrals Polígon Parcel la Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IH Cadastral Edificació DG60H0001YL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional de dues plantes amb un cos adossat i coberta a dues aigües. S han intentat mantenir els elements arquitectònics con els dintells de les portes i finestres en pedra. La implantació de la masia presenta una bona integració paisatgística a l entorn. La masia disposa de vistes privilegiades sobre la riera de Sant Pol i la seva llera. 1960, segons fitxa cadastral, segurament més antiga. 257 m2. (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 195 m2. Habitatge. Bo Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de pou propi. Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Cuba a 350 m. DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat bona a través de camí de sauló que dona accés a Castellar d Índies. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

22 CAN VENTURA REGULACIÓ URBANÍSTICA 11B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques - Mediambientals - Paisatgístiques Socials - Altres motius - Volumetria original identificada amb la tipologia històrica de casa de pagès a Sant Cebrià de Vallalta: Planta rectangular amb volum compacte i coberta a dues aigües amb carener perpendicular al pla de façana principal. Utilització de materials propis del medi rural. Arquitectura ben integrada en l espai paisatgístic. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar / restauració. Conservació, manteniment, rehabilitació i les petites ampliacions necessàries pel compliment del decret d habitabilitat. L edificació principal inclosa en el catàleg. L edificació auxiliar (llenyera) resta fora del catàleg. - Es permet divisió horitzontal per: - 1 habitatge i l activitat de restauració. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: Per la implantació de l activitat de restauració es preveurà la reserva d estacionament suficient sense malmetre els valors. L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

23 CA LA GOITA DADES DESCRIPTIVES 12A DADES GENERALS Localització Can Matas Direcció Ca la Goita Polígon Parcel la Dades Cadastrals 6 12 Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IP Cadastral Edificació - Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona Rural Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Edifici de planta quadrada amb construccions més recents adossades. Façana estucada imitant carreus a les cantonades i coberta plana sobre sostre mort. No presenta la típica volumetria de masia rural, sinó la d un edifici de casc urbà. Originàriament hi havia puntes ornamentals a les crestes de la coberta. El conjunt queda completat per unes antigues cavallerisses en un volum rectangular d una planta. Situada al camí que dona accés a Castellar d Índies i envoltada de camps pel oest i de bosc a l oest, domina el territori i controla l antic pas cap al nord. No disposem d informació, però era l antiga porta d entrada a la casa del marquès de Monsolís (Can Mates). Inclosa al catàleg: 340 m2 (edifici principal) m2 (antiga quadra). 2 habitatges en l edificació principal. Be Aigua Electricitat Clavegueram No disposa de bassa ni pou Situació de risc Avinguda 100 anys. Accessibilitat Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Bassa apta per helicòpter a 240 m. DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Bona accessibilitat a través del camí de sauló a Castellar d Índies. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

24 CA LA GOITA REGULACIÓ URBANÍSTICA 12B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques - Històriques Antiga porteria de la casa del Marquès de Monsolís (Can Mates) Mediambientals - Paisatgístiques - Socials - Altres motius - DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar / restauració / turisme rural / activitats en el lleure / hotel (no inclou la modalitat hotel-apartament) Conservació, manteniment i rehabilitació. No es permeten ampliacions. L edificació principal i auxiliar que s inclouen en el catàleg. El nombre màxim d habitacions dobles per a ús hoteler serà de 12. Es permet divisió horitzontal per: - 2 habitatges existents. - Segregació d habitatge i activitat. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: Per la implantació de les activitats de restauració, turisme rural, activitats en el lleure i hotel es preveurà la reserva d estacionament suficient sense malmetre els valors. Per la implantació de l ús hoteler serà necessari la tramitació d un Pla especial Els criteris de delimitació del Pla especial s ajustaran a raons topogràfiques, cadastrals i paisatgístiques, que indicativament es grafien en el plànol d entorn. El pla especial definirà les actuacions amb criteris de sostenibilitat, integració i respecte al medi natural d acord a l article 12 de la normativa. L edificació es troba en la zona d avinguda de 100 anys, i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

25 CA L ESTRANY DADES DESCRIPTIVES 13A DADES GENERALS Localització Ca L Estrany Direcció Ca L Estrany Polígon Parcel la Dades Cadastrals 6 29 Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IZ Cadastral Edificació - Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat L edificació originària seguia la tipologia bàsica de la zona, però la reforma executada en la segona meitat del segle XX va canviar la fisonomia de la casa, deixant dos volums amb coberta a dues aigües diferenciades. Existeixen altres coberts auxiliars de planta baixa, alguns entorpint la volumetria del conjunt. Els terrenys associats a la masia són utilitzats pel conreu protegit (maduixot, kiwi i horta), a la vessant sud de la finca, essent la única finca del terme que encara manté producció del cultiu de la maduixa. El vessant nord és format per bosc de roures, alzines, pi, alzines sureres i llorer. Masia històrica originària del 1600, molt reformada. Encara conserva el contrafort de façana de l estructura originària de la masia i les parets de mamposteria de pedra del celler. Inclosa al catàleg: 270 m2. 1 habitatge i magatzem en edifici principal, 1 habitatge en edifici adossat a ponent i un cobert en desús a nord. El conjunt principal en bon estat, i el annex en estat regular Aigua Electricitat Clavegueram Aigua potable i bassa Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Bassa apta per helicòpter a 160 m. DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat a través del camí cap a Castellar d Índies. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

26 CA L ESTRANY REGULACIÓ URBANÍSTICA 13B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques - Històriques Mediambientals Paisatgístiques Socials Encara que molt reformada, encara conserva elements estructurals de una de les masies més antigues del municipi. El conreu associat es produeix amb criteris de sostenibilitat: sistema de reg hidroponia d estalvi de recursos hídrics, ajustos en la utilització de fertilitzants per la reducció de la contaminació dels aqüífers. L àrea de bosc dins la finca contribueix a una atmosfera fresca i agradable. Únic productor de maduixes del municipi. Qualificació d explotació agrària prioritària. Conjunt edificat composat de 2 habitatges, magatzems i hivernacles tots ells vinculats a l explotació agrícola. Contribució a l equilibri econòmic territorial. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Dos habitatges familiars vinculats a l explotació/ turisme rural/ activitats en el lleure. Conservació, manteniment, rehabilitació i les petites ampliacions necessàries pel compliment del decret d habitabilitat en cas d habitatge. Pel canvi d ús a turisme rural es permetrà ampliar 80 m2 reutilitzant part del volum annex rectangular de la façana nord del conjunt. Les dues edificacions adossades incloses en el catàleg i el cobert annex en substitució per adaptació a un nou ús. Les altres construccions auxiliars s hauran d enderrocar i si escau, vincular-les amb major proximitat a l explotació agrícola. Mantenir l àrea de bosc i l àrea de protecció de l entorn sense edificacions. La implantació de noves activitats en l edificació auxiliar annexa implicarà la rehabilitació integral o substitució del volum existent, ocupant un màxim de 80 m2 construïts. Es permet divisió horitzontal per: - 2 habitatges existents - Segregació d habitatge i activitat. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: Per la implantació de les activitats de restauració, turisme rural i activitats en el lleure es preveurà la reserva d estacionament suficient sense malmetre els valors. L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

27 CAN LLADÓ-1 DADES DESCRIPTIVES 14A DADES GENERALS Localització Sot de Cal Correo Direcció Can Lladó Polígon Parcel la Dades Cadastrals 7 61 Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IO Cadastral Edificació DG60H0001HL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Can Lladó es diferencia en dos propietats. El volum al que ens referim en aquest cas és el situat més al sud del conjunt. Consta d una edificació principal i quatre annexos. Conté actualment 2 habitatges que s han reformat als anys 60 i al la primera es va reformar la teulada i es va pujar l alçada. La reforma més actual afecta només a la distribució interior, mantenint paviments i fusteria exterior originals. L entorn paisatgístic és caracteritzat per cultius en la vessant sud dels turons i bosc d alzines, roure i pi a les vessants nord. Segle XVIII (Llibre La gent de Sant Cebià ) 274 m2 (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 305 m2. Dos habitatges. Be Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de pou i dipòsit. Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Bassa a 450 m DMF>25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat a través d un camí trencant del camí antic a Canet. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

28 CAN LLADÓ-1 REGULACIÓ URBANÍSTICA 14B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 (aprox.) Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques Mediambientals - Paisatgístiques - Socials Altres motius - Identificació amb una volumetria compacte amb joc de cobertes a dues aigües i originària d edificació rural de diferents cossos. Originària del segle XVIII. Es una de les més antigues del municipi (llibre La Gent de Sant Cebrià ). La propietat aporta escriptura de compra-venda de Es manté l explotació agrícola de les finques associades a la casa. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar / turisme rural / activitats en el lleure. Conservació, manteniment, rehabilitació i les petites ampliacions necessàries pel compliment del decret d habitabilitat per l ús d habitatge. Tots els edificis del conjunt estan inclosos en el catàleg i son utilitzables pels usos permesos. Un dels habitatges es podria destinar a ús de turisme rural. S accepta l actual divisió en dos habitatges o habitatge i activitat de turisme rural si escau. No es permet cap nova divisió. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: Per la implantació de l activitat de turisme rural o activitats en el lleure es preveurà la reserva d estacionament suficient sense malmetre els valors. L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

29 CAN LLADÓ-2 DADES DESCRIPTIVES 14A DADES GENERALS Localització Sot de Cal Correo Direcció Can Lladó Polígon Parcel la Dades Cadastrals Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IJ Cadastral Edificació DG60H0001UL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Can Lladó es diferencia en dos propietats. El volum al que ens referim en aquest cas és el situat més al nord del conjunt. Consta de tres cossos adossats i ben diferenciats en planta, amb un habitatge en el volum principal, un magatzem a l adossat de planta baixa i una construcció quadrada al sud del conjunt que actualment no es fa servir. S ha reformat en els darrers deu anys, i s ha mantingut la llar de foc originària i el forn de llenya, així com les parets de pedra de la façana principal. L entorn paisatgístic és caracteritzat per cultius en la vessant sud dels turons i bosc d alzines, roure i pi a les vessants nord. Segle XVIII (Llibre La gent de Sant Cebrià ) 229 m2. (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 310 m2. Habitatge. Be Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de pou i dipòsit. Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Bassa a 450 m DMF>25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat a través d un camí trencant del camí antic a Canet. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

30 CAN LLADÓ-2 REGULACIÓ URBANÍSTICA 14B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 (aprox.) Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques Mediambientals - Paisatgístiques - Socials - Altres motius - Identificació amb una volumetria compacte amb joc de cobertes a dues aigües i originària d edificació rural de diferents cossos. Originària del segle XVIII. Es una de les més antigues del municipi (llibre La Gent de Sant Cebrià ). DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal - Habitatge familiar. Conservació, manteniment, rehabilitació i les petites ampliacions necessàries pel compliment del decret d habitabilitat. - - ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

31 CAN CORREU DADES DESCRIPTIVES 15A DADES GENERALS Localització Sot de Cal Correo Direcció Can Correu Polígon Parcel la Dades Cadastrals 7 39 Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IU Cadastral Edificació DG60H0001UL Coordenades UTM Qualificació POUM C1 Zona forestal Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat La masia originària està molt reformada i ampliada. El nucli original amb parets de pedra respon a una planta quadrada amb 4 quadrants, un d ells més gran. De dues plantes, amb coberta a dues aigües. Les ampliacions al cos principal responen a un ús agropecuari, i progressivament van ser transformades en ampliacions de l espai habitable. En la finca hi ha una edificació auxiliar, la Soleia, ara en desús i molt mal estat, allunyada de la casa on hi vivien antigament els treballadors temporers. Es situa en un aterrassament de la topografia envoltada de vegetació i bosc. Masia originària de l any 1883, que antigament estava vinculada a l explotació agrícola. Actualment està molt reformada. 491 m2. (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 537 m2. 2 habitatges. Be Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de bassa Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Bassa a 150 m DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat relativament bona a través de diversos camins de sauló. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

32 CAN CORREU REGULACIÓ URBANÍSTICA 15B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques - Històriques Masia originària de Mediambientals - Paisatgístiques - Socials - Altres motius - DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Conservació, manteniment i rehabilitació. L edificació principal inclosa en el catàleg. L edificació auxiliar anomenada Soleia no és utilitzable pels usos del catàleg. - Es permet divisió horitzontal mantenint els 2 habitatges existents. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

33 CAL SANT DADES DESCRIPTIVES 16A DADES GENERALS Localització Cal Sant Direcció Cal Sant Polígon Parcel la Dades Cadastrals 9 2 Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IG Cadastral Edificació DG60H0001PL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional de dues plantes amb un cos adossat i coberta a dues aigües destinat a habitatge i restaurant en planta baixa. Presència d un antic cobert auxiliar de dues plantes que actualment es dedica a la cria de conills. Cal Sant queda implantat junt a un revolt de la carretera a Sant Iscle i rodejat per la part posterior d un àrea boscosa ascendent. Masia originària de m2. (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 520 m2. Habitatge i restauració (restaurant Can Joan). Bo Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de dipòsit i pou. Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Hidrant a 170 m. DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat molt bona a través de la carretera a Sant Iscle (accés directe). Camí classificat com accés fàcil pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

34 CAL SANT REGULACIÓ URBANÍSTICA 16B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques Masia originària de Mediambientals - Paisatgístiques - Socials - Altres motius - Volumetria original identificada amb la tipologia històrica de casa de pagès a Sant Cebrià de Vallalta: Planta rectangular amb volum compacte i coberta a dues aigües amb carener perpendicular al pla de façana principal. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar / restauració Conservació, manteniment i rehabilitació per qualsevol dels usos permesos. L edificació principal inclosa en el catàleg. L edificació auxiliar inacabada, no és utilitzable pels usos d aquest catàleg. - Es permet divisió horitzontal per: - 2 habitatges. El primer habitatge haurà de tenir com a mínim 350 m habitatge i l activitat permesa. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: Per la implantació de l activitat de restauració es mantindrà la reserva d estacionament actual o s ampliarà en cas de no ser suficient sense malmetre els valors. L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

35 CAN ROSA DADES DESCRIPTIVES 17A DADES GENERALS Localització Croux Direcció Can Rosa Dades Cadastrals Polígon Parcel la Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IY Cadastral Edificació DG60H0001TL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona Rural Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional de dues plantes amb un cos adossat i coberta a dues aigües amb carener paral lel al pla de façana. El conjunt disposa d una bona integració paisatgística, envoltada de bosc. Masia originària del segle XVII. 388 m2. (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 330 m2. 2 Habitatges. Be Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de pou propi. Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Bassa apta per helicòpter a 950 m DMF>25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Bona accessibilitat a través de la carretera a Can Palau. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

36 CAN ROSA REGULACIÓ URBANÍSTICA 17B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques Mediambientals - Paisatgístiques Socials - Altres motius - Identificació amb una volumetria compacte amb coberta a dues aigües i originària d edificació rural. Utilització de materials propis del medi rural Masia originària del segle XVII. Bona integració en el paisatge. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Conservació, manteniment, rehabilitació i les petites ampliacions necessàries pel compliment del decret d habitabilitat. L edificació principal inclosa en el catàleg. - La superfície construïda actual i/o la permesa no admet la divisió horitzontal més que pels dos habitatges actuals. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

37 VALLFOGONA (Can Batlló) DADES DESCRIPTIVES 18A DADES GENERALS Localització Can Batlló Direcció Can Vallfogona Dades Cadastrals Polígon Parcel la Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IB Cadastral Edificació - Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional de tres plantes que uneix en un volum la casa originària i l antic celler, amb diversos cossos adossats i coberta a dues aigües. Hi ha dos pavellons en planta baixa en dues edificacions aïllades a un extrem de l edifici principal. La finca està rodejada de cultiu de vinya. A 150 m. al nord hi ha una nau que és el celler de l activitat vinícola. Situada a la vora de la riera de Vallfogona, Can Vallfogona es troba en un ambient paisatgístic de bosc de ribera i de camps força rellevant. Finals s. XIV principis s. XV, amb un adossat molt més modern. Inclosa al catàleg: m2. Habitatge rural de residència habitual / turisme rural / cultiu i producció vinícola (3 Ha). Be Aigua Electricitat Clavegueram Pou propi. Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Hidrant a 650 m. DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat a través de la carretera paral lela al torrent de Vallfogona. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

38 VALLFOGONA (Can Batlló) REGULACIÓ URBANÍSTICA 18B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques Mediambientals - Paisatgístiques Socials Altres motius - La identificació amb una volumetria compacte amb coberta a dues aigües i originària d edificació rural. Utilització de materials propis del medi rural. Finals s. XIV Principis del s. XV. Integració de l arquitectura al paisatge. Ús agroterciari amb producció vinícola que contribueix a l equilibri territorial i econòmic. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar / restauració / turisme rural / activitats en el lleure. Conservació, manteniment i rehabilitació per la implantació dels usos permesos. Les edificacions incloses en el catàleg: edificació principal i els dos pavellons es podran destinar als usos permesos. La nau auxiliar (magatzem-celler, activitat vinícola), resta fora del catàleg i es regirà per la normativa del SNU. Els dos pavellons annexes a l edifici principal es podran rehabilitar per a usos de restauració, turisme rural i activitats en el lleure. No podran ser habitatges. Es permet divisió horitzontal per: - 2 habitatges en l edificació principal. El primer habitatge haurà de tenir com a mínim 350 m2. Els habitatges compliran les condicions mínimes d habitabilitat. - 1 habitatge i l activitat de turisme rural o restauració. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: Per la implantació de les activitats de restauració, turisme rural i activitats en el lleure es preveurà la reserva d estacionament suficient sense malmetre els valors. L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

39 CAN MATES DADES DESCRIPTIVES 19A DADES GENERALS Localització Can Matas Direcció Can Mates Polígon Parcel la Dades Cadastrals 5 17 Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IJ Cadastral Edificació - Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional amb volumetria compacte, coberta a dues aigües amb carener perpendicular a façana. Hi ha una antiga capella a la part sud. Ornamentació heràldica a la façana principal i portal adovellat. La finca disposa d una enorme superfície, en la qual a l extrem sudoest s enclava la masia a l antic punt de pas del sud al nord del municipi, dominant el territori circumdant. El caràcter de la finca és forestal. Documentada des del segle X. Necessita reformes. L església adossada data del segle XVIII. Una de les 4 casa principals que a l inici de l assentament feien servir de refugi. Antiga residència del marquès de Monsolis. Inclosa al catàleg: 990 m2. Habitatge en desús. Regular Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de bassa pròpia Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Bassa a 230 m DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat a través d un camí paral lel al l antic camí de Canet. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

40 CAN MATES REGULACIÓ URBANÍSTICA 19B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques Mediambientals - Paisatgístiques Socials - Altres motius - Volumetria original identificada amb la tipologia històrica de casa de pagès a Sant Cebrià de Vallalta: Planta rectangular amb volum compacte i coberta a dues aigües amb carener perpendicular al pla de façana principal. Originària del segle X. Es una de les més antigues del municipi. Antiga residència del Marques de Monsolis i una de les 4 cases principals del municipi. S observa a la façana principal una extensió més o menys plana susceptible de protecció de l entorn paisatgístic. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar / restauració / turisme rural / activitats en el lleure / hotel (no inclou la modalitat hotel-apartament) Conservació, manteniment i rehabilitació per la implantació dels usos permesos. No es permeten ampliacions. Tots els edificis del conjunt estan inclosos en el catàleg i son utilitzables pels usos permesos. El nombre màxim d habitacions dobles per a ús hoteler serà de 25. Es permet divisió horitzontal per: - 4 habitatges màxim. El primer habitatge haurà de tenir com a mínim 350 m2. - Habitatges i l activitat permesa. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: Per la implantació de les activitats de restauració, turisme rural, activitats en el lleure i hotel es preveurà la reserva d estacionament suficient sense malmetre els valors. Per la implantació de l ús hoteler serà necessari la tramitació d un Pla especial que definirà les actuacions amb criteris de sostenibilitat, integració i respecte al medi natural, d acord a l article 12 de la normativa. Els criteris de delimitació del Pla especial s ajustaran a raons topogràfiques, cadastrals i paisatgístiques, que indicativament es grafien en el plànol d entorn. L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

41 CAN PAU BACS DADES DESCRIPTIVES 20A DADES GENERALS Localització Can Pau Bacs Direcció Can Pau Bacs Polígon Parcel la Dades Cadastrals 4 34 Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IO Cadastral Edificació DG60H0001IL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Masia tradicional originària amb planta rectangular, de dues alçades i coberta a dues aigües. Presenta dos cossos adossats en planta baixa, un lateral i un posterior. Els acabats de façana son simples, sense cap ornamentació ni detall. Situada a prop de la riera de Mates, Can Pau Bacs es troba envoltadad de camps de cultiu en desús i bosc. Edificació de l any 1962 segons cadastre, però deriva d una edificació molt anterior. 471 m2. (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 480 m2. Habitatge abandonat. Regular Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de dipòsit propi. Situació de risc Avinguda 100 anys. Accessibilitat Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Bassa a 210 m DMF>25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat bona a través d un camí de sauló paral lel a la riera de Can Mates. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

42 CAN PAU BACS REGULACIÓ URBANÍSTICA 20B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques - Mediambientals - Paisatgístiques Socials - Altres motius - Volumetria original identificada amb la tipologia històrica de casa de pagès a Sant Cebrià de Vallalta: Planta rectangular amb volum compacte i coberta a dues aigües amb carener perpendicular al pla de façana principal. Utilització de materials propis del medi rural. Bona presència paisatgística. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar / turisme rural / activitats en el lleure Conservació, manteniment i rehabilitació per la implantació dels usos permesos. Tot el conjunt edificat que s inclou en el catàleg podrà destinarse als usos permesos. S haurà d enderrocar l edificació auxiliar posterior. Es permet divisió horitzontal per: - 2 habitatges. El primer habitatge haurà de tenir com a mínim 350 m habitatge i l activitat permesa. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: Per la implantació de les activitats de turisme rural i activitats en el lleure es preveurà la reserva d estacionament suficient sense malmetre els valors. L edificació es troba en la zona d avinguda de 100 anys, i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

43 CAN XUXA DADES DESCRIPTIVES 21A DADES GENERALS Localització Can Xuxa Direcció Can Xuxa Dades Cadastrals Polígon Parcel la Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IT Cadastral Edificació DG60H0001XL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Masia tradicional de dues plantes amb un volum adossat en planta baixa que completa el conjunt allargassat amb coberta a dues aigües. S observa un estat reformat en el que es veuen elements de pedra destacant les obertures principals. La masia de Can Xuxa es troba en un entorn boscós i recollit no visible des de les principals carreteres. Originària de 1100, reformada totalment, era la porta al condomini de la inquisició. 223 m2. (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 330 m2. Habitatge. Bo Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de dipòsit propi. Situació de risc Avinguda 100 anys. Accessibilitat Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Bassa a 170 m DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat bona a través del camí a la urbanització de Can Xuxa, a ponent de la casa, de sauló però en molt bon estat. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

44 CAN XUXA REGULACIÓ URBANÍSTICA 21B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques Mediambientals - Paisatgístiques - Socials - Altres motius - Volumetria original identificada amb la tipologia històrica de casa de pagès a Sant Cebrià de Vallalta: Planta rectangular amb volum compacte i coberta a dues aigües amb carener perpendicular al pla de façana principal. Utilització de materials propis del medi rural. Antiga porta del condomini de la inquisició. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Conservació, manteniment, rehabilitació i les petites ampliacions necessàries pel compliment del decret d habitabilitat. L edificació principal inclosa en el catàleg. No existeixen edificacions auxiliars. No es permetrà la tala de cap arbre dels voltants de l edificació ni de l entorn. Es mantindrà l estat de la vegetació. La superfície construïda actual i/o la permesa no admet més que un habitatge. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació es troba en la zona d avinguda de 100 anys, i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

45 CA L ISIDRO TORRENT DADES DESCRIPTIVES 22A DADES GENERALS Localització Direcció Dades Cadastrals Can Torrent de Baix Ca L Isidro Torrent Polígon Superfície parcel la Parcel la Referència Parcel la 08202A IO Cadastral Edificació - Coordenades UTM Qualificació POUM Protecció actual C3 Zona de valor ecològic de l espai natural. Edificació inclosa dins del parc del Montnegre - Corredor DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Actualment en ruïnes, es conserva part de les parets de l edificació original amb una petita part de coberta. La desaparició de la major part d aquesta ha propiciat el deteriorament de la resta de la masia. La fitxa es complementa amb una documentació de plànols aportada per la propietat, per la recuperació de part de l edificació. Situada dins del parc natural de Montnegre Corredor, l entorn de Ca L Isidro Torrent és agradable, boscós i recollit. 1800, segons el llibre La Gent de Sant Cebrià. Història d un Poble L assentament visible de les ruïnes configura dues superfícies rectangulars que sumen 74 m2. Abandonat amb voluntat de rehabilitació i recuperació. Dolent Aigua Electricitat Clavegueram No disposa de bassa ni pou No disposa No disposa Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Bassa apta per helicòpter a 400 m. DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Bona accessibilitat a través de camí de sauló partint de la urbanització de Can Palau, tot i que està bastant aïllat. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació

46 CA L ISIDRO TORRENT REGULACIÓ URBANÍSTICA 22B Planta sense remodelar Planta remodelada Alçat edificació sense remodelar / remodelat JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques - Històriques Masia originària de Mediambientals - Paisatgístiques Situació de la masia en el parc natural de Montnegre Corredor Socials - Altres motius - DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Recuperació de la volumetria originària representada a la fotografia, PB+1 i configurada en planta completant els murs que existeixen actualment, assumint una superfície construïda entorn als 150 m2. L edificació principal inclosa en el catàleg. No existeixen edificacions auxiliars. Recuperar la imatge arquitectònica de la masia originària tant en composició com en materials i colors. La reconstrucció de la casa serà respectuosa amb l entorn vegetal immediat. La superfície construïda actual i/o la permesa no admet més que un habitatge. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

47 CAN JAN PETIT DADES DESCRIPTIVES 23A DADES GENERALS Localització Sot de Cal Correo Direcció Can Jan Petit Polígon Parcel la Dades Cadastrals 7 9 Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IW Cadastral Edificació DG60H0001KL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional de petita dimensió de dues plantes amb tres cossos adossats (1 celler i 2 magatzems) i coberta a dues aigües. Coma a elements arquitectònics singulars, destaquen la pedra a la porta d accés, d estil clàssic, també en portes de pas interiors, com la de l entrada a la cuina, així com a les obertures. Situada en una plataforma de terreny, Can Jan Petit es troba envoltada d antics camps de cultiu amb hivernacles, en desús i de bosc allí on acaben els camps. Construïda al 1966 segons cadastre, es va reformar al Es presenten escriptures demostrant la seva antiguitat (1894 i 1954) 269 m2. (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 390 m2. Habitatge. Be Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de bassa pròpia. Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Bassa apta per helicòpter a 380 m. DMF>25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat a través de l antic camí de Canet, a través d un camí sense asfaltar de sauló. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

48 CAN JAN PETIT REGULACIÓ URBANÍSTICA 23B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques - Mediambientals - Paisatgístiques - Socials - Altres motius Volumetria original identificada amb la tipologia històrica de casa de pagès a Sant Cebrià de Vallalta: Planta rectangular amb volum compacte i coberta a dues aigües amb carener perpendicular al pla de façana principal. Composició de les obertures, materials i cromatisme seran els propis del lloc: manteniment de les pedres en brancals, llindes i trencaaigües allà on n hi ha. Hi ha constància de la seva existència al segle XIX. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Conservació, manteniment i rehabilitació. L edificació principal inclosa en el catàleg. Les edificacions d hivernacles que es veuen en la cartografia actualment no existeixen. - La superfície construïda actual i/o la permesa no admet més que un habitatge. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

49 CAN MET VICENS DADES DESCRIPTIVES 24A DADES GENERALS Localització Can Terrades Direcció Can Met Vicens Dades Cadastrals Polígon Parcel la Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IY Cadastral Edificació - Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia molt reformada, amb crugies paral leles a façana. Disposa d un cos afegit al darrera. En la darrera intervenció es va aplacar la paret de façana amb pedra natural, originàriament encalada. Té molta presència en el paisatge, convertint-se en un punt de referència. Demostrada la seva antiguitat mitjançant escriptures (1792 i 1915). Inclosa al catàleg: 400 m2. Restauració / turisme rural. Be Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de bassa pròpia. Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Cuba a 300 m DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat molt bona pel camí de Can Terrades, camí sense asfaltar de sauló. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

50 CAN MET VICENS REGULACIÓ URBANÍSTICA 24B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques - Mediambientals - Paisatgístiques Socials - Volumetria original identificada amb la tipologia històrica de casa de pagès a Sant Cebrià de Vallalta: Planta rectangular amb volum compacte i coberta a dues aigües amb carener perpendicular al pla de façana principal. Utilització de materials propis del medi rural Bona integració paisatgística. Altres motius Hi ha constància de la seva existència a l any DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar / Restauració / turisme rural / activitats en el lleure Conservació, manteniment i rehabilitació per la implantació dels usos permesos. L edificació principal inclosa en el catàleg. L edificació auxiliar (magatzem i pàrking), resta fora del catàleg. - Es permet divisió horitzontal dins el volum actual que reflecteixi les diferents activitats d acord als usos permesos. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: Per la implantació de les activitats de restauració, turisme rural i activitats en el lleure es preveurà la reserva d estacionament suficient sense malmetre els valors. L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

51 CAN PI DADES DESCRIPTIVES 25A DADES GENERALS Localització Can Pi Direcció Can Pi Polígon Parcel la Dades Cadastrals - - Superfície parcel la 960 m2 Referència Parcel la - Cadastral Edificació DG60H0001AL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional de dues plantes, amb un cos adossat i coberta a dues aigües. Façana del cos principal revestida de pedra i del cos adossat pintada de blanc. Can Pi disposa de vistes a la llera de la riera de Sant Pol i al marge contrari de la mateixa. Això, junt amb la seva posició elevada, li dona una presència paisatgística important. Tot i així la finca no queda vinculada a l explotació agrícola de l entorn. Masia originària de l any 1930 segons cadastre. 314 m2. (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 360 m2. Habitatge. Be Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de pou propi. Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Cuba a 350 m DMF>25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat bona a través de camí de sauló molt a prop del casc urbà. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

52 CAN PI REGULACIÓ URBANÍSTICA 25B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques - Mediambientals - Paisatgístiques Socials - Altres motius Anterior a Volumetria original identificada amb la tipologia històrica de casa de pagès a Sant Cebrià de Vallalta: Planta rectangular amb volum compacte i coberta a dues aigües amb carener perpendicular al pla de façana principal. Utilització de materials propis del medi rural. Arquitectura rural ben integrada en el paisatge. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar / restauració. Conservació, manteniment i rehabilitació per la implantació dels usos permesos. L edificació principal inclosa en el catàleg. No existeixen edificacions auxiliars. - Es permet divisió horitzontal per: - 1 habitatge i l activitat permesa. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: Per la implantació de l activitat de restauració es preveurà la reserva d estacionament suficient sense malmetre els valors paisatgístics de la casa i l entorn.

53 CAN XUXA DADES DESCRIPTIVES 21A DADES GENERALS Localització Can Xuxa Direcció Can Xuxa Dades Cadastrals Polígon Parcel la Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IT Cadastral Edificació DG60H0001XL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Masia tradicional de dues plantes amb un volum adossat en planta baixa que completa el conjunt allargassat amb coberta a dues aigües. S observa un estat reformat en el que es veuen elements de pedra destacant les obertures principals. La masia de Can Xuxa es troba en un entorn boscós i recollit no visible des de les principals carreteres. Originària de 1100, reformada totalment, era la porta al condomini de la inquisició. 223 m2. (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 330 m2. Habitatge. Bo Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de dipòsit propi. Situació de risc Avinguda 100 anys. Accessibilitat Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Bassa a 170 m DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat bona a través del camí a la urbanització de Can Xuxa, a ponent de la casa, de sauló però en molt bon estat. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

54 CAN XUXA REGULACIÓ URBANÍSTICA 21B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques Mediambientals - Paisatgístiques - Socials - Altres motius - Volumetria original identificada amb la tipologia històrica de casa de pagès a Sant Cebrià de Vallalta: Planta rectangular amb volum compacte i coberta a dues aigües amb carener perpendicular al pla de façana principal. Utilització de materials propis del medi rural. Antiga porta del condomini de la inquisició. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Conservació, manteniment, rehabilitació i les petites ampliacions necessàries pel compliment del decret d habitabilitat. L edificació principal inclosa en el catàleg. No existeixen edificacions auxiliars. No es permetrà la tala de cap arbre dels voltants de l edificació ni de l entorn. Es mantindrà l estat de la vegetació. La superfície construïda actual i/o la permesa no admet més que un habitatge. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació es troba en la zona d avinguda de 100 anys, i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

55 CA L ISIDRO TORRENT DADES DESCRIPTIVES 22A DADES GENERALS Localització Direcció Dades Cadastrals Can Torrent de Baix Ca L Isidro Torrent Polígon Superfície parcel la Parcel la Referència Parcel la 08202A IO Cadastral Edificació - Coordenades UTM Qualificació POUM Protecció actual C3 Zona de valor ecològic de l espai natural. Edificació inclosa dins del parc del Montnegre - Corredor DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Actualment en ruïnes, es conserva part de les parets de l edificació original amb una petita part de coberta. La desaparició de la major part d aquesta ha propiciat el deteriorament de la resta de la masia. La fitxa es complementa amb una documentació de plànols aportada per la propietat, per la recuperació de part de l edificació. Situada dins del parc natural de Montnegre Corredor, l entorn de Ca L Isidro Torrent és agradable, boscós i recollit. 1800, segons el llibre La Gent de Sant Cebrià. Història d un Poble L assentament visible de les ruïnes configura dues superfícies rectangulars que sumen 74 m2. Abandonat amb voluntat de rehabilitació i recuperació. Dolent Aigua Electricitat Clavegueram No disposa de bassa ni pou No disposa No disposa Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Bassa apta per helicòpter a 400 m. DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Bona accessibilitat a través de camí de sauló partint de la urbanització de Can Palau, tot i que està bastant aïllat. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació

56 CA L ISIDRO TORRENT REGULACIÓ URBANÍSTICA 22B Planta sense remodelar Planta remodelada Alçat edificació sense remodelar / remodelat JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques - Històriques Masia originària de Mediambientals - Paisatgístiques Situació de la masia en el parc natural de Montnegre Corredor Socials - Altres motius - DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Recuperació de la volumetria originària representada a la fotografia, PB+1 i configurada en planta completant els murs que existeixen actualment, assumint una superfície construïda entorn als 150 m2. L edificació principal inclosa en el catàleg. No existeixen edificacions auxiliars. Recuperar la imatge arquitectònica de la masia originària tant en composició com en materials i colors. La reconstrucció de la casa serà respectuosa amb l entorn vegetal immediat. La superfície construïda actual i/o la permesa no admet més que un habitatge. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

57 CAN JAN PETIT DADES DESCRIPTIVES 23A DADES GENERALS Localització Sot de Cal Correo Direcció Can Jan Petit Polígon Parcel la Dades Cadastrals 7 9 Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IW Cadastral Edificació DG60H0001KL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional de petita dimensió de dues plantes amb tres cossos adossats (1 celler i 2 magatzems) i coberta a dues aigües. Coma a elements arquitectònics singulars, destaquen la pedra a la porta d accés, d estil clàssic, també en portes de pas interiors, com la de l entrada a la cuina, així com a les obertures. Situada en una plataforma de terreny, Can Jan Petit es troba envoltada d antics camps de cultiu amb hivernacles, en desús i de bosc allí on acaben els camps. Construïda al 1966 segons cadastre, es va reformar al Es presenten escriptures demostrant la seva antiguitat (1894 i 1954) 269 m2. (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 390 m2. Habitatge. Be Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de bassa pròpia. Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Bassa apta per helicòpter a 380 m. DMF>25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat a través de l antic camí de Canet, a través d un camí sense asfaltar de sauló. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

58 CAN JAN PETIT REGULACIÓ URBANÍSTICA 23B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques - Mediambientals - Paisatgístiques - Socials - Altres motius Volumetria original identificada amb la tipologia històrica de casa de pagès a Sant Cebrià de Vallalta: Planta rectangular amb volum compacte i coberta a dues aigües amb carener perpendicular al pla de façana principal. Composició de les obertures, materials i cromatisme seran els propis del lloc: manteniment de les pedres en brancals, llindes i trencaaigües allà on n hi ha. Hi ha constància de la seva existència al segle XIX. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Conservació, manteniment i rehabilitació. L edificació principal inclosa en el catàleg. Les edificacions d hivernacles que es veuen en la cartografia actualment no existeixen. - La superfície construïda actual i/o la permesa no admet més que un habitatge. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

59 CAN MET VICENS DADES DESCRIPTIVES 24A DADES GENERALS Localització Can Terrades Direcció Can Met Vicens Dades Cadastrals Polígon Parcel la Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IY Cadastral Edificació - Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia molt reformada, amb crugies paral leles a façana. Disposa d un cos afegit al darrera. En la darrera intervenció es va aplacar la paret de façana amb pedra natural, originàriament encalada. Té molta presència en el paisatge, convertint-se en un punt de referència. Demostrada la seva antiguitat mitjançant escriptures (1792 i 1915). Inclosa al catàleg: 400 m2. Restauració / turisme rural. Be Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de bassa pròpia. Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Cuba a 300 m DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat molt bona pel camí de Can Terrades, camí sense asfaltar de sauló. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

60 CAN MET VICENS REGULACIÓ URBANÍSTICA 24B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques - Mediambientals - Paisatgístiques Socials - Volumetria original identificada amb la tipologia històrica de casa de pagès a Sant Cebrià de Vallalta: Planta rectangular amb volum compacte i coberta a dues aigües amb carener perpendicular al pla de façana principal. Utilització de materials propis del medi rural Bona integració paisatgística. Altres motius Hi ha constància de la seva existència a l any DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar / Restauració / turisme rural / activitats en el lleure Conservació, manteniment i rehabilitació per la implantació dels usos permesos. L edificació principal inclosa en el catàleg. L edificació auxiliar (magatzem i pàrking), resta fora del catàleg. - Es permet divisió horitzontal dins el volum actual que reflecteixi les diferents activitats d acord als usos permesos. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: Per la implantació de les activitats de restauració, turisme rural i activitats en el lleure es preveurà la reserva d estacionament suficient sense malmetre els valors. L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

61 CAN PI DADES DESCRIPTIVES 25A DADES GENERALS Localització Can Pi Direcció Can Pi Polígon Parcel la Dades Cadastrals - - Superfície parcel la 960 m2 Referència Parcel la - Cadastral Edificació DG60H0001AL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional de dues plantes, amb un cos adossat i coberta a dues aigües. Façana del cos principal revestida de pedra i del cos adossat pintada de blanc. Can Pi disposa de vistes a la llera de la riera de Sant Pol i al marge contrari de la mateixa. Això, junt amb la seva posició elevada, li dona una presència paisatgística important. Tot i així la finca no queda vinculada a l explotació agrícola de l entorn. Masia originària de l any 1930 segons cadastre. 314 m2. (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 360 m2. Habitatge. Be Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de pou propi. Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Cuba a 350 m DMF>25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat bona a través de camí de sauló molt a prop del casc urbà. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

62 CAN PI REGULACIÓ URBANÍSTICA 25B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques - Mediambientals - Paisatgístiques Socials - Altres motius Anterior a Volumetria original identificada amb la tipologia històrica de casa de pagès a Sant Cebrià de Vallalta: Planta rectangular amb volum compacte i coberta a dues aigües amb carener perpendicular al pla de façana principal. Utilització de materials propis del medi rural. Arquitectura rural ben integrada en el paisatge. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar / restauració. Conservació, manteniment i rehabilitació per la implantació dels usos permesos. L edificació principal inclosa en el catàleg. No existeixen edificacions auxiliars. - Es permet divisió horitzontal per: - 1 habitatge i l activitat permesa. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: Per la implantació de l activitat de restauració es preveurà la reserva d estacionament suficient sense malmetre els valors paisatgístics de la casa i l entorn.

63 CAN MET DADES DESCRIPTIVES 26A DADES GENERALS Localització Can Serra Roma Direcció Can Met Dades Cadastrals Polígon Parcel la Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IU Cadastral Edificació DG60H0001GL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional de dues plantes amb coberta a una aigua adossada a la masia Can Ventura. La masia de Can Met presenta una bona integració paisatgística a l entorn, amb una posició elevada sobre la riera de Sant Pol. L edificació data de 1900 segons cadastre. 180 m2. (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 175 m2. Habitatge. Regular. Aigua Electricitat Clavegueram Prop del S.U. No disposa de bassa ni pou Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Cuba a 360 m. DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat bona a través del camí per accedir a Castellar d Índies, de sauló però en molt bon estat. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

64 CAN MET REGULACIÓ URBANÍSTICA 26B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques - Històriques - Mediambientals - Paisatgístiques - Socials - Altres motius Edificació anterior a DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Conservació, manteniment, rehabilitació i les petites ampliacions necessàries pel compliment del decret d habitabilitat. L edificació principal inclosa en el catàleg. No existeixen edificacions auxiliars. - La superfície construïda actual i/o la permesa no admet més que un habitatge. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

65 CAN ROMA DADES DESCRIPTIVES 27A DADES GENERALS Localització Sot del Perelló Direcció Can Roma Dades Cadastrals Polígon Parcel la Superfície parcel la m2 Referència Parcel la 08202A IU Cadastral Edificació DG60H0001GL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Construcció de dues plantes i coberta a dues aigües, amb façanes d arrebossat de morter i ampits de finestres en pedra natural. La masia es situa en una zona boscosa de sotabosc mediterrani de desenvolupament mig, amb predomini de pins, amb presència d una massa compacta d alzines disposada en la part baixa de la finca. Antic Mas Perelló en l emplaçament al Edificació de la nova casa al segle XVIII. 302 m2. (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 375 m2. (131 per turisme rural). Habitatge. S ha reformat mitjançant un Pla especial per la seva utilització com a turisme rural (5 persones) en el pis superior de l edificació. Be Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de 2 pous propis. Aigua calenta sanitària solar. Aèria 3 Fosses sèptiques de filtració. Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Cuba a 360 m. DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Bona accessibilitat a través de la carretera que puja a Castellar d Índies. Camí classificat com accés fàcil pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

66 CAN ROMA REGULACIÓ URBANÍSTICA 27B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques Mediambientals - Paisatgístiques Socials Altres motius - Identificació amb una volumetria compacte amb coberta a dues aigües i originària d edificació rural. Utilització de materials propis del medi rural. La seva antiguitat. Bona presència paisatgística. S ha desenvolupat l activitat agrícola de forma ininterrompuda en la finca. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar / turisme rural / activitats en el lleure. Conservació, manteniment, rehabilitació i les petites ampliacions necessàries pel compliment del decret d habitabilitat. Les edificacions incloses en el catàleg seran utilitzades pels usos permesos. - Es permet la divisió actual d habitatge i activitat de turisme rural diferenciats. No es permeten noves segregacions. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: Per la implantació de l activitat de turisme rural i activitats en el lleure es preveurà la reserva d estacionament suficient sense malmetre els valors. L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

67 CAN RATA DADES DESCRIPTIVES 28A DADES GENERALS Localització Direcció Dades Cadastrals Superfície parcel la Referència Cadastral Parcel la 1 Parcel la 2 Edificació Can Rata. La finca pertany a dos termes, Sant Cebrià de Vallalta i Sant Pol de Mar i l edificació està inclosa en el cadastre de Sant Cebrià. Can Rata Polígon Parcel la m m A IB 08235A SA DG60H0001WQ Coordenades UTM Qualificació POUM Protecció actual - C2 Zona agrícola i d espais oberts DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional de dues plantes amb coberta a dues aigües. Can Rata disposa d una bona integració paisatgística en el seu entorn. Terrenys de mosaic agrícola i fons forestal. Construïda al 1890 segons cadastre. 144 m2. (segons cadastre). Inclosa al catàleg: 165 m2. Habitatge. Regular Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de bassa pròpia. Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Hidrant a 250 m. DMF>25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat a través d un camí sense asfaltar de sauló. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

68 CAN RATA REGULACIÓ URBANÍSTICA 28B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques - Històriques - Mediambientals - Paisatgístiques L edificació queda integrada en un entorn de valor paisatgístic. Socials Finca amb cultius en actiu que contribueix a l equilibri econòmic del territori. Altres motius Edificació anterior a DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Conservació, manteniment, rehabilitació i les petites ampliacions necessàries pel compliment del decret d habitabilitat. L edificació principal inclosa en el catàleg. No existeixen edificacions auxiliars. - La superfície construïda actual i/o la permesa no admet més que un habitatge.

69 MIGDIA 1 DADES DESCRIPTIVES 29A DADES GENERALS Localització Can Jan Direcció Migdia 1 Dades Cadastrals Polígon Parcel la Superfície parcel la 513 m2 Referència Parcel la 08202A IG Cadastral Edificació DG60H0001BL Coordenades UTM Qualificació POUM C2 Zona agrícola i d espais oberts Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional de dues plantes i coberta a dues aigües adossada a la masia de Can Jan (4). De petites proporcions, es recolza en la masia veïna per tenir una presència en l entorn. Disposa d una posició elevada sobre la carretera a Sant Iscle i la Riera de Vallalta, afavorint les vistes cap al sud. La construcció data de 1890 segons cadastre. 680 m2. (incloent Can Jan) Inclosa al catàleg: 80 m2. Habitatge. Be Aigua Electricitat Clavegueram Disposa d aigua procedent de Can Jan. Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Bassa apta per helicòpter a 240 m. DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat molt bona a través de la carretera a Sant Iscle de Vallalta (accés directe). Camí classificat com accés fàcil pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

70 MIGDIA 1 REGULACIÓ URBANÍSTICA 29B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques - Històriques - Mediambientals - Paisatgístiques Bona integració paisatgística amb el entorn arbrat. Socials - Altres motius Edificació anterior a DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Conservació, manteniment, rehabilitació i les petites ampliacions necessàries pel compliment del decret d habitabilitat. L edificació principal inclosa en el catàleg. No existeixen edificacions auxiliars. - La superfície construïda actual i/o la permesa no admet més que un habitatge. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

71 EL CAU DADES DESCRIPTIVES 30A DADES GENERALS Localització Cal Cau Direcció El Cau Polígon Parcel la Dades Cadastrals - - Superfície parcel la - Referència Parcel la - Cadastral Edificació DG60H0001PL Coordenades UTM Qualificació POUM C1 Zona forestal Protecció actual - DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Masia tradicional de dues plantes amb cossos adossats en planta baixa. L edificació s ha reconstruït repujant els murs originals donant mes alçada al conjunt sense variar el contorn de la masia original, de la qual es pot observar la part inicial dels murs. En els dintells i la porta d entrada s han utilitzat tècniques antigues evocant l època originària de la masia. El Cau es situa en el mateix camí que dona accés a Vallfogona, en un entorn ric en vegetació i en un enclau recollit en la part baixa de la riera de Vallfogona. La construcció es va remuntar a l any 1998 segons cadastre, però la construcció original és del s. XV, al igual que Vallfogona. 183 m2. (segons cadastre) Inclosa al catàleg: 235 m2. Habitatge. Be Aigua Electricitat Clavegueram Disposa de pou propi. Aèria Fosa sèptica Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Hidrant a 330 m. DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Accessibilitat bona a través de camí de sauló que dona accés a Vallfogona. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació E: 1/5.000

72 EL CAU REGULACIÓ URBANÍSTICA 30B Fotoplànol Plànol detall E: 1/1.000 Plànol entorn E: 1/2.000 JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques Històriques - Mediambientals - Paisatgístiques Socials - Altres motius - Reconstruïda mantenint els murs originals en la part baixa de les façanes. Bona integració paisatgística. Enclavada en un entorn ric en vegetació de la riera de Vallfogona. DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Conservació, manteniment, rehabilitació i les petites ampliacions necessàries pel compliment del decret d habitabilitat. L edificació principal inclosa en el catàleg. No existeixen edificacions auxiliars. - La superfície construïda actual i/o la permesa no admet més que un habitatge. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

73 CA L ISIDRO TORRENT DADES DESCRIPTIVES 22A DADES GENERALS Localització Direcció Dades Cadastrals Can Torrent de Baix Ca L Isidro Torrent Polígon Superfície parcel la Parcel la Referència Parcel la 08202A IO Cadastral Edificació - Coordenades UTM Qualificació POUM Protecció actual C3 Zona de valor ecològic de l espai natural. Edificació inclosa dins del parc del Montnegre - Corredor DESCRIPCIÓ Volumetria conjunt Entorn paisatgístic Època de construcció Superfície construïda Us actual Estat conservació Serveis Situació de risc Accessibilitat Actualment en ruïnes, es conserva part de les parets de l edificació original amb una petita part de coberta. La desaparició de la major part d aquesta ha propiciat el deteriorament de la resta de la masia. La fitxa es complementa amb una documentació de plànols aportada per la propietat, per la recuperació de part de l edificació. Situada dins del parc natural de Montnegre Corredor, l entorn de Ca L Isidro Torrent és agradable, boscós i recollit. 1800, segons el llibre La Gent de Sant Cebrià. Història d un Poble L assentament visible de les ruïnes configura dues superfícies rectangulars que sumen 74 m2. Abandonat amb voluntat de rehabilitació i recuperació. Dolent Aigua Electricitat Clavegueram No disposa de bassa ni pou No disposa No disposa Inundabilitat Incendi Geològic Fora de zona de risc potencial Bassa apta per helicòpter a 400 m. DMF<25m Risc sísmic Z2 màxim VI-VII (Escala MSK) Bona accessibilitat a través de camí de sauló partint de la urbanització de Can Palau, tot i que està bastant aïllat. Camí classificat com accés mitjà pel Pla municipal de prevenció d incendis forestals. Plànol situació

74 CA L ISIDRO TORRENT REGULACIÓ URBANÍSTICA 22B Planta sense remodelar Planta remodelada Alçat edificació sense remodelar / remodelat JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Arquitectòniques - Històriques Masia originària de Mediambientals - Paisatgístiques Situació de la masia en el parc natural de Montnegre Corredor Socials - Altres motius - DETERMINACIONS NORMATIVES: Usos permesos Actuacions permeses Volums utilitzables / no utilitzables Condicions d ordenació i edificació Divisió horitzontal Habitatge familiar. Recuperació de la volumetria originària representada a la fotografia, PB+1 i configurada en planta completant els murs que existeixen actualment, assumint una superfície construïda entorn als 150 m2. L edificació principal inclosa en el catàleg. No existeixen edificacions auxiliars. Recuperar la imatge arquitectònica de la masia originària tant en composició com en materials i colors. La reconstrucció de la casa serà respectuosa amb l entorn vegetal immediat. La superfície construïda actual i/o la permesa no admet més que un habitatge. ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES: L edificació es troba en la zona de policia de lleres (100 m en perpendicular al marge de la riera), i per tant per poder realitzar qualsevol tipus d obra caldrà disposar de l autorització prèvia de l Agència Catalana de l Aigua.

Cal Xic del Divinal CATÀLEG H-01

Cal Xic del Divinal CATÀLEG H-01 Cal Xic del Divinal CATÀLEG H-01 SITUACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL Localització geogràfica: Sortint del poble direcció el Divinal, a peu de carretera. Dades cadastrals: Rústica Polígon 7; Parcel la 389

Más detalles

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL ID 2.a (antiga id1) Nom: Mas d en Valls Municipi:Monferrer i Castellbó Nucli o indret: Aravell Adreça posta 25712 UTM X:_368679.01 UTM Y:_4692102.06 Dades cadastrals: Qualificació del sól: Protecció actual:

Más detalles

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació ID 23.a (antiga60) Nom: Mas d en Gonç Municipi:Monferrer i Castellbó Nucli o indret: Castellbó Adreça postal: 25712 UTM X:_0363923

Más detalles

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació ID 31.a (antiga65) Nom: Cal Cargol Municipi:Monferrer i Castellbó Nucli o indret: Guils del Cantó Adreça postal: 25714 UTM X:_0357029

Más detalles

Cal Pubilló CATÀLEG D 01

Cal Pubilló CATÀLEG D 01 Cal Pubilló CATÀLEG D 01 SITUACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL Localització geogràfica: Camí de Vallcebre al Pla de la Barraca pista que surt a mà dreta direcció els Prats de la Font, trencant a mà esquerra.

Más detalles

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació ID 58.a (antiga 146) Nom:Cal Salvador Municipi:Monferrer i Castellbó Nucli o indret: Sendes Adreça postal: 25712 UTM X:_0365279

Más detalles

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació ID 45a (antiga 90) Nom: Mas d en Pere Municipi:Montferrer i Castellbó Nucli o indret: Montferrer Adreça postal: 25711 UTM X:_0370885

Más detalles

AJUNTAMENT DE FLAÇÀ MAS D EN COSTA CATÀLEG ESPECÍFIC DE MASIES I CASES RURALS SUSCEPTIBLES DE RECONSTRUCCÍÓ O REHABILITACIÓ, I ALTRES ALTRES 1

AJUNTAMENT DE FLAÇÀ MAS D EN COSTA CATÀLEG ESPECÍFIC DE MASIES I CASES RURALS SUSCEPTIBLES DE RECONSTRUCCÍÓ O REHABILITACIÓ, I ALTRES ALTRES 1 1 ALTRES 1 Habitatge unifamiliar i annexes Finals del segle XX Habitatge Habitatge Camí rural pavimentat INFRASTRUCTURES I SERVIS DISPONIBLES Electricitat, telefonia MAS D EN COSTA Nº cadastre : 003-00028

Más detalles

INVENTARI DE MASIES I CASES RURALS, I ALTRES EDIFICACIONS RESIDENCIALS EN SÒL NO URBANITZABLE

INVENTARI DE MASIES I CASES RURALS, I ALTRES EDIFICACIONS RESIDENCIALS EN SÒL NO URBANITZABLE DOCUMENT D2. INVENTARI DE MASIES I CASES RURALS, I ALTRES EDIFICACIONS RESIDENCIALS EN SÒL NO URBANITZABLE PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR Revisió i adaptació al Text refós de

Más detalles

MUNTANYES i ZONES OROGRÀFIQUES D INTERÈS PAISATGÍSTIC DE SON SERVERA.

MUNTANYES i ZONES OROGRÀFIQUES D INTERÈS PAISATGÍSTIC DE SON SERVERA. MUNTANYES i ZONES OROGRÀFIQUES D INTERÈS PAISATGÍSTIC DE SON SERVERA. S inclouen a continuació al present catàleg, una fitxa de cada una de les muntanyes o indrets orogràfics amb més interès paisatgístic.

Más detalles

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 7/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNCIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 7/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNCIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ. DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Casa Nova de la Riera 08285A0020000870000FX UTM : X: 438378 Y:4653673 SITUACIÓ : Sobre el Serrat de la Riera DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1955-1956 TIPOLOGIA

Más detalles

Castell de Mata fitxa informativa 52 Veïnat de Mata, N-II

Castell de Mata fitxa informativa 52 Veïnat de Mata, N-II Castell de Mata fitxa informativa 52 Veïnat de Mata, N-II Referència cadastral rústega 08120A0-1000035 Coordenades UTM (ED50) 455672, 4599742 Accés carretera N-II, Km. 649 Qualificació SNU PGO Zona 7a-c

Más detalles

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 8/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 8/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ. DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Can Sidera Sant Pau (època medieval) 08285A002001200000FX UTM : X: 439488 Y:4652293 SITUACIÓ : DATA DE CONSTRUCCIÓ : TIPOLOGIA : Al sud-est del terme

Más detalles

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS APROVACIÓ INICIAL JUNY DE 2010 RELACIÓ DE MASIES, CASES RURALS I RUÏNES ID PLÀNOL NOM REF. CADASTRAL NUCLI O INDRET MASIES M01 Cal Pastor 000501000DG76H0001 Bosquerós

Más detalles

CATÀLEG de PROTECCIÓ de BÉNS i PAISATGES. Sant Vicenç de Montalt

CATÀLEG de PROTECCIÓ de BÉNS i PAISATGES. Sant Vicenç de Montalt CATÀLEG de PROTECCIÓ de BÉNS i PAISATGES Sant Vicenç de Montalt Text Refòs Llibre 3 de 4 CONTINGUT DELS LLIBRES Llibre 1 1. Memòria i Normativa 2. Plànols d'informació 3. Plànols d'ordenació Llibre 2 4.1

Más detalles

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori EL POUM -instrument d ordenació integral del municipi -planificació del desenvolupament del territori -definició i ordenació de diferents aspectes de la ciutat (carrers, edificis, parcs i equipaments)

Más detalles

P.E.U. DEL CATALEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ NÚM. 25/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATALEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ NÚM. 25/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ. N P.E.U. DEL CATALEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ NÚM. 25/41 DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Mas de Puig de Joan Puigdejoan 08285A0020000900000F UTM : : 438473 Y:4654344 SITUACIÓ

Más detalles

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ. DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Mas les Gambires Les Gatmires (cens de 1492, fet pel rector Bernat Comella). Mas Cisa o Sisa (documentat al segle XIV). 08285A0020000840000FK UTM :

Más detalles

Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella. Tapioles - M18

Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella. Tapioles - M18 Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella Tapioles - M18 Ajuntament de Bassella Aprovació inicial Juliol de 2014 ÍNDEX GENERAL 1- Memòria

Más detalles

PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE

PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta Gener 2008 PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE Equip redactor: Xavier Llistosella; Montserrat Pàmies; Margarita Bertran, arquitectes.

Más detalles

AMPLIACIÓ CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL URBANÍSTIC EN SÒL NO URBANITZABLE PE-47 AJUNTAMENT DE MATARÓ

AMPLIACIÓ CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL URBANÍSTIC EN SÒL NO URBANITZABLE PE-47 AJUNTAMENT DE MATARÓ AJUNTAMENT DE MATARÓ AMPLIACIÓ CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL URBANÍSTIC EN SÒL NO URBANITZABLE PE-47 ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS. Servei d Urbanisme Secció d Urbanisme PE-047

Más detalles

IDENTIFICACIÓ AL PLÀNOL D ORDENACIÓ: LOCALITZACIÓ

IDENTIFICACIÓ AL PLÀNOL D ORDENACIÓ: LOCALITZACIÓ Can Romaní (Turisme rural) AE-01 LA SERRA. Boadella i Les Escaules (GIRONA) 2 185 CADASTRE: 17032A00200185 SUPERFICIE FINCA: 8.882,00m² SUPERFICIE CONST: 821,00m² UTM: X: 487221 Y: 4687766 1 Edificació

Más detalles

FITXA NÚM. 59 1/10 LOCALITZACIÓ TOPOGRÀFICA

FITXA NÚM. 59 1/10 LOCALITZACIÓ TOPOGRÀFICA FITXA NÚM. 59 1/10 LOCALITZACIÓ TOPOGRÀFICA ADREÇA PRINCIPAL: Mig, Ctra. del, s/n FITXA NÚM. 59 2/10 DADES DE BASE ADREÇA PRINCIPAL: Mig, Ctra. del, s/n DENOMINACIÓ: Ca l'esquerrer CRONOLOGIA I AUTOR/S:

Más detalles

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ VILANOVA I LA GELTRÚ EMPLAÇAMENT PARCEL LA DADES DEL CADASTRE Dades del

Más detalles

BONES I MALES PRÀCTIQUES EN LA REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS RURALS A LES TERRES DE L EBRE. 06/11/2014 Elena Curto i Susanna Margalef CTUTE STUTE

BONES I MALES PRÀCTIQUES EN LA REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS RURALS A LES TERRES DE L EBRE. 06/11/2014 Elena Curto i Susanna Margalef CTUTE STUTE BONES I MALES PRÀCTIQUES EN LA REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS RURALS A LES TERRES DE L EBRE 06/11/2014 Elena Curto i Susanna Margalef 00_normativa TEXT REFÓS DE LA LLEI D URBANISME Article 47.3 en sòl

Más detalles

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d Inca

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d Inca Identificació de l element Denominació: CAN PA CALENT Clau: 21/16 Codi: INC- A011 Grau de protecció: A1 (BIC) Tipologia: talaiot quadrat Ús actual: en desús Autoria: - Estil o corrent: - Identificació

Más detalles

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DE BÉNS I PAISATGES EA-E E 012. Situació urbanística de la localització. SU 4b Ciutat jardí. PU-A: edifici d'interès

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DE BÉNS I PAISATGES EA-E E 012. Situació urbanística de la localització. SU 4b Ciutat jardí. PU-A: edifici d'interès Ca l'angeleta Neula - Can Barrau - Can Nasi 358 60 10 Carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, s/n X 458997 Y 4603522 de casa rural dels segles XVII-XVIII (conserva les obertures de reduït tamany, l'absència

Más detalles

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PRATS DE LLUÇANÈS CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DOCUMENT D APROVACIÓ INICIAL Ajuntament de Prats de Lluçanès CSA carracedo sotoca arquitectura SLP Desembre 2010

Más detalles

núm. d'ordre Situat al sud-est del terme i en una desviació del camí de la Coromina que condueix fins a la Casa Nova de la Riera

núm. d'ordre Situat al sud-est del terme i en una desviació del camí de la Coromina que condueix fins a la Casa Nova de la Riera N núm. d'ordre P.E.U. CATÀLEG DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I PAISATGÍSTIC DE TORELLÓ. FITA CATÀLEG: BPU 68/84 DENOMINACIÓ : Altres denominacions: SITUACIÓ : DATA DE CONSTRUCCIÓ : AUTOR : Mas de

Más detalles

ELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL A CATALUNYA ASPECTES LEGALS

ELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL A CATALUNYA ASPECTES LEGALS ELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL A CATALUNYA ASPECTES LEGALS Isabel Miquel Macià ECAE 23 de novembre de 2010 ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL AGROTURISME: titular amb rendes agràries ALLOTJAMENT RURAL:

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLANÇÀ (Text refós)

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLANÇÀ (Text refós) Modificació puntual del Pla General de LLançà Ajuntament de Llançà arq. J.Oriol Pau Buch Xavier de Cáceres Ainsa Octubre 2005 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLANÇÀ (Text refós) D acord amb l article

Más detalles

MEMÒRIA DE LA PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA REALITZADA A LA MASIA DE CAN SERRA. PARETS DEL VALLÈS, VALLÈS ORIENTAL

MEMÒRIA DE LA PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA REALITZADA A LA MASIA DE CAN SERRA. PARETS DEL VALLÈS, VALLÈS ORIENTAL MEMÒRIA DE LA PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA REALITZADA A LA MASIA DE CAN SERRA. PARETS DEL VALLÈS, VALLÈS ORIENTAL DOLORS CODINA REINA Juny 2014 Nom: Masia de Can Serra Municipi: Parets del Vallès Comarca: Vallès

Más detalles

PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA

PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA M ASSUMPCIÓ PUIG I HORS---JOSEP SANLLEHI I PIJOAN. arquitectes.c/ Nou nª 8 2º 3ª.17001.GIRONA.tfn. 972.20.39.39 PLA DE MILLORA

Más detalles

Marc urbanístic: Pla Especial del Port Aprovació definitiva: 25 de maig 2007, després d una ampli procés participatiu Desenvolupament: cal la redacció

Marc urbanístic: Pla Especial del Port Aprovació definitiva: 25 de maig 2007, després d una ampli procés participatiu Desenvolupament: cal la redacció Front marítim de Vilanova i la Geltrú (plaça del Port) Abril 2014 Marc urbanístic: Pla Especial del Port Aprovació definitiva: 25 de maig 2007, després d una ampli procés participatiu Desenvolupament:

Más detalles

GUIA TÈCNICA (Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis)

GUIA TÈCNICA (Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis) 1. OBJECTE Establir els criteris a tenir en compte en la justificació del compliment de la normativa relativa a resistència al foc de l estructura i evacuació dels ocupants. 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ Intervencions

Más detalles

En funció de la talla de parcel.la, de la intensitat d'edificació i del tipus edificatori, s'estableixen sis categories.

En funció de la talla de parcel.la, de la intensitat d'edificació i del tipus edificatori, s'estableixen sis categories. SECCIÓ CINQUENA. ZONA DE CIUTAT JARDÍ (8) Art. 143. Definició Correspon a àrees de sòl urbà destinades a usos residencials, que estan consolidades amb el tipus d'ordenació d'edificació aïllada, o bé amb

Más detalles

NORMATIVA URBANISTICA DE REFERENCIA

NORMATIVA URBANISTICA DE REFERENCIA CONDICIONS TÈCNIQUES I D EMPLAÇAMENT PER LA IMPLANTACIÓ EN UN EDIFICI EXISTENT D UN ESTABLIMENT D ÚS RESIDENCIAL PUBLIC (PENSIÓ) AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA. Definició ús residencial públic: Edifici

Más detalles

El futur centre cívic casal de joves

El futur centre cívic casal de joves El futur centre cívic casal de joves Proposta d alternatives Ajuntament de Cardona Oficina Tècnica d Equipaments i Infraestructures Juliol 2008 Índex 1. Emplaçament i objectius 2. Estat actual edifici

Más detalles

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 19/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 19/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ. DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Mas les Maioles Mas les Malloles 001006500DG35D0001XP UTM : X: 439222 Y:4654104 SITUACIÓ : Situada arran del camí d Espadamala i de la Riera, al sud

Más detalles

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Montgai (2005) Fitxa Identificativa M1 (MA04) Masia del Marxant data :08/06/05

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Montgai (2005) Fitxa Identificativa M1 (MA04) Masia del Marxant data :08/06/05 Fitxa Identificativa M1 (MA04) Masia del Marxant data :08/06/05 Localització: A la dreta de la carretera que porta a Cubells. UTM (Universal Transversa de Mercator) X-330910M Y-4630328 M Tipologia de l'edifici:

Más detalles

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS APROVACIÓ INICIAL Ajuntament del municipi de Palau-sator Sant Feliu de Boada, Fontclara i Sant Julià de Boada NOVEMBRE DE 2015 CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS TAULA DE

Más detalles

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL Ajuntament de Riudecols PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL RIUDECOLS, BAIX CAMP Aquest document incorpora d'ofici l'acord de la CUT 16.12.14 Catàleg de masies i cases rurals Aprovació Provisional Francesc

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE ROQUETES. Creació de nova clau 4e.1 i regulació d'altres aspectes normatius de la clau 4e.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE ROQUETES. Creació de nova clau 4e.1 i regulació d'altres aspectes normatius de la clau 4e. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE ROQUETES. Creació de nova clau 4e.1 i regulació d'altres aspectes normatius de la clau 4e. AJUNTAMENT DE ROQUETES juliol de 2016 Modificació puntual de PGOU. juliol

Más detalles

Informe tècnic final - Memòria de la intervenció arqueològica al c/ Santa Isabel, 8

Informe tècnic final - Memòria de la intervenció arqueològica al c/ Santa Isabel, 8 Generalitat de Catalunya Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació Direcció General del Patrimoni Cultural Servei d'arqueologia i Paleontologia Biblioteca del Patrimoni Cultural 7071 Informe tècnic

Más detalles

IDENTIFICACIÓ AL PLÀNOL D ORDENACIÓ: LOCALITZACIÓ

IDENTIFICACIÓ AL PLÀNOL D ORDENACIÓ: LOCALITZACIÓ MAS CASANOVA DEL PONT AE-01 CASA NOVA DEL PONT. TORTELLA (GIRONA) 7 3 314.997 M2 17213A00700003 UTM: X: 467270 Y: 4677506 RÚSTIC VEGETACIÓ BAIXA DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L PAISATGÍSTIC Edificació d

Más detalles

II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE. EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s)

II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE. EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s) II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s) Cosmocaixa, Barcelona, 22 i 23 de març de 2017 EL MUNICIPI DEL

Más detalles

Edifici Era de Martí a Ainet de Cardós

Edifici Era de Martí a Ainet de Cardós Era de Martí Conjjunt Residenciall a Ainet decardós CONTINGUT La vall Cardós: una vall per a tot l any. L edifici Era de Martí. Els acabats exteriors. Els acabats interiors. Apartaments disponibles: quadre

Más detalles

PROPOSTA PER A LA TRANSFORMACIÓ - FCB

PROPOSTA PER A LA TRANSFORMACIÓ - FCB PROPOSTA PER A LA TRANSFORMACIÓ - FCB CANVIS INTRODUÏTS: 1. Creació nou espai d ús públic i nova ordenació 2. Nova qualificació per l espai d equipament privat d ús públic 3. Nou sòl d equipament esportiu

Más detalles

Registre de masies i cases rurals

Registre de masies i cases rurals Registre de masies i cases rurals Memòria Objecte del Registre El Registre de masies i cases rurals del municipi d Ivars d Urgell és un document que forma part del seu Pla d ordenació urbanística municipal.

Más detalles

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS L equip redactor juny 2009 MEMÒRIA Antecedents El Decret Legislatiu 1/2005 d urbanisme estableix al seu article 47.3 que

Más detalles

Text refós. Santa Maria de Palautordera Setembre 2.010

Text refós. Santa Maria de Palautordera Setembre 2.010 Pla especial urbanístic d identificació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció i rehabilitació Inventari d edificacions en sòl no urbanitzable Text refós Santa Maria

Más detalles

Residus de la producció d oli

Residus de la producció d oli Residus de la producció d oli 14 d abril 2.010 Glòria Batlló- D. Gestió Matèria Orgànica Tel. 93.567.33.00- gbatllo@gencat.cat INDEX Productor de residus Residus específics del sector Valorització agrícola

Más detalles

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 4/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 4/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ. DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Mas can Dagès Serramala; Galliners (F. Solà l atribueix al Vilar de Dalt, molt pròxim). 08285A002000460000FF UTM : X: 439643 Y:4654512 SITUACIÓ : DATA

Más detalles

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: pàg 2/6 Índex CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI... 3 1. OBJECTE... 3 2. ÀMBIT SUBJECTIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI...

Más detalles

ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS DE LES PLANTES BAIXES EN LES URBANITZACIONS RESIDENCIALS A TORDERA

ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS DE LES PLANTES BAIXES EN LES URBANITZACIONS RESIDENCIALS A TORDERA ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS DE LES PLANTES BAIXES EN LES URBANITZACIONS RESIDENCIALS A TORDERA SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS FEBRER 2012 ÍNDEX Pàg. 1.- ORDENANÇA 2 Article 1.- Objecte... 2 Article 2.-

Más detalles

Informació sobre la targeta T-Família

Informació sobre la targeta T-Família TARGETA T-Família Informació sobre la targeta T-Família Taula de contingut Nova targeta T-Família... 3 Disseny... 4 Àmbit tarifari d aplicació... 4 Sistema d emissió... 5 Reglament d utilització de la

Más detalles

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D AIGUAFREDA

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D AIGUAFREDA AJUNTAMENT D AIGUAFREDA PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D AIGUAFREDA APROVACIÓ INICIAL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS JUNY 2010 Pla d Ordenació Urbanística Municipal d Aiguafreda - Aprovació inicial

Más detalles

La proposta es basa en consideracions respecte el lloc i en consideracions respecte al programa.

La proposta es basa en consideracions respecte el lloc i en consideracions respecte al programa. MEMORIA La proposta es basa en consideracions respecte el lloc i en consideracions respecte al programa. A- RESPECTE AL LLOC. Hem entès el solar respecte al seu emplaçament amb dos límits molt diferents:

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS PROMOTOR ARQUITECTE REDACTOR AJUNTAMENT DE PONTÓS JOSEP SALLO COLLELL DATA: ABRIL 2013 1 1.- MEMÒRIA

Más detalles

FITXA NÚM. 30 1/8 LOCALITZACIÓ TOPOGRÀFICA. ADREÇA PRINCIPAL: Guernica, Pl. de, ADREÇA SECUNDARIA: Riera Blanca, C.

FITXA NÚM. 30 1/8 LOCALITZACIÓ TOPOGRÀFICA. ADREÇA PRINCIPAL: Guernica, Pl. de, ADREÇA SECUNDARIA: Riera Blanca, C. FITXA NÚM. 30 1/8 LOCALITZACIÓ TOPOGRÀFICA ADREÇA PRINCIPAL: Guernica, Pl. de, 4-12 ADREÇA SECUNDARIA: Riera Blanca, C. de la, 36 i 44 FITXA NÚM. 30 2/8 DADES DE BASE ADREÇA PRINCIPAL: Guernica, Pl. de,

Más detalles

La bodega Güell Univesitat Politècnica de Catalunya a

La bodega Güell Univesitat Politècnica de Catalunya a Les Bodegues del Garraf, d Antoni Gaudí i del seu col laborador Francesc Berenguer. Benet Meca Acosta Professor Titular de d Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Expressió Gràfica Arquitectònica

Más detalles

CEMENTIRI DE MONTJUÏC, BARCELONA - PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE NINXOLS A L AGRUPACIÓ 12, VIA ST JOAQUIM 1/2

CEMENTIRI DE MONTJUÏC, BARCELONA - PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE NINXOLS A L AGRUPACIÓ 12, VIA ST JOAQUIM 1/2 CEMENTIRI DE MONTJUÏC, BARCELONA - PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE NINXOLS A L AGRUPACIÓ 12, VIA ST JOAQUIM 1/2 Ubicació: Montjuic Data d entrega: Juliol 2011 Import execució: 95.059,55 REHABILITACIÓ

Más detalles

GUIA PER A L ELABORACIÓ DELS PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS DELS CÀMPINGS EXISTENTS AMB RISC D INUNDACIÓ.

GUIA PER A L ELABORACIÓ DELS PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS DELS CÀMPINGS EXISTENTS AMB RISC D INUNDACIÓ. GUIA PER A L ELABORACIÓ DELS PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS DELS CÀMPINGS EXISTENTS AMB RISC D INUNDACIÓ. (S assenyalen amb un *els apartats opcionals que només s han d incorporar en el document en cas que

Más detalles

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS Ernest Valls Ajuntament de Tortosa LLEI 3/1998 És la nova Llei d Intervenció Integral de l Administració Ambiental, transposició de la Directiva Europea IPPC,

Más detalles

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH MANUAL d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació de la sol licitud licitud de subvencions per Obres PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH Barcelona, 1 de Setembre

Más detalles

DIBUIX TÈCNICT UNITAT 2: 1r ESO. Josep Lluis Serrano Set 2011

DIBUIX TÈCNICT UNITAT 2: 1r ESO. Josep Lluis Serrano Set 2011 UNITAT 2: 1r ESO 1, Dibuix Tècnic: Característiques 2. Estris de dibuix 3. Paper 4. Croquis i plànols 5. Traçat de paralleles i perpendiculars 6. Caixetins 7. Pautes per fer dibuixos tècnics 1. El Dibuix

Más detalles

DIBUIX TÈCNIC PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

DIBUIX TÈCNIC PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA DIBUIX TÈCNIC PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA Abans de començar cal tenir uns coneixements bàsics que estudiareu a partir d ara. PUNT: No es pot definir, però podem dir que és la marca més petita que

Más detalles

El TRAM allarga el servei de la T3 fins a Sant Feliu de Llobregat

El TRAM allarga el servei de la T3 fins a Sant Feliu de Llobregat El TRAM allarga el servei de la T3 fins a Sant Feliu de Llobregat El nou tram de 600 metres porta el tramvia a Sant Feliu amb freqüències de fins a 15 minuts i ha comportat millores urbanístiques en el

Más detalles

Ajuntament de la Cellera de Ter

Ajuntament de la Cellera de Ter Ajuntament de la Cellera de Ter MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC I CATÀLEG ESPECÍFIC DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE LA CELLERA DE TER Adaptació

Más detalles

ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS

ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS OBJECTIU ESTUDI PREVI DE NOVA L ESTUDI ESTACIÓ PREVI REUS BELLISSENS EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT HA REDACTAT UN ESTUDI

Más detalles

Pla Especial de la Masia de Can Serra, Parets del Vallès

Pla Especial de la Masia de Can Serra, Parets del Vallès Pla Especial de la Masia de Can Serra, Parets del Vallès Emplaçament: Avinguda Lluís Companys 26 Promotor: Josep Maria Buxo Carreras Arquitecta: Susanna Escriu Vilalta Juny 2.014 ÍNDEX I ANTECEDENTS II

Más detalles

D. CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE

D. CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE Ajuntament de Palau-solità i Plegamans PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D. CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE D.1. Memòria / D.2. Normativa / D.3. Gestió Urbanística Document

Más detalles

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 1 ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 5D109 COMPANYIA D URBANITZACIÓ DE LES ALTURES N.E. D HORTA LES ROQUETES Barcelona, 2015 2 INTRODUCCIÓ

Más detalles

Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès Occidental Annex III: Fitxes municipals dels polígons

Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès Occidental Annex III: Fitxes municipals dels polígons Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès Occidental Annex III: Fitxes municipals dels polígons Realitzat amb l assistència Amb el suport de: 1 2 Índex

Más detalles

La normativa i la regulació dels abocaments. Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres

La normativa i la regulació dels abocaments. Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres La normativa i la regulació dels abocaments Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres Departament d Autoritzacions d Abocaments Dimecres, 14 d abril de 2010 1 Què és un abocament

Más detalles

El paper dels mercats municipals, dins els eixos comercials: elements d'integració urbana i/o econòmica social

El paper dels mercats municipals, dins els eixos comercials: elements d'integració urbana i/o econòmica social El paper dels mercats municipals, dins els eixos comercials: elements d'integració urbana i/o econòmica social Josep Filbà Gerent de: Comerç Mataró Centre Gestor de: Fundació Comerç Ciutadà Membre de:

Más detalles

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo)

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Districte de Sant Martí Juliol de 2013 BIM/SA Barcelona d Infraestructures Municipals La

Más detalles

VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP. VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES.

VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP. VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES. VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES. Emplaçament (el lateral vertical indica el nord) 1 Vista aèria de la parcel

Más detalles

DIRECCIÓ SERVEIS TIC INFORME TÈCNIC TÍTOL ANÀLISI DE L ESTAT DEL SERVEI TDT AL MUNICIPI DE SANT VICENÇ DE MONTALT VERSIÓ 1.0

DIRECCIÓ SERVEIS TIC INFORME TÈCNIC TÍTOL ANÀLISI DE L ESTAT DEL SERVEI TDT AL MUNICIPI DE SANT VICENÇ DE MONTALT VERSIÓ 1.0 DIRECCIÓ SERVEIS TIC INFORME TÈCNIC TÍTOL ANÀLISI DE L ESTAT DEL SERVEI TDT AL MUNICIPI DE CODI VERSIÓ 1.0 NOMBRE DE PÀGINES (inclosa aquesta) 6 ÍNDEX 1 Objecte... 3 2 Abast... 3 3 Consideracions prèvies...

Más detalles

Informe de projecte executat

Informe de projecte executat Informe de projecte executat Projecte de camí litoral i accessos al paratge de la Punta de la Creueta, Tarragona Autor del projecte: DEPANA / Joan Maluquer Execució: Naturalea Client: Dirección General

Más detalles

Eines per a l eficiència energètica Eines per a l eficiència energètica

Eines per a l eficiència energètica Eines per a l eficiència energètica Eines per a l eficiència energètica 6 de juliol de 2017 Estat actual de la certificació energètica i erros més habituals Ainhoa Mata i Pérez Cap d Unitat d Edificis Institut Català d Energia OBSERVATORI

Más detalles

ELECTRA REDENERGÍA, S.L. és una companyia distribuïdora d energia elèctrica que fou creada principalment degut a la demanda social de la zona,

ELECTRA REDENERGÍA, S.L. és una companyia distribuïdora d energia elèctrica que fou creada principalment degut a la demanda social de la zona, Sobre nosaltres... ELECTRA REDENERGÍA, S.L. és una companyia distribuïdora d energia elèctrica que fou creada principalment degut a la demanda social de la zona, cansada de no poder resoldre la mancança

Más detalles

El tramvia arriba a Badalona

El tramvia arriba a Badalona El tramvia arriba a Badalona El nou tram amplia la línia T5 en 2 km i 3 noves parades i ha comportat la reurbanització dels carrers al llarg del seu traçat 8 de setembre de 2007 El tramvia Sant Martí -

Más detalles

I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96).

I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96). M E M Ò R I A I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1. ANTECEDENTS. I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96). El Pla General d Ordenació de Mataró 1996 (d ara endavant PGOM 96),

Más detalles

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. Ra

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. Ra RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. Ra Definició. Comprèn aquesta zona àrees de sòl urbà, de baixa densitat d habitatges, doncs es tracta d edificacions unifamiliars, preferentment aïllades. Tipus d ordenació. Correspon

Más detalles

Setmana de l Energia Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016

Setmana de l Energia Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016 Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA CESSIÓ DE RECURSOS ICAEN Àmbit geogràfic: Catalunya Transport: inclòs Muntatge i desmuntatge:

Más detalles

VALORACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA RONDA IBÈRICA, 73. VILANOVA i la GELTRÚ LC.04. (305) 1. DADES BÀSIQUES. Situació, Sector Sant Jordi

VALORACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA RONDA IBÈRICA, 73. VILANOVA i la GELTRÚ LC.04. (305) 1. DADES BÀSIQUES. Situació, Sector Sant Jordi VALORACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA RONDA IBÈRICA, 73 VILANOVA i la GELTRÚ LC.04. (305) 1. DADES BÀSIQUES. Situació, Sector Sant Jordi Emplaçament (el lateral vertical indica el nord) 1 Fitxa del cadastre

Más detalles

Santa Maria de Palautordera Maig TEXT REFOS APROVACIÓ DEFINITIVA

Santa Maria de Palautordera Maig TEXT REFOS APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D IDENTIFICACIÓ DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE SUSCEPTIBLES DE RECONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ I INVENTARI D EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE Santa

Más detalles

EDICTE de 25 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Mont-roig del Camp.

EDICTE de 25 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Mont-roig del Camp. 33024 EDICTE de 25 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Mont-roig del Camp. Un cop incorporada la prescripció esmentada al punt 1.1

Más detalles

Document 1 Memòria. - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística. Dcoument 2 Fitxes del catàleg

Document 1 Memòria. - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística. Dcoument 2 Fitxes del catàleg Index Document 1 Memòria - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística Dcoument 2 Fitxes del catàleg - Fitxes quadrant número 1 - Fitxes quadrant número 2 - Fitxes quadrant

Más detalles

Document 1 Memòria. - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística. Dcoument 2 Fitxes del catàleg

Document 1 Memòria. - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística. Dcoument 2 Fitxes del catàleg Index Document 1 Memòria - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística Dcoument 2 Fitxes del catàleg - Fitxes quadrant número 1 - Fitxes quadrant número 2 - Fitxes quadrant

Más detalles

MEMÒRIA D ACTIVITATS DE RÈGIM D US:

MEMÒRIA D ACTIVITATS DE RÈGIM D US: MEMÒRIA D ACTIVITATS DE RÈGIM D US: TITULAR: EMPLAÇAMENT: Pàgina 1 de 7 MEMÒRIA 1.- ANTECEDENTS Nova activitat Activitat existent, canvi de titular Activitat existent, canvi d ús Activitat existent, canvi

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya LOTS A SUBHASTAR A) En primera subhasta LOT 3 - C/ del Roser, 23, Barcelona.

Más detalles

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés.

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés. NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR ELS TRÀMITS ASSOCIATS A LES INSTAL LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DAVANT DE LES EMPRESES DISTRIBUÏDORES ELÈCTRIQUES Aquesta nota sintetitza els criteris

Más detalles

MODIFICACIÓ DELS REQUISITS PER L APLICACIÓ DE REGLES D INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU

MODIFICACIÓ DELS REQUISITS PER L APLICACIÓ DE REGLES D INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU Per Reial Decret 828/2013, de 25 d octubre s han modificat diversos articles del Reglament de l IVA, que afecten a la justificació documental de l aplicació de les regles d inversió del subjecte passiu

Más detalles

Per tal d impartir els ensenyaments del sistema educatiu, la normativa corresponent determina els requisits mínims d espais.

Per tal d impartir els ensenyaments del sistema educatiu, la normativa corresponent determina els requisits mínims d espais. Resolució del Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina la superfície dels espais per impartir els cicles de formació professional bàsica

Más detalles

Equip redactor: URBANISME INTEGRAL I MEDIAMBIENT,S.L.P.

Equip redactor: URBANISME INTEGRAL I MEDIAMBIENT,S.L.P. AJUNTA AMENT D AIGU UAFREDA PLA D D ORDENAC CIÓ URBAN NÍSTICA MUNICIPAL M D AIGUA FREDA APROV VACIÓ INIC CIAL 2ª CAT TÀLEG DE MASIES M I CASES C RUR RALS J JUNY 2.012 2 Equip redactor: URBANISME INTEGRAL

Más detalles

Finalitza la revisió del Cadastre amb un increment global dels valors dels immobles de la ciutat del 19% en 10 anys

Finalitza la revisió del Cadastre amb un increment global dels valors dels immobles de la ciutat del 19% en 10 anys » Nota de Premsa 8 juny de 2017 Finalitza la revisió del Cadastre amb un increment global dels valors dels immobles de la ciutat del 19% en 10 anys» La revisió, després de 16 anys, dels valors cadastrals

Más detalles

Del PERI del Raval al Pla de Barris del

Del PERI del Raval al Pla de Barris del Del PERI del Raval al Pla de Barris del Fa deu anys de l obertura de la Rambla del Raval. El projecte responia a la necessitat de crear nous espais públics, en un barri d alta densitat urbana. Els anys

Más detalles

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DOCUMENT 4bis: CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Pla d Ordenació Urbanística Municipal de Querol PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL VOLUM III: Document de referència per a l aprovació provisional ÍNDEX

Más detalles