NOTAS DE CORTE DO SUG DO ACCESO AO CURSO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "NOTAS DE CORTE DO SUG DO ACCESO AO CURSO"

Transcripción

1 NOTAS DE CORTE DO SUG DO ACCESO AO CURSO Nos cadros seguintes recóllense as distintas titulacións con límite de prazas do SUG clasificadas según a prioridade necesaria para acceder ao curso e a nota do/a último/a alumno/a convocado/a polo colectivo de PAAU en cada unha delas, ordenadas por Universidades e Campus. NOTA IMPORTANTE: As notas de corte do curso correspóndense a unha escala de cualificacións de acceso á universidade de 0 a 10 puntos. Deberase ter en conta que para o acceso ao curso as notas de admisión aos estudos universitarios oficiais de Grao do SUG terán unha escala de notas de 0 a 14 puntos, por mor da implantación do novo Real Decreto 1892/2008, do 14 de novembro, polo que se regulan as condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e os procedementos de admisión ás universidades españolas (BOE do 24 de novembro de 2008). O alumnado que teña superada a proba de acceso á universidade no curso ou anteriores, poderá presentarse á Fase Específica da nova proba de acceso á universidade, co obxecto de mellorar ata en catro puntos a súa cualificación actual de acceso á universidade. U N I V E R S I D A D E D E V I G O C A M P U S D E O U R E N S E 1820 Diplomatura en Enfermaría (*) Ourense 6, Grao en Educación Primaria Ourense 5, Grao en Educación Infantil Ourense 5, Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Ourense 5, Grao en Turismo Ourense 5, Grao en Dereito Ourense 5, Grao en Traballo Social Ourense 5, Grao en Xeografía e Historia Ourense 5, Grao en Administración e Dirección de Empresas Ourense 5, Grao en Educación Social Ourense 5, Grao en Enxeñaría Informática Ourense 5,00 C A M P U S D E P O N T E V E D R A 2821 Grao en Fisioterapia Pontevedra 7, Grao en Comunicación Audiovisual Pontevedra 6, Grao en Enfermaría (*) Pontevedra 6, Grao en Publicidade e Relacións Públicas Pontevedra 6, Grao en Educación Primaria Pontevedra 5, Grao en Educación Infantil Pontevedra 5,70

2 C A M P U S D E P O N T E V E D R A 2860 Grao en Belas Artes Pontevedra 5, Grao en Dirección e Xestión Pública Pontevedra 5, Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (**) Pontevedra 5,53 C A M P U S D E V I G O 3862 Grao en Tradución e Interpretación (Español-Inglés) Vigo 7, Grao en Enfermaría (Meixoeiro) (*) Vigo 6, Grao en Enfermaría (Povisa) (*) Vigo 6, Grao en Tradución e Interpretación (Galego-Francés) Vigo 5, Enxeñaría de Minas Vigo 5, Grao en Dereito Vigo 5, Enxeñaría Industrial Vigo 6, Grao en Bioloxía Vigo 5, Enxeñaría Técnica Industrial, especialidade en Mecánica Vigo 5, Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés) Vigo 5, Grao en Química Vigo 5, Enxeñaría Técnica de Telecomunicacións, esp. en Son e Imaxe Vigo 5, Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Vigo 5, Enx. Téc. de Telecomunicacións, esp. Sist. de Telecomunic. Vigo 5, Enxeñaría Técnica Industrial, especialidade en Electricidade Vigo 5, Diplomatura en Ciencias Empresariais Vigo 5, Enxeñaría Técnica Industrial, espec. en Química Industrial Vigo 5, Enxeñaría de Telecomunicacións Vigo 5, Grao en Economía Vigo 5, Grao en Tradución e Interpretación (Galego-Inglés) Vigo 5, Enxeñaría Técnica Industrial, espec. en Electrónica Industrial Vigo 5, Grao en Ciencias do Mar Vigo 5,00 PAAU DE SETEMBRO E OPCIÓN NON PREFERENTE ( nota) 3830 Grao en Administración e Dirección de Empresas Vigo 5, Grao en Estudos de Galego e Español Vigo 5, Grao en Linguas Estranxeiras Vigo 5,12

3 U N I V E R S I D A D E D E S A N T I A G O C A M P U S D E S A N T I A G O 4181 Licenciatura en Medicina Santiago 8, Licenciatura en Odontoloxía Santiago 8, Grao en Comunicación Audiovisual Santiago 7, Grao en Periodismo Santiago 7, Licenciatura en Farmacia Santiago 5, Enxeñaría Química Santiago 6, Grao en Enfermaría Santiago 6, Grao en Psicoloxía Santiago 6, Mestre, especialidade de Educación Primaria Santiago 5, Mestre, especialidade de Educación Infantil Santiago 5, Grao en Enxeñaría Informática Santiago 5, Mestre, especialidade de Lingua Estranxeira Santiago 5, Grao en Bioloxía Santiago 5, Mestre, especialidade de Educación Musical Santiago 5, Grao en Educación Social Santiago 5,00 PAAU DE XUÑO E OPCIÓN NON PREFERENTE ( nota) 4760 Diplomatura en Óptica e Optometría Santiago 5, Grao en Historia Santiago 6, Grao en Pedagoxía Santiago 5, Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Santiago 5, Grao en Química Santiago 5, Grao en Ciencia Política e da Administración Santiago 5, Diplomatura en Traballo Social (*) Santiago 5, Grao en Economía Santiago 5,01 PAAU DE SETEMBRO E OPCIÓN NON PREFERENTE ( nota) 4831 Grao en Administración e Dirección de Empresas Santiago 5, Grao en Historia da Arte Santiago 5,20

4 C A M P U S D E L U G O 5200 Licenciatura en Veterinaria Lugo 6, Grao en Enfermaría (*) Lugo 6, Mestre, especialidade de Educación Primaria Lugo 5, Mestre, especialidade de Educación Infantil Lugo 5, Mestre, especialidade de Educación Física Lugo 5,18 PAAU DE XUÑO E OPCIÓN NON PREFERENTE ( nota) 5680 Enxeñaría Técnica de Obras Públicas, esp. Transp. e Serv. Urbanos Lugo 6, Mestre, especialidade de Lingua Estranxeira Lugo 5,81 PAAU DE SETEMBRO E OPCIÓN NON PREFERENTE ( nota) 5660 Enxeñaría Técnica en Topografía Lugo 5,30 U N I V E R S I D A D E D A C O R U Ñ A C A M P U S D A C O R U Ñ A 6822 Grao en Fisioterapia A Coruña 7, Grao en Enfermaría (*) A Coruña 7, Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos A Coruña 6, Grao en Comunicación Audiovisual A Coruña 6, Enxeñaría Técnica de Obras Públicas, espec. en Construcións Civís A Coruña 6, Arquitectura A Coruña 6, Grao en Educación Infantil A Coruña 5, Grao en Educación Primaria A Coruña 5, Grao en Dereito A Coruña 5, Grao en Terapia Ocupacional A Coruña 5, Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (**) A Coruña 5,00

5 C A M P U S D A C O R U Ñ A 6838 Grao en Educación Social A Coruña 6, Grao en Enxeñaría da Edificación A Coruña 5, Grao en Dereito e Administración e Dirección de Empresas A Coruña 5, Grao en Economía A Coruña 5, Grao en Logopedia A Coruña 5, Enxeñaría Informática A Coruña 5,09 PAAU DE SETEMBRO E OPCIÓN NON PREFERENTE ( nota) 6142 Enxeñaría Técnica en Informática de Xestión A Coruña 5, Grao en Ciencias Empresariais A Coruña 5, Enxeñaría Técnica en Informática de Sistemas A Coruña 5, Grao en Bioloxía A Coruña 5,11 C A M P U S D E F E R R O L 7821 Grao en Enfermaría Ferrol 6, Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolv. do Produto Ferrol 5,23 PAAU DE XUÑO E OPCIÓN NON PREFERENTE ( nota) 7822 Grao en Podoloxía Ferrol 5,57 (*) Titulacións impartidas en centros adscritos ás universidades. (**) Titulación que precisa de proba específica de acceso. Titulacións nas que non se cubriron todas as prazas ofertadas para o curso

6 NOTAS DE CORTE DO SUG DO ACCESO AO CURSO Nos cadros seguintes recóllense as distintas titulacións con límite de prazas do SUG clasificadas según a prioridade necesaria para acceder ao curso e a nota do/a último/a alumno/a convocado/a polo colectivo de Formación Profesional en cada unha delas, ordenadas por Universidades e Campus. NOTA IMPORTANTE: As notas de corte do curso correspóndense a unha escala de cualificacións de acceso á universidade de 0 a 10 puntos. Deberase ter en conta que para o acceso ao curso as notas de admisión aos estudos universitarios oficiais de Grao do SUG terán unha escala de notas de 0 a 12 puntos, por mor da implantación do novo Real Decreto 1892/2008, do 14 de novembro, polo que se regulan as condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e os procedementos de admisión ás universidades españolas (BOE do 24 de novembro de 2008). O alumnado de Ciclos Formativos de Grao Superior, que cursase unha Familia Profesional vinculada á rama do coñecemento da titulación á que se pretenda acceder, mellorar ata en dous puntos a súa cualificación actual de acceso á universidade. U N I V E R S I D A D E D E V I G O C A M P U S D E O U R E N S E 1510 Diplomatura en Enfermaría (*) Ourense 9, Grao en Educación Infantil Ourense 7, Grao en Educación Primaria Ourense 6, Grao en Traballo Social Ourense 5, Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Ourense 8, Grao en Dereito Ourense 5, Grao en Educación Social Ourense 6, Grao en Turismo Ourense 6, Grao en Administración e Dirección de Empresas Ourense 5, Grao en Enxeñaría Informática Ourense 5,4

7 C A M P U S D E P O N T E V E D R A 2821 Grao en Fisioterapia Pontevedra 9, Diplomatura en Enfermaría (*) Pontevedra 9, Grao en Comunicación Audiovisual Pontevedra 8, Grao en Educación Infantil Pontevedra 7, Grao en Publicidade e Relacións Públicas Pontevedra 7, Grao en Educación Primaria Pontevedra 7, Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (**) Pontevedra 6, Grao en Belas Artes Pontevedra 6, Grao en Dirección e Xestión Pública Pontevedra 7,3 C A M P U S D E V I G O 3820 Grao en Enfermaría (Meixoeiro) (*) Vigo 9, Grao en Enfermaría (Povisa) (*) Vigo 8, Grao en Química Vigo 6, Enx. Téc. Industrial, especialidade en Química Industrial Vigo 5, Enx. Téc. de Telecomunicacións, especialidade en Son e Imaxe Vigo 5, Enx. Téc. Industrial, especialidade en Mecánica Vigo 5, Grao en Economía Vigo 5, Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Vigo 5, Grao en Bioloxía Vigo 7, Enx. Téc. de Telecomunicacións, esp. Sist. de Telecomunicación Vigo 6, Grao en Administración e Dirección de Empresas Vigo 6, Enxeñaría de Telecomunicacións Vigo 6, Enx. Téc. Industrial, especialidade en Electricidade Vigo 6, Enx. Téc. Industrial, especialidade en Electrónica Industrial Vigo 5, Diplomatura en Ciencias Empresariais Vigo 5,2

8 U N I V E R S I D A D E D E S A N T I A G O C A M P U S D E S A N T I A G O 4182 Licenciatura en Odontoloxía Santiago 10, Licenciatura en Medicina Santiago 9, Grao en Enfermaría Santiago 8, Grao en Comunicación Audiovisual Santiago 8, Grao en Enxeñaría Informática Santiago 8, Grao en Química Santiago 7, Mestre, especialidade de Educación Infantil Santiago 7, Mestre, especialidade de Educación Primaria Santiago 7, Grao en Educación Social Santiago 6, Enxeñaría Química Santiago 6, Mestre, especialidade de Lingua Estranxeira Santiago 6, Grao en Periodismo Santiago 6, Licenciatura en Farmacia Santiago 6, Diplomatura en Óptica e Optometría Santiago 6, Mestre, especialidade de Educación Musical Santiago 5, Grao en Historia da Arte Santiago 5, Grao en Bioloxía Santiago 5, Grao en Psicoloxía Santiago 5, Diplomatura en Traballo Social (*) Santiago 5, Grao en Pedagoxía Santiago 6, Grao en Administración e Dirección de Empresas Santiago 6, Grao en Economía Santiago 6, Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Santiago 5,3 C A M P U S D E L U G O 5820 Grao en Enfermaría (*) Lugo 8, Mestre, especialidade de Educación Infantil Lugo 7, Mestre, especialidade de Educación Primaria Lugo 6, Mestre, especialidade de Educación Física Lugo 6, Enx. Téc. de Obras Públicas, espec. Transportes e Serv. Urbanos Lugo 6, Licenciatura en Veterinaria Lugo 6, Mestre, especialidade de Lingua Estranxeira Lugo 7, Enxeñaría Técnica en Topografía Lugo 5,1

9 U N I V E R S I D A D E D A C O R U Ñ A C A M P U S D A C O R U Ñ A 6821 Grao en Enfermaría (*) A Coruña 9, Grao en Fisioterapia A Coruña 9, Enx. Téc. de Obras Públicas, especialidade en Construcións Civís A Coruña 7, Grao en Comunicación Audiovisual A Coruña 7, Grao en Educación Infantil A Coruña 7, Grao en Dereito A Coruña 7, Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (**) A Coruña 6, Grao en Educación Primaria A Coruña 6, Grao en Economía A Coruña 6, Grao en Terapia Ocupacional A Coruña 6, Enxeñaría Informática A Coruña 6, Arquitectura A Coruña 6, Grao en Enxeñaría da Edificación A Coruña 6, Grao en Logopedia A Coruña 5, Grao en Ciencias Empresariais A Coruña 7, Grao en Educación Social A Coruña 6, Grao en Bioloxía A Coruña 5, Grao en Administración e Dirección de Empresas A Coruña 5, Enxeñaría Técnica en Informática de Xestión A Coruña 5, Enxeñaría Técnica en Informática de Sistemas A Coruña 5,4 C A M P U S D E F E R R O L 7821 Grao en Enfermaría Ferrol 8, Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolv. do Produto Ferrol 6, Grao en Podoloxía Ferrol 5,8 (*) Titulacións impartidas en centros adscritos ás universidades. (**) Titulación que precisa de proba específica de acceso. Titulacións nas que non se cubriron todas as prazas ofertadas para o curso

AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA J. EDUARDO LÓPEZ PEREIRA Director de ACSUG desde 2009 Director General de Universidades de Galicia 1997-2005 Secretario General de la Universidad

Más detalles

GRADOS UNIVERSITARIOS EN ANDALUCIA

GRADOS UNIVERSITARIOS EN ANDALUCIA Administración y Dirección de empresas Análisis Económico Antropología social y cultural Arqueología Arquitectura (Fundamentos de Arquitectura) Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima Bellas Artes Biología

Más detalles

HUMANIDADES LICENCIADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 4 4. Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado Secretariado de Organización Docente

HUMANIDADES LICENCIADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 4 4. Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado Secretariado de Organización Docente ESTRUCTURA DE GRUPOS DE TEORÍA DIPLOMATURAS-LICENCIATURAS-INGENIERÍAS-ARQUITECTURA / CURSO 2011-2012 (informada favorablemente por la Comisión Académica de 1 de abril de 2011) RAMA: ARTE Y HUMANIDADES

Más detalles

TABLA DE MATERIAS MODALIDAD BACHILLERATO CURSO 2010/2011, (*) PARÁMETROS DE PONDERACIÓN 2011

TABLA DE MATERIAS MODALIDAD BACHILLERATO CURSO 2010/2011, (*) PARÁMETROS DE PONDERACIÓN 2011 ANEXO Ib. TABLA DE MATERIAS MODALIDAD BACHILLERATO CURSO 2010/2011, (*) (*) Orden EDU/1247/2011, de 12 de mayo, (BOE 17 de mayo 2011). PARÁMETROS DE PONDERACIÓN 2011 RAMAS DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS

Más detalles

TÁBOA DE RECOÑECEMENTOS PARA O GRAO DE ENFERMARÍA DA UDC

TÁBOA DE RECOÑECEMENTOS PARA O GRAO DE ENFERMARÍA DA UDC Contido TÁBOA DE PARA O GRAO DE ENFERMARÍA DA UDC DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES. UNIVERSIDADE DA CORUÑA...4 DIPLOMATURA EN PODOLOXÍA FERROL. UNIVERSIDADE DA CORUÑA...5 DIPLOMATURA EN TERAPIA OCUPACIONAL.

Más detalles

IN41M-S01-PM-01-Taxa de abandono RD 1393 (1) RUCT/Plan Centro Título

IN41M-S01-PM-01-Taxa de abandono RD 1393 (1) RUCT/Plan Centro Título IN41M-S01-PM-01-Taxa de abandono RD 1393 (1) RUCT/Plan Centro Título 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 4312452 Escola Politécnica Superior Máster Universitario en Arquitectura da Paisaxe

Más detalles

TÁBOA DE RECOÑECEMENTOS PARA O GRAO DE ENFERMARÍA DA UDC

TÁBOA DE RECOÑECEMENTOS PARA O GRAO DE ENFERMARÍA DA UDC TÁBOA DE PARA O GRAO DE ENFERMARÍA DA UDC Contenido DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES. UNIVERSIDADE DA CORUÑA... 3 DIPLOMATURA PODOLOXÍA FERROL. UNIVERSIDADE DA CORUÑA... 4 DIPLOMATURA TERAPIA OCUPACIONAL.

Más detalles

UNIVERSIDAD DE BURGOS Acceso a GRADOS en el curso Ponderaciones de las materias de Bachillerato

UNIVERSIDAD DE BURGOS Acceso a GRADOS en el curso Ponderaciones de las materias de Bachillerato UNIVERSIDAD DE BURGOS Campus Rama Estudio Oficial de Grado Burgos A. y Hum Grado en Español: Lengua y Literatura 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Burgos A.

Más detalles

GRADOS UNIVERSITARIOS IMPARTIDOS POR LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN

GRADOS UNIVERSITARIOS IMPARTIDOS POR LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN UBU Burgos E.U. de Relaciones Laborales UBU Burgos Escuela Politécnica Superior GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA UBU Burgos Escuela Politécnica Superior GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL

Más detalles

Diplomado en Óptica y Optometría (en extinción)

Diplomado en Óptica y Optometría (en extinción) Rama: Artes y Humanidades Licenciado en Bellas Artes (en Licenciado en Filología Clásica (en Licenciado en Filología Francesa (en Licenciado en Filología Hispánica (en Licenciado en Filología Inglesa (en

Más detalles

NIF FECHA INICIO FECHA FIN TITULACION S 01/03/ /08/2013 Instalaciones Frigoríficas y de Climatización [FP] C 16/01/2013

NIF FECHA INICIO FECHA FIN TITULACION S 01/03/ /08/2013 Instalaciones Frigoríficas y de Climatización [FP] C 16/01/2013 NIF FECHA INICIO FECHA FIN TITULACION 45335131S 01/03/2013 31/08/2013 Instalaciones Frigoríficas y de Climatización [FP] 54105496C 16/01/2013 15/07/2013 Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas

Más detalles

TITULACIONES DE ORDENACIONES ANTERIORES AL RD 1393/2007. D.G. Universidades e Investigación 1 Servicio de Enseñanza Universitaria

TITULACIONES DE ORDENACIONES ANTERIORES AL RD 1393/2007. D.G. Universidades e Investigación 1 Servicio de Enseñanza Universitaria Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués Grado en Estudios Alemanes Grado en Estudios Franceses Grado en Estudios Italianos Grado en Estudios Portugueses y Brasileños Grado en Filología Moderna: Inglés

Más detalles

NIF FECHA INICIO NOMBRE TITULACION S 01/03/2013 Instalaciones Frigoríficas y de Climatización [FP] C 16/01/2013 Licenciatura en

NIF FECHA INICIO NOMBRE TITULACION S 01/03/2013 Instalaciones Frigoríficas y de Climatización [FP] C 16/01/2013 Licenciatura en NIF FECHA INICIO NOMBRE TITULACION 45335131S 01/03/2013 Instalaciones Frigoríficas y de Climatización [FP] 54105496C 16/01/2013 Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 44723924X 20/02/2013

Más detalles

Titulaciones con acceso directo

Titulaciones con acceso directo A continuación se exponen las titulaciones universitarias que tienen acceso directo a la especialidad (los Grados correspondientes a las distintas Licenciaturas y Diplomaturas, que se adquieran a partir

Más detalles

Rectorado ANEXO: NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS PARA ESTUDIANTES CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES PARCIALES Escuela Politécnica Superior Graduado/a en Ingeniería Mecánica 5 Graduado/a en Ingeniería Eléctrica

Más detalles

Universidad : ALICANTE

Universidad : ALICANTE Universidad : ALICANTE Grado en Administración y Dirección de Empresas (Facultad de Ciencias Económicas y 5 5,9 5 5 5 Empresariales) Grado en Arquitectura (Escuela Politécnica Superior) 9,787 (Jun.) 5,71

Más detalles

PLANES DE ESTUDIOS POR CENTROS CRÉDITOS MÍNIMOS A MATRICULAR PARA OBTENER BECA

PLANES DE ESTUDIOS POR CENTROS CRÉDITOS MÍNIMOS A MATRICULAR PARA OBTENER BECA PLANES DE ESTUDIOS POR CENTROS CRÉDITOS MÍNIMOS A MATRICULAR PARA OBTENER BECA CURSO 2011-2012 CÓD TITULACIÓN BELLAS ARTES 660 LICENCIADO EN BELLAS ARTES 854 4 315 70 260 GRADO EN BELLAS ARTES 732 4 240

Más detalles

LOMCE BACHILLERATO CICLOS FORMATIVOS

LOMCE BACHILLERATO CICLOS FORMATIVOS LOMCE BACHILLERATO CICLOS FORMATIVOS LOMCE Bachillerato Universidad 4º ESO CFGM CFGS LOMCE BACHILLERATO LOMCE n Características n Modalidades y estructura CARACTERÍSTICAS DEL BACHILLERATO n Es una etapa

Más detalles

Oferta de titulaciones

Oferta de titulaciones EDUCACIÓN, CULTURA Y PORTE Página: 1 Consulta relativa a: Tipo de Estudio: Comunidad autónoma: Nº de Enseñanzas Seleccionadas: Grado Valenciana 298 UNIVERSIDAD TÍTULO Facultad de Medicina y Odontología

Más detalles

Informe Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria

Informe Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria Informe 2012-2013 Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 28/09/2012 2012-2013 1 Universidad : ALICANTE 28/09/2012 2012-2013 2 Universidad : ALICANTE

Más detalles

Titulaciones ofertadas por la Universidad de Cantabria y parámetros de ponderación 2015/16

Titulaciones ofertadas por la Universidad de Cantabria y parámetros de ponderación 2015/16 Titulaciones ofertadas por la Universidad de Cantabria y parámetros de ponderación 2015/16 A continuación se recogen todas las titulaciones de Grado que se impartirán en la Universidad de Cantabria en

Más detalles

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN. MATERIAS FASE ESPECÍFICA

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN. MATERIAS FASE ESPECÍFICA SECCIÓN DE ACCESO RAMA DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS Análisis de la Empresa aplicadas a BIOLOGÍA 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 CIENCIAS AMBIENTALES 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 QUÍMICA 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Más detalles

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - CURSO 2012/2013

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - CURSO 2012/2013 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - CURSO 2012/2013 400 Estudios Hispánicos 5,000 5,00 401 Estudios Ingleses 6,401 ----- 7,85 ----- 402 Historia 5,000 5,00 403 Humanidades 5,000 5,00 404 Lenguas Modernas y Traducción

Más detalles

EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS

EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS EQUIVALENCIAS A EFECTOS ACADÉMICOS DE TÍTULOS DA LEI DE 1970 E ANTERIORES COS TÍTULOS ACTUALMENTE VIXENTES Estudos ou títulos da Lei Xeral de de 1970 e anteriores Títulos actualmente

Más detalles

ANEXO I TITULACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD

ANEXO I TITULACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD B.O.C.M. Núm. 60 JUEVES 12 DE MARZO DE 2009 Pág. 27 ANEXO I TITULACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. Curso 2009-2010 Filosofía Latín, Griego

Más detalles

TITULACIONES DE ACCESO AL MÁSTER POR ESPECIALIDADES

TITULACIONES DE ACCESO AL MÁSTER POR ESPECIALIDADES TITULACIONES DE ACCESO AL MÁSTER POR ESPECIALIDADES Esta información puede ser consultada en http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/mo_catalogo_top.php 230039 - PROFESORADO EN

Más detalles

NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009)

NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009) NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009) Motivación A Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro de Universidades,

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

(Para cubrir no "Diario Oficial de Galicia) SUMARIO: Anuncio do 27 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

(Para cubrir no Diario Oficial de Galicia) SUMARIO: Anuncio do 27 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 1 Organismo: Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Capítulo: Epígrafe: (Para cubrir no "Diario Oficial de Galicia) SUMARIO: Anuncio

Más detalles

Curso : Alumnado matriculado en primer y segundo ciclo o grado distribuido por centros y titulaciones

Curso : Alumnado matriculado en primer y segundo ciclo o grado distribuido por centros y titulaciones Escuela de Enfermería Nª Sra. de Candelaria Diplomado en Enfermería 3 Graduado en Enfermería 181 Total Centro 184 Escuela Superior de Turismo de Tenerife Graduado en Turismo 64 Total Centro 64 Escuela

Más detalles

OFICINA ESTADÍSTICA. Unidad de Programas y Estudios. Demanda Universitaria Curso Académico 2015 / (Datos a 01/07/2016)

OFICINA ESTADÍSTICA. Unidad de Programas y Estudios. Demanda Universitaria Curso Académico 2015 / (Datos a 01/07/2016) OFICINA ESTADÍSTICA. Unidad de Programas y Estudios Demanda Universitaria Curso Académico 2015 / 2016 (Datos a 01/07/2016) I. DATOS GENERALES (datos a 01/07/2016) Estudiantes Número de estudiantes (curso

Más detalles

Licenciado en Bellas Artes Grado en Bellas Artes Arquitecto Grado en Arquitectura

Licenciado en Bellas Artes Grado en Bellas Artes Arquitecto Grado en Arquitectura 1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Licenciado en Biología Grado en Biología Licenciado en Ciencias Ambientales Grado en Ciencias Ambientales Grado en Biología Ambiental Grado en Biología Humana Grado en Biología Sanitaria

Más detalles

002 GRIEGO Licenciado en: - Filosofía y Letras, sección Filología Clásica. - Filología Clásica LATÍN Licenciado en:

002 GRIEGO Licenciado en: - Filosofía y Letras, sección Filología Clásica. - Filología Clásica LATÍN Licenciado en: ANEXO VIII ACCESO A CUERPOS DE GRUPO DE CLASIFICACIÓN SUPERIOR CONCORDANCIAS ENTRE LA TITULACIÓN ACADÉMICA CON LA QUE SE OPTA Y LA ESPECIALIDAD A LA QUE SE ASPIRA TITULACIONES ACADÉMICAS CONCORDANTES ESPECIALIDADES

Más detalles

Créditos totais Créditos (**) 24(*)

Créditos totais Créditos (**) 24(*) GRAO EN ENXEÑARÍA ELÉCTRICA Titulación que substitúe Enxeñaría Técnica Industrial (especialidade en Electricidade) Créditos ECTS 240 Centro onde se imparte Escola Universitaria Politécnica (EUP) Campus

Más detalles

Informe 2016_2017. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria

Informe 2016_2017. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria Informe 2016_2017 Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 14/07/2016 2016_2017 1 Universidad : ALICANTE 14/07/2016 2016_2017 2 Universidad : ALICANTE

Más detalles

Oferta de titulaciones

Oferta de titulaciones EDUCACIÓN, CULTURA Y PORTE Página: 1 Consulta relativa a: Tipo de Estudio: Comunidad autónoma: Nº de Enseñanzas Seleccionadas: Grado Cataluña 500 UNIVERSIDAD TÍTULO de de TIPO UNIV/ MEDIA S L Facultad

Más detalles

ARANCELES UNIVERSIDADES 2015 (Por carrera)

ARANCELES UNIVERSIDADES 2015 (Por carrera) NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRE SEDE NOMBRE CARRERA JORNADA ARANCEL ANUAL 2015 VALOR ARANCEL DE REFERENCIA 2015 DIFERENCIA $ DIFERENCIA % (por sobre arancel de referencia) CAMPUS ORIENTE ACTUACION DIURNO 3.510.000

Más detalles

CONVOCATORIA PUESTOS SINGULARES ENSEÑANZAS MEDIAS 12/09/2016

CONVOCATORIA PUESTOS SINGULARES ENSEÑANZAS MEDIAS 12/09/2016 CONVOCATORIA PUESTOS SINGULARES ENSEÑANZAS MEDIAS 12/09/2016 Podrán solicitar las vacantes singulares ofertadas los integrantes de las listas de interinos de las siguientes especialidades: VACANTES 0590

Más detalles

Informe nfo. Dirección ción General eral de Universidad y Estudios Superiores. e R. Servicio de Regulación Universitaria

Informe nfo. Dirección ción General eral de Universidad y Estudios Superiores. e R. Servicio de Regulación Universitaria Informe 2014-201 nfo ivers dad y Dirección ción General eral de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 18/07/2014 2014-201 1 e R Universidad : ALICANTE... ANTE 18/07/2014

Más detalles

Convocatoria ordinaria de 2012

Convocatoria ordinaria de 2012 Preguntas frecuentes Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Consellería de Cultura,

Más detalles

Enseñanzas universitarias con límite de plazas Curso 2014/2015

Enseñanzas universitarias con límite de plazas Curso 2014/2015 Enseñanzas universitarias con límite de plazas Curso 2014/2015 Sistema Universitario de Galicia Universidad de A Coruña Plazas Admitidos % matric. % mujeres % junio 3.463 3.519 2.917 84% 52% 90% Bachillerato

Más detalles

Universidad de Valladolid Universidad Autónoma de Barcelona Historia Historia Graduado 2

Universidad de Valladolid Universidad Autónoma de Barcelona Historia Historia Graduado 2 Universidad Autónoma de Barcelona Español: Lengua y Literatura Lengua y Literaturas Españolas Universidad Autónoma de Barcelona Historia Historia Universidad Autónoma de Barcelona Derecho Derecho Universidad

Más detalles

Inserción laboral de titulados universitarios de la Comunidad de Madrid.

Inserción laboral de titulados universitarios de la Comunidad de Madrid. Inserción laboral de titulados universitarios de la Comunidad de Madrid. 2 2 ÍNDICE NOTA METODOLÓGICA SOBRE EL ESTUDIO DE TITULADOS UNIVERSITARIOS EGRESADOS EN EL AÑO 2003...6 TITULACIONES MAESTRO-EDUCACIÓN

Más detalles

INFORMACIÓN SOBRE A SOLICITUDE DE ACREDITACIÓN DA HABILITACIÓN PARA IMPARTIR DOCENCIA NOS CENTROS PRIVADOS DO MES DE FEBREIRO DE 2012

INFORMACIÓN SOBRE A SOLICITUDE DE ACREDITACIÓN DA HABILITACIÓN PARA IMPARTIR DOCENCIA NOS CENTROS PRIVADOS DO MES DE FEBREIRO DE 2012 INFORMACIÓN SOBRE A SOLICITUDE DE ACREDITACIÓN DA HABILITACIÓN PARA IMPARTIR DOCENCIA NOS CENTROS PRIVADOS DO MES DE FEBREIRO DE 2012 A disposición adicional oitava do Real decreto 132/2010, do 12 de febreiro,

Más detalles

3 Validacións de materias e de créditos nos

3 Validacións de materias e de créditos nos 3 Validacións de materias e de créditos nos estudos universitarios oficiais co rres pon den tes á an te rior or de na ción Recóllese neste apartado para cada unha das universidades galegas a relación de

Más detalles

ANEXO VALIDACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR ÍNDICE

ANEXO VALIDACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR ÍNDICE ANEXO VALIDACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR ÍNDICE 1. Campus de Santiago de Compostela... 2 1.1. Escola Ténica Superior de Enxeñaría... 2 1.1.1. Enxeñaría Técnica en Informática de Sistemas...

Más detalles

DOG Núm. 76 Venres, 19 de abril de 2013 Páx

DOG Núm. 76 Venres, 19 de abril de 2013 Páx DOG Núm. 76 Venres, 19 de abril de 2013 Páx. 12061 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS UNIVERSIDADE DE VIGO RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2013 pola que se publica a normativa de permanencia e progreso do alumnado

Más detalles

Career Outlook Latinoamerica Chile. Years of Experience Required. Average Starting Salary or Salary Range

Career Outlook Latinoamerica Chile. Years of Experience Required. Average Starting Salary or Salary Range Outlook Year Region Country 2011 Latinoamerica Chile Common s Education or Training Secretariado Bilingüe Creciendo 260.834 1 320.292 4 CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA Secretariado Computacional Mantiene

Más detalles

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO FACULTAD DE CIENCIAS OURENSE EMPRESARIALES Y TURISMO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO FACULTAD DE CIENCIAS OURENSE EMPRESARIALES Y TURISMO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN NOMBRE GRADO CENTRO GRADO CAMPUS GRADO TELÉFONO SECRETARÍA DE ALUMNADO CORREO ELECTRÓNICO SECRETARÍA DE ALUMNADO EMPRESAS GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE Los ALIMENTOS GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GRADO

Más detalles

Oferta de titulaciones

Oferta de titulaciones EDUCACIÓN, CULTURA Y PORTE Página: 1 Consulta relativa a: Tipo de Estudio: Comunidad autónoma: Nº de Enseñanzas Seleccionadas: Grado Baleares 52 UNIVERSIDAD TÍTULO y Fisioterapia TIPO UNIV/ S Enfermería

Más detalles

I.E.S. Virgen de Consolación. Curso Departamento de Orientación.

I.E.S. Virgen de Consolación. Curso Departamento de Orientación. BACHILLERATO LOMCE Esta etapa educativa forma parte de la educación secundaria postobligatoria y consta de dos cursos académicos, generalmente entre los 16 y 18 años. Los alumnos y alumnas podrán permanecer

Más detalles

IES CARREÑO MIRANDA. 24 de mayo de 2016. 2º de BACHILLERATO TRABAJO. 1º de BACHILLERATO

IES CARREÑO MIRANDA. 24 de mayo de 2016. 2º de BACHILLERATO TRABAJO. 1º de BACHILLERATO IES CARREÑO MIRANDA 24 de mayo de 2016 2º de BACHILLERATO TRABAJO 1º de BACHILLERATO OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 1. Informar sobre los itinerarios educativos del alumnado. 2. Informar sobre el acceso a la

Más detalles

CONCEPTOS DE ÁREA, DISCIPLINA Y CARRERA

CONCEPTOS DE ÁREA, DISCIPLINA Y CARRERA CONCEPTOS DE ÁREA, DISCIPLINA Y CARRERA 2 Organización de la oferta académica La Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) estableció un formato para organizar la oferta de carreras universitarias

Más detalles

Primero Bachillerato 4º ESO CONSTANCIA 2-3 HORAS DIARIAS SUPERAR OBSTÁCULOS ESFUERZO TRABAJO - DEDICACIÓN

Primero Bachillerato 4º ESO CONSTANCIA 2-3 HORAS DIARIAS SUPERAR OBSTÁCULOS ESFUERZO TRABAJO - DEDICACIÓN Primero Bachillerato 4º ESO CONSTANCIA 2-3 HORAS DIARIAS SUPERAR OBSTÁCULOS ESFUERZO TRABAJO - DEDICACIÓN Buena trayectoria escolar: Esfuerzo Alumno Esfuerzo. Constancia. Dedicación. Implicación. Respeto

Más detalles

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA NOMBRE LICENCIATURA/DIPLOMATURA/INGENIERÍA CENTRO CAMPUS DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES DIPLOMATURA EN SOCIAL DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL DIPLOMATURA EN TURISMO EMPRESARIALES

Más detalles

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DE SEVILLA ÁREA DE ALUMNOS Servicio de Acceso NOTA 1º

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DE SEVILLA ÁREA DE ALUMNOS Servicio de Acceso NOTA 1º 70 80 GRADO EN FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA AEROESPACIAL E.T.S. DE ARQUITECTURA 320 13,464 10,846 10,31 9,842 7,282 BADAJOZ 130 13,900 12,97 12,894 12,804 12,670 BADAJOZ CIVIL 75 13,320 9,672 9,649 CÁDIZ

Más detalles

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS. FASE GENERAL: Comprenderá los siguientes ejercicios: COMENTARIO DE TEXTO LENGUA CASTELLANA TRADUCCIÓN DE UN TEXTO EN LENGUA EXTRANJERA Consistirá

Más detalles

Informe 2009-2010. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria

Informe 2009-2010. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria Informe 2009-2010 Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 13/07/2009 2009-2010 1 Universidad : ALICANTE 13/07/2009 2009-2010 2 Universidad : ALICANTE

Más detalles

FASE DE SEPTIEMBRE UNIVERSIDAD DE MURCIA TITULOS OFERTADOS EN LA FASE DE SEPTIEMBRE PARA LAS RESERVAS DE DISCAPACITADOS Y DEPORTISTAS

FASE DE SEPTIEMBRE UNIVERSIDAD DE MURCIA TITULOS OFERTADOS EN LA FASE DE SEPTIEMBRE PARA LAS RESERVAS DE DISCAPACITADOS Y DEPORTISTAS 1 FASE DE SEPTIEMBRE UNIVERSIDAD DE MURCIA TITULOS OFERTADOS EN LA FASE DE SEPTIEMBRE PARA LAS RESERVAS DE DISCAPACITADOS Y DEPORTISTAS CUPO Discapacitados (Oferta Septiembre) DEPORTISTAS (Oferta General)

Más detalles

IES CARREÑO MIRANDA. 10 de Mayo de º de BACHILLERATO TRABAJO 4º DE E.S.O.

IES CARREÑO MIRANDA. 10 de Mayo de º de BACHILLERATO TRABAJO 4º DE E.S.O. IES CARREÑO MIRANDA 10 de Mayo de 2016 2º de BACHILLERATO TRABAJO 4º DE E.S.O. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 1. Informar sobre los itinerarios educativos del alumnado 2. Ayudar y colaborar en la toma de decisiones

Más detalles

ANEXO II TITULACIONES ACADÉMICAS POR CUERPOS Y ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES CONVOCADAS CURSO 2014/2015

ANEXO II TITULACIONES ACADÉMICAS POR CUERPOS Y ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES CONVOCADAS CURSO 2014/2015 ANEXO II TITULACIONES ACADÉMICAS POR CUERPOS Y ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES CONVOCADAS CURSO 2014/2015 A. CUERPO: MAESTROS ESPECIALIDADES EDUCACIÓN FISICA EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA Título

Más detalles

Y a partir de 3º ESO Qué quieres estudiar?

Y a partir de 3º ESO Qué quieres estudiar? Y a partir de 3º ESO Qué quieres estudiar? Bachillerato- Debes obtener el Título de Graduado en ESO. Formación Profesional Específica- Puedes acceder con en Título de Graduado en ESO. A partir de 17 años,

Más detalles

FACULTAD LINKS CON HORARIOS/JORNADAS ACOGIDA, PRESENTACIÓN WEB DEL CENTRO

FACULTAD LINKS CON HORARIOS/JORNADAS ACOGIDA, PRESENTACIÓN WEB DEL CENTRO FACULTAD LINKS CON /JORNADAS ACOGIDA, PRESENTACIÓN WEB DEL CENTRO FILOLOGÍA Y TRADUCCIÓN FACULTAD ECONOMICAS Y EMPRESARIALES PRESENTACIÓN: primera semana de septiembre (consultar en web en agosto) http://fccee.uvigo.es/horarios

Más detalles

Horario 1º curso Curso 2015/2016 1er Cuadrimestre

Horario 1º curso Curso 2015/2016 1er Cuadrimestre Horario 1º curso 1er Cuadrimestre Matemáticas I Matemáticas I F. Mater. (Q2) ANet Mat. I Mat. I Deseño Básico Deseño Básico Hª Arte y D. Inf. Básica Inf. Básica Deseño Básico Int. (C1) AAV Int. (C3) AI

Más detalles

Rama de Artes y Humanidades

Rama de Artes y Humanidades Rama de Artes y Humanidades s adscritas según la Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo (BOE 4 de junio de 2009) Análisis musical II; Anatomía aplicada; Artes escénicas; Cultura audiovisual; Dibujo artístico

Más detalles

DOCUMENTO CENTRO TITULACIÓN CAUSA EXCLUSIÓN/INADMISIÓN

DOCUMENTO CENTRO TITULACIÓN CAUSA EXCLUSIÓN/INADMISIÓN ANEXO III: RELACIÓN DE ESTUDIANTES EXCLUIDOS/INADMITIDOS EN EL PROGRAMA BECAS SANTANDER CRUE-CEPYME, PRÁCTICAS EN EMPRESA CURSO 2014-2015 SEGUNDA FASE- DOCUMENTO CENTRO TITULACIÓN CAUSA EXCLUSIÓN/INADMISIÓN

Más detalles

Centro de Estudios de Postgrado. Título: Master Universitario en Dirección de Empresas TITULACIONES CON PREFERENCIA ALTA PARA EL ACCESO

Centro de Estudios de Postgrado. Título: Master Universitario en Dirección de Empresas TITULACIONES CON PREFERENCIA ALTA PARA EL ACCESO TITULACIONES CON PREFERENCIA ALTA PARA EL ACCESO 0. Arquitecto Grado en administración de empresas Grado en administración y dirección de empresas Grado en administración y gestión pública Grado en arquitectura

Más detalles

REUNIDOS. Da outra, Don Severino Rodríguez Díaz, con DNI G, en calidade de Alcalde do Concello de Monforte de Lemos.

REUNIDOS. Da outra, Don Severino Rodríguez Díaz, con DNI G, en calidade de Alcalde do Concello de Monforte de Lemos. CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE O CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, PARA A ORGANIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ESTUDANTES DOS GRAOS EN CIENCIA POLÍTICA E DA ADMINISTRACIÓN,

Más detalles

Ingreso Bruto Promedio o Rango de Ingresos Brutos PEF

Ingreso Bruto Promedio o Rango de Ingresos Brutos PEF Nombre de s de s s s s Secretariado Bilingüe Mantiene 377.001 1 436.980 5 35% CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA Secretariado Computacional Mantiene 293.784 1 431.587 5 45% CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA Secretariado

Más detalles

ANEXO III TITULACIONES QUE CAPACITAN PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS COMO INTERINO

ANEXO III TITULACIONES QUE CAPACITAN PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS COMO INTERINO ANEXO III TITULACIONES QUE CAPACITAN PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS COMO INTERINO TITULACIONES QUE CAPACITAN PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS COMO INTERINO EN EL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Más detalles

OFERTA DE PLAZAS PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN ESTUDIOS DE GRADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO. CURSO

OFERTA DE PLAZAS PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN ESTUDIOS DE GRADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO. CURSO OFERTA DE PLAZAS PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN ESTUDIOS DE GRADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO. CURSO 16-17 GRADOS RAMA CONOCIMIENTO CENTRO TITULACIÓN OFERTA CURSO 16 /17 Fac. de Bellas Artes Grado en

Más detalles

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (590) ESPECIALIDADES COMUNES A TODOS LOS CENTROS

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (590) ESPECIALIDADES COMUNES A TODOS LOS CENTROS 001 FILOSOFÍA 002 GRIEGO - Licenciado en Filosofía. un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de la titulación superior exigida para esta especialidad. - Licenciado en Filología Clásica. un ciclo

Más detalles

128 Diplomado en Ciencias Empresariales Diplomat en Ciencies Empresarials

128 Diplomado en Ciencias Empresariales Diplomat en Ciencies Empresarials codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT DE 102 Licenciado en Administracion y Direccion de Empresas Llicenciat

Más detalles

PROCEDEMENTO DE COORDINACIÓN DA DOCENCIA DE GRAO DA FACULTADE DE CC. EMPRESARIAIS E TURISMO DE OURENSE

PROCEDEMENTO DE COORDINACIÓN DA DOCENCIA DE GRAO DA FACULTADE DE CC. EMPRESARIAIS E TURISMO DE OURENSE Campus de Ourense Facultade de CC. Empresariais e Turismo Campus Universitario 32004 Ourense http://www.fcetou.uvigo.es PROCEDEMENTO DE COORDINACIÓN DA DOCENCIA DE GRAO DA FACULTADE DE CC. EMPRESARIAIS

Más detalles

Reduciendo la Imperfección de la Información en la Educación Superior

Reduciendo la Imperfección de la Información en la Educación Superior UNIVERSIDAD DE CHILE FAC. DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Reduciendo la Imperfección de la Información en la Educación Superior Patricio Meller 500000 Matrícula

Más detalles

11. Evolución del alumnado matriculado en 1º y 2º Ciclo según rama del conocimiento, titulación y sexo. Universidad de Murcia.

11. Evolución del alumnado matriculado en 1º y 2º Ciclo según rama del conocimiento, titulación y sexo. Universidad de Murcia. Total 2008-2009 2009-2010 Ciencias Sociales y Jurídicas 16.700 5.820 10.880 13.387 4.739 8.648 Diplomado en Biblioteconomía y Documentación 178 89 89 147 65 82 Diplomado en Ciencias Empresariales 2.465

Más detalles

11. Evolución del alumnado egresado en 1º y 2º Ciclo según rama del conocimiento, titulación y sexo. Universidad de Murcia.

11. Evolución del alumnado egresado en 1º y 2º Ciclo según rama del conocimiento, titulación y sexo. Universidad de Murcia. Total 2008-2009 2009-2010 Ciencias Sociales y Jurídicas 2.423 687 1.736 2.915 854 2.061 Diplomado en Biblioteconomía y Documentación 39 19 20 21 8 13 Diplomado en Ciencias Empresariales 290 114 176 334

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Ponderaciones para el acceso a la universidad los cursos 2016/2017 (PREINSCRIPCIÓN de 2016) De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre (BOE de 24/11/2008),

Más detalles

Boletín trimestral del mercado de trabajo (2º trimestre de 2012) Página 1

Boletín trimestral del mercado de trabajo (2º trimestre de 2012) Página 1 Boletín trimestral del mercado de trabajo (2º trimestre de 2012) Unidad de Prospección Página 1 Boletín trimestral del mercado de trabajo (2º trimestre de 2012) Datos a nivel nacional: Encuesta de Población

Más detalles

1. Presentación del Vicerrector...5 2. El Servicio de Información Universitario (SIU)...7 3. Tipos de Accesos a la Universidad de Murcia...9 3.1.

1. Presentación del Vicerrector...5 2. El Servicio de Información Universitario (SIU)...7 3. Tipos de Accesos a la Universidad de Murcia...9 3.1. Sumario 1. Presentación del Vicerrector...5 2. El Servicio de Información Universitario (SIU)...7 3. Tipos de Accesos a la Universidad de Murcia...9 3.1. Descripción de los Accesos...9 3.2. Acceso a la

Más detalles

CIENCIAS PROGRAMA DE PREGRADO DISCIPLINAR

CIENCIAS PROGRAMA DE PREGRADO DISCIPLINAR CIENCIAS PROGRAMA DE PREGRADO DISCIPLINAR BIOLOGIA BIOLOGIA AMBIENTAL BIOLOGIA MARINA ECOLOGIA FÍSICA GASTRONOMÍA GEOCIENCIAS GEOLOGIA MICROBIOLOGIA MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL Y

Más detalles

Titulaciones con acceso directo

Titulaciones con acceso directo A continuación se exponen las titulaciones universitarias que tienen acceso directo a la especialidad (los Grados correspondientes a las distintas Licenciaturas y Diplomaturas, que se adquieran a partir

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 190 Mércores, 5 de outubro de 2016 Páx. 45871 IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ANUNCIO do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros

Más detalles

OFERTA EDUCATIVA 2017

OFERTA EDUCATIVA 2017 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA UNAN-MANAGUA AÑO DE LA MADRE TIERRA OFERTA EDUCATIVA 2017 Aprobado por el Consejo Universitario Sesión Ordinaria No. 15-2016 del 05 de agosto de 2016.

Más detalles

2015/2016 Anexo II: Grados, Másteres y Estudios no adaptados al EEES.

2015/2016 Anexo II: Grados, Másteres y Estudios no adaptados al EEES. Facultad de Biología Grado en Biología (2009-2010) Grado en Biotecnología Licenciado en Biología (2000) Sin docencia en ningún curso No adaptada a EEES Facultad de Grado en Física (2009-2010) Grado en

Más detalles

RELACIÓN DE TITULACIONES Y RAMAS DEL CONOCIMIENTO CONSEJO ANDALUZ DE UNIVERSIDADES

RELACIÓN DE TITULACIONES Y RAMAS DEL CONOCIMIENTO CONSEJO ANDALUZ DE UNIVERSIDADES RELACIÓN DE TITULACIONES Y DEL CONOCIMIENTO CONSEJO ANDALUZ DE UNIVERSIDADES RAMA DE ARTE Y HUMANIDADES Humanidades Filosofía Geografía e Historia Historia Historia del arte Traducción e interpretación

Más detalles

Boletín nº27 Semana del 29 de abril al 4 de mayo de 2010 18 Plazas de PROFESOR DE ESPAÑOL Licenciatura o grado. INSTITUTO CERVANTES. CENTROS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA (CIA) de 16 de abril de 2010.

Más detalles

4º de ESO: MATERIAS COMUNES. Ciencias sociales, geografía e historia. Lengua castellana y literatura. Religión OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C OPCIÓN D

4º de ESO: MATERIAS COMUNES. Ciencias sociales, geografía e historia. Lengua castellana y literatura. Religión OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C OPCIÓN D 4º de ESO: MATERIAS COMUNES Ciencias sociales, geografía e historia. Lengua castellana y literatura. Religión Educación ético-cívica. Educación física. Matemáticas. Primera lengua extranjera. Matemáticas

Más detalles

ANEXO II TITULACIONES ACADÉMICAS POR CUERPOS Y ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES CONVOCADAS - CURSO 2016/2017

ANEXO II TITULACIONES ACADÉMICAS POR CUERPOS Y ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES CONVOCADAS - CURSO 2016/2017 ANEXO II TITULACIONES ACADÉMICAS POR CUERPOS Y CONVOCADAS - CURSO 2016/2017 A. CUERPO: MAESTROS EDUCACIÓN FÍSICA Título de Maestro- especialidad Educación Física Título de Profesor de Educación General

Más detalles

BAREMO APLICABLE ÁS LISTAS SOMETIDAS AOS CRITERIOS DA OPE 2008/2009

BAREMO APLICABLE ÁS LISTAS SOMETIDAS AOS CRITERIOS DA OPE 2008/2009 TÉCNICO/A SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN TÉCNICO/A DE XESTIÓN DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN COCIÑEIRO/A PINCHE

Más detalles

LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO CURSO: 1º ESO

LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO CURSO: 1º ESO LIBROS DE PARA O : 1º ESO FRANCES 2º LINGUA À PLUS 1 À PLUS 1 Cahier d éxercices 978-84-683-2159-2 978-84-683-2160-8 EDEBÉ/MAISON DES LANGUES 2015-2016 1ª LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS 1º ESO BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Más detalles

Alumnos matriculados - 2013-2014

Alumnos matriculados - 2013-2014 TOTAL 29.087 11.167 17.920 DIPLOMATURA 54 17 37 Biblioteconomía y documentación 11 6 5 Ciencias Empresariales Educación Social Enfermería Fisioterapia 12 4 8 Gestión y Administración Pública 31 7 24 Logopedia

Más detalles

CIENCIAS DEL MAR MEDICINA ENFERMERÍA VETERINARIA FISIOTERAPIA

CIENCIAS DEL MAR MEDICINA ENFERMERÍA VETERINARIA FISIOTERAPIA CORRESPONDENCIA ENTRE LAS MATERIAS DE MODALIDAD DE BACHILLERATO PONDERADAS, LAS RAMAS DE CONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD Y LAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS ACTUALES Y PREVISTAS DE LA ULPGC Y DE LA ULL: CC

Más detalles

Artes escénicas (*) [En el grado de Historia y Cca. De la Música] Dibujo artístico II. Diseño

Artes escénicas (*) [En el grado de Historia y Cca. De la Música] Dibujo artístico II. Diseño ARTES Y HUMANIDAS ESTUDIOS GRADO POR Ciencias y Lenguas de la Antigüedad. Análisis musical II [En el grado de Historia y Cca. De la Música] Artes escénicas (*) [En el grado de Historia y Cca. De la Música]

Más detalles

TITULACIONES ACADÉMICAS POR CUERPOS Y ESPECIALIDADES CUERPOS CUERPOS Y ESPECIALIDADES CONVOCADAS CURSO 2016/2017 ANEXO II A.

TITULACIONES ACADÉMICAS POR CUERPOS Y ESPECIALIDADES CUERPOS CUERPOS Y ESPECIALIDADES CONVOCADAS CURSO 2016/2017 ANEXO II A. TITULACIONES ACADÉMICAS POR CUERPOS Y ESPECIALIDADES CUERPOS CUERPOS Y ESPECIALIDADES CONVOCADAS CURSO 2016/2017 ANEXO II A. CUERPO: MAESTROS Especialidades EDUCACIÓN FÍSICA Titulaciones para el desempeño

Más detalles

Cidade da Ciencia e a Innovación 2012 IX CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

Cidade da Ciencia e a Innovación 2012 IX CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO IX CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO MARZO 2014 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO IX CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1. Pueden participar todos los alumnos que lo deseen. 2. Se establecen

Más detalles

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE - 2015

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE - 2015 SOLICITUD DE ADMISIÓN (PREINSCRICIÓN) EN TITULACIONES CON LÍMITE DE PLAZAS EXISTENTES EN LAS TRES UNIVERSIDADES DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALIGIA (SUG) PARA EL CURSO 2015-2016 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Más detalles

ENCUENTRO DE ORIENTACIÓN

ENCUENTRO DE ORIENTACIÓN ENCUENTRO DE ORIENTACIÓN 12 DE NOVIEMBRE 2015 1. Presentación 2. Notas de corte orientativas para el acceso en 2016 3. Actualización de la guía de orientación 4. Calendario PAU 2016 5. Novedades respecto

Más detalles

Cuerpo General del Ejército de Tierra y Cuerpo General del Ejército del Aire:

Cuerpo General del Ejército de Tierra y Cuerpo General del Ejército del Aire: Artículo 1. Determinación de las titulaciones universitarias oficiales, que se exigirán para el ingreso en los centros docentes militares de formación, para acceder a las diferentes escalas de oficiales

Más detalles

Consellería de Educación y Ordenación Universitaria

Consellería de Educación y Ordenación Universitaria DOG Núm. 4 Jueves, 5 de enero de 2012 Pág. 790 III. Otras disposiciones Consellería de Educación y Ordenación Universitaria ORDEN de 23 de diciembre de 2011 por la que se convocan los premios fin de carrera

Más detalles