1.- Data: 2.011ko martxoak 12 eta Fecha: 12 y 13 de marzo de 2.011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1.- Data: 2.011ko martxoak 12 eta 13 1.- Fecha: 12 y 13 de marzo de 2.011"

Transcripción

1 I OPEN MASTER ZARAUTZ Baby-Auto Saria I OPEN MASTER ZARAUTZ Trofeo Baby-Auto 1.- Data: 2.011ko martxoak 12 eta Fecha: 12 y 13 de marzo de Tokia: ZARAUTZ (Aritzbatalde Kiroldegia) 2.- Lugar: ZARAUTZ (Polideportivo Aritzbatalde) metroko, 6 kaleko igerilekua eta kronogailu elektronikoa. 3.- Piscina de 25 metros, 6 calles y cronometraje electrónico. 4.- Proben egitaraua: 4.- Programa de pruebas: 1go JARDUNALDIA (10.00 etan) 1ª JORNADA (10.00 horas) Libreak Mutilak Libres Masculino Libreak Neskak Libres Femenino Bular Mutilak Braza Masculino Bular Neskak Braza Femenino 5 50 Bizkar Mutilak 5 50 Espalda Masculino 6 50 Bizkar Neskak 6 50 Espalda Femenino Tximeleta Mutilak Mariposa Masculino Tximeleta Neskak Mariposa Femenino 9 4 x 50 Libreak Neskak 10 4 x 50 Libres Femenino 10 4 x 50 Libreak Mutilak 11 4 x 50 Libres Masculino 2go JARDUNALDIA (16.30 etan) 2ª JORNADA (16.30 horas) Libreak Neskak Espalda Femenino Libreak Mutilak Espalda Masculino Bular Neskak Braza Femenino Bular Mutilak Braza Masculino Bizkar Neskak Libres Femenino Bizkar Mutilak Libres Masculino 17 4x50 Estiloak Neskak 17 4x50 Estilos Femenino 18 4 x 50 Estiloak Mutilak 18 4 x 50 Estilos Masculino 3go JARDUNALDIA (10.00 etan) 3ª JORNADA (10.00 horas) 19 4 x 50 Libreak Mixto Neskak 19 4 x 50 Libres Mixto Femenino Tximeleta Neskak Mariposa Femenino Tximelta Mutilak Mariposa Masculino Estiloak Neskak Estilos Femenino Estiloak Mutilak Estilos Masculino Libreak Neskak Libres Femenino Libreak Mutilak Libres Masculino Tximeleta Neskak Mariposa Femenino Tximeleta Mutilak Mariposa Masculino 28 4 x 50 Estiloak Mixto Neskak 28 4 x 50 Estilos Mixto Femenino

2 5. PARTAIDETZA 5. PARTICIPACIÓN: 5.1. KATEGORIAK 5.1. CATEGORÍAS: GIZONEZKOAK MASCULINO KAT CAT EMAKUMEZKOAK FEMENINO urte/años nacidos jaiotakoak PM urte/años nacidos jaiotakoak PF urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos 31/ant jaiotakoak M urte/años nacidos 31/ant jaiotakoak F12 KAT CAT 5.2 Partaidetza RFENera izenemanda dauden talderen batekin lizentzia dun edozein igerilarientzako irekia dago, halaber beraien Federazioek ezarritakop arawak betetzen dituzten igerilari atzerritarrentzat ere bai. Izen-ematea 20 urtetik gorako igerilari guztiei irekia egongo da (1991ean jaiotakoak). 5.3 Talde bakoitzak nahi dituen hainbat igerilari inskribituko ditu proba bakoitzean 5.4. Igerilari bakoitzak banakako lau probatan (gehinez 2 jardunaldiko) eta errelebuetan baten parte hartu ahal izango du geihenez ere x50 libre eta estiloak hiru kategorietan banatzen direa: A ( urte) B ( urte) C ( 200 urte) 4x50 libre eta estilo gizon eta emakumezko probetan, Klub bakoitzak erreleboetako 5.2. La participación esta abierta a nadadores/as que tengan licencia en vigor por un club afiliado a la RFEN y a los nadadores extrajeros que tendran que reunir, asimismo, las condiciones que rijan en sus Federeaciones respectivas. La inscripción estará abierta a mayores de 20 años (nacidos en 1991). 5.3 Cada Club podrá presentar el número de nadadores/as que quiera en cada prueba 5.4. Cada nadador podra nadar como maximo cuatro pruebas individuales (2 por sesión) ademas de los relevos Las pruebas de relevos 4x50libres y estilos constarán de tres categorías: A ( años) B ( años) C ( 200 años) En las pruebas de 4x50libres y estilos masculino y femenino, cada club podrá

3 proba bakoitzeko nahi adina errelebo talde aurkez dezake kategoría eta sexu bakoitzeko. 4x50 libre eta estilo mixtoetako probak, bi igerilari gizoneko eta bi emakumezkoek osatu behar dute derrigorrez. Klub bakoitzak erreleboetako proba bakoitzeko nahi adina errelebo talde aurkez dezake kategoría bakoitzeko. 5.6 GIFek serieen behin-behineko zerrenda bat argitaratuko du bere web orrian (http://www.igeri.net/) martxoak 9an, astezkena. Bertan akatsik antzeman ezkero, GIFen adieraziko dira matxoak 10 osteguna 14:00rak baino lehen. presentar un número libre de equipos por categoría y sexo. Las pruebas de relevos 4x50 libres y estilos mixto estará constituida por dos nadadores masculinos y dos nadadoras femeninas. Cada club podrá inscribir un número libre de equipos por categoría La FGN publicará un listado provisional de series en su página web (www.igeri.net ) el miércoles 9 de marzo. Los errores detectados en las mismas se comunicarán en la FGN antes del jueves 10 de marzo a las horas. 6. GUTXIENEKOAK: 6. MINIMAS: Ez dago gutxienekorik. No hay marcas minimas. 7. IZEN EMATEAK: 7. INSCRIPCIONES 7.1 Inskripzioak erlazio nominalak bidaliz egingo dira, bertako atal guztiak betez. PcJunior programan egindako inskripzioak ere onartuko direlarik Las inscripciones se realizarán enviando la relación nominal cumplimentando todos sus apartados. Asimismo se aceptarán las inscripciones tramitadas con el programa PcJunior. 7.2 Klub bakoitzak bere inskripzioak (korreo arruntez, ez edo fax-ez) Gipuzkoako igeriketa federakuntzara bidaliko ditu, martxoaren 8a asteartea baino lehen goizeko 13:00etan. Ondoren jasotakoak onartuko ez direlarik 7.3 Inskripzioak egiteko garaian, talde bakoitzeko igerilariek dituzten denborak aurkeztu beharko dituzte seriek osatzeko Cada club enviará (correo ordinario, correo electrónico o fax) sus inscripciones a su a la Federación Gipuzkoana de Natación, quien deberá recibirlas lo más tarde el martes 8 de marzo a las de la mañana., no admitiéndose las recibidas con posterioridad. 7.3 Cada club en el momento de la inscripción acreditara los tiempos de sus nadadores. Los tiempos serviran para constituir las series. 7.4 PcJunior erabiliz inskripzioak egin behar dituzten klubei GIFek aldez aurretik lehiaketa duen fitxeroa bidaliko die, klub hauek ez bueltatu beharko dutelarik 7.4 La FGN remitirá con anterioridad el fichero de competición del programa Pcjunior a los clubs para hacer las inscripciones, que los devolverán por

4 GIFra. a la FGN. 7.5 Araba, Bizkaia eta Nafarroako taldeek beraien federaziora egingo dituzte inskripzioak. PcNat erabiliz inskripzioak egin behar dituztenez GIFek aldez aurretik lehiaketa duen fitxeroa bidaliko die, e- mailez bueltatu beharko dutelarik GIFra. 7.5 Los clubes de las Federaciones Alavesa, Vizcaína y Navarra harán las inscripciones a su respectiva federación. La FGN remitirá con anterioridad el fichero de competición del programa Pcnat para hacer las inscripciones, que los devolverán por a la FGN. 7.6 Gainontzeko federazioetako taldeek izskripzioak excellez egingo dituzte, GIFera excelleko taula ez eskatuz eta hutsune guztiak dagokion formatuan betez. 7.6 Los clubes del resto de federaciones deberán de hacer la inscripción obligatoriamente en excell, solicitando la tabla de excell a la FGN vía y rellenando todos los apartados en el formato requerido. 8. LEHIAKETAREN FORMULA 8. FÓRMULA DE COMPETICIÓN 8.1 Serieak marka bidez osatuko dira, jaiotze data/kategoria kontutan izan gabe. Errelebo probetako serieak adin eta inskripzio denborekin osatuko dira Erlojuz kontrako sistema erabiliko da igeriketarako Proba bakoitzaren arautegiari dagokionez (estiloa, distantzia, etab.) proba guztietan RFENek lehiaketarako duen arautegia jarraituko da Las series se compondrán por marcas, sin tener en cuenta el año de nacimiento/categoría. Las series de las pruebas de relevos se confeccionarán agrupadas por edades y según tiempos de inscripción Se nadará por el sistema de contra el reloj En cuanto al reglamento de cada prueba (estilo, distancia etc...) todas las pruebas se regirán de acuerdo con las normativas que establece el reglamento de la R.F.E.N Lehiaketa honetan irteera bakarreko arautegia erabiliko da La competición se hara con la normativa de una salida. 9. ANTOLAKETA: 9. ORGANIZACIÓN: 9.1. Lehiaketaren antolaketa eskatzen duen taldearen esku egongo da eta horretarako GIFeko Epaileen Batzordearen laguntza izango du. Talde antolatzailea GIFekin harremanetan jarri beharko da bete 9.1. La organización de la misma correrá a cargo del club solicitante de la misma con el apoyo del Colegio de árbitros de la F.G.N.. Los clubs organizadores se deberán poner en contacto con la F.G.N. donde se le

5 beharrekoak jakin eta proba baliozkotzat jotzeko. dictaran las normas a cumplir para dar validez a la prueba. 10. BAJAK 10. BAJAS Bajak idatziz eta inprimaki ofizialaren bidez osatu behar dira. Hauek lehiaketako idazkaritzara eramango dira, lehiaketa hasi baina ordu erdi lehenago beranduenera Bajak taldeko entrenatzaile edo delegatuak eramango ditu, (pertsona hau lehiaketa hortarako baimendua egon behar da), serieak, igerilariak eta kaleak azalduz Igerilari bat igeri egitera azaltzen ez bada, eta bajarik eman ez bazaio, aurreko atalean azaldutako eran, igerilari honek ihardunaldi osoan ezingo du igeri egin (erreleboetako probetan ere ez) eta ezin izango da ordezkatu Las bajas se comunicarán por escrito y en el impreso oficial. Las bajas se entregarán en la secretaría de la competición hasta media hora antes del inicio de la competición, Las bajas serán entregadas por el delegado o entrenador del equipo (que deberán estar acreditados para esta competición), especificando el número de serie, nombre del nadador/a y calle La no presentación de un nadador a la prueba en la que está inscrito, sin haber sido dado de baja de la forma descrita en el punto anterior, implicará que dicho nadador no podrá tomar parte en ninguna otra prueba durante el resto de la jornada (incluidas las de relevos) y no será sustituido. 11. SAILKAPEN ETA PUNTUAKETA 11. CLASIFICACIONES Y PUNTUACION Bakarkako sailkapen bat burutuko da (edo erreleboetan taldekakoa) proba bakoitzeko Bestalde puntutako sailkapen bat egingo da kategoria eta sexu bakoitzeko, 3 probetan lortutako puntuekin Se realizará una clasificación individual por cada prueba. Se realizará una clasificación por equipos de relevo Se realizara una clasificacion por categoría de edad y sexo según los puntos obtenidos en 3 pruebas Taldekako sailkapena: -Gizonekoen sailkapen orokorra (bakarkako proben eta gizonezko 4x50 errelebo proben batuketa) - Emakumezkoenn sailkapen orokorra (bakarkako proben eta emakumezko 4x50 errelebo proben batuketa). - Sailkapen orokorra; gizonezko, emakumezko eta errelebo mixtoen batuketa Clasificación por equipos: -Clasificación Total Masculina (suma de pruebas individuales y del relevo 4x50 masculino). -Clasificación Total Femenina (suma de pruebas individuales y del relevo 4x50 femenino). -Clasificación Total, suma de masculina, femenina y relevos mixtos

6 11.4. Probako 12 lehenek hartuko dituzte puntuak, proba bakoitzeko gutxienekoa lortzen badute. Puntuak 15, 12, 10, 9, puntu 1 izango dira, Erreleboen puntuazioa bikoitza izango delarik Puntuarán los 12 primeros clasificados de cada prueba. La puntuación será 15,12,10,9,8... hasta 1 punto para el 12º. Los relevos puntuarán doble: 12. GARAIKURRAK ETA SARIAK 12. TROFEOS Y PREMIOS 12.1 Kategoria bakoitzean sailkatutako hiru lehenentzat (emakumezko eta gizonezko) domina egongo da. Igeri egindako hiru proba onenek puntuatuko dute Garaikur bat emango zaie multzokako, sailkapenetako hiru lehen taldeei Se premiará con medalla a tres de cada categoría por la suma de puntos de las tres mejores pruebas puntuadas Se premiará con trofeo a los tres primeros clubes de la clasificación total. 13. ZIGOR eta AZKEN AIPAMENA 13. SANCIONES y NOTA FINAL GIF-k lehiaketa honetarako lehiaketa zuzendari bat izendatuko du, bertako aginte nagusia izango dena lehiaketaren antolaketan eta lehenengo epaileari ez dagozkion beste eginkizunetan Erreglamentu honetan aurreikusten ez dena GIFko lehiaketetako normatiban azaltzen denarenarekin beteko da, eta honekin nahikoa izango ez balitz R.F.E.N.ren lehiaketei buruzko erreglamendua erabiliko litzateke Las FGN nombrará para esta competición, un Director de Competición, que será la máxima autoridad, en la organización del campeonato así como en la resolución de reclamaciones que no interfieran a la autoridad del Juez Arbitro de la competición Todo lo no previsto en este reglamento, se regirá por la normativa de competiciones de la Federación Gipuzkoana de Natación en su caso por el reglamento general de competiciones de la R.F.E.N. Zarautz 2011

AGRUPACIÓN DEPORTIVA CAMPURRIANA DE NATACIÓN. Piscina cubierta municipal de Reinosa

AGRUPACIÓN DEPORTIVA CAMPURRIANA DE NATACIÓN. Piscina cubierta municipal de Reinosa AGRUPACIÓN DEPORTIVA CAMPURRIANA DE NATACIÓN Piscina Municipal de Reinosa Pº Dr.Jiménez Díaz, s/n- 39200 REINOSA (CANTABRIA) Tlfno.650 242 547 Email: lidia2fernandez@gmail.com 3ª JORNADA-LIGA CÁNTABRA

Más detalles

II OPEN MASTER MURCIA DE NATACION Piscina Municipal Mar Menor Murcia, sábado 7 de febrero de 2015

II OPEN MASTER MURCIA DE NATACION Piscina Municipal Mar Menor Murcia, sábado 7 de febrero de 2015 II OPEN MASTER MURCIA DE NATACION Piscina Municipal Mar Menor Murcia, sábado 7 de febrero de 2015 ORGANIZA Club Natación Máster Murcia COLABORA Federación de Natación de la Región de Murcia PATROCINA Excmo.

Más detalles

XXXI TROFEO DE NATACION CIUDAD DE MURCIA 20 y 21 de Junio de 2015

XXXI TROFEO DE NATACION CIUDAD DE MURCIA 20 y 21 de Junio de 2015 El C.N. Murcia organiza el XXXI Trofeo de Natación, que tendrá lugar los días. ORGANIZACIÓN. La competición se desarrollará en dos sesiones de mañana y una de tarde. Las sesiones de mañana comenzarán a

Más detalles

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2011 REGLAMENTO TÉCNICO NATACIÓN

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2011 REGLAMENTO TÉCNICO NATACIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2011 REGLAMENTO TÉCNICO NATACIÓN Correo electrónico: Gloria,Jiménez@csd.gob.es MARTÍN FIERRO S/N 28040 MADRID TEL: 915 896 700 FAX: 915 896 614 REGLAMENTO TÉCNICO 1.-

Más detalles

KADETE (-18) HAURRA/INFANTIL (-16)

KADETE (-18) HAURRA/INFANTIL (-16) 1ª JORNADA 04-10-2015 1. JARDUNALDIA 1ª JORNADA 04-10-2015 1. JARDUNALDIA BRT MENDITARRAK-ZAISA IRUN RT GETXO ARTEA RT EIBAR/ARRASATE RT GETXO ARTEA RT MARZOLA R.C. RIOJA AVK BERA BERA RT MARZOLA R.C.

Más detalles

1ª DIVISION 1. MAILA

1ª DIVISION 1. MAILA 1ª DIVISION 1. MAILA 1ª JORNADA 04-10-2015 1. JARDUNALDIA 8ª JORNADA 13-12-2015 8. JARDUNALDIA MARZOLA R.C. RIOJA GARABI ORDIZIA B GETXO ARTEA RT B ESCOR GAZTEDI BRT MENDITARRAK RT ATLETICO SAN SEBASTIAN

Más detalles

XI TROFEO BILBAO KIROLAK

XI TROFEO BILBAO KIROLAK Ángel Otero Conde como Presidente del CLUB DEPORTIVO LOS ANGELES, en nombre de toda la Junta Directiva y mío propio, tenemos el placer de invitaros a participar en el XI TROFEO BILBAO KIROLAK que se celebrará

Más detalles

XXI TROFEO EXCMA DIPUTACION DE BADAJOZ DE AGUAS ABIERTAS

XXI TROFEO EXCMA DIPUTACION DE BADAJOZ DE AGUAS ABIERTAS XXI TROFEO EXCMA DIPUTACION DE BADAJOZ DE AGUAS ABIERTAS 1. FECHA: Julio de 2016. 2. LUGAR: 3. CATEGORÍAS: - ALEVÍN: Masculino: 2001-2002-2003 Femenino: 2003-2004 - INFANTIL: Masculino: 1999-2000 Femenino:

Más detalles

XXXV TROFEO INTERNACIONAL CIUDAD DE BARCELONA

XXXV TROFEO INTERNACIONAL CIUDAD DE BARCELONA pag 1 de 5 XXXV TROFEO INTERNACIONAL CIUDAD DE BARCELONA La Federació Catalana de Natació y el Club Natació Sant Andreu organizan el Gran Premio Internacional de Natación Ciudad de Barcelona, que se celebrará

Más detalles

FEDERACIÓN NAVARRA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

FEDERACIÓN NAVARRA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS FEDERACIÓN NAVARRA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS REGLAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA NATACIÓN CON ALETAS (Noviembre 2007) REGLAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA Artículo 1º. Denominación, instalación,

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

IV Open de Castilla y León de Natación Adaptada INFORMACIÓN GENERAL. Piscina del CTD de Castilla y Leon Rio Esgueva

IV Open de Castilla y León de Natación Adaptada INFORMACIÓN GENERAL. Piscina del CTD de Castilla y Leon Rio Esgueva INFORMACIÓN GENERAL Lugar Valladolid 9 de Mayo del 2015 Instalación Piscina del CTD de Castilla y Leon Rio Esgueva Piscina 50 metros Cubierta Cronometraje Electrónico Dirección Avd. Valle de Esgueva s/n

Más detalles

V CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE AGUAS ABIERTAS XXI TROFEO EXCMA DIPUTACION DE CACERES

V CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE AGUAS ABIERTAS XXI TROFEO EXCMA DIPUTACION DE CACERES V CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE AGUAS ABIERTAS XXI TROFEO EXCMA DIPUTACION DE CACERES UAS ABIERTAS 1. FECHA: 20 de Septiembre de 2014 2. LUGAR: Complejo Deportivo El Anillo. 3. CATEGORÍAS: - ALEVÍN (masculino:

Más detalles

2. Categorías de edades. 3. Licencia territorial.

2. Categorías de edades. 3. Licencia territorial. 2. Categorías de edades. Para la presente temporada las categorías por año de nacimiento que regirán en la organización de las competiciones de la Federación Andaluza de Natación serán las siguientes:

Más detalles

LIBRO XIV DE LOS RECORD S Y MEJORES MARCAS

LIBRO XIV DE LOS RECORD S Y MEJORES MARCAS LIBRO XIV DE LOS RECORD S Y MEJORES MARCAS LIBRO XIV DE LOS RECORDS Y MEJORES MARCAS ARTICULO 1 1.- Para los récords de Castilla y León y Mejores Marcas Regionales en piscina de 50 metros, las distancias

Más detalles

Multideporte BIZKAIA. Nik Eskola Kirola EGIN EZAZU MULT IKIR0LA! HAZ MULT I DEP0RTE!

Multideporte BIZKAIA. Nik Eskola Kirola EGIN EZAZU MULT IKIR0LA! HAZ MULT I DEP0RTE! 2012 2013 Multideporte izatea datorren jarduera aukeratu ahal interesekin eta aukerekin bat pertsona heldu gisa bere 3 Etorkizunean eta bizitzan zehar, eta sormenezko oinarria lortzea. mugimenezko, adierazpenezko

Más detalles

Federación de Natación de Castilla-La Mancha

Federación de Natación de Castilla-La Mancha Indice 1. Introducción NORMATIVA GENERAL DE NATACIÓN SINCRONIZADA 2014/2015 2. Categorías de edad 3. Denominación de las competiciones 4. Calendario oficial de la FNCLM 5. Normas Generales 6. Campeonato

Más detalles

NATACIÓN SINCRONIZADA

NATACIÓN SINCRONIZADA NATACIÓN SINCRONIZADA 1.- ORGANIZACIÓN 1.1. La competición de Natación Sincronizada dentro del Programa de los JUEGOS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA DE TENERIFE será organizada por el Cabildo de Tenerife conjuntamente

Más detalles

Federación Vasca Natación / Euskadiko Igeriketa Federazioa

Federación Vasca Natación / Euskadiko Igeriketa Federazioa NORMATIVA DE NATACIÓN SINCRONIZADA ASPECTOS GENERALES TEMPORADA 2015-2016 1.- COMPETICIONES TERRITORIALES La Federación Vasca de Natación, a través del área de Natación Sincronizada, organiza a nivel de

Más detalles

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial RADIO EUSKADI Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 208 67 9:00 10:00 130 130 14:00 103 15:00 95 20:00 22:00 102 * 67

Más detalles

NORMATIVAS ACTIVIDADES MASTERS ASPECTOS GENERALES - Temporada 2015-2016

NORMATIVAS ACTIVIDADES MASTERS ASPECTOS GENERALES - Temporada 2015-2016 NORMATIVAS ACTIVIDADES MASTERS ASPECTOS GENERALES - Temporada 2015-2016 1. COMPETICIONES NACIONALES 1.1. La Real Federación Española de Natación, a través del Área Master y para deportistas pertenecientes

Más detalles

NATACIÓN SINCRONIZADA

NATACIÓN SINCRONIZADA I LIGA ESCOLAR ALEVÍN-INFANTIL DE DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 1.- PARTICIPANTES 1. Podrán participar nadadoras/es de Natación Sincronizada del Territorio Histórico de Bizkaia, en edades comprendidas

Más detalles

Rivas Vaciamadrid 28 de noviembre de 2015

Rivas Vaciamadrid 28 de noviembre de 2015 Rivas Vaciamadrid 28 de noviembre de 2015 0. FECHA: 28 de Noviembre de 2015 1. LUGAR: Rivas Vaciamadrid (Madrid). Polideportivo Municipal Parque del Sureste Calle Mirador, 2, 28521 Rivas Vaciamadrid Piscina

Más detalles

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN, 11 de febrero de 2008 12:00 horas,

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN, 11 de febrero de 2008 12:00 horas, OPEN Nº- 0001 3 de enero de 2008 Estimados amigos.: Nos es grato haceros llegar la convocatoria, en documento adjunto, para los XLII Campeonatos de España de Absolutos de Natación por Autonomías & X Master

Más detalles

XXXII JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGON NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO DE ARAGON DE NATACION

XXXII JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGON NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO DE ARAGON DE NATACION XXXII JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGON NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO DE ARAGON DE NATACION La Dirección General del Deporte de la DIPUTACION GENERAL DE ARAGON, convoca el Campeonato

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA

CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA. TORNEO VELOCIDAD Y MASTER SAJONIA 2015 El Torneo VELOCIDAD Y MASTER SAJONIA 2015, es una competencia que tiene como objetivo principal promover el intercambio entre los

Más detalles

ANEXO WEB, INTRANET, E-Mail, REDES SOCIALES III Edición Premios Osakidetza a la Innovación en Gestión

ANEXO WEB, INTRANET, E-Mail, REDES SOCIALES III Edición Premios Osakidetza a la Innovación en Gestión ANEXO WEB, INTRANET, E-Mail, REDES SOCIALES III Edición Premios Osakidetza a la Innovación en Gestión Unidad de Comunicación del Hospital Universitario Donostia. hdo.ucomunicacion@osakidetza.net Komunikazio

Más detalles

Última jornada de los Juegos Escolares

Última jornada de los Juegos Escolares Buena energía! Casi el 90% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. gazteleku@deia.com Núm. 490 Jueves 21 de mayo de 2015 Última jornada de los Juegos Escolares 2. ETA 3. ORRIALDEAK PILOTAKO

Más detalles

Los presentes criterios tienen por objeto regular el proceso de selección de nadadores para el Equipo Nacional Absoluto (ENA) en el año 2012.

Los presentes criterios tienen por objeto regular el proceso de selección de nadadores para el Equipo Nacional Absoluto (ENA) en el año 2012. CRITERIOS DE SELECCIÓN 2012 Categoría Absoluta ASPECTOS GENERALES Los presentes criterios tienen por objeto regular el proceso de selección de nadadores para el Equipo Nacional Absoluto (ENA) en el año

Más detalles

CONDICIONES CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL DE 1er NIVEL 2.014 Copa OSWALDO QUEVEDO

CONDICIONES CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL DE 1er NIVEL 2.014 Copa OSWALDO QUEVEDO CONDICIONES CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL DE 1er NIVEL 2.014 Copa OSWALDO QUEVEDO Página 1 LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN VENEZOLANA DE DEPORTES ACUÁTICOS FEVEDA, SE COMPLACE EN INVITAR A TODAS ASOCIACIONES

Más detalles

IV OPEN DE NATACIÓN FMDPC-FUNDAR

IV OPEN DE NATACIÓN FMDPC-FUNDAR IV OPEN DE NATACIÓN FMDPC-FUNDAR Rivas Vaciamadrid, 29 de Noviembre de 2014 0. FECHA: 29 de Noviembre de 2014 1. LUGAR: Rivas Vaciamadrid (Madrid). Polideportivo Municipal Parque del Sureste Calle Mirador,

Más detalles

NATACIÓN SINCRONIZADA

NATACIÓN SINCRONIZADA NATACIÓN SINCRONIZADA 1.- ORGANIZACIÓN 1.1. La competición de Natación será organizada por el Cabildo de Tenerife conjuntamente con la Federación de Clubes de Natación de Tenerife y con la colaboración

Más detalles

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN PROYECTOS. - CALENDARIOS Y NORMATIVAS DEPORTIVAS Temporada 2008/09 - PRESUPUESTO 2009

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN PROYECTOS. - CALENDARIOS Y NORMATIVAS DEPORTIVAS Temporada 2008/09 - PRESUPUESTO 2009 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN PROYECTOS - CALENDARIOS Y NORMATIVAS DEPORTIVAS Temporada 2008/09 - PRESUPUESTO 2009 Madrid, diciembre 2008 Í N D I C E 1. NATACIÓN...2-44 1.1. Proyecto de calendario

Más detalles

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2015 REGLAMENTO TÉCNICO ORIENTACIÓN

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2015 REGLAMENTO TÉCNICO ORIENTACIÓN MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2015 REGLAMENTO TÉCNICO ORIENTACIÓN 1. PARTICIPANTES Cada Universidad podrá presentar un número máximo de tres participantes

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

CONDICIONES GENERALES MASTER 2015

CONDICIONES GENERALES MASTER 2015 DIRECCION NACIONAL DE MASTER CONDICIONES GENERALES MASTER 2015 DIRECCIÓN NACIONAL MASTER CONDICIONES TÉCNICAS AÑO 2015 CALENDARIO NACIONAL DE NATACIÓN MASTER FEDERADOS 2015 Fecha Evento Sede 27 al 29 de

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2010

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2010 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2010 REGLAMENTO TÉCNICO GOLF Correo electrónico: adi@csd.gob.es MARTÍN FIERRO S/N 28040 MADRID TEL: 915 896 700 FAX: 915 896 614 1. PARTICIPANTES Hándicap de los participantes.

Más detalles

REGLAMENTO TÉCNICO de ORIENTACIÓN CEU 2012

REGLAMENTO TÉCNICO de ORIENTACIÓN CEU 2012 MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE REGLAMENTO TÉCNICO de ORIENTACIÓN CEU 2012 1. PARTICIPANTES Cada Universidad podrá presentar un número máximo de tres participantes en categoría masculina y tres

Más detalles

36 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES NORMATIVA DE NATACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES.- AYUNTAMIENTO DE MADRID

36 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES NORMATIVA DE NATACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES.- AYUNTAMIENTO DE MADRID . 1 sumario 1. INTRODUCCIÓN 2. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES 2.1 Lugar de inscripción 3. ESTRUCTURA DE LA COMPETICIÓN 3.1 Categorías 3.2 Fases 3.3 Fechas 4. REGLAMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA 5. COMITÉ

Más detalles

CONVOCATORIA CAMPEONATO DE ESPAÑA FEDDI POR SELECCIONES AUTONÓMICAS DE

CONVOCATORIA CAMPEONATO DE ESPAÑA FEDDI POR SELECCIONES AUTONÓMICAS DE CONVOCATORIA CAMPEONATO DE ESPAÑA FEDDI POR SELECCIONES AUTONÓMICAS DE San Fernando (Cádiz) del 10 al 1 De Junio de 015. CONVOCATORIA CTO. DE ESPAÑA FEDDI 015 CAMPEONATO DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONOMICAS

Más detalles

CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS EN EDAD ESCOLAR 2013 REGLAMENTO TÉCNICO DE NATACIÓN ADAPTADA

CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS EN EDAD ESCOLAR 2013 REGLAMENTO TÉCNICO DE NATACIÓN ADAPTADA CONSEJO SUPERIOR CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS EN EDAD ESCOLAR 2013 REGLAMENTO TÉCNICO DE NATACIÓN ADAPTADA NATACIÓN ADAPTADA 2013 1. REPRESENTACIONES DE PARTICIPANTES Podrán participar

Más detalles

Ángeles Custodios. Felices vacaciones!

Ángeles Custodios. Felices vacaciones! Colegio Ikastetxea Ángeles Custodios Felices vacaciones! Oporraldi zoriontsua! CURSO PRÓXIMO Todos los alumnos/as que continúen en el Colegio, abonarán la cantidad de 80 euros. El recibo se pasará por

Más detalles

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

COPA LATINA DE NATACION SAN MARINO 2008 REGLAMENTO DE NATACION

COPA LATINA DE NATACION SAN MARINO 2008 REGLAMENTO DE NATACION COPA LATINA DE NATACION REGLAMENTO DE NATACION La Copa Latina de Natación es un evento de la Confederación Latina de Natación, dirigido a las federaciones afiliadas. Podrán participar en la competición

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

LA ASOCIACION DE DEPORTES ACUATICOS DEL ESTADO BOLIVAR ADABOLIVAR Y EL CLUB DE NATACION MASTER ALSOBOCARONI INVITAN AL:

LA ASOCIACION DE DEPORTES ACUATICOS DEL ESTADO BOLIVAR ADABOLIVAR Y EL CLUB DE NATACION MASTER ALSOBOCARONI INVITAN AL: LA ASOCIACION DE DEPORTES ACUATICOS DEL ESTADO BOLIVAR ADABOLIVAR Y EL CLUB DE NATACION MASTER ALSOBOCARONI INVITAN AL: I CAMPEONATO REGIONAL DE NATACION MASTER IV COPA JOSE RAMON LOPEZ 06 DE JUNIO 2015

Más detalles

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Etxebizitza, Herri Lan eta Garraietako Sailburua Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR DÑA. LAURA GARRIDO KNÖRR, PARLAMENTARIO

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

LIGA NACIONAL NATACIÓN MASTER

LIGA NACIONAL NATACIÓN MASTER LIGA NACIONAL NATACIÓN MASTER CONVOCATORIA TORNEO APERTURA 2015 SABADO 25 DE ABRIL CLUB REMEROS MERCEDES REGLAMENTO Para el Torneo Apertura en sus dos modalidades, denominados OPEN MEDIO FONDO Y MASTER

Más detalles

XV JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 16 AL 22 DE AGOSTO 2015. CAPÍTULO I Propósitos

XV JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 16 AL 22 DE AGOSTO 2015. CAPÍTULO I Propósitos CAPÍTULO I Propósitos Artículo 1. Estimular la participación deportiva de los estudiantes de Educación Superior. Artículo 2. Lograr por medio del deporte, el intercambio de ideas y experiencias que promuevan

Más detalles

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS FEDERACIÓN NAVARRA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS FEDERACIÓN NAVARRA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS FEDERACIÓN NAVARRA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS COMISIÓN DE NATACIÓN CON ALETAS CONTROL FEDERATIVO Pre-Selección FEDAS DE NATACIÓN CON ALETAS Y VELOCIDAD

Más detalles

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS FEDERACIÓN NAVARRA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS FEDERACIÓN NAVARRA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS FEDERACIÓN NAVARRA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS DEPARTAMENTO DE NATACIÓN CON ALETAS CONTROL FEDERATIVO Pre-Selección FEDAS DE NATACIÓN CON ALETAS Y VELOCIDAD

Más detalles

TEMPORADA 2014/2015 - REGIMEN DE LICENCIAS - REALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES -NORMATIVA GENERAL

TEMPORADA 2014/2015 - REGIMEN DE LICENCIAS - REALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES -NORMATIVA GENERAL TEMPORADA 2014/2015 - REGIMEN DE LICENCIAS - REALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES -NORMATIVA GENERAL - EDADES DE COMPETICIÓN - NORMATIVA ECONÓMICA Página 1 1. REGIMEN DE LICENCIAS Para participar en cualquier

Más detalles

CURSO ESCOLAR 2013/2014 CATEGORÍAS INFANTIL-CADETE REGLAMENTO PISTA AIRE LIBRE

CURSO ESCOLAR 2013/2014 CATEGORÍAS INFANTIL-CADETE REGLAMENTO PISTA AIRE LIBRE CURSO ESCOLAR 2013/2014 CATEGORÍAS INFANTIL-CADETE REGLAMENTO PISTA AIRE LIBRE Art. 1 - Este Campeonato consta de tres tipos de competiciones, que se desarrollarán simultáneamente: - Individual. - Por

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

CONDICIONES II CAMPEONATO NACIONAL SPRINT MASTER 2015. (Revisadas)

CONDICIONES II CAMPEONATO NACIONAL SPRINT MASTER 2015. (Revisadas) CONDICIONES II CAMPEONATO NACIONAL SPRINT MASTER 2015. (Revisadas) LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACION VENEZOLANA DE DEPORTES ACUATICOS, FEVEDA, SE COMPLACE EN HACER UNA CORDIAL INVITACION A TODOS LOS

Más detalles

REGLAMENTO TÉCNICO DE VELA CEU 2015

REGLAMENTO TÉCNICO DE VELA CEU 2015 REGLAMENTO TÉCNICO DE VELA CEU 2015 1.-Participantes Para el Campeonato de España Universitario de Vela 2015 se propone una inscripción abierta en la que podrán participar hasta un máximo de 18 universidades

Más detalles

El circuito estará compuesto de 4 pruebas puntuables, a celebrar en las jornadas, fechas y sedes siguientes:

El circuito estará compuesto de 4 pruebas puntuables, a celebrar en las jornadas, fechas y sedes siguientes: CIRCUITO PROVINCIAL CAMPO A TRAVÉS 2014-2015 1. FECHAS, SEDES, JORNADAS. El circuito estará compuesto de 4 pruebas puntuables, a celebrar en las jornadas, fechas y sedes siguientes: JORNADAS FECHAS SEDES

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60.

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60. EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00 Megabanner 728*90 px 50.00 60.00 Megabanner Inferior 728*90 px 10.00 15.00 20.00 Robapáginas 300*250

Más detalles

BOLETÍN 1. ATLETISMO CAMPEONATO AUTONÓMICO DE DEPORTE UNIVERSITARIO DEPORTES INDIVIDUALES

BOLETÍN 1. ATLETISMO CAMPEONATO AUTONÓMICO DE DEPORTE UNIVERSITARIO DEPORTES INDIVIDUALES BOLETÍN 1. ATLETISMO CAMPEONATO AUTONÓMICO DE DEPORTE UNIVERSITARIO DEPORTES INDIVIDUALES 1. UNIVERSIDAD ORGANIZADORA UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON Dirección Avda. Sos Baynat, s/n 12071 - Castellón

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

2015. INAUTERIKO KARROZA ETA KONPARTSEN LEHIAKETAREN OINARRIAK.

2015. INAUTERIKO KARROZA ETA KONPARTSEN LEHIAKETAREN OINARRIAK. 2015. INAUTERIKO KARROZA ETA KONPARTSEN LEHIAKETAREN OINARRIAK. MODALITATEAK ETA TALDEAK Karrozak. Gutxieneko neurriak: 2,5 mt. zabal, 7 mt. luze eta 1 mt. altu izango da plataforma. Derrigorrezko baldintzak:

Más detalles

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2010 REGLAMENTO TÉCNICO BADMINTON

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2010 REGLAMENTO TÉCNICO BADMINTON CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2010 REGLAMENTO TÉCNICO BADMINTON Correo electrónico: adi@csd.gob.es MARTÍN FIERRO S/N 28040 MADRID TEL: 915 896 700 FAX: 915 896 614 REGLAMENTO TÉCNICO 1. PARTICIPANTES

Más detalles

XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA AXA DE NATACIÓN DE JÓVENES POR CATEGORÍAS DE EDAD

XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA AXA DE NATACIÓN DE JÓVENES POR CATEGORÍAS DE EDAD XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA AXA DE NATACIÓN DE JÓVENES POR CATEGORÍAS DE EDAD VALDEMORO, 30-31 DE ENERO DE 2016 1.- CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN La Federación Española de Deportes de Personas con Intelectual

Más detalles

GERNIKA-LUMOKO UDALAREN KIROL PATRONATUKO IKASTAROEN ARAUTEGIA NORMATIVA DE CURSOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE GERNIKA-LUMO

GERNIKA-LUMOKO UDALAREN KIROL PATRONATUKO IKASTAROEN ARAUTEGIA NORMATIVA DE CURSOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE GERNIKA-LUMO GERNIKA-LUMOKO UDALAREN KIROL PATRONATUKO IKASTAROEN ARAUTEGIA NORMATIVA DE CURSOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE GERNIKA-LUMO INSKRIPZIOAK, ORDAINKETAK ETA KOBRUAK Izen-emateak Santanape Kiroldegiko

Más detalles

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2010 REGLAMENTO TÉCNICO TAEKWONDO

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2010 REGLAMENTO TÉCNICO TAEKWONDO CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2010 REGLAMENTO TÉCNICO TAEKWONDO Correo electrónico: adi@csd.gob.es MARTÍN FIERRO S/N 28040 MADRID TEL: 915 896 700 FAX: 915 896 614 COMPETICIÓN COMBATE 1. PARTICIPANTES

Más detalles

AJEDREZ CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO REGLAMENTO TÉCNICO 2007 1. PARTICIPANTES

AJEDREZ CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO REGLAMENTO TÉCNICO 2007 1. PARTICIPANTES AJEDREZ CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO REGLAMENTO TÉCNICO 2007 1. PARTICIPANTES En este Campeonato se establece una única categoría MIXTA. Cada Universidad podrá inscribir hasta seis jugadores, con

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

REGLAMENTO TÉCNICO de TAEKWONDO CEU 2014

REGLAMENTO TÉCNICO de TAEKWONDO CEU 2014 MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE REGLAMENTO TÉCNICO de TAEKWONDO CEU 2014 1. PARTICIPANTES 1.1. Modalidad de Combate. COMPETICIÓN COMBATE La competición se desarrollará en la modalidad de combate

Más detalles

PROYECTO CAMPEONATO AUTONÓMICO DE DEPORTE UNIVERSITARIO ATLETISMO

PROYECTO CAMPEONATO AUTONÓMICO DE DEPORTE UNIVERSITARIO ATLETISMO PROYECTO CAMPEONATO AUTONÓMICO DE DEPORTE UNIVERSITARIO ATLETISMO 1. UNIVERSIDAD ORGANIZADORA UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON Dirección Avd/ Sos Baynat, s/n 12006- Castellón de la Plana Teléfonos 964

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

Formación de monitores en terapias acuáticas para personas con discapacidad: Lesaka

Formación de monitores en terapias acuáticas para personas con discapacidad: Lesaka Formación de monitores en terapias acuáticas para personas con discapacidad: Lesaka Del 31 de agosto al 4 de septiembre Polideportivo de Lesaka Organiza/Antolatzaileak: Financia/Finantzaketa: Curso de

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

IX Torneo Invitacional Internacional Delfines del Naco Masters. CONVOCATORIA [Avalada conforme Resolución FEDONA No. 142-2015]

IX Torneo Invitacional Internacional Delfines del Naco Masters. CONVOCATORIA [Avalada conforme Resolución FEDONA No. 142-2015] IX Torneo Invitacional Internacional Delfines del Naco Masters CONVOCATORIA [Avalada conforme Resolución FEDONA No. 142-2015] I. INFORMACIONES GENERALES. a) FECHA: Del 12 al 15 de Noviembre del 2015. b)

Más detalles

CONVOCATORIA IX TORNEO INTERCLUBES DE NATACIÓN COPA BÚHOS

CONVOCATORIA IX TORNEO INTERCLUBES DE NATACIÓN COPA BÚHOS CONVOCATORIA IX TORNEO INTERCLUBES DE NATACIÓN COPA BÚHOS 1. Sede: Ciudad de Bogotá D.C, en las instalaciones del Club Los Búhos Autopista Norte por Calle 200, costado occidental. Piscina cubierta de 25

Más detalles

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2011 REGLAMENTO TÉCNICO TENIS DE MESA

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2011 REGLAMENTO TÉCNICO TENIS DE MESA ++ CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2011 REGLAMENTO TÉCNICO TENIS DE MESA Correo electrónico: Gloria,Jiménez@csd.gob.es MARTÍN FIERRO S/N 28040 MADRID TEL: 915 896 700 FAX: 915 896 614 PARTICIPANTES

Más detalles

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua DORRE BARRIAK San Mames ingurua Junto al nuevo San Mamés, el hospital de Basurto y la estación de autobuses. Junto a todo. Junto al hospital de Basurto, para dar a luz a una nueva vida. Junto al nuevo

Más detalles

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2009

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2009 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2009 REGLAMENTO TÉCNICO JUDO Correo electrónico: adi@csd.mec.es MARTÍN FIERRO S/N 28040 MADRID TEL: 915 896 700 FAX: 915 896 614 PARTICIPANTES Cada Universidad podrá

Más detalles

CONVOCATORIA 4to Campeonato Internacional Amigos de Centroamérica 15 al 18 octubre 2015

CONVOCATORIA 4to Campeonato Internacional Amigos de Centroamérica 15 al 18 octubre 2015 CONVOCATORIA 4to Campeonato Internacional Amigos de Centroamérica 15 al 18 octubre 2015 http://www.natacionmasterpr.com/invitacional.htm La Liga de Natación Master de Puerto Rico convoca por este medio

Más detalles

REGLAMENTO XXVIII LIGA REGIONAL DE CROSS FAMU 2013-2014

REGLAMENTO XXVIII LIGA REGIONAL DE CROSS FAMU 2013-2014 FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA (ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) CIRCULAR 109/13 1 de octubre de 2013 REGLAMENTO XXVIII LIGA REGIONAL DE CROSS FAMU 2013-2014 FECHAS Y SEDES: 24 - Noviembre.-

Más detalles

MINISTERIO DEL DEPORTE FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES TENA 2011

MINISTERIO DEL DEPORTE FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES TENA 2011 REGLAMENTO DE COMPETENCIA DE NATACIÓN 1. LUGAR Y FECHA DEL EVENTO: Las competencias de Natación de los III Juegos Deportivos Nacionales Tena 2011, se realizarán los días 13, 14 y 15 de octubre del 2011,

Más detalles

3.3 HIPERKOLESTEROLEMIA HIPERCOLESTEROLEMIA DEFINICIÓN DEFINIZIOA

3.3 HIPERKOLESTEROLEMIA HIPERCOLESTEROLEMIA DEFINICIÓN DEFINIZIOA 18 3.3 HIPERCOLESTEROLEMIA DEFINIZIOA Hiperkolesterolemia, kolesterola odolean normaltzat hartutako maila baino altuagoan ager tzea da. Kolesterol-maila handia zenbait faktoreren esku dago; eta faktore

Más detalles

2) Distancias Se celebrará sobre la distancia de 1,5 Km Natación - 40 Km Ciclismo - 10 Km Carrera a pie.

2) Distancias Se celebrará sobre la distancia de 1,5 Km Natación - 40 Km Ciclismo - 10 Km Carrera a pie. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIATLÓN DISTANCIA OLIMPICA ÉLITE, SUB 23, GRUPOS DE EDAD Y PARALIMPICO (1) NORMATIVA GENERAL La normativa general no indica que sea la que se aplica en el Campeonato de España

Más detalles

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2010 REGLAMENTO TÉCNICO JUDO

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2010 REGLAMENTO TÉCNICO JUDO CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2010 REGLAMENTO TÉCNICO JUDO Correo electrónico: adi@csd.gob.es MARTÍN FIERRO S/N 28040 MADRID TEL: 915 896 700 FAX: 915 896 614 PARTICIPANTES Cada Universidad podrá

Más detalles

36 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES NORMATIVA DE GIMNASIA RÍTMICA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES.- AYUNTAMIENTO DE MADRID

36 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES NORMATIVA DE GIMNASIA RÍTMICA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES.- AYUNTAMIENTO DE MADRID 1 sumario 1. INTRODUCCIÓN 2. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES 2.1 Fechas de inscripción 2.2 Lugar de inscripción 3. ESTRUCTURA DE LA COMPETICIÓN 3.1 Categorías 3.2 Fases 4. REGLAMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA

Más detalles

EKAINAK 3 JUNIO Turismo kolaboratiboa (Airbnb, BlaBla Car, Couchsurfing )

EKAINAK 3 JUNIO Turismo kolaboratiboa (Airbnb, BlaBla Car, Couchsurfing ) EKAINAK 3 JUNIO Turismo kolaboratiboa (Airbnb, 18 eta 30 urte bitarteko gazteentzat Ekonomia-krisialdia oraindik ere aldean dugula, Interneten bidez joera berri batek indarra hartu du: zerbitzuak erabili

Más detalles

JUEGOS DEPORTIVOS DE LA RIOJA

JUEGOS DEPORTIVOS DE LA RIOJA Teléfono: 941 29 11 00 Extensiones: 4625 Fax: 941 29 12 21 4602 E-mail: juegosdeportivos.escolares@larioja.org 4624 Web: www.larioja.org/deportes JUEGOS DEPORTIVOS DE LA RIOJA NORMATIVA ESPECÍFICA FÚTBOL

Más detalles

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa.

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Hezkuntza Sailburuordetza Lanbide Heziketa Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería de Educación Dirección de Formación

Más detalles

CREACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE MONITORES- SOCORRISTAS DE PISCINA PARA EL POLIDEPORTIVO SANTANAPE.

CREACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE MONITORES- SOCORRISTAS DE PISCINA PARA EL POLIDEPORTIVO SANTANAPE. SANTANAPE KIROLDEGIRAKO IGERILEKUKO MONITORE-SOROSLEAK KONTRATATZEKO LAN POLTSAREN ERAKETA. Lehena.- Deialdiaren helburua CREACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACION DE MONITORES- SOCORRISTAS

Más detalles

COMISION DE NATACION H.C.V EL PARAÍSO CARACAS 0414-1013828 - natacionmasterhcv@gmail.com

COMISION DE NATACION H.C.V EL PARAÍSO CARACAS 0414-1013828 - natacionmasterhcv@gmail.com XIX COPA ANIVERSARIO DEL HOGAR CANARIO VENEZOLANO NATACIÓN MÁSTER CARACAS 19 y 20 JULIO DE 2014 C O N D I C I O N E S GEN E R A L E S P R U E B A S I N D I V I D U A L E S. ESTE CAMPEONATO SE REGIRÁ POR

Más detalles

REGLAMENTO PRUEBAS DE RUTA

REGLAMENTO PRUEBAS DE RUTA REGLAMENTO PRUEBAS DE RUTA Fecha: 14/02/2015 DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- La EUSKADIKO TXIRRINDULARITZA FEDERAZIOA (ETxF), en colaboración con las Federaciones Alavesa, Bizkaina, Gipuzkoana y Navarra,

Más detalles

En esta Edición se cuenta con la colaboración de los ayuntamientos sede de Iznalloz, Órgiva, Albolote y Villanueva Mesía

En esta Edición se cuenta con la colaboración de los ayuntamientos sede de Iznalloz, Órgiva, Albolote y Villanueva Mesía Con el objetivo de fomentar la práctica deportiva en los pueblos de nuestra provincia en el marco de la participación con un enfoque competitivo recreativo y como aliciente para las escuelas de natación

Más detalles

III OPEN INTERNACIONAL DE KARATE SHITORYU 27 28 29 de Marzo 2015 LEGANÉS (MADRID) ESPAÑA

III OPEN INTERNACIONAL DE KARATE SHITORYU 27 28 29 de Marzo 2015 LEGANÉS (MADRID) ESPAÑA II OPEN INTERNACIONAL Calle Alonso Cano, 62 II OPEN INTERNACIONAL Madrid 28003 SPAIN Tel.Fax +34 915539393 Cell. 697531979-667703174 Web: www.shitokaiishimi.com - Email: ishimi@shitokaiishimi.com III OPEN

Más detalles

VIII Torneo Invitacional Internacional Delfines del Naco Masters Equipo de Nadadores Masters del Club Deportivo Naco, Inc.

VIII Torneo Invitacional Internacional Delfines del Naco Masters Equipo de Nadadores Masters del Club Deportivo Naco, Inc. VIII Torneo Invitacional Internacional Delfines del Naco Masters Equipo de Nadadores Masters del Club Deportivo Naco, Inc. CONVOCATORIA [Avalada conforme Resolución DTF No. 095 14] I. INFORMACIONES GENERALES.

Más detalles

NORMAS TEMPORALES DE ACCESO Y CONSULTA DURANTE LAS OBRAS DE REPARACION EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ÁLAVA

NORMAS TEMPORALES DE ACCESO Y CONSULTA DURANTE LAS OBRAS DE REPARACION EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ÁLAVA MlhllSTERlO LIBURU. ARTXIBO ETA LIBURUTEGIEN ZUZENDARITZA OROKORRA ESTATUKO ARTXIBOEN ZUZENDARIORDETZA NAGUSIA ARABAKO ARTXIBO HISTORIKO PROBINTZIALA LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS SUBDlRECCldN GENERAL

Más detalles

PRESENTACIÓN PROGRAMA JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

PRESENTACIÓN PROGRAMA JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PRESENTACIÓN PROGRAMA JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Una temporada más, la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia (FDMV) les presenta el programa Juegos Deportivos Municipales. Como

Más detalles