PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL BIGUES I RIELLS. Annex IV CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL BIGUES I RIELLS. Annex IV CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS"

Transcripción

1 PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL Annex IV CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

2 CATÀLEG DE MASIES Objectiu: L objectiu del Catàleg de Masies i Cases Rurals ha estat la localització i anàlisi d aquelles edificacions residencials actualment construïdes en sòl no urbanitzable dins del terme municipal de Bigues i Riells. La totalitat de les edificacions s han dividit en dos grans grups: A- Les masies històriques i, cases rurals relacionades amb activitats pròpies del sòl no urbanitzable. B- s relativament moderns construïts amb mètodes actuals o imitant sistemes antics que no estan relacionats amb cap activitat pròpia del sòl no urbanitzable. Grup A: Masies tradicionals que continuen o estaven vinculades a activitats pròpies del sòl no urbanitzable i que cal preservar o recuperar pel seu interès arquitectònic, històric, etnològic o paisatgístic. Per tant edificis que tenen un valor constructiu tradicional, que han estat històricament vinculats amb el territori i en formen part del paisatge o que tenen una importància per la conservació o recuperació d activitats històriques agràries, ramaderes o forestals. També s inclouen cases rurals de menys antiguitat que estan relacionades amb activitats pròpies del sòl no urbanitzable i tenen una importància per la conservació o recuperació d activitats històriques agràries, ramaderes o forestals. Per garantir la conservació d aquestes edificacions es podran autoritzar actuacions de rehabilitació, reconstrucció, reforma i si així s indica a la fitxa, ampliació. Els usos d aquestes edificacions podran ser els següents: - - Establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d hotel-apartament - Establiment de turisme rural - Activitats destinades a l educació en el lleure. Formen part del grup A tots els habitatges en sòl no urbanitzable que tenen una fitxa assignada en aquest catàleg. Grup B: En formen part totes aquelles edificacions residencials existents en sòl no urbanitzable no susceptibles de ser preservades o recuperades pel seu interès arquitectònic, històric, etnològic o paisatgístic. Dins d aquest grup hi trobem habitatges construïts amb mètodes moderns i d altres que imiten els sistemes antics, que es van construir, i continuen, sense estar vinculats amb activitats lligades amb el territori. Formen part del grup B tots els habitatges situats en sòl no urbanitzable que no tenen fitxa dins d aquest catàleg. Intervencions admeses: En gran part les intervencions admeses depenen en el grup en que s hagi inclòs l edificació. En els edificis en grup B només s autoritzaran obres de manteniment i conservació no permetent en cap cas el canvi d ús ni ampliació, tal i com estableix la disposició transitòria primera de la LUC. En els edificis del grup A es permetran les intervencions següents, segons la fitxa corresponent: Tipus d intervenció: En els edificis on s indiqui tipus d intervenció TOTAL a les fitxes es permetrà tan la rehabilitació com la reconstrucció. La reconstrucció d edificis s autoritzarà sempre i quan es disposi d informació gràfica detallada de l estat original de l edifici suficient per permetre la seva reproducció en obra la qual serà preceptiva. Quan els edificis estiguin inclosos dins del Catàleg de Béns a protegir, les actuacions autoritzades es regiran per la fitxa corresponent. Usos: Els usos permesos s assignaran en la corresponent fitxa de cada edifici és on pot permetre més d un ús. Els usos assignats no seran preceptius igual que és podrà admetre altres no inclosos en la fitxa a través de la redacció d un pla especial. : * L alçada màxima serà la que s indiqui a la fitxa corresponent. En absència del paràmetre i en edificis que no formin part del patrimoni arquitectònic, aquesta quedarà fixada per la del POUM segons la qualificació del sòl on estigui l edifici. Quan l alçada màxima es limiti a l existent, les possibles ampliacions no podran sobresortir en alçada respecte la prolongació de les cobertes. * Quan la superfície construïda es permeti augmentar, sempre s agafarà com a referència la superfície que tenia l edifici abans de l aprovació inicial del present POUM, permetent el dret d esgotar el percentatge de l ampliació no més d una vegada durant la vigència del pla. * Quan la volumetria es fixi amb l existent, no es podrà ampliar el volum edificat, però si eliminar alguna part. En el cas dels edificis que formen part del patrimoni arquitectònic i que la intervenció es fixa en segons catàleg, la preservació de la volumetria serà preceptiva i quan s indiqui en la fitxa del catàleg de béns a protegir, es permetrà eliminar elements mal integrats. * Quan s indiqui es podran ocupar els cossos auxiliars amb els mateixos usos que l edifici principal. LLISTA DE LES MASIES CATALOGADES M001 M002 M003 M004 M005 M006 M007 M008 M009 M010 M011 M012 M013 Ca l'espasa Ca N'oncle Cal Rector Can Badell Can Batlles Can Benet del Pla Can Benet del Salt de Nuvia Can Berga de Riells Can Berga de Villoví Can Bernat Can Bonfadrí Can Bori Can Boter 1 Pla d Ordenació Urbanística Municipal de Bigues i Riells text refós

3 M014 Can Camp M015 Can Canals (Antiga Casa Comes) M016 Can Carbassot M017 Can Coll M018 Can Curt del Rieral/Can Cisteller M019 Can Domènec M020 Can Duran M021 Can Febrera M022 Can Feliu M023 Can Feliuà M024 Can Fes M025 Can Figueres M026 Can Flixé M027 Can Frare M028 Can Garriga del Solei M029 Can Gressola M030 Can Jaume M031 Can Jeroni M032 Can Joan M033 Can Lladó M034 Can Lluís M035 Can Maisón M036 Can Margarit M037 Can Mas de Baix M038 Can Mas de Dalt M039 Can Mas de Riells M040 Can Maspons M041 Can Molina M042 Can Noguera M043 Can Pau Boget M044 Can Pecador M045 Can Pere Badell M046 Can Pere Garriga M047 Can Pere Pau M048 Can Perera M049 Can Petrallus M050 Can Piler M051 Can Pont Pla M052 Can Prat de Baix M053 Can Prat de la Riba M054 Can Prat del camí M055 Can Pruna Vell M056 Can Puig M057 Can Quimet M058 Can Quintanes M059 Can Rector M060 Can Ribafort M061 Can Ribes M062 Can Roca M063 Can Roure M064 Can Segimón M065 Can Sidret de Dalt M066 Can Sidret Vell M067 Can Taberner M068 Can Tabola M069 M070 M071 M072 M073 M074 M075 M076 M077 M078 M079 M080 M081 M082 M083 M084 M085 M086 M087 M088 M089 M090 M091 M092 M093 M094 M095 M096 M097 M098 M099 M100 M101 M102 M103 Can Tàpies Can Torruella Can Valls Can Vermell Can Viver Can Xesc Can Xifreda Casa Carme Bou Central elèctrica Collfred El Flix El molí de la Madella El molí de La Pineda/Molí de Baix El molí de l'altra banda El molí del Regasol El Molinet El Rull El Turonet de can Prat de Baix El Veïnat Forn Can Maspons Granja de can Garriga del Solei Granja Roos Breeders La Fàbrica Vella La Figuera La font de la Pineda La Madella La Parada La Pineda La Polvoreria La Porteria (casa de la fàbrica) Les Torre Les Cases Noves Molí de Can Camp Regasol de Riells Sant Miquel del Fai 2 Pla d Ordenació Urbanística Municipal de Bigues i Riells text refós

4 Ca l'espasa M001 Identificació al plànol: O.3.6 Ca N'oncle M002 Indret Est de can Traver X Y Indret El pla de Bigues X Y Dades cadastrals 08023A Dades cadastrals 08023A habitatge Estil Popular Any Segle XIX Casa de planta baixa i pis, de planta rectangular, amb coberta de teula àrab a dues aigües, i el carener paral lel a la façana principal. La composició de les obertures de façana és simètrica. El tipus constructiu és de principis de segle XX, amb les obertures emmarcades en maó massís i la resta de panys de paret són de paredat, amb carreus a les cantonades. A la part posterior hiha un cobert i un pou d'aigua de pedra, molt ben conservat. Tots Accés fàcil, situat en entorn urbà. Té interès arquitectònic bo Estil Any Segle bo Masia situada dins del terme municipal de Bigues i Riells, de planta baixa, pis i golfes amb coberta a dues aigües. Els paraments són arrebossats i pintats de color terrós. En relació social amb el medi rural. Per raó d'equilibri territorial. E.012 Tipus d'intervenció Total + 20% Pla d'ordenació Municipal de Bigues i Riells - text refós

5 Cal Rector M003 Identificació al plànol: O.3.3 Can Badell M004 Indret Bigues X Y X Y Dades cadastrals 08023A Dades cadastrals 08023A Abandonat Estil Popular Any Segle XVIII- regular Edifici de planta baixa i pis, molt modificat. La coberta és paral lela a la façana. No es conserva el portal original però sí la llinda de la porta, de pedra arenisca, gravada amb la data Les finestres originals del primer pis estan emmarcades amb pedra. Accés fàcil, a pocs metres de la carretera BP-1432 Actualment habitada En relació social amb el medi rural. Estil Diverses èpoques Any Segle XI-XVI dolent Masia resultat de la unió i la reforma de diferents cossos. La configuració actual és un edifici de planta en L, de planta semisoterrani, baixa i dos pisos d'alçada, amb unes golfes en la part central del conjunt. Les cobertes són a dues aigües, de teula àrab, de diverses alçades. En la façana principal, orientada a migdia, podem veure la porta d'entrada, emmarcada en pedra i una llinda plana, sense data. La finestra de la dreta del primer pis és una finestra coronella, amb motius florals esculpits a les pedres de les llindes, d'estil gòtic. tots, situat en entorn urbà. Accés fàcil, façana amb carrer urbà. Té interès arquitectònic, Tipus d'intervenció Total + 20% E.015 Pla d'ordenació Municipal de Bigues i Riells - text refós

6 Can Batlles M005 Identificació al plànol: O.3.1 Can Benet del Pla M006 Indret Bigues X Y X Y Dades cadastrals 08023A i explotació agrícola Dades cadastrals 08023A Estil Segle XIX, amb ele Any Segle XIX Masia formada per construccions de diverses èpoques, amb origen al segle XVII però amb importants reformes durant el segle XIX. El cos principal és de planta baixa i pis, cobert a dues vessants, amb el carener paral lel a la façana principal. En aquesta, hi podem veure dues obertures emmarcades de pedra treballada, amb les dates 1679 i 1855 a la llinda de la porta. Té interès arquitectònic bo Estil Popular Any Segle XVIII regular Masia senzilla, de planta baixa, pis i golfes, amb coberta a dues aigües i carener perpendicular a la façana. Aquesta és assimètrica, amb dues portes en planta baixa, una d'elles convertida en finestra. Les obertures estan emmarcades per maó massís, i algunes de les finestres del primer pis tenen llindes planes de pedra. Les parets són de pedra de la zona, combinada amb maó massís. Té interès arquitectònic. E.017 E.018, turisme rural, hoteler i educació en el lleure Pla d'ordenació Municipal de Bigues i Riells - text refós

7 Can Benet del Salt de Nuvia M007 Can Berga de Riells M008 Identificació al plànol: O.3.2 Indret Bigues X Y X Y Dades cadastrals Dades cadastrals 08023A Residència temporal Estil Any Segle XIX Casa unifamiliar aïllada. De planta rectangular consta de planta baixa, pis i una ampliació adossada amb la mateixa disposició. La casa original té la coberta a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana i amb teules àrabs. Les façanes estan arrebossades i pintades de blanc. Les obertures són de llinda plana i estan totes modificades. Can Benet de Salt de Núvia també és coneguda per Can Benet vell i es pot documentar a partir del segle XIX, tot i que és possible que sigui anterior. Actualment habitada En relació social amb el medi rural. bo Estil Renaixement Any Segle XVI regular Masia amb origen en una torre de planta rectangular, a la qual es van anar afegint cossos. Conserva la torre de tres alçades, d'un sol cos i coberta a dues aigües de teula àrab. Les parets són de carreus regulars, amb les cantonades escairades. Tant la torre com el cos afegit al darrera, de menys alçada i que conserva finestres amb arc conupial, podrien ser dels segles XIV-XV. Adjacent al edifici actual hi havia un habitatge anomenat can Miqueló enderrocat en part, amb ús actual de corts per animals. Té interès arquitectònic. Tipus d'intervenció Total + 20% E.019 Pla d'ordenació Municipal de Bigues i Riells - text refós

8 Can Berga de Villoví M009 Identificació al plànol: O.3.2 Can Bernat M010 Identificació al plànol: O.3.2 X Y Indret en el núcli de Sant Bartomeu d X Y Dades cadastrals 08023A Abandonat Dades cadastrals 08023A Estil Popular, la part més Any Segle XVIII- Masia en runes, formada per un edifici principal i diverses construccions afegides. L'edifici principal era de planta baixa i pis, i dos cossos paral lels a façana. El cos situat al fons era més antic, tant pel tipus constructiu com per la factura de les obertures. La coberta era de teula àrab i dues vessants, amb carener perpendicular a la façana. Es conserven part dels carreus de la porta principal. Accés aproximadament a 1,6 km de camí de la zona urbana del Serrat de l'ametlla del Vallès. dolent Estil Popular Any Segle XVII bo Edifici de planta baixa i pis, amb coberta a dues vessant i carener paral lel a la façana principal. Podria tractar-se de diverses cases agrupades. Conserva algunes obertures originals, tot i que l'entrada s'ha modificat considerablement amb l'afegitó d'un porxo. Formava part del nucli de Montras. aigua, llum i telèfon, però clavegueram. Accés fàcil, a pocs metres de zona urbanitzada de l'ametlla del Vallès. Té interès arquitectònic. Tipus d'intervenció Reconstrucció E.020 i turisme rural Alçada l'existent + 20% Imatge de l'edifici en la dècada de Per desenvolupar l'ús de turisme rural és preceptiu la redacció d'un Pla Especial Urbanístic d'infraestructures bàsiques conjunt amb les masies can Pau Boget, can Coll i can Carbassot. Pla d'ordenació Municipal de Bigues i Riells - text refós

9 Can Bonfadrí M011 Can Bori M012 Indret Bigues X Y X Y Dades cadastrals 08023A Dades cadastrals Tipus de sòl 22- forestal Estil Popular Any Segle XVIII Masia de petites dimensions, amb un edifici principal de planta baixa i pis i coberta a dues aigües amb carener perpendicular a façana, al qual s'hi ha afegit un cos a cada banda, continuant amb la pendent del carener. Conserva algunes finestres de l'edifici original però la porta original ha estat modificada per aprofitar algunes de les seves pedres com a llindes d'altres obertures. Accés Aproximadament a 1 km una zona urbanaitzada de l'ametlla del Vallès. Té interès arquitectònic. bo Estil Popular Any Segle bo Casa pairal d'un sol cos, amb coberta a dues aigües i carener paral lel a la façana principal. De planta baixa i pis, la planta baixa queda enterrada respecte al camí, que passa per darrera la casa. Conserva una finestra emmarcada amb pedra tosca, la resta d'obertura s'han modificat. Accés difícil, situat aproximadament a 1,3 km de la urbanització can Barri de Bigues. Té interès arquitectònic E.022 E.023, turisme rural i educació en el lleure ocupables Es permet ocupar el cobert protegit conservant els valors catalogats. Pla d'ordenació Municipal de Bigues i Riells - text refós

10 Can Boter M013 Can Camp M014 Identificació al plànol: O.3.3 Indret Al nord de la zona urbana can X Y X Y Dades cadastrals 08023A Tipus de sòl 22- forestal habitatge familiar Dades cadastrals 08023A Tipus de sòl 21 - agrícola Estil Any Segle princip Casa aïllada, consta de planta baixa i pis. És una construcció de planta rectangular amb la coberta a dues aigües de teula àrab. Les façanes són arrebossades i pintades de color crema amb un sòcol, brancals i cantonades de pedra aplacada. Les façanes est i oest presenten una motllura a la part superior. Les obertures són de llinda plana, excepte el portal de la façana sud, que s obra a partir d un arc de mig punt. El cos que està encarat més al sud semblaria el cos original de la masia. Mentre que el cos que creix direcció nord sembla una ampliació posterior, potser de finals del segle XIX. tots Accés fàcil, a pocs metres de la zona urbana de can Barri En relació social amb el medi rural. Per raó d'equilibri territorial. bo Estil Elements renaixentis Any Segle XVII-X bo Masia de grans dimensions, amb construccions de diverses èpoques. Sembla que l'edifici més antic és fruit de les reformes del segle XVI, tot i que la data en la façana és Actualment és un edifici de tres cossos perpendiculars a façana, de planta baixa, pis i golfes, i coberta de teula àrab a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana. El portal està cobert amb un arc de mig punt adovellat i dues finestres de la planta pis tenen decoracions amb motius del gòtic tardà. Aigua, electricitat. Té interès arquitectònic. Tipus d'intervenció Total + 20%, turisme rural, hoteler i educació en el lleure Alçada l'existent Volumetria l'existent E.025 Per desenvolupar els usos de turisme rural, hoteler i educació en el lleure, és preceptiu la redacció d'un Pla Especial Urbanístic d'infraestructures bàsiques. Pla d'ordenació Municipal de Bigues i Riells - text refós

Cal Xic del Divinal CATÀLEG H-01

Cal Xic del Divinal CATÀLEG H-01 Cal Xic del Divinal CATÀLEG H-01 SITUACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL Localització geogràfica: Sortint del poble direcció el Divinal, a peu de carretera. Dades cadastrals: Rústica Polígon 7; Parcel la 389

Más detalles

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació ID 23.a (antiga60) Nom: Mas d en Gonç Municipi:Monferrer i Castellbó Nucli o indret: Castellbó Adreça postal: 25712 UTM X:_0363923

Más detalles

Cal Pubilló CATÀLEG D 01

Cal Pubilló CATÀLEG D 01 Cal Pubilló CATÀLEG D 01 SITUACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL Localització geogràfica: Camí de Vallcebre al Pla de la Barraca pista que surt a mà dreta direcció els Prats de la Font, trencant a mà esquerra.

Más detalles

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 7/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNCIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 7/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNCIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ. DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Casa Nova de la Riera 08285A0020000870000FX UTM : X: 438378 Y:4653673 SITUACIÓ : Sobre el Serrat de la Riera DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1955-1956 TIPOLOGIA

Más detalles

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL ID 2.a (antiga id1) Nom: Mas d en Valls Municipi:Monferrer i Castellbó Nucli o indret: Aravell Adreça posta 25712 UTM X:_368679.01 UTM Y:_4692102.06 Dades cadastrals: Qualificació del sól: Protecció actual:

Más detalles

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació ID 31.a (antiga65) Nom: Cal Cargol Municipi:Monferrer i Castellbó Nucli o indret: Guils del Cantó Adreça postal: 25714 UTM X:_0357029

Más detalles

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació ID 45a (antiga 90) Nom: Mas d en Pere Municipi:Montferrer i Castellbó Nucli o indret: Montferrer Adreça postal: 25711 UTM X:_0370885

Más detalles

AJUNTAMENT DE FLAÇÀ MAS D EN COSTA CATÀLEG ESPECÍFIC DE MASIES I CASES RURALS SUSCEPTIBLES DE RECONSTRUCCÍÓ O REHABILITACIÓ, I ALTRES ALTRES 1

AJUNTAMENT DE FLAÇÀ MAS D EN COSTA CATÀLEG ESPECÍFIC DE MASIES I CASES RURALS SUSCEPTIBLES DE RECONSTRUCCÍÓ O REHABILITACIÓ, I ALTRES ALTRES 1 1 ALTRES 1 Habitatge unifamiliar i annexes Finals del segle XX Habitatge Habitatge Camí rural pavimentat INFRASTRUCTURES I SERVIS DISPONIBLES Electricitat, telefonia MAS D EN COSTA Nº cadastre : 003-00028

Más detalles

INVENTARI DE MASIES I CASES RURALS, I ALTRES EDIFICACIONS RESIDENCIALS EN SÒL NO URBANITZABLE

INVENTARI DE MASIES I CASES RURALS, I ALTRES EDIFICACIONS RESIDENCIALS EN SÒL NO URBANITZABLE DOCUMENT D2. INVENTARI DE MASIES I CASES RURALS, I ALTRES EDIFICACIONS RESIDENCIALS EN SÒL NO URBANITZABLE PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR Revisió i adaptació al Text refós de

Más detalles

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació ID 58.a (antiga 146) Nom:Cal Salvador Municipi:Monferrer i Castellbó Nucli o indret: Sendes Adreça postal: 25712 UTM X:_0365279

Más detalles

MUNTANYES i ZONES OROGRÀFIQUES D INTERÈS PAISATGÍSTIC DE SON SERVERA.

MUNTANYES i ZONES OROGRÀFIQUES D INTERÈS PAISATGÍSTIC DE SON SERVERA. MUNTANYES i ZONES OROGRÀFIQUES D INTERÈS PAISATGÍSTIC DE SON SERVERA. S inclouen a continuació al present catàleg, una fitxa de cada una de les muntanyes o indrets orogràfics amb més interès paisatgístic.

Más detalles

P.E.U. DEL CATALEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ NÚM. 25/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATALEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ NÚM. 25/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ. N P.E.U. DEL CATALEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ NÚM. 25/41 DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Mas de Puig de Joan Puigdejoan 08285A0020000900000F UTM : : 438473 Y:4654344 SITUACIÓ

Más detalles

La Catedral de Girona. Quadern de treball dels alumnes. Camp d aprenentatge Els Monestirs

La Catedral de Girona. Quadern de treball dels alumnes. Camp d aprenentatge Els Monestirs La Catedral de Girona Quadern de treball dels alumnes Camp d aprenentatge Els Monestirs 1. Com es pot arribar? 1.1 Dissenya un itinerari molt clar (ho pots reforçar amb fotos i amb molts elements orientatius)

Más detalles

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS DEL NUCLI ANTIC DE BANYOLES

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS DEL NUCLI ANTIC DE BANYOLES ORDENANÇA APROVADA DEFINITIVAMENT EL DIA 15/09/09 PUBLICAT EN EL BOP Nº 214 DE 09/11/09 ENTRADA EN VIGOR EL DIA 27/11/09 ORDENANÇA REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS DEL NUCLI ANTIC DE BANYOLES ORDENANÇA

Más detalles

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 8/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 8/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ. DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Can Sidera Sant Pau (època medieval) 08285A002001200000FX UTM : X: 439488 Y:4652293 SITUACIÓ : DATA DE CONSTRUCCIÓ : TIPOLOGIA : Al sud-est del terme

Más detalles

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ. DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Mas les Gambires Les Gatmires (cens de 1492, fet pel rector Bernat Comella). Mas Cisa o Sisa (documentat al segle XIV). 08285A0020000840000FK UTM :

Más detalles

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DE BÉNS I PAISATGES EA-E E 012. Situació urbanística de la localització. SU 4b Ciutat jardí. PU-A: edifici d'interès

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DE BÉNS I PAISATGES EA-E E 012. Situació urbanística de la localització. SU 4b Ciutat jardí. PU-A: edifici d'interès Ca l'angeleta Neula - Can Barrau - Can Nasi 358 60 10 Carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, s/n X 458997 Y 4603522 de casa rural dels segles XVII-XVIII (conserva les obertures de reduït tamany, l'absència

Más detalles

Santa Maria del Pi Barcelona. Quadern de treball dels alumnes. Camp d aprenentatge Els Monestirs

Santa Maria del Pi Barcelona. Quadern de treball dels alumnes. Camp d aprenentatge Els Monestirs Santa Maria del Pi Barcelona Quadern de treball dels alumnes Camp d aprenentatge Els Monestirs 1. Com es pot arribar? 1.1 Dissenya un itinerari molt clar (ho pots reforçar amb fotos i amb molts elements

Más detalles

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS APROVACIÓ INICIAL JUNY DE 2010 RELACIÓ DE MASIES, CASES RURALS I RUÏNES ID PLÀNOL NOM REF. CADASTRAL NUCLI O INDRET MASIES M01 Cal Pastor 000501000DG76H0001 Bosquerós

Más detalles

En funció de la talla de parcel.la, de la intensitat d'edificació i del tipus edificatori, s'estableixen sis categories.

En funció de la talla de parcel.la, de la intensitat d'edificació i del tipus edificatori, s'estableixen sis categories. SECCIÓ CINQUENA. ZONA DE CIUTAT JARDÍ (8) Art. 143. Definició Correspon a àrees de sòl urbà destinades a usos residencials, que estan consolidades amb el tipus d'ordenació d'edificació aïllada, o bé amb

Más detalles

Santa Margarita de la Cot. Quadern de treball dels alumnes. Camp d aprenentatge Els Monestirs

Santa Margarita de la Cot. Quadern de treball dels alumnes. Camp d aprenentatge Els Monestirs Santa Margarita de la Cot Quadern de treball dels alumnes Camp d aprenentatge Els Monestirs 1. Com es pot arribar 1.1 Dissenya un itinerari molt clar (ho pots reforçar amb fotos i amb molts elements orientatius)

Más detalles

FITXA NÚM. 59 1/10 LOCALITZACIÓ TOPOGRÀFICA

FITXA NÚM. 59 1/10 LOCALITZACIÓ TOPOGRÀFICA FITXA NÚM. 59 1/10 LOCALITZACIÓ TOPOGRÀFICA ADREÇA PRINCIPAL: Mig, Ctra. del, s/n FITXA NÚM. 59 2/10 DADES DE BASE ADREÇA PRINCIPAL: Mig, Ctra. del, s/n DENOMINACIÓ: Ca l'esquerrer CRONOLOGIA I AUTOR/S:

Más detalles

DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DE MONTMELÓ

DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DE MONTMELÓ DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DE MONTMELÓ juliol 2017 DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DE MONTMELÓ Decret 1/2009, d Ordenació dels Equipaments Comercials de la Generalitat de Catalunya

Más detalles

1A PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

1A PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA CAN RECASENS DADES DESCRIPTIVES 1A DADES GENERALS Localització Sot de Recasens Direcció Camí de Canet Polígon Parcel la Dades Cadastrals 7 65 Superfície parcel la 25.032 m2 Referència Parcel la 08202A007000650000IX

Más detalles

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 4/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 4/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ. DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Mas can Dagès Serramala; Galliners (F. Solà l atribueix al Vilar de Dalt, molt pròxim). 08285A002000460000FF UTM : X: 439643 Y:4654512 SITUACIÓ : DATA

Más detalles

BONES I MALES PRÀCTIQUES EN LA REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS RURALS A LES TERRES DE L EBRE. 06/11/2014 Elena Curto i Susanna Margalef CTUTE STUTE

BONES I MALES PRÀCTIQUES EN LA REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS RURALS A LES TERRES DE L EBRE. 06/11/2014 Elena Curto i Susanna Margalef CTUTE STUTE BONES I MALES PRÀCTIQUES EN LA REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS RURALS A LES TERRES DE L EBRE 06/11/2014 Elena Curto i Susanna Margalef 00_normativa TEXT REFÓS DE LA LLEI D URBANISME Article 47.3 en sòl

Más detalles

Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella. Tapioles - M18

Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella. Tapioles - M18 Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella Tapioles - M18 Ajuntament de Bassella Aprovació inicial Juliol de 2014 ÍNDEX GENERAL 1- Memòria

Más detalles

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PRATS DE LLUÇANÈS CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DOCUMENT D APROVACIÓ INICIAL Ajuntament de Prats de Lluçanès CSA carracedo sotoca arquitectura SLP Desembre 2010

Más detalles

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS L equip redactor juny 2009 MEMÒRIA Antecedents El Decret Legislatiu 1/2005 d urbanisme estableix al seu article 47.3 que

Más detalles

ELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL A CATALUNYA ASPECTES LEGALS

ELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL A CATALUNYA ASPECTES LEGALS ELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL A CATALUNYA ASPECTES LEGALS Isabel Miquel Macià ECAE 23 de novembre de 2010 ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL AGROTURISME: titular amb rendes agràries ALLOTJAMENT RURAL:

Más detalles

núm. d'ordre Situat al sud-est del terme i en una desviació del camí de la Coromina que condueix fins a la Casa Nova de la Riera

núm. d'ordre Situat al sud-est del terme i en una desviació del camí de la Coromina que condueix fins a la Casa Nova de la Riera N núm. d'ordre P.E.U. CATÀLEG DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I PAISATGÍSTIC DE TORELLÓ. FITA CATÀLEG: BPU 68/84 DENOMINACIÓ : Altres denominacions: SITUACIÓ : DATA DE CONSTRUCCIÓ : AUTOR : Mas de

Más detalles

Text refós. Santa Maria de Palautordera Setembre 2.010

Text refós. Santa Maria de Palautordera Setembre 2.010 Pla especial urbanístic d identificació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció i rehabilitació Inventari d edificacions en sòl no urbanitzable Text refós Santa Maria

Más detalles

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori EL POUM -instrument d ordenació integral del municipi -planificació del desenvolupament del territori -definició i ordenació de diferents aspectes de la ciutat (carrers, edificis, parcs i equipaments)

Más detalles

PPU PLA PARCIAL URBANÍSTIC

PPU PLA PARCIAL URBANÍSTIC PPU PLA PARCIAL URBANÍSTIC Pla Parcial Urbanístic (SUD) PPU 1 Av. Francesc Maspons LOCALITZACIÓ: série O4, plànol O4.13 ESCALA: 1:10.000 DENSITAT RENDA LLIURE: DENSITAT HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA (30%

Más detalles

DIBUIX TÈCNIC PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

DIBUIX TÈCNIC PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA DIBUIX TÈCNIC PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA Abans de començar cal tenir uns coneixements bàsics que estudiareu a partir d ara. PUNT: No es pot definir, però podem dir que és la marca més petita que

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLANÇÀ (Text refós)

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLANÇÀ (Text refós) Modificació puntual del Pla General de LLançà Ajuntament de Llançà arq. J.Oriol Pau Buch Xavier de Cáceres Ainsa Octubre 2005 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLANÇÀ (Text refós) D acord amb l article

Más detalles

Nº FITXA: 10 Nº REF.: APU.10 SITUACIÓ: DATA CONSTRUCCIÓ: AUTOR: PROMOTOR: TIPOLOGIA: JAUME CASANOVAS 80-82

Nº FITXA: 10 Nº REF.: APU.10 SITUACIÓ: DATA CONSTRUCCIÓ: AUTOR: PROMOTOR: TIPOLOGIA: JAUME CASANOVAS 80-82 Nº REF.: APU.10 DENOMINACIÓ: SITUACIÓ: DATA CONSTRUCCIÓ: AUTOR: PROMOTOR: TIPOLOGIA: CONTEXT: Torre Muntadas. C. De 1885 Desconegut. Josep Muntadas Rovira. ARQUITECTURA PÚBLICA O SEMIPÚBLICA URBANA. Edifici

Más detalles

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Montgai (2005) Fitxa Identificativa M1 (MA04) Masia del Marxant data :08/06/05

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Montgai (2005) Fitxa Identificativa M1 (MA04) Masia del Marxant data :08/06/05 Fitxa Identificativa M1 (MA04) Masia del Marxant data :08/06/05 Localització: A la dreta de la carretera que porta a Cubells. UTM (Universal Transversa de Mercator) X-330910M Y-4630328 M Tipologia de l'edifici:

Más detalles

GUIA TÈCNICA (Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis)

GUIA TÈCNICA (Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis) 1. OBJECTE Establir els criteris a tenir en compte en la justificació del compliment de la normativa relativa a resistència al foc de l estructura i evacuació dels ocupants. 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ Intervencions

Más detalles

IDENTIFICACIÓ AL PLÀNOL D ORDENACIÓ: LOCALITZACIÓ

IDENTIFICACIÓ AL PLÀNOL D ORDENACIÓ: LOCALITZACIÓ MAS CASANOVA DEL PONT AE-01 CASA NOVA DEL PONT. TORTELLA (GIRONA) 7 3 314.997 M2 17213A00700003 UTM: X: 467270 Y: 4677506 RÚSTIC VEGETACIÓ BAIXA DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L PAISATGÍSTIC Edificació d

Más detalles

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 19/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 19/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ. DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Mas les Maioles Mas les Malloles 001006500DG35D0001XP UTM : X: 439222 Y:4654104 SITUACIÓ : Situada arran del camí d Espadamala i de la Riera, al sud

Más detalles

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 1 ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 5D109 COMPANYIA D URBANITZACIÓ DE LES ALTURES N.E. D HORTA LES ROQUETES Barcelona, 2015 2 INTRODUCCIÓ

Más detalles

MEMÒRIA DE LA PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA REALITZADA A LA MASIA DE CAN SERRA. PARETS DEL VALLÈS, VALLÈS ORIENTAL

MEMÒRIA DE LA PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA REALITZADA A LA MASIA DE CAN SERRA. PARETS DEL VALLÈS, VALLÈS ORIENTAL MEMÒRIA DE LA PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA REALITZADA A LA MASIA DE CAN SERRA. PARETS DEL VALLÈS, VALLÈS ORIENTAL DOLORS CODINA REINA Juny 2014 Nom: Masia de Can Serra Municipi: Parets del Vallès Comarca: Vallès

Más detalles

QUÈ EN PODEM DIR DE LES ROQUES?

QUÈ EN PODEM DIR DE LES ROQUES? QUÈ EN PODEM DIR DE LES ROQUES? Hi ha qui diu que los roques són com arxius, és a dir que si som capaços de desxifrar-les podem saber moltes coses del medi on s han format, de quins canvis han soferts,

Más detalles

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS APROVACIÓ INICIAL Ajuntament del municipi de Palau-sator Sant Feliu de Boada, Fontclara i Sant Julià de Boada NOVEMBRE DE 2015 CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS TAULA DE

Más detalles

ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS DE LES PLANTES BAIXES EN LES URBANITZACIONS RESIDENCIALS A TORDERA

ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS DE LES PLANTES BAIXES EN LES URBANITZACIONS RESIDENCIALS A TORDERA ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS DE LES PLANTES BAIXES EN LES URBANITZACIONS RESIDENCIALS A TORDERA SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS FEBRER 2012 ÍNDEX Pàg. 1.- ORDENANÇA 2 Article 1.- Objecte... 2 Article 2.-

Más detalles

El TRAM allarga el servei de la T3 fins a Sant Feliu de Llobregat

El TRAM allarga el servei de la T3 fins a Sant Feliu de Llobregat El TRAM allarga el servei de la T3 fins a Sant Feliu de Llobregat El nou tram de 600 metres porta el tramvia a Sant Feliu amb freqüències de fins a 15 minuts i ha comportat millores urbanístiques en el

Más detalles

IDENTIFICACIÓ AL PLÀNOL D ORDENACIÓ: LOCALITZACIÓ

IDENTIFICACIÓ AL PLÀNOL D ORDENACIÓ: LOCALITZACIÓ Can Romaní (Turisme rural) AE-01 LA SERRA. Boadella i Les Escaules (GIRONA) 2 185 CADASTRE: 17032A00200185 SUPERFICIE FINCA: 8.882,00m² SUPERFICIE CONST: 821,00m² UTM: X: 487221 Y: 4687766 1 Edificació

Más detalles

Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès Occidental Annex III: Fitxes municipals dels polígons

Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès Occidental Annex III: Fitxes municipals dels polígons Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès Occidental Annex III: Fitxes municipals dels polígons Realitzat amb l assistència Amb el suport de: 1 2 Índex

Más detalles

EDUCACIÓ VIÀRIA A 4t CURS D EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ VIÀRIA A 4t CURS D EDUCACIÓ PRIMÀRIA EDUCACIÓ VIÀRIA EDUCACIÓ VIÀRIA A 4t CURS D EDUCACIÓ PRIMÀRIA INFORMACIÓ PER AL MESTRE El concepte d educació viària va molt més enllà de saber conduir un vehicle a partir dels catorze o dels divuit anys.

Más detalles

CATÀLEG de PROTECCIÓ de BÉNS i PAISATGES. Sant Vicenç de Montalt

CATÀLEG de PROTECCIÓ de BÉNS i PAISATGES. Sant Vicenç de Montalt CATÀLEG de PROTECCIÓ de BÉNS i PAISATGES Sant Vicenç de Montalt Text Refòs Llibre 3 de 4 CONTINGUT DELS LLIBRES Llibre 1 1. Memòria i Normativa 2. Plànols d'informació 3. Plànols d'ordenació Llibre 2 4.1

Más detalles

Registre de masies i cases rurals

Registre de masies i cases rurals Registre de masies i cases rurals Memòria Objecte del Registre El Registre de masies i cases rurals del municipi d Ivars d Urgell és un document que forma part del seu Pla d ordenació urbanística municipal.

Más detalles

Tots els éssers vius estan formats per cèllules. La cèllula és l estructura més senzilla capaç de realitzar les funcions pròpies dels éssers vius:

Tots els éssers vius estan formats per cèllules. La cèllula és l estructura més senzilla capaç de realitzar les funcions pròpies dels éssers vius: LA CÈLLULA Tots els éssers vius estan formats per cèllules. La cèllula és l estructura més senzilla capaç de realitzar les funcions pròpies dels éssers vius: nutrició, relació i reproducció. L any 1665,

Más detalles

Marc urbanístic: Pla Especial del Port Aprovació definitiva: 25 de maig 2007, després d una ampli procés participatiu Desenvolupament: cal la redacció

Marc urbanístic: Pla Especial del Port Aprovació definitiva: 25 de maig 2007, després d una ampli procés participatiu Desenvolupament: cal la redacció Front marítim de Vilanova i la Geltrú (plaça del Port) Abril 2014 Marc urbanístic: Pla Especial del Port Aprovació definitiva: 25 de maig 2007, després d una ampli procés participatiu Desenvolupament:

Más detalles

Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES UNITAT 2 TEOREMA DE TALES.

Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES UNITAT 2 TEOREMA DE TALES. Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES 41 42 Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 8. TRIGONOMETRIA UNITAT 2 QUÈ TREBALLARÀS? què treballaràs? En acabar la unitat has de ser

Más detalles

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ VILANOVA I LA GELTRÚ EMPLAÇAMENT PARCEL LA DADES DEL CADASTRE Dades del

Más detalles

La proposta es basa en consideracions respecte el lloc i en consideracions respecte al programa.

La proposta es basa en consideracions respecte el lloc i en consideracions respecte al programa. MEMORIA La proposta es basa en consideracions respecte el lloc i en consideracions respecte al programa. A- RESPECTE AL LLOC. Hem entès el solar respecte al seu emplaçament amb dos límits molt diferents:

Más detalles

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D AIGUAFREDA

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D AIGUAFREDA AJUNTAMENT D AIGUAFREDA PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D AIGUAFREDA APROVACIÓ INICIAL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS JUNY 2010 Pla d Ordenació Urbanística Municipal d Aiguafreda - Aprovació inicial

Más detalles

VECTORS I RECTES AL PLA. Exercici 1 Tenint en compte quin és l'origen i quin és l'extrem, anomena els següents vectors: D

VECTORS I RECTES AL PLA. Exercici 1 Tenint en compte quin és l'origen i quin és l'extrem, anomena els següents vectors: D VECTORS I RECTES AL PLA Un vector és un segment orientat que és determinat per dos punts, A i B, i l'ordre d'aquests. El primer dels punts s'anomena origen i el segons es denomina extrem, i s'escriu AB.

Más detalles

I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96).

I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96). M E M Ò R I A I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1. ANTECEDENTS. I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96). El Pla General d Ordenació de Mataró 1996 (d ara endavant PGOM 96),

Más detalles

Pont de Can Lledó. Pont de Can Prat de Baix BIGUES I RIELLS BIGUES I RIELLS. Indret. Indret. Coordenades UTM: Coordenades UTM: àmbit catalogat

Pont de Can Lledó. Pont de Can Prat de Baix BIGUES I RIELLS BIGUES I RIELLS. Indret. Indret. Coordenades UTM: Coordenades UTM: àmbit catalogat Pont de Can Lledó E.135 Pont de Can Prat de Baix E.136 O.3.5 O.3.5 Bigues. Torrent de Can Ribes Bigues. Torrent d' Aiguafreda X 433748 Y 4613306 X 430647 Y 4613466 Dades cadastrals Règim i tipus de sòl

Más detalles

ASSESSORAMENT DEMOGRÀFIC PER A LA PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EDUCATIVA TARRAGONA,

ASSESSORAMENT DEMOGRÀFIC PER A LA PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EDUCATIVA TARRAGONA, Ajuntament de Tarragona Conselleria d Ensenyament Institut Municipal d Educació Departament de Geografia Universitat Rovira i Virgili ASSESSORAMENT DEMOGRÀFIC PER A LA PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EDUCATIVA

Más detalles

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. Ra

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. Ra RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. Ra Definició. Comprèn aquesta zona àrees de sòl urbà, de baixa densitat d habitatges, doncs es tracta d edificacions unifamiliars, preferentment aïllades. Tipus d ordenació. Correspon

Más detalles

Ajuntament de la Cellera de Ter

Ajuntament de la Cellera de Ter Ajuntament de la Cellera de Ter MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC I CATÀLEG ESPECÍFIC DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE LA CELLERA DE TER Adaptació

Más detalles

ANNEX I ORDENANÇA REGULADORA D USOS EN PLANTA BAIXA EN EL CASC URBÀ DE TORDERA

ANNEX I ORDENANÇA REGULADORA D USOS EN PLANTA BAIXA EN EL CASC URBÀ DE TORDERA EDICTE El Ple de la corporació, en sessió tinguda el dia 29 de setembre de 2011, va aprovar inicialment el projecte d Ordenança reguladora dels usos en planta baixa en el nucli urbà de Tordera. L'esmentat

Más detalles

Les Curses d Orientació

Les Curses d Orientació Bloc de continguts 7: Activitats a la natura. Unitat Didàctica. 7.2.2.: Les Curses d Orientació 1.- Definició. Les Curses d orientació consisteixen en un recorregut de longitud i dificultat variable, dibuixat

Más detalles

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH MANUAL d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació de la sol licitud licitud de subvencions per Obres PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH Barcelona, 1 de Setembre

Más detalles

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL Ajuntament de Riudecols PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL RIUDECOLS, BAIX CAMP Aquest document incorpora d'ofici l'acord de la CUT 16.12.14 Catàleg de masies i cases rurals Aprovació Provisional Francesc

Más detalles

Fitxa general dels camins del Terme Municipal d Alaior

Fitxa general dels camins del Terme Municipal d Alaior Fitxa general dels camins del Terme Municipal d Alaior Camí nº 41 Mapa 1:5000 (Fulles nº) 11/12/17/18 Nom del Camí Camí de Torralbes Camí Vell de Maó Camí de Torralba Camí Vell de Torralba Camí vell d'alaior

Más detalles

Cases de Planícia, font de s Obi i aljub dels Cristians

Cases de Planícia, font de s Obi i aljub dels Cristians Cases de Planícia, font de s Obi i aljub dels Cristians Mallorca-Banyalbufar 10,8 km., desnivell de 320 m., molt ben senyalitzada, 3:40 h. de durada a una velocitats d uns 4 km/h però amb aturades. Camí

Más detalles

Informe tècnic final - Memòria de la intervenció arqueològica al c/ Santa Isabel, 8

Informe tècnic final - Memòria de la intervenció arqueològica al c/ Santa Isabel, 8 Generalitat de Catalunya Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació Direcció General del Patrimoni Cultural Servei d'arqueologia i Paleontologia Biblioteca del Patrimoni Cultural 7071 Informe tècnic

Más detalles

Pla Especial de la Masia de Can Serra, Parets del Vallès

Pla Especial de la Masia de Can Serra, Parets del Vallès Pla Especial de la Masia de Can Serra, Parets del Vallès Emplaçament: Avinguda Lluís Companys 26 Promotor: Josep Maria Buxo Carreras Arquitecta: Susanna Escriu Vilalta Juny 2.014 ÍNDEX I ANTECEDENTS II

Más detalles

L ANÀLISI DELS PLÀNOLS URBANS

L ANÀLISI DELS PLÀNOLS URBANS L ANÀLISI DELS PLÀNOLS URBANS L'anàlisi deis plànols urbans permet de conèixer l'emplaçament, l'evolució històrica, el creixement, la morfologia i l'estructura d'una ciutat. Cal analitzar: L'emplaçament

Más detalles

Modificació puntual del PGOTU de Palafolls, -U4 esp- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PALAFOLLS EN L ÀMBIT DE LA UNITAT D ACTUACIÓ 17, MAS REIXACH

Modificació puntual del PGOTU de Palafolls, -U4 esp- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PALAFOLLS EN L ÀMBIT DE LA UNITAT D ACTUACIÓ 17, MAS REIXACH MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PALAFOLLS EN L ÀMBIT DE LA UNITAT D ACTUACIÓ 17, MAS REIXACH 1 Redactor: Francesc Legaz i Guilla arquitecte 2 INDEX DE DOCUMENTS 1 MEMÒRIA INFORMATIVA 1.1 Àmbit d actuació

Más detalles

PRESENTACIÓ DE L EMPRESA

PRESENTACIÓ DE L EMPRESA ANCO anco ANCO anco anco ANCO ANCO ANCO anco anco ANCO ANCO anco ANCO anco anco A anco anco ANCO ANCO ANCO anco ANCO anco anco ANCO ANCO ANCO anco anco ANCO ANCO anco anco ANCO ANCO ANCO anco anco ANCO

Más detalles

Tema 2. Els aparells de comandament elèctrics.

Tema 2. Els aparells de comandament elèctrics. 2 ELS APARELLS DE COMANDAMENT Els aparells de comandament són elements presents en qualsevol circuit o instal lació i que serveixen per governar-los. En aparença, alguns aparells de comandament poden semblar

Más detalles

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics)

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) Índex Registre d un nou alumne Introducció de les dades prèvies Introducció de les dades del Registre:

Más detalles

El perfil es pot editar: 1. des de la llista de participants 2. fent clic sobre el nostre nom, situat a la part superior dreta de la pantalla

El perfil es pot editar: 1. des de la llista de participants 2. fent clic sobre el nostre nom, situat a la part superior dreta de la pantalla MOODLE 1.9 PERFIL PERFIL Moodle ofereix la possibilitat que els estudiants i professors puguin conèixer quines són les persones que estan donades d alta a l assignatura. Permet accedir a la informació

Más detalles

Travessa Salvatge de Montserrat

Travessa Salvatge de Montserrat Travessa Salvatge de Montserrat 1. Can Maçana. 2. Travessa d'agulles i Frares per la part alta. 3. Coll de Porc - Coll del Miracle. 4. Pasamans pared nord - Hort del Malany - Cadenes. 5. Coll de l'agulla

Más detalles

COM CREAR UN STORYBOARD AMB COMIC LIFE *

COM CREAR UN STORYBOARD AMB COMIC LIFE * COM CREAR UN STORYBOARD AMB COMIC LIFE * Una de les parts més importants de crear un relat digital és tenir clara l estructura i definir els recursos narratius (fotos, gràfics, etc.). Per això, després

Más detalles

El Modernisme va rebre a cada país un nom

El Modernisme va rebre a cada país un nom Modernisme a Europa El Modernisme va rebre a cada país un nom diferent, el Jugendstil a Alemanya, Floreal i Liberty a Italia, Secesió a Austria però se l identifica generalment amb el nom que va rebre

Más detalles

IES ARGENTONA Física 1r Batxillerat

IES ARGENTONA Física 1r Batxillerat Imatges Reflexió: fenomen ondulatori que consisteix en que una ona, en arribar a la superfície de separació entre dos medis, canvia la direcció de propagació i continua propagantse en el mateix medi. Lleis

Más detalles

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable Ajuntament de Subirats Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable Document per a l aprovació inicial LLIBRE II Redacció HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP

Más detalles

Manual gestió d usuaris

Manual gestió d usuaris 1 Manual gestió d usuaris 2 Dades del document Codi: Nom: Manual de.g. 03/2012 de gestió d usuaris Versió: V1.0 Data d aprovació: - Òrgan d aprovació: - Òrgan gestor: Àrea TIC Històric de revisions Versió

Más detalles

Informe de projecte executat

Informe de projecte executat Informe de projecte executat Projecte de camí litoral i accessos al paratge de la Punta de la Creueta, Tarragona Autor del projecte: DEPANA / Joan Maluquer Execució: Naturalea Client: Dirección General

Más detalles

Josep Flaquer Fraisser ARQUITECTURA PÚBLICA O SEMIPÚBLICA URBANA. Edifici aïllat de planta i pis. CONTEXT:

Josep Flaquer Fraisser ARQUITECTURA PÚBLICA O SEMIPÚBLICA URBANA. Edifici aïllat de planta i pis. CONTEXT: Nº REF.: APU.11 DENOMINACIÓ: Escola de la Papelera. SITUACIÓ: C. NICOLAS M URGOITI 40-44 DATA CONSTRUCCIÓ: De 1877 a AUTOR: Desconegut. PROMOTOR: TIPOLOGIA: Josep Flaquer Fraisser ARQUITECTURA PÚBLICA

Más detalles

Equip redactor: URBANISME INTEGRAL I MEDIAMBIENT,S.L.P.

Equip redactor: URBANISME INTEGRAL I MEDIAMBIENT,S.L.P. AJUNTA AMENT D AIGU UAFREDA PLA D D ORDENAC CIÓ URBAN NÍSTICA MUNICIPAL M D AIGUA FREDA APROV VACIÓ INIC CIAL 2ª CAT TÀLEG DE MASIES M I CASES C RUR RALS J JUNY 2.012 2 Equip redactor: URBANISME INTEGRAL

Más detalles

Santa Maria de Palautordera Maig TEXT REFOS APROVACIÓ DEFINITIVA

Santa Maria de Palautordera Maig TEXT REFOS APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D IDENTIFICACIÓ DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE SUSCEPTIBLES DE RECONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ I INVENTARI D EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE Santa

Más detalles

El tramvia arriba a Badalona

El tramvia arriba a Badalona El tramvia arriba a Badalona El nou tram amplia la línia T5 en 2 km i 3 noves parades i ha comportat la reurbanització dels carrers al llarg del seu traçat 8 de setembre de 2007 El tramvia Sant Martí -

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 10 PAU 2010

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 10 PAU 2010 Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 10 SÈRIE 1 Pregunta 1 3 1 lim = 3. Per tant, y = 3 és asímptota horitzontal de f. + 3 1 lim =. Per tant, = - és asímptota horitzontal

Más detalles

Registre de masies i cases rurals

Registre de masies i cases rurals Registre de masies i cases rurals Memòria REGISTRE DE MASIES I CASES RURALS. MEMÒRIA PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. Text refós aprovació definitiva. Acord CTUB 28/7/211

Más detalles

PRÀCTIQUES en EMPRESA

PRÀCTIQUES en EMPRESA PRÀCTIQUES en EMPRESA Grau de Física Grau d Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Grau d Enginyeria Biomèdica Màsters PRÀCTIQUES EN EMPRESA NORMATIVA Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 55 Activitat 1 Dels nombres següents, indica quins són enters. a) 4 b) 0,25 c) 2 d) 3/5 e) 0 f) 1/2 g) 9 Els nombres enters són: 4, 2, 0 i 9. Activitat 2 Si la

Más detalles

Hi ha cossos que tenen la propietat d atraure n altres. Els anomenem imants.

Hi ha cossos que tenen la propietat d atraure n altres. Els anomenem imants. EXPERIÈNCIES AMB IMANTS Hi ha cossos que tenen la propietat d atraure n altres. Els anomenem imants. Els imants naturals, anomenats pedres imant o calamites, es coneixen des de fa uns 2500 anys i es troben

Más detalles

Càlcul d'àrees i volums.

Càlcul d'àrees i volums. Càlcul d'àrees i volums. Exemple 1. Donada la figura següent: Calcula'n: superfície volum Resolució: Fixem-nos que la superfície està formada per tres objectes.: 1. la base del cilindre 2. la paret del

Más detalles

Objecte Regulació de les segregacions de finques rústiques i la divisió horitzontal de les masies i cases rurals.

Objecte Regulació de les segregacions de finques rústiques i la divisió horitzontal de les masies i cases rurals. CU: 11 Expedient:2015 / 058054 / L La Comissió Territorial d'urbanisme de Lleida, en la sessió de 3 de desembre de 2015, ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l aprovació de l acta, l acord

Más detalles

ORDENANÇA GENERAL NÚM. 19. Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en les façanes i mitgeres del nucli urbà de l Ametlla de Mar

ORDENANÇA GENERAL NÚM. 19. Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en les façanes i mitgeres del nucli urbà de l Ametlla de Mar ORDENANÇA GENERAL NÚM. 19 Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en les façanes i mitgeres del nucli urbà de l Ametlla de Mar Preàmbul... 1 Article 1. Objecte i àmbit d aplicació.... 1 Article

Más detalles

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT PLA DE MILLORA URBANA PMU 13 : Carrer Barcelona Novembre 2010, Aprovació inicial Girona EQUIP REDACTOR: TALLER D ARQUITECTURA I TERRITORI José González Baschwitz, arquitecte

Más detalles

LLEGENDA MAPA ORIGEN / DESTÍ ATENCIÓ! PUNT DE PAS PUNT D INTERÈS FITXA TÈCNICA

LLEGENDA MAPA ORIGEN / DESTÍ ATENCIÓ! PUNT DE PAS PUNT D INTERÈS FITXA TÈCNICA LLEGENDA MAPA ORIGEN / DESTÍ ATENCIÓ! PUNT DE PAS PUNT D INTERÈS FITXA TÈCNICA ORIGEN: AEG DESTÍ: AEG TIPUS: CIRCULAR SENTIT: HORARI DISTÀNCIA: 24km DESNIVELL POSITIU: 410m DESNIVELL NEGATIU: 410m DESNIVELL

Más detalles

Itinerari 15 De Santes Creus a l Albà

Itinerari 15 De Santes Creus a l Albà Itinerari 15 De Santes Creus a l Albà Santes Creus les Pobles l Albà Aiguamúrcia Santes Creus S ha de tenir present que els kilometratges són orientatius i que els kilòmetres parcials acostumen a ser mes

Más detalles