BUTLLETÍ OFICIAL. VIII legislatura. Número 733. Vuitè període. Dilluns, 7 de juny de 2010

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "BUTLLETÍ OFICIAL. VIII legislatura. Número 733. Vuitè període. Dilluns, 7 de juny de 2010"

Transcripción

1 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUN YA VIII legislatura Vuitè període Número 733 Dilluns, 7 de juny de 2010 S U M A R I Procediments que es clouen amb l adopció de resolucions Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern Projecte del Pla estratègic de serveis socials de Catalunya Tram /08 Presentació p. 3 ÍNDEX Presentació p. 4 Introducció p. 5 Marc estratègic: Missió i visió p. 14 Eixos estratègics i línies d actuació P. 19 Eix Estratègic 1: El dret de les persones als serveis socials p Desenvolupament normatiu els drets i deures de les persones p Visibilitat del sistema i comunicació efectiva p Promoció de la participació de les persones en el sistema p L ètica del sistema p. 32 Eix Estratègic 2: L oferta de prestacions de qualitat p La cartera de serveis adaptada a l atenció de les necessitats socials de les persones p La prevenció i l acció comunitària p Els nivells de referència de la qualitat per a les prestacions p Objectius de cobertura i el pla d implantació p. 50 Eix Estratègic 3: La vertebració del sistema i el treball en xarxa p L organització de la Xarxa de Serveis Socials d Atenció Pública p El paper de les àrees bàsiques de serveis socials i el model de serveis socials bàsics p Els models de prestació dels serveis socials especialitzats p L impuls de l activitat de les entitats d iniciativa social p El model de finançament i la concertació de serveis p. 78 Eix Estratègic 4: Les persones que treballen en el sistema: motor i punt de referència p Reconèixer i formalitzar l actuació de les persones que treballen en el Sistema. p Les dotacions p La capacitació, el suport i la protecció p La comunicació i la gestió del coneixement p. 99 Eix Estratègic 5: Planificació i avaluació basades en el coneixement p Implantar el Sistema d Informació Social p Desenvolupar la planificació del Sistema de serveis socials. p Desenvolupar el model d avaluació del funcionament del sistema p El coneixement a partir de la recerca i la innovació p. 119 Documentació de referència p. 124 Normativa p. 124 Documentació p. 124 Revistes p. 126 Webgrafia p. 126 Tramitació p. 127 Termini de presentació d esmenes p. 127 (Dos fascicles) Fascicle primer

2 NOTES Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre. La reproducció del Pla estratègic de serveis socials de Catalunya respecta també la compaginació de l original. La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data. Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada el 30 d abril de 1990.

3 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB L ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS PROCEDIMENTS RELATIUS A UN PLA O UN COMUNICAT DEL GOVERN Projecte del Pla estratègic de serveis socials de Catalunya Tram /08 Presentació Consellera, del Departament d Acció Social i Ciutadania Reg i / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, Tramitació: article del Reglament del Parlament A la Mesa del Parlament D acord amb l article 37 de la Llei 12/2007, d 11 d octubre, de serveis socials us trameto el text del Pla estratègic de serveis socials per tal que abans de la seva aprovació per part del Govern, el Parlament de Catalunya s hi pronunciï. En aquest sentit, sol licito que es tramiti pel procediment que correspongui. Atentament, Barcelona, 31 de maig de 2010 Carme Capdevila i Palau Consellera d Acció Social i Ciutadania Pla estratègic de serveis socials de Catalunya ÍNDEX Presentació Introducció Marc estratègic: Missió i visió Eixos estratègics i línies d actuació Eix Estratègic 1: El dret de les persones als serveis socials 1.1. Desenvolupament normatiu els drets i deures de les persones 1.2. Visibilitat del sistema i comunicació efectiva 1.3. Promoció de la participació de les persones en el sistema 1.4. L ètica del sistema Eix Estratègic 2: L oferta de prestacions de qualitat 2.1. La cartera de serveis adaptada a l atenció de les necessitats socials de les persones 2.2. La prevenció i l acció comunitària 2.3. Els nivells de referència de la qualitat per a les prestacions 2.4. Objectius de cobertura i el pla d implantació Eix Estratègic 3: La vertebració del sistema i el treball en xarxa 3.1. L organització de la Xarxa de Serveis Socials d Atenció Pública 3.2. El paper de les àrees bàsiques de serveis socials i el model de serveis socials bàsics 3.3. Els models de prestació dels serveis socials especialitzats 3.4. L impuls de l activitat de les entitats d iniciativa social 3.5. El model de finançament i la concertació de serveis Eix Estratègic 4: Les persones que treballen en el sistema: motor i punt de referència 4.1. Reconèixer i formalitzar l actuació de les persones que treballen en el Sistema Les dotacions 4.3. La capacitació, el suport i la protecció 4.4. La comunicació i la gestió del coneixement Eix Estratègic 5: Planificació i avaluació basades en el coneixement 5.1. Implantar el Sistema d Informació Social 5.2. Desenvolupar la planificació del Sistema de serveis socials Desenvolupar el model d avaluació del funcionament del sistema 5.4. El coneixement a partir de la recerca i la innovació Documentació de referència Normativa Documentació Revistes Webgrafia Tramitacions EN CURs

4 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

5 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

6 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

7 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

8 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

9 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

10 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

11 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

12 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

13 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

14 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

15 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

16 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

17 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

18 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

19 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

20 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

21 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

22 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

23 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

24 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

25 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

26 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

27 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

28 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

29 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

30 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

31 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

32 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

33 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

34 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

35 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

36 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

37 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

38 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

39 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

40 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

41 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

42 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

43 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

44 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

45 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

46 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

47 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

48 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

49 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

50 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

51 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

52 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

53 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

54 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

55 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

56 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm o o o o o o o o o o o o o o o

57 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

58 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

59 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

60 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

61 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

62 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

63 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

64 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

65 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de Fascicle segon

66 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

67 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

68 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

69 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

70 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

71 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

72 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

73 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

74 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

75 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

76 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

77 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

78 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

79 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

80 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

81 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

82 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

83 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

84 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

85 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

86 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

87 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

88 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

89 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

90 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

91 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

92 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

93 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

94 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

95 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

96 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm o o o o o o o o

97 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

98 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

99 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

100 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm o o o

101 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

102 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

103 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

104 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm Sistema d Informació Social de Catalunya Altres Administracions i Organismes DASC Administració local Glossari Metadades Codificació Taules mestres Protocols intercanvi d informació Indicadors / CMBDs Persones Entitats i serveis Elements comuns Cartera de Serveis Documentació a compartir Administració del sistema Professionals Anàlisi integral d informació Persona usuària / ciutadania Funcionalitats Abast del projecte Hèrcules Ciutadania Entitats

105 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

106 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

107 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

108 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

109 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

110 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

111 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

112 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

113 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

114 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

115 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

116 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

117 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

118 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

119 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

120 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

121 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

122 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

123 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

124 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

125 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de

126 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm

127 Núm. 733 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 de juny de N. de la R.: La documentació tramesa per la Conselleria pot ésser consultada a l Arxiu del Parlament. Tramitació A tramitar per la Comissió de Benestar i Immigració (art del Reglament del Parlament). Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions de l Termini de presentació d esmenes Termini: 7 dies hàbils (del al ). Finiment del termini: , 9:30 hores. Acord: Mesa del Parlament,

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA XI legislatura cinquè període número 510 dimarts TAULA DE CONTINGUT 1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació 1.01. Lleis i altres normes

Más detalles

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA XI legislatura tercer període número 267 dimecres TAULA DE CONTINGUT 3. Tramitacions en curs 3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

Más detalles

Procés per a la gestió de l orientació professional

Procés per a la gestió de l orientació professional 310.3.5 Procés per a la gestió de l orientació professional 04 de maig de 2010 310.3.5 Escola Politècnica Superior d Edificació de Barcelona V2 ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES

Más detalles

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Recursos humans i responsabilitat social corporativa Administració i gestió Recursos humans i responsabilitat social corporativa CFGS.AFI.M04/0.12 CFGS - Administració i finances Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquest material ha estat

Más detalles

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA XI legislatura segon període número 102 dimarts TAULA DE CONTINGUT 1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació 1.10. Acords i resolucions

Más detalles

Missió de Biblioteques de Barcelona

Missió de Biblioteques de Barcelona Missió de Biblioteques de Barcelona Facilitar a tota la ciutadania -mitjançant els recursos materials, la col lecció i la programació de les biblioteques- l accés lliure a la informació, al coneixement

Más detalles

Noves eines i recursos per un treball en xarxa més eficient

Noves eines i recursos per un treball en xarxa més eficient Espai per escriure títol Noves eines i recursos per un treball en xarxa més eficient Servei d Ocupació de Catalunya Barcelona, 17/11/2010 Agents Impacte Agents de la Xarxa Objectius Servei d Ocupació de

Más detalles

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA.

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA. CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA Curs 2016 2017 PREAMBUL Aquest calendari estableix de manera molt clara l

Más detalles

Llei de la promoció de l autonomia personal i d atenció a la dependència(lapad), programa unificat d ajudes (PUA) i programa Viure en família

Llei de la promoció de l autonomia personal i d atenció a la dependència(lapad), programa unificat d ajudes (PUA) i programa Viure en família Llei de la promoció de l autonomia personal i d atenció a la dependència(lapad), programa unificat d ajudes (PUA) i programa Viure en família Situació actual i propostes de millora CALENDARI 21 de maig

Más detalles

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA XI legislatura segon període número 151 dimecres TAULA DE CONTINGUT 2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment 2.01. Projectes i proposicions

Más detalles

Novetats legislatives

Novetats legislatives ACTUALITAT JURÍDICA Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política Legislació, documents i actes preparatoris comunitaris Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica

Más detalles

PLA D ASSISTÈNCIA I SUPORT ALS MUNICIPIS DEL BAIX CAMP (PAS) En matèria de Protecció Civil

PLA D ASSISTÈNCIA I SUPORT ALS MUNICIPIS DEL BAIX CAMP (PAS) En matèria de Protecció Civil PLA D ASSISTÈNCIA I SUPORT ALS MUNICIPIS DEL BAIX CAMP (PAS) En matèria de Protecció Civil PAS-PC (Pla d Assistència i Suport del Baix Camp per la Protecció Civil) QUÈ ÉS? És un document que recull la

Más detalles

Interpretació de l'actualitat jurídica en l'àmbit educatiu (Període del 7/03 al 13/06 de 2013)

Interpretació de l'actualitat jurídica en l'àmbit educatiu (Període del 7/03 al 13/06 de 2013) Normativa apareguda des de la darrera sessió del dia 7 de març de 2013 amb rellevància, directa o indirecta, per a l educació i el món local, resumida per a la sessió del dia 13 de juny de 2013 Interpretació

Más detalles

L ADMINISTRACIÓ LOCAL LOCAL EN EN LA ECONÓMICA DD ACTIVITAT IMPULS A LES ÀREES D ACTIVITAT ECONÒMICA EN UN TERRITORI ESTRATÈGIC EL PRAT DE LLOBREGAT

L ADMINISTRACIÓ LOCAL LOCAL EN EN LA ECONÓMICA DD ACTIVITAT IMPULS A LES ÀREES D ACTIVITAT ECONÒMICA EN UN TERRITORI ESTRATÈGIC EL PRAT DE LLOBREGAT EL EL PAPER PAPER DE DE L ADMINISTRACIL L ADMINISTRACIÓ LOCAL LOCAL EN EN LA LA PROMOCIÓ PROMOCIÓI I GESTIÓ GESTIÓD À D ÀREES D ACTIVITAT DD ACTIVITAT ECONÓMICA ECONÓMICA IMPULS A LES ÀREES D ACTIVITAT

Más detalles

Metodologia de la intervenció social

Metodologia de la intervenció social Serveis socioculturals i a la comunitat Metodologia de la intervenció social CFGS.ISO.M02/0.14 CFGS - Integració social Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure

7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure 7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure [MUTUAM continua el seu compromís amb la promoció de la recerca relacionada amb la gerontologia clínica i l atenció sociosanitària amb aquesta convocatòria

Más detalles

Programa municipal 2016 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Programa municipal 2016 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ Programa municipal 2016 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ Índex 1. Introducció i prioritats del Programa 2016 2. Línies estratègiques d actuació 2.1. Girona, ciutat educadora i solidària 2.2. La dimensió transversal

Más detalles

Empresa i iniciativa emprenedora

Empresa i iniciativa emprenedora Transversal Empresa i iniciativa emprenedora CFGM.TRAN.EIE/0.09 CFGM - Cicle formatiu de grau mitjà Aquesta col lecció està dissenyada i coordinada des de l Institut Obert de Catalunya. Coordinació de

Más detalles

ASSIR Dreta CAP Roger de Flor Àmbit d Atenció Primària de Barcelona Obertura ASSIR CAP Roger de Flor

ASSIR Dreta CAP Roger de Flor Àmbit d Atenció Primària de Barcelona Obertura ASSIR CAP Roger de Flor ASSIR Dreta CAP Roger de Flor Àmbit d Atenció Primària de Barcelona Obertura ASSIR CAP Roger de Flor Institut Català de la Salut Àmbit d Atenció Primària Barcelona ciutat Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva

Más detalles

EFICIENCIA I GESTIÓ ESPORTIVA

EFICIENCIA I GESTIÓ ESPORTIVA EFICIENCIA I GESTIÓ ESPORTIVA A2 Autoavaluació en la gestió d una instal.lació esportiva Organitza: GERÈNCIA DE SERVEIS D ESPORTS Dates: - 28 d abril (matí i tarda) 19 i 26 de maig, 2 de juny de 2015 (matí)

Más detalles

Gestió de la documentació jurídica i empresarial

Gestió de la documentació jurídica i empresarial Administració i gestió Gestió de la documentació jurídica i empresarial CFGS.AFI.M02/0.12 CFGS - Administració i finances Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquest material ha estat elaborat

Más detalles

Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya

Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya Versió per a la participació Un instrument de direcció estratègica Per què un Pla de seguretat alimentaria? Seguretat i confiança Economia i imatge del país Catalunya:

Más detalles

Llei de formació i qualificació professional de Catalunya. 4 de juny de 2015

Llei de formació i qualificació professional de Catalunya. 4 de juny de 2015 de Catalunya 4 de juny de 2015 Finalitats de la llei (I) Foment de l ocupació i millora professional. La formació com a eina de progrés personal i continu al llarg de la vida. La formació com a clau per

Más detalles

II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat

II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat 28-04-2014 Programa Baixem al Carrer Inici del programa: 2009 Territori: Poble Sec Agents que van intervenir: Per iniciativa del Pla Comunitari del barri A través

Más detalles

Programa Català de Refugi

Programa Català de Refugi Programa Català de Refugi Què és? El Programa Català de Refugi constitueix una acció solidària envers el dret d asil de les persones refugiades amb dificultats econòmiques i socials, amb el propòsit d'atendre

Más detalles

CARTERA DE SERVEIS SOCIALS

CARTERA DE SERVEIS SOCIALS 1 CARTERA DE SERVEIS SOCIALS 2012-2015 del CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL Gironès-Salt AMPLIACIÓ Serveis socials bàsics: Modalitat Ajuts a les persones (SSB-01/2012) Per aprovació Junta General 25 octubre

Más detalles

Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents

Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents Informació general Centre docent Escola Superior d'arxivística i Gestió de Documents Proposta docent Proporcionar una formació adequada sobre els principis i els procediments metodològics i tècnics emprats

Más detalles

INCOMPLIMENT DELS TERMINIS M À X IM S I REPERCUSIONS PER A LES P E R S O N E S BENEFICIÀRIES

INCOMPLIMENT DELS TERMINIS M À X IM S I REPERCUSIONS PER A LES P E R S O N E S BENEFICIÀRIES PROCEDIMENT DE RECONEXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DEL DRET A LES PRESTACIONS QUE RECONEIX LA LLEI 39/2006 DE PROMOCIÓ DE L A U TO N O M IA PERSONAL I D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA INCOMPLIMENT DELS

Más detalles

Empresa i iniciativa emprenedora

Empresa i iniciativa emprenedora Transversal Empresa i iniciativa emprenedora CFGX.TRAN.EIE/0.12 CFGS - Cicle formatiu grau superior CFGM - Cicle formatiu grau mitjà Aquesta col lecció ha estat dissenyada i coordinada des de l Institut

Más detalles

Millora i rendició de comptes: l exemple d AQU Catalunya

Millora i rendició de comptes: l exemple d AQU Catalunya www.aqu.cat Millora i rendició de comptes: l exemple d AQU Catalunya Barcelona, 16 de maig de 2017 SUMARI 1. Què és i què fa AQU Catalunya? 2. De quines evidències disposa el Sistema Universitari Català

Más detalles

Catàleg de certificats de professionalitat

Catàleg de certificats de professionalitat Catàleg de certificats de professionalitat ADGD0108 GESTIÓ COMPTABLE Y GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA UF0314 Gestió comptable MF0231_3 Comptabilitat i fiscalitat UF0315 Gestió fiscal UF0316 Implantació

Más detalles

PROCÉS D AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I RECONEIXEMENT DEL PDI I DEL PAS

PROCÉS D AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I RECONEIXEMENT DEL PDI I DEL PAS Pàg.: 1 de 8 RECONEIXEMENT DEL PDI I DEL PAS Versió: Data aprovació: Canvis respecte a l anterior: Elaborat per: SEQUA Revisat per: Vicegerent Aprovat per: Data: 4 maig de 2009 Data: 12 maig de 2009 Data:

Más detalles

ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7.

ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7. ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / RMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7. EVIDÈNCIES 8. RESPONSABILITATS 9. FITXA RESUM 10. FLUXGRAMA 15 de

Más detalles

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015 Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Entitats sense ànim de lucre 2015 Objecte: El Programa Treball i Formació subvenciona la realització d accions d experiència laboral (contracte

Más detalles

En el context dels Plans de Qualitat de l ICASS

En el context dels Plans de Qualitat de l ICASS En el context dels Plans de Qualitat de l ICASS Jornada Catalana de Bones Pràctiques Indicadors Indicadors Doc. Suport Avaluac. Indicadors indicadors Polítiques Socials Serveis i Entorn Context pers. i

Más detalles

PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A FUNCIONS I ÀMBITS D INTERVENCIÓ PROFESSIONAL COL LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A FUNCIONS I ÀMBITS D INTERVENCIÓ PROFESSIONAL COL LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A I ÀMBITS D INTERVENCIÓ PROFESSIONAL PEDAGOG/A DE DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIVA ANALÍTICA Educació, instrucció i formació global i específica socioeducatiu global i específic

Más detalles

Compulsa i registre d entrada/sortida de documents escanejats amb validesa legal

Compulsa i registre d entrada/sortida de documents escanejats amb validesa legal 19 de juny de 2008 Compulsa i registre d entrada/sortida de documents escanejats amb validesa legal Barcelona Moll de Barcelona s/n 08039 Barcelona Madrid Ronda de poniente, 6 28760 Madrid Alex Brusi Terrades

Más detalles

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS Acord de la Comissió d Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d Ordenació

Más detalles

PROCÉS 29 PROCÉS DE SERVEIS D FP A EMPRESES ENTITATS I ALTRES USUARIS PROCÉS-Q-410-T-29-FP

PROCÉS 29 PROCÉS DE SERVEIS D FP A EMPRESES ENTITATS I ALTRES USUARIS PROCÉS-Q-410-T-29-FP PROCÉS 29 PROCÉS-Q-410-T-29-FP ÍNDEX ÍNDEX 2 GESTIÓ DEL PROCÉS 3 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 4 CARACTERÍSTIQUES DE QUALITAT 5 PROCEDIMENTS ASSOCIATS 5 PRINCIPALS INDICADORS I/O RESULTATS 5 ORGANIGRAMA DE SERVEIS

Más detalles

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 NOTA INFORMATIVA REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 Auxiliar de gerontologia Els professionals que estan treballant actualment o s incorporin abans del 31 de

Más detalles

El treball en equip a la Xarxa: estratègies docents

El treball en equip a la Xarxa: estratègies docents El treball en equip a la Xarxa: estratègies docents Montse Guitert i Marc Romero Àrea de Capacitació Digital Jornada Institucional de Docents, 9 juliol 2011 Índex Conceptualització d'activitats en equip

Más detalles

CONSELL D INFANTS D ENCAMP I EL PAS DE LA CASA

CONSELL D INFANTS D ENCAMP I EL PAS DE LA CASA CONSELL D INFANTS D ENCAMP I EL PAS DE LA CASA Reglament de funcionament del Consell d Infants Exposició de motius La Convenció sobre els drets de l infant que Andorra va signar i aprovar l any 1995 apel

Más detalles

Llei de Formació i qualificació professional de Catalunya

Llei de Formació i qualificació professional de Catalunya Llei de Formació i qualificació professional de Catalunya Presentació de continguts 4 de Juny 2015 Resum d aspectes clau Té com a objectiufomentar l ocupació i la millora professional de les persones,

Más detalles

Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació

Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació L objectiu d aquesta guia informativa és descriure el protocol elaborat entre els diferents actors per garantir la implementació de les mesures corresponents

Más detalles

Model català d atenció integrada social i sanitària

Model català d atenció integrada social i sanitària Model català d atenció integrada social i sanitària Albert Ledesma Castelltort Director del Pla interdepartamental d atenció i interacció social i sanitària Barcelona, juliol 2014 Pla interdepartamental

Más detalles

PROGRAMA ONLINE DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE PACIENTS

PROGRAMA ONLINE DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE PACIENTS PROGRAMA ONLINE DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE PACIENTS Estructura El programa s estructura en dos cursos independents: 1. INTRODUCCIÓ A LA SEGURETAT DE PACIENTS 2. GESTIÓ DE LA SEGURETAT DEL PACIENT I PRACTIQUES

Más detalles

Avaluació anual de centres (AVAC) Novetats

Avaluació anual de centres (AVAC) Novetats Avaluació anual de centres (AVAC) Novetats 2015-2016 Inspecció d Educació a Lleida PLENARI DIRECTORS/ES PRIMÀRIA Lleida, 6 d octubre de 2015 Informació per als centres Octubre 2015 Justificació de l actuació

Más detalles

REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS

REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS Descripció El Registre Municipal d Associacions de Cunit té per objecte facilitar el coneixement del nombre i naturalesa de les associacions existents al municipi, les

Más detalles

PLA D ACCIÓ B+S. Associació de Comerciants Xavier Nogués

PLA D ACCIÓ B+S. Associació de Comerciants Xavier Nogués PLA D ACCIÓ B+S Associació de Comerciants Xavier Nogués 1. DADES DE L ORGANITZACIÓ Nom: Associació de Comerciants Xavier Nogués Breu descripció: Associacio que agrupa 30 comerços i restauradors associats

Más detalles

Atenció sanitària. CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència. Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM.APD.M02/0.

Atenció sanitària. CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència. Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM.APD.M02/0. Serveis socioculturals i a la comunitat Atenció sanitària CFGM.APD.M02/0.13 CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció

Más detalles

La participació de Catalunya i Espanya en el programa Interreg i en el nou objectiu de Cooperació Territorial Europea

La participació de Catalunya i Espanya en el programa Interreg i en el nou objectiu de Cooperació Territorial Europea La participació de Catalunya i Espanya en el programa Interreg i en el nou objectiu de Cooperació Territorial Europea JORNADA L OBJECTIU DE COOPERACIÓ TERRITORIAL EUROPEA 2007-2013 Barcelona, 27 de novembre

Más detalles

512 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa NÚM. 5 a 10-II-2008

512 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa NÚM. 5 a 10-II-2008 512 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa NÚM. 5 a 10-II-2008 ANNEX 2: ORGANIGRAMA Organigrama provisional de la Gerència de Medi Ambient Gerència de Medi Ambient Organismes adscrits Institut Municipal de

Más detalles

Indicadors, anàlisi i avaluació en les programacions d arts visuals municipals

Indicadors, anàlisi i avaluació en les programacions d arts visuals municipals Jornades de Formació per a Tècnics Municipals d Arts Visuals 2016 Indicadors, anàlisi i avaluació en les programacions d arts visuals municipals Programa d arts visuals de la Diputació de Barcelona Destinataris:

Más detalles

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: pàg 2/6 Índex CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI... 3 1. OBJECTE... 3 2. ÀMBIT SUBJECTIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI...

Más detalles

Informació complementària. Documents per a l organització i la gestió dels centres

Informació complementària. Documents per a l organització i la gestió dels centres Informació complementària Documents per a l organització i la gestió dels centres 2014-2015 Setembre 2014 Desenvolupament del currículum: Competències bàsiques L ordenació curricular de l etapa de l educació

Más detalles

Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH) ONGD CAT. 25 i 27 Abril 4 i 5 Maig 2017

Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH) ONGD CAT. 25 i 27 Abril 4 i 5 Maig 2017 Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH) ONGD CAT 25 i 27 Abril 4 i 5 Maig 2017 ESTRUCTURA EGiBDH: què és? Implicacions per al treball de les ONGD Aplicació EGiBDH Aclariment conceptual Reptes

Más detalles

Sessió 9, dimecres 6 de juliol de 2016

Sessió 9, dimecres 6 de juliol de 2016 CI DOSSIER Sessió 9, dimecres Comissió d Interior ORDRE DEL DIA 1. Sol licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d Interior perquè informi sobre l actuació dels Mossos

Más detalles

Projecte d anàlisi i millora de processos

Projecte d anàlisi i millora de processos Projecte d anàlisi i millora de processos Direcció General de Modernització de l Administració Secretaria de Funció Pública i Modernització de l Administració Col legi d Enginyers Industrials de Catalunya

Más detalles

LES FUNCIONS DE SUPORT A L ESCOLA. Principis en l atenció a l alumnat i continguts per a la formació

LES FUNCIONS DE SUPORT A L ESCOLA. Principis en l atenció a l alumnat i continguts per a la formació JORNADA DE FORMACIÓ EN XARXA DEL PROFESSORAT D EDUCACIÓ ESPECIAL DE LA ZONA Barcelona, 12 de maig de 2010 LES FUNCIONS DE SUPORT A L ESCOLA. Principis en l atenció a l alumnat i continguts per a la formació

Más detalles

de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación,

de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació REQUERIMENT d esmena de la documentació presentada en la convocatòria, per a l any 2017, de subvencions a organitzacions

Más detalles

Subdelegació del Govern a Castelló

Subdelegació del Govern a Castelló DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA COMUNITAT VALENCIANA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A CASTELLÓ Subdelegació del Govern a Castelló Carta de Serveis 2017-2020 Edita: PRA NIPO: 785-17-059-7 Prestació de servei OFICINA

Más detalles

GECO Gestor de Continguts Corporatiu de la Generalitat de Catalunya.

GECO Gestor de Continguts Corporatiu de la Generalitat de Catalunya. GECO Gestor de Continguts Corporatiu de la Generalitat de Catalunya http://geco.gencat.intranet Situació actual... Webs en en producció Webs en en preparació Algunes dades... Millores implantades al al

Más detalles

PROCÉS DE GESTIÓ I REVISIÓ D INCIDÈNCIES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS

PROCÉS DE GESTIÓ I REVISIÓ D INCIDÈNCIES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS Codi: -PS7 Pàg.: 1 de 7 1 OBJECTE Detectar, recollir, revisar, analitzar i registrar les felicitacions, les queixes, els suggeriments i les reclamacions que manifestin els diferents grups d interès, per

Más detalles

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT Exposició de motius El Consell Municipal de Medi Ambient és un òrgan consultiu i de participació de l Ajuntament de Montmeló, en el qual hi participen totes

Más detalles

La Llei de Dependència. Reptes i recomanacions en matèria de Qualitat i Acreditació

La Llei de Dependència. Reptes i recomanacions en matèria de Qualitat i Acreditació La Llei de Dependència. Reptes i recomanacions en matèria de Qualitat i Acreditació JORNADA Qualitat i Acreditació als Serveis d Atenció a la Dependència Albert Vergés. Director General Edad&Vida Bellaterra,

Más detalles

ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7.

ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7. ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7. EVIDÈNCIES 8. RESPONSABILITATS 9. FLUXGRAMA vembre 2014 330.1.0.1.

Más detalles

Gestió logística i comercial

Gestió logística i comercial Administració i gestió Gestió logística i comercial CFGS.AFI.M10/0.14 CFGS - Administració i finances Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquest material ha estat elaborat per l editorial

Más detalles

ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS DAVANT LA SITUACIÓ ACTUAL. l àmbit social

ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS DAVANT LA SITUACIÓ ACTUAL. l àmbit social ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS DAVANT LA SITUACIÓ ACTUAL Una mirada des de la proximitat en l àmbit social CRISTINA FRAILE TREBALLADORA SOCIAL CAP DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS Impacte de la crisi econòmica en

Más detalles

hola Hola hola hola Els Pactes de Socis Com evitar el futur conflicte entre socis Direcció Marta Lagarda Ruiz

hola Hola hola hola Els Pactes de Socis Com evitar el futur conflicte entre socis Direcció Marta Lagarda Ruiz Hola hola hola hola hola Hola hola hola hola hola Hola hola hola Els Pactes de Socis Com evitar el futur conflicte entre socis Direcció 2017 01 Els Pactes de Socis Com evitar el futur conflicte entre socis

Más detalles

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA Administració Local 2017-00082 Ajuntament de Reus Assessoria Jurídica A N U N C I El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 2 de novembre de 2016,

Más detalles

PLA DIRECTOR DE SEGURETAT

PLA DIRECTOR DE SEGURETAT Juny de 2016 SISTEMES DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ Alumne : Consultor : Arsenio Tortajada Gallego Director : Carles Garrigues Olivella ÍNDEX Motivació Enfoc del projecte Descripció de les

Más detalles

FORMACIÓ BÀSICA PER LA QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS VALORADORS DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

FORMACIÓ BÀSICA PER LA QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS VALORADORS DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ... FORMACIÓ BÀSICA PER LA QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS VALORADORS DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA Pàgina 1 1. JUSTIFICACIÓ Aquest curs pretén formar als professionals amb els coneixements i procediments

Más detalles

hola Hola hola hola Barcelona Activa L agència de desenvolupament econòmic i local de l Ajuntament de Barcelona Gener 2017

hola Hola hola hola Barcelona Activa L agència de desenvolupament econòmic i local de l Ajuntament de Barcelona Gener 2017 Hola hola hola hola hola Hola hola hola hola hola Hola hola hola Barcelona Activa L agència de desenvolupament econòmic i local de l Ajuntament de Barcelona Gener 2017 Hola hola hola hola hola Hola hola

Más detalles

PROGRAMA LÀBORA. Barcelona Mercat Laboral Reservat

PROGRAMA LÀBORA. Barcelona Mercat Laboral Reservat PROGRAMA LÀBORA Barcelona Mercat Laboral Reservat L Ajuntament de Barcelona presenta el Programa LÀBORA. Una iniciativa que ofereix a les empreses l oportunitat de participar en un projecte de responsabilitat

Más detalles

EL PORTAL DE CONCILIACIONS

EL PORTAL DE CONCILIACIONS EL PORTAL DE CONCILIACIONS http://conciliacions.gencat.cat El Departament de Treball ha posat en funcionament el portal de conciliacions per fer efectiu el dret dels ciutadans a relacionar-se amb l Administració

Más detalles

Què és? Som el que mengem

Què és? Som el que mengem Què és? Som el que mengem Natació Educativa Hoquei Medi Obert Act. aquàtica discapacitats Tallers Cuina L H Camina 100x100 SALUDABLE Dia Mundial de la Salut Jornades Adaptades INTRO Activitat física i

Más detalles

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS Ernest Valls Ajuntament de Tortosa LLEI 3/1998 És la nova Llei d Intervenció Integral de l Administració Ambiental, transposició de la Directiva Europea IPPC,

Más detalles

Conselleria d Administracions Públiques Direcció General de Funció Pública, Administració Públiques i Qualitat dels Serveis

Conselleria d Administracions Públiques Direcció General de Funció Pública, Administració Públiques i Qualitat dels Serveis Instrucció 5/2012, de 23 de juliol, de la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis per la qual es fixen les pautes per tramitar i concedir l excedència voluntària

Más detalles

POSTGRAU EN GESTIÓ CLÍNICA AVANÇADA. Octubre Juny 2018 Programa semipresencial Edicions a Barcelona i Madrid

POSTGRAU EN GESTIÓ CLÍNICA AVANÇADA. Octubre Juny 2018 Programa semipresencial Edicions a Barcelona i Madrid Octubre 2017 - Juny 2018 Programa semipresencial Edicions a Barcelona i Madrid ADREÇAT A Professionals assistencials d organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials. Responsables de serveis, unitats,

Más detalles

MANIFEST SOBRE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA A CATALUNYA

MANIFEST SOBRE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA A CATALUNYA Comissió de Crisi per la Prescripció Infermera MANIFEST SOBRE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA A CATALUNYA Els representants de les infermeres catalanes reclamen al Govern l aprovació del marc normatiu autonòmic

Más detalles

EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS

EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS Carme Lucena Cayuela vocal del Tribunal Català de Contractes

Más detalles

Interpretació de l actualitat jurídica en l àmbit educatiu (Període del 13/06 al 14/11 de 2013)

Interpretació de l actualitat jurídica en l àmbit educatiu (Període del 13/06 al 14/11 de 2013) Normativa complementària publicada en els diaris oficials des de la darrera sessió del dia 13 de juny de 2013 amb rellevància, directa o indirecta, per a l educació i el món local, resumida per a la sessió

Más detalles

PROCEDIMENT 50 PROCEDIMENT DE TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES I ESPECÍFIQUES A L ESO I BATXILLERAT PR-Q-750-D-17-ET

PROCEDIMENT 50 PROCEDIMENT DE TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES I ESPECÍFIQUES A L ESO I BATXILLERAT PR-Q-750-D-17-ET PROCEDIMENT 50 PROCEDIMENT DE TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES I ESPECÍFIQUES A L ESO I BATXILLERAT PR-Q-750-D-17-ET ÍNDEX: 0. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT. 3 1. OBJECTE 4 2. ABAST 4 3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Generalitat de Catalunya Acord de 30 d agost de 20 de la Junta de Mèrits i Capacitats de la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament de

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments MARTA BRUGUERA I MIRONÈS, Secretària de la Comissió Central de Subministraments CERTIFICO Que en la reunió d aquesta Comissió de 26 de juny de 2014, s ha acordat: ANTECEDENTS 1. En sessió de 28 de maig

Más detalles

Direcció: Dra. Marina Romeo

Direcció: Dra. Marina Romeo GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL DOCUMENT DE TREBALL PER A L ELABORACIÓ DE L ASSIGNATURA PROJECTES I AUTORS: GRUP GID CAV (Grup d Innovació Docent consolidat per la Universitat de Barcelona) Direcció: Dra.

Más detalles

MESURES DE FOMENT A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES A CATALUNYA. Diputació de BCN Curs de Serveis d Habitatge 30 de gener de 2014

MESURES DE FOMENT A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES A CATALUNYA. Diputació de BCN Curs de Serveis d Habitatge 30 de gener de 2014 MESURES DE FOMENT A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES A CATALUNYA Diputació de BCN Curs de Serveis d Habitatge 30 de gener de 2014 2 MARC LEGAL ACTUAL PER ACCEDIR ALS AJUTS DE REHABILITACIÓ Llei

Más detalles

Objectius i accions en el marc del pla estratègic de la TPS PLA DE TREBALL

Objectius i accions en el marc del pla estratègic de la TPS PLA DE TREBALL Objectius i accions en el marc del pla estratègic de la TPS PLA DE TREBALL ANY 2017 1. INTRODUCCIÓ La Taula de Participació Social (TPS) de Departament de Justícia es defineix en l Ordre JUS/370/2009,

Más detalles

Compareixença del Conseller. Una nova orientació per l Atenció Primària de salut

Compareixença del Conseller. Una nova orientació per l Atenció Primària de salut Compareixença del Conseller Una nova orientació per l Atenció Primària de salut Parlament de Catalunya, 17 de novembre de 2016 Context. Reforma de l atenció primària - La RAP de 1985 va constituir un punt

Más detalles

Ajuntament Sant Pere de Ribes

Ajuntament Sant Pere de Ribes EDICTE/ Amb data 20 d octubre de 2016, el Sr. Josep Moya Ibáñez, Alcalde accidental de l Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ha dictat el Decret, del contingut següent : DECRET 1042/2016 APROVACIÓ ADMESOS

Más detalles

INFORME DE LA VAL D ARAN 2013

INFORME DE LA VAL D ARAN 2013 INFORME DE LA VAL D ARAN 2013 PROÒM - INFORME D ARAN 2013 1 ÍNDEX I. CONSIDERACIONS GENERALS... 3 II. LES ACTUACIONS DEL SÍNDIC A L ARAN EN DADES... 5 2.1. Queixes i actuacions d ofici tramitades amb

Más detalles

EL SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS: ANÀLISI I PROPOSTES

EL SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS: ANÀLISI I PROPOSTES EL SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS: ANÀLISI I PROPOSTES EINA DE PARTICIPACIÓ 1. Introducció... 2 2. Registre i identificació... 3 3. Avaluació del I Pla estratègic de serveis socials de Catalunya...

Más detalles

Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya

Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya El Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya El Pla de Salut 2011-2015 I Tres eixos de transformació Programes de salut: més salut i per a tothom i millor qualitat de vida Nou línies

Más detalles

REINVENTANT LES POLÍTIQUES URBANES A LA URBANITZACIÓ DISPERSA I: ESTRATÈGIES DES DEL PLANEJAMENT

REINVENTANT LES POLÍTIQUES URBANES A LA URBANITZACIÓ DISPERSA I: ESTRATÈGIES DES DEL PLANEJAMENT REINVENTANT LES POLÍTIQUES URBANES A LA URBANITZACIÓ DISPERSA I: ESTRATÈGIES DES DEL PLANEJAMENT INFORMACIÓ TERRITORIAL I DINÀMIQUES URBANES Josepa Lleida Solà Cap de l Oficina Tècnica de Cartografia i

Más detalles

TEORIA I TÈCNICA DE LA FOTOGRAFIA

TEORIA I TÈCNICA DE LA FOTOGRAFIA TEORIA I TÈCNICA DE LA FOTOGRAFIA Fitxa de l assignatura Identificació 1. Nom de l assignatura Teoria i Tècnica de la Fotografia 2. Àrea CAP Titulació Publicitat i Relacions Públiques 3. Tipus Troncal

Más detalles

Guia del Pla de Salut Comunitat Valenciana

Guia del Pla de Salut Comunitat Valenciana Guia del Pla de Salut 2016-2020 Comunitat Valenciana EL PLA DE SALUT ÉS l instrument estratègic de planificació i programació de les polítiques de salut a la Comunitat Valenciana. En ell s arrepleguen

Más detalles

La governabilitat metropolitana a Europa i l Amèrica del Nord

La governabilitat metropolitana a Europa i l Amèrica del Nord La governabilitat metropolitana a Europa i l Amèrica del Nord Mariona Tomàs Col lecció_estudis Sèrie_Govern Local 13 La governabilitat metropolitana a Europa i l Amèrica del Nord La governabilitat metropolitana

Más detalles

CARTA DE SERVEIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE SABADELL

CARTA DE SERVEIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE SABADELL ANNEX: CARTA DE SERVEIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE SABADELL PRESENTACIÓ En un procés de millora del funcionament de les administracions públiques, cal incorporar mitjans i instruments per donar resposta a la

Más detalles

ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES I NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7.

ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES I NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7. ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES I NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7. EVIDÈNCIES 8. RESPONSABILITATS 9. FITXA RESUM 10. FLUXGRAMA 11.

Más detalles

Família i Escola Junts X l educació

Família i Escola Junts X l educació Presentació del web Família i Escola Junts X l educació Amb la col laboració del Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 15 de setembre de 2011

Más detalles