PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL BIGUES I RIELLS. Annex V FITXES DE PLANEJAMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL BIGUES I RIELLS. Annex V FITXES DE PLANEJAMENT"

Transcripción

1 PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL BIGUES I RIELLS Annex V FITXES DE PLANEJAMENT

2 ÍNDEX Polígons d Actuació Urbanística PAU 1 font de la Pedra PAU 2 font del Ermots PAU 4 la Sagrera PAU 5 carrer Nou PAU 6 can Guerri PAU 7 mossèn Jaume industrial PAU 8 can Vileu PAU 9 ca la Maria PAU 10 camí de la Pineda PAU 11 la Pinassa PAU 12 can Boneto PAU 13 Santiago Rusiñol PAU 14 font de l Alzinella PAU 15 can Yáñez PAU 16 castell Montbui PAU 17 carrer de la Surera PAU 18 carrer de l Arboç PAU 19 can Traver vell PAU 20 can Pruna PAU 21 plaça del Mercat PAU 22 can Badell - Montparadís PAU 23 ca n Adzet PAU 24 carrer del Llobregat PAU 25 can Barri industrial PAU 26 carrer de les Garrigues PAU 27 av. de Sant Vicenç Plans Especials d Activitat PEU 1 PEU 3 PEU 4 Ordenació Volumètrica OV.1 OV.2 OV.3 OV.4 OV.5 OV.6 OV.7 OV.8 can Ribes la Torre del Prat Àrea extractiva, zona de can Margarit Camí de la torre Carrer de la industria Carrer Anna Mogas Plaça de la fruita Carrer Anna Mogas Carrer del camí del pedregar Carrer Barcelona Avinguda de Prat de la Riba Avinguda de Catalunya Carrer de Sant Pere Avinguda de Prat de la Riba Avinguda de Catalunya Carrer de Montparadís Carrer de Bona Vista Camí del Bandà Carrer del torrent Plans de Millora Urbana PMU 1 PMU 2 PMU 4 PMU 5 PMU 6 PMU 7 PMU 8 PMU 9 PMU 10 Vallblanca mossèn Jaume can Viver can Carreras can Traver - restaurant can Gaietà - ca n Ainé can Masgrau el Turó parròquia de Bigues celler de can Barri Plans Parcials Urbanístics PPU 1 Av. Francesc Maspons PPU 2 la Calsina PPU 3.1 el Rieral Sector 1 PPU 3.2 el Rieral Sector 2 PPU 4 can Corominas PPU 5 camí del Bandà PPU 6 can Barri industrial 2 PPU 7 Regasol PPU 8 can Traver PPU 9 can Vilanova PPU 10 Can Badell

3

4 PAU POLÍGON D ACTUACIÓ URBANÍSTICA

5 Polígon d Actuació Urbanística (SUC) PAU 1 font de la Pedra LOCALITZACIÓ: série O.4 plànol O.4.1 ESCALA: 1:5.000 Polígon d Actuació Urbanística (SNC) PAU 2 font del Ermots LOCALITZACIÓ: série O.4, plànol O.4.1 ESCALA: 1:5.000 Situat al nord de Riells, confina a la banda oest amb el nucli urbà de la Vall Blanca i la resta amb sòl no urbanitzable. És travessat pel carrer de la Vall Blanca. Situat al nord-est del nucli de Riells, entre el sòl urbà de Riells i el sòl no urbanitzable. Donant final al carrer de la Font dels Ermots ,57m² 9.778,40m² 14% 15 % 23 % Urbanitzar els trams de vial que li correspon, completant la trama existent. Càrrega externa implantar les obres d urbanització amb prèvia redacció i aprovació del Projecte d Urbanització del tram de vial fora del sector per arribar al que finalitza amb cul de sac des del carrer de la Vall Blanca. Habitatge unifamiliar aïllat, clau 5b (Intensitat II). Reparcel lació econòmica, modalitat de Cooperació. Cedir obligatòria i gratuïtament a l Ajuntament els terrenys destinats a Espais lliures zones verdes i a Sistema viari. Urbanitzar l extrem nord-est de Riells del Fai, límit de sòl urbà. Habitatge unifamiliar aïllat, claus 5c (Intensitat III),. 1

6 Polígon d Actuació Urbanística (SNC) PAU 4 la Sagrera LOCALITZACIÓ: sérieo.4, plànol O.4.1 ESCALA: 1:5.000 Polígon d Actuació Urbanística (SNC) PAU 5 carrer Nou LOCALITZACIÓ: sérieo.4, plànol O.4.1 ESCALA: 1:5.000 Situat al nord de Riells, delimitat per la l avinguda de Sant Vicenç, BV-1483 i el carrer de la Sagrera. Preveu el vial que connectarà la carretera amb el carrer Zamenhoff vorejant el nucli de la Parròquia de Riells, travessat el PAU Carrer Nou. Situat al nord-est de la Parròquia de Riells. Preveu dos nous vials, l un que comunica la carretera amb el carrer Zamenhoff, a través del PAU 4 la Sagrera, alliberant així de trànsit el carrer que rodeja la Parròquia de Riells, l altre vial enllaça el passeig del Turó amb el carrer de Joaquim Mir ,95m² ,31m² 31 % 20 % 22 % 5 % Cedir obligatòria i gratuïtament a l Ajuntament els terrenys destinats a Espais lliures zones verdes i a Sistema viari. Urbanització d un nou vial i realitzar les cessions corresponents. Cedir obligatòria i gratuïtament a l Ajuntament els terrenys destinats a Espais lliures zones verdes i a Sistema viari. Implantar les obres d urbanització amb prèvia redacció i aprovació del Projecte d Urbanització. Habitatge unifamiliar aïllat, clau 5a (Intensitat I). Habitatge unifamiliar aïllat, claus 5a (Intensitat I) i 5b (Intensitat II). 2

7 Polígon d Actuació Urbanística (SNC) PAU 6 can Guerri LOCALITZACIÓ: série O4, plànol O4.1 ESCALA: 1:5.000 Polígon d Actuació Urbanística (SUC) PAU 7 mossèn Jaume industrial Sector situat al nord-est de Riells al límit del sòl urbà. A la banda no edificada del carrer del Serrat d en Guerri. Confina amb la zona urbana de Riells i amb el sòl no urbanitzable. Sector industrial situat al nord de Riells. Confina amb el PMU Mossèn Jaume, amb la carretera BV-1483 i amb el sòl urbà de Riells ,15m² ,98m² 2,5 % 30 % Cedir obligatòria i gratuïtament a l Ajuntament els terrenys destinats a Espais lliures zones verdes i a Sistema viari. L edificació s haurà d adaptar al màxim a la topografía existent. Implantar les obres d urbanització amb prèvia redacció i aprovació del Projecte d Urbanització. Habitatge unifamiliar aïllat, clau 5c (Intensitat III). Industrial jardí, clau 7a. Industrial. Reparcel lació econòmica, modalitat de Cooperació. 3

8 Polígon d Actuació Urbanística (SNC) PAU 8 Can Vileu LOCALITZACIÓ: série O4, plànol O4.1 ESCALA: 1:5.000 Polígon d Actuació Urbanística (SNC) PAU 9 ca la Maria Situat al sud de la parròquia de Riells dins la illa formada pels carrers del Doctor Zamenhoff, passeig de Mossèn Jaume Plans i carrer de la Font de l Alzinella. Situat a la zona central de Riells delimitat pels carrers Zamenhof i el carrer dels Enamorats. Preveu un vial en cul de sac en sentit longitudinal i un per a vianants en sentit transversal ja que hi ha un important desnivell entre els dos carrers que el delimiten ,98m² 0,50m² sostre/m² sòl 18,5hab/ha. 8 % Cedir i urbanitzar el vial amb prèvia redacció i aprovació del Projecte d Urbanització. Habitatge unifamiliar i agrupat, amb les condicions de l Ordenació Volumètrica clau OV. Edificació d habitatge unifamiliar aparellat en PB+1PP+Golfes ,75m² 17 % 33 % Cedir obligatòria i gratuïtament a l Ajuntament els terrenys destinats a Espais lliures zones verdes i a Sistema viari. Implantar les obres d urbanització amb prèvia redacció i aprovació del Projecte d Urbanització. Ordenació volumètrica, clau OV. Número màxim d habitatges:12 habitatge unifamiliar agrupat en tres edificacions de 4 habitatges amb un sostre màxim de 2025m², les separacions mínimes seran: a carrer 3m i entre blocs 6m, per la resta de paràmetres serà d aplicació els de la clau 5c. Es podrà variar la geometria en planta dels edificis. 4

9 Polígon d Actuació Urbanística (SNC) PAU 10 camí de la Pineda ,5m² Implantar les obres d urbanització amb prèvia redacció i aprovació del Projecte d Urbanització. El projecte de reparcel lació està en tràmit. Habitatge unifamiliar aïllat, claus 5b (Intensitat II), 5c (Intensitat III) i 5e (Intensitat V). Reparcel lació econòmica, modalitat de Compensació. Sector discontinu on la cessió per equipament es concentra en l àmbit situat entre el passeig de Mossèn Jaume Plans i el PAU 13 la Pinassa, i la zona amb l aprofitament i la zona verda es situen a l altre sector situat a l oest de Riells i a l altra banda de la carretera BV-1483, avinguda de Sant Vicenç. 5

10 Polígon d Actuació Urbanística (SNC) PAU 11 la Pinassa Polígon d Actuació Urbanística (SNC) PAU 12 can Boneto Situat a l oest de Riells, confina amb el PAU Camí de la Pineda, sector 2 i el sòl urbà de Riells. Preveu un vial que travessa el sector des del carrer de la Font de l Alzinella fins el passeig de Mossèn Jaume Plans. Situat al sud de Riells. Confina amb el PAU font de l Alzinella per la banda oest, al sud amb el PAU Santiago Rusiñol i la resta amb el sòl urbà de Riells ,07m² 15 % 50 % m² 24 % 10 % Cedir obligatòria i gratuïtament a l Ajuntament els terrenys destinats a Equipament i a Sistema viari. Implantar les obres d urbanització amb prèvia redacció i aprovació del Projecte d Urbanització. En base a l acord del Consistori de Bigues i Riells de 27/12/90, l Ajuntament participarà en la implantació de les obres d urbanització en un 50% del cost de la pavimentació del vial pel què fa a la capa de rodadura de la calçada i l enllumenat públic. S inclou la implantació dels serveis en el tram del vial entre el Passeig Mossèn Jaume i el límit del present Polígon, que discorre pel sector contigu del PAU 10 Camí de la Pineda. Habitatge unifamiliar aïllat, clau 5b (Intensitat II). Cedir obligatòria i gratuïtament a l Ajuntament els terrenys destinats a Espais lliures i a Sistema viari. Urbanitzar el carrer de la Font de l Alzinella. Habitatge unifamiliar aïllat, clau 5c (Intensitat III). 6

11 Polígon d Actuació Urbanística (SNC) PAU 13 Santiago Rusiñol Situat al sud de Riells. Confina a l oest amb la carretera BV-1483 avinguda de Sant Vicenç, al nord amb el PAU 12 Can Boneto i la resta amb el PAU 14 Font de l Alzinella ,40m² 20 % 6 % Cedir obligatòria i gratuïtament a l Ajuntament els terrenys destinats a Espais lliures i a Sistema viari. Urbanització de les obres d urbanització bàsiques. Habitatge unifamiliar aïllat, claus 5c (Intensitat III), 7

Avaluació econòmica i financera dels polígons i sectors

Avaluació econòmica i financera dels polígons i sectors Avaluació econòmica i financera dels polígons i sectors Volum V PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL ALELLA AVALUACIÓ ECONÒMICA DELS POLÍGONS I SECTORS POUM Ajuntament d Alella Maig 2014 AVALUACIÓ ECONÒMICA

Más detalles

MPGO Ampliació centre docent C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí EMPLAÇAMENT

MPGO Ampliació centre docent C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí EMPLAÇAMENT Ajuntament de Mataró R E S U M gener 2013 Modificació puntual del Pla General d ordenació: Ampliació del centre educatiu situat al c. DAMIÀ CAMPENY cantonada c. SANT AGUSTÍ 1. OBJECTE I FINALITAT. Ampliar

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS PROMOTOR ARQUITECTE REDACTOR AJUNTAMENT DE PONTÓS JOSEP SALLO COLLELL DATA: ABRIL 2013 1 1.- MEMÒRIA

Más detalles

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ VILANOVA I LA GELTRÚ EMPLAÇAMENT PARCEL LA DADES DEL CADASTRE Dades del

Más detalles

RELACIÓ DE PROPIETARIS QUE SUBSCRIUEN AQUEST DOCUMENT

RELACIÓ DE PROPIETARIS QUE SUBSCRIUEN AQUEST DOCUMENT DOCUMENT DE COMPROMISOS I GARANTIES Es confegeix aquest Document en compliment de l art. 97.1 del TRLU, que determina, per als plans urbanístics derivats d iniciativa privada, a més dels continguts establerts

Más detalles

Article 246 de les normes urbanístiques. Condicions de desenvolupament del Sector PPU Can Perolada III

Article 246 de les normes urbanístiques. Condicions de desenvolupament del Sector PPU Can Perolada III MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DEL POUM D ANGLÈS Article 246 de les normes urbanístiques. Condicions de desenvolupament del Sector PPU-06.3 - Can Perolada III Serveis Tècnics Municipals Gener 2017 MODIFICACIÓ

Más detalles

VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP. VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES.

VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP. VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES. VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES. Emplaçament (el lateral vertical indica el nord) 1 Vista aèria de la parcel

Más detalles

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL COMTE DE REUS I DE COVADONGA DE SABADELL. DESEMBRE 2006

Más detalles

Del PERI del Raval al Pla de Barris del

Del PERI del Raval al Pla de Barris del Del PERI del Raval al Pla de Barris del Fa deu anys de l obertura de la Rambla del Raval. El projecte responia a la necessitat de crear nous espais públics, en un barri d alta densitat urbana. Els anys

Más detalles

PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA

PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA M ASSUMPCIÓ PUIG I HORS---JOSEP SANLLEHI I PIJOAN. arquitectes.c/ Nou nª 8 2º 3ª.17001.GIRONA.tfn. 972.20.39.39 PLA DE MILLORA

Más detalles

II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE. EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s)

II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE. EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s) II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s) Cosmocaixa, Barcelona, 22 i 23 de març de 2017 EL MUNICIPI DEL

Más detalles

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL SUBd-10 DE MOLLERUSA

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL SUBd-10 DE MOLLERUSA PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL SUBd-10 DE MOLLERUSA ÍNDEX GENERAL I MEMÒRIA II FITXES DE FINQUES APORTADES III FITXES DE FINQUES RESULTANTS IV COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ

Más detalles

* Centres de formació superior (formació professional, acadèmies,...).

* Centres de formació superior (formació professional, acadèmies,...). Àrea administrativa: Serveis jurídics. Telecomunicacions. Serveis informàtics. Serveis de traducció. Àrea de personal: Cursos de formació tècnica en general. CENTRES DE SABER * Centres de formació superior

Más detalles

Normativa doc. aprovació inicial desembre 2014

Normativa doc. aprovació inicial desembre 2014 doc. aprovació inicial - desembre de 2014 Land Urbanisme i Projectes SLP doc. aprovació inicial -desembre de 2014 ÍNDEX TÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL....11 CAPÍTOL PRIMER - NATURALESA, ABAST

Más detalles

PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL POLÍGON D ACTUACIÓ URBANÍSTICA

PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL POLÍGON D ACTUACIÓ URBANÍSTICA PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL POLÍGON D ACTUACIÓ URBANÍSTICA MASIA LA TORRE Vacarisses Juny 2015 ÍNDEX MEMÒRIA. 1. OBJECTE I ANTECEDENTS URBANÍSTICS. 2. PLANEJAMENT VIGENT. 3. SEGREGACIONS PRÈVIES. 4.

Más detalles

AJUNTAMENT DE HORTA DE SANT JOAN

AJUNTAMENT DE HORTA DE SANT JOAN MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE HORTA DE SANT JOAN Modificació del Pla Parcial Carretera dels Ports AJUNTAMENT DE HORTA DE SANT JOAN NOVEMBRE 2008 INDEX MEMORIA ANNEX PLANOLS

Más detalles

FERNANDO ARAGONÉS SEIJO, secretari general de l Ajuntament de Sitges (Barcelona)

FERNANDO ARAGONÉS SEIJO, secretari general de l Ajuntament de Sitges (Barcelona) FERNANDO ARAGONÉS SEIJO, secretari general de l Ajuntament de Sitges (Barcelona) C E R T I F I C O : Que la Junta de la Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de setembre de 2013 va adoptar,

Más detalles

MUC Mapa urbanístic de Catalunya. Guia breu visor MUC

MUC Mapa urbanístic de Catalunya. Guia breu visor MUC MUC Mapa urbanístic de Catalunya Guia breu visor MUC Maig 2011 Guia breu per treure el màxim rendiment a l aplicació del visor del Mapa urbanístic de Catalunya Aquest document pretén ser un conjunt de

Más detalles

FITXES NORMATIVES DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

FITXES NORMATIVES DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES FITXES NORMATIVES DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. Text refós aprovació definitiva. Acord CTUB 28/07/2011 1 FITXES NORMATIVES DEL

Más detalles

EDICTE de 24 de gener de 2012, sobre acords de la Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona referents al municipi de Cambrils.

EDICTE de 24 de gener de 2012, sobre acords de la Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona referents al municipi de Cambrils. 4937 EDICTE de 24 de gener de 2012, sobre acords de la Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona referents al municipi de Cambrils. La Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona, en les sessions

Más detalles

ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS

ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS OBJECTIU ESTUDI PREVI DE NOVA L ESTUDI ESTACIÓ PREVI REUS BELLISSENS EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT HA REDACTAT UN ESTUDI

Más detalles

Guia pràctica. d organització d actes públics per a les entitats APLICACIÓ DE L ORDENANÇA DE VIA PÚBLICA

Guia pràctica. d organització d actes públics per a les entitats APLICACIÓ DE L ORDENANÇA DE VIA PÚBLICA Guia pràctica d organització d actes públics per a les entitats APLICACIÓ DE L ORDENANÇA DE VIA PÚBLICA Mataró - 2011 Índex 1. Plans d autoprotecció 7 2. Assegurança de responsabilitat civil 7 3. Vigilància

Más detalles

NORMATIVA PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE L ESCALA

NORMATIVA PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE L ESCALA PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE L ESCALA Aprovat per la C.T.U.G. en data 2 de juny del 1993 Publicada l aprovació definitiva al D.O.G.C núm. 1.770 de 14-07-93 Publicada la normativa al B.O.P 109 de 4.09.93

Más detalles

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES NORMATIVA. Text Refós segons acord de la C.T.U.G. de 11 de febrer de 2010

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES NORMATIVA. Text Refós segons acord de la C.T.U.G. de 11 de febrer de 2010 PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES NORMATIVA Text Refós segons acord de la C.T.U.G. de 11 de febrer de 2010 L equip redactor març 2010 2 ÍNDEX TÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL....11

Más detalles

En funció de la talla de parcel.la, de la intensitat d'edificació i del tipus edificatori, s'estableixen sis categories.

En funció de la talla de parcel.la, de la intensitat d'edificació i del tipus edificatori, s'estableixen sis categories. SECCIÓ CINQUENA. ZONA DE CIUTAT JARDÍ (8) Art. 143. Definició Correspon a àrees de sòl urbà destinades a usos residencials, que estan consolidades amb el tipus d'ordenació d'edificació aïllada, o bé amb

Más detalles

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANTA CRISTINA D ARO NORMATIVA. Text Refós segons acord CU Girona. Aprovació Definitiva

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANTA CRISTINA D ARO NORMATIVA. Text Refós segons acord CU Girona. Aprovació Definitiva PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANTA CRISTINA D ARO NORMATIVA Text Refós segons acord CU Girona. Aprovació Definitiva 24-07-07 2 ÍNDEX TÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL....11 CAPÍTOL

Más detalles

PLA D HABITATGE DE BARCELONA INFORME DE PROGRÉS AL CONSELL DE CIUTAT

PLA D HABITATGE DE BARCELONA INFORME DE PROGRÉS AL CONSELL DE CIUTAT PLA D HABITATGE DE BARCELONA 2004-2010 INFORME DE PROGRÉS AL CONSELL DE CIUTAT 12 d abril de 2007 INDEX EL PLA D HABITATGE DE BARCELONA 2004-2010. ELS OBJECTIUS. INFORME DE PROGRÉS 2004-2007 PLANEJAMENT

Más detalles

CARRERS DE CONVIVÈNCIA

CARRERS DE CONVIVÈNCIA CARRERS DE CONVIVÈNCIA El 4 d octubre de 2013 el Consell de Ministres va aprovar el Projecte de llei que modificarà l actual Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. Entre

Más detalles

INDEX PLA PARCIAL URBANÍSTIC 1. MEMÒRIA INFORMACIÓ 2. PLANOLS INFORMACIÓ

INDEX PLA PARCIAL URBANÍSTIC 1. MEMÒRIA INFORMACIÓ 2. PLANOLS INFORMACIÓ INDEX PLA PARCIAL URBANÍSTIC 1. MEMÒRIA INFORMACIÓ 1. Promotor i iniciativa. 2. Objecte i justificació 3. Documents i determinacions del pla parcial urbanístic 4. Àmbit territorial i urbanístic 5. Planejament

Más detalles

Modificació puntual del PDUCO i PLA DIRECTOR URBANÍSTIC Parc d Innovació del Cuir i la Marroquineria Igualada Jorba

Modificació puntual del PDUCO i PLA DIRECTOR URBANÍSTIC Parc d Innovació del Cuir i la Marroquineria Igualada Jorba 1. Document comprensiu 2. Memòria 3. Normes urbanístiques 4. Plànols d informació i ordenació 5. Informe de sostenibilitat ambiental 6. Estudi d avaluació de la mobilitat generada 7. Avaluació econòmica

Más detalles

Pla d ordenació urbanística municipal de Calafell. Informe de resposta a les al legacions presentades a l aprovació inicial

Pla d ordenació urbanística municipal de Calafell. Informe de resposta a les al legacions presentades a l aprovació inicial Pla d ordenació urbanística municipal de Calafell Informe de resposta a les al legacions presentades a l aprovació inicial 01 Part 1 de 2 02 Part 2 de 2 Pla d ordenació urbanística municipal de Calafell

Más detalles

CEMENTIRI DE MONTJUÏC, BARCELONA - PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE NINXOLS A L AGRUPACIÓ 12, VIA ST JOAQUIM 1/2

CEMENTIRI DE MONTJUÏC, BARCELONA - PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE NINXOLS A L AGRUPACIÓ 12, VIA ST JOAQUIM 1/2 CEMENTIRI DE MONTJUÏC, BARCELONA - PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE NINXOLS A L AGRUPACIÓ 12, VIA ST JOAQUIM 1/2 Ubicació: Montjuic Data d entrega: Juliol 2011 Import execució: 95.059,55 REHABILITACIÓ

Más detalles

Projecte d Urbanització del Pla Especial de l Estació

Projecte d Urbanització del Pla Especial de l Estació Projecte d Urbanització del Pla Especial de l Estació Emplaçament Emplaçament Cronologia 1/5 1993 Novembre, al legacions a l avantprojecte tram AVE entre Saragossa i Lleida per la Paeria (Ple del 19/11/93)

Más detalles

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo)

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Districte de Sant Martí Juliol de 2013 BIM/SA Barcelona d Infraestructures Municipals La

Más detalles

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES (GARRAF)

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES (GARRAF) AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES (GARRAF) PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA (TEXT REFÓS QUE INCORPORA LES PRESCRIPCIONS DE L ACORD D APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA COMISSIÓ D URBANISME DE BARCELONA DE 18 DE JULIOL

Más detalles

EDUCACIÓ VIÀRIA A 4t CURS D EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ VIÀRIA A 4t CURS D EDUCACIÓ PRIMÀRIA EDUCACIÓ VIÀRIA EDUCACIÓ VIÀRIA A 4t CURS D EDUCACIÓ PRIMÀRIA INFORMACIÓ PER AL MESTRE El concepte d educació viària va molt més enllà de saber conduir un vehicle a partir dels catorze o dels divuit anys.

Más detalles

PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DE LA UA-XI B EN EL TERME MUNICIPAL DE DOSRIUS ( TEXT MODIFICAT I REFÓS )

PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DE LA UA-XI B EN EL TERME MUNICIPAL DE DOSRIUS ( TEXT MODIFICAT I REFÓS ) PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DE LA UA-XI B EN EL TERME MUNICIPAL DE DOSRIUS ( TEXT MODIFICAT I REFÓS ) Gener / Febrer 2013 ÍNDEX UA XI B.- ANTECEDENTS, SITUACIÓ ACTUAL I ASPECTES COMUNS DE LES UNITAT D ACTUACIÓ

Más detalles

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DE BÉNS I PAISATGES EA-E E 012. Situació urbanística de la localització. SU 4b Ciutat jardí. PU-A: edifici d'interès

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DE BÉNS I PAISATGES EA-E E 012. Situació urbanística de la localització. SU 4b Ciutat jardí. PU-A: edifici d'interès Ca l'angeleta Neula - Can Barrau - Can Nasi 358 60 10 Carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, s/n X 458997 Y 4603522 de casa rural dels segles XVII-XVIII (conserva les obertures de reduït tamany, l'absència

Más detalles

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori EL POUM -instrument d ordenació integral del municipi -planificació del desenvolupament del territori -definició i ordenació de diferents aspectes de la ciutat (carrers, edificis, parcs i equipaments)

Más detalles

Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès Occidental Annex III: Fitxes municipals dels polígons

Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès Occidental Annex III: Fitxes municipals dels polígons Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès Occidental Annex III: Fitxes municipals dels polígons Realitzat amb l assistència Amb el suport de: 1 2 Índex

Más detalles

AJUNTAMENT DE LA VALL D EN BAS

AJUNTAMENT DE LA VALL D EN BAS AJUNTAMENT DE LA VALL D EN BAS MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DEL PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM), INCLOU 29 MODIFICACIONS DOCUMENT PER A L APROVACIÓ INICIAL CARME BOSCH I ARAUZ, Arquitecta redactora

Más detalles

2. NORMES URBANÍSTIQUES

2. NORMES URBANÍSTIQUES 2. NORMES URBANÍSTIQUES CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS Article 1.- Àmbit i objecte 1. L àmbit d aquest Pla de millora urbana és el del Sector 04d de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació

Más detalles

Avaluació del cost de les obres d urbanització d espais lliures (Mètode M.S.E.L.) Avaluació del cost de les obres d urbanització d espais lliures

Avaluació del cost de les obres d urbanització d espais lliures (Mètode M.S.E.L.) Avaluació del cost de les obres d urbanització d espais lliures Avaluació del cost de les obres d urbanització d espais lliures (Mètode M.S.E.L.) Cristian Benito Manrique MÀSTER EN GESTIÓ URBANÍSTICA Sumari 1. Introducció 2. Objectius 3. Dades d estudi 4. Fórmula fonamental

Más detalles

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALELLA II. NORMATIVA

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALELLA II. NORMATIVA PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALELLA II. NORMATIVA (Text Refós de data 28/9/2007) 1 2 PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALELLA II. NORMATIVA (Text Refós de data 28/9/2007) Per l equip

Más detalles

SECTOR PP3. PLA PARCIAL COSTA BRAVA, PASSEIG DELA MARINA.INEDA DE MAR 1

SECTOR PP3. PLA PARCIAL COSTA BRAVA, PASSEIG DELA MARINA.INEDA DE MAR 1 SECTOR PP3. PLA PARCIAL COSTA BRAVA, PASSEIG DELA MARINA.INEDA DE MAR 1 ÍNDEX GENERAL TEXT REFOS 1. MEMÒRIA. INFORMACIÓ I ANTECEDENTS 1.1. Àmbit i descripció general. 1.2. Usos del sòl 1.3. El Pla General

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL 4/ 2014 PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON

MODIFICACIÓ PUNTUAL 4/ 2014 PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON MODIFICACIÓ PUNTUAL 4/ 2014 PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON Ampliació de l àmbit dels terrenys destinats pel Pla General a Equipaments i Càmpings, a la zona de Creixenturri. ÍNDEX MEMÒRIA 1.

Más detalles

MODIFICACIÓ PLA GENERAL D ORDENACIÓ EL SORRALL

MODIFICACIÓ PLA GENERAL D ORDENACIÓ EL SORRALL MODIFICACIÓ PLA GENERAL D ORDENACIÓ EL SORRALL MEMÒRIA DESCRIPTIVA 1.0 INTRODUCCIÓ Pla general de 1996 El Pla general preveia pel Sorrall el desenvolupament d un sector de sòl urbanitzable programat a

Más detalles

CONNEXIÓ FERROVIÀRIA RIA EN AMPLE INTERNACIONAL ENTRE TARRAGONA I LA FRONTERA FRANCESA. 17 d abril de 2012

CONNEXIÓ FERROVIÀRIA RIA EN AMPLE INTERNACIONAL ENTRE TARRAGONA I LA FRONTERA FRANCESA. 17 d abril de 2012 CONNEXIÓ FERROVIÀRIA RIA EN AMPLE INTERNACIONAL ENTRE TARRAGONA I LA FRONTERA FRANCESA 17 d abril de 2012 Agenda catalana del Corredor Mediterrani: situació actual Le Perthús PERPINYÀ Portbou PRINCIPALS

Más detalles

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 1 ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 5D109 COMPANYIA D URBANITZACIÓ DE LES ALTURES N.E. D HORTA LES ROQUETES Barcelona, 2015 2 INTRODUCCIÓ

Más detalles

Pla de foment de la bicicleta a Barcelona. Ajuntament de Barcelona Direcció de Serveis de Mobilitat

Pla de foment de la bicicleta a Barcelona. Ajuntament de Barcelona Direcció de Serveis de Mobilitat Pla de foment de la bicicleta a Barcelona Ajuntament de Barcelona Direcció de Serveis de Mobilitat Juliol 2012 Dades bàsiques de la bicicleta Resulta necessari un canvi de model en els desplaçaments ciclistes,

Más detalles

INFORMES PER AL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL

INFORMES PER AL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA Ordre del dia de la sessió del 29 de gener de 2014 Número: 1/2014 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, si escau. INFORMES PER AL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ

Más detalles

Plaça de les Glòries. Comissió de seguiment

Plaça de les Glòries. Comissió de seguiment Plaça de les Glòries Comissió de seguiment 13 d abril de 2016 1 TEMES 1. Planejament a Glòries 2. Previsions de Mobilitat 3. Seguiment de les obres del túnel 4. Urbanització provisional 5. Canòpia 6. Rec

Más detalles

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L ÀMBIT GRANVIA - LLOBREGAT

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L ÀMBIT GRANVIA - LLOBREGAT PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L ÀMBIT GRANVIA - LLOBREGAT 1. Document comprensiu 2. Memòria 3. Normativa urbanística 4. Documentació gràfica 5. Estudi ambiental estratègic 6. Estudi d avaluació de la mobilitat

Más detalles

PROYECTO DE REPARCELACIÓN (segregación)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN (segregación) PROYECTO DE REPARCELACIÓN (segregación) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 2.- MEMORIA URBANÍSTICA. ÍNDICE 1.01.- ENCARGO 1.02.- PROMOTORES 1.03.- TÉCNICOS REDACTORES 1.04.- EMPLAZAMIENTO,

Más detalles

Ajuntament Sant Pere de Ribes

Ajuntament Sant Pere de Ribes EDICTE/ Amb data 20 d octubre de 2016, el Sr. Josep Moya Ibáñez, Alcalde accidental de l Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ha dictat el Decret, del contingut següent : DECRET 1042/2016 APROVACIÓ ADMESOS

Más detalles

D una part, el Sr. Josep Aran Trullàs, Primer Tinent d Alcalde i Regidor de l Àrea de Planificació del Territori de l AJUNTAMENT DE TERRASSA.

D una part, el Sr. Josep Aran Trullàs, Primer Tinent d Alcalde i Regidor de l Àrea de Planificació del Territori de l AJUNTAMENT DE TERRASSA. CONVENI URBANÍSTIC PER A LA DETERMINACIÓ DELS CRITERIS DE REPARTIMENT DE L APROFITAMENT DEL SECTOR DE SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT DE LA CARRETERA DE MONTCADA (PA-MON330) DE TERRASSA A la ciutat de Terrassa,

Más detalles

CERTIFICACIÓ D EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D EDIFICIS

CERTIFICACIÓ D EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D EDIFICIS CERTIFICACIÓ D EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D EDIFICIS Divisió de Gestió Energètica Institut Català d Energia Gener 2014 NOU PROCEDIMENT DE CERTIFICACIÓ A) PER QUÈ AQUESTS CANVIS? Atesa la probable aprovació

Más detalles

REFOSA Desembre DOCUMENT C.1 NORMES URBANÍSTIQUES

REFOSA Desembre DOCUMENT C.1 NORMES URBANÍSTIQUES Aquest text consolidat és per facilitar-ne la lectura, porta incorporades les modificacions que s hi ha fet. Els textos consolidats no tenen validesa oficial i no substitueixen els publicats als diaris

Más detalles

PLA D ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES DEL GARRAF

PLA D ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES DEL GARRAF PLA D ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES DEL GARRAF SITGES I VILANOVA I LA GELTRÚ JUNY 2007 Consultor: Promotor: PLA D ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES DEL GARRAF

Más detalles

I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96).

I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96). M E M Ò R I A I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1. ANTECEDENTS. I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96). El Pla General d Ordenació de Mataró 1996 (d ara endavant PGOM 96),

Más detalles

VALORACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA RONDA IBÈRICA, 73. VILANOVA i la GELTRÚ LC.04. (305) 1. DADES BÀSIQUES. Situació, Sector Sant Jordi

VALORACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA RONDA IBÈRICA, 73. VILANOVA i la GELTRÚ LC.04. (305) 1. DADES BÀSIQUES. Situació, Sector Sant Jordi VALORACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA RONDA IBÈRICA, 73 VILANOVA i la GELTRÚ LC.04. (305) 1. DADES BÀSIQUES. Situació, Sector Sant Jordi Emplaçament (el lateral vertical indica el nord) 1 Fitxa del cadastre

Más detalles

L Ajuntament de Barcelona reordena l accés d autocars turístics a la basílica de la Sagrada Família

L Ajuntament de Barcelona reordena l accés d autocars turístics a la basílica de la Sagrada Família 3 de Novembre de 2011 L Ajuntament de Barcelona reordena l accés d autocars» La proposta municipal treballa en tres eixos bàsics: la creació d una zona de pacificació de trànsit al voltant de la basílica,

Más detalles

MODIFICACIÓ DE POUM A L ÀMBIT DE L'ASTILLERO. MALGRAT DE MAR. Juny 2.014

MODIFICACIÓ DE POUM A L ÀMBIT DE L'ASTILLERO. MALGRAT DE MAR. Juny 2.014 MODIFICACIÓ DE POUM A L ÀMBIT DE L'ASTILLERO. MALGRAT DE MAR. Juny 2.014 Ricard Casademont i Altimira, arquitecte 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 1.1 ANTECEDENTS 1.2 PLANEJAMENT VIGENT 1.3 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

Más detalles

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER LA IMPLANTACIÓ DE CÀMPING AL T.M D ALÒS DE BALAGUER INICIAL

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER LA IMPLANTACIÓ DE CÀMPING AL T.M D ALÒS DE BALAGUER INICIAL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER LA IMPLANTACIÓ DE CÀMPING AL T.M D ALÒS DE BALAGUER INICIAL JUNY DE 2011 MEMÒRIES, NORMATIVA, PLA ETAPES, ANNEXES I PLÀNOLS PROMOTOR: BENET JIMENEZ PINEDA REDACTOR: ESTUDI BONAIRE

Más detalles

Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella. Tapioles - M18

Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella. Tapioles - M18 Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella Tapioles - M18 Ajuntament de Bassella Aprovació inicial Juliol de 2014 ÍNDEX GENERAL 1- Memòria

Más detalles

PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL POLÍGON D' ACTUACIÓ UA3 DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L ESTACIÓ - LLEIDA

PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL POLÍGON D' ACTUACIÓ UA3 DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L ESTACIÓ - LLEIDA PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL POLÍGON D' ACTUACIÓ UA3 DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L ESTACIÓ - LLEIDA PROMOTOR JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON D' ACTUACIÓ UA3 DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L ESTACIÓ -

Más detalles

CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, L HOSPITALET DE LLOBREGAT

CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, L HOSPITALET DE LLOBREGAT CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, L HOSPITALET DE LLOBREGAT CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, A L HOSPITALET DE LLOBREGAT El projecte s integra dins del conjunt d intervencions

Más detalles

Nous projectes als polígons

Nous projectes als polígons 00 Nous projectes als polígons Catàleg dels Polígons Industrials de Barberà del Vallès Àrea d aparcaments i serveis Área de aparcamientos y servicios Centre d aparcaments de vehícles industrials i serveis

Más detalles

Implantació de sistemes d aigües grises

Implantació de sistemes d aigües grises Sant Cugat del Vallès Implantació de sistemes d aigües grises Marta Oliver Qualitat i Planificació Ambiental Servei de Medi Ambient 24 de març de 2015, Sant Cugat del Vallès 1. Perquè una ordenança d estalvi

Más detalles

PONÈNCIA TÈCNICA DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA Ordre del dia de la sessió del 16 de juliol de 2014 Número: 5/2014

PONÈNCIA TÈCNICA DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA Ordre del dia de la sessió del 16 de juliol de 2014 Número: 5/2014 PONÈNCIA TÈCNICA DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA Ordre del dia de la sessió del 16 de juliol de 2014 Número: 5/2014 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, si escau. PLANEJAMENT

Más detalles

Normativa urbanística. Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament a Catalunya TERRES DE L EBRE

Normativa urbanística. Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament a Catalunya TERRES DE L EBRE Normativa urbanística Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament a Catalunya Juliol 2010 Direcció General d Urbanisme - Departament de Política Territorial i Obres Públiques 2 Direcció

Más detalles

principals i aplicació

principals i aplicació L Ll i d i t l í t í ti La Llei d espais naturals: orígens, característiques principals i aplicació Índex 1. El context general. Algunes referències sobre la situació del Patrimoni natural en el moment

Más detalles

1.Règim urbanístic del sòl. Curs Arquitectes municipals de petits i mitjans municipis (2012)

1.Règim urbanístic del sòl. Curs Arquitectes municipals de petits i mitjans municipis (2012) 1.Règim urbanístic del sòl Curs Arquitectes municipals de petits i mitjans municipis (2012) Sònia SòniaBofarull Bofarull--Jordi JordiDomènech Francesc Huertas Huertas 1.1 El sòl urbà 1.2 El sòl no urbanitzable

Más detalles

3. TAXACIÓ DELS DRETS, EDIFICACIONS, Sector SUD- 1, "Costa dels Carros, PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL

3. TAXACIÓ DELS DRETS, EDIFICACIONS, Sector SUD- 1, Costa dels Carros, PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL Sector SUD- 1, "Costa dels Carros, DE ROSSELLÓ JUNTA DE COMPENSACIÓ TEXT APROVACIÓ DEFINITIVA -- SETEMBRE 2012 3. TAXACIÓ DELS DRETS, EDIFICACIONS, CONSTRUCCIONS O CULTIUS

Más detalles

AVANÇ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER APARCAMENT DE VEHICLES PESANTS A LA MANCOMUNITAT

AVANÇ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER APARCAMENT DE VEHICLES PESANTS A LA MANCOMUNITAT AVANÇ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER APARCAMENT DE VEHICLES PESANTS A LA MANCOMUNITAT PLÀNOLS D INFORMACIÓ I ORDENACIÓ 1 Situació i emplaçament...e: 10.000 i 1/2.000 2 Foto aèria..... E: 1/1.000 3 Estructura

Más detalles

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT PLA DE MILLORA URBANA PMU 13 : Carrer Barcelona Novembre 2010, Aprovació inicial Girona EQUIP REDACTOR: TALLER D ARQUITECTURA I TERRITORI José González Baschwitz, arquitecte

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Roj: STSJ CAT 8653/2015 - ECLI:ES:TSJCAT:2015:8653 Id Cendoj: 08019330032015100598 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Barcelona Sección: 3 Nº de Recurso: 293/2012 Nº de

Más detalles

Territori i Sostenibilitat destinarà més de 4 MEUR fins al 2018 a construir nous carrils bici arreu de Catalunya

Territori i Sostenibilitat destinarà més de 4 MEUR fins al 2018 a construir nous carrils bici arreu de Catalunya Territori i Sostenibilitat destinarà més de 4 MEUR fins al 2018 a construir nous carrils bici arreu de Catalunya El conseller Josep Rull ha anunciat l impuls de més d una desena de projectes específics

Más detalles

ORDENACIÓ DE L ESPAI I L ACCÉS A ESTACIONS D AUTOBUSOS

ORDENACIÓ DE L ESPAI I L ACCÉS A ESTACIONS D AUTOBUSOS ORDENACIÓ DE L ESPAI I L ACCÉS A ESTACIONS D AUTOBUSOS Juny de 2013 IX Jornada tècnica de mobilitat local: Espai viari i autobús 1 INDEX 1. Les estacions d autobusos de la Generalitat de Catalunya 2. Estacions

Más detalles

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4)

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. II Núm. 2 (2011): 1-7 -Crònica- DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A CANÀRIES (pp.5-7) ADOLFO JIMÉNEZ JAÉN Profesor

Más detalles

Informe mensual. Gener de CAP Vilanova del camí 1

Informe mensual. Gener de CAP Vilanova del camí 1 Informe mensual Gener de 2017 CAP Vilanova del camí 1 DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat 4 obres de carreteres en execució per un import de 16 M (IVA inclòs) Millora del ferm

Más detalles

TEX REFÓS DEL PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL SECTOR PMU CAN MONTLLOR DE TERRASSA.-

TEX REFÓS DEL PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL SECTOR PMU CAN MONTLLOR DE TERRASSA.- TEX REFÓS DEL PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL SECTOR PMU CAN MONTLLOR DE TERRASSA.- Gener, 2008 Reparcel lació del PMU Can Montllor 1 FINCA INICIAL: FINQUES RESULTANTS: (sense subdivisions de les parcel

Más detalles

5. Gualba 2016 / / B 20/05/2016 Pla especial urbanístic d'ampliació de l'hotel Masferrer

5. Gualba 2016 / / B 20/05/2016 Pla especial urbanístic d'ampliació de l'hotel Masferrer COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA Ordre del dia de la sessió del 24 de maig de 2016 Número: 3/2016 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, si escau. POUM S 2. Castellar del Vallès 2013

Más detalles

www.valls.cat Troba'ns a VisitaValls

www.valls.cat Troba'ns a VisitaValls www.valls.cat Troba'ns a VisitaValls RUTES GUIADES PER VALLS La Ciutat de Valls us convida a gaudir d'una ruta turística guiada pel centre històric de la capital de l'alt Camp. Totes les rutes tenen una

Más detalles

Foto: Albert Oliveras ANYS DEL TREN DE SARRIÀ. calendari 2014

Foto: Albert Oliveras ANYS DEL TREN DE SARRIÀ. calendari 2014 Foto: Albert Oliveras a a calendari 2014 Foto: Albert Oliveras gener 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Estació de la Molina el 1925, poc després que

Más detalles

NORMATIVA URBANISTICA DE REFERENCIA

NORMATIVA URBANISTICA DE REFERENCIA CONDICIONS TÈCNIQUES I D EMPLAÇAMENT PER LA IMPLANTACIÓ EN UN EDIFICI EXISTENT D UN ESTABLIMENT D ÚS RESIDENCIAL PUBLIC (PENSIÓ) AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA. Definició ús residencial públic: Edifici

Más detalles

Meridiana. Taula de Participació

Meridiana. Taula de Participació Meridiana Taula de Participació 19 de novembre de 2015 1 ORDRE DEL DIA 1. Constitució de la Taula de Participació 2. Els estudis fets fins ara: 1. Diagnosi prèvia i propostes marc per al nou espai meridiana

Más detalles

REINVENTANT LES POLÍTIQUES URBANES A LA URBANITZACIÓ DISPERSA I: ESTRATÈGIES DES DEL PLANEJAMENT

REINVENTANT LES POLÍTIQUES URBANES A LA URBANITZACIÓ DISPERSA I: ESTRATÈGIES DES DEL PLANEJAMENT REINVENTANT LES POLÍTIQUES URBANES A LA URBANITZACIÓ DISPERSA I: ESTRATÈGIES DES DEL PLANEJAMENT INFORMACIÓ TERRITORIAL I DINÀMIQUES URBANES Josepa Lleida Solà Cap de l Oficina Tècnica de Cartografia i

Más detalles

PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL PAU ILLA CENTRE DEL MASNOU

PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL PAU ILLA CENTRE DEL MASNOU PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL PAU ILLA CENTRE DEL MASNOU EMPLAÇAMENT: CARRER D ITÀLIA NÚMEROS 7 11 CARRER PINTOR DOMENECH i FARRÉ NÚMEROS 11 15 CARRER FLOS I CALCAT NÚMEROS 2 14 EL MASNOU, BARCELONA PROPIETAT:

Más detalles

Criteris aplicables del projecte de reparcel lació:

Criteris aplicables del projecte de reparcel lació: Av. Diagonal 649, 4a 08028-Barcelona Tel. 934016396 Fax 933330960 cpsv.info@upc.edu Carlos Pérez Lamas Professor d Arquitectura legal, dret urbanístic i valoracions Juliol 2009 Criteris aplicables del

Más detalles

FITXA TÈCNICA LLEGENDA MAPA ORIGEN / DESTÍ ATENCIÓ! PUNT DE PAS PUNT D INTERÈS

FITXA TÈCNICA LLEGENDA MAPA ORIGEN / DESTÍ ATENCIÓ! PUNT DE PAS PUNT D INTERÈS FITXA TÈCNICA ORIGEN: estació de Sant Martí de Centelles. DESTÍ: AEG TIPUS: LINEAL DISTÀNCIA: 36,3km DESNIVELL POSITIU: 923m DESNIVELL NEGATIU: 1.086m DESNIVELL ACUMULAT: 2.009m ALTITUD MÀXIMA: 1.1550msnm

Más detalles

Text refós que incorpora les determinacions de les Modificacions de les Normes subsidiàries del planejament posteriors a la revisió de l any 2002.

Text refós que incorpora les determinacions de les Modificacions de les Normes subsidiàries del planejament posteriors a la revisió de l any 2002. NORMES URBANÍSTIQUES DE LA REVISIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES I COMPLEMENTÀRIES DE LA VAL D ARAN AL MUNICIPI DE NAUT ARAN, QUE PASSEN A TENIR EL CARÀCTER EXCLUSIU DE NORMES SUBSIDIÀRIES Text refós que

Más detalles

Modificació puntual del Sistema Aeroportuari del PGM, als termes municipals

Modificació puntual del Sistema Aeroportuari del PGM, als termes municipals c. Característiques de l edificació actual que es conservi, atenent especialment al seu grau de consolidació i la concurrència d algunes de les condicions assenyalades en l article 23 de les Ordenances

Más detalles

Àrea de Territori i Ciutadania - Àrea de Governança i Ciutadania MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA

Àrea de Territori i Ciutadania - Àrea de Governança i Ciutadania MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA Àrea de Territori i Ciutadania - Àrea de Governança i Ciutadania MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA Setembre 2010 índex 1.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 1.1.- Introducció. Objectius

Más detalles

Article 5. Articles afectats de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità

Article 5. Articles afectats de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità 1.2 Edificacions objecte de Rehabilitació. Serà d aplicació l Ordenança metropolitana de rehabilitació aprovada pel Consell de la Corporació Metropolitana de Barcelona, en data 18 d abril de 1985. Article

Más detalles

Incendis forestals i zones urbanes

Incendis forestals i zones urbanes Servei de Prevenció d Incendis Forestals Generalitat de Catalunya Departament d Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Direcció general de Medi Natural i Biodiversitat Servei de Prevenció

Más detalles

PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ I CESSIÓ ESMENES B803C13

PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ I CESSIÓ ESMENES B803C13 PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ I CESSIÓ ESMENES B803C13 EMPLAÇAMENT: C/ JOAQUIM COSTA, 1, 7 I 15 C/ PONENT, 9 I 11 ALMACELLES PROMOTOR: Sra. MARÍA ASUNCIÓN SALA GÜELL Sra. TERESITA DEL NIÑO JESÚS SALA GÜELL

Más detalles

Direcció General de Comerç

Direcció General de Comerç Direcció General de Comerç Zones de gran afluència turística de les Illes Balears La Llei 11/2001, de 15 de gener, de comerç, estableix que els ajuntaments de les Illes Balears, a través d'exposició motivada

Más detalles

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 Procés de Participació Grup Sectorial del Pacte per la Mobilitat: la Bicicleta Gener 2013 Contingut 1. Procés de Participació del PMU 2. Convocatòria dels

Más detalles

ELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL A CATALUNYA ASPECTES LEGALS

ELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL A CATALUNYA ASPECTES LEGALS ELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL A CATALUNYA ASPECTES LEGALS Isabel Miquel Macià ECAE 23 de novembre de 2010 ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL AGROTURISME: titular amb rendes agràries ALLOTJAMENT RURAL:

Más detalles