DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx"

Transcripción

1 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE SANIDADE RESOLUCIÓN do 1 de setembro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data polo que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia. O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 1 de setembro de 2011, adoptou por proposta da Consellería de Sanidade o acordo que a continuación se transcribe, así como a súa publicación no Diario Oficial de Galicia. «De conformidade co previsto nos artigos 3 e 4 da Lei 12/2010, do 22 de decembro, sobre racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia, o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos estará formado polos principios activos, coas súas respectivas presentacións, que respondan ao prezo menor recollido no Nomenclátor oficial de produtos farmacéuticos financiados polo Sistema Nacional de Saúde, ou ben cun prezo superior cando se trate de situacións excepcionais xustificadas pola existencia de risco de desabastecemento ou monopolio. De conformidade co previsto no artigo 3, parágrafos 5 e 6, da Lei 12/2010, do 22 de decembro, sobre racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia, as modificacións do catálogo serán aprobadas polo Consello da Xunta de Galicia polo procedemento previsto no artigo 4 da mesma lei cunha periodicidade mínima bimestral, ou cando haxa modificación dos prezos menores establecidos polo ministerio competente na materia. A Comisión Autonómica Central de Farmacia e Terapéutica da Comunidade Autónoma de Galicia, na súa sesión que tivo lugar o 27 de xullo de 2011, acordou elevar á Consellería de Sanidade a correspondente proposta de Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos que recolle a súa revisión e actualización e a inclusión de novos conxuntos de intercambio. Os conxuntos de intercambio coas súas presentacións de medicamentos actualizaranse aos novos prezos menores e prezos de venda ao público que entran en vigor o 1 de setembro de 2011, de conformidade co punto 3 da disposición adicional sétima da Orde SPI/3052/2010, do 26 de novembro, pola que se determinan os conxuntos de medicamentos e os seus prezos de referencia, e pola que se regulan determinados aspectos do sistema de prezos de referencia. No exercicio das competencias outorgadas nos artigos 3 e 4 da Lei 12/2010, do 22 de decembro, sobre racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade

2 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx Autónoma de Galicia, por proposta da conselleira de Sanidade, o Consello da Xunta de Galicia, na súa sesión que tivo lugar o 1 de setembro de 2011, ACORDA: Primeiro. Apróbase a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia que se xunta, e que substitúe o aprobado o pasado 30 de xuño de Segundo. Este acordo publicarase no Diario Oficial de Galicia para os efectos do seu coñecemento xeral e aplicación. Terceiro. O Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos para medicamentos e produtos sanitarios producirá os seus efectos, no relativo á prescrición, desde o día seguinte ao da súa publicación. No que atinxe á dispensación, producirá os seus efectos do seguinte xeito: 1. As oficinas de farmacia da Comunidade Autónoma deberán dispensar, para as prescricións en receita oficial ou o seu financiamento con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia, os produtos do catálogo desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, agás nas situacións autorizadas de necesidade terapéutica, de conformidade co artigo 4.3 da Lei 12/2010, do 23 de decembro. Non obstante, desde a data da súa entrada en vigor e ata o 12 de setembro de 2011 incluído, para os novos conxuntos de intercambio Acarbosa, Cloperastina, Exemestano, Fosfomicina, Gliclazida, Ketoconazol 2% Tópico, Manidipino, Metamizol, Paracetamol, Repaglinida e Sulpirida, a/o farmacéutica/o poderá dispensar o medicamento prescrito en receita oficial do Servizo Galego de Saúde, con independencia de que estea ou non no catálogo priorizado, cando non dispoñan de alternativa incluída no catálogo. 2. Desde o día 13 de setembro de 2011 o catálogo recollido no anexo a este acordo producirá todos os seus efectos para a dispensación de medicamentos e produtos sanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia». Santiago de Compostela, 1 de setembro de M.ª Pilar Farjas Abadía Conselleira de Sanidade

3 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx ANEXO Modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia Os novos conxuntos de intercambio coas súas presentacións de medicamentos aprobados polo Consello da Xunta, ademais dos xa publicados como anexo 1 de xullo de 2011, actualizaranse de acordo cos novos prezos menores e prezos de venda ao público que entran en vigor o 1 de setembro de 2011, de acordo co punto 3 da disposición adicional sétima da Orde SPI/3052/2010, do 26 de novembro, pola que se determinan os conxuntos de medicamentos e os seus prezos de referencia, e pola que se regulan determinados aspectos do sistema de prezos de referencia; así, o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia queda como segue: I. Artigo 3.3 da Lei 12/2010, do 22 de decembro, sobre racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia. Acarbosa: Acarbosa 100 mg 100 comprimidos oral (C42870). Acarbosa 50 mg 100 comprimidos oral (C42868). Alendrónico ácido: Alendrónico ácido 10 mg 28 comprimidos oral (C44551). Amlodipino: Amlodipino 5 mg 28 comprimidos oral (C91311). Amlodipino 10 mg 14 comprimidos oral (C04243). Amlodipino 10 mg 30 comprimidos dispersables oral (C11068). Amlodipino 5 mg 30 comprimidos dispersables oral (C11067). Amoxicilina - Clavulánico ácido: Amoxicilina 1000 mg - Clavulánico ácido 62.5 mg 28 comprimidos de liberación modificada oral (C90922).

4 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx Amoxicilina 1000 mg - Clavulánico ácido 62.5 mg 40 comprimidos de liberación modificada oral (C90923). Amoxicilina 100 mg - Clavulánico ácido 12.5 mg/1 ml 120 ml suspensión oral (C74236). Amoxicilina 100 mg - Clavulánico ácido 12.5 mg/1 ml 30 ml suspensión oral (C74249). Amoxicilina 100 mg - Clavulánico ácido 12.5 mg/1 ml 60 ml suspensión oral (C74222). Amoxicilina 125 mg - Clavulánico ácido mg/5 ml 120 ml suspensión oral (C43601). Amoxicilina 125 mg - Clavulánico ácido mg/5 ml 60 ml suspensión oral (C70692). Amoxicilina 250 mg - Clavulánico ácido 62.5 mg/5 ml 120 ml suspensión oral (C43613). Amoxicilina 250 mg - Clavulánico ácido 62.5 mg/5 ml 60 ml suspensión oral (C70688). Amoxicilina 250 mg - Clavulánico ácido 62.5 mg/sob 12 sobres suspensión oral (C66085). Amoxicilina 250 mg - Clavulánico ácido 62.5 mg/sob 24 sobres suspensión oral (C66173). Amoxicilina 500 mg - Clavulánico ácido 125 mg/sob 24 comprimidos oral (C61486). Amoxicilina 500 mg - Clavulánico ácido 125 mg/sob 12 sobres suspensión oral (C61220). Amoxicilina 500 mg - Clavulánico ácido 125 mg/sob 24 sobres suspensión oral (C65282). Amoxicilina 875 mg - Clavulánico ácido 125 mg 24 comprimidos oral (C62912). Amoxicilina 875 mg - Clavulánico ácido 125 mg/sob 12 sobres suspensión oral (C44546). Amoxicilina 875 mg - Clavulánico ácido 125 mg/sob 24 sobres suspensión oral (C67027).

5 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx Atorvastatina: Atorvastatina 80 mg 28 comprimidos oral (C63737). Betahistina: Betahistina 16 mg 30 comprimidos oral (C78199). Betahistina 8 mg/1 ml 60 ml solución oral (C76209). Cloperastina: Cloperastina 10 mg 20 grageas oral (C67633). Cloperastina 3.54 mg/1 ml 120 ml suspensión oral (C13305). Cloperastina 3.54 mg/1 ml 200 ml suspensión oral (C13251). Doxazosina: Doxazosina 8 mg 28 comprimidos de liberación modificada oral (C68210). Escitalopram: Escitalopram 20 mg/1 ml 15 ml solución oral (C03938). Esomeprazol: Esomeprazol 40 mg 28 comprimidos oral (C90908). Esomeprazol 20 mg 14 comprimidos oral (C71703). Esomeprazol 20 mg 14 cápsulas oral (C13081). Esomeprazol 20 mg 28 comprimidos oral (C90907). Esomeprazol 20 mg 28 cápsulas oral (C13083). Esomeprazol 40 mg 14 comprimidos oral (C68443).

6 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx Esomeprazol 40 mg 14 cápsulas oral (C13084). Esomeprazol 40 mg 28 cápsulas oral (C13085). Fluvastatina: Fluvastatina 20 mg 28 cápsulas oral (C45290). Fluvastatina 40 mg 28 cápsulas oral (C45288). Fosfomicina: Fosfomicina 2000 mg/sob 1 sobres suspensión oral (C04555). Fosfomicina 2000 mg/sob 2 sobres suspensión oral (C04557). Fosfomicina 250 mg/5 ml 120 ml suspensión oral (C83997). Fosfomicina 250 mg/5 ml 60 ml suspensión oral (C83998). Fosfomicina 3000 mg/sob 1 sobres suspensión oral (C04558). Fosfomicina 3000 mg/sob 2 sobres suspensión oral (C04556). Fosfomicina 500 mg 12 cápsulas oral (C83999). Fosfomicina 500 mg 24 cápsulas oral (C84000). Ibuprofeno: Ibuprofeno 100 mg/5 ml 150 ml suspensión oral (C61553). Ibuprofeno 100 mg/5 ml 200 ml suspensión oral (C43614). Ibuprofeno 200 mg 24 comprimidos oral (C04357). Ibuprofeno 200 mg 30 comprimidos oral (C36236). Ibuprofeno 200 mg/sob 20 sobres granulado oral (C73241).

7 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx Ibuprofeno 400 mg 30 comprimidos oral (C44876). Ibuprofeno Lisina 400 mg/sob 30 sobres granulado oral (C13050). Ibuprofeno 600 mg 20 comprimidos de liberación modificada oral (C43946). Ibuprofeno 600 mg 30 comprimidos oral (C76140). Ibuprofeno 600 mg 40 comprimidos oral (C46798). Ibuprofeno 600 mg/sob 40 sobres granulado oral (C43945). Ibuprofeno 800 mg 40 comprimidos de liberación modificada oral (C43943). Ibuprofeno Lisina 200 mg/sob 20 sobres granulado oral (C13049). Ibuprofeno sal 600 mg/sob 40 sobres granulado oral (C04740). Ibuprofeno Lisina 600 mg/sob 40 sobres granulado oral (C13052). Ibuprofeno Lisina 600 mg/sob 20 sobres granulado oral (C13051). Ibuprofeno sal 400 mg/sob 30 sobres granulado oral (C04738). Ibuprofeno sal 600 mg/sob 20 sobres granulado oral (C04739). Ketoconazol: Ketoconazol 2% 100 ml emulsión/gel topica (C61964). Ketoconazol 2% 30 G crema tópica (C76540). Ketoconazol 2% 30 G polvo tópica (C64594). Lansoprazol: Lansoprazol 15 mg 28 cápsulas oral (C44173). Lansoprazol 30 mg 14 cápsulas oral (C44567).

8 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx Lansoprazol 30 mg 28 cápsulas oral (C42678). Lorazepam: Lorazepam 1 mg 25 comprimidos oral (C65914). Lorazepam 1 mg 50 comprimidos oral (C65915). Lorazepam 1 mg 60 comprimidos oral (C68624). Lorazepam 2 mg 30 comprimidos oral (C75882). Lorazepam 5 mg 20 comprimidos oral (C45385). Lormetazepam: Lormetazepam 1 mg 30 comprimidos oral (C44499). Lormetazepam 2.5 mg/1 ml 20 ml solución oral (C74160). Lormetazepam 2 mg 20 comprimidos oral (C44511). Losartán: Losartán 12.5 mg 7 comprimidos oral (C43019). Losartán 25 mg 28 comprimidos oral (C00287). Manidipino: Manidipino 10 mg 28 comprimidos oral (C79914). Manidipino 20 mg 28 comprimidos oral (C79916). Metamizol: Metamizol 1000 mg/sob 10 sobres granulado oral (C03272). Metamizol 2000 mg/amp 5 inyectable parenteral (C44969).

9 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx Metamizol 2000 mg/amp 6 inyectable parenteral (C72055). Metamizol 2500 mg/amp 5 inyectable parenteral (C67517). Metamizol 500 mg 12 cápsulas oral (C46668). Metamizol 500 mg 20 cápsulas oral (C42818). Metamizol 500 mg/sob 20 sobres granulado oral (C10487). Metamizol 575 mg 10 cápsulas oral (C44972). Metamizol 575 mg 20 cápsulas oral (C44971). Metformina: Metformina 1000 mg 30 comprimidos oral (C09276). Metformina 1000 mg/sob 30 sobres polvo oral (C11035). Metformina 850 mg 50 comprimidos oral (C45766). Metformina 850 mg/sob 30 sobres polvo oral (C11036). Mirtazapina: Mirtazapina 15 mg 30 comprimidos oral (C44949). Mirtazapina 15 mg 60 comprimidos oral (C44916). Mirtazapina 30 mg 30 comprimidos oral (C44946). Mirtazapina 45 mg 30 comprimidos dispersables oral (C00858). Mirtazapina 45 mg 30 comprimidos oral (C37672). Mirtazapina 70 mg/5 ml 66 ml solución oral (C01046).

10 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx Omeprazol: Omeprazol 10 mg 14 cápsulas oral (C90904). Paracetamol: Paracetamol 1000 mg 20 comprimidos efervescentes oral (C42795). Paracetamol 1000 mg 20 comprimidos oral (C68290). Paracetamol 1000 mg 40 comprimidos efervescentes oral (C72633). Paracetamol 1000 mg 40 comprimidos oral (C68294). Paracetamol 1000 mg 8 comprimidos efervescentes oral (C43974). Paracetamol 1000 mg/sob 20 sobres granulado oral (C90934). Paracetamol 1000 mg/sob 20 sobres polvo oral (C00538). Paracetamol 1000 mg/sob 40 sobres polvo oral (C00539). Paracetamol 1000 mg/sob 40 sobres solución oral (C07411). Paracetamol 325 mg 24 comprimidos dispersables oral (C10954). Paracetamol 500 mg 12 comprimidos dispersables oral (C10819). Paracetamol 500 mg 16 comprimidos dispersables oral (C63789). Paracetamol 500 mg 20 comprimidos efervescentes oral (C46154). Paracetamol 500 mg 20 comprimidos oral (C43108). Paracetamol 500 mg 24 cápsulas oral (C47029). Paracetamol 650 mg 20 comprimidos efervescentes oral (C90897). Paracetamol 650 mg 20 comprimidos oral (C43113).

11 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx Paracetamol 650 mg 40 comprimidos oral (C23258). Paroxetina: Paroxetina 10 mg 30 comprimidos oral (C07098). Paroxetina 33 mg/1 ml 20 ml solución oral (C07457). Paroxetina 40 mg 28 comprimidos oral (C04604). Pravastatina: Pravastatina 10 mg 28 comprimidos oral (C44387). Pravastatina 20 mg 28 comprimidos oral (C44817). Pravastatina 40 mg 28 comprimidos oral (C62608). Quetiapina: Quetiapina 200 mg 60 comprimidos de liberación modificada oral (C05801). Quetiapina 25 mg 6 comprimidos oral (C72795). Quetiapina 300 mg 60 comprimidos de liberación modificada oral (C05802). Quetiapina 400 mg 60 comprimidos de liberación modificada oral (C05803). Quetiapina 50 mg 60 comprimidos de liberación modificada oral (C05800). Risedronato: Risedronato 30 mg 28 comprimidos oral (C18185). Risedronato 5 mg 28 comprimidos oral (C18189). Risedronato 75 mg 2 comprimidos oral (C07010).

12 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx Risperidona: Risperidona 0.5 mg 20 comprimidos oral (C19610). Risperidona 0.5 mg 28 comprimidos dispersables oral (C37493). Risperidona 0.5 mg 56 comprimidos dispersables oral (C37494). Risperidona 0.5 mg 60 comprimidos oral (C19706). Risperidona 1 mg 28 comprimidos dispersables oral (C37495). Risperidona 1 mg/ ml 30 ml solución oral (C43063). Risperidona 1 mg 56 comprimidos dispersables oral (C37513). Risperidona 25 mg/amp 1 inyectable intramuscular (C63656). Risperidona 2 mg 20 comprimidos oral (C19707). Risperidona 2 mg 28 comprimidos dispersables oral (C37514). Risperidona 2 mg 56 comprimidos dispersables oral (C37517). Risperidona 2 mg 56 comprimidos oral (C04593). Risperidona 2 mg 60 comprimidos oral (C19720). Risperidona 37.5 mg/amp 1 inyectable intramuscular (C63662). Risperidona 3 mg 28 comprimidos dispersables oral (C00890). Risperidona 3 mg 56 comprimidos dispersables oral (C00891). Risperidona 4 mg 28 comprimidos dispersables oral (C00888). Risperidona 4 mg 56 comprimidos dispersables oral (C00889). Risperidona 4 mg 28 comprimidos oral (C74942).

13 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx Risperidona 4 mg 30 comprimidos oral (C21908). Risperidona 4 mg 56 comprimidos oral (C74949). Risperidona 4 mg 60 comprimidos oral (C21917). Risperidona 50 mg/amp 1 inyectable intramuscular (C09363). Sertralina: Sertralina 20 mg/1 ml 60 ml solución oral (C10486). Sulpirida: Sulpirida 200 mg 36 comprimidos oral (C79307). Sulpirida 25 mg/5 ml 200 ml solución oral (C10544). Sulpirida 25 mg/5 ml 200 ml suspensión oral (C65633). Sulpirida 50 mg 20 comprimidos oral (C71922). Sulpirida 50 mg 30 cápsulas oral (C62965). Sulpirida 50 mg 30 comprimidos oral (C63992). Valsartán: Valsartán 160 mg 28 comprimidos oral (C61693). Valsartán 320 mg 28 comprimidos oral (C04685). Valsartán 40 mg 14 comprimidos oral (C16868). Valsartán/Hidroclorotiazida: Valsartán 320 mg - Hidroclorotiazida 25 mg 28 comprimidos oral (C09223). Valsartán 320 mg - Hidroclorotiazida 12.5 mg 28 comprimidos oral (C09222).

14 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx Venlafaxina: Venlafaxina 150 mg 14 cápsulas de liberación modificada oral (C08516). Venlafaxina 150 mg 30 comprimidos de liberación modificada oral (C05796). Venlafaxina 225 mg 30 comprimidos de liberación modificada oral (C05795). Venlafaxina 37.5 mg 30 cápsulas de liberación modificada oral (C03946). Venlafaxina 37.5 mg 60 comprimidos oral (C45536). Venlafaxina 50 mg 30 comprimidos oral (C45535). Venlafaxina 75 mg 14 cápsulas de liberación modificada oral (C08515). Venlafaxina 75 mg 30 comprimidos de liberación modificada oral (C05797). Venlafaxina 75 mg 60 comprimidos oral (C45533). II. Artigo 3.4 da Lei 12/2010, do 22 de decembro, sobre racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia. Acarbosa: Acarbosa 100 mg 30 comprimidos oral (C42871). Acarbosa 50 mg 30 comprimidos oral (C42869). Alendrónico ácido: Alendrónico ácido 70 mg 4 comprimidos oral (C72429). Amlodipino: Amlodipino 10 mg 30 comprimidos oral (C43544). Amlodipino 5 mg 30 comprimidos oral (C43543). Amoxicilina - Clavulánico ácido: Amoxicilina 500 mg - Clavulánico ácido 125 mg 12 comprimidos oral (C61268).

15 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx Amoxicilina 875 mg - Clavulánico ácido 125 mg 12 comprimidos oral (C45977). Anastrozol: Anastrozol 1 mg 28 comprimidos oral (C44492). Atorvastatina: Atorvastatina 10 mg 28 comprimidos oral (C43766). Atorvastatina 20 mg 28 comprimidos oral (C43764). Atorvastatina 40 mg 28 comprimidos oral (C43761). Betahistina: Betahistina 8 mg 60 comprimidos oral (C75393). Bicalutamida: Bicalutamida 50 mg 30 comprimidos oral (C44882). Clopidogrel: Clopidogrel 75 mg 28 comprimidos oral (C42834). Doxazosina: Doxazosina 2 mg 28 comprimidos oral (C47374). Doxazosina 4 mg 28 comprimidos de liberación modificada oral (C68195). Doxazosina 4 mg 28 comprimidos oral (C46634). Escitalopram: Escitalopram 10 mg 28 comprimidos oral (C91299). Escitalopram 15 mg 28 comprimidos oral (C91298).

16 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx Escitalopram 20 mg 28 comprimidos oral (C91297). Exemestano: Exemestano 25 mg 30 comprimidos oral (C72609). Fluvastatina: Fluvastatina 80 mg 28 comprimidos de liberación modificada oral (C64037). Gliclazida: Gliclazida 30 mg 60 comprimidos de liberación modificada oral (C45405). Irbesartán: Irbesartán 150 mg 28 comprimidos oral (C43524). Irbesartán 300 mg 28 comprimidos oral (C43523). Irbesartán 75 mg 28 comprimidos oral (C43526). Irbesartán - Hidroclorotiazida: Irbesartán 150 mg - Hidroclorotiazida 12.5 mg 28 comprimidos oral (C62154). Irbesartán 300 mg - Hidroclorotiazida 12.5 mg 28 comprimidos oral (C62182). Irbesartán 300 mg - Hidroclorotiazida 25 mg 28 comprimidos oral (C04229). Lansoprazol: Lansoprazol 15 mg 28 comprimidos dispersables oral (C90924). Lansoprazol 30 mg 28 comprimidos dispersables oral (C90925). Lercanidipina: Lercanidipina 10 mg 28 comprimidos oral (C43372).

17 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx Lercanidipina 20 mg 28 comprimidos oral (C68425). Letrozol: Letrozol 2.5 mg 30 comprimidos oral (C43928). Levofloxacino: Levofloxacino 500 mg 10 comprimidos oral (C43142). Lorazepam: Lorazepam 1 mg 30 comprimidos oral (C45384). Losartán: Losartán 100 mg 28 comprimidos oral (C68741). Losartán 50 mg 28 comprimidos oral (C45094). Losartán - Hidroclorotiazida: Losartán 100 mg - Hidroclorotiazida 25 mg 28 comprimidos oral (C42877). Losartán 50 mg - Hidroclorotiazida 12.5 mg 28 comprimidos oral (C43963). Metformina: Metformina 1000 mg 50 comprimidos oral (C09275). Mirtazapina: Mirtazapina 15 mg 30 comprimidos dispersables oral (C65111). Mirtazapina 30 mg 30 comprimidos dispersables oral (C65109). Omeprazol: Omeprazol 10 mg 28 cápsulas oral (C90905).

18 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx Omeprazol 20 mg 14 cápsulas oral (C42723). Omeprazol 20 mg 28 cápsulas oral (C42504). Omeprazol 40 mg 14 cápsulas oral (C62963). Omeprazol 40 mg 28 cápsulas oral (C62970). Pantoprazol: Pantoprazol 20 mg 28 comprimidos oral (C66327). Pantoprazol 40 mg 14 comprimidos oral (C44935). Pantoprazol 40 mg 28 comprimidos oral (C42680). Paroxetina: Paroxetina 20 mg 14 comprimidos oral (C046368). Paroxetina 20 mg 28 comprimidos oral (C46365). Paroxetina 20 mg 56 comprimidos oral (C61962). Paroxetina 30 mg 28 comprimidos oral (C04603). Pramipexol: Pramipexol 0.18 mg 100 comprimidos oral (C43071). Pramipexol 0.18 mg 30 comprimidos oral (C43068). Pramipexol 0.7 mg 100 comprimidos oral (C43074). Pramipexol 0.7 mg 30 comprimidos oral (C43072). Quetiapina: Quetiapina 100 mg 60 comprimidos oral (C72797).

19 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx Quetiapina 200 mg 60 comprimidos oral (C72799). Quetiapina 300 mg 60 comprimidos oral (C61497). Repaglinida: Repaglinida 0.5 mg 90 comprimidos oral (C61859). Repaglinida 1 mg 90 comprimidos oral (C61865). Repaglinida 2 mg 90 comprimidos oral (C61943). Risedronato: Risedronato 35 mg 4 comprimidos oral (C18184). Risperidona: Risperidona 0.5 mg 28 comprimidos oral (C00119). Risperidona 0.5 mg 56 comprimidos oral (C00120). Risperidona 1 mg/1 ml 100 ml solución oral (C43065). Risperidona 1 mg 20 comprimidos oral (C45933). Risperidona 1 mg 60 comprimidos oral (C45932). Risperidona 3 mg 20 comprimidos oral (C45937). Risperidona 3 mg 60 comprimidos oral (C45935). Risperidona 6 mg 30 comprimidos oral (C70732). Risperidona 6 mg 60 comprimidos oral (C70734). Sertralina: Sertralina 100 mg 30 comprimidos oral (C44533).

20 DOG Núm. 168 Venres, 2 de setembro de 2011 Páx Sertralina 50 mg 30 comprimidos oral (C44534). Sulpirida: Sulpirida 200 mg 12 comprimidos oral (C63990). Valsartán: Valsartán 80 mg 28 comprimidos oral (C61697). Valsartán/Hidroclorotiazida: Valsartán 160 mg - Hidroclorotiazida 12.5 mg 28 comprimidos oral (C091226). Valsartán 160 mg - Hidroclorotiazida 25 mg 28 comprimidos oral (C070032). Valsartán 80 mg - Hidroclorotiazida 12.5 mg 28 comprimidos oral (C042890). Venlafaxina: Venlafaxina 150 mg 30 cápsulas de liberación modificada oral (C83534). Venlafaxina 75 mg 30 cápsulas de liberación modificada oral (C83532). Para os restantes conxuntos de intercambio aplicarase o disposto no Nomenclátor oficial de produtos financiados polo Sistema Nacional de Saúde.

DOG Núm. 126 Viernes, 1 de julio de 2011 Pág. 17763

DOG Núm. 126 Viernes, 1 de julio de 2011 Pág. 17763 DOG Núm. 126 Viernes, 1 de julio de 2011 Pág. 17763 I. DISPOSICIONES GENERALES CONSELLERÍA DE SANIDAD RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2011 por la que se hace público el acuerdo del Consello de la Xunta de

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES

I. DISPOSICIONES GENERALES Nº 39 Viernes, 25 de febrero de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 3.123 I. DISPOSICIONES GENERALES CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA Corrección de errores.-decreto 14/2011, de 3 de febrero,

Más detalles

REAL E ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE SEVILLA--DEPARTAMENTO DE FACTURACION--

REAL E ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE SEVILLA--DEPARTAMENTO DE FACTURACION-- REAL E ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE SEVILLA--DEPARTAMENTO DE FACTURACION-- MODIFICACIONES APLICABLES AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 Y HASTA NUEVO AVISO PRECIOS MENORES ROGAMOS ACTUALICEN SU PROGRAMA

Más detalles

Estos medicamentos pueden contener: GLC= Glucosa * contiene sacarosa. LAC= Lactosa. GLT= Gluten Ninguno de nuestros productos contiene gluten

Estos medicamentos pueden contener: GLC= Glucosa * contiene sacarosa. LAC= Lactosa. GLT= Gluten Ninguno de nuestros productos contiene gluten Estos medicamentos pueden contener: GLC= Glucosa * contiene sacarosa LAC= Lactosa GLT= Gluten Ninguno de nuestros productos contiene gluten EXCIPIENTES 659281.6 Aceclofenaco Tevagen 100 mg - 20 comp. rec.

Más detalles

Genéricos TRANSFERS SIN CARGO COOPERATIVO Y 90 DÍAS

Genéricos TRANSFERS SIN CARGO COOPERATIVO Y 90 DÍAS GENÉRI COS Genéricos TRANSFERS SIN CARGO COOPERATIVO O Y 90 DÍAS COD GRUPO 5* DESCRIPCION 661063 ATORVASTATINA STADA C 10 EFG 661061 ATORVASTATINA STADA C 20 EFG 661062 ATORVASTATINA STADA C 40 EFG 661064

Más detalles

Productos C.N. Presentación Prod. referencia PVP (IVA) PVL ACARBOSA MYLAN MYLAN EFG 100 comprimidos

Productos C.N. Presentación Prod. referencia PVP (IVA) PVL ACARBOSA MYLAN MYLAN EFG 100 comprimidos ACARBOSA 100 comprimidos 663981 100 mg Glucobay 15,31 9,81 ACARBOSA 100 comprimidos 663979 50 mg Glucobay 11,55 7,40 ACECLOFENACO 20 Comprimidos 653624 100 mg Airtal 2,83 1,81 ACECLOFENACO 40 Comprimidos

Más detalles

Vademécum Producto PVL PVP IVA Cupón precinto Clopidogrel Aceclofenaco Bexalabs EFG Aceclofenaco Bexal 100 mg 75 mg comprimidos

Vademécum Producto PVL PVP IVA Cupón precinto Clopidogrel Aceclofenaco Bexalabs EFG Aceclofenaco Bexal 100 mg 75 mg comprimidos Clopidogrel Bexalabs EFG 75 mg comprimidos recubiertos con película Vademécum CN Producto PVL PVP IVA Cupón precinto Aceclofenaco Airtal 653629 Aceclofenaco Bexal 100 mg 3,75 e 5,85 e 40 comprimidos EFG

Más detalles

111 años Comprometidos con la salud

111 años Comprometidos con la salud 111 años Comprometidos con la salud Calidad Accesibilidad Eficiencia Cooperación Calidad Lo hacemos mejor Accesibilidad Lo ponemos al alcance de todos Eficiencia Lo hacemos realidad Cooperación Juntos

Más detalles

ENERO 2016 VADEMECUM

ENERO 2016 VADEMECUM RO ENE 2016 VADEMECUM Experiencia Numerosos principios activos y especialidades farmacéuticas desarrolladas Larga trayectoria produciendo genéricos para compañías de todo el mundo Calidad Certificaciones

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

CMUS Profesional de Viveiro

CMUS Profesional de Viveiro CMUS Profesional de Viveiro CONCELLO DE VIVEIRO PROBAS DE ACCESO LINGUAXE MUSICAL ÍNDICE PROBAS DE ACCESO... 3 Proba de acceso a 1º de grao elemental L.O.E.... 3 Proba de acceso a 2º de grao elemental

Más detalles

RELACION DE EFG CON PRECIO AUTORIZADO DESDE: 01/06/2014 HASTA: 30/06/2014

RELACION DE EFG CON PRECIO AUTORIZADO DESDE: 01/06/2014 HASTA: 30/06/2014 GENFARMA LABORATORIO S.L. ACIDO ZOLEDRONICO GENFARMA 4 MG/100 ML SOLUCION PARA PERFUSION EFG, 5 bolsas de 100 ml ACIDO ZOLEDRONICO 606291 62,25 ACTAVIS SPAIN, S.A ZERLINDA 4 MG/100ML SOLUCION PARA PERFUSION

Más detalles

Catálogo de productos

Catálogo de productos Catálogo de productos PADECIMIENTOS AGUDOS Respiratorio PADECIMIENTOS CRÓNICOS Epilepsia Disfunción eréctil Esquizofrenia T Analgésico-Antiinflamatorio Betametasona, Clotrimazol, Gentamicina 0.050 g/1

Más detalles

GENÉRICOS ALMUS Farmacovigilancia: Tel I F Teléfono 24h:

GENÉRICOS ALMUS Farmacovigilancia: Tel I F Teléfono 24h: GENÉRICOS ALMUS 2013 Oficinas centrales: Av. Verge Montserrat, 6 08820 El Prat Llobregat, Barcelona Tel. +34 937 397 200 I F. +34 937 397 250 info@almus.es www.almus.es Farmacovigilancia: Tel. +34 937

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

FORMA FARMACÉUTICA POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE

FORMA FARMACÉUTICA POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE 5-FLUOROURACILO 500 MG/10ML SOLUCION CONCENTRADA PARA INFUSION SOLUCION INYECTABLE 500 MG/10 ML ACETATO DE LEUPROLIDA SANDOZ 11.25 MG POLVO LIOFILIZADO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE POLVO ESTÉRIL PARA 11.25

Más detalles

viembre2015.htm

viembre2015.htm Huelva, 13 de noviembre de 2015 Circular: 348/15 Asunto: Cambios previstos P Más Bajos, P Menores y PVPs MEDICAMENTOS 1 DICIEMBRE 2015. Reg. Salida: Nº 18189 Estimado/a compañero/a: En el contexto de los

Más detalles

EL MERCADO DE MEDICAMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2007

EL MERCADO DE MEDICAMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2007 EL MERCADO DE MEDICAMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2007 Julio 2008 Contenido Resumen (Pág. 2) El mercado total de Medicamentos del Sistema Nacional de Salud (Principios Activos, Medicamentos, Presentaciones

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA Outros documentos, notificacións e informacións públicas CALENDARIO LABORAL PARA O ANO 2017 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA

Más detalles

MiniVade10x15cm_KERN_270515.indd 1 28/05/15 16:5

MiniVade10x15cm_KERN_270515.indd 1 28/05/15 16:5 Vademécum de KERN PHARMA MiniVade10x15cm_KERN_270515.indd 1 28/05/15 16:5 genéricos Kern Pharma Aceclofenaco KERN PHARMA EFG 100 mg 20 compr. recub. [CN: 653630.8] PVP IVA: 2,83 100 mg 40 compr. recub.

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 243 página 38 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 15 de diciembre 2014 1. Disposiciones generales Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la

Más detalles

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e boletín oficial Provincia de ourense n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario iv. entidades locais oímbra Plan estratéxico de subvencións ano 2016... 2 Bases

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

Por tanto, de conformidad con las facultades atribuidas en la norma anterior, RESUELVO

Por tanto, de conformidad con las facultades atribuidas en la norma anterior, RESUELVO Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD Resolución del Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud, de 16 de julio de 2015, por la que se aprueba el listado de medicamentos seleccionados, de la

Más detalles

LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES DE BAJADAS VOLUNTARIAS DE PRECIO SIN CAMBIO DE CODIGO NACIONAL (Ordenado por código nacional)

LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES DE BAJADAS VOLUNTARIAS DE PRECIO SIN CAMBIO DE CODIGO NACIONAL (Ordenado por código nacional) LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES DE BAJADAS VOLUNTARIAS DE PRECIO SIN CAMBIO DE CODIGO NACIONAL (Ordenado por código nacional) C.N. 602795 186 DEFLAZACORT FAES 6 mg Comprimidos, 500 comprimidos 3,5 5,25

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales 24 de diciembre 2012 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 250 página 11 Consejería de Salud y Bienestar Social 1. Disposiciones generales Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR SERVIZO DE TRABALLO E ECONOMÍA SOCIAL

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR SERVIZO DE TRABALLO E ECONOMÍA SOCIAL XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR SERVIZO DE TRABALLO E ECONOMÍA SOCIAL Outros documentos, notificacións e informacións públicas CALENDARIO LABORAL PARA O ANO 2016 Consonte co disposto

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 98 página 48 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 9 de octubre 04. Disposiciones generales Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales Resolución de de octubre de 04, de la Dirección Gerencia

Más detalles

RELACION DE EFG CON PRECIO AUTORIZADO DESDE: 01/07/2013 HASTA: 31/07/2013

RELACION DE EFG CON PRECIO AUTORIZADO DESDE: 01/07/2013 HASTA: 31/07/2013 RABEPRAZOL ACCORD 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 120 AMIKACINA NORMON 500 mg/ 100 ml solucion para perfusion EFG, 50 bolsas de 100 ml TOBRAMICINA NORMON 100mg/100ml solucion para perfusion EFG,

Más detalles

Productos C.N. Presentación Prod. referencia PVP (IVA) PVL ACARBOSA MYLAN

Productos C.N. Presentación Prod. referencia PVP (IVA) PVL ACARBOSA MYLAN ACARBOSA MYLAN 663981 100 mg Glucobay 15,31 9,81 100 Comprimidos ACARBOSA MYLAN 663979 50 mg Glucobay 7,66 4,91 100 Comprimidos ACETILCISTEINA MYLAN EFG 849679 200 mg Fluimucil 3,90 2,50 30 Sobres ACETILCISTEINA

Más detalles

LISTAS CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA. Fonte: páxina web da Xunta de Galicia e elaboración propia

LISTAS CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA. Fonte: páxina web da Xunta de Galicia e elaboración propia LISTAS CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA Fonte: páxina web da Xunta de Galicia e elaboración propia http://funcionpublica.xunta.es/?q=node/92 En que consisten? A Xunta de Galicia ten listas de

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

CIRCULAR 77/2015. CAMPIONATO DE GALICIA ABSOLUTO E PROMESA DE PISTA CUBERTA A Coruña, 24 de Xaneiro do 2016

CIRCULAR 77/2015. CAMPIONATO DE GALICIA ABSOLUTO E PROMESA DE PISTA CUBERTA A Coruña, 24 de Xaneiro do 2016 Avda. de Glasgow, 13. Complexo Deportivo de Elviña. Teléfono: 981291683 Páxina Web: http://www.atletismogalego.org e http://www.carreirasgalegas.com CIRCULAR 77/2015 - A todas as Delegacións (*) - A todolos

Más detalles

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL QUINCUAGESIMA Cuarta Actualización del Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-

Más detalles

4ş CURSO. 44 + 6 PRAZAS. 6ş CURSO.. 3 PRAZAS. 1ş CURSO. 4 + 6 PRAZAS 2ş CURSO. 1 PRAZA 3ş CURSO. 12 PRAZAS

4ş CURSO. 44 + 6 PRAZAS. 6ş CURSO.. 3 PRAZAS. 1ş CURSO. 4 + 6 PRAZAS 2ş CURSO. 1 PRAZA 3ş CURSO. 12 PRAZAS CPR CONCERTADO ESCLAVAS DEL S.C. DE JESÚS CC: 15004770 Paseo de Ronda, 57 15011 A CORUŃA Teléfono: 981251800 Fax: 981251808 ASUNTO PRAZAS VACANTES PARA O VINDEIRO CURSO 2014 2015 EDUCACIÓN INFANTIL: 4ş

Más detalles

Sevilla, 20 de diciembre de 2012.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez

Sevilla, 20 de diciembre de 2012.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia

Más detalles

RELACIÓN DE BAJADAS VOLUNTARIAS ORDENADAS POR CÓDIGO NACIONAL

RELACIÓN DE BAJADAS VOLUNTARIAS ORDENADAS POR CÓDIGO NACIONAL A 43 650099 NOCTAMID 1 mg 30 comprimidos 1,29 1,94 2,01 1,89 C86 3,12 ACEPTADA 43 650100 NOCTAMID 2 mg 20 comprimidos 1,48 2,22 2,31 2 C86 3,12 ACEPTADA 650125 TORASEMIDA CINFA 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG 1,99

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO s de referencia y precios de referencia aprobados por la presente Orden para medicamentos dispensables en oficinas de farmacia a través de receta médica oficial u orden de dispensación Código PVL PVPIVA

Más detalles

EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS

EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS EQUIVALENCIAS A EFECTOS ACADÉMICOS DE TÍTULOS DA LEI DE 1970 E ANTERIORES COS TÍTULOS ACTUALMENTE VIXENTES Estudos ou títulos da Lei Xeral de de 1970 e anteriores Títulos actualmente

Más detalles

As características técnicas e ambientais de ditos produtos son as seguintes:

As características técnicas e ambientais de ditos produtos son as seguintes: INFORME PROPOSTA DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO. ASUNTO: SOLICITUDE DE ORZAMENTOS PARA A ADQUISICIÓN DE PAPEL A4 E A4 (PROCEDENTE DE E 100 % RECICLADO), PARA AS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

Más detalles

mayo 5 % 10 % 5 y 10% 5 líneas 60 días DATOS Farmacia En Cuerpo y alma CONDICIONES de Pedido mínimo DESCUENTO por Volumen APLAZAMIENTO Código: Nombre:

mayo 5 % 10 % 5 y 10% 5 líneas 60 días DATOS Farmacia En Cuerpo y alma CONDICIONES de Pedido mínimo DESCUENTO por Volumen APLAZAMIENTO Código: Nombre: 5 % 5 y 10% 772160 773465 773606 850628 774398 739375 739342 739359 955419 739367 803668 999872 953026 953034 978502 978510 752923 964643 964635 754986 Amoxi-clav Mundogén 250/62,5 mg x 12 sobres EFG Amoxi-clav

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 74 Mércores, 1 abril 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da convocatoria do concurso

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Núm. 232 Lunes 28 de septiembre de 2015 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Ayuntamiento de Santa Comba Anuncio de notificación de 24 de septiembre de 2015 en procedimiento

Más detalles

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Índice 1 Antecedentes... 3 2 Obxectivos... 5 3 Países obxectivo na Unión Europea... 6 4 A situación a nivel europeo... 7 4.1 A

Más detalles

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN Resolución do Concello de Ourense mediante a que se anuncia procedemento aberto, para a contratación do servizo de impartición da formación teórica e transversal de determinado cursos no marco do proxecto

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

Convocatoria ordinaria de 2012

Convocatoria ordinaria de 2012 Preguntas frecuentes Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Consellería de Cultura,

Más detalles

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CULTURA

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CULTURA REGULAMENTO DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS. I. NORMATIVA XERAL DOS PAVILLÓNS POLIDEPORTIVOS CUBERTOS. Artigo 1. O presente regulamento ten por obxecto a formulación dun conxunto de

Más detalles

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Bases para cubri-las prazas da oferta de emprego público do ano 2008 Primeira.- Obxecto da convocatoria: É obxecto destas bases a

Más detalles

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo: DILIXENCIA: Para que conste aos efectos oportunos, o texto que sigue, aprobouse polo Concello Pleno, na sesión ordinaria do 7 de xuño de 2013, e publicouse para a súa entrada en vigor, o 29 de xuño de

Más detalles

MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR INGRESOS ECONÓMICOS

MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR INGRESOS ECONÓMICOS MOLO CLARACIÓN SOBRE CAUSAS POSIBLE INCOMPATIBILIDA E ACTIVIDAS SUSCEPTIBLES PRODUCIR INGRESOS ECONÓMICOS (Art. 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, modificado Real

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREÁMBULO La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singularmente los informáticos,

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plaforma web para la gestión de planes de autoprotección.

REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plaforma web para la gestión de planes de autoprotección. VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plaforma web para la gestión de planes de autoprotección. Cuando una parte de todo cae, lo demás no está seguro Lucius Anneus Séneca

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

MEDICAMENTOS GENERICOS DE ALTA INCLUIDAS EN NOMENCLATOR MAYO 2014

MEDICAMENTOS GENERICOS DE ALTA INCLUIDAS EN NOMENCLATOR MAYO 2014 MEDICAMENTOS GENERICOS DE ALTA INCLUIDAS EN NOMENCLATOR MAYO 2014 PRINCIPIO ACTIVO: ACECLOFENACO DOSIS 0,1 ACECLOFENACO GOBENS 100 MG COMPRIMI ORAL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 3,12 2,83 ACECLOFENACO ALTER

Más detalles

ULTRA NOMBRE COMERCIAL NOMBRE GENERICO CONCENTRACION CONTENIDO PRECIO PUBLICO PRECIO G.I ACEMETACINA 90 MG 14 CAPSULAS $ $ G.

ULTRA NOMBRE COMERCIAL NOMBRE GENERICO CONCENTRACION CONTENIDO PRECIO PUBLICO PRECIO G.I ACEMETACINA 90 MG 14 CAPSULAS $ $ G. NOMBRE COMERCIAL NOMBRE GENERICO CONCENTRACION CONTENIDO PRECIO PUBLICO PRECIO G.I ACEMETACINA 90 MG 14 CAPSULAS $ 295.00 $ 76.70 G.I ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG 30 TABLETAS $ 48.00 $ 12.48 G.I ACIDO

Más detalles

Acuerdos adoptados por la COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS de fecha de 7 de mayo de 2009 EN RELACIÓN CON EL PVL MÁXIMO

Acuerdos adoptados por la COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS de fecha de 7 de mayo de 2009 EN RELACIÓN CON EL PVL MÁXIMO EN RELACIÓN CON EL MÁXIMO IDIFARMA DESARROLLO FARMACEUTICO, S.L IRBESARTAN GADUR 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIE 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 9,81 FARMAPROJECTS, S.A LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RALCUM 50/12,5 28

Más detalles

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL Viernes 11 de julio de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 53 CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL SEXAGESA Actualización del Catálogo de Medicamentos Genéricos. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que

Más detalles

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS Nota informativa Productos Sanitarios AEMPS NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO (CMH), CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 2015 Fecha de publicación: 18 de junio de 2015 Fecha

Más detalles

CERTIFICACIÓN. "INFORME SOBRE MOROSIDADE E PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO Período: 2 Trimestre Exercicio 2015

CERTIFICACIÓN. INFORME SOBRE MOROSIDADE E PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO Período: 2 Trimestre Exercicio 2015 G.I.F. : P-1502200-G CERTIFICACIÓN D. a MARÍA DEL MAR ANTÓN BRAGE, SECRETARIA ACCTAL DO DE CEDEIRA (A CORUÑA). CERTIFICO: Que mediante o acordo de PLENO, na súa sesión ordinaria realizada con data vintenove

Más detalles

MEDICAMENTOS SUPERAN PRECIO MENOR ABRIL ALTAS

MEDICAMENTOS SUPERAN PRECIO MENOR ABRIL ALTAS MEDICAMENTOS SUPERAN PRECIO MENOR ABRIL 2012. ALTAS CN Nombre Descripción Nombre Agrupación PVP sin PVPiva Precio menor Dif PVP- PMenor 659221 ACECAT 1 G 20 SOBRES POLVO EFERVESCENTE PARACETAMOL 1000 MG

Más detalles

CENTRO DE SALUD MUNICIPAL NIVEL I LUIS ACOSTA E.S.E Municipio de La Unión Nariño Cod. 5200886

CENTRO DE SALUD MUNICIPAL NIVEL I LUIS ACOSTA E.S.E Municipio de La Unión Nariño Cod. 5200886 La unión Nariño 20 de septiembre de 2012 Doctora AURA MAYELI MEZA POTOSI Gerente La unión Cordial saludo Mediante la presente me permito dar a conocer el siguiente listado básico medicamentos que se necesitan

Más detalles

Pola Federación Galega da Construción dirixiuse a esta Xunta Consultiva de Contratación Administrativa o seguinte escrito de consulta:

Pola Federación Galega da Construción dirixiuse a esta Xunta Consultiva de Contratación Administrativa o seguinte escrito de consulta: Informe 2/2016, do 18 de febreiro 2016, sobre a determinación da categoría esixible ao licitador e supostos de aplicación do criterio da anualidade media. ANTECEDENTES Pola Federación Galega da Construción

Más detalles

Decreto 7/1999 que regula o funcionamento dos Centros Públicos Integrados artigo 24.g Orde do 15 de xuño do 2009,artigo 9 punto 4

Decreto 7/1999 que regula o funcionamento dos Centros Públicos Integrados artigo 24.g Orde do 15 de xuño do 2009,artigo 9 punto 4 XUSTIFICACIÓN: Este documento ten coma finalidade dar a coñecer ao alumnado e a comunidade educativa en xeral a información básica relativa a Programación Didáctica dos distintos Ciclos para o CURSO2010-2011,

Más detalles

Relacion de Medicamentos Comprados con Recursos del Seguro Popular.

Relacion de Medicamentos Comprados con Recursos del Seguro Popular. Relacion Medicamentos Comprados con Recursos l Seguro Popular. Costo semestre Año Cantidad Cantidad la Costo Unidas Número l Clave l Unitario sin Pagado l os Recursos l PEP3C06-164/13 20141 2012 010.000.2144.00

Más detalles

Listado de productos Bioequivalentes,

Listado de productos Bioequivalentes, Listado de productos Bioequivalentes, actualizado al 05 de Marzo de 2015 N Principio Activo Producto Registro Titular Resolución 1 ANASTROZOL Anastrazol comprimidos recubiertos 1 mg F-16801 Laboratorio

Más detalles

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO. Anuncio

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO. Anuncio SÁBADO, 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 Nº 268 XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO Resolución do 11 de novembro de 2015 da Xefatura Territorial de la Consellería

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 577 IX lexislatura SUMARIO 1. Procedementos parlamentarios 1.1. Procedementos de natureza normativa 1.1.1. Normas aprobadas 1.1.1.1. Leis Lei de transparencia

Más detalles

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. ASISTENTES: ALCALDE-PRESIDENTE D. César Aja Mariño CONCEJALES

Más detalles

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No.

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. 1 0271 BUPIVACAINA SOLUCION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPIVACAINA 5 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML. 2 2135 Fluconazol solución inyectable 100 mg. frasco ámpula con 50 ml. (2mg/ml)

Más detalles

DOG Núm. 21 Luns, 2 de febreiro de 2015 Páx. 4670

DOG Núm. 21 Luns, 2 de febreiro de 2015 Páx. 4670 DOG Núm. 21 Luns, 2 de febreiro de 2015 Páx. 4670 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR ORDE do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

Listado de productos Bioequivalentes, actualizado al 09 de Octubre de 2015

Listado de productos Bioequivalentes, actualizado al 09 de Octubre de 2015 Listado de productos Bioequivalentes, actualizado al 09 de Octubre de 2015 N Principio Activo Producto Registro Titular Resolución Fecha resolución Uso / Tratamiento 1 ANASTROZOL ANASTROZOL COMPRIMIDOS

Más detalles

ANEXO I CANTIDADES CONTRATADAS EN LA ACTUALIDAD POR EL AYUNTAMIENTO Y QUE SE INDICAN CON CARÁCTER ORIENTATIVO:

ANEXO I CANTIDADES CONTRATADAS EN LA ACTUALIDAD POR EL AYUNTAMIENTO Y QUE SE INDICAN CON CARÁCTER ORIENTATIVO: CONTRATACIÓN DOS SEGUROS DE EDIFIZOS DO CONCELLO DE LAXE, SEGUROS DE VIDA E DE ACCIDENTES DO PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL E ORGANOS DE GOBERNO DO CONCELLO DE LAXE E SEGURO DE ACCIDENTES DOS VOLUNTARIOS

Más detalles

Miércoles 6 de junio de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)

Miércoles 6 de junio de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) Cuadragésima Novena Actualización del Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad General.

Más detalles

Incorporación de nuevos conjuntos homogéneos y revisión de los precios

Incorporación de nuevos conjuntos homogéneos y revisión de los precios ÁMBITO FARMACÉUTICO Documento descargado de http://www.elsevier.es el 12/01/2017. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. Incorporación de nuevos

Más detalles

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense Boletín Oficial Provincia de N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 SUMARIO I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Convocatoria e bases de selección, como persoal laboral

Más detalles

CN Nombre comercial Principio activo Laboratorio Observaciones Alternativas. Industria Quimica Y Farmaceutica Vir, S.A. Wyeth Farma (Pfizer) 914909900

CN Nombre comercial Principio activo Laboratorio Observaciones Alternativas. Industria Quimica Y Farmaceutica Vir, S.A. Wyeth Farma (Pfizer) 914909900 650469 CITALOPRAM VIR 20 mg 28 MG RECUBIERTOS CON PELICULA EFG CITALOPRAM 20MG, 28 Industria Quimica Y Farmaceutica Vir, S.A. 650858 LOETTE DIARIO 100/20 MCG 28 RECUBIERTOS LEVONORGESTREL 100 MCG/ETINILESTRADIOL

Más detalles

PRINCIPIOS ACTIVOS NUEVAS INCORPORACIONES DE ESPECIALIDADES A P.ACTIVOS YA EXISTENTES C.SAS PRINCIPIO ACTIVO P.MAX CN MEDICAMENTO PVP

PRINCIPIOS ACTIVOS NUEVAS INCORPORACIONES DE ESPECIALIDADES A P.ACTIVOS YA EXISTENTES C.SAS PRINCIPIO ACTIVO P.MAX CN MEDICAMENTO PVP PRINCIPIOS ACTIVOS ACTUALIZACION FICHERO MAESTRO MODIFICACIONES MES DE NOVIEMBRE 2008 COMPARACION CON EL MES DE OCTUBRE 2008 ANEXO A LA CIRCULAR251 /08 NUEVAS INCORPORACIONES DE ESPECIALIDADES A P.ACTIVOS

Más detalles

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) Anexo I: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) o Contrato de traballo coas orquestras ou similares e copia dos TC1 e TC2 correspondentes

Más detalles

11 10017 ALBENDAZOL TAB. de 200 mg Caja x 2 Tabs.

11 10017 ALBENDAZOL TAB. de 200 mg Caja x 2 Tabs. 1 10203 ACETAMINOFEN GOTAS 100 mg/ml Fco.x 30 ml 2 10007 ACETAMINOFEN JBE de 150 mg/5ml Fco.x 60 ml 3 10001 ACETAMINOFEN TAB. x 500 mg Caja x 100 Tabs. 4 10020 ACICLOVIR CREMA VAGINAL AL 5% Caja x 10 Tubos

Más detalles

Decreto 29/2000, do 20 de xaneiro, polo que se aproba o. regulamento do imposto sobre a contaminación atmosférica

Decreto 29/2000, do 20 de xaneiro, polo que se aproba o. regulamento do imposto sobre a contaminación atmosférica Decreto 29/2000, do 20 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento do imposto sobre a contaminación atmosférica (DOG núm. 34 de 18 de febreiro de 2000) A entrada en vigor da Lei 12/1995, do 29 de decembro,

Más detalles

1.- INAUGURACIÓN PÁGINA WEB COFTE. Como todos sabéis, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Teruel ya dispone de página web.

1.- INAUGURACIÓN PÁGINA WEB COFTE. Como todos sabéis, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Teruel ya dispone de página web. CIRCULAR 02/15 1.- Inauguración Página Web COFTE 2.- Abono Salud 3.- Valoración de fórmulas magistrales 4.- Resolución de dudas en dispensación de receta electrónica 5.- Exclusión de la financiación 6.-

Más detalles

MEDICAMENTOS GENERICOS DE ALTA INCLUIDAS EN NOMENCLATOR DICIEMBRE 2013

MEDICAMENTOS GENERICOS DE ALTA INCLUIDAS EN NOMENCLATOR DICIEMBRE 2013 MEDICAMENTOS GENERICOS DE ALTA INCLUIDAS EN NOMENCLATOR DICIEMBRE 2013 PRINCIPIO ACTIVO: ACECLOFENACO DOSIS 0,1 ACECLOFENACO ARAFARMA GROUP 100 MG ORAL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 40 5,66 5,65 ACECLOFENACO

Más detalles

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR CUIDADOR Curso especialmente dirigido a todos los interesados en desarrollar su labor profesional dentro del ámbito del cuidado de niños con necesidades especiales. Las actividades a efectuar en este puesto

Más detalles

DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA

DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA 1 1 2 2 DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA SEMPRE SUBXECTIVA DISOCIACIÓN CLÍNICA-RADIOLÓXICA 20 % DE PREVALENCIA 85% DE CAUSA OSTEOMUSCULAR 3 3 LOCALIZACIÓN 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15% 12% 8% 7% 34%

Más detalles

DOG Núm. 199 Mércores, 19 de outubro de 2016 Páx

DOG Núm. 199 Mércores, 19 de outubro de 2016 Páx DOG Núm. 199 Mércores, 19 de outubro de 2016 Páx. 47168 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA RESOLUCIÓN do 10 de outubro de 2016 pola que se aproban os modelos de comunicación para

Más detalles

MEDICAMENTOS GENERICOS DE ALTA INCLUIDAS EN NOMENCLATOR SEPTIEMBRE 2013

MEDICAMENTOS GENERICOS DE ALTA INCLUIDAS EN NOMENCLATOR SEPTIEMBRE 2013 MEDICAMENTOS GENERICOS DE ALTA INCLUIDAS EN NOMENCLATOR SEPTIEMBRE 2013 PRINCIPIO ACTIVO: ACECLOFENACO DOSIS 0,1 ACECLOFENACO TEVAGEN 100 MG COMPRIM ORAL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 3,12 2,83 ACECLOFENACO

Más detalles

Lexislación e Territorio

Lexislación e Territorio Lexislación e Territorio ENXEÑARÍA TÉCNICA EN TOPOGRAFÍA Lexislación Profesor Rafael Crecente Tec. Topografía curso 2006-2007 1 Lexislación... a lexislación pode ser entendida como o conxunto de leis que

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN

Más detalles

SECRETARIA DE SALUD. OCTAVA actualización del Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables.

SECRETARIA DE SALUD. OCTAVA actualización del Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables. SECRETARIA DE SALUD OCTAVA actualización del Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad General.

Más detalles

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA D.L.: C-1-1958 MARTES, 26 DE ABRIL DE 2011 BOP NUMERO 78 Sumario Administración

Más detalles

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 109 Mércores, 8 de xuño de 2011 Páx. 13756 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DECRETO 105/2011, do 12 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 26 Viernes 30 de enero de 2009 Sec. I. Pág. 10064 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 1538 Corrección de errores de la Orden SCO/3803/2008, de 23 de diciembre, por la que se

Más detalles