Nº DE PLICA EMPRESA MOTIVO EXCLUSIÓN 3 AQUÍ ENERGIA S.L. No acredita la solvencia económica,

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Nº DE PLICA EMPRESA MOTIVO EXCLUSIÓN 3 AQUÍ ENERGIA S.L. No acredita la solvencia económica,"

Transcripción

1 DECRET DE LA PRESIDÈNCIA Data : 17 de JULIOL de 2017 Assumpte: ADJUDICACIÓ DE L ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D ENERGIA ELÉCTRICA A TRAVÉS DEL SERVEI DE GESTORS D ENERGIA DEL CONSORCI DE LA RIBERA ÀREA ENERGIA- PROJECTES. LICITACIÓ 2017/01 Vist que en data 3 de Juliol de 2017 es va procedir a l apertura de la documentació administrativa admetent i excloent pels motius que s indiquen les següents ofertes: Ofertes admeses: Nº DE PLICA REGISTRO DE ENTRADA EMPRESA 1 22/06/2017 i num. 714 Aura 2 22/06/2017 i num. 715 Gas Natural Servicios SDG 3 28/06/2017 i num. 723 Aquí 4 29/06/2017 i num. 725 Suministros especiales alginetenses COOP V 5 29/06/2017 i num. 726 Som energía SCCL 6 29/06/2017 i num. 727 Endesa Ofertes excloses: Nº DE PLICA EMPRESA MOTIVO EXCLUSIÓN 3 AQUÍ ENERGIA S.L. No acredita la solvencia económica, financiera y técnica Vist que en data 6 de juliol de 2017 es va procedir a l apertura de la oferta econòmica en sessió pública amb el resultat que consta com a Annex I d aquesta resolució. Vist l informe tècnic de valoració de les ofertes emès en data 10 de Juliol de 2017, que consta com Annex II d aquesta resolució. Vist el decret de classificació de les empreses de data 10 de Julilol de 2017.

2 Vist que en data 17 de Juliol de 2017 l empresa Gas Natural Servicios SDG S.A. amb CIF A , empresa classificada amb la millor oferta, ha depositat la garantia definitiva corresponent al 1% del valor del contracte corresponent a 3.211,93, i que acredita el compliment dels requisits establerts en el plec de condicions. DISPOSE: PRIMER.- Adjudicar l acord marc en el Consorci de la Ribera per al subministrament d energia elèctrica a les entitats locals a través del servei de gestors d energia a l empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG, CIF A amb domicili social PAZA DEL GAS, BARCELONA com a titular de la millor oferta en cadascun dels lots de la licitació, segons les tarifes i els lots per a cada municipi que es detallen a continuació: TARIFES Tarifa 2.0A GAS NATURAL FENOSA TARIFA TÉRMINO 2.0A Potencia P1 38, , Tarifa 2.0 DHA TARIFA TÉRMINO P1 P2 GAS NATURAL FENOSA 2.0DHA Potencia 38, , , ,064189

3 Tarifa 2.1A GAS NATURAL FENOSA TARIFA TÉRMINO 2.1A Potencia P1 44, , Tarifa 2.1 DHA TARIFA TÉRMINO P1 P2 GAS NATURAL FENOSA 2.1DHA Potencia 44, , , , Tarifa 3.0 A TARIFA TÉRMINO P1 P2 P3 GAS NATURAL FENOSA 3.0A Potencia ( /kw y año) 40, , , , , , Tarifa 3.1 A TARIFA TÉRMINO P1 P2 P3 GAS NATURAL FENOSA 3.1A Potencia ( /kw y año) 59, , , , , ,059843

4 LOTS I MUNICIPIS LOTS MUNICIPI ADJUDICATARIA COST ANUAL ENERGIA ( ) 1 L ALCÚDIA GAS NATURAL FENOSA ,60 2 BENICULL DE XÚQUER GAS NATURAL FENOSA ,07 3 CORBERA GAS NATURAL FENOSA ,69 4 LA BARRACA D AIGÜES VIVES GAS NATURAL FENOSA 203,24 5 LLOMBAI GAS NATURAL FENOSA ,16 6 LA POBLA LLARGA GAS NATURAL FENOSA , 88 SEGON.- Comunicar aquest acord al adjudicatari, a la resta d empreses licitadores i als ajuntaments per a que es procedeixca a las signatura dels contractes en els termes establerts en els plecs de condicions Ho mana i signa el President, en Alzira a 17 de Juliol de l any 2017 EL PRESIDENT EL SECRETARI

5 ANNEX I RESULTAT OFERTES ECONÓMIQUES PRESENTADES

6 PRECIOS AURA ENERGIA S.L. Tarifa 2.0A AURA ENERGIA S.L. TARIFA TÉRMINO P1 2.0A Potencia 38, , Tarifa 2.0DHA AURA ENERGIA S.L. TARIFA TÉRMINO P1 P2 2.0A Potencia 38, , , , Tarifa 2.1A AURA ENERGIA S.L. TARIFA TÉRMINO P1 2.1A Potencia 44, , Tarifa 2.1 DHA AURA ENERGIA S.L. TARIFA TÉRMINO P1 P2 2.1A Potencia 44, , , ,076987

7 Tarifa 3.0 A AURA ENERGIA S.L. TARIFA TÉRMINO P1 P2 P3 3.0A Potencia ( /kw 40, , , y año) 0, , , Tarifa 3.1 A AURA ENERGIA S.L. TARIFA TÉRMINO P1 P2 P3 3.1A Potencia ( /kw 59, , , y año) 0, , , PRECIOS GAS NATURAL FENOSA Tarifa 2.0A GAS NATURAL FENOSA TARIFA TÉRMINO P1 2.0A Potencia 38, , Tarifa 2.0DHA GAS NATURAL FENOSA TARIFA TÉRMINO P1 P2 2.0A Potencia 38, , , ,064189

8 Tarifa 2.1A GAS NATURAL FENOSA TARIFA TÉRMINO P1 2.1A Potencia 44, , Tarifa 2.1 DHA GAS NATURAL FENOSA TARIFA TÉRMINO P1 P2 2.1A Potencia 44, , , , Tarifa 3.0 A GAS NATURAL FENOSA TARIFA TÉRMINO P1 P2 P3 3.0A Potencia ( /kw 40, , , y año) 0, , , Tarifa 3.1 A GAS NATURAL FENOSA TARIFA TÉRMINO P1 P2 P3 3.1A Potencia ( /kw 59, , , y año) 0, , ,059843

9 PRECIOS COOPERATIVA ELÉCTRICA DE ALGINET Tarifa 2.0A Cooperativa Eléctrica de Alginet TARIFA TÉRMINO P1 2.0A Potencia 38, , Tarifa 2.0DHA Cooperativa Eléctrica de Alginet TARIFA TÉRMINO P1 P2 2.0A Potencia 38, , , , Tarifa 2.1A Cooperativa Eléctrica de Alginet TARIFA TÉRMINO P1 2.1A Potencia 44, , Tarifa 2.1 DHA Cooperativa Eléctrica de Alginet TARIFA TÉRMINO P1 P2 2.1A Potencia 44, , , ,081927

10 Tarifa 3.0 A Cooperativa Eléctrica de Alginet TARIFA TÉRMINO P1 P2 P3 3.0A Potencia ( /kw 40, , , y año) 0, , , Tarifa 3.1 A Cooperativa Eléctrica de Alginet TARIFA TÉRMINO P1 P2 P3 3.1A Potencia ( /kw 59, , , y año) 0, , , PRECIOS SOM ENERGIA Tarifa 2.0A TARIFA TÉRMINO P1 SOM ENERGIA 2.0A Potencia 38, , Tarifa 2.0DHA SOM ENERGIA 2.0A Potencia TARIFA TÉRMINO P1 P2 38, , , ,

11 Tarifa 2.1A TARIFA TÉRMINO P1 SOM ENERGIA 2.1A Potencia 44, ,1350 Tarifa 2.1 DHA SOM ENERGIA 2.1A Potencia TARIFA TÉRMINO P1 P2 44, , ,1500 0,0760 Tarifa 3.0 A SOM ENERGIA TARIFA TÉRMINO P1 P2 P3 3.0A Potencia ( /kw 40, , , y año) 0,1093 0,0900 0,0640 Tarifa 3.1 A SOM ENERGIA TARIFA TÉRMINO P1 P2 P3 3.1A Potencia ( /kw 59, , , y año) 0,0950 0,0850 0,0630

12 PRECIOS ENDESA Tarifa 2.0A TARIFA TÉRMINO P1 ENDESA 2.0A Potencia 38, , Tarifa 2.0DHA ENDESA 2.0A Potencia TARIFA TÉRMINO P1 P2 38, , , , Tarifa 2.1A TARIFA TÉRMINO P1 ENDESA 2.1A Potencia 44, , Tarifa 2.1 DHA ENDESA 2.1A Potencia TARIFA TÉRMINO P1 P2 44, , , ,078161

13 Tarifa 3.0 A TARIFA TÉRMINO P1 P2 P3 ENDESA 3.0A Potencia ( /kw y año) 40, , , , , , Tarifa 3.1 A TARIFA TÉRMINO P1 P2 P3 ENDESA 3.1A Potencia ( /kw y año) 59, , , , , ,059088

14 ANNEX II INFORME TÈCNIC VALORACIÓ DE LES OFERTES

15 INFORME SERVEIS TÈCNICS Avaluació tècnica de la proposta presentada a la licitació 2017/01 sobre la contractació mitjançant procediment obert amb publicitat, de l acord marc per als subministrament d energia elèctrica del Consorci de la Ribera El tècnic que subscriu, amb relació al procediment referit, informa: Que d acord amb la documentació contesa a l expedient, cal assenyalar: S han presentat un total de SIS ofertes segons l acta de obertura de les pliques administratives, corresponents a les següents empreses: 1.- Aura Energia S.L. 2.- Gas Natural Servicios SDG 3.- Aqui energia 4.- CEA Suministros Especiales Alginetenses Coop V 5.- Som Energia SCCL 6.- Endesa S.A.U. Revisada la documentació administrativa resulta que s exclouen les ofertes de l empresa AQUI ENERGIA S.L. per no acreditar la solvència econòmica, tècnica i financera.

16 La mesa de contractació procedeix a l obertura de les ofertes econòmiques sol licitant l informe corresponent als serveis tècnics per a procedir a la classificació de les empreses. PROPOSICIÓ ECONÒMICA PRESENTADA Respecte a la puntuació de l oferta econòmica segons l establert en l article 4 del Plec de condicions tècniques, es realitzarà el càlcul de la proposició econòmica multiplicant els consums d energia segons tarifa i període, pels preus ofertats de cadascuna de les empreses licitants. L adjudicació es realitzarà per a cadascun dels diferents lots a partir del resultat dels costos calculats. Les ofertes presentades per les empreses licitadores als efectes de calcular la proposició econòmica son: PREUS AURA ENERGIA S.L. Tarifa 2.0A AURA ENERGIA S.L. TARIFA 2.0A POTENCIA ( /kw any) 38, ENERGIA 0,116969

17 Tarifa 2.0DHA AURA ENERGIA S.L. TARIFA 2.1DHA P1 P2 POTENCIA ( /kw any) 38, , ENERGIA 0, , Tarifa 2.1A AURA ENERGIA S.L. TARIFA 2.1A POTENCIA ( /kw any) 44, ENERGIA 0, Tarifa 2.1DHA AURA ENERGIA S.L. TARIFA 2.1DHA P1 P2 POTENCIA ( /kw any) 44, , ENERGIA 0, , Tarifa 3.0A AURA ENERGIA S.L. TARIFA 3.0A P1 P2 P3 POTENCIA ( /kw any) 40, , , ENERGIA 0, , ,063393

18 Tarifa 3.1A AURA ENERGIA S.L. TARIFA 3.1A P1 P2 P3 POTENCIA ( /kw any) 59, , , ENERGIA 0, , , PREUS GAS NATURAL FENOSA Tarifa 2.0A GAS NATURAL FENOSA TARIFA 2.0A POTENCIA ( /kw any) 38, ENERGIA 0, Tarifa 2.0DHA GAS NATURAL FENOSA TARIFA 2.1DHA P1 P2 POTENCIA ( /kw any) 38, , ENERGIA 0, ,064189

19 Tarifa 2.1A GAS NATURAL FENOSA TARIFA 2.1A POTENCIA ( /kw any) 44, ENERGIA 0, Tarifa 2.1DHA GAS NATURAL FENOSA TARIFA 2.1DHA P1 P2 POTENCIA ( /kw any) 44, , ENERGIA 0, , Tarifa 3.0A GAS NATURAL FENOSA TARIFA 3.0A P1 P2 P3 POTENCIA ( /kw any) 40, , , ENERGIA 0, , , Tarifa 3.1A GAS NATURAL FENOSA TARIFA 3.1A P1 P2 P3 POTENCIA ( /kw any) 59, , , ENERGIA 0, , ,059843

20 PREUS SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP V Tarifa 2.0A SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP V. TARIFA 2.0A POTENCIA ( /kw any) 38, ENERGIA 0, Tarifa 2.0DHA SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP V. TARIFA 2.1DHA P1 P2 POTENCIA ( /kw any) 38, , ENERGIA 0, , Tarifa 2.1A SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP V. TARIFA 2.1A POTENCIA ( /kw any) 44, ENERGIA 0,139391

21 Tarifa 2.1DHA SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP V. TARIFA 2.1DHA P1 P2 POTENCIA ( /kw any) 44, , ENERGIA 0, , Tarifa 3.0A SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP V. TARIFA 3.0A P1 P2 P3 POTENCIA ( /kw any) 40, , , ENERGIA 0, , , Tarifa 3.1A SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP V. TARIFA 3.1A P1 P2 P3 POTENCIA ( /kw any) 59, , , ENERGIA 0, , ,066739

22 PREUS SOM ENERGIA G Tarifa 2.0A SOM ENERGIA TARIFA 2.0A POTENCIA ( /kw any) 38, ENERGIA 0, Tarifa 2.0DHA SOM ENERGIA TARIFA 2.1DHA P1 P2 POTENCIA ( /kw any) 38, , ENERGIA 0, , Tarifa 2.1A SOM ENERGIA TARIFA 2.1A POTENCIA ( /kw any) 44, ENERGIA 0,1350

23 Tarifa 2.1DHA SOM ENERGIA TARIFA 2.1DHA P1 P2 POTENCIA ( /kw any) 44, , ENERGIA 0,1500 0,0760 Tarifa 3.0A SOM ENERGIA TARIFA 3.0A P1 P2 P3 POTENCIA ( /kw any) 40, , , ENERGIA 0,1093 0,0900 0,0640 Tarifa 3.1A SOM ENERGIA TARIFA 3.1A P1 P2 P3 POTENCIA ( /kw any) 59, , , ENERGIA 0,095 0,0850 0,0630 ISTROS ESPECIALES

24 PREUS ENDESA G Tarifa 2.0A ENDESA TARIFA 2.0A POTENCIA ( /kw any) 38, ENERGIA 0, Tarifa 2.0DHA ENDESA TARIFA 2.1DHA P1 P2 POTENCIA ( /kw any) 38, , ENERGIA 0, , Tarifa 2.1A ENDESA TARIFA 2.1A POTENCIA ( /kw any) 44, ENERGIA 0,135947

25 Tarifa 2.1DHA ENDESA TARIFA 2.1DHA P1 P2 POTENCIA ( /kw any) 44, , ENERGIA 0, , Tarifa 3.0A ENDESA TARIFA 3.0A P1 P2 P3 POTENCIA ( /kw any) 40, , , ENERGIA 0, , , Tarifa 3.1A ENDESA TARIFA 3.1A P1 P2 P3 POTENCIA ( /kw any) 59, , , ENERGIA 0, , , ALGINETENSES COOP V. Així, els resultats de la proposició econòmica per a cada lot son:

26 LOT 1 AJUNTAMENT DE L ALCÚDIA EMPRESA LICITANT COST ANUAL ENERGIA AURA ENERGIA S.L ,99 GAS NATURAL FENOSA ,60 SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP V ,00 SOM ENERGIA SCCL ,89 ENDESA ENERGIA ,90 LOT 2 AJUNTAMENT BENICULL DE XÚQUER EMPRESA LICITANT COST ANUAL ENERGIA AURA ENERGIA S.L ,29 GAS NATURAL FENOSA ,07 SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP V ,67 SOM ENERGIA SCCL ,23 ENDESA ENERGIA ,23

27 LOT 3 AJUNTAMENT CORBERA EMPRESA LICITANT COST ANUAL ENERGIA AURA ENERGIA S.L ,85 GAS NATURAL FENOSA ,69 SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP V ,52 SOM ENERGIA SCCL 74019,04 ENDESA ENERGIA 73630,83 LOT 4 AJUNTAMENT DE LA BARRACA D AIGÜES VIVES EMPRESA LICITANT COST ANUAL ENERGIA AURA ENERGIA S.L. 213,16 GAS NATURAL FENOSA 203,24 SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP V 226,39 SOM ENERGIA SCCL 219,32 ENDESA ENERGIA 221,87

28 LOT 5 AJUNTAMENT DE LLOMBAI EMPRESA LICITANT COST ANUAL ENERGIA AURA ENERGIA S.L ,36 GAS NATURAL FENOSA ,16 SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP V ,90 SOM ENERGIA SCCL 36079,32 ENDESA ENERGIA 37033,05 LOT 6 AJUNTAMENT DE LA POBLA LLARGA EMPRESA LICITANT COST ANUAL ENERGIA AURA ENERGIA S.L ,80 GAS NATURAL FENOSA ,88 SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP V ,83 SOM ENERGIA SCCL ,58 ENDESA ENERGIA ,19 D acord amb tot el que s ha detallat anteriorment, i la valoració tècnica dels tècnics competents en la matèria, recomanem adjudicar a les següents comercialitzadores:

29 MUNICIPI ADJUDICATARIA COST ANUAL ENERGIA ( ) L ALCÚDIA GAS NATURAL FENOSA ,60 BENICULL XÚQUER DE GAS NATURAL FENOSA ,07 CORBERA GAS NATURAL FENOSA ,69 LA D AIGÜES VIVES BARRACA GAS NATURAL FENOSA 203,24 LLOMBAI GAS NATURAL FENOSA ,16 LA POBLA LLARGA GAS NATURAL FENOSA , 88 *El cost no inclou el IVA, ni el impost elèctric, ni el terme de potencia La qual cosa, s informa per al seu coneixement, i efectes escaients. Ho firma el tècnic de l Àrea d Energia. Algemesí, 10 de Juliol de 2017 Tècnic de l Àrea Energia Consorci de la Ribera

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015 Pagina 1 de 6 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA NUMERO DECRET DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA NÚM. Dada cuenta del expediente 7/14/CECOM, instruido por la Central de Compras,

Más detalles

Contrato privado Procedimiento abierto Oferta: varios criterios de adjudicación Contrato sujeto a regulación armonizada Tramitación ordinaria

Contrato privado Procedimiento abierto Oferta: varios criterios de adjudicación Contrato sujeto a regulación armonizada Tramitación ordinaria Corts Valencianes Licitació número CVA 25/15. Serveis d assegurança col lectiva de vida i accidents per als diputats i diputades de les Corts i serveis d assegurança col lectiva de vida i acci dents del

Más detalles

ANNEX 2: MODELS DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

ANNEX 2: MODELS DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA CONTRACTACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS D ENERGIA ELÈCTICA PER A LES INSTAL.LACIONS DEL CONSELL DE MALLORCA DEPT. HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA. SERVEIS TÈCNICS D OBRES I MANTENIMENT. CONSELL DE MALLORCA GENERAL

Más detalles

EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS

EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS Carme Lucena Cayuela vocal del Tribunal Català de Contractes

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

SERVICIOS SUMINISTROS

SERVICIOS SUMINISTROS SERVICIOS SUMINISTROS SECCIÓN : PÁGINA : FECHA : D.1. 3 02/07/14 CIRCULAR - 59/14 Instalaciones Baja Tensión Apreciado/a Colegiado/a: Te adjuntamos al presente la información sobre: - La última campaña

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

RESUM DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA

RESUM DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA RESUM DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA 1.- La Llei de la Promoció de l autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. L objecte de la llei és reconèixer un nou dret de la ciutadania a

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

- Sr. Josep Palouzié Vizcaya, intendent en cap - Sr. David Alvarez Carreño, tècnic del Servei de Contractació i Compres

- Sr. Josep Palouzié Vizcaya, intendent en cap - Sr. David Alvarez Carreño, tècnic del Servei de Contractació i Compres BG/da/ba Exp.: 2014011358 - C. 10.115.002 ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 3 PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UNIFORMITAT, CALÇAT, COMPLEMENTS I EQUIPAMENT ESPECIALS PER LA POLICIA MUNICIPAL

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

COMERCIALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD

COMERCIALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD LA VIABILIDAD DE LA LA VIABILIDAD DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD ÍNDICE 1. La liberalización del mercado eléctrico 2. Actores del nuevo mercado eléctrico 3. La comercialización 4. Diferentes sociedades

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

Anuncio de licitación Número de Expediente BUTAQUES STV-16 Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 28-01-2016 a las 17:06 horas.

Anuncio de licitación Número de Expediente BUTAQUES STV-16 Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 28-01-2016 a las 17:06 horas. Anuncio de licitación Número de Expediente BUTAQUES STV-16 Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 28-01-2016 a las 17:06 horas. Subministrament, instal lació, muntatge i posada en funcionament

Más detalles

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilcontratante&idbp=l9z4w2donac%3d Contacto

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilcontratante&idbp=l9z4w2donac%3d Contacto Anuncio de formalización de contrato Número de Expediente 116/2013 Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 24-01-2014 a las 11:42 horas. Entidad Adjudicadora Presidencia del Consejo de

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 11/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ -SOBRE A- SESSIÓ DE DATA 23 DE SETEMBRE DE 2014

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ -SOBRE A- SESSIÓ DE DATA 23 DE SETEMBRE DE 2014 ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ -SOBRE A- SESSIÓ DE DATA 23 DE SETEMBRE DE 2014 A la ciutat de Palma, a les 9:15 hores del dia 23 de setembre de 2014, a la Sala de Juntes de l'emt-palma, es constitueix

Más detalles

A J U N T A M E N T B E T X Í Secretaria General Contractació

A J U N T A M E N T B E T X Í Secretaria General Contractació Exp.: 203/02 ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT CONCESSIÓ I PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ INTEGRAL DE LES INSTAL.LACIONS D ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE BETXÍ ACTA DE LA SESSIÓ D AVALUACIÓ DE

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilcontratante&idbp=3vpdgqcj5hwqk2tefxgy%2ba%3d%3d Contacto

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilcontratante&idbp=3vpdgqcj5hwqk2tefxgy%2ba%3d%3d Contacto Anuncio de adjudicación Número de Expediente ACE/9999.01/14/EXPL/01 Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 03-03-2015 a las 13:50 horas. Entidad ra Consejo de Administración de Aguas

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

España-Águilas: Suministros ininterrumpidos de energía 2015/S Anuncio de licitación. Suministros

España-Águilas: Suministros ininterrumpidos de energía 2015/S Anuncio de licitación. Suministros 1/6 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42828-2015:text:es:html España-Águilas: Suministros ininterrumpidos de energía 2015/S 026-042828 Anuncio de licitación

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

INFORME TÉCNICO REFERENTE AL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN A LOS PUNTOS DE CONSUMO DE LA EMAA

INFORME TÉCNICO REFERENTE AL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN A LOS PUNTOS DE CONSUMO DE LA EMAA INFORME TÉCNICO REFERENTE AL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN A LOS PUNTOS DE CONSUMO DE LA EMAA ASUNTO: PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROMOTOR: EMPRESA MIXTA DE AGUAS

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.141 23 11 2005 36947 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 177/2005, de 18 de novembre, del

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III

BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III La entidad financiera CaixaBank, S.A., en adelante "la Caixa", realizará una promoción dirigida a clientes, personas físicas y jurídicas, con residencia

Más detalles

CONCURS D ADJUDICACIÓ DE L ARRENDAMENT DEL BAR PER A LA SEVA EXPLOTACIÓ

CONCURS D ADJUDICACIÓ DE L ARRENDAMENT DEL BAR PER A LA SEVA EXPLOTACIÓ CONCURS D ADJUDICACIÓ DE L ARRENDAMENT DEL BAR PER A LA SEVA EXPLOTACIÓ OCTUBRE 2015 c/aliança, 17, 08186 Lliçà d Amunt 93 841 45 33 bustia@lalianca.cat BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES PER A L

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regulen les condicions i el procediment

Más detalles

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS GAVAMÓN, es un festival de cine y derechos humanos, que pretende visualizar los esfuerzos e iniciativas que personas e instituciones llevan a cabo para mejorar

Más detalles

Anuncio de adjudicación Número de Expediente 17/12 Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 10-12-2012 a las 12:49 horas.

Anuncio de adjudicación Número de Expediente 17/12 Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 10-12-2012 a las 12:49 horas. Anuncio de adjudicación Número de Expediente 17/12 Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 10-12-2012 a las 12:49 horas. Entidad ra Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA matèria materia 3511 3521 3531 3541 3551 3561 any año nºor dre nºor den per a sol.licitud de / para

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE VIATGERS CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE VIAJEROS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE VIATGERS CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE VIAJEROS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE VIATGERS CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE VIAJEROS 1. El passatger d un autocar que realitza el trajecte Barcelona-Saragossa descobreix, quan arriba a destí, que han desaparegut una sèrie

Más detalles

ANUNCI DE REGATES CIRCUIT CATALÀ OPTIMIST

ANUNCI DE REGATES CIRCUIT CATALÀ OPTIMIST 27 i 28 de setembre CN L ESCALA 25 i 26 d octubre CN EL BALÍS 29 i 30 de novembre CN GARRAF 13 i 14 de desembre CN VILANOVA 17 i 18 de gener CN SALOU 21 i 22 de febrer CN PORT D ARO ANUNCI DE REGATA 1

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN RE 020/2013 Acuerdo 12/2013, de 15 de marzo de 2013, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso especial, interpuesto por GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JULIOL

Más detalles

TAXA PER L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

TAXA PER L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA. TAXA PER L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA. ARTICLE 1.- FONAMENT I NATURALESA. Sobre la base del previst en els articles 58 i 20.3 apartat i) de la Llei 39/1988,

Más detalles

I. ANTECEDENTES. a) Del PCAP:

I. ANTECEDENTES. a) Del PCAP: Dictamen núm. 21/2013, relativo a la resolución del contrato de servicio de revisión del Plan Director Sectorial de Canteras en el ámbito de la isla de Ibiza, adjudicado a la empresa X * I. ANTECEDENTES

Más detalles

Clàusula 1. Objecte. c)característiques de les parades proposades

Clàusula 1. Objecte. c)característiques de les parades proposades Contractació PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER A L ATORGAMENT MITJANÇANT CONVOCATORIA PUBLICA DE LLICÈNCIA D US PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA PER LA INSTAL LACIÓ DE ESTABLIMENTS DE VENDA NO

Más detalles

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ORDRE 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s aproven les

Más detalles

ACTA NÚM. 17/2014 JUNTA DE GOVERN LOCAL. Sessió ordinària. 29 de setembre de 2014

ACTA NÚM. 17/2014 JUNTA DE GOVERN LOCAL. Sessió ordinària. 29 de setembre de 2014 ACTA NÚM. 17/2014 JUNTA DE GOVERN LOCAL Sessió ordinària 29 de setembre de 2014 DATA: 29 de setembre de 2014 HORA DE COMENÇAMENT: 13.05 HORA D'ACABAMENT: 13.15 LLOC: Sala de sessions de l Ajuntament PRIMERA

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

Anuncio de adjudicación Número de Expediente 12/14 Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 03-06-2015 a las 13:03 horas.

Anuncio de adjudicación Número de Expediente 12/14 Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 03-06-2015 a las 13:03 horas. Anuncio de adjudicación Número de Expediente 12/14 Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 03-06-2015 a las 13:03 horas. Entidad ra Dirección General de Racionalización y Centralización

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual s estableixen el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

ASUNTO: Resolución de Adjudicación del Contrato (Lote 1) RESOLUCIÓN. Examinado el expediente de referencia y del que se deducen los siguientes:

ASUNTO: Resolución de Adjudicación del Contrato (Lote 1) RESOLUCIÓN. Examinado el expediente de referencia y del que se deducen los siguientes: EXPTE.: 02/2015 HESC - Adquisición e instalación de dos ecógrafos de gama alta para el Hospital El Escorial (2 lotes) LOTE 1: Ecógrafo de gama alta para Ginecología ASUNTO: Resolución de Adjudicación del

Más detalles

FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS QUE OFEREIX EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE BEQUES DE COL LABORACIÓ

FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS QUE OFEREIX EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE BEQUES DE COL LABORACIÓ Pàg.: 1 de 6 PRESTACIONS QUE OFEREIX EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE BEQUES DE Pàg.: 2 de 6 FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ Nom de la prestació Descripció Tramitació de beques

Más detalles

Contracte de cessió de marca

Contracte de cessió de marca Contracte de cessió de marca Especialitat: Dret Civil Tipus de cas: Cas Judicial I. Suposat de fet. Barcelona, 2004.09.25 La societat FALABELLA, S.L. és titular de marca "Mixta", inscrita al Registre de

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Supervisión del Mercado Minorista de gas y electricidad

Supervisión del Mercado Minorista de gas y electricidad Supervisión del Mercado Minorista de gas y electricidad Análisis de las ofertas comerciales de gas y electricidad, para los consumidores domésticos Periodo analizado: semana del 9 al 13 de Febrero de 2009

Más detalles

5.2. TRAMITACIÓ. ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ 5.3. AUDITORIA PER A LA CERTIFICACIÓ

5.2. TRAMITACIÓ. ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ 5.3. AUDITORIA PER A LA CERTIFICACIÓ 222 CAPÍTOL 13 QUALITAT 1. ANTECEDENTS 2. INTRODUCCIÓ 3. REFERÈNCIES 4. DEFINICIONS 5. NOTES DE CARÀCTER GENERAL 5.1. ÀMBIT DE LA CERTIFICACIÓ 5.1.1. Definicions 5.1.2. Descripció 5.2. TRAMITACIÓ. ANÀLISI

Más detalles

I. ANTECEDENTES. * Ponencia del Hble. Sr. D. Felio José Bauzá Martorell, consejero-secretario.

I. ANTECEDENTES. * Ponencia del Hble. Sr. D. Felio José Bauzá Martorell, consejero-secretario. Dictamen núm. 132/2013, relativo a la propuesta de resolución del contrato de gestión indirecta, mediante concesión administrativa, de los servicios públicos funerarios y de cementerios de Ciutadella de

Más detalles

Nous projectes als polígons

Nous projectes als polígons 00 Nous projectes als polígons Catàleg dels Polígons Industrials de Barberà del Vallès Àrea d aparcaments i serveis Área de aparcamientos y servicios Centre d aparcaments de vehícles industrials i serveis

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones

Más detalles

ACORD AMB EL BANC DE SABADELL: Internacionalització - Ofertes

ACORD AMB EL BANC DE SABADELL: Internacionalització - Ofertes VA-02-13 ACORD AMB EL BANC DE SABADELL: Internacionalització - Ofertes Hem renovat l acord de col laboració amb el Banc de Sabadell, soci-col laborador d AEBALL / UPMBALL. El Banc de Sabadell és una entitat

Más detalles

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ORDE 11/2013, de 13 d agost, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que desplega alguns aspectes

Más detalles

L import total de les resolucions concedides, objecte de la present

L import total de les resolucions concedides, objecte de la present Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2009, del director general d Economia de la Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, per les que es dóna publicitat a les subvencions

Más detalles

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA A DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT Nombre de la entidad / Nom de l entitat CIF Domicilio (calle/plaza, nº) / Domicili (carrer/plaça, nº) C.P. Localidad / localitat

Más detalles

Consell Tributari Expedient: 139/7

Consell Tributari Expedient: 139/7 Consell Tributari Expedient: 139/7 El Consell Tributari, reunit en sessió d 1 de desembre de 2008, i coneixent del recurs presentat per A.E., S.A., ha estudiat la proposta elaborada pel ponent designat

Más detalles

Dilluns, 18 d'abril de 2016 ADMINISTRACIÓ LOCAL

Dilluns, 18 d'abril de 2016 ADMINISTRACIÓ LOCAL ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ANUNCI Per Decret de l'alcaldia número 441, de data 31 de març de 2016, ha estat aprovat inicialment el Plec de condicions de la licitació del servei

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

Barcelona, 4 de febrer de Resolució núm.: 15/2016

Barcelona, 4 de febrer de Resolució núm.: 15/2016 Via Laietana, 14 08003 Barcelona Tel. 93 567 63 00 Barcelona, 4 de febrer de 2016 Resolució núm.: 15/2016 Vist el recurs presentat pel senyor A. A. G. i el senyor JO. P. H. en nom i representació de l

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm.

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm. ANNEX II / ANEXO II Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. 8.1 de la plaça núm. de la plaza núm. DC02950 Categoria: Categoría: PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU PROFESOR/A

Más detalles

sobre la independència de Catalunya

sobre la independència de Catalunya Referèndum d iniciativa popular sobre la independència de Catalunya - DICTAMEN JURÍDIC - Alfons López Tena Notari, president del CES i vocal del CGPJ (2001-08) GUIÓ 1. Legalitat d iniciativa popular per

Más detalles

Resulta imprescindible incorporar alguna persona amb experiència en les tasques següents:

Resulta imprescindible incorporar alguna persona amb experiència en les tasques següents: Tarragona, 16 de desembre 2015 El Patronat de la Fundació Tarragona 2017 en sessió celebrada en data d avui, ha acordat declarar que el programa: Assessorament legal i contractació dels Jocs Mediterranis

Más detalles

Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball RESOLUCIÓ d 11 d abril de 2016, del Servei Territorial d Indústria i Energia de Castelló, per la qual s atorga a Iberdrola Distribución

Más detalles

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils annex 2 al punt 6 Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils Barcelona,18 de març de 2016 INFORME SOBRE ELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB

Más detalles

Decreto clasificac y adj telefonia móvil expte 4_14_cecom Numero de decreto : 03004, Fecha de decreto : 9 abril 2015

Decreto clasificac y adj telefonia móvil expte 4_14_cecom Numero de decreto : 03004, Fecha de decreto : 9 abril 2015 Pagina 1 de 13 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA NUMERO DECRET DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA NÚM. Dada cuenta del expediente 4/14/CECOM, instruido por la Central de Compras,

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat ORDE 1/2015, d 11 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s aproven les bases i es convoquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció

Más detalles

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO 2016-2017 Març de 2016 Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO per

Más detalles

AJUNTAMENT D HOSTALRIC (Selva)

AJUNTAMENT D HOSTALRIC (Selva) ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ Caràcter: ordinària Data: 12 de setembre de 2011 Horari: de les 19,11 h. a les 20,45 h. Lloc: sala de regidors de la casa consistorial

Más detalles

Nueva regulación del suministro de electricidad: la comercialización y las tarifas de último recurso

Nueva regulación del suministro de electricidad: la comercialización y las tarifas de último recurso Nueva regulación del suministro de electricidad: la comercialización y las tarifas de último recurso María Teresa Costa Campí Presidenta de la CNE XIV REUNION ANUAL IBEROAMERICANA DE REGULADORES DE LA

Más detalles

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos) 8 BOIB Num. 45 18-03-2010 CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ Num. 6095 Decret 47/2010, de 12 de març, de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III

Más detalles

AGROPLACE La plataforma de subhastes on line d Afrucat

AGROPLACE La plataforma de subhastes on line d Afrucat AGROPLACE La plataforma de subhastes on line d Afrucat Mercè Gispert i Bosch assessorament@afrucat.com Associació catalana d'empreses fructícoles 130 empreses fructícoles OPFH s de Catalunya S.C.C.L de

Más detalles

Vista el Acta de la mesa de contratación de apertura de proposiciones celebrada el día 14 de marzo de 2016, que dice:

Vista el Acta de la mesa de contratación de apertura de proposiciones celebrada el día 14 de marzo de 2016, que dice: SECRETARIA/CONTRATACION Expte. 4/2016 PGS/mjhs DECRETO NÚM. 2016000730 - Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de febrero de 2016, de incoación del procedimiento negociado con publicidad para

Más detalles

III. CONVENIS I ACTES III. CONVENIOS Y ACTOS

III. CONVENIS I ACTES III. CONVENIOS Y ACTOS 27392 12 11 2003 DOGV - Núm. 4.628 Ajuntament de Catral Informació pública del nomenament de funcionari de carrera, com a policia local. [2003/Q11508] De conformitat amb el que disposa l article 34 de

Más detalles

Programa de Beques de la Fundació ESADE

Programa de Beques de la Fundació ESADE Programa de Beques de la Fundació ESADE Beques Talent Curs 2016-2017 La Fundació ESADE, d acord amb la seva missió, vol atreure estudiants amb talent i donar oportunitats a aquells alumnes que, estant

Más detalles

11s. Jornades Catalanes d Informació i Documentació. Barcelona, 22 i 23 de maig de 2008. VIVÈNCIES: La Barcelona que vaig viure (1931-1945)

11s. Jornades Catalanes d Informació i Documentació. Barcelona, 22 i 23 de maig de 2008. VIVÈNCIES: La Barcelona que vaig viure (1931-1945) 11s. Jornades Catalanes d Informació i Documentació. Barcelona, 22 i 23 de maig de 2008 VIVÈNCIES: La Barcelona que vaig viure (1931-1945) Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra Esperança Paños i Ester Corbera

Más detalles

LOTE EMPRESA SERVICIO TARIFA TRAMO HORARIO Te( /Kwh)

LOTE EMPRESA SERVICIO TARIFA TRAMO HORARIO Te( /Kwh) 1. Oferta realizada por la adjudicataria OFERTAS ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN ALTA Y BAJA TENSIÓN LOTE 1 (PENÍNSULA) LOTE EMPRESA SERVICIO TARIFA TRAMO HORARIO Te( /Kwh) LOTE 1 GAS

Más detalles

PLA DE COMPETICIÓ DE FUTBOL SALA PER A LA TEMPORADA 2014/2015 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA (DEFINITIU)

PLA DE COMPETICIÓ DE FUTBOL SALA PER A LA TEMPORADA 2014/2015 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA (DEFINITIU) PLA DE COMPETICIÓ DE FUTBOL SALA PER A LA TEMPORADA 2014/2015 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA (DEFINITIU) TERCERA DIVISIÓ NACIONAL ONOR CATALANA LLIGA PRIMERA DIVISIÓ CATALANA LLIGA SEGONA DIVISIÓ

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

Incremento de la factura en 10 años: - mensual: 70,04-38,17 = 31,86 - anual: 31,86 x 12= 382,37

Incremento de la factura en 10 años: - mensual: 70,04-38,17 = 31,86 - anual: 31,86 x 12= 382,37 FACTURA DE LA LUZ: INCREMENTO SUFRIDO EN 10 AÑOS Potencia contratada 4,6 kw (ver documento 1) Energía consumida 290 kwh/mes Período de facturación: 21.06.2005 a 21.07.2005 (ver documento 2) Facturación

Más detalles

LINEA EXTRAORDINARIA DE FINANÇAMENT PER A PROVEIDORS DE LA CAIB

LINEA EXTRAORDINARIA DE FINANÇAMENT PER A PROVEIDORS DE LA CAIB LINEA EXTRAORDINARIA DE FINANÇAMENT PER A PROVEIDORS DE LA CAIB Tipo de operación financiera: Préstamo o póliza de crédito. Vencimiento a tres años. Amortizaciones parciales según se vayan abonando los

Más detalles

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA 1 3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA Ms PowerPoint permet inserir, dins la presentació, objectes organigrama i diagrames. Els primers, poden resultar molt útils si es necessita presentar gràficament

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE BEQUES UA-USAC 2013 CONVOCATORIA DE BECAS UA-USAC 2013

CONVOCATÒRIA DE BEQUES UA-USAC 2013 CONVOCATORIA DE BECAS UA-USAC 2013 Títol: CONVOCATÒRIA DE BEQUES UA-USAC 2013 Categoria: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS Òrgan: Vicerector de Relacions Internacionals Data d'aprovació: 8 de març de 2013 Titulo: CONVOCATORIA DE BECAS UA-USAC 2013

Más detalles

Activitat Cost Energètic

Activitat Cost Energètic Part 1. Article cost energètic. Contesta les preguntes següents: 1. Què hem de tenir en compte per saber què paguem per un PC? Para poder saber cuánto pagamos por un PC necesitamos saber dos cosas: cuánto

Más detalles

La convocatòria de reunió

La convocatòria de reunió La convocatòria de reunió És el document amb què habitualment es demana la presencia d algú en un lloc i en una data i una hora determinats perquè participi en una reunió. Té un to formal i una estructura

Más detalles

CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL. Número 36 VIII Legislatura València, 1 de desembre de 2011 III. INFORMACIÓN III.

CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL. Número 36 VIII Legislatura València, 1 de desembre de 2011 III. INFORMACIÓN III. CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL Número 36 VIII Legislatura València, 1 de desembre de 2011 SUMARI SUMARIO III. INFORMACIÓ III. INFORMACIÓN a) Acords, resolucions i comunicacions dels

Más detalles

3º.- DOS FURGONETAS-POLIVALENTES, destinadas a la supervisión de obras y servicios municipales. Cuyo coste se estima en 25.000.- más el IVA.

3º.- DOS FURGONETAS-POLIVALENTES, destinadas a la supervisión de obras y servicios municipales. Cuyo coste se estima en 25.000.- más el IVA. 6.7. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS DESTINADOS A LOS SERVICIOS MUNICIPALES 2013. La Sra. Alcaldesa

Más detalles

Guia de tramitació d expedients d activitats i establiments

Guia de tramitació d expedients d activitats i establiments Guia de tramitació d expedients d activitats i establiments Diputació de Barcelona Gener de 2015 Edició i coordinació: Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona Dipòsit legal: B 3458-2015

Más detalles

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos Aprenentatge servei Educar per a la ciutadania OCTAEDRO Títol: Aprenentatge servei. Educació per a la ciutadania Autors: Josep Maria Puig, Roser

Más detalles