przewodnik czynno ci wst pnych úvodní p íručka alapve tudnivalók kézikönyve başlarken kılavuzu guía de instalación inicial guia de primeiros passos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "przewodnik czynno ci wst pnych úvodní p íručka alapve tudnivalók kézikönyve başlarken kılavuzu guía de instalación inicial guia de primeiros passos"

Transcripción

1 przewodnik czynno ci wst pnych úvodní p íručka alapve tudnivalók kézikönyve başlarken kılavuzu guía de instalación inicial guia de primeiros passos System Windows: Najpierw zainstaluj oprogramowanie drukarki. Gdy pojawi si monit, podł cz tylko jeden kabel, USB lub równoległy. System Mac OS: Podł cz drukark przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki. Windows: Nejprve nainstalujte software tiskárny. Po výzv p ipojte jen kabel USB nebo paralelní kabel. Mac OS: P ed instalací softwaru tiskárny p ipojte tiskárnu. Windows: El ször a nyomtatószoftvert kell telepíteni. Az USB vagy a párhuzamos kábelt csak akkor csatlakoztassa, ha azt a számítógép kéri. Mac OS: A nyomtatót a nyomtatószoftver telepítése el tt kell csatlakoztatni. Windows: İlk olarak yazıcı yazılımını yükleyin. USB veya paralel kabloyu yalnızca istendiği zaman bağlayın. Mac OS: Yazıcı yazılımını yüklemeden önce yazıcıyı bağlayın. Windows: Instale el software de la impresora primero. Sólo conecte el cable USB o paralelo cuando se le solicite. Mac OS: Conecte la impresora antes de instalar el software de la impresora. Windows: Instale primeiramente o software da impressora. Conecte o cabo USB ou paralelo somente quando for solicitado. Mac OS: Conecte a impressora antes de instalar o software.

2 Copyright Information 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. 1, 9/2003 Trademark Credits HP ZoomSmart Scaling Technology is a trademark of Hewlett-Packard Company. Microsoft, MS-DOS, MS Windows, Windows, Windows NT, Windows CE, and Microsoft Pocket PC Software are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries/ regions. Pentium is a U.S. registered trademark of Intel Corporation. Mac, Macintosh, Mac OS, PowerBook, and Power Macintosh are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries/regions. TrueType is a U.S. trademark of Apple Computer, Inc. Bluetooth and the Bluetooth logos are trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. and licensed to Hewlett-Packard. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Informace o bezpečném použití výrobku W celu zmniejszenia ryzyka zranienia przez pożar lub porażenie prądem elektrycznym przy eksploatacji tego urządzenia należy w każdej chwili przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. 1 Przeczytaj i przeanalizuj wszystkie wytyczne dokumentacji dołączonej do drukarki. 2 Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji znajdujących się na tym urządzeniu. 3 Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie z gniazdka elektrycznego. 4 Nie umieszczaj i nie użytkuj tego urzadzenia w pobliżu wody lub gdy jesteś mokry. 5 Ustaw urzadzenie dokladnie na stabilnej powierzchni. 6 Umieść urządzenie w bezpiecznym miejscu, gdzie nie ma ryzyka nastąpnięcia na kabel zasilania, potykania się o niego lub jego uszkodzenia. 7 Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, sprawdź część pt. Diagnostyka. 8 Wewnątrz drukarki nie ma części dających się naprawić przez uzytkownika. Tylko osoby do tego uprawnione powinny zajmować się naprawą drukarki. Při používání tohoto výrobku vždy dodržujte základní bezpe cnostní opat rení tak, abyste snížili nebezpe čí úrazu ohn em nebo elektrickým proudem. 1 Pročtěte si pozorn ě pokyny uvedené v dokumentaci k tiskárně a ujistěte se, že jim rozumíte. 2 Dodržujte všechna varovná upozornění a pokyny umístěné na výrobku. 3 Před cištením tento výrobek vždy odpojte od elektrické zásuvky. 4 Tento výrobek neinstalujte ani nepoužívejte blízko vody nebo když jste se namo cili. 5 Výrobek nainstalujte bezpe čně na stabilním povrchu. 6 Výrobek nainstalujte na chráněném míst ě tak, aby nikdo nemohl šlápnout na kabely nebo p řes ně klopýtnout, a tak je poškodit. 7 Pokud výrobek nefunguje normáln ě, vyhledejte část Odstranování problémů. 8 Uvnit ř výrobku nejsou součásti, které mohou být opraveny uživatelem. Pokud výrobek vyžaduje opravu, obra tte se na kvalifikované servisní techniky.

3 Biztonsági információ Güvenlik Bilgisi A termék használatakor mindig kövesse az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, a tűzből vagy az áramütésből származó sérülés veszélyének csökkentése érdekében. 1 Olvassa el a nyomtatóval szállított dokumentáció és értsen meg minden abban található utasítást. 2 Engedelmeskedjen a terméken található figyelmeztetéseknek és utasításoknak. 3 Tisztítás előtt húzza ki a terméket a fali aljzatból. 4 Ne helyezze a terméket vízhez közel, és ne használja azt víz közelében, vagy amikor Ön nedves. 5 Helyezze el a terméket biztonságosan, stabil felületre. 6 Helyezze a terméket védett környezetbe, ahol senki sem léphet rá a hálózati tápkábelre, illetve senki sem eshet rajta keresztül, és ahol a hálózati tápkábel nem sérülhet meg. 7 Ha a termék nem jól működik, nézze meg a Hibakeresést. 8 Nincsenek belül a felhasználó által javítható alkatrészek. Bízza a javítást szakképzett javítószemélyzetre. Bu ürünü kullanirken yangin veya elektrik çarpmasi tehlikesini önlemek için temel güvenlik önlemlerini alin. 1 Yaziciyla gelen belgelerdeki tüm yönergeleri okuyun ve aygiti kullanirken bunlari göz önünde bulundurun. 2 Ürün üzerindeki tüm uyarilara ve yönergelere dikkat edin. 3 Temizlemeden önce ürünü prizden çekin. 4 Ürünü su yaninda ya da islak olduğunuz sirada kurmayin veya kullanmayin. 5 Ürünü düz bir yüzeye sağlam bir şekilde kurun. 6 Ürünü, elektrik kablosuna basilmayacak ya da ayak takilmayacak ve kablonun hasar göremeyeceği korumali bir yerde kurun. 7 Ürün normal çalişmazsa, Sorun Giderme bölümüne bakin. 8 Yazicinin içinde kullanicinin onarabileceği herhangi bir parça yoktur. Ürünün onarim işini yetkili servis personeline birakin. Información de seguridad Informações de segurança Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al utilizar este producto a fin de reducir el riesgo de lesiones por incendio o descargas eléctricas. 1 Lea y entienda las instrucciones contenidas en la documentación que viene con la impresora. 2 Tenga en cuenta todas las advertencias e instrucciones indicadas en el producto. 3 Desenchufe este producto de las tomas de corriente de pared antes de limpiarlo. 4 No instale ni utilice este producto cerca del agua o cuando usted esté mojado. 5 Instale el producto de manera segura, sobre una superficie estable. 6 Instale el producto en un lugar protegido donde nadie pueda pisar o tropezarse con el cable de alimentación eléctrica y donde dicho cable no sufra daños. 7 Si el producto no funciona normalmente, consulte la sección Solución de problemas. 8 No hay piezas reparables por el usuario dentro de la impresora. Remita las tareas de servicio a personal de servicio calificado. Siga sempre as precauções básicas de segurança ao usar este produto, a fim de reduzir o risco de lesões físicas que podem resultar de incêndio ou choque elétrico. 1 Leia e entenda com clareza todas as instruções contidas no documentação que acompanha a impressora. 2 Obedeça todos os avisos e instruções marcadas no produto. 3 Desligue o produto da tomada antes de efetuar sua limpeza. 4 Não instale nem use este produto perto de água, ou quando você próprio estiver molhado. 5 Instale o produto de modo que permaneça firme sobre uma superfície estável. 6 Instale o produto em local protegido, onde ninguém possa pisar ou tropeçar no fio elétrico, e onde o mesmo não seja danificado. 7 Se o produto não funcionar normalmente, consulte a seção Solução de problemas 8 Não há nenhuma peça dentro da impressora que deva ser consertada pelo próprio usuário. O produto só deve ser consertado por pessoal técnico qualificado.

4 Polski Drukarka serii HP Deskjet 450. Ta drukarka umożliwia szybkie i profesjonalne drukowanie bezprzewodowe. Można drukować z notebooków i komputerów biurowych, z urządzeń bezprzewodowych, takich jak komputery kieszonkowe (PDA, Personal Digital Assistant) z oprogramowaniem Microsoft Pocket PC, pracujące w systemie Windows CE lub Palm OS, z cyfrowych aparatów fotograficznych (przy użyciu karty CompactFlash ) lub z telefonów komórkowych mogących komunikować się za pomocą Bluetooth albo podczerwieni. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z komputerów kieszonkowych i technologii Bluetooth, zobacz Instrukcję użytkownika komputerów kieszonkowych oraz Instrukcję drukowania przez połączenie Bluetooth na instalacyjnym dysku CD. Magyar Česky Tiskárna HP Deskjet 450. Tato tiskárna poskytuje rychlý profesionální mobilní tisk. Můžete tisknout z notebooků, desktopů, bezdrátových pomůcek jako jsou osobní digitální asistenti (PDA) ve Windows Pocket PC Software, Windows CE a Palm OS ; z digitálních kamer prostřednictvím karty CompactFlash a z mobilních telefonů s připojením Bluetooth a infračerveným připojením. HP Deskjet 450 sorozatú nyomtató. Ez a hordozható nyomtató gyors és professzionális nyomtatást biztosít. Nyomtathat hordozható és asztali számítógépekről, vezeték nélküli eszközökről (mint pl. Microsoft Pocket PC szoftvert, Windows CE és Palm OS operációs rendszert futtató tenyérgépekről (PDA)), HP Bluetooth nyomtatókártya segítségével digitális fényképezőgépekről, valamint Bluetooth vagy infravörös kapcsolatot használó mobiltelefonokról. Informace o používání PDA a Bluetooth obsahuje Příručka pro personální digitální asistent PDA a příručka Bluetooth Printing Guide na disku Starter CD. A tenyérgépek és a Bluetooth kapcsolat használatával kapcsolatban a Starter CD Personal Digital Assistant (PDA, személyes digitális asszisztens) útmutató és Bluetooth nyomtatási útmutató című dokumentumaiban olvashat.

5 Krok 1: Sprawdź zawartość opakowania. 1) Drukarka serii HP Deskjet 450, 2) Zasilacz, 3) Przewód zasilający, 4) Czarny i kolorowy wkład atramentowy, 5) Kabel równoległy, 6) Dokumentacja drukowana (arkusz instalacyjny, podręczna instrukcja obsługi, informacje na temat udzielania pomocy technicznej przez HP), 7) Instalacyjny dysk CD (z oprogramowaniem i dokumentacją elektroniczną), 8) Bateria (HP Deskjet 450CBi/450wbt), 9) Karta drukarki HP Bluetooth (HP Deskjet 450wbt). Krok 1: Kontrola obsahu balení. 1) Tiskárna HP Deskjet 450, 2) Napájecí adaptér, 3) Napájecí kabel, 4) Černá a barevná tisková kazeta, 5) Paralelní kabel, 6) Tištěná dokumentace (instalační leták, příručka Začínáme, příručka pro technickou podporu HP), 7) Disk Starter CD (softwarová a elektronická dokumentace), 8) Baterie (HP Deskjet 450CBi/450wbt), 9) HP Bluetooth, karta tiskárny (HP Deskjet 450wbt). 1. lépés: A csomag tartalmának ellenőrzése. 1) HP Deskjet 450 sorozatú nyomtató, 2) Tápegység, 3) Tápkábel 4) Fekete és színes nyomtatópatronok, 5) Párhuzamos kábel, 6) Nyomtatott dokumentáció (Üzembe helyezési plakát, Gyorskalauz, HP ügyféltámogatási útmutató), 7) Starter CD (szoftverek és elektronikus dokumentáció), 8) Akkumulátor (HP Deskjet 450CBi/450wbt), 9) HP Bluetooth nyomtatókártya (HP Deskjet 450wbt).

6 Polski Krok 2: Usuń taśmę zabezpieczającą. Usuń z drukarki całą taśmę zabezpieczającą. Krok 3: Zidentyfikuj elementy drukarki (od przodu). 1) Przedłużenie podajnika, 2) Podajnik, 3) Prowadnica papieru, 4) Gniazdo karty, 5) Prowadnik dopasowujący, 6) Zatrzask wkładu atramentowego, 7) Gniazdo wkładu atramentowego, 8) Otwór wyjściowy, 9) Przednia pokrywa, 10) Port na podczerwień. Magyar Česky Krok 2: Odstranění obalové pásky. Odstraňte veškerou obalovou pásku z tiskárny. 2. lépés: Vegye le a ragasztószalagot. Távolítsa el a nyomtatóról az összes ragasztószalagot. Krok 3: Určení částí tiskárny (přední strana). 1) Prodloužení vstupního zásobníku, 2) Vstupní zásobník, 3) Vodítko papíru, 4) Slot pro obálku, 5) Vyrovnávací vodítko, 6) Západka tiskové kazety, 7) Patice tiskové kazety, 8) Výstupní zásobník, 9) Přední kryt, 10) Infračervený port. 3. lépés: A nyomtató részei (elölnézet). 1) Adagolótálca meghosszabbítása, 2) Adagolótálca, 3) Papírvezető, 4) Kártyafoglalat, 5) Papírvezető, 6) Nyomtatópatronzár, 7) Nyomtatópatron foglalata, 8) Kimeneti nyílás, 9) Elülső szerelőfedél, 10) Infravörös port.

7 Zidentyfikuj elementy drukarki (na panelu sterowania). 1) Dioda LED ładowania baterii, 2) Dioda LED lewego wkładu atramentowego, 3) Dioda LED prawego wkładu atramentowego, 4) Przycisk Anuluj, 5) Przycisk Wznów, 6) Dioda LED wznowienia, 7) Przycisk zasilania, 8) Dioda LED zasilania, 9) Dioda LED podczerwieni. Uwaga: Rozpoznawaniu problemów z drukarką poświęcono rozdział Informacje o kontrolkach. Zidentyfikuj elementy drukarki (od tyłu). 1) Styki baterii, 2) Pokrywa styków baterii, 3) Gniazdo baterii, 4) Złącze przewodu zasilającego, 5) Port równoległy, 6) Gniazdo na karty CompactFlash, 7) Port USB, 8) Otwór blokady bezpieczeństwa, 9) Bateria, 10) Suwak zwalniający baterię. Určení částí tiskárny (ovládací panel). 1) Kontrolka LED nabíjení baterie, 2) Kontrolka LED levé tiskové kazety, 3) Kontrolka LED pravé tiskové kazety, 4) Tlaèítko Storno, 5) Tlaèítko Pokraèování, 6) Kontrolka LED pokračování, 7) Tlaèítko Napájení, 8) Kontrolka LED napájení, 9) Infračervená LED. Poznámka: Viz LED Reference pro diagnostiku a řešení problémů při tisku. Určení částí tiskárny (zadní část). 1) Kontakty baterie, 2) Kryt kontaktů baterie, 3) Zásuvka pro baterie, 4) Konektor napájení, 5) Paralelní port, 6) Zásuvka karty CompactFlash, 7) Port univerzální sériové sběrnice (USB), 8) Zásuvka bezpečnostního zámku, 9) Baterie, 10) Šoupátko pro uvolnění baterie. A nyomtató részei (vezérlőpanel). 1) Akkumulátortöltési jelzőfény, 2) Bal nyomtatópatron jelzőfény, 3) Jobb nyomtatópatron jelzőfény, 4) Mégse gomb, 5) Folytatás gomb, 6) Folytatás jelzőfény, 7) Tápellátás gomb, 8) Tápellátás jelzőfény, 9) Infravörös jelzőfény. Megjegyzés: A nyomtatási problémák azonosításához lásd: LED-referencia. A nyomtató részei (hátulnézet). 1) Akkumulátor érintkezői, 2) Akkumulátor érintkezőinek fedele, 3) Akkumulátorrekesz, 4) Tápcsatlakozó, 5) Párhuzamos port, 6) HP Bluetooth nyomtatókártya foglalata, 7) USB-port, 8) Biztonsági zár nyílása, 9) Akkumulátor, 10) Akkumulátorkioldó csúszka.

8 Zidentyfikuj elementy drukarki (od dołu). 1) Oprawka na wizytówki, 2) Pokrywa wymiennego zbiornika zużytego atramentu. Krok 4: Zainstaluj baterię (HP Deskjet 450CBi/450wbt). 1) Wsuń pod kątem baterię do gniazda baterii, aż zrówna się ze stykami. 2) Wepchnij baterię do gniazda, aż zatrzaśnie się na miejscu. Polski Určení částí tiskárny (spodní část). 1) Držák karty, 2) Kryt výměnného modulu pro servis inkoustu. Krok 4: Instalace baterie (HP Deskjet 450CBi/450wbt). 1) Baterii zasuňte do zásuvky baterie, až baterie zaklapne do kontaktů. 2) Zatlačte baterii do zásuvky pro baterii, až zaklapne na své místo. Magyar Česky A nyomtató részei (alulnézet). 1) Névjegykártyatartó, 2) A cserélhető tintakarbantartó modul fedele. 4. lépés: Helyezze be az akkumulátort (HP Deskjet 450CBi/450wbt). 1) A megfelelő szögben tartva csúsztassa az akkumulátort az akkumulátorrekeszbe egészen addig, amíg az hozzá nem ér az érintkezőkhöz. 2) Nyomja be az akkumulátort az akkumulátornyílásba, amíg helyére nem kattan.

9 5 Uwaga: W drukarce należy stosować wyłącznie baterię typu C8222A. Przed użyciem baterię należy w pełni naładować (zajmuje to około 1 godz. i 30 minut). Podczas ładowania dioda LED ładowania baterii powinna świecić na zielono. Jeżeli dioda LED świeci na czerwono, może to oznaczać, że bateria jest wadliwa i należy ją wymienić. Krok 5: Zainstaluj kartę drukarki HP Bluetooth (HP Deskjet 450wbt). Uwaga: Należy się upewnić, że urządzenie pełniące funkcję hosta Bluetooth i system operacyjny są obsługiwane przez drukarkę. Więcej informacji można znaleźć w witrynie 1) Włóz karte Bluetooth z dioda LED skierowana ku górze do gniazda na karty CompactFlash. Poznámka: V tiskárně používejte výhradně baterii C8222A. Před použitím baterii plně nabijte (přibližně 1 hodina a 30 minut). Během nabíjení baterie kontrolka LED nabíjení svítí zeleně. Jestliže LED svítí červeně, může být baterie vadná a je nutné ji vyměnit. Krok 5: Instalace karty tiskárny HP Bluetooth (HP Deskjet 450wbt). Poznámka: Přesvědčte se, že hostitelské zařízení Bluetooth a operační systém jsou tiskárnou podporovány. Další informace získáte na adrese 1) Vložte kartu Bluetooth kontrolkou LED nahoru do zásuvky karty CompactFlash. Megjegyzés: Csak a C8222A cikkszámú akkumulátort használja a nyomtatóval. Használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort (körülbelül másfél órán keresztül). Az akkumulátor töltése során az akkumulátortöltési jelzőfény zölden világít. Ha a jelzőfény töltés közben pirosan világít, akkor előfordulhat, hogy az akkumulátor hibás és ki kell cserélni. 5. lépés: Helyezze be a HP Bluetooth nyomtatókártyát (HP Deskjet 450wbt). Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a nyomtató támogatja-e a Bluetooth gazdaeszközt és a rajta futó operációs rendszert. Bővebb információhoz tekintse meg a webhelyet. 1) Helyezze be a HP Bluetooth nyomtatókártyát a jelzőfénnyel felfelé a HP Bluetooth nyomtatókártya foglalatába.

10 Polski Krok 6: Podłącz przewód zasilający. 1) Podłącz przewód zasilający do drukarki i do gniazda prądu zmiennego. 2) Unieś podajnik do pozycji otwartej. Uwaga: W systemie Windows drukarkę należy podłączyć do komputera dopiero po ukończeniu instalacji oprogramowania lub po pojawieniu się monitu podczas instalacji. Krok 7: Włącz drukarkę i zainstaluj wkłady atramentowe. 1) Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę. 2) Otwórz przednią pokrywę. 3) Unieś zatrzaski wkładów atramentowych. 4) Wyjmij wkład atramentowy z opakowania, a następnie zerwij z niego taśmę ochronną. Magyar Česky Krok 6: Připojení sít ového kabelu. 1) Připojte sít ový kabel k tiskárně a ke zdroji střídavého proudu. 2) Vstupní zásobník zvedněte do otevřené polohy. Poznámka: Ve Windows připojujte tiskárnu k počítači jen tehdy, když jste dokončili kompletní instalaci softwaru, nebo pokud jste k tomu během instalace byli vyzváni. 6. lépés: Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt. 1) Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz és egy váltakozó áramú hálózati aljzathoz. 2) Emelje az adagolótálcát nyitott helyzetbe. Megjegyzés: Windows esetén csak a szoftvertelepítés befejeződése után csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez, illetve akkor, ha a telepítés során erre utasítást kap. Krok 7: Zapněte tiskárnu a nainstalujte tiskové kazety. 1) Stisknutím tlaèítka Napájení zapněte tiskárnu. 2) Otevřete přední kryt. 3) Nadzdvihněte západky tiskových kazet. 4) Vyjměte tiskovou kazetu z obalu a sejměte ochrannou pásku z tiskové kazety. 7. lépés: Kapcsolja be a nyomtatót, és helyezze be a nyomtatópatronokat. 1) A nyomtató bekapcsolásához nyomja meg a Tápellátás gombot. 2) Nyissa fel az elülső szerelőfedelet. 3) Emelje fel a nyomtatópatronzárakat. 4) Vegye ki a nyomtatópatront a csomagolásából, majd távolítsa el a védőszalagokat.

11 ) Włóż i wciśnij kolorowy wkład atramentowy do lewego, a czarny wkład atramentowy do prawego kosza. 6) Zaciśnij zatrzask na wkładzie atramentowym. 7) Zamknij przednią pokrywę. Uwaga: Nie należy otwierać przedniej pokrywy, dopóki nie zakończy się inicjalizacja drukarki. Krok 8: Włóż papier do podajnika. 1) Wyciągnij przedłużenie podajnika. 2) Włóż do podajnika nie więcej niż 45 arkuszy papieru. 3) Dosuń prowadnicę papieru do krawędzi papieru. 5) Vložte a přitlačte barevnou tiskovou kazetu do levé kolébky a černou tiskovou kazetu do pravé kolébky. 6) Přiklopte západku kazety přes tiskovou kazetu. 7) Zavřete přední kryt. Poznámka: V době, kdy probíhá inicializace tiskárny neotvírejte přední kryt. Krok 8: Vložte papír do vstupního zásobníku. 1) Vysuňte prodloužení vstupního zásobníku. 2) Vložte až 45 listů papíru do zásobníku. 3) Přisuňte vodítko papíru těsně k hraně papíru. 5) Helyezze be, majd nyomja le a színes nyomtatópatront a bal oldali aljzatba, a fekete nyomtatópatront pedig a jobb oldali aljzatba. 6) Pattintsa a nyomtatópatronzárat a nyomtatópatronra. 7) Zárja le az elülső szerelőfedelet. Megjegyzés: Az elülső szerelőfedelet csak a nyomtató bekapcsolási folyamatának befejeződése után szabad felnyitni. 8. lépés: Papír betöltése. 1) Csúsztassa ki az adagolótálca meghosszabbítását. 2) Helyezzen legfeljebb 45 ív papírt a tálcára. 3) Csúsztassa a papírvezetőt közvetlenül a papír széléhez.

12 9 2 1 Polski Krok 9: Zainstaluj oprogramowanie i podłącz drukarkę. 1) Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD-ROM i wykonaj procedurę odpowiednią do systemu operacyjnego i typu połączenia. W przypadku połączeń Bluetooth wybierz albo opcję USB, albo Równoległy, a następnie, gdy pojawi się monit o podłączenie drukarki, kliknij przycisk Pomiń. W przypadku połączeń na podczerwień (IR) upewnij się, że port na podczerwień w urządzeniu jest włączony (aby dowiedzieć się, jak włączyć port IR, zobacz Informacje na temat podczerwieni). W oknie dialogowym wyboru portu wybierz opcję Inny, a następnie wybierz port przypisany na hoście do urządzenia na podczerwień. 2) W przypadku połączeń USB lub równoległych podłącz odpowiedni kabel. Uwaga: Drukarkę należy podłączyć do komputera dopiero po ukończeniu instalacji oprogramowania lub po pojawieniu się monitu podczas instalacji. Jeżeli drukarka została podłączona do komputera przed zainstalowaniem oprogramowania, w celu ukończenia instalacji zapoznaj się z plikiem Readme na instalacyjnym dysku CD. 3) Aby ukończyć instalację drukarki, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Magyar Česky Krok 9: Nainstalujte software a připojte tiskárnu. 1) Vložte disk Starter CD do jednotky CD-ROM a postupujte způsobem odpovídajícím vašemu operačnímu systému a způsobu připojení. U připojení Bluetooth vyberte možnost USB nebo Paralelní a klepněte na Pøeskoèit, když jste vyzváni k připojení tiskárny. U infračerveného připojení (IR) zajistěte, aby byl IR port zapnut (viz Poznámky k infračervenému připojení týkající se zapnutí IR portu). Vyberte Jiné pøipojení v dialogu Výběr portu a potom vyberte port přiřazený k IR zařízení na hostitelském počítači. 9. lépés: A szoftver telepítése és a nyomtató csatlakoztatása. 1) Helyezze a Starter CD-t a CD-meghajtóba, majd kövesse a megjelenő utasításokat az operációs rendszernek és a használni kívánt kapcsolatnak megfelelően. Bluetooth-csatlakozás esetén válassza akár az USB, akár a Párhuzamos lehetőséget, majd kattintson a Kihagyás gombra, amikor a program a nyomtató csatlakoztatását kéri. Infravörös kapcsolat esetén ellenőrizze, hogy az eszköz infravörös portja engedélyezett (az infravörös port engedélyezéséhez lásd Az infravörös port használata című szakaszt). Válassza a Port kiválasztása párbeszédpanel Egyéb elemét, majd válassza ki a gazdakészüléken az infravörös eszköz számára kiosztott portot. 2) Při připojení pomocí USB nebo paralelního kabelu připojte kabel USB nebo paralelní kabel. Poznámka: Tiskárnu připojujte k počítači jen tehdy, když jste dokončili kompletní instalaci softwaru, nebo pokud jste k tomu byli během instalace vyzváni. Jestliže jste tiskárnu připojili k počítači před instalací softwaru, postupujte podle souboru Readme na disku Starter CD, abyste instalaci tiskárny dokončili. 3) Postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení procedury zarovnání. 2) USB- vagy párhuzamos kapcsolat esetén csatlakoztassa az USB- vagy párhuzamos kábelt. Megjegyzés: Csak a szoftvertelepítés befejeződése után csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez, illetve akkor, ha a telepítés során erre utasítást kap. Ha a nyomtatót a szoftver telepítése előtt csatlakoztatta a számítógéphez, akkor a Starter CD-n található Readme fájlban olvashat utasításokat a nyomtató telepítésének befejezésével kapcsolatban. 3) A nyomtató telepítésének befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

13 10 Krok 10: Włącz drukowanie przez Bluetooth (HP Deskjet 450wbt - Windows). Uwaga: W przypadku połączeń przez Bluetooth należy się upewnić, że urządzenie będące hostem Bluetooth jest obsługiwane przez drukarkę i że drukowanie Bluetooth zostało włączone na tym urządzeniu. Listę obsługiwanych urządzeń wyposażonych w Bluetooth można znaleźć na stronie Szczegółowe instrukcje są podawane w dokumentacji udostępnianej przez producentów. 1) Po zainstalowaniu oprogramowania w kroku 9 spróbuj wykryć drukarkę przy użyciu urządzenia będącego hostem (zobacz Instrukcje drukowania przez połączenie Bluetooth). 2) Wybierz drukarkę z listy drukarek Bluetooth. Krok 10: Zapnutí tisku pomocí Bluetooth (HP Deskjet 450wbt - Windows). Poznámka: U připojení pomocí Bluetooth se přesvědčte, že vaše hostitelské zařízení Bluetooth je tiskárnou podporováno a že tisk Bluetooth je na zařízení zapnut. Viz kde je seznam podporovaných zařízení Bluetooth; další pokyny najdete v dokumentaci výrobce. 1) Po instalaci softwaru v kroku 9 vyhledá tiskárna vaše hostitelské zařízení (viz příručka Bluetooth Printing Guide). 2) Vyberte tiskárnu v seznamu tiskáren umožňujících tisk pomocí Bluetooth. 3) Sprawdź, czy ikona drukarki Deskjet 450 jest widoczna w folderze Drukarki albo Drukarki i faksy. (W systemach Windows NT 4.0, Windows 98, Windows Me lub Windows 2000 kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki. W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy). Jeżeli nie widać ikony drukarki, kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę i wybierz port COM przypisany do urządzenia wyposażonego w Bluetooth. Kliknij przycisk Dalej. W Kreatorze dodawania drukarki wybierz pozycje HP i hp deskjet 450 series. Aby ukończyć instalację drukarki, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 3) Zkontrolujte, zda je ve složce Tiskárny nebo ve složce Tiskárny a faxy ikona tiskárny Deskjet 450. (Klepněte na Start, přejděte na Nastavení, a potom klepněte na Tiskárny ve Windows NT 4.0, Windows 98, Windows Me a Windows 2000 nebo klepněte na Start a klepněte na Tiskárny a faxy ve Windows XP.) Pokud ikona tiskárny není zobrazena, poklepejte na tlačítko Pøidat tiskárnu a vyberte port COM přiřazený k zařízení Bluetooth. Klepněte na tlačítko Další. Vyberte HP a hp deskjet 450 v průvodci přidáním tiskárny. Postupujte podle pokynů na obrazovce k dokončení instalace tiskárny. 10. lépés: A Bluetooth-nyomtatás engedélyezése (HP Deskjet 450wbt - Windows). Megjegyzés: Bluetooth-kapcsolathoz ellenőrizze, hogy a nyomtató támogatja-e a Bluetooth-gazdaeszközt, és hogy az eszközön engedélyezve van-e a Bluetooth-nyomtatás. Ahttp://www.hp.com/support/dj450 webhelyen megtalálhatja a támogatott Bluetooth-eszközök listáját. További utasításokat a gyártó dokumentációjában találhat. 1) Miután a 9. lépésben telepítette a szofvert, a gazdaeszköz segítségével létesítsen kapcsolatot a nyomtatóval (lásd: Bluetooth nyomtatási útmutató). 2) Válassza ki a nyomtatót a Bluetooth-kompatibilis nyomtatók listájáról. 3) Ellenőrizze, hogy a Deskjet 450 nyomtató ikonja megtalálható-e a Nyomtatók vagy a Nyomtatók és faxok mappában. (Kattintson a Start gombra, mutasson a Beállítások menüre, majd kattintson a Nyomtatók parancsra Windows NT 4.0, Windows 98, Windows Me és Windows 2000 esetén, vagy kattintson a Start menüre, majd a Nyomtatók és faxok elemre Windows XP esetén.) Ha nem látja a nyomtató ikonját, kattintson duplán a Nyomtató hozzáadása ikonra, majd válassza ki a Bluetooth-eszközhöz rendelt COM-portot. Kattintson a Tovább gombra. A Nyomtató hozzáadása varázslóban válassza a HP, majd a hp deskjet 450 series elemet. A nyomtató telepítésének befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

14 11 Polski 4) Kliknij ikonę drukarki prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Porty (w systemach Windows 2000, Windows XP, Windows NT 4.0) albo Szczegóły (w systemach Windows 98 i Windows Me). 5) Upewnij się, że drukarka jest przypisana do portu COM albo wirtualnego portu Bluetooth utworzonego na potrzeby urządzenia wyposażonego w Bluetooth. Krok 11: Sprawdź zainstalowane oprogramowanie. Aby sprawdzić instalację oprogramowania i połączenie z drukarką, wydrukuj dokument z często używanej aplikacji. Uwaga: Informacje na temat drukowania i konfiguracji Bluetooth znajdują się w Instrukcji drukowania przez połączenie Bluetooth na instalacyjnym dysku CD. W przypadku druku w podczerwieni układ optyczny urządzenia nadającego powinien znajdować się w odległości nie większej niż 1 metr od drukarki i pod kątem nie większym niż 30 stopni od układu optycznego drukarki. Podczas transmisji dioda LED podczerwieni w drukarce świeci na zielono. Magyar Česky 4) Klepněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny a klepněte na Porty (Windows 2000, Windows XP, Windows NT 4.0) nebo Detaily (Windows 98 a Windows Me). 5) Přesvědčte se, že je tiskárna přiřazena k portu COM nebo k virtuálnímu portu Bluetooth vytvořeném pro zařízení Bluetooth. 4) Az egér jobb oldali gombjával kattintson a nyomtató ikonjára, majd kattintson a Portok (Windows 2000, Windows XP és Windows NT 4.0) vagy a Részletek (Windows 98 és Windows Me) parancsra. 5) Ellenőrizze, hogy a nyomtató hozzá van-e rendelve a Bluetooth-eszközhöz létrehozott COM-porthoz vagy a virtuális Bluetooth-porthoz. Krok 11: Test instalace softwaru. Vytiskněte dokument z aplikace, kterou běžně používáte, abyste vyzkoušeli instalaci softwaru a připojení tiskárny. Poznámka: Informace o konfiguraci a tisku pomocí Bluetooth viz příručka Bluetooth Printing Guide na disku Starter CD. Při tisku prostřednictvím infračerveného zařízení umístěte čočku infračerveně vysílající zařízení do vzdálenosti nejvýše 1 metr od tiskárny a pod úhlem maximálně 30 vzhledem k infračervenému snímači tiskárny. Když probíhá infračervený přenos, infračervená LED tiskárny zeleně svítí. 11. lépés: A szoftvertelepítés ellenőrzése. A szoftvertelepítés és a nyomtatócsatlakozás ellenőrzéséhez nyomtasson ki egy dokumentumot egy sűrűn használt alkalmazásból. Megjegyzés: A Bluetooth beállításairól és használatáról a Starter CD-n található Bluetooth nyomtatási útmutató című dokumentumban olvashat. Az infravörös nyomtatáshoz úgy helyezze el az eszközt, hogy annak infravörös lencséje legfeljebb 1 méter távolságra legyen a nyomtatótól, és a nyomtató infravörös lencséjéhez képest 30 fokos szögön belül helyezkedjen el. A nyomtató infravörös LED-je zöldre vált az infravörös adatátvitel alatt.

15 12 Krok 12: Wyrównaj wkłady drukujące (system Windows). Wyrównanie zainstalowanych wkładów atramentowych jest konieczne, aby zapewnić najlepszą jakość wydruku. 1) W systemach Windows NT 4.0, Windows 98, Windows Me lub Windows 2000 kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki. W systemie Windows XP kliknij przycisk Start i kliknij polecenie Drukarki i faksy. 2) Kliknij ikonę drukarki prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Preferencje drukowania (systemy Windows 2000 i Windows XP), Właściwości (systemy Windows 98 i Windows Me) lub Domyślne ustawienia dokumentu (system Windows NT 4.0). Krok 12: Zarovnání tiskových kazet (Windows). Kdykoli nainstalujete tiskovou kazetu, zarovnejte tiskové kazety pro dosažení nejlepší kvality tisku. 1) Klepněte na Start, přejděte k Nastavení a potom klepněte na Tiskárny (Windows NT 4.0, 98, Me a 2000) nebo na Tiskárny a faxy (Windows XP). 2) Klepněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny a klepněte na Nastavení tisku (Windows 2000 a Windows XP), Vlastnosti (Windows 98 a Windows Me) nebo Nastavení dokumentu (Windows NT 4.0). 3) Kliknij kartę Usługi, a następnie kliknij opcję Wyrównanie kaset drukarki. 4) W oknie dialogowym kliknij przycisk Wyrównaj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia wyrównywania. Uwaga: Wkład atramentowy można także wyrównać na karcie Obsługa drukarki w zestawie narzędzi. 3) Klepněte na kartu Služby a klepněte na Zarovnat tiskové kazety. 4) Klepněte na Zarovnat v dialogu a postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení procedury zarovnání. Poznámka: Tiskové kazety můžete zarovnat také z karty Služby tiskárny v nástroji Toolbox. 12. lépés: A nyomtatópatronok beállítása (Windows). A lehető legjobb nyomtatási minőség elérése érdekében a nyomtatópatronokat a behelyezésük után be kell állítani. 1) Kattintson a Start gombra, mutasson a Beállítások menüre, majd kattintson a Nyomtatók parancsra (Windows NT 4.0, Windows 98, Windows Me és Windows 2000 esetén), illetve kattintson a Start menüre, majd a Nyomtatók és faxok elemre (Windows XP esetén). 2) Az egér jobb oldali gombjával kattintson a nyomtató ikonjára, majd kattintson a Nyomtatási beállítások (Windows 2000 és Windows XP), a Tulajdonságok (Windows 98 és Windows Me) vagy a Dokumentum alapértelmezett beállításai (Windows NT 4.0) parancsra. 3) Kattintson a Szolgáltatások fülre, majd kattintson a Nyomtatópatronok beállítása parancsra. 4) Kattintson a párbeszédpanel Beállítás gombjára, majd a beállítás elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Megjegyzés: A nyomtatópatronok beállítása a Szerszámosláda Nyomtatókarbantartás lapján is elvégezhető.

16 13 14 Polski Krok 13: Wyrównaj wkłady atramentowe (komputery Mac). Wyrównanie wkładów atramentowych po instalacji jest konieczne, aby zapewnić najlepszą jakość wydruku. 1) Otwórz program narzędziowy HP Inkjet Utility i kliknij przycisk Calibrate Device (Kalibracja urządzenia). 2) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć wyrównywanie. Krok 14: Zarejestruj drukarkę. Zarejestruj drukarkę, aby otrzymywać ważne informacje techniczne oraz dotyczące obsługi. Jeżeli drukarka nie została zarejestrowana podczas instalacji oprogramowania, można zarejestrować ją później w witrynie Magyar Česky Krok 13: Zarovnání tiskových kazet (Mac). Kdykoli nainstalujete tiskovou kazetu, zarovnejte tiskové kazety pro dosažení nejlepší kvality tisku. 1) Otevřte HP Inkjet Utility a klepněte na Kalibrace zaøízení. 2) K dokončení procedury zarovnání postupujte podle pokynů na obrazovce. 13. lépés: Állítsa be a nyomtatópatronokat (Mac). A lehető legjobb nyomtatási minőség elérése érdekében a nyomtatópatronokat a behelyezésük után be kell állítani. 1) Nyissa meg a HP Inkjet Utility segédprogramot, majd kattintson a Calibrate Device (Eszközkonfigurálás) gombra. 2) A beállítási folyamat végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Krok 14: Registrace tiskárny. Pokud tiskárnu zaregistrujete, získáte důležité informace o podpoře a technické informace. Pokud jste tiskárnu nezaregistrovali během instalace softwaru, můžete registraci provést později na adrese 14. lépés: A nyomtató regisztrálása. Ha ügyfélszolgálati segítséget vagy technikai tájékoztatást szeretne kapni, akkor regisztrálja nyomtatóját. Ha nem regisztrálta a nyomtatót a szoftver telepítésekor, később ezt a címen teheti meg.

17 Gratulacje! Drukarka jest gotowa do użytku. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z drukarki i rozwiązywania problemów, zapoznaj się z następującymi zasobami: dokumentacja elektroniczna na instalacyjnym dysku CD, HP Instant Support (więcej informacji znajduje się w elektronicznej instrukcji obsługi), witryna internetowa poświęcona produktowi karta Pomocy dla klientów firmy HP (w zestawie). Blahopřejeme! Vaše tiskárna je připravena k použití. Informace o používání tiskárny a odstraňování problémů najdete z následujících zdrojů: Elektronická dokumentace na disku Starter CD Služba HP Instant Support (další informace viz elektronická uživatelská příručka) Stránky sídla podpory produktu na adrese Karta podpory uživatele HP (v krabici). Gratulálunk! A nyomtatója használatra kész. A nyomtató használatával, illetve a hibaelhárítással kapcsolatban a következő helyeken kaphat segítséget: a Starter CD-n található, képernyőn megjelenő dokumentációban; a HP Instant Support (erről a képernyőn megjelenő felhasználói útmutatóban olvashat bővebben); a termék webhelyén, a címen; a HP ügyféltámogatási útmutatójában (megtalálható a csomagban).

18 Wskazówki dotyczące podróży Następujące wskazówki dotyczą przygotowania drukarki do podróży: Zapasowy pojemnik z czarnym tuszem lub pojemnik fotograficzny należy przechowywać w futerale podróżnym (numer katalogowy C8233A), aby zapobiec wyciekaniu tuszu. Drukarkę można zapakować w teczce (numer katalogowy C8232A). Teczka ma przedziały na komputer przenośny i drukarkę. Przedziały możną odłączyć w celu noszenia komputera przenośnego i drukarki oddzielnie. Wyłącz drukarkę za pomocą przycisku Zasilanie. W ten sposób pojemniki z tuszem powrócą na swoją spoczynkową pozycję po prawej stronie drukarki i zostaną zablokowane. Odłącz kabel drukarki i zasilacz od drukarki. Wsuń przedłużenie podajnika i zamknij podajnik. W przypadku podróży do innego kraju/regionu, upewnij się, że masz odpowiednią wtyczkę do gniazdka zasilania. Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego razem z drukarką. Nie należy używać innego transformatora napięcia lub przetwornika. Zasilacz można stosować przy zasilaniu prądem zmiennym w zakresie V, 50 lub 60 Hz. Należy wyjąć baterię z drukarki, jeżeli drukarka nie będzie używana przez okres przekraczający jeden miesiąc. Tipy pro cestování Následující tipy vás pomohou připravit na cestování s vaší tiskárnou: Pokud s sebou berete extra černou nebo foto tiskovou kazetu, skladujte ji v cestovním nosiči (číslo dílu C8233A) pro zabránění úniku inkoustu. Můžete také tiskárnu přenášet v pouzdru (číslo dílu C8232A). Pouzdro má přihrádky pro notebook i tiskárnu. Přihrádky mohou být odděleny, pokud chcete přenášet notebook a tiskárnu odděleně. Vypněte tiskárnu pomocí Tlaèítka napájení. Toto zajistí, že se tiskové kazety vrátí do výchozí pozice na pravé straně tiskárny a zablokovány. Odpojte kabel tiskárny a adaptér proudu od tiskárny. Zasuňte rozšíření vstupního zásobníku a zavřete vstupní zásobník. Pokud cestujete do jiné země/regionu, vezměte si s sebou potřebný adaptér pro zásuvky. Používejte adaptér proudu, který je dodáván s tiskárnou. Nepoužívejte žádný jiný transformátor napětí nebo konvertor. Adaptér proudu může být používán se zdroji střídavého proudu od 100 do 240 voltů, 50 nebo 60 Hz. Vyjměte akumulátor, pokud tiskárnu nebudete používat déle než měsíc. Utazási jótanácsok Az alábbi jótanácsok segítenek, ha utazáskor magával viszi a nyomtatót: Ha visz magával egy extra fekete vagy fotó nyomtatópatront, tárolja azt az úti tárolóban (cikkszám C8233A), a tintaszivárgás megelőzése érdekében. A nyomtatót a hordozótáskában szállíthatja (cikkszám C8232A). A hordozótáskában van hely a notebook és a nyomtató elhelyezésére is. A zsebek le is vehetők, ha külön kívánja a számítógépet és a nyomtatót tárolni. Kapcsolja ki a nyomtatót a Hálózat gombbal. Ezzel biztosítja, hogy a nyomtatópatronok visszatérjenek a nyomtató jobb oldalán lévő kiinduló helyzetükbe és ott rögzítésre kerüljenek. Húzza ki a nyomtatókábelt és a hálózati adaptert a nyomtatóból. Csúsztassa vissza az adagolótálca kiterjesztését és zárja be az adagolótálcát. Ha más országba vagy térségbe utazik, vigye magával a szükséges csatlakozóadaptert. Csak a nyomtatóval szállított hálózati adaptert használja. Ne használjon semmilyen más feszültségtranszformátort vagy konvertert. A hálózati adapter V feszültségű, Hz frekvenciájú váltakozó áramforrásokkal használható. Vegye ki az akkumulátort, ha egy hónapnál hosszabb ideig nem fogja a nyomtatót használni.

19 Informacje na temat podczerwieni Przed użyciem portu podczerwieni należy go włączyć w komputerze pełniącym funkcję hosta. 1. Uruchom ponownie notebook i naciśnij klawisz F2 podczas rozruchu. 2. Wybierz w menu Urządzenia systemowe (System Devices) i włącz port na podczerwień (Infrared Port). 3. Ustaw tryb (Mode) na FIR. 4. Jeśli kanał DMA jest w konflikcie z kanałem DMA portu równoległego, zmień kanał portu równoległego na EPP. 5. Zapisz (Save) te ustawienia i zakończ (Exit), aby kontynuować rozruch systemu. Informacje o kontrolkach Stan kontrolek Wyjaśnienie i zalecana czynność Kontrolka zasilania świeci się na zielono. Jeżeli drukarka zasilana jest prądem zmiennym: Drukarka jest włączona i bezczynna. Jeżeli drukarka zasilana jest baterią: Poziom naładowania baterii wynosi %, a drukarka jest włączona i bezczynna. Nie jest wymagana żadna czynność. Polski Kontrolka zasilania świeci się na czerwono. Poziom naładowania baterii wynosi 10%, a drukarka jest włączona i bezczynna. Podłącz zasilacz, aby rozpocząć ładowanie baterii. Zobacz rozdział Ładowanie i korzystanie z baterii w elektronicznej instrukcji obsługi. Kontrolka zasilania świeci się na żółto. Poziom naładowania baterii wynosi 10-40%, a drukarka jest włączona i bezczynna. Podłącz zasilacz, aby rozpocząć ładowanie baterii. Zobacz rozdział Ładowanie i korzystanie z baterii w elektronicznej instrukcji obsługi. Kontrolka ładowania baterii świeci się na zielono. Bateria jest w toku ładowania. Nie jest wymagana żadna czynność. Kontrolka ładowania baterii świeci się na czerwono. Bateria jest wadliwa. Wymień baterię (numer katalogowy C8233A).

20 Stan kontrolek Kontrolka zasilania mruga. Wyjaśnienie i zalecana czynność Drukarka drukuje. Nie jest wymagana żadna czynność. Kontrolki zasilania i wznowienia oraz kontrolki lewego i prawego pojemnika z tuszem świecą się na przemian. Drukarka ma zasilanie. Nie jest wymagana żadna czynność. Polski Dioda LED zasilania œwieci na zielono, a dioda LED wznowienia miga. Praca drukarki jest zablokowana, trwa oczekiwanie na wyschnięcie specjalnego materiału, zabrakło papieru lub trwa drukowanie w standardzie DPOF (Digital Print Order Format). Jeżeli brak papieru, załaduj papier. Naciśnij przycisk Wznów, aby kontynuować wydruk. Kontrolka lewego pojemnika z tuszem mruga. Pojemnik z trójkolorowym tuszem wymaga obsługi. Zainstaluj ponownie pojemnik z tuszem i ponów próbę drukowania. Jeżeli błąd nie zniknie, wymień pojemnik. Zobacz rozdział Wymiana wkładów atramentowych w elektronicznej instrukcji obsługi. Kontrolka prawego pojemnika z tuszem mruga. Pojemnik z czarnym lub fotograficznym tuszem wymaga obsługi. Zainstaluj ponownie pojemnik z tuszem i ponów próbę drukowania. Jeżeli błąd nie zniknie, wymień pojemnik. Zobacz rozdział Wymiana wkładów atramentowych w elektronicznej instrukcji obsługi. Kontrolki prawego i lewego pojemnika z tuszem mrugają. Pojemnik z trójkolorowym tuszem oraz pojemnik z czarnym lub fotograficznym tuszem wymagają obsługi. Zainstaluj ponownie pojemniki z tuszem i ponów próbę drukowania. Jeżeli błąd nie zniknie, wymień pojemniki. Zobacz rozdział Wymiana wkładów atramentowych w elektronicznej instrukcji obsługi. Kontrolka lewego pojemnika z tuszem świeci się. Mało tuszu w pojemniku z trójkolorowym tuszem. Wymień pojemnik z tuszem. Zobacz rozdział Wymiana wkładów atramentowych w elektronicznej instrukcji obsługi.

HP Deskjet 460. Przewodnik czynno ci wst pnych. Úvodní p íručka. Guía de instalación inicial. Guia de primeiros passos. Tudnivalók kézikönyve

HP Deskjet 460. Przewodnik czynno ci wst pnych. Úvodní p íručka. Guía de instalación inicial. Guia de primeiros passos. Tudnivalók kézikönyve HP Deskjet 460 Przewodnik czynno ci wst pnych Úvodní p íručka Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Tudnivalók kézikönyve Başlarken kılavuzu Copyright Information 2005 Copyright Hewlett-Packard

Más detalles

Información Cliente/Material.

Información Cliente/Material. SAP ECC 5.00 Octubre 2005 Español Información Cliente/Material. Business Process Procedure SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany Copyright Copyright 2005 SAP AG. All rights reserved. No part of

Más detalles

Propuesta de posiciones.

Propuesta de posiciones. SAP ECC 5.00 Octubre 2005 Español Propuesta de posiciones. Business Process Procedure SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany Copyright Copyright 2005 SAP AG. All rights reserved. No part of this

Más detalles

Determinación de precios (Captura y Actualización)

Determinación de precios (Captura y Actualización) SAP ECC 5.00 Octubre 2005 Español Determinación de precios (Captura y Actualización) Business Process Procedure SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany Copyright Copyright 2005 SAP AG. All rights

Más detalles

Traspaso de material de devolución.

Traspaso de material de devolución. SAP ECC 5.00 Octubre 2005 Español Traspaso de material de devolución. Business Process Procedure SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany Copyright Copyright 2005 SAP AG. All rights reserved. No part

Más detalles

Creación de Solicitud de Nota de Crédito.

Creación de Solicitud de Nota de Crédito. SAP ECC 5.00 Octubre 2005 Español Creación de Solicitud de Nota de Crédito. Business Process Procedure SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany Copyright Copyright 2005 SAP AG. All rights reserved.

Más detalles

SAP ECC 6.00 Julio 2007 Español. Maestro de proveedores. Business Process Procedure. SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany

SAP ECC 6.00 Julio 2007 Español. Maestro de proveedores. Business Process Procedure. SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany SAP ECC 6.00 Julio 2007 Español Maestro de proveedores Business Process Procedure SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany Copyright Copyright 2007 SAP AG. All rights reserved. No part of this

Más detalles

Utilização de um adaptador para rede local sem fio (WLAN)

Utilização de um adaptador para rede local sem fio (WLAN) Utilização de um adaptador para rede local sem fio (WLAN) O modelo do seu notebook pode incluir um adaptador para rede local sem fio (WLAN). O adaptador WLAN permite ao notebook se conectar a um ponto

Más detalles

627129-161 1. English. Português. Español

627129-161 1. English. Português. Español English IMPORTANT: Follow these part replacement instructions: Match the part you received to the illustration on the next page. Go to the page number indicated ( #) for that part. 3 Complete only the

Más detalles

Buildtek: La evolución del negocio con SAP

Buildtek: La evolución del negocio con SAP Historia de Éxito Minería Tecnologías Industriales Buildtek S.A. Buildtek: La evolución del negocio con SAP Compañía Tecnologías Industriales Buildtek S.A. Industria Construcción Productos y Servicios

Más detalles

Creación de Factura.

Creación de Factura. SAP ECC 5.00 Octubre 2005 Español Creación de Factura. Business Process Procedure SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany Copyright Copyright 2005 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication

Más detalles

Mejoramiento continuo de sus servicios gracias a SAP Business One

Mejoramiento continuo de sus servicios gracias a SAP Business One Mejoramiento continuo de sus servicios gracias a SAP Business One Jorpa Ingeniería Industria Ingeniería y Construcción Locación Chile Productos y Servicios Servicios de ingeniería enfocados principalmente

Más detalles

Transelec: Trasmitiendo habilidades que contribuyen a la mejora del negocio

Transelec: Trasmitiendo habilidades que contribuyen a la mejora del negocio SAP Estudio de la Transformación del Negocio Productos de consumo masivo J. Macêdo Transelec: Trasmitiendo habilidades que contribuyen a la mejora del negocio Transelec Industria Utilities Locación Chile

Más detalles

San Fernando: Optimizando los procesos internos con SAP ERP

San Fernando: Optimizando los procesos internos con SAP ERP SAP Estudio de la Transformación del Negocio Productos de consumo masivo J. Macêdo San Fernando: Optimizando los procesos internos con SAP ERP San Fernando S.A. Industria Alimentos de consumo masivo Locación

Más detalles

Modasa: Innovación y tecnología de avanzada con SAP BI

Modasa: Innovación y tecnología de avanzada con SAP BI Modasa: Innovación y tecnología de avanzada con SAP BI Motores Diesel Andinos S.A. (Modasa) Industria Automotriz Locación Perú Productos y Servicios Taller multimarca, fabricación y venta de buses y grupos

Más detalles

Petrojam: Más eficiencia operativa actualizando la aplicación SAP ERP

Petrojam: Más eficiencia operativa actualizando la aplicación SAP ERP Petrojam: Más eficiencia operativa actualizando la aplicación SAP ERP Compañía Petrojam Limited Convertirse en un proveedor excepcional Sede central Kingston, Jamaica Industria, productos y servicios Hidrocarburos:

Más detalles

Instrucciones para la instalación de IBM SPSS Data Access Pack para Linux

Instrucciones para la instalación de IBM SPSS Data Access Pack para Linux Instrucciones para la instalación de IBM SPSS Data Access Pack para Linux Note: Before using this information and the product it supports, read the general information under Notices el p. 4. This document

Más detalles

Tracusa, La Ruta del Sol, en ruta al éxito con SAP

Tracusa, La Ruta del Sol, en ruta al éxito con SAP Fotografía utilizada con el permiso de Tracusa SAP Historia de Éxito Partner Altriatec Tracusa, La Ruta del Sol, en ruta al éxito con SAP Compañía Tracusa, La Ruta del Sol Industria Transporte Productos

Más detalles

Muebles Liz: información más eficiente con SAP

Muebles Liz: información más eficiente con SAP SAP Estudio de la Transformación del Negocio Productos de consumo masivo J. Macêdo Muebles Liz: información más eficiente con SAP Liz Muebles Industria Consumo Masivo Locación México Productos y Servicios

Más detalles

Servicio de Reclamos Amadeus Guía Rápida

Servicio de Reclamos Amadeus Guía Rápida Servicio de Reclamos Amadeus Guía Rápida 2013 Amadeus North America, Inc. All rights reserved. Trademarks of Amadeus North America, Inc. and/or affiliates. Amadeus is a registered trademark of Amadeus

Más detalles

Caja de herramientas de impresora portátil HP para asistentes digitales personales (Personal Digital Assistant, PDA) Guía del usario

Caja de herramientas de impresora portátil HP para asistentes digitales personales (Personal Digital Assistant, PDA) Guía del usario Caja de herramientas de impresora portátil HP para asistentes digitales personales (Personal Digital Assistant, PDA) Guía del usario Caja de herramientas de impresora portátil HP para asistentes digitales

Más detalles

Movimientos de Entrada/Salida internos: Mermas, Empaques y Packs

Movimientos de Entrada/Salida internos: Mermas, Empaques y Packs SAP ECC 6.00 Julio 2007 Español Movimientos de Entrada/Salida internos: Mermas, Empaques y Packs Business Process Procedure SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany Copyright Copyright 2007

Más detalles

Compucad: Consolidar la información para alinear los objetivos del negocio

Compucad: Consolidar la información para alinear los objetivos del negocio Historia de Éxito Servicios Profesionales Compucad SAP Estudio de la Transformación del Negocio Productos de consumo masivo J. Macêdo Compucad: Consolidar la información para alinear los objetivos del

Más detalles

Planes de Carrera, Sucesión y Analíticos Viviane Mozer

Planes de Carrera, Sucesión y Analíticos Viviane Mozer Planes de Carrera, Sucesión y Analíticos Viviane Mozer Business Architect Latin America El futuro de los negocios El acceso global a mercados y Colaboración talentos rediseñará entre el equipos mundo de

Más detalles

Guía de inicio rápido

Guía de inicio rápido Terminal Portátil Dolphin 6500 con Windows CE 5.0 Guía de inicio rápido Terminal Portátil Dolphin 6500 Cuando retire el embalaje Verifique que el cartón contenga los siguientes elementos: Terminal Portátil

Más detalles

Martinez y Valdivieso S.A.: Optimizando los procesos administrativos y financieros con SAP

Martinez y Valdivieso S.A.: Optimizando los procesos administrativos y financieros con SAP Historia de Éxito Retail Martinez y Valdivieso S.A. SAP Estudio de la Transformación del Negocio Productos de consumo masivo J. Macêdo Martinez y Valdivieso S.A.: Optimizando los procesos administrativos

Más detalles

BMW: A toda máquina junto con la tecnología de SAP

BMW: A toda máquina junto con la tecnología de SAP SAP Estudio de la Transformación del Negocio Productos de consumo masivo J. Macêdo BMW: A toda máquina junto con la tecnología de SAP BMW Group México Industria Automotriz Locación México Productos y Servicios

Más detalles

SAS PCI EXPRESS CARD QUICK INSTALL GUIDE

SAS PCI EXPRESS CARD QUICK INSTALL GUIDE SAS PCI EXPRESS CARD QUICK INSTALL GUIDE MODEL 151009 ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL FRANÇAIS POLSKI ITALIANO MAN-151009-QIG-ML1-0311-01-0 SAS PCI Express Card Quick Installation Guide English Thank you for purchasing

Más detalles

Altos Hornos: Vanguardia tecnológica en materia de atención al cliente

Altos Hornos: Vanguardia tecnológica en materia de atención al cliente Altos Hornos: Vanguardia tecnológica en materia de atención al cliente Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) Industria Primary Metal and Mining Locación México Productos y Servicios Extracción

Más detalles

Empresa de Generación Eléctrica S.A. (EGESA): Transformando el negocio con SAP

Empresa de Generación Eléctrica S.A. (EGESA): Transformando el negocio con SAP SAP Estudio de la Transformación del Negocio Productos de consumo masivo J. Macêdo Empresa de Generación Eléctrica S.A. (EGESA): Transformando el negocio con SAP Empresa de Generación Eléctrica S.A. (EGESA)

Más detalles

SAP y Petrofac, tecnología para explotar la riqueza de México

SAP y Petrofac, tecnología para explotar la riqueza de México Fotografía utilizada con el permiso de PETROFAC SAP y Petrofac, tecnología para explotar la riqueza de México Compañía Petrofac Industria Petrolera Productos y Servicios Explotación de crudo Web Site www.petrofac.com

Más detalles

Verificación de Facturas

Verificación de Facturas SAP ECC 6.00 Julio 2007 Español Business Process Procedure SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany Copyright Copyright 2007 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

Más detalles

J Riveros: Motorizando los flujos de información con SAP

J Riveros: Motorizando los flujos de información con SAP Historia de Éxito Maquinarias y Componentes J Riveros SAIC J Riveros: Motorizando los flujos de información con SAP J Riveros SAIC Industria Maquinarias y Componentes Locación Chile Productos y Servicios

Más detalles

NOTAS DE LANZAMIENTO SOFTWARE TRIMBLE ACCESS

NOTAS DE LANZAMIENTO SOFTWARE TRIMBLE ACCESS NOTAS DE LANZAMIENTO SOFTWARE TRIMBLE ACCESS Versión 2014.12 Revisión A Mayo 2014 1 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085

Más detalles

Servicios de Proceso de Negocio (BPS) Buscando tranquilidad en tiempos inciertos

Servicios de Proceso de Negocio (BPS) Buscando tranquilidad en tiempos inciertos Servicios de Proceso de Negocio (BPS) Buscando tranquilidad en tiempos inciertos Indice 1 Buscar seguridad en un mundo incierto 2 Adoptar una perspectiva ventajosa y oportuna 2 2 Perspectiva de ventas

Más detalles

Actividades de Cierre del Período (224) EHP4 for SAP ERP 6.0 Septiembre 2010 Español. Documentación de proceso empresarial

Actividades de Cierre del Período (224) EHP4 for SAP ERP 6.0 Septiembre 2010 Español. Documentación de proceso empresarial EHP4 for SAP ERP 6.0 Septiembre 2010 Español Actividades de Cierre del Período (224) Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania Copyright 2010 SAP AG. All

Más detalles

Cómo convertirse en un negocio en tiempo real con SAP Business Suite basado en SAP HANA

Cómo convertirse en un negocio en tiempo real con SAP Business Suite basado en SAP HANA de la solución SAP SAP Business Suite basado en SAP HANA Objetivos Cómo convertirse en un negocio en tiempo real con SAP Business Suite basado en SAP HANA Maneje todo su negocio en tiempo real Maneje todo

Más detalles

Hortimex adquiere flexbilidad con SAP

Hortimex adquiere flexbilidad con SAP SAP Estudio de la Transformación del Negocio Productos de consumo masivo J. Macêdo Hortimex adquiere flexbilidad con SAP Distribuidora Hortimex Industria Consumo Masivo Productos y Servicios Producción

Más detalles

Agasys y SAP Business One aportan el control de los centros comerciales de Eurovi

Agasys y SAP Business One aportan el control de los centros comerciales de Eurovi SAP Historia de Éxito Agasys Fotografía utilizada con el permiso de Eurovi Agasys y SAP Business One aportan el control de los centros comerciales de Eurovi en la SAP Historia de Éxito Agasys Eurovi, S.C.

Más detalles

Grupo Dapsa: Desarrolla ventajas competitivas con SAP

Grupo Dapsa: Desarrolla ventajas competitivas con SAP Historia de Éxito Consumo Masivo Grupo Dapsa SAP Estudio de la Transformación del Negocio Productos de consumo masivo J. Macêdo Grupo Dapsa: Desarrolla ventajas competitivas con SAP Historia de Éxito Consumo

Más detalles

SP Digital: Innovación junto a SAP Business One

SP Digital: Innovación junto a SAP Business One Historia de Éxito Comercio Electrónico SP Digital SP Digital: Innovación junto a SAP Business One SP Digital Industria Comercio Electrónico Locación Chile Productos y Servicios Venta de equipos informáticos

Más detalles

Mejore su proceso de administración de viajes y reservas en línea con SAP Cloud for Travel & Expense y GetThere Francisco Del Valle Marzo 12, 2014

Mejore su proceso de administración de viajes y reservas en línea con SAP Cloud for Travel & Expense y GetThere Francisco Del Valle Marzo 12, 2014 Mejore su proceso de administración de viajes y reservas en línea con SAP Cloud for Travel & Expense y GetThere Francisco Del Valle Marzo 12, 2014 SAP FORUM 2014 COLOMBIA 2011 SAP AG. All rights reserved.

Más detalles

Kenworth Camiones de Cuautitlán: Procesos de negocio inmersos en TI

Kenworth Camiones de Cuautitlán: Procesos de negocio inmersos en TI SAP Estudio de la Transformación del Negocio Productos de consumo masivo J. Macêdo Kenworth Camiones de Cuautitlán: Procesos de negocio inmersos en TI Solución Kenworth Camiones de Cuautitlán, S.A. de

Más detalles

Servicio de Reclamos Amadeus Guía Rápida

Servicio de Reclamos Amadeus Guía Rápida Servicio de Reclamos Amadeus Guía Rápida 2013 Amadeus North America, Inc. All rights reserved. Trademarks of Amadeus North America, Inc. and/or affiliates. Amadeus is a registered trademark of Amadeus

Más detalles

EHP6 for SAP ERP 6.0 Marzo 2012 Español Gestión de Precios Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

EHP6 for SAP ERP 6.0 Marzo 2012 Español Gestión de Precios Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania EHP6 for SAP ERP 6.0 Marzo 2012 Español Gestión de Precios Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania Copyright 2012 SAP AG. All rights reserved. SAP, R/3,

Más detalles

Comesa Ltda.: Comercializa con más precisión y rapidez gracias a SAP

Comesa Ltda.: Comercializa con más precisión y rapidez gracias a SAP Comesa Ltda.: Comercializa con más precisión y rapidez gracias a SAP Compañía Comesa Ltda. (Comercial Sud Americana Ltda.) Industria Distribuidora Productos y Servicios Comercializa alimentos congelados,

Más detalles

SAP ERP 6.0 integra la información: NutriAvícola decide

SAP ERP 6.0 integra la información: NutriAvícola decide SAP Historia de Éxito Partner Compunet S.A. Fotografía utilizada con el permiso de SAP SAP ERP 6.0 integra la información: NutriAvícola decide NutriAvícola Industria Avícola Productos y Servicios Producción

Más detalles

IMPLEMENTACIÓN DE ETIQUETAS DE SOFTWARE EN PRODUCTOS DE ADOBE HOJA TÉCNICA

IMPLEMENTACIÓN DE ETIQUETAS DE SOFTWARE EN PRODUCTOS DE ADOBE HOJA TÉCNICA IMPLEMENTACIÓN DE ETIQUETAS DE SOFTWARE EN PRODUCTOS DE ADOBE HOJA TÉCNICA 2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Software Tag Implementation in Adobe Products Tech Note Adobe, the Adobe

Más detalles

Gestión de pedidos de cliente: Modificación Ventas de stock

Gestión de pedidos de cliente: Modificación Ventas de stock EHP6 for SAP ERP 6.0 Marzo 2012 Español Gestión de pedidos de cliente: Modificación Ventas de stock Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania Copyright 2012

Más detalles

Instalación del software

Instalación del software Instalación del software Si se registra en la computadora con diferentes nombres de sesión, asegurarse de que el nombre seleccionado tenga privilegios de administrador. Necesitará privilegios de administrador

Más detalles

Coopeande 5: Ofreciendo los mejores precios con SAP

Coopeande 5: Ofreciendo los mejores precios con SAP Fotografía utilizada con el permiso de Coopeande5 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Partner Coopeande 5: Ofreciendo los mejores precios con SAP Coopeande Nº5 es una Entidad

Más detalles

SAP : un lenguaje global para Prebel

SAP : un lenguaje global para Prebel Fotografía utilizada con el permiso de Prebel SAP : un lenguaje global para Prebel Prebel Industria Cosmética Productos y Servicios Desarrollo, fabricación y comercialización de productos de belleza, cuidado

Más detalles

Grupo Merza: 70% más agilidad en tiempos de respuesta con SAP ERP on HANA

Grupo Merza: 70% más agilidad en tiempos de respuesta con SAP ERP on HANA SAP BTS Distribución Mayoreo y Menudeo Grupo Merza Fotografía utilizada con el permiso de Grupo Merza 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Grupo Merza: 70% más agilidad en tiempos

Más detalles

Plataforma de movilidad SAP en la Nube

Plataforma de movilidad SAP en la Nube Plataforma de movilidad SAP en la Nube Jorge Seoane PDM Latinoamérica SAP Forum La demanda de movilidad Mayor productividad Acceso a back office Acceso a entretenimiento Servir a empleados y consumidores

Más detalles

Grupo Merza: Profundiza el conocimiento de sus Mayoristas y Clientes con las Soluciones Analíticas de SAP

Grupo Merza: Profundiza el conocimiento de sus Mayoristas y Clientes con las Soluciones Analíticas de SAP Fotografía utilizada con el permiso de SAP 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Partner Grupo Merza: Profundiza el conocimiento de sus Mayoristas y Clientes con las Soluciones

Más detalles

Adama: Reduce costos de operación en un 30% al actualizar su SAP ERP para alinearse con las normas IFRS

Adama: Reduce costos de operación en un 30% al actualizar su SAP ERP para alinearse con las normas IFRS SAP Business Transformation Study Producción y Comercio Adama Andina Colombia 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Fotografía utilizada con el permiso de Adama Partner Adama: Reduce

Más detalles

Alpargatas: Generando confianza en la fuerza de ventas con SAP

Alpargatas: Generando confianza en la fuerza de ventas con SAP SAP Estudio de la Transformación del Negocio Productos de consumo masivo J. Macêdo Alpargatas: Generando confianza en la fuerza de ventas con SAP Alpargatas S.A.I.C Industria Consumo Masivo Locación Argentina

Más detalles

217266 - CONVERTITORE AUDIOCASSETTE-MP3

217266 - CONVERTITORE AUDIOCASSETTE-MP3 www.dmail.it DmeDiaCommerCe S.p.a. Via aretina 25 50065 SieCi (Fi) italia tel. +39 055 8363040 - Fax +39 055 8363057 ass. tecnica: tel. +39 055 4206052 e-mail: assistenza.dmail@dmc.it 217266 - CONVERTITORE

Más detalles

UNE EPM Telecomunicaciones S.A: Automatización de la gestión de accesos y mayor control de riesgos con SAP Access Control rapid-deployment solution

UNE EPM Telecomunicaciones S.A: Automatización de la gestión de accesos y mayor control de riesgos con SAP Access Control rapid-deployment solution SAP Estudio de la Transformación del Negocio Productos de consumo masivo J. Macêdo 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. UNE EPM Telecomunicaciones S.A: Automatización de la gestión

Más detalles

Proalmex: Una solución administrativa exigente y una respuesta tecnológica al crecimiento de la empresa

Proalmex: Una solución administrativa exigente y una respuesta tecnológica al crecimiento de la empresa Proalmex: Una solución administrativa exigente y una respuesta tecnológica al crecimiento de la empresa PRODUCTORA DE ALIMENTOS MEXICANOS SA DE CV. - Proalmex Industria Consumo Masivo Locación Mérida,

Más detalles

NOTAS DE LANZAMIENTO SOFTWARE TRIMBLE ACCESS

NOTAS DE LANZAMIENTO SOFTWARE TRIMBLE ACCESS NOTAS DE LANZAMIENTO SOFTWARE TRIMBLE ACCESS Versión 2014.11 Revisión A Abril 2014 1 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Más detalles

HPE Server Options Rentabilidad y fiabilidad de las Opciones a medida para los Servidores HPE ProLiant y Almacenamiento

HPE Server Options Rentabilidad y fiabilidad de las Opciones a medida para los Servidores HPE ProLiant y Almacenamiento HPE Server Options Rentabilidad y fiabilidad de las Opciones a medida para los Servidores HPE ProLiant y Almacenamiento HPE Server Options Página 1 HPE Server Options Por qué? HPE Server Options proporcionan

Más detalles

SAP Historia de Éxito Partner Agasys

SAP Historia de Éxito Partner Agasys Fotografía utilizada con el permiso de Magnicharters Magnicharters y SAP Business One, volando juntos hacia una misma dirección Partner en la Grupo Aéreo Monterrey, S.A. de C.V. - Magnicharters - Industria

Más detalles

Instrucciones de funcionamiento

Instrucciones de funcionamiento Instrucciones de funcionamiento Software (Device Monitor) Para sistemas de imágenes digitales Requisitos del sistema Descripción general Inicio y configuración del Device Monitor Antes de usar este software,

Más detalles

HOST CONTROLLER CARD

HOST CONTROLLER CARD HOST CONTROLLER CARD Anleitung Installation Guide Manuel d utilisation Guia usario Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Guia usário Instukcja obstugi Anleitung 1. Schalten Sie Ihren PC ab und ziehen

Más detalles

YIRE MEDICA crece con SAP y se posiciona entre las grandes

YIRE MEDICA crece con SAP y se posiciona entre las grandes Fotografías utilizadas con el permiso de SAP y YIRE MEDICA SAP Historia de Éxito Partner Logical Data YIRE MEDICA crece con SAP y se posiciona entre las grandes Compañía YIRE MEDICA, S.A. Industria Médica

Más detalles

Mobo crece exponencialmente gracias al apoyo de POS One para SAP Business One de Agasys

Mobo crece exponencialmente gracias al apoyo de POS One para SAP Business One de Agasys Fotografía utilizada con el permiso de Mobo Mobo crece exponencialmente gracias al apoyo de POS One para SAP Business One de Agasys Partner en la Compañía Distribuidor Celular de la Zona Centro Industria

Más detalles

HP Deskjet serie 9800

HP Deskjet serie 9800 HP Deskjet 9800 HP Deskjet serie 9800 Guía del usuario Información de copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Prohibida la reproducción, adaptación o traducción sin autorización

Más detalles

[EN] ESO_Help@helpmail.elderscrollsonline.com. I/We[*] hereby give notice that I/we[*] cancel my/our contract of sale of the following [*]

[EN] ESO_Help@helpmail.elderscrollsonline.com. I/We[*] hereby give notice that I/we[*] cancel my/our contract of sale of the following [*] [EN] Mail To Unit 2 West Business Park Co. Ireland OR email to I/We[*] hereby give notice that I/we[*] cancel my/our contract of sale of the following [*] Ordered on [*]/received on, [*] Name of consumer(s),

Más detalles

Melodía Importaciones junto a SCG y SAP, mejoran la calidad de vida en el sector salud

Melodía Importaciones junto a SCG y SAP, mejoran la calidad de vida en el sector salud SAP Historia de Éxito SCG Fotografía utilizada con el permiso de Melodía Importaciones y SAP Melodía Importaciones junto a SCG y SAP, mejoran la calidad de vida en el sector salud en la SAP Historia de

Más detalles

La Innovación como motor del Crecimiento de las Empresas de Consumo. João Paulo da Silva Director General SAP Iberia

La Innovación como motor del Crecimiento de las Empresas de Consumo. João Paulo da Silva Director General SAP Iberia La Innovación como motor del Crecimiento de las Empresas de Consumo João Paulo da Silva Director General SAP Iberia El porqué de la Innovación Tecnológica en la Empresa Impacto de las Nuevas Tecnologías

Más detalles

SOLUCIONES PROFESIONALES

SOLUCIONES PROFESIONALES PRESENTANDO SOLUCIONES PROFESIONALES i1 PARA LA GESTIÓN DEL COLOR La nueva generación en gestión de color & creación de perfiles para profesionales de la Imagen, Preprensa e Impresión digital. Soluciones

Más detalles

Freskaleche: Integración de procesos y centralización de la información con SAP

Freskaleche: Integración de procesos y centralización de la información con SAP Historia de Éxito Alimentos Freskaleche SAP Estudio de la Transformación del Negocio Productos de consumo masivo J. Macêdo Freskaleche: Integración de procesos y centralización de la información con SAP

Más detalles

Instrucciones de uso Calientaplatos para 12 platos

Instrucciones de uso Calientaplatos para 12 platos E Instrucciones de uso Calientaplatos para 12 platos A120.812 V1/0211 Mantenga siempre las instrucciones de uso del producto a mano! - 1 - 1. Informaciones generales 3 1.1 Informaciones sobre las instrucciones

Más detalles

Instrucciones para la instalación de IBM SPSS Data Access Pack para Windows

Instrucciones para la instalación de IBM SPSS Data Access Pack para Windows Instrucciones para la instalación de IBM SPSS Data Access Pack para Windows Note: Before using this information and the product it supports, read the general information under Notices el p. 8. This document

Más detalles

SAP y Agua de Quito llevan la excelencia al sector público

SAP y Agua de Quito llevan la excelencia al sector público Fotografía utilizada con el permiso de Agua de Quito y SAP SAP Historia de Éxito Partner AYESA- MQA SAP y Agua de Quito llevan la excelencia al sector público Partners en la Compañía Empresa Pública Metropolitana

Más detalles

SATA 6 Gb/s RAID PCI user manual

SATA 6 Gb/s RAID PCI user manual SATA 6 Gb/s RAID PCI Express Card user manual Model 150972 English Deutsch Español FRANçAIS POLSKI italiano MAN-150972-UM-ML1-0211-01 SATA 6 Gb/s RAID PCI Express Card User Manual English Thank you for

Más detalles

Emparejamiento de Bluetooth. Guía del usuario

Emparejamiento de Bluetooth. Guía del usuario Emparejamiento de Bluetooth Guía del usuario Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los

Más detalles

NT2. Carcasa de almacenamiento RAID de 2 bahías. Manual de usuario 27 de junio de 2009 - v1.0

NT2. Carcasa de almacenamiento RAID de 2 bahías. Manual de usuario 27 de junio de 2009 - v1.0 Carcasa de almacenamiento RAID de 2 bahías Manual de usuario 27 de junio de 2009 - v1.0 ES Introducción 1 Introducción 1.1 Requisitos del sistema 1.1.1 Requisitos para PC Mínimo: CPU Intel Pentium III

Más detalles

Instrucciones de funcionamiento (para configurar el PostScript3 Printer Driver)

Instrucciones de funcionamiento (para configurar el PostScript3 Printer Driver) Instrucciones de funcionamiento (para configurar el PostScript3 Printer Driver) Software Modelo n.º DP-C262/C322 Descripción general Requisitos del sistema Instalación de Job Status Utility (sólo Windows)

Más detalles

EN3888MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 24 ES FRIGORÍFICO-CONGELADOR MANUAL DE

EN3888MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 24 ES FRIGORÍFICO-CONGELADOR MANUAL DE EN3888MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 24 ES FRIGORÍFICO-CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 47 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Más detalles

DESIGNJET serie T790/T1300 eprinter

DESIGNJET serie T790/T1300 eprinter DESIGNJET serie T790/T1300 eprinter USB 2.0 de alta velocidad certificado Otras fuentes de información Se ofrece una guía completa, Uso de su impresora, en el DVD que se incluye con la impresora. Dicha

Más detalles

Suplemento PostScript 3

Suplemento PostScript 3 Suplemento PostScript 3 1 2 3 4 Configuración de Windows Configuración de Mac OS Uso de PostScript 3 Printer Utility for Mac Lea detenidamente este manual antes de utilizar la máquina y téngalo a mano

Más detalles

Gestión de lotes (117)

Gestión de lotes (117) EHP6 for SAP ERP 6.0 Marzo 2012 Español Gestión de lotes (117) Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania Copyright 2012 SAP AG. All rights reserved. SAP,

Más detalles

Surtidora de Ferretería y Materiales construye con InterLatin un exitoso futuro

Surtidora de Ferretería y Materiales construye con InterLatin un exitoso futuro SAP Historia de Éxito InterLatin Fotografía utilizada con el permiso de Surtidora Ferretera y Materiales y SAP Surtidora de Ferretería y Materiales construye con InterLatin un exitoso futuro en la SAP

Más detalles

NAMU Travel Group: personalizando el éxito con SAP Business One y SCG

NAMU Travel Group: personalizando el éxito con SAP Business One y SCG SAP Historia de Éxito SCG Fotografía utilizada con el permiso de NAMU Travel Group y SAP NAMU Travel Group: personalizando el éxito con SAP Business One y SCG en la SAP Historia de Éxito SCG NAMU Travel

Más detalles

Desyfin, con SAP for Banking y SAP ERP 6.0, toma de decisiones con un 99.9% de fiabilidad

Desyfin, con SAP for Banking y SAP ERP 6.0, toma de decisiones con un 99.9% de fiabilidad Fotografía utilizada con el permiso de SAP 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Partner Desyfin, con SAP for Banking y SAP ERP 6.0, toma de decisiones con un 99.9% de fiabilidad

Más detalles

Instalación del programa

Instalación del programa Instalación del programa Si su ordenador tiene varios usuarios, asegúrese de abrir la sesión de un usuario con privilegios de administrador para poder instalar el programa. El programa del reproductor

Más detalles

SAP Historia de Éxito Partner SCG

SAP Historia de Éxito Partner SCG SAP Historia de Éxito SCG Fotografía utilizada con el permiso de Autos Xiri y SAP Para Autos Xiri el futuro marcha sobre ruedas con SAP Business One y DMS One de SCG en la SAP Historia de Éxito SCG Autos

Más detalles

HP DeskJet 970C Series Guía de r

HP DeskJet 970C Series Guía de r HP DeskJet 970C Series Guía de red de la impresora para Windows Guía de red HP DeskJet 970C Series Guía de red de la impresora para Windows Español Contenido 1 Uso de la impresora en una red Instalación

Más detalles

SERIAL PCI. Model 158169 English Deutsch Español. italiano MAN-158169-UM-ML1-0110-03-0

SERIAL PCI. Model 158169 English Deutsch Español. italiano MAN-158169-UM-ML1-0110-03-0 SERIAL PCI Express Card user manual Model 158169 English Deutsch Español FRANçAIS POLSKI italiano MAN-158169-UM-ML1-0110-03-0 Serial PCI Express Card User Manual English Thank you for purchasing the MANHATTAN

Más detalles

Guía rápida de instalación

Guía rápida de instalación Wireless / Fast Ethernet Series del servidor MFP Guía rápida de instalación Versión: 2.0 (agosto de 2006) Multi-Languages QIG in Driver CD ================================================== Český: Anglického

Más detalles

ENSI: Mayor integración y avance tecnológico con SAP

ENSI: Mayor integración y avance tecnológico con SAP SAP Estudio de la Transformación del Negocio Productos de consumo masivo J. Macêdo ENSI: Mayor integración y avance tecnológico con SAP Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería SE Industria Química

Más detalles

Kofax. Desktop 2.0. Guía de instalación 10300952-000

Kofax. Desktop 2.0. Guía de instalación 10300952-000 Kofax Desktop 2.0 Guía de instalación 10300952-000 2009-2010 Kofax, Inc., 15211 Laguna Canyon Road, Irvine, California 92618, U.S.A. All rights reserved. Use is subject to license terms. Third-party software

Más detalles

Utilizando NetCrunch para el cumplimiento y auditorias de Seguridad. AdRem NetCrunch 6.x Tutorial

Utilizando NetCrunch para el cumplimiento y auditorias de Seguridad. AdRem NetCrunch 6.x Tutorial Utilizando NetCrunch para el cumplimiento y auditorias AdRem NetCrunch 6.x Tutorial 2011 AdRem Software, Inc. This document is written by AdRem Software and represents the views and opinions of AdRem Software

Más detalles

USB 306 Modem. Quick Start Guide Schnellstart-Handbuch Guide de démarrage rapide Guida rapida Guía de inicio rápido Pierwsze kroki Struèná pøíruèka

USB 306 Modem. Quick Start Guide Schnellstart-Handbuch Guide de démarrage rapide Guida rapida Guía de inicio rápido Pierwsze kroki Struèná pøíruèka USB 306 Modem Quick Start Guide Schnellstart-Handbuch Guide de démarrage rapide Guida rapida Guía de inicio rápido Pierwsze kroki Struèná pøíruèka www.sierrawireless.com Contents English... 1 Deutsch...

Más detalles

GUÍA DE INSTALACIÓN DE NOKIA NETWORK BRIDGE. Copyright 2002-2004 Nokia. Reservados todos los derechos. 1/6

GUÍA DE INSTALACIÓN DE NOKIA NETWORK BRIDGE. Copyright 2002-2004 Nokia. Reservados todos los derechos. 1/6 1/6 GUÍA DE INSTALACIÓN DE NOKIA NETWORK BRIDGE Copyright 2002-2004 Nokia. Reservados todos los derechos. Aviso legal Copyright 2004 Nokia. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción,

Más detalles

EL ANÁLISIS ASOCIATIVO EN MEMORIA de

EL ANÁLISIS ASOCIATIVO EN MEMORIA de EL ANÁLISIS ASOCIATIVO EN MEMORIA de QlikView Las expectativas del Business intelligence (BI) han cambiado para siempre. Los negocios que se mueven rápido ya no aceptan un software lento, complejo, diseñado

Más detalles

Instrucciones de funcionamiento

Instrucciones de funcionamiento Instrucciones de funcionamiento Para Digital Imaging Systems Software (Device Monitor) Requisitos del sistema Descripción general Inicio y configuración del Device Monitor Antes de utilizar este software,

Más detalles