Escola Bressol Municipal El Lledoner C/ Sant Dionís, núm Tel

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Escola Bressol Municipal El Lledoner C/ Sant Dionís, núm Tel"

Transcripción

1 Escola Bressol Municipal El Lledoner C/ Sant Dionís, núm Tel Escola Bressol Municipal El Carrilet Passeig Països Catalans, núm Tel ÀREA D ENSENYAMENT OME

2 1. ORIGINAL DEL LLIBRE DE FAMÍLIA CRITERIS GENERALS 2. ORIGINAL DEL DNI, NIE o PASSAPORT DE LA MARE, DEL PARE O DELS TUTORS LEGALS. Quan el domicili habitual que s al lega no coincideix amb el DNI, NIE, o es tracta de persones estrangeres que no tenen NIE, s acredita amb el volant de convivència de l infant, on ha de constar que conviu amb la persona sol licitant i en el moment de la matrícula s ha de presentar el document renovat amb la nova adreça. 3. ORIGINAL DEL CERTIFICAT QUE ACREDITI LA DISCAPACITAT DE GRAU IGUAL O SUPERIOR AL 33% DE PARE ó MARE ó GERMANS ó DEL PROPI ALUMNE/A (si s al lega aquesta condició). 4. ORIGINAL DEL DOCUMENT QUE ACREDITI LA PERCEPCIÓ D UN AJUT DE LA RENDA MÍNIMA D INSERCIÓ (si s al lega aquesta condició) 5. VIDA LABORAL ACTUALITZADA: Es pot demanar per telèfon al i escollir l opció 1, o bé per Internet a: EN ABSÈNCIA DE LA VIDA LABORAL, ES PODRÀ FER EL SEGÜENT: a.- APORTAR CERTIFICAT ACTUALITZAT DE L EMPRESA ON S ESTIGUI TREBALLANT ó DARRERA LIQUIDACIÓ D AUTÒNOMS (si s escau), DE CADA UN DELS MEMBRES DE LA PARELLA. b.-signar UNA AUTORITZACIÓ per tal que l Ajuntament pugui sol licitar aquesta dada DOCUMENTACIÓ QUE APORTA L AJUNTAMENT 6. VOLANT MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA DE L ALUMNE/A (no cal anar a l Ajuntament atès que l OME el sol licitarà directament) 7. CERTIFICAT DELS ANYS D EMPADRONAMENT A SALT DEL PARE/MARE O TUTORS LEGALS (no cal anar a l Ajuntament atès que l OME el sol licitarà directament) CRITERIS COMPLEMENTARIS 8. ORIGINAL DEL CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA VIGENT, o FAMÍLIA MONOPARENTAL (si s al leguen aquestes condicions) 9. ORIGINAL DE L'INFORME emès per un metge/sa del sistema públic de salut, o CERTIFICAT mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col legi de Metges de la demarcació corresponent, en els quals s indiqui clarament que l alumne/a està diagnosticat d una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia. (si s al lega aquesta condició)

3 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL LLEDONER P places + 2 NEE P places + 2 NEE P- 2 9 places + 1 NEE ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL CARRILET P- 0 7 places + 1 NEE P places + 2 NEE P- 2 9 places + 2 NEE USEE. 5 places Tenim en compte les individualitats dels infants. Entenem la interacció com a motor del desenvolupament-aprenentatge. Oferim varietat d experiències. Afavorim la progressiva autonomia personal. Tenim en compte el nivell evolutiu de cada infant. Promovem aprenentatges des del punt de vista globalitzador. Dissenyem espais d'aprenentatge per tal que els infants de diferents edats juguin i experimentin junts, a partir d'uns materials que despertin la seva curiositat i els portin a gaudir del seu instin natural de descoberta. L'observació s'utilitzarà per avaluar i per poder continuar pensant noves propostes en tot el procés educatiu. Personal docent per a cada escola: 1 Directora pedagògica 9 Educadores 1 Educadora de suport 1 Directora de gestió (per a les dues escoles) Personal no docent per a cada escola: 1 Persona encarregada de cuina 1 Persona del servei de neteja

4 9-12 h h h. i de 3-5 h h. i de 3-5h. 9-3 h. 8-3 h. 9-5 h. 8-5 h. BAREMS DE CRITERI GENERAL (Decret 75/2007) 1.- Existència de germans o germanes matriculats en el centre, o de pares, mares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció: punts 2.- Quan el domicili de la persona sol licitant estigui a l àrea de proximitat del centre 30 punts 3.- Quan a instància de pare, mare o tutor legal de l alumne/a, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l alumne/a, l adreça del lloc de treball, i aquest és dins l àrea de proximitat del centre.. 20 punts 4.- Quan el domicili de la persona sol licitant és al mateix municipi del centre demanat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat:..10 punts 5.- Quan el pare, mare, o tutor legal de l alumne/a siguin beneficiaris de l ajut de la renda mínima d inserció punts 6.- Quan l alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, mare, tutor legal o un germà o germana de l alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: punts BAREMS DE CRITERI GENERAL (en virtut de la delegació de competències) 7.- Situació laboral activa dels dos responsables, o família monoparental en situació laboral activa.. 40 punts 8.- Per cada any de residència al municipi d un dels responsables del menor i que acrediti l empadronament a Salt en el moment de la sol licitud 1 punt, fins a un màxim de. 20 punts 9.- Formar part d un part múltiple 5 punts APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29 DE MARÇ DE BAREMS DE CRITERI COMPLEMENTARI (Decret 75/2007 i Decret 10/2012) 10.- Formar part de família nombrosa, o monoparental.. 15 punts 11.- Patir una malaltia crònica l alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia:. 10 punts 12.- Quan l alumne hagi tingut la mare, el pare, els tutors o els germans escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol licitud. 5 punts

5 CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA ESCOLES BRESSOL CURS Presentació de sol licituds a l OME de Salt 2 al 12 de maig de 2017 Publicació de la relació baremada de les sol licituds 22 de maig de 2017 Presentació de reclamacions a les llistes baremades al registre d entrada a l Ajuntament de Salt. Sorteig públic. Hora: 10 del matí a la Sala de Plens de l Ajuntament 23, 24 i 25 de maig de de maig de 2017 Publicació de la llista d admesos 2 de juny de 2017 Matriculació 6 a 9 de juny de 2017 OME ÀREA D ENSENYAMENT

6 AJUNTAMENT DE SALT ÀREA D ENSENYAMENT OME Curs

Escola Bressol Municipal El Lledoner C/ Sant Dionís, núm Tel

Escola Bressol Municipal El Lledoner C/ Sant Dionís, núm Tel Escola Bressol Municipal El Lledoner C/ Sant Dionís, núm. 25 17190 Tel. 972 23 83 88 lledoner@salt.cat www.salt.cat Escola Bressol Municipal El Carrilet Passeig Països Catalans, núm.1 17190 Tel. 972 23

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2017-2018 LLARS D INFANTS PÚBLIQUES I PRIVADES SUBVENCIONADES Publicació oferta provisional del places Presentació de les sol licituds Publicació de les llistes provisionals

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLES BRESSOL MPALS CURS

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLES BRESSOL MPALS CURS PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLES BRESSOL MPALS CURS 2011-2012 CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ Del 2 al 13 de maig: presentació de les sol licituds. 20 de maig: publicació llistes

Más detalles

CENTRES PÚBLICS D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A ABRERA

CENTRES PÚBLICS D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A ABRERA CENTRES PÚBLICS D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A ABRERA Preinscripció i matrícula curs 2018-2019 Ajuntament d Abrera Regidoria d Ensenyament Àrea de proximitat Àrea de proximitat Escola Josefina Ibáñez

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS Massís del Canigó, 3 08840- VILADECANS Tel. 936 589 653 Fax 936 589 653 E-mail: ceipamatitarga@xtec.cat Web: www.xtec.cat/ceipamatitarga PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2014-15 INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR CALENDARI - CURS 2015/2016 LLARS D INFANTS 4 al 15 de maig: presentació de sol licituds SEGON CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL I ENSENYAMENT OBLIGATORI (de P3 a 4t d ESO) 10-17 de març:

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ DE L ESO - CURS

PREINSCRIPCIÓ DE L ESO - CURS PREINSCRIPCIÓ DE L ESO - CURS 2018-2019 - CALENDARI: Presentació de sol licituds Llistat amb el barem provisional Reclamacions Llistat amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions Publicació

Más detalles

DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ

DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ DOCUMENTS A PRESENTAR PER TOTS ELS ALUMNES: La sol licitud de preinscripció. Cal presentar una única sol licitud per a cada tipus d ensenyament, al centre demanat en primer lloc.

Más detalles

Reclamació a les llistes baremades. Resolució reclamacions. Publicació de la relació d alumnat admès

Reclamació a les llistes baremades. Resolució reclamacions. Publicació de la relació d alumnat admès Benvolgut pare, Benvolguda mare, Segons les dades de què disposem, teniu un/a fill/a d edat compresa entre els 0 i els 2 anys. Mitjançant aquest escrit us informem del calendari de preinscripció i matrícula

Más detalles

DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ

DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ DOCUMENTS A PRESENTAR PER TOTS ELS ALUMNES: La sol licitud de preinscripció. Cal presentar una única sol licitud per a cada tipus d ensenyament, al centre demanat en primer lloc.

Más detalles

PROCÈS DE PREINCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL 2 AL 12 DE MAIG

PROCÈS DE PREINCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL 2 AL 12 DE MAIG PROCÈS DE PREINCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL 2 AL 12 DE MAIG La documentació que es descriu a continuació s ha de presentar el dia i hora en que es formalitzi la preinscripció. DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (s

Más detalles

OFERTA INICIAL i PREINSCRIPCIÓ SEGON CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL I ENSENYAMENTS OBLIGATORIS CURS

OFERTA INICIAL i PREINSCRIPCIÓ SEGON CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL I ENSENYAMENTS OBLIGATORIS CURS OFERTA INICIAL i PREINSCRIPCIÓ SEGON CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL I ENSENYAMENTS OBLIGATORIS CURS -18 Tarragona, 21 de març de Preinscripció -2018 Criteris de programació Variables per elaborar la programació

Más detalles

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos) Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a

Más detalles

Preinscripció i matricula

Preinscripció i matricula Preinscripció i matricula Curs 2017-2018 C/ Eduardo Torroja, 14 CP 08490 Tordera Tel. 93 764 08 25 ebm.tordera@peretarres.org CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA CURS 2017-2018 Publicació de l oferta

Más detalles

Preinscripció : 2 al 17 Maig 2016 DIA INICI FI CENTRE ESCOLAR

Preinscripció : 2 al 17 Maig 2016 DIA INICI FI CENTRE ESCOLAR JORNADES DE PORTES OBERTES Escoles-bressol PÚBLIQUES D'ESPLUGUES 2.016-17 Preinscripció : 2 al 17 Maig 2016 DIA INICI FI CENTRE ESCOLAR 02/05/2016 17:30 18:30 bressol MONTESA 03/05/2016 17:30 18:30 bressol

Más detalles

Preinscripció : 2 al 12 Maig 2017 DIA INICI FI CENTRE ESCOLAR

Preinscripció : 2 al 12 Maig 2017 DIA INICI FI CENTRE ESCOLAR JORNADES DE PORTES OBERTES Escoles-bressol PÚBLIQUES D'ESPLUGUES 2.017-18 Preinscripció : 2 al 12 Maig 2017 DIA INICI FI CENTRE ESCOLAR 22/04/2017 11:00 13:00 bressol EL SUCRE 24/04/2017 17:30 18:30 bressol

Más detalles

Per ser admès o admesa a aquesta etapa educativa cal que el nen o la nena tingui, com a mínim, 16 setmanes l'1 de setembre de 2010.

Per ser admès o admesa a aquesta etapa educativa cal que el nen o la nena tingui, com a mínim, 16 setmanes l'1 de setembre de 2010. A les Llars d infants municipals de Ripollet JORNADES DE PORTES OBERTES La Rodeta del Molí: dies 7 i 13 d'abril de 17:30 a 18:30h. La Verema: dies 8 i 14 d'abril de 17:30 a 18:30h. Xerrada informativa

Más detalles

LS DE CUBELLES. Llar d infants. a 16:30. de maig. La matriculació. Pàgina 1. Plaça de

LS DE CUBELLES. Llar d infants. a 16:30. de maig. La matriculació. Pàgina 1. Plaça de CALENDARI Període de presentació de sol licituds: del 5 al 15 de maig Lloc de presentació de la sol licitud (segons la primera opció escollida): Llar d infants municipal La Draga. c. Doctor Darius Huguet,

Más detalles

Del 4 al 18 de maig de Publicació del llistat provisional d admesos Dia 30 de maig de 2016

Del 4 al 18 de maig de Publicació del llistat provisional d admesos Dia 30 de maig de 2016 PREINSCRIPCIÓ CURS 2016/2017 Termini de preinscripció Horari Lloc Del 4 al 18 de maig de 2016 Matins de 9.00 h a 13.30 h Escola Infantil Toninaina avinguda del Raiguer, s/n. Telèfon 971 502 989 Publicació

Más detalles

ESCOLES PÚBLIQUES DE QUALITAT

ESCOLES PÚBLIQUES DE QUALITAT HO TENIM CLAR ESCOLES PÚBLIQUES DE QUALITAT XARXA D ESCOLES PÚBLIQUES DE GAVÀ PREINSCRIPCIÓ DE P3 A 4t D ESO: DEL 13 AL 24 D ABRIL CONSULTEU TOTES LES DADES DEL PROCÉS DE MATRICULACIÓ A WWW.GAVACIUTAT.CAT

Más detalles

Llar d Infants Municipal de Campllong - EL TRACTORET

Llar d Infants Municipal de Campllong - EL TRACTORET Llar d Infants Municipal de Campllong - EL TRACTORET PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A LA LLAR D INFANTS MUNICIPAL DE CAMPLLONG 2016-2017 La llar d Infants de Campllong disposa de 30 places distribuïes

Más detalles

INFORMACIÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA LLAR D INFANTS BALDUFES Curs

INFORMACIÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA LLAR D INFANTS BALDUFES Curs INFORMACIÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA LLAR D INFANTS BALDUFES Curs 2015 2016 1. Projecte Educatiu Baldufes és la llar d infants municipal de Camós; una escola petita i rural, familiar i oberta

Más detalles

Àrees d influència dels Centres Educatius a Terrassa

Àrees d influència dels Centres Educatius a Terrassa Àrees d influència dels Centres Educatius a Terrassa Preinscripció i matriculació per al curs 2017-2018 PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 2017-2018 Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer Segon cicle d educació

Más detalles

Per al curs , l'escola bressol Cucutras oferta un total de 55 places lliures, amb la següent distribució per grups d'edat:

Per al curs , l'escola bressol Cucutras oferta un total de 55 places lliures, amb la següent distribució per grups d'edat: Per al curs 2018-2019, l'escola bressol Cucutras oferta un total de 55 places lliures, amb la següent distribució per grups d'edat: 7 places de 0 a 1 any + 1 plaça NEE 28 places de 1 a 2 anys + 3 places

Más detalles

NORMES RELATIVES A LA PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2013/2014 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

NORMES RELATIVES A LA PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2013/2014 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR NORMES RELATIVES A LA PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2013/2014 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR Documentació obligatòria: Còpia del DNI, NIE o del passaport de l alumne/a o de la pàgina del llibre de família on figura.

Más detalles

Ajuntament de Parets del Vallès

Ajuntament de Parets del Vallès Ajuntament de Parets del Vallès REGLAMENT REGULADOR PREINSCRIPCIÓ ESCOLES BRESSOL 2010 REGLAMENT REGULADOR PREINSCRIPCIÓ ESCOLES BRESSOL (Aprovada definitivament pel Ple de l Ajuntament de 11 de març de

Más detalles

1.- Aquestes normes regulen l'admissió d'alumnat a les escoles bressol de la ciutat finançades amb fons públics.

1.- Aquestes normes regulen l'admissió d'alumnat a les escoles bressol de la ciutat finançades amb fons públics. REGLAMENT QUE REGULA LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE L ALUMNAT DE LES ESCOLES BRESSOL SUFRAGADES AMB FONS PÚBLICS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, PEL PERÍODE ORDINARI DEL CURS 2011-2012 Atès a

Más detalles

Escoles bressol municipals de Mataró

Escoles bressol municipals de Mataró CURS 2010-2011 Escoles bressol municipals de Mataró Preinscripció i matriculació Poden fer la preinscripció els infants nascuts els anys 2008 i 2009 i els nascuts fins al 12 de maig de 2010 EB Cerdanyola

Más detalles

INFORMACIÓ PROCÈS DE PREINSCRIPCIO I MATRICULA BATXILLERAT CURS

INFORMACIÓ PROCÈS DE PREINSCRIPCIO I MATRICULA BATXILLERAT CURS INFORMACIÓ PROCÈS DE PREINSCRIPCIO I MATRICULA BATXILLERAT CURS 2017 2018 Calendari Tràmit FASE PREINSCRIPCIÓ Jornada de portes obertes Presentació de sol licituds Publicació llistes baremades Reclamacions

Más detalles

LLAR D INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS

LLAR D INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS DOSSIER INFORMATIU PREINSCRIPCIÓ Edició 2018 LLAR D INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS La Llar d Infants Municipal Els Pinyons és un centre d educació infantil (de primer cicle), de titularitat municipal i

Más detalles

DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT/BENEFICIARI: pare/mare tutor/a legal. NIF/NIE: Nom: Cognom1: Cognom2: Adreça: Municipi: Codi postal:

DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT/BENEFICIARI: pare/mare tutor/a legal. NIF/NIE: Nom: Cognom1: Cognom2: Adreça: Municipi: Codi postal: MODEL CCM1.AIMS 2018/2019 (pel sol licitant) SOL LICITUD D AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR (ESCRIVIU EN MAJÚSCULES) DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT/BENEFICIARI: pare/mare tutor/a legal NIF/NIE: Nom: Cognom1:

Más detalles

INFORMACIÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA LLAR D INFANTS BALDUFES Curs

INFORMACIÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA LLAR D INFANTS BALDUFES Curs INFORMACIÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA LLAR D INFANTS BALDUFES Curs 2017 2018 1. Projecte Educatiu Baldufes és la llar d infants municipal ; una escola petita i rural, familiar i oberta a l entorn

Más detalles

Llar d Infants Municipal de Campllong - EL TRACTORET

Llar d Infants Municipal de Campllong - EL TRACTORET Llar d Infants Municipal de Campllong - EL TRACTORET OFERTA LLAR D INFANTS MUNICIPAL EL TRACTORET DE CAMPLLONG CURS 2017-2018 INFANTS NASCUTS 2017 INFANTS NASCUTS 2016 INFANTS NACUTS 2015 TOTALS P0 P1

Más detalles

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS Barcelona, 5 de març de 2013

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS Barcelona, 5 de març de 2013 PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2013-2014 Barcelona, 5 de març de 2013 EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA (1998-2011) Evolució del nombre de naixements entre 1998 i 2011 100.000 90.000 89.024 84.015 nombre naixements 80.000

Más detalles

d ed uc ac ió in fa nt il i pr im àr ia

d ed uc ac ió in fa nt il i pr im àr ia Dijous 1 de març: De 9:00h a i a les 16:30h Dijous 1 de març: De 9:00h a i a les 16:30h Dijous 1 de març: De 9:00h a i a les 16:30h LA PREINSCRIPCIÓ A LES ESCOLES El Departament d Ensenyament de la Generalitat

Más detalles

L EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

L EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Generalitat de Catalunya Departament d ensenyament Institut Sa Palomera Carrer Vilar Petit, 24 17300 Blanes Tel. 972350909 L EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Curs 2018-2019 b7000551@xtec.cat http://www.sapalomera.cat

Más detalles

Av. Ondara, 11 tel C. Berenguer IV, 30. tel Matins de 9:00 a 12:00

Av. Ondara, 11 tel C. Berenguer IV, 30. tel Matins de 9:00 a 12:00 C. Berenguer IV, 30 tel. 973 31 14 75 e-mail: c5006914@xtec.cat Av. Ondara, 11 tel. 973 31 15 82 e-mail: c5009332@xtec.cat Horari d atenció: (durant el període de preinscripció) Matins de 9:00 a 12:00

Más detalles

Av. Ondara, 11 tel C. Berenguer IV, 30. tel Matins de 9:00 a 12:00

Av. Ondara, 11 tel C. Berenguer IV, 30. tel Matins de 9:00 a 12:00 C. Berenguer IV, 30 tel. 973 31 14 75 e-mail: c5006914@xtec.cat Av. Ondara, 11 tel. 973 31 15 82 e-mail: c5009332@xtec.cat Horari d atenció: (durant el període de preinscripció) Matins de 9:00 a 12:00

Más detalles

Resolució de reclamacions

Resolució de reclamacions Tràmit Dates Difusió de l oferta Presentació de sol licituds Publicació de les llistes de sol licituds amb la puntuació provisional: Termini per presentar reclamacions Resolució de reclamacions Publicació

Más detalles

Presentació. Jordi Ganduxé Pascual President en funcions del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

Presentació. Jordi Ganduxé Pascual President en funcions del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut Presentació L'educació dels fills i filles esdevé una necessitat ineludible des del primer moment de vida. Les famílies, cada dia més, necessiten articular les seves atencions envers la criança amb l activitat

Más detalles

EL BATXILLERAT NOCTURN

EL BATXILLERAT NOCTURN Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Sa Palomera Carrer Vilar Petit, 24 17300 Blanes Tel. 972 35 09 09 EL BATXILLERAT NOCTURN Institut Sa Palomera b7000551@xtec.cat http://www.sapalomera.cat

Más detalles

Llar d infant el tractoret de Campllong Preinscripció curs

Llar d infant el tractoret de Campllong Preinscripció curs Llar d infant el tractoret de Campllong Preinscripció curs 2018-2019 Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici

Más detalles

Jornada de portes obertes

Jornada de portes obertes www.escolabisbategara.cat blocs.xtec.cat/ceipbisbat Jornada de portes obertes ORGANIGRAMA EQUIP DIRECTIU Directora Cap d estudis Secretària Coordinacions: Etapa Infantil Etapa Primària Cicle Inicial 11

Más detalles

DOCUMENTACIÓ i CRITERIS DE PRIORITAT BATXILLERAT

DOCUMENTACIÓ i CRITERIS DE PRIORITAT BATXILLERAT DOCUMENTACIÓ i CRITERIS DE PRIORITAT BATXILLERAT Documentació identificativa(s ha de presentar en tots els casos) Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. Si es tracta d'estrangers

Más detalles

Preinscripció a secundària

Preinscripció a secundària Preinscripció a secundària Punts a tractar Què podem esperar del procés de preinscripció? El procés de preinscripció i el seu calendari. Orientació per tal d'omplir el formulari de preinscripció. Eines

Más detalles

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL PETIT MONTGRÍ. DOCUMENTACIÓ INFORMATIVA (Cal que llegiu amb deteniment tota la informació que us detallem a continuació)

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL PETIT MONTGRÍ. DOCUMENTACIÓ INFORMATIVA (Cal que llegiu amb deteniment tota la informació que us detallem a continuació) ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL PETIT MONTGRÍ DOCUMENTACIÓ INFORMATIVA (Cal que llegiu amb deteniment tota la informació que us detallem a continuació) Curs escolar 2018-2019 Si el vostre fill/a comença aquest

Más detalles

Piscina Municipal de l Escorxador Estiu 2017

Piscina Municipal de l Escorxador Estiu 2017 Piscina Municipal de l Escorxador Estiu 2017 Nous preus amb tarifació social perquè tothom pugui accedir-hi en igualtat de condicions L Ajuntament de Sant Feliu ha aprovat les noves tarifes de la Piscina

Más detalles

Horari d atenció: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 10.30h. i dimarts de 16-17h.

Horari d atenció: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 10.30h. i dimarts de 16-17h. INFORMACIÓ CURS 2016-2017 Període de preinscripció: del 2 a 13 de maig, ambdós inclosos Horari d atenció: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 10.30h. i dimarts de 16-17h. Documentació que cal

Más detalles

ANUNCI. - Material escolar en ensenyament obligatori i educació infantil de segon cicle.

ANUNCI. - Material escolar en ensenyament obligatori i educació infantil de segon cicle. ANUNCI APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE CONCESSIÓ D AJUTS DE L ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE L AJUNTAMENT, DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI D URGÈNCIA SOCIAL PER A L ANY 2012. (EXP 520/2012) La Junta de Govern

Más detalles

BASES QUE REGULEN EL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I INGRÉS A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL ELS MINAIRONS PEL CURS

BASES QUE REGULEN EL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I INGRÉS A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL ELS MINAIRONS PEL CURS BASES QUE REGULEN EL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I INGRÉS A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL ELS MINAIRONS PEL CURS 2016-2017 A. Normes generals. 1. La preinscripció i l'ingrés a la llar d'infants municipal

Más detalles

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LES LLARS D INFANTS MUNICIPALS DE GELIDA CURS

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LES LLARS D INFANTS MUNICIPALS DE GELIDA CURS PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LES LLARS D INFANTS MUNICIPALS DE GELIDA CURS 2017-2018 ON I QUAN S HA DE FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ? La preinscripció s ha formalitzar presencialment a l Ajuntament:

Más detalles

En aquestes pàgines trobareu adjunta informació necessària per fer la preinscripció a l'eso:

En aquestes pàgines trobareu adjunta informació necessària per fer la preinscripció a l'eso: Benvolgudes famílies, En aquestes pàgines trobareu adjunta informació necessària per fer la preinscripció a l'eso: * Els criteris de puntuació i la documentació necessària que s'ha d'aportar per justificarlos.

Más detalles

Període de preinscripció: del 19 al 30 de maig de 2014, ambdós inclosos

Període de preinscripció: del 19 al 30 de maig de 2014, ambdós inclosos INFORMACIÓ CURS 2014-2015 Període de preinscripció: del 19 al 30 de maig de 2014, ambdós inclosos Horari d atenció: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 10.30 h i dimarts de 16-17h Documentació

Más detalles

GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE REUS CURS DE 0 A 3 ANYS L ESCOLA, EL NOSTRE FUTUR

GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE REUS CURS DE 0 A 3 ANYS L ESCOLA, EL NOSTRE FUTUR CURS 2012-2013 0 A 3 ANYS L ESCOLA, EL NOSTRE FUTUR GUIA L PRIMER CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL La guia que teniu a les mans està feta amb l objectiu d ajudarvos a escollir una escola bressol per al vostre

Más detalles

EDICTE. De 09:00 h. a 13:00 h. i

EDICTE. De 09:00 h. a 13:00 h. i ALA. Informe d Intervenció: 2016/416. Referència: Aprovació de la modificació de l Ordenança fiscal número 23, reguladora dels Preus públics per la prestació dels serveis o realització d activitats de

Más detalles

Per formalitzar la matrícula cal aportar la documentació que trobareu al web (apartat d'ensenyament 0-3 anys).

Per formalitzar la matrícula cal aportar la documentació que trobareu al web   (apartat d'ensenyament 0-3 anys). Ajuntament de Mataró LLISTES DEFINITIVES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS CURS 2018-2019 PLACES VACANTS AMB LES DIFERENTS MODALITATS DE JORNADA EBM TABALET Infants nascuts 2018 Infants nascuts 2017 Infants nascuts

Más detalles

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MATARÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MATARÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS Ajuntament de Mataró ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MATARÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2014-2015 1.- Àmbit d aplicació Aquesta normativa és d aplicació per a l admissió d alumnat a l

Más detalles

Les Escoles Bressol Municipals

Les Escoles Bressol Municipals Horaris dels centres Servei complementari de menjador De 12 a 3 Horari d escola De 9 a 12 del matí i de 3 a 5 de la tarda (L EBM El Cau de les Goges obre a les 8:45) Calendari escolar Les escoles inicien

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ i MATRICULA EXTRAORDINÀRIA 2016/17 CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

PREINSCRIPCIÓ i MATRICULA EXTRAORDINÀRIA 2016/17 CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ Fax 977 55 62 11 PREINSCRIPCIÓ i MATRICULA EXTRAORDINÀRIA 2016/17 CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ ORDRE D ASSIGNACIÓ DE PLACES GM: - El centre assignarà places, en primer lloc, a les persones que van participar

Más detalles

SOL LICITUD D ADMISSIÓ ESCOLETA CAN COIX CURS SOLICITUD DE ADMISIÓN ESCOLETA CAN COIX CURSO

SOL LICITUD D ADMISSIÓ ESCOLETA CAN COIX CURS SOLICITUD DE ADMISIÓN ESCOLETA CAN COIX CURSO SOL LICITUD D ADMISSIÓ ESCOLETA CAN COIX CURS 2014 2015 SOLICITUD DE ADMISIÓN ESCOLETA CAN COIX CURSO 2014 2015 DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A Nom i llinatges

Más detalles

INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Llinatges: Nom: Adreça: CP: Telèfon: Localitat: Adreça electrònica: DNI: Data de naixement. EXPÒS: Que complesc els requisits per

Más detalles

PROGRAMA DE LES ACTIVITATS D ESTIU

PROGRAMA DE LES ACTIVITATS D ESTIU PROGRAMA DE LES ACTIVITATS D ESTIU Casal Esportiu Municipal Objectiu: El Casal Esportiu del Complex Esportiu Municipal Les vernedes s organitza dins el marc d activitats estivals dirigides per l Ajuntament

Más detalles

És beneficiària d aquesta subvenció la persona o persones que es fan càrrec del pagament de l import del menjador escolar.

És beneficiària d aquesta subvenció la persona o persones que es fan càrrec del pagament de l import del menjador escolar. BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D AJUTS PER A LES FAMÍLIES USUÀRIES DEL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL I LES ESCOLES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA D IGUALADA, CURS 2017/2018 1.Objecte i destinataris.

Más detalles

ANNEX 1. Procés de preinscripció i matriculació Escoles bressol / llars d infants Públiques de Girona

ANNEX 1. Procés de preinscripció i matriculació Escoles bressol / llars d infants Públiques de Girona ANNEX 1 Procés de preinscripció i matriculació Escoles bressol / llars d infants Públiques de Girona Curs 2012-2013 PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL I LLARS D INFANTS PÚBLIQUES DE GIRONA.

Más detalles

Lista de Reserva.- Solo se tendrá en cuenta la escuela solicitada en primera opción, y estará vigente hasta el 13 de julio.

Lista de Reserva.- Solo se tendrá en cuenta la escuela solicitada en primera opción, y estará vigente hasta el 13 de julio. CALENDARIO ESCOLAR El inicio del curso y las vacaciones de Navidad y Pascua, serán establecidas por la Conselleria de Educación. El curso finaliza el 15 de julio. Las vacaciones de verano serán a partir

Más detalles

REGLAMENT QUE ESTABLEIX LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES DE SABADELL

REGLAMENT QUE ESTABLEIX LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES DE SABADELL REGLAMENT QUE ESTABLEIX LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES DE SABADELL L Ajuntament de Sabadell gestiona un servei educatiu de 0-3 anys en diversos centres de titularitat

Más detalles

ATENCIÓ SOCIAL I A LA DEPENDÈNCIA

ATENCIÓ SOCIAL I A LA DEPENDÈNCIA ATENCIÓ SOCIAL I A LA DEPENDÈNCIA Rev. 15/11/2013 Pàg. 1 de 9 1. DADES DEL MEMBRE COL LEGIAT NOM COGNOMS NIF DATA DE NAIXEMENT ADREÇA POBLACIÓ PROVÍNCIA CODI POSTAL TELÈFON PARTICULAR TELÈFON MÒBIL CORREU

Más detalles

Campanya de preinscripció escolar Curs

Campanya de preinscripció escolar Curs Del 14 al 25 de febrer s obre la preinscripció d infantil, primària i secundària dels centres educatius. Campanya de preinscripció escolar Curs 2011-2012 Per a més informació: Adreceu-vos a les escoles,

Más detalles

1) Objecte. 2) Regulació jurídica

1) Objecte. 2) Regulació jurídica NORMATIVA QUE REGULA LA PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL I LLARS D INFANTS PÚBLIQUES DE GIRONA I PLACES AMB CONVENI A LES ESCOLES BRESSOL PRIVADES DE GIRONA 1) Objecte Regular el procés

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Escola Mil lenari PREINSCRIPCIÓ

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Escola Mil lenari PREINSCRIPCIÓ Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Escola Mil lenari PREINSCRIPCIÓ 2015-2016 Som una escola d Educació Infantil i Primària, des dels 3 fins als 12 anys, de dues línies. Som una escola laica,

Más detalles

Preinscripció de Cicles formatius de Grau Superior. del 25 al 31 de maig de 2017

Preinscripció de Cicles formatius de Grau Superior. del 25 al 31 de maig de 2017 Preinscripció de Cicles formatius de Grau Superior del 25 al 31 de maig de 2017 Documentació que cal presentar en tots els casos: - Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta

Más detalles

Apellidos/ Nombre Padre o Tutor: NIF/NIE: Teléfono Calle: Localidad-CP. Apellidos/ Nombre Madre o Tutora: NIF/NIE: Teléfono Calle: Localidad-CP

Apellidos/ Nombre Padre o Tutor: NIF/NIE: Teléfono Calle: Localidad-CP. Apellidos/ Nombre Madre o Tutora: NIF/NIE: Teléfono Calle: Localidad-CP REGIDORIA D EDUCACIÓ AYUNTAMIENTO DE LA NUCÍA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Escuela Infantil El Bressol CURSO 2017-2018 SOLICITUD DE PLAZA PARA LA ESCUELA DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EL BRESSOL DE

Más detalles

PREMI SANT JORDI INFANTIL I JUVENIL DE CONTE I NARRACIÓ BREU EN CATALÀ ANY BASES DE LA 25ena CONVOCATÒRIA

PREMI SANT JORDI INFANTIL I JUVENIL DE CONTE I NARRACIÓ BREU EN CATALÀ ANY BASES DE LA 25ena CONVOCATÒRIA PREMI SANT JORDI INFANTIL I JUVENIL DE CONTE I NARRACIÓ BREU EN CATALÀ ANY 2017 BASES DE LA 25ena CONVOCATÒRIA 1. PARTICIPANTS Poden prendre-hi part tots els nois i noies que estudiïn a Olesa de Montserrat

Más detalles

ANNEX 7 Documentació que s ha de presentar. 1. Documents que s han d adjuntar a totes les sol licituds presencials:

ANNEX 7 Documentació que s ha de presentar. 1. Documents que s han d adjuntar a totes les sol licituds presencials: ANNEX 7 Documentació que s ha de presentar 1. Documents que s han d adjuntar a totes les sol licituds presencials: a) Una còpia del DNI o NIE de l alumne, si en té. b) Una còpia del DNI o NIE del pare,

Más detalles

MATRICULACIÓ I CONCERTACIÓ SERVEIS ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS CURS ESCOLAR / Carrer Número Pis. Població Telèfon fix Telèfon mòbil

MATRICULACIÓ I CONCERTACIÓ SERVEIS ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS CURS ESCOLAR / Carrer Número Pis. Població Telèfon fix Telèfon mòbil Àrea d Educació i Política Social C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18 Tel. 933779911 Fax.934743342 MATRICULACIÓ I CONCERTACIÓ SERVEIS ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS CURS ESCOLAR / DADES PERSONALS DEL PARE/MARE

Más detalles

Preinscripción y matriculación: criterios de valoración y acreditación de las solicitudes CO L A R 2 0 S E 1

Preinscripción y matriculación: criterios de valoración y acreditación de las solicitudes CO L A R 2 0 S E 1 Preinscripción y matriculación: criterios de valoración y acreditación de las solicitudes C UR CO L A R 2 0 S E 1 SO 8-2 01 9 Información para la Preinscripción y Matriculación CRITERIOS DE VALORACIÓN

Más detalles

ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS

ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS 2016-2017 1 El Batxibac és el programa que permet a l alumnat cursar un currículum mixt amb l objectiu d obtenir la doble titulació

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament. Segell d entrada. Dades de la convocatòria. Dades de la persona titular. Dades professionals

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament. Segell d entrada. Dades de la convocatòria. Dades de la persona titular. Dades professionals Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Sol licitud d ajut del fons d acció social del personal docent d ensenyament públic no universitari de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l any

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Esteve Terradas i Illa INFORMÀTICA. Jornades Portes Obertes 11 de maig de 2016

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Esteve Terradas i Illa INFORMÀTICA. Jornades Portes Obertes 11 de maig de 2016 INFORMÀTICA Jornades Portes Obertes 11 de maig de 2016 Índex Estructura dels Cicles Formatius Accés als Cicles Formatius Informació Cicles Formatius Família Professional Preinscripció, documentació, normativa,

Más detalles

INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Llinatges: Nom: Adreça: Mòbil: Telèfon: Localitat: CP: DOI: Adreça electrònica: Data de naixement: EXPÒS:

Más detalles

Procés de preinscripció i matriculació Escoles bressol / llars d infants públiques de Girona i places amb conveni a les escoles bressol privades

Procés de preinscripció i matriculació Escoles bressol / llars d infants públiques de Girona i places amb conveni a les escoles bressol privades ANNEX 1 Procés de preinscripció i matriculació Escoles bressol / llars d infants públiques de Girona i places amb conveni a les escoles bressol privades Curs 2014-2015 PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A LES

Más detalles

Normativa matrícula escoles bressol públiques Curs

Normativa matrícula escoles bressol públiques Curs Normativa matrícula escoles bressol públiques Curs 2013-2014 Escola bressol municipal El Timbal Escola bressol municipal Sol Solet Escola bressol municipal El Gegant del Pi Llar d Infants La Pomera 1.

Más detalles

Casal Benèfic Premianenc Circuit d entrada CIRCUIT D ENTRADA A UNA PLAÇA D ACOLLIMENT RESIDENCIAL

Casal Benèfic Premianenc Circuit d entrada CIRCUIT D ENTRADA A UNA PLAÇA D ACOLLIMENT RESIDENCIAL CIRCUIT D ENTRADA A UNA PLAÇA D ACOLLIMENT RESIDENCIAL 1 ÍNDEX 1. Tipus de places 2. Elaboració de la llista d espera 3. Gestió de la llista d espera 4. Criteris d admissió 5. Criteris d exclusió 6. Criteris

Más detalles

Batxillerats INS Arnau Cadell. promoció

Batxillerats INS Arnau Cadell. promoció Batxillerats INS Arnau Cadell promoció 2015-17 Sant Cugat, 29 abril 2015 1. Característiques del Batxillerat: - Nova etapa d estudis - Estructura general 2. El batxillerat al nostre Centre: - Oferta general

Más detalles

SOLLICITUD D AJUTS DE SUPORT A L ESCOLARITZACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L ALT CAMP PER AL CURS

SOLLICITUD D AJUTS DE SUPORT A L ESCOLARITZACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L ALT CAMP PER AL CURS Data: Hora: Entrada núm. Sortida núm. SOLLICITUD D AJUTS DE SUPORT A L ESCOLARITZACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L ALT CAMP PER AL CURS 2013-2014 Dades del sollicitant (pare, mare o tutor/a legal) (ESCRIVIU,

Más detalles

Procediment matrícula escoles bressol públiques Curs

Procediment matrícula escoles bressol públiques Curs Procediment matrícula escoles bressol públiques Curs 2018-2019 Escola Bressol Municipal El Timbal Escola Bressol Municipal Sol Solet Escola Bressol Municipal El Gegant del Pi Llar d Infants La Pomera 1.

Más detalles

Preinscripció i matrícula ESO

Preinscripció i matrícula ESO Carrer, 13 Preinscripció i matrícula 2016-2017 ESO Informació general Es poden matricular a primer curs de segon cicle d'educació infantil els infants que compleixen els 3 anys l any 2016 i els més grans

Más detalles

Dades del pare, mare o tutor legal DNI NOM COGNOMS Adreça Núm. Pis Telèfon Municipi Localitat CP

Dades del pare, mare o tutor legal DNI NOM COGNOMS Adreça Núm. Pis Telèfon Municipi Localitat CP Dades del pare, mare o tutor legal DNI NOM COGNOMS Adreça Núm. Pis Telèfon Municipi Localitat CP e-mail : Dades de l alumne/a que s inscriu al centre: NOM i COGNOMS Data de naixement Curs que farà a la

Más detalles

PRÀCTIQUES en EMPRESA

PRÀCTIQUES en EMPRESA PRÀCTIQUES en EMPRESA Grau de Física Grau d Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Grau d Enginyeria Biomèdica Màsters PRÀCTIQUES EN EMPRESA NORMATIVA Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa

Más detalles

Cognoms i nom de l alumne/a. Adreça on viu l alumne/a. Codi postal Telèfon Telèfon/s d emergència

Cognoms i nom de l alumne/a. Adreça on viu l alumne/a. Codi postal Telèfon Telèfon/s d emergència Matrícula curs 2010-2011 Dades d identificació de l alumne/a Cognoms i nom de l alumne/a DNI/NIE Adreça on viu l alumne/a Població Codi postal Telèfon Telèfon/s d emergència Adreça electrònica de contacte:

Más detalles

FEDERACIÓ CATALANA D ESPORTS PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS

FEDERACIÓ CATALANA D ESPORTS PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS FEDERACIÓ CATALANA D ESPORTS PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS Olot TORN A: Sortida dia 23 de desembre a les 15:30h i tornada el dia 30 de desembre a les 19h. Preu federat actiu: 450 Preu plaça becada: 180 Preu

Más detalles

QUAN S HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRICULACIÓ

QUAN S HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRICULACIÓ PREINSCRIPCIÓ QUAN S HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRICULACIÓ Estudis Preinscripció Llista preinscrits Llista admesos Matriculació provisional barem P3,P4,P5, primària i 1r ESO del 21 al 27 de juny

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Esteve Terradas i Illa INFORMÀTICA. Jornades Portes Obertes 11 de maig de 2016

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Esteve Terradas i Illa INFORMÀTICA. Jornades Portes Obertes 11 de maig de 2016 INFORMÀTICA Jornades Portes Obertes 11 de maig de 2016 Índex Estructura dels Cicles Formatius Accés als Cicles Formatius Informació Cicles Formatius Família Professional Preinscripció, documentació, normativa,

Más detalles