GUIA D ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 # 2016

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "GUIA D ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 # 2016"

Transcripción

1 GUIA D ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 # 2016

2

3 GUIA D ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 #

4 La Guia d accés a la Universitat de València és un suplement del número 30 de la revista FUTURA. La informació sobre les ponderacions que conté aquesta guia ha estat elaborada a partir de l últim acord de ponderacions de la Comissió Gestora dels Processos d Accés i Preinscripció Universitària, vàlid per a l accés a la universitat el curs i posteriors. Edició Servei d Informació i Dinamització (Sedi). Universitat de València Aulari III Av. Menéndez Pelayo, s/n Disseny i maquetació esestudio.es Impressió Impressa.es DL V

5 L accés des del batxillerat 6 Sumari L accés des de la formació professional 6 L accés per a majors de 25, 40 i 45 anys 7 L accés amb estudis estrangers 8 L accés als programes de doble titulació internacional 8 L accés als grups ARA 9 Anglès: formació i acreditació per a estudiants de grau 9 La preinscripció 10 Què és? Qui pot fer-la? Hi ha reserva de places per a alguns col lectius? Quan cal fer-la? Les llistes d espera 10 La matrícula 11 Les beques 11 Taula de ponderacions 12 Taula de notes de tall 14 L oferta d estudis 16 Directori 18 5

6 L accés des del batxillerat L accés des de la formació professional Per accedir als estudis de grau cal superar les proves d accés a la universitat (PAU) i fer la preinscripció. Les PAU tenen dues fases, una general (obligatòria i amb validesa indefinida) i una altra d específica (voluntària i amb validesa només per als dos cursos següents a la realització dels exàmens). La fase general inclou cinc exàmens: Castellà, Valencià, Idioma estranger, Història (d Espanya o de la Filosofia, a triar-ne una) i una assignatura de modalitat de segon de batxillerat. Per a l examen d idioma estranger es pot triar entre alemany, anglès, francès, italià o portuguès. En la fase específica, l estudiantat pot examinar-se, fins a un màxim de 4, de qualsevol assignatura de modalitat de segon de batxillerat (excepte de l assignatura inclosa en la fase general), independentment que l haja cursada o no. Sempre es tenen en compte els dos exercicis que proporcionen millor nota d admissió una volta ponderats per 0,1 o 0,2 (vegeu el quadre de ponderacions de les pàgines 12 i 13). Així es pot augmentar la nota mitjana d accés a la titulació fins a 4 punts (s hi pot arribar fins a 14 punts). Amb les qualificacions del batxillerat, les de la fase general i les de la fase específica de les PAU l alumnat obté les seues notes d accés mitjançant les fórmules següents: Nota d accés a la universitat (NAU) = mitjana del batxillerat (60%) + mitjana de la fase general PAU (40%) Nota d accés a les titulacions (NAT) = NAU + [ponderació x M1 fase específica PAU] + [ponderació x M2 fase específica PAU] Les matèries M1 i M2 corresponen a les dues millors qualificacions de les assignatures de modalitat aprovades en la fase específica de les PAU. En funció de les matèries de modalitat examinades en la fase específica i de la seua vinculació al grau, es poden obtenir diferents NAT per accedir a diferents graus. Solament amb la NAU (entre 5 i 10 punts) ja es pot sol licitar l accés a la universitat, però si es vol augmentar aquesta nota cal examinar-se de matèries de modalitat en la fase específica de les PAU. Per accedir als graus amb un títol de tècnic/a superior de formació professional, tècnic/a superior d arts plàstiques i disseny o tècnic/a esportiu superior i equivalents, cal fer la preinscripció amb la nota mitjana dels estudis corresponents. Solament amb la nota mitjana del cicle formatiu (entre 5 i 10 punts) ja es pot sol licitar l accés, però si es vol augmentar aquesta nota cal examinar-se de qualsevol assignatura de modalitat de segon de batxillerat, fins a un màxim de 4, en la fase específica de les PAU. Sempre es tenen en compte els dos exercicis que proporcionen millor nota d admissió una volta ponderats per 0,1 o 0,2 (vegeu el quadre de ponderacions de les pàgines 12 i 13). Així es pot augmentar la nota mitjana d accés a la titulació fins a 4 punts (s hi pot arribar fins a 14 punts). Amb les qualificacions del cicle i les de la fase específica de les PAU l alumnat obté les seues notes d accés mitjançant les fórmules següents: Nota d accés a la universitat (NAU) = nota mitjana del cicle Nota d accés a les titulacions (NAT) = nota mitjana del cicle + [ponderació x M1 fase específica PAU] + [ponderació x M2 fase específica PAU] Les matèries M1 i M2 corresponen a les dues millors qualificacions de les assignatures de modalitat aprovades en la fase específica de les PAU. En funció de les matèries de modalitat examinades en la fase específica i de la seua vinculació al grau, es poden obtenir diferents NAT per accedir a diferents graus. 6

7 L accés per a majors de 25, 40 i 45 anys ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS La prova d accés per a majors de 25 anys s estructura en dues fases, una general i una específica. La general consta de quatre exercicis: Comentari de text, Castellà, Valencià i Llengua estrangera. La fase específica està en funció de la branca de coneixement triada entre les cinc que hi ha: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, i Enginyeria i Arquitectura. En aquesta fase, cal examinar-se de dues matèries vinculades a la branca de coneixement. Per a presentar-se a la prova cal tenir 25 anys o fer-los dins l any natural en què s hi realitza i no acomplir les condicions necessàries per accedir a la universitat per una altra via. El fet d aprovar els exàmens dóna dret a fer la preinscripció en qualsevol titulació universitària però es té preferència si es demana un grau vinculat a la branca de coneixement elegida a la fase específica. Les places reservades són un 3% en cada grau. Accés per a majors de 45 anys La prova d accés per a majors de 45 anys consta dels tres exercicis següents: Comentari de text, Castellà i Valencià. També s ha de superar una entrevista personal. Per a presentar-se a la prova cal tenir 45 anys o fer-los dins de l any natural en què s hi realitza, no acomplir les condicions per accedir a la universitat per una altra via i no poder acreditar experiència laboral o professional habilitant. La superació de la prova sols dóna dret a fer la preinscripció al grau triat en la sol licitud. Per a aquest col lectiu es reserva un 1% de les places en cada titulació. Accés per a majors de 40 anys Aquesta via és per a candidats amb experiència laboral i professional vinculada a un grau universitari. La Universitat de València valora l experiència professional i, a més, els candidats han de superar una entrevista personal. Per a presentar-se per aquesta modalitat d accés cal tenir 40 anys o fer-los dins de l any de començament del curs acadèmic, no acomplir les condicions per accedir a la uviversitat per una altra via i tenir el títol de graduat escolar. El fet de superar l entrevista sols dóna dret a realitzar la preinscripció al grau per al qual s han entrevistat. Per a aquest col lectiu es reserva un 1% de les places en cada titulació, llevat dels graus en Medicina i en Odontologia on no se n reserven. 7

8 L accés amb estudis estrangers L accés als programes de doble titulació internacional Unió Europea i països amb conveni En el cas de tenir estudis de sistemes educatius de països de la Unió Europea, Andorra, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i la Xina, s ha d obtenir la credencial d accés que emet la UNED (Universitat Nacional d Ensenyament a Distància) i que permet sol licitar plaça en el sistema universitari espanyol a través de la preinscripció. La qualificació de la credencial es correspon a la qualificació de la fase general de les PAU. Els estudiants poden, a més, presentar-se a la fase específica de les PAU per incrementar la seua nota d accés. Resta de sistemes educatius estrangers Els estudiants procedents de la resta de sistemes educatius estrangers han de sol licitar al Ministeri d Educació l homologació dels estudis realitzats al del títol de batxillerat. Desprès, si volen estudiar en una universitat pública valenciana, han de superar les proves d accés a la universitat i sol licitar plaça mitjançant la preinscripció. Els estudiants de la Universitat de València tenen la possibilitat de cursar dos anys acadèmics (3r i 4t cursos) en una de les universitats estrangeres sòcies i, en acabar, obtenir els títols d ambdues institucions (vegeu l oferta dels programes de doble titulació internacional a la pàgina 17). Cada centre determina, per a cadascun dels programes de doble titulació internacional, el moment en què l estudiantat ha de realitzar la sol licitud, els requisits que han d acomplir i els criteris amb els quals es fa la selecció. Per als programes de doble titulació de la Facultat d Economia s ha d estar en segon any de grau i superar, almenys, el 90% dels crèdits dels dos primers cursos. A més, cal acreditar el nivell d idioma requerit per la universitat estrangera de destinació. Per al doble grau francoespanyol en Dret s ha de fer la sol licitud en primer curs i es té en compte l expedient acadèmic i el nivell B2 de francès. En tot cas, s han de superar 1r i 2n cursos del grau en Dret, amb un mínim de 120 crèdits ECTS, per poder iniciar l estada a l estranger. Actualment, està pendent d aprovació pel Consell de Govern de la Universitat de València l ampliació dels programes d International Business, amb una universitat xinesa i una russa, i la implantació, al grau en Química, d un programa de doble titulació internacional amb una institució universitària d Estrasburg. A més, la Universitat de València treballa per ampliar l oferta dels programes de doble titulació internacional. Per conèixer la informació, es pot consultar la pàgina web de cada centre en el portal 8

9 Anglès: formació i acreditació per a estudiants de grau L accés als grups ARA La Universitat de València ha posat en marxa el Pla de formació i acreditació d anglès per a estudiants amb l objectiu que l alumnat de primer i segon curs de grau puga obtenir i acreditar unes competències lingüístiques equivalents al nivell B2 d anglès. Aquest nivell permet accedir a moltes de les places del programa Erasmus i cursar assignatures amb docència en anglès en tercer i quart. Les classes d anglès d aquest pla s imparteixen en el campus on l estudiantat cursa la seua titulació i la Universitat ofereix unes condicions econòmiques favorables, tant per a la matrícula com per a l acreditació posterior. Actualment, la Universitat de València, a banda de l ensenyament en anglès en els grups ARA, ofereix assignatures en aquesta llengua en alguns graus i té previst ampliar-ne l oferta. La Universitat de València té, en algunes de les seues titulacions, grups de docència en anglès que s anomenen grups ARA (Alt Rendiment Acadèmic) on almenys un 50% de les classes s imparteixen en aquesta llengua. Les titulacions amb grup ARA són les següents: Administració i Direcció d Empreses, Dret, Economia, Farmàcia, International Business, Medicina i Psicologia. L accés a aquests grups es fa mitjançant una sol licitud en la facultat immediatament després de resultar admès en la titulació. Cal acreditar el nivell B2 d anglès entre la data d inscripció al grup i la finalització del primer curs. Per al grau en International Business s ha d acreditar en el moment de la matrícula. 9

10 La preinscripció Què és? És el procediment d admissió que serveix per a ordenar, segons la nota d accés, els estudiants que demanen plaça en un grau. En aquest procés tenen prioritat les sol licituds corresponents a les qualificacions obtingudes en la convocatòria ordinària (juny) o en convocatòries de cursos anteriors. A continuació s ordenen les sol licituds amb qualificacions de la fase extraordinària (juliol). Les universitats públiques valencianes i els seus centres adscrits fan la preinscripció conjuntament, per això, cada estudiant només pot presentar una sola preinscripció al districte universitari valencià. Quan cal fer-la? Normalment el termini de preinscripció s obre en juny i es tanca els primers dies de juliol. Cal parar atenció als períodes de presentació de sol licituds en funció de les diferents situacions acadèmiques dels sol licitants. Qui pot fer-la? Per fer la preinscripció als estudis de grau cal tenir un d aquests requisits: - Batxillerat amb les PAU superades. - Títols de tècnic/a superior de formació professional, tècnic/a superior d arts plàstiques i disseny, tècnic/a esportiu superior, o equivalents. - Accés per a majors de 25, 40 o 45 anys. - Titulació universitària. - Batxillerats comunitaris i d altres països amb conveni, batxillerat europeu i batxillerat internacional, amb credencial d accés expedida per la UNED. - Estudis no comunitaris homologats al batxillerat amb les corresponents PAU superades. 10 Hi ha reserva de places per a alguns col lectius? Sí. Se n reserven per als col lectius següents: - Per a esportistes d alt nivell, d elit A i B i d alt rendiment (10% per al grau en Ciències de l Activitat Física i de l Esport, 5% per als graus en Fisioteràpia i en Mestre/a en Educació Primària, i 3% per a la resta de graus). - Per a estudiants amb discapacitat igual o superior al 33% i estudiants amb necessitats educatives especials permanents derivades de la seua discapacitat (5%). - Per a titulats universitaris (3%). - Per a majors de 25 anys amb les proves d accés específiques superades (3%); majors de 40 anys amb acreditació professional (1%); majors de 45 anys amb les proves d accés específiques superades (1%). Les llistes d espera Quan un grau té totes les places cobertes, es genera una llista d espera amb els estudiants que havien sol licitat plaça i no l han obtinguda. L ordre a la llista es correspon amb la nota d accés que té l estudiant/a per a eixa titulació. Si es produeixen vacants en la matrícula, els centres les ofereixen als estudiants que estan a la llista d espera. La crida de la llista d espera no és presencial i cal consultarla al web de la Universitat de València. Per poder participar en les adjudicacions de plaça de cada crida cal confirmar en cada adjudicació i en cadascuna de les titulacions en les quals s està en llista d espera, l interès per continuar-hi. En el cas que no es realitze aquesta confirmació es perd l opció de ser admès/a en eixa titulació i de participar en les adjudicacions que resten.

11 La matrícula Les beques A la Universitat de València, la matrícula de primer curs té lloc al mes de juliol, just desprès dels resultats de la preinscripció. L import de la matrícula depèn de les taxes que, per a cada curs, determina i publica la Generalitat Valenciana. El preu de cada crèdit és diferent per a cada titulació, depenent del seu nivell d experimentalitat, i llavors l import total de la matrícula està en funció del preu i del nombre de crèdits matriculats més les taxes acadèmiques. Cal tenir en compte que els crèdits matriculats en segona, tercera, i quarta o successives matrícules, tenen un increment en el preu, que també determina i publica la Generalitat Valenciana. A la Universitat de València l import de la matrícula es pot realitzar en un sol pagament, en dos pagaments o fraccionat en sis terminis. A l hora d accedir a la Universitat de València és important conèixer les següents convocatòries de beques i ajudes a l estudi: - Beques de caràcter general per a estudis universitaris, convocades pel Ministeri d Educació, Cultura i Esport. - Beques per a la realització d estudis universitaris, convocades per la Conselleria d Educació, Cultura i Esport. - Ajudes a estudis universitaris en els casos en què concórreguen circumstàncies sobrevingudes durant el curs acadèmic, convocades per la Conselleria d Educació, Cultura i Esport. - Ajudes a l estudi, convocades per la Delegació per a Estudiants de la Universitat de València. - Ajudes complementàries, convocades per la Delegació per a Estudiants de la Universitat de València. 11

12 PONDERACIONS PER A L ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Branca de coneixement Graus Arts i Humanitats Ciències Enginyeria i Arquitectura Assignatures Estudis Anglesos Estudis Hispànics Filologia Catalana Filologia Clàssica Filosofia Història Història de l Art Llengües Modernes i les seues Literatures Traducció i Mediació Interlingüística Biologia Bioquímica i Ciències Biomèdiques Biotecnologia Ciències Ambientals Física Matemàtiques Química Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Enginyeria Electrònica Industrial Enginyeria Informàtica Enginyeria Multimèdia Enginyeria Química Enginyeria Telemàtica Batxillerats Arts Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials Anàlisi Musical II Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Anàlisi 0,1 0,1 Musical 0,1 0,1 II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Dibuix 0,1 0,1 Artístic 0,1 II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Dibuix 0,1 0,1 Tècnic 0,1 II 0,1 Anàlisi Musical II Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Disseny 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Disseny 0,1 0,1 0,1 0,1 Disseny 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Història de l Art Hª de la Música i la Dansa 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Història 0,2 0,2 de 0,2 l Art 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Hª 0,1 de la 0,2 Música 0,1 0,1 i la Dansa Història de l Art Hª de la Música i la Dansa Literatura Universal 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Literatura 0,1 0,1 Universal 0,2 0,2 Literatura Universal Lleng. i pràctica musical Tèc. d Expressió Graficoplàstica Biologia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Lleng. 0,1 0,1 i pràctica 0,1 0,1 musical 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Tèc. 0,1 d Exp. 0,1 0,1 0,1 Graficoplàstica Biologia Lleng. i pràctica musical Tèc. d Exp. Graficoplàstica 0,2 0,2 0,2 Biologia 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ciències de la Terra Ciències de Terra 0,2 0,1 0,1 Ciències 0,2 0,1 de 0,1 Terra 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 i Mediambientals Dibuix Tècnic II i Med. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Dibuix 0,1 0,1 Tècnic 0,1 II 0,1 i Med. Dibuix Tècnic II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Electrotècnia Electrotècnia 0,1 0,1 0,1 Electrotècnia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Física Física 0,2 0,2 0,2 Física 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Matemàtiques II Matemàtiques II 0,2 0,2 0,2 Matemàtiques 0,2 0,2 0,2 0,2 II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Química Química 0,2 0,2 0,2 Química 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 Tecnologia Tecnologia 0,1 0,1 0,1 Tecnologia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Industrial II Economia Industrial II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Economia 0,1 0,1 0,1 0,1 Industrial II Economia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 de l Empresa Geografia Grec II Història de l Art de l Empresa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Geografia 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Grec 0,2 II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Història 0,2 0,2 de 0,2 l Art 0,2 de l Empresa Geografia Grec II Història de l Art Literatura Universal 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Literatura 0,1 0,1 Universal 0,2 0,2 Literatura Universal Llatí II Mat. Aplicades a les C. Socials II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Llatí 0,2 II 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Mat. 0,1 Aplic 0,1 0,1 0,1 a les C.Socials II Llatí II Mat. Aplic. a les C.Socials II Per a les dobles titulacions pondera qualsevol assignatura que pondere en algun dels dos graus i s aplica la ponderació més alta. Anàlisi Mus Dibuix Artís Dibuix Tècn Disseny Història de Hª de la Mú i la Dansa Literatura U Lleng. i prà musical Tèc. d Exp. Graficoplàs Biologia Ciències de i Med. Dibuix Tècn Electrotècn Física Matemàtiq Química Tecnologia Industrial II Economia de l Empre Geografia Grec II Història de Literatura U Llatí II Mat. Aplic a les C.Soc 12

13 PONDERACIONS PER A L ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Graus Ciències Socials i Jurídiques Ciències de la Salut Administració i Direcció d Empreses Ciències de l Activitat Física i de l Esport Ciències Polítiques i de l Administració Pública Comunicació Audiovisual Criminologia Dret Economia Educació Social Finances i Comptabilitat Geografia i Medi Ambient Informació i Documentació International Business / Negocis Internacionals Mestre/a en Educació Infantil Mestre/a en Educació Primària Pedagogia Periodisme Relacions Laborals i Recursos Humans Sociologia Treball Social Turisme Ciència i Tecnologia dels Aliments Ciències Gastronòmiques Farmàcia Fisioteràpia Infermeria Logopèdia Medicina Nutrició Humana i Dietètica Odontologia Òptica i Optometria Podologia Psicologia Veterinària sical II tic II ic II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 Anàlisi 0,1 0,1 Musical 0,1 0,1 II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Dibuix 0,1 0,1 Artístic 0,1 II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 Dibuix 0,1 0,1 Tècnic 0,1 II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 Disseny 0,1 0,1 0,1 0,1 l Art úsica 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Història 0,1 0,1 de 0,1 l Art 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 Hª 0,1 de la 0,1 Música 0,1 0,1 i la Dansa niversal 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Literatura 0,1 0,1 Universal 0,1 0,2 ctica 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 Lleng. 0,1 0,1 i pràctica 0,1 0,1 musical 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 Tèc. 0,1 d Exp. 0,1 0,1 0,1 tica Graficoplàstica 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Biologia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 e Terra 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 Ciències 0,1 0,1 de 0,1 Terra 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ic II ia i Med. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 Dibuix 0,1 0,1 Tècnic 0,1 II 0,1 Electrotècnia 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Física 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 ues II 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Matemàtiques 0,1 0,1 0,1 0,1 II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Química 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 I sa l Art Tecnologia Industrial II 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 Economia 0,2 0,2 0,2 0,2 de l Empresa 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Geografia 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Grec 0,1 II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Història 0,1 0,1 de 0,1 l Art 0,2 niversal 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Literatura 0,1 0,1 Universal 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Llatí 0,1 II 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Mat. 0,2 Aplic 0,2 0,2 0,2 ials II a les C.Socials II 13

14 NOTES DE TALL I NOMBRE DE PLACES (2014) UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Titulació Places General Majors Majors Majors Pers. amb Titulats Esportistes de 25 anys de 40 anys de 45 anys discap. univ. d elit Administració i Direcció d Empreses 440 8, ,5 -- Administració i Direcció d Empreses Extensió d Ontinyent Administració i Direcció d Empreses Florida, adscrit privat Administració i Direcció d Empreses EDEM, adscrit privat Biologia , ,44 -- Bioquímica i Ciències Biomèdiques 80 12,258 5, ,84 9,764 Biotecnologia 80 11,717 6, ,51 5 Ciència i Tecnologia dels Aliments 64 8, ,23 -- Ciències Ambientals 80 8, ,73 -- Ciències de l Activitat Física i l Esport 150 9,24 5, ,259 Ciències de l Activitat Física i l Esport 50 7, ,362 Extensió d Ontinyent Ciències Polítiques i de l Administració 90 8, ,76 5 Comunicació Audiovisual 80 9,622 5, ,76 5 Criminologia 100 9,188 7,06 8, ,97 5,184 Dret 560 7,74 5, ,2 -- Economia 210 7, Educació Social 160 7,261 5, ,17 -- Enginyeria Electrònica 64 8, de Telecomunicació Enginyeria Electrònica Industrial 50 7, Enginyeria Informàtica 50 6, Enginyeria Multimèdia 50 8, Enginyeria Química 60 7, Enginyeria Telemàtica Estudis Anglesos 160 8, ,42 -- Estudis Hispànics 80 8,356 6, ,46 -- Farmàcia ,172 5, ,71 -- Filologia Catalana 70 5, ,55 -- Filologia Clàssica 50 7, ,24 -- Filosofia 120 8, , Finances i Comptabilitat 140 7, , ,84 -- Finances i Comptabilitat Florida, adscrit privat Física 80 11, Fisioteràpia ,763 7,185 6, ,399 9,38 Geografia i Medi Ambient 80 6,07 5, ,12 -- Història 220 6, ,75 5 7,71 -- Història de l Art 180 7, ,8 -- Infermeria ,45 6,91 8,5 5 6,31 7,81 5 Infermeria La Fe, adscrit públic 70 11,592 7,802 8,25 6,4 7 7,73 6,706 Infermeria Sagrat Cor, adscrit públic 70 9,898 6, ,67 -- Informació i Documentació ,6 -- International Business / , ,63 5 Negocis Internacionals 14

15 NOTES DE TALL I NOMBRE DE PLACES (2014) UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Titulació Places General Majors Majors Majors Pers. amb Titulats Esportistes de 25 anys de 40 anys de 45 anys discap. univ. d elit Llengües Modernes 100 7, ,5 -- i les seues Literatures Logopèdia 80 7,742 6, ,1 -- Matemàtiques 80 9,264 5, ,14 -- Medicina ,656 7, ,996 8,84 11,59 Mestre/a en Educació Infantil 300 8,429 5,44 8, ,69 -- Mestre/a en Educació Infantil 50 7,9 5, ,55 -- Extensió d Ontinyent Mestre/a en Educació Infantil ,2 -- Florida, adscrit privat Mestre/a en Educació Primària 500 8,522 5, ,02 5 Mestre/a en Educació Primària Florida, adscrit privat Nutrició Humana i Dietètica 144 8,964 7, ,83 5 Odontologia 80 11,981 7, ,47 9,816 Òptica i Optometria 50 8,65 5, ,74 -- Pedagogia 160 7, ,48 -- Periodisme 80 10,896 7, ,968 8,31 5 Podologia 60 9,302 6, ,31 5 Psicologia 450 8,304 5, ,83 5 Química 180 8, Relacions Laborals 250 6,55 5 8, ,7 -- i Recursos Humans Sociologia 100 6,736 5, , ,06 -- Traducció i Mediació Interlingüística, 25 8,112 5, ,92 -- Alemany Traducció i Mediació Interlingüística, 50 11,714 5, ,64 -- Anglès Traducció i Mediació Interlingüística, 25 9, ,18 -- Francès Treball Social 230 6,662 5, , Turisme 210 7, Turisme Florida, adscrit privat Dobles Titulacions Places General Majors Majors Majors Pers. amb Titulats de 25 anys de 40 anys de 45 anys discap. univ. Esportistes d elit Administració i Direcció ,264 6, ,78 7,834 d Empreses + Dret Dret + Ciències Polítiques 50 10,924 6, ,61 5 i de l Administració Pública Dret + Criminologia 90 10,429 6, ,21 5 Farmàcia + Nutrició Humana 48 11,618 5, ,37 5 i Dietètica Sociologia + Ciències Polítiques 40 En aquesta doble titulació s accedí des dels graus que la integren. i de l Administració Pública Turisme + Administració i Direcció 60 E n aquesta doble titulació s accedí des dels graus que la integren. d Empreses Per al s accedirà mitjançant l imprès de preinscripció. -- No s han produït sol licituds. 1 Aquesta puntuació correspon a la convocatòria de juliol de Aquestes notes són únicament orientatives i corresponen a les dels últims estudiants admesos, en el curs , en cadascuna de les quotes. El nombre de places de cada grau és del curs i pot experimentar lleugers canvis per al curs

16 Oferta d estudis de grau de la Universitat de València Graus Centre Campus Branca d Arts i Humanitats Estudis Anglesos Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez Estudis Hispànics: Llengua Esp. i les seues Literatures Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez Filologia Catalana Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez Filologia Clàssica Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez Filosofia Facultat de Filosofia i Ciències de l Educació Blasco Ibáñez Història Facultat de Geografia i Història Blasco Ibáñez Història de l Art Facultat de Geografia i Història Blasco Ibáñez Llengües Modernes i les seues Literatures Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez Traducció i Mediació Interlingüística Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez Branca de Ciències Biologia Facultat de Ciències Biològiques Burjassot-Paterna Bioquímica i Ciències Biomèdiques Facultat de Ciències Biològiques Burjassot-Paterna Biotecnologia Facultat de Ciències Biològiques Burjassot-Paterna Ciències Ambientals Facultat de Ciències Biològiques Burjassot-Paterna Física Facultat de Física Burjassot-Paterna Matemàtiques Facultat de Ciències Matemàtiques Burjassot-Paterna Química Facultat de Química Burjassot-Paterna Branca de Ciències de la Salut Ciència i Tecnologia dels Aliments Facultat de Farmàcia Burjassot-Paterna Ciències Gastronòmiques 1 Facultat de Farmàcia Burjassot-Paterna Farmàcia Facultat de Farmàcia Burjassot-Paterna Fisioteràpia Facultat de Fisioteràpia Blasco Ibáñez Infermeria Facultat d Infermeria i Podologia Blasco Ibáñez Logopèdia Facultat de Psicologia Blasco Ibáñez Medicina Facultat de Medicina i Odontologia Blasco Ibáñez Nutrició Humana i Dietètica Facultat de Farmàcia Burjassot-Paterna Odontologia Facultat de Medicina i Odontologia Blasco Ibáñez Òptica i Optometria Facultat de Física Burjassot-Paterna Podologia Facultat d Infermeria i Podologia Blasco Ibáñez Psicologia Facultat de Psicologia Blasco Ibáñez Veterinària 2 Facultat de Farmàcia Burjassot-Paterna Branca de Ciències Socials i Jurídiques Administració i Direcció d Empreses Facultat d Economia Els Tarongers i Extensió d Ontinyent Ciències de l Activitat Física i de l Esport Facultat de Ciències de l Activitat Física i l Esport Blasco Ibáñez i Extensió d Ontinyent Ciències Polítiques i de l Administració Pública Facultat de Dret Els Tarongers Comunicació Audiovisual Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez Criminologia Facultat de Dret Els Tarongers Dret Facultat de Dret Els Tarongers Economia Facultat d Economia Els Tarongers Educació Social Facultat de Filosofia i Ciències de l Educació Blasco Ibáñez Finances i Comptabilitat Facultat d Economia Els Tarongers Geografia i Medi Ambient Facultat de Geografia i Història Blasco Ibáñez Informació i Documentació Facultat de Geografia i Història Blasco Ibáñez 1 Pendent de verificació per l Agència Nacional d Avaluació i Acreditació (ANECA). 2 La implantació d aquest grau s ajorna a cursos posteriors. 16

17 Oferta d estudis de grau de la Universitat de València Graus Centre Campus International Business / Negocis Internacionals Facultat d Economia Els Tarongers Mestre/a en Educació Infantil Facultat de Magisteri Els Tarongers i Extensió d Ontinyent Mestre/a en Educació Primària Facultat de Magisteri Els Tarongers Pedagogia Facultat de Filosofia i Ciències de l Educació Blasco Ibáñez Periodisme Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez Relacions Laborals i Recursos Humans Facultat de Ciències Socials Els Tarongers Sociologia Facultat de Ciències Socials Els Tarongers Treball Social Facultat de Ciències Socials Els Tarongers Turisme Facultat d Economia Els Tarongers Branca d Enginyeria i Arquitectura Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d Enginyeria (ETSE) Burjassot-Paterna Enginyeria Electrònica Industrial Escola Tècnica Superior d Enginyeria (ETSE) Burjassot-Paterna Enginyeria Informàtica Escola Tècnica Superior d Enginyeria (ETSE) Burjassot-Paterna Enginyeria Multimèdia Escola Tècnica Superior d Enginyeria (ETSE) Burjassot-Paterna Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d Enginyeria (ETSE) Burjassot-Paterna Enginyeria Telemàtica Escola Tècnica Superior d Enginyeria (ETSE) Burjassot-Paterna Dobles graus Centre Campus Administració i Direcció Facultat de Dret Els Tarongers d Empreses + Dret Facultat d Economia Dret + Ciències Polítiques i de l Administració Pública Facultat de Dret Els Tarongers Dret + Criminologia Facultat de Dret Els Tarongers Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica Facultat de Farmàcia Burjassot-Paterna Sociologia + C. Polítiques i de l Administració Pública Facultat de Ciències Socials Facultat de Dret Els Tarongers Turisme + Administració i Direcció d Empreses Facultat d Economia Els Tarongers Programes de doble titulació internacional Administració i Direcció d Empreses Dret Economia International Business / Negocis Internacionals + Master 1 Management Parcours Sciences de Gestion (ADE) (Université de Nantes. Institut d Économie et de Management de Nantes-IAE) + Licence et Master 1 de Droit (Université de Toulouse 1 Capitole) + Master 1 Mention Analyse et Politique Économique (Université de Nantes. Institut d Économie et de Management de Nantes-IAE) + Bachelor Arts in International Business / Intercultural Studies (University of Heilbronn) + Bachelor in International Business, CeseMe Programme (Euromed Management de Marseille) + Bachelor Arts (Hons) in International Business (Nottingham Trent University) + Bachelor Arts (Hons) in International Management (University of Hertfordshire) + Bachelor Arts Betriebswirtschaft Internationales Manag. (BIM) (Hochschule Bremen) + Bachelor of Sciences in Business Administration (University of North Carolina at Wilmington) 17

18 Directori CENTRES Escola Tècnica Superior d Enginyeria (ETSE) Av. de la Universitat, s/n Burjassot Tel / 211 Extensió Universitària d Ontinyent Av. Comte de Torrefiel, Ontinyent Tel Facultat de Ciències Biològiques C. Dr. Moliner, Burjassot Tel , ext Facultat de Ciències de l Activitat Física i l Esport C. Gascó Oliag, 5 Tel / 362 Facultat de Ciències Matemàtiques C. Dr. Moliner, Burjassot Tel Facultat de Ciències Socials Av. dels Tarongers, 4b València Tel Facultat de Dret Edifici de Departaments Occidental Av. dels Tarongers, s/n València Tel (centraleta) Facultat d Economia Edifici de Departaments Oriental Av. dels Tarongers, s/n València Tel Facultat de Farmàcia Av. Vicent Andrés Estellés, s/n Burjassot Tel Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Av. Blasco Ibáñez, 32 Tel Facultat de Filosofia i Ciències de l Educació Av. Blasco Ibáñez, 30 Tel (centraleta) Facultat de Física C. Dr. Moliner, Burjassot Tel Facultat de Fisioteràpia C. Gascó Oliag, 5 Tel Facultat de Geografia i Història Av. Blasco Ibáñez, 28 Tel Facultat d Infermeria i Podologia C. Jaume Roig, s/n Tel Facultat de Magisteri Av. dels Tarongers, València Tel Facultat de Medicina i Odontologia Av. Blasco Ibáñez, 15 Tel (centraleta) Facultat de Psicologia Av. Blasco Ibáñez, 21 Tel Facultat de Química C. Dr. Moliner, Burjassot Tel SERVEIS Servei d Estudiants Av. Blasco Ibáñez, 13 Tel / 111 Serveis Servei d Informació i Dinamització (Sedi) Campus de Blasco Ibáñez Aulari III, 1r pis Av. Menéndez Pelayo, s/n Tel Campus de Burjassot-Paterna Edifici de Serveis Generals, planta baixa C. Dr. Moliner, Burjassot Tel Campus dels Tarongers Aulari Nord, planta baixa Av. dels Tarongers, s/n València Tel

19

20

GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 # 2016

GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 # 2016 GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 # 2016 GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 # 2016 3 La información sobre las ponderaciones que contiene esta guía ha sido elaborada a partir

Más detalles

GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2016 # 2017

GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2016 # 2017 GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2016 # 2017 GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2016 # 2017 3 La información sobre las ponderaciones que contiene esta guía ha sido elaborada a partir

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO

IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO Valencia, febrero de 2013 EVALUACIÓN N 2º 2 BACHILLER Els alumnes que, al final del segon curs, tinguen avaluació negativa en algunes matèries podran matricular-se

Más detalles

103 Grado en Biología (Facultad de Ciencias Biológicas) / Grau en Biologia (Facultat de Ciències Biològiques) - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

103 Grado en Biología (Facultad de Ciencias Biológicas) / Grau en Biologia (Facultat de Ciències Biològiques) - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA CÓDIGO TITULACIÓN 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica Superior d'enginyeria) - 102 Grado en Ingeniería Telemática

Más detalles

codigo titulacion 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica

codigo titulacion 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica codigo titulacion 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica Superior d'enginyeria) - 102 Grado en Ingeniería Telemática

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

Notes de tall 1a assignació Juny (per ordre d'universitats)

Notes de tall 1a assignació Juny (per ordre d'universitats) 152 Administració i direcció d'empreses (Barcelona) UB 5,97 141 Administració i direcció d'empreses /febrer (Barcelona) UB 5,00 110 Belles arts (Barcelona) UB 5,83 6,93 132 Biblioteconomia i documentació

Más detalles

Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació

Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació (a (a (a (a 41029 Administració d'empreses i gestió de la innovació Mataró UPF 100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Administració d'empreses i gestió de la innovació / Turisme i 41035 gestió

Más detalles

Notes de tall 1a assignació Juny 2013 (12/07/13) Ordre alfabètic per centre d'estudi

Notes de tall 1a assignació Juny 2013 (12/07/13) Ordre alfabètic per centre d'estudi Notes de tall 1a assignació Juny 2013 (12/07/13) Ordre alfabètic per centre d'estudi Codi ESTUDIS DE GRAU, TÍTOLS PROPIS I TÍTOLS PROPIS SUPERIORS 41029 Administració d'empreses i gestió de la innovació

Más detalles

www.uv.es/forodempleo

www.uv.es/forodempleo www.uv.es/forodempleo IX FÒ RU M D OCUPACIÓ 25, 26 i 27 de novembre de 2014 QUÉ ES EL FORO DE EMPLEO? QUÈ ÉS EL FÒRUM D OCUPACIÓ? El Foro de Empleo es un evento anual que se celebra en la Universitat de

Más detalles

Notes d'admissió 1a assignació Juny 2010 (20/07/10) Ordre per Universitat i alfabètic per estudi

Notes d'admissió 1a assignació Juny 2010 (20/07/10) Ordre per Universitat i alfabètic per estudi Codi Notes d'admissió 1a assignació Juny 2010 (20/07/10) Ordre per Universitat i alfabètic per estudi Sigles PAU i FP Universitat Nom del centre d'estudi Més grans de 25 anys Titulats universitaris Més

Más detalles

Preàmbul. Preámbulo DECRETE DECRETO

Preàmbul. Preámbulo DECRETE DECRETO Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 107/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2013-2014.

Más detalles

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALŤNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALŤNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT DE 102 Licenciado en Administracion y Direccion de Empresas Llicenciat

Más detalles

Notes de tall 1a assignació Juny 2012 (13/07/12) Ordre alfabètic per centre d'estudi

Notes de tall 1a assignació Juny 2012 (13/07/12) Ordre alfabètic per centre d'estudi Notes de tall 1a assignació Juny 2012 (13/07/12) Ordre alfabètic per centre d'estudi Codi ESTUDIS DE GRAU, TÍTOLS PROPIS I TÍTOLS PROPIS SUPERIORS 41029 Administració d'empreses i gestió de la innovació

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 110/2014, d 11 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2014/2015.

Más detalles

Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació. Ordre alfabètic per centre d'estudi i població

Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació. Ordre alfabètic per centre d'estudi i població Estudis de grau i títols propis 41029 Administració d'empreses i gestió de la innovació "Tecnocampus" Mataró UPF 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Administració d'empreses i gestió de

Más detalles

Període de realització preferent (mesos)* Período de realización preferente (meses)* CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Període de realització preferent (mesos)* Período de realización preferente (meses)* CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES Grau en Administració d'empreses Grado en Administración de Empresas Grau en Comunicació Audiovisual Grado en Comunicación Audiovisual Grau en

Más detalles

DOBLES TITULACIONS A LA UNIVERSITAT PÚBLICA ESPANYOLA

DOBLES TITULACIONS A LA UNIVERSITAT PÚBLICA ESPANYOLA DOBLES TITULACIONS A LA UNIVERSITAT PÚBLICA ESPANYOLA Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions + Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

128 Diplomado en Ciencias Empresariales Diplomat en Ciencies Empresarials

128 Diplomado en Ciencias Empresariales Diplomat en Ciencies Empresarials codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT DE 102 Licenciado en Administracion y Direccion de Empresas Llicenciat

Más detalles

DECRETO. Artículo 1. De las tarifas

DECRETO. Artículo 1. De las tarifas PROYECTO DE DECRETO /2012, DE DE, DEL CONSELL, POR EL QUE SE FIJAN LAS TASAS A SATISFACER POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO 2012/2013. El artículo 81.3 de la Ley Orgánica

Más detalles

ANNEX Pla d estudis conduent a l obtenció del Grau en Mestre o Mestra d Educació Primària per la Universitat Jaume I

ANNEX Pla d estudis conduent a l obtenció del Grau en Mestre o Mestra d Educació Primària per la Universitat Jaume I Universitat Jaume I RESOLUCIÓ de de maig de 03, de la Universitat Jaume I de Castellón, per la qual es publica la modificació del pla d estudis de Graduat o Graduada en Mestre o Mestra d Educació Primària.

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

GUIA DE GRAUS 2015 2016

GUIA DE GRAUS 2015 2016 GUIA DE GRAUS 2015 2016 SUMARI ELS GRAUS Branca d Arts i Humanitats Infermeria. 48 International Business I Negocis Internacionals.. 94 Estudis Anglesos. 6 Logopèdia. 50 Mestre/a en Educació Infantil.

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic 111 Licenciado en Filologia Hispanica Llicenciat en Filologia Hispanica

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

Qué puedo estudiar en la UIB?

Qué puedo estudiar en la UIB? Qué puedo estudiar en la UIB? G/A-es Grado Posgrado Título propio Tiene como finalidad que el estudiante obtenga una formación general orientada a la preparación para el ejercicio profesional. Consta de

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra 1 Índex FITXA DE LA TITULACIÓ...3 1. VALORACIÓ GENERAL DEL DESPLEGAMENT DEL TÍTOL...4 2.

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera Jornada de portes obertes del Batxillerat Institut Celestí Bellera maig de 2016 Estructura del sistema educatiu PRIMÀRIA (de 3 a 12 anys) E S O 1r, 2n, 3r, 4t curs (de 12 a 16 anys) BATXILLERAT LOMCE 1r

Más detalles

Programación de la oferta y 5a edición del estudio de Inserción Laboral de los graduados universitarios

Programación de la oferta y 5a edición del estudio de Inserción Laboral de los graduados universitarios www.aqu.cat Programación de la oferta y 5a edición del estudio de Inserción Laboral de los graduados universitarios Zaragoza, 18 de septiembre 2014 La encuesta de inserción laboral Ocupación Calidad de

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Estudios Humanísticos y Sociales (Curso 29-21) Departament d Humanitats i Ciències de

Más detalles

Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre

Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre COL LEGI SANTA TERESA Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre Horari: Des de les 9:00h fins les 11:00h Durant aquest acte els

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Más detalles

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN GRAUS I MÀSTERS UNIVERSITARIS

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN GRAUS I MÀSTERS UNIVERSITARIS Aprovada per: Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 2 de març de 2012 Consell de Govern de 8 de maig de 2012 Consell Social de 26 de juliol de 2012 Informada per: Claustre de la Universitat de Barcelona

Más detalles

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL

Más detalles

HORARIOS DE LOS GRUPOS 2012-2013

HORARIOS DE LOS GRUPOS 2012-2013 HORARIOS DE LOS GRUPOS 2012-2013 Los períodos lectivos del Máster se desarrollarán en las siguientes fechas: - primer cuatrimestre: desde el lunes 22 de octubre al miércoles 27 de marzo. - segundo cuatrimestre:

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS Acord de la Comissió d Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d Ordenació

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig

Más detalles

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils annex 2 al punt 6 Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils Barcelona,18 de març de 2016 INFORME SOBRE ELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB

Más detalles

INTERNACIONALIZACIÓN - BECAS ERASMUS CURSO 2014-2015

INTERNACIONALIZACIÓN - BECAS ERASMUS CURSO 2014-2015 INTERNACIONALIZACIÓN - BECAS ERASMUS CURSO 2014-2015 Plan de internacionalización: Objetivos Proporcionarte experiencias internacionales y multiculturales que desarrollen tu visión hacia una sociedad global.

Más detalles

per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009.

per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009. Conselleria d Educació ORDE de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009.

Más detalles

ORIENTACIONS PER LA TRIA D ITINERARIS AL BATXILLERAT curs

ORIENTACIONS PER LA TRIA D ITINERARIS AL BATXILLERAT curs ORIENTACIONS PER LA TRIA D ITINERARIS AL BATXILLERAT curs 010-011 1. ORGANITZACIÓ GENERAL L Educació Secundària es divideix en dues etapes: l Educació Secundària Obligatòria (ESO) i la Postobligatòria.

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE BEQUES UA-USAC 2013 CONVOCATORIA DE BECAS UA-USAC 2013

CONVOCATÒRIA DE BEQUES UA-USAC 2013 CONVOCATORIA DE BECAS UA-USAC 2013 Títol: CONVOCATÒRIA DE BEQUES UA-USAC 2013 Categoria: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS Òrgan: Vicerector de Relacions Internacionals Data d'aprovació: 8 de març de 2013 Titulo: CONVOCATORIA DE BECAS UA-USAC 2013

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

Internacionalització - Unitat d Educació Florida Universitària Nov 2013 Abraham Cerveró: acervero@florida-uni.es Gisela Vidal: gvidal@florida-uni.

Internacionalització - Unitat d Educació Florida Universitària Nov 2013 Abraham Cerveró: acervero@florida-uni.es Gisela Vidal: gvidal@florida-uni. Internacionalització - Unitat d Educació Florida Universitària Nov 2013 Abraham Cerveró: acervero@florida-uni.es Gisela Vidal: gvidal@florida-uni.es Plan de Internacionalización Objetivos Dotar de una

Más detalles

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca Curriculum Vitae Dades personals Nom Miquel Nacionalitat Española Cognoms Martínez Martin Formació acadèmica (Titulació, any i institució) Doctor en Filosofia i Ciències de l'educació. 1980. Universitat

Más detalles

Preàmbul Títol preliminar. Disposicions generals Títol I. Accés als estudis universitaris de grau

Preàmbul Títol preliminar. Disposicions generals Títol I. Accés als estudis universitaris de grau Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010,

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Ciències de la Comunicació

Más detalles

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO 2016-2017 Març de 2016 Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO per

Más detalles

Màster Universitari de Formació del Professorat. Presentació

Màster Universitari de Formació del Professorat. Presentació Màster Universitari de Formació del Professorat Presentació La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació (LOE) indica a l article 100 que per a exercir la docència serà necessari estar en possessió

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT 1/18 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT DECRET 92/2014, de 17 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats

Más detalles

Oferta de titulaciones

Oferta de titulaciones EDUCACIÓN, CULTURA Y PORTE Página: 1 Consulta relativa a: Tipo de Estudio: Comunidad autónoma: Nº de Enseñanzas Seleccionadas: Grado Valenciana 298 UNIVERSIDAD TÍTULO Facultad de Medicina y Odontología

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig 2012 2 PRESENTACIÓ

Más detalles

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS Fascicle 47 - Sec. III. - Pàg. 9387 Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS 3546 Resolució del director

Más detalles

IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR Família Professional Sanitària. Cicles Formatius de Grau Superior SANITÀRIA

IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR Família Professional Sanitària. Cicles Formatius de Grau Superior SANITÀRIA IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR Cicles Formatius de Grau Superior SANITÀRIA TITOL: Tècnic en imatge per al diagnòstic i medicia DURADA: 2000 h 1419h lectives al centre 581h pràctiques en empreses

Más detalles

LOMCE BACHILLERATO CICLOS FORMATIVOS

LOMCE BACHILLERATO CICLOS FORMATIVOS LOMCE BACHILLERATO CICLOS FORMATIVOS LOMCE Bachillerato Universidad 4º ESO CFGM CFGS LOMCE BACHILLERATO LOMCE n Características n Modalidades y estructura CARACTERÍSTICAS DEL BACHILLERATO n Es una etapa

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 GRAU EN DRET GRADO EN DERECHO INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, juny 2013 2 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM)

Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU I MASTER

REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU I MASTER REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU I MASTER EXPOSICIÓ DE MOTIUS La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats (LOU) i posteriorment la Llei Orgànica

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

CLASES DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE GRADUADO LOGSE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO

CLASES DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE GRADUADO LOGSE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO CLASES DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE GRADUADO LOGSE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 1.- DEFINICION Y FUNCIONES. Las clases de adultos que organiza la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de l

Más detalles

Universidad : ALICANTE

Universidad : ALICANTE Universidad : ALICANTE Grado en Administración y Dirección de Empresas (Facultad de Ciencias Económicas y 5 5,9 5 5 5 Empresariales) Grado en Arquitectura (Escuela Politécnica Superior) 9,787 (Jun.) 5,71

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60 UNIVERSITAT D'ALACANT MÀSTER EN PROFESSORAT D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (PLA 2009) D024 UNIVERSIDAD DE ALICANTE MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (PLAN 2009) TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l accés, l admissió i la matrícula per a l alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau

Más detalles

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Informe 2016_2017. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria

Informe 2016_2017. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria Informe 2016_2017 Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 14/07/2016 2016_2017 1 Universidad : ALICANTE 14/07/2016 2016_2017 2 Universidad : ALICANTE

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament d Humanitats i Ciències de l'educació Barcelona, juny

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el calendari i el procés

Más detalles

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 NOTA INFORMATIVA REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 Auxiliar de gerontologia Els professionals que estan treballant actualment o s incorporin abans del 31 de

Más detalles

guia de centres educatius ensenyament postobligatori

guia de centres educatius ensenyament postobligatori guia de centres educatius ensenyament postobligatori MONTCADA I REIXAC CURS ESCOLAR 2016/2017 ÍNDEX BATXILLERAT pàg. 4 Accés al batxillerat des d altres estudis pàg. 4 On s imparteix? pàg. 4 Accés als

Más detalles

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS. FASE GENERAL: Comprenderá los siguientes ejercicios: COMENTARIO DE TEXTO LENGUA CASTELLANA TRADUCCIÓN DE UN TEXTO EN LENGUA EXTRANJERA Consistirá

Más detalles

La Universitat de València

La Universitat de València ETSE-UV: Jornadas, talleres y concursos para secundaria y ciclos Vicente Cerverón Lleó http://www.uv.es/etse La Universitat de València Fundada en 1499, es hoy una Universidad moderna y pluridisciplinar

Más detalles

Informe 2009-2010. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria

Informe 2009-2010. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria Informe 2009-2010 Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 13/07/2009 2009-2010 1 Universidad : ALICANTE 13/07/2009 2009-2010 2 Universidad : ALICANTE

Más detalles

Codi Nom del centre d'estudi Població. PAU i CFGS. Titulats universitaris Sigles Places. Estudis de grau i títols propis

Codi Nom del centre d'estudi Població. PAU i CFGS. Titulats universitaris Sigles Places. Estudis de grau i títols propis (a (a (a (a 41029 Administració d'empreses i gestió de la innovació Mataró UPF 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 41035 Administració d'empreses i gestió de la innovació / Turisme i gestió

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament

Más detalles

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL L Oficina Virtual de l Ajuntament d Ontinyent és el lloc on els ciutadans poden fer gestions i tràmits administratius de forma electrònica o també rebre informació

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

Práctica Jurídica. Pràctica Jurídica. Curs d Especialització en. Área Derecho y Ciencias Políticas. Àrea Dret i Ciències Polítiques

Práctica Jurídica. Pràctica Jurídica. Curs d Especialització en. Área Derecho y Ciencias Políticas. Àrea Dret i Ciències Polítiques Curso de Especialización en Práctica Jurídica Curs d Especialització en Pràctica Jurídica Área Derecho y Ciencias Políticas Àrea Dret i Ciències Polítiques Universitat Abat Oliba CEU La Universitat Abat

Más detalles

REGLAMENT REGULADOR DELS TREBALLS DE FI DE MÀSTER I DE LA CONCESSIÓ DE PREMIS EXTRAORDINARIS DE MÀSTER A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

REGLAMENT REGULADOR DELS TREBALLS DE FI DE MÀSTER I DE LA CONCESSIÓ DE PREMIS EXTRAORDINARIS DE MÀSTER A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA REGLAMENT REGULADOR DELS TREBALLS DE FI DE MÀSTER I DE LA CONCESSIÓ DE PREMIS EXTRAORDINARIS DE MÀSTER A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PREÀMBUL El Reial Decret 1393/2007, de 29 d octubre, pel qual s estableix

Más detalles