GUIA D ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 # 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "GUIA D ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 # 2016"

Transcripción

1 GUIA D ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 # 2016

2

3 GUIA D ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 #

4 La Guia d accés a la Universitat de València és un suplement del número 30 de la revista FUTURA. La informació sobre les ponderacions que conté aquesta guia ha estat elaborada a partir de l últim acord de ponderacions de la Comissió Gestora dels Processos d Accés i Preinscripció Universitària, vàlid per a l accés a la universitat el curs i posteriors. Edició Servei d Informació i Dinamització (Sedi). Universitat de València Aulari III Av. Menéndez Pelayo, s/n Disseny i maquetació esestudio.es Impressió Impressa.es DL V

5 L accés des del batxillerat 6 Sumari L accés des de la formació professional 6 L accés per a majors de 25, 40 i 45 anys 7 L accés amb estudis estrangers 8 L accés als programes de doble titulació internacional 8 L accés als grups ARA 9 Anglès: formació i acreditació per a estudiants de grau 9 La preinscripció 10 Què és? Qui pot fer-la? Hi ha reserva de places per a alguns col lectius? Quan cal fer-la? Les llistes d espera 10 La matrícula 11 Les beques 11 Taula de ponderacions 12 Taula de notes de tall 14 L oferta d estudis 16 Directori 18 5

6 L accés des del batxillerat L accés des de la formació professional Per accedir als estudis de grau cal superar les proves d accés a la universitat (PAU) i fer la preinscripció. Les PAU tenen dues fases, una general (obligatòria i amb validesa indefinida) i una altra d específica (voluntària i amb validesa només per als dos cursos següents a la realització dels exàmens). La fase general inclou cinc exàmens: Castellà, Valencià, Idioma estranger, Història (d Espanya o de la Filosofia, a triar-ne una) i una assignatura de modalitat de segon de batxillerat. Per a l examen d idioma estranger es pot triar entre alemany, anglès, francès, italià o portuguès. En la fase específica, l estudiantat pot examinar-se, fins a un màxim de 4, de qualsevol assignatura de modalitat de segon de batxillerat (excepte de l assignatura inclosa en la fase general), independentment que l haja cursada o no. Sempre es tenen en compte els dos exercicis que proporcionen millor nota d admissió una volta ponderats per 0,1 o 0,2 (vegeu el quadre de ponderacions de les pàgines 12 i 13). Així es pot augmentar la nota mitjana d accés a la titulació fins a 4 punts (s hi pot arribar fins a 14 punts). Amb les qualificacions del batxillerat, les de la fase general i les de la fase específica de les PAU l alumnat obté les seues notes d accés mitjançant les fórmules següents: Nota d accés a la universitat (NAU) = mitjana del batxillerat (60%) + mitjana de la fase general PAU (40%) Nota d accés a les titulacions (NAT) = NAU + [ponderació x M1 fase específica PAU] + [ponderació x M2 fase específica PAU] Les matèries M1 i M2 corresponen a les dues millors qualificacions de les assignatures de modalitat aprovades en la fase específica de les PAU. En funció de les matèries de modalitat examinades en la fase específica i de la seua vinculació al grau, es poden obtenir diferents NAT per accedir a diferents graus. Solament amb la NAU (entre 5 i 10 punts) ja es pot sol licitar l accés a la universitat, però si es vol augmentar aquesta nota cal examinar-se de matèries de modalitat en la fase específica de les PAU. Per accedir als graus amb un títol de tècnic/a superior de formació professional, tècnic/a superior d arts plàstiques i disseny o tècnic/a esportiu superior i equivalents, cal fer la preinscripció amb la nota mitjana dels estudis corresponents. Solament amb la nota mitjana del cicle formatiu (entre 5 i 10 punts) ja es pot sol licitar l accés, però si es vol augmentar aquesta nota cal examinar-se de qualsevol assignatura de modalitat de segon de batxillerat, fins a un màxim de 4, en la fase específica de les PAU. Sempre es tenen en compte els dos exercicis que proporcionen millor nota d admissió una volta ponderats per 0,1 o 0,2 (vegeu el quadre de ponderacions de les pàgines 12 i 13). Així es pot augmentar la nota mitjana d accés a la titulació fins a 4 punts (s hi pot arribar fins a 14 punts). Amb les qualificacions del cicle i les de la fase específica de les PAU l alumnat obté les seues notes d accés mitjançant les fórmules següents: Nota d accés a la universitat (NAU) = nota mitjana del cicle Nota d accés a les titulacions (NAT) = nota mitjana del cicle + [ponderació x M1 fase específica PAU] + [ponderació x M2 fase específica PAU] Les matèries M1 i M2 corresponen a les dues millors qualificacions de les assignatures de modalitat aprovades en la fase específica de les PAU. En funció de les matèries de modalitat examinades en la fase específica i de la seua vinculació al grau, es poden obtenir diferents NAT per accedir a diferents graus. 6

7 L accés per a majors de 25, 40 i 45 anys ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS La prova d accés per a majors de 25 anys s estructura en dues fases, una general i una específica. La general consta de quatre exercicis: Comentari de text, Castellà, Valencià i Llengua estrangera. La fase específica està en funció de la branca de coneixement triada entre les cinc que hi ha: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, i Enginyeria i Arquitectura. En aquesta fase, cal examinar-se de dues matèries vinculades a la branca de coneixement. Per a presentar-se a la prova cal tenir 25 anys o fer-los dins l any natural en què s hi realitza i no acomplir les condicions necessàries per accedir a la universitat per una altra via. El fet d aprovar els exàmens dóna dret a fer la preinscripció en qualsevol titulació universitària però es té preferència si es demana un grau vinculat a la branca de coneixement elegida a la fase específica. Les places reservades són un 3% en cada grau. Accés per a majors de 45 anys La prova d accés per a majors de 45 anys consta dels tres exercicis següents: Comentari de text, Castellà i Valencià. També s ha de superar una entrevista personal. Per a presentar-se a la prova cal tenir 45 anys o fer-los dins de l any natural en què s hi realitza, no acomplir les condicions per accedir a la universitat per una altra via i no poder acreditar experiència laboral o professional habilitant. La superació de la prova sols dóna dret a fer la preinscripció al grau triat en la sol licitud. Per a aquest col lectiu es reserva un 1% de les places en cada titulació. Accés per a majors de 40 anys Aquesta via és per a candidats amb experiència laboral i professional vinculada a un grau universitari. La Universitat de València valora l experiència professional i, a més, els candidats han de superar una entrevista personal. Per a presentar-se per aquesta modalitat d accés cal tenir 40 anys o fer-los dins de l any de començament del curs acadèmic, no acomplir les condicions per accedir a la uviversitat per una altra via i tenir el títol de graduat escolar. El fet de superar l entrevista sols dóna dret a realitzar la preinscripció al grau per al qual s han entrevistat. Per a aquest col lectiu es reserva un 1% de les places en cada titulació, llevat dels graus en Medicina i en Odontologia on no se n reserven. 7

8 L accés amb estudis estrangers L accés als programes de doble titulació internacional Unió Europea i països amb conveni En el cas de tenir estudis de sistemes educatius de països de la Unió Europea, Andorra, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i la Xina, s ha d obtenir la credencial d accés que emet la UNED (Universitat Nacional d Ensenyament a Distància) i que permet sol licitar plaça en el sistema universitari espanyol a través de la preinscripció. La qualificació de la credencial es correspon a la qualificació de la fase general de les PAU. Els estudiants poden, a més, presentar-se a la fase específica de les PAU per incrementar la seua nota d accés. Resta de sistemes educatius estrangers Els estudiants procedents de la resta de sistemes educatius estrangers han de sol licitar al Ministeri d Educació l homologació dels estudis realitzats al del títol de batxillerat. Desprès, si volen estudiar en una universitat pública valenciana, han de superar les proves d accés a la universitat i sol licitar plaça mitjançant la preinscripció. Els estudiants de la Universitat de València tenen la possibilitat de cursar dos anys acadèmics (3r i 4t cursos) en una de les universitats estrangeres sòcies i, en acabar, obtenir els títols d ambdues institucions (vegeu l oferta dels programes de doble titulació internacional a la pàgina 17). Cada centre determina, per a cadascun dels programes de doble titulació internacional, el moment en què l estudiantat ha de realitzar la sol licitud, els requisits que han d acomplir i els criteris amb els quals es fa la selecció. Per als programes de doble titulació de la Facultat d Economia s ha d estar en segon any de grau i superar, almenys, el 90% dels crèdits dels dos primers cursos. A més, cal acreditar el nivell d idioma requerit per la universitat estrangera de destinació. Per al doble grau francoespanyol en Dret s ha de fer la sol licitud en primer curs i es té en compte l expedient acadèmic i el nivell B2 de francès. En tot cas, s han de superar 1r i 2n cursos del grau en Dret, amb un mínim de 120 crèdits ECTS, per poder iniciar l estada a l estranger. Actualment, està pendent d aprovació pel Consell de Govern de la Universitat de València l ampliació dels programes d International Business, amb una universitat xinesa i una russa, i la implantació, al grau en Química, d un programa de doble titulació internacional amb una institució universitària d Estrasburg. A més, la Universitat de València treballa per ampliar l oferta dels programes de doble titulació internacional. Per conèixer la informació, es pot consultar la pàgina web de cada centre en el portal 8

9 Anglès: formació i acreditació per a estudiants de grau L accés als grups ARA La Universitat de València ha posat en marxa el Pla de formació i acreditació d anglès per a estudiants amb l objectiu que l alumnat de primer i segon curs de grau puga obtenir i acreditar unes competències lingüístiques equivalents al nivell B2 d anglès. Aquest nivell permet accedir a moltes de les places del programa Erasmus i cursar assignatures amb docència en anglès en tercer i quart. Les classes d anglès d aquest pla s imparteixen en el campus on l estudiantat cursa la seua titulació i la Universitat ofereix unes condicions econòmiques favorables, tant per a la matrícula com per a l acreditació posterior. Actualment, la Universitat de València, a banda de l ensenyament en anglès en els grups ARA, ofereix assignatures en aquesta llengua en alguns graus i té previst ampliar-ne l oferta. La Universitat de València té, en algunes de les seues titulacions, grups de docència en anglès que s anomenen grups ARA (Alt Rendiment Acadèmic) on almenys un 50% de les classes s imparteixen en aquesta llengua. Les titulacions amb grup ARA són les següents: Administració i Direcció d Empreses, Dret, Economia, Farmàcia, International Business, Medicina i Psicologia. L accés a aquests grups es fa mitjançant una sol licitud en la facultat immediatament després de resultar admès en la titulació. Cal acreditar el nivell B2 d anglès entre la data d inscripció al grup i la finalització del primer curs. Per al grau en International Business s ha d acreditar en el moment de la matrícula. 9

10 La preinscripció Què és? És el procediment d admissió que serveix per a ordenar, segons la nota d accés, els estudiants que demanen plaça en un grau. En aquest procés tenen prioritat les sol licituds corresponents a les qualificacions obtingudes en la convocatòria ordinària (juny) o en convocatòries de cursos anteriors. A continuació s ordenen les sol licituds amb qualificacions de la fase extraordinària (juliol). Les universitats públiques valencianes i els seus centres adscrits fan la preinscripció conjuntament, per això, cada estudiant només pot presentar una sola preinscripció al districte universitari valencià. Quan cal fer-la? Normalment el termini de preinscripció s obre en juny i es tanca els primers dies de juliol. Cal parar atenció als períodes de presentació de sol licituds en funció de les diferents situacions acadèmiques dels sol licitants. Qui pot fer-la? Per fer la preinscripció als estudis de grau cal tenir un d aquests requisits: - Batxillerat amb les PAU superades. - Títols de tècnic/a superior de formació professional, tècnic/a superior d arts plàstiques i disseny, tècnic/a esportiu superior, o equivalents. - Accés per a majors de 25, 40 o 45 anys. - Titulació universitària. - Batxillerats comunitaris i d altres països amb conveni, batxillerat europeu i batxillerat internacional, amb credencial d accés expedida per la UNED. - Estudis no comunitaris homologats al batxillerat amb les corresponents PAU superades. 10 Hi ha reserva de places per a alguns col lectius? Sí. Se n reserven per als col lectius següents: - Per a esportistes d alt nivell, d elit A i B i d alt rendiment (10% per al grau en Ciències de l Activitat Física i de l Esport, 5% per als graus en Fisioteràpia i en Mestre/a en Educació Primària, i 3% per a la resta de graus). - Per a estudiants amb discapacitat igual o superior al 33% i estudiants amb necessitats educatives especials permanents derivades de la seua discapacitat (5%). - Per a titulats universitaris (3%). - Per a majors de 25 anys amb les proves d accés específiques superades (3%); majors de 40 anys amb acreditació professional (1%); majors de 45 anys amb les proves d accés específiques superades (1%). Les llistes d espera Quan un grau té totes les places cobertes, es genera una llista d espera amb els estudiants que havien sol licitat plaça i no l han obtinguda. L ordre a la llista es correspon amb la nota d accés que té l estudiant/a per a eixa titulació. Si es produeixen vacants en la matrícula, els centres les ofereixen als estudiants que estan a la llista d espera. La crida de la llista d espera no és presencial i cal consultarla al web de la Universitat de València. Per poder participar en les adjudicacions de plaça de cada crida cal confirmar en cada adjudicació i en cadascuna de les titulacions en les quals s està en llista d espera, l interès per continuar-hi. En el cas que no es realitze aquesta confirmació es perd l opció de ser admès/a en eixa titulació i de participar en les adjudicacions que resten.

11 La matrícula Les beques A la Universitat de València, la matrícula de primer curs té lloc al mes de juliol, just desprès dels resultats de la preinscripció. L import de la matrícula depèn de les taxes que, per a cada curs, determina i publica la Generalitat Valenciana. El preu de cada crèdit és diferent per a cada titulació, depenent del seu nivell d experimentalitat, i llavors l import total de la matrícula està en funció del preu i del nombre de crèdits matriculats més les taxes acadèmiques. Cal tenir en compte que els crèdits matriculats en segona, tercera, i quarta o successives matrícules, tenen un increment en el preu, que també determina i publica la Generalitat Valenciana. A la Universitat de València l import de la matrícula es pot realitzar en un sol pagament, en dos pagaments o fraccionat en sis terminis. A l hora d accedir a la Universitat de València és important conèixer les següents convocatòries de beques i ajudes a l estudi: - Beques de caràcter general per a estudis universitaris, convocades pel Ministeri d Educació, Cultura i Esport. - Beques per a la realització d estudis universitaris, convocades per la Conselleria d Educació, Cultura i Esport. - Ajudes a estudis universitaris en els casos en què concórreguen circumstàncies sobrevingudes durant el curs acadèmic, convocades per la Conselleria d Educació, Cultura i Esport. - Ajudes a l estudi, convocades per la Delegació per a Estudiants de la Universitat de València. - Ajudes complementàries, convocades per la Delegació per a Estudiants de la Universitat de València. 11

12 PONDERACIONS PER A L ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Branca de coneixement Graus Arts i Humanitats Ciències Enginyeria i Arquitectura Assignatures Estudis Anglesos Estudis Hispànics Filologia Catalana Filologia Clàssica Filosofia Història Història de l Art Llengües Modernes i les seues Literatures Traducció i Mediació Interlingüística Biologia Bioquímica i Ciències Biomèdiques Biotecnologia Ciències Ambientals Física Matemàtiques Química Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Enginyeria Electrònica Industrial Enginyeria Informàtica Enginyeria Multimèdia Enginyeria Química Enginyeria Telemàtica Batxillerats Arts Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials Anàlisi Musical II Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Anàlisi 0,1 0,1 Musical 0,1 0,1 II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Dibuix 0,1 0,1 Artístic 0,1 II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Dibuix 0,1 0,1 Tècnic 0,1 II 0,1 Anàlisi Musical II Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Disseny 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Disseny 0,1 0,1 0,1 0,1 Disseny 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Història de l Art Hª de la Música i la Dansa 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Història 0,2 0,2 de 0,2 l Art 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Hª 0,1 de la 0,2 Música 0,1 0,1 i la Dansa Història de l Art Hª de la Música i la Dansa Literatura Universal 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Literatura 0,1 0,1 Universal 0,2 0,2 Literatura Universal Lleng. i pràctica musical Tèc. d Expressió Graficoplàstica Biologia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Lleng. 0,1 0,1 i pràctica 0,1 0,1 musical 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Tèc. 0,1 d Exp. 0,1 0,1 0,1 Graficoplàstica Biologia Lleng. i pràctica musical Tèc. d Exp. Graficoplàstica 0,2 0,2 0,2 Biologia 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ciències de la Terra Ciències de Terra 0,2 0,1 0,1 Ciències 0,2 0,1 de 0,1 Terra 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 i Mediambientals Dibuix Tècnic II i Med. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Dibuix 0,1 0,1 Tècnic 0,1 II 0,1 i Med. Dibuix Tècnic II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Electrotècnia Electrotècnia 0,1 0,1 0,1 Electrotècnia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Física Física 0,2 0,2 0,2 Física 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Matemàtiques II Matemàtiques II 0,2 0,2 0,2 Matemàtiques 0,2 0,2 0,2 0,2 II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Química Química 0,2 0,2 0,2 Química 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 Tecnologia Tecnologia 0,1 0,1 0,1 Tecnologia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Industrial II Economia Industrial II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Economia 0,1 0,1 0,1 0,1 Industrial II Economia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 de l Empresa Geografia Grec II Història de l Art de l Empresa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Geografia 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Grec 0,2 II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Història 0,2 0,2 de 0,2 l Art 0,2 de l Empresa Geografia Grec II Història de l Art Literatura Universal 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Literatura 0,1 0,1 Universal 0,2 0,2 Literatura Universal Llatí II Mat. Aplicades a les C. Socials II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Llatí 0,2 II 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Mat. 0,1 Aplic 0,1 0,1 0,1 a les C.Socials II Llatí II Mat. Aplic. a les C.Socials II Per a les dobles titulacions pondera qualsevol assignatura que pondere en algun dels dos graus i s aplica la ponderació més alta. Anàlisi Mus Dibuix Artís Dibuix Tècn Disseny Història de Hª de la Mú i la Dansa Literatura U Lleng. i prà musical Tèc. d Exp. Graficoplàs Biologia Ciències de i Med. Dibuix Tècn Electrotècn Física Matemàtiq Química Tecnologia Industrial II Economia de l Empre Geografia Grec II Història de Literatura U Llatí II Mat. Aplic a les C.Soc 12

13 PONDERACIONS PER A L ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Graus Ciències Socials i Jurídiques Ciències de la Salut Administració i Direcció d Empreses Ciències de l Activitat Física i de l Esport Ciències Polítiques i de l Administració Pública Comunicació Audiovisual Criminologia Dret Economia Educació Social Finances i Comptabilitat Geografia i Medi Ambient Informació i Documentació International Business / Negocis Internacionals Mestre/a en Educació Infantil Mestre/a en Educació Primària Pedagogia Periodisme Relacions Laborals i Recursos Humans Sociologia Treball Social Turisme Ciència i Tecnologia dels Aliments Ciències Gastronòmiques Farmàcia Fisioteràpia Infermeria Logopèdia Medicina Nutrició Humana i Dietètica Odontologia Òptica i Optometria Podologia Psicologia Veterinària sical II tic II ic II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 Anàlisi 0,1 0,1 Musical 0,1 0,1 II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Dibuix 0,1 0,1 Artístic 0,1 II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 Dibuix 0,1 0,1 Tècnic 0,1 II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 Disseny 0,1 0,1 0,1 0,1 l Art úsica 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Història 0,1 0,1 de 0,1 l Art 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 Hª 0,1 de la 0,1 Música 0,1 0,1 i la Dansa niversal 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Literatura 0,1 0,1 Universal 0,1 0,2 ctica 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 Lleng. 0,1 0,1 i pràctica 0,1 0,1 musical 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 Tèc. 0,1 d Exp. 0,1 0,1 0,1 tica Graficoplàstica 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Biologia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 e Terra 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 Ciències 0,1 0,1 de 0,1 Terra 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ic II ia i Med. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 Dibuix 0,1 0,1 Tècnic 0,1 II 0,1 Electrotècnia 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Física 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 ues II 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Matemàtiques 0,1 0,1 0,1 0,1 II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Química 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 I sa l Art Tecnologia Industrial II 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 Economia 0,2 0,2 0,2 0,2 de l Empresa 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Geografia 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Grec 0,1 II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Història 0,1 0,1 de 0,1 l Art 0,2 niversal 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Literatura 0,1 0,1 Universal 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Llatí 0,1 II 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Mat. 0,2 Aplic 0,2 0,2 0,2 ials II a les C.Socials II 13

14 NOTES DE TALL I NOMBRE DE PLACES (2014) UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Titulació Places General Majors Majors Majors Pers. amb Titulats Esportistes de 25 anys de 40 anys de 45 anys discap. univ. d elit Administració i Direcció d Empreses 440 8, ,5 -- Administració i Direcció d Empreses Extensió d Ontinyent Administració i Direcció d Empreses Florida, adscrit privat Administració i Direcció d Empreses EDEM, adscrit privat Biologia , ,44 -- Bioquímica i Ciències Biomèdiques 80 12,258 5, ,84 9,764 Biotecnologia 80 11,717 6, ,51 5 Ciència i Tecnologia dels Aliments 64 8, ,23 -- Ciències Ambientals 80 8, ,73 -- Ciències de l Activitat Física i l Esport 150 9,24 5, ,259 Ciències de l Activitat Física i l Esport 50 7, ,362 Extensió d Ontinyent Ciències Polítiques i de l Administració 90 8, ,76 5 Comunicació Audiovisual 80 9,622 5, ,76 5 Criminologia 100 9,188 7,06 8, ,97 5,184 Dret 560 7,74 5, ,2 -- Economia 210 7, Educació Social 160 7,261 5, ,17 -- Enginyeria Electrònica 64 8, de Telecomunicació Enginyeria Electrònica Industrial 50 7, Enginyeria Informàtica 50 6, Enginyeria Multimèdia 50 8, Enginyeria Química 60 7, Enginyeria Telemàtica Estudis Anglesos 160 8, ,42 -- Estudis Hispànics 80 8,356 6, ,46 -- Farmàcia ,172 5, ,71 -- Filologia Catalana 70 5, ,55 -- Filologia Clàssica 50 7, ,24 -- Filosofia 120 8, , Finances i Comptabilitat 140 7, , ,84 -- Finances i Comptabilitat Florida, adscrit privat Física 80 11, Fisioteràpia ,763 7,185 6, ,399 9,38 Geografia i Medi Ambient 80 6,07 5, ,12 -- Història 220 6, ,75 5 7,71 -- Història de l Art 180 7, ,8 -- Infermeria ,45 6,91 8,5 5 6,31 7,81 5 Infermeria La Fe, adscrit públic 70 11,592 7,802 8,25 6,4 7 7,73 6,706 Infermeria Sagrat Cor, adscrit públic 70 9,898 6, ,67 -- Informació i Documentació ,6 -- International Business / , ,63 5 Negocis Internacionals 14

15 NOTES DE TALL I NOMBRE DE PLACES (2014) UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Titulació Places General Majors Majors Majors Pers. amb Titulats Esportistes de 25 anys de 40 anys de 45 anys discap. univ. d elit Llengües Modernes 100 7, ,5 -- i les seues Literatures Logopèdia 80 7,742 6, ,1 -- Matemàtiques 80 9,264 5, ,14 -- Medicina ,656 7, ,996 8,84 11,59 Mestre/a en Educació Infantil 300 8,429 5,44 8, ,69 -- Mestre/a en Educació Infantil 50 7,9 5, ,55 -- Extensió d Ontinyent Mestre/a en Educació Infantil ,2 -- Florida, adscrit privat Mestre/a en Educació Primària 500 8,522 5, ,02 5 Mestre/a en Educació Primària Florida, adscrit privat Nutrició Humana i Dietètica 144 8,964 7, ,83 5 Odontologia 80 11,981 7, ,47 9,816 Òptica i Optometria 50 8,65 5, ,74 -- Pedagogia 160 7, ,48 -- Periodisme 80 10,896 7, ,968 8,31 5 Podologia 60 9,302 6, ,31 5 Psicologia 450 8,304 5, ,83 5 Química 180 8, Relacions Laborals 250 6,55 5 8, ,7 -- i Recursos Humans Sociologia 100 6,736 5, , ,06 -- Traducció i Mediació Interlingüística, 25 8,112 5, ,92 -- Alemany Traducció i Mediació Interlingüística, 50 11,714 5, ,64 -- Anglès Traducció i Mediació Interlingüística, 25 9, ,18 -- Francès Treball Social 230 6,662 5, , Turisme 210 7, Turisme Florida, adscrit privat Dobles Titulacions Places General Majors Majors Majors Pers. amb Titulats de 25 anys de 40 anys de 45 anys discap. univ. Esportistes d elit Administració i Direcció ,264 6, ,78 7,834 d Empreses + Dret Dret + Ciències Polítiques 50 10,924 6, ,61 5 i de l Administració Pública Dret + Criminologia 90 10,429 6, ,21 5 Farmàcia + Nutrició Humana 48 11,618 5, ,37 5 i Dietètica Sociologia + Ciències Polítiques 40 En aquesta doble titulació s accedí des dels graus que la integren. i de l Administració Pública Turisme + Administració i Direcció 60 E n aquesta doble titulació s accedí des dels graus que la integren. d Empreses Per al s accedirà mitjançant l imprès de preinscripció. -- No s han produït sol licituds. 1 Aquesta puntuació correspon a la convocatòria de juliol de Aquestes notes són únicament orientatives i corresponen a les dels últims estudiants admesos, en el curs , en cadascuna de les quotes. El nombre de places de cada grau és del curs i pot experimentar lleugers canvis per al curs

16 Oferta d estudis de grau de la Universitat de València Graus Centre Campus Branca d Arts i Humanitats Estudis Anglesos Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez Estudis Hispànics: Llengua Esp. i les seues Literatures Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez Filologia Catalana Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez Filologia Clàssica Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez Filosofia Facultat de Filosofia i Ciències de l Educació Blasco Ibáñez Història Facultat de Geografia i Història Blasco Ibáñez Història de l Art Facultat de Geografia i Història Blasco Ibáñez Llengües Modernes i les seues Literatures Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez Traducció i Mediació Interlingüística Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez Branca de Ciències Biologia Facultat de Ciències Biològiques Burjassot-Paterna Bioquímica i Ciències Biomèdiques Facultat de Ciències Biològiques Burjassot-Paterna Biotecnologia Facultat de Ciències Biològiques Burjassot-Paterna Ciències Ambientals Facultat de Ciències Biològiques Burjassot-Paterna Física Facultat de Física Burjassot-Paterna Matemàtiques Facultat de Ciències Matemàtiques Burjassot-Paterna Química Facultat de Química Burjassot-Paterna Branca de Ciències de la Salut Ciència i Tecnologia dels Aliments Facultat de Farmàcia Burjassot-Paterna Ciències Gastronòmiques 1 Facultat de Farmàcia Burjassot-Paterna Farmàcia Facultat de Farmàcia Burjassot-Paterna Fisioteràpia Facultat de Fisioteràpia Blasco Ibáñez Infermeria Facultat d Infermeria i Podologia Blasco Ibáñez Logopèdia Facultat de Psicologia Blasco Ibáñez Medicina Facultat de Medicina i Odontologia Blasco Ibáñez Nutrició Humana i Dietètica Facultat de Farmàcia Burjassot-Paterna Odontologia Facultat de Medicina i Odontologia Blasco Ibáñez Òptica i Optometria Facultat de Física Burjassot-Paterna Podologia Facultat d Infermeria i Podologia Blasco Ibáñez Psicologia Facultat de Psicologia Blasco Ibáñez Veterinària 2 Facultat de Farmàcia Burjassot-Paterna Branca de Ciències Socials i Jurídiques Administració i Direcció d Empreses Facultat d Economia Els Tarongers i Extensió d Ontinyent Ciències de l Activitat Física i de l Esport Facultat de Ciències de l Activitat Física i l Esport Blasco Ibáñez i Extensió d Ontinyent Ciències Polítiques i de l Administració Pública Facultat de Dret Els Tarongers Comunicació Audiovisual Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez Criminologia Facultat de Dret Els Tarongers Dret Facultat de Dret Els Tarongers Economia Facultat d Economia Els Tarongers Educació Social Facultat de Filosofia i Ciències de l Educació Blasco Ibáñez Finances i Comptabilitat Facultat d Economia Els Tarongers Geografia i Medi Ambient Facultat de Geografia i Història Blasco Ibáñez Informació i Documentació Facultat de Geografia i Història Blasco Ibáñez 1 Pendent de verificació per l Agència Nacional d Avaluació i Acreditació (ANECA). 2 La implantació d aquest grau s ajorna a cursos posteriors. 16

17 Oferta d estudis de grau de la Universitat de València Graus Centre Campus International Business / Negocis Internacionals Facultat d Economia Els Tarongers Mestre/a en Educació Infantil Facultat de Magisteri Els Tarongers i Extensió d Ontinyent Mestre/a en Educació Primària Facultat de Magisteri Els Tarongers Pedagogia Facultat de Filosofia i Ciències de l Educació Blasco Ibáñez Periodisme Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez Relacions Laborals i Recursos Humans Facultat de Ciències Socials Els Tarongers Sociologia Facultat de Ciències Socials Els Tarongers Treball Social Facultat de Ciències Socials Els Tarongers Turisme Facultat d Economia Els Tarongers Branca d Enginyeria i Arquitectura Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d Enginyeria (ETSE) Burjassot-Paterna Enginyeria Electrònica Industrial Escola Tècnica Superior d Enginyeria (ETSE) Burjassot-Paterna Enginyeria Informàtica Escola Tècnica Superior d Enginyeria (ETSE) Burjassot-Paterna Enginyeria Multimèdia Escola Tècnica Superior d Enginyeria (ETSE) Burjassot-Paterna Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d Enginyeria (ETSE) Burjassot-Paterna Enginyeria Telemàtica Escola Tècnica Superior d Enginyeria (ETSE) Burjassot-Paterna Dobles graus Centre Campus Administració i Direcció Facultat de Dret Els Tarongers d Empreses + Dret Facultat d Economia Dret + Ciències Polítiques i de l Administració Pública Facultat de Dret Els Tarongers Dret + Criminologia Facultat de Dret Els Tarongers Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica Facultat de Farmàcia Burjassot-Paterna Sociologia + C. Polítiques i de l Administració Pública Facultat de Ciències Socials Facultat de Dret Els Tarongers Turisme + Administració i Direcció d Empreses Facultat d Economia Els Tarongers Programes de doble titulació internacional Administració i Direcció d Empreses Dret Economia International Business / Negocis Internacionals + Master 1 Management Parcours Sciences de Gestion (ADE) (Université de Nantes. Institut d Économie et de Management de Nantes-IAE) + Licence et Master 1 de Droit (Université de Toulouse 1 Capitole) + Master 1 Mention Analyse et Politique Économique (Université de Nantes. Institut d Économie et de Management de Nantes-IAE) + Bachelor Arts in International Business / Intercultural Studies (University of Heilbronn) + Bachelor in International Business, CeseMe Programme (Euromed Management de Marseille) + Bachelor Arts (Hons) in International Business (Nottingham Trent University) + Bachelor Arts (Hons) in International Management (University of Hertfordshire) + Bachelor Arts Betriebswirtschaft Internationales Manag. (BIM) (Hochschule Bremen) + Bachelor of Sciences in Business Administration (University of North Carolina at Wilmington) 17

18 Directori CENTRES Escola Tècnica Superior d Enginyeria (ETSE) Av. de la Universitat, s/n Burjassot Tel / Extensió Universitària d Ontinyent Av. Comte de Torrefiel, Ontinyent Tel Facultat de Ciències Biològiques C. Dr. Moliner, Burjassot Tel , ext Facultat de Ciències de l Activitat Física i l Esport C. Gascó Oliag, 5 Tel / Facultat de Ciències Matemàtiques C. Dr. Moliner, Burjassot Tel Facultat de Ciències Socials Av. dels Tarongers, 4b València Tel Facultat de Dret Edifici de Departaments Occidental Av. dels Tarongers, s/n València Tel (centraleta) Facultat d Economia Edifici de Departaments Oriental Av. dels Tarongers, s/n València Tel Facultat de Farmàcia Av. Vicent Andrés Estellés, s/n Burjassot Tel Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Av. Blasco Ibáñez, 32 Tel Facultat de Filosofia i Ciències de l Educació Av. Blasco Ibáñez, 30 Tel (centraleta) Facultat de Física C. Dr. Moliner, Burjassot Tel Facultat de Fisioteràpia C. Gascó Oliag, 5 Tel Facultat de Geografia i Història Av. Blasco Ibáñez, 28 Tel Facultat d Infermeria i Podologia C. Jaume Roig, s/n Tel Facultat de Magisteri Av. dels Tarongers, València Tel Facultat de Medicina i Odontologia Av. Blasco Ibáñez, 15 Tel (centraleta) Facultat de Psicologia Av. Blasco Ibáñez, 21 Tel Facultat de Química C. Dr. Moliner, Burjassot Tel SERVEIS Servei d Estudiants Av. Blasco Ibáñez, 13 Tel / Serveis Servei d Informació i Dinamització (Sedi) Campus de Blasco Ibáñez Aulari III, 1r pis Av. Menéndez Pelayo, s/n Tel Campus de Burjassot-Paterna Edifici de Serveis Generals, planta baixa C. Dr. Moliner, Burjassot Tel Campus dels Tarongers Aulari Nord, planta baixa Av. dels Tarongers, s/n València Tel

19

20

GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 # 2016

GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 # 2016 GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 # 2016 GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2015 # 2016 3 La información sobre las ponderaciones que contiene esta guía ha sido elaborada a partir

Más detalles

GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2016 # 2017

GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2016 # 2017 GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2016 # 2017 GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2016 # 2017 3 La información sobre las ponderaciones que contiene esta guía ha sido elaborada a partir

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT INSTITUT EUROPA CURS

PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT INSTITUT EUROPA CURS PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT INSTITUT EUROPA CURS 2013-2014 La prova d accés a la universitat s estructura en dues fases: Fase general (obligatòria) Fase específica (voluntària) Els exàmens de les PAU

Más detalles

GUIA D ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2017 # 2018

GUIA D ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2017 # 2018 GUIA D ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2017 # 2018 GUIA D ACCÉS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2017 # 2018 La Guia d accés a la Universitat de València 2017-2018 és un suplement del número 34 de la revista

Más detalles

RELACIÓ ENTRE TITULACIONS UNIVERSITÀRIES I BRANQUES DE CONEIXEMENT

RELACIÓ ENTRE TITULACIONS UNIVERSITÀRIES I BRANQUES DE CONEIXEMENT PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT. PREINSCRIPCIÓ. RELACIÓ ENTRE TITULACIONS UNIVERSITÀRIES Codis d universitats: UA Universitat d Alacant Universitat Jaume I Universitat Miguel Hernández d Elx Universitat

Más detalles

103 Grado en Biología (Facultad de Ciencias Biológicas) / Grau en Biologia (Facultat de Ciències Biològiques) - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

103 Grado en Biología (Facultad de Ciencias Biológicas) / Grau en Biologia (Facultat de Ciències Biològiques) - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA CÓDIGO TITULACIÓN 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica Superior d'enginyeria) - 102 Grado en Ingeniería Telemática

Más detalles

codigo titulacion 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica

codigo titulacion 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica codigo titulacion 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica Superior d'enginyeria) - 102 Grado en Ingeniería Telemática

Más detalles

4 Assignatures Troncals Generals de 2n curs de batxillerat: / 4 Asignaturas Troncales Generales de 2º curso de bachillerato:

4 Assignatures Troncals Generals de 2n curs de batxillerat: / 4 Asignaturas Troncales Generales de 2º curso de bachillerato: Codis d / Códigos de : UA Universitat d Alacant UJI Universitat Jaume I UMH Universitat Miguel Hernández d Elx Universitat Politècnica de València Universitat de València Estudi General Codificació de

Más detalles

IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO

IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO Valencia, febrero de 2013 EVALUACIÓN N 2º 2 BACHILLER Els alumnes que, al final del segon curs, tinguen avaluació negativa en algunes matèries podran matricular-se

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

NOU MODEL D ACCÉS A LA UNIVERSITAT

NOU MODEL D ACCÉS A LA UNIVERSITAT NOU MODEL D ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2010 MARC LEGAL REIAL DECRET 1892/2008, de 14 de novembre 2001 2003 2007 2006 2007 LOU (Ley Orgánica 6/2001, de Universidades) LUC (Llei 1/2003, d Universitats de Catalunya)

Más detalles

Institut Salvador Dalí BATXILLERAT. Jornada de portes obertes

Institut Salvador Dalí BATXILLERAT. Jornada de portes obertes Jornada de portes obertes 2016 Modalitats de batxillerat L'accés a la Universitat és Ciències i tecnologia Humanitats i c.socials Arts independent de la modalitat de batxillerat escollida. MATÈRIES COMUNES

Más detalles

Què és el BATXIBAC?:

Què és el BATXIBAC?: gener 2017 Què és el BATXIBAC?: Un acord entre els governs de França I Espanya per tal que alguns alumnes, quan acabin el Batxillerat, tinguin la doble titulació de Batxiller i Baccalauréat Objectius:

Más detalles

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT. 1/17 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm CVE-DOGC-A

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT. 1/17 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm CVE-DOGC-A 1/17 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6415-11.7.2013 CVE-DOGC-A-13190087-2013 DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT Annex 2 Classificació dels estudis en coeficients d estructura

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS

ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS 2016-2017 1 El Batxibac és el programa que permet a l alumnat cursar un currículum mixt amb l objectiu d obtenir la doble titulació

Más detalles

Organització del 4t curs d ESO

Organització del 4t curs d ESO Organització del 4t curs d ESO Segons el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s estableix l ordenació dels ensenyaments de l ESO (DOGC, núm. 4915, 29.06.2007) INSTITUT XXV OLIMPÍADA El Decret 143/2007

Más detalles

GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2017 # 2018

GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2017 # 2018 GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2017 # 2018 GUÍA DE ACCESO A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2017 # 2018 Esta Guía es un suplemento del número 34 de la revista FUTURA. La información sobre las

Más detalles

Batxibac (doble titulació batxiller baccalauréat)

Batxibac (doble titulació batxiller baccalauréat) Batxibac (doble titulació batxiller baccalauréat) QUÈ ÉS EL BATXIBAC El Batxibac és una oferta de batxillerat amb un currículum mixt que possibilita als alumnes que el cursen obtenir, simultàniament, dues

Más detalles

Notes de tall 1a assignació Juny (per ordre d'universitats)

Notes de tall 1a assignació Juny (per ordre d'universitats) 152 Administració i direcció d'empreses (Barcelona) UB 5,97 141 Administració i direcció d'empreses /febrer (Barcelona) UB 5,00 110 Belles arts (Barcelona) UB 5,83 6,93 132 Biblioteconomia i documentació

Más detalles

Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació

Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació (a (a (a (a 41029 Administració d'empreses i gestió de la innovació Mataró UPF 100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Administració d'empreses i gestió de la innovació / Turisme i 41035 gestió

Más detalles

Primera assignació (juliol-agost) des de l'ooau a la UB Curs Infermeria "Sant Joan de Déu" Places ofertes. Procés d'assignació

Primera assignació (juliol-agost) des de l'ooau a la UB Curs Infermeria Sant Joan de Déu Places ofertes. Procés d'assignació Places ofertes 150 Procés d'assignació Nota de tall PAU i FP Titulats universitaris Més grans de 25 anys Més grans de 40 anys Més grans de 45 anys 7,50 6,94 5,75 5,00 * (*) tots els alumnes han estat admesos

Más detalles

Preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys-presencial

Preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys-presencial NORMATIVA REFERENT A LES PROVES D'ACCÉS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DELS MÉS GRANS DE 25 ANYS. CURS 2015-2016 INFORMACIÓ GENERAL PROVES ACCÉS UNIVERSITAT CURS 2015-2016 Amb el nou Reial Decret 1892/2008,

Más detalles

200 CENTRES MÉS SOL LICITATS EN PRIMERA PREFERÈNCIA 2017

200 CENTRES MÉS SOL LICITATS EN PRIMERA PREFERÈNCIA 2017 200 CENTRES MÉS SOL LICITATS EN PRIMERA PREFERÈNCIA 2017 Ordre Centre d'estudi Universitat Població 1 Barcelona 865 7,414 880 2 Psicologia Barcelona 854 8,324 480 3 Medicina UPF / Barcelona 837 12,840

Más detalles

Notes de tall 1a assignació Juny 2013 (12/07/13) Ordre alfabètic per centre d'estudi

Notes de tall 1a assignació Juny 2013 (12/07/13) Ordre alfabètic per centre d'estudi Notes de tall 1a assignació Juny 2013 (12/07/13) Ordre alfabètic per centre d'estudi Codi ESTUDIS DE GRAU, TÍTOLS PROPIS I TÍTOLS PROPIS SUPERIORS 41029 Administració d'empreses i gestió de la innovació

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA Juliol de juliol de 2016

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA Juliol de juliol de 2016 PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA Juliol 2016 12 de juliol de 2016 Resum de dades del procés de preinscripció. Juny 2016 46.107 ESTUDIANTS PREINSCRITS CONVOCATÒRIA JUNY 2016 Estudiants preinscrits convocatòria

Más detalles

Valoració de l evolució matrícula d estudiants la UdL. Octubre 2015 Vicerectorat de Docència

Valoració de l evolució matrícula d estudiants la UdL. Octubre 2015 Vicerectorat de Docència Valoració de l evolució matrícula d estudiants la UdL Octubre 2015 Vicerectorat de Docència Els dobles graus i les noves propostes de graus i de màsters, que han tingut una notable capacitat de captació

Más detalles

Notes d'admissió 1a assignació Juny 2010 (20/07/10) Ordre per Universitat i alfabètic per estudi

Notes d'admissió 1a assignació Juny 2010 (20/07/10) Ordre per Universitat i alfabètic per estudi Codi Notes d'admissió 1a assignació Juny 2010 (20/07/10) Ordre per Universitat i alfabètic per estudi Sigles PAU i FP Universitat Nom del centre d'estudi Més grans de 25 anys Titulats universitaris Més

Más detalles

Sant Cugat, 6 maig Batxillerats IES Arnau Cadell promoció 2014/16

Sant Cugat, 6 maig Batxillerats IES Arnau Cadell promoció 2014/16 Sant Cugat, 6 maig 2014 Batxillerats IES Arnau Cadell promoció 2014/16 1. Característiques del Batxillerat: - Nova etapa d estudis - Estructura general 2. El batxillerat al nostre Centre: - Oferta general

Más detalles

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALŤNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALŤNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT DE 102 Licenciado en Administracion y Direccion de Empresas Llicenciat

Más detalles

Preàmbul. Preámbulo DECRETE DECRETO

Preàmbul. Preámbulo DECRETE DECRETO Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 107/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2013-2014.

Más detalles

ESTUDIS DE POSTGRAU OFICIALS Màsters ,84% Doctorat ,69% Total estudis de postgrau

ESTUDIS DE POSTGRAU OFICIALS Màsters ,84% Doctorat ,69% Total estudis de postgrau DADES DE MATRÍCULA DEL CURS ALUMNES MATRICULATS TITULACIONS OFICIALS ADAPTADES A L'EEES CENTRES PROPIS DE LA UIB 2012-13 Diferència % variació ESTUDIS DE GRAU OFICIALS Campus de Palma 9.512 10.461 949

Más detalles

Notes de tall 1a assignació Juny 2012 (13/07/12) Ordre alfabètic per centre d'estudi

Notes de tall 1a assignació Juny 2012 (13/07/12) Ordre alfabètic per centre d'estudi Notes de tall 1a assignació Juny 2012 (13/07/12) Ordre alfabètic per centre d'estudi Codi ESTUDIS DE GRAU, TÍTOLS PROPIS I TÍTOLS PROPIS SUPERIORS 41029 Administració d'empreses i gestió de la innovació

Más detalles

Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació. Ordre alfabètic per centre d'estudi i població

Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació. Ordre alfabètic per centre d'estudi i població Estudis de grau i títols propis 41029 Administració d'empreses i gestió de la innovació "Tecnocampus" Mataró UPF 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Administració d'empreses i gestió de

Más detalles

Acceso y Admisión a la Universidad en el curso 2017/2018 (Preinscripción de 2017)

Acceso y Admisión a la Universidad en el curso 2017/2018 (Preinscripción de 2017) Acceso y Admisión a la Universidad en el curso 2017/2018 (Preinscripción de 2017) De acuerdo con el Real Decreto 412/2014 de 8 de junio (BOE de 06.07.2014), por el que se establece la normativa básica

Más detalles

200 CENTRES MÉS SOL.LICITATS EN PRIMERA PREFERÈNCIA 2016

200 CENTRES MÉS SOL.LICITATS EN PRIMERA PREFERÈNCIA 2016 200 CENTRES MÉS SOL.LICITATS EN PRIMERA PREFERÈNCIA 2016 Ordre Centre d'estudi Universitat Població 1 Medicina (Campus Clínic) UB 955 12,748 172 2 Psicologia UB Barcelona 839 8,257 480 3 Administració

Más detalles

Administració i Direcció d'empreses + Dret. Administració i Direcció d'empreses en Anglès

Administració i Direcció d'empreses + Dret. Administració i Direcció d'empreses en Anglès 1r Torn Titulació Alumnes previstos Administració i Direcció d'empreses Administració i Direcció d'empreses + Dret Administració i Direcció d'empreses en Anglès Comptabilitat i Finances (Sabadell) Economia

Más detalles

Període de realització preferent (mesos)* Período de realización preferente (meses)* CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Període de realització preferent (mesos)* Período de realización preferente (meses)* CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES Grau en Administració d'empreses Grado en Administración de Empresas Grau en Comunicació Audiovisual Grado en Comunicación Audiovisual Grau en

Más detalles

TOTAL ESTUDIS OFICIALS DE GRAU I POSTGRAU ,39%

TOTAL ESTUDIS OFICIALS DE GRAU I POSTGRAU ,39% DADES DE MATRÍCULA A 20 DE NOVEMBRE DE 2012 Alumnes matriculats 2011-12 2012-13 Diferència % variació ESTUDIS DE GRAU OFICIALS UIB Campus de Palma 7.486 9.512 2.026 27,06% Seu d'eivissa i Formentera 279

Más detalles

www.uv.es/forodempleo

www.uv.es/forodempleo www.uv.es/forodempleo IX FÒ RU M D OCUPACIÓ 25, 26 i 27 de novembre de 2014 QUÉ ES EL FORO DE EMPLEO? QUÈ ÉS EL FÒRUM D OCUPACIÓ? El Foro de Empleo es un evento anual que se celebra en la Universitat de

Más detalles

DOBLES TITULACIONS A LA UNIVERSITAT PÚBLICA ESPANYOLA

DOBLES TITULACIONS A LA UNIVERSITAT PÚBLICA ESPANYOLA DOBLES TITULACIONS A LA UNIVERSITAT PÚBLICA ESPANYOLA Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions + Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions

Más detalles

128 Diplomado en Ciencias Empresariales Diplomat en Ciencies Empresarials

128 Diplomado en Ciencias Empresariales Diplomat en Ciencies Empresarials codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT DE 102 Licenciado en Administracion y Direccion de Empresas Llicenciat

Más detalles

Mayor 25 Años Mayor 40 Años Mayor 45 Años Minusvalidos. Not a. Co n. De se. Co n. De se. Pr ef. Pr ef

Mayor 25 Años Mayor 40 Años Mayor 45 Años Minusvalidos. Not a. Co n. De se. Co n. De se. Pr ef. Pr ef No pude mostrar la imagen vinculada. Puede que haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo ñala al archivo y ubicaciones correctos. portistas Alto Nivel General Mayor

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 110/2014, d 11 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2014/2015.

Más detalles

Annex 2 Classificació dels estudis en coeficients d'estructura docent dels graus dels centres integrats

Annex 2 Classificació dels estudis en coeficients d'estructura docent dels graus dels centres integrats Annex 2 Classificació dels estudis en coeficients d'estructura docent dels graus dels centres integrats Universitats publiques Estudis amb coeficient d'estructura docent A Administració i Direcció D'empreses

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

DECRETO. Artículo 1. De las tarifas

DECRETO. Artículo 1. De las tarifas PROYECTO DE DECRETO /2012, DE DE, DEL CONSELL, POR EL QUE SE FIJAN LAS TASAS A SATISFACER POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO 2012/2013. El artículo 81.3 de la Ley Orgánica

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

PRÀCTIQUES en EMPRESA

PRÀCTIQUES en EMPRESA PRÀCTIQUES en EMPRESA Grau de Física Grau d Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Grau d Enginyeria Biomèdica Màsters PRÀCTIQUES EN EMPRESA NORMATIVA Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa

Más detalles

ANNEX Pla d estudis conduent a l obtenció del Grau en Mestre o Mestra d Educació Primària per la Universitat Jaume I

ANNEX Pla d estudis conduent a l obtenció del Grau en Mestre o Mestra d Educació Primària per la Universitat Jaume I Universitat Jaume I RESOLUCIÓ de de maig de 03, de la Universitat Jaume I de Castellón, per la qual es publica la modificació del pla d estudis de Graduat o Graduada en Mestre o Mestra d Educació Primària.

Más detalles

Qué puedo estudiar en la UIB?

Qué puedo estudiar en la UIB? Qué puedo estudiar en la UIB? G/A-es Grado Posgrado Título propio Tiene como finalidad que el estudiante obtenga una formación general orientada a la preparación para el ejercicio profesional. Consta de

Más detalles

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic 111 Licenciado en Filologia Hispanica Llicenciat en Filologia Hispanica

Más detalles

ACCÉS I ADMISSIÓ A LA UNIVERSITAT. Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè

ACCÉS I ADMISSIÓ A LA UNIVERSITAT. Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè ACCÉS I ADMISSIÓ A LA UNIVERSITAT REIAL DECRET 1892/2008, de 14 de novembre DEFINEIX CONDICIONS PER A L ACCÉS ALS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU REGULA PROCEDIMENTS D ADMISSIÓ A LES UNIVERSITATS

Más detalles

ESTADÍSTIQUES PAU 2017

ESTADÍSTIQUES PAU 2017 ESTADÍSTIQUES PAU 2017 INDEX 1. Mapa distribució tribunals PAU juny 2017 2. Mapa resultats PAU juny 2017 de Catalunya per demarcacions 3. Mapa resultats PAU setembre 2017 de Catalunya per demarcacions

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

ESTADÍSTIQUES PAU 2014

ESTADÍSTIQUES PAU 2014 ESTADÍSTIQUES PAU 24 INDEX. Mapa distribució tribunals PAU juny 24 2. Mapa resultats PAU juny 24 de Catalunya per demarcacions 3. Mapa resultats PAU setembre 24 de Catalunya per demarcacions 4. Resultats

Más detalles

GUIA DE GRAUS 2015 2016

GUIA DE GRAUS 2015 2016 GUIA DE GRAUS 2015 2016 SUMARI ELS GRAUS Branca d Arts i Humanitats Infermeria. 48 International Business I Negocis Internacionals.. 94 Estudis Anglesos. 6 Logopèdia. 50 Mestre/a en Educació Infantil.

Más detalles

Places de mobilitat acadèmica per a estudiants de grau, de 2n cicle i de màster universitari

Places de mobilitat acadèmica per a estudiants de grau, de 2n cicle i de màster universitari Places de mobilitat acadèmica per a estudiants de grau, de 2n cicle i de màster universitari Tsinghua University BIT (Beijing Institute of Technology) Beihang Unviersity Beijing Jiaotong University Tongji

Más detalles

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera Jornada de portes obertes del Batxillerat Institut Celestí Bellera maig de 2016 Estructura del sistema educatiu PRIMÀRIA (de 3 a 12 anys) E S O 1r, 2n, 3r, 4t curs (de 12 a 16 anys) BATXILLERAT LOMCE 1r

Más detalles

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN GRAUS I MÀSTERS UNIVERSITARIS

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN GRAUS I MÀSTERS UNIVERSITARIS Aprovada per: Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 2 de març de 2012 Consell de Govern de 8 de maig de 2012 Consell Social de 26 de juliol de 2012 Informada per: Claustre de la Universitat de Barcelona

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

El grau mitjà consta de dos cicles o nivells i en finalitzar s obté el títol de Tècnic Esportiu en la modalitat esportiva corresponent.

El grau mitjà consta de dos cicles o nivells i en finalitzar s obté el títol de Tècnic Esportiu en la modalitat esportiva corresponent. Els Ensenyaments Esportius són una formació que et capacita per desenvolupar una activitat professional en el camp de l'activitat física i l'esport: iniciació esportiva, tecnificació esportiva i conducció

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

BATXILLERAT (PLA D ESTUDIS)

BATXILLERAT (PLA D ESTUDIS) BATXILLERAT (PLA D ESTUDIS) El batxillerat forma part de l'educació Secundària i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s organitza de manera flexible i, si cal,

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

Orientació pel Batxillerat

Orientació pel Batxillerat Orientació pel Batxillerat EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA Graduat en Educació Secundària Obligatòria Sense Graduat en Secundària Obligatòria Món Laboral PQPI (16 anys) PROVA D'ACCÉS (17 anys) CICLES

Más detalles

Vols ser Mentor o Mentora?

Vols ser Mentor o Mentora? Vols ser Mentor o Mentora? Què és un mentor o mentora? És qui acompanya un nou estudiant o estudianta en el seu primer curs a la Universitat i contribueix a la seua integració acadèmica, social i institucional.

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra 1 Índex FITXA DE LA TITULACIÓ...3 1. VALORACIÓ GENERAL DEL DESPLEGAMENT DEL TÍTOL...4 2.

Más detalles

Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre

Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre COL LEGI SANTA TERESA Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre Horari: Des de les 9:00h fins les 11:00h Durant aquest acte els

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

HORARIOS DE LOS GRUPOS 2012-2013

HORARIOS DE LOS GRUPOS 2012-2013 HORARIOS DE LOS GRUPOS 2012-2013 Los períodos lectivos del Máster se desarrollarán en las siguientes fechas: - primer cuatrimestre: desde el lunes 22 de octubre al miércoles 27 de marzo. - segundo cuatrimestre:

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETE DECRETO

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETE DECRETO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació DECRET 110/2012, de 6 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2012/2013.

Más detalles

INTERNACIONALIZACIÓN - BECAS ERASMUS CURSO 2014-2015

INTERNACIONALIZACIÓN - BECAS ERASMUS CURSO 2014-2015 INTERNACIONALIZACIÓN - BECAS ERASMUS CURSO 2014-2015 Plan de internacionalización: Objetivos Proporcionarte experiencias internacionales y multiculturales que desarrollen tu visión hacia una sociedad global.

Más detalles

ORIENTACIONS PER LA TRIA D ITINERARIS AL BATXILLERAT curs

ORIENTACIONS PER LA TRIA D ITINERARIS AL BATXILLERAT curs ORIENTACIONS PER LA TRIA D ITINERARIS AL BATXILLERAT curs 010-011 1. ORGANITZACIÓ GENERAL L Educació Secundària es divideix en dues etapes: l Educació Secundària Obligatòria (ESO) i la Postobligatòria.

Más detalles

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS LLIURES. EQUIVALÈNCIA D IDIOMES SEGONS NIVELL. Els idiomes que trobareu a les taules d equivalències són els següents:

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS LLIURES. EQUIVALÈNCIA D IDIOMES SEGONS NIVELL. Els idiomes que trobareu a les taules d equivalències són els següents: RECONEIXEMENT DE CRÈDITS LLIURES. EQUIVALÈNCIA D IDIOMES SEGONS NIVELL Els idiomes que trobareu a les taules d equivalències són els següents: Alemany Anglès Àrab Aranès Català Espanyol Euskera Francès

Más detalles

IES LLUÍS VIVES DE VALÈNCIA ENSENYAMENT SECUNDARI I BATXILLERAT

IES LLUÍS VIVES DE VALÈNCIA ENSENYAMENT SECUNDARI I BATXILLERAT IES LLUÍS VIVES DE VALÈNCIA ENSENYAMENT SECUNDARI I BATXILLERAT TIPUS D ESTUDIS A L INSTITUT LLUÍS VIVES ENSENYAMENT SECUNDARI 6 anys (12 a 14 anys) ESO 4 anys ENSENYAMENT OBLIGATORI BATXILLERAT 2 anys

Más detalles

INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Llinatges: Nom: Adreça: Mòbil: Telèfon: Localitat: CP: DOI: Adreça electrònica: Data de naixement: EXPÒS:

Más detalles

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS Acord de la Comissió d Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d Ordenació

Más detalles

BREU DE DADES (12) L escola des de P3 a 4art. d ESO SETEMBRE 2011

BREU DE DADES (12) L escola des de P3 a 4art. d ESO SETEMBRE 2011 BREU DE DADES (12) L escola des de P3 a 4art. d ESO SETEMBRE 2011 GESOP,, S.L. C/. Llull 102, 4rt. 3a. 08005 Barcelona Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22 www.gesop.net PRESENTACIÓ: En motiu de l inici

Más detalles

LES PAU I ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS: ACCÉS I ADMISSIÓ A LA UNIVERSITAT. PILAR GÓMEZ Coordinadora de les PAU. febrer/març 2010

LES PAU I ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS: ACCÉS I ADMISSIÓ A LA UNIVERSITAT. PILAR GÓMEZ Coordinadora de les PAU. febrer/març 2010 2010 LES PAU I ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS: ACCÉS I ADMISSIÓ A LA UNIVERSITAT PILAR GÓMEZ Coordinadora de les PAU febrer/març 2010 MARC LEGAL REIAL DECRET 1892/2008, de 14 de novembre 2001 2003 2007 2006

Más detalles

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA.

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA. CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA Curs 2016 2017 PREAMBUL Aquest calendari estableix de manera molt clara l

Más detalles

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils annex 2 al punt 6 Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils Barcelona,18 de març de 2016 INFORME SOBRE ELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Estudios Humanísticos y Sociales (Curso 29-21) Departament d Humanitats i Ciències de

Más detalles

Programación de la oferta y 5a edición del estudio de Inserción Laboral de los graduados universitarios

Programación de la oferta y 5a edición del estudio de Inserción Laboral de los graduados universitarios www.aqu.cat Programación de la oferta y 5a edición del estudio de Inserción Laboral de los graduados universitarios Zaragoza, 18 de septiembre 2014 La encuesta de inserción laboral Ocupación Calidad de

Más detalles

REPÚBLICA TXECA. Charles University First Faculty. República Txeca

REPÚBLICA TXECA. Charles University First Faculty. República Txeca REPÚBLICA TXECA Charles University First Faculty Charles University First Faculty Praga,. Per accedir a la Facultat de Medicina amb més tradició de tota Europa Central, tan sols hauràs de superar una prova

Más detalles

15/07/2013 Pàgina 1 de 13

15/07/2013 Pàgina 1 de 13 TRIBUNALS DE LES PAU JUNY 213 la Seu d'urgell UdL 1 Olot UdG 1 Figueres UdG 2 Vic UB 3 Girona UdG 1 Lleida UdL 8 Tortosa URV 4 Reus URV 3 Manresa UPC 4 Igualada Canet UPC 2 Sabadell UPF 2 UAB 2 Bellaterra

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Más detalles

Accés i Admissió a la Universitat en el curs (Preinscripció de 2018)

Accés i Admissió a la Universitat en el curs (Preinscripció de 2018) 2/02/18 Accés i Admissió a la Universitat en el curs 2018-2019 (Preinscripció de 2018) D acord amb el Reial Decret 412/2014 de 8 de juny (BOE de 7/6/2014), pel qual s estableix la normativa bàsica dels

Más detalles

VALIDESA ADMINISTRATIVA DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ EN LES PROVES D ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA I EN ELS CONCURSOS DE MÈRITS

VALIDESA ADMINISTRATIVA DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ EN LES PROVES D ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA I EN ELS CONCURSOS DE MÈRITS VALIDESA ADMINISTRATIVA DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ EN LES PROVES D ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA I EN ELS CONCURSOS DE MÈRITS L Àrea de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica

Más detalles

INSTITUT GABRIEL FERRATER i SOLER Portes obertes de Batxillerat 2015

INSTITUT GABRIEL FERRATER i SOLER Portes obertes de Batxillerat 2015 INSTITUT GABRIEL FERRATER i SOLER Portes obertes de Batxillerat 2015 Batxillerat al Gabriel Ferrater MODALITATS: Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials Arts Batxibac Batxillerat Internacional

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

PROGRAMA D ESTUDIS SIMULTANIS DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ I LINGÜÍSTICA

PROGRAMA D ESTUDIS SIMULTANIS DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ I LINGÜÍSTICA PROGRAMA D ESTUDIS SIMULTANIS DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ I LINGÜÍSTICA Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2004, modificat per acord del Consell de Govern de 29 de març del 2006 La Facultat

Más detalles

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

Internacionalització - Unitat d Educació Florida Universitària Nov 2013 Abraham Cerveró: acervero@florida-uni.es Gisela Vidal: gvidal@florida-uni.

Internacionalització - Unitat d Educació Florida Universitària Nov 2013 Abraham Cerveró: acervero@florida-uni.es Gisela Vidal: gvidal@florida-uni. Internacionalització - Unitat d Educació Florida Universitària Nov 2013 Abraham Cerveró: acervero@florida-uni.es Gisela Vidal: gvidal@florida-uni.es Plan de Internacionalización Objetivos Dotar de una

Más detalles

PROVA D ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) CURS 2017/18

PROVA D ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) CURS 2017/18 PROVA D ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) CURS 2017/18 IES ENRIC VALOR PEGO www.ceice.gva.es/web/universidad/informacion-pau Departament d Orientació Referents legals Ordre ECD/1941/2016 de 22 de desembre.

Más detalles

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca Curriculum Vitae Dades personals Nom Miquel Nacionalitat Española Cognoms Martínez Martin Formació acadèmica (Titulació, any i institució) Doctor en Filosofia i Ciències de l'educació. 1980. Universitat

Más detalles