ACORD PEL QUAL S APROVA ELCALENDARI LABORAL PER AL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UdG ANY 2009

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ACORD PEL QUAL S APROVA ELCALENDARI LABORAL PER AL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UdG ANY 2009"

Transcripción

1 ACORD PEL QUAL S APROVA ELCALENDARI LABORAL PER AL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UdG ANY 2009 (Aprovat en el Consell de Govern núm. 9/08 de 27 de novembre de 2008) Criteris generals: El calendari laboral per a l any 2009 s estableix de l de gener de 2009 al 3 de desembre de Com a norma general, la jornada laboral anual per al personal d administració i serveis de la Universitat de Girona és de 462 hores. Com a norma general, la jornada laboral setmanal del personal d administració i serveis de la UdG és de 35 hores, si bé durant els mesos de juliol i agost la jornada laboral setmanal és de 30 hores. Durant aquest període, el personal d administració i serveis amb jornada partida farà jornada intensiva. Aquest personal, també, podrà optar per fer jornada intensiva de treball durant el mes de juny i de l al 5 de setembre. El personal d administració i serveis està obligat al compliment de les hores anuals de treball, segons el que s especifica en el propi calendari, si bé adequant la realització de les hores diàries i setmanals de treball al torn horari que li hagi estat autoritzat en cada cas, segons allò establert a la universitat. Vacances i permisos retribuïts Aquest apartat no és d aplicació al calendari laboral del personal que realitza jornada de treball els caps de setmana, festius i dilluns; i tampoc al personal que realitza jornada de treball els caps de setmana i festius. Les vacances es faran preferentment durant els mesos de juliol i agost, d acord amb les necessitats de les unitats i dels calendaris de serveis a prestar a la comunitat universitària. També, a petició de la persona interessada, el cap de la unitat administrativa i els responsables orgànics i funcionals autoritzaran quan les necessitats del servei ho permetin, i amb el vist-i-plau del gerent, el seu gaudi en èpoques diferents. Els dies de vacances seran proporcionals al temps treballat per al personal que no porti un any de servei actiu a la UdG i es computaran d agost a agost. Part dels permisos retribuïts es gaudiran, amb caràcter general, segons allò establert en aquest calendari. És a dir, durant les festes de Nadal i Any Nou, i per Setmana Santa. A petició de la persona interessada, el cap de la unitat administrativa i els responsables orgànics i funcionals autoritzaran quan les necessitats del servei ho permetin, i amb el

2 vist-i-plau del gerent, el seu gaudi en èpoques diferents, tenint en compte que aquests dies no es podran acumular al gaudiment de vacances o altres permisos i llicències. Els dies de permisos retribuïts seran proporcionals al temps treballat per al personal que no porti un any de servei actiu a la UdG. En el cas que no sigui possible l ús del període de vacances o dels permisos retribuïts corresponents dins el termini de vigència del calendari laboral (fins al 3 de desembre de 2009), el cap de la unitat administrativa d adscripció podrà autoritzar-ne, excepcionalment i amb el vist-i-plau del gerent, el gaudi fins, com a màxim, el 3 de gener de 200, sense que sigui possible fer-ne ús més enllà d aquest període. El personal que fa jornada partida i que treballi durant els torns d Any Nou i/o Setmana Santa i/o Nadal podrà realitzar, durant aquests dies, jornada continuada. A aquests efectes, la sol licitud l hauran de presentar davant del cap de la unitat administrativa on estiguin adscrits i aquest resoldrà, amb el vist-i-plau del gerent, atenent les necessitats del servei. La jornada continuada també podrà ser autoritzada, si les necessitats del servei ho permeten, en dies de pont, és a dir, un dia feiner enmig de dies festius. CALENDARI LABORAL DE L ANY 2009 DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, ATENENT TORNS HORARIS DE PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS El calendari laboral de la Universitat de Girona del personal d administració i serveis s aprova atenent els diversos torns horaris i jornades de treball dels treballadors de la universitat segons el que s indica tot seguit: a) Calendari laboral del personal que realitza jornada de treball setmanal de dilluns a divendres. b) Calendari laboral del personal que realitza jornada de treball setmanal de dimarts a dissabte. c) Calendari laboral del personal que realitza jornada de treball els caps de setmana, festius i dilluns. d) Calendari laboral del personal que realitza jornada de treball els caps de setmana i festius. Festes laborals de gener (Cap d Any) estatal 6 de gener (Reis) estatal 0 d abril (Divendres Sant) estatal 3 d abril (dilluns de Pasqua Florida) autonòmica de maig (Festa del Treball) estatal 24 de juny (Sant Joan) autonòmica 25 de juliol (Sant Jaume) local 5 d agost (l Assumpció) estatal de setembre (Diada Nacional de Catalunya) autonòmica

3 2 d octubre (Festa Nacional d Espanya) estatal 29 d octubre (Sant Narcís) local 8 de desembre (la Immaculada) estatal 25 de desembre (Nadal) estatal 26 de desembre (Sant Esteve) autonòmica CALENDARI LABORAL DEL PERSONAL QUE REALITZA JORNADA DE TREBALL SETMANAL DE DILLUNS A DIVENDRES ANY GENER ABRIL FEBRER MAIG MARÇ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

4 Vacances d estiu Les vacances d estiu, que preferentment es faran durant els mesos de juliol i agost, corresponen a 22 dies laborables. Els dies de vacances seran proporcionals al temps treballat per al personal que no porti un any de servei actiu a la UdG i es computaran d agost a agost. Dies de permís retribuït Els dies de permís retribuït corresponen a 6 dies laborables. Aquests dies seran proporcionals al temps treballat per al personal que no porti un any de servei actiu a la UdG. Part d aquests dies es faran, preferentment, durant les festes de Nadal i Any Nou, i per Setmana Santa, segons la distribució següent: Any Nou: Dies 2, 5 de gener de 2009 (2 dies laborables). Setmana Santa: Dies 6, 7, 8, 9 d abril de 2009 (4 dies laborables). Nadal: Dies 24, 28, 29, 30, 3 de desembre de 2009 (5 dies laborables). I la resta, 5 dies laborables, a triar d acord amb el cap de la unitat administrativa i els responsables orgànics i funcionals.

5 CALENDARI LABORAL DEL PERSONAL QUE REALITZA JORNADA SETMANAL DE TREBALL DE DIMARTS A DISSABTE ANY GENER ABRIL FEBRER MAIG MARÇ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

6 Vacances d estiu Les vacances d estiu, que preferentment es faran durant els mesos de juliol i agost, corresponen a 22 dies laborables. Els dies de vacances seran proporcionals al temps treballat per al personal que no porti un any de servei actiu a la UdG i es computaran d agost a agost. Dies de permís retribuït Els dies de permís retribuït corresponen a 5 dies laborables. Aquests dies seran proporcionals al temps treballat per al personal que no porti un any de servei actiu a la UdG. Part d aquests dies es faran, preferentment, durant les festes de Nadal i Any Nou, i per Setmana Santa, segons la distribució següent: Any Nou: Dies 2, 3 de gener de 2009 (2 dies laborables). Setmana Santa: Dies 7, 8, 9, d abril de 2009 (4 dies laborables). Permís de Nadal: Dies 24, 29, 30, 3 de desembre de 2008 (4 dies laborables). I la resta, 5 dies laborables, a triar d acord amb el cap de la unitat administrativa i els responsables orgànics i funcionals.

7 CALENDARI LABORAL DEL PERSONAL QUE REALITZA JORNADA DE TREBALL ELS CAPS DE SETMANA, FESTIUS I DILLUNS ANY GENER ABRIL FEBRER MAIG MARÇ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE * Marcat en color groc els dies de treball amb una jornada d onze hores, en color fúcsia els dies de treball amb una jornada de sis hores i en color verd els dies de vacances i festius no treballats. Amb aquest calendari es treballen 2 hores menys, les quals estan a disposició del cap de la unitat administrativa corresponent, per tal de pactar la seva distribució amb el personal afectat.

8 Vacances d estiu Del 20 de juliol a 7 d agost de 2009 Els caps de setmana, festius i dilluns que aquest personal ha de treballar són: GENER (de 9 a 2h): 2, 3, 4, 5, 0,, 7, 8, 24, 25, 3 (de 9 a 5h): 2, 9, 26 FEBRER (de 9 a 2h):, 7, 8, 4, 5, 2, 22, 28 (de 9 a 5h): 2, 9, 6, 23 MARÇ (de 9 a 2h):, 7, 8, 4, 5, 2, 22, 28, 29 (de 9 a 5h): 2, 9, 6, 23, 30 ABRIL (de 9 a 2h): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, 8, 9, 25, 26 (de 9 a 5h): 20, 27 MAIG (de 9 a 2h): 2, 3, 9, 0, 6, 7, 23, 24, 30, 3 (de 9 a 5h): 4,, 8, 25 JUNY (de 9 a 2h): 6, 7, 3, 4, 20, 2, 24, 27, 28 (de 9 a 5h):, 8, 5, 22, 29 JULIOL (de 9 a 2h): 4, 5,, 2, 8, 9 (de 9 a 5h): 6, 3 AGOST (de 9 a 2h): 22, 23, 29, 30 (de 9 a 5h): 24, 3 SETEMBRE (de 9 a 2h): 5, 6, 2, 3, 9, 20, 26, 27 (de 9 a 5h): 7, 4, 2, 28 OCTUBRE (de 9 a 2h): 3, 4, 0,, 2, 7, 8, 24, 25, 3 (de 9 a 5h): 5, 9, 26 NOVEMBRE (de 9 a 2h):, 7, 8, 4, 5, 2, 22, 28, 29 (de 9 a 5h): 2, 9, 6, 23, 30 DESEMBRE (de 9 a 2h): 5, 6, 8, 2, 3, 9, 20, 27, 28, 29, 30 (de 9 a 5h): 7, 4, 2, 24, 3

9 CALENDARI LABORAL DEL PERSONAL QUE REALITZA JORNADA DE TREBALL ELS CAPS DE SETMANA I FESTIUS ANY El còmput anual que aquest personal desenvolupa és de 20 hores de treball GENER ABRIL FEBRER MAIG MARÇ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE * Marcat en color groc els dies de treball amb una jornada d onze hores, en color fúcsia els dies de treball amb una jornada de sis hores i en color verd els dies de vacances i festius no treballats.

10 Amb aquest calendari es treballen 2 hores menys, les quals estan a disposició del cap de la unitat administrativa corresponent, per tal de pactar la seva distribució amb el personal afectat. Vacances d estiu Del 20 de juliol a 7 d agost de 2008 Els dissabtes, diumenges i festius que aquest personal ha de treballar són: GENER (de 9 a 2h): 2, 3, 4, 5, 0,, 7, 8, 24, 25, 3 FEBRER (de 9 a 2h):, 7, 8, 4, 5, 2, 22, 28 MARÇ (de 9 a 2h):, 7, 8, 4, 5, 2, 22, 28, 29 ABRIL (de 9 a 2h): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, 8, 9, 25, 26 MAIG (de 9 a 2h): 2, 3, 9, 0, 6, 7, 23, 24, 30, 3 JUNY (de 9 a 2h): 6, 7, 3, 4, 20, 2, 24, 27, 28 JULIOL (de 9 a 2h): 4, 5,, 2, 8, 9 AGOST (de 9 a 2h): 22, 23, 29, 30 SETEMBRE (de 9 a 2h): 5, 6, 2, 3, 9, 20, 26, 27 OCTUBRE (de 9 a 2h): 3, 4, 0,, 2, 7, 8, 24, 25, 3 NOVEMBRE (de 9 a 2h):, 7, 8, 4, 5, 2, 22, 28, 29 DESEMBRE (de 9 a 2h): 5, 6, 8, 2, 3, 9, 20, 27, 28, 29, 30 (de 9 a 5h): 24, 3

ADDENDA CALENDARI GENERAL PER A L ANY 2014

ADDENDA CALENDARI GENERAL PER A L ANY 2014 ADDENDA CALENDARI GENERAL PER A L ANY 2014 FALLES Es declara festiu a la UVEG el dia 17 i 18 de març. És festiu el dia 19 de març. La jornada del 14 de març flexibilitza la part principal diària de l horari

Más detalles

PROPOSTA ADDENDA CALENDARI GENERAL PER A L ANY 2009

PROPOSTA ADDENDA CALENDARI GENERAL PER A L ANY 2009 PROPOSTA ADDENDA CALENDARI GENERAL PER A L ANY 2009 FALLES Es declaren festius a la UVEG els dies 7 i 8 de març. És festiu el dia 9 de març (Sant Josep). El dia 6 de març, el personal que treballe en torn

Más detalles

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA.

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA. CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA Curs 2016 2017 PREAMBUL Aquest calendari estableix de manera molt clara l

Más detalles

CURS GRAU DE TURISME CALENDARI ACADÈMIC

CURS GRAU DE TURISME CALENDARI ACADÈMIC CALENDARI ACADÈMIC 1. PERÍODES HÀBILS... 2 2. PERÍODES LECTIUS... 2 PRIMER CURS... 2 SEGON I TERCER CURS... 3 QUART CURS... 4 3. TANCAMENT ACTES PERÍODES DE PRÀCTIQUES... 4 4. PERÍODE D AVALUACIÓ I D ACTIVITATS

Más detalles

Modificació del calendari acadèmic dels estudis de grau i màster de la UPC

Modificació del calendari acadèmic dels estudis de grau i màster de la UPC Modificació del calendari acadèmic dels estudis de grau i màster de la UPC -18 Acord núm. CG//06/07 del Consell de Govern pel qual s aprova el calendari acadèmic dels estudis de grau i màster de la UPC

Más detalles

calendari acadèmic dels estudis de grau i màster. Curs

calendari acadèmic dels estudis de grau i màster. Curs Calendari acadèmic dels estudis de grau i màster Curs 2018-2019 Acord núm. CG/2018/04/03 del Consell de Govern pel qual s aprova el calendari acadèmic dels estudis de grau i màster. Curs 2018-2019 Document

Más detalles

Calendari acadèmic dels estudis de grau i màster per al curs

Calendari acadèmic dels estudis de grau i màster per al curs Calendari acadèmic dels estudis de grau i màster per al curs -2018 Acord núm. 59/ del Consell de Govern pel qual s aprova el calendari acadèmic dels estudis de grau i màster per al curs -2018 Document

Más detalles

REGLAMENT DE JORNADA I HORARI DE TREBALL DEL PERSONAL PAS UVEG

REGLAMENT DE JORNADA I HORARI DE TREBALL DEL PERSONAL PAS UVEG REGLAMENT DE JORNADA I HORARI DE TREBALL DEL PERSONAL PAS UVEG 1. ÀMBIT D APLICACIÓ Les normes d aquest reglament s'apliquen al personal d'administració i serveis a càrrec del capítol I del pressupost

Más detalles

CRITERIS PER AL GAUDIMENT DELS DIES DE VACANCES I ALTRES LLICÈNCIES PER ALS GRUPS PROFESSIONALS DE L 1 AL 7

CRITERIS PER AL GAUDIMENT DELS DIES DE VACANCES I ALTRES LLICÈNCIES PER ALS GRUPS PROFESSIONALS DE L 1 AL 7 CRITERIS PER AL GAUDIMENT DELS DIES DE VACANCES I ALTRES LLICÈNCIES PER ALS GRUPS PROFESSIONALS DE L 1 AL 7 1.- CRITERIS GENERALS El dies de vacances són 30 dies naturals i els dies laborables que gaudirà

Más detalles

Ordre per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la

Ordre per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Ordre per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009 Índex Objecte i àmbit d aplicació, 3 Espectacles

Más detalles

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Ordenança Reguladora núm. 49/2018 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Article 1. Principis Generals...2 Article 2. Objecte... 2 Article 3. Obligats

Más detalles

Retribucions Diplomats/es d Infermeria Any 2010

Retribucions Diplomats/es d Infermeria Any 2010 Retribucions Diplomats/es d Infermeria Any 2010 Jordi Doltra Escola Universitària d Infermeria. Universitat de Girona Jornada Informativa estudiants de 3er 11 de juny de 2010 Infermera unitat hospitalària

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

REGLAMENT DE JORNADA LABORAL, HORARIS I VACANCES DEL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

REGLAMENT DE JORNADA LABORAL, HORARIS I VACANCES DEL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA REGLAMENT DE JORNADA LABORAL, HORARIS I VACANCES DEL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA (Refosa del Reglament aprovat pel Consell de Govern dl 27 de gener de 2011, amb les modificacions

Más detalles

Absentisme Laboral. Hores no treballades Tercer trimestre de 2006 NOTA INFORMATIVA. Gabinet Tècnic Servei d Estudis i Estadístiques Desembre de 2006

Absentisme Laboral. Hores no treballades Tercer trimestre de 2006 NOTA INFORMATIVA. Gabinet Tècnic Servei d Estudis i Estadístiques Desembre de 2006 NOTA INFORMATIVA Absentisme Laboral Hores no treballades Tercer trimestre de 2006 Gabinet Tècnic Servei d Estudis i Estadístiques Desembre de 2006 Generalitat de Catalunya Departament de Treball Secretaria

Más detalles

Antecedents. Consideracions jurídiques

Antecedents. Consideracions jurídiques Informe relatiu a la consulta sobre la compensació dels dies festius que cauen en dissabte respecte als treballadors, personal laboral (no funcionari), de l Ajuntament X Antecedents L Ajuntament X de les

Más detalles

Dades del pare, mare o tutor legal DNI NOM COGNOMS Adreça Núm. Pis Telèfon Municipi Localitat CP

Dades del pare, mare o tutor legal DNI NOM COGNOMS Adreça Núm. Pis Telèfon Municipi Localitat CP Dades del pare, mare o tutor legal DNI NOM COGNOMS Adreça Núm. Pis Telèfon Municipi Localitat CP e-mail : Dades de l alumne/a que s inscriu al centre: NOM i COGNOMS Data de naixement Curs que farà a la

Más detalles

Informacions final de curs. Grau Mitjà 1er curs PFI

Informacions final de curs. Grau Mitjà 1er curs PFI Informacions final de curs Grau Mitjà 1er curs PFI 1 Calendari final del curs 2017-20182 2 Informacions de Secretaria final del curs 2017-20183 3 Serveis del Dept. d Escola Empresa4 Barcelona, abril de

Más detalles

ACORD sobre les condicions de treball del Cos d Agents Rurals de l Administració de la Generalitat de Catalunya per al període

ACORD sobre les condicions de treball del Cos d Agents Rurals de l Administració de la Generalitat de Catalunya per al període ACORD sobre les condicions de treball del Cos d Agents Rurals de l Administració de la Generalitat de Catalunya per al període 2015-2019. Preàmbul Les condicions de treball del Cos d Agents Rurals de la

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANC D ESPANYA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANC D ESPANYA Suplement en llengua catalana al núm. 314 Dilluns 29 de desembre de 2014 Secc. I. Pàg. 1 I. DISPOSICIONS GENERALS BANC D ESPANYA 13572 Circular 6/2014, de 19 de desembre, del Banc d Espanya, per la qual

Más detalles

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014 Reglament regulador del càlcul c de prestacions Juny, 2014 Objecte Prestacions (exemple) Es regula la base de càlcul de les prestacions econòmiques de la branca general Prestacions d incapacitat temporal

Más detalles

Convocatòria de subvencions per a despeses de funcionament de les llars d infants de titularitat municipal

Convocatòria de subvencions per a despeses de funcionament de les llars d infants de titularitat municipal Convocatòria de subvencions per a despeses de funcionament de les llars d infants de titularitat municipal Curs 2015-2016 Guia per a la presentació de les sol licituds Guia per a la presentació de les

Más detalles

QUÈ ÉS UN CALENDARI?

QUÈ ÉS UN CALENDARI? QUÈ ÉS UN CALENDARI? QUÈ HA D INCLOURE UN CALENDARI? AMB CARÀCTER GENERAL Distribució Altres Descans Vacances dies Jornada Festius Horari setmanal de inhàbils anual dies laborables Centre de treball SÍ

Más detalles

SIGAC Valoració i finalització d assistències. Canvi d estat al PMT i enviament d enquestes

SIGAC Valoració i finalització d assistències. Canvi d estat al PMT i enviament d enquestes SIGAC Valoració i finalització d assistències. Canvi d estat al PMT i enviament d enquestes Pàgina 1 de 9 Valoració de les assistències i canvi d estat al PMT. El SIGAC és l eina interna corporativa per

Más detalles

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts En aquesta data, el President de l Organisme Autònom Local Agència Tributària de Sabadell, ha aprovat el D E C R E T 7 6 2 / 2012 amb n. Ag. 104/2012, que diu el següent: Atès que la presidència en data

Más detalles

EDICTE. De 09:00 h. a 13:00 h. i

EDICTE. De 09:00 h. a 13:00 h. i ALA. Informe d Intervenció: 2016/416. Referència: Aprovació de la modificació de l Ordenança fiscal número 23, reguladora dels Preus públics per la prestació dels serveis o realització d activitats de

Más detalles

LES PERSONES QUE NO ESTIGUIN INSCRITES A LA BORSA DE TREBALL. PER CONCERTAR CITA PRÈVIA AL SERVEI D OCUPACIÓ DE LA MANCOMUNITAT DES RAIGUER, TEL

LES PERSONES QUE NO ESTIGUIN INSCRITES A LA BORSA DE TREBALL. PER CONCERTAR CITA PRÈVIA AL SERVEI D OCUPACIÓ DE LA MANCOMUNITAT DES RAIGUER, TEL IMPORTANT: PER ACCEDIR A AQUESTES OFERTES, ÉS NECESSARI QUE LES PERSONES INTERESSADES ES POSIN EN CONTACTE AMB EL SERVEI D OCUPACIÓ DE LA MANCOMUNITAT DES RAIGUER, PER DEMANAR CITA PRÈVIA, LA INFORMACIÓ

Más detalles

2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents. 1/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ RESOLUCIÓ EMO/2113/2015, de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l acord

Más detalles

SARGANTANA. Escola d Estiu dels Xiquets i Xiquetes Grup D 10, 11 i 12 anys (2008, 07 i 06) Primer torn

SARGANTANA. Escola d Estiu dels Xiquets i Xiquetes Grup D 10, 11 i 12 anys (2008, 07 i 06) Primer torn SARGANTANA Escola d Estiu dels Xiquets i Xiquetes 2018 Grup D 10, 11 i 12 anys (2008, 07 i 06) Primer torn SARGANTANA GRUP D ESCOLA D ESTIU DELS XIQUETS I XIQUETES INTRODUCCIÓ Aquest butlletí inclou el

Más detalles

AVENTURA T AL CASAL : MENJA T EL MÓN...

AVENTURA T AL CASAL : MENJA T EL MÓN... INFORMACIÓ CASAL D ESTIU 2016 AVENTURA T AL CASAL : MENJA T EL MÓN... Descripció El casal d estiu es realitzarà del 22 de juny al 29 de juliol i del 29 d agost al 9 de setembre de 2016 a les instal lacions

Más detalles

4.4 AVALUACIÓ I RECONEIXEMENT DE PERSONAL. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal. Escola Superior de Música de Catalunya.

4.4 AVALUACIÓ I RECONEIXEMENT DE PERSONAL. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal. Escola Superior de Música de Catalunya. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal Escola Superior de Música de Catalunya Sumari 1. Objectius 2. Responsables 3. Desenvolupament del procés 3.1 Disseny del sistema d avaluació del personal docent

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Direcció General de Recursos amb l'administració de Justícia

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Direcció General de Recursos amb l'administració de Justícia Direcció General de Recursos amb l'administració de Justícia Oferta per cobrir diverses places d òrgans de nova creació, pel sistema de comissió de serveis. Les persones interessades que reuneixin els

Más detalles

CASAL D ESTIU AMER 2016

CASAL D ESTIU AMER 2016 CASAL D ESTIU AMER 2016 FITXA D INSCRIPCIÓ Nom: Cognoms: Data de naixement: Curs Escolar (acabat): Domicili: Població: CP: Nom del pare/mare/tutors Telèfon contacte: Correu electrònic: Telèfons d emergència

Más detalles

Qüestionari de satisfacció per a usuaris del servei d ajuda a domicili

Qüestionari de satisfacció per a usuaris del servei d ajuda a domicili Qüestionari de satisfacció per a usuaris del servei d ajuda a domicili Explicació del qüestionari: Es tracta d un qüestionari per conèixer el grau de satisfacció de l usuari. El temps estimat de resposta

Más detalles

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm 32960 DEPARTAMENT D INTERIOR DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES INT/2373/2006, d 11 de juliol, per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats

Más detalles

1.- INTRODUCCIÓ 2.- OBJECTIU 3.- ABAST 4.- COMPETÈNCIES. MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS UdL CAPÍTOL 09: Procediments PRLS

1.- INTRODUCCIÓ 2.- OBJECTIU 3.- ABAST 4.- COMPETÈNCIES. MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS UdL CAPÍTOL 09: Procediments PRLS Procediment PRL 0: LEGIONEL LA Ref:PPRL-0 Edició: a Data: maig 006 Pàg. de.- INTRODUCCIÓ Els bacteris del gènere Legionel la es troben de forma natural en aigües superficials i aqüífers subterranis. Des

Más detalles

Annex 3. Acord individualitzat de seguiment compartit de pacients amb malalties minoritàries

Annex 3. Acord individualitzat de seguiment compartit de pacients amb malalties minoritàries Annex 3. Acord individualitzat de seguiment compartit de pacients amb malalties minoritàries compartit annex és definir el procediment per establir un acord individualitzat de seguiment de referència -

Más detalles

PROGRAMA DE LES ACTIVITATS D ESTIU

PROGRAMA DE LES ACTIVITATS D ESTIU PROGRAMA DE LES ACTIVITATS D ESTIU Casal Esportiu Municipal Objectiu: El Casal Esportiu del Complex Esportiu Municipal Les vernedes s organitza dins el marc d activitats estivals dirigides per l Ajuntament

Más detalles

FULL INFORMATIU. Curs Número 1, juliol Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que vulgueu resoldre.

FULL INFORMATIU. Curs Número 1, juliol Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que vulgueu resoldre. 1. EQUIP DIRECTIU FULL INFORMATIU Número 1, juliol 2017 L equip directiu de l Institut està format per: Xavier Tresserra Barba, director Manel Navarro Carrillo, cap d estudis Dolores Climent Barber, cap

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Direcció General de Serveis Penitenciaris

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Direcció General de Serveis Penitenciaris 7a PROPOSTA 29 de maig de 2014 Proposta d Acord del grup de treball de l àmbit penitenciari depenent de la Mesa sectorial de negociació de personal d administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya,

Más detalles

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL,SOCIAL I CULTURAL

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL,SOCIAL I CULTURAL º CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL,SOCIAL I CULTURAL TEMA 13 (tretze) CATALUNYA : LA NOSTRA COMUNITAT Nom i cognoms. 3r curs CATALUNYA Catalunya és la comunitat on vivim. La capital és la ciutat més important.

Más detalles

Escola Oficial d Idiomes de Palma de Mallorca. Calendari d exàmens lliures del department d anglès (maig-juny 2018). - Procediment de revisió: pàgina

Escola Oficial d Idiomes de Palma de Mallorca. Calendari d exàmens lliures del department d anglès (maig-juny 2018). - Procediment de revisió: pàgina Escola Oficial d Idiomes de Palma de Mallorca. Calendari d exàmens lliures del department d anglès (maig-juny 2018). - Procediment de revisió: pàgina 2. - Nivell Bàsic: pàgina 3. - Nivell Intermedi: pàgina

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General d Energia i Mines

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General d Energia i Mines INSTRUCCIÓ 7/2003 DE 9 DE SETEMBRE DE LA DIRECCIÓ GENERAL D ENERGIA I MINES SOBRE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A L APLICACIÓ DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. La disposició final tercera

Más detalles

DEPARTAMENT DE GOvERNACIó I RELACIONS INSTITUCIONALS

DEPARTAMENT DE GOvERNACIó I RELACIONS INSTITUCIONALS 28136 DEPARTAMENT DE GOvERNACIó I RELACIONS INSTITUCIONALS DECRET 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l Administració de la Generalitat. El Decret

Más detalles

1. DURADA. 2. JORNADA, DESCANSOS i VACANCES 2.1 JORNADA ORDINÀRIA DE TREBALL

1. DURADA. 2. JORNADA, DESCANSOS i VACANCES 2.1 JORNADA ORDINÀRIA DE TREBALL PACTE DE DESENVOLUPAMENT I CONCRECIÓ DE NORMES DEL RÈGIM DE JORNADA I DESCANSOS DEL PERSONAL període 2015-2016de l Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 1. DURADA La durada d aquest acord, a excepció

Más detalles

INTERESSATS/DES EN LA PREINSCRIPCIÓ DE CURSOS DE TITULACIÓ DE JUDO

INTERESSATS/DES EN LA PREINSCRIPCIÓ DE CURSOS DE TITULACIÓ DE JUDO Data: 11.07.18 Circular núm. 24 INTERESSATS/DES EN LA PREINSCRIPCIÓ DE CURSOS DE TITULACIÓ DE JUDO TÍTOLS - Tècnic/a de Judo i Defensa Personal: Cicle Inicial Cicle Final - Tècnic/a Superior de Judo i

Más detalles

CIRCULAR NOVETATS LABORALS 1. Càlcul i cotització percentatge jornada contractes temps parcial 2. Compensació de festius

CIRCULAR NOVETATS LABORALS 1. Càlcul i cotització percentatge jornada contractes temps parcial 2. Compensació de festius Per mitjà de la present circular volem fer-vos coneixedors de dues qüestions laborals què afecten el nostre sector. 1. Càlcul i cotització del percentatge de jornada en els contractes a temps parcial El

Más detalles

recollida de fems CAP D ANY recollida de fems recollida de fems recollida de fems de fems

recollida de fems CAP D ANY recollida de fems recollida de fems recollida de fems de fems GENER 2 0 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Minvant 2 Nova 10 Creixent 16 Plena 24 REIS D ORIENT CAP D ANY SANT ANTONI Els dissabtes d hivern no hi

Más detalles

BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN

BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN 1. OBJECTE És objecte d'aquestes bases l adjudicació de cinc places d

Más detalles

ANÀLISI DE L ATUR I DE LA CONTRACTACIÓ ABRIL de 2011 Secretaria d Ocupació i Formació. CCOO Terres de Lleida

ANÀLISI DE L ATUR I DE LA CONTRACTACIÓ ABRIL de 2011 Secretaria d Ocupació i Formació. CCOO Terres de Lleida ANÀLISI DE L ATUR I DE LA CONTRACTACIÓ ABRIL de 2011 Secretaria d Ocupació i Formació. CCOO Terres de Lleida 4 de maig de 2011 CCOO TERRES DE LLEIDA 1 L OCUPACIÓ A LLEIDA. ABRIL DE 2011 ATUR REGISTRAT

Más detalles

ACTIVITATS AQUÀTIQUES

ACTIVITATS AQUÀTIQUES COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA Cursos 2015/16 A partir de l 1 d octubre Cursos (preus trimestrals amb IVA inclòs) PREUS: (1) Preu del servei (2) Preu per a ciutadans/es empadronats/des a Esplugues.

Más detalles

9, 10, 11, 12 i 13 de juliol

9, 10, 11, 12 i 13 de juliol Programa d Activitats de qualitat i amb un alt valor educatiu. Dissenyat, gestionat i portat a terme pels professors i mestres de la pròpia Escola. Alt nivell de coneixement dels alumnes. Continuïtat del

Más detalles

PROGRAMACIÓ D ACTIVITATS DE LLEURE CURS

PROGRAMACIÓ D ACTIVITATS DE LLEURE CURS PROGRAMACIÓ D ACTIVITATS DE LLEURE CURS 2013 2014 Organitza: Fundació Estany Inici: 1 d octubre de 2013 Finalitza: 31 d agost de 2014 dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge Art Especial

Más detalles

CALENDARI ACADÈMIC CURS 2016/2017 CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2016/2017. del 12 de setembre al 23 de desembre (2016)

CALENDARI ACADÈMIC CURS 2016/2017 CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2016/2017. del 12 de setembre al 23 de desembre (2016) BOUA - Boletín Oficial la Universidad Alicante febrer 01 febrero 01 Títol: CALENDARI ACADÈMIC GRAU I MÀSTER, CURS 01/ Categoria: ALTRES DISPOSICIONS Òrgan: Consell Govern Data d'aprovació: febrer 01 Titulo:

Más detalles

Escola Oficial d Idiomes de Palma de Mallorca. Calendari d exàmens lliures del departament de català (maig-juny 2018). - Procediment de revisió:

Escola Oficial d Idiomes de Palma de Mallorca. Calendari d exàmens lliures del departament de català (maig-juny 2018). - Procediment de revisió: Escola Oficial d Idiomes de Palma de Mallorca. Calendari d exàmens lliures del departament de català (maig-juny 2018). - Procediment de revisió: pàgina 2. - Nivell Bàsic i Nivell Intermedi: pàgina 3. -

Más detalles

177,553 86,943 DHA) 35, ,938 Sublot 4 (2.0 A) 21, ,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189

177,553 86,943 DHA) 35, ,938 Sublot 4 (2.0 A) 21, ,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189 RESOLUCIÓ D'ALCALDIA X2015001800/RA012015000031 SERVEI: COMPRES Atès que en data 30 d octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) va aprovar els plecs de

Más detalles

EMISSIÓ DE MONEDES. El detall del volum d euros andorrans encunyats per al 2014 és el següent:

EMISSIÓ DE MONEDES. El detall del volum d euros andorrans encunyats per al 2014 és el següent: EMISSIÓ DE MONEDES L Acord Monetari, en el seu art. 3 estableix com es calcula el límit anual (en valor) per a l emissió de monedes d euros pel Principat d Andorra. Aquest és el sumatori de: una part fixa,

Más detalles

ORDRE JUS/3/2015, de 7 de gener, per la qual s'aprova el calendari laboral del personal al servei de l'administració de justícia a Catalunya.

ORDRE JUS/3/2015, de 7 de gener, per la qual s'aprova el calendari laboral del personal al servei de l'administració de justícia a Catalunya. 1/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA ORDRE JUS/3/2015, de 7 de gener, per la qual s'aprova el calendari laboral del personal al servei de l'administració

Más detalles

INFORME D ADJUDICACIÓ

INFORME D ADJUDICACIÓ INFORME D ADJUDICACIÓ SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DE LES ZONES COMUNES DELS EDIFICIS DE MERCABARNA AL RECINTE DE LA ZONA FRANCA I MERCABARNA FLOR A SANT BOI DE LLOBREGAT EXP. OB15103 Un cop tancat

Más detalles

Piscina Municipal de l Escorxador Estiu 2017

Piscina Municipal de l Escorxador Estiu 2017 Piscina Municipal de l Escorxador Estiu 2017 Nous preus amb tarifació social perquè tothom pugui accedir-hi en igualtat de condicions L Ajuntament de Sant Feliu ha aprovat les noves tarifes de la Piscina

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Interior, Relacions Institucionals i Participació Direcció General de la Policia

Generalitat de Catalunya Departament d Interior, Relacions Institucionals i Participació Direcció General de la Policia Instrucció 10/2008, de 20 d octubre, sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals dels funcionaris del cos de Mossos d'esquadra per a l exercici policial 2008-2009 Índex 0. Introducció

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Resolució Per la qual s aprova l actualització de la puntuació definitiva de la borsa de treball de personal laboral temporal del Departament de Justícia,

Más detalles

Programa DRAC Estiu Formació avançada Hivern PDI PAS

Programa DRAC Estiu Formació avançada Hivern PDI PAS Programa DRAC 2017-2018 Estiu Formació avançada Hivern PDI PAS ACCIONS 2017-2018 Per al curs 2017-2018, el programa DRAC s estructura en cinc accions: Estiu, Formació Avançada, Hivern, PDI i PAS. A continuació

Más detalles

NORMA 7.19: PROTOCOL DE VAGA D ALUMNES. Decret 102/2010, de 3 d agost, d autonomia dels centres educatius.

NORMA 7.19: PROTOCOL DE VAGA D ALUMNES. Decret 102/2010, de 3 d agost, d autonomia dels centres educatius. Aprovat en claustre el dia 30-juny-2014 Aprovat en CE el dia 7-octubre-2014 MARC NORMATIU NORMA 7.19: Decret 102/2010, de 3 d agost, d autonomia dels centres educatius. Article 24 punt 2 Mesures correctores

Más detalles

Vicerectorat d Ordenació Acadèmica Oficina de Convergència i Harmonització Europea ENQUESTA SOBRE EL TREBALL PRESENCIAL I AUTÒNOM DE L ALUMNE/A

Vicerectorat d Ordenació Acadèmica Oficina de Convergència i Harmonització Europea ENQUESTA SOBRE EL TREBALL PRESENCIAL I AUTÒNOM DE L ALUMNE/A OCTUBRE TREBALL DE L ALUMNE/A EN EL MES D OCTUBRE Temps de : Incloeu-hi les hores de classes del 2 d octubre al 8 d octubre del 9 d octubre al 15 d octubre del 16 d octubre al 22 d octubre del 23 d octubre

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia El secretari general

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia El secretari general El secretari general CIRCULAR SG 1/2014, de 14 de maig, de la Secretaria General del, sobre el gaudiment de les vacances del personal al servei de l Administració de justícia destinat a Catalunya i el

Más detalles

CURS ESCOLAR

CURS ESCOLAR CURS ESCOLAR 2018 2019 Aquest butlletí recull tota la informació rellevant del present curs escolar, amb les dates i aspectes que i famílies han de tenir en consideració. Qualsevol canvi significatiu serà

Más detalles

Modificació de les tarifes dels espais Parc UPC

Modificació de les tarifes dels espais Parc UPC Modificació de les tarifes dels espais Parc UPC Acord núm. 67/2017 del Consell de Govern pel qual s aprova la modificació de les tarifes dels espais Parc UPC. Document pendent d aprovació, si escau, pel

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia El secretari general

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia El secretari general El secretari general CIRCULAR SG 2/2013, de 14 de juny, de la Secretaria General del, sobre el gaudiment de les vacances del personal al servei de l Administració de justícia destinat a Catalunya i el

Más detalles

Procés per a la gestió de l orientació professional

Procés per a la gestió de l orientació professional 310.3.5 Procés per a la gestió de l orientació professional 04 de maig de 2010 310.3.5 Escola Politècnica Superior d Edificació de Barcelona V2 ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES

Más detalles

Retribucions dels empleats de l Ajuntament de Tàrrega i els seus ens dependents, per l exercici 2016.

Retribucions dels empleats de l Ajuntament de Tàrrega i els seus ens dependents, per l exercici 2016. Retribucions dels empleats de l Ajuntament de Tàrrega i els seus ens dependents, per l exercici 2016. La legislació aplicable vigent en matèria de retribucions dels empleats públics, fonamentalment és

Más detalles

#Noemtoqueselwhatsapp17

#Noemtoqueselwhatsapp17 #Noemtoqueselwhatsapp17 TROBADA d experiències La visió jove de la prevenció de la violència de gènere. Si sou gent conscienciada, si teniu un treball a presentar, ens podem veure a la Trobada d experiències

Más detalles

PROCEDIMENT DE REASSIGNACIÓ O BAIXA DE BÉNS MOBLES

PROCEDIMENT DE REASSIGNACIÓ O BAIXA DE BÉNS MOBLES PROCEDIMENT DE REASSIGNACIÓ O BAIXA DE BÉNS MOBLES Aprovat pel Consell de Govern de 23 de setembre de 2005 1 1.- INTRODUCCIÓ L elaboració d un procediment per a la reassignació o baixa de mobiliari i material

Más detalles

La jornada laboral i els períodes de descans

La jornada laboral i els períodes de descans La jornada laboral i els períodes de descans 05 En aquesta unitat aprendràs a: 1. Definir la jornada laboral. 2. Reconèixer les circumstàncies que donen lloc a diferents tipus de jornada. 3. Analitzar

Más detalles

Conselleria d Administracions Públiques Direcció General de Funció Pública, Administració Públiques i Qualitat dels Serveis

Conselleria d Administracions Públiques Direcció General de Funció Pública, Administració Públiques i Qualitat dels Serveis Instrucció 5/2012, de 23 de juliol, de la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis per la qual es fixen les pautes per tramitar i concedir l excedència voluntària

Más detalles

DOSSIER PER DONAR D ALTA CITA PRÈVIA A TRAVÉS D EVIA

DOSSIER PER DONAR D ALTA CITA PRÈVIA A TRAVÉS D EVIA DOSSIER PER DONAR D ALTA CITA PRÈVIA A TRAVÉS D EVIA A l EVIA s ha creat dins el mòdul de matrícula un apartat nou que tracta de la cita prèvia d automatrícula: Dins aquesta carpeta podem trobar dos eines:

Más detalles

SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE TORNS

SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE TORNS SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE TORNS El/La Sr./Sra., advocat/da col legiat/da exercent a l Il lustre Col legi d Advocats de Barcelona i inscrit/a al Servei de Defensa d Ofici amb el número de col legiat/da,

Más detalles

Calendari 2018/2019. Camí Vell de Fornells, 2 La Creu de Palau GIRONA Tel Tel. Ed. Infantil

Calendari 2018/2019. Camí Vell de Fornells, 2 La Creu de Palau GIRONA Tel Tel. Ed. Infantil Calendari / Camí Vell de Fornells, La Creu de Palau 00 GIRONA Tel. 0 0 Tel. Ed. Infantil 0 0 lesalzines@institucio.org Centre concertat per la Generalitat de Catalunya SETEMBRE Jornada Mariana de la Família

Más detalles

Escola Oficial d Idiomes de Palma de Mallorca. Calendari d exàmens lliures (maig-juny 2018). Procediment de revisió: pàgina 2. Departament d alemany:

Escola Oficial d Idiomes de Palma de Mallorca. Calendari d exàmens lliures (maig-juny 2018). Procediment de revisió: pàgina 2. Departament d alemany: Escola Oficial d Idiomes de Palma de Mallorca. Calendari d exàmens lliures (maig-juny 2018). Procediment de revisió: pàgina 2. Departament d alemany: pàgines 3-6. Departament d espanyol: pàgines 7-10.

Más detalles

Direcció General d Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l Autoempresa

Direcció General d Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l Autoempresa Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Direcció General d Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l Autoempresa RESOLUCIÓ D ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES

Más detalles

La notificació de la resolució

La notificació de la resolució La notificació de la resolució És el document mitjançant el qual l Administració fa conèixer a la persona interessada una resolució o un acte administratiu. És un tipus d ofici. El to és formal i neutre.

Más detalles

Escola Oficial d Idiomes de Palma de Mallorca. Calendari d exàmens lliures (setembre 2018). Procediment de revisió: pàgina 2. Departament d àrab:

Escola Oficial d Idiomes de Palma de Mallorca. Calendari d exàmens lliures (setembre 2018). Procediment de revisió: pàgina 2. Departament d àrab: Escola Oficial d Idiomes de Palma de Mallorca. Calendari d exàmens lliures (setembre 2018). Procediment de revisió: pàgina 2. Departament d àrab: pàgines 3-4. Departament d espanyol: pàgines 5-6. Departament

Más detalles

LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENINA

LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENINA FEDERACIÓ CATALANA D HANDBOL Registre Sortida número: 491 Data: 21 de juliol de 2017 LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENINA FASE PRÈVIA, TEMPORADA 2017/2018 Sorteig: el sorteig es va celebrar el dimarts 18/07/2017

Más detalles

INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/ /12/2011 de DGEMSI. Data: 24/05/2012

INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/ /12/2011 de DGEMSI. Data: 24/05/2012 INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/2011 21/12/2011 de DGEMSI Data: 24/05/2012 Instrucció de 6 abril de 2011 de la Direcció General d Energia, Mines i Seguretat Industrial: Estableix els criteris per a la realització

Más detalles

Procediment de contractació de personal laboral

Procediment de contractació de personal laboral Procediment de contractació de personal laboral ESQUERRA republicana Procediment de contractació de personal laboral 3 Objectiu El personal laboral d Esquerra Republicana té un objectiu principal: fer

Más detalles

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès.

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. ÍNDEX: En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. (Es pot accedir-hi directament clicant damunt el punt en qüestió) 1. Tarifes

Más detalles

PLA D'ENTRENAMENT SUB 3 30 H

PLA D'ENTRENAMENT SUB 3 30 H PLA D'ENTRENAMENT SUB 3 30 H Abans de començar a seguir qualsevol pla d'entrenament és recomanable passar un reconeixement mèdic, per a descartar qualsevol problema que es puga derivar de la pràctica esportiva.

Más detalles

PROGRAMA DE FORMACIÓ PRIMAVERA 2019

PROGRAMA DE FORMACIÓ PRIMAVERA 2019 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE ROSES PROGRAMA DE FORMACIÓ PRIMAVERA 2019 AJUNTAMENT DE ROSES Promoció Econòmica INSCRIPCIONS CURSOS COM INSCRIURE S ALS CURSOS DE: - IDIOMES - HIGIENE ALIMENTÀRIA - TALLERS D EMPRENEDORIA

Más detalles

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2016, de la Direcció General d Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es determinen, per

Más detalles

CFGS RADIOTERÀPIA I DOSIMETRIA. Curs

CFGS RADIOTERÀPIA I DOSIMETRIA. Curs CFGS RADIOTERÀPIA I DOSIMETRIA Curs 2015-2016 europeu Pàgina 1 de 7 1.- Durada del cicle: 2000 hores 2.- Seqüenciació i distribució dels mòduls per curs: Aquest cicle formatiu es realitza en dos cursos

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplement en llengua catalana al núm. 26 Dilluns 29 de gener de 2018 Secc. I. Pàg. 1 I. DISPOSICIONS GENERALS MINISTERI D OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL 1143 Ordre ESS/56/2018, de 26 de gener, per la qual

Más detalles

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS Ernest Valls Ajuntament de Tortosa LLEI 3/1998 És la nova Llei d Intervenció Integral de l Administració Ambiental, transposició de la Directiva Europea IPPC,

Más detalles

MODALITATS I PREUS Any 2017

MODALITATS I PREUS Any 2017 MODALITATS I PREUS Any 2017 CARACTERÍSTIQUES SERVEIS OPCIONALS Dret de vot i decisió a l Assemblea General de Socis. Títol Social en propietat que li assegura la seva permanència en el Club per temps indefinit,

Más detalles

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés.

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés. NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR ELS TRÀMITS ASSOCIATS A LES INSTAL LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DAVANT DE LES EMPRESES DISTRIBUÏDORES ELÈCTRIQUES Aquesta nota sintetitza els criteris

Más detalles

INSTRUCCIONS MATRÍCULA Grau en Bioinformàtica

INSTRUCCIONS MATRÍCULA Grau en Bioinformàtica INSTRUCCIONS MATRÍCULA 2018-2019 Grau en Bioinformàtica PERÍODE Ordinari (automatrícula a través de Sigma) Alumnes de 1r curs (repetidors) i 2n curs del: 25-28 de juliol Alumnes de r curs: 6-12 de setembre

Más detalles

La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat

La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat La Lluna canvia La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat De ben segur que has vist moltes vegades la Lluna, l hauràs vist molt lluminosa i rodona però també com un filet molt prim

Más detalles

CFGS LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC. Curs

CFGS LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC. Curs CFGS LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC Curs 2017-2018 Pàgina 1 de 9 1.- Durada del cicle: 2000 hores 2.- Seqüenciació i distribució dels mòduls per curs: Aquest cicle formatiu es realitza en dos cursos acadèmics.

Más detalles