EL MANTENIMENT DE L OCUPACIÓ EN ELS CONTRACTES DE TARIFA PLANA I TARIFA REDUÏDA.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "EL MANTENIMENT DE L OCUPACIÓ EN ELS CONTRACTES DE TARIFA PLANA I TARIFA REDUÏDA."

Transcripción

1 EL MANTENIMENT DE L OCUPACIÓ EN ELS CONTRACTES DE TARIFA PLANA I TARIFA REDUÏDA. Fa pocs mesos la Tresoreria General de la Seguretat Social va posar en marxa el control del compliment, per part de les empreses, del requisit de manteniment de l ocupació, per a les bonificacions establertes en els contractes de treball coneguts com de tarifa plana i de tarifa reduïda, d acord amb la seva regulació establerta en els Reials Decrets Lleis 3/2014, de 28 de febrer i 1/2015, de 27 de febrer respectivament. Així doncs, creiem oportú repassar les condicions de manteniment de l ocupació en aquestes dues disposicions, el seu càlcul, i les conseqüències que comporta el seu incompliment. I. EL CONTRACTE DE TARIFA PLANA (Reial Decret-llei 3/2014, de 28 de febrer). En aquest cas, el requisit de manteniment de l ocupació, el legislador el mesura sota dos paràmetres diferents: a) Manteniment del nivell d ocupació indefinida. b) Manteniment del nivell d ocupació total. Aquests dos nivells d ocupació s han de mantenir en relació als nivells que l empresa va assolir amb la contractació del treballador objecte de la bonificació. Quins nivells d ocupació s han de mantenir? Doncs molt senzill: Suposem que la mitjana diària de treballadors, en el mes anterior a la contractació van ser la següent: - Treballadors totals: 8,50 treballadors. - Treballadors indefinits: 5,50 treballadors. Amb el treballador contractat els nivells assolits serien: - Treballadors totals: 9,50 treballadors. - Treballadors indefinits: 6,50 treballadors. Aquestes dues quantitats, o nivells d ocupació, seran els que l empresa ha de mantenir: 9,50 empleats totals, dels quals, 6,50 hauran de ser indefinits. Quan haurem de comprovar si mantenim els nivells d ocupació? Doncs s ha de comprovar si la mitjana dels dos nivells d ocupació dels trenta dies anteriors al mes 12,24 i 36 a comptar des de la contractació del treballador bonificat, assoleix les xifres anteriors. En l exemple que posàvem, les xifres de 9,50 i 6,50 empleats de treballadors totals i de treballadors indefinits, respectivament.

2 Quines baixes de treballadors no es tenen en compte per fer el càlcul? Els efectes de fer el càlcul del manteniment dels nivells d ocupació no es tindran en compte les baixes de treballadors degudes a: a) Acomiadaments per causes objectives. b) Acomiadaments disciplinaris. En ambdós supòsits que no hagin estat declarats improcedents (per sentència judicial). Per tant, si tenim baixes degudes a aquestes causes i que no hagin estat declarats improcedents, aquests treballadors els tindrem en compte, als efectes de calcular les mitjanes del nivell d ocupació, com si encara estiguessin a l empresa. Continuant amb l exemple, si del total de plantilla de 9,50 treballadors, amb 6,50 de fixes, 2 treballadors causen baixa a l empresa per un dels motius abans esmentats, els comptarem com si encara hi fossin. Quines conseqüències té per l empresa en no manteniment dels nivells d ocupació? Doncs en aquest cas té conseqüències diferents si l incompliment es produeix en els 12 primers mesos, després de la contractació o bé en el segon o tercer tram. 1r Tram: S haurà de reintegrar el 100 per cent del diferencial de la quota ingressada, 2n. Tram: S haurà de reintegrar el 50 per cent del diferencial de la quota ingressada, 3r. Tram: S haurà de reintegrar el 33 per cent del diferencial de la quota ingressada, Quines conseqüències té per l empresa no mantenir-se al corrent de pagament de les obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda durant el període d aplicació de la bonificació? Si en un mes determinat l empresa deixa d ingressar, totalment o parcialment, les quotes de la Seguretat Social o d impostos a Hisenda, es produeix la pèrdua automàtica del dret a la reducció a partir del mes en què es produeix l incompliment i fins a la finalització del període.

3 II.- EL CONTRACTE DE TARIFA REDUÏDA (Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer). En aquest cas, el requisit de manteniment de l ocupació, el legislador el mesura sota dos paràmetres diferents: c) Manteniment del nivell d ocupació indefinida. d) Manteniment del nivell d ocupació total. Aquests dos nivells d ocupació s han de mantenir en relació als nivells que l empresa va assolir amb la contractació del treballador objecte de la bonificació. Quins nivells d ocupació s han de mantenir? Doncs molt senzill: Suposem que la mitjana diària de treballadors, en el mes anterior a la contractació van ser la següent: - Treballadors totals: 8,50 treballadors. - Treballadors indefinits: 5,50 treballadors. Amb el treballador contractat els nivells assolits serien: - Treballadors totals: 9,50 treballadors. - Treballadors indefinits: 6,50 treballadors. Aquestes dues quantitats, o nivells d ocupació, seran els que l empresa ha de mantenir: 9,50 empleats totals, dels quals, 6,50 hauran de ser indefinits. Quan haurem de comprovar si mantenim els nivells d ocupació? Doncs s ha de comprovar si la mitjana dels dos nivells d ocupació dels trenta dies anteriors al mes 12,24 i 36 a comptar des de la contractació del treballador bonificat, assoleix les xifres anteriors. En l exemple que posàvem, les xifres de 9,50 i 6,50 empleats de treballadors totals i de treballadors indefinits, respectivament. Quines baixes de treballadors no es tenen en compte per fer el càlcul? Els efectes de fer el càlcul del manteniment dels nivells d ocupació no es tindran en compte les baixes de treballadors degudes a: c) Acomiadaments individuals, per causes objectives. d) Acomiadaments col lectius, per causes objectives e) Acomiadaments disciplinaris. f) Dimissió, mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa. g) Expiració del contracte per finalització del temps convingut o realització de l obra o servei objecte del contracte. h) Resolució durant el període de prova.

4 En aquests supòsits que no hagin estat declarats improcedents (per sentència judicial) o bé, en el supòsit dels col lectius, que no hagin estat declarats no ajustats a dret. Per tant, si tenim baixes degudes a aquestes causes i que no hagin estat declarats improcedents o no ajustats a dret, aquests treballadors els tindrem en compte, als efectes de calcular les mitjanes del nivell d ocupació, com si encara estiguessin a l empresa. Continuant amb l exemple, si del total de plantilla de 9,50 treballadors, amb 6,50 de fixes, 2 treballadors siguin baixa a l empresa per un dels motius abans esmentats, els comptarem com si encara hi fossin. Quines conseqüències té per l empresa en no manteniment dels nivells d ocupació? Doncs en aquest cas té conseqüències diferents si l incompliment es produeix en els 12 primers mesos, després de la contractació o bé en el segon o tercer tram. 1r Tram: S haurà de reintegrar el 100 per cent del diferencial de la quota ingressada, 2n. Tram: S haurà de reintegrar el 100 per cent del diferencial de la quota ingressada, obtingut la reducció, des de el mes tretze al mes vint-i-quatre. 3r. Tram: S haurà de reintegrar el 100 per cent del diferencial de la quota ingressada, obtingut la reducció, des de el mes vint-i-cinc al mes trenta-sis. Quines conseqüències té per l empresa no mantenir-se al corrent de pagament de les obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda durant el període d aplicació de la bonificació? Si en un mes determinat l empresa deixa d ingressar, totalment o parcialment, les quotes de la Seguretat Social o d impostos a Hisenda, es produeix la pèrdua automàtica del dret a la reducció de les quotes que corresponguin al període del descobert. III. CONCLUSIONS. Com podeu comprovar en cada una de les modalitats contractuals bonificades hi ha diferències pel que respecte a les següents qüestions: a) Baixes de treballadors que no computen pel càlcul del manteniment dels nivells d ocupació assolida. b) Conseqüències de la manca de manteniment dels nivells d ocupació. c) Conseqüències de la manca d estar al dia en les obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social.

5 Caldrà estar, doncs, atents al compliment d aquests requisits, ja que la Tresoreria de la Seguretat Social ja ha començat a comprovar que les empreses compleixin amb els requisits del manteniment del nivell d ocupació i que ens mantinguin al dia en les nostres obligacions amb la Seguretat Social i amb Hisenda.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO CAP DE L ESTAT

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO CAP DE L ESTAT Suplement en llengua catalana al núm. 52 Dissabte 1 de març de 2014 Secc. I. Pàg. 1 I. DISPOSICIONS GENERALS CAP DE L ESTAT 2220 Reial decret llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment

Más detalles

NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017

NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017 NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017 Ens plau informar-lo que en data 11 de febrer s ha publicat la Ordre ESS / 106/2017, de 9 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat

Más detalles

LLEI 25/2015 DE 28 DE JULIOL SOBRE LES MESURES RELATIVES AL FOMENT DE L OCUPACIÓ

LLEI 25/2015 DE 28 DE JULIOL SOBRE LES MESURES RELATIVES AL FOMENT DE L OCUPACIÓ SOBRE LES MESURES RELATIVES AL FOMENT DE L OCUPACIÓ Gros & Monserrat Àrea Laboral Setembre 2015 Gros Monserrat, S.L. LLEI 25/2015 de 28 de Juliol Mitjançant aquest document, presentem els canvis que en

Más detalles

Gestió de recursos humans

Gestió de recursos humans Administració i gestió Gestió de recursos humans CFGS.AFI.M07/0.14 CFGS - Administració i finances Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquest material ha estat elaborat per l editorial

Más detalles

LLEI 6/2017, de 24 d octubre, DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM

LLEI 6/2017, de 24 d octubre, DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM LLEI 6/2017, de 24 d octubre, DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM Mesures que entren en vigor l'endemà de la publicació en el BOE, és a dir, el 26 d'octubre de 2017 Mesures per fomentar la conciliació

Más detalles

Nòmines i Seguretat Social I i II Consorci-2016 Programes formatius 1 TR-02 Nòmines i Seguretat Social Accions formatives que composen l itinerari: Aquest itinerari està composat per les següents accions

Más detalles

Subvenció de 3.907euros per cada contracte per temps indefinit i a jornada complerta, que es reduirà proporcionalment en cas de jornada parcial.

Subvenció de 3.907euros per cada contracte per temps indefinit i a jornada complerta, que es reduirà proporcionalment en cas de jornada parcial. Incentius a les empreses per a la contractació de treballadors/ores amb discapacitat Accedir al món laboral pot comportar dificultats per a qualsevol persona, però aquestes s incrementen en el cas de col

Más detalles

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo FORMACIÓ BONIFICADA Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social per la contingència

Más detalles

REGISTRE A LES DIRECCIONS PROVINCIALS DE L INSS PER A L APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE JUBILACIÓ ANTICIPADA I PARCIAL

REGISTRE A LES DIRECCIONS PROVINCIALS DE L INSS PER A L APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE JUBILACIÓ ANTICIPADA I PARCIAL REGISTRE A LES DIRECCIONS PROVINCIALS DE L INSS PER A L APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE JUBILACIÓ ANTICIPADA I PARCIAL Per a acollir-se a la clàusula de salvaguarda del Reial Decret-Llei 5/2013

Más detalles

Absentisme Laboral. Hores no treballades Tercer trimestre de 2006 NOTA INFORMATIVA. Gabinet Tècnic Servei d Estudis i Estadístiques Desembre de 2006

Absentisme Laboral. Hores no treballades Tercer trimestre de 2006 NOTA INFORMATIVA. Gabinet Tècnic Servei d Estudis i Estadístiques Desembre de 2006 NOTA INFORMATIVA Absentisme Laboral Hores no treballades Tercer trimestre de 2006 Gabinet Tècnic Servei d Estudis i Estadístiques Desembre de 2006 Generalitat de Catalunya Departament de Treball Secretaria

Más detalles

EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

EXTINCIÓ DEL CONTRACTE Dl 2 Extinció del contracte Drets Laborals Octubre - 07 EXTINCIÓ DEL CONTRACTE L extinció del contracte de treball suposa la fi de la relació jurídica entre treballador/a i empresa. Hi ha diferents motius

Más detalles

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés.

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés. NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR ELS TRÀMITS ASSOCIATS A LES INSTAL LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DAVANT DE LES EMPRESES DISTRIBUÏDORES ELÈCTRIQUES Aquesta nota sintetitza els criteris

Más detalles

Secretaria d Acció Sindical de la CONC. Informe. sobre les conciliacions individuals i expedients de regulació de l ocupació a Catalunya

Secretaria d Acció Sindical de la CONC. Informe. sobre les conciliacions individuals i expedients de regulació de l ocupació a Catalunya Informe sobre les conciliacions individuals i expedients de regulació de l ocupació a Catalunya 1 Conciliacions individuals i expedients El número total d expedients presentats a Catalunya, es va reduint

Más detalles

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Ordenança Reguladora núm. 49/2018 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Article 1. Principis Generals...2 Article 2. Objecte... 2 Article 3. Obligats

Más detalles

INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/ /12/2011 de DGEMSI. Data: 24/05/2012

INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/ /12/2011 de DGEMSI. Data: 24/05/2012 INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/2011 21/12/2011 de DGEMSI Data: 24/05/2012 Instrucció de 6 abril de 2011 de la Direcció General d Energia, Mines i Seguretat Industrial: Estableix els criteris per a la realització

Más detalles

Tema 4. Competència imperfecta. Monopoli i oligopoli

Tema 4. Competència imperfecta. Monopoli i oligopoli Classe 7 Tema 4. Competència imperfecta. Monopoli i oligopoli Característiques dels mercats no competitius El monopoli té un únic productor, no té competidors Aquesta empresa té poder de mercat, ja que

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 55 Activitat 1 Dels nombres següents, indica quins són enters. a) 4 b) 0,25 c) 2 d) 3/5 e) 0 f) 1/2 g) 9 Els nombres enters són: 4, 2, 0 i 9. Activitat 2 Si la

Más detalles

La Regla de la despesa. Situació de l ajuntament d Arenys de Mar en sobrepassar la regla de la despesa en la liquidació de l any 2015

La Regla de la despesa. Situació de l ajuntament d Arenys de Mar en sobrepassar la regla de la despesa en la liquidació de l any 2015 La Regla de la despesa Situació de l ajuntament d Arenys de Mar en sobrepassar la regla de la despesa en la liquidació de l any 2015 Què és la regla de la despesa? La regla de la despesaconsisteixen que

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

LLEI DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM

LLEI DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM CIRCULAR 13/2017 LLEI DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM Resum dels canvis que s'han aprovat en la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del Treball Autònom. GM Integra RRHH Área Laboral

Más detalles

PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL 2012

PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL 2012 PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL 2012 BASES DE COTITZACIÓ PER AL 2012 1 Grup de cotització Categories professionales 1 Enginyers i llicenciats. Personal d alta direcció no inclòs en l article 1.3.c)

Más detalles

Portem la nostra oficina al teu restaurant

Portem la nostra oficina al teu restaurant 1 Portem la nostra oficina al teu restaurant Estem més a prop que mai del teu restaurant A "la Caixa", pensem que la millor manera per ajudar a gestionar el teu negoci és fer-ho en persona. Per aquest

Más detalles

CRITERIS PER AL GAUDIMENT DELS DIES DE VACANCES I ALTRES LLICÈNCIES PER ALS GRUPS PROFESSIONALS DE L 1 AL 7

CRITERIS PER AL GAUDIMENT DELS DIES DE VACANCES I ALTRES LLICÈNCIES PER ALS GRUPS PROFESSIONALS DE L 1 AL 7 CRITERIS PER AL GAUDIMENT DELS DIES DE VACANCES I ALTRES LLICÈNCIES PER ALS GRUPS PROFESSIONALS DE L 1 AL 7 1.- CRITERIS GENERALS El dies de vacances són 30 dies naturals i els dies laborables que gaudirà

Más detalles

Procediment de contractació de personal laboral

Procediment de contractació de personal laboral Procediment de contractació de personal laboral ESQUERRA republicana Procediment de contractació de personal laboral 3 Objectiu El personal laboral d Esquerra Republicana té un objectiu principal: fer

Más detalles

4. VALORACIÓ DE LES DIFERENTES PROPOSTES TÈCNIQUES PRESENTADES PELS LICITADORS

4. VALORACIÓ DE LES DIFERENTES PROPOSTES TÈCNIQUES PRESENTADES PELS LICITADORS INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES DELS LICITADORS PRESENTADES PER AL CONTRACTE DE SERVEIS DE REVISIÓ I MANTENIMENT DELS EXTINTORS UBICATS EN DIFERENTS EDIFICIS I ALTRES INSTAL LACIONS DE L AJUNTAMENT

Más detalles

NOTA INFORMATIVA SISTEMA DE BONIFICACIÓ PER AQUELLES EMPRESES QUE ACREDITIN HAVER MILLORAT LA SINISTRALITAT LABORAL

NOTA INFORMATIVA SISTEMA DE BONIFICACIÓ PER AQUELLES EMPRESES QUE ACREDITIN HAVER MILLORAT LA SINISTRALITAT LABORAL Assessoria Pagès S.L. CIF B-17826462 Pl. Doctor Rovira 4,1r pis 17820 Banyoles (Girona) Apt.41 Telfs. 972 57 24 66-972 57 51 11 Fax: 972 57 50 00 info@assessoriapages.com www.assessoriapages.cat Abril,

Más detalles

NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L ANY 2016.

NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L ANY 2016. NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L ANY 2016. El passat 30 de gener, el Butlletí Oficial de l Estat, publicava l Ordre ESS/70/2016, de 29 de gener, per la que es desenvolupen les normes

Más detalles

ANÀLISI DE L ATUR I DE LA CONTRACTACIÓ SETEMBRE del 2011 Secretaria d Ocupació i Formació. CCOO de les Terres de Lleida

ANÀLISI DE L ATUR I DE LA CONTRACTACIÓ SETEMBRE del 2011 Secretaria d Ocupació i Formació. CCOO de les Terres de Lleida ANÀLISI DE L ATUR I DE LA CONTRACTACIÓ SETEMBRE del 2011 Secretaria d Ocupació i Formació. CCOO de les Terres de Lleida 4 d octubre de 2011 CCOO TERRES DE LLEIDA 1 L OCUPACIÓ A LLEIDA. SETEMBRE DEL 2011

Más detalles

INTRODUCCIÓ AL FULL DE CÀLCUL-NIVELL II

INTRODUCCIÓ AL FULL DE CÀLCUL-NIVELL II INTRODUCCIÓ AL FULL DE CÀLCUL-NIVELL II Índex 1. Copiar fórmules 2. Referències relatives i absolutes 3. La prioritat dels operadors aritmètics 4. Les funcions 5. Ordenar 6. Filtrar 7. Format condicional

Más detalles

Qüestionari de satisfacció per a usuaris del servei d ajuda a domicili

Qüestionari de satisfacció per a usuaris del servei d ajuda a domicili Qüestionari de satisfacció per a usuaris del servei d ajuda a domicili Explicació del qüestionari: Es tracta d un qüestionari per conèixer el grau de satisfacció de l usuari. El temps estimat de resposta

Más detalles

177,553 86,943 DHA) 35, ,938 Sublot 4 (2.0 A) 21, ,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189

177,553 86,943 DHA) 35, ,938 Sublot 4 (2.0 A) 21, ,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189 RESOLUCIÓ D'ALCALDIA X2015001800/RA012015000031 SERVEI: COMPRES Atès que en data 30 d octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) va aprovar els plecs de

Más detalles

1) Evolució històrica dels indicadors d ingressos familiars.

1) Evolució històrica dels indicadors d ingressos familiars. NOTA EXPLICATIVA DE LA PONDERACIÓ DELS INGRESSOS FAMILIARS DE LES LLARS DE CATALUNYA PER A CONSIDERAR-LES BENEFICIÀRIES DELS PROGRAMES D HABITATGE DE LA GENERALITAT 1) Evolució històrica dels indicadors

Más detalles

gasolina amb la UE-15 Març 2014

gasolina amb la UE-15 Març 2014 Comparació de preus del gasoil i la gasolina amb la UE-15 Març 2014 1. Introducció Seguint amb la comparativa que PIMEC està fent del preu de l energia a i als països de la UE-15 1, en aquest INFORME PIMEC

Más detalles

Càlcul de les prestacions

Càlcul de les prestacions Càlcul de les prestacions Salari global És la remuneració que l empresa lliura a la persona assalariada com a contraprestació dels seus serveis, incloent-hi els complements, les primes, les gratificacions

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 3 Activitat Completa els productes següents. a) 0 = 5... e) 0 = 5... b)... = 5 3 f) 25 =... 5 c) 5 =... g) 55 = 5... d) 30 = 5... h) 40 =...... a) 0 = 5 0 e)

Más detalles

CONCESSIÓ D EQUIPAMENTS ESPORTIUS: PLECS

CONCESSIÓ D EQUIPAMENTS ESPORTIUS: PLECS 1r 2n CONCESSIÓ D EQUIPAMENTS ESPORTIUS: PLECS ------ CAUSES D EXTINCIÓ DE LES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES ------- CONXA PUEBLA PONS CAP del SERVEI d ASSISTÈNCIA JURÍDICA LOCAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA Causes

Más detalles

INTERACCIÓ GRAVITATÒRIA

INTERACCIÓ GRAVITATÒRIA INTERACCIÓ GRAVITATÒRIA REPÀS FÓRMULES DE MOVIMENT MRU MRUA CAIGUDA LLIURE MRUA on MCU LLEIS DE KEPLER 1ª. Tots els planetes es mouen al voltant del sol seguint òrbites el líptiques. El Sol està a un dels

Más detalles

PROGRAMA LÀBORA. Barcelona Mercat Laboral Reservat

PROGRAMA LÀBORA. Barcelona Mercat Laboral Reservat PROGRAMA LÀBORA Barcelona Mercat Laboral Reservat L Ajuntament de Barcelona presenta el programa LÀBORA. Una iniciativa que ofereix a les empreses l oportunitat de participar en un projecte de responsabilitat

Más detalles

MÚLTIPLES I DIVISORS

MÚLTIPLES I DIVISORS MÚLTIPLES I DIVISORS DETERMINACIÓ DE MÚLTIPLES Múltiple d un nombre és el resultat de multiplicar aquest nombre per un altre nombre natural qualsevol. 2 x 0 = 0 2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 2 x 3 = 6 2 x 4 = 8

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

GERÈNCIA: joc d empreses

GERÈNCIA: joc d empreses Introducció Gerència és un model que simula el comportament d unes empreses que competeixen en un mercat. Les condicions no seran exactament les reals perquè, com a tot model, a Gerència simplificarem

Más detalles

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera:

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: ax + by = k a x + b y = k Coeficients de les incògnites: a, a, b, b. Termes independents:

Más detalles

DADES DE PRESTACIONS 2013

DADES DE PRESTACIONS 2013 ATUR / LÍMITS DE FOGASA / IT / IPREM / SMI IRSC / PENSIONS CONTRIBUTIVES / PENSIONS NO CONTRIBUTIVES / PRESTACIÓ FILLS A CÀRREC TOPALL PENSIÓ SEGURETAT SOCIAL BASES DE COTITZACIÓ [ATUR] [LÍMITS DE FOGASA]

Más detalles

BONIFICACIONS en factura d aigua

BONIFICACIONS en factura d aigua BONIFICACIONS en factura d aigua Llars amb 4 o més persones Els habitatges on convisquin 4 o més membres poden ampliar els trams del cànon de l aigua i els de les tarifes de consum a més d una reducció

Más detalles

DERIVADES. TÈCNIQUES DE DERIVACIÓ

DERIVADES. TÈCNIQUES DE DERIVACIÓ UNITAT 7 DERIVADES. TÈCNIQUES DE DERIVACIÓ Pàgina 56 Tangents a una corba y f (x) 5 5 9 4 Troba, mirant la gràfica i les rectes traçades, f'(), f'(9) i f'(4). f'() 0; f'(9) ; f'(4) 4 Digues uns altres

Más detalles

Nom i cognoms:... Curs i grup:... CONDICIÓ FÍSICA: LA RESISTÈNCIA. 2. Quins dos tipus de resistència anaeròbica hi ha? Posa un exemple de cadascuna.

Nom i cognoms:... Curs i grup:... CONDICIÓ FÍSICA: LA RESISTÈNCIA. 2. Quins dos tipus de resistència anaeròbica hi ha? Posa un exemple de cadascuna. Nom i cognoms:... Curs i grup:... CONDICIÓ FÍSICA: LA RESISTÈNCIA Després de llegir els apunts sobre la resistència realitza les següents activitats: 1. Explica la diferència entre la resistència aeròbica

Más detalles

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER DUR A TERME EL DISSENY, LA CONSTRUCCIÓ I ADAPTACIÓ DE L STAND PROMOCIONAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MALLORCA EN ELS SALONS NÀUTICS DE GÈNOVA, PARÍS I DUSSELDORF. Núm.

Más detalles

MODIFICACIÓ DELS REQUISITS PER L APLICACIÓ DE REGLES D INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU

MODIFICACIÓ DELS REQUISITS PER L APLICACIÓ DE REGLES D INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU Per Reial Decret 828/2013, de 25 d octubre s han modificat diversos articles del Reglament de l IVA, que afecten a la justificació documental de l aplicació de les regles d inversió del subjecte passiu

Más detalles

MÍNIM COMÚ MULTIPLE m.c.m

MÍNIM COMÚ MULTIPLE m.c.m MÍNIM COMÚ MULTIPLE m.c.m Al calcular el mínim comú múltiple de dos o més nombres el que estem fent és quedar-nos amb el valor més petit de tots els múltiples que són comuns a aquests nombres. És a dir,

Más detalles

RESUM CONDICIONS LABORALS CONVENI COL LECTIU DE L IRTA ( ), actualment en fase de negociació.

RESUM CONDICIONS LABORALS CONVENI COL LECTIU DE L IRTA ( ), actualment en fase de negociació. RESUM CONDICIONS LABORALS CONVENI COL LECTIU DE L IRTA (2008-2012), actualment en fase de negociació. Article 15. Jornades Article 16: Horari general. Article 20: Vacances. Com a base per al còmput anual

Más detalles

Optaran als premis totes aquelles persones, grups i comparses que compleixin en la seva totalitat aquestes bases.

Optaran als premis totes aquelles persones, grups i comparses que compleixin en la seva totalitat aquestes bases. BASES CARNAVAL LA CANONJA 1.- OBJECTE L objecte d aquestes bases és la regulació dels diferents actes, concursos i premis a atorgar que, amb motiu de la rua de carnaval, organitza la regidoria de Festes

Más detalles

CIRCULAR 6/2014 REIAL DECRET-LLEI 16/2013

CIRCULAR 6/2014 REIAL DECRET-LLEI 16/2013 CIRCULAR 6/2014 REIAL DECRET-LLEI 16/2013 Els informem de les principals novetats introduïdes amb el Reial Decret-Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar

Más detalles

RÈGIM ESPECIAL TREBALLADORES DE LA LLAR

RÈGIM ESPECIAL TREBALLADORES DE LA LLAR 1. DEFINICIÓ 2. OCUPADOR 3. TREBALLADOR 4. EXCLUSIONS 5. CONTRACTACIO 6. RETRIBUCIONS 7. TEMPS DE TREBALL 8. SEGURETAT SOCIAL 9. TREBALL AUTOGESTIONAT RÈGIM ESPECIAL TREBALLADORES DE LA LLAR 1. DEFINICIÓ

Más detalles

FISCALITAT AGRÀRIA A PARTIR DE LA JUBILACIÓ

FISCALITAT AGRÀRIA A PARTIR DE LA JUBILACIÓ FISCALITAT AGRÀRIA A PARTIR DE LA JUBILACIÓ ENRIQUETA PONS NADAL FEBRER 2017 TIPUS D EMPRESES AGRÀRIES I FISCALITAT 1.-Empresari Individual 2.-Associacions d empresaris: CB, SC, SCP (Sense personalitat

Más detalles

INFODADES. Definicions Estructura empresarial. IAE 4

INFODADES. Definicions Estructura empresarial. IAE 4 Índex Definicions 3 01. Estructura empresarial. IAE 4 01.01 Llicències d activitat econòmica.empreses, prof. i artistes. Març/Desembre 2001-Març 2002 4 01.02 Llicències d activitat econòmica. Empreses.

Más detalles

Bonificació per causes socials (atur)

Bonificació per causes socials (atur) El Col legi d Arquitectes de Catalunya, amb l objectiu de facilitar tant la nova col legiació com la permanència dels arquitectes col legiats, contempla un seguit de bonificacions sobre la quota aplicades

Más detalles

Instal lació de l aplicació 2xRDP:

Instal lació de l aplicació 2xRDP: Instal lació de l aplicació 2xRDP: Per poder accedir als programes de Suport al núvol tenim dos mitjans: Accés a través del programa 2xRDP: En primer lloc podem accedir-hi instal lant el programa 2x RDP,

Más detalles

REFORMA DE LA NEGOCIACIÓ COL LECTIVA

REFORMA DE LA NEGOCIACIÓ COL LECTIVA REFORMA DE LA NEGOCIACIÓ COL LECTIVA Llibertat sindical i negociació col lectiva Voluntat de les parts Iniciativa, contingut i resultat Àmbits funcional, temporal i personal Estructuració i articulació

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANC D ESPANYA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANC D ESPANYA Suplement en llengua catalana al núm. 314 Dilluns 29 de desembre de 2014 Secc. I. Pàg. 1 I. DISPOSICIONS GENERALS BANC D ESPANYA 13572 Circular 6/2014, de 19 de desembre, del Banc d Espanya, per la qual

Más detalles

IV Conveni Col lectiu d Empreses d Atenció Domiciliària de Catalunya

IV Conveni Col lectiu d Empreses d Atenció Domiciliària de Catalunya IV Conveni Col lectiu d Empreses d Atenció Domiciliària de Catalunya Principals novetats en relació al IV Conveni extraestatutari 2010-2012 (codi 7901525) Francesc José María i Sánchez Advocat El nou IV

Más detalles

DEPARTAMENT D ECONOMIA I CONEIXEMENT

DEPARTAMENT D ECONOMIA I CONEIXEMENT 33950 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5901 16.6.011 DEPARTAMENT D ECONOMIA I CONEIXEMENT ORDRE ECO/11/011 de 9 de juny per la qual s aproven els models d autoliquidació 650 65 i 653 de

Más detalles

Pla d empresa en l àmbit de l Administració sociosanitària

Pla d empresa en l àmbit de l Administració sociosanitària Pla d empresa en l àmbit de l Administració sociosanitària Índex 1. Presentació del projecte 1.1. Descripció general 1.2. Objectius personals 1.3. Fitxa de l empresa 2. Els promotors 2.1. El currículum

Más detalles

Sol licitud de subvencions al pagament del lloguer

Sol licitud de subvencions al pagament del lloguer Convocatòria 2017 Sol licitud de subvencions al pagament del lloguer 1. Dades de la persona sol licitant i titular del contracte de lloguer Nom i cognoms: Data de naixement: DNI/NIF/NIE: Autoritzo a consultar

Más detalles

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL INFORME DE SEGUIMENT DELS COMPROMISOS DE QUALITAT DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2014

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL INFORME DE SEGUIMENT DELS COMPROMISOS DE QUALITAT DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2014 Àrea de Presidència Rambla Catalunya, 126 08008 Barcelona Tel. 934 020 709 Fax 934 049 14 s.planif.avaluacio@diba.cat www.diba.cat ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL INFORME DE SEGUIMENT DELS COMPROMISOS

Más detalles

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost de l Organisme Autònom de Desenvolupament Local de l'exercici 2010. Data : 16 de febrer de 2011 I N F O R M E De conformitat amb l article

Más detalles

Anàlisi dels costos de la sinistralitat laboral relacionada amb el trànsit a Catalunya

Anàlisi dels costos de la sinistralitat laboral relacionada amb el trànsit a Catalunya Anàlisi dels costos de la sinistralitat laboral relacionada amb el trànsit a Catalunya Enric Rodà Sau Institut de Seguretat i Salut Laboral Departament d Empresa i Ocupació Mètode d anàlisi de costos Anàlisi

Más detalles

Exercici 1. Models de Rebut

Exercici 1. Models de Rebut Exercici 1 La diferencia entre els rebuts que es relacionen i el que hem vist a classe és en la distribució de les dades, que en els exemples que veurem més endavant està ben organitzada i ben enquadrada.

Más detalles

Cognoms i Nom: Examen parcial de Física - CORRENT CONTINU 3 d Octubre del 2013

Cognoms i Nom: Examen parcial de Física - CORRENT CONTINU 3 d Octubre del 2013 Examen parcial de Física - COENT CONTINU Model Qüestions: 50% de l examen cada qüestió només hi ha una resposta correcta. Encercleu-la de manera clara. Puntuació: correcta = 1 punt, incorrecta = -0.25

Más detalles

TROFEU DE GIMNÀSTICA RÍTMICA CIUTAT DE TARRAGONA 2017 DISSABTE 29 I DIUMENGE 30 D OCTUBRE DE 2016

TROFEU DE GIMNÀSTICA RÍTMICA CIUTAT DE TARRAGONA 2017 DISSABTE 29 I DIUMENGE 30 D OCTUBRE DE 2016 TROFEU DE GIMNÀSTICA RÍTMICA CIUTAT DE TARRAGONA 2017 DISSABTE 29 I DIUMENGE 30 D OCTUBRE DE 2016 ORGANITZADOR Fundació Tarragona 2017. Marina Port Tàrraco Moll de Llevant Edifici B5, 1a planta 43004 Tarragona

Más detalles

Dret d'empresa

Dret d'empresa Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 732 - OE - Departament d'organització

Más detalles

La Noa va de càmping, quina llet ha de triar?

La Noa va de càmping, quina llet ha de triar? La Noa va de càmping, quina llet ha de triar? La Noa té 16 anys, està estudiant Batxillerat científic. Ella i el seu germà de 12 anys van al supermercat a buscar uns tetrabricks de llet per endur-se n,

Más detalles

PRÀCTICA LABORAL. CAS PRÀCTIC: Reclamació com Autònom econòmicament dependent.

PRÀCTICA LABORAL. CAS PRÀCTIC: Reclamació com Autònom econòmicament dependent. Coordinador: Enrique García Echegoyen TEMA 1 La relació laboral. PRÀCTICA LABORAL CAS PRÀCTIC: Distinció entre relació laboral i no laboral Contingut: estudi de la relació laboral, les relacions excloses

Más detalles

GEDAC. Manual d usuari Centres

GEDAC. Manual d usuari Centres GEDAC Gestió d Escolarització D Alumnes de Catalunya Manual de preinscripció/admissió Previsió de la reserva de places - Vacants per la segona Cicles de Formació Professional de grau mitjà i superior (versió

Más detalles

PREGUNTES MÉS FREQüENTS

PREGUNTES MÉS FREQüENTS PREGUNTES MÉS FREQüENTS Qui ha de pagar la plusvàlua? Són subjectes passius: 1. En les compravendes: el venedor. 2. En les herències: els hereus. 3. En les donacions: qui rep la donació. Qualsevol pacte

Más detalles

VECTORS I RECTES AL PLA. Exercici 1 Tenint en compte quin és l'origen i quin és l'extrem, anomena els següents vectors: D

VECTORS I RECTES AL PLA. Exercici 1 Tenint en compte quin és l'origen i quin és l'extrem, anomena els següents vectors: D VECTORS I RECTES AL PLA Un vector és un segment orientat que és determinat per dos punts, A i B, i l'ordre d'aquests. El primer dels punts s'anomena origen i el segons es denomina extrem, i s'escriu AB.

Más detalles

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost d OASI de l'exercici 2010 i de l'expedient de modificació de crèdit núm.1 d'incorporació de romanents. Data : 16 de febrer de 2011 I N

Más detalles

AUTÒNOMS Contingències Comunes

AUTÒNOMS Contingències Comunes AUTÒNOMS Contingències Comunes REQUISITS D ACCÉS A LA PRESTACIÓ D INCAPACITAT TEMPORAL PER A CONTINGÈNCIES COMUNES 1-Alta al RETA i cobertura de la prestació d IT per contingències comunes. 2-Període de

Más detalles

Cognoms i Nom: Examen parcial de Física - CORRENT CONTINU 5 d octubre de 2017

Cognoms i Nom: Examen parcial de Física - CORRENT CONTINU 5 d octubre de 2017 xamen parcial de ísica - CONT CONTINU Model Qüestions: 50% de l examen cada qüestió només hi ha una resposta correcta. ncercleu-la de manera clara. Puntuació: correcta = 1 punt, incorrecta = -0.25 punts,

Más detalles

CICLES DE GRAU SUPERIOR

CICLES DE GRAU SUPERIOR CICLES DE GRAU SUPERIOR DOCUMENTACIÓ QUE S HA D APORTAR PER A L ACCÉS VIA BATXILLER c) Documentació que acredita que, en el moment de presentar la sol licitud, es tenen els requisits acadèmics que permeten

Más detalles

Els usuaris habituals d aquests peatges tindran un descompte del 100% l any vinent

Els usuaris habituals d aquests peatges tindran un descompte del 100% l any vinent Els peatges de Mollet i de Rubí- Les seran gratuïts a partir de l 1 de gener Els usuaris habituals d aquests peatges tindran un descompte del 100% l any vinent L increment dels peatges de les autopistes

Más detalles

BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN

BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN 1. OBJECTE És objecte d'aquestes bases l adjudicació de cinc places d

Más detalles

Pla de Recursos Humans per al mandat d abril de 2016

Pla de Recursos Humans per al mandat d abril de 2016 Pla de Recursos Humans per al mandat 2015-2019 22 d abril de 2016 Pla de Recursos Humans per al mandat 2015-2019 El primer pas d una política de Recursos Humans orientada a modernitzar la plantilla municipal,

Más detalles

DOSSIER DE RECUPERACIÓ DE MATEMÀTIQUES DE 1R D ESO. 1R TRIMESTRE

DOSSIER DE RECUPERACIÓ DE MATEMÀTIQUES DE 1R D ESO. 1R TRIMESTRE DOSSIER DE RECUPERACIÓ DE MATEMÀTIQUES DE 1R D ESO. 1R TRIMESTRE 2013-14 Cal fer totes les operacions en full a part i s han de veure tots els procediments. Les dates d entrega seran les que apareguin

Más detalles

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies activa una campanya per reduir els accidents laborals a les empreses d alta sinistralitat

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies activa una campanya per reduir els accidents laborals a les empreses d alta sinistralitat El activa una campanya per reduir els accidents laborals a les empreses d alta sinistralitat La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball envia cartes requerint el compliment de les

Más detalles

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts En aquesta data, el President de l Organisme Autònom Local Agència Tributària de Sabadell, ha aprovat el D E C R E T 7 6 2 / 2012 amb n. Ag. 104/2012, que diu el següent: Atès que la presidència en data

Más detalles

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014 Reglament regulador del càlcul c de prestacions Juny, 2014 Objecte Prestacions (exemple) Es regula la base de càlcul de les prestacions econòmiques de la branca general Prestacions d incapacitat temporal

Más detalles

ANNEX 4. DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D AVALUACIÓ DE LA IMMISSIÓ SONORA, LAR, A L AMBIENT INTERIOR PRODUÏDA PER LES ACTIVITATS I EL VEÏNAT

ANNEX 4. DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D AVALUACIÓ DE LA IMMISSIÓ SONORA, LAR, A L AMBIENT INTERIOR PRODUÏDA PER LES ACTIVITATS I EL VEÏNAT ANNEX 4. DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D AVALUACIÓ DE LA IMMISSIÓ SONORA, LAR, A L AMBIENT INTERIOR PRODUÏDA PER LES ACTIVITATS I EL VEÏNAT 1. Àmbit d aplicació Als efectes d aquesta Llei, s entén per soroll

Más detalles

21. Moneda estrangera

21. Moneda estrangera 21. N o v e m b r e 2 0 1 4 ÍNDEX 1. Relació de comptes 21.3 2. Norma de registre i valoració núm. 13 de a. Conceptes 21.4 b. Normes de valoració 21.4 c. Novetats 21.5 3. Aspectes a considerar i importància

Más detalles

Fonts. Web HERMES, diputació Barcelona.

Fonts. Web HERMES, diputació Barcelona. Paco Quesada Fonts Web HERMES, diputació Barcelona. http://www.diba.cat/hg2/default.asp Observatori d Empresa I Ocupació de la Generalitat de Catalunya. http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball

Más detalles

La nova directiva d emissions industrials El rol dels BREF en relació als límits d emissió de les autoritzacions ambientals

La nova directiva d emissions industrials El rol dels BREF en relació als límits d emissió de les autoritzacions ambientals La nova directiva d emissions industrials El rol dels en relació als límits d emissió Col legi Oficial d Enginyers Industrials Barcelona 25.01.2010 PER QUÈ REVISAR LA DIRECTIVA IPPC? La directiva IPPC

Más detalles

LA MEIOSI. A quina etapa de la vida de la cèl lula creieu que s'ha produït la duplicació?

LA MEIOSI. A quina etapa de la vida de la cèl lula creieu que s'ha produït la duplicació? LA MEIOSI El procés 1 La meiosi és el tipus de divisió cel lular que es produeix en cèl lules especialitzades relacionades amb processos sexuals. Per exemple, en els aparells reproductors dels animals

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments MARTA BRUGUERA I MIRONÈS, Secretària de la Comissió Central de Subministraments CERTIFICO Que en la reunió d aquesta Comissió de 26 de juny de 2014, s ha acordat: ANTECEDENTS 1. En sessió de 28 de maig

Más detalles

EDICTE. De 09:00 h. a 13:00 h. i

EDICTE. De 09:00 h. a 13:00 h. i ALA. Informe d Intervenció: 2016/416. Referència: Aprovació de la modificació de l Ordenança fiscal número 23, reguladora dels Preus públics per la prestació dels serveis o realització d activitats de

Más detalles

INSTRUCCIONS PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS CONTRACTES DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA, EN RELACIÓ AMB EL PERSONAL DE LES EMPRESES CONTRACTADES

INSTRUCCIONS PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS CONTRACTES DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA, EN RELACIÓ AMB EL PERSONAL DE LES EMPRESES CONTRACTADES INSTRUCCIONS PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS CONTRACTES DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA, EN RELACIÓ AMB EL PERSONAL DE LES EMPRESES CONTRACTADES Introducció El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol,

Más detalles

Disposició addicional 87ª Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressuposts generals de l Estat per a l any 2015

Disposició addicional 87ª Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressuposts generals de l Estat per a l any 2015 PRÒRROGA DE LES MESURES DE SUPORT AL PERLLONGAMENT DEL PERÍODE D ACTIVITAT DELS TREBALLADORS FIXOS DISCONTINUS EN ELS SECTORS DE TURISME, COMERÇ VINCULAT I HOTELERIA Disposició addicional 87ª Llei 36/2014,

Más detalles

COM DONAR D ALTA UNA SOL LICITUD EN L APLICACIÓ WEB DEL BONUS

COM DONAR D ALTA UNA SOL LICITUD EN L APLICACIÓ WEB DEL BONUS COM DONAR D ALTA UNA SOL LICITUD EN L APLICACIÓ WEB DEL BONUS Introducció Mitjançant aquest document s explica breument la forma de procedir per donar d alta o modificar una sol licitud. Per poder emplenar

Más detalles

Annex I. Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit d Eivissa per a l any 2017

Annex I. Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit d Eivissa per a l any 2017 Annex I Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit 1. AJUDES QUE SE SOL LICITEN Concepte Quantia 2. DADES DE LA PERSONA AMB DISCAPACITAT Cognoms i nom DNI / NIE

Más detalles