Registre de Societats Professionals d Advocats

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Registre de Societats Professionals d Advocats"

Transcripción

1 Registre de Societats Professionals d Advocats El dia 16 de juny de 2007 va entrar en vigor la llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, que regula l exercici en comú de les activitats professionals. La nova llei no es separa de la reglamentació vigent al Codi de l Advocacia Catalana i als Estatuts col legials en els seus aspectes fonamentals, però necessita un període d adaptació. En aquest sentit, la llei de Societats Professionals estableix el termini d un any, que finalitza el 16 de juny de 2008, per adequar-se a la nova normativa i per sol licitar la inscripció al Registre Mercantil o, si ja estaven inscrites, l adaptació al nou règim. Per tant, d acord amb aquesta normativa, les societats amb domicili social a la demarcació territorial de la nostra corporació que tinguin per objecte social l exercici en comú de l advocacia s hauran de constituir com a societat professional i inscriure s tant al Registre Mercantil com al Registre de Societats Professionals de l ICAB.

2 Informació sobre inscripció al Registre de Societats Professionals d Advocats 1.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A.- Fotocòpia de l escriptura pública de constitució en la que constin les dades de la inscripció al Registre Mercantil. B.- Certificat d inscripció al Registre Mercantil. C.- Certificat de col legiació dels advocats col legiats fora de la demarcació territorial o d altres col legis professionals. D.- Sol licituds d inscripció que necessàriament s hauran de presentar en un dels tres models següents: Model 1: Sol licitud d inscripció de Societat Professional d advocats. Model 2: Sol licitud d inscripció de Modificació de dades ja inscrites. Model 3: Sol licitud d inscripció de Sucursal. Els models de sol licitud es poden obtenir a: - Servei d Atenció al Col legiat (3a planta) on es poden obtenir personalment o sol licitar per telèfon: (ext. 206, 379, 233, 266 i 295). - Seu Virtual del Col legi. ( E.- Formularis de pagament de quotes col legials i indemnitzacions d assistència al detingut i torn d ofici a traves de la Societat, només en el cas d optar per aquesta possibilitat: Model 4: Sol licitud individual de pagament de quotes col legials a nom d una societat professional (sol licitud del col legiat i sol licitud de la societat). Model 5: Sol licitud de pagaments a una societat professional de les indemnitzacions d assistència al detingut i del torn d ofici (sol licitud del col legiat i sol licitud de la societat).

3 2.- PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ - Al Servei d Atenció al Col legiat (3a planta). - Tota la documentació s haurà de presentar per duplicat. - És indispensable la signatura d un dels socis. - La presentació material la podrà realitzar qualsevol persona. 3.- PAGAMENT DELS DRETS D INSCRIPCIÓ - Al Servei d Atenció al Col legiat (3a planta). - Drets d inscripció: 1. Inscripció de societats professionals d advocats constituïdes desprès de l entrada en vigor de la Llei 2/ Inscripció de societats professionals d advocats inscrites a l anterior Registre de Societats Professionals d Advocats de l ICAB, que s adaptin a la Llei 2/2007 dins del termini assenyalat a la seva disposició transitòria primera, és a dir, fins al 16 de juny de Inscripció de societats professionals d advocats inscrites a l anterior Registre de Societats Professionals d Advocats de l ICAB, que s adaptin a la Llei 2/2007 desprès del 16 de juny de Inscripció d adaptacions a la Llei 2/2007 de societats professionals que no estaven inscrites a l anterior Registre de Societats Professionals d Advocats de l ICAB * La inscripció de canvis de socis i administradors o de qualsevol modificació del contracte social no comportarà el pagament de drets de registre. - Forma de pagament: 1. Mitjançant transferència bancària (Haureu de portar el comprovant de la transferència). 2. Targeta de crèdit (Visa o Mastercard).

4 * Qualsevol modificació de les dades que consten en la present sol.licitud haurà de ser comunicada al Col.legi per a la seva inscripció. * Una vegada la Junta de Govern hagi resolt sobre la inscripció, el Col.legi ho comunicarà a la societat en el seu domicili social. Més informació, contactar amb: Servei d Atenció al Col legiat Mallorca 283, 3a planta Barcelona (ext. 246, 233, 379, 266 i 295) Fax Horari: De dilluns a dijous de 9 a 18 h. Divendres i des de l 1/7/08 a 15/9/08 de 9 a 15 h.

5 MODEL 1 Núm. Registre: REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS Sol licitud d inscripció de Societat Professional d Advocats DEMINACIÓ SOCIAL: CIF: DOMICILI: TELÈFON: FAX: OBJECTE SOCIAL: DATA I REFERÈNCIA ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ: TARI AUTORITZANT: DURACIÓ DE LA SOCIETAT (en el seu cas): DATA I REFERÈNCIA INSCRIPCIÓ REGISTRE MERCANTIL:

6 SOCIS Professió Núm col legiat i Col legi Professional Participació / Drets de vot Professió Núm col legiat i Col legi Professional Participació / Drets de vot Professió Núm col legiat i Col legi Professional Participació / Drets de vot * Si el nombre de socis és superior a tres, es continuarà la relació en un full a part. MEMBRES ÒRGAN D ADMINISTRACIÓ Soci SÍ Professional SÍ Participació / Drets de vot Soci SÍ Professional SÍ Participació / Drets de vot Soci SÍ Professional SÍ Participació / Drets de vot * Si el nombre de membres de l òrgan d administració és superior a tres, es continuarà la relació en un full a part.

7 Barcelona, d de 200_ Signatura d un dels socis advocats:

8 MODEL 2 Núm. Registre: REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS Sol licitud d inscripció de Modificació de dades ja inscrites SOCIETAT SOL LICITANT Ompliu únicament les caselles relatives a les dades que hagin sofert alguna modificació. DEMINACIÓ SOCIAL: DOMICILI: TELÈFON: FAX: OBJECTE SOCIAL: DATA I REFERÈNCIA ESCRIPTURA DE MODIFICACIÓ: TARI AUTORITZANT: DURACIÓ DE LA SOCIETAT (en el seu cas): DATA I REFERÈNCIA INSCRIPCIÓ DE MODIFICACIÓ REGISTRE MERCANTIL:

9 ALTES I BAIXES Indiqueu si les altes o baixes corresponen a socis, o a membres de l òrgan d administració amb una S, o una A, respectivament. Si es tracta de l alta d un soci, s indicaran el nom i els cognoms, la professió i el Col legi Professional en el que està inscrit, així com la participació i drets de vot del mateix. Si es tracta d un membre de l òrgan d administració, s indicaran el nom, cognoms, professió i si és soci professional o no. ALTES BAIXES

10 Transformació Escissió Fusió Dissolució Barcelona, d de 200_ Signatura d un dels socis advocats:

11 MODEL 3 Núm. Registre: REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS Sol licitud d inscripció de Sucursal DEMINACIÓ SOCIAL: CIF: DOMICILI SOCIETAT: TELÈFON: FAX: DOMICILI SUCURSAL: TELÈFON: FAX: OBJECTE SOCIAL:

12 DATA I REFERÈNCIA ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ: TARI AUTORITZANT: DURACIÓ DE LA SOCIETAT/SUCURSAL (en el seu cas): DATA I REFERÈNCIA INSCRIPCIÓ REGISTRE MERCANTIL: SOCIS Professió Núm col legiat i Col legi Professional Participació / Drets de vot Professió Núm col legiat i Col legi Professional Participació / Drets de vot Professió Núm col legiat i Col legi Professional Participació / Drets de vot * Si el nombre de socis és superior a tres, es continuarà la relació en un full a part.

13 MEMBRES ÒRGAN ADMINISTRACIÓ Soci SÍ Professional SÍ Participació / Drets de vot Soci SÍ Professional SÍ Participació / Drets de vot Soci SÍ Professional SÍ Participació / Drets de vot * Si el nombre de membres de l òrgan d administració és superior a tres, es continuarà la relació en un full a part. Barcelona, d de 200_ Signatura d un dels socis advocats:

14 MODEL 4 Sol licitud individual de pagament de quotes col legials a nom d una societat professional Dades del col legiat sol licitant Número de col legiat Nom de la societat inscrita al Registre de Societats Professionals El sol licitant autoritza a l Il lustre Col legi d Advocats de Barcelona a què, a partir de la recepció d aquesta comunicació, els rebuts de pagament de les quotes col legials s estenguin a nom de la societat esmentada i al número de compte que es detalla a continuació. No obstant, si l esmentada societat no abonés les quotes col legials, el sotasignant s obliga personalment a fer efectiu l abonament de les mateixes. Dades bancàries de la societat professional Nom de l entitat financera Adreça Població Número de compte Entitat Oficina DC Núm. Compte Barcelona, a d de 200 Signatura del soci:

15 MODEL 5 Sol licitud de pagaments a una societat professional de les indemnitzacions d assistència al detingut i del torn d ofici Dades del col legiat sol licitant Número de col legiat Nom de la societat inscrita al Registre de Societats Professionals El sol licitant autoritza a l Il lustre Col legi d Advocats de Barcelona a que, a partir de la recepció d aquesta comunicació, efectuï tots els pagaments relatius a les indemnitzacions d assistència al detingut i del torn d ofici, per les quals hagi estat designat, s estenguin a nom de la societat esmentada i al número de compte que es detalla a continuació. Dades bancàries de la societat professional Nom de l entitat financera Adreça Població Número de compte Entitat Oficina DC Núm. Compte Barcelona, a d de 200 Signatura del representant de la societat:

PETICIÓ DE REGISTRE COL LEGIAL DE SOCIETAT PROFESSIONAL

PETICIÓ DE REGISTRE COL LEGIAL DE SOCIETAT PROFESSIONAL PETICIÓ DE REGISTRE COL LEGIAL DE SOCIETAT PROFESSIONAL A LA DEMARCACIÓ DE... DEL COL.LEGI D ARQUITECTES DE CATALUNYA núm....,i DNI núm.... Com a membres de l entitat...amb CIF núm....,constituïda a...el...davant

Más detalles

BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN

BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN 1. OBJECTE És objecte d'aquestes bases l adjudicació de cinc places d

Más detalles

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 MODELS DE DOCUMENTACIÓ PER SOL LICITAR SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA ADREÇADES AL FOMENT D INICIATIVES I PROPOSTES CULTURALS

Más detalles

19ns. PREMIS PROJECTE FI DE CARRERA

19ns. PREMIS PROJECTE FI DE CARRERA 19ns. PREMIS PROJECTE FI DE CARRERA convocatòria 2017 Organitza: NOVETATS DE LA 19a. CONVOCATÒRIA En aquesta edició, i per primer cop, els Premis es donaran en dues categories, la corresponent a la titulació

Más detalles

SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE TORNS

SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE TORNS SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE TORNS El/La Sr./Sra., advocat/da col legiat/da exercent a l Il lustre Col legi d Advocats de Barcelona i inscrit/a al Servei de Defensa d Ofici amb el número de col legiat/da,

Más detalles

REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS

REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS Descripció El Registre Municipal d Associacions de Cunit té per objecte facilitar el coneixement del nombre i naturalesa de les associacions existents al municipi, les

Más detalles

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Revisió 3 Data d aprovació 23.12.2009 Edició Desembre

Más detalles

Com constituir una empresa en 48 hores

Com constituir una empresa en 48 hores PROGRAMA DE FORMACIÓ EXECUTIVA Com constituir una empresa en 48 hores Docent: Barcelona Activa Tramitació telemàtica Determina un doble estalvi: Temps Diners Tramitació presencial Denominació social Atorgament

Más detalles

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES Normes generals de sol licitud: Els formularis s han d emplenar a màquina, ordinador o, si es presenten a mà, en lletra majúscula que sigui clara

Más detalles

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES Normes generals de sol licitud: Els formularis s han d emplenar a màquina, ordinador o, si es presenten a mà, en lletra majúscula que sigui clara

Más detalles

FEDERACIÓ CATALANA D ESPORTS PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS

FEDERACIÓ CATALANA D ESPORTS PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS FEDERACIÓ CATALANA D ESPORTS PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS Olot TORN A: Sortida dia 23 de desembre a les 15:30h i tornada el dia 30 de desembre a les 19h. Preu federat actiu: 450 Preu plaça becada: 180 Preu

Más detalles

FORMES JURÍDIQUES. Societat Limitada. Servei de Creació d'empreses. Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona

FORMES JURÍDIQUES. Societat Limitada. Servei de Creació d'empreses. Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona FORMES JURÍDIQUES Societat Limitada Servei de Creació d'empreses Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona Ver. 8/2007 1. NOCIÓ És una societat capitalista de caràcter mercantil amb personalitat

Más detalles

XXIII Cartell de Premis ARTS ANDORRA 2017

XXIII Cartell de Premis ARTS ANDORRA 2017 XXIII Cartell de Premis ARTS ANDORRA 2017 Sant Julià de Lòria Principat d Andorra 2017 CONDICIONS GENERALS XXIII CARTELL DE PREMIS ARTS ANDORRA a b c d e f g S exposaran les obres presentades (dins de

Más detalles

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm CVE-DOGC-B ANExO 1. Disposiciones

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm CVE-DOGC-B ANExO 1. Disposiciones 22187 ANExO 1 22188 22189 22190 22191 22192 22193 22194 ANExO 2 22195 22196 22197 22198 22199 22200 ANExO 3 Autoliquidació de la taxa per emissió de segona certificació i testimoniatge de sentències i

Más detalles

REGISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONALES DE ABOGADOS

REGISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONALES DE ABOGADOS REGISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONALES DE ABOGADOS El día 16 de junio de 2007 entró en vigor la ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, que regula el ejercicio en común de las actividades

Más detalles

ATENCIÓ SOCIAL I A LA DEPENDÈNCIA

ATENCIÓ SOCIAL I A LA DEPENDÈNCIA ATENCIÓ SOCIAL I A LA DEPENDÈNCIA Rev. 15/11/2013 Pàg. 1 de 9 1. DADES DEL MEMBRE COL LEGIAT NOM COGNOMS NIF DATA DE NAIXEMENT ADREÇA POBLACIÓ PROVÍNCIA CODI POSTAL TELÈFON PARTICULAR TELÈFON MÒBIL CORREU

Más detalles

ANNEX I INSTÀNCIA. Sr./Sra...amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta,

ANNEX I INSTÀNCIA. Sr./Sra...amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta, ANNEX I SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT Y DESENVOLUPAMENT 1 INSTÀNCIA Sr./Sra....amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta, EXPOSA: Que coneix la convocatòria d

Más detalles

Tractament basat en la Mentalització i Psicoanàlisi

Tractament basat en la Mentalització i Psicoanàlisi XXX JORNADES DE LA REVISTA CATALANA DE PSICOANÀLISI Tractament basat en la Mentalització i Psicoanàlisi 14 de novembre de 2015 AUDITORI COSMOCAIXA Isaac Newton 26, 08022 Barcelona Organitza: SOCIETAT ESPANYOLA

Más detalles

FORMES JURÍDIQUES Societat Anònima

FORMES JURÍDIQUES Societat Anònima FORMES JURÍDIQUES Societat Anònima Servei de Creació d'empreses Ver. 8/2007 1. NOCIÓ És una societat capitalista de caràcter mercantil, amb personalitat jurídica pròpia i independent dels socis, les aportacions

Más detalles

REGLAMENT DE SOCIETATS PROFESSIONALS D ADVOCATS ILLUSTRE COLLEGI D ADVOCATS DE FIGUERES

REGLAMENT DE SOCIETATS PROFESSIONALS D ADVOCATS ILLUSTRE COLLEGI D ADVOCATS DE FIGUERES REGLAMENT DE SOCIETATS PROFESSIONALS D ADVOCATS ILLUSTRE COLLEGI D ADVOCATS DE FIGUERES 1 Article 1. Objecte 1. El present Reglament té per objecte el desplegament, en l àmbit del Collegi d Advocats de

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANC D ESPANYA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANC D ESPANYA Suplement en llengua catalana al núm. 314 Dilluns 29 de desembre de 2014 Secc. I. Pàg. 1 I. DISPOSICIONS GENERALS BANC D ESPANYA 13572 Circular 6/2014, de 19 de desembre, del Banc d Espanya, per la qual

Más detalles

EL PORTAL DE CONCILIACIONS

EL PORTAL DE CONCILIACIONS EL PORTAL DE CONCILIACIONS http://conciliacions.gencat.cat El Departament de Treball ha posat en funcionament el portal de conciliacions per fer efectiu el dret dels ciutadans a relacionar-se amb l Administració

Más detalles

ANNEX 4 ACTUALITZACIÓ ANUAL DE DADES DE L ENTITAT 2016

ANNEX 4 ACTUALITZACIÓ ANUAL DE DADES DE L ENTITAT 2016 Segell de registre INSTÀNCIA ESPECÍFICA PER A LA SOL LICITUD DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER PART DE L AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET PER A PROJECTES DESTINATS A FOMENTAR EL CIRCUIT DE COMERÇ

Más detalles

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Ordenança Reguladora núm. 49/2018 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Article 1. Principis Generals...2 Article 2. Objecte... 2 Article 3. Obligats

Más detalles

La Confidencialitat de la Història Clínica Compartida, les diferents mirades. Ismael Cerdà

La Confidencialitat de la Història Clínica Compartida, les diferents mirades. Ismael Cerdà La Confidencialitat de la Història Clínica Compartida, les diferents mirades Confidencialitat Principi ètic en virtut del qual un metge no pot revelar cap informació obtinguda en el curs de l'assistència

Más detalles

Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents Preguntes més freqüents Què he de fer per avançar les meves factures? 1. Donar-se d alta a BBVA net advance..4 2. Activar/signar el contracte d avançament de factures de cada client 5 3. Sol licitar l

Más detalles

Jornada Dret a les TIC

Jornada Dret a les TIC Jornada Dret a les TIC LOPD i LSSI per a professionals i estudiants de les TIC Noves oportunitats professionals i millora en la qualitat de productes i serveis Organitza: Col legi Oficial d Enginyeria

Más detalles

INSTRUCCIONS DE PRESENTACIÓ

INSTRUCCIONS DE PRESENTACIÓ INSTRUCCIONS DE PRESENTACIÓ SUBVENCIONS DIRIGIDES A L IMPULS DE PROJECTES I ACTIVITATS D'INTERÈS PÚBLIC I/O D UTILITAT SOCIAL D ÀMBIT COMARCAL. CONVOCATÒRIA EXERCICI 2018 1. Les sol licituds, amb la documentació

Más detalles

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESO

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESO ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESO Benvolgudes famílies, Us informem de les activitats que proposem per aquest curs vinent 2017-2018: OBJECTIUS: Futbol Sala: Saber aplicar diferents tècniques i tàctiques de

Más detalles

Documentació a aportar (1/4)

Documentació a aportar (1/4) Documentació a aportar (1/4) 1. SOL LICITUD (a presentar per la persona estrangera resident) Sol licitud per duplicat (imprès oficial gratuït FOR01), degudament complimentada i signada per la persona estrangera

Más detalles

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES Normes generals de sol licitud: Els formularis s han d emplenar a màquina, ordinador o, si es presenten a mà, en lletra majúscula que sigui clara

Más detalles

Bonificació per causes socials (atur)

Bonificació per causes socials (atur) El Col legi d Arquitectes de Catalunya, amb l objectiu de facilitar tant la nova col legiació com la permanència dels arquitectes col legiats, contempla un seguit de bonificacions sobre la quota aplicades

Más detalles

MEMBRES ELECTES: Ajuntament de Granollers Càrrec: Alcalde X. Partit Judicial de Granollers. Data pressa possession: 13/06/2015 Mandat :

MEMBRES ELECTES: Ajuntament de Granollers Càrrec: Alcalde X. Partit Judicial de Granollers. Data pressa possession: 13/06/2015 Mandat : Declaració d incompatibilitats i activitats que proporcionen o poden proporcionar ingresos econòmics dels regidors, regidores i alts càrrecs de la corporació municipal MEMBRES ELECTES: Nom i cognoms: JOSEP

Más detalles

SOL.LICITUD D'ALTA A L'AJUDA ECONÒMICA D'ORFENESA (AEO)

SOL.LICITUD D'ALTA A L'AJUDA ECONÒMICA D'ORFENESA (AEO) SOL.LICITUD D'ALTA A L'AJUDA ECONÒMICA D'ORFENESA (AEO) Assegurança de vida col lectiva de Vida Temporal Anual Renovable amb VidaCaixa. Pòlissa núm.: 814.068 Prenedor: Mútua del Personal de la Caixa N

Más detalles

ACTIVITATS ESTIU 2016

ACTIVITATS ESTIU 2016 BUTLLETA DE PREINSCRIPCIÓ PER A LES ACTIVITATS D ESTIU 2016 NENS/ES NASCUTS/ES ENTRE 2001 i 2012 Cognoms:.. Nom:.. Data de naixement:.. Adreça:. Número:. Escala:..Pis:..CP:. Telèfon:.Altres telèfons d

Más detalles

Documentació a aportar (1/8)

Documentació a aportar (1/8) Documentació a aportar (1/8) SUPÒSIT ART.96.1. (Residents AMB UN MÍNIM D 1 ANY DE RESIDÈNCIA) 1. SOL LICITUD (a presentar per l empresari/a) Sol licitud per duplicat (imprès oficial gratuït, model FOR01)

Más detalles

REGISTRE A LES DIRECCIONS PROVINCIALS DE L INSS PER A L APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE JUBILACIÓ ANTICIPADA I PARCIAL

REGISTRE A LES DIRECCIONS PROVINCIALS DE L INSS PER A L APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE JUBILACIÓ ANTICIPADA I PARCIAL REGISTRE A LES DIRECCIONS PROVINCIALS DE L INSS PER A L APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE JUBILACIÓ ANTICIPADA I PARCIAL Per a acollir-se a la clàusula de salvaguarda del Reial Decret-Llei 5/2013

Más detalles

Empresa Iniciativa Empresarial. (Les Formes jurídiques de l empresa) -UNITAT 4-

Empresa Iniciativa Empresarial. (Les Formes jurídiques de l empresa) -UNITAT 4- Empresa Iniciativa Empresarial (Les Formes jurídiques de l empresa) -UNITAT 4- 1. Legislació aplicable Codi Civil (Llibre IV, Títol VIII, arts. 1.665 al 1.708), RD de 24 de juliol de 1889. Codi de Comerç,

Más detalles

Cognoms i nom de l alumne/a. Adreça on viu l alumne/a. Codi postal Telèfon Telèfon/s d emergència

Cognoms i nom de l alumne/a. Adreça on viu l alumne/a. Codi postal Telèfon Telèfon/s d emergència Matrícula curs 2010-2011 Dades d identificació de l alumne/a Cognoms i nom de l alumne/a DNI/NIE Adreça on viu l alumne/a Població Codi postal Telèfon Telèfon/s d emergència Adreça electrònica de contacte:

Más detalles

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PRIMÀRIA

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PRIMÀRIA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PRIMÀRIA Benvolgudes famílies, Us informem de les activitats que proposem per aquest curs vinent 2017-2018: OBJECTIUS: Futbol 1r i 2n: Iniciar als nens/es en el món de la competició.

Más detalles

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès.

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. ÍNDEX: En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. (Es pot accedir-hi directament clicant damunt el punt en qüestió) 1. Tarifes

Más detalles

La Comissió de Treball d Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el dia 8 de maig i va elaborar la Proposta de dictamen.

La Comissió de Treball d Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el dia 8 de maig i va elaborar la Proposta de dictamen. Dictamen 14 2014 9 tc C sobre l'avantprojecte de llei de fusió dels col legis de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col legis de Titulats Mercantils

Más detalles

DOCUMENTS A ADJUNTAR EN EL COMPTE JUSTIFICATIU (segons l article12 de les bases).

DOCUMENTS A ADJUNTAR EN EL COMPTE JUSTIFICATIU (segons l article12 de les bases). COMPTE JUSTIFICATIU Subvenció per a la millora, rehabilitació i nova implementació d establiments comercials, de restauració, d oficines-serveis i d activitats tradicionals i artesania situats a peu de

Más detalles

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L AJUNTAMENT DE GIRONA

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L AJUNTAMENT DE GIRONA Sol licitant Sr. Sra. Nom/Raó social: Doc. identificatiu: Representant Nom: Doc. identificatiu: Dades per a notificacions Adreça electrònica: Telèfon mòbil: Titular de l adreça: Adreça (en cas de ser pers.

Más detalles

abans de passar a la pàgina següent ja que no és possible retrocedir. L opció d anar endarrere borra tots els camps i cal tornar a començar.

abans de passar a la pàgina següent ja que no és possible retrocedir. L opció d anar endarrere borra tots els camps i cal tornar a començar. INFORMACIÓ BÀSICA DE COM INSCRIURE S AL IV CONGRÉS DEL TERCER SECTOR SOCIAL INDICACIONS GENERALS - Redactar en minúscules, només posant les inicials en majúscules. - Tots els camps en negreta són obligatoris.

Más detalles

Annex I. Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit d Eivissa per a l any 2017

Annex I. Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit d Eivissa per a l any 2017 Annex I Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit 1. AJUDES QUE SE SOL LICITEN Concepte Quantia 2. DADES DE LA PERSONA AMB DISCAPACITAT Cognoms i nom DNI / NIE

Más detalles

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés.

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés. NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR ELS TRÀMITS ASSOCIATS A LES INSTAL LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DAVANT DE LES EMPRESES DISTRIBUÏDORES ELÈCTRIQUES Aquesta nota sintetitza els criteris

Más detalles

a) Per als agents vinculats, siguen persones físiques o societats d agència, que en l article 22 s afirma:

a) Per als agents vinculats, siguen persones físiques o societats d agència, que en l article 22 s afirma: NORMES SOBRE PUBLICITAT DIRIGIDES ALS MEDIADORS INSCRITS EN EL REGISTRE ESPECIAL DE MEDIADORS D ASSEGURANCES, CORREDORS DE REASSEGURANCES I ELS SEUS ALTS CÀRRECS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1. Antecedents

Más detalles

Número (DNI, NIE...) Localitat / Localidad. Número (DNI, NIE...)

Número (DNI, NIE...) Localitat / Localidad. Número (DNI, NIE...) ORDE DE DOMICILIACIÓ DE DEUTE EN ZONA ÚNICA DE PAGAMENTS EN EUROS (SEPA) HA.GE.45 ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO EN ZONA ÚNICA DE PAGOS EN EUROS (SEPA) DADES TITULAR DEL COMPTE / DATOS TITULAR DE LA

Más detalles

D acord amb el que estableix l'art. 47 de les Normes d'actuació i Règim Interior de l'oac, DECLARO: Primer cognom Segon cognom Nom

D acord amb el que estableix l'art. 47 de les Normes d'actuació i Règim Interior de l'oac, DECLARO: Primer cognom Segon cognom Nom Annex 1 Declaració d activitats del personal al servei de l'oficina Antifrau de Catalunya (OAC) Tipus de declaració inicial d actualització D acord amb el que estableix l'art. 47 de les Normes d'actuació

Más detalles

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5602 7.4.2010 26589 RESOLUCIÓ JUS/954/2010, de 24 de març, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l adequació a la legalitat, s inscriu al Registre

Más detalles

Guia per a entitats, empreses i ciutadans. Manual per obtenir un certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Guia per a entitats, empreses i ciutadans. Manual per obtenir un certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Guia per a entitats, empreses i ciutadans Manual per obtenir un certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre DIPUTACIÓ DE GIRONA 15/02/2018 Introducció Tal i com s estableix a l article 14 de la

Más detalles

INSCRIPCIÓ CURSOS ADULTS ARTÍFEX

INSCRIPCIÓ CURSOS ADULTS ARTÍFEX INSCRIPCIÓ CURSOS ADULTS ARTÍFEX 2018-2019 NOM I COGNOMS DE L ALUMNE: NIF/NIE: ADREÇA: TELÈFONS DE CONTACTE: CODI POSTAL I MUNICIPI: CORREU ELECTRÒNIC: FORMACIÓ EN LA QUE ESTÀ INTERESSAT/ADA: Curs vidre

Más detalles

COM DONAR D ALTA UNA SOL LICITUD EN L APLICACIÓ WEB DEL BONUS

COM DONAR D ALTA UNA SOL LICITUD EN L APLICACIÓ WEB DEL BONUS COM DONAR D ALTA UNA SOL LICITUD EN L APLICACIÓ WEB DEL BONUS Introducció Mitjançant aquest document s explica breument la forma de procedir per donar d alta o modificar una sol licitud. Per poder emplenar

Más detalles

Tramitació en línia d alta de vehicles. Ajuntament de Manresa

Tramitació en línia d alta de vehicles. Ajuntament de Manresa Tramitació en línia d alta de vehicles Ajuntament de Manresa Aquest document està orientat als professionals de les gestories que han de dur a terme altes de vehicles a través del web municipal de l Ajuntament

Más detalles

QUÈ CAL SABER SOBRE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA? Els dubtes més freqüents

QUÈ CAL SABER SOBRE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA? Els dubtes més freqüents QUÈ CAL SABER SOBRE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA? Els dubtes més freqüents Productes que es podran prescriure Productes sanitaris i medicaments sense recepta mèdica. Podreu prescriure de forma autònoma, atenent

Más detalles

EINA PLANIFICACIÓ TORNS DE GUÀRDIES (PTG) Col legi Oficial de Farmacèutics de la Província de Tarragona

EINA PLANIFICACIÓ TORNS DE GUÀRDIES (PTG) Col legi Oficial de Farmacèutics de la Província de Tarragona EINA PLANIFICACIÓ TORNS DE GUÀRDIES (PTG) Col legi Oficial de Farmacèutics de la Província de Tarragona Entrem al navegador d Internet i accedim a la pàgina principal de la eina de gestió de guàrdies,

Más detalles

MODELS EXPEDIENT: CASAP 1/14

MODELS EXPEDIENT: CASAP 1/14 MODELS EXPEDIENT: CASAP 1/14 SOL LICITUD D ADMISSIÓ DADES DEL LICITADOR Nom de la raó social Adreça CP Població DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT Nom i cognoms DOCUMENTACIÓ APORTADA Sobre A Documentació

Más detalles

ANNEX 1.4. Subvencions a l associacionisme en la participació cicle festiu: Carnaval Promoció associativa

ANNEX 1.4. Subvencions a l associacionisme en la participació cicle festiu: Carnaval Promoció associativa 35 ANNEX 1.4 Subvencions a l associacionisme en la participació cicle festiu: Carnaval 2019 Promoció associativa 1 2 3 Partida pressupostària: 25.3385.489 transferències a entitats Import disponible: 13.200

Más detalles

BORSA DE TREBALL HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA

BORSA DE TREBALL HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA BORSA DE TREBALL - 2008 HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA Categories per a les quals s obre la borsa de treball: ATS/DUI, Llevadora, Fisioteraputa, Terapeuta Ocupacional, Auxiliar d infermeria, Tècnic

Más detalles

El teu esforç compta!

El teu esforç compta! El teu esforç compta! Nous informes d estrangeria per acreditar la integració i l adequació de l habitatge Nuevos informes de extranjería para acreditar la integración y la adecuación de la vivienda www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/estrangeria

Más detalles

PROCÉS D AVALUACIÓ DE L EXPERIÈNCIA LABORAL DEL PERSONAL DOCENT

PROCÉS D AVALUACIÓ DE L EXPERIÈNCIA LABORAL DEL PERSONAL DOCENT PROCÉS D AVALUACIÓ DE L EXPERIÈNCIA LABORAL DEL PERSONAL DOCENT - gener de 2017 ÍNDEX I. Introducció 1 II. Quina experiència laboral es valora? 2 III. Quan s ha de sol licitar? 2 IV. Com se sol licita?

Más detalles

DEPARTAMENT D ECONOMIA I CONEIXEMENT

DEPARTAMENT D ECONOMIA I CONEIXEMENT 33950 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5901 16.6.011 DEPARTAMENT D ECONOMIA I CONEIXEMENT ORDRE ECO/11/011 de 9 de juny per la qual s aproven els models d autoliquidació 650 65 i 653 de

Más detalles

Informació sobre la targeta T-12

Informació sobre la targeta T-12 TARGETA T-12 Informació sobre la targeta T-12 Taula de contingut Definició de la targeta T-12... 3 Característiques targeta T-12... 3 Disseny... 3 Adquisició i sistema de gestió i d emissió... 3 Preu de

Más detalles

TEMPORADA Preinscripció Jugador/a. S adjunta link per a que pugueu tenir accés a la Intranet del Club i pugueu donar d alta als jugadors.

TEMPORADA Preinscripció Jugador/a. S adjunta link per a que pugueu tenir accés a la Intranet del Club i pugueu donar d alta als jugadors. TEMPORADA 2016 2017 Preinscripció Jugador/a 1. Alta a la Intranet del Club Bàsquet Parets. S adjunta link per a que pugueu tenir accés a la Intranet del Club i pugueu donar d alta als jugadors. http://cbparets.com/web/intranet/solicitud-acces/

Más detalles

SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ. Línia IV: Creació Millora

SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ. Línia IV: Creació Millora SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ Formulari PROMO_001 1. DADES DE LA SUBVENCIÓ Línia d'ajuda Línia I : Creació o Millora Línia II Línia III Línia IV: Creació Millora Nucli de realització de les activitats a subvencionar

Más detalles

Qüestionari de satisfacció per a usuaris del servei d ajuda a domicili

Qüestionari de satisfacció per a usuaris del servei d ajuda a domicili Qüestionari de satisfacció per a usuaris del servei d ajuda a domicili Explicació del qüestionari: Es tracta d un qüestionari per conèixer el grau de satisfacció de l usuari. El temps estimat de resposta

Más detalles

Registre de Societats Professionals del Col legi Oficial de Metges de Barcelona

Registre de Societats Professionals del Col legi Oficial de Metges de Barcelona Registre de Societats Professionals del Col legi Oficial de Metges de Barcelona Reglament aprovat per l Assemblea de Compromissaris del Col legi Oficial de Metges de Barcelona l 11 de desembre de 2007

Más detalles

FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA D ACREDITACIÓ COL LEGIAL EN FORMACIÓ MÈDICA CONTINUADA/ DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL CONTINUAT (DAC-FMC/DPC)

FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA D ACREDITACIÓ COL LEGIAL EN FORMACIÓ MÈDICA CONTINUADA/ DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL CONTINUAT (DAC-FMC/DPC) CONSELL DE COL.LEGIS DE METGES DE CATALUNYA FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA D ACREDITACIÓ COL LEGIAL EN FORMACIÓ MÈDICA CONTINUADA/ DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL CONTINUAT (DAC-FMC/DPC) Núm. de col

Más detalles

SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES Activitats esportives continuades

SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES Activitats esportives continuades SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES Activitats esportives continuades DADES GENERALS DE LA SUBVENCIÓ Any de la convocatòria: 2017 Servei que gestiona la subvenció: ESPORTS Nom del projecte:

Más detalles

9, 10, 11, 12 i 13 de juliol

9, 10, 11, 12 i 13 de juliol Programa d Activitats de qualitat i amb un alt valor educatiu. Dissenyat, gestionat i portat a terme pels professors i mestres de la pròpia Escola. Alt nivell de coneixement dels alumnes. Continuïtat del

Más detalles

Oficina Virtual Manual d ús. per a sòcies i socis col laboradors

Oficina Virtual Manual d ús. per a sòcies i socis col laboradors Oficina Virtual Manual d ús per a sòcies i socis col laboradors Índex Oficina Virtual Manual d ús 1.Presentació 2.Registre i accés a l Oficina Virtual 2.1. Generació de claus per accedir a l oficina virtual

Más detalles

DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT/BENEFICIARI: pare/mare tutor/a legal. NIF/NIE: Nom: Cognom1: Cognom2: Adreça: Municipi: Codi postal:

DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT/BENEFICIARI: pare/mare tutor/a legal. NIF/NIE: Nom: Cognom1: Cognom2: Adreça: Municipi: Codi postal: MODEL CCM1.AIMS 2018/2019 (pel sol licitant) SOL LICITUD D AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR (ESCRIVIU EN MAJÚSCULES) DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT/BENEFICIARI: pare/mare tutor/a legal NIF/NIE: Nom: Cognom1:

Más detalles

CERTIFICAT D ANTECEDENTS PENALS Tràmits i gestions

CERTIFICAT D ANTECEDENTS PENALS Tràmits i gestions CERTIFICAT D ANTECEDENTS PENALS Tràmits i gestions L aprovació de la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (Ley 26/2015, de 28 de julio, BOE del 29 de julio),

Más detalles

REGLAMENT DEL REGISTRE COL.LEGIAL DE SOCIETATS PROFESSIONALS DEL COL.LEGI D APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D EDIFICACIÓ DE GIRONA

REGLAMENT DEL REGISTRE COL.LEGIAL DE SOCIETATS PROFESSIONALS DEL COL.LEGI D APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D EDIFICACIÓ DE GIRONA REGLAMENT DEL REGISTRE COL.LEGIAL DE SOCIETATS PROFESSIONALS DEL COL.LEGI D APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D EDIFICACIÓ DE GIRONA Article 1 OBJECTE El present reglament estableix la normativa

Más detalles

CAMPUS MULTIESPORTIU DE MONELLS 2018 FULL D INSCRIPCIÓ

CAMPUS MULTIESPORTIU DE MONELLS 2018 FULL D INSCRIPCIÓ CAMPUS MULTIESPORTIU DE MONELLS 2018 FULL D INSCRIPCIÓ DADES DEL PARTICIPANT Cognoms: Data de naixement: Població Telèfons de contacte: Correu electrònic: DNI: Curs: Adreça: DADES DEL PARE, MARE O TUTOR

Más detalles

OFERTA PÚBLICA D OCUPACIÓ 2017 (Llegiu les instruccions al dors)

OFERTA PÚBLICA D OCUPACIÓ 2017 (Llegiu les instruccions al dors) Registre d entrada ANNEX 2 INSTÀNCIA OFERTA PÚBLICA D OCUPACIÓ 2017 (Llegiu les instruccions al dors) SOL LICITUD D ADMISSIÓ AL CONCURS - OPOSICIÓ PER LA PROVISIÓ DE 9 PLACES DE TECNICS/QUES AGRÍCOLES

Más detalles

1. Aneu a la pàgina web 2. Seleccioneu l organisme Conselleria d Educació i Universitat.

1. Aneu a la pàgina web   2. Seleccioneu l organisme Conselleria d Educació i Universitat. 1. Aneu a la pàgina web http://www.atib.es/ta/modelos/tasas046.aspx. 2. Seleccioneu l organisme Conselleria d Educació i Universitat. 1. Trieu la segona opció: Escola Oficial d Idiomes. A la següent pantalla

Más detalles

DADES PERSONALS. Carnet de conduir (marcar opció): A1 / A / B / C1 / C / D1 / D Vehicle propi: SI / NO. Domicili: Codi Postal:

DADES PERSONALS. Carnet de conduir (marcar opció): A1 / A / B / C1 / C / D1 / D Vehicle propi: SI / NO. Domicili: Codi Postal: Nº REGISTRE: DATA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jo amb D.N.I. vaig presentar CV en l anterior convocatòria

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

Sol licitud per a l inscripció al REC. Sr./Sra., amb document nacional d identitat núm., veí/veïna de/d, amb domicili a, que actua

Sol licitud per a l inscripció al REC. Sr./Sra., amb document nacional d identitat núm., veí/veïna de/d, amb domicili a, que actua Sol licitud per a l inscripció al REC Sr./Sra., amb document nacional d identitat núm., veí/veïna de/d, amb domicili a, que actua en nom propi en representació de/d com acredita mitjançant el poder que

Más detalles

Guia d ús Consultes de justícia gratuïta (CJG)

Guia d ús Consultes de justícia gratuïta (CJG) Guia d ús Consultes de justícia gratuïta (CJG) Professionals Índex 1. Introducció al mòdul de consultes de justícia gratuïta (CJG)... 3 2. Consultes dels professionals a CJG... 3 3. Com accedir al mòdul

Más detalles

major d edat, amb DNI núm... actuant en nom propi/o en representació de

major d edat, amb DNI núm... actuant en nom propi/o en representació de ENDERROC PARCIAL O TOTAL D EDIFICIS INCLOSOS EL CATÀLEG DEL POUM SOL LICITUD LLICÈNCIA D OBRES MAJORS model instància LMA 7 En/na major d edat, amb DNI núm... actuant en nom propi/o en representació de.

Más detalles

Illustre Col legi de Procuradors de Terrassa PROTOCOL D ACTUACIÓ DEL SERVEI D ACTES DE COMUNICACIÓ ORGANITZAT PER EL ICP DE TERRASSA

Illustre Col legi de Procuradors de Terrassa PROTOCOL D ACTUACIÓ DEL SERVEI D ACTES DE COMUNICACIÓ ORGANITZAT PER EL ICP DE TERRASSA PROTOCOL D ACTUACIÓ DEL SERVEI D ACTES DE COMUNICACIÓ ORGANITZAT PER EL ICP DE TERRASSA I.- MARC LEGAL El article 543 de la LOPJ, en la reforma realitzada per la LO 19/2003, de 23 de desembre de modificació

Más detalles

OFERTA PÚBLICA D OCUPACIÓ (Llegiu les instruccions al dors)

OFERTA PÚBLICA D OCUPACIÓ (Llegiu les instruccions al dors) ANNEX 2 INSTÀNCIA OFERTA PÚBLICA D OCUPACIÓ 2017-18 (Llegiu les instruccions al dors) SOL LICITUD D ADMISSIÓ AL CONCURS - OPOSICIÓ PER LA PROVISIÓ DE 57 PLACES D AUXILIAR DE JARDINER/A DE 1r. i 2n. ANY

Más detalles

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER DUR A TERME EL DISSENY, LA CONSTRUCCIÓ I ADAPTACIÓ DE L STAND PROMOCIONAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MALLORCA EN ELS SALONS NÀUTICS DE GÈNOVA, PARÍS I DUSSELDORF. Núm.

Más detalles

TROFEU DE GIMNÀSTICA RÍTMICA CIUTAT DE TARRAGONA 2017 DISSABTE 29 I DIUMENGE 30 D OCTUBRE DE 2016

TROFEU DE GIMNÀSTICA RÍTMICA CIUTAT DE TARRAGONA 2017 DISSABTE 29 I DIUMENGE 30 D OCTUBRE DE 2016 TROFEU DE GIMNÀSTICA RÍTMICA CIUTAT DE TARRAGONA 2017 DISSABTE 29 I DIUMENGE 30 D OCTUBRE DE 2016 ORGANITZADOR Fundació Tarragona 2017. Marina Port Tàrraco Moll de Llevant Edifici B5, 1a planta 43004 Tarragona

Más detalles

Dades personals Nom i cognoms. Telèfon Telefax

Dades personals Nom i cognoms. Telèfon Telefax Dades personals Número d'expedient: / Instància de Mediació DNI Domicili a efectes de notificacions Telèfon Telefax E-mail En cas de persona jurídica, representant legal (acompanyeu fotocòpia del títol

Más detalles

Programa Habitatges Buits

Programa Habitatges Buits Programa Habitatges Buits 1 Programa Habitatges Buits Impulsat per l Ajuntament de Barcelona i gestionat per la Fundació HÀBITAT3. Es tracta d obtenir pisos del parc d habitatges privat de la ciutat per

Más detalles

Declaració de béns patrimonials dels regidors, regidores i alts càrrecs de la corporació municipal

Declaració de béns patrimonials dels regidors, regidores i alts càrrecs de la corporació municipal Declaració de béns patrimonials dels regidors, regidores i alts càrrecs de la corporació municipal (Declaració a efectes de la seva publicació al Portal de Transparència o Seu Electrònica) Nom i cognoms:

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE BECA DE L AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA (SESIS)

CONVOCATÒRIA DE BECA DE L AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA (SESIS) CONVOCATÒRIA DE BECA DE L AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA (SESIS) PROJECTE: Estudi de l impacte en salut de l entorn ambiental de la ciutat de Barcelona. Presentació de sol licituds: des del dia

Más detalles

GUIA D ÚS DE LA BORSA DE TREBALL AMB CV TOOLS

GUIA D ÚS DE LA BORSA DE TREBALL AMB CV TOOLS GUIA D ÚS DE LA BORSA DE TREBALL AMB CV TOOLS BORSA DE TREBALL CV TOOLS Si ja ets col legiat/ada o precol legiat/ada del COPC, i vols donar-te d alta a la nova borsa de treball CV Tools, a continuació

Más detalles

Informacions final de curs. Grau Mitjà 1er curs PFI

Informacions final de curs. Grau Mitjà 1er curs PFI Informacions final de curs Grau Mitjà 1er curs PFI 1 Calendari final del curs 2017-20182 2 Informacions de Secretaria final del curs 2017-20183 3 Serveis del Dept. d Escola Empresa4 Barcelona, abril de

Más detalles

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A DONAR-SE D'ALTA COM A PROCURADOR DELS TRIBUNALS

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A DONAR-SE D'ALTA COM A PROCURADOR DELS TRIBUNALS DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A DONAR-SE D'ALTA COM A PROCURADOR DELS TRIBUNALS 1) REQUISITS PER A L OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE PROCURADOR DELS TRIBUNALS AL MINISTERI DE JUSTÍCIA.- Instància dirigida a l Excm.

Más detalles