Tasaciones Pomaire

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Tasaciones Pomaire"

Transcripción

1 Ju Lui Mr Rdríguz rquitct Tdr / I.C Rl 444 Rgitr Cultr MINVU INFORME E TSCION Cmu : OVLLE Númr d Rl d vlú : 8 ircció Nmbr dl bi ríz : COM G LCONES HJ B PL LM ti dl bi ríz : GRICOL PROFESIONL CTUNTE: Ju Lui Mr Rdríguz rquitct UTFSM, IC.867, Rl 444 Rg. Cultr MINVU CONTCTO: , ju.mr@ug.uchil.cl INFORME TSCION INMUEBLE

2 Ju Lui Mr Rdríguz rquitct Tdr / I.C Rl 444 Rgitr Cultr MINVU OBJETIVO S xtid l prt ifrm d tció, pr vlrizr PREIO RURL, ZON CENTRO SUR d l cmu d OVLLE. Su utilizció ti pr bjt VLORIZR COSTO E SUELO. IENTIFICCION EL BIEN RIZ Cmu: OVLLE Númr d Rl d vlú: 8 ircció Nmbr dl bi ríz: COM G LCONES HJ B PL LM ti dl bi ríz: GRICOL Crdd: 44'4"S, 7 '"W Prmi d br: *** Rcpció d br: *** Itlci itrir: *** Prpitri: GONZLO MUNC ELGUET Y OTROS Tdr: JUN LUIS MENRES RORIGUEZ, rquitct Rgitr: Rl 444, Rgitr d Cultr MINVU Fch: 2/ 2/ 224 I. ESCRIPCIÓN EL SECTOR. Lclizció L prpidd cutr lclizd l ctr CENTRO SUR d l cmu d OVLLE, l crcí d l lclidd d SOCOS. S trt d ár RURLES, FUER dl pl rguldr cmul y ujt l pl rguldr mtrplit d l prvici d LIMRÍ. mmt pud rctr qu trt d u ctr rurl c prci d ctividd grícl y mir pquñ cl. S ubic pcífic tr cll CMINO LCONES hy ví d cc- pr l NORTE, RUT CH pr l ORIENTE, CMINO LCONES pr l PONIENTE y crr d SOCOS pr l SUR. Td 4. KM d l lclidd d SOCOS y km d l cpitl cmul OVLLE. Ti vit PRQUE FRY JORGE pr l ur pit y l rt. S hll crc tr qubrd tributri dl tr Limrí y l lclidd grícl d Grr. B. Crctrític grl y cmpició El trr p u pdit prmdi dl 2%. Exit vidci d l trt crt d trr dl ctr. Pud ifrir qu trt d ul rltivmt tbl d rcill y grv d lt cmpcidd. L llgd l firm pud grtizr mdit zpt ild crrid d hrmigó. L pdit cutr itrvid. N tim cri jcutr br d ivlció y ctció. El lt tá crcd pr rbl. L pci dl ul d pdit cptbl pr divr u. Crc d ctrucci u itrir lv vtigi d db-. N rgitr l prci d árbl l itrir. Etrg itrtici dcud pr ctruir brir cmi i rqurir tl. C. Ifrtructur y urbizció El trr cutr urbizd. l prt p rvici báic prtiv d lctricidd. Ti fctibilidd vigt d rvici léctric mdit cxió rd públic - ctrl dl prdr d rvici lcl- dd l cc y c pt d rd ér públic. El umiitr d gu ptbl tá prtiv. d l cttd l ctr pud ifrir qu xit fut d gu dulc ubtrrá, tid l pibilidd d pryctr rvici prticulr prtr MINSL. u vz l cciri lcl prdr d rvici públic d gu ptbl rurl d l cmu d OVLLE - cut c crtificció pr l vt d gu dulc pr trvij, uplid t l vtulidd d hllr p. L pvimtció d rcrrid vhiculr l rut d cc, CMINO LCONES, crpt d TIERR Y GRV c ub rt d SUELO ESTBILIZO -cmput pr rll cmpctd, r, grvill y grv d ct turl-. Vrd y currimit d gu lluvi rplic lució mtril clzd. Cut c mplm i zrp l cc d tcimit. N vrific l prci d vgtció prtgid l lt. INFORME TSCION INMUEBLE

3 Ju Lui Mr Rdríguz rquitct Tdr / I.C Rl 444 Rgitr Cultr MINVU II. ESCRIPCIÓN E L PROPIE. Crctrític El lt p br lv rvidumbr prxitt. Cut c pci dcud pr tcimit dcubirt xtrir. L trm vil circudt l prv d td l rvici públic cri pr l diri vivir. L pblció dl ctr d cl mdi d tip C. E u rdi d kilómtr cut c ctr mirit d r y rvici públic báic d lud y ducció. Exit itituci d lud primri y ducció mdi dtr d l cmu rquirid vij d miut l cpitl cmul OVLLE. L ct prmdi d 9. m br l NMM, l hc prt dl clim mditrrá, prpi d l crd trvrl d l Crdillr d L d. B. Emplzmit grl S cutr imdit RUT CH (Pmric rt). it kilómtr d OVLLE pr l NORORIENTE y l lclidd d SOCOS 4km. C rpct l pl rguldr itrcmul, hll dtr d l z rguld dmid R. P u trm vil d lt cpcidd crrtr- y prgrm d rvici públic d ivl báic- clidd. S itgr l cc hitóric d OVLLE d mr dirct, l tr lzd c l ctr pr l RUT CH qu xtid ht l cc fudcil. E l ciudd vrific prci d itituci ductiv ivl cudri, mrcd myrit, ár vrd, rvici públic y d gbrz grl, dmá d mpr trciri. tr d l lclidd d SOCOS crc l iti- ti cc mii mrcd fmilir. Prim l dti GRO GNERO dtr dl ctr. C. Trr: lid y Suprfici L dlid ñld crrpd l rctd d lvtmit GPS, plíg imág ptrir. L mtr lil y ár ifrm técic djut- l iguit: l Nrt l Sur l Orit l Pit Suprfici : 97. m lí dictiu (limitd c CMINO LCONES) : 2.72 m lí qubrd (limitd c OTRO PROPIETRIO) : 2.8 m lí ctiu (limitd c CLETER CMINO LCONES, RUT CH) : 78.4 m lí ctiu (limitd c RUT CH) : 6.29 m2 ud, Exprpici y Ci N rgitr dud. Prgrm y td ctul ti : Siti riz i ctrucci. Prgrm : N ti prgrm d rquitctur. Mtrilidd : N plic. Crvció : N rgitr rll, ccidt i ituci qu rquir gt pr hbilitr f -má llá d prmi d dclrció d ctividd-. INFORME TSCION INMUEBLE

4 Ju Lui Mr Rdríguz rquitct Tdr / I.C Rl 444 Rgitr Cultr MINVU. Ft grrfrcid Crdd: 44'4"S, 7 '"W INFORME TSCION INMUEBLE

5 Ju Lui Mr Rdríguz rquitct Tdr / I.C Rl 444 Rgitr Cultr MINVU III. RESUMEN E NTECEENTES SECTORILES ZON R + RT. LGUC, U 4/27. Nmbr: ár rurl U Prmitid: Equipmit, Vivid, Blri cmpmt turític, Idutri mlt ifiv. U Prhibid: Td l utrizd pr IFC SG/MINVU. Cdici d Edificció Suprfici Prdil míim *** (L 6/98 m2/ Prmdi lcl ví IFC SG) Ocupció máxim d ul *** Cficit d Ctructibilidd *** Sitm d grupció *** idd *** ( gú ifrm SG/ MINVU) tjrdí míim *** ltur *** Pr máxim *** dmit 4% ltur d cirr *** NOT : (ddu 44 drg frt prdil míim). NOT 2: Rt y ditcimit gú OGUC. IV. NTECEENTES E VLORIZCION SIMPLE ) El vlr cmrcil igrá pr rfrci dirct c l ár hmgé H- d l cmu, gú tbl 2 dl rvici d imput itr (dipibl l mmt d l lbrció dl ifrm). dmá crrgirá l UF ctul dmá d ctjr c jmpl d mrcd hmlgbl l c. b) El vlr fíic d l ctrucci, crrpdrá l vigt pr mtr cudrd MINVU, icluyd l ct idirct d jcució, y pudid cidrr dprcició. S utilizrá tbl d ct uitri crrpdit l trimtr y u ctgrizció i prcd-. c) L ct d jcució hrá b l tbl dl clgi d rquitct d Chil y timd rcrg dicil pr ccpt d pcilidd técic -i prcdt-. L iguit rcudr mutr:.- L fctr d jut pr ituci pcil, cttd ivribilidd d ct prmdi, dd qu l uprfici y u gmtrí rgulr, qu xit ccidt ggráfic y qu l ptró dl lt hmlgbl l trr dl tr grl. Fctr d jut Fctr Suprfici Fctr frt fd Fctr ltur Fctr c xcpcil Fctr prm. d jut INFORME TSCION INMUEBLE

6 Ju Lui Mr Rdríguz rquitct Tdr / I.C Rl 444 Rgitr Cultr MINVU 2.- Ár hmgé hmlgbl l c, dd l mitd dl vlr prmdi d cmprvt p pr m2 gú cttr SII. S crrig l vlr d l UF ctul. ÁRES HOMOGENES VIGENTE (24) CORRECCIÓN UF 224 r Hmgé H Vlr $/m2 ÁRES HOMOGENES $/M2 RSS 2.46 RSS HBB 29.8 HBB 29.7 WSS WSS HBB.286 HBB.849 WSS WSS Prmdi $/m2 2.8 PROMEIO $/M Prmdi c jut 2.8 Prmdi c jut UF FCTOR CORRECCIÓN UF , El rcrg prctul d rcl pr pryct gú tbl dl Clgi d rquitct -rpct l rg d ct mtril UF-. Pryct gú C.. Rg 6-6 UF. Trbj prprtri.9% B. Pryct.4% C. Etructur.9%. Ipcció 2.8% % PROMEIO 8.% V. VLORIZCION SIMPLE Sid l prt tció dl tip técic cmrcil cidr cm primr fctr l prmdi d l ár hmgé cidrd hmlgbl l c-, cifr qu lcz l 2887 $/m2. Et últim rultd myr pr crrgir l fctr d rbj l % -plicd l prmdi d cmprvt qu rflj l ár hmgé-. L rultt d 774 $/m2 ctjrá c l cifr igulmt $/m2- prmdid d l c lccid l mrcd lcl d prpidd frt vigt-. S prt ctiució tbl d bi ríc frt, imilbl l prpidd álii y lccid dd b d dt pr l crrtj d prpidd. Et fi d btr u ct prmdi pr mtr cudrd frt d imubl- qu ctj c l cifr btid mdit l cálcul dd l tbl d vlrizció técic trritril prcdt. INFORME TSCION INMUEBLE

7 Ju Lui Mr Rdríguz rquitct Tdr / I.C Rl 444 Rgitr Cultr MINVU L c hmlgbl rctd l iguit: C Ttl $ Obr px $ Trr $ ár M2 lik $/m2 Trr d.cl/prpidd/prcl d m2 mi dvll cmi c vt mirdr d tliy i.9d2d f 7b9 4bb8648?utm_urc=dtilpg&utm_mdiu m=hrbutt_mb CL ?rch_trm=prclc&pg=&p=7&t_c=&t_r=2&t_pvid=7fb d86cb d.cl/prpidd/98 prcl m2 c rlct drd 26 cb 28ffdbb b d 4d86?pg=&p=&t_c=&t_r=2&t_pvid=d2 8f4 f cd.6 ct prmdi.7 prmdi c fctr d jut SII.7 Cidrd l prmdi l prt tbl d.7 $/m2 y l prmdi rultt d lcció d ár hmgé crc l c d 774 $/m2, tm u vlr fil dl mtr cudrd d trr, crrpdit 4762 $/m2, rultt d prmdir l cifr d mrcd c l dl cttr d ár hmgé -l qu rá plicd l tbl d vlrizció fil-. Vlr prmdi fil tirr $/m $/m2 NOT: Pr timr l ct d mtril d ctrucció br xtrir, cidr ctgrí d ctrucció MINVU, dd u ixitci irrlvci. Sól i fu prcdt plicrá vlr pr mtr lil d mr dicrcil. INFORME TSCION INMUEBLE

8 Ju Lui Mr Rdríguz rquitct Tdr / I.C Rl 444 Rgitr Cultr MINVU Pr últim cidr l tbl d l vlrizció fil - 7% br l ttl d mtril, rzó d ct d m d br cri pr jcutr l br d rquitctur -i crrpd-. - Itmizd d ct dicil pr ccpt d pryct itlció d br cmplmtri. - U ct timtiv d pcilidd y pryct d rquitctur UF/m2 -i crrpd l c-. - Vlr d br xtrir gú critri dl tdr ctut. - vlrizci gú tbl SII i prcd-. lcc prlimir. El prfil ctut ti hy i pr tr l futur, itré l prpidd td i igú impdimt pr llvr cb t trbj frm idpdit. 2. El tdr ti prl itré i prticipció l u qu hg d l tció.. Qu h ipccid l prpidd pr mdi d lvtmit GPS y dt prvi. L ifrmció qu prt vrddr, y h bvid d d imprtci. 4. Qu td l icvit y limitci qu pud tr l imubl y u vcidri tá mcid.. Qu l cclui y pii rfrt l ifrmció rqurid t ifrm h id prprd pr l tdr bj firmt, l cul hc lglmt rpbl d l prcici ctid l tció, cfrmidd l rtícul 22, dl Rglmt d Scidd óim. 6. L fctr d jut timd b itució tpgráfic cttd. 7. El ct pr mtr lil y l vlrizció d br d prviió d rvici rá critri dl prfil ctut. S ñdirá l ct d pryct prbd, dd u rlvci pr ccpt d gt y vigci i xitir-. 8. L prpidd tá ujt pl rguldr itrcmul vigt. S ifrm d cmbi qu pudi fctrl. 9. L cclui d u tció bjtiv l mdid d l pibl, hcid u d dt públic y lvtmit; t circutci implic ulidd d pibilidd d vrició pr rz d ídl cil grl.. Crrpdrá l mdt xtdr l crtificd d hiptc, grvám, prhibici y litigi. dmá rá l prpitri qui prcur d l cpi vigt d dmii trcr. CONTINUCIÓN TBL E VLORIZCIÓN. INFORME TSCION INMUEBLE

9 Ju Lui Mr Rdríguz rquitct Tdr / I.C Rl 444 Rgitr Cultr MINVU. CURO E VLORIZCION. Prdi y mtril Itm Sup. m² $/m² UF/m² Ttl $ Ttl UF Lt 6.29, , , , Mtril ctrucció -,, Subttl br y mtril , , 2. Pryct y ctrucció Itm Sup. m² $/m² UF/m² Ttl $ Ttl UF Pryct rquitctur, -,, Ejcució br, -,, Pryct pcilidd, -,, Subttl prfil y mtr,,. Obr xtrir Itm uid. / m.l. / m2 $/U UF/uid. Ttl $ Ttl UF Crc,,, Emplm y cxió itri,,, Emplm léctric,,, M d br (jrl),,, Subttl OO.EE.,, 4. vlrizció Itm vid util SII $ / ñ ñ br Tt. $ x dc. Ttl UF br d rquitctur br xtrir 8 -,. TOTL VLORIZCION FISIC , , B. VLORES E TSCION ITEM % Ttl $ Ttl UF VLOR TSCION , , VLOR SEGURO PREIO % , , VLOR SEGURO CONSTRUCCIONES Y OO. CC. %,, VLOR LIQUICION 7% ,62.6,26 Vlr UF , INFORME TSCION INMUEBLE

10 Ju Lui Mr Rdríguz rquitct Tdr / I.C Rl 444 Rgitr Cultr MINVU C. RESULTOS:. prtir d l prámtr utilizd, l rultd rrj u vlr b dl trr 4688 UF 2. Cidrd l uprfici dl imubl y dvlrizció; l pryct y mtril tim UF. Cidrd l vlr d l UF l fch, l mt d tció tim $ E x d t ifrm trg dcumtció d rpld l prámtr plicd pr l tció.. COMENTRIO FINL E VLORIZCIÓN: Etd urbizd y jcutd l br d ifrtructur crrpdit l cc y rvici - tr imdit d l br- y xitid lbr d igirí y rquitctur y rlizd y óptim cdici (cidrd i jut d vlr pr u fch d jcució) tim u icrprció fctibl l mrcd. El vlr prmdi dl prdi, dfiid bj l mtdlgí d ifrm, cidr mdificci l bj l prcir ituci qu rquir l plicció d fctr d jut SII. Tmpc ctt l prci d br d rquitctur ujt dvlrizció. J U N - L U I S M E N R E S R O R I G U E Z Tdr: Rl 444 Rg. Cultr MINVU Prfió: rquitct/ I.C..867 INFORME TSCION INMUEBLE

11 Ju Lui Mr Rdríguz rquitct Tdr / I.C Rl 444 Rgitr Cultr MINVU V. COMPLEMENTO E NTECEENTES TECNICO-LEGLES. Rgitr tdr 2. Crtificd d vlú. Crtificd d dud tributri 4. Crtificd xció d xprpició. Pl plcht SII 6. Plt Ggl Erth 7. Plt Ggl Mp 8. Plt qumátic dl lt 9. Plcht LIR. Ftgrfí. Pl rguldr xtrct z plicbl l lt- 2. P.R.C. Ordz xtrct z plicbl l lt-. Pl d ár hmgé 2 4. Tbl d jut SII. Tbl dvlrizció SII 6. Tbl d ctgrí d ctrucció 7. Tbl d Hrri C INFORME TSCION INMUEBLE

12

13

14 Fch d Emiió: 2 d Fbrr d 224 CERTIFICO E VLÚO FISCL vlú p dl PRIMER SEMESTRE E 224 Cmu : OVLLE Númr d Rl d vlú : 8 ircció Nmbr dl bi ríz ti dl bi ríz : COM G LCONES HJ B PL LM : GRICOL VLÚO TOTL : $ VLÚO EXENTO E IMPUESTO : $ VLÚO FECTO IMPUESTO : $ El vlú qu xplicit t dcumt l qu crrpd l tcdt rcpild pr l Srvici l prt prc d rvlú 224 y qu cidrrá, d xitir mdificci l cttr d l bi ríc, l prc d xhibició qu rgul l rticul 6t d l Ly Nr 7.2. S rcurd qu l prtuidd pr dducir vtul impugci l vlú dl prdi dtr dl plz qu tblc l rtícul 49 dl Códig Tributri. Pr Ord dl irctr CERTIFICO GRTUITO /

15

16 N Crtificd: 294 Ifrm Situció d Imubl Stig, 2 d Fbrr d 224 Et Srvici ifrm c t fch qu: Imubl ubicd COM G LCONES HJ B PL LM d l cmu d OVLLE, Rl d vlú Nº -8 cutr NO FECTO EXPROPICIÓN pr SERVIU d Cquimb. S xtid l prt ifrm licitud JUN LUIS MENRES RORÍGUEZ, pr r prtd CHILE RELTY PPRISL. Emitid d cfrmidd c l diput l rticul y 2 d l Ly y 7 d l Ly Ofici Virtul Itrt Cjr Virtul Itrt Ct d l Slicitud: $ Códig d Trcció: B4866B7 Si l úmr dl imubl dl Rl cultd cicid c l umrció d l prpidd dplgd, dbrá licitr u crtificd d umrció l dircció d br d l muiciplidd l qu prtc l prpidd. Ifrm pr l imubl ubicd COM G LCONES HJ B PL LM d l cmu d OVLLE, Rl d vlú Nº -8, mitid : Stig, 2 d Fbrr d 224 Cjr: Ofici Virtul Itrt N Crtificd: 294

17 Mp dt OpStrtMp ctributr ti GRICOL Cttr Vlrizd vlú Ttl $ vlú fct $ vlú Ext $ vlú p dl PRIMER SEMESTRE E 224 El vlú idicd h id dtrmid gú l prc d tció ficl pr l cálcul d imput trritril, d curd l lgilció vigt, y pr tt crrpd u tció cmrcil d l prpidd. Rvlú grícl 224 Ár Hmgé RV NO grícl 222 L ifrmció pcil ctid l rfrcil. (+) Ifrmció pcil lmcd WGS 84, prycció UTM, hu 2 Sur, 7 Sur, 9 Sur gú crrpd. Cp vctril d límit d prpidd rurl, fu grd pr CIREN, prtir d l pl álg dl SII br Ocultr imág tlitl rtrrctificd. L cp Ár Hmgé dl Rvlú SNE 224 tá dtrmid d curd l b d dt cttrl dl SII vigt l gud mtr d 22, pr l qu d , :47 (+) Mp SII CRTOGRFI IGITL SII MPS + - Ctálg Mp Igrr Bucr Cmu Bucr Rvlú TO PREIL Cttr Lgl Cmu Bucr ircció Rl Prdil Bucr Rl Rl Prdil: OVLLE -8 ircció Nmbr d l Prpidd COM G LCONES HJ --B PL LM Ubicció Rvlú RURL RV GRICOL 224

18 2 d , :47 Mp SII 2 rflj mdificci ptrir y l mt d vlr m d trr tá xprd md cil l SEGUNO SEMESTRE E 22. L cp Cmu-Sctr dl Rvlú grícl 224 dtrmi l vlr d trr pr cl d ul md cil pr hctár xprd md cil l SEGUNO SEMESTRE E L cp d Ár Hmgé y l vlr dl m d trr ( md cil l SEGUNO SEMESTRE E 22) dl Rvlú 222 tá dtrmid d curd l b d dt cttrl dl SII vigt l gud mtr d 22, pr l qu rflj mdificci ptrir. L cp Ár Hmgé dl Rvlú d iti dificd, prpidd bdd y pz ltrr 22, tá dtrmid d curd l b d dt 2 cttrl dl SII vigt l gud mtr d 22, pr l qu rflj mdificci ptrir y l mt d vlr m d trr tá xprd md cil l SEGUNO SEMESTRE E 22. L cp Ár Hmgé dl Rvlú d iti dificd, prpidd bdd y pz ltrr 22, tá dtrmid d curd l b d dt 2 cttrl dl SII vigt l gud mtr d 29, pr l qu rflj mdificci ptrir y l mt d vlr m d trr tá xprd md cil l SEGUNO SEMESTRE E 29. L cp Ár Hmgé dl Rvlú d iti dificd, prpidd bdd y pz ltrr 29, tá dtrmid d curd l b d dt 2 cttrl dl SII vigt l gud mtr d 28, pr l qu rflj mdificci ptrir y l mt d vlr m d trr tá xprd md cil l SEGUNO SEMESTRE E 28.

19

20 t dl mp 224 d , 9:22 km 44'4."S 7 '."W - Ggl Mp 44'4."S 7 '."W

21 2 d , 9:22 44'4."S 7 '."W - Ggl Mp 44'4."S 7 '."W Idicci Gurdr Crc Evir l tléf Cmprtir Ovll, Cquimb 7F9+MC9 Sc, Ovll Ft Ft

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 PLNO E PRECIOS E TERRENO REVLÚO E BIENES RÍCES NO GRÍCOLS CORRESPONIENTE SITIOS NO EIFICOS, PROPIEES BNONS Y POZOS LSTREROS 2 COMUN E OVLLE µ µ SERVICIO E IMPUESTOS INTERNOS IRECCIÓN REGIONL E L SEREN EPRTMENTO REGIONL E VLUCIONES HBB29 COMUN: LÁMIN OVLLE 82 / ESCL: : RS4 9 S PLNO E PRECIOS E TERRENO REVLÚO E BIENES RÍCES NO GRÍCOLS CORRESPONIENTE SITIOS NO EIFICOS, PROPIEES BNONS Y POZOS LSTREROS MBB HBB RSS2 6 Rut 6 6 Rut 4 4 Rut RSS RSS WSS42 24 CBB8 6 HBB L S r L r S L S r XBB7 S r L S L r L S r L S r L S r S r r S S r r S L S r L S r L L L L L S r WSS92 RSS2 RSS6 S L r 628 L S r L S r L S r 628 r L S r 49 L S WSS4 XBB2 L S r L S r IMB9 L S r VBB8 L r S 9 L S r 8 L S r 64 VM B S / L S r WSS24 97 C ll b 62 j 98 t g E l I l t i 98 - Hu m O r ll El 64 r 6 Ig i 6 ll 4 c ió T r B q R m ír t m l P L 6 64 l m Hu rld m 64 E c ió z t -H u rt u l z v 6 r P r 4 Cir cu u d S / 68 pc l rt itu di r ril L g l t i Ig El v 62 6 F rr c Cir cu H u m 6 4 HBB lt r S L C d VMB7 d S r g t -H u C v lm rt u r P r RSS2 Riq u ld m L 67 6 WSS t lt S r T r p c 62 S rg S / m c - Hu rr t qu 622 c ió c S l F VBB8 v T r p Cir cu i El I g i 6 L rril l t tu d gi L P l rt z i l Pñ fil M u 4 S t qui S / qu i t S S/ r L Liri m R L r B vt l B v 68 t R m r l XB29 B v t P rr y d V i tr S y i Luc 4 6 S/ W l d G rc S rm J r í P 64 ch c g i lv t r E. z R rd C. t r í lo XB29 c V r P t rm u u g l uil 6 L T rr 4 4 Ci c l i f ñ lp u M z r tí 6 M y N ll L T rr r M Tr u l z V Tr C. l L T rr U 4 8 W r i t d b r H ui t S / 9 S/ y r z ír Ju li II P i N P J u 4 r i XV I l II t 4 6 z P L G r g P ri S / 4 6 L P z r ch C rd L P z L z P L HB B 2 48 t P i Rt Vi c Lu i 8 2 u lv d S p L r L iz rr P tric i 49 i Mr í l 76 J ég ll y XBB22 7 L fg 42 t N t S / d ld S 9 6 v u l t R L 8 S/ t O ri F m z d 4 4 z P L i k r v i rs t B u 8 l Ig ri C El i 9 F m r í M 9 m Y g T má S/ S c h z 9 W SS r ich C l L z ch S d ld S l l b C i l M ri c P t U 74 E 4 ñ L P S/ c XMB4 7 u P t / C b Ptr rill S/ 76 7 ci l l l 92 9 t m L m R 72 S/ 84 Bl r l t m R 8 di F 2 7 G l S/ l m M i té L z S / lic h r C L SSS44 u m z XMB9 42 c h 4 ui S 8 68 c d 4 ll ld t M S t q S ri ll r c 4 u i 7 Q 74 L ch S / R. H rt ci Trr d S / t C r 47 P r t l 6 t C z z l G bl P 6 r lf r y 2 7 t L rv 472 t C rr l 2 26 I d r S/ G b r rí C t M ir El M d r r L ur 2 H S/ r C rm r S i Cr 89 lli L 87 li 82 c z C i v r P G P iz r y L uid q Or 4 6 li l L L 42 ig c í 7 rc L ur qui 6 7 B ili d r S t J. 6 6uy cá G t fg t G b r 8 HBB 42 6 c ió rr 4 L d M Primr lt ll rd r d d R ic h 27 L Pi m i t g P iz l m L P l L ur P r d r l C lv ll b B XB r rr r ld G l O lm 6 G u r P rt ur O v R f E li v d C S t Ju L Putill 78 r G b rr ri d 2 6 rd t 7 78 ld 6 6 uc im d P iz r 8 9 G ll Lui ui ig S/ 78 6 S / ui t ig 2 i 42U rib B. r 6 Y g 42 S / G 6 r l z t 7 47 M p u vi t c Tu 6 6 ríg ll rm 4 r ru ty ll E ul C 42 z HMB í d R V. i i im L l d T g R pt d 8 6 r G l HBB22 rt Sé 8 b B ui f c 67 rr P 2 6 r 4 rr H t tm 4 Vic l pu i d 42 r ti d Cr Gu 46 M S/ 4 z L 4 HBB2 2 ll y N C til 2 4 T uqui Nic l m O HBB8 G óp 77 z L 4 d 289 ri 2 P ur rt z 2 L Put ill Tuq ui r T g rit S/ IMB28 L F 9 6 tt v id W 449. l M m 6l F lr 44 li r C t r ir z 448 ElM 62 t m i R O ri uir r ic P tr z ti 66 lf 444 ri g N c r ll HBB8 li S ilv l l 7 B M 48 l ric ci Er Pl 9 6 XM El 48 V id g F d 627 l d Lu rr 6ilv i P iz S ill 6 ió Tcp r g 468 V d 4 r y d i g N L 7 z l l C l Pr l í 46 r M b 9 6 d ir d P é r 4 i.t 4 Fr t ñ c L u l 2 S/ N ib m 47 d Mig rg gu U ri 47 H dr g 4 E p W r d rd V 62 4 P t f l M CM 6 46 pt im B r ñ pil El M li 44 g d 8 z XBB66 4 P Cv rg J c ió ri v Nu S ur 7 6 pl g T c t y Ju á J il L Plm XBB2 l O l g p S / 2 E d Lui Tuc l P r 26 u 77 4 il l uc Sé z d r r t ri p Z 44 4 lv V ic rd 7 24 R Q u r t 8 2 it R J r 8 24 m d l P u 26 Ch lb 4 d r t g Yu 47 N lly Mrtí z Lir dr 6 B 4 j ig HM 6 6 XBB 7 rl C 66 t 27 rí g c i 2 c d v d E 2 m lm gu L 4 6 t C d 8 22 l iv 24 r L 9 2 P 2 V tt lm z d M á r tí y c u t lz M ll y N rt N d R B d 27 XMB tt O ri T ir 6 S / z ti i 6 B HM c u r F 2 24 v R g u z t l J. G r t ifu. C J. V P uirr 2 29 y tt HB g Yu g Yu 4 22 G c ió z B ru M rt 9 l g rruti u U bl M B X Mig B XB il l u r c ipú E.L 2 M HBB4 M gu 7 W il tur r r 2 r 7 c i 62 Z g t 287 L V ic y tt 6 rd 286 r z ll M ri t T H u d C t u Riq E du 24 lm 288 L r dr t r r 4 9 F u S 44 i uc B rr L r rt N lli P hi XBB76 28 l C g i y uc L B rr L lm bi t f P p L F ri t d V l rt ur t rd C P 9 r ru C tr S/ 4 26 S fí Mr 4 g J rlt 478 Prlt P 478 im 4 44 z 477 V 478 Trr j d R r i lf r 4 H lm S/ Tuq ui fi P i ib 4 49 z P l m M J L rr S / 46 7 z ti B 6 d m i P S / 2 4 CBB8 r H i cl ti 44 v G G u 4 4 l M t u z 29 t u 4 B 4 lf L V g I rt N 27 EBB i P ri ri q H b C 29 E. XI t J qu il 4 ir T HBB7 4 L tl ti C m l it r l M M CB ri ck M 7 26 í iz V l 2 l t br i O r c r rr ll ó li r 7 i c i guir r r ic g b C i pil 9 O ri ti L t 6 9 T c z ti uñ V l HBB9 b r ru í 4 2 d r ri b l m d F 6 22 l ri S / uim uc u iz P gu 2 Lill ld 22 b P r 42 H q C r Mig d mu 29 E l 2 g u uc L B rr 9 CBM l L P P c 69 B 2 i 7 t ri rd 2 4 u f uc 2 9 dr Pr ry z qu ñ XMB d 77 Ed rr L z 27 B i lp 68 V ic O. 2 u r 9 l HBB 2 il C m 9 r t l ó c Lib 2 g dr P b j C u t S v r M EMM64 d O r v Ri z 8 tr C l v N l c. W i 8 9 t d z 88 r 29 r l r br t r u 97 6 G 8 T li z b m i m g pt S v l L XBB76 g E d d v C ri g d C L R R. i v r c l N r 6 Id Nu z l z O S / r ud P b Pdr 9 28 G V d 9 4 l 48 b V id H. lv 27 rr l g 9 L 7 l t 4 R c 2 42 rá u J. d 4 t 72 B 2 HB B XB 66 B C ri d Pi d M M l u 8 S/ Nu ñz M r í rc d c 44 g L C M d G. C ru ch E l rd t 2 7 rc M VBB Lil l Eub i d lm r r l C r t c r M 6 4 ur f 6 F 4 46 C r t u 49 7 Ch 79 ó g ll N 4 49 r m c c ió B m R ic r Mir tí 4 26 C id 72 l 26 d r E l Mir 4 78 rm C r i 79 uz r 2 M I p c t r C rl R drig M z lv 77 y z R r y i Iv á z m ir 77 z F m r tí c r ll N d 7 t El C r lfr B. 7 S / 26 l ll é M r gi M ll y N rt C S b l T gu 4 26 r C b Ju á B m O l r M. C 99 7 XBB E l J é d j t z c 62 9 c i 2 t v R i G c d g y Yu S / t Cr i ti G 2 E u r iq i 4 id ls i r k z 47 M 42 g 87 IBB 4 r tr 7 72 S Ill Cu P S RS S / r d Ric C r l t ic B M V g ri qu El B lb i 79 Mri J r t it im 79 r d Mir p i T d H lm v 7 78 J c P p 7 lm EBB2 S / u HBB9 l XBB7 S / 26 ri 26 t r ir d i r rm g v T 76 6 Ed XMB El M r Elñ Mird L Fu jl i d S/ 27 L im Crv dr r v R d r r i ill Gu ur Nu rp d Mir v rm 79 N u 79 bc y c ió B. 9 7 T rr g gu T L d p c i d C rd 82 M CM HMB6 4 d t 9 7 d H. Jc G rm S / ir El M im L Pr l 9 7 c S / r i ill Rí XMB i Gu r z lv r z E i d r 26 im lc d im L L 9 7 iv r l R L g ch 2 I c ió Bu 2 ru l l Pr XMB26 ld lc 79 g S/ 79 S / t G 62 ri 2 28 qui El 2 28 uid lm B EM im i t ur J im 9 9 hr XBM4 87 im L S r C c h ill T r 28m lc u 28 B S m d j l d z Mir XB ri im L E m Cu r v p S S h c El 8 P c k 47 rt 9 M u l M 8 Ch B u l t v i M Id L ll C ir z y c k 2 27 L T m XMB8 Ci L uñ 92 9 El 2 m Cl d ril M V ic 7 uñ 94 rr T V ic 87 HBB2 d 7 r fl ir S/ C r ch r t 6 B V ic 4 28 S S Lib 9 B HB d 28 d ld 9 t v i r r c 6 8 R iq p r T S/ z 79 9 r t c d c 87 g Lib it ll v t v i y i HM 8 c u riq M Lib T m 9 l B S B 2 HB 2 26 ll S 6 B P 2 l ll l á id t V 7 B H m il 99 g l ch 28 B 22 2 C l id 7 8 S / t i S P 9 27 S r V i r 2 l r v S m g d G V t C 97 l 2 2 d ld m 42 u I l t XB Lim h Ló vid rm C c 248 G ru 42 il Ch E 24 r 98 S / l c 29 G ru m 2 r t B l mó r r c 6 P t R C ic i c l á gg L S / il Ch ru 22 2 S / 26 z 229 r 96 2.K p 26 ió c C d.c Ló d pc ó d l b C p r l c r qu B d 249 g 27 S 262 b m r ic d p i E t C r m p T L r l C t M Y té r 22 m R 2 rg T. Ur m d S 22 E ld t r z S l r ñ Nu R. M Mic C Sp P d l r i t C b c c Fu 4 v B l E 22 2 L 242 c d Nu 6 r S 224 l 22 u hu Bu g l 7 rl C d l T z 28 c z pu i ll 4 XMM7 P l 24 R t S br M H m M 42 M i g V J El r M r T M c r r d i S z mó R 42 y II X II 4 42 M rc y S id d ld B ll b i hi uc 8 S / 7 i 4 m L 47 l c 4 l it ic S rm C S 29 i l Vlíz y 7 r 4 rt m Hu 6 4 p C r T ui t Mtr J : r ic 4 Pz lic h 69 ó l R l chr C 4 Prz C li L L X V t 7 Pí dr L ui 7 l Vict r di mi H S/ S / 9 9 g t L T r 4 G rz ri 6 4 L 22 M il z 8 S / 9 C m 46 ñ fil M ul P ic ic lc id Vqu rd L H 47 P XMB97 J rg C L 6 46 L 6 lf 6 L HBB2 r l r r 4 4 im C x M 4 c 22 L G t vi rb S Juá r 24 tr 4 Qu 467 m Cu 2 2 r 9 T r fl El 7 P 9 S/ 46 d l rc T L 724 ui C 727 g 7 L L 9 4 S J é Fl 9 ic 9 L i S Jrg r S l H 9 87 L lli 9 2 t i b Si Ju l S / Lu HMB y SS R Ju r u 4 v XBB WSS r l H 7 t Cir cu Mrtí Piz ó 78 Si i S/ m 9 Ig R 9 El i 9 b C t d r L ur Pi z rr 28 r r Gb r 2 t C t C B IM 62 r RSS El l R j m b hi C L c XBB Hu B rb HBB27 67 j Rí r B l R 66 El p j 47 r r 7 Hu rt d i l R 682 R í rb 47 El Ch Tu 2 Ri 29 L HBB Ri S / S/ r 6 4 r 4 47 P 47 x tr i c i p di t G rc i 47 S/ 47 r u j S l 47 c El R Hu i t l b T il IM L C hi m b B L 478 Rí VM Cl 47 p Ri R i Ch S/ IMB El R l j B 47 im Ch L l j E l R HBB El R l j b 467 S / S/ C r r b r d C b ll im L Ch S / 46 uit qu i r d C b ll 4 C rr 8 d ll C b 46 6 b P C 48 r C rr 8 r d C rr S / 8 ll i C uit r d P C rr ll b qu rr C r d C b ll WSS6 69 q ui 69 uit P 4 t Ru t 4 6 Ru i qu P 4 uit Ru t Ru t 6 Ru t 4 RSS82 qu i 4 Ru t P uit Ru t P uit qu i 492 P uit qu i RSS 6 P uit qu i P uit qu i 6 P uit qu i P uit qu i P uit qu i 94 P uit qui 6 P uit qui P uit qui 6 6 P uit qui P uit qui 6 6 P uit qui Mtr 4. :7. 6 RSS2

32 NEXO N 2 TSCIÓN E TERRENOS CONSIERCIONES GENERLES: Cud u dtrmid imubl prt crctrític qu l gr u vrició rpct dl vlr uitri d trr tblcid pr l Ár Hmgé qu ubic, y ét crctrític cutr ñld l fich dcriptiv dl Ár Hmgé y tmpc cutr cidrd l dtrmició dl vlr uitri d trr fijd pr t l pl d prci cmul, i v rfljd l cficit guí plicd l trr, tcdt qu cutr ñld l x N prbd pr l mim rlució qu prub l prt x, plicrá l imubl, u cficit crrctr pr jutr l vlr dl trr gú l itució prticulr qu l fct. curd c l trir, l vlú d Trr tá dtrmid d l iguit frm: vlú d Trr ($) = VTH ST CG CCTF d: VTH: Crrpd l vlr uitri d trr igd l Ár Hmgé ($/m 2 ). ST: Suprfici d trr (m 2 ). CG: Cficit Guí d Trr. CCTF: Cficit Crrctr d Trr Fil. Pr l dtrmició dl Cficit Crrctr d Trr Fil, cidr l iguit fctr qu pudir fctr l imubl: - Cficit Crrctr pr rlció Frt Fd. - Cficit Crrctr pr Suprfici d trr. - Cficit Crrctr Excpcil. - Cficit d jut pr ltur d l dificció. L cdici cidrd pr l plicció d t fctr y l dtrmició dl Cficit Crrctr Fil idic l put 2 y d t x.

33 2 CONICIONES PR L PLICCIÓN E COEFICIENTES CORRECTORES L VLÚO EL TERRENO: 2. COEFICIENTE CORRECTOR POR RELCIÓN FRENTE-FONO (CFF): COCIENTE FRENTE FONO (mtr d frt / mtr d fd) COEFICIENTE CORRECTOR POR RELCIÓN FRENTE - FONO MYOR O IGUL,, MYOR O IGUL,2 Y MENOR,,9 MENOR,2,8 El fd d u bi ríz clculrá cm l ccit tr l uprfici d trr y l mtr d frt. El frt d u bi ríz crrpd l lgitud d l lí ficil d l prpidd, pr dd cutr u cc. E c qu u bi ríz tg cc pr má d u ví, cidr cm frt l d myr lgitud. FFFFFFdd (mm) = SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS tttttttttttttt (mm 2 ) FFFFFFFFFFFF (mm) N plic l cficit d t tbl : - Prdi cuy uprfici d trr myr d vc l rg máxim d uprfici dfiid pr l H. - Prdi cgid l Ly N 9.7 br Cprpidd Imbiliri, tt uidd vdibl cm l bi cmú. - Prdi cgid cjut rmóic. - Prdi td c má d u lí d trr. - Prdi td mdlidd pdr/hij. E qull bi ríc ubicd cmpltmt ubul, l uprfici d trr tr rá l prycció plt d td l ivl bj br l ul, gú crrpd. Sbr t uprfici pryctd, l frt d l prpidd crrpd l myr ditci mitr qu l fd clculrá d curd l fórmul trir. 2.2 COEFICIENTE CORRECTOR POR SUPERFICIE (CS): S plicrá l cficit crrctr, gú l uprfici rprttiv d trr dfiid pr l Ár Hmgé qu ubic l imubl, rgitrd l Pl d Prci d Trr, d curd l iguit cdici:

34 CONICIÓN COEFICIENTE CORRECTOR POR SUPERFICIE Suprfici bi ríz mr igul qu l rg máxim d uprfici dfiid pr l H., Suprfici bi ríz myr qu l rg máxim d uprfici dfiid pr l H y mr igul qu diz vc l rg máxim d uprfici dfiid pr l H. Suprfici bi ríz myr qu diz vc l rg máxim d uprfici dfiid pr l H y mr igul qu vit vc l rg máxim d uprfici dfiid pr l H. Suprfici bi ríz myr qu vit vc l rg máxim d uprfici dfiid pr l H y mr igul qu trit vc l rg máxim d uprfici dfiid pr l H. Suprfici bi ríz myr qu trit vc l rg máxim d uprfici dfiid pr l H y mr igul qu curt vc l rg máxim d uprfici dfiid pr l H.,8,7,6, Suprfici dl bi ríz myr qu curt vc l rg máxim d uprfici dfiid pr l H.,4 N plic l cficit d t tbl : - Prdi cgid l Ly N 9.7 br Cprpidd Imbiliri, tt uidd vdibl cm l bi cmú. - Prdi cgid cjut rmóic. 2. COEFICIENTE CORRECTOR EXCEPCIONL (CE): Si u dtrmid bi ríz, prt u miuvlí dbidmt rpldd pr l mdi d prub qu dmutr bjtivmt l cdició d mr vlr dl imubl, cm imim l itució l fctr qu rigi t pérdid d vlr, prduct d crctrític prticulr d lgu itució pcil qu l fct, qu mrit l plicció d u cficit crrctr qu rcj t miuvlí, l cul cutr cidrd l dtrmició dl vlr d trr tblcid pr l Ár Hmgé l cul mplz, i cutr idicd u fich dcriptiv crrpdit, dbrá plicr u cficit crrctr xcpcil, gú l iguit tbl:

35 ESCRIPCIÓN PORCENTJE E FECTCIÓN E L SUPERFICIE E TERRENO EL PREIO COEFICIENTE CORRECTOR EXCEPCIONL Prdi c dficici d ccibilidd N plic,8 Má d 7%, Prdi fct rvidumbr d p Má d % 7%,2 Má d 2% %, d % 2%,7 Prdi quipmit ubtrrá bi cil d u públic N plic, Má d 7%, Prdi c prhibició d dificr, tblcid l rpctiv Itrumt d Plificció Trritril (IPT)(*) Má d % 7%,2 Má d 2% %, Prdi c dti pricipl hbitcil, clidt burl, dfiid pr IPT Prdi c dti pricipl hbitcil, clidt cmtri Prdi c dti pricipl hbitcil, clidt cárcl Prdi c dti pricipl hbitcil, clidt tdi d fútbl Prdi c dti pricipl hbitcil, clidt prpidd dclrd bdd pr crt Muicipl Crrctr pr uprfici ctrlizd - Sld prdil dclrd Crtificd d Ifrm Prvi trgd pr l OM rpctiv Crrctr pr uprfici ctrlizd Mcrlt c uprfici d trr dd... m 2. Crrctr pr uprfici ctrlizd Mcrlt c uprfici d trr myr.. m 2. Crrctr pr uprfici ctrlizd Mcrlt c uprfici d trr dd... m 2. y myr vc l rg d uprfici myr dfiid pr l ár hmgé rpctiv. Crrctr pr uprfici ctrlizd Mcrlt c uprfici d trr myr.. m 2 y myr vc l rg d uprfici myr dfiid pr l ár hmgé rpctiv. Ár vrd públic dfiid l rpctiv IPT (*) Ár vrd Privd dfiid l rpctiv IPT (*) d % 2%,7 N plic, N plic,8 N plic,7 N plic,8 N plic,8 N plic, N plic, N plic,2 N plic. N plic, N plic, N plic,2 Crrctr pr uv br d urbizció N plic Myr, Cció mrítim, ctr ply N plic, * fiid IPT pr rgim gubrmtl cmptt.

36 L plicció d t cficit trg l c qu l vlr ficl tblcid y rcj l miuvlí prt l prdi. Cud l miuvlí bjtivmt crditd crrpd l cul dfiid l prt x, pdrá imilr u crrctr quivlt. L plicció d t cficit trg frm cpultiv, i u imubl prt má d u d l ituci dtlld l tbl trir, cidr l mr cficit. N plic l cficit d t tbl : - Prdi cgid l Ly N 9.7 br Cprpidd Imbiliri, tt uidd vdibl cm l bi cmú. - Prdi cgid cjut rmóic. 2.4 COEFICIENTE E JUSTE POR LTUR E L EIFICCIÓN (C): Si u dtrmid Ár Hmgé cxit dificci d lt y bj ltur, cidrd cm bj ltur dificci mr 6 pi, pdrá plicr l trr u jut pr ltur d l dificció d mr d quilibrr difrci d vlr d trr tr imubl c dificci d lt y bj ltur, pudid prtr l iguit ituci: 2.4. Cficit d jut mr qu,: t fctr d jut l trr plic l prdi qu cumpl l iguit cdició: Bi ríz ubicd l cmu y ár hmgé idicd tbl, cuy dificci mr 6 pi. Cmu Ár Hmgé Cficit d jut pr ltur Cmu Ár Hmgé Cficit d jut pr ltur NTOFGST CM2,7 LS CONES C,6 NTOFGST EMM44,7 LS CONES C7,2 NTOFGST H49, LS CONES C4, NTOFGST H, LS CONES C,4 NTOFGST H, LS CONES C4,62 NTOFGST HBM87,7 LS CONES C89, NTOFGST HM,8 LS CONES CM7,46 NTOFGST HM,7 LS CONES CM49, NTOFGST HMB6,7 LS CONES H4, NTOFGST HMM,9 LS CONES H7, NTOFGST HMM,7 LS CONES H6, NTOFGST HMM6,9 LS CONES H2,47 NTOFGST HMM7,8 LS CONES H84, NTOFGST HMM49,6 LS CONES H9, CONCÓN HMB6,27 LS CONES H92,46 ESTCIÓN CENTRL XBM72,4 LS CONES H, L SEREN XM4,2 LS CONES HM, L SEREN XM67,6 LS CONES HM2, LS CONES C6, LS CONES HM8, LS CONES C4, LS CONES HM2,

37 Cmu Ár Hmgé Cficit d jut pr ltur Cmu Ár Hmgé Cficit d jut pr ltur LS CONES HM6, ÑUÑO HMM6,6 LS CONES HM79,68 ÑUÑO XMM24,7 LS CONES HM2,7 ÑUÑO XMM7,74 LS CONES HM9,68 PUENTE LTO CMB9,62 LS CONES HM4,6 SNTIGO CENTRO HMM,26 LS CONES HM74,7 SNTIGO CENTRO HMM4,86 LS CONES HM8, SNTIGO CENTRO HMM47, LS CONES HM9, SNTIGO CENTRO HMM49,6 LS CONES HM92, SNTIGO CENTRO XMM72,4 LS CONES X6,7 SNTIGO CENTRO XMM74,2 LS CONES X76, SNTIGO SUR CMM6,8 LS CONES XM6,7 VITCUR C64,77 ÑUÑO CMM2,68 VITCUR H7, ÑUÑO CMM7,68 VITCUR H8,4 ÑUÑO H4,7 VITCUR H2,6 ÑUÑO HM,4 VITCUR H4,7 ÑUÑO HMB,8 VITCUR H8,8 ÑUÑO HMB9,2 VITCUR H9, ÑUÑO HMB97,7 VITCUR H99,49 ÑUÑO HMM,6 VITCUR H6,4 ÑUÑO HMM2,7 VITCUR HM, ÑUÑO HMM7,4 VITCUR X7,6 E prpidd hbitcil cgid l Ly N 9.7 br Cprpidd Imbiliri, plicrá t jut l vlú d trr dl bi cmú.

38 2.4.2 Cficit d jut myr qu,: t fctr d jut l trr plic l prdi qu cumpl l iguit cdició: Bi ríz ubicd l cmu y ár hmgé idicd tbl, cuy dificci myr igul 6 pi. Cmu Ár Hmgé Cficit d jut pr ltur Cmu Ár Hmgé Cficit d jut pr ltur NTOFGST HBM8 2 ESTCIÓN CENTRL XBB,4 NTOFGST IMB64,7 ESTCIÓN CENTRL XBM7 9,9 CLM CMB6 ESTCIÓN CENTRL XBM6,7 CLM H6 4 ESTCIÓN CENTRL XBM76 8,2 CLM HB6 2 HUSCO HMB2 4 CLM HBB7 4 HUECHURB HB46 4,4 CLM HBB69 INEPENENCI CMB2,7 CLM HMB82 INEPENENCI CMM4 4 CLM HMB9 INEPENENCI CMM 4 CLM HMM98 6 INEPENENCI HM26 2 CHIGUYNTE HMB 6, INEPENENCI HM27 CON CÓN H4 2, INEPENENCI HM8 4 CON CÓN HBB29 7 INEPENENCI HMB6 2 CON CÓN HMB9,7 INEPENENCI HMM8 CONCEPCIÓN CMM8, INEPENENCI XBB CONCEPCIÓN CMM,4 IQUIQUE CMM 2 CONCEPCIÓN HMB28,2 IQUIQUE CMM6,2 CONCEPCIÓN HMB,6 IQUIQUE H94,7 CONCEPCIÓN HMB4,7 IQUIQUE H2,4 CONCEPCIÓN HMB,7 IQUIQUE HB42,8 CONCEPCIÓN HMB4,7 IQUIQUE HB76,6 CONCEPCIÓN HMM49,7 IQUIQUE HB, CONCEPCIÓN XBM62,4 IQUIQUE HM62, CONCEPCIÓN XMB6 6, IQUIQUE HBB69,8 CONCEPCIÓN XMB7 IQUIQUE HBB79,8 CONCEPCIÓN XMB26 2 IQUIQUE HBM4 2 CONCEPCIÓN XMB2,9 IQUIQUE HM, CONCEPCIÓN XMM27, IQUIQUE HMB8 2,2 CONCEPCIÓN XMM4,6 IQUIQUE HMB,8 CONCEPCIÓN XMM6,6 IQUIQUE HMB9,8 CONCEPCIÓN XMM9,9 IQUIQUE HMB4,7 CONCEPCIÓN XMM4,9 IQUIQUE HMB,6 CONCEPCIÓN XMM48,9 IQUIQUE HMM7 2,2 CONCEPCIÓN XMM,9 IQUIQUE XB28,6 CONCEPCIÓN XMM8,4 IQUIQUE XMB9 2 CONCEPCIÓN XMM6,4 IQUIQUE XMB46,6 CONCHLÍ HBB6, IQUIQUE XMM6 2 CONCHLÍ I7, IQUIQUE XMM98, COPIPÓ HBB 2 L CISTERN HBB 2,8 COPIPÓ HMB46 4 L CISTERN HBB, COPIPÓ HMB98 2 L CISTERN HBB9,9 COPIPÓ XBB6 2 L CISTERN HBB4,7 COQUIMBO HBB 2 L CISTERN HMB 2,9 COQUIMBO HM4 L CISTERN HMB,26 COQUIMBO HMB2 2, L CISTERN HMB6,84 COQUIMBO XMB2 2 L CISTERN XMB4 2,6 ESTCIÓN CENTRL XBB4, L FLORI CMB2,4 ESTCIóN CENTRL XBB29 4 L FLORI HBB 4,46

39 Cmu Ár Hmgé Cficit d jut pr ltur Cmu Ár Hmgé Cficit d jut pr ltur L FLORI HBB 4,9 ÑUÑO XMB86,2 L FLORI HMB 6,4 ÑUÑO XMM 2, L FLORI HMB, ÑUÑO XMM 2,89 L FLORI HMB2,6 ÑUÑO XMM29 2, L FLORI HMB2,8 ÑUÑO XMM9,7 L FLORI HMB28, ÑUÑO XMM9,68 L FLORI HMB6,9 ÑUÑO XMM9,6 L FLORI HMB62 2,96 ÑUÑO XMM94 2,2 L FLORI HMB8 ÑUÑO XMM9 2,27 L FLORI XMB4 2,4 OSORNO XMM8,7 L FLORI XMB24, PEÑLOLÉN HB7,8 L FLORI XMB7,7 PEÑLOLÉN HM,87 L FLORI XMM49,64 PROVIENCI CM,42 L GRNJ HBB8 4,76 PROVIENCI CMB2,49 L SEREN EBB8 2 PROVIENCI CMB92,9 LS CONES CB 2 PROVIENCI CMM2,7 LS CONES CMB48 2,6 PROVIENCI CMM8, LS CONES CMM 2, PROVIENCI HM4,24 LS CONES HB99 2,4 PROVIENCI HM47,4 LS CONES HMB2,68 PROVIENCI HMB,2 LS CONES HMB9 2 PROVIENCI HMB29, LS CONES HMB22 2,48 PROVIENCI HMM2,27 LS CONES HMB88 2 PROVIENCI HMM42, LS CONES HMB98 2 PROVIENCI XBB7, LS CONES HMM96,9 PROVIENCI XMB88 2, LO PRO HMB PROVIENCI XMM,2 MCUL HMB 2,2 PROVIENCI XMM,2 MCUL XMB4 2 PROVIENCI XMM7,9 MCUL XMB26 2, PROVIENCI XMM22, MCUL XMM4 2 PROVIENCI XMM4,4 MIPU HMB28 4,6 PUERTO MONTT CMM,2 MIPU XMB4,4 QUINT NORML CBB7 9,99 ÑUÑO CMM98,46 QUINT NORML HBB,8 ÑUÑO CMM99 2,74 QUINT NORML HBB8 6,69 ÑUÑO H48, QUINT NORML HBB2,9 ÑUÑO HBB8 2,2 QUINT NORML HBB4 4,78 ÑUÑO HMB 2,82 QUINT NORML HMB26,6 ÑUÑO HMB8,76 QUINT NORML XBB7 2,24 ÑUÑO HMB4,4 QUINT NORML XBB 4,42 ÑUÑO HMB2,8 QUINT NORML XMB6 4,92 ÑUÑO HMB4,22 QUINT NORML XMM4,7 ÑUÑO HMB8,9 RECOLET HBM8 ÑUÑO HMB68,4 RECOLET HM27 4 ÑUÑO HMB82,64 RECOLET HM4 ÑUÑO HMB88 2,7 RECOLET HMM ÑUÑO HMM4,4 RECOLET XM49 ÑUÑO HMM26 2,2 SN JOQUÍN HBB22,89 ÑUÑO HMM27 2, SN JOQUÍN XMB6 9,99 ÑUÑO HMM,22 SN JOQUÍN XMB49 8,97 ÑUÑO HMM76,4 SN MIGUEL CMB6, ÑUÑO HMM79,8 SN MIGUEL CMB64,2 ÑUÑO HMM89,7 SN MIGUEL CMB66 2,7 ÑUÑO HMM92,9 SN MIGUEL HBB2 9,7 ÑUÑO XMB8 2,2 SN MIGUEL HBB26,42 ÑUÑO XMB42,67 SN MIGUEL HM44,8

40 Cmu Ár Hmgé Cficit d jut pr ltur Cmu Ár Hmgé Cficit d jut pr ltur SN MIGUEL HM7,8 TEMUCO EMM98 6, SN MIGUEL HMB 6,4 TEMUCO HB42, SN MIGUEL HMB,62 TEMUCO HBB 2,4 SN MIGUEL HMB8,8 TEMUCO HMB86 7 SN MIGUEL HMB9, TEMUCO HMB97, SN MIGUEL HMB 4,7 TEMUCO HMB99 2 SN MIGUEL HMB6 2,72 TEMUCO HMB4 SN MIGUEL HMB7, TEMUCO HMB 2, SN MIGUEL HMB8,74 TEMUCO HMB2 2, SN MIGUEL HMB46, TEMUCO HMB 2,2 SN MIGUEL HMB6,92 TEMUCO HMB72 2 SN MIGUEL HMM47 4,6 TEMUCO HMM7 2 SN MIGUEL XBB, TEMUCO XMB4 4 SN MIGUEL XBB2 4,7 TEMUCO XMB6 2, SN MIGUEL XBB6 4, TEMUCO XMB8 SN MIGUEL XBB24 6, TEMUCO XMB 4 SN MIGUEL XMB68 2,98 TEMUCO XMB 2, SN PERO E L PZ HB67,2 VILCÚN XMB 9,99 SN PERO E L PZ HBB9 2 VILLRRIC XMB4 2, SN PERO E L PZ HMB22 2 VIÑ EL MR CMM78,7 SN PERO E L PZ HMB6,2 VIÑ EL MR HMB6, SN PERO E L PZ HMB8 VIÑ EL MR IMB 9,2 SN PERO E L PZ HMB66,6 VIÑ EL MR X2 2, SN PERO E L PZ XBB49,6 VIÑ EL MR X88,84 SNTIGO OESTE HBM2, VIÑ EL MR X8,27 SNTIGO OESTE HMB27 VIÑ EL MR XB2 2 SNTIGO OESTE XBB8 4,8 VIÑ EL MR XM,96 SNTIGO OESTE XBM4 2,4 VITCUR CB9,2 SNTIGO OESTE XMM 2, VITCUR CMB, SNTIGO SUR CMM29, VITCUR CMB,24 TEMUCO CM, VITCUR CMB24, TEMUCO CMB 2, VITCUR CMM6,7 TEMUCO CMB, VITCUR HMB2,96 TEMUCO CMM2 4 VITCUR HMM,2 TEMUCO CMM9 2, VITCUR HMM,8 E prpidd cgid l Ly N 9.7 br Cprpidd Imbiliri, plicrá t jut l vlú d trr dl bi cmú. Pr l Ár Hmgé ñld l put 2.4. y 2.4.2, cidrrá cficit d jut pr ltur igul,.

41 COEFICIENTE CORRECTOR L VLÚO EL TERRENO FINL (CCTF): El cficit rultt d multiplicr l cficit crrctr pr Suprfici y Frt-Fd, cmpr c l Cficit Crrctr Excpcil, qu pudir rgitrr l trr, plicád l mr d ll. El cficit í dtrmid multiplicrá pr l Cficit d jut pr ltur d l dificció tblcid pr l H pr btr l cficit crrctr d trr fil plicr. d: CCTF = [(FF CS) (CE)] C CCTF: Cficit crrctr d trr fil. CFF: Cficit crrctr pr rlció frt-fd. CS: Cficit crrctr pr uprfici. CE: Cficit crrctr xcpcil. C: Cficit d jut pr ltur d l dificció.

42 NUEV TBL E VI UTIL E LOS BIENES FISICOS EL CT... d 2/9/222 6:7 NUEV TBL E VI ÚTIL E LOS BIENES FÍSICOS EL CTIVO INMOVILIZO Nuv Tbl d Vid Útil fijd pr l Srvici d Imput Itr pr bi fíic dl ctiv imvilizd, gú Rlució N 4, d , c vigci prtir dl --2. NUEV VI NÓMIN E BIENES SEGUN CTIVIES ÚTIL NORML.- CTIVOS GENÉRICOS ) Ctrucci c tructur d cr, cubirt y trpi d prfil cr l hrmigó rmd. 2) Edifici, c y tr ctrucci, c mur d ldrill d hrmigó, c cd, pilr y vig hrmigó rmd, c i l. EPRECICIÓN CELER ) Edifici fábric d mtril ólid lbñilrí d ldrill, d ccrt rmd y tructur mtálic. 4 4) Ctrucci d db mdr grl. ) Glp d mdr tructur mtálic ) Otr ctrucci dfiitiv (jmpl: cmi, put, 2 6 túl, ví férr, tc.). 7) Ctrucci prviri. 8) Itlci grl (jmpl: léctric, d fici, tc.). 9) Cmi d u grl. 7 2 ) Cmit y jp. 7 2 ) utmóvil 7 2 2) Micrbu, txibu, furg y imilr. 7 2 ) Mt grl ) Rmlqu, mirrmlqu y crr d rrtr. 7 2 ) Mquiri y quip grl. 6) Blz, hr micrd, rfrigrdr, crvdr, 9 vitri rfrigrd y cci. 7) Equip d ir y cámr d rfrigrció. 8) Hrrmit pd ) Hrrmit livi. 2) Ltrr cmir y lumi. 2) Útil d fici (jmpl: máqui d cribir, ftcpidr, tc.). 22) Mubl y r ) Sitm cmputcil, cmputdr, priféric, y imilr (jmpl: cjr utmátic, cj rgitrdr, tc.) ) Etqu 2) Equip médic grl ) Equip d vigilci y dtcció y ctrl d icdi, lrm ) Ev grl ) Equip d udi y vid ) Mtril d udi y vid. B.- INUSTRI E L CONSTRUCCIÓN ) Mquiri dtid l ctrucció pd (Ejmpl: mtivldr, trxcvtr, bulldzr, trctr, ctrpillr, drg, xcvdr, pvimtdr, chcdr, btr, vibrdr, tcl, trr lvdr, tlv, mcim d vlt, mtr léctric, tqu, rdill, mld pvimt, tc.). 2) Bmb, prfrdr, crr rmlqu, mtr gli, grup lctróg, lddr. C.- INUSTRI EXTRCTIV (MINERÍ) ) Mquiri y quip grl dtid trbj pd mi y plt bficidr d mirl. 9 2) Itlci mi y plt bficidr d mirl. ) Trqu d rlv. 4) Túl mi EMPRESS E TRNSPORTE

43 NUEV TBL E VI UTIL E LOS BIENES FISICOS EL CT d 2/9/222 6:7 TRNSPORTE MRÍTIMO ) Nv y brc d crg grl, frigrífic grlr c cc d cr ) Nv c cc d cr. 6 2 ) Nv c cc d mdr ) Rmlcdr y brcz c cc d cr. 2 6 ) Rmlcdr y brcz c cc d mdr. 6) Embrcci mr grl c cc d cr mdr. 7) Prt ctdr, icluid l buqu Rll-O Rll. 6 8) By, cl, cd, tc. 9) Mull d tructur mtálic. 2 6 ) Trmil itlci mrítim. TRNSPORTE TERRESTRE ) Tlv, mcim d vlt. 9 2) Crr prtctdr grl. 7 2 E.- SECTOR ENERGÉTICO E.) EMPRESS ELÉCTRICS ) Equip d grció y léctric utilizd l grció. 2) Obr civil hidráulic y tr rlcid c l grció. - Bctm, mur d pr. 6 - crg - Túl, piqu, prtil, vcuci, cámr d crg, tubrí d prió Cl Sif, cptci, tqu y chim d quilibri. - rdr 8 2 ) Lí d ditribució d lt tió y bj tió, lí d trmiió, cbl d trmiió, cbl d pdr ) Lí d lt tió Trprt. - Obr civil Cductr py d upió y py d mrr. ) Cbl d lt tió Trprt. - Obr civil Cductr 2 6 6) Subtci Trprt. - Obr civil Ctrucci y ct d trqu (tci d bmb, rctci cmpció) Trfrmdr, cld d trfrmdr, cld d lí, quip uxilir y quip d tlcmd. 7) Lí d lt tió itribució. - Obr civil Cductr py d upió, py d mrr y rmdlció d lí. 8) Cbl d lt tió itribució. - Obr civil Cductr 2 6 9) Lí d mdi tió ér. - Rd dud, rd ild, pt y tr Equip 2 4 ) Lí d mdi tió Subtrrá. - Rd, cámr, clizci y tr Equip 2 4 ) Lí d bj tió ér. - Rd dud, rd ild, pt y tr Equip 2 4 2) Lí d bj tió Subtrrá. - Rd, cámr, clizci y tr Equip. 2 4 ) Subtci d ditribució. - Obr civil y ctrucci. 2 6

44 NUEV TBL E VI UTIL E LOS BIENES FISICOS EL CT... d 2/9/222 6:7 - Trfrmdr, cld d trfrmdr, cld d lí, quip uxilir y quip d tlcmd. 4) Subtci MT/MT. - Obr civil y ctrucci Trfrmdr, cld d trfrmdr, quip uxilir y quip d tlcmd. ) Subtci x MT/MT. - Obr civil y ctrucci Trfrmdr, cld d trfrmdr, quip uxilir y quip d tlcmd. 6) Ctr d trfrmció MT/BT. - Obr civil Trfrmdr ér, ubtrrá y d uprfici. - Otr quip léctric ér, ubtrrá y cmu ) Ctdr y prt d mdid Ctrl d prci y rvici d clit. 8) Otr itlci técic pr rgí léctric - Obr civil Equip 9) lumbrd públic. E.2) EMPRESS SECTOR PETRÓLEO Y GS NTURL ) Buqu tqu (ptrlr, gr), v y brc citr pr trprt d cmbutibl líquid. 2) Olduct y gduct trrtr, cñrí y lí trcl. 8 6 ) Plt d trtmit d hidrcrbur. 4) Olduct y gduct mri. ) Equip itrumtl d xpltció. 6) Pltfrm d prducció l mr fij. 7) Equip d prfrció mri. 8) Btrí d rcpció tirr (tqu, bmb, itm d cñrí c u válvul, cltdr, itrumt d ctrl, lmt d guridd ctr icdi y prvció d rig, tc.). 9) Itlci d lmcmit tl cm "tk frm". ) Pltfrm d prfrció y d prducció d ct fur F.- EMPRESS E TELECOMUNICCIONES ) Equip cmutció lcl fici ctrl. - Equip O.C. utmátic. - Equip O.C. ut (cmbid). - Equip O.C. btrí ctrl. - Equip O.C. mgt. - Equip d furz. - Equip d tció. - Equip d rdi Equip clizdr y rptidr O.C. 2) Equip cmutció L.. fici ctrl. - Pici d lrg ditci. - Equip d rdi Equip clizdr y rptidr O.C.. ) Otr quip d O.C. - Tléf, clculógrf y ill d prdr. 4) Equip guridd idutril fici ctrl. - Equip idutril d climtizció. ) Equip pr ucriptr. - Tléf utmátic. - Tléf btrí ctrl. - Tléf mgt. - Equip pcil. - lmbr bjt. - lmbr itrir. - PBX utmátic. - PBX utmátic.

45 NUEV TBL E VI UTIL E LOS BIENES FISICOS EL CT d 2/9/222 6:7 - PBX btrí ctrl. - PBX mgt. - Lcutri. - Equip fx. 6) Equip plt xtr lcl. - - Pt y cruct d mdr Pt y cruct d firr Pt d ccrt t y lí d trmiió Cbl ér y bbi d crg Cbl ubtrrá y bbi d crg Cbl itrir Cbl ér dud Equip clizdr y rptidr pt Cduct y cámr Cbl lc Blck, rglt, ctt d prtcció Sl d cbl y MF rmri d ditribució Cj trmil, dbl cxió Emplm d cbl ér y ubtrrá Sitm gráfic d mj d rd Cbl d fibr óptic Cámr y duct ) Equip plt xtr L.. - Pt y cruct d mdr Pt y cruct d firr Pt d ccrt t y lí d trmiió Cbl ér y bbi d crg Cbl ubtrrá y bbi d crg lmbr ér dud Equip clizdr y rptidr pt Cduct y cámr Equip d ctrl utmátic. - Etci tlitl trr Cbl d fibr óptic Equip d fibr óptic Sgmt pcil. G.- CTIVI E L GRICULTUR ) Trctr, gdr, cultivdr, fumigdr, mt bmb, pulvrizdr ) Cchdr, rd, prcidr d b y d cl, máqui d rdñr. ) Equildr mcáic y mquiri cmprdid l úmr trir. 4) Vhícul d crg, mtrizd, cm r: cmi trilr, cmi fudr y cpld, cl d tir iml. ) Crrt, crrt, crrtl, tc. 6) Cmi d crg y cmit d u itiv l ctividd grícl ) Tubrí pr gu ptbl itld prdi grícl ) Ctrucci d mtril ólid, cm r: il, c ptrl y d iquili, lgr, tc. 6 9) Ctrucci d db y mdr, tructur mtálic. 2 6 ) iml d trbj. 8 2 ) Tr, crr, cbrí, vrrc, ptr y tr rprductr. 2) Gll y pv rprductr. ) Ngl, plt, cirul, mz, lmdr ) Viñd gú vridd. 2 7 ) Limr 2 4 6) urz 7) Otr pltci frutl cmprdid l úmr ), 4), ) y 6) trir. 4

46 NUEV TBL E VI UTIL E LOS BIENES FISICOS EL CT... d 2/9/222 6:7 8) Oliv 4 9) Nrj 2) Prl 2 8 2) Orég 9 22) lflf 4 2) iml d lchrí (vc) ) Glli 2) Ovj 26) Ygu ) Prci d rprducció (hmbr) ) Cj mch y hmbr. 29) Cpri ) l ) Pt y lmbrd pr viñ. 2) Trqu y br d cptció d gu: ) Trqu prpimt tl. Pr r d durció idfiid dprcibl. - - b) Itlci x l trqu. Bmb xtrctr d gu, tqu itlci imilr grl. ) Cl d rig: ) Si plicció d ccrt d tr mtril d ctrucció, u durció idfiid, pr l tt dprcibl. - - b) C plicció d ccrt d tr mtril d ctrucció, trt d br grlmt x, implmt trm dl cl mim y u durció gú l c rá: ccrt 7 2 firr pd 4 mdr 2 8 4) Pz d rig y d bbid. S plic l dprcició úicmt br l rfurz, itlci y mquiri dtid l myr prvchmit dl pz l iguit frm: ) Cmt u hrmigó rmd. 2 6 b) Ldrill c) Bmb lvdr d gu. 2 6 ) Put. Sgú l mtril mpld l ctrucció: ) cmt. 7 2 b) Mtálic 4 c) Mdr H.- OTRS ) Er, rtícul d prcl, lz, vidri, cuchillrí, mtlrí, rp d cm y imilr, utilizd htl, mtl y rturt. 2) Rd utilizd l pc. ) Sitm tructur fíic pr cridr d pci hidrbilógic. 4) Pupitr, ill, bc, critri, pizrr, lbrtri d químic, gbit d fíic, quip d gimi y tltim, utilizd tblcimit duccil. ) vi mmtr c cbid ht i pr.

47 .- CLSIFICCIÓN E LS CONSTRUCCIONES:.- Ctrucci c tructur prtt d cr. Etrpi d prfil d cr l d hrmigó rmd. B.- Ctrucci c tructur prtt d hrmigó rmd, c tructur mixt d cr c hrmigó rmd. Etrpi d l d hrmigó rmd. C.- Ctrucci c mur prtt d lbñilrí d ldrill cfid tr pilr y cd d hrmigó rmd. Etrpi d l d hrmigó rmd trmd d mdr..- Ctrucci d lbñilrí rmd y ctrucci c mur prtt d lbñilrí d blqu d pidr, cfid tr pilr y cd d hrmigó rmd. Etrpi d l d hrmigó rmd trmd mtálic d mdr. E.- Ctrucci c tructur prtt d mdr. Pl d mdr, d fibrcmt, d y crtó imilr, icluid l tbiqurí d db. Etrpi d trmd d mdr. F.- Ctrucci d db, tirr cmt u tr mtril livi glmrd c cmt. Etrpi d trmd d mdr. G.- Ctrucci prfbricd c tructur mtálic. Pl d mdr, prfbricd d hrmigó, y crtó imilr. H.- Ctrucci prfbricd d mdr. Pl d mdr, ycrtó, fibrcmt imilr. I.- Ctrucci d plc pl prfbricd. Pl d hrmigó livi, fibrcmt pl d plitir xpdid tr mll d cr pr rcibir mrtr pryctd. 2.- ETERMINCIÓN E CTEGORÍS E LS CONSTRUCCIONES Clificd l ctrucció, prt d ll, prcdrá dtrmir l() ctgrí() crrpdit(). Pr t fct, cidrrá ctgrí, qu rd dcdt dfi cm:.-suprir, 2.-Mdi Suprir,.-Mdi, 4.-Mdi ifrir y.- Ifrir. L ctgrí, 2, y 4 d l ctrucció dtrmirá trvé d u Guí Técic pr trmir l Ctgrí (.- 4.-) d

48 l Ctrucci (pt ) qu vlú l xitci d crctrític tribut pitiv qu p u ctrucció. Cd crctrític crrpd u put, xcpt qull c qu l tbl idiqu u pdrció myr, l qu umd, drá l clificció gú l Tbl d Ctgrí (pt. 2..-). L Ctgrí.-, dtrmirá trvé d u dfiició grl. E c qu xit prt d l dificció qu pud r dtrmid ctgrí cl ditit dbrá plicr l Tbl d Ctgrí y l Guí Técic pr trmir l Ctgrí d l Ctrucci, cd u d l prt d l ctrucció, c l xcpció d qull dtid vivid uifmilir. Pr l dmlici d ctrucci prt d ll, l irctr d Obr Muicipl dtrmirá l cálcul d drch br l b dl pruput d dmlició trgd pr l prpitri. Si prjuici d l trir, dich pruput pdrá r ifrir l dtrmid l Tbl d Ct Uitri pr Mtr Cudrd d Ctrucció pr l ctgrí.-, c l xcpció d l cl y B l qu pdrá r ifrir l vlr d l dificció C- d dich tbl TBL E CTEGORÍS L ctgrí d l ctrucci, clific c l iguit dmici, gú u crctrític: TBL E CTEGORÍS CÓIGO NOMBRE PUNTJE SEGÚN SUS CRCTERÍSTICS.- Suprir 2 ó má put 2.- Mdi uprir 9 put.- Mdi 6 2 put 4.- Mdi ifrir put (*).- Ifrir Vr dfiició 2..- (*) Cud l ctrucció prt crctrític vlubl pr l tbl, db chqur prvimt i crrpd l dfiició d l ctgrí.- (pt. 2..-). Si l dfiició ccurd c l crctrític d l ctrucció, l ctgrí qu db igr 4.-.