1,94% de sucre 0,97% de glucosa

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1,94% de sucre 0,97% de glucosa"

Transcripción

1 EXERCICIS DE QUÍMICA 1. Es prepara una solució amb 2 kg de sucre, 1 kg de glucosa i 100 kg d aigua destil lada. Calcula el tant per cent en massa de cada solut en la solució obtinguda. 1,94% de sucre 0,97% de glucosa 2. Calcula quants g de solut es necessiten per preparar 200 cm 3 de solució de nitrat de sodi, de composició en massa 3,2 g/l. Recorda que 200 cm 3 són 200 ml. = 0,64 g de NaNO 3 3. Calcula la molalitat d una solució aquosa del 5% d hidròxid de sodi que conté 200 g de solució. Si tenim 100 g de solució, 5 g són de solut i de dissolvent tindrem 95 g (o 0,095 kg). 1,32 m

2 4. En medicina s utilitzen unes solucions anomenades sèrums fisiològics que es solen injectar per via intravenosa. Aquestes reben noms diferents segons el solut dissolt. Així, el sèrum glucosat pot contenir un 5%, un 10% o un 20% en massa de glucosa (C6H12O6). Calcula... a.... la molalitat de cada un dels sèrums glucosats indicats. Sèrum 5%. 5 g de solut i 95 g de dissolvent. 0,29 m Sèrum 10%. 10 g de solut i 90 g de dissolvent. 0,62 m Sèrum 20%. 20 g de solut i 80 g de dissolvent. 1,39 m b.... les molècules de glucosa dissoltes en 1 g de sèrum glucosat al 10%. = 3, molècules

3 5. Una solució aquosa d àcid sulfúric al 15% en massa té una densitat de 1102 kg/m 3. Calcula... a.... la concentració molar de la solució. Recorda que, numèricament, és el mateix donar la densitat en kg/m 3 que g/l. Per fer aquest apartat partim d una suposició, i és que tenim 100 g de solució. Llavors, si tenim 100 g de solució, tindrem 15 g de solut. Si, com hem dit tenim, tenim 100 g de solució... [H 2 SO 4 ] = 1,65 M b.... la molalitat. Si tenim 100 g de solució i 15 g són de solut, de dissolvent tindrem 85 g (o 0,085 kg). 1,77 m

4 c.... la fracció molar del solut i la del dissolvent. = 0,97 = 0,03 Recorda que les fraccions molars de tots els components han de sumar En 1953 es va produir al Japó una dramàtica contaminació marina per mercuri que va afectar a peixos i persones. Des de llavors, cada país va establir la quantitat màxima de mercuri que podia contenir la carn d un peix per ser comercialitzat (1 ppm com a màxim en la majoria de països). Imagina que ets un químic que treballa en una empresa de conserva de peix i detectes que, en el darrer lot de llaunes de tonyina que s ha envasat, hi ha 0,1 mg de mercuri en 200 g de peix. En la teva mà hi ha la responsabilitat de permetre o no la seva comercialització. Què decidiries? ó 0,5 ppm La tonyina té una contaminació de mercuri inferior a l establerta per llei i, per tant, sí és pot comercialitzar.

5 7. Quin volum d una solució 0,75 M d àcid nitrós hauràs d agafar per preparar-ne 300 ml 0,30 M? Solució diluïda. 300 ml 0,30 M Solució concentrada.? ml 0,75 M = 120 ml de la solució concentrada 8. Quina quantitat en grams d una solució d hidròxid de sodi del 20% en massa conté el mateix número de grams de solut que 100 cm 3 d una solució 2 M d hidròxid de sodi? La segona solució té... Aquests grams també els té la primera solució. = 40 g dssó 9. Un àcid sulfúric concentrat de densitat 1,813 g/cm 3 conté un 91,33% d àcid. Calcula el volum de solució concentrada que es necessita per preparar 250 cm 3 d una solució 0,20 M. Solució diluïda. 250 ml 0,20 M Solució concentrada.? ml 1,813 g/ml 91,33% = 2,96 ml 3,0 ml de la solució concentrada

6 10. A 75 g d una solució del 15% en massa de sal comuna ( clorur de sodi ) en aigua, se li afegeix 30 ml d aigua. Calcula la concentració en % en massa i la molaritat de la solució resultant, sabent que la densitat de l aigua és 1 g/cm 3 i la densitat de la solució resultant 1,02 g/cm 3. % en massa. Per tant, dels 75 g de la solució inicial, tenim 11,25 g són de solut i 63,75 g de dissolvent. Si afegim 30 ml d aigua ( que són 30 g d aigua ja que, segons la densitat que dóna el problema, 1ml pesa 1 g ) la massa total de la dissolució passa a ser de 105 g ( ). = 10,71% Molaritat. Falta saber el volum de la dissolució final. Per això tenim la seva densitat. [NaCl] = 1,9 M

7 11. L amoníac és molt soluble en l aigua. A la temperatura de 20ºC i pressió de 101 kpa, es dissolen 710 dm 3 d amoníac gas en un dm 3 d aigua. La solució obtinguda té una densitat de 0,88 g/cm 3 i s utilitza al laboratori amb el nom d amoníac concentrat. Calcula la concentració molar de la solució obtinguda. Considera que la densitat de l aigua a 20ºC és 1 g/cm 3. Primer hauríem de saber quants mols d amoníac s han dissolt. Però també s haurà de saber el volum que ocupa la solució. Sabent la seva densitat, si sabem la massa de la solució, sabrem el seu volum. I la massa serà la suma dels grams d amoníac i dels grams d aigua. 1 dm 3 d aigua = 1 l d aigua = 1000 g d aigua massa de la dssó = 500, = 1500,48 g [NH 3 ] = 17,22 M

8 12. Calcula la massa d aigua que s ha d afegir a 100 cm 3 d una solució d àcid clorhídric de densitat 1,180 g/cm 3 i 36,23% en massa per tal d obtenir un àcid amb un 22,33% de massa i densitat 1,115 g/cm 3. Si sabem la massa de la solució que tenim a l inici i sabem la massa de solució que hem de tenir al final, la resta és la massa d aigua que s ha d afegir. Solució diluïda. 1,115 g/ml 22,33% Solució concentrada. 100 ml 1,180 g/ml 36,23% Solució inicial. Solució final. = 73,45 g d aigua

9 13. Determina la pressió de vapor d una solució, a 20ºC de temperatura, de 9 g de glucosa (C6H12O6) en 225 g d aigua pura sabent que la pressió de vapor de l aigua a aquesta temperatura és 17,53 mmhg. Recorda que la variació de la pressió de vapor sempre és de disminució respecte la pressió de vapor del dsst pur. P v dsso = 17,46 mmhg 14. Calcula la pressió osmòtica de 500 cm 3 d una solució de sacarosa (C12H22O11), que conté 12 g de sacarosa a 20ºC. = 1,68 atm

10 15. Per calcular la massa molecular d una substància es dissolen 20 g de la mateixa en 500 cm 3 d aigua. Aquesta solució és isotònica ( té la mateixa pressió osmòtica ) amb una solució de glucosa (C6H12O6) preparada amb 18 g en el mateix volum i temperatura. Calcula la massa molecular de la substància desconeguda. No podrem calcular les pressions osmòtiques pel fet de no tenir les temperatures però, si són les mateixes... PM = 200 g/mol 16. D una substància desconeguda es dissolen 24,00 g en 75,15 g d aigua. Si la solució formada congela a 1,80ºC, calcula la massa molecular de la substància, sabent que el valor de la constant crioscòpica de l aigua és 1,86 ºC kg/mol. PM = 330 g/mol

Química 2n de Batxillerat. Gasos, Solucions i estequiometria

Química 2n de Batxillerat. Gasos, Solucions i estequiometria Gasos, Solucions i estequiometria Equació d Estat dels gasos ideals o perfectes Equació d Estat dels Gasos Ideals. p V = n R T p és la pressió del gas; es mesura habitualment en atmosferes o Pascals en

Más detalles

Determinació d entalpies estàndard de reacció

Determinació d entalpies estàndard de reacció Determinació d entalpies estàndard de reacció Lluís Nadal Balandras. lnadal@xtec.cat Objectiu. Veure com es poden determinar variacions d entalpia de reaccions, comprovar la llei de Hess i utilitzar-la

Más detalles

Les dissolucions, de la mateixa manera que qualsevol mescla, poden ser sòlides, líquides o gasoses.

Les dissolucions, de la mateixa manera que qualsevol mescla, poden ser sòlides, líquides o gasoses. LES DISSOLUCIONS Definició: una dissolució és una mescla homogènia formada per un component majoritari, que s'anomena dissolvent, i una o diverses substàncies que es troben dissoltes, que s'anomenen soluts.

Más detalles

3.1 LA SOLUBILITAT. K ps [ions] reacció desplaçada a l esquerra

3.1 LA SOLUBILITAT. K ps [ions] reacció desplaçada a l esquerra 3.1 LA SOLUBILITAT La solubilitat d una substància és la concentració de la dissolució saturada a una temperatura determinada. Es tracta d una propietat característica que s acostuma a expressar com la

Más detalles

EXPRESSIONS QUANTITATIVES DE LA COMPOSICIÓ DE LES DISSOLUCIONS

EXPRESSIONS QUANTITATIVES DE LA COMPOSICIÓ DE LES DISSOLUCIONS 1 EXPRESSIONS QUANTITATIVES DE LA COMPOSICIÓ DE LES DISSOLUCIONS La composició de les dissolucions es pot expressar en termes qualitatius o quantitatius. Les expressions quantitatives de la composició

Más detalles

Departament de Física i Química

Departament de Física i Química Departament de Física i Química EXERCICIS GAS, DISLUCIONS, ESTEQUIOMETRIA, FÓRMULA EMPÍRICA I MOLECULAR n BATXILLERAT Gasos 1. En un matràs de 10 litres a 5ºC de temperatura, s introdueixen g d hidrogen,

Más detalles

Són les lleis generals basades en l experimentació que ens diuen com es fan les reaccions químiques.

Són les lleis generals basades en l experimentació que ens diuen com es fan les reaccions químiques. UNITAT 1: TEORIA ATÓMICO-MOLECULAR LLEIS PONDERALS Són les lleis generals basades en l experimentació que ens diuen com es fan les reaccions químiques. i. Llei de Lavoissier o de Conservació de la massa

Más detalles

Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada

Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada Lluís Nadal Balandras. IES Lluís de Requesens. Molins de Rei (Barcelona). CDECT. Barcelona. lnadal@xtec.cat Resum: Mitjançant la formació d escuma

Más detalles

FÍSICA i QUÍMICA 3r ESO B

FÍSICA i QUÍMICA 3r ESO B FÍSICA i QUÍMICA 3r ESO B DOSSIER DE RECUPERACIÓ 2n TRIMESTRE 6 1. Completa aquest esquema, que correspon al model atòmic de Rutherford: Model atòmic de Rutherford distingeix dues parts en l àtom Nucli

Más detalles

EXERCICIS GASOS, DISSOLUCIONS, ESTEQUIOMETRIA, FÓRMULA EMPÍRICA I MOLECULAR 2n BATXILLERAT

EXERCICIS GASOS, DISSOLUCIONS, ESTEQUIOMETRIA, FÓRMULA EMPÍRICA I MOLECULAR 2n BATXILLERAT EXERCICIS GASOS, DISSOLUCIONS, ESTEQUIOMETRIA, FÓRMULA EMPÍRICA I MOLECULAR 2n BATXILLERAT Gasos 1. En un matràs de 10 litres a 25ºC de temperatura, s introdueixen 2 g d hidrogen, 8,4 g de nitrogen i 4,8

Más detalles

j Unitat 3. Composició de les dissolucions i dispersions col. loïdals

j Unitat 3. Composició de les dissolucions i dispersions col. loïdals 23 j Unitat 3. Composició de les dissolucions i dispersions col. loïdals Activitats 1. Quin és el percentatge en massa (%) d una dissolució de sucre que en conté 2 g en 500 g de dis solució? 2 g sucre?

Más detalles

IES PICASSO. Concepte de mol

IES PICASSO. Concepte de mol IES PICASSO Concepte de mol 1 Unitat de quantitat de matèria 12 g del isótop de C-12 conte 6,022x10 23 àtoms. Aquest nombre es coneix amb el nom de nombre d Avogadro (N A ) 1 mol 12 C = 12 g de C-12 =

Más detalles

Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES

Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES 6.1. El mol 6.1.1. Mols i nombre de partícules: el nombre d Avogadro 6.1.2. Mols i massa: massa molar 6.2. Càlculs amb mols 6.3. Canvis físics i canvis químics 6.4. Reaccions

Más detalles

Departament de Física i Química

Departament de Física i Química Departament de Física i Química EXERCICIS UNITAT : ELS CANVIS EN ELS PROCESSOS QUÍMICS 1r BATXILLERAT Conceptes unitat 1. Sistemes homogenis. Dissolucions. Concentració i formes d expressar-la (g/l; %

Más detalles

Unitat 2. Gasos, solucions i estequiometria

Unitat 2. Gasos, solucions i estequiometria Unitat 2. Gasos, solucions i estequiometria GASOS 1. A partir de l equació general dels gasos perfectes podem calcular el nombre de mols de butà. p V n n (butà) p V 101 10 Pa 100 10 6 m 8,1 J K 1 mol 1

Más detalles

MEZCLAS Y DISOLUCIONES - CUESTIONES Y EJERCICIOS

MEZCLAS Y DISOLUCIONES - CUESTIONES Y EJERCICIOS MEZCLAS Y DISOLUCIONES - CUESTIONES Y EJERCICIOS Concentración de una disolución 1º.- Calcula la masa de nitrato de hierro (II), Fe(NO 3 ) 2, existente en 100 ml de disolución acuosa al 6 % en masa. Dato:

Más detalles

EJERCIOS DE CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES

EJERCIOS DE CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES Preuniversitario Liceo de Aplicación Química 4º 2010 Profesora Paola Lizama V. GUÍA 4: DISOLUCIONES EJERCIOS DE CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES 01.- Calcular la cantidad de sosa cáustica (NaOH) y de agua que

Más detalles

Un breu resum de teoria

Un breu resum de teoria SISTEMES MULTICOMPONENTS. Regla de les fases Un breu resum de teoria Els sistemes químics són en general mescles de més d un component. Les funcions termodinàmiques depenen de la temperatura i de la pressió

Más detalles

D24. Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució

D24. Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució D24 Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució d aquest àcid de concentració 2,3 10 2 M, quina concentració d ions hidrogen tindrà la dissolució? 1r. Escriure

Más detalles

EXERCICIS REPÀS QUÍMICA 1r DE BATXILLERAT

EXERCICIS REPÀS QUÍMICA 1r DE BATXILLERAT EXERCICIS REPÀS QUÍMICA 1r DE BATXILLERAT 1. Completa la taula següent: Símbol Z A protons neutrons electrons 27Co 60 90 Sr 38 8O 10 O 8 2. El Bor és format per una mescla de dos isòtops; l'un de massa

Más detalles

8.3. Reaccions àcid-base

8.3. Reaccions àcid-base 8.3. Reaccions àcidbase D15 lleixiu marbre Des de l antiguitat es coneixen diverses substàncies amb unes característiques especials i d un gran interès, que reben el nom d àcids i bases. Quines són les

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES Les substàncies pures dins la classificació de la matèria Les SUBSTÀNCIES PURES (també anomenades espècies químiques) només

Más detalles

EJERCICIOS RESUELTOS DISOLUCIONES

EJERCICIOS RESUELTOS DISOLUCIONES EJERIIOS RESUELTOS DISOLUIONES 1.- Se disuelven 20 g de NaOH en 560 g de agua. alcula a) la concentración de la en % en masa y b) su molalidad. Ar(Na) 2. Ar(O)16. Ar(H)1. NaOH 20 a) % NaOH.100 % NaOH.100

Más detalles

3. La matèria i els elements. La matèria: Àtoms i molècules. L'àtom. Els elements. La taula periòdica.

3. La matèria i els elements. La matèria: Àtoms i molècules. L'àtom. Els elements. La taula periòdica. 3. La matèria i els elements. La matèria: Àtoms i molècules. L'àtom. Els elements. La taula periòdica. Questionari: 1. Defineix què és un sistema material 2. Què és una propietat extensiva? 3. Què és una

Más detalles

CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA

CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA Elements Substàncies pures Compostos Homogènia Mescles homogènies (dissolucions) MATÈRIA Mescles Heterogènia Mescles heterogènies DISSOLUCIONS Preparació de dissolucions a partir

Más detalles

8. DESTIL LACIÓ I CÀLCUL DEL GRAU D'ALCOHOL DEL VI. 8.1 Càlcul del grau d alcohol del vi per ebullició

8. DESTIL LACIÓ I CÀLCUL DEL GRAU D'ALCOHOL DEL VI. 8.1 Càlcul del grau d alcohol del vi per ebullició 8. DESTIL LACIÓ I CÀLCUL DEL GRAU D'ALCOHOL DEL VI La destil lació consisteix en separar els components d'una mescla líquida segons la diferència en el seu punt d'ebullició. El vi està compost bàsicament

Más detalles

Unitat 5. Càlculs en les reaccions químiques. Estequiometria

Unitat 5. Càlculs en les reaccions químiques. Estequiometria Unitat 5. Càlculs en les reaccions químiques. Estequiometria 1. Calcula quin volum de diòxid de carboni es formarà a 298 K i 1,01 10 5 Pa en la combustió de 55 grams de gas propà. 2. S escalfen fortament

Más detalles

Materia y disoluciones

Materia y disoluciones Materia y disoluciones 1º.- Calcula la temperatura a la que habrá que someter 80 litros de un gas, para que ocupe un volumen de 15 litros a una presión de 18 atmósfera. S: 648,3 ºC 2º.- Un recipiente contiene

Más detalles

Matèria és. Les propietats de la matèria es poden classificar en : - Generals: Exemples: la massa i el volum. Característiques: Exemples:

Matèria és. Les propietats de la matèria es poden classificar en : - Generals: Exemples: la massa i el volum. Característiques: Exemples: TEMA 2: LA DIVERSITAT DE LA MATÈRIA. 1. QUÈ ÉS LA MATÈRIA? Matèria és Les propietats de la matèria es poden classificar en : - Generals: Exemples: la massa i el volum. Característiques: Exemples:.. Un

Más detalles

SOLUCIONARI Unitat 3

SOLUCIONARI Unitat 3 SOLUCIONARI Unitat 3 Unitat 3. Dispersions col loïdals i dissolucions Qüestions inicials Heu pensat mai de què està format el fum? I la boira? El fum és un col loide sòlid-gas i la boira és líquid-gas.

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

12) Qué cantidad de agua (en gramos) hay que añadir a 100 g de una solución de HCl al 20% para obtener una solución de HCl al 15%? R: g.

12) Qué cantidad de agua (en gramos) hay que añadir a 100 g de una solución de HCl al 20% para obtener una solución de HCl al 15%? R: g. 1) Se prepara una solución con 45 g de benceno (C 6 H 6 ) y 80.0 g de tolueno (C 7 H 8 ). Calcular: a) El porcentaje en peso de cada componente. b) La fracción molar de cada componente. c) La molalidad

Más detalles

Segon principi de la termodinàmica

Segon principi de la termodinàmica Segon principi de la termodinàmica El segon principi de la termodinàmica s introdueix a fi de poder preveure la direccionalitat i espontaneïtat d una reacció química. El segon principi de la termodinàmica

Más detalles

Examen Química Ensenyament Grau de Física Gener 2010

Examen Química Ensenyament Grau de Física Gener 2010 No està permès la utilització de llibres ni apunts. No està permès la utilització de la taula periòdica. No està permès la utilització de cap formulari. En els coneixements de la matèria es troba implícit

Más detalles

Unitat 15. Reaccions àcid-base

Unitat 15. Reaccions àcid-base Unitat 15. Teories àcid-base. Força d àcids i bases. Equilibri iònic de l aigua. 1. La taula adjunta mostra una relació d alguns dels àcids forts i de les bases fortes més comunes. Per a cadascun dels

Más detalles

Tema 9 del vostre llibre pàg. 183

Tema 9 del vostre llibre pàg. 183 Tema 9. Les reaccions químiques Tema 9 del vostre llibre pàg. 183 D1 ÍNDEX 9.1. Canvis físics o canvis químics 9.2. L equació química 9.3. Representació d una reacció a nivell microscòpic 9.4. Repàs massa

Más detalles

FyQ 1. IES de Castuera Bloque 2 Aspectos Cuantitativos de la Química Unidad Didáctica 2

FyQ 1. IES de Castuera Bloque 2 Aspectos Cuantitativos de la Química Unidad Didáctica 2 Física y Química 1º Bachillerato LOMCE FyQ 1 IES de Castuera Bloque 2 Aspectos Cuantitativos de la Química 2015 2016 Unidad Didáctica 2 Rev 01 Las Disoluciones. Métodos Actuales para el Análisis de Sustancias

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

ÍNDEX LA MATÈRIA... 2 MASSA I VOLUM DE SÒLIDS I LÍQUIDS... 4 LES SUBSTÀNCIES I LA MATÈRIA... 5 ELS ESTATS DE LES SUBSTÀNCIES... 6

ÍNDEX LA MATÈRIA... 2 MASSA I VOLUM DE SÒLIDS I LÍQUIDS... 4 LES SUBSTÀNCIES I LA MATÈRIA... 5 ELS ESTATS DE LES SUBSTÀNCIES... 6 LA MATÈRIA ÍNDEX LA MATÈRIA... 2 MASSA I VOLUM DE SÒLIDS I LÍQUIDS... 4 LES SUBSTÀNCIES I LA MATÈRIA... 5 ELS ESTATS DE LES SUBSTÀNCIES... 6 LES PROPIETATS DELS MATERIALS... 10 MESCLES I DISSOLUCIONS...

Más detalles

Química Sèrie 2. Instruccions

Química Sèrie 2. Instruccions Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2011 Química Sèrie 2 SOLUCIONS, CRITERIS DE CORRECCIÓ

Más detalles

Disoluciones. AUTHOR: VICENTE GUZMÁN BROTÓNS

Disoluciones. AUTHOR: VICENTE GUZMÁN BROTÓNS Disoluciones AUTHOR: VICENTE GUZMÁN BROTÓNS http://bencenoanhidro.blogspot.com Disoluciones AUTHOR: VICENTE GUZMÁN BROTÓNS http://bencenoanhidro.blogspot.com Problemas de disoluciones 1. Calcula la concentración

Más detalles

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SAN ANTONIO DEL TUY OCUMARE DEL TUY, ESTADO MIRANDA

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SAN ANTONIO DEL TUY OCUMARE DEL TUY, ESTADO MIRANDA UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SAN ANTONIO DEL TUY OCUMARE DEL TUY, ESTADO MIRANDA CURSO: 4 TO AÑO PROFESOR: CARLOS M. LANDAETA H. GUÍA N 2: SOLUCIONES. UNIDADES DE CONCENTRACIÓN. LEY DE RAOULT Y PROPIEDADES

Más detalles

Grup: 2n ESO E. 2. Calcula la densitat d un material si té una massa de 54 g i un volum de 20mL.

Grup: 2n ESO E. 2. Calcula la densitat d un material si té una massa de 54 g i un volum de 20mL. Nom: Data: Grup: 2n ESO E NOTA LA MATÈRIA 1. Classifica els següents elements en la columna correcta: Longitud, 4 mm 3, ferro, temps, pintura, 7.9 g/cm 3, temperatura, 35 Kg, aigua, 4 m 3, superfície,

Más detalles

Tema 1. La teoria cineticomolecular de la matèria PRIMERES LLEIS CIENTÍFIQUES DE LA QUÍMICA

Tema 1. La teoria cineticomolecular de la matèria PRIMERES LLEIS CIENTÍFIQUES DE LA QUÍMICA Tema 1. La teoria cineticomolecular de la matèria PRIMERES LLEIS CIENTÍFIQUES DE LA QUÍMICA Les primeres lleis relatives a les reaccions químiques han estat desenvolupades al segle XVIII. Hi ha lleis referents

Más detalles

La tecnociència de l'ictíneo

La tecnociència de l'ictíneo Què pesa més? Un quilogram de palla o un quilogram de plom? En alguna ocasió t'hauran plantejat aquesta pregunta, que no deixa de ser un parany, en què es comparen dos materials de densitat diferent, però

Más detalles

Cristina Aguilar Riera 3r d E.S.O C Desdoblament d experimentals

Cristina Aguilar Riera 3r d E.S.O C Desdoblament d experimentals Cristina Aguilar Riera 3r d E.S.O C Desdoblament d experimentals 1. OBJECTIUS Aprendre el concepte de densitat. Saber calcular la densitat. Conèixer els instruments del laboratori que es fan servir per

Más detalles

La Noa va de càmping, quina llet ha de triar?

La Noa va de càmping, quina llet ha de triar? La Noa va de càmping, quina llet ha de triar? La Noa té 16 anys, està estudiant Batxillerat científic. Ella i el seu germà de 12 anys van al supermercat a buscar uns tetrabricks de llet per endur-se n,

Más detalles

EQUILIBRI QUÍMIC. 9 Equilibri Químic 1/5

EQUILIBRI QUÍMIC. 9 Equilibri Químic 1/5 9 Equilibri Químic 1/5 EQUILIBRI QUÍMIC 1. Principi de Le Chatelier II Considereu la reacció de dissociació: N 2 O 4 (g) 2 NO 2 (g) Hº = 58,2 kj/mol. Raoneu com variaria el grau de dissociació si: a) S

Más detalles

CÁTEDRA: QUÍMICA GUÍA DE PROBLEMAS Nº6

CÁTEDRA: QUÍMICA GUÍA DE PROBLEMAS Nº6 CÁTEDRA: QUÍMICA GUÍA DE PROBLEMAS Nº6 TEMA: PROPIEDADES COLIGATIVAS OBJETIVOS: Aplicar las propiedades coligativas para el cálculo de masas molares de solutos y de las propiedades físicas de las soluciones.

Más detalles

EJERCICIOS RESUELTOS DISOLUCIONES

EJERCICIOS RESUELTOS DISOLUCIONES EJERCICIOS RESUELTOS DISOLUCIONES 1- Se disuelven 20 g de NaOH en 560 g de agua Calcula a) la concentración de la en % en masa b) su molalidad Ar(Na) 2 Ar(O)16 Ar(H)1 NaOH 20 a) % NaOH % NaOH % NaOH,45

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU Curs 2005-2006 Contesteu a les preguntes 1, 2 i 3, i a la 4 i la 5 d una de les dues

Más detalles

1. Classifica els sistemes materials següents amb ajuda de l esquema estudiat en aquesta unitat: Sistema Classificació Sistema Classificació

1. Classifica els sistemes materials següents amb ajuda de l esquema estudiat en aquesta unitat: Sistema Classificació Sistema Classificació Unitat 5. Classificació de la matèria 1. Classifica els sistemes materials següents amb ajuda de l esquema estudiat en aquesta unitat: Sistema Classificació Sistema Classificació aigua mineral òxid d alumini

Más detalles

HOJA DE PROBLEMAS 5: ENUNCIADOS

HOJA DE PROBLEMAS 5: ENUNCIADOS Tema: SISTEMAS DISPERSOS HOJA DE PROBLEMAS 5: ENUNCIADOS 1. ( ) Calcule la molaridad de un disolución preparada disolviendo 23.4 g de sulfato de sodio hasta obtener 125 ml de disolución. 2. ( ) Cuantos

Más detalles

UNITAT 2 : LA MATÈRIA : COM ES PRESENTA.

UNITAT 2 : LA MATÈRIA : COM ES PRESENTA. UNITAT 2 : LA MATÈRIA : COM ES PRESENTA. Conceptes 1. *Substàncies pures i mescles. 2. *Classificació de les substàncies pures: elements i compostos. 3. *Classificació de les mescles: mescles homogènies

Más detalles

REACCIONES QUÍMICAS. Cálculos en Química Velocidad de reacción Oxidación-reducción. Pilas

REACCIONES QUÍMICAS. Cálculos en Química Velocidad de reacción Oxidación-reducción. Pilas Velocidad de reacción Oxidación-reducción. Pilas REACCIONES QUÍMICAS Física y Química 4º ESO: guía interactiva para la resolución de ejercicios I.E.S. Élaios Departamento de Física y Química EJERCICIO

Más detalles

EXAMEN DE FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO. 30 DE NOVIEMBRE 2016 NOMBRE: 1º. Formula los siguientes compuestos:

EXAMEN DE FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO. 30 DE NOVIEMBRE 2016 NOMBRE: 1º. Formula los siguientes compuestos: EXAMEN DE FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO. 30 DE NOIEMBRE 2016 NOMBRE: 1º. Formula los siguientes compuestos: a) Nitrato de bario Ba(NO3)2 b) dióxido de carbono CO2 c) hidrogenocarbonato de sodio NaHCO3

Más detalles

Física 4º E.S.O. 2014/15

Física 4º E.S.O. 2014/15 Física 4º E.S.O. 2014/15 Problemas de Química Ficha número 13 1.- Ajusta las siguientes reacciones químicas: a) Na 2 CO 3 + HCl NaCl + CO 2 + H 2 O (Sol: Na 2 CO 3 + 2 HCl 2 NaCl + CO 2 + H 2 O) b) PBr

Más detalles

ESTEQUIOMETRÍA Y DISOLUCIONES

ESTEQUIOMETRÍA Y DISOLUCIONES ESTEQUIOMETRÍA Y DISOLUCIONES 1. Se dispone de 100 ml de una disolución de ácido clorhídrico 0,5 M y se desea preparar 100 ml de otra disolución del mismo ácido pero de concentración 0,05 M. a) Cómo se

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Química Sèrie 1 Contesteu les preguntes 1, 2, 3, i la 4 i la 5 d UNA de les dues opcions (A o B). En cap cas podeu fer un exercici de l opció A i un altre

Más detalles

Física i Química 4t ESO. Curs

Física i Química 4t ESO. Curs Física i Química 4t ESO. Curs 2017-18 David Pedret Dossier recuperació 2r trimestre Nom i cognoms : DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NOM I COGNOM: CURS: 2017-2018 DATA: Física i Química 4 ESO DOSSIER RECUPERACIÓ

Más detalles

Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular

Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular U1 Lleis químiques Lleis ponderals: - Llei de Lavoisier - Llei de Proust Teoria atòmica

Más detalles

TEMA 6: DISOLUCIONES. Sistema material. Mezcla. Mezcla. coloidal

TEMA 6: DISOLUCIONES. Sistema material. Mezcla. Mezcla. coloidal TEMA : DISOLUCIONES Sistema material Sustacias puras Elemeto Compuesto Homogéea Heterogéea coloidal Suspesió 1.- DISOLUCIÓN (CONCEPTO) Es ua mezcla homogéea de dos o mas sustacias químicas tal que el tamaño

Más detalles

LA MATÈRIA : ELS ESTATS FÍSICS

LA MATÈRIA : ELS ESTATS FÍSICS LA MATÈRIA : ELS ESTATS FÍSICS ELS ESTATS DE LA MATÈRIA I LA TEORIA CINETICOMOLECULAR Per poder explicar les propietats i el comportament dels diferents estats d agregació de la matèria, els científics

Más detalles

Tema 0.- Magnituds Físiques i Unitats

Tema 0.- Magnituds Físiques i Unitats Tema 0.- Magnituds Físiques i Unitats Anomenem magnituds físiques totes aquelles propietats dels cossos de l Univers que es poden mesurar, és a dir, aquelles a les quals podem atorgar un nombre o valor;

Más detalles

La matèria: com es presenta

La matèria: com es presenta 3 La matèria: com es presenta PER COMENÇAR Esquema de continguts Per començar, experimenta i pensa La matèria: com es presenta Les substàncies pures Les mescles Les mescles La separació de mescles Homogènies

Más detalles

HOJA DE PROBLEMAS 1: ENUNCIADOS

HOJA DE PROBLEMAS 1: ENUNCIADOS Tema: DISOLUCIONES HOJA DE PROBLEMAS 1: ENUNCIADOS 1. ( ) Una disolución acuosa de AgNO 3 con una composición del 12 % en peso tiene una densidad de 1.1080 g/cm 3 a 20 C y 1 atm. Calcule la fracción molar,

Más detalles

1- Calcula la masa de los siguientes átomos: Al; Mg; Ca; N y F. 4 - Expresa en moles: 4,5 g de agua; 0,3 g de hidrógeno; 440 g de dióxido de carbono

1- Calcula la masa de los siguientes átomos: Al; Mg; Ca; N y F. 4 - Expresa en moles: 4,5 g de agua; 0,3 g de hidrógeno; 440 g de dióxido de carbono ÁTOMOS, MOLÉCULAS Y MOLES 1- Calcula la masa de los siguientes átomos: Al; Mg; Ca; N y F 2- Calcula la masa de las siguientes moléculas: HNO 3 ; PH 3 ; Cl 2 O; N 2 O 5 y CCl 4 3 - Cuantos moles de oxígeno

Más detalles

COMPARACIÓN MOLECULAR DE LOS ESTADOS DE LA MATERIA. 27/05/2014 Carlos Urzúa Stricker 1

COMPARACIÓN MOLECULAR DE LOS ESTADOS DE LA MATERIA. 27/05/2014 Carlos Urzúa Stricker 1 COMPARACIÓN MOLECULAR DE LOS ESTADOS DE LA MATERIA 27/05/2014 Carlos Urzúa Stricker 1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS LÍQUIDOS Y DE SUS SOLUCIONES Aun cuando las partículas (átomos o moléculas)que constituyen

Más detalles

Exercicis amb els applets (1 al 8) de la pàgina :

Exercicis amb els applets (1 al 8) de la pàgina : IES BELLVITGE SEMINARI DE FÍSICA I QUÍMICA Treball d estiu 2009 Treball de vacances d estiu. Química de 1r de Batxillerat Exercicis amb els applets (1 al 8) de la pàgina : http://www.xtec.net/~erodri24/pagina_quimica/pagina2quimicap.htm

Más detalles

Contingut d etanol OBJECTIU REACTIUS I APARELLS

Contingut d etanol OBJECTIU REACTIUS I APARELLS Contingut d etanol L etanol és el segon component principal de totes les begudes alcohòliques. Després de l aigua és una substància fàcil d obtenir a partir de fonts nombroses i diverses, i és capaç de

Más detalles

Problemas del Tema 1: Aspectos cuantitativos en Química

Problemas del Tema 1: Aspectos cuantitativos en Química Problemas del Tema 1: Aspectos cuantitativos en Química 1.- Se dispone de una botella de ácido sulfúrico cuya etiqueta aporta los siguientes datos: densidad 1 84 g/ml y riqueza en masa 96 %. Calcule: La

Más detalles

Acuerdo 286. Química. Disoluciones. Recopiló: M.C. Macaria Hernández Chávez

Acuerdo 286. Química. Disoluciones. Recopiló: M.C. Macaria Hernández Chávez Acuerdo 286 Química Disoluciones Recopiló: M.C. Macaria Hernández Chávez Disolución: Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. La sustancia que se encuentra en mayor proporción se llama disolvente

Más detalles

CÁTEDRA: QUÍMICA GUÍA DE PROBLEMAS Nº 5

CÁTEDRA: QUÍMICA GUÍA DE PROBLEMAS Nº 5 CÁTEDRA: QUÍMICA GUÍA DE PROBLEMAS Nº 5 TEMA: ESTEQUIOMETRÍA DE SOLUCIONES OBJETIVOS: Resolver problemas basados en la estequiometría de las soluciones, ampliando los conocimientos para ser aplicados criteriosamente

Más detalles

2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ

2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ 2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ Es construeix una pila amb els elèctrodes següents: un elèctrode de zinc en una solució de sulfat de zinc i un elèctrode de coure en una solució de sulfat de coure.

Más detalles

QUÍMICA 2º BACHILLERATO

QUÍMICA 2º BACHILLERATO DISOLUCIONES: CONCENTRACIÓN DE LAS MISMAS 1.-/ Se disuelven 7 g de cloruro de sodio en 43 g de agua. Determine la concentración centesimal de la disolución, así como la fracción molar de cada componente

Más detalles

Problemes de Sistemes de Numeració. Fermín Sánchez Carracedo

Problemes de Sistemes de Numeració. Fermín Sánchez Carracedo Problemes de Sistemes de Numeració Fermín Sánchez Carracedo 1. Realitzeu els canvis de base que s indiquen a continuació: EF02 16 a binari natural b) 235 10 a hexadecimal c) 0100111 2 a decimal d) FA12

Más detalles

CuO (s) + H 2 SO 4(aq) CuSO 4(aq) +H 2 O (aq)

CuO (s) + H 2 SO 4(aq) CuSO 4(aq) +H 2 O (aq) Relación de problemas Química 4º ESO CDP. NTRA. SRA. DE LORETO 1. El trióxido de azufre se sintetiza a partir de dióxido de azufre y oxígeno molecular. Calcula la masa y el volumen de los reactivos que

Más detalles

Proporcionalitat i percentatges

Proporcionalitat i percentatges Proporcionalitat i percentatges Proporcions... 2 Propietats de les proporcions... 2 Càlul del quart proporcional... 3 Proporcionalitat directa... 3 Proporcionalitat inversa... 5 El tant per cent... 6 Coneixement

Más detalles

SEGUNDA PRACTICA DE QUÍMICA

SEGUNDA PRACTICA DE QUÍMICA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DEPARTAMENTO DE QUÍMICA CURSO PROPEDÉUTICO ESTADO GASEOSO SEGUNDA PRACTICA DE QUÍMICA 1. El acetileno (C 2 H 2 ) es un combustible utilizado

Más detalles

1º Control 2ª Evaluación. Física y Química 1º Bachillerato D. 1.- (2 puntos) Formula o nombra los siguientes compuestos químicos:

1º Control 2ª Evaluación. Física y Química 1º Bachillerato D. 1.- (2 puntos) Formula o nombra los siguientes compuestos químicos: 1º Control 2ª Evaluación Física y Química 1º Bachillerato D a) Seleniuro de hidrógeno; b) Yodato de cobre (II); c) Li 2 O 2; d) K 2 S; e) Na 3 PO 4 2. (2 puntos) a) Calcula los gramos de hidróxido potásico

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 3 Activitat Completa els productes següents. a) 0 = 5... e) 0 = 5... b)... = 5 3 f) 25 =... 5 c) 5 =... g) 55 = 5... d) 30 = 5... h) 40 =...... a) 0 = 5 0 e)

Más detalles

NO, la divisió no és exacta. SI, la divisió és exacta. SI, la divisió és exacta. NO, la divisió no és exacta. NO, la divisió no és exacta.

NO, la divisió no és exacta. SI, la divisió és exacta. SI, la divisió és exacta. NO, la divisió no és exacta. NO, la divisió no és exacta. 1. Comprova si hi ha relació de divibilitat entre aquestos nombres. a) 224 i 40 1 NO, la divisió no és exacta. b) 450 i 50 c) 400 i 16 d) 654 i 32 NO, la divisió no és exacta. e) 568 i 46 NO, la divisió

Más detalles

Cinquena prova de Química. Part recuperable. 17/5/2013. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

Cinquena prova de Química. Part recuperable. 17/5/2013. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la (podeu també emprar la part de darrera). Disposeu del formulari

Más detalles

Soluciones y unidades de concentración

Soluciones y unidades de concentración MATERIA Soluciones y unidades de concentración MEZCLAS SISTEMAS HETEROGÉNEOS Leche Arena Sal y azúcar SISTEMAS HOMOGÉNEOS Sal en agua Aire Acero COMPUESTOS Agua Etanol Benceno SUSTANCIAS PURAS ELEMENTOS

Más detalles

Soluciones y unidades de concentración

Soluciones y unidades de concentración Soluciones y unidades de concentración Dra. Dra. Patricia Patricia Satti, Satti, UNRN UNRN MATERIA MEZCLAS SUSTANCIAS PURAS SISTEMAS HETEROGÉNEOS Leche Arena Sal y azúcar SISTEMAS HOMOGÉNEOS Sal en agua

Más detalles

Resolución: Para calcular los g/l debemos ver la relación entre gramos de soluto y litros de disolución:

Resolución: Para calcular los g/l debemos ver la relación entre gramos de soluto y litros de disolución: TEMA 4. CÁLCULOS QUÍMICOS SOLUCIONES 1. Disoluciones 1. Disolvemos 3,8 gramos de hidróxido de sodio en metanol hasta completar 20 ml de disolución. Expresa la composición de la disolución en gramos por

Más detalles

Química Sèrie 2. Instruccions

Química Sèrie 2. Instruccions Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2017 Química Sèrie 2 SOLUCIONS, CRITERIS DE CORRECCIÓ

Más detalles

Problemas resueltos de disoluciones y sus diferentes medidas de concentración.

Problemas resueltos de disoluciones y sus diferentes medidas de concentración. UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA FACULTAD DE CIENCIAS ESCUELA DE QUÍMICA Problemas resueltos de disoluciones y sus diferentes medidas de concentración. 1. Qué es una disolución? Una disolución consiste

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Blocs 1-5: 2 punts cada problema/qüestió / Bloques 1-5: 2 puntos cada Problema/Cuestión BLOC 1 QÜESTIÓ 1A Contesteu raonadament les qüestions següents: a) Considereu els elements químics següents: Ne,

Más detalles

PROBLEMAS QUÍMICA. (Proyecto integrado)

PROBLEMAS QUÍMICA. (Proyecto integrado) PROBLEMAS QUÍMICA. (Proyecto integrado) CONCEPTOS FUNDAMENTALES 1. Razone qué cantidad de las siguientes sustancias tiene mayor nº de átomos: a) 0 5 moles de SO 2 b) 14 gramos de nitrógeno molecular. c)

Más detalles

Tercera prova parcial de Química. 1/6/2015. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

Tercera prova parcial de Química. 1/6/2015. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Aquest examen consta de 4 preguntes. Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. En cada full podeu

Más detalles

Les mescles. Definició: és un sistema material format per diversos components.

Les mescles. Definició: és un sistema material format per diversos components. Les mescles Definició: és un sistema material format per diversos components. Les mescles Els components que formen una mescla s'anomenen substàncies pures. Segons el seu aspecte (també aspecte microscòpic)

Más detalles

QUÍMICA 2º BACHILLERATO

QUÍMICA 2º BACHILLERATO DISOLUCIONES: CONCENTRACIÓN DE LAS MISMAS 1.-/ Se disuelven 7 g de cloruro de sodio en 43 g de agua. Determine la concentración centesimal de la disolución, así como la fracción molar de cada componente

Más detalles

U.1: TEORIA ATÓMICO-MOLECULAR

U.1: TEORIA ATÓMICO-MOLECULAR 1.- LLEIS PONDERALS : FORMACIÓ DE COMPOSTOS A les reaccions químiques, els àtoms s uneixen mitjançant certs tipus d enllaços formant molècules o cristalls. Aquestes reaccions (combinacions d àtoms) compleixen

Más detalles

Tema 0.- Magnituds Físiques i Unitats

Tema 0.- Magnituds Físiques i Unitats Tema 0.- Magnituds Físiques i Unitats Anomenem magnituds físiquesf totes aquelles propietats dels cossos de l Univers l que es poden mesurar, és s a dir, aquelles a les quals podem atorgar un nombre o

Más detalles

PART I: QUÍMICA. Per poder realitzar aquest dossier cal que tinguis a mà el llibre de Física i Química 1.

PART I: QUÍMICA. Per poder realitzar aquest dossier cal que tinguis a mà el llibre de Física i Química 1. PART I: QUÍMICA Per poder realitzar aquest dossier cal que tinguis a mà el llibre de Física i Química 1. UNITAT 1: MESURAR PER INVESTIGAR Saps què és la matèria 1- Completa la taula que hi ha a continuació:

Más detalles

TEMA 5: Sistema mètric decimal

TEMA 5: Sistema mètric decimal TEMA 5: Sistema mètric decimal Concepte de magnitud Són característiques dels cossos que es poden quantificar (relacionar amb un nombre) o mesurar. Nombre de llibres de una biblioteca magnitud Amplada

Más detalles

Examen ud. 1 La materia y sus propiedades

Examen ud. 1 La materia y sus propiedades OPCIÓN A Examen ud. 1 La materia y sus propiedades 1. Determina el número de moléculas que hay en 22 g de Au(OH) 3. Cuántos átomos de hidrógeno? Datos: Masas moleculares (en g/mol): Au = 197; O = 16; H

Más detalles

3.1 MESCLES HOMOGÈNIES I MESCLES HETEROGÈNIES

3.1 MESCLES HOMOGÈNIES I MESCLES HETEROGÈNIES 3.1 MESCLES HOMOGÈNIES I MESCLES HETEROGÈNIES Una substància pura és aquella que manté, en tot moment, les seves propietats característiques. Es poden classificar en: Elements: formats per un únic tipus

Más detalles