Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS"

Transcripción

1 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions UNITAT LES FRACCIONS 1

2 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions 1. Concepte de fracció La fracció es representa per dos nombres enters que s anomenen numerador i denominador. Numerador Denominador Una fracció pot representar una part d un conjunt o d una unitat. Exemple Expressa en forma de fracció l expressió: de cada 0 persones són rosses. 0 és el nombre total de persones. 0 es posa en el denominador. és el nombre de persones que són rosses de les 0 del total. es posa en el numerador. La fracció s escriu: 0 Activitat d aprenentatge 1 En la fracció b a el terme b (denominador) expressa en quantes parts iguals s ha dividit la unitat i el terme a (numerador) expressa quantes de les parts ens interessa destacar. 1. Per fer dos entrepans dividim la barra de pa en parts iguals i agafem. Aquest fet s expressa matemàticament de la forma.. Som cinc persones per menjar una truita de patates. Com la repartim? Podem dividir la truita en parts iguals i agafar-ne. La fracció que representa la part de truita que agafem és. La part de truita que sobra és la fracció 1 perquè de les parts fetes n hem deixat una. Activitats d aprenentatge i

3 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions Representació gràfica de fraccions Es pot fer una representació gràfica que ajuda a entendre millor el concepte de fracció. Per representar la fracció sobre un rectangle es fan parts iguals i es destaquen dues parts. En aquest cas s han destacat de color gris. Per fer la representació gràfica de la fracció sobre un segment es divideix el segment en parts iguals i se senyalen. Activitats d aprenentatge,, i Per fer el càlcul numèric d una fracció es divideix la quantitat per les vegades que diu el denominador i el resultat es multiplica pel numerador 1. Tenim 00. En fem parts iguals i agafem parts. Quina fracció d euros hem agafat? Quants euros és la fracció? La fracció és. Hem de calcular les parts de : = = 00 Les de 00 són 00.. Calcula les parts d un mes. Un mes són 0 dies, per tant, hem de calcular de 0. 0 : = = 0 Les parts d un mes són 0 dies.

4 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions Activitats d aprenentatge i Una fracció és el quocient de dividir el numerador pel denominador. L escriptura b a és una manera d expressar divisions. = 0, =, a En una fracció : b El numerador pot ser més petit que el denominador. a<b. El quocient és més petit que la unitat. = 0, El numerador pot ser més gran que el denominador. a>b. El quocient és més gran que la unitat. = 1, Si el numerador és igual que el denominador. a = b. El quocient és la unitat. = 1 El denominador no pot ser zero. = 0 divisió. El símbol vol dir infinit. Hi ha infinits valors que són solució de la El numerador i el denominador són nombres enters i per tant poden ser nombres 1 positius i negatius. = = 0. = 1, Activitats d aprenentatge 10,11,1,1 i 1. Fraccions equivalents.1. Concepte de fraccions equivalents Dibuixa segments de cm un a sota de l altre. En el primer segment representa la 1 fracció, en el segon segment la fracció i en el tercer la fracció.

5 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions (Fes aquí el gràfic) Les fraccions 1, i són fraccions equivalents perquè representen la mateixa porció del segment. A més, el valor numèric d aquestes fraccions és 0, i és el mateix per totes. 1 = 0, = 0, =0, Per indicar que són equivalents, s escriu: 1 = = Les fraccions que representen el mateix s anomenen fraccions equivalents. El conjunt de fraccions equivalents a una fracció donada s anomena nombre racional... Com saber si dos fraccions són equivalents? Per saber si dos fraccions són equivalents es pot fer el quocient de cada una d elles i comprovar si s obté el mateix resultat. Exemple Són equivalents les fraccions i? Fem les divisions: =, i =, Per tant, són equivalents perquè el quocient de les dues és, També hi ha una altra manera de saber si dos fraccions són equivalents: Dos fraccions són equivalents si quan es multiplica el numerador d una pel denominador de l altra s obté el mateix resultat. 1. Les fraccions de l exemple anterior = = i són equivalents, perquè

6 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions. Les fraccions 1 i són equivalents, perquè 0 0 = 10 1 = 10 1 Recorda que l equivalència s escriu: = 0 La fracció b a és equivalent a la fracció d c si a d = b c S escriu: a = b c d Activitats d aprenentatge 1,1 i 1.. Com obtenir fraccions equivalents? Per obtenir fraccions equivalents cal multiplicar o dividir el numerador i el denominador pel mateix nombre. b) Escriu una fracció equivalent a 10 Es pot multiplicar el numerador i el denominador per qualsevol nombre, positiu o 1 negatiu, en aquest cas ho fem per i s obté la fracció que és una fracció 0 més gran. També es pot dividir per i s obté una fracció més petita,. Activitats d aprenentatge 1,1,0,1 i. Simplificar fraccions Simplificar una fracció és convertir-la en una altra equivalent, més senzilla. Per simplificar es divideix el numerador i el denominador pel mateix nombre.

7 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions Exemple Per simplificar la fracció es pot dividir per. 1 = La nova fracció es pot tornar a simplificar dividint una altra vegada per. 1 1 = La nova fracció es pot tornar a simplificar dividint, en aquest cas, per. 1 = Activitats d aprenentatge. Fracció irreductible Fracció irreductible és la fracció que no es pot simplificar més. Per obtenir la fracció irreductible es descomponen el numerador i denominador en factors primers i després se suprimeixen els factors comuns. Exemple 0 Troba la fracció irreductible de 10 Primer es fa la descomposició en factors primers. Descomposició en factors primers: b) 1 Després es col loquen els factors primers de 0 en el numerador i els de 10 en el denominador. Per últim se suprimeixen els factors comuns, en aquest cas són el i. Queden el i el. 0 = = 10 La fracció irreductible és Activitats d aprenentatge i

8 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions. Reducció de fraccions a mínim comú denominador Reduir fraccions a mínim comú denominador és convertir-les en d altres equivalents a cadascuna d elles amb el mateix denominador i que aquest sigui el més petit possible. Per reduir fraccions a mínim comú denominador: 1r. Es troba el mcm dels denominadors. Per calcular-lo es pot utilitzar la següent regla pràctica: a) Es descomponen els nombres en factors primers. b) S agafen els factors comuns i no comuns dotats de l exponent més gran i es fa el seu producte. n. El mcm es divideix pel denominador i el resultat es multiplica pel numerador. 1. Volem reduir a mínim comú denominador les fraccions i 1. 1r. Calculem el mcm de i = 1 = mcm (, 1) = = 0 n. En la fracció el mcm el dividim per i el resultat el multipliquem per. 0 : = = La fracció queda 0 Fem el mateix amb la segona fracció 1 0 : 1 = = La nova fracció és 0 10 Les fraccions i reduïdes a mínim comú denominador són les fraccions i

9 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions. Redueix a mínim comú denominador les fraccions següents:, i 1 = 1 = = El mcm de (, 1 i ) és = : = 1 ; 1 = 1 : 1 = ; = 0 : = 1 ; 1 = 0 0 Les noves fraccions que tenen el mínim comú denominador són:, i Activitats d aprenentatge i. 1. Comparació de fraccions. Quan dues fraccions tenen el mateix denominador, com per exemple i és 1 1 més gran la fracció 1 perquè de 1 parts hem destacat i en la primera fracció només en destaquem. Per tant, és més gran la fracció que té el numerador més gran. En el cas de les fraccions i primer cal aconseguir igualar els denominadors. 1 1 i i després es comparen els nous numeradors. En aquest cas és mes gran 0 0 la fracció. Per comparar fraccions: a) Es redueixen a mínim comú denominador. b) El numerador més gran determina la fracció més gran..

10 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions 1. Compara les fraccions i ordena-les i 1 Es calcula el mcm dels denominadors (1 i ) 1 = = El mcm de (1 i ) és 1 Les noves fraccions són: 1 : 1 = 1; 1 = 1 : = ; = Es comparen els numeradors. La fracció és més gran que 1. S escriu : > Compara les fraccions i ordena-les, i 1 = 1 = = El mcm de (,1 i ) és = Les noves fraccions equivalents són: : = ; (-11) = - : 1 = ; () = : = ; () = > > 11 Per tant, > > 1 Activitats d aprenentatge i 10

11 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions Activitats d aprenentatge 1. Expressa en forma de fracció: a) de cada 10 alumnes són nois b) De cada 0 vegades que vaig a la platja em cremo la pell vegades c) He fet a peu Km dels 0 Km de l etapa d) En un pom de roses són de color blanc e) 1 de cada 100 turistes venen d Itàlia. Quina fracció d euro representen 0 cèntims. (Recorda que 1 són 100 cèntims.). Quina fracció d hora representen 1 minuts.. Representa gràficament sobre el rectangle la fracció.. Representació de fraccions sobre un segment A D C H B AC = 1 AD = 1 Quina fracció representa HB?. Representa sobre un segment la fracció. Representa sobre un segment la fracció. Cacula: a) de 1 b) de 10. Les parts dels 0 gr de castanyes que hem comprat per fer la castanyada han sortit dolentes. Quants grams de castanyes eren dolents? 10. Calcula el quocient de les fraccions: 10 = = =

12 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions 11. Digues quines de les expressions següents no són fracció i per què?, 10, 0 1. De l activitat anterior calcula el valor numèric de les que creus que són fraccions. (Això vol dir, fer el quocient. Per saber el signe s aplica la regla de la divisió d enters.) 1. Calcula el valor de les fraccions següents. Quina és la més gran? Quina és la més petita? 1 1. Calcula el valor de les fraccions següents i ordena-les de mes gran a més petita. Utilitza els signes (> major que) i (< menor que). 1. Comprova si és cert que =. Per què? 1. Comprovar si són equivalents les fraccions següents: a) b) c) 1 1. Comprova si són equivalents les fraccions. Tingues en compte el signe. = 1 1. Escriu una fracció equivalent a que sigui més gran. 1. Escriu una fracció equivalent a 1 que sigui més petita. 0. Escriu tres fraccions equivalents a 0 que siguin més grans i més petites. 1. Completa el valor que falta: 1 1 a) = b) = 0. Completa els valors que falten. 1 a) = = = = b) 1 0 = 1 = = = 1 1

13 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions. Simplifica tant com puguis les fraccions següents: 1 a) b). Calcula la fracció irreductible de. Calcula la fracció irreductible de les fraccions següents: 1 a) b). Redueix a mínim comú denominador les fraccions següents: 10 0 a) i b) i Redueix a mínim comú denominador les fraccions següents: 1 a), i b), i Ordena de més petita a més gran les fraccions següents: a), i 1 b), i 0 1. Una persona triga d hora a llegir el diari i una altra d hora. Quina triga més? 1

LES FRACCIONS Una fracció és part de la unitat Un tot es pren com a unitat La fracció expressa un valor amb relació a aquest tot

LES FRACCIONS Una fracció és part de la unitat Un tot es pren com a unitat La fracció expressa un valor amb relació a aquest tot LES FRACCIONS Termes d una fracció: a b Numerador Denominador 1.- ELS TRES SIGNIFICATS D UNA FRACCIÓ 1.1. Una fracció és part de la unitat Un tot es pren com a unitat La fracció expressa un valor amb relació

Más detalles

TEMA 3 : Nombres Racionals. Teoria

TEMA 3 : Nombres Racionals. Teoria .1 Nombres racionals.1.1 Definició TEMA : Nombres Racionals Teoria L'expressió b a on a i b son nombres enters s'anomena fracció. El nombre a rep el nom de numerador, i b de denominador. El conjunt dels

Más detalles

MÍNIM COMÚ MULTIPLE m.c.m

MÍNIM COMÚ MULTIPLE m.c.m MÍNIM COMÚ MULTIPLE m.c.m Al calcular el mínim comú múltiple de dos o més nombres el que estem fent és quedar-nos amb el valor més petit de tots els múltiples que són comuns a aquests nombres. És a dir,

Más detalles

Polinomis i fraccions algèbriques

Polinomis i fraccions algèbriques Tema 2: Divisivilitat. Descomposició factorial. 2.1. Múltiples i divisors. Cal recordar que: Si al dividir dos nombres enters a i b trobem un altre nombre enter k tal que a = k b, aleshores diem que a

Más detalles

Unitat 1. Nombres reals.

Unitat 1. Nombres reals. Unitat 1. Nombres reals. Conjunts numèrics: - N = Naturals - Z = Enters - Q = Racionals: Són els nombres que es poden expressar com a quocient de dos nombres enters. El conjunt dels nombres racionals,

Más detalles

Quadern de matemàtiques Decimals1

Quadern de matemàtiques Decimals1 Quadern de matemàtiques Decimals CENTENES DESENES UNITATS DECIMES CENTÈSIMES 3,5 Busca les vuit diferències que hi ha en aquests dos dibuixos Curs i grup: Data inici quadern Data acabament Seguiment Data

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 3 Activitat Completa els productes següents. a) 0 = 5... e) 0 = 5... b)... = 5 3 f) 25 =... 5 c) 5 =... g) 55 = 5... d) 30 = 5... h) 40 =...... a) 0 = 5 0 e)

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

Unitat 2. POLINOMIS, EQUACIONS I INEQUACIONS

Unitat 2. POLINOMIS, EQUACIONS I INEQUACIONS Unitat 2. POLINOMIS, EQUACIONS I INEQUACIONS 2.1. Divisió de polinomis. Podem fer la divisió entre dos monomis, sempre que m > n. Si hem de fer una divisió de dos polinomis, anirem calculant les divisions

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Educació Institut El Palau. Nivell: 1r ESO. Matèria: Matemàtiques. Nom:

Generalitat de Catalunya Departament d Educació Institut El Palau. Nivell: 1r ESO. Matèria: Matemàtiques. Nom: Nivell: 1r ESO Matèria: Matemàtiques Nom: Unitat 1: Divisibilitat Múltiples i divisors 1. Digues si són certes o falses les frases següents i el perquè: a) 4 és divisor de 32 b) 12 és un divisor de 4.

Más detalles

TEMA 6. POLINOMIS II. a n a 2 a 1 a Teorema del residu. 4. Polinomis irreductibles. 6. Fraccions algebraiques

TEMA 6. POLINOMIS II. a n a 2 a 1 a Teorema del residu. 4. Polinomis irreductibles. 6. Fraccions algebraiques . REGLA DE RUFFINI És s un mètode m de divisió entre polinomis, més m s senzill que l algoritme l de la divisió i que permet la divisió només quan el divisor és s de la forma Q(x) x b. TEMA 6. S II Professor

Más detalles

TEMA 2: Múltiples i Divisors. Activitats. 25 NO és múltiple de 3 perquè no hi ha cap nombre que multiplicat per 3 ens doni 25

TEMA 2: Múltiples i Divisors. Activitats. 25 NO és múltiple de 3 perquè no hi ha cap nombre que multiplicat per 3 ens doni 25 TEMA 2: Múltiples i Divisors Activitats Concepte de múltiple 6 és múltiple de 2 perquè 2 3 = 6 24 és múltiple de 8 perquè 8 3 = 24 25 NO és múltiple de 3 perquè no hi ha cap nombre que multiplicat per

Más detalles

operacions inverses índex base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari:

operacions inverses índex base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari: Potències i arrels Potències i arrels Potència operacions inverses Arrel exponent índex 7 = 7 7 7 = 4 4 = 7 base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari: base

Más detalles

Proporcionalitat i percentatges

Proporcionalitat i percentatges Proporcionalitat i percentatges Proporcions... 2 Propietats de les proporcions... 2 Càlul del quart proporcional... 3 Proporcionalitat directa... 3 Proporcionalitat inversa... 5 El tant per cent... 6 Coneixement

Más detalles

= 25 = 15 =3. FITXA 1: Nombres A.1. ESCRIU AMB XIFRES AQUESTS NOMBRES: A.2. ESCRIU EL NOM D'AQUESTES QUANTITATS: A.3. COMPLETA LA TAULA:

= 25 = 15 =3. FITXA 1: Nombres A.1. ESCRIU AMB XIFRES AQUESTS NOMBRES: A.2. ESCRIU EL NOM D'AQUESTES QUANTITATS: A.3. COMPLETA LA TAULA: FITXA 1: Nombres A.1. ESCRIU AMB XIFRES AQUESTS NOMBRES: a) Cent mil dos-cents deu. b) Un milió cent mil dos-cents. c) Mil milions vuitanta mil vuit-cents. d) Nou-cents trenta mil vuitanta. e) Tres mil

Más detalles

LES FRACCIONS. Les fraccions les podem trobar presents en la nostra vida: Tres quarts de deu. Les fraccions es poden escriure d aquestes maneres:

LES FRACCIONS. Les fraccions les podem trobar presents en la nostra vida: Tres quarts de deu. Les fraccions es poden escriure d aquestes maneres: LES FRACCIONS Fins ara coneixeu els nombres Naturals (N= 0 ) que expressen la quantitat d objectes o unitats senceres. Per exemple taula cadires armaris 00 llibres... o..... habitants d una ciutat. Ara

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Educació Institut El Palau. Nivell: 1r ESO. Matèria: Matemàtiques. Nom:

Generalitat de Catalunya Departament d Educació Institut El Palau. Nivell: 1r ESO. Matèria: Matemàtiques. Nom: Nivell: 1r ESO Matèria: Matemàtiques Nom: Unitat 1: Divisibilitat Múltiples i divisors 1. Digues si són certes o falses les frases següents i el perquè: a) 4 és divisor de 32 b) 12 és un divisor de 4.

Más detalles

TEMA 3: Polinomis 3.1 DEFINICIONS:

TEMA 3: Polinomis 3.1 DEFINICIONS: TEMA 3: Polinomis 3.1 DEFINICIONS: Anomenarem monomi qualsevol expressió algèbrica formada per la multiplicació d un nombre real i d una variable elevada a un exponent natural. El nombre es diu coeficient

Más detalles

SOLUCIONARI Unitat 5

SOLUCIONARI Unitat 5 SOLUCIONARI Unitat 5 Comencem Escriu tres equacions que no tinguin solució en el conjunt. Resposta oberta. Per exemple: a) x b) 5x 0 c) x Estableix tres equacions que no tinguin solució en el conjunt.

Más detalles

Unitat 2 EQUACIONS DE PRIMER GRAU. Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 5. TRANSFORMACIONS D EXPRESSIONS ALGEBRAIQUES UNITAT 2 EQUACIONS DE PRIMER GRAU

Unitat 2 EQUACIONS DE PRIMER GRAU. Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 5. TRANSFORMACIONS D EXPRESSIONS ALGEBRAIQUES UNITAT 2 EQUACIONS DE PRIMER GRAU Unitat 2 EQUACIONS DE PRIMER GRAU 37 38 Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 5. TRANSFORMACIONS D EXPRESSIONS ALGEBRAIQUES UNITAT 2 QUÈ TREBALLARÀS? què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç

Más detalles

TEMA 2: Múltiples i Divisors

TEMA 2: Múltiples i Divisors TEMA 2: Múltiples i Divisors 4tESO CB Concepte de múltiple 6 és múltiple de 2 perquè 2 3 = 6 24 és múltiple de 8 perquè 8 3 = 24 25 NO és múltiple de 3 perquè no hi ha cap nombre que multiplicat per 3

Más detalles

Fraccions. Quadern de matemàtiques Q. Paraules clau: Aprendràs:

Fraccions. Quadern de matemàtiques Q. Paraules clau: Aprendràs: Quadern de matemàtiques Q Fraccions Saps calcular el resultat de l operació? Paraules clau: fracció, numerador, denominador, fracció unitària, fraccions equivalents, fracció pròpia i impròpia, simplificar

Más detalles

FITXA 1: Lectura i descomposició de nombres

FITXA 1: Lectura i descomposició de nombres FITXA 1: Lectura i descomposició de nombres 1. ESCRIU AQUESTS NOMBRES: a) Tres mil dos-cents milions cent vuitanta mil. b) Sis-cents noranta mil noranta-set. c) Tres mil dos-cents milions cinc-cents cinquanta

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 55 Activitat 1 Dels nombres següents, indica quins són enters. a) 4 b) 0,25 c) 2 d) 3/5 e) 0 f) 1/2 g) 9 Els nombres enters són: 4, 2, 0 i 9. Activitat 2 Si la

Más detalles

Equacions i sistemes de segon grau

Equacions i sistemes de segon grau Equacions i sistemes de segon grau 3 Equacions de segon grau. Resolució. a) L àrea del pati d una escola és quadrada i fa 0,5 m. Per calcular el perímetre del pati seguei els passos següents: Escriu l

Más detalles

Nom. - Aquest dossier serveix per a preparar la recuperació del curs de primer.

Nom. - Aquest dossier serveix per a preparar la recuperació del curs de primer. DOSSIER RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES Nom INSTRUCCIONS: - Aquest dossier serveix per a preparar la recuperació del curs de primer. - S ha de fer durant les vacances d estiu. - És obligatori lliurar-lo completament

Más detalles

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera:

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: ax + by = k a x + b y = k Coeficients de les incògnites: a, a, b, b. Termes independents:

Más detalles

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS 1. EQUACIONS DE PRIMER GRAU AMB DUES INCÒGNITES L equació x + y = 3 és una equació de primer grau amb dues incògnites : x i y. Per calcular les solucions escollim un valor

Más detalles

NO, la divisió no és exacta. SI, la divisió és exacta. SI, la divisió és exacta. NO, la divisió no és exacta. NO, la divisió no és exacta.

NO, la divisió no és exacta. SI, la divisió és exacta. SI, la divisió és exacta. NO, la divisió no és exacta. NO, la divisió no és exacta. 1. Comprova si hi ha relació de divibilitat entre aquestos nombres. a) 224 i 40 1 NO, la divisió no és exacta. b) 450 i 50 c) 400 i 16 d) 654 i 32 NO, la divisió no és exacta. e) 568 i 46 NO, la divisió

Más detalles

Unitat 4. Fraccions algèbriques

Unitat 4. Fraccions algèbriques Unitat 4. Fraccions algèbriques Curs d Anivellament de Matemàtiques Montserrat Corbera / Vladimir Zaiats montserrat.corbera@uvic.cat / vladimir.zaiats@uvic.cat c 2012 Universitat de Vic Sagrada Família,

Más detalles

Activitats de repàs DIVISIBILITAT

Activitats de repàs DIVISIBILITAT Autor: Enric Seguró i Capa 1 CRITERIS DE DIVISIBILITAT Un nombre és divisible per 2 si acaba en 0 o parell (2,4,6,8). Ex: 10, 24, 62, 5.256, 90.070,... Un nombre és divisible per 3 si la suma de les seves

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 59 Activitat 1 Llegeix atentament el teorema de Tales. Creus que també és certa la proporció següent? Per què? AB CD A B C D El teorema de Tales diu: AB (A B

Más detalles

IES Santanyí 1r ESO Curs Fraccions Fitxa Una fracció pot ser considerada com a una part de la unitat. Per exemple: Si deim que hem

IES Santanyí 1r ESO Curs Fraccions Fitxa Una fracció pot ser considerada com a una part de la unitat. Per exemple: Si deim que hem IES Santanyí r ESO Curs 00-0 Fraccions Fitxa. Una fracció pot ser considerada com a una part de la unitat. Per exemple: Si deim que hem menjat d ensaïmada volem dir que hem fet tres trossos d una ensaïmada

Más detalles

Les Arcades. Molló del terme. Ermita la Xara. Esglèsia Sant Pere

Les Arcades. Molló del terme. Ermita la Xara. Esglèsia Sant Pere Les Arcades Molló del terme Ermita la Xara Esglèsia Sant Pere Pàg. 2 Monomi Un monomi (mono=uno) és una expressió algebraica de la forma: *+,-=/, 1 on R N., rep el nom d indeterminada o variable del monomi,

Más detalles

TEMA 1: Divisibilitat. Teoria

TEMA 1: Divisibilitat. Teoria TEMA 1: Divisibilitat Teoria 1.0 Repàs de nombres naturals. Jerarquia de les operacions Quan en una expressió apareixen operacions combinades, l ordre en què les hem de fer és el següent: 1. Les operacions

Más detalles

VECTORS I RECTES AL PLA. Exercici 1 Tenint en compte quin és l'origen i quin és l'extrem, anomena els següents vectors: D

VECTORS I RECTES AL PLA. Exercici 1 Tenint en compte quin és l'origen i quin és l'extrem, anomena els següents vectors: D VECTORS I RECTES AL PLA Un vector és un segment orientat que és determinat per dos punts, A i B, i l'ordre d'aquests. El primer dels punts s'anomena origen i el segons es denomina extrem, i s'escriu AB.

Más detalles

Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES UNITAT 2 TEOREMA DE TALES.

Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES UNITAT 2 TEOREMA DE TALES. Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES 41 42 Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 8. TRIGONOMETRIA UNITAT 2 QUÈ TREBALLARÀS? què treballaràs? En acabar la unitat has de ser

Más detalles

POLINOMIS i FRACCIONS ALGEBRAIQUES

POLINOMIS i FRACCIONS ALGEBRAIQUES POLINOMIS i FRACCIONS ALGEBRAIQUES. Polinomis: introducció.. Definició de polinomi.. Termes d un polinomi.. Grau d un polinomi.. Polinomi reduït..5 Polinomi ordenat..6 Polinomi complet..7 Polinomi oposat..8

Más detalles

MÚLTIPLES I DIVISORS

MÚLTIPLES I DIVISORS MÚLTIPLES I DIVISORS DETERMINACIÓ DE MÚLTIPLES Múltiple d un nombre és el resultat de multiplicar aquest nombre per un altre nombre natural qualsevol. 2 x 0 = 0 2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 2 x 3 = 6 2 x 4 = 8

Más detalles

8. Reflexiona: Si a<-3, pot se a<0?

8. Reflexiona: Si a<-3, pot se a<0? ACTIVITATS 1. Expressa amb nombres enters: a) L avió vola a una altura de tres mil metres b) El termòmetre marca tres graus sota zero c) Dec cinc euros al meu germà 2. Troba el valor absolut de: -4, +5,

Más detalles

Dossier d estiu de Matemàtiques. 6è d Educació Primària.

Dossier d estiu de Matemàtiques. 6è d Educació Primària. 1. Completa les operacions següents: 6 5 4 1 2 x x 9 4 4 5 7 8 5 2 1 9 6 2 1 1 8 2. Quin nombre hem de multiplicar per 537 per obtenir 9.666? 3. Subratlla els nombres que siguin múltiples de 2 i encercla

Más detalles

Propietats de les desigualtats.

Propietats de les desigualtats. Inequacions Desigualtats Direm que a < b a és menor que b si b a és un nombre positiu. Gràficament, a queda a l esquerra de b. Direm que a > b a major que b si a b és un nombre positiu. Gràficament, a

Más detalles

Dossier d estiu 2n d ESO

Dossier d estiu 2n d ESO 2011 Dossier d estiu 2n d ESO Aquest treball és obligatori per tots aquells alumnes que han passat a tercer amb les matemàtiques de segon suspeses. INSTITUT SABADELL DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES Grup flexible:

Más detalles

Fraccions. Objectius. Abans de començar. 1. Fraccions pág. 24 Fraccions Equivalents Simplificació de Fraccions

Fraccions. Objectius. Abans de començar. 1. Fraccions pág. 24 Fraccions Equivalents Simplificació de Fraccions Fraccions Objectius En aquesta quinzena aprendràs a Veure si dues fraccions són equivalents. Simplificar fraccions. Reduir fraccions al mateix denominador. Sumar i restar fraccions. Multiplicar i dividir

Más detalles

BLOC 1.- LES CLASSES DE NÚMEROS

BLOC 1.- LES CLASSES DE NÚMEROS BLOC 1.- LES CLASSES DE NÚMEROS 1. Números naturals: són els que utilitzem per a comptar per unitats (1,,, 4, 6...). Números enters: són els números per unitats, però tant negatius com positius i el zero

Más detalles

Unitat 2: DIVISIBILITAT

Unitat 2: DIVISIBILITAT Unitat 2: DIVISIBILITAT Relació de divisibilitat. Múltiples i divisors. Entre dos nombres hi ha relació de divisibilitat quan al dividir un nombre per l altra, la divisió és exacta.. Si entre dos nombres

Más detalles

DOSSIER RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES 1r ESO

DOSSIER RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES 1r ESO DOSSIER RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES 1r ESO 2016-17 Nom INSTRUCCIONS: - Aquest dossier serveix per a preparar la recuperació del curs de primer. - S ha de fer durant les vacances d estiu. - És obligatori lliurar-lo

Más detalles

FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos

FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos A.1. OBSERVA AQUESTA FIGURA I FES EL QUE S INDICA: Pinta n de blau els costats. Assenyala n de vermell el vèrtex. Pinta n de groc l obertura. A.2. DIBUIXA EL QUE

Más detalles

TEMA 3. Raó i proporció

TEMA 3. Raó i proporció TEMA 3. Raó i proporció 1. Raó i proporció 1.1 Raó Comparació entre dues variables que s expressa en forma de quocient. Exemple: Comprem 3 kilograms de kiwis a 5. és la raó i aquest nombre ens indica quin

Más detalles

Cada una de les parts és un terç ( 1/3 ) de la figura sencera ( unitat) Indica en cada cas la fracció que representa la part acolorida.

Cada una de les parts és un terç ( 1/3 ) de la figura sencera ( unitat) Indica en cada cas la fracció que representa la part acolorida. Departament d Educació Departament de Matemàtiques. Curs 008-009 Full de treball : A CONCEPTE DE FRACCIÓ A.. A la vida de cada dia utilitzem freqüentment les fraccions. Escriu cinc frases del llenguatge

Más detalles

Unitat 1 DIVISIBILITAT. Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 2. ECONOMIA DOMÈSTICA UNITAT 1 DIVISIBILITAT

Unitat 1 DIVISIBILITAT. Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 2. ECONOMIA DOMÈSTICA UNITAT 1 DIVISIBILITAT Unitat 1 DIVISIBILITAT 13 14 Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 2. ECONOMIA DOMÈSTICA QUÈ TREBALLARÀS? què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de: Identificar i determinar els múltiples i

Más detalles

DOSSIER PREPARACIÓ RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES Setembre 3r ESO

DOSSIER PREPARACIÓ RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES Setembre 3r ESO Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Pompeu Fabra DOSSIER PREPARACIÓ RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES Setembre 3r ESO Nom i Cognoms:... INSTRUCCIONS: - Aquest dossier serveix per a preparar

Más detalles

FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos

FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos A.1. OBSERVA AQUESTA FIGURA I FES EL QUE S INDICA: Pinta n de blau els costats. Assenyala n de vermell el vèrtex. Pinta n de groc l obertura. A.2. DIBUIXA EL QUE

Más detalles

OBJECTIU 1 EL CONCEPTE I ELS SIGNIFICATS DE LES FRACCIONS NOM: CURS: DATA:

OBJECTIU 1 EL CONCEPTE I ELS SIGNIFICATS DE LES FRACCIONS NOM: CURS: DATA: COMPRENDRE OBJECTIU EL CONCEPTE I ELS SIGNIICATS DE LES RACCIONS NOM: CURS: DATA: Quan volem expressar certa quantitat d alguna cosa incompleta, o parts d un total, i no la podem escriure amb els nombres

Más detalles

RESUM DE LA UNITAT INTRODUCCIÓ

RESUM DE LA UNITAT INTRODUCCIÓ raccions INTRODUCCIÓ Amb l ús de les fraccions s observa la utilitat dels conceptes estudiats com, per exemple, les operacions bàsiques amb nombres naturals o el càlcul del mínim comú múltiple i el màxim

Más detalles

DE FORMA ALGEBRAICA CERTES SITUACIONS

DE FORMA ALGEBRAICA CERTES SITUACIONS EXPRESSAR OBJECTIU DE FORMA ALGEBRAICA CERTES SITUACIONS NOM: CURS: DATA: LLENGUATGE NUMÈRIC I LLENGUATGE ALGEBRAIC El llenguatge en què intervenen nombres i signes d operacions l anomenem llenguatge numèric.

Más detalles

Pàg , 3, 5, 7, 11, 13, 17. múltiple. 2. Un nombre primer és aquell que només té com a divisors a ell mateix i l 1. 3.

Pàg , 3, 5, 7, 11, 13, 17. múltiple. 2. Un nombre primer és aquell que només té com a divisors a ell mateix i l 1. 3. Pàg. 2 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 múltiple Un nombre primer és aquell que només té com a divisors a ell mateix i l múltiple Un nombre compost és aquell que és divisible per més nombres que per 1 i ell mateix.

Más detalles

Els polinomis. Un polinomi és una expressió algebraica amb una única lletra, anomenada variable. Exemple: 9x 6 3x 4 + x 6 polinomi de variable x

Els polinomis. Un polinomi és una expressió algebraica amb una única lletra, anomenada variable. Exemple: 9x 6 3x 4 + x 6 polinomi de variable x Els polinomis Els polinomis Un polinomi és una expressió algebraica amb una única lletra, anomenada variable. Exemple: 9x 6 3x 4 + x 6 polinomi de variable x Elements d un polinomi Els termes: cadascun

Más detalles

FUNCIONS REALS. MATEMÀTIQUES-1

FUNCIONS REALS. MATEMÀTIQUES-1 FUNCIONS REALS. 1. El concepte de funció. 2. Domini i recorregut d una funció. 3. Característiques generals d una funció. 4. Funcions definides a intervals. 5. Operacions amb funcions. 6. Les successions

Más detalles

PROVA D APTITUD PERSONAL ACCÉS ALS GRAUS EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PROVA D APTITUD PERSONAL ACCÉS ALS GRAUS EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA Nom i cognoms DNI / NIE PROVA D APTITUD PERSONAL ACCÉS ALS GRAUS EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA COMPETÈNCIA LOGICOMATEMÀTICA 1. Està prohibit l ús de la calculadora o de qualsevol altre aparell

Más detalles

MATEMÀTIQUES. DOSSIER DE RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES 2n ESO. GRUP:2E. Nom i Cognoms (alumne):... Nom professor:...

MATEMÀTIQUES. DOSSIER DE RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES 2n ESO. GRUP:2E. Nom i Cognoms (alumne):... Nom professor:... zz Curs: Departament d Educació Generalitat de Catalunya MATEMÀTIQUES DOSSIER DE RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES 2n ESO. GRUP:2E CURS 20-20 INS.PUIG CASTELLAR DATA: Nom i Cognoms (alumne):... Nom professor:...

Más detalles

EXERCICIS POLINOMIS I FRACCIONS ALGEBRAIQUES

EXERCICIS POLINOMIS I FRACCIONS ALGEBRAIQUES EXERCICIS POLINOMIS I FRACCIONS ALGEBRAIQUES Suma de monomis. 1. Realitza les següents operacions: + 8 4 9 9 6 + 4 5 5 1 + 4 4 4 11 7 f) 6 7 1 8. Realitza les següents operacions: 1 + 5 5 + 1 y + y + y

Más detalles

CARTES DE FRACCIONS. Materials pel Taller de Matemàtiques

CARTES DE FRACCIONS. Materials pel Taller de Matemàtiques CARTES DE FRACCIONS Aquesta proposta és adequada pel primer cicle d ESO perquè permet recordar mitjançant un joc, una sèrie de conceptes que ja s han treballat a l Educació Primària. Per això resulta una

Más detalles

} = { 5,10,15, 20, 25,30,35,... }

} = { 5,10,15, 20, 25,30,35,... } 1. Completa: a) Com podem saber si un nombre cap en un altre una quantitat exacta de vegades? b) Dos nombres es troben emparentats per la relació de divisibilitat quan c) a és múltiple de b o, el que és

Más detalles

EXERCICIS - SOLUCIONS

EXERCICIS - SOLUCIONS materials del curs de: MATEMÀTIQUES SISTEMES D EQUACIONS EXERCICIS - SOLUCIONS AUTOR: Xavier Vilardell Bascompte xevi.vb@gmail.com ÚLTIMA REVISIÓ: 21 d abril de 2009 Aquests materials han estat realitzats

Más detalles

2n ESO A TREBALL D'ESTIU - MATEMÀTIQUES CURS

2n ESO A TREBALL D'ESTIU - MATEMÀTIQUES CURS INS PERE BORRELL C. Escoles Pies, 46 17520 PUIGCERDÂ Tel. 972880275 Fax 972141049 Departament de Matemàtiques 2n ESO A TREBALL D'ESTIU - MATEMÀTIQUES CURS 2015-2016 Exercicis que cal fer per preparar la

Más detalles

UNITAT 3. MÚLTIPLES I DIVISORS. Digem que un nombre és múltiple d'un altre si el conté un nombre sencer de vegades.

UNITAT 3. MÚLTIPLES I DIVISORS. Digem que un nombre és múltiple d'un altre si el conté un nombre sencer de vegades. MATEMÀTIQUES 5é de PRIMÀRIA Professora: Estrella Piqueras UNITAT 3. MÚLTIPLES I DIVISORS ELS MÚLTIPLES D'UN NOMBRE ELS MÚLTIPLES D'UN NOMBRE natural són els nombres naturals que resulten de multiplicar

Más detalles

QUADERN DE TREBALL. Economia domèstica. Graduat en Educació Secundària. Mòdul comú. Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia

QUADERN DE TREBALL. Economia domèstica. Graduat en Educació Secundària. Mòdul comú. Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia Graduat en Educació Secundària Mòdul comú 2 Economia domèstica Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia Generalitat de Catalunya Departament d Educació QUADERN DE TREBALL SUMARI ORGANITZACIÓ

Más detalles

UNITAT FUNCIONS D ÚS AVANÇAT

UNITAT FUNCIONS D ÚS AVANÇAT UNITAT FUNCIONS D ÚS AVANÇAT 5 Funcions d Informació i altres funcions d interès Les funcions d Informació s utilitzen per obtenir dades sobre les cel les, el seu contingut, la seva ubicació, si donen

Más detalles

SOLUCIONARI Unitat 8. a) De tercer grau i amb dos termes. Comencem. b) De quart grau i amb cinc termes. c) De segon grau i amb un terme.

SOLUCIONARI Unitat 8. a) De tercer grau i amb dos termes. Comencem. b) De quart grau i amb cinc termes. c) De segon grau i amb un terme. SOLUCIONARI Unitat 8 Comencem Utilitza les potències de base 0 per descompondre aqests nombres: 56;,05;,; 005 i tres milions i mig. 56 0 5 0 6 0,05 0 5 0 0, 0 005 0 5 milions i mig 0 6 5 0 5 Troba el valor

Más detalles

TEMA 1: EXPRESSIONS ALGEBRAIQUES. Activitats

TEMA 1: EXPRESSIONS ALGEBRAIQUES. Activitats TEMA 1: EXPRESSIONS ALGEBRAIQUES Activitats 1.- Expressa en llenguatge algebraic: a) El doble d un nombre. b) El doble d un nombre menys tres unitats. c) El doble d un nombre menys tres unitats, més un

Más detalles

7. Calcula P (x ) Q (x ): P (x ) = 5x 4 + x 3 2x 2 5 Q (x ) = 7x 4 5x 2 + 3x + 2 P (x ) Q (x ) = 2x 4 + x 3 + 3x 2 3x 7

7. Calcula P (x ) Q (x ): P (x ) = 5x 4 + x 3 2x 2 5 Q (x ) = 7x 4 5x 2 + 3x + 2 P (x ) Q (x ) = 2x 4 + x 3 + 3x 2 3x 7 50 SOLUCIONARI 5. Operacions amb polinomis 1. POLINOMIS. SUMA I RESTA PENSA I CALCULA Donat el cub de la figura, calcula en funció de : a) L àrea. b) El volum. a) A ( ) = 6 2 b) V ( ) = 3 CARNET CALCULISTA

Más detalles

4. Digues quines de les imatges següents representen ¾. Explica perquè ho representen o perquè no:

4. Digues quines de les imatges següents representen ¾. Explica perquè ho representen o perquè no: Nom i Cognoms: Edat: Qüestionari Fraccions 1. Què és una fracció? 2. Marca l opció o opcions que consideres correctes: Una fracció és un nombre. Una fracció són dos nombres. Una fracció és una relació

Más detalles

POLINOMIS. Divisió. Regla de Ruffini.

POLINOMIS. Divisió. Regla de Ruffini. POLINOMIS. Divisió. Regla de Ruffini. Recordeu: n Un monomi en x és una expressió algebraica de la forma a x on a és un nombre real i n és un nombre natural. A s anomena coeficient i n s anomena grau del

Más detalles

Els nombres naturals

Els nombres naturals Els nombres naturals Els nombres naturals Els nombres naturals són aquells que serveixen per a comptar. Se solen representar fent servir les xifres del 0 al 9. signe suma o resultat Suma: 9 + 12 = 21 sumands

Más detalles

MATEMÀTIQUES RECURSOS PER AL CÀLCUL

MATEMÀTIQUES RECURSOS PER AL CÀLCUL MATEMÀTIQUES RECURSOS PER AL CÀLCUL Coordinació de l àrea: Montserrat Torra Autoria de la presentació: Francesc Xavier Alegria i Lucia Cabello El tractament del càlcul CÀLCUL APROXIMAT I ESTIMACIÓ Potencia

Más detalles

Títol: Les fraccions (pàgina 1 de 17)

Títol: Les fraccions (pàgina 1 de 17) Títol: Les fraccions Autor: Arturo Mata Angulo Nivell: t d'ep Objectius i continguts: Col legi Badalonès Mossèn Anton Romeu - 7 089 Badalona Telf. 9 8 75 75 e-mail: primaria@badalones.com Objectius: unitat.

Más detalles

1. Quines fraccions hi ha representades amb les zones blanques i les zones ombrejades dels dibuixos següents? Escriu-les.

1. Quines fraccions hi ha representades amb les zones blanques i les zones ombrejades dels dibuixos següents? Escriu-les. 1. Quines fraccions hi ha representades amb les zones blanques i les zones ombrejades dels dibuixos següents? Escriu-les. Blanques: Ombrejades: 2. Escriu les fraccions següents i assenyala-hi, en cada

Más detalles

Els nombres racionals

Els nombres racionals Els nombres racionals Els nombres racionals Els nombres fraccionaris o fraccions permeten representar les situacions en les quals s obté o es deu una part d un objecte. Totes les fraccions equivalents

Más detalles

Unitat didàctica 2. Polinomis i fraccions algebraiques

Unitat didàctica 2. Polinomis i fraccions algebraiques Unitat didàctica. Polinomis i fraccions algebraiques Refleiona L Andrea té una bona col lecció d espelmes que decoren la seva habitació. Totes les espelmes cilíndriques tenen la mateia alçària: cm. Epressa,

Más detalles

Bloc I. ARITMÈTICA I ÀLGEBRA. Tema 3: Els nombres enters TEORÍA

Bloc I. ARITMÈTICA I ÀLGEBRA. Tema 3: Els nombres enters TEORÍA 1. NOMBRES ENTERS * El conjunt dels nombres enters està format pel conjunt dels nombres naturals N = {0, 1, 2, 3, 4, 5...} i els negatius { 1, 2, 3, 4, 5...}. Es representa amb el símbol Z. Per tant Z

Más detalles

REPRESENTACIÓ DE FUNCIONS

REPRESENTACIÓ DE FUNCIONS 1. FUNCIONS PRINCIPALS REPRESENTACIÓ DE FUNCIONS 1.1 Rectes Forma: 4 5 1.2 Paràboles Forma: 1.3 Funcions amb radicals Forma: 1.4 Funcions de proporcionalitat inversa Forma: 1.5 Exponencials Forma: 2 1.6

Más detalles

Fraccions. Guió de treball de l alumne/a...del grup...

Fraccions. Guió de treball de l alumne/a...del grup... Fraccions Guió de treball de l alumne/a...del grup... Fracció: parts de la unitat 1. Amb el GeoGebra obriu l arxiu MAfraccio.html, us trobareu dos punts lliscants que permeten seleccionar dos nombres naturals

Más detalles

Tema 3: EQUACIONS I INEQUACIONS

Tema 3: EQUACIONS I INEQUACIONS Tema 3: EQUACIONS I INEQUACIONS Igualtats algebraiques Es poden diferenciar: identitats i equacions a) Identitats Són igualtats que sempre es compleixen, per qualsevol valor numèric que donem a les lletres.

Más detalles

ACTIVITATS. a) b) c) d) INS JÚLIA MINGUELL 2n Batxillerat. dv, 18 de març Alumne:

ACTIVITATS. a) b) c) d) INS JÚLIA MINGUELL 2n Batxillerat. dv, 18 de març Alumne: INS JÚLIA MINGUELL 2n Batxillerat Matemàtiques Tasca Continuada 4 «Matrius i Sistemes d equacions lineals» Alumne: dv, 18 de març 2016 LLIURAMENT: dm, 5 d abril 2016 NOTA: cal justificar matemàticament

Más detalles

2 desembre 2015 Límits i número exercicis. 2.1 Límits i número

2 desembre 2015 Límits i número exercicis. 2.1 Límits i número I. E. S. JÚLIA MINGUELL Matemàtiques 2n BAT. 2 desembre 205 Límits i número exercicis 2. Límits i número 4. Repàs de logaritmes i exponencials: troba totes les solucions de cadascuna de les següents equacions:

Más detalles

Matemà ate tiques 2n d ESO

Matemà ate tiques 2n d ESO Matemàtiques 2n d ESO ELS NOMBRES NATURALS 1] Tradueix a numeració decimal aquests nombres egipcis: Pista: et pot ajudar aquest enllaç: http://static4.sobrehistoria.com/wp-content/uploads/2015/05/numeracion-egipcia-

Más detalles

Institut El Sui Matemàtiques 3r ESO. b) Quants cubs són necessaris per a construir una torre de 5 cubs d alçada?

Institut El Sui Matemàtiques 3r ESO. b) Quants cubs són necessaris per a construir una torre de 5 cubs d alçada? Institut El Sui Matemàtiques 3r ESO INTRODUCCIÓ A.1. Observa aquesta torre: a) Quants cubs són necessaris per a construir aquesta torre? b) Quants cubs són necessaris per a construir una torre de 5 cubs

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 30 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Completa la taula següent: Graus Minuts Segons 30º 30 x 60 = 1.800 1.800 x 60 = 108.000 45º 2.700 162.000 120º 7.200 432.000 270º 16.200 972.000

Más detalles

TEMA 5 : Resolució de sistemes d equacions

TEMA 5 : Resolució de sistemes d equacions TEMA 5 : Resolució de sistemes d equacions 5.1. EQUACIÓ LINEAL AMB n INCÒGNITES Una equació lineal de n incògnites es qualsevol expressió de la forma: a 1 x 1 + a 2 x 2 +... + a n x n = b, on a i b son

Más detalles

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria competència matemàtica

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria competència matemàtica curs 0-04 avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria competència matemàtica Nom i cognoms Grup INSTRUCCIONS El material que necessites per fer la prova és un bolígraf i un regle. Si t equivoques,

Más detalles

Introducció als nombres enters

Introducció als nombres enters Introducció als nombres enters Mesures de temps La unitat bàsica de temps és el segon. La majoria de les cultures del nostre planeta utilitzen unitats de mesura del temps que tenen en compte aquests tres

Más detalles

TEMA 4 : Matrius i Determinants

TEMA 4 : Matrius i Determinants TEMA 4 : Matrius i Determinants MATRIUS 4.1. NOMENCLATURA. DEFINICIÓ Una matriu és un conjunt de mxn elements distribuïts en m files i n columnes, A= Aquesta és una matriu de m files per n columnes. És

Más detalles

SOLUCIONARI Unitat 1

SOLUCIONARI Unitat 1 SOLUCIONARI Unitat Comencem En un problema de física es demana el temps que triga una pilota a assolir una certa altura. Un estudiant, que ha resolt el problema correctament, arriba a la solució t s. La

Más detalles

repàs Nom: Data: Curs: Escriu els múltiples comuns de cada parell de nombres (sense incloure el 0) i tria n l MCM.

repàs Nom: Data: Curs: Escriu els múltiples comuns de cada parell de nombres (sense incloure el 0) i tria n l MCM. repàs 1 Obtín els 10 primers múltiples de 6, 8 i 1. nombre 0 1 3 4 5 6 7 8 9 Múltiples de 6 Múltiples de 8 Múltiples de 1 Escriu els múltiples comuns de cada parell de nombres (sense incloure el 0) i tria

Más detalles

QUADERN d ESTUDI: les FRACCIONS

QUADERN d ESTUDI: les FRACCIONS QUADERN d ESTUDI: les FRACCIONS Matemàtiques 2n ESO (Institut Icària, 2016/17) Autors: Izarbe Abadías, Sergei Agustín, Sasha Bals, Eva Barber, Bru Bernadí, Bruna Clara, Andreu Craus, Victòria Crugeira,

Más detalles

Pauta d estiu matemàtiques 2on E.S.O. curs

Pauta d estiu matemàtiques 2on E.S.O. curs Continguts: Pauta d estiu matemàtiques on E.S.O. curs 00-. Fraccions: suma, resta, producte, divisió, castells, operacions combinades i fracció generatriu.. Álgebra: suma, resta, producte i operacions

Más detalles

TEMA 2: Divisibilitat Activitats

TEMA 2: Divisibilitat Activitats TEMA 2: Divisibilitat Activitats 1. 35 és múltiple de 5?. Raoneu la resposta 2. 48 és divisible per 6?. Raoneu la resposta 3. Completeu els deu primers múltiples de 8 8, 16,, 32,,,,,, 80 4. Quines de les

Más detalles

Curs de preparació per a la prova d accés a cicles formatius de grau superior. Matemàtiques BLOC 1: ARÍTMÈTICA I ÀLGEBRA

Curs de preparació per a la prova d accés a cicles formatius de grau superior. Matemàtiques BLOC 1: ARÍTMÈTICA I ÀLGEBRA Curs de preparació per a la prova d accés a cicles formatius de grau superior Matemàtiques BLOC : ARÍTMÈTICA I ÀLGEBRA AUTORA: Alícia Espuig Bermell Bloc : Aritmètica i àlgebra Tema : Conjunts numèrics...

Más detalles