PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA"

Transcripción

1 PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA Seminario: Programas de financiamento europeo para ONG de acción social Santiago de Compostela, 22 de outubro de 2015

2 MARCO NORMATIVO ESTRATEXIA EUROPA 2020 MARCO ESTRATÉXICO COMÚN FONDOS EIE FEDER POSITION PAPER POLÍTICA DE COHESIÓN POLÍTICA PESQUEIRA COMÚN FSE FC FEMP ACORDO DE ASOCIACIÓN PDR GALICIA POLÍTICA AGRARIA COMÚN FEADER FEAGA FONDOS PAC MARCO NACIONAL CLAVES DE PROGRAMACIÓN CALENDARIO PERÍODO DE TRANSICIÓN COMPLEMENTARIEDADE R (UE) 1301/2013 FEDER R (UE) 1303/2013 FONDOS EIE (DISPOSICIÓNS COMÚNS) R (UE) 1304/2013 FSE R (UE) 1305/2013 FEADER R (UE) 1306/2013 FONDOS PAC (HORIZONTAL) R (UE) 1307/2013 FEAGA (PAGOS DIRECTOS) R (UE) 1308/2013 FEAGA (OCM ÚNICA) R (UE) 1310/2013 FEADER (MEDIDAS TRANSITORIAS) R (UE) 1311/2013 MARCO FINANCEIRO PLURIANUAL REGULAMENTO FEADER ASPECTOS XERAIS PRIORIDADES E OBXECTIVOS TRANSVERSAIS MEDIDAS PLAN FINANCEIRO SEGUIMENTO E AVALIACIÓN

3 Necesidades identificadas Regulamento (UE) 1303/2013 Regulamento (UE) 1305/2013

4 POSITION PAPER Definición Con base na experiencia do período e nas propostas lexislativas para , a Comisión preparou para cada Estado membro un documento de análise que informa dos principais retos que afronta cada Estado membro e as súas prioridades de financiamento, desde a perspectiva da Comisión e establece un marco de diálogo entre a Comisión e o Estado na preparación do Acordo de Asociación e dos PDR. Retos Elevada taxa de desemprego xuvenil, baixa produtividade laboral e aumento da pobreza e da exclusión social. Baixa competitividade das PEME e escasa presenza nos mercados internacionais. Débil sistema de I+D e insuficiente participación do sector privado. Uso ineficiente dos recursos naturais. Obxectivos Europa 2020 Situación España Obxectivo España 3 % gasto I+D 1,39 % (2010) 3 % <20 % GEI (1990) - 3 % (2010/2005) - 10 % 20 % enerxía verde 13,8 % (2010) 20 % > 20 % eficiencia enerxética 7,7 % (2010) 20,1 % (25,2 Mtep) 75 % empregados (20-64 anos) 61,6 % (2011) 74 % Abandono escolar < 10 % 26,5 % (2011) 15 % >40 % (30-64 anos) con estudios superiores 40,6 % (2010) 44 % < risco pobreza 20 millóns 11,7 M (2010) 25,5 % poboación - 1,4/1,5 M (2010) CLAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

5 10 1C Formación profesional y adquisición de competencias A Actividades de demostración e información A Intercambios de breve duración y visitas A Uso de servicios de asesoramiento A Establecimiento de servicios de sustitución A Formación de asesores A Nueva participación en esquemas de calidad A Información y promoción en mercado interno A Explotaciones agrícolas A Procesado, comercio y desarrollo de productos agrícolas A Infraestructuras relacionadas con desarrollo, adaptación y modernización de agricultura y silvicultura A Inversiones no productivas ligadas a objetivos climáticos y agroambientales

6 03 2B Primera instalación jóvenes agricultores A Primera instalación actividades no agrícolas A Primera instalación pequeñas explotaciones A Inversión creación y desarrollo actividades no agrícolas A Inversión creación y desarrollo actividades no agrícolas B Infraestructuras de saneamiento C Creación, mejora y ampliación de pequeñas estructuras, incluidas las de energía renovable y ahorro energético C Infraestructuras de banda ancha B Creación, mejora y ampliación de servicios básicos locales B Infraestructuras recreativas de uso público, información turística e infraestructuras de turismo a pequeña escala A Estudios e inversiones vinculados a la conservación del patrimonio cultural y natural e iniciativas de sensibilización ecológica E Establecimiento y mantenimiento de superficies forestales E Establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales A Prevención de daños causados por incendios, desastres naturales y catástrofes A Prevención de daños causados por incendios, desastres naturales y catástrofes A Restauración de daño causado por incendios, desastres naturales y catástrofes E Inversiones para aumentar la resiliencia y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales A Inversiones en tecnologías forestales

7 03 3A Agrupaciones de productores agrícolas y silvícolas A Agroambientales - Apicultura para conservación de la biodiversidad A Agroambientales - Razas locales en peligro de extinción C Agroambientales - Gestión sostenible de pastos C Agroambientales - Extensificación de vacuno de leche A Conservación recursos genéticos en agricultura A Conservación recursos genéticos en agricultura B Conversión a agricultura ecológica B Mantenimiento en agricultura ecológica A Áreas de montaña A Otras áreas con limitaciones naturales A Conservación de recursos genéticos en silvicultura B Grupos operativos EIP para productividad y sostenibilidad agrícola A Ayudas para proyectos piloto e desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías A Cooperación entre pequeños agentes para organizar procesos comunes de trabajo y compartir instalaciones y recursos y para el desarrollo comercial del turismo A Cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de distribución para el establecimiento de canales cortos y mercados locales A Intervenciones conjuntas para mitigar o adaptarse al cambio climático y planteamientos conjuntos con respecto a proyectos y prácticas medioambientales en curso A Diseño de planes de gestión forestal

8 09 6B Apoyo a la preparación de estrategias de desarrollo local B Implementación de operaciones B Cooperación a través de enfoque LEADER B Costes corrientes de la estrategia y animación de desarrollo local

9 10 1C Formación profesional y adquisición de competencias A Actividades de demostración e información A Intercambios de breve duración y visitas A Uso de servicios de asesoramiento A Establecimiento de servicios de sustitución A Formación de formadores A Nueva participación en esquemas de calidad A Información y promoción en mercado interno A Explotaciones agrícolas A Procesado, comercio y desarrollo de productos agrícolas A Infraestructuras relacionadas con desarrollo, adaptación y modernización de agricultura y silvicultura A Inversiones no productivas ligadas a objetivos climáticos y agroambientales B Primera instalación jóvenes agricultores A Primera instalación actividades no agrícolas A Primera instalación pequeñas explotaciones A Inversión creación y desarrollo actividades no agrícolas A Inversión creación y desarrollo actividades no agrícolas B Infraestructuras de saneamiento C Creación, mejora y ampliación de pequeñas estructuras, incluidas las de energía renovable y ahorro energético C Infraestructuras de banda ancha B Creación, mejora y ampliación de servicios básicos locales B Infraestructuras recreativas de uso público, información turística e infraestructuras de turismo a pequeña escala A Estudios e inversiones vinculados a la conservación del patrimonio cultural y natural e iniciativas de sensibilización ecológica E Establecimiento y mantenimiento de superficies forestales E Establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales A Prevención de daños causados por incendios, desastres naturales y catástrofes A Prevención de daños causados por incendios, desastres naturales y catástrofes A Restauración de daño causado por incendios, desastres naturales y catástrofes E Inversiones para aumentar la resiliencia y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales A Inversiones en tecnologías forestales A Agrupaciones de productores agrícolas y silvícolas A Agroambientales - Apicultura para conservación de la biodiversidad A Agroambientales - Razas locales en peligro de extinción C Agroambientales - Gestión sostenible de pastos C Agroambientales - extensificación de vacuno de leche A Conservación recursos genéticos en agricultura A Conservación recursos genéticos en agricultura B Conversión a agricultura ecológica B Mantenimiento en agricultura ecológica A Áreas de montaña A Otras áreas con limitaciones naturales A Conservación de recursos genéticos en silvicultura B Grupos operativos EIP para productividad y sostenibilidad agrícola A Axudas para proxectos piloto e desenvolmento de novos productos, prácticas, procesos e tecnoloxías A Cooperación entre pequeños agentes para organizar procesos comunes de trabajo y compartir instalaciones y recursos y para el A Cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de distribución para el establecimiento de canales cortos y mer A Intervenciones conjuntas para mitigar o adaptarse al cambio climático y planteamientos conjuntos con respecto a proyectos y p A Diseño de planes de gestión forestal B Apoyo a la preparación de estrategias de desarrollo local B Implementación de operaciones B Cooperación a través de enfoque LEADER B Costes corrientes de la estrategia y animación de desarrollo local CLAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL PA Jubilación anticipada AT Preparación e implementación del PDR

10 Moitas grazas pola súa atención

LA NUEVA PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO RURAL DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL MAGRAMA

LA NUEVA PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO RURAL DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL MAGRAMA LA NUEVA PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2014-2020 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL MAGRAMA 1. EL CONTEXTO COMUNITARIO EL NUEVO MARCO DE LA PROGRAMACIÓN Estrategia 2020 Marco

Más detalles

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE GALICIA 2014_2020

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE GALICIA 2014_2020 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE GALICIA 2014_2020 INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2016 Resumen para el ciudadano Período 01/01/2016-31/12/2016 Referencia nacional Fecha de aprobación del Comité de seguimiento

Más detalles

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Madrid, 4 de Julio 2016

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Madrid, 4 de Julio 2016 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2014 2020. Madrid, 4 de Julio 2016 Prioridades Nuevo marco de programación Estrategia Europa 2020 Marco Común estratégico Cubre el FEADER, FEDER,

Más detalles

Nueva Programación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural : aspectos relevantes en relación con el medio ambiente.

Nueva Programación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural : aspectos relevantes en relación con el medio ambiente. Nueva Programación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural 2014-2020: aspectos relevantes en relación con el medio ambiente. RED DE AUTORIDADES AMBIENTALES 23 de octubre de 2012 CONTEXTO CRISIS ECONOMICA

Más detalles

LA REFORMA DEL SEGUNDO PILAR DE LA PAC: Principales novedades y sus implicaciones para España

LA REFORMA DEL SEGUNDO PILAR DE LA PAC: Principales novedades y sus implicaciones para España LA REFORMA DEL SEGUNDO PILAR DE LA PAC: Principales novedades y sus implicaciones para España DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL MAGRAMA Calendario de la Reforma de la PAC Comunicación

Más detalles

APLICACIÓN DE LA PAC EN ESPAÑA EL 2º PILAR DE LA PAC Y EL DESARROLLO RURAL

APLICACIÓN DE LA PAC EN ESPAÑA EL 2º PILAR DE LA PAC Y EL DESARROLLO RURAL APLICACIÓN DE LA PAC 2015-2020 EN ESPAÑA EL 2º PILAR DE LA PAC Y EL DESARROLLO RURAL Jornada organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de España Madrid, 17 de julio 2013 POLITICA DE DESARROLLO RURAL

Más detalles

Jornada sobre la Ley 35/2011 de titularidad compartida de las explotaciones agrarias

Jornada sobre la Ley 35/2011 de titularidad compartida de las explotaciones agrarias Jornada sobre la Ley 35/2011 de titularidad compartida de las explotaciones agrarias OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE GALICIA 2014-2020 Santiago de Compostela, 20 de junio de 2018 1 ANÁLISIS

Más detalles

FEADER : APLICACIÓN EN ESPAÑA DEL DESARROLLO RURAL E INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

FEADER : APLICACIÓN EN ESPAÑA DEL DESARROLLO RURAL E INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES FEADER 2014-2020: APLICACIÓN EN ESPAÑA DEL DESARROLLO RURAL E INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES S.G. DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN D.G. DE DESARROLLO RURAL

Más detalles

Programa Nacional de Desarrollo Rural. Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación

Programa Nacional de Desarrollo Rural. Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación Programa Nacional de Desarrollo Rural Miguel Pilar Abad Ruiz Gómez Pérez Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación Valladolid, 9 de julio de 2015 IMPORTANCIA DEL MEDIO RURAL 1. SOCIAL 2.

Más detalles

PROGRAMACIÓN : ACTUALIDAD EN ESPAÑA Y ASPECTOS AMBIENTALES DEL FEADER. POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN DE I+D+i AMBIENTAL

PROGRAMACIÓN : ACTUALIDAD EN ESPAÑA Y ASPECTOS AMBIENTALES DEL FEADER. POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN DE I+D+i AMBIENTAL PROGRAMACIÓN 2014-2020: ACTUALIDAD EN ESPAÑA Y ASPECTOS AMBIENTALES DEL FEADER. POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN DE I+D+i AMBIENTAL 38ª SESIÓN PLENARIA DE LA RED DE AUTORIDADES AMBIENTALES 28 de marzo de 2014

Más detalles

EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA

EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020 Julio 2014 1. Programación del Desarrollo Rural ESTRATEGIA EUROPA 2020 Definición de objetivos a alcanzar por la UE Reglamento (UE) nº 1303/2013 del

Más detalles

Programa Nacional de Desarrollo Rural. Pilar Abad Pérez Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación

Programa Nacional de Desarrollo Rural. Pilar Abad Pérez Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación Programa Nacional de Desarrollo Rural Pilar Abad Pérez Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación Cáceres, 16 de abril de 2015 Política de desarrollo rural 2014-2020 Plan de integración asociativa

Más detalles

EL SEGUNDO PILAR DE LA PAC: LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL

EL SEGUNDO PILAR DE LA PAC: LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL EL SEGUNDO PILAR DE LA PAC: LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL La última reforma de la política agrícola común (PAC) ha mantenido su estructura en dos pilares; el desarrollo rural sigue siendo lo que conocemos

Más detalles

Las posibilidades de la programación FEADER

Las posibilidades de la programación FEADER Las posibilidades de la programación FEADER 2014-2020 en la red Natura 2000 Jean-Louis Everaerts DG Agricultura y Desarrollo Rural Unidad F5 España-Portugal Agriculture and Rural Development Introducción,

Más detalles

Agricultura, Medio rural y Bioeconomía

Agricultura, Medio rural y Bioeconomía Agricultura, Medio rural y Bioeconomía Madrid, julio 2015 Importancia de la innovación en el sector agrario, alimentario y forestal Sector estratégico para la economía nacional: Abastecimiento de alimentos

Más detalles

POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL

POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL EL SEGUNDO PILAR DE LA PAC: LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL La última reforma de la política agrícola común (PAC) ha mantenido su estructura en dos pilares; el desarrollo rural sigue siendo lo que conocemos

Más detalles

11. PLAN DE INDICADORES

11. PLAN DE INDICADORES 11. PLAN DE INDICADORES 11.1. Plan de indicadores 11.1.1. P1: Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales 11.1.1.1. 1A) Fomento de

Más detalles

Posibilidades de financiación europea para la Red Natura 2000 en el País Vasco en el periodo Visión general

Posibilidades de financiación europea para la Red Natura 2000 en el País Vasco en el periodo Visión general Posibilidades de financiación europea para la Red Natura 2000 en el País Vasco en el periodo 2014-2020 Visión general Francisco Rivero Vitoria, 3 de octubre de 2018 Revisión intermedia de la Estrategia

Más detalles

PDR Y ASESORAMIENTO AS0CIACION NACIONAL DE INGENIEROS DE AGRONOMOS JORNADA I. Madrid, 25 de enero de 2016

PDR Y ASESORAMIENTO AS0CIACION NACIONAL DE INGENIEROS DE AGRONOMOS JORNADA I. Madrid, 25 de enero de 2016 PDR Y ASESORAMIENTO AS0CIACION NACIONAL DE INGENIEROS DE AGRONOMOS JORNADA I Madrid, 25 de enero de 2016 Mª Dolores Chiquero Sánchez S.G. Modernización de Explotaciones DG de Desarrollo Rural y Política

Más detalles

La política de desarrollo rural y su aplicación en España: Marco Nacional y Programas de Desarrollo Rural - FEADER

La política de desarrollo rural y su aplicación en España: Marco Nacional y Programas de Desarrollo Rural - FEADER La política de desarrollo rural y su aplicación en España: Marco Nacional y Programas de Desarrollo Rural - FEADER Reunión técnica: Red de políticas de igualdad entre mujeres y hombres en los fondos comunitarios

Más detalles

POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL

POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL EL SEGUNDO PILAR DE LA PAC: LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL Como segundo pilar de la política agrícola común (PAC), la política de desarrollo rural de la Unión está concebida para brindar apoyo a las zonas

Más detalles

Taller MEDIDAS FORESTALES EN LOS PDR

Taller MEDIDAS FORESTALES EN LOS PDR Taller MEDIDAS FORESTALES EN LOS PDR 2104-2020 25 de octubre 2016 Jorge Rodríguez SG Programación y Coordinación DG Desarrollo Rural y Política Forestal MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO

Más detalles

LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN EL PDR DE ARAGÓN Francisco Domínguez Real Jefe del Servicio de Programas Rurales

LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN EL PDR DE ARAGÓN Francisco Domínguez Real Jefe del Servicio de Programas Rurales LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN EL PDR DE ARAGÓN 2014-2020 03-06-15 Francisco Domínguez Real Jefe del Servicio de Programas Rurales PLAN FINANCIERO PDR 2014-2020 MEDIDA PRESUPUESTO TASA PRESUPUESTO

Más detalles

IV Congreso Nacional de Desarrollo Rural

IV Congreso Nacional de Desarrollo Rural IV Congreso Nacional de Desarrollo Rural Jaume Sió Laura Dalmau Subirector de Transferencia e Innovación Agroalimentaria Subdirectora de Planificación Rural Zaragoza, 10, 11 y 12 de febrero de 2014 Estrategia

Más detalles

Resumen de Informe de Ejecución Anual del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias Resumen

Resumen de Informe de Ejecución Anual del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias Resumen Resumen Informe de ejecución anual 2014 2015. Programa de Desarrollo Rural 2014 2020 Principado de Asturias (CCI 2014ES06RDRP003) 1 Índice 1 INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PDR... 3 1.1 Información

Más detalles

Ayudas a la Dehesa en el PDR Extremadura II CONGRESO IBÉRICO DE LA DEHESA Y EL MONTADO 24 DE ABRIL DE 2015

Ayudas a la Dehesa en el PDR Extremadura II CONGRESO IBÉRICO DE LA DEHESA Y EL MONTADO 24 DE ABRIL DE 2015 Ayudas a la Dehesa en el PDR Extremadura 2014-2020 II CONGRESO IBÉRICO DE LA DEHESA Y EL MONTADO 24 DE ABRIL DE 2015 OBJETIVOS UE EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL Competitividad del sector agrícola y forestal

Más detalles

EIP de agricultura productiva sostenible e innovación. Isabel Bombal, marzo 2014

EIP de agricultura productiva sostenible e innovación. Isabel Bombal, marzo 2014 EIP de agricultura productiva sostenible e innovación. Innovación, Medio ambiente y PAC. Objetivos de la política de desarrollo rural. Objetivos Estratégicos de la Política de desarrollo rural a largo

Más detalles

Proxecto PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017 FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Proxecto PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017 FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA 63 64 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 65 66 Programa 712B MODERNIZACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DO TECIDO PRODUTIVO RURAL Concepto 772 A EMPRESAS PRIVADAS Subconc. 7721 CONTRATOS

Más detalles

3.4 LAS AYUDAS DE LA PAC. PAGOS REALIZADOS CON CARGO A FEAGA Y FEADER. María Luisa Antón Gamero

3.4 LAS AYUDAS DE LA PAC. PAGOS REALIZADOS CON CARGO A FEAGA Y FEADER. María Luisa Antón Gamero 3.4 LAS AYUDAS DE LA PAC. PAGOS REALIZADOS CON CARGO A FEAGA Y FEADER María Luisa Antón Gamero 305 la agricultura y la ganadería extremeñas en 2015 CUADRO 1: Pagos de los ejercicios 2014 y 2015 con cargo

Más detalles

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN. de

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN. de COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 26.5.2015 C(2015) 3531 final DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 26.5.2015 por la que se aprueba el programa de desarrollo rural de la Comunidad Autónoma de Aragón a efectos

Más detalles

3.4 LAS AYUDAS DE LA PAC. PAGOS REALIZADOS CON CARGO A FEAGA Y FEADER. María Luisa Antón Gamero

3.4 LAS AYUDAS DE LA PAC. PAGOS REALIZADOS CON CARGO A FEAGA Y FEADER. María Luisa Antón Gamero 3.4 LAS AYUDAS DE LA PAC. PAGOS REALIZADOS CON CARGO A FEAGA Y FEADER María Luisa Antón Gamero 253 la agricultura y la ganadería extremeñas en 2014 CUADRO 1: Pagos de los ejercicios 2013 y 2014 con cargo

Más detalles

Resumen para el Ciudadano del Informe de Ejecución Anual del PDR de Aragón. Año 2016

Resumen para el Ciudadano del Informe de Ejecución Anual del PDR de Aragón. Año 2016 Resumen para el Ciudadano del Informe de Ejecución Anual del PDR de Aragón. Año 2016 Este documento, responde a lo dispuesto en el apartado nº 9 del artículo nº 50 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, que

Más detalles

LEGUMINOSAS EN LA PROGRAMACIÓN FEADER EN ESPAÑA

LEGUMINOSAS EN LA PROGRAMACIÓN FEADER EN ESPAÑA LEGUMINOSAS EN LA PROGRAMACIÓN FEADER 2014-2020 EN ESPAÑA Valladolid 5 de Octubre de 2017 Retos que pretende afrontar la PAC 2014-2020 Retos económicos Seguridad alimentaria Variabilidad de los precios

Más detalles

FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN FEIE

FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN FEIE 1 FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN FEDER FSE FEIE FEADER FEMP 2 OBJETIVOS DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN FEDER Ámbitos de inversión vinculados a las empresas Prestación de servicios a los

Más detalles

Versión Febrero El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León

Versión Febrero El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León Versión Febrero 2015 El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 Burgos, 5 de febrero de 2015 GRANDES CIFRAS CASTILLA Y LEÓN 2,5 millones de personas 50,3 % reside en zonas rurales 14,4

Más detalles

Instrumentos de apoyo en la PAC a la eficiencia energética

Instrumentos de apoyo en la PAC a la eficiencia energética Instrumentos de apoyo en la PAC a la eficiencia energética Ignacio Seoane Unidad de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural Agricultura y Desarrollo

Más detalles

La adaptación al cambio climático a través del desarrollo rural y de la innovación.

La adaptación al cambio climático a través del desarrollo rural y de la innovación. La adaptación al cambio climático a través del desarrollo rural y de la innovación. El medio ambiente y el cambio climático en la política de desarrollo rural Objetivos Estratégicos de la Política de desarrollo

Más detalles

El regadío y su importancia en la economía nacional

El regadío y su importancia en la economía nacional Jornada Técnica GESTIÓN EN GRANDES INFRAESTRUCTURAS PARA EL RIEGO 9 de marzo de 2016 Instituto de la Ingeniería de España El regadío y su importancia en la economía nacional Raquel Bravo Rubio Subdirección

Más detalles

DESARROLLO RURAL Jornada de orientación de opositores al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado. 3 de junio de 2016

DESARROLLO RURAL Jornada de orientación de opositores al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado. 3 de junio de 2016 DESARROLLO RURAL Jornada de orientación de opositores al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado. 3 de junio de 2016 TEMAS RELACIONADOS Tema 29 (I): La política de desarrollo rural. La nueva conformación

Más detalles

La nueva programación de desarrollo rural en Aragón

La nueva programación de desarrollo rural en Aragón La nueva programación de desarrollo rural en Aragón 2014-2020 1 El marco estratégico del desarrollo rural europeo. Estrategia Europa 2020 Marco Común estratégico Cubre el FEADER, FEDER, FSE, Fondo de Cohesión

Más detalles

Agricultura para Natura 2000

Agricultura para Natura 2000 Agricultura para Natura 2000 Guia para integrar los objetivos de conservación en las prácticas agrarias JORNADA: EL FEADER Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS AMBIENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA 14 octubre 2014

Más detalles

A ESTRATEXIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIXENTE (RIS3) DE GALICIA E A SÚA INCIDENCIA NO AGRO GALEGO

A ESTRATEXIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIXENTE (RIS3) DE GALICIA E A SÚA INCIDENCIA NO AGRO GALEGO A ESTRATEXIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIXENTE (RIS3) DE GALICIA E A SÚA INCIDENCIA NO AGRO GALEGO Manuel Varela Rey Director da Axencia Galega de Innovación 06 de xuño de 2014 NOVO MARCO 2014-2020: PRINCIPAIS

Más detalles

LA CONTRIBUCIÓN DEL FEADER A LA GESTIÓN DE ESPACIOS RED NATURA 2000 EN CASTILLA-LA MANCHA

LA CONTRIBUCIÓN DEL FEADER A LA GESTIÓN DE ESPACIOS RED NATURA 2000 EN CASTILLA-LA MANCHA Jornada: La Red Natura 2000 en la programación FEADER 2014-2020 LA CONTRIBUCIÓN DEL FEADER A LA GESTIÓN DE ESPACIOS RED NATURA 2000 EN CASTILLA-LA MANCHA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO

Más detalles

informe de ejecución anual Spain - Rural Development Programme (Regional) - Galicia

informe de ejecución anual Spain - Rural Development Programme (Regional) - Galicia informe de ejecución anual Spain - Rural Development Programme (Regional) - Galicia informe de ejecución anual Período 01/01/2016-31/12/2016 Versión 2016.1 Estado: nodo actual Referencia nacional Fecha

Más detalles

CONTROLES DE DESARROLLO RURAL INFORME DE ESTADÍSTICAS 2015 Subdirección General de Sectores Especiales FEBRERO 2016

CONTROLES DE DESARROLLO RURAL INFORME DE ESTADÍSTICAS 2015 Subdirección General de Sectores Especiales FEBRERO 2016 CONTROLES DE DESARROLLO RURAL INFORME DE ESTADÍSTICAS 215 Subdirección General de Sectores Especiales FEBRERO 216 INFORME DE ESTADÍSTICAS 215. Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser

Más detalles

DESARROLLO RURAL-CONTROLES DATOS ESTADÍSTICOS Madrid, enero 2014

DESARROLLO RURAL-CONTROLES DATOS ESTADÍSTICOS Madrid, enero 2014 DESARROLLO RURAL-CONTROLES DATOS ESTADÍSTICOS 213 Madrid, enero 214 1. Antecedentes. Anualmente el FEGA envía a la Comisión las tablas estadísticas correspondientes a los controles en el ámbito de las

Más detalles

ESTRATEGIA ANDALUZA DE DESARROLLO SOSTENIBLE ESTRATEGIA DE GENERACION DE EMPLEO MEDIOAMBIENTAL DE ANDALUCIA 2020

ESTRATEGIA ANDALUZA DE DESARROLLO SOSTENIBLE ESTRATEGIA DE GENERACION DE EMPLEO MEDIOAMBIENTAL DE ANDALUCIA 2020 ESTRATEGIA ANDALUZA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2020 - ESTRATEGIA DE GENERACION DE EMPLEO MEDIOAMBIENTAL DE ANDALUCIA 2020 Manuel Granados Corona 10 de octubre de 2013 Nuevo marco de programación Estrategia

Más detalles

Programa de Desarrollo Rural de Galicia ANEXO 1 LISTADO DE INDICADORES DE REALIZACIÓN, RESULTADOS Y REPERCUSIÓN

Programa de Desarrollo Rural de Galicia ANEXO 1 LISTADO DE INDICADORES DE REALIZACIÓN, RESULTADOS Y REPERCUSIÓN ANEXO 1 LISTADO DE INDICADORES DE REALIZACIÓN, RESULTADOS Y REPERCUSIÓN Los indicadores de realización corresponden a los indicadores comunes propuestos por la Comisión; de ellos se ha prescindido únicamente

Más detalles

La Programación del Desarrollo Rural en Aragón durante la etapa

La Programación del Desarrollo Rural en Aragón durante la etapa La Programación del Desarrollo Rural en Aragón durante la etapa 2007-2013 Ciclo de Conferencias de Otoño del C.O.I.A.A.N.P.V Francisco Domínguez Real Jefe del Servicio Programas Rurales Departamento Agricultura

Más detalles

PAC, desarrollo rural y medio ambiente

PAC, desarrollo rural y medio ambiente PAC, desarrollo rural y medio ambiente Begoña Nieto Gilarte Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal La política de desarrollo rural de la UE ha evolucionado desde su creación formal como

Más detalles

Plan Estratéxico de Galicia

Plan Estratéxico de Galicia PRESENTACIÓN CONSELLO ACTUALIZACIÓN PERMANENTE Documento vivo durante toda a súa vixencia NOVOS RETOS NOVAS OPORTUNIDADES COMO PAÍS PARTICIPATIVO Contando coas achegas dos representantes da sociedade civil

Más detalles

Trashumancia, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Dirección general de Desarrollo Rural y Política Forestal

Trashumancia, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Dirección general de Desarrollo Rural y Política Forestal Trashumancia, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Dirección general de Desarrollo Rural y Política Forestal Madrid, 26 de Octubre de 2017 Objetivos de la Política de Desarrollo Rural Una agricultura

Más detalles

Oportunidades para la innovación agroalimentaria y forestal

Oportunidades para la innovación agroalimentaria y forestal Bioeconomía y Agricultura Oportunidades para la innovación agroalimentaria y forestal Isabel Bombal Díaz Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal Sector agroalimentario, estratégico para

Más detalles

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EXTREMADURA Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA)

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EXTREMADURA Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EXTREMADURA 2014-2020 Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) 19 de agosto de 2014 Versión 4 Acerca de Ecorys En Ecorys nos comprometemos

Más detalles

RESUMEN Informe de ejecución anual Programa de Desarrollo Rural Principado de Asturias (CCI 2014ES06RDRP003)

RESUMEN Informe de ejecución anual Programa de Desarrollo Rural Principado de Asturias (CCI 2014ES06RDRP003) RESUMEN Informe de ejecución anual 2016 Programa de Desarrollo Rural 2014 2020 Principado de Asturias (CCI 2014ES06RDRP003) 1 Índice 1. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PDR.... 3 1.1. Información general

Más detalles

Innovación en el medio rural en la UE. EIP de agricultura productiva sostenible.

Innovación en el medio rural en la UE. EIP de agricultura productiva sostenible. Innovación en el medio rural en la UE. EIP de agricultura productiva sostenible. Isabel Bombal, abril 2014 Qué es la innovación? Cualquier actividad cuyo resultado suponga un avance tecnológico o una mejora

Más detalles

Jose Miguel Ferrer Arranz

Jose Miguel Ferrer Arranz Jose Miguel Ferrer Arranz Director General de Producción Agraria y Ganadería Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua Paiporta, 6 de junio de 2014 1 Nueva PAC 2014-20, nuevos

Más detalles

EIP de agricultura productiva sostenible e innovación.

EIP de agricultura productiva sostenible e innovación. EIP de agricultura productiva sostenible e innovación. Isabel Bombal, mayo 2014 Qué es la innovación? Cualquier actividad cuyo resultado suponga un avance tecnológico o una mejora sustancial de un producto

Más detalles

Financiación europea para la Red Natura 2000 en Castilla y León en el periodo Visión general

Financiación europea para la Red Natura 2000 en Castilla y León en el periodo Visión general Financiación europea para la Red Natura 2000 en Castilla y León en el periodo 2014-2020 Visión general Francisco Rivero Valladolid, 22 de octubre de 2018 Revisión intermedia de la Estrategia UE biodiversidad

Más detalles

POSITION PAPER ESPAÑA (Servicios de la CE)

POSITION PAPER ESPAÑA (Servicios de la CE) POSITION PAPER ESPAÑA (Servicios de la CE) 1 POSITION PAPER PARA ESPAÑA FONDOS MEC para: promover la competitividad y la convergencia una reorientación general del gasto hacia: la investigación y la innovación;

Más detalles

2015/00002 FONDO ESTATAL PARA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL ,00 0, ,

2015/00002 FONDO ESTATAL PARA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL ,00 0, , ANEXO 10.a. S CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE PÁGINA: 1 de 6 AGENTE DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS 2015/00002 FONDO ESTATAL PARA MODERNIZACIÓN DE

Más detalles

Financiación de Red Natura 2000

Financiación de Red Natura 2000 Financiación de Red Natura 2000 Perspectivas y oportunidades en el periodo de financiación 2014-2020 Noelia Vallejo Pedregal, Comisión Europea, DG ENV Madrid, 29 de noviembre de 2013 Introducción 1979:

Más detalles

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE NAVARRA Jornada Técnica Asociaciones de Mejora Ganadera

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE NAVARRA Jornada Técnica Asociaciones de Mejora Ganadera PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE NAVARRA 2014-2020 Jornada Técnica Asociaciones de Mejora Ganadera ESQUEMA Encuadre del Desarrollo Rural en la UE y Navarra, prioridades Fondos para la política de Desarrollo

Más detalles

Gestión de fondos europeos en el ámbito agroalimentario en Castilla y León

Gestión de fondos europeos en el ámbito agroalimentario en Castilla y León Gestión de fondos europeos en el ámbito agroalimentario en Castilla y León Herminio Velicia Martínez Coordinador de Servicios Técnicos Consejería de Agricultura y Ganadería ESTRATEGIA RIS3 DE CASTILLA

Más detalles

INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN

INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN AÑO 2016 - Resumen para el ciudadano INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN 1 Versión 1 (xx/junio/16) Versión 1 ANNUAL IMPLEMENTATION REPORT SPAIN- RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME (REGIONAL)-

Más detalles

LA FINANCIACIÓN DE RED NATURA 2000 CON FONDOS COMUNITARIOS: FEADER

LA FINANCIACIÓN DE RED NATURA 2000 CON FONDOS COMUNITARIOS: FEADER LA FINANCIACIÓN DE RED NATURA 2000 CON FONDOS COMUNITARIOS: FEADER SG Estrategias de Desarrollo Rural DG Desarrollo Rural Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación QUÉ ES EL FEADER? FEADER: FONDO

Más detalles

Ámbito de aplicación: Duración del programa: El Programa de Desarrollo Rural

Ámbito de aplicación: Duración del programa: El Programa de Desarrollo Rural El Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 Mantenimiento y desarrollo sostenible de las zonas rurales de la Región Murcia. Fortalecimiento de -sector agrario y su industria de transformación -agricultura

Más detalles

MESAS TEMÁTICAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PROGRAMA LEADER GDR-23 MARIÑAS-BETANZOS

MESAS TEMÁTICAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PROGRAMA LEADER GDR-23 MARIÑAS-BETANZOS MESAS TEMÁTICAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PROGRAMA LEADER 2014-2020. GDR-23 MARIÑAS-BETANZOS O programa Leader 2014-2020 2.1. Bases para o deseño da estratexia ENFOQUE LEADER APLICACIÓN DO DESENVOLVEMENTO

Más detalles

Mesa redonda: Financiación de la Bioeconomía en el medio rural a través de los PDR CASTILLA Y LEÓN APUESTA POR LA BIOECONOMÍA.

Mesa redonda: Financiación de la Bioeconomía en el medio rural a través de los PDR CASTILLA Y LEÓN APUESTA POR LA BIOECONOMÍA. Mesa redonda: Financiación de la Bioeconomía en el medio rural a través de los PDR CASTILLA Y LEÓN APUESTA POR LA BIOECONOMÍA. NUEVO MODELO DE I+i DEL SECTOR AGROALIMENTARIO. FINANCIACIÓN A TRAVÉS DEL

Más detalles

Medida agroambiente y clima en los Programas españoles de desarrollo rural

Medida agroambiente y clima en los Programas españoles de desarrollo rural Medida agroambiente y clima en los Programas españoles de desarrollo rural Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Madrid,

Más detalles

Medidas forestales en los PDR en propiedad forestal privada

Medidas forestales en los PDR en propiedad forestal privada Taller Medidas Forestales en los PDR 2014-2020 Medidas forestales en los PDR en propiedad forestal privada Francisco Carreño Sandoval Presidente de COSE Madrid, 25 de octubre de 2016 Que es COSE? 67% de

Más detalles

JORNADA DE JÓVENES UAGR

JORNADA DE JÓVENES UAGR JORNADA DE JÓVENES UAGR CONDICIONALIDAD ASESORAMIENTO A EXPLOTACIONES La Grajera, 28/01/2015 LA CONDICIONALIDAD ES Una serie de normas legales y ambientales que han de cumplir todos los titulares de explotaciones

Más detalles

La PAC en el horizonte de 2020

La PAC en el horizonte de 2020 La PAC en el horizonte de 2020 Propuestas legislativas Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural Comisión Europea C Olof S. Índice 1. Proceso de reforma de la PAC 2. Retos y objetivos de la PAC

Más detalles

FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS. Ejercicio 2016 (16/10/15 a 15/10/16)

FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS. Ejercicio 2016 (16/10/15 a 15/10/16) FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS Ejercicio 2016 (16/10/15 a 15/10/16) Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha,

Más detalles

Marcador de Biodiversidad Temática dentro de los CRS que contribuyen directa o indirectamente a la biodiversidad

Marcador de Biodiversidad Temática dentro de los CRS que contribuyen directa o indirectamente a la biodiversidad Marcador de Biodiversidad CRS Sector Temática dentro de los CRS que contribuyen directa o indirectamente a la biodiversidad Marcador Biodiversidad Ejemplos de actividades/proyectos 14010 Política de recursos

Más detalles

PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA O TERRITORIO. Castelo de Santa Cruz 24 de novembro de 2015

PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA O TERRITORIO. Castelo de Santa Cruz 24 de novembro de 2015 PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA O TERRITORIO Castelo de Santa Cruz 24 de novembro de 2015 SITUACIÓN TERRITORIAL INICIAL 15 concellos 234.951 hab. 580,9 Km2 93 hab/km2 530 empleos Pesca e Marisqueo (sen acuicultura

Más detalles

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA 2014-2020 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES Versión primera 24 de febrero de 2016 1. INTRODUCCIÓN 4 2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES

Más detalles

El sistema de I+D+i agroalimentario y forestal. La innovación. Instrumentos políticos y de financiación

El sistema de I+D+i agroalimentario y forestal. La innovación. Instrumentos políticos y de financiación El sistema de I+D+i agroalimentario y forestal. La innovación. Instrumentos políticos y de financiación Diagnóstico de la situación de I+D+i agroalimentaria y forestal en España. Evolución gasto interno

Más detalles

Medidas de integración asociativa en el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL. Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación

Medidas de integración asociativa en el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL. Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación Medidas de integración asociativa en el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Miguel Pilar Abad Ruiz Gómez Pérez Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación Sevilla, 24 de septiembre de 2015

Más detalles

La custodia del territorio como instrumento en la nueva programación de la Política Agraria

La custodia del territorio como instrumento en la nueva programación de la Política Agraria La custodia del territorio como instrumento en la nueva programación de la Política Agraria V Jornadas Estatales de Custodia del Territorio Barcelona 5 de noviembre de 2014 1.- La PAC - La PAC determina

Más detalles

Evaluación Ex Post PDR Comunidad Autónoma del País Vasco Euskal Autonomia Erkidegoa LGP Ex Post Ebaluazioa

Evaluación Ex Post PDR Comunidad Autónoma del País Vasco Euskal Autonomia Erkidegoa LGP Ex Post Ebaluazioa Evaluación Ex Post PDR 2007-2013 Comunidad Autónoma del País Vasco Euskal Autonomia Erkidegoa 2007-2013 LGP Ex Post Ebaluazioa Equipo Evaluación UPV-EHU Dr. Eduardo Malagón Zaldua Dra. Patricia Campelo

Más detalles

POLÍTICA DE REGADÍOS AL HORIZONTE 2020

POLÍTICA DE REGADÍOS AL HORIZONTE 2020 III Dutch- Spanish Water Event JORNADA TÉCNICA USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA AGRICULTURA POLÍTICA DE REGADÍOS AL HORIZONTE 2020 Murcia, 25 de noviembre de 2014 José Eugenio Naranjo Chicharro Subdirector

Más detalles

Red Natura 2000 en el PDR Aragón

Red Natura 2000 en el PDR Aragón Red Natura 2000 en el PDR Aragón 2014-2020 Madrid, 26 de septiembre de 2017 Francisco Domínguez Real pdraragon14-20@aragon.es Red Natura 2000 Superficie total Aragón: 47.719 km 2. Superficie RN 2000 Aragón

Más detalles

11 de diciembre de Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España

11 de diciembre de Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España 11 de diciembre de 2013 Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España ESPAÑA Superficie total (ha) 50.596.567 Superficie forestal (ha) 27.525.708 54% Superficie forestal arbolada (ha) 18.568.829

Más detalles

PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA O TERRITORIO. Castelo de Santa Cruz 23 de novembro de 2015

PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA O TERRITORIO. Castelo de Santa Cruz 23 de novembro de 2015 PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA O TERRITORIO Castelo de Santa Cruz 23 de novembro de 2015 SITUACIÓN TERRITORIAL INICIAL 15 concellos 234.951 hab. 580,9 Km2 93 hab/km2 530 empleos Pesca e Marisqueo (sen acuicultura

Más detalles

FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS. Ejercicio 2018 (16/10/17 a 15/10/18)

FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS. Ejercicio 2018 (16/10/17 a 15/10/18) FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS Ejercicio 2018 (16/10/17 a 15/10/18) Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha,

Más detalles

FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS. Ejercicio 2014 (16/10/13 a 15/10/14)

FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS. Ejercicio 2014 (16/10/13 a 15/10/14) FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS Ejercicio 2014 (16/10/13 a 15/10/14) Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha,

Más detalles

ESTRATEGIA ADOPTADA EN RELACIÓN AL DAFO

ESTRATEGIA ADOPTADA EN RELACIÓN AL DAFO 3.2.2. ESTRATEGIA ADOPTADA EN RELACIÓN AL DAFO La estrategia adoptada en este programa trata de conseguir una asignación óptima de los recursos financieros destinados por las diferentes Administraciones

Más detalles

FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS. Ejercicio 2014 (16/10/13 a 15/10/14)

FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS. Ejercicio 2014 (16/10/13 a 15/10/14) FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS Ejercicio 2014 (16/10/13 a 15/10/14) Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha,

Más detalles

FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS. Ejercicio 2016 (16/10/15 a 15/10/16)

FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS. Ejercicio 2016 (16/10/15 a 15/10/16) FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS Ejercicio 2016 (16/10/15 a 15/10/16) Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha,

Más detalles

Programa Operativo FEDER de Murcia Región. de Murcia UNIÓN EUROPEA

Programa Operativo FEDER de Murcia Región. de Murcia UNIÓN EUROPEA Programa Operativo FEDER de Murcia - 2014-2020 Región de Murcia UNIÓN EUROPEA 1 Programa Operativo FEDER de Murcia - 2014-2020 Índice 1. La Política de Cohesión Europea Qué objetivos persigue la Política

Más detalles

PRIMERA CONSULTA AL PARTENARIADO PARA LA PREPARACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA PORTUGAL PARA EL PERIODO

PRIMERA CONSULTA AL PARTENARIADO PARA LA PREPARACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA PORTUGAL PARA EL PERIODO PRIMERA CONSULTA AL PARTENARIADO PARA LA PREPARACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA PORTUGAL PARA EL PERIODO 2014-2020 1. INTRODUCCIÓN Uno de los principios que deben tenerse

Más detalles

Calendario previsto. Nov Ene Dic Oct Jun Mar Acuerdo Marco. Financiero. Plurianual y paquete legislativo

Calendario previsto. Nov Ene Dic Oct Jun Mar Acuerdo Marco. Financiero. Plurianual y paquete legislativo Calendario previsto 5º Informe sobre la cohesión Propuestas 2014-2020 Consulta pública sobre el Marco Entrada en vigor y adopción de programas Mar 2010 Nov. 2010 Jun 2011 Oct. 2011 Dic. 2011 Ene. 2012

Más detalles

FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS. Ejercicio 2018 (16/10/17 a 15/10/18)

FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS. Ejercicio 2018 (16/10/17 a 15/10/18) FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS Ejercicio 2018 (16/10/17 a 15/10/18) Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha,

Más detalles

Contrato Global de Explotación en Catalunya

Contrato Global de Explotación en Catalunya Contrato Global de Explotación en Catalunya Madrid, 15 de marzo de 2017 Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural Europa inverteix a les zones rurals PDR.CAT 2020: Estrategia JÓVENES Establecer políticas

Más detalles

FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS. Ejercicio 2014 (16/10/13 a 15/10/14)

FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS. Ejercicio 2014 (16/10/13 a 15/10/14) FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS Ejercicio 2014 (16/10/13 a 15/10/14) Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha,

Más detalles

FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS. Ejercicio 2017 (16/10/16 a 15/10/17)

FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS. Ejercicio 2017 (16/10/16 a 15/10/17) FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS Ejercicio 2017 (16/10/16 a 15/10/17) Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha,

Más detalles

FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS. Ejercicio 2015 (16/10/14 a 15/10/15)

FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS. Ejercicio 2015 (16/10/14 a 15/10/15) FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS FEAGA Y FEADER INFORME MENSUAL DE PAGOS Ejercicio 2015 (16/10/14 a 15/10/15) Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha,

Más detalles