NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI..."

Transcripción

1 Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. Cal raonar breument totes les respostes. Aquesta prova es divideix en dos conjunts de preguntes: La part no recuperable (NR). Consta de 1 pregunta i es puntua sobre 10 punts. La part recuperable (R). Consta de 4 preguntes i es puntua sobre 40 punts. PART NO RECUPERABLE NR-1) (10 punts) Quina és la concentració de metall lliure si barregem Cu (II) 0.01M i NH 3, si la concentració final de lligand en excés (lliure) és 2M? Dades: log ([Cu(NH 3 ) 4 ] 2+ ) =

2 PART RECUPERABLE R-1) (10 punts) L àcid malònic (HOOCCH 2 COOH) és un àcid dipròtic amb pk a de 2.85 i 5.90 per a la primera i segona dissociació, respectivament. Determineu el ph de les solucions que s indiquen a continuació: a) Una solució d àcid malònic (HOOCCH 2 COOH) 0.36 M. b) Una solució de malonat sòdic (HOOCCH 2 COONa) 0.36 M. c) Una solució de malonat disòdic (NaOOCCH 2 COONa) 0.36 M. a) Donat que hi ha més de 3 ordres de magnitud entre les dues constants d acidesa successives, es pot calcular el ph considerant només la primera dissociació àcida de l àcid malònic. HOOCCH 2 COOH + H 2 O HOOCCH 2 COO - + H 3 O + K a = [ ] inicial 0.36 [ ] transf. -x x x [ ] equil x x x K a = = 1.41 x 10-3 = x 2 /(0.36-x) En aquest cas no es pot simplificar perquè no hi ha 3 ordres de magnitud de diferència entre C a i K a, per tant cal resoldre l equació de segon grau. x = [H 3 O + ] = M ph = 1.66 b) El malonat sòdic és un amfòlit, per tant utilitzarem la fórmula corresponent per calcular el ph: ph = ½ (pk a1 +pk a2 ) = ½ ( ) = 4.38 = ph c) El malonat disòdic és la base conjugada. En aquest cas també hi ha més de dos ordres de magnitud entre les dues constants de basicitat, per tant el ph es pot calcular considerant només la primera. La constant de basicitat la podem trobar com: pk b = 14 - pk a = = 8.1 K b = = 7.94 x 10-9 NaOOCCH 2COONa + H 2O NaOOCCH 2COOH + HO - K b = 7.94 x 10-9 [ ] inicial 0.36 [ ] transf. -x x x [ ] equil x x x 7.94 x 10-9 = x 2 /(0.36-x) En aquest cas si que es pot simplificar perquè C b >> K b i s obté la solució: x = [HO - ] = 5.35 x 10-5 M poh = 4.27 ph =

3 R-2) (10 punts) En la valoració de 50 ml d una solució 0,1 M de metilamina (CH 3 NH 2 ) amb una solució 0,200 M de HCl: a) Calculeu el ph inicial i el del punt d equivalència. b) Calculeu el ph després de l addició de 12,5 ml i 30 ml de l àcid. c) Escolliu de la taula l indicador més adient per aquesta valoració tot indicant el canvi de color que es produiria. Nom vulgar phs extrems interval de viratge Color per sota del ph inferior Color per sobre del ph superior Blau de bromofenol 3,0-4,6 Groc Blau Ataronjat de metil 3,2-4,4 Vermell Ataronjat Verd de bromocresol 3,8-5,4 Groc Blau Roig de metil 4,8-6,0 Vermell Groc Blau de bromotimol 6,0-7,6 Groc Blau Fenolftaleïna 8,2-10,0 Incolor Rosat Dades: pk b metilamina (CH 3 NH 2 )=3,32 a) - ph inicial (base feble) ph= 7+1/2 pka+1/2 log C b = 7 +1/2 (10,68) + 1/2 log 0,1 = 11,84 o a partir de K b : K b = 4, = x 2 / (0,1-x) podem menysprear x al denominador X=[OH - ] = 6, M poh= 2,16 ph=11,84 - ph punt d equivalència: Volum d equivalència 50 ml x 0,1 M = V eq x 0,2 M -> Veq = 25 ml [CH 3 NH 3 + ] = 50 mlx 0,1 M / (50+25)mL = 0,066 M Hidròlisi àcida de la sal CH 3 NH 3 + Cl - ph = 1/2 pka -1/2 log C sal = 1/2 (10,68) -1/2 log 0,066 = 5,93 = ph b) - 12,5 ml d àcid (punt de semiequivalència) concentracions iguales de base i àcid conjugat ph = pka ph=10, L x 0,1 M - 12, Lx0,2 M = 2, mols de base sense neutralitzar [CH 3 NH 2 ]= 2, mols/62, L = 0,04M [CH 3 NH + 3 ] = (12, Lx0,2 M) / 62, L = 0,04 M ph= pka + log (Cb/Ca) = 10,68 + log (0,04/0,04) = 10,68 = ph - 30 ml d àcid HCl 0,2 M L x 0,2 M Lx0,2 M = mols de HCl en excés després de neutralitzar la base. [H 3 O + ] = mols/(50+30).10-3 L = 0,0125 M -> ph= 1,90. No tenim en compte la contribució dels ions H 3 O + procedents de la hidròlisi de l àcid conjugat perquè degut a l efecte de l ió comú (H 3 O + ) l equilibri està desplaçat a l esquerra i l àcid conjugat està poc ionitzat. c) L indicador més adient és el roig de metil atès que el seu interval de viratge és de 4,8 a 6 (en aquest cas de 6 a 4,8) i el ph del punt d equivalència és 5,93 i viraria de groc a vermell. 3

4 R-3) (10 punts) Sabent que en 1 L d aigua pura a 25ºC es poden dissoldre fins a mols de Mn(OH) 2, es demana: a) Producte de solubilitat del Mn(OH) 2 b) Solubilitat del Mn(OH) 2 en una dissolució de MnCl M c) Quants grams de manganès es troben dissolts en 500 ml d una solució saturada de Mn(OH) 2 a ph = 9? Dades: Pes atòmic (Mn) = g/mol a) Mn(OH) 2 Mn OH x x 2.15 x 10-5 K ps = [Mn 2+ ] [ - OH] 2 = ( ) ( ) 2 = = K ps b) Mn(OH) 2 Mn OH - K ps = (s + 0.1) (2s) 2 = s s Es pot despreciar s enfront de 0.1. s = M c) ph = 9 poh = 5 [ - OH] = 10-5 M K ps = [Mn 2+ ] [ - OH] 2 = (s) (10-5 ) 2 = s = M 0.5 L mol/l 54,94 g/mol = 0,0109 g Mn 2+ dissolts 4

5 R-4) (10 punts) Per a la pila Zn Zn 2+ H + H 2 Pt se sap que = +0,460 V quan [Zn 2+ ] = 1,0 M i P H2 = 1,0 atm. Segons aquestes dades quin ha de ser el ph en la semi-cel la H 2 -H +? Dades: º(Zn +2 /Zn) = -0,762 V; º(H + /H 2 ) = 0,000 V. Ajustem la reacció i calculem º Zn(s) + 2H + (aq) Zn 2+ (aq) + H 2 (g) º = +0,762 V Apliquem l Equació de Nernst: = º - (0,059/n)log Q Sabem que n=2 0,460V = 0,762 (0,059/2) log Q Aïllem logq = 10,237 Q = 1,726x10 10 Sabent que Q = 1 x1/[h + ] 2 aïllem [H + ] = 7,609x10-6 M ph = 5,11 5

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 5 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE PROTONS

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 5 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE PROTONS QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 5 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE PROTONS Concepte d àcid i base Segons Arrhenius: Un àcid és tot electròlit que, en dissoldre s en aigua, es dissocia en ions hidrogen H + i

Más detalles

3.1 LA SOLUBILITAT. K ps [ions] reacció desplaçada a l esquerra

3.1 LA SOLUBILITAT. K ps [ions] reacció desplaçada a l esquerra 3.1 LA SOLUBILITAT La solubilitat d una substància és la concentració de la dissolució saturada a una temperatura determinada. Es tracta d una propietat característica que s acostuma a expressar com la

Más detalles

Volumetrías ácido-base. Química Analítica Autor: Joaquín A. Ortuño

Volumetrías ácido-base. Química Analítica Autor: Joaquín A. Ortuño Volumetrías ácido-base VALORACIÓN DE UN ÁCIDO FUERTE (HCl) CON UNA BASE FUERTE (NaOH) Etapas: 1. Antes del punto de equivalencia: ph de una disolución de ácido fuerte. 2. En el punto de equivalencia: ph

Más detalles

D24. Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució

D24. Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució D24 Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució d aquest àcid de concentració 2,3 10 2 M, quina concentració d ions hidrogen tindrà la dissolució? 1r. Escriure

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2014 Química Sèrie 3 Fase específica Opció: Ciències Opció: Ciències de la salut Opció: Enginyeria i arquitectura Qüestions Problema

Más detalles

Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada

Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada Lluís Nadal Balandras. IES Lluís de Requesens. Molins de Rei (Barcelona). CDECT. Barcelona. lnadal@xtec.cat Resum: Mitjançant la formació d escuma

Más detalles

2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ

2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ 2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ Es construeix una pila amb els elèctrodes següents: un elèctrode de zinc en una solució de sulfat de zinc i un elèctrode de coure en una solució de sulfat de coure.

Más detalles

j Unitat 6. De la hidròlisi a la neutralització

j Unitat 6. De la hidròlisi a la neutralització 6 06 SOLUCIONARI DEL LLIBRE DE L ALUMNE j Unitat 6. De la hidròlisi a la neutralització Activitats 1. El citrat de sodi és l additiu alimentari E33. Té propietats antioxidants, és a dir, impedeix l oxidació

Más detalles

Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 16 PAU 2017 Criteris de correcció

Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 16 PAU 2017 Criteris de correcció Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 16 SÈRIE 2 L alumne ha de respondre 5 preguntes. Obligatòriament ha de respondre la 1, 2 i 3 i escull una entre la 4 i la 5 i escull una entre la 6 i la 7.

Más detalles

Prova de la part recuperable de Fonaments de Química. Grau de Biologia i Dobles Titulacions 22/6/2016 COGNOMS... NOM... DNI...

Prova de la part recuperable de Fonaments de Química. Grau de Biologia i Dobles Titulacions 22/6/2016 COGNOMS... NOM... DNI... Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI. Aquest examen consta de 5 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Barem: / Baremo: Blocs 1-5: punts cada problema/qüestió / Bloques 1-5: puntos cada Problema/Cuestión L ALUMNE HA D ELEGIR I RESOLDRE ÚNICAMENT UN PROBLEMA O QÜESTIÓ DE CADA BLOC / EL ALUMNO DEBE ELEGIR

Más detalles

j Unitat 6. De la hidròlisi a la neutralització

j Unitat 6. De la hidròlisi a la neutralització 62 06 j Unitat 6. De la hidròlisi a la neutralització Activitats 1. El citrat de sodi és l additiu alimentari E332. Té propietats antioxidants, és a dir, impedeix l oxidació dels greixos dels aliments.

Más detalles

H o = kcal. Entalpies estàndard de formació d alguns compostos a K Substàncies H 0 f, (kj mol -1 ) Substàncies

H o = kcal. Entalpies estàndard de formació d alguns compostos a K Substàncies H 0 f, (kj mol -1 ) Substàncies Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. Cal

Más detalles

Química 2n de Batxillerat. Gasos, Solucions i estequiometria

Química 2n de Batxillerat. Gasos, Solucions i estequiometria Gasos, Solucions i estequiometria Equació d Estat dels gasos ideals o perfectes Equació d Estat dels Gasos Ideals. p V = n R T p és la pressió del gas; es mesura habitualment en atmosferes o Pascals en

Más detalles

REACCIONS ÀCID-BASE I DE PRECIPITACIÓ 1

REACCIONS ÀCID-BASE I DE PRECIPITACIÓ 1 REACCIONS ÀCID-BASE I DE PRECIPITACIÓ 1 1. Una dissolució 0,1 M d àcid fluorhídric té el mateix ph que una dissolució 8 10-3 d àcid nítric. a) Calculeu el valor del ph. b) Calculeu la constant d acidesa

Más detalles

Sèrie 5. Resolució: 1. Siguin i les rectes de d equacions. a) Estudieu el paral lelisme i la perpendicularitat entre les rectes i.

Sèrie 5. Resolució: 1. Siguin i les rectes de d equacions. a) Estudieu el paral lelisme i la perpendicularitat entre les rectes i. Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 11 Sèrie 5 1. Siguin i les rectes de d equacions : 55 3 2 : 3 2 1 2 3 1 a) Estudieu el paral lelisme i la perpendicularitat entre les rectes i. b) Trobeu l

Más detalles

Química 2n de Batxillerat

Química 2n de Batxillerat Àcids i bases Gener de 2010 Àcids i bases experimentalment Àcids i bases àcids a)condueixen el corrent elèctric b)reaccionen amb alguns metalls c)canvien el color del indicadors d)tenen sabor àcid e)quan

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 7 PAU 2010 Pautes de correcció

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 7 PAU 2010 Pautes de correcció Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 7 SÈRIE 2 Com a norma general, tingueu en compte que un error no s ha de penalitzar dues vegades. Si un apartat necessita un resultat

Más detalles

Unitat 5. Càlculs en les reaccions químiques. Estequiometria

Unitat 5. Càlculs en les reaccions químiques. Estequiometria Unitat 5. Càlculs en les reaccions químiques. Estequiometria 1. Calcula quin volum de diòxid de carboni es formarà a 298 K i 1,01 10 5 Pa en la combustió de 55 grams de gas propà. 2. S escalfen fortament

Más detalles

Química. Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2012)

Química. Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2012) 999999 Aferrau una etiqueta identificativa amb codi de barres Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2012) Contestau les preguntes següents, incloeu en la resposta les explicacions

Más detalles

Fraccions. Guió de treball de l alumne/a...del grup...

Fraccions. Guió de treball de l alumne/a...del grup... Fraccions Guió de treball de l alumne/a...del grup... Fracció: parts de la unitat 1. Amb el GeoGebra obriu l arxiu MAfraccio.html, us trobareu dos punts lliscants que permeten seleccionar dos nombres naturals

Más detalles

Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 14 PAU 2014 Pautes de correcció

Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 14 PAU 2014 Pautes de correcció Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 14 SÈRIE 5 L alumne ha de respondre 5 preguntes. Obligatòriament ha de respondre la 1, 2 i 3 i escull una entre la 4 i la 5 i escull una entre la 6 i la 7.

Más detalles

Química 2n de Batxillerat

Química 2n de Batxillerat Química 2n de Batxillerat Reaccions d oxidació-reducció Abril de 2011 () Química 2n de Batxillerat Abril de 2011 1 / 14 Introducció a les reaccions redox Recordem que les reaccions àcid-base eren reaccions

Más detalles

1,94% de sucre 0,97% de glucosa

1,94% de sucre 0,97% de glucosa EXERCICIS DE QUÍMICA 1. Es prepara una solució amb 2 kg de sucre, 1 kg de glucosa i 100 kg d aigua destil lada. Calcula el tant per cent en massa de cada solut en la solució obtinguda. 1,94% de sucre 0,97%

Más detalles

Polinomis i fraccions algèbriques

Polinomis i fraccions algèbriques Tema 2: Divisivilitat. Descomposició factorial. 2.1. Múltiples i divisors. Cal recordar que: Si al dividir dos nombres enters a i b trobem un altre nombre enter k tal que a = k b, aleshores diem que a

Más detalles

Reacciones de transferencia de protones

Reacciones de transferencia de protones Reacciones de transferencia de protones Electrolito Es toda sustancia que, disuelta en agua, hace que la disolución conduzca la electricidad. Se debe a que el electrolito se disocia en iones: AB A + (aq)

Más detalles

Reacciones de transferencia de protones

Reacciones de transferencia de protones Reacciones de transferencia de protones Electrolito Es toda sustancia que, disuelta en agua, hace que la disolución conduzca la electricidad. Se debe a que el electrolito se disocia en iones: AB A + (aq)

Más detalles

Equilibrios ácido-base y equilibrios de solubilidad

Equilibrios ácido-base y equilibrios de solubilidad Equilibrios ácido-base y equilibrios de solubilidad Capítulo 16 El efecto del ión común es el cambio en equilibrio causado por el añadir un compuesto que tiene un ión común con la sustancia disuelta. La

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 11 PAU 2013 Pautes de correcció

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 11 PAU 2013 Pautes de correcció Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 11 SÈRIE 1 L alumne ha de respondre 5 preguntes. Obligatòriament ha de respondre la 1, 2 i 3 i escull una entre la 4 i la 5 i escull

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2007-2008 Química Sèrie 2 Contesteu les preguntes 1, 2, 3, i la 4 i la 5 d UNA de les dues opcions (A o B). En cap cas podeu fer un exercici de l opció A i un altre

Más detalles

j Unitat 4. Equilibri químic

j Unitat 4. Equilibri químic QUÍMICA 04 35 j Unitat 4. Equilibri químic Activitats 1. A la revista Investigación y Ciencia del mes de juliol de 008 es va publicar un article sobre la perillositat de l addicció al tabac entre els adolescents.

Más detalles

= T. Si el període s expressa en segons, s obtindrà la freqüència en hertz (Hz). 2) Fem servir la relació entre el període i la freqüència i resolem:

= T. Si el període s expressa en segons, s obtindrà la freqüència en hertz (Hz). 2) Fem servir la relació entre el període i la freqüència i resolem: Període i freqüència Per resoldre aquests problemes utilitzarem la relació entre el període T (temps necessari perquè l ona realitzi una oscil lació completa) i la freqüència (nombre d oscil lacions completes

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2006 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2006 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2006 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE Junio, Ejercicio 4, Opción A Reserva 1, Ejercicio 6, Opción A Reserva 1, Ejercicio 4, Opción B Reserva 2, Ejercicio

Más detalles

S O L U C I O N A R I Unitat 4

S O L U C I O N A R I Unitat 4 S O L U C I O N A R I Unitat 4 Unitat 4. Equilibri químic Qüestions inicials Sabíeu que la toxicitat d algunes substàncies com el cianur o el monòxid de carboni és una qüestió d equilibri? La toxicitat

Más detalles

Química Criteris específics de correcció Model 1

Química Criteris específics de correcció Model 1 rova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2008) Química Criteris específics de correcció Model 1 er poder avaluar-se una pregunta, la resposta ha de ser raonada. No es valorarà cap resposta

Más detalles

FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. MATEMÀTIQUES-1

FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. MATEMÀTIQUES-1 FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. 1. Funcions exponencials. 2. Equacions exponencials. 3. Definició de logaritme. Propietats. 4. Funcions logarítmiques. 5. Equacions logarítmiques. 1. Funcions exponencials.

Más detalles

TRANSFERÈNCIA DE PROTONS

TRANSFERÈNCIA DE PROTONS TRANSFERÈNCIA DE PROTONS 1. JUNY 1994 A.P2 El fenol és un àcid feble de fórmula C 6 H 5 OH a) Escrigueu la fórmula de la base conjugada del fenol. b) Escrigueu l expressió de K a = 1,26.10-10 del fenol/fenolat

Más detalles

Gràfiques del moviment rectilini uniforme (MRU)

Gràfiques del moviment rectilini uniforme (MRU) x = x 0 + v (t-t 0 ) si t 0 = 0 s x = x 0 + vt D4 Gràfiques del moviment rectilini uniforme (MRU) Gràfica posició-temps Indica la posició del cos respecte el sistema de referència a mesura que passa el

Más detalles

1. Què són les variables d estat termodinàmiques? Posa n alguns exemples.

1. Què són les variables d estat termodinàmiques? Posa n alguns exemples. Unitat 12. 1. Conceptes bàsics 1. Què són les variables d estat termodinàmiques? Posa n alguns exemples. 2. Algunes variables d estat termodinàmiques s anomenen funcions d estat. Quina és la principal

Más detalles

Matemàtiques Sèrie 1. Instruccions

Matemàtiques Sèrie 1. Instruccions Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2011 Matemàtiques Sèrie 1 Dades de la persona

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 18 PAU 2011 Pautes de correcció

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 18 PAU 2011 Pautes de correcció Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 18 SÈRIE 1 L alumne ha de respondre 5 preguntes. Obligatòriament ha de respondre la 1, 2 i 3 i escull una entre la 4 i la 5 i escull

Más detalles

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria curs 2011-2012 avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria competència matemàtica Nom i cognoms Grup INSTRUCCIONS Llegeix atentament cada pregunta abans de contestar-la. Si t equivoques, ratlla

Más detalles

PROVA D APTITUD PERSONAL ACCÉS ALS GRAUS EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PROVA D APTITUD PERSONAL ACCÉS ALS GRAUS EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA Nom i cognoms DNI / NIE PROVA D APTITUD PERSONAL ACCÉS ALS GRAUS EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA COMPETÈNCIA LOGICOMATEMÀTICA 1. Està prohibit l ús de la calculadora o de qualsevol altre aparell

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE.

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE. PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 000 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE http://emestrada.wordpress.com Complete los siguientes equilibrios ácido-base identificando, de forma razonada, los

Más detalles

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions UNITAT LES FRACCIONS 1 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions 1. Concepte de fracció La fracció es representa per dos nombres enters que s anomenen

Más detalles

Oficina d'organització de Proves d'accés a la Universitat Pàgina 1 de 8 PAU 2004

Oficina d'organització de Proves d'accés a la Universitat Pàgina 1 de 8 PAU 2004 Oficina d'organització de Proves d'accés a la Universitat Pàgina de 8 PAU 004 SÈRIE 3 Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals (ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar

Más detalles

La Noa va de càmping, quina llet ha de triar?

La Noa va de càmping, quina llet ha de triar? La Noa va de càmping, quina llet ha de triar? La Noa té 16 anys, està estudiant Batxillerat científic. Ella i el seu germà de 12 anys van al supermercat a buscar uns tetrabricks de llet per endur-se n,

Más detalles

AVALUACIÓ DE QUART D ESO

AVALUACIÓ DE QUART D ESO AVALUACIÓ DE QUART D ESO FULLS DE RESPOSTES I CRITERIS DE CORRECCIÓ Competència matemàtica FULL DE RESPOSTES VERSIÓ AMB RESPOSTES competència matemàtica ENGANXEU L ETIQUETA IDENTIFICATIVA EN AQUEST ESPAI

Más detalles

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria curs 2011-2012 avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria competència matemàtica * Nom i cognoms Grup INSTRUCCIONS Llegeix atentament cada pregunta abans de contestar-la. Si t equivoques, ratlla

Más detalles

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2.

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU. Curs 2005-2006 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Física sèrie 4

Más detalles

FUNCIONS REALS. MATEMÀTIQUES-1

FUNCIONS REALS. MATEMÀTIQUES-1 FUNCIONS REALS. 1. El concepte de funció. 2. Domini i recorregut d una funció. 3. Característiques generals d una funció. 4. Funcions definides a intervals. 5. Operacions amb funcions. 6. Les successions

Más detalles

Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES

Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES 6.1. El mol 6.1.1. Mols i nombre de partícules: el nombre d Avogadro 6.1.2. Mols i massa: massa molar 6.2. Càlculs amb mols 6.3. Canvis físics i canvis químics 6.4. Reaccions

Más detalles

PRUEBA ESPECÍFICA PRUEBA 201

PRUEBA ESPECÍFICA PRUEBA 201 PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD MAYORES PRUEBA ESPECÍFICA PRUEBA 01 PRUEBA SOLUCIONARIO Aclaraciones previas Tiempo de duración de la prueba: 1 hora Contesta de los 5 ejercicios propuestos (Cada ejercicio

Más detalles

Matemàtiques 1 - FIB

Matemàtiques 1 - FIB Matemàtiques - FI 7--7 Examen Final F Àlgebra lineal JUSTIFIQUEU TOTES LES RESPOSTES. [ punts] Siguin E i F dos espais vectorials, f : E F una aplicació lineal. (a) Digueu què ha de satisfer f per tal

Más detalles

Problemes de programació lineal de la sele.

Problemes de programació lineal de la sele. Problemes de programació lineal de la sele. 1. En un taller de confecció es disposa de 80 metres quadrats de tela de cotó i de 120 metres quadrats de tela de llana. Es fan dos tipus de vestits, A i B.

Más detalles

Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2014) Química Model 2

Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2014) Química Model 2 Prova d accés a la Universitat per als més grans de 5 anys (01) Model 9999999 Aferrau una etiqueta identificativa amb codi de barres Contestau les preguntes següents, incloeu en la resposta les explicacions

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 3 CINÈTICA QUÍMICA

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 3 CINÈTICA QUÍMICA QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 3 CINÈTICA QUÍMICA La velocitat de les reaccions La VELOCITAT d una reacció es mesura per la quantitat d un dels reactants que es transforma per unitat de temps. Equació de

Más detalles

Institut d Educació Secundària. x b) A partir de la gràfica d aquesta funció, indica quin és el domini i el recorregut.

Institut d Educació Secundària. x b) A partir de la gràfica d aquesta funció, indica quin és el domini i el recorregut. Generalitat de Catalunya Departament d Educació Institut d Educació Secundària Jaume Balmes Departament de Matemàtiques MS Àlgebra i uncions I Nom: Grup: ) Resol les següents equacions: a) 7+ 3+ c) 3 +

Más detalles

1.- Elements d una recta Vector director d una recta Vector normal d una recta Pendent d una recta

1.- Elements d una recta Vector director d una recta Vector normal d una recta Pendent d una recta .- Elements d una recta..- Vector director d una recta..- Vector normal d una recta.3.- Pendent d una recta.- Equacions d una recta..- Equació ectorial, paramètrica i contínua..- Equació explícita.3.-

Más detalles

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS 1. EQUACIONS DE PRIMER GRAU AMB DUES INCÒGNITES L equació x + y = 3 és una equació de primer grau amb dues incògnites : x i y. Per calcular les solucions escollim un valor

Más detalles

f =. El pendent de la recta tangent

f =. El pendent de la recta tangent Oficina d'organització de Proves d'accés a la Universitat Pàgina 1 de 11 PAU 004 SÈRIE. Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals. Ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

Reacciones Ácido Base

Reacciones Ácido Base Reacciones Ácido Base Prof. Sergio Casas-Cordero E. sacce Contenido: 1. Hidrólisis 2. Solución Amortiguadora (Buffer) 3. Indicadores 4. Valoración ácido - base sacce Prof. Sergio Casas-Cordero E. 2 HIDRÓLISIS:

Más detalles

RECONEIXEMENT DE GLÚCIDS

RECONEIXEMENT DE GLÚCIDS RECONEIXEMENT DE GLÚCIDS Objectius: Reconèixer alguns glúcids pel seu caràcter reductor. Reconèixer el midó utilitzant una solució de iode. Material: Gradeta amb tubs d'assaig Pinces de fusta Bany Maria

Más detalles

Características ÁCIDOS: BASES:

Características ÁCIDOS: BASES: ÁCIDOS Y BASES Características ÁCIDOS: Tienen sabor agrio. Son corrosivos para la piel. Enrojecen ciertos colorantes vegetales. Disuelven sustancias Atacan a los metales desprendiendo H 2. Pierden sus

Más detalles

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera:

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: ax + by = k a x + b y = k Coeficients de les incògnites: a, a, b, b. Termes independents:

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 10 PAU 2009 QÜESTIONS

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 10 PAU 2009 QÜESTIONS Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 10 PAU 009 SÈRIE 4 QÜESTIONS 1. Considereu el sistema d inequacions següent: x 0, y 0 x+ 5y 10 3x+ 4y 1 a) Dibuixeu la regió de solucions

Más detalles

BLOQUE 3 (segunda parte) Profesor: Mª del Carmen Clemente Jul

BLOQUE 3 (segunda parte) Profesor: Mª del Carmen Clemente Jul BLOQUE (segunda parte) Profesor: Mª del Carmen Clemente Jul DISOLUCIONES REGULADORAS: ÁCIDO DÉBIL Y SU SAL PREPARACIÓN: NaAc HCl NaAc exc HAc NaCl TAMPÓN HCOOCH COOCH (-) H () NaCOOCH Na CH -COO (-) H

Más detalles

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA ESFUNO EUTM. ACIDOS Y BASES, ph, BUFFERS

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA ESFUNO EUTM. ACIDOS Y BASES, ph, BUFFERS DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA ESFUNO EUTM ACIDOS Y BASES, ph, BUFFERS Ionización del agua y producto iónico del agua (K w ) H 2 O H + + OH - K eq = [H + ][OH - ] [H 2 O] K eq = [H + ][OH - ] [H 2 O] K eq

Más detalles

FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos

FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos A.1. OBSERVA AQUESTA FIGURA I FES EL QUE S INDICA: Pinta n de blau els costats. Assenyala n de vermell el vèrtex. Pinta n de groc l obertura. A.2. DIBUIXA EL QUE

Más detalles

S O L U C I O N A R I Unitat 6

S O L U C I O N A R I Unitat 6 S O L U C I O N A R I Unitat 6 Unitat 6. Equilibris iònics heterogenis Qüestions inicials Quan diem que una substància és soluble o insoluble? Entenem per substàncies insolubles les que el sòlid en dissolució

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

Unidad 4. 2º Bachillerato Química Colegio Hispano Inglés S.A. ÁCIDO-BASE

Unidad 4. 2º Bachillerato Química Colegio Hispano Inglés S.A. ÁCIDO-BASE ÁCIDO-BASE CONTENIDOS: 1.- Caractetísticas de ácidos y bases..- Evolución histórica del concepto de ácido y base..1. Teoría de Arrhenius. Limitaciones... Teoría de Brönsted-Lowry..3. Teoría de Lewis 3.-

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2009 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2009 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 009 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE Junio, Ejercicio, Opción A Junio, Ejercicio 5, Opción B Reserva 1, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio 4, Opción

Más detalles

Considereu els elements X, Y, Z, els nombres atòmics dels quals són 20, 35 i 37, respectivament. Respongueu raonadament les següents qüestions.

Considereu els elements X, Y, Z, els nombres atòmics dels quals són 20, 35 i 37, respectivament. Respongueu raonadament les següents qüestions. BLOC 1 QÜESTIÓ 1A Considereu els elements X, Y, Z, els nombres atòmics dels quals són 20, 35 i 37, respectivament. Respongueu raonadament les següents qüestions. a) Ordeneu els elements X, Y, Z, en ordre

Más detalles

FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos

FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos A.1. OBSERVA AQUESTA FIGURA I FES EL QUE S INDICA: Pinta n de blau els costats. Assenyala n de vermell el vèrtex. Pinta n de groc l obertura. A.2. DIBUIXA EL QUE

Más detalles

Ácidos y bases (III) Disoluciones reguladoras Valoraciones ácido- base. Disoluciones reguladoras del ph

Ácidos y bases (III) Disoluciones reguladoras Valoraciones ácido- base. Disoluciones reguladoras del ph Ácidos y bases (III) Disoluciones reguladoras Valoraciones ácido- base IES La Magdalena. Avilés. Asturias Disoluciones reguladoras del ph Si añadimos una pequeña cantidad de ácido o base a agua pura, el

Más detalles

QUÍMICA 2º Bachillerato Ejercicios: Reacciones Ácido Base

QUÍMICA 2º Bachillerato Ejercicios: Reacciones Ácido Base 1(8) Ejercicio nº 1 Completa las siguientes reacciones ácido-base, indicando qué especies químicas son el ácido y la base, y cuáles sus conjugados: a) HA + B b) HCl + NH 3 c) HNO 3 + H 2 O Ejercicio nº

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2007-2008 Química Sèrie 4 Contesteu les preguntes 1, 2, 3, i la 4 i la 5 d UNA de les dues opcions (A o B). En cap cas podeu fer un exercici de l opció A i un altre

Más detalles

DIVERSITAT CEL LULAR: VEGETAL I ANIMAL

DIVERSITAT CEL LULAR: VEGETAL I ANIMAL DIVERSITAT CEL LULAR: VEGETAL I ANIMAL Introducció En Marc, fins ara ha observat només teixits vegetals. Es pregunta si els animals també estaran formats per cèl lules. Vosaltres, què creieu? Com ho podríem

Más detalles

EQUILIBRIO ACIDO- BASE

EQUILIBRIO ACIDO- BASE EQUILIBRIO ACIDO- BASE Características ÁCIDOS: Tienen sabor agrio. Son corrosivos para la piel. Enrojecen ciertos colorantes vegetales. Disuelven sustancias Atacan a los metales desprendiendo H 2. Pierden

Más detalles

TEMA 5: La competència perfecta 1

TEMA 5: La competència perfecta 1 TEMA 5: La competència perfecta 1 1. Que en l equilibri a llarg termini en competència perfecta no hi hagi beneficis extraordinaris ni pèrdues es deu a: a) Que el preu és constant. b) La lliure concurrència.

Más detalles

1. SISTEMA D EQUACIONS LINEALS

1. SISTEMA D EQUACIONS LINEALS 1. SISTEMA D EQUACIONS LINEALS 1.1 Equacions lineals Una equació lineal està composta de coeficients (nombres reals) acompanyats d incògnites (x, y, z,t..o ) s igualen a un terme independent, i les solucions

Más detalles

j Unitat 4. Equilibri químic

j Unitat 4. Equilibri químic 40 04 SOLUCIONARI DEL LLIBRE DE L ALUMNE j Unitat 4. Equilibri químic Activitats 1. A la revista Investigación y Ciencia del mes de juliol de 2008 es va publicar un article sobre la perillositat de l addicció

Más detalles

j Unitat 9. Aplicacions de les reaccions redox

j Unitat 9. Aplicacions de les reaccions redox 84 09 SOLUCIONARI DEL LLIBRE DE L ALUMNE j Unitat 9. Aplicacions de les reaccions redox Activitats 1. Si fem passar un corrent elèctric per una dissolució aquo sa de nitrat de cobalt(ii) es desprèn oxigen

Más detalles

TEMA 7 ÁCIDOS Y BASES

TEMA 7 ÁCIDOS Y BASES TEMA 7 ÁCIDOS Y BASES ÍNDICE 7.1. Concepto de ácido y base Teoría de Arrhenius Teoría de Brönsted-Lowry - Pares ácido-base conjugados 7.2. Fuerza relativa de los ácidos. Contantes y grado de disociación

Más detalles

Reacciones de transferencia de protones

Reacciones de transferencia de protones Reacciones de transferencia de protones 4. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos o bases, saber determinar el ph de sus disoluciones, explicar las reacciones

Más detalles

j Unitat 4. Equilibri químic

j Unitat 4. Equilibri químic 40 04 j Unitat 4. Equilibri químic Activitats 1. A la revista Investigación y Ciencia del mes de juliol de 008 es va publicar un article sobre la perillositat de l addicció al tabac entre els adolescents.

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2007-2008 Química Sèrie 4 Contesteu les preguntes 1, 2, 3, i la 4 i la 5 d UNA de les dues opcions (A o B). En cap cas podeu fer un exercici de l opció A i un altre

Más detalles

Prova de Termodinàmica. Grau de Química. 4/4/2016 COGNOMS... NOM... DNI...

Prova de Termodinàmica. Grau de Química. 4/4/2016 COGNOMS... NOM... DNI... Prova de Termodinàmica. Grau de Química. 4/4/016 Aquest examen consta de 5 preguntes. Poseu a totes les fulles el nom i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la.

Más detalles

Reacciones de transferencia de protones Ácidos y bases

Reacciones de transferencia de protones Ácidos y bases Tema 6 Reacciones de transferencia de protones Ácidos y bases Probablemente no haya otro tipo de equilibrio tan importante con el de ácidos y bases B. M. Mahan y R. J. Myers Química. Curso Universitario

Más detalles

Tema 2: Equacions i problemes de segon grau.

Tema 2: Equacions i problemes de segon grau. Tema : Equacions i problemes de segon grau..1. Les equacions de n grau. Equacions del tipus x + 5x - 3 0, on la incògnita x es troba elevada al quadrat, diem que són equacions de segon grau. Exemples:

Más detalles

CONVOCATÒRIA D INCIDÈNCIES. Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà 2001 Prova única globalitzada SOLUCIONS

CONVOCATÒRIA D INCIDÈNCIES. Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà 2001 Prova única globalitzada SOLUCIONS CONVOCATÒRIA D INCIDÈNCIES Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà 2001 Prova única globalitzada SOLUCIONS PROVA D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ. CONVOCATÒRIA D INCIDÈNCIES. 2001. SOLUCIONS

Más detalles

EQUILIBRIO IÓNICO EN SOLUCIONES ACUOSAS

EQUILIBRIO IÓNICO EN SOLUCIONES ACUOSAS EQUILIBRIO IÓNICO EN SOLUCIONES ACUOSAS Equilibrio entre una sal sólida poco soluble y sus iones en solución Producto de solubilidad (Kps) Muchos compuestos (sales, hidróxidos) son levemente solubles en

Más detalles

S O L U C I O N A R I Unitat 8

S O L U C I O N A R I Unitat 8 S O L U C I O N A R I Unitat 8 Unitat 8. Propietats periòdiques dels elements Qüestions inicials Per què Dimitri Mendeleiev va ordenar els elements segons la massa atòmica i no segons el nombre atòmic?

Más detalles

Competència matemàtica Sèrie 2

Competència matemàtica Sèrie 2 Proves d accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2013 Competència matemàtica Sèrie 2 SOLUCIONS, CRITERIS

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES Les substàncies pures dins la classificació de la matèria Les SUBSTÀNCIES PURES (també anomenades espècies químiques) només

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 55 Activitat 1 Dels nombres següents, indica quins són enters. a) 4 b) 0,25 c) 2 d) 3/5 e) 0 f) 1/2 g) 9 Els nombres enters són: 4, 2, 0 i 9. Activitat 2 Si la

Más detalles

Matemàtiques Sèrie 1. Instruccions

Matemàtiques Sèrie 1. Instruccions Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 0 Matemàtiques Sèrie SOLUCIONS, CRITERIS DE CORRECCIÓ

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 10 PAU 2005

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 10 PAU 2005 Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina de 0 PAU 005 SÈRIE Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals. Ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar

Más detalles