1 Ajustament de reaccions redox.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1 Ajustament de reaccions redox."

Transcripción

1 Reaccions d oxidació i reducció 1 1 Ajustament de reaccions redox. 1.1 En medi àcid Adjustar la reacció IO 3 (aq) + SO 2(aq) + H 2 O(l) I 2 (aq) + SO 2 (aq) + H 3O + (aq) (1) Per ajustar l equació (1) seguirem una sèrie de regles: 1. Escriurem les semi-reaccions, sense ajustar, per a l oxidació de l agent reductor i per la reducció de l agent oxidant: SO 2 SO 2 Oxidació (2) IO 3 I 2 Reducció (3) 2. Adjustarem estequiomètricament l agent reduït o oxidat en cada semi-reacció: SO 2 SO 2 () 2IO 3 I 2 (5) 3. Adjustar els àtoms d oxigen afegint molècules d aigua H 2 O (6) 2IO 3 I 2 + 6H 2 O (7). Adjustar els àtoms d hidrogen afegint ions H + (provinents del medi àcid) + H + (8) 5. Adjustar les càrregues elèctriques afegint-hi electrons: 2IO H+ I 2 + 6H 2 O (9) + H + + 2e (10) 2IO H+ + 10e I 2 + 6H 2 O (11) 6. Adjustar les semi-reaccions de manera que el nombre d electrons a dreta i esquerra sigui el mateix. En aquest cas haurem de multiplicar (10) per 5: 5SO H 2 O SO H e (12)

2 Reaccions d oxidació i reducció 2 7. Ara sumarem les dues reaccions la (11) i la (12) tot obtenint: 5SO H 2 O 5SO H e (13) 2IO H+ + 10e I 2 + 6H 2 O (1) 5SO 2 + H 2 O + 2IO 3 I ara reescribim l equació (1) com: 5SO2 + 8H + + I 2 (15) 1.2 En medi bàsic Adjustar la reacció 5SO 2 + 2IO H 2O 5SO 2 + I 2 + 8H 3 O + (16) MnO (aq) + NH 3(aq) NO 3 (s) + MnO 2(s) + OH (aq) + H 2 O(l) (17) Per ajustar l equació (1) seguirem una sèrie de regles: 1. Escriurem les semi-reaccions, sense ajustar, per a l oxidació de l agent reductor i per la reducció de l agent oxidant: NH 3 NO 3 Oxidació (18) MnO MnO 2 Reducció (19) 2. Adjustarem estequiomètricament l agent reduït o oxidat en cada semi-reacció, en aquest cas l equació ja és igualada: NH 3 NO 3 (20) MnO MnO 2 (21) 3. Adjustarem els àtoms d oxigen afegint ions OH (provinents del medi bàsic) NH 3 + 3OH NO 3 (22) MnO MnO 2 + 2OH (23)

3 Reaccions d oxidació i reducció 3. Adjustarem els àtoms d hidrogen tot afegint-hi molècules d aigua H 2 O, si cal corregir el nombre de ions OH en el costat oposat NH 3 + 9OH NO 3 + 6H 2O (2) MnO + 2H 2O MnO 2 + OH (25) 5. Ara adjustarem les càrregues tot afegint-hi electrons: NH 3 + 9OH NO 3 + 6H 2O + 8e (26) MnO + 2H 2O + 3e MnO 2 + OH (27) 6. Adjustarem les semi-reaccions per tal que el nombre d electrons a dreta i esquerra sigui el mateix. Tot obtenint: 3NH OH 3NO H 2O + 2e (28) 8MnO + 16H 2O + 2e 8MnO OH (29) 7. Finalment sumen les dues reaccions tot obtenint: 1.3 Exercicis 1. Adjusta la següent reacció: 3NH 3 + 8MnO 3NO 3 + 8MnO 2 + 2H 2 O + 5OH (30) 1. Problemes MnO (aq) + Fe2+ (aq) + H + (aq) Mn2+(aq) + Fe 3+ (aq) + H 2 O(l) (31) El permanganat de potassi és un potent oxidant quan reacciona en un medi àcid. Així el permanganat, en presència de l àcid sulfúric, pot oxidar el ferro (II) a ferro (III) segons aquesta reacció: 2KMnO (aq) + 10FeSO (aq) + 8H 2 SO (aq) 2MnSO (aq) + 5Fe 2 (SO ) 3(aq) + K 2 SO (aq) + 8H 2 O Volem esbrinar quin és el grau de puresa, en percentatge, d una mostra de sulfat de ferro mesclat amb sulfat de sodi. Comprovem que 1,5 gr d aquest sulfat impur reaccionen 50 cm 3 d una dissolució M de KMnO transformant-se així tot el ferro (II) a ferro(iii). Resolució: Com que la reacció ens diu que necessitem 2 mols de KMnO per reaccionar amb 10 mols de FeSO per tant:

4 Reaccions d oxidació i reducció massa Fe S O = 0, 050 l solució 0, 02 molkmno l solució 10 mol FeSO 2 mol KMnO 151, 9 gr FeSO 1 mol FeSO = = 0, 76 gr FeSO Com que dels 1,5 gr de mostra només 0,76 gr són de sulfat de ferro (II) el percentatge de sulfat a la mostra és: percentatge (%) FeSO = 0, 76 gr FeSO 1, 5 gr mostra x 100 = 50, 6 % 2 Trasnferència indirecta d electrons. Piles galvàniques La conversió de l energia química en energia elèctrica reben el nom de piles galvàniques L electrode on té lloc la semi-reacció d oxidació repel nom d ànode i se li assigna polaritat negativa. L electrode on té lloc la seme-reacció de reducció s anomena càtode i se li assigna una polaritat negativa. S anomena força electromotriu (f.e.m.) de la pila al valor màxim d aquesta diferència de potencial quan la intensitat de corrent és zero; es simbolitza per E pila. 3 Representació de piles A efectes pràctics, en lloc de dibuixar un diagrama complet d una pila, és convenient utilitzar una notació simplificada per especificar els procesos que tenen lloc en la pila. Per exemple la pila de Daniell es representa. Zn(s) Zn 2+ (aq) Cu 2+ (aq) Cu(s) E θ = V (aq, 1 mol dm 3 ) (32) A continuació els convenis per fer servir la notació: 1. Les línies verticals simples indiquen una separació de fases. La doble línea vertical representa una paret porosa o un pont salí L electrode de l esquerra és el del ànode i per tant la semi-reacció associada amb el que s escriu, com una oxidació. Lèlectrode de la dreta és el del càtode i la semireacció associada amb ell s escriu com una reducció. En el nostre exemple: Zn(s) Zn 2+ (aq) + 2e Oxida (ànode) (33) Cu 2+ (aq) + 2e Cu(s) Redueix càtode (3) 1 impedeix que s acumuli la càrrega en els vasos

5 Reaccions d oxidació i reducció 5 La reacció de la pila s obté com la suma de les anteriors Zn(s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s) (35) 3. A la f.e.m. mesurada se li assigna el signe corresponent a la polaritat real de l electrode situat a la dreta. El flux d electrons a través del circuit extern va d esquerra a dreta; per tant, l electrode de coure és el positiu.. Si les concentracions de Zn 2+ i de Cu 2+ corresponen a els estats normals el posa el supraíndex θ a la E pila, E θ pila. La polaritat de l elctrode de Cu és i per tant la f.e.m. és V. Zn(s) Zn 2+ (aq)(aq, 1 mol dm 3 ) Cu 2+ (aq)(aq, 1 mol dm 3 ) Cu(s) E θ = V (36) 5. Si la f.e.m. de la pila és positiva significa que la reacció té lloc espontàneament tal com està escrita. Veurem que aquest criteri de signes està íntimament relacionat amb el criteri termodinàmic d espontaneïtat. En el nostre exemple, E θ és positiva, per tant la reacció espontànea és: La notació Zn(s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s) (37) Cu 2+ (aq)(aq, 1 mol dm 3 ) Cu(s) Zn(s) Zn 2+ (aq)(aq, 1 mol dm 3 ) E θ = 1.10 V (38) correspondria a la reacció: la qual no ocorre espontàneament Zn 2+ (aq) + Cu(s) Zn(s) + Cu 2+ (aq) (39) El signe de la f.e.m. indica que el flux d electrons té lloc de forma espontànea de dreta a esquerra, és a dir, del Znal Cu, contrariament a com està escrita la reacció anterior.

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 8 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D ELECTRONS Unitat 9 APLICACIONS DE LES REACCIONS REDOX

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 8 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D ELECTRONS Unitat 9 APLICACIONS DE LES REACCIONS REDOX QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 8 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D ELECTRONS Unitat 9 APLICACIONS DE LES REACCIONS REDOX Índex Concepte d oxidació/reducció Igualació de reaccions redox Volumetries redox Piles

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 9 APLICACIONS DE LES REACCIONS REDOX

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 9 APLICACIONS DE LES REACCIONS REDOX QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 9 APLICACIONS DE LES REACCIONS REDOX Electròlisi(I) (I) Electròlisi L electròlisi és un procediment en què, en aplicar un corrent elèctric a una dissolució d un electròlit,

Más detalles

2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ

2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ 2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ Es construeix una pila amb els elèctrodes següents: un elèctrode de zinc en una solució de sulfat de zinc i un elèctrode de coure en una solució de sulfat de coure.

Más detalles

Química 2n de Batxillerat

Química 2n de Batxillerat Química 2n de Batxillerat Reaccions d oxidació-reducció Abril de 2011 () Química 2n de Batxillerat Abril de 2011 1 / 14 Introducció a les reaccions redox Recordem que les reaccions àcid-base eren reaccions

Más detalles

Fe Cu Cu Fe E V. Zn Zn + 2e oxidació + 2H + 2e H reducció. CO + H O CO + 2H + 2e oxidació. Fe O + 6H + 6e 2Fe + 3H O reducció

Fe Cu Cu Fe E V. Zn Zn + 2e oxidació + 2H + 2e H reducció. CO + H O CO + 2H + 2e oxidació. Fe O + 6H + 6e 2Fe + 3H O reducció UNITAT 6 PILES I CEL LES ELCTROLÍTIQUES 1. Zn reductor i HCl oxidant + Zn Zn + e oxidació + H + e H reducció CO reductor i Fe O oxidant + CO + H O CO + H + e oxidació Fe O + 6H + 6e Fe + H O reducció +

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU Curs 2005-2006 Contesteu a les preguntes 1, 2 i 3, i a la 4 i la 5 d una de les dues

Más detalles

j Unitat 9. Aplicacions de les reaccions redox

j Unitat 9. Aplicacions de les reaccions redox 84 09 SOLUCIONARI DEL LLIBRE DE L ALUMNE j Unitat 9. Aplicacions de les reaccions redox Activitats 1. Si fem passar un corrent elèctric per una dissolució aquo sa de nitrat de cobalt(ii) es desprèn oxigen

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 8 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D ELECTRONS Unitat 9 APLICACIONS DE LES REACCIONS REDOX

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 8 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D ELECTRONS Unitat 9 APLICACIONS DE LES REACCIONS REDOX QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 8 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D ELECTRONS Unitat 9 APLICACIONS DE LES REACCIONS REDOX Índex Concepte d oxidació/reducció Igualació de reaccions redox Volumetries redox Piles

Más detalles

= 0.05 M (2) [KF] = 0.05 M (4)

= 0.05 M (2) [KF] = 0.05 M (4) 1. Si es mesclen 25 ml d àcid fluorhídric 0.1 mol dm 3 amb 25 ml d hidròxid de potassi de la mateixa concentració, (a) Calculeu la concentració de fluorur de potassi a la dissolució final; La reacció de

Más detalles

Les reaccions de transferència d electrons

Les reaccions de transferència d electrons 8 Les reaccions de transferència d electrons PRESENTACIÓ OBJECTIUS 51 8 Les reaccions de transferència CONTINGUTS COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LA UNITAT Competència en indagació i experimentació, Competència

Más detalles

REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D ELECTRONS REACCIONS REDOX PILES VOLTAIQUES ELECTRÒLISI

REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D ELECTRONS REACCIONS REDOX PILES VOLTAIQUES ELECTRÒLISI REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D ELECTRONS REACCIONS REDOX PILES VOLTAIQUES ELECTRÒLISI REACCIONS REDOX 1. REACCIÓ REDOX què s observa? Es va perdent la coloració blava de la solució Apareix un sòlid de color

Más detalles

S O L U C I O N A R I Unitat 7

S O L U C I O N A R I Unitat 7 S O L U C I O N A R I Unitat 7 Unitat 7. Reaccions de transferència d electrons. Piles Qüestions inicials Per què hi ha metalls que no són atacats per alguns àcids? Els metalls que tenen un valor del potencial

Más detalles

Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES

Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES 6.1. El mol 6.1.1. Mols i nombre de partícules: el nombre d Avogadro 6.1.2. Mols i massa: massa molar 6.2. Càlculs amb mols 6.3. Canvis físics i canvis químics 6.4. Reaccions

Más detalles

7 Reaccions de transferència d electrons

7 Reaccions de transferència d electrons 7 Reaccions de transferència d electrons Moltes reaccions químiques es poden descriure en funció d una transferència d electrons. Aquests tipus de reaccions s anomenen d oxidació-reducció o simplement

Más detalles

Química Sèrie 2. Instruccions

Química Sèrie 2. Instruccions Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2011 Química Sèrie 2 SOLUCIONS, CRITERIS DE CORRECCIÓ

Más detalles

7 Reaccions de transferència d electrons

7 Reaccions de transferència d electrons 7 Reaccions de transferència d electrons Moltes reaccions químiques es poden descriure en funció d una transferència d electrons. Aquests tipus de reaccions s anomenen d oxidació-reducció o simplement

Más detalles

Tema 9 del vostre llibre pàg. 183

Tema 9 del vostre llibre pàg. 183 Tema 9. Les reaccions químiques Tema 9 del vostre llibre pàg. 183 D1 ÍNDEX 9.1. Canvis físics o canvis químics 9.2. L equació química 9.3. Representació d una reacció a nivell microscòpic 9.4. Repàs massa

Más detalles

REACCIONS REDOX. 2. Igualació I

REACCIONS REDOX. 2. Igualació I 12 Reaccions Redox 1/6 REACCIONS REDOX 1. Igualació I Igualeu la següent reacció i indiqueu, de manera justificada, quin element s oxida i quin es redueix: Clorur Àuric + Clorur Estannós Or + Clorur Estànnic

Más detalles

D24. Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució

D24. Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució D24 Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució d aquest àcid de concentració 2,3 10 2 M, quina concentració d ions hidrogen tindrà la dissolució? 1r. Escriure

Más detalles

7. Reaccions de transferència d electrons

7. Reaccions de transferència d electrons 7 Reaccions de transferència d electrons PREPARACIÓ DE LA UNITAT Hidròxid de crom (III) Sulfat de ferro (III) Àcid carbònic Nitrat de zinc Òxid de nitrogen (II) Iodat de potassi Fe O CO HNO H O Cu(NO )

Más detalles

EXERCICIS RESOLTS D'ELECTROQUÍMICA

EXERCICIS RESOLTS D'ELECTROQUÍMICA EXERCICIS RESOLTS D'ELECTROQUÍMICA EXERCICI 1.- Fabriquem una pila redox amb un elèctrode alumini/ió alumini(iii) i un elèctrode ferro/ió ferro(ii), units per un fil conductor i un pont salí. Escriu l

Más detalles

Reaccions redox i metabolisme cel lular

Reaccions redox i metabolisme cel lular Reaccions redox i metabolisme cel lular Què és una reacció redox? En moltes reaccions químiques hi ha una transferència d'un o més electrons (e-) d'un reactiu a un altre. Aquestes transferències d'electrons

Más detalles

Determinació d entalpies estàndard de reacció

Determinació d entalpies estàndard de reacció Determinació d entalpies estàndard de reacció Lluís Nadal Balandras. lnadal@xtec.cat Objectiu. Veure com es poden determinar variacions d entalpia de reaccions, comprovar la llei de Hess i utilitzar-la

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2001 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2001 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 001 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX Junio, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio 6, Opción B Reserva, Ejercicio 5, Opción A Reserva, Ejercicio, Opción A

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU. Curs 2005-2006 Contesteu a les preguntes 1, 2 i 3, i a la 4 i la 5 d una de les dues

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 7 PAU 2010 Pautes de correcció

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 7 PAU 2010 Pautes de correcció Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 7 SÈRIE 2 Com a norma general, tingueu en compte que un error no s ha de penalitzar dues vegades. Si un apartat necessita un resultat

Más detalles

U4. Equilibri químic. a) Escriu i iguala la reacció. b) Calcula la concentració de nitrogen en l'equilibri. a) 3 H 2(g) + N 2(g) 2 NH 3(g)

U4. Equilibri químic. a) Escriu i iguala la reacció. b) Calcula la concentració de nitrogen en l'equilibri. a) 3 H 2(g) + N 2(g) 2 NH 3(g) U. Equilibri químic. L'hidrogen i el nitrogen poden reaccionar produint amoníac. La constant d'equilibri per a aquesta reacció a 7 ºC té un valor de 00. En un recipient tenim en equilibri hidrogen a concentració

Más detalles

FÍSICA i QUÍMICA 3r ESO B

FÍSICA i QUÍMICA 3r ESO B FÍSICA i QUÍMICA 3r ESO B DOSSIER DE RECUPERACIÓ 2n TRIMESTRE 6 1. Completa aquest esquema, que correspon al model atòmic de Rutherford: Model atòmic de Rutherford distingeix dues parts en l àtom Nucli

Más detalles

REACCIONES REDOX (SOLUCIONES)

REACCIONES REDOX (SOLUCIONES) Cuestiones y problemas de QuímicaReacciones redox REACCIONES REDOX (SOLUCIONES) 1) SO : S (+); O (). CaH : Ca (+); H (1). K Cr O 7 : K (+1); Cr (+6); O (). H CO : H (+1); C (+); O (). CH O: C (0); H (+1);

Más detalles

Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada

Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada Lluís Nadal Balandras. IES Lluís de Requesens. Molins de Rei (Barcelona). CDECT. Barcelona. lnadal@xtec.cat Resum: Mitjançant la formació d escuma

Más detalles

Regles per determinar el nombre d oxidació: ❶ El nombre d oxidació d un element lliure és sempre zero, qualsevol que sigui la forma en què es trobi.

Regles per determinar el nombre d oxidació: ❶ El nombre d oxidació d un element lliure és sempre zero, qualsevol que sigui la forma en què es trobi. 1.1 CNCEPTE D XIDACIÓ I REDUCCIÓ Un element s oxida quan perd electrons, per exemple, el magnesi en la següent reacció: Mg Mg + + e Un element es redueix quan guanya electrons, com per exemple el clor

Más detalles

Unitat 15. Reaccions àcid-base

Unitat 15. Reaccions àcid-base Unitat 15. Teories àcid-base. Força d àcids i bases. Equilibri iònic de l aigua. 1. La taula adjunta mostra una relació d alguns dels àcids forts i de les bases fortes més comunes. Per a cadascun dels

Más detalles

Reacciones de transferencia de electrones

Reacciones de transferencia de electrones DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA PROFESOR: LUIS RUIZ MARTÍN QUÍMICA 2º DE BACHILLERATO Actividades tema 8 Reacciones de transferencia de electrones Reacciones de oxidación-reducción 1.-Asigna el número

Más detalles

3.1 LA SOLUBILITAT. K ps [ions] reacció desplaçada a l esquerra

3.1 LA SOLUBILITAT. K ps [ions] reacció desplaçada a l esquerra 3.1 LA SOLUBILITAT La solubilitat d una substància és la concentració de la dissolució saturada a una temperatura determinada. Es tracta d una propietat característica que s acostuma a expressar com la

Más detalles

Reaccions de transferència d electrons

Reaccions de transferència d electrons 7 Reaccions de transferència d electrons PREPARACIÓ DE LA UNITAT Hidròxid de crom (III) Sulfat de ferro (III) Àcid carbònic Nitrat de zinc Òxid de nitrogen (II) Iodat de potassi Fe O CO HNO H O Cu(NO )

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2008 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2008 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 008 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX Junio, Ejercicio 3, Opción A Junio, Ejercicio 6, Opción B Reserva 1, Ejercicio 3, Opción A Reserva 1, Ejercicio 6, Opción

Más detalles

Paso 2: Escribir las correspondientes semireacciones sin ajustar y. Paso 3: Ajustar en cada semireacción todos los elementos a

Paso 2: Escribir las correspondientes semireacciones sin ajustar y. Paso 3: Ajustar en cada semireacción todos los elementos a Tema 21 21.1. Reacciones de oxidación-reducción Química y electricidad 21.2. Celdas electroquímicas 21.3. Potencial de electrodo 1 2 21.1. Reacciones de oxidación-reducción (redox) Son reacciones de transferencia

Más detalles

Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2010) Química Model 1

Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2010) Química Model 1 9999999 Aferrau una etiqueta identificativa amb codi de barres Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2010) Aferrau la capçalera d examen un cop acabat l exercici Química Model 1

Más detalles

Un breu resum de teoria

Un breu resum de teoria SISTEMES MULTICOMPONENTS. Regla de les fases Un breu resum de teoria Els sistemes químics són en general mescles de més d un component. Les funcions termodinàmiques depenen de la temperatura i de la pressió

Más detalles

8.3. Reaccions àcid-base

8.3. Reaccions àcid-base 8.3. Reaccions àcidbase D15 lleixiu marbre Des de l antiguitat es coneixen diverses substàncies amb unes característiques especials i d un gran interès, que reben el nom d àcids i bases. Quines són les

Más detalles

ε = N BS w sin (w t)

ε = N BS w sin (w t) Problema 1. pàg, 253. Problema 20. La bobina d un alternador consta de 25 espires de 60 cm 2 i gira amb una freqüència de 50 Hz en un camp magnètic uniforme de 0,4 T. Calcula: a) la fem induïda en funció

Más detalles

j Unitat 8. Reaccions de transferència d electrons

j Unitat 8. Reaccions de transferència d electrons QUÍMICA 2 08 91 j Unitat 8. Reaccions de transferència d electrons Activitats 1. El iode és un constituent essencial de la tiroxina, hormona de la tiroide. La deficiència de iode en la dieta pot provocar

Más detalles

Unitat 5. Càlculs en les reaccions químiques. Estequiometria

Unitat 5. Càlculs en les reaccions químiques. Estequiometria Unitat 5. Càlculs en les reaccions químiques. Estequiometria 1. Calcula quin volum de diòxid de carboni es formarà a 298 K i 1,01 10 5 Pa en la combustió de 55 grams de gas propà. 2. S escalfen fortament

Más detalles

U2. Termodinàmica química

U2. Termodinàmica química U2. Termodinàmica química 1. Completa les caselles buides de la següent taula suposant que les dades corresponen a un gas que compleix les condicions establertes en les caselles de cada fila. Variació

Más detalles

Equilibris redox. Reducció: procés pel qual un àtom guanya electrons. Oxidació: procés pel qual un àtom perd electrons.

Equilibris redox. Reducció: procés pel qual un àtom guanya electrons. Oxidació: procés pel qual un àtom perd electrons. Equilibris redox Aquests equilibris de reducció-oxidació també es coneixen com equilibris de transferència d electrons. Fins ara hem estat treballant amb cations i anions sense pensar com s han format

Más detalles

j Unitat 8. Reaccions de transferència d electrons

j Unitat 8. Reaccions de transferència d electrons 77 j Unitat 8. Reaccions de transferència d electrons Activitats 1. El iode és un constituent essencial de la tiroxina, hormona de la tiroide. La deficiència de iode en la dieta pot provocar una hipertròfia

Más detalles

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES transparent www.profesorjrc.es REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES 29 de junio de 2016 Números de oxidación Oxidación: Reducción: Átomo o grupo de átomos que pierden e, n.o. Átomo o grupo de átomos

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 17 PAU 2018 Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les

Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 17 PAU 2018 Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 17 SÈRIE 3 L alumne ha de respondre 5 preguntes. Obligatòriament ha de respondre la 1, la 2 i la 3; escollir una pregunta entre la 4 i la 5, i escollir una

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 14 PAU 2012 Pautes de correcció

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 14 PAU 2012 Pautes de correcció Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 14 Sèrie 4 L alumne ha de respondre 5 preguntes. Obligatòriament ha de respondre la 1, 2 i 3 i escull una entre la 4 i la 5 i escull

Más detalles

Problemes PAU: Redox i Estequiometria 1

Problemes PAU: Redox i Estequiometria 1 Problemes PAU: Redox i Estequiometria 1 P-1 L etiqueta d una botella d una dissolució aquosa d amoníac, NH 3, indica que la seua concentració és de 32% en pes i la seua densitat de 0,88 kg/l. Calcula:

Más detalles

j Unitat 8. Reaccions de transferència d electrons

j Unitat 8. Reaccions de transferència d electrons QUÍMICA 2 08 91 j Unitat 8. Reaccions de transferència d electrons Activitats 1. El iode és un constituent essencial de la tiroxina, hormona de la tiroide. La deficiència de iode en la dieta pot provocar

Más detalles

Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 8 PAU 2016 Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades

Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 8 PAU 2016 Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 8 SÈRIE 3 1. PRECIPITACIÓ a) Pb(NO 3 ) 2 Pb 2+ (aq) + 2 NO 3 (aq) KI (aq) K + (aq) + I (aq) Reacció de precipitació: Pb 2+ (aq) + 2 I (aq) PbI 2 (s) Q ps =

Más detalles

PROFESOR JANO

PROFESOR JANO FICHA REDOX QUI199911 Ajusta las siguientes reacciones redox: a) I HNO NO HIO H O (transcurre en medio ácido). b) KNO Al KOH NH KAlO (transcurre en medio básico). NOTA: el KAlO es el aluminato potásico

Más detalles

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. Cal

Más detalles

NOTA CALI/ORDEN/PRES ORTOGRAFÍA PUNTUACIÓN EXPRESIÓN NOTA FINAL

NOTA CALI/ORDEN/PRES ORTOGRAFÍA PUNTUACIÓN EXPRESIÓN NOTA FINAL 1.- Formule o nombre los compuestos siguientes: a) Nitrito de escandio b) Peróxido de plata c) Ácido 2-hidroxiprop-2-enoico d) NH 4 H 2 PO 4 e) Y(CN) 3 f) C H 2 =CHCON(CH 3 ) 2 Res. a) Sc(NO 2 ) 3 ; b)

Más detalles

ELECTROQUÍMICA. 1- Concepto de potencial normal. Electrodo de referencia

ELECTROQUÍMICA. 1- Concepto de potencial normal. Electrodo de referencia ELECTROQUÍMICA 1 Concepto de potencial normal. Electrodo de referencia 2 Se forma una pila con un electrodo de níquel y otro de plata. Indica el electrodo que eléctricamente es el polo positivo, el que

Más detalles

Energia i velocitat de les reaccions

Energia i velocitat de les reaccions QUÍMICA BATXILLERAT PRÀCTIQUES DE LABORATORI Alumne/a: Energia i velocitat de les reaccions Grup: Data: Objectius Observar processos exotèrmics i endotèrmics. Observar reaccions redox. Observar la influència

Más detalles

QQuímica P.A.U. ELECTROQUÍMICA 1 ELECTROQUÍMICA

QQuímica P.A.U. ELECTROQUÍMICA 1 ELECTROQUÍMICA QQuímica P.A.U. ELECTROQUÍMICA 1 ELECTROQUÍMICA PROBLEMAS REACCIONES 1. En el laboratorio se puede preparar cloro gas haciendo reaccionar permanganato del potasio sólido con ácido clorhquídrico concentrado.

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 9 PAU 2011 Pautes de correcció

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 9 PAU 2011 Pautes de correcció Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 9 SÈRIE 2 L alumne ha de respondre 5 preguntes. Obligatòriament ha de respondre la 1, 2 i 3 i escull una entre la 4 i la 5 i escull

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Química Sèrie 2 Contesteu les preguntes 1, 2, 3, i la 4 i la 5 d UNA de les dues opcions (A o B). En cap cas podeu fer un exercici de l opció A i un altre

Más detalles

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES CONCEPTO DE OXIDACIÓNREDUCCIÓN Oxidaciónreducción: proceso en el que se producen transferencias o intercambios de electrones de unas sustancias a otras: una sustancia

Más detalles

CUESTIONES Y PROBLEMAS DE SELECTIVIDAD EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

CUESTIONES Y PROBLEMAS DE SELECTIVIDAD EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES CUESTIONES Y PROBLEMAS DE SELECTIVIDAD EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS 2001-2012 REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES 1. El KMnO 4, en medio ácido sulfúrico, reacciona con el H 2 O 2 para dar MnSO

Más detalles

Segona prova parcial de Fonaments de Química. Grau de Biologia i Dobles Titulacions 7/1/2016. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

Segona prova parcial de Fonaments de Química. Grau de Biologia i Dobles Titulacions 7/1/2016. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Aquest examen consta de 4 preguntes. Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran (si escau) i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. En cada

Más detalles

Exercicis de magnetisme PAU

Exercicis de magnetisme PAU 1) Una espira circular de 4,0 cm de radi es troba en repòs en un camp magnètic constant de 0,50 T que forma un angle de 60 respecte de la normal a l espira. Calculeu el flux magnètic que travessa l espira.

Más detalles

Segon principi de la termodinàmica

Segon principi de la termodinàmica Segon principi de la termodinàmica El segon principi de la termodinàmica s introdueix a fi de poder preveure la direccionalitat i espontaneïtat d una reacció química. El segon principi de la termodinàmica

Más detalles

FÍSICA NUCLEAR. En tots els àtoms trobem: Càrrega. Massa. Protons +1, C 1,0071 1, Nucli. Neutrons - 1,0085 1,

FÍSICA NUCLEAR. En tots els àtoms trobem: Càrrega. Massa. Protons +1, C 1,0071 1, Nucli. Neutrons - 1,0085 1, Física n Batxillerat Tota forma de matèria que existeix a l'univers prové de la combinació de 0 àtoms diferents. El 99% de la matèria de tot l'univers està formada per àtoms d'hidrogen. L'% restant el

Más detalles

A III-1 Expliqueu amb paraules el significat dels següents símbols i feu un dibuix representatiu.

A III-1 Expliqueu amb paraules el significat dels següents símbols i feu un dibuix representatiu. III. REACCIONS QUÍMIQUES A III-1 Expliqueu amb paraules el significat dels següents símbols i feu un dibuix representatiu. Símbol Explicació Dibuix F Cl Dos àtoms de fluor separats Dos àtoms de clor formant

Más detalles

NOTA CALI/ORDEN/PRES ORTOGRAFÍA PUNTUACIÓN EXPRESIÓN NOTA FINAL. OBSERVACIONES: Respuestas del examen de recuperación del 3º trimestre.

NOTA CALI/ORDEN/PRES ORTOGRAFÍA PUNTUACIÓN EXPRESIÓN NOTA FINAL. OBSERVACIONES: Respuestas del examen de recuperación del 3º trimestre. 1.- Formule o nombre los compuestos siguientes: a) Hidrogenosulfuro de amonio b) Peróxido de estaño (II) c) Ácido 2-aminobut-2-enoico d) Ca 3 (PO 4 ) 2 e) HCN f) HCOOCH 3 Res. a) NH 4 HS ; b) SnO 2 ; c)

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Barem: / Baremo: Blocs 1-5: punts cada problema/qüestió / Bloques 1-5: puntos cada Problema/Cuestión L ALUMNE HA D ELEGIR I RESOLDRE ÚNICAMENT UN PROBLEMA O QÜESTIÓ DE CADA BLOC / EL ALUMNO DEBE ELEGIR

Más detalles

Sigui un carreró 1, d amplada A, que gira a l esquerra i connecta amb un altre carreró, que en direm 2, que és perpendicular al primer i té amplada a.

Sigui un carreró 1, d amplada A, que gira a l esquerra i connecta amb un altre carreró, que en direm 2, que és perpendicular al primer i té amplada a. ENUNCIAT: Sigui un carreró 1, d amplada A, que gira a l esquerra i connecta amb un altre carreró, que en direm 2, que és perpendicular al primer i té amplada a. Dos transportistes porten un vidre de longitud

Más detalles

Unitat 2. POLINOMIS, EQUACIONS I INEQUACIONS

Unitat 2. POLINOMIS, EQUACIONS I INEQUACIONS Unitat 2. POLINOMIS, EQUACIONS I INEQUACIONS 2.1. Divisió de polinomis. Podem fer la divisió entre dos monomis, sempre que m > n. Si hem de fer una divisió de dos polinomis, anirem calculant les divisions

Más detalles

La semireacció d oxidació d aquesta reacció seria la següent, en què el magnesi perd dos electrons :

La semireacció d oxidació d aquesta reacció seria la següent, en què el magnesi perd dos electrons : 3.-REACCIONS D OXIDACIÓ-REDUCCIÓ (REDOX) 3.1- DEFINICIÓ Les reaccions d oxidació-reducció, o simplement, reaccions redox són aquelles en les quals hi intervé una transferència d electrons entre els reactius.

Más detalles

Tipus de reaccions químiques

Tipus de reaccions químiques Tipus de reaccions químiques Nivell a qui s adreça Temes Fonament Instruccions Recursos Aquesta activitat està dissenyada fonamentalment per a alumnes de 14-16 anys, als quals ja s ha parlat del tipus

Más detalles

Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular

Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular U1 Lleis químiques Lleis ponderals: - Llei de Lavoisier - Llei de Proust Teoria atòmica

Más detalles

OXIDACIÓN-REDUCCIÓN. PAU-tipos de problemas

OXIDACIÓN-REDUCCIÓN. PAU-tipos de problemas OXIDACIÓN-REDUCCIÓN PAU-tipos de problemas Ajustar reacciones químicas de oxidación reducción por el método del ión-electrón y realizar cálculos estequiométricos (disoluciones, gases, sólidos, reactivos

Más detalles

1).- La siguiente figura representa a una pila: I. galvánica. II. electrolítica. III. seca

1).- La siguiente figura representa a una pila: I. galvánica. II. electrolítica. III. seca 1).- La siguiente figura representa a una pila: I. galvánica. II. electrolítica. III. seca A) Solo I B) Solo II C) Solo III D) Solo I y III E) Solo II y III 2).- Aprovecha una reacción redox espontánea

Más detalles

Reacciones de transferencias de electrones

Reacciones de transferencias de electrones Reacciones de transferencias de electrones 5. Ajustar reacciones de oxidación-reducción y aplicarlas a problemas estequiométricos. Saber el significado de potencial estándar de reducción de un par redox,

Más detalles

Són les lleis generals basades en l experimentació que ens diuen com es fan les reaccions químiques.

Són les lleis generals basades en l experimentació que ens diuen com es fan les reaccions químiques. UNITAT 1: TEORIA ATÓMICO-MOLECULAR LLEIS PONDERALS Són les lleis generals basades en l experimentació que ens diuen com es fan les reaccions químiques. i. Llei de Lavoissier o de Conservació de la massa

Más detalles

EJERCICIOS RESUELTOS DE REDOX

EJERCICIOS RESUELTOS DE REDOX EJERCICIOS RESUELTOS DE REDOX 1. Al hacer reaccionar cobre metálico con ácido nítrico diluido se obtiene monóxido de nitrógeno y nitrato de cobre (II). Plantee, iguale y complete la ecuación redox correspondiente,

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2005 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2005 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 005 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX Junio, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio 5, Opción A Reserva, Ejercicio 6, Opción B Reserva 3, Ejercicio 3, Opción

Más detalles

QUÍMICA 2n ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES P.A.U. OXIDACIÓ-REDUCCIÓ

QUÍMICA 2n ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES P.A.U. OXIDACIÓ-REDUCCIÓ 1. Ajusta aquestes reaccions pel mètode del nombre d'oxidació. Identifica en cada cas qui és l'oxidant i qui el reductor: a) HNO 3 + Cu Cu(NO 3 ) 2 + NO + H 2 O b) HCl + K 2 Cr 2 O 7 KCl + CrCl 3 + Cl

Más detalles

PAU : REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D ELECTRONS REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D ELECTRONS

PAU : REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D ELECTRONS REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D ELECTRONS REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D ELECTRONS 1. SETEMBRE 1994 A.P2 Un procediment experimental vàlid per a obtenir clor gasós, en un laboratori escolar, consisteix en fer reaccionar el HCl (aq) dins d una campana

Más detalles

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera:

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: ax + by = k a x + b y = k Coeficients de les incògnites: a, a, b, b. Termes independents:

Más detalles

ELECTROQUÍMICA. Se discutirán en la clase práctica algunos de los siguientes ejercicios de Brown: Capítulo 20: 5, 7, 13, 21, 23, 33, 39, 47, 51

ELECTROQUÍMICA. Se discutirán en la clase práctica algunos de los siguientes ejercicios de Brown: Capítulo 20: 5, 7, 13, 21, 23, 33, 39, 47, 51 REPARTIDO 8 ELECTROQUÍMICA 2007 Bibliografía: - Química, La Ciencia Central, T.L.Brown, H.E.LeMay, Jr., B. Bursten. Ed. Prentice-Hall, México, 1998, 7 ma Ed. Capítulo 20, 723-761 APENDICE E Ejercicios

Más detalles

La Noa va de càmping, quina llet ha de triar?

La Noa va de càmping, quina llet ha de triar? La Noa va de càmping, quina llet ha de triar? La Noa té 16 anys, està estudiant Batxillerat científic. Ella i el seu germà de 12 anys van al supermercat a buscar uns tetrabricks de llet per endur-se n,

Más detalles

Capítulo 20: Electroquímica

Capítulo 20: Electroquímica Capítulo 20: Electroquímica Dr. Alberto Santana Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez Departamento de Química Quimica general II, Electroquímica p.1 Cosas importantes Electroquímica

Más detalles

Cognoms i Nom: Examen parcial de Física - CORRENT CONTINU 5 d octubre de 2017

Cognoms i Nom: Examen parcial de Física - CORRENT CONTINU 5 d octubre de 2017 xamen parcial de ísica - CONT CONTINU Model Qüestions: 50% de l examen cada qüestió només hi ha una resposta correcta. ncercleu-la de manera clara. Puntuació: correcta = 1 punt, incorrecta = -0.25 punts,

Más detalles

OX-RED Y PILAS. dicromato potásico + etanol + ácido sulfúrico = sulfato de cromo(iii) + ácido etanoico + sulfato potásico + agua

OX-RED Y PILAS. dicromato potásico + etanol + ácido sulfúrico = sulfato de cromo(iii) + ácido etanoico + sulfato potásico + agua OXRED Y PILAS 1. En disolución acuosa y medio ácido del ion permanganato oxida al ion hierro(ii) a ion hierro(iii). En este proceso el ion permanganato se reduce a ion manganeso(ii). a) Ajuste la correspondiente

Más detalles

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. Cal

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Blocs 1-5: 2 punts cada problema/qüestió / Bloques 1-5: 2 puntos cada Problema/Cuestión BLOC 1 QÜESTIÓ 1A Contesteu raonadament les qüestions següents: a) Considereu els elements químics següents: Ne,

Más detalles

Tercera prova parcial de Química. 1/6/2015. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

Tercera prova parcial de Química. 1/6/2015. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Aquest examen consta de 4 preguntes. Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. En cada full podeu

Más detalles

1. Què són les variables d estat termodinàmiques? Posa n alguns exemples.

1. Què són les variables d estat termodinàmiques? Posa n alguns exemples. Unitat 12. 1. Conceptes bàsics 1. Què són les variables d estat termodinàmiques? Posa n alguns exemples. 2. Algunes variables d estat termodinàmiques s anomenen funcions d estat. Quina és la principal

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2002 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2002 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 00 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX Junio, Ejercicio, Opción B Reserva 1, Ejercicio 6, Opción B Reserva, Ejercicio 5, Opción A Reserva, Ejercicio 5, Opción A

Más detalles

Ell mètode científic, quines etapes te. I posa un exemple a la vida quotidiana.

Ell mètode científic, quines etapes te. I posa un exemple a la vida quotidiana. Ell mètode científic, quines etapes te. I posa un exemple a la vida quotidiana. Efectua els següents canvis d unitats: 5 kg a mg 15 dg a hg 5.000 cm a m 125 cm2 a m2 10 m3 a cm3 6 ml a cm3 2 anys a s 2.000.000

Más detalles

QUÍMICA de 2º de BACHILLERATO ELECTROQUÍMICA

QUÍMICA de 2º de BACHILLERATO ELECTROQUÍMICA QUÍMICA de 2º de BACHILLERATO ELECTROQUÍMICA CUESTIONES RESUELTAS QUE HAN SIDO PROPUESTAS EN LOS EXÁMENES DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID (1996 2010) VOLUMEN

Más detalles