c) A l equilibri, a l augmentar la P, a T constant, disminueix la quantitat de SOCl 2

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "c) A l equilibri, a l augmentar la P, a T constant, disminueix la quantitat de SOCl 2"

Transcripción

1 Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI. Aquest examen consta de 4 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Si escau, en cada full podeu escriure per davant i per darrera. Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. Si no s'indica el contrari, cal raonar breument totes les respostes. Aquesta prova contribueix en un 70% a la nota final de l'assignatura.. Nota important: La còpia, trànsit d'informació, la tinença d'un mòbil o aparell similar (smartphone, tauleta, audífon, rellotge intel ligent, rellotge o calculadora de text, etc.) durant la prova comportarà suspendre l'examen amb una nota de zero, sense perjudici d'estendre la penalització més enllà, d'acord amb els articles de la Normativa sobre Organització, Desenvolupament i Avaluació dels Estudis de Grau de la Facultat de Ciències i de la Normativa Reguladora dels Processos d Avaluació i Qualificació dels Estudiants de la Universitat de Girona. PART RECUPERABLE R.1 A) (4 p) La reacció SOCl 2 (g) SO (g) + Cl 2 (g) té una K P =0,03 a 25 ºC. En un recipient s introdueixen 4 mols de SOCl 2, 4 mols de SO i 2 mols de Cl 2 a 1,013 bar i 25 ºC. Justifiqueu si són certes o falses les següents afirmacions: a) El sistema evolucionarà en el sentit reactius a productes Q = (X SO X Cl2 / X SOCl2 ). P = (0,4. 0,2/ 0,4). 1,013 = 2,026 Q> K evolució R a P Certa b) G 0 > 0 a 25 ºC G 0 = -RT ln 0,03 Certa c) A l equilibri, a l augmentar la P, a T constant, disminueix la quantitat de SOCl 2 Falsa, a l augmentar la P a T constant el volum ha de disminuir i la reacció va en el sentit P a R, incrementant-se la quantitat de SOCl 2 d) S 0 > 0 a 25 ºC Si, perquè s incrementa el nombre de mols gasosos i per tant l entropia 1

2 B) (6 p) A 1000ºC i 1,013 bar de pressió el metà es dissocia en H 2 i C(s) en un 24,82%. Calculeu la constant d equilibri K P CH 4 (g) 2 H 2 (g) + C (s) Kp = (p H2 ) 2 / p CH4 α =0,248 n (1-α) 2nα - nombre total de mols n t = n (1-α) + 2nα = n(1+α) fraccions molars X H2 = 2nα / n(1+α) i X CH4 = n (1-α) / n(1+α) podem simplificar n i substituint α X H2 = 0,3979 i X CH4 = 0,602 p H2 = X H2. P = 0,3979 x 1,013 = 0,4031 bar i p CH4 = X CH4.P = 0,602. 1,013 =0,6098 bar Kp = (p H2 ) 2 / p CH4 = (0,4031) 2 / 0,6098 = 0,2665 2

3 R.2. (10 p) En el laboratori barregem 100 ml de HCl 0,010 M, 200 ml HNO 3 0,020 M i 700 ml de àcid acètic 0,500 M (pka(ch 3 COOH)=4,75). a) Quina serà la concentració de CH 3 COO - de la solució final? b) Quin serà el ph de la solució final? c) Calculeu el ph del punt d equivalència al valorar 50 ml de la solució resultant de la barreja amb NaOH 0,35 M d) Seleccioneu l indicador més adient per aquesta valoració tot indicant el canvi de color en el punt final de la valoració Indicador Interval de viratge Color A Color B Vermell de metil Vermell Groc Blau de Groc Blau bromotimol Vermell de cresol Groc Vermell Fenolftaleïna Incolor Vermell Timolftaleïna Incolor Blau Solució: a) El HCl i el HNO 3 són àcids forts i es pot considerar que estan totalment dissociats. V Total = 100 ml ml ml = 1000 ml = 1,00 litre Mols de H ml de HCl mols de HCl / 1000 ml de HCl 1 mol de H + / 1 mol de HCl = mols de H + Mols de H ml de HNO mols de HNO 3 / 1000 ml de HNO 3 1 mol de H + / 1 mol de HNO 3 = mols de H + Total mols de H + dels àcids forts: 5, Volum total 1 L [H + ] = 5, M pka(ch 3 COOH)=4,75 Ka = 1, Mols de CH 3 COOH 700 ml de CH 3 COOH 0,500 mols de CH 3 COOH / 1000 ml de CH 3 COOH = 0,35 mols de CH 3 COOH [CH 3 COOH] = 0,35 M CH 3 COOH CH 3 COO - + H + Inicial) 0,35 0,00 5, Equilibri) 0,35-x x 5, x Ka = [CH 3 COO - ][ H + ]/[ CH 3 COOH] 1, = (5, x)x/(0,35-x) x = 1, M [CH 3 COO - ] = 1, M b) [ H + ] = 5, x = 5, , M = 6, M ph = 2,22 c) Punt d equivalència mols totals àcid = mols base 0,05 x (0,35 mols CH 3 COOH+ 5x10-3 ) = V x 0,35 M mols NaOH Volum d equivalència = 50,7 ml [CH 3 COO - ] = 0,05 x 0,35 mols CH 3 COO - / (0, ,0507) L = 0,174 M CH 3 COO - + H 2 O CH 3 COOH + OH - hidròlisi bàsica ph = 7 + ½ pk a + ½ log [CH 3 COO - ] = 8,99 NOTA: També es considerarà correcte si no es té en compte els mols àcid fort perquè són molt petits en comparació a la concentració d àcid acètic. d) Els indicadors més adients són la fenolftaleïna i la timolftaleïna que viraran d incolor a vermell o a blau, respectivament. 3

4 R.3. (8 p) Quan s addicionen 0,1 mols de sulfat de zinc a 1 litre de solució d amoníac 6 M, la concentració de ió zinc a la solució és 8, M. a) Calculeu la constant de formació del complex [Zn(NH 3 ) 4 ] 2+ b) Expliqueu a partir de la teoria de Lewis com es forma aquest complex Solució: Zn NH 3 [Zn(NH 3 ) 4 ] 2+ β = [[Zn(NH 3 ) 4 ] 2+ ] / ([Zn 2+ ] [NH 3 ] 4 ) Balanç de metall [Zn 2+ ] inicial = [Zn 2+ ] + [Zn(NH 3 ) 2+ 4 ] 0,1 M = 8, M + [Zn(NH 3 ) 2+ 4 ] [Zn(NH 3 ) 2+ 4 ] = 0,1 Balanç del lligand [NH 3 ]inicial = [NH 3 ] + 4 [Zn(NH 3 ) 2+ 4 ] 6 M = [NH 3 ] + 4 x 0,1 [NH 3 ] = 6-0,4 = 5,6 M β = 0,1/ ((8, ) (5,6) 4 ) = 1,

5 PART NO RECUPERABLE NR1. a) Calcular el ph d'una solució amb una concentració analítica d'àcid acètic 0,03 M i una concentració analítica d'acetat sòdic 0,02 M (pka(ch 3 COOH)=4.74. b) Si agafem 200 ml de la solució i es dilueixen fins a 500 ml, quant val el ph? c) Calcular el ph de 200 ml de la solució després d'haver afegit mols de NaOH sòlid (considerar que no hi ha canvi de volum). D aquest problema no es dona la solució perquè forma part de la col.lecció de problemes que han de resoldre els estudiants. 5

Calcular la variació entalpia de cada etapa i del procés catalític global. (O (g)) = 247,5 KJ.mol -1. H f (ClO)) =(0+102)-(142,3+101)= -141,3 KJ

Calcular la variació entalpia de cada etapa i del procés catalític global. (O (g)) = 247,5 KJ.mol -1. H f (ClO)) =(0+102)-(142,3+101)= -141,3 KJ Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI. Aquest examen consta de 4 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondrela. Si escau, en cada

Más detalles

Segona prova parcial de Fonaments de Química. Grau de Biologia i Dobles Titulacions 7/1/2016. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

Segona prova parcial de Fonaments de Química. Grau de Biologia i Dobles Titulacions 7/1/2016. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Aquest examen consta de 4 preguntes. Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran (si escau) i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. En cada

Más detalles

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. Cal

Más detalles

Tercera prova parcial de Química. 1/6/2015. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

Tercera prova parcial de Química. 1/6/2015. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Aquest examen consta de 4 preguntes. Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. En cada full podeu

Más detalles

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. En cada full podeu escriure

Más detalles

Unitat 15. Reaccions àcid-base

Unitat 15. Reaccions àcid-base Unitat 15. Teories àcid-base. Força d àcids i bases. Equilibri iònic de l aigua. 1. La taula adjunta mostra una relació d alguns dels àcids forts i de les bases fortes més comunes. Per a cadascun dels

Más detalles

Prova de Química. Grau de Biotecnologia 23/ COGNOMS... NOM... DNI...

Prova de Química. Grau de Biotecnologia 23/ COGNOMS... NOM... DNI... Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI. Aquest examen consta de 4 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Si escau, en cada

Más detalles

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. Cal

Más detalles

Prova de Química. Grau de Biotecnologia 2/11/2017 COGNOMS... NOM... DNI...

Prova de Química. Grau de Biotecnologia 2/11/2017 COGNOMS... NOM... DNI... Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI. Aquest examen consta de 4 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Si escau, en cada

Más detalles

Prova de Química. Grau de Biotecnologia 26/10/2018 COGNOMS... NOM... DNI...

Prova de Química. Grau de Biotecnologia 26/10/2018 COGNOMS... NOM... DNI... COGNOMS... NOM... DNI... Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI. Aquest examen consta de 4 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la.

Más detalles

Prova de Fonaments de Química. Grau de Biologia i Dobles Titulacions 27/10/2016 COGNOMS... NOM... DNI...

Prova de Fonaments de Química. Grau de Biologia i Dobles Titulacions 27/10/2016 COGNOMS... NOM... DNI... Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI. Aquest examen consta de 4 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Si escau, en cada

Más detalles

Prova de Fonaments de Química. Grau de Biologia i Dobles Titulacions 2/11/2017 COGNOMS... NOM... DNI...

Prova de Fonaments de Química. Grau de Biologia i Dobles Titulacions 2/11/2017 COGNOMS... NOM... DNI... Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI. Aquest examen consta de 4 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Si escau, en cada

Más detalles

Prova de la part recuperable de Química. Grau de Biotecnologia 22/06/2017 COGNOMS... NOM... DNI...

Prova de la part recuperable de Química. Grau de Biotecnologia 22/06/2017 COGNOMS... NOM... DNI... Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI. Aquest examen consta de 6 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Si escau, en cada

Más detalles

Primera prova parcial de Fonaments de Química. Grau de Química 5/11/2015. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

Primera prova parcial de Fonaments de Química. Grau de Química 5/11/2015. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Aquest examen consta de 4 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. En cada full podeu escriure per daant i per darrera. Només

Más detalles

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. Cal

Más detalles

Cinquena prova de Química. Part recuperable. 17/5/2013. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

Cinquena prova de Química. Part recuperable. 17/5/2013. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la (podeu també emprar la part de darrera). Disposeu del formulari

Más detalles

EQUILIBRI QUÍMIC. 9 Equilibri Químic 1/5

EQUILIBRI QUÍMIC. 9 Equilibri Químic 1/5 9 Equilibri Químic 1/5 EQUILIBRI QUÍMIC 1. Principi de Le Chatelier II Considereu la reacció de dissociació: N 2 O 4 (g) 2 NO 2 (g) Hº = 58,2 kj/mol. Raoneu com variaria el grau de dissociació si: a) S

Más detalles

U4. Equilibri químic. a) Escriu i iguala la reacció. b) Calcula la concentració de nitrogen en l'equilibri. a) 3 H 2(g) + N 2(g) 2 NH 3(g)

U4. Equilibri químic. a) Escriu i iguala la reacció. b) Calcula la concentració de nitrogen en l'equilibri. a) 3 H 2(g) + N 2(g) 2 NH 3(g) U. Equilibri químic. L'hidrogen i el nitrogen poden reaccionar produint amoníac. La constant d'equilibri per a aquesta reacció a 7 ºC té un valor de 00. En un recipient tenim en equilibri hidrogen a concentració

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2014 Química Sèrie 3 Fase específica Opció: Ciències Opció: Ciències de la salut Opció: Enginyeria i arquitectura Qüestions Problema

Más detalles

Prova de la part recuperable de Fonaments de Química. Grau de Biologia i Dobles Titulacions 22/6/2016 COGNOMS... NOM... DNI...

Prova de la part recuperable de Fonaments de Química. Grau de Biologia i Dobles Titulacions 22/6/2016 COGNOMS... NOM... DNI... Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI. Aquest examen consta de 5 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà

Más detalles

Prova de Termodinàmica. Grau de Química. 4/4/2016 COGNOMS... NOM... DNI...

Prova de Termodinàmica. Grau de Química. 4/4/2016 COGNOMS... NOM... DNI... Prova de Termodinàmica. Grau de Química. 4/4/016 Aquest examen consta de 5 preguntes. Poseu a totes les fulles el nom i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la.

Más detalles

Un breu resum de teoria

Un breu resum de teoria SISTEMES MULTICOMPONENTS. Regla de les fases Un breu resum de teoria Els sistemes químics són en general mescles de més d un component. Les funcions termodinàmiques depenen de la temperatura i de la pressió

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE.

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE. PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 000 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE http://emestrada.wordpress.com Complete los siguientes equilibrios ácido-base identificando, de forma razonada, los

Más detalles

Característiques general dels àcids i les bases

Característiques general dels àcids i les bases 0 Àcids i bases 1 Característiques general dels àcids i les bases Àcids Sabor àcid Sensació punxant al tacte Bases Sabor amarg Sensació sabonosa al tacte Paper indicador Vermell Dissolen substàncies Ataquen

Más detalles

Primera prova parcial de Termodinàmica Bàsica. 19 / 12 / NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

Primera prova parcial de Termodinàmica Bàsica. 19 / 12 / NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà el

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU Curs 2005-2006 Contesteu a les preguntes 1, 2 i 3, i a la 4 i la 5 d una de les dues

Más detalles

H o = kcal. Entalpies estàndard de formació d alguns compostos a K Substàncies H 0 f, (kj mol -1 ) Substàncies

H o = kcal. Entalpies estàndard de formació d alguns compostos a K Substàncies H 0 f, (kj mol -1 ) Substàncies Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. Cal

Más detalles

Volumetrías ácido-base. Química Analítica Autor: Joaquín A. Ortuño

Volumetrías ácido-base. Química Analítica Autor: Joaquín A. Ortuño Volumetrías ácido-base VALORACIÓN DE UN ÁCIDO FUERTE (HCl) CON UNA BASE FUERTE (NaOH) Etapas: 1. Antes del punto de equivalencia: ph de una disolución de ácido fuerte. 2. En el punto de equivalencia: ph

Más detalles

Determinació d entalpies estàndard de reacció

Determinació d entalpies estàndard de reacció Determinació d entalpies estàndard de reacció Lluís Nadal Balandras. lnadal@xtec.cat Objectiu. Veure com es poden determinar variacions d entalpia de reaccions, comprovar la llei de Hess i utilitzar-la

Más detalles

= 0.05 M (2) [KF] = 0.05 M (4)

= 0.05 M (2) [KF] = 0.05 M (4) 1. Si es mesclen 25 ml d àcid fluorhídric 0.1 mol dm 3 amb 25 ml d hidròxid de potassi de la mateixa concentració, (a) Calculeu la concentració de fluorur de potassi a la dissolució final; La reacció de

Más detalles

Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2015 Química Sèrie 3 Fase específica

Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2015 Química Sèrie 3 Fase específica Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2015 Química Sèrie 3 Fase específica Qualificació Qüestions Problema Suma de notes parcials Qualificació final Qualificació Etiqueta

Más detalles

Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Química Sèrie 1 Fase específica Convocatòria 2017

Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Química Sèrie 1 Fase específica Convocatòria 2017 Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Química Sèrie 1 Fase específica Qüestions Qualificació Convocatòria 2017 Problema Suma de notes parcials Qualificació final Qualificació Etiqueta

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JUNY

Más detalles

ÁCIDOS y BASES (Reacciones de transferencia de protones)

ÁCIDOS y BASES (Reacciones de transferencia de protones) transparent www.profesorjrc.es ÁCIDOS y BASES (Reacciones de transferencia de protones) 29 de junio de 2016 ÁCIDOS y BASES (Reacciones de transferencia de protones) Teorias ÁCIDOS y BASES (Reacciones de

Más detalles

QUÍMICA DE MATERIALS. Enginyeria Civil, 2011 Química dels ciments: Equilibri químic. Àcid-base.

QUÍMICA DE MATERIALS. Enginyeria Civil, 2011 Química dels ciments: Equilibri químic. Àcid-base. QUÍMICA DE MATERIALS Enginyeria Civil, 2011 Química dels ciments: Equilibri químic. Àcid-base. Equilibri iònic Àcid - Base Àcids i bases forts i febles. Escala de ph. Constants d acidesa i basicitat. Dissolucions

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2006 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2006 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2006 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE Junio, Ejercicio 4, Opción A Reserva 1, Ejercicio 6, Opción A Reserva 1, Ejercicio 4, Opción B Reserva 2, Ejercicio

Más detalles

Química Sèrie 2. Instruccions

Química Sèrie 2. Instruccions Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2011 Química Sèrie 2 SOLUCIONS, CRITERIS DE CORRECCIÓ

Más detalles

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu en aquesta primera fulla el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI.

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu en aquesta primera fulla el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu en aquesta primera fulla el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. Cal raonar breument totes les respostes.

Más detalles

D24. Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució

D24. Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució D24 Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució d aquest àcid de concentració 2,3 10 2 M, quina concentració d ions hidrogen tindrà la dissolució? 1r. Escriure

Más detalles

QUÍMICA 2º Bachillerato Ejercicios: Reacciones Ácido Base

QUÍMICA 2º Bachillerato Ejercicios: Reacciones Ácido Base 1(8) Ejercicio nº 1 Completa las siguientes reacciones ácido-base, indicando qué especies químicas son el ácido y la base, y cuáles sus conjugados: a) HA + B b) HCl + NH 3 c) HNO 3 + H 2 O Ejercicio nº

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2009 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2009 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 009 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE Junio, Ejercicio, Opción A Junio, Ejercicio 5, Opción B Reserva 1, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio 4, Opción

Más detalles

Segon principi de la termodinàmica

Segon principi de la termodinàmica Segon principi de la termodinàmica El segon principi de la termodinàmica s introdueix a fi de poder preveure la direccionalitat i espontaneïtat d una reacció química. El segon principi de la termodinàmica

Más detalles

Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada

Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada Lluís Nadal Balandras. IES Lluís de Requesens. Molins de Rei (Barcelona). CDECT. Barcelona. lnadal@xtec.cat Resum: Mitjançant la formació d escuma

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 5 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE PROTONS

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 5 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE PROTONS QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 5 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE PROTONS Concepte d àcid i base Segons Arrhenius: Un àcid és tot electròlit que, en dissoldre s en aigua, es dissocia en ions hidrogen H + i

Más detalles

a) L increment d entalpia i d entropia d una reacció es relacionen amb la constant d equilibri mitjançant la variació d entalpia lliure de Gibbs.

a) L increment d entalpia i d entropia d una reacció es relacionen amb la constant d equilibri mitjançant la variació d entalpia lliure de Gibbs. COGNOMS... NOM... DNI... Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI. Aquest examen consta de 5 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la.

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2013 Química Sèrie 3 Fase específica Opció: Ciències Opció: Ciències de la salut Opció: Enginyeria i arquitectura Qualificació Etiqueta

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Bloc A: 2 punts cada problema L ALUMNE HA D ELEGIR I RESOLDRE DOS PROBLEMES D ENTRE ELS PROPOSATS EN EL BLOC A. SI L ALUMNE TRIA EL PROBLEMA 1A (PLA 1994) NO POT ELEGIR EL PROBLEMA 1B (PLA 2002) A LA VEGADA.

Más detalles

Prova de Termodinàmica. Prova 1 (50% de la nota) 27/3/2017 COGNOMS... NOM... DNI...

Prova de Termodinàmica. Prova 1 (50% de la nota) 27/3/2017 COGNOMS... NOM... DNI... Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI. Aquest examen consta de 5 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Si escau, en cada

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Química Sèrie 2 Contesteu les preguntes 1, 2, 3, i la 4 i la 5 d UNA de les dues opcions (A o B). En cap cas podeu fer un exercici de l opció A i un altre

Más detalles

Objectius específics Utilització d un ph-metre i determinació d una corba de valoració (ph en front del volum afegit).

Objectius específics Utilització d un ph-metre i determinació d una corba de valoració (ph en front del volum afegit). Departament de Química 4803- Operacions Bàsiques i Seguretat en el Laboratori Químic Pràctica nº 8: Utilització d un ph-metre i determinació del pk d un àcid dèbil Objectius específics Utilització d un

Más detalles

Reacciones de transferencia de protones

Reacciones de transferencia de protones Reacciones de transferencia de protones 4. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos o bases, saber determinar el ph de sus disoluciones, explicar las reacciones

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU. Curs 2005-2006 Contesteu a les preguntes 1, 2 i 3, i a la 4 i la 5 d una de les dues

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2002 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2002 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 00 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE Junio, Ejercicio 5, Opción A Junio, Ejercicio 4, Opción B Reserva 1, Ejercicio 6, Opción A Reserva, Ejercicio 4, Opción

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2009 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2009 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 009 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE Junio, Ejercicio, Opción A Junio, Ejercicio 5, Opción B Reserva 1, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio 4, Opción

Más detalles

S O L U C I O N A R I Unitat 4

S O L U C I O N A R I Unitat 4 S O L U C I O N A R I Unitat 4 Unitat 4. Equilibri químic Qüestions inicials Sabíeu que la toxicitat d algunes substàncies com el cianur o el monòxid de carboni és una qüestió d equilibri? La toxicitat

Más detalles

8.3. Reaccions àcid-base

8.3. Reaccions àcid-base 8.3. Reaccions àcidbase D15 lleixiu marbre Des de l antiguitat es coneixen diverses substàncies amb unes característiques especials i d un gran interès, que reben el nom d àcids i bases. Quines són les

Más detalles

1) (10 punts) S'ha realitzat un experiment d'expansió isoterma a 700 K d'un mol de gas de tipus Van der Waals que segueix aquesta equació d'estat:

1) (10 punts) S'ha realitzat un experiment d'expansió isoterma a 700 K d'un mol de gas de tipus Van der Waals que segueix aquesta equació d'estat: Prova de Recuperació de Termodinàmica Bàsica. 8/1/014 NOM... GRAU... DNI... La totalitat d'aquesta prova equival al 60% de la nota final de l assignatura. Per a cada pregunta s indica entre parèntesis

Más detalles

Química. Equilibrio ácido-base Nombre:

Química. Equilibrio ácido-base Nombre: Química DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Equilibrio ácido-base 25-02-08 Nombre: Cuestiones y problemas 1. a) Qué concentración tiene una disolución de amoníaco de ph =10,35? [1½ PUNTO] b) Qué es una disolución

Más detalles

EQUILIBRIO IÓNICO EN SOLUCIONES ACUOSAS

EQUILIBRIO IÓNICO EN SOLUCIONES ACUOSAS EQUILIBRIO IÓNICO EN SOLUCIONES ACUOSAS Equilibrio entre una sal sólida poco soluble y sus iones en solución Producto de solubilidad (Kps) Muchos compuestos (sales, hidróxidos) son levemente solubles en

Más detalles

Reacciones de transferencia de protones

Reacciones de transferencia de protones Reacciones de transferencia de protones Electrolito Es toda sustancia que, disuelta en agua, hace que la disolución conduzca la electricidad. Se debe a que el electrolito se disocia en iones: AB A + (aq)

Más detalles

1) (10 punts) Per a l àtom de brom (Z=35) en el seu estat fonamental:

1) (10 punts) Per a l àtom de brom (Z=35) en el seu estat fonamental: NM i CGNMS... GG... GM... DNI... Poseu a TTES les fulles el nom i cognoms en MAJÚSCULES, els grups gran i mitjà i el vostre DNI. Aquesta prova consta de 8 preguntes. Comproveu que disposeu de tots els

Más detalles

TRANSFERENCIA DE PROTONES. CUESTIONES Y PROBLEMAS. E1B.S2009 Para las especies CN, HF y CO 3

TRANSFERENCIA DE PROTONES. CUESTIONES Y PROBLEMAS. E1B.S2009 Para las especies CN, HF y CO 3 TRANSFERENCIA DE PROTONES. CUESTIONES Y PROBLEMAS. E1B.S2009 Para las especies CN, HF y CO 3 2, en disolución acuosa: a.- Escriba, según corresponda, la fórmula del ácido o de la base conjugados. b.- Justifique,

Más detalles

Reacciones de transferencia de protones

Reacciones de transferencia de protones Reacciones de transferencia de protones Electrolito Es toda sustancia que, disuelta en agua, hace que la disolución conduzca la electricidad. Se debe a que el electrolito se disocia en iones: AB A + (aq)

Más detalles

NaOH Na OH La concentración de OH = C OH =2,17 M. C - - El ph=-log H ph=-log(0,4) ph 0, 40

NaOH Na OH La concentración de OH = C OH =2,17 M. C - - El ph=-log H ph=-log(0,4) ph 0, 40 Prolemas resueltos sore Ácido Base PROBLEMAS RESUELTOS SOBRE ÁCIDO BASE 1. Calcula el grado de disociación y el ph de las siguientes disoluciones: a) Una disolución 0, M de ácido clorídrico. ) Una disolución

Más detalles

ANÁLISIS VOLUMÉTRICO

ANÁLISIS VOLUMÉTRICO ANÁLISIS VOLUMÉTRICO Análisis Volumétrico mc + nr Cm Rn Reacción cuantitativa Sol. de conc. exactamente conocida Medición exacta de Volumen Pto. Equivalencia Soluciones patrones Valoración o Titulación

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 3 CINÈTICA QUÍMICA

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 3 CINÈTICA QUÍMICA QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 3 CINÈTICA QUÍMICA La velocitat de les reaccions La VELOCITAT d una reacció es mesura per la quantitat d un dels reactants que es transforma per unitat de temps. Equació de

Más detalles

3.1 LA SOLUBILITAT. K ps [ions] reacció desplaçada a l esquerra

3.1 LA SOLUBILITAT. K ps [ions] reacció desplaçada a l esquerra 3.1 LA SOLUBILITAT La solubilitat d una substància és la concentració de la dissolució saturada a una temperatura determinada. Es tracta d una propietat característica que s acostuma a expressar com la

Más detalles

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES ELECTROLITOS

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES ELECTROLITOS REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES CURSO: 2º DE BACHILLERATO ASIGNATURA: QUÍMICA ELECTROLITOS Un electrolito es una sustancia que al disolverse en agua experimenta una disociación (o ionización) total

Más detalles

S O L U C I O N A R I Unitat 5

S O L U C I O N A R I Unitat 5 S O L U C I O N A R I Unitat 5 Unitat 5. Reaccions de transferència de protons Qüestions inicials Per què ens apliquem una dissolució d amoníac quan ens pica un mosquit? Ens apliquem amoníac perquè és

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Barem: / Baremo: Blocs 1-5: punts cada problema/qüestió / Bloques 1-5: puntos cada Problema/Cuestión L ALUMNE HA D ELEGIR I RESOLDRE ÚNICAMENT UN PROBLEMA O QÜESTIÓ DE CADA BLOC / EL ALUMNO DEBE ELEGIR

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Química Sèrie 1 Contesteu les preguntes 1, 2, 3, i la 4 i la 5 d UNA de les dues opcions (A o B). En cap cas podeu fer un exercici de l opció A i un altre

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES Les substàncies pures dins la classificació de la matèria Les SUBSTÀNCIES PURES (també anomenades espècies químiques) només

Más detalles

En la taula següent hi ha la informació que apareix en un envàs de cereals.

En la taula següent hi ha la informació que apareix en un envàs de cereals. Sèrie 2, Pregunta 4A En la taula següent hi ha la informació que apareix en un envàs de cereals. 1) A partir de la informació nutricional de l etiqueta: [1 punt] a) Escriviu en la taula següent les molècules

Más detalles

Decir, justificando razonadamente las respuestas, si son VERDADERAS o FALSAS las

Decir, justificando razonadamente las respuestas, si son VERDADERAS o FALSAS las EJERCICIO 1 Decir, justificando razonadamente las respuestas, si son VERDADERAS o FALSAS las siguientes cuestiones: a) El amoniaco es una base de Arrhenius. b) Aunque una disolución acuosa de un ácido

Más detalles

2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ

2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ 2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ Es construeix una pila amb els elèctrodes següents: un elèctrode de zinc en una solució de sulfat de zinc i un elèctrode de coure en una solució de sulfat de coure.

Más detalles

XX OLIMPIADA NACIONAL DE QUÍMICA

XX OLIMPIADA NACIONAL DE QUÍMICA XX OLIMPIADA NACIONAL DE QUÍMICA Córdoba 7-30 de Abril de 007 Asociación Nacional de Químicos de España Universidad de Córdoba INSTRUCCIONES Clave de Identificación A) Este examen consta de cuatro problemas

Más detalles

HPO 4 + NH Escriba las fórmulas de los ácidos conjugados de las siguientes bases: (a) HCO 3 - ; (b)hpo 4 2- ; (c) HSO 4 - ; (d) SO 3

HPO 4 + NH Escriba las fórmulas de los ácidos conjugados de las siguientes bases: (a) HCO 3 - ; (b)hpo 4 2- ; (c) HSO 4 - ; (d) SO 3 3.1. Identifique los pares ácido-base conjugados en cada una de las siguientes reacciones: (a) HClO + CH 3 NH 2 CH 3 NH + 3 + ClO - (b) CO 2-3 + H 2 O HCO - 3 + OH - - (c) H 2 PO 4 + NH 3 2- HPO 4 + +

Más detalles

Para entender el código que acompaña a cada enunciado y facilitar el acceso al ejercicio resuelto correspondiente recuerda que:

Para entender el código que acompaña a cada enunciado y facilitar el acceso al ejercicio resuelto correspondiente recuerda que: PAU-ÁCIDO-BASE-1 Para entender el código que acompaña a cada enunciado y facilitar el acceso al ejercicio resuelto correspondiente recuerda que: Hasta 2010 en cada convocatoria el examen constaba de 6

Más detalles

Tema 12. L oferta de la indústria i l equilibri competitiu. Montse Vilalta Microeconomia II Universitat de Barcelona

Tema 12. L oferta de la indústria i l equilibri competitiu. Montse Vilalta Microeconomia II Universitat de Barcelona Tema 12. L oferta de la indústria i l equilibri competitiu Montse Vilalta Microeconomia II Universitat de Barcelona 1 L oferta de la indústria L oferta de la indústria indica quina quantitat de producte

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JUNY

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2008-2009 Matemàtiques aplicades a les ciències socials Sèrie 4 Responeu a TRES de les quatre qüestions i resoleu UN dels dos problemes següents. En les respostes,

Más detalles

SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS DE ÁCIDO BASE

SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS DE ÁCIDO BASE SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS DE ÁCIDO BASE 1. a) Cómo nos piden el ácido conjugado de cada especie, ellas actuarán como base: H 2 O + H 2 O H 3 O + + OH H 3 O + / H 2 O H 2 O/ OH HS + H 2 O H 2 S + OH

Más detalles

QUÍMICA 2º BACHILLERATO SOLUCIONES EQUILIBRIO ÁCIDO - BASE. / NH 3 ; HCl / Cl ; CH 3 COOH / CH 3 COO. 14.-/ a) ph = 1 b) ph = 2 c) ph = 13 d) ph = 12

QUÍMICA 2º BACHILLERATO SOLUCIONES EQUILIBRIO ÁCIDO - BASE. / NH 3 ; HCl / Cl ; CH 3 COOH / CH 3 COO. 14.-/ a) ph = 1 b) ph = 2 c) ph = 13 d) ph = 12 SOLUCIONES EQUILIBRIO ÁCIDO - BASE HOJA Nº 11 1.-/ α = 2,19 10-3 % 2.-/ c = 3,6 10-4 M. 3.-/ a) 7,15 10-3 M b) ph = 3,46 c) α = 4,89 % 4.-/ ph = 2,41 5.-/ K a = 1,77 10-5 6.-/ a) K a = 1,76 10-5 b) ph

Más detalles

TEMA 6. ÁCIDOS Y BASES

TEMA 6. ÁCIDOS Y BASES TEMA 6. ÁCIDOS Y BASES 9.1) Responda a las siguientes cuestiones: a) Defina el concepto de ácido y base según la teoría de Arrhenius. b) Clasifique, según la definición anterior, las siguientes especies,

Más detalles

K a = K b = Algunos ejercicios resueltos de FISICOQUIMICA- I ( , Grupo 3º) Hoja nº 5 (Modulo 2, tema 9: Eq.

K a = K b = Algunos ejercicios resueltos de FISICOQUIMICA- I ( , Grupo 3º) Hoja nº 5 (Modulo 2, tema 9: Eq. Algunos ejercicios resueltos de FISICOQUIMICA- I (2017-2018, Grupo 3º) Hoja nº 5 (Modulo 2, tema 9: Eq. Químico ionico) 3) Considerando comportamiento ideal, calcúlese el ph de las siguientes disoluciones

Más detalles

Cognoms i Nom: Examen parcial de Física CORRENT ALTERN 21 de novembre del 2011 MATÍ

Cognoms i Nom: Examen parcial de Física CORRENT ALTERN 21 de novembre del 2011 MATÍ Examen parcial de Física COENT ALTEN Model A 21 de novembre del 2011 MATÍ Qüestions (50% de l'examen) A cada qüestió només hi ha una resposta correcta. Encercleu-la de manera clara. Puntuació: correcta

Más detalles

SÈRIE 4 PAU. Curs QUÍMICA. Contesteu a les preguntes 1, 2 i 3, i a la 4 i la 5 d una de les dues opcions, A o B. Cu 2+ (aq) + Sn (s)

SÈRIE 4 PAU. Curs QUÍMICA. Contesteu a les preguntes 1, 2 i 3, i a la 4 i la 5 d una de les dues opcions, A o B. Cu 2+ (aq) + Sn (s) SÈRIE 4 PAU. Curs 2004-2005 QUÍMICA Districte universitari de Catalunya Contesteu a les preguntes 1, 2 i 3, i a la 4 i la 5 d una de les dues opcions, A o B. 1. Per a la reacció següent: Cu (s) + Sn 2+

Más detalles

Problemas resueltos de ácidos y bases.

Problemas resueltos de ácidos y bases. Problemas resueltos de ácidos y bases. 5 de abril de 2011 1. Una disolución acuosa de ácido metanoico (fórmico), cuya constante de disociación es K d 1, 77 10 4, tiene un grado de disociación α 0,0412.

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2010 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2010 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 010 QUÍMICA TEMA 6: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE Junio, Ejercicio 6, Opción A Junio, Ejercicio 4, Opción B Reserva 1, Ejercicio 4, Opción A Reserva, Ejercicio 5, Opción

Más detalles

Contenidos. 1. Repaso 2. Reacciones de hidrólisis de sales (estudio cualitativo).

Contenidos. 1. Repaso 2. Reacciones de hidrólisis de sales (estudio cualitativo). Ácido-Base II 1 2 Contenidos 1. Repaso 2. Reacciones de hidrólisis de sales (estudio cualitativo). a) Sales procedentes de ácido fuerte y base débil. b) Sales procedentes de ácido débil y base fuerte.

Más detalles

Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES

Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES 6.1. El mol 6.1.1. Mols i nombre de partícules: el nombre d Avogadro 6.1.2. Mols i massa: massa molar 6.2. Càlculs amb mols 6.3. Canvis físics i canvis químics 6.4. Reaccions

Más detalles

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL www.upct.es DEPRTMENTO DE INGENIERÍ QUÍMIC Y MBIENTL BLOQUE 3 RECCIONES DE 9 TRNSFERENCI RECCIONES: ÁCIDO-BSE Objetivos Describir las distintas teorías ácido-base y definir el concepto de ph. Representar

Más detalles

ESTRUCTURA ATÒMICA I ENLLAÇ. Examen de juliol de 1999

ESTRUCTURA ATÒMICA I ENLLAÇ. Examen de juliol de 1999 ESTRUCTURA ATÒMICA I ENLLAÇ Examen de juliol de 1999 NOM: GRUP: Notes: 1) Aquest examen consta de 6 preguntes. Totes les preguntes tenen la mateixa puntuació (10 punts) 2) S han afegit a l examen fulles

Más detalles

Nombre Grupo. Unidad 6 Ácido-base

Nombre Grupo. Unidad 6 Ácido-base Nombre Grupo OPCIÓN A Unidad 6 Ácido-base 1. (2 p) a) Calcule el ph de una disolución 0.1 M de hidróxido potásico. El hidróxido potásico, como base fuerte que es, está completamente disociada en disolución

Más detalles

j Unitat 4. Equilibri químic

j Unitat 4. Equilibri químic 40 04 j Unitat 4. Equilibri químic Activitats 1. A la revista Investigación y Ciencia del mes de juliol de 008 es va publicar un article sobre la perillositat de l addicció al tabac entre els adolescents.

Más detalles

EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD. Reacciones de transferencia de protones: Reacciones ácido-base

EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD. Reacciones de transferencia de protones: Reacciones ácido-base EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD Reacciones de transferencia de protones: Reacciones ácido-base CUESTIONES 1.- Razone la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: a) A igual molaridad, cuanto más

Más detalles

Tema 2-Equilibrios ácido-base

Tema 2-Equilibrios ácido-base Tema 2-Equilibrios ácido-base CONTENIDO Especies ácido-base. Acidez de la disolución Calculo numérico y gráfico de ph Disoluciones amortiguadoras. Capacidad reguladora. DEFINICIONES DE ÁCIDOS Y BASES.

Más detalles

PROBLEMAS TIPO DE ÁCIDOS Y BASES

PROBLEMAS TIPO DE ÁCIDOS Y BASES PROBLEMAS TIPO DE ÁCIDOS Y BASES Cálculo de ph 1) Calcula el ph de: a) Una disolución 0'2 M de amoniaco. Kb = 1'8 10 5. b) Una disolución 0'01 M de HCl. c) Una disolución 0'01 M de KOH. d) Una disolución

Más detalles

TEMA 5: REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD 96/97

TEMA 5: REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD 96/97 TEMA 5: REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD 96/97 1. a) Cuántos gramos de hidróxido de potasio se necesitan para preparar 250 ml de una disolución acuosa de ph = 13? b) Calcule

Más detalles